Sunteți pe pagina 1din 77
 
Ministerul Educa
ţ
iei
ş
i Cercet
ă
rii Proiectul pentru Înv
ăţă
mântul Rural
PSIHOPEDAGOGIE Educa
ţ
ie intercultural
ă
 
Lavinia BÂRLOGEANU 2005
 
 © 2006 Ministerul Educa
ţ
iei
ş
i Cercet
ă
rii Proiectul pentru Înv
ăţă
mântul Rural Nici o parte a acestei lucr 
ă
ri nu poate fi reprodus
ă
 f 
ă
ă
 acordul scris al Ministerului Educa
ţ
iei
ş
i Cercet
ă
rii ISBN 10 973-0-04562-3; ISBN 13 978-973-0-04562-8.
 
Cuprins Proiectul pentru Înv
ăţă
mântul Rural
1
 
CUPRINS
Unitatea Titlul Pagina Introducere............................................................................................................. 3 1
Studiile interculturale- abordare general 
ă
.................................................8
Obiective........................................................................................................8 1.1. Specificul cunoa
ş
terii în educa
ţ
ia intercultural
ă
.........................................9 1.2. Componente ale competen
ţ
ei interculturale.............................................10 Test de autoevaluare 1................................................................................12 Exerci
ţ
iu autoreflexiv....................................................................................12 Preciz
ă
ri pentru rezolvarea testelor de autoevaluare...................................12
2
 Aspecte disciplinare
ş
i epistemologice ale educa
ţ 
iei interculturale
.....14
Obiective......................................................................................................14 2.1. Construc
ţ
ia problematicilor interculturale.................................................14 Test de autoevaluare 2................................................................................18 2.2. Abord
ă
rile interculturale între cercetare
ş
tiin
ţ
ific
ă
 
ş
i practici de teren......18 Exerci
ţ
iu.......................................................................................................19 2.3. Educa
ţ
ia intercultural
ă
 pe calea construc
ţ
iei propriului obiect..................19 2.3.1 Impactul evolu
ţ
iilor din psihologie
ş
i sociologie asupra
ş
tiin
ţ
elor educa
ţ
iei.......................................................................................................19 Test de autoevaluare 3................................................................................20 2.3.2. Concepte esen
ţ
iale ale discursului educativ dominant.......................21 Test de autoevaluare 4................................................................................23 2.3.3. Fundamente culturale ale educa
ţ
iei...................................................24 Test de autoevaluare 5................................................................................25 Lucrare de verificare nr. 1 ...........................................................................26 Preciz
ă
ri pentru rezolvarea testelor de autoevaluare...................................27 Bibliografie obligatorie..................................................................................28
3
Educa
ţ 
ia intercultural 
ă
 non- 
ş
colar 
ă
 
ş
i
ş
colar 
ă
........................................29
Obiective......................................................................................................29 3.1. Dezvoltare uman
ă
 
ş
i educa
ţ
ie informal
ă
..................................................30 Test de autoevaluare 6................................................................................31 3.2. Educa
ţ
ia în familie
ş
i abord
ă
rile interculturale..........................................32 Test de autoevaluare 7................................................................................34 3.3.
Ş
coala
ş
i educa
ţ
ia intercultural
ă
..............................................................35 Test de autoevaluare 8................................................................................38 3.4. Anex
ă
 pentru studiu facultativ..................................................................38 Test de autoevaluare 9................................................................................52 Lucrare de verificare nr. 2............................................................................53 Preciz
ă
ri pentru rezolvarea testelor de autoevaluare...................................54 Bibliografie obligatorie..................................................................................54

Răsplătiți-vă curiozitatea

Tot ce doriți să citiți.
Oricând. Oriunde. Orice dispozitiv.
Anulați oricând
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505