Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic Baile Govora

Prof.dr . Chirita- Costache Ramona- Victoria

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ ANUALĂ


GEOGRAFIA ROMÂNIEI
ANUL ŞCOLAR 2020-2021

Disciplina: GEOGRAFIE
Clasa: a VIII-a
Timp: 2 oră/săptămână

Competenţe Număr de Observaţii/


Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna
specifice ore alocate Semestrul
Poziția geografică 1.1. 1.2.
2.1. 2.2.  Poziţia geografică. Elemente definitorii şi 4 1–2
2.3. 3.1. consecinţe. Statele vecine
3.2. 3.3.  România – ţară carpatică, dunăreană, pontică şi (14-25
4.1. 4.2. central europeană septembrie
4.4. 2020)
Relieful României. 1.2. 2.1.  Caracteristici generale 2 3
3.2. 4.1. (28 septembrie I
– 2 octombrie (14 septembrie
2020) 2020 – 29 ianuarie
Relieful României. 1.1. 1.2.  Unităţile majore de relief: 12 4–9 2021)
2.1. 2.2. - Carpaţii şi Depresiunea Colinară a Transilvaniei
2.3. 3.2 - Subcarpaţii (5 octombrie –
3.3. 4.1. - Podișul Getic şi Podişul Mehedinţi 13 noiembrie
4.2. 4.3 - Podişul Moldovei şi Podişul Dobrogei 2020)
4.4. - Câmpia de Vest şi Dealurile de Vest
- Câmpia Română
- Delta Dunării şi platforma continentală a Mării
Negre

1
Competenţe Număr de Observaţii/
Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna
specifice ore alocate Semestrul
Relieful României. 1.1. 1.2.  Aplicații practice/studii de caz: Interpretarea 4 10 – 11
2.2. 3.1. unor profile geografice, Relieful orizontului
4.1. 4.4. local/localităţii/judeţului natal, Identificarea (16-27 I
unor fenomene şi procese de risc din orizontul noiembrie (14 septembrie
local (alunecări de teren, şiroire/torenţialitate 2020) 2020 – 29 ianuarie
etc.) și stabilirea măsurilor de prevenire/ 2021)
combatere/diminuare, Cutremurele în România,
Prezentarea regulilor de comportament în caz de
cutremur, Rolul reliefului în amenajarea
teritoriului.
Clima 1.1. 1.2.
2.2. 3.1.  Factorii genetici 6 12 – 14
3.2. 4.3.  Elementele climatice
4.4.  Particularităţile climatice regionale (etaje şi (2 – 22
influenţe climatice) decembrie
2020)
Vacanța de iarnă (23 decembrie 2020 – 10 ianuarie 2021)

Apele 1.1. 1.2.


2.1. 2.2.  Dunărea
3.1. 3.2.  Râurile interioare 6 15 –17
4.2. 4.3  Lacurile și apele subterane
4.4.  Marea Neagră (11 - 29
ianuarie 2021)

Vacanța intersemestrială - 30 ianuarie 2021 - 7 februarie 2021

2
Competenţe Număr de Observaţii/
Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna
specifice ore alocate Semestrul
Vegetaţia, fauna şi solurile 1.1. 1.2.
2.2. 3.1.  Vegetaţia 6 18 – 20 II
3.2. 3.3.  Fauna (8 februarie – 18
4.2. 4.4.  Solurile (8 – 26 iunie 2020)
 Aplicaţii practice: Reguli de comportament în februarie –
cazul producerii unor fenomene climatice, 2021)
hidrografice, biogeografice de risc

Populaţia 1.1. 3.2  Populația – elemente și structuri demografice


3.3. 4.1. 4 21 – 22
(1 - 12 martie
2021)

Aşezările omenești și 1.1. 1.2.  Aşezările rurale – evoluție și diferențieri


organizarea administrativ- 2.2. 3.1. teritoriale 6 23 – 25
teritorială 3.4. 4.2.  Aşezările urbane – evoluție și caracteristici
4.3. 4.4. actuale (15 martie – 1
aprilie 2021) II
 Caracterizarea geografică a oraşului Bucureşti
(8 februarie – 18
 Organizarea administrativ-teritorială iunie 2020)
 Aplicaţii practice/studii de caz: Interpretarea
unor grafice şi reprezentări cartografice privind
populaţia României, Caracterizarea unor oraşe
mari (la alegere)
Activităţi economice 1.1. 2.2.  Agricultura 2 26
3.1. 3.2 - Fondul funciar agricol – potenţial şi valorificare
4.1. 4.4. - Regiunile agricole – elemente specifice (12-16 aprilie
- Valorificarea produselor agricole – tradiţie şi 2021)
modernitate

Vacanța de primăvară (2 – 11 aprilie 2021 și 30 aprilie – 9 mai 2021)

3
Competenţe Număr de Observaţii/
Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna
specifice ore alocate Semestrul
Activităţi economice 1.1. 1.2.  Resursele naturale şi industria 8 27 – 30
2.1. 2.2. - Resursele naturale şi valorificarea lor
2.3. 3.1. - Industria energetică şi a energiei electrice (19 aprilie – 21
3.2 4.1. - Industria construcţiilor de maşini mai 2021)
4.2. 4.4. - Serviciile
- Căile de comunicaţie şi transporturile
- Comerţul
- Turismul – potenţial şi valorificare economică
 Aplicaţii practice/studii de caz: Activităţi
economice în localitatea/ judeţul natal,
Valorificarea resurselor alternative de energie,
Potenţialul turistic al judeţului, Rolul căilor de
comunicaţie în dezvoltarea economică
Regiuni geografice și 1.1. 1.2.  Diferenţieri regionale 2 31
dezvoltarea regională 2.2. 3.1.  Regiunile geografice pe baze naturale (24 - 28 mai
3.2 4.4.  Aplicaţii practice/studii de caz: 2021)
Caracterizarea geografică a unei regiuni (la
alegere).
Caracteristici ale mediului 2.2. 3.1.  Calitatea mediului înconjurător în România. 4 32-33
înconjurător 3.3. 3.4. Evoluţii recente (2 – 11 iunie
România în Europa şi în 4.2. 4.4.  Resurse, populaţie şi elemente ale dezvoltării 2021)
lume sustenabile
 Valorile naturale şi culturale ale României
 România ca membru ONU, NATO şi UE

Notă: o săptămână este alocată Programului național ”Școala altfel”, în perioada stabilită la nivelul fiecărei unități școlare, conform OMEC nr. 3125/06.02.2020
privind structura anului școlar 2020-2021. Se vor face observațiile corespunzătoare în planificare.