Sunteți pe pagina 1din 11

Universitatea de Stat din Moldova

Facultatea Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative


Departamentul Relații Internaționale

Relațiile Republicii Moldova cu Turcia


26 ani de prietenie

Autor: Guzun Grigore, Grupa 301


Conducător științific: Cebotari Svetlana, dr. hab, prof. univ.
3. Dimensiunea economică a
1. Locul și rolul Turciei pe
relațiilor dintre Republica 5. Concluzii și generalizări
arena internațională
Moldova și Turcia

4. Dimensiunea
2. Dimensiunea politică
relațiilor socio-culturale
a relațiilor Republicii dintre Republica 6. Bibliografie
Moldova cu Turcia Moldova și Turcia
Actualitatea Temei

Studiul și analiza acestei teme este o necesitate, deoarece oferă


posibilitatea cunoașterii principalelor puncte de tangență, interese economice și
politice care ne apropie și ne separă în același timp.

Prin urmare, relevanța acestui subiect determină factorul de participare al


Republicii Moldova la politica regională și europeană, rolul său în comerțul intern și
extern al Republicii Moldova, contribuția la conducerea programatorilor de investiții și
acordarea de finanțare și asistență logistică în dezvoltarea economiei naționale.

Printre prioritățile relațiilor bilaterale, este important să menționăm dinamica


dialogului politic al Republicii Moldova și a Republicii Turcia, promovarea intereselor
economice naționale pe piața turcă, apărarea cetățenilor moldoveni care vizitează temporar
Republica a Turciei, aprofundarea relațiilor bilaterale în sferele științei, educației, culturii
și mass-media.
Ambasada
Politici sociale
Relații bilaterale

Evoluție

Politici economice

CUVINTE-CHEIE Pași istorici

Cooperare

Ministere Ambasador
1. Locul și rolul Turciei pe arena internațională

este un stat membru al ONU, NATO, OSCE, OECD, OIC și


Consiliul Europei
este o țară întinsă pe două continente. 97% din suprafața țării se
află în Asia de Sud-Vest (peninsula Anatolia) și 3% în Europa
(peninsula Balcanică)

din punct de vedere etnic, turcii formează majoritatea


populației, existând însă și o minoritate importantă de
kurzi.
Turcia are granițe cu opt țări: Grecia și Bulgaria la
nord-vest; Georgia, Armenia și Azerbaidjan la
nord-est; Iran (Persia) la est; Irak și Siria la sud.

Religia predominantă în Turcia este Islamul, iar limba oficială a


țării este turca

este o republică democratică, laică, constituțională al cărei sistem politic a


fost stabilit în 1923
2. Dimensiunea politică a relațiilor Republicii Moldova cu
3. feb. 1992
• recunoaşterea
independenţei
Republicii • stabilirea oficială
a relaţiilor deschiderea Oficiului Consulatului
Moldova de către
Republica Turcia diplomatice General al Republicii Turcia la
Chişinău
16. dec. 1991
Turcia

Cadrul juridic
bilateral

Relațiile multilaterale din start


au fost determinate ca prioritare,
bazate pe principiile de cooperare
67 și înțelegere reciproc avantajoasă
tratate/acorduri
bilaterale
Principalele vizite bilaterale la nivel de șefi de state perioada 2008 -2017
195,8 mil. Față de 2016, volumul s-a mărit
USD.
• perioada cu 16,5%

ianuarie- • volumul
schimburilor
iunie comerciale a
înregistrat suma

2017 Importul de mărfuri efectuat în perioada


ianuarie-iunie 2017 a însumat 146 mil. USD şi a
înregistrat o creştere cu 4,3 % în raport cu perioada
similară din 2016. Exportul, în perioada de referinţă a
însumat 49,8 mil. USD, înregistrând o creştere cu 16,6
%.

În Republica Moldova sunt înregistrate 1237 companii


mixte moldo-turce, capitalul social învestit fiind de 377.900.000,00
lei.

3. Dimensiunea economică a relațiilor dintre Republica Moldova și Turcia

*sursa: Biroul Naţional de Statistică


4. Dimensiunea relațiilor socio-culturale dintre Republica
S-au stabilit începuturile bazei juridice ale colaborării moldo-turce prin
semnarea primului acord între Ministerul Educației al RM și Ministerul Educației
Național al Turciei.

Moldova și Turcia
începând cu anul de studii 1992/1993 Guvernul Turciei, prin intermediul Ministerului de resort a
alocat tinerilor moldoveni 75 burse în diferite instituţii de învăţământ superior de prestigiu.

Republica Moldova, ca parte contractantă, începând cu anul 1993, a început să


înmatriculeze în instituțiile sale de învățământ superior tineri din Republica Turcia, atat pe
baza de cpntract cât și oferindu-le învățământ bugetar.

În 1993, au fost puse bazele colaborării în domeniul învățământului preuniversitar.


Respecti, la Ceadîr-Lunga a fost deschis primul liceu teoretic moldo-turc pe teritoriul
Republicii Moldova.
Generalizând cele expuse putem constata că, odată cu începerea edificării unui stat independent şi
suveran, bazat pe respectarea dreptului internaţional şi valorile democratice general acceptate, Republica
Moldova, pe parcursul primei jumătăţi a anilor ’90-ci, a elaborat o strategie bine determinată a politicii sale
externe, axată pe principiul bunei vecinătăţi şi cooperării multilaterale. Cele menţionate, pe deplin, se referă la
stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor bilaterale moldo – turce. Din data recunoaşterii diplomatice a Republicii
Moldova de către Republica Turcia, între state s-a stabilit un constructiv dialog politic atât la nivel de şefi de
state şi guverne, cât şi la cel interministerial şi interdepartamental, iar setul de acorduri bilaterale, analizate mai
sus, inclusiv Tratatul de prietenie şi cooperare, au servit o temeinică bază juridică pentru dezvoltarea
raporturilor de parteneriat în diferite domenii ale economiei naţionale, în sfera învăţământului, turismului şi
sportului.
1. H.Bağci „Zeitgeist, Global Politics and Turkey” 168-170 p. Orion Publications Ankara 2008.
2. S. Burchill and A. Linklater “Theories of international relations, third edition” 5-28 p. Palgrave Macmillan,
New York 2005.
3. A.Burian „Drept diplomatic şi consular” Ediţia a II-a, Chişinău 2003
4. I.Cereş „Republica Moldova în relaţiile economice internaţionale (1991-1995)” Chişinău 1998.
5. N. Ciornâi „Tranziţia la economia de piaţă şi investiţiile străine în Republica Moldova” Editura Prut
Internaţional 2002, Chişinău
6. V. Chirilă, director executiv APE, Evoluţia Politicii Externe a Republicii Moldova 1998-2008 „Cooperarea
regională a Republicii MOLDOVA în sud-estul Europei”. Cartdidact, Chişinău 2009.