Sunteți pe pagina 1din 19

Me d i ul D e M a r k et A l

i n d er i i B u c u r i a S . A .
Întrepr
rupei EG -191
Elaborat De Studenții G
Grecu Maricica

Moldovanu Mihaela
Popovici Cristian
ISTORIA ÎNTREPRINDERII BUCURIA

• MARCA COMERCIALĂ SA „BUCURIA” ESTE CARTEA DE VIZITĂ A MOLDOVEI. ASTĂZI


ACEASTA ESTE CEA MAI MARE ÎNTREPRINDERE PRODUCĂTOARE DE PRODUSE DE
COFETĂRIE DIN REPUBLICĂ. DE MAI MULT DE ŞASE DECENII COMPANIA SA „BUCURIA”
ADUCE BUCURIE COPIILOR ŞI MATURILOR, CORESPUNZÂND ÎNTRU TOTUL SLOGANULUI –
„CU NOI VIAŢA E MAI DULCE…”
• Calitate permanent înaltă, ingrediente naturale testate şi un asortiment de producţie deosebit de larg – iată
principalele componente ale succesului SA „bucuria”, care au glorificat compania nu numai în patria sa, ci
şi departe de frontierele ei.

• Varietatea enormă de denumiri de bomboane, ciocolată, zefir, marmeladă, biscuiţi, alte dulciuri variate
produse de sa „bucuria” a devenit demult, de rând cu vinurile moldoveneşti, un simbol specific al
moldovei. Şi astăzi, când de pe conveierele SA „bucuria” sunt obţinute în mediu 37 tone de produse de
cofetărie, este greu de crezut că istoria „legendei dulci” a ţării noastre a început în depărtatul an 1946 cu
asocierea câtorva manufacturi mici.
1946: naşterea legendei:
Anume acest an dificil, primul de după război, reprezintă, conform documentelor, data oficială a „naşterii”
fabricii de cofetărie nr. 1 din chişinău, în baza căreia a apărut ulterior cea mai „gustoasă” întreprindere a ţării
noastre – SA „bucuria”. Ne cătând la faptul că toate tipurile de mase de ciocolată-praline erau în acea perioadă
de după război importate de către fabrică, iar în producere predomina, ca şi înainte, munca manuală, perioada în
cauză poate fi cu certitudine numită prima victorie a cofetarilor moldoveni, primul stâlp important în „istoria
dulce” a bucuriei” şi prima etapă de dezvoltare.

1955: creştem în forţă


Despre amploarea, avântul şi entuziasmul celor care au stat la originea creării „poveştii
dulci” ne vorbesc faptele! Din momentul fondării, fabrica reprezintă un şantier de
construcţie progresist. În 1952 a fost dată în exploatare secţia de biscuiţi cu capacitatea de
14 tone de producţie pe zi. Ulterior indicele dat a crescut până la 33 de tone pe zi.
Rezultatele atât de înalte au fost posibil de obţinut cu un regim de lucru al unităţilor de
producere indicate în trei schimburi. În 1955, după finalizarea reconstrucţiei secţiei de
bomboane, capacitatea ei a constituit 7,5 tone pe zi, iar capacitatea diviziunii de ciocolate la
confecţionarea maselor de ciocolată-praline – aproape 4,5 tone pe zi.
• În 1955 denumirea fabricii a fost schimbată în fabrica de cofetărie şi macaroane, iar peste şapte
ani, în 1962, la denumirea în cauză este adăugat un nou nume, cunoscut astăzi iubitorilor mari
şi mici de dulciuri nu numai din ţara noastră – „bucuria”. Într-adevăr, este imposibil de inventat
o denumire mai potrivită pentru fabrica de cofetărie: doar dulciurile sunt o bucurie pentru toţi
1962: fără excepţie – şi pentru maturi, şi pentru copii!
căpătarea
numelui

• În 1977 „Bucuria” capătă statutul de întreprindere de cercetare şi experimentare.Astfel a


