Sunteți pe pagina 1din 18

Proiect de activitate

integrată

“SURPRIZE PENTRU
MAMA!”

1
Data: 4 martie 2021
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Nr. 1 Pădureni-
Structură Grădinița cu PN Ivănești
Propunător: Prof. Înv. Preșc. Dărăbană Cristina Cătălina
Grupa: combintă (nivel I, II)
Tema anuală: Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?
Tema săptămânală:,,Pentru tine, mama mea!”
Domenii experiențiale DLC/DOS
Disciplina Educarea limbajului/Om și societate
Tema activității: “Surprize pentru mama”
Tipul activității: însușire de noi cunoștințe
Forma de realizare: Activitate integrată ADP+ALA1+ADE (DLC/DOS) +ALA2
Mijloc de realizare- jocuri și activități didactice alese + povestirea educatoarei + lipire
Forma de organizare: frontal, individual, pe grupuri mici
Durata: o zi
Scopul activității:
• Dezvoltarea creativității și expresivității limbajului oral și consolidarea unor abilități
practice specifice nivelului de dezvoltare;

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE:


- ADP: Întâlnirea de dimineaţă: ” Surprize pentru mama”
Tranziții- „Mama spune...!” joc distractiv
„Culegem flori din gradină” –joc de mișcare
„Buchețele, buchețele” joc de mișcare
ALA1: Artă- „Rochița mamei”
Construcții- „Grădina cu flori”
Joc de masă- Puzzle –„Activitățile mamei”
Rutine- gustarea

ADE DLC – ”Cadoul Danielei” – povestirea educatoarei

2
DOS- „Coș cu flori pentru mama”- activitate practică

- ALA2 – ,,Buchețele, buchețele” joc de mișcare


“Ghicește, ghicește!
“Cine din grupă lipsește!?” – joc de atenție
Joc liber.

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:


1.Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute;
2.Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare;
3.Finalizarea sarcinilor și acțiunilor (persistență în activități);
4.Conceptul de sine;
5.Activare și manifestare a potențialului creativ

COMPORTAMENTE VIZATE:
1.1. Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui
(comunicare receptivă)
1.2. Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor,
semnificațiilor etc. (comunicare expresivă)
2.1. Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții
proprii (comunicare expresivă)
2.2. Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare
2.1.Realizează sarcinile de lucru cu consecvență
2.2.Integrează ajutorul primit,pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmpină dificultăți
1.3. Participă la activitățile de grup și la activitățile de joc în calitate de auditor
3.1Exersează, cu sprijin, autoaprecierea pozitivă, în diferite situaţii educaţionale.
3.1Manifestă creativitate în activități diverse

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

3
O1- Să asculte cu atenţie conţinutul povestirii;
O2- Să reţină titlul povestirii;
O3- Să identifice personajele din povestirea „Cadoul Danielei”;
O4- Să formuleze răspunsuri cu privire la personajele din povestire;
O5- Să redea conţinutul povestirii pe baza imaginilor în succesiunea cronologică a desfăşurării
evenimentelor;
O6- Să-şi îmbogăţească vocabularul cu cuvinte şi expresii noi.
O7- Să utilizeze materialele puse la dispoziție pentru realizarea temei propuse;
08- să respecte etapele de realizare a coșului cu flori
O9- Să–și exprime părerea asupra lucrării proprii și asupra celorlalte lucrări

1.ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ:

ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ: „Surprize pentru mama” -convorbire


Salutul; Prezenţa; Calendarul Naturii; Împărtăşirea; Activitatea de grup : «Cum ne simțim
astăzi ?» (alegerea simbolului corespunzător) ; Observarea sălii de grupă; Noutăţile zilei,
Gimnastica: ”Înviorarea”.
RUTINE : Primirea copiilor ; Ne pregătim pentru activităţi; Deprinderea de a oferi un buchet cu
flori ; Deprinderi de igienă personală şi colectivă.

