Sunteți pe pagina 1din 9

Școala Gimnazială ,,Mora Ferenc”

-Grădiniţa P.N. Zimand- Cuz

Raport narativ
(la sfârşitul semestrului I)
GRUPA MIJLOCIE - ,,FLUTURAŞILOR”
An școlar 2021-2022

Evaluarea sumativă de la sfârșitul semestrului I a urmărit gradul de progres al


fiecarui copil în parte și al grupei, în ansamblu, de la evaluarea inițială și până acum. Pe
lângă funcțiile de măsurare, de diagnosticare și de prognozare, se va pune accent pe
funcția de reglare a demersului didactic din perioada următoare, până la încheierea
grupei mijlocii, care urmărește în primul rând socializarea copiilor, dezvoltarea
autonomiei personale.

Observarea copiilor în situații diverse și la toate tipurile de activități din grădiniță


ADP, ADE, JALA1, JALA2-jocuri de rol, activități de dezvoltare personală de grup,
activități de consiliere cu părinții, convorbiri, lecturi după imagini, dramatizări prin
alegerea liberă de către copii a personajelor, întâlnirea de dimineață, povestiri,
repovestiri, poveste creată, observare, convorbire, joc-exercițiu, joc didactic, auditii,
momentul de lectură etc.

S-a căutat elaborarea și punerea în practică a unor modalități și forme cât mai
eficiente de realizare a evaluării, prin care să se surprindă cât mai fidel progresul
înregistrat de copil de la evaluarea inițială până la evaluarea sumativă semestrială. S-au
aplicat probe orale (dialog, discuții libere, întrebări-răspunsuri, joc de rol), probe
practic-acționale (activitate practică, lucrul cu obiecte, cu jetoane, joc exercițiu), probe
scrise (fișe de lucru pentru desen și pictură, matematică), observarea comportamentului
în timpul și în afara activităților, studiul produselor activității, autoevaluarea.
Informațiile obținute au fost consemnate în Caietul de observații, iar în Fișa de progres
individual pentru fiecare copil din grupă am consemnat data la care am observat dacă
comportamentul observat la evaluarea inițială a progresat (în coloana cu verde, de
exemplu, dacă atrecut de la comportament care necesită sprijin la comportament în
dezvoltare), conform indicațiilor din Scrisoarea metodică din 2019.

Prezenta evaluare semestrială a abordat câte un comportament observabil la


activitatea respectivă, ținându-se cont că indicatorul comportamental este urmărit pe
perioada grădiniței (3-6 ani), adică pe o perioadă lungă de timp. Pe când
comportamentul observabil ne poate da un răspuns imediat, la momentul respectiv, A-
Comportament atins, D-comportament în dezvoltare, NS-Comportament care necesită
sprijin. La finalul perioadei de evaluare se va completa Nivelul îndeplinirii indicatorului
comportamental la momentul respectiv.

Grupa mijlocie a ,,Fluturaşilor’’ are în anul şcolar 2021-2022 un efectiv de 15 de


copii înscrişi, dintre care 8 fete şi 7 băieţi cu vârste curpinse între 3 ani şi 6 ani.

1. DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂȚII ŞI IGIENEI PERSONALE


S-a urmărit modul în care copiii își coordonează mușchii în desfășurarea unor
activități diverse. Din punct de vedere fizic copiii sunt bine dezvoltați, îşi coordonează
suficient de bine mişcările pentru nivelul lor de vârstă.
Măsuri ameliorative
Ca masuri ameliorative, ţinuta corporală corectă trebuie urmărită şi corectată prin
diverse jocuri și exerciții fizice.
2. DEZVOLTAREA SOCIO-EMOȚIONALĂ
S-a constatat ca preșcolarii au un nivel socio-emoţional ridicat, prin reacţiile pozitive
din timpul activităţilor.
Măsuri ameliorative
Se vor desfăşura activităţi care vor contribui la dezvoltarea deprinderilor socio-
emoţionale cu ceilalţi copii.
3. CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI ÎN ÎNVĂȚARE
Preşcolarii demonstrează curiozitate în faţa unei situaţii noi şi solicită informaţii
despre ceea ce îl interesează.
Copiii manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații
noi și inițiează activități de învățare și interacțiuni alături de colegi sau cu adulții din
mediul apropiat. Majoritatea copiilor demonstrează creativitate prin activități artistico-
plastice, muzicale și practice, în conversații și povestiri creative. Preşcolarii care au o
frecvenţă mare în cee ace privesc activităţile desfăşurate sunt deschişi să înveţe, sunt
dornici de noi provocări şi desfăşoară cu plăcere activităţile propuse.
Măsuri ameliorative
Vom încuraja preşcolarii să fie activi şi proactivi la activităţile următoare prin jocuri,
activităţi interactive şi atractive dezvoltării lor.
4. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ȘI A PREMISELOR
CITIRII ȘI SCRIERII
Majoritatea copiilor exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea
înțelegerii și receptării lui, demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a
valorificării ideilor, emoțiilor, semnificațiilor.
În ceea ce priveste limbajul şi comunicarea copiii au o exprimare şi o
pronunţie corectă, unii întâmpină greutăţi la pronunţarea unor sunete sau în exprimare,
iar alți copii au nevoie de sprijin când se exprimă, au dificultăţi în pronunţie, vocabular
sărac şi inhibiţie în ceea ce priveşte vorbirea.
Măsuri ameliorative
Copiii care se exprimă mai greu în propoziţii vor fi antrenaţi şi activităţi într-un program
de exersare a comunicării orale în activităţile alese de repovestire după imagini pentru
reactualizarea conţinuturilor poveştilor cunoscute şi pentru antrenarea tuturor copiilor în
repovestiri. Ceilalţi copii vor fi antrenaţi în activităţi precum dezvoltarea limbajului oral şi a
comunicării orale , fiind solicitaţi în rezolvarea unor sarcini mai complicate , cu grad de
dificultate mai mare .
5. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ȘI CUNOAȘTEREA LUMII
Rezultatele obţinute la dezvoltarea cognitivă arată că unii dintre copii sunt
capabili să înţeleagă şi chiar să găsescă soluţii pentru o ,,situatie-problema", alții
întampină dificultati, dar sunt capabili să înţeleagă şi să execute o acţiune simplă, iar
unii poseda cunoştinţe minime şi au nevoie de sprijin pentru a cunoaşte lumea
înconjurătoare. Datorită implicării părinţilor preşcolarii au depus eforturi mari ca să
realizeze activităţile propuse si datorită muncii unu la unu dezvoltarea cunoştinţelor şi a
competenţelor este în creştere.
Măsuri ameliorative
Se vor continua desfăşurarea activităţilor care implică explicare, ajutor şi actiuni
unu la unu pentru acei copii care au participat puţin sau deloc la activităţile propuse.
Rezultatele evaluării summative asigură datele necesare pentru stabilirea unor
obiective accesibile, elaborarea unei planificări a activităţilor instructiv-educative care să
ţină cont de datele culese, utilizarea acelor mijloace, metode, tehnici de lucru care să
formeze copiilor priceperile şi deprinderile de bază, necesare integrării active în
activitatea educaţională din învatăţământul preşcolar în semestru al II-lea.
PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR, SĂPTĂMÂNA 10-14 IANUARIE 2022

Data/Ziua Repere orare/Tipul


activității Activități de învățare

LUNI 8.00-9.00 TemaGrădinița


JALA+ADP -Primirea copiilor – salutul.
-Bună dimineața! Am venit la grădiniță! Deprinderea de a saluta colegii, educatoarea, personalul grădiniței.
-Joc liber, socializare. Se observă comportamentul copiilor. Dacă interacționează din proprie inițiativă și se
joacă împreună cu alți copii, interesul pentru un anumit tip de activitate sau joc.
-Exerciții de gimnastică Să creștem mari!.
9.00-11.30 -ÎDCum este la grădiniță?!Exprimă impresii legate de grădiniță.
JALA+ADE+ADP -Gustarea.Deprinderi de autoservire, de ordine și curățenie la masa, folosirea coșului de gunoi.
-Grupare/regrupare Hai, cu scaune cu tot, să ne aşezăm la loc!
B – Știu să ,,citesc” la grădiniță. Lucru cu cartea,citire de imagini din cărțile de povești.
C –Am învățat să construiesc! Capacitatea de a construi, de a suprapune/îmbina piesele, cuburile etc.
Ș –Știu la ce folosește!, obiecte de toaletă.
-Mers ordonat Trenulețul către baie!. Deprinderea copiilor de a merge ordonat, respectarea rutinelor grupului,
manifestă deprinderi de păstrare a igienei personale.
DȘ – Joc didactic Ce știu despre grădiniță?,probă orală. Capacitatea copiilor de a observa ce îi înconjoară, de
a denumi obiecte. Identifică elementele caracteristice ale unor fenomene/relaţii din mediul apropiat.
-Dans popular Alunelul.
DPM – Concurs Întrecere la grădiniță!,probă practic-acțională. Deprinderi motrice de bază învățate-mers,
săritură, alergare, dacă participă la activităţi fizice variate, adecvate nivelului lui de dezvoltare.
-Joc liniștitor pe covor Cum construiesc o grădiniță!
11.30-12.30 -Povestea zilei Zânele florilor (youtube).
JALA+ADP -Joc cu surpriză Ce este în sac?
-Joc motric Ocolește jucăria!
Participă la activitățile de grup, la activitățile de joc.
12.30-13.00 -Joc liber, socializare - se observă comportamentul copiilor.
JALA+ADP -Plecarea copiilor acasă. Deprinderi de ordine, de a se îmbrăca și încălța singur.
MARȚI 8.00-9.00 Tema Copilul
JALA+ADP -Primirea copiilor – salutul.
-Copilul politicos! Deprinderea de a folosi cuvintele/formulele de politețe.
-Joc liber, socializare. Se observă comportamentul copiilor. Dacă interacționează din proprie inițiativă și se
joacă împreună cu alți copii, interesul pentru un anumit tip de activitate sau joc.
-Exerciții de gimnastică Să creștem mari! Execută la comandă exerciții fizice.

