Sunteți pe pagina 1din 5

Drept Comunitar

MULTIPLE CHOICE:
A- Actul Unic European a avut ca obiectiv:
< a >. Finalizarea pietei interne
C- Atributiile Parlamentului European sunt:
< c >. Decizionale si legislative
C-Activitatea Curtii de Justitie a Comunitatilor Eu.:
< c >. Implica atât consultanta juridica cât si .....
B-. Banca Europeana de Investitii are sediul la:
< b >. Luxemburg
B- Banca Europeana de Investitii are personalitate .....
< b >. Maastricht
A- Banca Centrala Europeana:
< a >. Are rolul de a emite si administra moneda .....
D- Banca Centrala Europeana:
< d >. Formeaza, împreuna cu bancile centrale din statele.....
C- Cum vedea Dante Aligheri, în Divina Comedie, ....
< c >. Sub conducerea unui suveran aflat deasupra ce....
C- Ce principiu consacrat de Tratatul privind Uniunea ....
< c >. Principiul loialitatii
B- Comuntatea Europeana a Carbunelui si Otelului a fost ...
< b >. 50 de ani
A- Cele trei comunitati europene au functionat separat pâna ....
< a >. Tratatul de fuziune a executivelor
C- Conceptul flexibilitatii a fost introdus prin Tratatul de la :
< c >. Amsterdam
B- Comisia Europeana:
< b >. Este organul executiv comunitar
A- Comitetul Economic si Social:
< a >. A fost instituit prin Tratatul de la Roma din 1958
B- Comitetul Regiunilor a fost înfiintat prin:
< b >. Tratatul de la Maastricht
B- Comitetul Regiunilor este consultat în mod obliga.....
< b >. Tratatul de la Amsterdam
A- Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene:
< a >. Are rolul de a asigura interpretarea si aplica.....
A- Curtea de Conturi a dobândit un statut echivalent ....
< a >. Tratatul de la Maastricht
B- Curtea de Conturi a fost creata în anul:
< b >. 1975
A-Conform Tratatului de la Maastricht, Uniunea ....
< a >. Principiul respectarii drepturilor omului si .....
D-. Conform Tratatului de la Maastricht, consultarea ....
< d >. Coeziunea economica si sociala
A- Conform Tratatului de la Lisabona:
< a >. Creste rolul Parlamentului European
D- Carta Drepturilor fundamentale ale Uniunii .....
< d >. 7 decembrie 2000, la Nisa
B-Decizia este un izvor de drept comunitar:
< b >. Secundar
A- Directiva este un instrument folosit la nivel comunitar pt.:
< a >. Armonizarea legislatiilor nationale
A- Directiva poate fi:
< a >. De baza si de executie
C- Deosebirea deciziei de regulament o reprezinta:
< c >. Lipsa aplicabilitatii generale
C-Denumirea de “Parlamentul European” a fost ....
< c >. Actul Unic European
D- Deputatii în Parlamentul European sunt alesi ....
< d >. 5 ani
A- Dreptul Special de Tragere (DST):
< a >. Este o lichiditate internationala creata de Fondul M....
C- DST (Dreptul Special de Tragere):
< c >. Se utilizeaza ca mijloc de procurare de monede ....
B- Este principiu relevant pentru aplicarea dreptului ....
< b >. Principiul efectului direct
B- ECU (European Currency Unit):
< b >. s-a creat în 1975 de catre Sistemul Monetar E..
C- Formele de cooperare instituite prin Tratatul ......:
< c >. 3 piloni
A- Fondul Monetar International a creat:
< a >. DST
A- Fondul European de Investitii:
< a >. A fost înfiintat în 1994
A-Fondul de Coeziune:
< a >. Are ca scop finantarea de proiecte în ...........
D- În 1929, în Adunarea Generala a .....
< d >. Aristide Briand
C- În anul 1946, la Universitatea din Zurich, ......
< c >. Winston Churchill
A- În etapa a doua de realizare a Uniunii Eco. si M.
< a >. S-a creat Sistemul European al Bancilor C.
A- În Parlamentul European, deputatii sunt alesi:
< a >. În mod direct, dupa sistemul de vot din fiecare ...
C- În Parlamentul European, România are:
< c >. 35 de deputati
D- În îndeplinirea sarcinilor sale, mediatorul european:
< d >. Nu solicita si nu accepta instuctiuni din .....
B- În cadrul Consiliului Uniunii Europene hotarârile se adopta:
< b >. Cu unanimitate, în cazurile expres prevazute de tratate
C- Izvoarele primare ale dreptului comunitar:
< c >. Au prioritate asupra altor acte comunitare de .....
A- Initial, Parlamentul European era denumit:
< a >. Adunarea Comuna
A- Institutul Monetar European:
< a >. A fost creat ca precursor al Bancii Centrale Europene
C- Judecatorii si avocatii generali ai Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene:
< c >. Sunt numiti pentru un mandat de 6 ani,....
C- La baza înfaptuirii Uniunii Europene se afla:
< c >. Planul Marshall
B- La baza constituirii Comunitatii Economice E...
< b >. Memorandumul tarilor Beneluxului
D- La 9 mai 1950 a propus un program de masuri .....
< d >. Robert Schumann
A- Libera circulatie a persoanelor a fost definita .....
< a >. Tratatul de la Roma
B- Liberalizarea circulatiei capitalurilor în U.E....
< b >. Tratatul de la Maastricht
A- Membrii fondatori ai Comunitatii Europene a C.....
< a >. Franta, Germania, Italia, Belgia, Olanda, Lu....
B- Membrii Curtii de Conturi:
< b >. Sunt numiti pentru un mandat de 6 ani
C- Memorandumul tarilor Beneluxului a fost ....
< c >. Messina
A- Mediatorul European (Ombusdsman):
< a >. Este o institutie de reprezentare a ....
B- Numarul de locuri în Parlamentul European ...
< b >. Tratatul de la Nisa
A- Organizatia Europeana de Cooperare Eco....
< a >. Semnata la Paris la 16 aprilie 1948
B- Proiectul de pace eterna a fost elaborat de:
< b >. Immanuel Kant
B- Prin Tratatul de la Paris din 18 aprilie 1951 ...
< b >. Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului
D- Prin Tratatul Comunitatii Economice a Ca.....
< d >. Înalta Autoritate Federala, Curtea de Justitie
D- Prin Tratatul de la Amsterdam este obligatorie .....
< d >. Protectia mediului
A- Prin Acordul de la Bretton Woods s-au creat:
< a >. Fondul Monetar International
C- Procesul integrarii europene este marcat în mod ....
< c >. Maastricht
A- Potrivit principiului aplicarii imediate a ....
< a >. Dreptul comunitar face parte .....
D- Piata unica s-a realizat în:
< d >. 1992
A- Primele prevederi referitoare la libera circulatie a ....
< a >. Tratatul de la Roma
D- Principiul suprematiei dreptului comunitar:
< d >. Este recunoscut de Tratatul de la Maastricht
A- Raportul Spaak a aratat ca pentru fuziunea ....
< a >. Eliminarea restrictiilor vamale, promovarea .....
A- Raportul Delors:
< a >. A fost aprobat în 1989 de Consiliul E. de la Madrid
B-Raportul Delors a propus un proces de .....
< b >. 3 etape
B- România a depus cerere de aderare la Uniunea E...
< b >. Tratatului de la Maastricht
A- Regulamentul:
< a >. Este obligatoriu în toate elementele ....
C- Regulamentul, ca izvor derivat al dreptului comunitar:
< c >. Este direct aplicabil în toate statele membre
D- Realizarea Pietei unice a fost principalul ....
< d >. Roma
A- Sunt membre ale Uniunii Europene:
< a >. Cehia, Cipru, Malta
A-Sunt izvoare primare ale dreptului comunitar:
< a >. Tratatele de instituire a Comunitatii E......
A-Sunt fonduri de pre – aderare:
< a >. ISPA
C- Tratatul de fuziune a executivelor s-a semnat la 8 aprilie 1965 la:
< c >. Bruxelles
A- Tratatul de la Maastricht este cunoscut ca:
< a >. Tratatul asupra Uniunii Europene (TUE)
D- Tratatul de la Lisabona s-a semnat în anul:
< d >. 2007
D- Tratatul de la Lisabona:
< d >. Ratificarea s-a realizat de catre cele 27 de ....
C- Tratatul de aderare a României si Bulgariei ...:
< c >. Luxemburg
B- Temeiul legal pentru libera circulatie a marf...
< b >. Tratatul de la Roma
A- Termenul de “cetatenie europeana” a fost ...
< a >. Tratatul de la Maastricht
A- Termenul de “Consiliul Uniunii Europene” a ....
< a >. Tratatul de la Maastricht
A- Tribunalul Functiei Publice:
< a >. Are rolul de a solutiona litigiile dintre U.E.....
A- Tribunalul Functiei Publice a preulat o parte ...
< a >. Tribunalului de Prima Instanta
B- Uniunea Pan – Europeana a avut ca presedinte ...
< b >. Aristide Briand

S-ar putea să vă placă și