TRANZIŢII:

1. Joc distractiv- “Mama spune...!”


2. Joc de mișcare- ”Culegem flori pentru mama”
3. Joc de mișcare - ”Buchețele, buchețele!”(Momentul de mișcare),

2.ACTIVITĂŢI ȘI JOCURI DIDACTICE ALESE PE CENTRE DE INTERES:


a. ARTĂ
TEMA- „Rochița mamei”
Sarcina didactică- copiii vor picta flori pentru a decora rochița mamei
Strategii didactice

4
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul.
Material didactic: acuarele, flori, pensoane, siluetă mama, hârtie creponată
Forma de organizare: pe grupuri mici.

b. CONSTRUCTII
TEMA : „Grădina cu flori”
Sarcina didactcică- copiii vor construi un gard din crenguțe de salcie pentru grădina cu flori a
mamei
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul.
Material didactic: crenguțe, bețisoare, poliestiren, flori
Forma de organizare: pe grupuri mici.

c.JOC DE MASĂ
TEMA : Puzzle„Activitățile mamei”
Sarcina didactică-copiii vor așeza piesele de puzzle pentru a descoperi imaginea cu activitățile
mamei și vor discuta despre activitățile acesteia
Strategii didactice:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul.
Material didactic: puzzle imagini activitățile mamei
Forma de organizare: pe grupuri mici.

3.ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE:


1. Domeniul experienţial Limbă și comunicare – Educarea limbajului
2. Domeniul Om si Societate- Activitate practică
STRATEGII DIDACTICE:
1. METODE ŞI PROCEDEE: surpriza, conversaţia, explicaţia, povestirea educatoarei,
problematizarea, demonstraţia, expunerea, exerciţiul, observaţia, problematizarea, turul
galeriei.
2. MIJLOACE DIDACTICE: șorțul povestitor “Cadoul Danielei”, personajele detașabile
din poveste, imagini, foarfece, lipici, flori, foi cartonate, ecusoane, panou de afişat.
3. FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe.

5
4. FORME DE EVALUARE: continuă, aprecieri verbale prin utilizarea produselor finale
pentru organizarea expoziţiei.

4.ACTIVITĂȚI ȘI JOCURI DIDACTICE ALESE 2:

Joc de mișcare: “Buchețele, buchețele”


Tipul de activitate: formare de priceperi și deprinderi
Forme de organizare: frontal și pe grupuri
Forma de organizare: joc de mișcare, orientare în spațiu și atenție
Durata: 15-20 min
Scopul: să manifeste spirit de echipă, aptitudini de cooperare
Obiective:
- Să respecte regulile jocului folosindu-se de mișcare
- Să se deplaseze în cercul corespunzător culorii la semnal;
- Să fie apt să utilizeze deprinderile însușite în diferite contexte;

Materialul didactic: flori roșii, flori galbene, flori albastre, cerc roșu, cerc galben, cerc albastru.

Desfășurarea jocului: copiii sunt împărțiți în trei echipe - Echipa Florilor Roșii , Echipa Florilor
Albastre, Echipa Florilor Galbene. Toți copiii aleargă pe sunetul bătăilor din palme ale
educatoarei, iar când educatoare se oprește din bătut, dă semnalul ,,Buchețele, buchețele” iar
fiecare floare trebuie să se așeze în cercul corespunzător culorii. Cel care ajunge ul.timul în
căsuța lui este eliminat din joc. Jocul se repeta de 5 ori iar la sfârșit câștiga echipa în care sunt
cele mai multe flori.

SCENARIUL ZILEI

Activitatea zilei va începe cu ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ. Voi saluta copiii ca de


obicei „Bună dimineaţa, dragii mei!” şi îndemnul: „Pe scăunele ne-aşezăm/ Şi frumos ne

6
salutăm!” În timpul acestei activităţi, copiii stau pe scăunele, în semicerc, pentru a se putea
vedea mai bine şi a relaţiona în bune condiţii.
Salutul/Prezența
,,Dimineaţa a sosit,
Toţi copiii au venit.
În semicerc să ne adunăm,
Pe scăunele ne aşezăm,
Cu toţii ne salutăm:
- Bună dimineaţa, copii,
A-nceput o nouă zi!’’
Această etapă este un prilej în care copiii conştientizează componenţa grupului,
eventualii absenţi (fiecare copil prezent iși va prinde fotografia pe panou; ei pot discuta motivele
pentru care unii colegi lipsesc, aceasta fiind încă o modalitate prin care se consolidează relaţiile
în cadrul grupului.
Calendarul naturii. Este completat de copii, bineînțeles îndrumaţi de educatoare.
Se vor stabili coordonatele: data, luna şi aspecte caracteristice. Se vor folosi cartonaşe,
jetoane, diferite imagini adecvate temei / momentului / anotimpului.
Împărtăşirea cu ceilalţi. În această etapă a întâlnirii voi purta o discuție cu copiii
despre cum se simt, cum îi influențează vremea de afară, dacă au ceva să ne împărtășească.
Fiecare copil își alege un emoticon simbolizând starea din ziua respectivă.
Observarea sălii de grupă.
Noutatea zilei - ,,Surprize pentru mama” - Le voi expune copiilor programul din
această zi. Se explică pe înţelesul copiilor tema zilei şi obiectivele urmărite și se prezintă
persoanajele surpriză, și anume doi frațiori (siluete) pe poliestiren- Daniela și Codrin. Aceștia
ne vor ajuta să le facem mămicilor noastre mai multe surprize.

