Sunteți pe pagina 1din 10

STRATEGII INTUITIVE ÎN

ÎNVĂŢAREA SCRIS-
CITITULUI
Cerc pe capitală
2009-2010
Câte ceva despre teorii ale învăţării
E.Thorndike – învăţarea * o succesiune de
încercări şi erori
Piaget – operaţiile mentale se nasc prin
interiorizarea acţiunilor reale
J.Bruner – cunoaşterea lumii prin :
- modalitatea activă ( manipularea- cunoaşterea
prin senzaţii şi percepţii)
-modalitatea iconică ( imagini vizuale-
cunoaşterea prin reprezentări şi imaginaţie)
- modalitatea simbolică ( cuvintele înlocuiesc
imaginile- cunoaşterea prin abstractizare)
Dezvoltarea Eu-lui
- în primii 3 ani se dobândesc :
A) verticalitatea
B) vorbirea
C) conştiinţa de sine
Cea mai valoroasă metodă de învăţare :
EXPERIMENTAREA ( M. Montessori – “ Educaţia nu
este ceea ce face educatorul, ci este un proces natural
care are loc spontan în fiinţa umană)
Copilul îşi crează singur propriile strategii de învăţare ; el
are nevoie de un mediu protector şi libertate de expresie
Copilul nu mai este un spectator al demersului didactic
În învăţarea cititului sunt implicate 14 zone ale creierului
INTUIŢIA ŞI ÎNVĂŢAREA CITIRII -I
4-9 ANI ( Piaget) informaţia se asimilează datorită
intuiţiei
Când i se înlesneşte copilului utilizarea intuiţiei, procesul
de învăţare a cititului şi scrisului se va desfăşura lin, fără
sincope
Dacă copilului i se impune folosirea logicii adultului fără a
se respecta ritmul dezvoltării intelectuale copilul îşi va
pierde interesul de a citi
Educarea citirii se va face pentru a descoperi înţelesuri
Adultul trebuie să ofere frecvente ocazii de a citi
Copilul trebuie să înţeleagă structura cuvintelor rostite
INTUIŢIA ŞI ÎNVĂŢAREA CITIRII -
II
Prezentarea multisenzorială antrenează intuiţia
Intuţia poate fi stimulată de adult prin :
utilizarea culorilor
utilizarea sunetelor
utilizarea graficii
Educatorul ( şi inclusiv logopedul) trebuie să
dezvolte instrumente proprii de predare şi
învăţare urmărind secvenţa de învăţare şi tipul
de feed-back
STRATEGII DE ÎNVĂŢARE CARE
POT FI FOLOSITE PENTRU
COPIII CU DISLEXIE
SUPRAÎNVĂŢAREA
- prin repetare
-gândirea cu voce tare
ÎNVĂŢAREA PAŞILOR MICI
PREZENTAREA MULTISENZORIALĂ
FOLOSIREA CD-ULUI EDUCAŢIONAL
METODE DE ÎNVĂŢARE A
CITITULUI ÎN TERAPIA
LOGOPEDICĂ
Metoda globală ( “priveşte şi spune”) – copilului i se dau
cuvinte scrise pe cartonaşe şi îl asociază cu obiectul sau
imaginea)
Metoda multisenzorială ( pipăit,văz,auz)
Metoda naturală ( Freinet) – copiii povestesc din
experienţa lor zilnică, textul este înregistrat, apoi scris ;
crează o stare afectivă pozitivă
Metoda funcţională – citirea unor texte scurte legate de
interesele copiilor
Metoda abţibildurilor – mai întâi se lipesc abţibildurile şi
după aceea se citeşte textul
Metoda digitală – folosirea cd-ului
Blocaje ce pot interveni în
învăţarea citit-scrisului
I. Culturale ( atât la educator, cât şi la copil) –
conformismul
- preţuirea exagerată a gândirii logice
II.Metodologice
- rigiditatea algoritmilor
- critica permanentă
III. Emotive
- teama de a nu greşi
Descurajarea rapidă
Învăţarea creativă
- copiii trebuie implicaţi intelectual şi acţional
-se bazează pe problematizare
- e nevoie de un climat destins
PROBE
De tip imaginativ ( ex : o compunere având în
centru o picătură de apă sau un dialog între
două obiecte)
De tip problematic ( pune cât mai multe întrebări
despre obiectele cunoscute)
De tipul descoperirii dirijate ( ce este corect şi ce
este greşit la nivel de cuvânt sau propoziţie)
REFERENT
Cioacă Beti-Ana
Centrul Logopedic Interşcolar Nr.4 –
sector 3