Sunteți pe pagina 1din 14

am gasit si eu ceva, au fost subiecte date la FB anul I si sunt la fel cu ale noastre

pentru colegii care nu au dat inca ex, va pot spune ca grille sunt bune cele postate de
mine de la FB, cele 90, dar ca variante de raspuns sunt 3 in loc de patru.
in concluzie trebuie sa invatati bine intrebarea si raspunsul

Grila de la ameea buna 100%.


Dupa examen!

Drept comunitar – ARMEEA


MULTIPLE CHOICE:
1. Cum vedea Dante Aligheri, �n Divina Comedie, Europa unificata:
a. Sub conducerea unui presedinte, ales de suveranii statelor, cu o limba comuna, italiana si
o moneda comuna, florinul
b. Sub conducerea unui suveran, ales de suveranii statelor europene, cu o moneda unica,
florinul si cu o limba comuna, limba italiana,
< c >. Sub conducerea unui suveran aflat deasupra celorlati suverani, av�nd ca limba
comuna limba latina, iar florinul moneda comuna
R: C

2. Proiectul de pace eterna a fost elaborat de:


a. Dante Aligheri
< b >. Immanuel Kant
c. Aristide Briand
d. Victor Hugo
R: B

3. Uniunea Pan � Europeana a avut ca presedinte de onoare pe:


a. Winston Churchill
< b >. Aristide Briand
c. Jean Monet
d. Robert Schumann
R: B

4. �n 1929, �n Adunarea Generala a Societatii Natiunilor, a propus sa se constituie O


Uniune Federala Europeana:
a. George Marshall
b. Robert Schumann
c. Konrad Adenauer
< d >. Aristide Briand
R: D

5. �n anul 1946, la Universitatea din Zurich, a sustinut ideea unor �State Unite ale
Europei�:
a. Jean Monnet
b. Robert Schumann
< c >. Winston Churchill
d. George Marshall
R: C
6. Organizatia Europeana de Cooperare Economica s-a constituit prin Conventia:
< a >. Semnata la Paris la 16 aprilie 1948
b. Semnata la 9 mai 1950 la Roma
c. Semnata la 5 mai 1949 la Bruxelles
d. Semnata la 19 decembrie 1946 la Zurich
R: A

7. La baza �nfaptuirii Uniunii Europene se afla:


a. Uniunea Pan - Europeana
b. Consiliul Europei
< c >. Planul Marshall
d. Declaratia Scumann
R: C

8. La 9 mai 1950 a propus un program de masuri pentru plasarea productiei de carbune si otel
a Frantei si Germaniei sub o autoritate unica:
a. Jean Monnet
b. Konrad Adenauer
c. George Marshall
< d >. Robert Schumann
R: D

9. Prin Tratatul de la Paris din 18 aprilie 1951 s-a creat:


a. Organizatia Europeana de Cooperare Economica
< b >. Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului
c. Comunitatea Economica Europeana
d. Comunitatea Europeana a Energiei Atomice
R: B

10. Membrii fondatori ai Comunitatii Europene a Carbunelui si Otelului sunt:


< a >. Franta, Germania, Italia, Belgia, Olanda, Luxemburg
b. Franta, Germania, Belgia, Italia, Luxemburg, Marea Britanie
c. Franta, Germania, Marea Britanie, Irlanda, Danemarca
d. Franta, Germania, Belgia, Luxemburg, Marea Britanie, Irlanda
R: A

11. Comuntatea Europeana a Carbunelui si Otelului a fost constituita pe o durata de:


a. 100 de ani
< b >. 50 de ani
c. 25 de ani
d. Pe termen nelimitat
R: B

12. Prin Tratatul Comunitatii Economice a Carbunelui si Otelului s-au creat:


a. �nalta Autoritate Federala si Comisia Europeana
b. Consiliul de Ministri si Tribunalul Functiei Publice
c. Adunarea Parlamentara si Consiliul European
< d >. �nalta Autoritate Federala, Curtea de Justitie
R: D

13. La baza constituirii Comunitatii Economice Europene se afla:


a. Raportul Spaak
< b >. Memorandumul tarilor Beneluxului
c. Declaratia Schumann
d. Planul Marshall
R: B

