Sunteți pe pagina 1din 36

Elaborat de :Heiu Doina

Nichitovici Cristiana
Andruh Irina
Gulica Tudor
M1517
 1.Definitia
 2.Evolutia A.M.S
 3.Situatia actuala.Structura A.M.S.
 4.Tipurile de spitalizare.Indicatiile
 5.Managementul spitalului
 6.Calitatea activitatii spitlicesti.Indici de
apreciere.
 7.Finantarea spitalelor.Acreditarea
 8.Reformele sistemului spitalicesc la etapa
actuala.
 Spital-unitate sanitara cu paturi,de utilitate
publica,cu personalitate,ce asigura servicii
medicale de specialitate.

 !!! OMS , Geneva 1992-


“Spitalul este baza,si nu virful unui sistem de
sanatate “
 Primul spital orășenesc, a fost
inaugurat la 20 decembrie
1817.
 În anul 1843 acesta înregistra
1.113 bolnavi. Prima clădire a
spitalului prezenta un bloc cu
1,5 etaje, în care funcţionau 5
saloane cu 36 de paturi
pentru bolnavi cu patologii
terapeutice, chirurgicale şi
ginecologice. Personalul
acorda de asemenea asistenţă
ambulatorie.
 Spitalul de copii nr. 1 a fost
înfiinţat în anul 1884, cu
susținerea secţiei din
Basarabia a Societăţii Crucea
Roșie din Rusia și Societății
Filantropice Basarabene.

 Iniţial, instituţia curativă avea


15 paturi, iar în anul 1893 —
peste 40 paturi pentru copii
din diverse pături sociale și
confesiuni religioase.
 La începutul anilor 80’ a sec. XIX a fost
construit Spitalul de psihiatrie de la
Costiujeni.
 În anul 1909, spitalul era considerat cel mai
bun spital de profil din Rusia, care includea
11 pavilioane pentru bolnavi și o clădire
pentru personalul medical.
 În cadrul procesului curativ era utilizată
terapia ocupațională, hidro- și electroterapia,
teatrul.
 În anul 1887 au venit la
Chişinău mai mulţi medici
basarabeni şcoliţi la Kiev.

 Renumitul Toma Ciorbă a


făcut rost de bani din donaţii
de la biserici, persoane fizice,
cluburi aristocratice și în anul
1891 a deschis un spital de
boli infecţioase cu 150 de
paturi unde activau 18 medici.
 Republica Moldova a moștenit un sistem de
sănătate centralizat și extrem de extensiv.
În ceea ce privește sectorul spitalicesc,
acesta a continuat să funcționeze în baza
standardelor modelului Semașko, care pune
accent pe aspectele cantitative - resursele
sistemului de sănătate (număr mare de
personal medical, spitale, resurse
financiare, etc.), axându-se într-o măsură
mai mică pe cele calitative.
 Per ansamblu, în sectorul spitalicesc era
caracteristic următorul tablou - în fiecare
raion existau câteva spitale cu o structură
fragmentară.
 Astfel, în 1993, în Republica Moldova erau
înregistrate 339 de spitale cu o capacitate de
54.275 de paturi, dintre care 312 spitale cu o
capacitate de 51.700 paturi se aflau în
sistemul Ministerului Sănătății .
 !!!Pentru o populație de 4,35 milioane de
locuitori, rețeaua de instituții spitalicești din
Republica Moldova era una dintre cele mai
extinse din lume
 Reforma propriu-zisă a guvernanței spitalicești în
Republica Moldova a fost înfăptuită odată cu
introducerea asigurării obligatorii de asistență
medicală. În anul 2004, spitalelor publice li s-a
atribuit statutul de instituție publică, ca formă
juridică de organizare.
 Conform acesteia spitalele publice sunt
constituite de un fondator (Ministerul Sănătății,
autoritățile administrației publice locale sau
autoritățile centrale de specialitate) pentru
exercitarea unor funcții cu caracter non-
comercial, în baza principiului autofinanțării
non-profit, beneficiind de toate drepturile ce
decurg din calitatea de persoană juridică de
drept public.
 Actualmente in Republica Moldova ,serviciul
de asistena medicala spitaliceasca este grupat
in 3 nivele, in functie de amplasarea
geografica, de pregatire stiintifico-practica a
personalului medical,amploarea interventiilor
care pot fi realizate la aceste nivele,plus
dotarea cu echipament si tehnica.
 Detin competente ,resurse umane si materiale
pentru a asigura ingrijirea medicala completa
in cazurile medicale complexe,in special
pentru pacientii aflati in stare critica sau
atunci cind nu a fost posibila solutionarea la
nivelul local.
 Din totalul de 34 de spitale raionale, doar 9
spitale (26%) înregistrează o eficiență optimă prin
prisma utilizării fondului de paturi.
 În fiecare al treilea spital raional, se atestă un
număr excesiv de paturi asociat cu o necesitate
redusă de spitalizare și cu o cerere scăzută de
utilizare a patului.
 În 15% din spitale raionale se atestă spitalizări
de lungă durată, care nu sunt necesare, iar în
23% - exces de paturi spitalicești și spitalizări ce
nu corespund acestora.
 22 de spitale (65%) sunt ineficiente din punct de
vedere tehnic, 77% de spitale din acest grup
înregistrând un nivel de eficiență tehnică mai mic
decât media înregistrată de grup.
 Sectiile de spital in care se desfasoara
activitati de invatamint medical ,cercetare
stiintifico-medicala si de educatie continua.

