Sunteți pe pagina 1din 8

Descrie etapele unei activități zilnice

Etape în predare:

I. Descrie secvențele unui activități la persoana I, în prezența suportului vizual


II. Descrie secvențele unei activități la persoana I, IN VIVO
III. Descrie etapele unei activități zilnice
IV. Numește activitatea când sunt descrise etapele

Pre-achiziții: Etichetează acțiuni secvențiale; Folosește pronumele personal; Oferă răspunsuri multiple la
întrebări legate de persoanele, acțiunile sau evenimentele din comunitate; Răspunde la întrebări variate –
Cine?; Când?; Care?; Cum?; De ce?; Identifică obiecte atunci când i se spune funcția, caracteristica sau
categoria; Descrie obiecte.

Descrie etapele unei activități zilnice


Etapa I - Descrie secvențele unui activități la persoana I, în prezența suportului vizual

Această etapă de predare NU aparține ariei de Intraverbal, însă parcurgerea acestei etape premergătoare
celei ce aparține ariei de intraverbal este esențială.

Trecerea la următoarea etapă se va face doar atunci când abilitățile corespunzătoare Etapei 1 sunt
însușite conform criteriilor de masterare stabilite.

Predare DTT
Imagini reprezentând secvențe succesive, care redau o acțiune specifică,
realizată chiar de către copil.

Se vor utiliza fotografii în care copilul realizează diferite acțiuni.


Materiale necesare:
Se va începe cu acțiuni simple, familiare – se spală pe mâini, mănâncă, se
îmbracă, se joacă cu jucăriile etc, iar ulterior se va trece la evenimente
mai complexe – joc în parc, activitate la grădiniță, plimbare, la
cumpărături etc.

Se poziționează imaginile în fața copilului, așezate aleatoriu, iar copilul


este îndrumat să le ordoneze.
Mod de prezentare:
Ulterior, terapeutul solicită relatarea evenimentelor din imagini.

1 Str. Orzari, 92A, sector 2, Bucuresti

www.abamasters.ro
Pentru început, target-ul este acela de a descrie 3 secvențe, iar pe
măsură ce copilul demonstrează abilitatea independent, numărul
secvențelor poate fi crescut până la 4-6 secvențe
SD: SD (vocal): Povestește-mi ce faci în imagini! + prezenta suportului vizual
Copilul va eticheta acțiunile din imagini folosind propoziții scurte; va
Răspunsul copilului: utiliza cuvintele de legătură – ÎNTÂI/APOI/LA FINAL – pentru a lega
secvențele relatate, precum și pronumele personal, persoana I – EU.
Prompt verbal – parțial sau total; Receptiv – acțiuni (Ex: Unde deschizi
cutia?); Prompt vizual – pentru cuvintele de legătură (ex: cartonașe cu
diferite culori/pe care sunt scrise cuvintele de legătură), pentru descrierea
Prompt-uri posibile: imaginilor (Ex: buline colorate lipite pe imagini, indicând acțiunile
semnificative) sau pentru utilizarea pronumelui personal, persoana I (Ex:
cartonaș pe care scrie EU); Prompt gestual – indicați spre copil pentru
utilizarea pronumelui personal, persoana I.
Atunci când apare un răspuns corect independent, se va oferi
recompensa socială și copilul va avea acces la întăritorul stabilit în
prealabil.