14. Memorandumul tarilor Beneluxului a fost dezbatut �n cadrul Conferintei de la:


a. Torino
b. Roma
< c >. Messina
d. Venetia
R: C

15. Raportul Spaak a aratat ca pentru fuziunea pietelor este necesara:


< a >. Eliminarea restrictiilor vamale, promovarea liberei concurente, armonizarea legislatiei
tarilor membre ale Pietei Comune
b. Interzicerea taxelor de export si de import, interzicerea discriminarii �ntre producatori si
consumatori
c. Interzicerea masurilor cu efect echivalent
d. Numai armonizarea legislatiei tarilor membre
R: A

16. Cele trei comunitati europene au functionat separat p�na �n 1965 c�nd s-a semnat:
< a >. Tratatul de fuziune a executivelor
b. Tratatul de la Paris
c. Tratatul de la Amsterdam
d. Tratatul de la Nisa
R: A

17. Tratatul de fuziune a executivelor s-a semnat la 8 aprilie 1965 la:


a. Paris
b. Roma
< c >. Bruxelles
d. Nisa
R: C

18. Actul Unic European a avut ca obiectiv:


< a >. Finalizarea pietei interne
b. Desfiintarea punctelor vamale de la frontierele statelor semnatare
c. Armonizarea controlului vamal la frontierele externe
d. Dreptul de azil
R: A

19. Procesul integrarii europene este marcat �n mod major de semnarea tratatului de la :
a. Paris
b. Roma
< c >. Maastricht
d. Amsterdam
R: C

20. Formele de cooperare instituite prin Tratatul de la Maastricht sunt structurate pe:
a. 5 piloni
b. 2 piloni
< c >. 3 piloni
d. 4 piloni
R: C

21. Tratatul de la Maastricht este cunoscut ca:


< a >. Tratatul asupra Uniunii Europene (TUE)
b. Actul Unic European (AUE)
c. Tratatul de fuziune a executivelor
d. Tratatul instituind un Consiliu unic si o Comisie unica a Comunitatilor europene
R: A

22. Conceptul flexibilitatii a fost introdus prin Tratatul de la :


a. Maastricht
b. Lisabona
< c >. Amsterdam
d. Nisa
R: C

23. Tratatul de la Lisabona s-a semnat �n anul:


a. 1992
b. 1997
c. 2004
< d >. 2007
R: D

24. Rom�nia a depus cerere de aderare la Uniunea Europeana dupa adoptarea:


a. Tratatului de la Paris
< b >. Tratatului de la Maastricht
c. Tratatului de la Amsterdam
d. Tratatului de la Nisa
R: B

25. Tratatul de aderare a Rom�niei si Bulgariei s-a semnat la:


a. Bruxelles
b. Strasbourg
< c >. Luxemburg
d. Paris
R: C

26. Sunt membre ale Uniunii Europene:


< a >. Cehia, Cipru, Malta
b. Finlanda, Suedia, Norvegia
c. Austria, Germania, Elvetia
d. Slovacia, Slovenia, Croatia
R: A

27. Sunt izvoare primare ale dreptului comunitar:


< a >. Tratatele de instituire a Comunitatii Europene a Carbunelui si Otelului, a Comunitatii
Economice Europene si a Comunitatii Europene a Energiei Atomice
b. Actele adoptate de intitutiile comunitare pentru aplicarea tratatelor comunitare
c. Actele interne ale institutiilor comunitare
d. Principiile generale ale dreptului comunitar
R: A

28. Izvoarele primare ale dreptului comunitar:


a. Au prioritate asupra altor acte comunitare de nivel inferior si se bucura de o prezumptie
relativa de legalitate
b. Sunt actele adoptate de institutiile comunitare �n scopul aplicarii prevederilor tratatelor
comunitare
< c >. Au prioritate asupra altor acte comunitare de nivel inferior si se bucura de o prezumptie
absoluta de legalitate
d. Sunt actele interne ale institutiilor comunitare
R: C

29. Regulamentul:
< a >. Este obligatoriu �n toate elementele sale si se aplica direct �n toate statele membre
b. Este o simpla rezolutie sau recomandare
c. Este folosit de regula �n dreptul international
d. Nu este obligatoriu �n toate elementele sale
R: A

