Sunteți pe pagina 1din 20

JOCURI DE SUMĂ NULĂ

• O categorie specială de jocuri o constituie jocurile de


sumă nulă. În cazul acestor jocuri suma câștigurilor
este nulă.

Deci pierderea unui jucător reprezintă câștigul celorlalți


• Caz particular rezolvat de către Von Neumann &
Morgenstern :
Joc de sumă nulă (sau strict competitiv)

Avem 2 jucători. Orice câștig al unuia din jucători


este imediat compensat cu o pierdere
corespunzătoare a celuilalt.
• Ex. Șahul, pokerul…
Ex. joc de sumă nulă
« Matching Pennies » : joc de conflict pur
sau strict competitiv
Cap Pajură

Cap -1, 1 1, -1

Pajură 1, -1 -1, 1

→Ce un jucător câștigă este pierdere pentru concurent


→Ei nu au nici un interes să coopereze
Joc de sumă nulă cu 2 jucători: criteriul
minimax
• Pentru unele jocuri nu există echilibre în strategii
dominante
• În astfel de situații poate fi utilizat principiul de minimax.
• Joc de sumă nulă ce câștigă unul pierde cellalt.
• Fiecare jucător are interes în același timp să minimizeze
câștigul adversarului și să-l maximizeze pe al său.
• Maximiarea câștigului în situația cea mai defavorabilă
(impusă de către adversar) permite să-ți asiguri cel puțin
un câștig minim.
A\B X Y Z

X 1, -1 -3, 3 -2, 2

Y 0, 0 1, -1 -1, 1

Z -4, 4 2, -2 -3, 3
Joc de sumă nulă: minimax
• În exemplul precedent jucătorul B maximizază câștigul jucând:
• y dacă A joacă x,
• z când A joacă y și
• x când A joacă z.

• Deci, jucătorul A trebuie să minimizeze câștigul lui B în strategiile


• (x, y) cu un câștig de 3 pentru B,
• (y, z) cu un câștig de 1 pentru B și
• (z, x) cu un câștig de 4 pentru B,

• A joacă y și echilibrul jocului va fi (y,z).


• Câștigul primului jucător este pierdere pentru al doilea jucător, deci în
matricea câștigurilor avem nevoie doar de câștigul primului jucător.
• În exemplul nostru matricea câștigurilor pentru jucătorul A va fi:
1 -3 -2
• M= 0 1 -1
-4 2 -3
• Una din trăsăturile importante ale strategii maximin o reprezintă
independența alegerii jucătorului față de informațiile referitoare la câștigul
adversarului. Pentru a determina strategia maximin jucătorul trebuie să
cunoască câștigul său și strategiile disponibile ale adversarului
• Teorema Minimax Pentru orice joc de sumă nulă între doi jucători
(1) Există un număr V care reprezintă valoarea jocului (nivelul de
siguranță) ;
• (2) Poate fi definită o strategie mixtă pentru primul jucător , astfel
încât câștigul mediu al primului jucător este cel puțin V , indiferent de
strategia aleasă de cel de-al doilea jucător;
• (3) Există o strategie mixtă pentru cel de-al doilea jucător, astfel încât
pierderea medie a acestuia este cel mult V , indiferent de strategia
aleasă de primul jucător
• Pentru jocurile de sumă nulă Minimax și Maximin în strategii mixte
sunt tot timpul egale și constituie echilibrul lui NASH care îl numim
valoarea jocului (V) sau punct șa (saddle point)
• Nu pentru toate jocurile există un punct șa, dar dacă există, atunci el
este și punct de echilibru
• Strategia Maximin (strategia prudentă) în strategii pure sau mixte nu
este un echilibru NASH decât în jocurile de sumă nulă sau constantă
• O proprietate specială a jocurilor de sumă nulă este aceia că soluția
optimală este și Pareto optimală.
• În cazul în care scriem matricea câștigurilor doar pentru primul
jucător , atunci un punct șa este acel punct din matricea câștigurilor
ce are valoarea maximă pe coloană și minimă pe linie.
• Mai simplu e să lucrăm cu matricea bordată mai ales când avem o
matrice de dimensiuni mari. Bordăm matricea cu un rând pe care
trecem valorile max ale coloanelor și cu o coloană pe care
înregistrăm valorile min ale rândurilor.
1 -3 -2 -3
• M= 0 1 -1 -1
-4 2 -3 -4
1 2 -1
În acest caz punctul șa este -1, elementul aflat pe a doua linie și a treia
coloană.
Ex. joc de sumă nulă

Ion A B
Vasile
A 1 , -1 6,-6

B 4,-4 3,-3

→ NU AVEM ECHILIBRU ÎN STRATEGII PURE


Echilibrul în strategii mixte

• Fiecare din jucători nu vrea să fie în pierdere deci


ei vor analiza strategiile existente și
comportamentul sau în dependență de
comportamentul adversarului
• Pentru a maximiza speranța câștigului sau a minimiza
riscurile pierderilor
• Ion alege :
• tactica A cu probabilitatea Y
• tactica B cu probabilitatea 1 – Y
• Vasile :
• tactica A cu probabilitatea X
• tactica B cu probabilitatea 1 – X
• Strategia optimală pentru Vasile și Ion constă în găsirea
valorilor X și Y care max speranța câștigurilor sau min
riscul pierderilor la ambii jucători
• Speranța câștigului pentru Ion:
- 1X - 4(1 - X) dacă el joacă A
- 6X - 3(1 - X) când el joacă B
• Deoarece Ion caută să-și optimizeze speranțele de câștig
indiferent de faptul ce va face Vasile ambele valori vor fi
egale (îi este indiferent ce strategie alege Vasile):
- 1X - 4(1 - X) = - 6X - 3(1 - X)
→ X=1/6
• Speranța câștigului pentru Vasile:
1Y + 6(1 - Y) când el joacă A
4Y +3(1-Y) când el joacă B

Deci : 1Y + 6(1 - Y) = 4Y +3(1-Y)


→ Y=1/2
• Echilibrul în strategii mixte: {(1/6, 5/6), (1/2, 1/2)}
•Relevanța criteriilor minimax și maximin ?
•Minimax: strategia celor sadici
•Maximin: strategia paranoicilor
• Am jucat cu toții jocul piatră, hârtie , foarfece. Este un joc de sumă nulă. La el,
pentru a găsi valoarea jocului, trebuie de aplicat teoria Maximin în strategie
mixtă.
• câștigă de la câștigă de la câștigă de la

• Piatră Foarfece Hârtie Piatră

• Fiecare jucător consacră o treime din timpul său unei strategii pure.
Piatră Hârtie Foarfece

Piatră 0; 0 -1;1 1;-1

Hârtie 1;-1 0;0 -1;1

Foarfece -1;1 1;-1 0;0


• Valoarea jocului este nulă.
• Acest lucru nu împiedică organizarea
campionatelor mondiale ale acestui joc !!!!

S-ar putea să vă placă și