Atunci când apare un răspuns corect ca urmare a unui prompt, se va oferi


recompensa socială.
Atunci când apare un răspuns incorect sau un non-răspuns, se va utiliza
Consecința: o procedură de corectare a erorilor, care va fi selectată în funcție de
nivelul de predare al itemului.
Consecința reprezentată de întărirea socială oferită pentru răspunsurile
corecte independente sau promptate va fi una specifică. Exemplu: Super,
foarte frumos mi-ai explicat cum te speli pe dinți!/Exact, așa facem când
ne spălăm pe dinți!
Un aspect esențial este ca întotdeauna să se stabilească ca target
obținerea unui răspuns independent din partea copilului.
Două ședințe consecutive cu răspunsuri independente și corecte în
Criteriul de învățare:
proporție de 80%, pentru fiecare item în parte.
Predare Generalizare
Ce vezi în imagini?; Ce se întâmplă aici?; Ce poți să-mi spui despre
SD:
imagini?; Ce făceai aici?
Persoane: Terapeuți, părinți, educatori, alți copii.
Se folosesc seturi de imagini cu secvențe succesive, redând acțiuni
Materiale: realizate de copil.

2 Str. Orzari, 92A, sector 2, Bucuresti

www.abamasters.ro
Secvențele selectate vor reprezenta, într-o prima etapă, evenimente
comune din viața copilului.
Mediul va fi variat, iar abilitatea va fi exersată în cel puțin alte două medii
Mediu:
în afara celui de predare.
Peste 80% răspunsuri corecte, în două sesiuni consecutive, pe parcursul
Criteriul de învățare:
a două zile în mediul de generalizare.
Criteriu de învățare program: Copilul oferă răspunsuri corecte pentru 10 itemi noi, fără training/predare
anterioară.

Lista itemi posibili:

Itemi 3 secvențe:

1. Iau banana – Desfac banana – Manânc banana


2. Iau tableta – Pornesc jocul – Pun tableta la loc
3. Torn apă în pahar – Beau apă – Pun paharul pe masă
4. Scot biscuiții din cutie – Mănânc bicuiții – Arunc cutia goală la coș
5. Iau mingea – Dau șut – Am dat gol

Itemi 4-6 secvențe:

1. Iau jocul – Deschid cutia – Scot piesele – Mă joc – Pun cutia la loc
2. Pornesc apa – Pun săpun pe mâini – Spăl mâinile – Mă șterg
3. Deschid caietul – Iau creionul – Colorez mașina – Pun creionul la loc
4. Iau telefonul – Apăs pe buton – Vorbesc cu tata la telefon – Închid telefonul
5. Merg la magazin – Scot banii – Îi dau banii vânzătorului – Iau ciocolată

Descrie etapele unei activități zilnice


Etapa II - Descrie secvențele unei activități la persoana I, IN VIVO

Această etapă de predare NU aparține ariei de Intraverbal, însă parcurgerea acestei etape
premergătoare celei ce aparține ariei de intraverbal este esențială.

Trecerea de la o etapă la cealaltă se va face doar atunci când abilitățile corespunzătoare etapei
anterioare sunt însușite conform criteriilor de masterare stabilite.

3 Str. Orzari, 92A, sector 2, Bucuresti

www.abamasters.ro
Predare DTT

Obiecte implicate în cadrul unei acțiuni realizate de către copil.


Materiale necesare:
Exemplu: periuța de dinți, pasta de dinți, prosopul etc.

În timp ce realizează o anumită acțiune – IN VIVO – este întrebat ce


face.
Mod de prezentare:
Acesta va descrie propriile acțiuni pe măsură ce trece de la o secvență
la alta.
SD: SD (vocal): Ce faci acum?; Povestește-mi ce faci!; Ce se întâmplă acum?
Copilul va eticheta acțiunile realizate în timp ce le face.

Răspunsul copilului: Acesta va utiliza cuvintele de legătură – ÎNTÂI/APOI/LA FINAL – pentru


a lega secvențele relatate, precum și pronumele personal, persoana I –
EU.
Prompt verbal – total sau parțial; Prompt gestual – indicați spre copil
Prompt-uri posibile: pentru utilizarea pronumelui personal, persoana I; Prompt vizual –
imagini cu acțiunile respective.
Atunci când apare un răspuns corect independent, se va oferi
recompensa socială și copilul va avea acces la întăritorul stabilit în
prealabil.