30. Decizia este un izvor de drept comunitar:


a. Primar
< b >. Secundar
c. Complementar
d. Nu este izvor de drept comunitar, dar se aplica �n dreptul international
R: B

31. Directiva este un instrument folosit la nivel comunitar pentru:


< a >. Armonizarea legislatiilor nationale
b. Invitarea destinatarilor sa adopte o anumita conduita
c. Interpretarea unor dispozitii din legislatia nationala
d. Executarea regulamentelor
R: A

32. Conform Tratatului de la Maastricht, Uniunea Europeana se �ntemeiaza pe:


< a >. Principiul respectarii drepturilor omului si libertatilor fundamentale
b. Principiul efectului direct
c. Principiul suprematiei dreptului comunitar
d. Principiul respectarii dreptului la aparare
R: A

33. Este principiu relevant pentru aplicarea dreptului comunitar �n raport cu dreptul intern:
a. Principiul respectarii drepturilor omului si libertatilor fundamentale
< b >. Principiul efectului direct
c. Principiul libertatii
d. Principiul democratiei
R: B

34. Regulamentul, ca izvor derivat al dreptului comunitar:


a. Este un instrument folosit la nivel comunitar �n vederea armonizarii legislatiilor nationale
b. Este un act individual care produce efecte pentru unul sau mai multi destinatari
< c >. Este direct aplicabil �n toate statele membre
d. Uneori poate sa aiba aplicabilitate generala
R: C

35. Deosebirea deciziei de regulament o reprezinta:


a. Drepturile si obligatiile pe care le creeaza
b. Aplicabilitatea generala
< c >. Lipsa aplicabilitatii generale
R: C

36. Directiva poate fi:


< a >. De baza si de executie
b. Obligatorie sau facultativa
c. Consultativa sau conforma
d. De baza sau obligatorie
R: A

37. Potrivit principiului aplicarii imediate a dreptului comunitar:


< a >. Dreptul comunitar face parte automat, din momentul intrarii sale �n vigoare, din
dreptul
intern al statelor membre
b. Este necesara ratificarea pentru introducerea �n ordinea juridica nationala
c. �n caz de conflict �ntre dreptul intern si cel comunitar, se aplica norma comunitara
R: A

38. Ce principiu consacrat de Tratatul privind Uniunea Europeana si promovat de Curtea de


Justitie a
Comunitatilor Europene este denumit principiul solidaritatii:
a. Principiul proportionalitatii
b. Principiul egalitatii
< c >. Principiul loialitatii
R: C

39. Denumirea de �Parlamentul European� a fost oficializata prin:


a. Tratatul de la Amsterdam
b. Tratatul de la Nisa
< c >. Actul Unic European
d. Tratatul de la Maastricht
R: C

40. Initial, Parlamentul European era denumit:


< a >. Adunarea Comuna
b. �nalta Autoritate Federala
c. Adunarea parlamentara
d. Consiliul de ministri
R: A

41. �n Parlamentul European, deputatii sunt alesi:


< a >. �n mod direct, dupa sistemul de vot din fiecare stat membru
b. �n mod direct, dupa sistemul de vot european
c. Dupa un sistem de vot european uniform
R: A

42. Deputatii �n Parlamentul European sunt alesi pentru un mandat de:


a. 6 ani
b. 3 ani
c. 4 ani
< d >. 5 ani
R: D

43. Atributiile Parlamentului European sunt:


a. Jurisdictionale
b. De negociere a tratatelor
< c >. Decizionale si legislative
R: C

44. �n Parlamentul European, Rom�nia are:


a. 30 de deputati
b. 20 de deputati
< c >. 35 de deputati
d. 18 deputati
R: C

45. Numarul de locuri �n Parlamentul European atribuite Rom�niei s-a stabilit prin:
a. Tratatul de la Maastricht
< b >. Tratatul de la Nisa
c. Tratatul de la Amsterdam
d. Tratatul de la Lisabona
R: B

46. Comisia Europeana:


a. Are un drept decizional individual �n materie bugetara
< b >. Este organul executiv comunitar
c. �ndeplineste atributii de ancheta si de avocat al poporului
d. Are atributii de supraveghere si control
R: B

47. Termenul de �Consiliul Uniunii Europene� a fost consacrat prin:


< a >. Tratatul de la Maastricht
b. Tratatul de la Amsterdam
c. Tratatul de la Nisa
d. Tratatul de la Lisabona
R: A