Tranziția 1: Trecerea către activitățile ALA1 se va realiza prin tranziţia: ”

Unul după altul

În rând ne așezăm

Unul după altul

7
Spre centre plecăm”

Voi face astfel trecerea la etapa următoare a activităţii, desfăşurată la centrele de activitate.
Fiecare copil va alege din coșulet un ecuson tip floare roșie, galbenă, albastră. În funcţie de
aceste ecusoane, copiii se vor grupa la centre.. Vor fi prezentate materialele şi sarcinile de la
fiecare sector:
- La centrul ,, Arta” – „Rochița mamei”
- La centrul ,,Joc de masa” „Puzzle-imagini cu activitățile mamei”
- La centrul „Construcții” “Gard din crenguțe pentru grădina cu flori a mamei”

În final, vor fi evaluate rezultatele activităţii la toate centrele de activitate prin metoda
Veniți, povestiți, apludați!. Se vor face aprecieri globale şi individuale

Tranziție „Mama spune..!” -joc distractiv

Rutina- gustarea
Deprinderea de a-și strânge pachețelul.

ACTIVITATEA PE DOMENII EXPERIENŢIALE Captarea atenției se realizează cu apariția


șorțului frumos colorat. Povestirea se va desfăşura cu întreaga grupă. Voi anunţa titlul poveştii:
“Cadoul Danielei”. După anunțarea titlului voi povesti clar şi expresiv, pentru a trezi emoţii şi
pentru a asigura motivaţia învăţării. În continuare, voi prezenta conținutul povestirii, clar și
expresiv, folosind un ton și o mimică adecvată, modelându-mi vocea pentru a imita personajele,
nuanțând astfel expunerea în funcție de stările afective pe care le implică povestirea. Voi arăta
copiilor imaginile la sfârșitul povestirii, pentru a extrage ideile principale ale acesteia. De
asemenea, voi sublinia înţelesul unor cuvinte, expresii sau fraze.

Tranziție 2 Culegem flori din gradina mamei- joc de mișcare

Domeniul Om si Societate

8
Copiii vor realiza câte un coș cu flori pntru mama. Grupa mică și grupa mijlocie au ca sarcină
să lipească flori pe coșulet, grupa mare trebuie să respecte etapele de realizare a coșuletului și
să lipească flori pe acesta.

Tranziția + Momentul de mișcare: „Buchețele, buchețele”

Trecerea de la activitățile pe domenii experiențiale la ALA II se face prin tranziția ,, Buchețele,


buchețele”. Aceasta tranzitie va reprezenta și momentul de mișcare al zilei. Jocul se va
desfășura astfel: în sala de grupă vor fi așezate trei flori mari colorate: o floare galbenă, una
roșie și una albastră corespunzător cu florile din pieptul copiilor. Copiii sunt lăsați să danseze,
să alerge prin sala de clasă și la o bătaie din palme a educatoarei, fiecare copil va alerga la
floarea ce are aceeași culoare cu floarea din pieptul lor.

Jocul Nr. 2

Joc de atenție „Ghicește, ghicește!

Cine din grupă lipsește!”

Joc liber

BIBLIOGRAFIE
• Curriculum pentru educaţie timpurie 2019;
• Glava, A., Pascal, M., Tătaru, L., L. -, Educaţie timpurie –, Ghid metodic pentru
aplicarea curriculumului preşcolar”, Ed. Paralela 45 Piteşti, 2009;
• Ezechil, L., Lăzărescu, P., M. -, Laborator preşcolar – ghid metodologic”, Ed. V&I,
INTEGRAL Bucureşti (2001).
• Breban, Silvia; Gongea, Elena; Ruiu, Georgeta; Fulga, Mihaela, Metode interactive de
grup - Ghid metodic, Editura Arves, Piteşti, 2002.