9.00-11.30 -ÎDÎmi place să mă joc cu....!Capacitatea copiilor de a identifica colegii pe gen, de a-i numi, de a spune
JALA+ADE+ADP propriul nume.
-Mers ordonat Trenulețul către baie!.Deprinderea copiilor de a merge ordonat, respectarea rutinelor grupului,
manifestă deprinderi de păstrare a igienei personale.
-Gustarea.Deprinderi de autoservire, de ordine și curățenie la masa, folosirea coșului de gunoi.
- Joc muzical Jocul degețelelor.
JR-De-a copiii la grădiniță!, observarea sistematică a comportamentului copiilor în jocurile de rol.
JM – Copilul alege... jetoanele/obiectele roșii, galbene albastre!, Capacitățea de identificare a obiectelor
mari/mici (alt criteriu) și a culorii roșu, galben și albastru.
NK-Copilul. Observareacomportamentului copiilor la joaca cu nisip. Deprinderi de ordine și curățenie, redarea
formei copilului prin desen/modelare în nisip, folosirea instrumentelor necesare.
-Numărătoare cu mers ritmat și bătaie din palme Unu, doi, trei!.
DLC-Joc didactic Completează ce lipsește copilului!, probă practic-acțională.Capacitatea copilului de a
identifica părțile corpului, de a observa și completa ce lipsește.
-Cântec pentru mâna mea (Youtube).
DEC-Desen Acesta sunt eu!, probă scrisă.Capacitatea copilului de a ține creionul în mână, de a reda
linii/forme/elemente pe o foaie, de a folosi culori corespunzătoare, de a reda propria imagine/corp. Își
promovează imaginea de sine, prin manifestarea sa ca persoană unică, cu caracteristici specifice.
-Joc sportiv Copiii la start!, alergare/întrecere între copii.
11.30-12.30 -Povestea zilei Pisica magică (youtube).
JALA+ADP -Joc de atenție Zboară, zboară...!
-Cântec Chipul meu.
Participă la activitățile de grup, la activitățile de joc.
12.30-13.00 -Joc liber, socializare - se observă comportamentul copiilor.
JALA+ADP -Plecarea copiilor acasă. Deprinderi de ordine, de a se îmbrăca și încălța singur.
MIERCU 8.00-9.00 Tema Familia
RI JALA+ADP -Primirea copiilor – salutul.
-Jucăriile la locul lor! Deprinderea de a strânge jucăriile după ce s-au jucat.
-Joc liber, socializare. Se observă comportamentul copiilor.Dacă interacționează din proprie inițiativă și se
joacă împreună cu alți copii, interesul pentru un anumit tip de activitate sau joc.
-Exerciții de gimnastică Să creștem mari! Execută la comandă exerciții fizice.