48. Mediatorul European (Ombusdsman):


< a >. Este o institutie de reprezentare a cetatenilor �n relatiile cu administratia, fiind
desemnat
de Parlamentul European
b. Are ca atributie sa primeasca pl�ngerile referitoare la cazurile de administrare
defectuoasa la nivelul Tribunalului de Prima Instanta
c. Are ca atributie primirea pl�ngerilor referitoare la cazurile de administrare defectuoasa
�n
actiunile Curtii de Justisie a Comunitatilor Europene
d. Poate cerceta pl�ngeri �mpotriva autoritatilor nationale, regionale sau locale, daca
privesc chestiuni legate de Uniunea Europeana
R: A
49. �n �ndeplinirea sarcinilor sale, mediatorul european:
a. Solicita instructiuni din partea unei institutii comunitare
b. Solicita instructiuni din partea unei institutii nationale
c. Solicita si accepta instuctiuni din partea unei institutii comunitare sau nationale
< d >. Nu solicita si nu accepta instuctiuni din partea unei institutii comunitare sau nationale
R: D

50. �n cadrul Consiliului Uniunii Europene hotar�rile se adopta:


a. Cu unanimitate, �n toate cazurile
< b >. Cu unanimitate, �n cazurile expres prevazute de tratate
c. Cu majoritate calificata �n cazul problemelor de diplomatie, fiscalitate, munca
d. Cu unanimitate sau cu majoritate calificata, de la caz la caz, deoarece nu exista
reglementari �n tratate
R: B

51. Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene:


< a >. Are rolul de a asigura interpretarea si aplicarea uniforma a dreptului comunitar
b. Solutioneaza litigiile dintre Uniunea Europeana si functionarii acesteia
c. Hotaraste �n Camere de 2 sau de 4 judecatori
d. Are sediul la Strasbourg
R: A

52. Tribunalul Functiei Publice:


< a >. Are rolul de a solutiona litigiile dintre Uniunea Europeana si functionarii acesteia
b. Deciziile sale sunt puse �n discutia statelor membre ale Uniunii Europene
c. Deciziile sale sunt puse �n discutia institutiilor comunitare
d. Este compus din 27 de judecatori, c�te unul din fiecare stat membru al Uniunii Europene
R: A

53. Activitatea Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene:


a. Implica numai consultanta juridica
b. Implica numai administrarea justitiei �n spatiul comunitar
< c >. Implica at�t consultanta juridica c�t si administrarea justitiei �n spatiul comunitar
d. Deciziile Curtii sunt puse �n discutia institutiilor comunitare
R: C

54. Judecatorii si avocatii generali ai Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene:


a. Sunt numiti pentru un mandat de 3 ani
b. Sunt 25 de judecatori si 7 procurori generali
< c >. Sunt numiti pentru un mandat de 6 ani, prin acordul comun al guvernelor statelor
membre
d. Au un mandat de 5 ani, fara posibilitatea re�nnoirii acestuia
R: C

55. Tribunalul Functiei Publice a preulat o parte din atributiile:


< a >. Tribunalului de Prima Instanta
b. Curtii Europene de Justitie a Comunitatilor Europene
c. Mediatorului European
d. Curtii de Justitie a Drepturilor Omului
R: A
56. Curtea de Conturi a dob�ndit un statut echivalent celui instituit pentru celelalte patru
institutii comunitare, prin:
< a >. Tratatul de la Maastricht
b. Tratatul de la Amsterdam
c. Tratatul de la Nisa
d. Tratatul de la Lisabona
R: A

57. Curtea de Conturi a fost creata �n anul:


a. 1957
< b >. 1975
c. 1992
d. 1997
R: B

58. Membrii Curtii de Conturi:


a. Au obligatia de a solicita instructiuni din partea guvernului statului din care provin
< b >. Sunt numiti pentru un mandat de 6 ani
c. Aleg dintre ei Presedintele Curtii pentru un mandat de 5 ani
d. �n prezent sunt �n numar de 25 de membrii
R: B

59. Comitetul Economic si Social:


< a >. A fost instituit prin Tratatul de la Roma din 1958
b. Emite opinii obligatorii pentru Parlamentul European, dar acestea nu se publica �n
Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene
c. Locul de �nt�lnire este la Luxemburg
d. Membrii sai sunt numiti pe 5 ani
R: A

