Sunteți pe pagina 1din 14

Tema: Particularităţile şomajului

în Republica Moldova
Cuprins:
● 1. Noţiunea,cauzele şi tipurile şomajului
● 2.Date statistice privind realitatea şomajului în
Republica Moldova
● 3. Consecințele șomajului în cadrul dezvoltării
economico-sociale a statului
● 4.Recomandări privind combaterea şomajului şi
ocuparea forţei de muncă.
● Şomajul - este un dezechilibru al pieţei muncii la nivel
naţional, un excedent al ofertei faţă de cererea de
muncă cu niveluri si sensuri de evoluţie diferite pe ţări
şi perioade, o stare de inactivitate economică, totală
sau parţială, proprie celor care nu au loc de munca,
sunt in cautarea unuia, dar nu-şi pot găsi de lucru ca
salariaţi.
Cauzele şomajului:
● Progresul tehnic

● Criza economică

● Modificările de structură a sectoarelor economice

● Imigrarea-emigrarea

● Conjunctura internaţională nefavorabilă


● pe termen scurt este generator de şomaj
1. Procesul tehnic în funcţie de capacitatea financiară a ţărilor
● de a asimila noutăţile cercetărilor ştiinţifice
● pe termen lung generează noi nevoi,care
sunt acoperite de produse rezultate din
activităţi noi,generatoare de locuri de muncă

2. Criza economica - caracterizată prin scăderi sau stagnări ale activităţii


economice, sporeşte numarul de şomeri, integrarea lor fiind la un nivel scazut.

3. Modificarile de structura a ramurilor si sectoarelor economice - sub


impactul diversificarii cererii de bunuri, al crizei energetice, conduc inevitabil
pentru o perioada indelungata la reducerea cererii de munca.
4. Imigrarea - emigrarea - influenţează asupra stării pieţei muncii. Imigrarea
unei parti a populatiei active în vederea angajării în diferite ţări va spori oferta
de forţă de muncă în cadrul acestora.Emigrarea are un efect invers, de scadere
a ofertei de muncă în zona de origine.
Forme ale şomajului:

●Şomajul de echilibru

●Şomajul de dezechilibru
ne-
apare
• Şomaj
când
ul
creste
clasic-
număr
genera
ul
t de
persoa
menti
nelor
Şomaj
• nerea
si
ul
salariu
stagne
ciclic-
lui
aza
se
mediu
număr
datore
la
ul
aza
nivel
locuril
reduce
mai
or de
rii
mare
munca
cererii
decat
de
al
munca
salariu
lui
in de
perioa
echilib
da de
Şomajul de dezechilibru:
ru
depres
iune si
criza
econo
Şomajul de echilibru:
●Şomajul
●Şomajul ●Şomajul
structura
fricţional sezonier
l
●Şomajul
●Şomajul
involunt
voluntar
ar
Rata șomajului în Republica Moldova
pe sexe,medii și ani
Migrația forței de muncă
Probleme cu care se confruntă piața forței de
muncă în Republica Moldova:
● 1.Lipsa unei analize profunde ale proceselor pe piața
muncii care ar sta la baza elaborării politicilor de
ocupare a forței de muncă
● 2.Nr. mic de locuri de munca libere,salarii mici
disponibile și cerințe mari.
● 3.Posibilitățile reduse de angajare pentru femei,tineri
absolvenți
● 4.Sporirea nr. de persoane ocupate în sectorul
neformal
● 5. Pe urma schimbărilor structurale în economie,se
utilizează insuficient potențialul uman.
Consecințele șomajului în R.Moldova
● 1.Fiind o formă de inutilizare a factorului de producție
munca ,șomajul generează risipă și pierderi,mai ales
din punct de vedere social
● 2.Provoacă scăderea drastică a nivelului de trai,a
standartului de viață,a calității traiului.
● 3.Populația ocupată suportă grave costuri sociale
● 4.Apare și se dezvoltă munca pe piața neagră
● 5. Prin prisma lui sunt lezați ,direct,indivizi care fac
parte din populația activă,subocupată,persoane care
doresc să muncească ,dar nu au unde.
Recomandări privind combaterea
șomajului:
● 1. Informarea si consilierea profesională
● 2. Medierea muncii
● 3. Acordarea de consultanță si asistența pentru
începerea unei activități independente sau pentru
inițierea unei afaceri
● 4. Completarea veniturilor salariale ale
angajaților
● 5. Stimularea mobilității forței de muncă
● 6. Stimularea angajatorilor pentru incadrarea in
munca a somerilor.
Mulțumesc pentru atenție!!!

S-ar putea să vă placă și