Sunteți pe pagina 1din 2

Teme pentru referate și comunicări la disciplina Filosofia socială și economică

1. Ideile lui Aristotel despre societate. Rolul economiei în viața socială.


2. Asemănările și deosebirile dintre ideile lui Platon și cele ale lui Aristotel
despre societate.
3. Codul etic – esenţă şi probleme ale aplicării.
4. „Profitul” comportamentului etic în afaceri.
5. Responsabilitatea socială a întreprinderilor în R. Moldova.
6. Influenţe creştine asupra moralei în sfera economică.
7. Influenţe islamice asupra moralei în sfera economică.
8. Influenţe iudaice asupra moralei în sfera economică.
9. Specificul eticii bancare.
10. Dileme morale în afaceri.
11.Aspecte etice ale crizei financiare globale.
12.Respectarea normelor morale în afaceri şi profitul. Compatibilitate sau
incompatibilitate?
13.Respectarea normelor morale în afaceri. Avantaje şi dezavantaje pentru
businessman.
14.Altruismul moral şi egoismul în sfera economică.
15.Aspecte morale ale publicităţii.
16.Aspecte morale ale spionajului economic.
17.Concurenţa în limitele moralei. Posibilitate sau imposibilitate?
18.Normele morale ale afacerilor din perspectiva relativismului cultural.
19.Tradiţiile morale ale mediului de afaceri în R. Moldova.
20.Factorii autohtoni, care influenţează implementarea eticii în mediul de
afaceri.
21.Solidaritatea profesională şi morala.
22.Responsabilitatea socială corporatistă.
23.Etica muncii.
24.Binele – valoare etică centrală.
25.Dreptatea şi echitatea – valori morale cardinale.
26.Proprietatea privată în lumina Evangheliei.
27.Etica economică islamică.
28.Afacerea şi religia.
29.Banii în contextul relaţiilor etice.
30.Demnitatea – profesionalismul – profitul.
31.Moralitatea şi profitul.
32.Interes personal, etica întreprinderii şi motivaţia colaboratorilor.
33.Etica concurenţei.
34.Încrederea în cadrul activității financiar-bancare.
35.Importanța socializării economice pentru dezvoltarea și modernizarea
economică.
36. Categoria Homo economicus: geneză evoluție și rol.
37.Condițiile și treptele unei cariere de succes.
38.Rolul civilizator al banilor.
39.Banii și cultura.
40.Banii și puterea.
41.Praxiologia ca teoria acțiunii eficiente.
42.Condițiile activității economice eficiente prin prisma praxiologiei.
43.Funcționarea codurilor etice în organizațiile din Republica Moldova.
44.Etica libertății.
45.Rolul statului în economia de piață.
46.Designul industrial.
47.Rolul Frumosului în activitatea de marketing.
48.Esența și paradoxul Interesantului.
49.Specificul și rolul culturii organizaționale.
50. Valorile economice – element important al sferei economice și al culturii
economice.
51.Interacțiunea dintre religie și economie.
52.Interacțiunea dintre religia creștină și economie.
53.Interacțiunea dintre religia musulmană și economie.
54.Interacțiunea dintre religia budistă și economie.
55.Omul între toleranță și intoleranță.
56.Cât de liberi putem fi?

S-ar putea să vă placă și