Sunteți pe pagina 1din 13

SISTEMUL KANBAN

Proiect – Managementul
proiectelor si al calitatii
Prof.:Rohan Rodica
Este o tehnică de Management de Producţie
care foloseşte carduri ataşate de
componente/containere pentru a monitoriza fluxul
materialelor în fabrică. Sistemul Kanban a fost
dezvoltat şi folosit pentru prima dată de
producătorul de maşini Toyota.
 Cuvântul “Kan” în română înseamnă “etichetă”, iar
cuvântul “ban” înseamnă “singur=unic”. Deci
Kanban se referă la “o singură etichetă”
Principiul de bază
 Un furnizor, fabrică şi livrează clientului său,
numai produsele care i-au fost comandate anterior
de către client prin intermediul unui sistem fizic de
informare materializat pe baza unor etichete
(carduri Kanban) care îmbunătăţesc circulaţia
informaţilor între client şi furnizor.
 Obiectivul principal al folosirii
sistemului Kanban este de a garanta
100% disponibilitatea materialelor
şi de a îmbunătăţii permanent
nivelul stocurilor.
 Kanban controlează nivelul stocurilor în
aria de producţie şi limitează producţia
la nivelul maxim admis – evitând astfel
supraproducţia, una din cele mai mari
pierderi. În plus acest sistem contribuie
permanent la îmbunătăţirea calităţii, a
lead time-ului şi la performanţa
livrărilor.
 AVANTAJUL sistemului Kanban faţă de alte
sisteme de gestiune a stocurilor este
simplitatea şi uşurinţa de folosire. Sistemul
se bazează pe controlul vizual al
producţiei, uşurând comunicarea şi
asigurând autoreglarea posturilor de lucru
pentru un nivel minim de stocuri.
Principii de functionare ale
“Sistemului Kanban”
 Respectarea contractului dintre Client şi
Furnizor este asigurată prin circulaţia
etichetei Kanban.
 Clientul se angajează să exprime cererile
sale faţa de furnizor în funcţie de
consumul său.
 Furnizorul nu fabrică şi nu livrează
clientului atâta timp cât nu a recuperat
eticheta Kanban care precizează numărul
de piese de reaprovizionare şi care
reprezintă ordinul de comandă al clientului
Kanban în producţie:
 Să spunem că una din componentele de
care e nevoie o firmă să asambleze un
motor este un piston cu diametrul de 85
mm şi acestea vin livraţi în paleţi. Sunt
100 de pistoane într-un palet. Când
paletul este gol, o persoană care se ocupă
cu asamblarea motoarelor ia eticheta lipită
de palet şi o trimite înapoi la producător.
Atunci un alt palet cu pistoane cu
diametrul de 85 mm este fabricat şi trimis
la asamblare.
 Un nou palet cu pistoane de 85 mm nu
este probus pâna nu se primeste din nou
eticheta.
 Acesta este Kanban în forma lui cea mai
simplă.
Beneficiile Kanban
1. Reducerea inventarului.
2. Reducerea deşeurilor şi
rebuturilor.
3. Aduce flexibilitate în producţie.
4. Creşterea producţiei.
5. Reducerea costului total.
Limitele Sistemului Kanban
 Ideal pentru serii mari şi de masă cu o
varietate mică de repere.
 Vulnerabil la fluctuaţiile cererii.
 Vulnerabil la schimbarea proceselor de
producţie şi la eventualele defectări ale
utilajelor.
 Ineficient în cazul comenzilor neregulate sau
la rezolvarea unor comenzi speciale,
neprevăzute.
 Vulnerabil la lipsa de stocuri de materii prime
şi la schimbarea timpului de livrare a
acestora.
Bibliografie
 https://www.academia.edu/Bookmar
ks
 https://www.capital.ro/sistemul-

kanban-face-diferenta-o-solutie-e-
kanban-ajuta-companiile-la-
reducerea-stocurilor-cu-
pana.html?&page=2

S-ar putea să vă placă și