Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL EDUCAŢIEI , CULTURII ŞI CERCETĂRII REPUBLICII MOLDOVA

Colegiul Naţional de Comerţ al ASEM


Catedra „Economie, Turism, Servicii”

PROIECT DIDACTIC
Masa rotundă a elevilor cu genericul: “Moldova în cifre până și în timpul pandemie”
organizat în cadrul Săptămânii Internaționale a Educației Financiare (Global Money Week)
în data de 26 martie 2021, ora 13.00 – 14.00

Discipline: Discipline economice


Data: 26 martie 2020
Profesori: Enachi Olga, Patrașcu Dorina
Tipul activităţii on line: activitate de analiză, sistematizare şi prezentare a datelor statistice a RM în pandemie
Subiectul: „Moldova în cifre pînă și în pandemie”
Grupe participante: Anul I-III, CON, MK, TUR, OSHT
Locul de desfășurare: Platforma GoogleMeet

Chişinău, 2021
Tipul activității Masă rotundă
Tematica „ Moldova în cifre până și în timpul pandemie”
Specialitatea CON, MK, TUR, OSHT
Anul de studii Anul I-III
Coordonatori: Enachi Olga, profesoară de discipline economice, grad didactic doi
Patrașcu Dorina, profesoară de discipline economice
Mediul on line GoogleMeet, profilul Facebook a CNC al ASEM
Competenţe 1. determinarea efectelor pandemiei Covid-19 asupra economiei naționale;
specifice: 2. analiza indicatorilor macroeconomici ai RM pe întreaga durată a pandemiei Covid-19;
3. cercetarea și prezentarea datelor statistice, grafice, tabele cu privire la situația actuală;
4. analiza măsurilor de susținere financiară directă a populației și a agenților economici din Republica Moldova.
Subcompetențe: 1. Căutarea şi sistematizarea de informaţii;
2. Prelucrarea informaţiei şi generarea ideilor;
3. Realizarea de raţionamente şi iniţiativă de răspuns;
4. Realizarea PPT la tema propusă;
5. Consolidarea relaţiilor profesor – elev în mediul on-line și off line, şcoală – familie – comunitate.
Criteriile PPT: Numărul de slide – la discreție, foaie de titlu, surse bibliografice, date statistice, tabele, grafice, cercetările naționale, opiniile
proprii (obligatoriu)

Masa rotundă reprezintă o metodă de instruire activă, una dintre formele organizaționale a activităților de cunoaștere, care permite de a studia un
subiect de cercetare, de a completa materia, de a forma deprinderi de rezolvare a problemelor.
Sarcinile principale ce vizează organizarea Mesei rotunde cu genericul: „Moldova în cifre până și în timpul pandemie” sunt:
- discutarea situației problemă referitor la tema propusă;
- afișarea opiniilor, situațiilor cu utilizarea diverselor materiale intuitive (scheme, diagrame, grafice, audio și video înregistrări, imagini );
- pregătirea intensivă pentru întreținerea prezentării (să nu ne limităm doar la date statistice, dar să exprimăm opinia proprie, dovezi, argumente).
Masa rotundă a elevilor cu genericul: „Moldova în cifre până și în timpul pandemie” este organizată în scopul identificării şi argumentării
impactului Pandemiei COVID-19 asupra tuturor domeniilor de activitate economică, cât și analiza efectelor acestora asupra societăţii, precum şi
identificarea oportunităţilor şi pericolelor în desfăşurarea activităţilor economice de mai departe.
În acest scop elevilor le-au fost propuse sarcini de analiză și cercetare din diverse domenii economice ce reflectă Statistica Republicii Moldova în
pandemie.
Masa rotundă este destinată elevilor specialităţilor CON, MK, TUR, OSHT, anul de studii I- III dornici de a se implica în cercetarea activă,
ştiinţifică cu scop de cunoaştere şi reflectare asupra importanței exportului și impactului importului asupra economiei unei țări.
Aceasta este organizată în scopul impulsionării elevilor în a-şi dezvolta abilităţile de analiză, prognoză, comparare, identificare şi prezentare a
informaţiilor statistice. Elevii identificând aceste obiective au realizat analiza acestora, au studiat evoluția, informaţia cu referire la diverse aspecte ce
reflectă tema mesei rotunde după care au realizat un PPT de cercetare prezentat în maxim 3-5 minute în faţa invitaților pentru a convinge publicul
despre relevanţa, importanţa cunoaşterii, aplicabilitatea temelor selectate.
Domeniile de analiză
TUR OSHT CON MK
1 Din numărul total de înnoptări, Agrement Produsul Intern Brut Comerț / comerț electronic
2 Durata medie a şederii 
Restaurante Șomajul Import
3 Numărul de sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni
de cazare turistică Divertisment Populația activă Export
4 cele mai multe sosiri ale turiştilor străini cazaţi in structurile de primire
Salarizarea Volumul producției Transferuri
turistică
5 Sosirile vizitatorilor străini în RM Remitențe Salarizarea
6 Mijloacele de transport rutier și aerian au fost cele mai utilizate pentru sosirile
Salarizarea Remitențe
vizitatorilor străini în
7 Plecările vizitatorilor români în străinătate,
8 Salarizarea
Comitetul organizatoric al CNC al ASEM și-a propus să dezvoltăm spiritul de cercetare şi de analiză a elevilor privind cunoaşterea şi aplicarea a
tot ceea ce înseamnă tendinţe moderne în activităţile economice şi sociale.
Competenţele specifice: Recomandările privind condiţiile de realizare a PPT:
- Interpretarea datelor statistice ce reflectă situația actuală în Republica - Respectarea timpului de prezentare (3-4 min);
Moldova ; - Actualitatea temei;
- Identificarea aspectelor practice de utilizare; - Gradul de cunoaştere a materialului prezentat;
- Prelucrarea surselor de informație; - Atractivitatea şi modul de realizare tehnică a PPT;
- Cultivarea unor abilități: educaţie economică, entuziasm - Abordarea ştiinţifică şi de cercetare a subiectului;
antreprenorial, economie / raționament economic, utilitate, eficienţă; - Expunerea datelor statistice, diagrame (perioada pandemică);
- Valorificarea activităţilor oratorice, modului de organizare, a PPT; - Argumentarea şi formularea concluziilor;
- Consolidarea relaţiilor profesor – elev, şcoală – familie – comunitate. - Ţinuta oratorică şi modul de expunere a vorbitorului;
La masa rotundă s-au acceptat tematici ce au tangenţă directă cu tema - Concluzii, recomandări;
generală stabilită. - Surse bibliografie.
Nr. Numele, prenumele Grupa Tematica abordată
elevului
1. Leșco Mihai TUR 183 "Impactul pandemiei de COVID-19 asupra indicatorilor macroeconomici"

