Sunteți pe pagina 1din 10

AMBALAREA

HALVALEI
CONTRAŞ MONICA-
MIRELA
An V TPPA
Ambalajul
Definire
Corespunzător STAS, ambalajul este considerat un mijloc
(sau ansamblu de mijloace) destinat să cuprindă sau să
învelească un produs sau un ansamblu de produse, pentru
a le asigura protecţia temporară din punct de vedere fizic,
chimic, mecanic, biologic în scopul menţinerii calităţii şi
integrităţii acestora în starea de livrare, în decursul
manipulării, transportului, depozitării şi desfacerii până la
consumador sau până la expirarea termenului de
valabilitate.
Importanţa ambalajului
Ambalajul foloseşte la:
♦ conservarea şi protecţia proprietăţilor
produselor
♦ facilitarea manipulării, depozitării şi
transportului produselor
♦ promovarea produselor şi informarea
consumatorului
Tipuri de ambalaje pentru halva
Halvaua poate fi ambalată în:
♠ ambalaje din material plastic: polietilenă,
polipropilenă, casarole din PVC
♠ ambalaje de carton
♠ folie de aluminiu
♠ cutii de tablă cositorită
POLICLORURA DE VINIL
PVC
PROPRIETĂŢI:
♦ are masa moleculară între 50000 şi 90000 şi densitatea
1400 g/cm³;
♦ în stare pură este dură, rezistentă la uleiuri şi grăsimi;
♦ sub acţiunea căldurii şi luminii îşi reduce stabilitatea;
♦ are permeabilitate mare la vapori de apă şi
permeabilitate mică la gaze;
♦ se prezintă ca o pulbere albă, iar prin prelucrare se obţin
produse rigide, cu o bună rezistenţă mecanică.
♦ solubilitate slabă în solvenţi, stabilitate la căldură şi la
radiaţiille vizibile şi ultraviolete
Utilizările PVC-ului
În stare plastifiată se foloseşte pentru ambalaje:
 - tuburi deformabile obţinute prin extrudare, folii
subţiri obţinute prin calandrare;
 - film subţire pentru învelirea tăvilor cu produse
alimentare complexe;
 - folie termoformată pentru confecţionarea unei
game largi de cutii pentru ciocolată, la tăvi pentru
biscuiţi;
 - butelii pentru uleiurile comestibile;
Toxicologie
 - este insolubilă, inertă şi netoxică în stare pură
 - în industria alimentară este permisă utilizarea PVC având
agenţi de emulsionare cu toxicitate scăzută (sulfaţii de
alchil)
 - utilizarea Pb si Cd ca stabilizatori are restricţii în industria
alimentară
 - în condiţii normale de utilizare, policlorura de vinil nu
prezintă nici un pericol pentru sănătatea umană sau pentru
mediul înconjurător;
 - tipic pentru toate tipurile de pulberi insolubile, policlorura
de vinil poate provoca boli pulmonare prin inhalare;
 - policlorura de vinil poate provoca iritaţii ale ochilor; în
contact direct poate cauza conjunctivite şi dermatite.
Tipuri de caserole din PVC
Caserolele pot fi de diferite
mărimi şi forme:
- rotunde;
- dreptunghiulare cu sau
fără capac;
- ovale;
- transparente sau opace
Hârtia metalizată
- Se obţine prin aplicarea unei folii de
polietilenă pe folie de aluminiu;
- Se foloseşte la confecţionarea pungilor
pentru ambalarea produselor higroscopice
deoarece prezintă o bună protecţie faţă de
vaporii de apă, gaze, grăsimi şi lumină.

MULŢUMESC