60. Comitetul Regiunilor a fost �nfiintat prin:


a. Tratatul de la Roma
< b >. Tratatul de la Maastricht
c. Tratatul de la Amsterdam
d. Tratatul de la Nisa
R: B

61. Comitetul Regiunilor este consultat �n mod obligatoriu �n domeniul politicii sociale, de
angajare, protectia mediului, transporturi si formare profesionala, domenii care au fost
adaugate prin:
a. Tratatul de la Maastricht
< b >. Tratatul de la Amsterdam
c. Tratatul de la Nisa
d. Tratatul de la Lisabona
R: B

62. Conform Tratatului de la Maastricht, consultarea Comitetului Regiunilor este obligatorie


pentru
adoptarea actelor legislative referitoare la:
a. Protectia mediului
b. Politica sociala
c. Politica de angajare
< d >. Coeziunea economica si sociala
R: D

63. Prin Tratatul de la Amsterdam este obligatorie consultarea Comitetului Regiunilor �n


urmatoarele
domenii:
a. sanatate
b. educatie
c. cultura
< d >. Protectia mediului
R: D

64. Banca Europeana de Investitii are sediul la:


a. Paris
< b >. Luxemburg
c. Bruxelles
d. Strasbourg
R: B

65. Banca Europeana de Investitii are personalitate juridica potrivit Tratatului de la:
a. Paris
< b >. Maastricht
c. Amsterdam
d. Nisa
R: B

66. Banca Centrala Europeana:


< a >. Are rolul de a emite si administra moneda unica, EURO
b. Este cea mai mare institutie financiara internationala
c. Este institutie autonoma a Uniunii Europene
d. Are sediul la Luxemburg
R: A

67. Banca Centrala Europeana:


a. Este constituita cu capital subscris de statele membre indiferent de populatie si PIB �ul
national
b. Nu actioneaza �n mod independent
c. Este membra a Institutului Monetar European
< d >. Formeaza, �mpreuna cu bancile centrale din statele membre, Sistemul European al
Bancilor Centrale
R: D

68. Prin Acordul de la Bretton Woods s-au creat:


< a >. Fondul Monetar International
b. Sistemul European al Bancilor Centrale
c. Institutul Monetar European
d. Uniunea Economica si Monetara
R: A

69. Fondul Monetar International a creat:


< a >. DST
b. ECU
c. EURO
d. Niciun raspuns corect
R: A

70. Dreptul Special de Tragere (DST):


< a >. Este o lichiditate internationala creata de Fondul Monetar International
b. Este unitate de cont
c. Este valuta de rezerva
d. Este folosit ca numerar pentru mecanismul ratei de schimb
R: A

71. ECU (European Currency Unit):


a. s-a creat �n 1970
< b >. s-a creat �n 1975 de catre Sistemul Monetar European
c. Este etalon monetar
d. Este mijloc de procurare de monede nationale convertibile
R: B

72. Raportul Delors:


< a >. A fost aprobat �n 1989 de Consiliul European de la Madrid
b. A fost aprobat la 13 martie 1979
c. A fost aprobat prin Acordul de la Bretton Woods
d. A fost aprobat de Fondul Monetar International
R: A

73. DST (Dreptul Special de Tragere):


a. Este utilizat ca numerar pentru mecanismul ratei de schimb
b. Nu este purtator de dob�nzi
< c >. Se utilizeaza ca mijloc de procurare de monede nationale convertibile
d. A fost creat de Sistemul Monetar European
R: C

74. Raportul Delors a propus un proces de realizare a Uniunii Economice si Monetare �n:
a. 2 etape
< b >. 3 etape
c. 4 etape
d. 5 etape
R: B

75. Institutul Monetar European:


< a >. A fost creat ca precursor al Bancii Centrale Europene
b. S-a bazat pe principiul paritatilor fixe, dar ajustabile �ntre monedele nationale
c. A creat propria moneda ECU
d. A creat DST
R: A

76. �n etapa a doua de realizare a Uniunii Economice si Monetare:


< a >. S-a creat Sistemul European al Bancilor Centrale (SEBC)
b. S-a creat Sistemul Monetar European
c. S-a creat Fondul Monetar International
d. S-a creat ECU (Unitatea monetara Europeana)
R: A
77. Temeiul legal pentru libera circulatie a marfurilor �l constituie:
a. Tratatul de la Paris
< b >. Tratatul de la Roma
c. Tratatul de la Amsterdam
d. Tratatul de la Nisa
R: B

78. Realizarea Pietei unice a fost principalul obiectiv al Tratatului de la:


a. Maastricht
b. Amsterdam
c. Nisa
< d >. Roma
R: D

79. Piata unica s-a realizat �n:


a. 1970
b. 1985
c. 1986
< d >. 1992
R: D

80. Libera circulatie a persoanelor a fost definita ca una din cele patru libertati fundamentale
prin:
< a >. Tratatul de la Roma
b. Actul Unic European
c. Acordul Schengen
d. Tratatul de la Amsterdam
R: A

81. Liberalizarea circulatiei capitalurilor �n Uniunea Europeana s-a facut prin:


a. Actul unic European
< b >. Tratatul de la Maastricht
c. Tratatul de la Amsterdam
d. Tratatul de la Nisa
R: B

82. Primele prevederi referitoare la libera circulatie a persoanelor au aparut �n:


< a >. Tratatul de la Roma
b. Actul Unic European
c. Tratatul de la Maastricht
d. Tratatul de la Amsterdam
R: A

83. Termenul de �cetatenie europeana� a fost introdus prin:


< a >. Tratatul de la Maastricht
b. Tratatul de la Amsterdam
c. Actul Unic European
d. Tratatul de la Lisabona
R: A

84. Carta Drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene s-a semnat la:
a. 16 octombrie 1999, la Tampere
b. 17 decembrie 1999, la Bruxelles
c. 4 iunie 1999, la Koln
< d >. 7 decembrie 2000, la Nisa
R: D

85. Fondul European de Investitii:


< a >. A fost �nfiintat �n 1994
b. Este gestionat de Consiliul European
c. Are sediul la Bruxelles
d. Finanteaza direct investitorii
R: A

86. Fondul de Coeziune:


< a >. Are ca scop finantarea de proiecte �n domeniul protectiei mediului si �n domeniul
extinderii retelei de transporturi
b. A fost creat �n 1960
c. Are ca obiectiv prevenirea somajului
d. Nu se cere �ndeplinita nicio cerinta de catre tarile beneficiare
R: A

87. Sunt fonduri de pre � aderare:


< a >. ISPA
b. Fondul de Coeziune
c. Fondul European de Investitii
d. Fondul Social European
R: A, B (echivalenta)

88. Tratatul de la Lisabona:


a. A intrat �n vigoare la 1 ianuarie 2008
b. Nu a fost ratificat de Rom�nia
c. Parlamentul Rom�niei a finalizat procedura de ratificare
< d >. Ratificarea s-a realizat de catre cele 27 de stae membre
R: D

89. Conform Tratatului de la Lisabona:


< a >. Creste rolul Parlamentului European
b. Creste rolul Comisiei Europene
c. Consiliul European va avea un presedinte cu un mandat de 5 ani
d. Scade rolul parlamentelor nationale
R: A

90. Principiul suprematiei dreptului comunitar:


a. Este consacrat �n tratatele constitutive ale comunitptilor europene
b. Este consacrat de Actul Unic European
c. A fost inclus �n Tratatul de la Lisabona
< d >. Este recunoscut de Tratatul de la Maastricht
R: D

alte variante
1C 2D 3B 4D 5C 6A 7A 8D 9B 10A 11B 12A C 13 A B 14C 15A 16A 17C 18A 19C 20C
21B 22A C 23? 24B 25C 26? 27A 28? 29A 30B 31A 32? 33?? 34D 35C 36A 37A 38C 39C
40A 41A 42D 43? 44C 45B 46D 47C 48? 49? 50? 51A 52A 53C 54C 55A 56A 57B 58B 59A
60B 61B 62D 63D 64B 65B 66A 67A 68A 69A 70A 71B 72A 73C 74B 75A 76A 77B 78D
79D 80C 81? 82A 83A 84D 85A 86A 87A 88? 89?? 90?[/grila:176lhr5n]

S-ar putea să vă placă și