Sunteți pe pagina 1din 6

Monografie contabil

n luna decembrie 2010, se constituie societatea comercial S.C MARA S.R.L, de ctre 2 asociai , cu un capital social de 10 000 lei , fiecare deinnd 50% din prile sociale. Capitalul social este format din: Numerar in casieria societii , subscris de asociatul IOAN ALBU 5 000 lei Bani in contul bancar, aport adus de asociatul MARIA POP 5 000 lei Societatea are ca obiect de activitate Servicii de reparatii si intretinere a echipamentelor frigorifice cod CAEN 3312 Repararea masinilor. Societatea furnizeaz asisten tehnic , ntreinere i suport pentru echipamente de rcire. n luna decembrie 2010, se efectueaz urmtoarele operaiuni :

1) n data de 1.12.2010 se nregistreaz subscrierea capitalului social de ctre cei 2 asociai ,

conform Actului Constitutiv. 456=1011 2 ) Se inregistreaza depunerea aportului in numerar in suma de 5 000 lei de asociatul IOAN ALBU in data de 1.12.2010, pentru efectuarea partilor legale de constituire , conform dispozitiei de incasare si a registrului de casa . 5311 = 456 3 ) In data de 2.12.2010 se evidentiaza depunerea aportului in bani (in contul bancar), in suma de 5 000 lei de catre asociatul MARIA POP, conform prevederilor din Actul Constitutiv al societatii , a ordinului de plata si a extrasului de cont. . Contul este deschis la BCR sucursala Timisoara , iar comisionul bancar este de 10 lei . a) 5121 = 456 b) 627 = 5121 4 ) In aceeasi data se inregistreaza realizarea capitalului subscris varsat conform notei contabile . 1011 = 1012 5) In data de 3.12.2010 se inregistreaza cheltuieli de constituire la registrul Comertului . 201 = 404

6) In aceeasi data se inregistreaza achitarea cheltuielilor de constituire , cu decontare in numerar , in suma totala de 300 lei , conform chitantei , a facturilor chitanta si a registrului de casa . 404 = 5311 7) Societatea opteaza pentru amortizarea cheltuielilor de constituire pe o perioada de 1 an de zile ( 300 lei / 12 luni =25 lei/luna). 6811 = 2801 8) In data de 4.12.2010 se reflecta achizitia unei stampile conform facturii , notei de receptive si constatare de diferente . % = 401 303 4426 9) In aceeasi data se achita contravaloarea stampilei cu numerar , conform chitantei . 401 = 5311 10) Se da in folosinta in data de 4.12.2010 obiectul de inventar achizitionat anterior (stampila), o data cu receptia , conform fisei de evidenta a obiectelor de inventar in folosinta si a bonului de consum . 603 = 303 11) Concomitent se reflecta extrabilantier materialele de natura obiectelor de inventar, conform notei contabile . D 8035 12) In data de 6.12.2010 societatea achizitioneaza utilaje si instalatii de lucru, conform facturii .Factura urmeaza a fi achitata in data de 15.12.2010 din contul bancar deschis la BCR . % = 401 2131 4426 13) In data de 7.12.2010 se cumpara documente cu regim special si fara de la S.C Dark S.R.L si DGFP Timis , conform facturilor ,NRCD si a registrului de casa din aceeasi zi .

% = 401 3028 4426 14) In aceeasi zi se realizeaza decontarea in numerar a achizitiei, conform chitantelor . 401 = 5311 15) Se dau in consum in data de 8.12.2010 , formularele achizitionate, conform bonului de consum colectiv . 6028 = 3028 16) In data de 9.12.2010 se intocmeste factura clientului S.C EVRIKA S.A , factura aferenta serviciilor de reparatii prestate .Factura este scadenta la data de 15.12.2010. 411 = % 704 4427 17) In data de 10.12.2010 se evidentiaza incasarea unei facturi emise , conform chitantei . a) 411 = % 704 4427 b) 5311 = 411 18) In data de 11.12.2010 ,societatea se aprovizioneaza cu marfuri in scopul utilizarii acestora in cadrul reparatiilor efectuate , conform facturii .Scadenta facturii este in data de 15.01.2011. % = 401 371 4426 19) Se inregistreaza in data 13.12.2010 achizitionarea unui mijloc de transport . % = 401 2131 4426

