Sunteți pe pagina 1din 24

Kinetoterapia în

Bronhopneumopatia
Obstructivă Cronică- Studiu de
caz

Coordonator: Realizat de:


Adavidoaei Adelina
Conf. Univ. Dr. Postolache Titianu Mihaela
Paraschiva An III, BFKT
Kt. Chelaru Liliana
CE ESTE BPOC-UL?
Bonhopneumopatia obstructivă cronică este o
patologie pulmonară ce afectează atât bronhiile prin
îngustarea lumenului progresiv și ireversibil cât și
plămânii prin emfizem.
Simptome:
 Tuse
 Dispnee
 Oboseală
 Infecții respiratorii repetate
SCOPUL LUCRĂRII:
 demonstrarea eficienţei kinetoterapiei din cadrul
programului de Reabilitarea Pulmonară.
 Reabilitarea pulmonară este definită ca o intervenţie
medicală complexă, multidisciplinară, care se
adresează bolnavilor cu afecţiuni respiratorii cronice,
care sunt simptomatici, şi frecvent au activităţile
zilnice reduse datorită bolii.
KINETOTERAPIA - program complex de
reabilitare pulmonară
Reabilitarea pulmonară reprezintă un standard de îngrijire al
pacienților cu boli pulmonare cronice, iar kinetoterapia constă
în participarea activă la programul de reabilitare pentru a
căpăta un minimum de independență funcțională.
KINETOTERAPIA RESPIRATORIE
Exercițiile:
 se realizează pe inspir și expir;
 de tip aerob (îmbunătățind schimbul de gaze și funcția
pulmonară);
 de întreținere a aparatului mio-artro-kinetic;
 de tonifiere a musculaturii respiratorii.
OBIECTIVELE KINETOTERAPIEI
Antrenarea
musculaturii
Reeducarea respiraţiei
respiratorii

Îmbunătăţirea Ameliorarea
calităţii vieţii simptomelor
respiratorii
(dispnee, tuse,
fatigabilitate)
Reducerea anxietăţii şi
depresiei
Creșterea
toleranței la
efort
ȘEDINȚA DE KINETOTERAPIE
Relaxare
Antrename Posturare
ntul la efort
dozat

Educare
a tusei

Reeducarea
respiratorie Reeducarea
respiratorie
Prezentare de caz:
 Pacient: C.A;
 Sex: M
 Vârstă: 58 ani;
 Patologie: Bronhopneumopatie
Obstuctivă Cronică, stadiul
 Afecțiuni asociate:
Hipertensiune arterială stadiul 2;
 Perioada de internare:
22.11.1018- 04.12.2018
Metode de evaluare a
pacientului:
 Spirometria- efectuată inițial și final pune în evidență
îmbunătățirea valorilor spirometrice;
 Testul de mers 6 minute ( TM6)- efectuat înainte și după
terminarea programului de reabilitare respiratorie pentru a se
evidenția creșterea distanței parcurse;
 Testare MIP ( testarea musculaturii respiratorii)- efectuată
înainte și după terminarea programului de reabilitare
respiratorie pentru a se evidenția creșterea forței mușchilor
respiratori, ceea ce determină o ventilație mai bună.
Spirometria:
 Această evaluare s-a efectuat atât la internarea
pacientului, cât și la externarea acestuia, la un interval de
12 zile.
Spirometria:
Valorile spirometriei în ziua Valorile spirometriei în ziua
internării: 22.11.2018 externării: 04.12.2018
Param UM Descr Pred. Test % Param UM Descr Pred. Test %
eter iption #10 Pred eter iption #15 Pred
(l) (l)
FVC I Force 4.00 1.48 37.0 FVC I Force 4.00 3.52 88.1
(btps) d vital (btps) d vital
capaci capaci
ty ty
FEV1 I Force 3.18 0.72 22.7 FEV1 I Force 3.18 2.16 68.0
(btps) d exp (btps) d exp
vol in vol in
1 sec 1 sec
FEV1 % FEV1 76.8 48.9 63.7 FEV1 % FEV1 76.8 61.4 80.0
/FVC as % /FVC as %
% of % of
FVC FVC
Testul de mers 6 minute
Testul de mers 6 minute -inițial 2 ture Testul de oximetrie inițial

Parametri Valori Valori la Tim Sp O2 FC Dispn Obose


inițiale finalul pul ee ala
testului ture inferi
i oară
Ora 9:30 9:31
FC/min 66/min 106/min
00:0 95% 66/mi 1 0
TA 130/90 135/80 0 n
(mmHg) mmHg mmHg