9
Secvențe didactice Conținutul științific Strategii didactice Evaluare
Metode Mijloace Forme de
organizare
1.Moment Crearea condiţiilor necesare bunei desfăşurări a
organizatoric activităţii:
-Aerisirea sălii de grupă
-Aranjarea materialelor pe centrele de activitate
-Aşezarea scaunelor pentru Întâlnirea de dimineaţă
-Intrarea copiilor în sala de grupă.
2.Captarea atenției După ce au sosit toţi copiii, îi invit la Conversația Calendarul Frontala
Întâlnirea de dimineaţă. În timpul acestei naturii Frontal
activităţi, copiii stau pe scăunele, pentru a se putea Explicația Individual
vedea mai bine şi a relaţiona în bune condiţii.
Salutul:
,,Dimineaţa a sosit,
Toţi copiii au venit.
În semicerc să ne adunăm,
Pe scăunele ne aşezăm,
Cu toţii ne salutăm:
- Bună dimineaţa, copii,
A-nceput o nouă zi!’’
Se verifică prezenţa prin prinderea fotografiilor cu

10
preșcolarii prezenți pe panou şi se poartă o scurtă
discuţie despre starea vremii, completându-se
Calendarul naturii. Daniela și

Captarea şi orientarea atenţiei : prezența a doi Codrin

frățiori (siluete pe poliestiren), care ne vor fi alături


în această zi. Le voi spune faptul că cei doi frățiori-
Daniela și Codrin ne vor fi alaturi ăn această zi
pentru a le face mamicilor noastre multe surprize.
3. Anunțarea temei Se anunță tema zilei: ,,Surprize pentru mama”.
și a obiectivelor Se precizează faptul că le voi spune o Conversația
povestea ,,Cadoul Danielei” și vom pregăti
împreună surprize mămicilor. Explicația Frontal Globala

Se prezintă pe scurt obiectivele urmărite.


Elementele Individuală
Tranziție :,,Unul după altul
În rând ne așezăm surpriză

Unul după altul


Spre centre plecăm”
4.Prezentarea Copiii se împart pe centre cu ajutorul ecusoanelor
conținutului de tip flori colorate- flori roșii, flori galbene și flori
albastre. Fiecare copil își alege câte un ecusor Conversația

mergând la centrul cu aceeși culoare.


Ecusoane
Se anunță jocurile și activitățile ce urmează a fi

11
desfășurate în fiecare centru de interes, invitând Flori rosii
grupa de copii să meargă, pentru început, la Explicația
centrul indicat de floarea pe care a ales-o și apoi Flori galbene Globală

putând merge la celelalte centre pentru a rezolva Flori albastre


sarcinile.
Se reamintește copiilor comportamentul pe care
Observația Pe centre
trebuie să-l manifeste în cadrul acestor activități
Flori
( vorbim în șoaptă pentru a nu-i deranja pe ceilalți,
Acuarele Individuală
avem grijă de materialele primite, apreciem și
Conversația
protejăm lucrările făcute de ceilalți colegi). Copiii
Pensoane Pe grupuri
se organizează la centre, intuiesc și se
familiarizează cu materialele pregătite. Exercițiul Grădina cu
La sectorul Arta- copiii vor picta flori pentru a
flori
decora rochița mamei
Crenguțe
La sectorul Constructii, vor construi un gard Demonstrația
Puzzle
pentru grădina cu flori din crenguțe și bețișoare
Siluetă mama
La sectorul Joc de masă- copiii vor așeza corect
piesele de puzzle pemtru a realiza imagini cu
activitățile mamei
Pe tot parcursul activității se vor asigura condițiile
optime, se va urmări modul de relaționare, de
comunicare între parteneri cât și grija pentru

12
materialele puse la dispoziție.
Se face rotirea centrelor.
Se vor face aprecieri stimulative cu referire la
fiecare grup în parte și se vor nominaliza copiii
care s-au remarcat.
Tranzitie : ,,Mama spune...!- joc de atenție

5.Dirijarea DLC
învățării Voi prezenta conținutul povestirii clar, coerent și
expresiv, cu un ton și o mimică adecvată. Sunt Conversația

prezentate și imaginile specifice fiecărui moment Șorțul


povestitor Globală
din poveste. Se poartă apoi, o scurtă conversație pe
Povestirea
baza lecturii audiate:
educatoarei
 Despre cine este vorba în povestea noastră?
Evaluare orala
 Ce avrut Daniela să cumpere pentru mama Semicerc
ei? Ce culoare avea gentuța?
 Cine a mers cu Daniela la cumpărături? Individuala
 De ce nu a cumpărat Daniela eșarfa sau
colierul pentru mama? Repovestirea
 Ce i-a oferit mamei? Imagini din

 Ce învățătură putem desprinde din povestea poveste

aceasta?