9.00-11.30 -ÎDCe este o familie?, Capacitatea copiilor de a se exprima, a descrie, a prezenta membrii familiei lor.
JALA+ADE+ADP -Gustarea. Deprinderi de autoservire, de ordine și curățenie la masa, folosirea coșului de gunoi. Exersează, cu
sprijin, asumarea unor responsabilități specifice vârstei, în contexte variate.
-Joc muzical Deschide urechea bine.
JR-De-a familia!Observarea sistematică a comportamentului copiilor în jocurile de rol.Utilizează structurile
orale însușite în contexte familiare, cunoscute.
A-Desen Familia mea. Capacitatea de a ține pensonul în mână, de a folosi acuarelele, de a picta pe foaie, de a
folosi culori corespunzătoare, de a reda imaginea membrilor familiei.
B-Trasare de linii pe un contur punctat datGardul casei mele. Capacitatea copiilor de a asimila unele
elemente de scris, de a trasa linii, de a ține creionul în mod corespunzător, de a avea o poziție corectă.
-Joc de atenție Unde s-a ascuns frățiorul/surioara? Capacitatea copiilor de a identifica pozițiile spațiale.
DȘ-Matematică - joc didactic Mai mulți frățiori sau mai puțini?, probă practic-acțională și probă scrisă, dacă
se folosește fișa de lucru. Capacitatea de a forma mulțimi, de a le denumi, de a forma perechi prin
corespondență, aprecieri cantitative-unde sunt mai multe, mai puține, tot atâtea. Efectuează operaţii de seriere,
grupare, clasificare, măsurare a obiectelor
-Recitativ ritmic Am o surioară frumușică, frumușea/ Vreau să cânt și să ma joc cu ea!
DEC-Repetare cântecul Bunicuții! (youtube) și dans popular Alunelul, probă orală și practic-acțională.
Capacitatea de a reda în grup sau individual un cântecel, de a executa mișcări, pași de dans după melodia și
versurile cântecului.Își coordonează mișcările în funcție de ritm, cadență, pauză, semnale sonore, melodii.
-Dramatizare Căsuța din oală.
-Joc de mișcare: Câte unul câte doi
11.30-12.30 -Povestea zilei Cinci bobi de mazăre.
JALA+ADP -Muzică și mișcare pe melodia Gummy Bear (youtube). Capacitatea copiilor de a executa mișcări după o
melodie, de a se mișca și dansa liber. Demonstrează simț muzical ritmic, armonic prin cântec și dans.
-Repetare poezia Mâinile bunicuței!.Capacitatea de a reda expresiv o poezie învățată.
Participă la activitățile de grup, la activitățile de joc.
12.30-13.00 -Joc liber - socializare - se observă comportamentul copiilor.
JALA+ADP -Plecarea copiilor acasă. Deprinderi de ordine, de a se îmbrăca și încălța singur.
JOI 8.00-9.00 Tema Toamna
JALA+ADP -Primirea copiilor – salutul.
-Fructe spălate și multă sănătate! Deprinderea de a spăla fructele și legumele înainte de a le consuma.
Deprinderi igienice.
-Joc liber, socializare. Se observă comportamentul copiilor.Dacă interacționează din proprie inițiativă și se
joacă împreună cu alți copii, interesul pentru un anumit tip de activitate sau joc.
-Exerciții de gimnastică Să creștem mari! Execută la comandă exerciții fizice. Se observă capacitatea copiilor
de efort.
9.00-11.30 -ÎDCe știu despre toamnă?Capacitatea copiilor de a prezenta caracteristici de toamnă, de a se exprima liber.
JALA+ADE+ADP -Mers ordonat Trenulețul către baie!. Deprinderea copiilor de a merge ordonat, respectarea rutinelor grupului,
manifestă deprinderi de păstrare a igienei personale.
-Gustarea. Deprinderi de autoservire, de ordine și curățenie la masa, folosirea coșului de gunoi.
-Alergare spre diferite direcţii cu opriri şi porniri la semnal Fuga, fuga în grădină,/Să aducem traista plină!
B-Povestim după imagini despre toamnă!
Ș-Joc senzorial Ghicește ce am în coș?. Capacitatea copiilor de a identifica prin pipăire și gustare diferite
fructe și legume.
A-Știu să modelez crizantema după imagine! Abilitatea copilului dea modela plastilina, de a reda imaginea
crizantemei după o imagine dată.
-Joc motric De-a rostogolul!
DȘ-Matematică, Joc logic Tabloul Toamnei,probă practic- acțională și scrisă dacă se folosesc fișele de
lucru.Capacitatea copiilor de a identifica forma, culoarea, mărimea, grosimea pieselor geometrice.
-Cântec Toamna.
DOS-Activitate practică Pliant cu fructe/legume/flori/caracteristici de toamna,probă practică. Deprinderi
practice de a decupa și lipi, de a încadra o imagine într-un spațiu dat, de a realiza o temă dată.
-Hora legumelor și fructelor.