Dispneaa 1 6 00:3 90% 97/mi 4 1


(scala 0 n
Borg)
01:0 83% 107/m 6 2
Sp O2 ( 95% 83% 0 in
%)
Testul de mers 6 minute- final 10 ture
Testul de mers 6 minute -final 10 ture Testul de oximetrie final
Parametri Valori Valori la Timpu Sp O2 FC Dispn Obose
inițiale finalul l turei ee ala
testului inferio
ară
Ora 11:00 11:06 00:00 95% 65/min 0.5 0
00:30 94% 71/min 0.5 0
FC/min 65/min 68/min
01:00 92% 71/min 1 0
TA 120/70 140/80 01:30 91% 71/min 1 1
(mmHg) mmHg mmHg
02:00 91% 71/min 1 1
Dispneaa 0,5 3 02:30 95% 71/min 2 1
(scala 03:00 94% 78/min 2 2
Borg) 03:30 94% 78/min 2 2
04:00 96% 71/min 3 3
Sp O2 ( 95% 96%
%) 04:30 96% 74/min 3 3
05:00 96% 68/min 3 3
Testarea MIP
Valori inițiale Valori finale
61,56 cmH2O 90,70 cm H2O.
Programul Kinetic
În perioada internării, pacientul a
beneficiat de următorul program de
reabilitare pulmonară :
1. Metode de relaxare: adaptarea
posturilor relaxante care facilitează
respirația.
2. Drenajul bronșic
 Pacientul a practicat posturi ce
favorizează eliminarea secrețiilor
bonșice.
3. Educarea tusei
 pacientul a fost instruit să tușească corect pentru a
realiza o bună eliminare a secrețiior bronșice.
4. Gimnastica respiratorie
 antrenează respirația
 costală superioară;
 costală inferioară;
 diafragmatică.
 asociază exerciții de
mobilizare și tonifiere a
celor 3 tipuri de respirație.
Antrenarea musculaturii respiratorii
 pacientul a realizat cicluri de respirație
prin ...... dispozitiv timp de 30 de minute
cu pauzele aferente;
 antrenamentul s-a realizat la o
intensitate de 60% din valoarea MIP;
 respirația contra unei rezistențe;
 ...........
 antrenamentul prin
hiperventilație......../ anduranță;
 antrenamentul cu powerbreath
Pacientul a insistat pe antrenamentul prin
hiperventilație...
Antrenamentul la efort dozat
 ...
 cu intervale;
 metodă de antrenament cu intervale.
Pacientul a insistat pe antrenamentul la efort dozat cu
intervale.
Evaluare finală
Testul de oximetrie
Spirometrie TM6 Timp Sp O2 FC Dispn Obose
Para UM Des Pre Test % Para Valori Valori ul
met crip d. #15 Pre
ee ala
er tion (l) d metri inițial la turei inferio
e finalul ară
FV I For 4.00 3.52 88.1 testul
C (btp ced ui 00:00 95% 65/min 0.5 0
s) vital
cap Ora 11:00 11:06 00:30 94% 71/min 0.5 0
acit
y FC/mi 65/min 68/min 01:00 92% 71/min 1 0
n
FE I For 3.18 2.16 68.0
01:30 91% 71/min 1 1
V1 (btp ced
TA 120/70 140/80
s) exp (mmH mmHg mmHg 02:00 91% 71/min 1 1
vol g) 02:30 95% 71/min 2 1
in 1
sec Dispne 0,5 3 03:00 94% 78/min 2 2
aa
FE % FE 76.8 61.4 80.0 (scala 03:30 94% 78/min 2 2
V1/ V1
FV as
Borg) 04:00 96% 71/min 3 3
C% % Sp O2 95% 96%
of 04:30 96% 74/min 3 3
FV (
C %) 05:00 96% 68/min 3 3
Concluzii
Programul de reabilitare respiratorie a determinat:
 Creșterea capacității inspiratorii prin intermediul dispozitivului
powerbreath;
 Scăderea dispneei evidențiată pe scala BORG;
 Creșterea SpO2 la valoarea normală;
 Creșterea diastanței parcurse la TM6;
 Creșterea calității vieții.
 REABILITAREA RESPIRATORIE
POATE DA ATÂT ANI VIEȚII , CÂT ȘI
VIAȚĂ ANILOR BOLNAVILOR CU BPOC.