 Pentru activitate medicala,diagnostica si


terapeutica,personalul didactic este in
subordinea administratiei spitalului.
 Evaluarea eficienței tehnice a spitalelor
municipale demonstrează că doar 43% din
totalul de spitale (SCM „Sf. Arhanghel Mihail”,
SCM „Sfânta Treime”, SCM pentru Copii Nr.1)
înregistrează un nivel optim de eficiență în
baza utilizării fondului de paturi.
 SCM Bălți și SCM Nr. 4 prezintă o eficiență
tehnică joasă, din cauza numărului mare de
paturi asociat cu o cerere scăzută de utilizare.
 Spital care are in componenta sectii
clinice universitare si asigura
asistenta medicala la nivel
republican,desfasoara activitate de
invatamint ,cercetare stiintifica-
medicala si de educatie
continua,avind relatii contractuale
cu o institutie de invatamint
medical superior

 Exemple:
Spitalul Clinic Republican,
Institutul de Neurologie și
Neurochirurgie, Institutul de
Cardiologie și IMSP Spitalul Clinic
de Traumatologie și Ortopedie etc.
 A. Spitale generale
majoritatea spitalelor raionale,cu minim 3 din
cele 4 specialitati de baza : medicina
interna,pediatrie,obstetrica-
ginicologie,chirurgie
 B.Spitale de urgenta
 C. Spitale de specialitate
 D.Spitale pentru bolnavi cu afectiuni cronice
spitalul unde durata de spitalizare este
prelungita datorita specificului patologiei
Spitalul de
tuberculoza
Vorniceni
 Integrala
 Programata
 Partiala
 De scurta durata
 De urgenta
 De lunga durata
Cu sau fara bilet
Urgenta Programata In baza
de trimitere de la
biletului de
m/f sau
specialistul de
trimitere de le
profil m/f
In baza
La trimiterea
biletului de
serviciului
trimitere de la
prespitalicesc
specialistul de
de AMU
profil

Prin serviciul
republican
AVIASAN
 Element central a managementului spitalicesc
consttuie furnizarea de ingrijiri medicale de
specialitate,si ca urmare, pe linga
administratorii profesionisti nonmedicali este
necesara o participare efectiva a echipei
medicale la managementul spitalului.
 Defenitia: guvernarea spitalelor este un
process de dirijare a tuturor functiunilor si a
performantei spitalului prin definirea
misiunii,stabilirea obiectivelor impreuna cu
sprijinirea si monitorizarea realizarii acestore
le nivel operational.
1. Determinanti Structurile si procesele
socio-economici: de guvernare (practica
 Sistemul de finantare a guvernarii):
spitalelor
 Proprietarii Procedura de
spitaluluii(public,privat nominalizare.
,non-profit). Frecventa intilnirelor.
 Asigurarile de sanatate. Cooperarea dintre
 Pregatirea medicilor. medici si spital.
Sint 4 definiri standard de organizare a
spitalului:
 bugetara
 autonoma
 Corporativa
 Privata
Managementul intern al spitalului dispune de
urmatoarele mijloace:
1. Sisteme si mijloace de imbunatatire globala a
managementului operational:
rolul consiliilor de administratie
Structura organizatiei
Managementul sistemului informational.
 2.sisteme si mijloace de optimizare a procedurilor
administrative si financiare:
Contabilitatea si sistemul intern de supraveghere
Metodologia costurilor
Bugetul
Managementul sistemului financiar
Achizitii si oferte
Contracte si externari
 3. sisteme si mijloace pentru imbunatatirea
utilizarii resurselor interne ale spitalului:
practica angajarilor
dezvoltarea echipelor si programare de
instruire
Sistem de informare
medicala(biblioteca,internet)
comitet pentru medicatie si terapie
intretinerea cladirii
managementul deseurilor
 Manager trebuie sa poseda urmatoarele
urmatoarele capacitate care sint grupate in 3
categorii: 2. Abilitati
interpersonale
pentru a coopera si a
1. Indeminarea tehnica lucre efectiv in
de a folosi cunostintele echipa.
profesionale si
expertiza pentru a 3.Capacitati
indeplini o sarcina conceptuale si
specifica. strategice pentru
analiza critica a
informatiilor si
elaborarea planurilor
pentru rezolvarea
problemelor.
 medici care ocupa o functie de lider in
profesie si nu au pregatiri in management.

 personae cu pregatire economica sau in


administratie cu pregatiri limitate in
managementul serviciilor medicale.

 personae cu pregatire specifica in


managementul serviciilor medicale.
 Responsabilitatile managerului:

 1. planificarea si organizarea
 2. indeplinirea obiectivilor spitalului
 3. calitatea serviciilor medicale
 4. alocarea resurselor
 5. solutionarea crizelor
 6. adaptarea la reglamentari
 7. promovarea imaginii spitalului
 Atributiile managerului:
 1. stabileste si aproba numarul de personal,in
functie de normativul de personal in vigoare
 2. organizarea concursurilor pentru posturile
vacante
 3. aproba programul de lucru
 4. propune structura
organizatorica,reorganizarea,schimbarea
sediului si a denumirii,in vederea aprobarii de
catre MS.
Director sef Revizia si
stabilirea
este AM Managerul procedurilor
responsabil de de spital

Serviciile de
Supraveghere
ajutor a
a angajatilor
pacientilor

suportul Operatii
tehnic fiscale

servicii de Mentinerea
support relatiilor
general interne

recrutarea de
nou personal
 Participarea la luarea deciziilor asupra
politicelor si planificarii
 Demonstrarea calitatilor de lider
 Implicarea in stabilirea unor practice
organizationale
 Participarea la implimentarea noilor schimbari
 Dezvoltarea rolurilor medicale mai ample
pentru asistente
 Imbunatatirea ingrijirelor medicale