Atunci când apare un răspuns corect ca urmare a unui prompt, se va


oferi recompensa socială.
Atunci când apare un răspuns incorect sau un non-răspuns, se va
utiliza o procedură de corectare a erorilor, care va fi selectată în
Consecința:
funcție de nivelul de predare al itemului.
Consecința reprezentată de întărirea socială oferită pentru răspunsurile
corecte independente sau promptate va fi una specifică. Exemplu:
Super, foarte frumos mi-ai explicat cum te speli pe dinți!/Exact, așa
facem când ne spălăm pe dinți!
Un aspect esențial este ca întotdeauna să se stabilească ca target
obținerea unui răspuns independent din partea copilului.

Două ședințe consecutive cu răspunsuri independente și corecte în


Criteriul de învățare:
proporție de 80%, pentru fiecare item în parte.

4 Str. Orzari, 92A, sector 2, Bucuresti

www.abamasters.ro
Predare Generalizare
Ce faci acum?; Ce se întâmplă?; Ce îmi poți spune despre ce faci
SD:
acum?
Persoane: Terapeuți, părinți, educatori, alți copii.
Materiale: -
Abilitatea de a descrie secvențele unei activități în curs de desfășurare
va fi exersată în contexte variate, în cel puțin alte două medii față de
cel de predare:

În cadrul rutinelor zilnice – SD: Ce faci acum? – R: Mai întâi au


Mediu:
pantalonii, Apoi iau bluza, apoi mă îmbrac, La final îmi pun pantofii etc.

În cadrul diferitelor jocuri – SD: Poți să-mi explici ce faci acum? – R: La


început iau zarul, Apoi arunc zarul, Apoi citesc cifra, După aceea mut
pionul, La final îmi aștept rândul etc.
Peste 80% răspunsuri corecte, în două sesiuni consecutive, pe
Criteriul de învățare:
parcursul a două zile în mediul de generalizare.
Criteriu de învățare program: Copilul oferă răspunsuri corecte pentru 5 itemi noi, fără
training/predare anterioară.

Lista itemi posibili:

Itemi 3 secvențe:

1. Iau banana – Desfac banana – Manânc banana


2. Iau tableta – Pornesc jocul – Pun tableta la loc
3. Torn apă în pahar – Beau apă – Pun paharul pe masă
4. Scot biscuiții din cutie – Mănânc bicuiții – Arunc cutia goală la coș
5. Iau mingea – Dau șut – Am dat gol

Itemi 4-6 secvențe:

1. Iau jocul – Deschid cutia – Scot piesele – Mă joc – Pun cutia la loc
2. Pornesc apa – Pun săpun pe mâini – Spăl mâinile – Mă șterg
3. Deschid caietul – Iau creionul – Colorez mașina – Pun creionul la loc
4. Iau telefonul – Apăs pe buton – Vorbesc cu tata la telefon – Închid telefonul
5. Merg la magazin – Scot banii – Îi dau banii vânzătorului – Iau ciocolata

5 Str. Orzari, 92A, sector 2, Bucuresti

www.abamasters.ro
Descrie etapele unei activități zilnice
Etapele III și IV

III. Descrie etapele unei activități zilnice


IV. Numește activitatea când sunt descrise etapele

Predare DTT

Materiale necesare: -

Terapeutul îi solicită copilului să descrie etapele unei activități


Mod de prezentare: zilnice sau să numească activitatea atunci când îi sunt descrise
etapele, în absența suportului vizual.

SD etapa III (vocal): Cum faci să…?


SD: SD etapa IV (vocal): Ce fac atunci când – pun pasta pe periuță,
spăl dinții, mă clătesc?

Etapa III - Copilul descrie pașii corespunzători secvențelor pe care


le urmează pentru realizarea unei activități zilnice.
Răspunsul copilului:
Etapa IV – Copilul numește activitatea atunci când sunt numite
etapele necesare realizării acelei activități.

