Sunteți pe pagina 1din 3

PARTENERIAT ÎN EDUCAŢIE : ŞCOALĂ –

FAMILIE-COMUNITATE
„Prezenţa părinţilor poate transforma cultura şcolii” (S.L. Lightfoot)

Argument

Termenul de „parteneriat” este bazat pe premisa că partenerii au un


fundament comun de acţiune şi un spirit de reciprocitate care le permit să se
unească. Astfel, părinţii şi profesorii pot crea parteneriate variabile,
angajându-se în activităţi comune de învăţare, sprijinindu-se unii pe alţii în
îndeplinirea rolurilor cerute, desfăşurând proiecte de curriculum colaborativ,
participând împreună la diverse activităţi de luare a deciziei.
Întâlnirile „tipice” cu părinţii nu abordează întotdeauna aceste
probleme, oferind părinţilor puţine şanse de a cunoaşte profesorii elevilor şi
problemele şcolii. De aceea, trebuie pus accent pe activităţi de cunoaştere
interpersonală pentru a crea un cadru de siguranţă şi pe strategii de
desfăşurare a acestora cât mai variat şi accesibil.
Ca urmare, acest proiect, îsi propune să dezvolte competenţe de lucru
cu familia elevului şi să răspundă nevoilor de comunicare, relaţionare,
construire de echipe, cooperare, motivare şi implicare.
Propunătorul este conştient însă ca parteneriatul şcoală-familie nu
„produce” neapărat elevi de succes!

Scopul proiectului

- Optimizarea relaţiei şcoală-familie-comunitate, în aşa fel încât elevii să


obţină singuri succesul.

Obiective

- Realizarea unor cercetări pentru dignosticarea relaţiei şcoală-familie;


- Identificarea instrumentelor de comunicare şcoală-familie;
- Antrenarea părinţilor în activităţi de informare şi formare
educaţională;
- Diversificarea modalităţilor de colaborare cu familia;
- Crearea unui cadru de motivare şi implicare a partenerilor;
- Încurajarea voluntariatului ; atragerea părinţilor către activităţi din
„lumea şcolii”.

Grupul ţintă

- părinţii clasei a VII-a B


- elevii clasei
- profesorii

Locul şi perioada de desfăşurare

- Şcoala „Vasile Conta” Iaşi


- Parcursul anului şcolar 2005-2006

Colaboratori

- conducerea şcolii, profesor psihopedagog, profesorii clasei, bibliotecar,


poliţia de proximitate, Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă”

Mod de realizare
Nr. Activităţi Forma Responsabil Perioada (Data)
1 Părinţii „se întorc” la şcoală lectorat diriginte sept.2005
Alcătuirea Comitetului de
Părinţi
2 Discuţii informale asupra informare director oct 2005
Regulamentului de ordine şedinţă cu diriginte
interioară şi a documentelor părinţii
şcolare
3 Elaborarea unui chestionar atelier de lucru prof. psihoped. oct 2005
pentru părinţi privind diriginte
colaborarea şcoală-familie
4 Aplicarea chestionarului şi chestionar prof. psihoped. oct. 2005
interpretarea rezultatelor diriginte

5 Consilierea părinţilor în cazul cabinet de prof. psihoped. săptămânal


apariţiei unor crize în familie consiliere diriginte joi 10ºº-12ºº
care pot influienţa progresul Consiliul prof.
şcolar al elevului clasei
6 Violenţa în şcoală şi în familie dezbatere diriginte ianuarie 2006
prezentare elevi , părinti
„Power Point” poliţist de
proximitate
7 Activitate de voluntariat: acţiune de părinţi febr. 2006
„Mână de la mână” recondiţionare şi elevi
vopsire a diriginte
băncuţelor din
clasă
8 Biblioteca şcolii-loc de întâlnire expozişie de diriginte martie 2006
cu ocazia „mărţişorului” în mărţişoare pentru elevi
familie mămici bibliotecar
9 Influenţa familiei asupra ora de dirigenţie diriginte aprilie 2006
carierei elevului invitat- un prof. psihoped.
„Profesia” de părinte-O zi din părinte
viaţa unui părinte
10 Pregătirea tinerilor pentru viaţa dezbatere- invitat diriginte mai 2006
de familie specialist al
Fundaţiei
„Solidaritate şi
speranţă”

Materiale

- chestionare
- referate (lectorate)
- materiale informative (Regulament şcolar, broşuri, pliante, afişe etc.)
- program calculator pentru tema „Violenţa în şcoală şi în famile”

Finanţarea activităţilor

- Comitetul de părinţi
- diferiţi sponsori
- vânzarea mărţişoarelor confecţioate de elevi

Popularizarea proiectului

- pliante pentru părinţi, elevi şi profesori

S-ar putea să vă placă și