început a doua etapă în istoria „legendei dulci”. Într-un domeniu atât de inovaţional pentru
ramura cofetăriei ca implementarea tipurilor noi, ne tradiţionale, de materie primă, „Bucuria”,
fiind o întreprindere progresistă, şi-a întărit autoritatea de lider folosind pe deplin bogăţia
1977: dăruită de însăşi natura meleagului nostru. Toată multitudinea de roade moldoveneşti a fost
plasată pe conveiere ca aditivi gustativi. Efectul a întrecut orice aşteptare: elaborările date au
perioada conferit o atractivitate irepetabilă produselor lansate!
experimentel
or
1987: vremea 1992: în pas cu 1994. Societate pe
recunoaşterii timpul acţiuni
Anii nouăzeci ai secolului precedent
Anul 1987 a fost marcat au schimbat radical şi istoria ţării, şi
În 1994, în conformitate cu legislaţia
în istoria economiei ţării republicii moldova, SACP „bucuria”
istoria fabricii „bucuria”. Producerea şi-a schimbat forma de proprietate –
noastre prin crearea a scăzut, s-au micşorat investiţiile de acum este o societate pe acţiuni de tip
asociaţiei de fonduri pentru dezvoltare şi reutilare deschis cu formă privată a capitalului.
tehnică, s-a înrăutăţit folosirea
întreprinderi ale capacităţilor de producere. Perioada
Structura producerii SA „bucuria”
industriei cofetăriei constă din secţii de producere, filiale
reformărilor globale nu doar a stabilit cu volum propriu de producere,
„bucuria”.„Bucuria” a noi sarcini, ci şi a trasat perspectivele echipament special.
devenit bine meritat lider legate de modificarea formei de
proprietate.Principalele componente
în ramură, mândria datorită cărora întreprinderea a
republicii. rezistat sub presiunea reformelor 2013: spre viitor cu paşi
timpului grăbit. Conducerea a rapizi
reorganizat global formele şi
metodele de organizare a muncii. În În prezent SA „bucuria” este
rezultat, întreprinderea a ajuns în cea mai mare întreprindere
rândul celor de succes nu numai în specializată în fabricarea
ţară, ci a păstrat şi renumele de peste producţiei de cofetărie. Volumul
hotare de producere constituie aproape
90 de procente din volumul
producţiei de bomboane din
republica moldova.
Punctele forte ale activităţii întreprinderii

Disponibilitatea materiei prime şi materialelor;


Amplasarea geografică comodă a moldovei, ce creează condiţii favorabile
pentru promovarea producţiei pe pieţele europei, CSI şi a orientului
apropiat;
Reţeaua ramificată de magazine specializate care menţine activ desfacerea
producţiei;
Lansarea unui asortiment larg de producţie de calitate înaltă ce corespunde
cererii consumatorului;
Tehnologia de folosire a componentelor primare naturale, ceea ce
deosebeşte avantajos producţia SA „bucuria” de producţia întreprinderilor
străine, unde adesea este folosită o cantitate însemnată de conservanţi;
Posibilitatea de a fabrica o producţie disponibilă ca preţ.
MICROMEDIUL ÎNTREPIDERII S.A. ‘‘BUCURIA’’
Dacă ne referim la micromediul întreprinderii Bucuria, observăm că eficacitatea acestuia
relevă în primul rând din faptul că aici sunt prezente toate elementele indispensabile ale
unui micromediu eficient cum ar fi:

Furnizorii
Furnizorii Prestatorii de servicii
Prestatorii de servicii Consumatorii
Consumatorii Concurenții
Concurenții
Organismele Publice
Organismele Publice
Furnizorii De Materie Prima:
Avantajul producţiei îl constituie utilizarea la fabricarea produselor de cofetărie a principalelor
bogăţii ale republicii: a diferitor ingrediente din fructe, ce îmbină în sine materia primă specifică
ramurii – nuci, scorţişoară, mac, ciocolată, etc. cu un gust excepţional şi cu o aromă
corespunzătoare.
Clienții :
Clienții constituie principalul element al micromediului întreprinderii. Spre deosebire de alte produse nu
exista o categorie anumită de consumatori pentru produsele sale aici se încadrează toată populația deoarece
atât copiii cât și adulții iubesc dulciurile.

S.A. Bucuria exportă dulciuri în:

 România  Rusia
 Germania  Italia  Franța  Canada  Israel
CONCURENȚII:
Politica principală purtată de întreprindere este de a produce și de a realiza producție în volume mai mari.
La momentul dat concurența pe piața internațională a unor produse de cofetărie este destul de mare. Ea
este creată de produsele de cofetării importate, mai ales din Ucraina și de cele autohtone produse de câțiva
producători. În ultimul timp a sporit foarte mult concurența cât și pe piața internă precum și pe piața
externă a produselor de cofetărie. Acest fapt este de a petrece reutilare tehnică mai rapidă.