11.30-12.30 -Povestea zilei - vizionare Povestea vântului (youtube).
JALA+ADP -Dans liber după un cântecel ales.
-Joc motric Ne jucăm cu formele geometrice
Participă la activitățile de grup, la activitățile de joc.
12.30-13.00 -Joc liber, socializare - se observă comportamentul copiilor.
JALA+ADP -Plecarea copiilor acasă. C-Deprinderi de ordine, de a se îmbrăca și încălța singur.
VINERI 8.00-9.00 Tema Iarna
JALA+ADP -Primirea copiilor – salutul.
-Dulăpiorul fermecat! Deprinderea de a pune lucrurile personale la locul lor.
-Joc liber, socializare. Se observă comportamentul copiilor.Dacă interacționează din proprie inițiativă și se
joacă împreună cu alți copii, interesul pentru un anumit tip de activitate sau joc.
-Exerciții de gimnastică Să creștem mari!. Execută la comandă exerciții fizice. Se observă capacitatea copiilor
de efort.
9.00-11.30 -ÎDÎmi place iarna!. Capacitatea copiilor de a împărtăși emoții, trăiri cu ceilalți.
JALA+ADE+ADP -Mers ordonat Trenulețul către baie!. Deprinderea copiilor de a merge ordonat, respectarea rutinelor grupului,
manifestă deprinderi de păstrare a igienei personale.
-Gustarea. Deprinderi de autoservire, de ordine și curățenie la masa, folosirea coșului de gunoi.
-Joc motric Balonul zburător!, se dau copiilor câteva baloane să se joace împreună cu educatoarea.
JR-De-a Moș Crăciun/Moș Nicolae!
C-Derdeluș pentru săniuș, lucrare colectivă. Capacitatea copiilor de a pune piesele de construit unele peste
altele, de a realiza tema, de a colabora unii cu alții.
JM-Puzzle Obiceiuri de iarnă.Demonstrează capacitatea de a realiza o imagine din bucăți. Identificarea
obiceiurilor de iarnă din imagini.
-Cântec Săniuța-mers ritmat, bătăi din palme.
DLC-Joc exercițiu Spune mai departe!, completarea propoziției,probă orală. Capacitatea de a găsi cuvintele
potrivite și a completa propoziția dată, exprimarea în propoziție. Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca
urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, semnificațiilor etc.
-Cântec/joc muzical Ursul doarme și visează (youtube).
DOS-Unde ne jucăm iarna?C -Capacitatea de a acționa corect în anumite contexte, de respectare a unor reguli
sociale.
-Joc distractiv Cursa șosetelor.
11.30-12.30 -Povestea zilei La urat (youtube), de I Creangă.
JALA+ADP -Hora omuleților de zăpadă.
-Joc liniștitor Primește și dă mai departe!
Participă la activitățile de grup, la activitățile de joc.
12.30-13.00 -Joc liber - socializare - se observă comportamentul copiilor
JALA+ADP -Plecarea copiilor acasă. Deprinderi de ordine, de a se îmbrăca și încălța singur.
Luni 13.00-16.00 -Pregătirea Centrului tematic, pregătirea materialelor pentru activități, realizarea de fise de lucru (la
matematică, educarea limbajului punerea lucrărilor în mapele copiilor, completarea caietului educatoarei,
Activitate metodică realizarea unui articol pentru publicare,
realizarea unui proiect didactic, studierea unei teme pentru consilierea părinților, participare la o activitate
extracurriculară, participare la un simpozion, studierea Curriculumului pentru Educație timpurie, studiere
Repere fundamentale în dezvoltarea copilului.
-Proiectarea curriculară, proiectarea și pregătirea activității zilnice, studiul individual, confecționarea
materialului didactic, consemnarea observaţiilor asupra copiilor în Caietul de observații/Observator şi a
progresului individual al copiilor în Fişele de apreciere a progresului individual al copilului înainte de intrarea
în clasa pregătitoare sau în alte instrumente de monitorizare/înregistrare avizate de MEN, proiectarea
activităților extrașcolare sau a unor activități din cadrul proiectelor educaționale derulate, amenajarea sau
reorganizarea ambientului educațional, organizarea de expoziții cu produse ale activităţii copiilor, conceperea
unor fișe de lucru pentru copii, participări la cursuri de formare, la activități ale comisiei metodice, la întâlniri
metodice, la schimburi de experiență, la activități în parteneriat cu familia sau cu alți parteneri educaționali etc.
Activitatea zilnică, de pregătire metodicoștiințifică, se poate desfășura și în afara spațiului grădiniței: bibliotecă,
altă unitate preșcolară/școlară, centre de pregătire în educație etc., în scopul schimbului de bune practici.

S-ar putea să vă placă și