20) In data de 15.12.2010 se inregistreaza incasarea facturii intocmite clientului S.C EVRIKA S.A ,in contul bancar , conform extrasului de cont . 5121 = 411 21) In data de 17.12.2010 se inregistreaza depunerea de numerar in contul bancar ,conform chitantei si a extrasului de cont . a) 581 = 5311 b) 5121 = 581 22) In data de 19.12.2010 se inregistreaza cheltuieli cu combustibilul aferente automobilului COMB TM 23 MAR ,conform registrului de casa . % = 5311 602 4426 23) Se emit facturi clientilor :S.C REALY S.A , S.C PCN S.R.L, S.C. PRACTOR S.R.L, in data de 21.12.2010 ,cu scadenta in data de 25.12.2010. a) 411 = % 704 4427 b)411 =% 704 4427 c)411 = % 704 4427 24) Se inregistreaza in data de 23.12.2010 dobanda cuvenita pentru disponibilitatile din contul bancar . 5121 = 766 25) In data de 25.12.2010 se incaseaza facturile emise in data de 21.12.2010 , in contul bancar , conform extraselor de cont . 5121 = 411

26) Se inregistreaza in data de 27.12.2010 cheltuielile cu energia si apa , confom facturilor . % = 401 605 4426 27) Pe parcursul lunii decembrie se vand marfuri cu incasare imediata in numerar , conform jurnalului pentru vanzari ,a monetarelor si a registrelor de casa zilnice . a) 5311 = 707 b) 5311 = 707 c) 5311 = 707 d) 5311 = 707 - 12.12.2010 - 16.12.2010 - 18.12.2010 - 22.12.2010

28) Pentru desfasurarea activitatii societatii, este necesara angajarea a 2 salariati , stabilindu-se un salariu de baza pentru fiecare. La finele lunii se inregistreaza in contabilitate cheltuielile cu salariile personalului , retinerile si impozitele aferente , astfel : a) Se evidentiaza obligatia unitatii fata de personal privind salariile cuvenite acestuia , conform statului de salarii . 641 = 421 b) Concomitent se inregistreaza retinerile salariale cuvenite personalului, conform statului de salarii. 421 = % 444 4312 4314 4372 c) In aceeasi data se inregistreaza obligatiile unitatii la bugetul statului , bugetul asigurarilor sociale, bugetul asigurarilor sociale de sanatate si inspectoratul teritorial de munca , conform statului de salarii.

1. 6451 = % 4311CAS 4311AC 2. 6453 = 4313CASS 3. 6453 = 4371SOMAJ 4. 6453 = 447ITM

29) Se inregistreaza virarea salariilor catre angajati in data de 28.12.2010 ,conform ordinelor de plata si a extrasului de cont . 421 = 5121 30) In data de 29.12.2010 se inregistreaza achitarea cu numerar a sumelor retinute de la personal si a celor datorate de societate la bugetul asigurarilor sociale si fondurilor special si la bugetul de stat , conform chitantei pentru incasarea de impozite , taxe si contributii si a registrului de casa . % = 5311 4312p 4314a 4372p 4313a 4371a 4311a 4311m 444imp 31)Se achita prin banca chiria datorata proprietarului in data de 30.12.210, pentru spatial inchiriat , conform ordinului de plata si a extrasului de cont . 612 = 5121 32) La finele lunii se inched conturile de tva conform notei contabile 33)La finele lunii se inched conturile de venituri si cheltuieli aferente lunii decembrie , conform notei de contabilitate .