Sunteți pe pagina 1din 5

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport


Anul universitar 2009/2010

Semestrul 4

Titlul disciplinei: Înot terapeutic


Cod: YKM 0081; disciplină obligatorie, nr. ore: 14 cursuri şi 28 L.P.
Numărul de credite: 4
Forma de verificare: examen
Titular curs: Conf. Szatmári Laurenţiu

Asist. Drd. Pop Nicolae Horatriu

Obiectivele disciplinei:

Curs:

• acumularea cunoştinţelor teoretice generale despre afecţiunile şi bolile în care


înotul şi exerciţiile de înot sunt indicate ca mijloc de tratament.
• efectele pozitive ale proprietăţilor apei – fizice, mecanice, chimice – asupra
organismului uman şi aplicarea lor în tratamentul prin kinetoterapie.

Lucrări practice:

• însuşirea cunoştinţelor practice din tehnica procedeelor de înot şi a mijloacelor


specifice hidro-kinetoterapiei necesare unui kinetoterapeut.
• capacitatea de selectare şi aplicarea acestor mijloace în procesul de tratament,
reabilitare şi reintegrare în viaţa socială.

Conţinutul Cursului:

1. Locul înotului terapeutic în ansamblul mijloacelor hidro-kinetoterapiei.


2. Termoterapia, băile calde şi reci, sauna, comprese. Mod de aplicare, indicaţii,
contraindicaţii.
3. Tratarea prin mijloacele înotului a deviaţiilor de coloană şi a altor deficienţe
fizice.
4. Rolul apei, a exerciţiilor de înot şi a gimnasticii acvatice în tratarea bolilor
reumatismale şi a altor afecţiuni interne.
5. Înotul, ca mijloc asociat în reabilitarea disabilităţilor fizice. Înotul sportiv ca
mijloc al kinetoterapiei.

Conţinutul lucrărilor practice:

1. Repetarea tehnicii procedeelor sportive de înot.


2. Repetarea exerciţiilor de respiraţie acvatică, plutire şi alunecare, exerciţii pentru
braţe şi picioare în procedeele craul, spate, bras, fluture.
3. Însuşirea tehnicii unor procedee speciale de înot: călcarea apei, variante ale
înotului pe o parte, înot pe spate cu vâsliri simultane, bras pe spate.
4. Exerciţii de gimnastică acvatică în apă mică şi apă mare pentru tratarea unor
deficienţe fizice, deviaţii ale coloanei, boli reumatismale, spondiloze.
5. Utilarea bazei materiale, aparatele şi accesoriile folosite în cadrul şedinţelor de
tratament.

Competenţele dobândite prin absolvirea disciplinei:

o Acumularea de cunoştinţe generale pentru alcătuirea şi conducerea unui


program de reabilitare-recuperare-reeducare în diferite afecţiuni
diagnosticate de medici.
o Pe baza acestor cunoştinţe teoretice şi practice – capacitatea de a se
specializa într-un domeniu de tratament mai îngust (reumatologie,
balneologie, etc. ) în funcţie de necesităţile şi condiţiile concrete existente.

Metode utilizate în predare:

• prelegerea şi cursul interactiv


• demonstraţia, explicaţia şi exersarea la L.P.

Bibliografie obligatorie:

1. Cîrle, L., Jivan I. 1996: Înotul – mijloc asociat al kinetoterapiei. ANEFS.


Bucureşti
2. Cordun, M, Cîrle L., Jivan I. 1999: Hidrokinetoterapia în afecţiunile
reumatismale. ANEFS, Bucureşti
3. Szatmári, L., Pop N., Zamore, E. 2005: Elemente de hidrokinetoterapie şi înot
terapeutic. Ed. Risoprint, Cluj-Napoca.
4. Zamora, E. , Ciocoi-Pop, R. 2006: Bazele teoretico-metodice ale kinetoterapiei.
Ed. Risoprint, Cluj-Napoca.

Materiale folosite în cadru procesului educaţional


Videoproiector, bazin cu apă mică şi apă mare, flotoare pentru braţe, picioare, şi trunchi,
palmare, labe de gâscă, colaci şi fluturaşi de susţinere.

Planificarea / Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor:

