Sunteți pe pagina 1din 6

Chestionar pentru evaluarea implementării noilor tehnologii

informaţionale şi comunicaţionale în educaţie


In vederea evaluarii gradului și modului de implementare a noilor tehnologii informationale și
comunicationale in educatie, Va rugam sa raspundeti la urmatoarele intrebari. CTICE Va multumeste pentru
bunavointa si corectitudinea de a raspunde la acest chestionar!

*Obligatoriu
Top of Form

1. Nume, Prenume * Date de identificare

2.Institutia de învăţământ * Date de identificare

3. Adresa Web a instituţiei * Date de identificare

4. E -mail * Date de identificare

5. Numărul de telefon directorului instituţiei * Date de identificare

6. Accesul şcolii la reţeua Internet: *

• Nu

• Rareori

• Permanent

7. Cât de numeroase sunt grupele de elevi în cazul divizării clasei? *

• Mai mici decât 10

• 10 - 14

• 15-19

• 20 şi mai mult

• Noi nu avem lecţii cu divizare în subgrupe în clase

8. Numărul de elevi la un calculator în mediu pe scoală? *


• până la 2

• 3-5

• 6 şi mai mult

9. La câte lecţii de informatică se aplică calculatorul? * Numărul mediu de lecţii pe săptămînă în toate
clasele de calculatoare

• 1 lecţie pe săptămână

• 2 - 3 lecţii pe săptămână

• 4 - 5 lecţii pe săptămână

• 6 - 7 lecţii pe săptămână

• 8 şi mai multe lecţii pe săptămână

10. Câte lecţii sunt realizate cu utilizarea calculatorului la alte discipline (chimie, fizică, biologie, matematică
ş.a.)? * Numărul mediu de lecţii pe săptămînă

• 1 lecţie pe săptămână

• 2 - 3 lecţii pe săptămână

• 4 - 5 lecţii pe săptămână

• 6 - 7 lecţii pe săptămână

• 8 şi mai multe lecţii pe săptămână

11. Câte ore folosiţi calculatorul în afara orelor de clasă (de exemplu, pentru pregătirea profesională,
completarea documentaţiei şcolare, comunicarea prin Internet ş.a.)? * Numărul mediu pe săptămînă

• Nu folosesc deloc

• De câteva ori pe an

• De câteva ori pe lună

• De câteva ori pe săptămână

• În fiecare zi

12. Există în şcoală calculatoare destinate pentru cadrele didactice? * Numărul de profesori la un calculator
• Nu, nu există

• Există un singur calculator

• Există 2 - 4 calculatoare

13. În ce mod folosiţi Internet-ul pentru a participa în activitatea comunităţilor profesionale pe discipline,
reuniuni de profesori, ş.a.? *

• Urmăresc listele de mail pe specializare

• Particip în cadrul discuţiilor profesionale (forum de discuţii)

• Sunt membru a unei comunităţi virtuale, care comunică intens prin Internet

14. Câţi profesori de informatică au fost instruţi la cursurile de perfecţionare organizate de CTICE? *
Numărul mediu de profesori instruiţi în 2006-2010

• Profesorii instituţiei nu au participat la nici un curs

• 1

• 2

• 3

• 4

• 5 şi mai mult

• Altele:

15. Câţi profesori în mediu au fost instruţi în implementarea TIC în educaţie la cursurile organizate de
CTICE? Numărul mediu de profesori instruiţi în 2006-2010

• Nici un profesor

• 1-3

• 4 şi mai mulţi

17. Câţi profesori de alte discipile au fost instruţi la cursurile organizate de CTICE? * Numărul mediu de
profesori instruiţi în 2006-2010

• Profesorii instituţiei nu au participat la nici un curs


• 1

• 2

• 3

• 4

• 5

18. Selectaţi domeniile TIC în educaţie în care solicitaţi ajutor din partea CTICE? * Bifaţi toate domediile

• Integrarea TIC în disciplinele şcolare

• Utilizarea TIC în instruirea elevilor cu dizabilităţi fizice

• Utilizarea TIC în instruirea elevilor cu dificultăţi de învăţare

• Utilizarea TIC în instruirea elevilor dotaţi şi supradotaţi

• Formarea şi dezvoltarea competenţei digitale

• Metodologia elaborării software -ului educaţional

• Utilitarele de evaluare informatizată a cunoştinţelor

• Sursele de tip deschis

• Structura calculatorului şi reţele de calculatoare

• Sistemele de management al conţinutului învăţării "AEL"

19. Identificaţi principalele probleme ale utilizării TIC în instituţie * Bifaţi toate problemele identificate la nivel
de instituţie

• Prea puţine calculatoare

• Conexiunea Internet prea lentă

• Lipsa softului educaţional în limba Română, care ar corespunde curriculei

• Lipsa de timp a cadrelor didactice

• Sala de calculatoare este supraîncărcată


• Lipsă de spaţiu pentru amplasarea calculatoarelor în corespundere cu normele sanitare

• Interesul mic faţă de TIC în educaţie

• Lipsa informaţiei despre oportunităţile de instruire pentru profesori

• Suport insuficient din partea administraţiei publice locale

20. Selectaţi temele necesare instituţiei pentru instruirea în domeniul TIC în Educaţie * Selectaţi toate
domeniile

• Instalarea şi utilizarea sistemelor operaţionale

• Elaborarea documentelor şcolare

• Elaborarea prezentărilor Power Point cu resurse multimedia

• Realizarea calcului tabelar, statisticilor şi diagramelor electronice

• Crearea şi gestionarea bazelor de date pe calculator

• Gestionarea datelor despre elevi (ex. clase, registre) pe calculator

• Evaluarea competenţelor elevilor cu ajutorul calculatorului

• Utilizarea resurselor software specifice la lecţii

• Metodologia elaborării software educaţional

• Indicatorii de calitate a software educaţional

• Elaborarea instructiunilor pentru lucrul independent la calculator

• Utilizarea calculatorului pentru diferenţierea, individualizarea şi personalizarea procesului de studii.

• Probleme sociale, etice, legale şi ergonomice ale utilizării calculatoarului în procesul de studiu

• Utilizarea TIC pentru implementarea noilor metode de predare (învăţarea bazată pe proiecte, învăţarea
colaborativă ş.a)

• Metodele moderne de predare şi evaluare

• Instruirea asistată de calculator

• Evaluarea asistată de calculator


• Căutarea şi utilizarea resurselor educaţionale adiţionale pe Internet

• Sursele de tip deschis

21. Alte probleme / propuneri pe care doriţi să le semnalaţi *

Bottom of Form