2. Grigori Andrian CON 194 "Evoluția remitențelor până și în timpul pandemie"

3. Balacula Vlada, Crețu Nicoleta "Evoluția datoriei de stat din 2016 până-n prezent"
CON 201

4. Elin Andreea CON 202 "Aspectele specifice ale bugetului de stat 2016-2020"

5. Crigan Mihaela CON 193 "Șomajul în plină pandemie"

6. Colesnic Alina CON 192 "Evoluţia preţurilor de consum până și în timpul pandemie"

7. Ivancea Victoria MK 191 "Comerțul până și în timpul pandemie"

8. Antoci Tudorița, Tohari Diana "Dinamica comerțului electronic din 2016 până în 2020"
CON 204

9. Dicusară Amanda CON 203 "Calitatea și cantitatea cheltuielilor de consum ale moldovenilor până și în timpul pandemiei."
Ganenco Alexandra,

10. Bognibov Xenia CON 201 "Impactul pandemiei asupra contractării creditelor"

11. Goreacii Cristin TUR 181 "Activitatea turistică a agențiilor de turism şi turoperatorilor din RM până și în timpul pandemie"

12. Cornița Ana-Mari TUR 182 "Analiza numărului de sosiri ale turiștilor în structurile de primire turistică cu functiuni de cazare
turistică"
13. Tutunaru Daniela TUR 184 "Salarizarea personalului în domeniul turismului"

14. Macovei Galina OSHT 182 “Derularea serviciilor de agrement și divertisment sub impactul pandemic”.

15. Raețchi Ana, Solom Iuliana OSHT "Servicii de cazare și alimentație publică până și în timpul pandemie "
181
PENTRU PARTICIPARE AU FOST ÎNREGISTRATE LUCRĂRI
Durata Conţinutul activităților Metode şi procedee
1300-1305 1. Enunţarea ideii şi necesităţii desfăşurării mesei rotunde, a misiunii şi a obiectivelor specifice acesteia. Expunerea
Lectura
- Deschiderea activității cu prezentarea genericului şi a obiectivelor acesteia;
Demonstrarea
- Salutarea şi prezentarea invitaților;
- Anunţarea şi prezentarea participanţilor la masa rotundă.
1305-1310 2. Prezentarea criteriilor de apreciere a PPT. Prezentarea
Expunerea
- Prezentarea criteriilor şi a punctajelor atribuite la prezentarea PPT-urilor participanţilor;
Demonstrarea
- Distribuirea materialelor informative participanţilor la masa rotundă.
1310-1350 3. Prezentarea temelor de cercetare ale participanţilor înscrişi la masa rotundă (10 lucrări). Expunerea
- Prezentarea temelor de cercetare în format PPT (maxim 3-4 min pentru fiecare participant); Prezentare - PPT,
Demonstrarea
- Adresarea întrebărilor către participanţi la necesitate; Întrebări-răspunsuri
- Discuţii constructive şi comentarii ale invitaților; Argumentarea

Ordinea de prezentare a lucrărilor înscrise în tematica mesei rotunde se realizează în conformitate cu lista
prestabilită.
1350-1355 3.Evaluarea și generalizarea lucrărilor participanţilor conform criteriilor; Compararea
Aprecierea
- Enunţarea concluziilor invitaților pe marginea lucrărilor și subiectelor de cercetare;
- Premierea participanţilor la masa rotundă.

1355-1400 4. Încheierea activității. Expunerea


Prezentarea
- Mulţumirea pentru participare tuturor elevilor şi invitațiilor;
Argumentarea
- Felicitarea elevilor ce au prezentat surse noi în export și metode de reducere a importului.

S-ar putea să vă placă și