Sunteți pe pagina 1din 2

1. Elementele componente ale unui plan de afaceri.

Foaie de titlu, cuprins, sumar, Ideea de afaceri, viziunea, misiunea, obiectivele şi strategia, 3. Descrierea
afacerii, Analiza pieţei,concutenții, Politicile de marketing, Prognozele financiare, . Analiza riscurilor,
Planul de acţiune, Revizuirea planului de afaceri.

Nu există o structură-standard a planului de afaceri. Fiecare plan trebuie să fie adaptat afacerii pe care o
descrie şi scopului pentru care a fost elaborat.

2. Identificarea ideii de afacere, stabilirea viziunii și misiunii afacerii.


Multe persoane iniţiază afacerea proprie bazându-se pe calităţile şi abilităţile de care dispun, de
experienţa sau calificarea pe care au acumulat-o pe parcursul activităţii precedente ori pe un hobby.
Deseori ele consideră că angajatorul lor nu a identificat sau nu a valorificat cea mai bună oportunitate.
Uneori ele au idei potenţiale de îmbunătăţire, dar angajatorul nu le-a permis să le realizeze, de aceea
vor să încerce singure să le pună în practică în mod independent. Alţii speră să acopere golurile de pe
piaţă, găsind astfel oportunităţi de afaceri.

Creativitatea permite elaborarea ideilor noi şi neobişnuite, permițînd unui antreprenorului să vadă
oportunităţi pentru a iniţia sau a extinde afacerea, să analizeze din mai multe puncte de vedere situaţiile
neordinare, să adopte decizii riscante, să activeze cu succes.

Pentru identificarea unei idei optime de afaceri putem utiliza următoarele metode: crrearea unui carnet
pentru notarea ideilor, cumularea informațiilor despre antreprenoriat, evaluarea abilităților creative,
analiza surselor de finanțare, aplicarea tehnicilor de verificare a ideilor no și riscante etc. Unele idei pot
părea neinteresante, dar analiza lor poate releva necesitatea şi importanţa lor practică. Unele idei pot
apărea în discuţiile cu proprietarii sau managerii unor afaceri. Există multe surse de generare a ideilor de
afaceri, precum: afacerile deja existente; francize; - inovaţii; - patente; - licenţe; - instituţii de cercetare; -
contracte industriale şi comerciale; - expoziţii industriale şi comerciale; - reţele de business şi contacte; -
televiziune și altele.

Nu întotdeauna o idee excelentă este şi o oportunitate de afaceri bună, fiindcă ea trebuie corelată cu
cererea pieţei. Înainte de a o pune pe piaţă, ideea trebuie verificată şi evaluată corect.

Viziunea strategică descrie situația dorită după o anumită perioadă definită în condiții ideale, pornind de

la situația actuală. Aceasta determină direcția de dezvoltare și motivează la acțiune.

Viziunea este, de fapt, obiectivul final spre care se îndreaptă în afacerea sa antreprenorul, iar calea pe
care a hotărât să pornească pentru a-şi atinge şi împlini viziunea este strategia firmei

Misiunea definește ce ar trebui să facă o firmă sau un grup pentru planificarea strategică în realizarea

viziunii. Declarația misiunii ar trebui să indice modul în care dorești să fii văzut


de ceilalți. Ea relevă direcţia de bază a companiei. Conţinutul ei trebuie să reflecte posibilitatea
satisfacerii nevoilor consumatorilor şi chiar să atragă noi consumatori. Misiunea determină strategiile
pentru activităţi.

3. Importanța analizei și determinării mediului concurențial în scopul inițierii și dezvoltării


afacerii.
Dar pentru a transforma ideea într-o afacere cu şanse reale de succes, Antreprenorul trebuie să-şi
cunoască concurenţii, să ştie cum să atragă clienţii, satisfăcându-le necesităţile mai bine decât
concurenţii. Este mai bine pentru un începător să lanseze afacerea pe o piaţă unde există mai puţini
concurenţi. concurenţii – cine sunt, unde sunt amplasaţi, care sunt punctele forte şi cele slabe ale
concurenţilor în comparaţie cu întreprinderea care este oferta lor şi care sunt cotele de piaţă ale fiecărei
firme. compararea produsului firmei cu cele ale concurenţilor. Este importanta să diferenţierea ofertei
de cea a concurenţilor prin prezentarea calităţilor acesteia.

4. Necesitatea unei echipe manageriale competente pentru lansarea și dezvoltarea


competitivă a unei afaceri.
Succesul afacerii depinde foarte mult de calitatea conducerii.
Orice întreprindere – mică sau mare – îndeplineşte anumite funcţii: comercială, de producţie,
financiară, de personal. Echipei de conducere îi revine rolul decisiv în realiza cu succes a acestor
funcţii. Din aceste considerente, planul de afaceri trebuie să conţină structura organizatorică de
conducere, care să reflecte funcţiile de bază în firmă. Organizarea şi conducerea sunt
importante atât pentru managerul firmei, cât şi pentru un partener extern, care studiază planul.
Este cunoscut faptul că o afacere slabă condusă de o echipă bună este mai sigură decât o
afacere promiţătoare condusă de o echipă de manageri de mâna a doua. Managementul unei
întreprinderi este determinant pentru evoluţia acesteia. De aceea este necesar să se evidenţieze
felul în care cunoştinţele/specializările/experienţa fiecăruia dintre managerii angajaţi vor
influenţa în mod pozitiv evoluţia firmei. Pentru ca echipa managerială să-şi îndeplinească
funcţiile la nivel înalt este important ca documentele interne să conţină atât responsabilităţile
fiecărui angajat, cât şi atribuţiile de autoritate.

5. Acțiunile cheie ale echipei manageriale a unei întreprinderi în planificarea eficientă a


resurselor umane.
6. Echipa manageriala este o grupa de lucru ce se constituie permanent, de regula, pe langa
manager.
7. Echipa manageriala apare ca un raspuns la nevoia managerului de a folosi competenta
deosebita a unor colaboratori pentru sporirea eficientei managementului. Ea se formeaza
insa pentru a indeplini o sarcina pentru realizarea careia nu exista componenta in organigrama
intreprinderii.
8. Managerul nu este obligat sa adopte toate punctele de vedere ale echipei. El analizeaza
propunerile si sugestiile echipei .
9. Echipa manageriala trebuie alcatuita cu un mare simt de raspundere. Membrii ei
trebuie sa posede capacitatea de a se descurca in probleme dificile, sa aiba o inalta pregatire
in domeniu, sa fie maturi in plan emotional si in tratarea fenomenelor manageriale, sa fie
responsabili pentru sarcinile pe care si le asuma.

S-ar putea să vă placă și