Concurenții S.A “Bucuria” sunt:

 Nefis S.R.L  Franzeluta


S.A „BUCURIA DISPUNE DE O RETEA DE
MAGAZINE SPECIALIZATE ÎN NUMAR DE:

31
Situate în municipiul Chișinău și diferite
raioane pe teritoriul Republicii Moldova
S.A „BUCURIA DISPUNE DE O RETEA DE
FILIALE ÎN NUMAR DE:

31
 Municipiul Chișinău (16)

 Municipiul Bălți (2)

 Alte localități (7)


Macromediul de marketing
Mediul economic: Mediul social:
Mediul economic influentează totalul Amploarea activităţii SA «Bucuria» are o importanţă
resurselor financiare aflate la strategică şi influenţează interesele unui număr enorm de
dispoziția cumpărătorului, deoarece persoane. De aici reiese o serie de principii deosebit de
venitul intreprinderii depinde de importante în activitatea companiei: de a trata cu atenţie
fiecare perioadă a anului. R.M este interesele societăţii, de a crea în ea un climat de afaceri
un popor cu multe tradiții si obiceiuri, favorabil, de a menţine condiţiile decente de muncă,
astfel în timpul sărbătorilar de iarnă si bunăstarea socială şi spirituală a oamenilor. În această
de Pasti există o cerere mai mare. privinţă Compania tinde să asigure o dezvoltare stabilă a
afacerii sale, atrăgând o atenţie sporită nu doar laturii
economice, ci şi a celei sociale. SA «Bucuria» urmează
permanent principiile de responsabilitate socială, care sunt:
crearea noilor locuri de muncă, realizarea de programe
sociale pentru personal, plata impozitelor, etc.
Mediul tehnologic:
Tehnologia reprezintă una dintre forțele generatoare de schimbări în societatea umană, iar pe plan economic
crează piețe și ocazii noi. La inceputul activității sale majoritatea lucrului se efectua manual însă pe parcursul
dezvoltării a devenit o întreprindere cu tehnologie de cea mai inaltă calitate care a facut ca Bucuria sa ajungă o
companie renumită atât în Moldova cât și peste hotarele ei. La fabrică sunt instalate linii automatizate, semi-
automatizate, linii de flux mecanizate, inclusiv de la cei mai buni producători europeni:
• Complexul automatizat de turnare germano-austriac pentru producerea prin metoda
one shot a ciocolatei şi bomboanelor de ciocolată cu turnarea în acelaşi timp a ciocolatei şi diferitor umpluturi
praline : „Gloria Praline” „Gloria Quantro”; „Gloria Rom Irlandez” , „Gloria Trufe”, etc;
• Linia automatizată italiană de producere a ciocolatei de desert, bomboanelor de
ciocolată cu umplutură praline cu nucă întreagă sau mărunţită („Favorit”), cu fructe şi pomuşoare alcoolizate
(„Vara”), tabletelor pe bază de substituiţi europeni de calitate a untului de cacao („Dor”);
• Complexul danez-italian de producere a biscuiţilor: „Magie Plus și „Morăriţa”;
• Linia austriacă de producere a vafelelor cu umplutură: „Artek”și „Artek SANA” pentru diabetici.
Mediu cultural:
ÎntreprindereaS.A. «Bucuria», bogată în tradiţii, este capabilă de a
dărui clipe dulci fiecăruia – pentru fiecare zi, pentru fiecare minută,
pentru fericirea fiecăruia. «Bucuria» reprezintă un atelier de arte
rafinate, unde ca material serveşte ciocolata excelentă şi ingredientele
unice. Misiunea principală a companiei rezidă în denumirea ei-
«Bucuria»! „Noi suntem destinaţi să dăruim bucurie oamenilor! Însă
aceasta nu e tot!
Mai detaliat despre misiunile noastre:
 A propaganda produse sănătoase şi calitative.
 A crea adevărate opere de ciocolată.
 A anticipa aşteptărilor iubitorilor de dulciuri.
 A lucra, a ne dezvolta şi a dărui oamenilor sărbătoare.
 A propune un produs perfect şi o deservire comodă.
 A fi alături în cele mai importante momente ale vieţii
Dumneavoastră: la nuntă, jubileu, petrecere corporativă.
 A proslăvi ciocolata moldovenească nu numai în ţară, ci şi peste
hotarele ei. ”
„Putem vorbi şi scrie la nesfârşit despre
aceasta, însă cea mai mare dorinţă a noastră
este cel care a încercat ciocolata noastră să
zâmbească, să privească lumea cu mai mult
optimism şi încredere; ca producţia noastră
să devină acea cutie de ciocolate pe care tatăl
fericit o va înmâna împreună cu un buchet de
flori medicului obstetrician; cutia pe care
elevii o vor înmâna învăţătoarei lor preferate
deja în vârstă; acea cutie în care fiecare
bomboană va aminti despre ceva plăcut şi
drag.”

S-ar putea să vă placă și