13
Planul de idei al povestirii
1. Prezentarea Danielei, o fetiță de grădiniță Explicatia
ce își dorea sa îi facă un cadou special Conversația
mamei de 8 martie.
2. Încercarea fetiței de a cumpăra cu banii din
pușculiță un cadou- o poșetă, un colier, o
eșarfă
3. Dezamagirea fetiței în încercarea de a
cumpăra unul din aceste lucruri, motivul
fiind faptul că nu avea banuți suficienți
4. Întâlnirea cu doamna florăreasă Elena.
5. Cumpărarea unui buchet cu flori mamei
6. Încântarea mamei la primirea cadoului
Pentru ca activitatea să fie distractivă , fixarea
conținutului poveștii se face prin jocul ”Adevărat
6. Obținerea
sau
performanței
fals?” Educatoarea emite enunțuri corelate
conținutului din povestire și solicită copiilor să
exprime veridicitatea acestora.
Observația Individual
Copiii sunt apreciați pentru felul cum au gândit,
cum au răspuns la întrebări și cum au lucrat și sunt Flori
încurajați să apeleze la ajutorul colegilor. Coșulețe

14
Voi face astfel trecerea la etapa următoare a
activităţii, desfăşurată la centrele de activitate.

Tranziție- „Culegem flori pentru mama”- joc


distractiv Explicația

La DOS – Exercițiul
Coșulețe
“Coș cu flori pentru mama”|
Carton verde
În final, Daniela i-a facut o surpriză foarte
Demonstrația
frumoasă mamei și le voi propune copiilor să le
Foarfece Pe grupe
facem și noi mămicilor noastre câte o surpriză, și
Individual
anume să realizăm câte un frumos coșuleț cu flori.
Lipici
Precizez faptul ca mamele lor vor fi mult mai
Flori
încântate de surpriza aceasta pentru că ei singuri
Carton
vor realiza aceste coșulețe cu flori.
colorat
Voi prezenta materialele cu care vom lucra, și
anume lipici, flori, hârtie cartonată și etapele de
lucru.
Copiii de grupă mică au ca sarcină să lipească
florile pe coșuleț. Explicația

Pentru copiii de grupă mijlocie și de grupă mare


voi prezenta etapele de lucru-
(1) Se pliază cartonul verde pe lungime în două

15
părţi egale;
(2) Se taie cartonul pe lungime, păstrându-se Pe grupe
distanţa de aproximativ două-trei degete Individual
între tăieturi (max. 12 fâșii).
(3) Se rulează cartonul pentru a forma coșul;
Demonstrația
(4) Se lipeşte coșul şi se consolidează prin
capsare de către cadrul didactic, dacă este
nevoie;
(5) Se realizează o presiune pe fâşiile
exterioare de carton obţinute în etapa (2),
pentru a le răsfira;
(6) Se lipesc florile pe coș în mod variat.
7)Se atașează toarta coșului
Individual
Se realizează exerciții de încălzire a mâinilor-
Explicația
cântăm la pian, picură, ploua, tună, răsare soarele.
Se urează ,,Spor la lucru!” Exercițiul

Vor fi ajutați copiii care solicită ajutor sau


adresează întrebări. Flori roșii
Flori galbene
Se analizează acuratețea și corectitudinea cu care s- Flori albastre
a lucrat și se asază la expoziție toate lucrările. Cerc galben
Copiii fac aprecieri asupra lucrărilor, alegând Jocul Cerc albastru

16
lucrarea preferată, explicând elegerea făcută. Cerc roșu
Material
ALA 2 colorat

Jocul de mișcare „Buchețele, buchețele”


Joc de atenție „Ghicește, ghicește!
Cine din grupă lipsește!”

În finalul activității se vor face aprecieri iar toți


copiii vor fi recompensați.
7. Asigurarea Voi adresa întrebări copiilor
retenției și a -Despre ce am vorbit astăzi?
transferului -Cum se numește povestea pe care ați ascultat-o? Conversația Coșulețe Semicerc Global

-Ce bucurii îi mai putem face mamei? Explicația Individual

-Copiii vor oferi coșulețele mămicilor și sunt


încurajați să observe reacția mamei.
7.Încheierea Voi face aprecieri asupra modului în care copiii au Frontal
activitații participat la activități. Conversația Recompense Semicerc Aprecieri
verbale

17
18

S-ar putea să vă placă și