Curs: conform orarului săptămânal


Locul: Sala Schumann

Locul Activ. Tematica Bibliografie Obligaţii


Nr. student
Crt
1 Sala Curs Generalităţi.Definirea Cursul Lectură
Schumann cursului. predat,Szatmári,2005, curs şi bibl.
Hidroterapia. Termoterapia. Csermely,1994,Pop,
1994
2 Sala Curs Balneoterapie. Cursul predat. Lectură
Schumann Climatoterapie. Szatmári,2005, curs şi bibl.
Csermely,1994,Pop,
1994
3 Sala Curs Poziţiile folosite în înotul Cursul predat, Cîrle,1996 Lectură
Schumann terapeutic. Deviaţii ale Szatmári,2005.Plas, 2001 curs şi bibl.
coloanei vertebrale.
Cifoza dorsală.
4 Sala Curs Lordoza lombară, scoliozele, Cursul predat Lectură
Schumann spatele plan, spate rotund, Cîrle,1996 Szatmári,2005 curs şi bibl.
picior plat.
5 Sala Curs Boli reumatice inflamatorii, Cursul predat,Cordun, Lectură
Schumann boli reumatice degenerative. 1999, curs şi bibl.
Reeducarea mersului. Szatmári,2005,Zamora,
2006, Somogyiné,1998
6 Sala Curs Astmul bronşic. Cursul predat, Lectură
Schumann Hipertensiunea arterială. Szatmári,2005, curs şi bibl.
Obezitatea. Tipul astenic. Somogyiné,1998
7 Sala Curs Înotul la persoane cu Cursul predat, Lectură
Schumann deficienţe de vedere. Înotul în Szatmári,2005,Plas,2001, curs şi bibl.
reabilitarea persoanelor cu Somogyiné,1998
disabilităţi fizice
Înotul sportiv, mijloc al
kinetoterapiei.

Planificarea L.P.
Data şi ora: conform orarului săptămânal
Locul: Bazinul Olimpic.

Locul Activ. Tematica Bibiliografia Obligaţii student


Nr.crt.
1 B.O. L.P. Repetarea elementelor Fekete, 2002; Studierea
tehnicii înotului.(plutire, Cîrle, 1996; bibliografiei.Exersare.
alunecare, respiraţia
acvatică). Înot de durată în
diferite procedee.
2 B.O. L.P. Repetarea tehnicii Fekete, 2002; Studierea
procedeului craul şi spate. bibliografiei.Exersare.
3 B.O. L.P. Repetarea tehnicii Fekete, 2002; Studierea
procedeului bras şi fluture. bibliografiei.Exersare.
4 B.O. L.P. Exerciţii de înot separat Fekete, 2002; Studierea
pentru braţe şi picioare bibliografiei.Exersare.
pentru fiecare procedeu.
5 B.O. L.P. Însuşirea unor procedee Szatmári,2005; Studierea
specifice de înot: călcarea Cîrle, 1996; bibliografiei.Exersare.
apei, înot pe o parte, înot
spate cu vâsliri simultane de
braţe.
6 B.O. L.P. Înot numai cu picioare în Szatmári,2005; Studierea
procedeul bras şi spate cu Fekete, 2002; bibliografiei.Exersare.
diferite poziţii ale braţelor.
7 B.O. L.P. Exerciţii în apă mică; diferite Cîrle, 1996; Exersare. Pregătirea
variante de mers cu poziţii Cordun, 1999 referatului.
diferite ale braţelor. Exerciţii
pentru dezvoltarea
musculaturii trunchiului.
8 B.O. L.P. Exerciţii de înot pentru Szatmári,2005; Exersare. Pregătirea
dezvoltarea rezistenţei şi Somogyiné,1998 referatului.
forţei.(înot cu palmare, cu
labe de gâscă;înot în viteză
10-20 m)
9 B.O. L.P. Bolile reumatismale ale Cordun, 1999; Exersare. Pregătirea
membrelor tratament prin Plas, 2001; referatului.
înot.
10 B.O. L.P. Exerciţii de înot şi Cordun, Exersare. Pregătirea
gimnastică acvatică pentru 1999;Zamora, referatului.
bolile reumatismale ale 2006
coloanei vertebrale.
11 B.O. L.P. Deviaţii ale coloanei Cîrle, 1996, Exersare. Pregătirea
vertebrale: cifoză, lordoză, Szatmári,2005; referatului.
scolioză, torticolis.
Tratament prin înot.
12 B.O. L.P. Deviaţii ale coloanei Cîrle, 1996, Pregătirea normelor
vertebrale şi a membrelor: Somogyiné,1998 tehnice.
spate plan, spate rotund.
Tratament prin înot.
13 B.O. L.P. Verificarea cunoştinţelor
tehnice
14 B.O. L.P. Verificarea cunoştinţelor
tehnice

Modul de evaluare

Examen cu următoarele componente:


• 40% prezenţa la activităţile practice şi promovarea normelor tehnice.
• 10% prezentarea unui referat din tematica cursului şi a lucrărilor practice
• 50% examen scris

Prezenţa la curs este facultativă, prezenţa la lucrările practice este obligatorie.

Bibliografie opţională:

1. Csermely, M: 1994: Fizioterapia. Ed. Medicina, Budapest


2. Fekete, I. Mărcuţi, P., Mateaş, C., 2002: Înot, tehnică, învăţare, perfecţionare. Ed.
Durans.
3. Plas, F., Hagron, E.2001: Kinetoterapie activă. Ed. Polirom, Bucureşti
4. Pop, L. 1994 : Curs de balneofizioterapie şi recuperare medicală, UMF, Cluj-
Napoca
5. Somogyiné-Kúti, I. 1998: Gyógyúszás Ed. Flaccus, Budapest