Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect de lectie

Obiectul: Geografia Romaniei

Clasa: a-IV-a

Subiectul lectiei: Delta Dunarii

Tipul lectie: Lectie mixta

Obiective operationale: Pe parcursul si la finalul lectiei elevii vor fi capabili sa:

O1- sa localizeze Delta Dunarii pe harta fizica a Romaniei, pe baza explicatiilor;

O2- sa enumere cel putin doua caracteristici ale reliefului Deltei, pe baza lecturilor si
imaginilor;

O3- sa enumere partile componente ale Deltei, pe baza hartii;

O4- sa precizeze cel putin trei aspecte care sa arate importanta acestei zone, pe
baza informatiilor primite;

O5- sa evidentieze prin trei argumente necesitatea ocrotirii Deltei Dunarii, dupa
vizionarea unui film.

Argumentarea obiectivelor:

A1 (O1, O3)- formarea deprinderii de analiza si interpretare corecta a materialului


grafic si cartografic;

A2 (O2)- dezvoltarea capacotatii de analiza si sinteza a elementelor geografice


dintr-un sistem spatial si functional;

A3 (O4, O5)- formarea legaturilor dintre suportul fizic al unitatii studiate si utilizarea
acestora sub aspect economic si stiintific.

Sarcini de lucru:

S1/ O1- priviti harta fizica a Romaniei si localizati Delta Dunarii, specificand limitele
acesteia;

1
S2/O2- vizualizati imaginiloe proiectate si notati in caiet doua aspecte specifice
Deltei;

S3/ O3- Cititi de pe harta din atlasul geografic numele bratelor Dunarii;

S4/ O4- Explicati oral, utilizand toate materialele utilizate, necesitatea ocrotirii Deltei
Dunarii.

Strategii didactice:

Metode: conversatia euristica, explicatia, lucrul cu harta, lucrul cu manualul,


problematizare, lectura.

Mijloace de invatamant: harta fizica a Romaniei, atlase, manuale, dictionar de


termeni geografici, lecturi, fotografii, fisa de evaluare.

Material bibliografic:

1. Metodologia prededarii geografiei, Dinca C., ed. Decesfera Media, Bucuresti,


2011
2. Manual de geografie pentru clasa a-IV-a, Pecearca S., Popescu M., ed. Aramis,
Bucuresti

Schema lectiei:

C1- Pozitia Georgrafica si limitele Deltei Dunarii;

C2- Modul de formare. Caracteristicile Reliefului;

C3- Subdiviziuni: brate, grinduri, tipuri de grinduri;

C4- Importanta economica. Rezervatie a biosferei.

2
Evenimente Obiective Continut Nivel initial al Sarcini Strategii Evaluare
le lectiei informatio cunoasterii de didactice
nal elevilor invatare
Moment Pregatirea Se verifica materialul didactic, se noteaza absentii
organizatori elevilor
c pentru ora
Verificarea Lectia verificata: Campia Romana. Se conversatia,lucru Oral- prin
cunostintel adreseaza intrebari. Se solicita l cu harta intrebari
or raspunsuri. 5 min harta fizica a
anterioare Romaniei

Pregatirea Captarea *Se prezinta un rebus care se jocul didactic Prin


apreciativa atentiei completeaza impreuna cu elevii, rebus, informatii rebus
pentru pentru a descoperi titlul lectiei; 3 min suplimentare
buna *se citesc cateva informatii despre frontal
desfasurare primele scriei care fac referire la acea
a lectiei Delta. 30 sec

Anuntarea Se anunta titlul lectiei, oiectivele urmarite. 30 sec


temei,
obiectivelor
Dirijarea O1 C1 Recunosc S1 Explicatia, lucrul Orala,
predarii semnele cu harta, individua
25 min conventionale, exercitiul la, scrisa
pot localiza Harta fizica a
unitatea Romaniei, Exercitii,
atlasul, manualul aprecieri
Frontal, verbale
individual
O2 C3 Cunosc S2, S3 Conversatia, Exercitii:
termenii: delta, licrul cu harta, de
grind; pot problematizarea identifica
ientifica pe Harta fizica a re,
harta unele Romaniei, clasare,
caracteristici atlasul, completa
manualul, lecturi re
diapozitive
Frontal,
individual, pe
echipe
O3 C3 Au deprinderea S4 Conversatia, Observar
de a descoperi lucrul cu harta ea
sudiviziunile pe Harta fizica a sistemati
harta Romaniei, ca

3
manualul
Individual, pe
echipe
O4, O5 C4 Au deja S5, S6 Lucrul cu harta, Aprecieri
informatii problematizarea generale
despre Harta fizica a
importanta Romaniei, atlasul
deltei Frontal

Atingerea Prin intrebari si cerinte care vizeaza gandirea 3 min Lucrul cu harta, Orala,
feed-back- Ex: comparati formarea deltei cu formarea Campiei problematizarea caiete
ului Romaniei indicati asemanari si deosebiri Harta fizica a elevi
Numiti doua grinduri situate la nord de bratul Sulina Romaniei
si doua grinduri situate la sud de bratul Sulina frontal
Obtinerea Se distribuie fisele de evaluare; rezolvarea cerintelor Scrisa:
performant 7 min fisa de
ei Dupa completarea lor, se face o verificare, prin evaluare
sondaj, pentru a se identifica raspunsurile corecte
1 min
Anuntarea Invatarea continuturilor lectiei
temei Gasirea unor imagini cu delta care arata faptul ca aceata reprezinta o rezervatiei a
pentru biosferei 1 min
acasa
Aprecierea Se fac observatii asupra modului in care au raspuns elevii
activitatii Se noteaza elevii care au fost foarte activi 2 min
notarea

4
Fisa de evaluare

1. Mentionati pozitia geografica a Deltei Dubarii si limitele


sale de nord, sud si est.
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
...................................................................

2. Numiti trei caracteristici ale reliefului Deltei Dunarii.


.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
...................................................................

3. Scrieti denumirea bratelor Dunarii.


.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
..................................................................

4. Precizati trei elemente care sa argumenteze importanta


economica a Deltei Dunarii.
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
...................................................................