Prompt verbal (echoic) – terapeutul oferă răspunsul verbal, iar


copilul imită; Prompt vizual – utilizarea unor reprezentări vizuale
sugestive pentru pașii de urmat în cadrul activității respective (ex:
imagini în care copilul ia periuța, pune pasta de dinți, se spală pe
Prompt-uri posibile:
dinți, clătește gura – pentru SD-ul: Cum faci să te speli pe
dinți?/imagine cu o persoană care se spală pe dinți pentru SD-ul:
Ce fac atunci când – pun pasta pe periuță, spăl dinții, mă
clătesc?);

Atunci când apare un răspuns corect independent, se va oferi


recompensa socială și copilul va avea acces la întăritorul stabilit
în prealabil.

Atunci când apare un răspuns corect ca urmare a unui prompt, se


Consecința: va oferi recompensa socială.
Atunci când apare un răspuns incorect sau un non-răspuns, se va
utiliza o procedură de corectare a erorilor, care va fi selectată în
funcție de nivelul de predare al itemului.
Consecința reprezentată de întărirea socială oferită pentru
răspunsurile corecte independente sau promptate va fi una

6 Str. Orzari, 92A, sector 2, Bucuresti

www.abamasters.ro
specifică. Exemplu: Super, foarte frumos mi-ai explicat cum te
speli pe dinți!/Exact, așa facem când ne spălăm pe dinți!
Un aspect esențial este ca întotdeauna să se stabilească ca target
obținerea unui răspuns independent din partea copilului.

Două ședințe consecutive cu răspunsuri independente și corecte


Criteriul de învățare:
în proporție de 80%, pentru fiecare item în parte.

Predare Generalizare

SD etapa III (vocal): Cum faci să…?


SD: SD etapa IV (vocal): Ce faci atunci când… (descrierea pașilor care
compun secvența completă a activității)?

Persoane: Terapeuți, părinți, educatori, alți copii.

Materiale: -

Abilitatea de a descrie etapele unei activități zilnice/ de a numi


activitatea atunci când sunt descrise etapele va fi exersată în cât
mai multe contexte identificate în mediul natural și în legătură cu
cât mai multe activități de rutină, în cel puțin două medii diferite
de cel de predare, ca de exemplu:
Mediu:
- Spălatul pe dinți
- Îmbrăcatul
- Masa
- Drumul spre școală etc.

Peste 80% răspunsuri corecte, în două sesiuni consecutive, pe


Criteriul de învățare:
parcursul a două zile în mediul de generalizare.

Criteriu de însușire abilitate:

Etapa III - Copilul descrie 5 sau mai mulți pași pentru cel puțin două activități zilnice diferite, în absența
suportului vizual, în cel puțin trei medii diferite, fără training/predare anterioară.

Etapa IV – Copilul numește 20 sau mai multe activități atunci când i se descriu etapele corespunzătoare
realizării acelei activități, în absența suportului vizual, în cel puțin trei medii diferite, în toate mediile de
generalizare.

Lista itemi posibili:

- Cum mă spăl pe dinți (Pun pastă pe periuță – Ud periuța – Spăl dinții – Clătesc gura – Mă șterg);

7 Str. Orzari, 92A, sector 2, Bucuresti

www.abamasters.ro
- Cum fac un ceai (Pornesc aragazul – Încălzesc apa – Pun plicul de ceai în cană – Torn apa caldă în
cană – Beau ceaiul);
- Cum mă îmbrac (Deschid dulapul – Iau hainele – Pun bluza – Pun pantalonii – Pun șosetele –
Închid dulapul)
- Cum pregătesc masa (Așez farfuria – așez furculița și cuțitul – Iau șervețel – Mă așez pe scaun)
- Cum pictez (Iau o foaie – iau acuarele și pensulă – Pun apă în pahar – Ud pensula – Pun culoare
pe pensulă – Pictez pe foaie) etc.

8 Str. Orzari, 92A, sector 2, Bucuresti

www.abamasters.ro

S-ar putea să vă placă și