Sunteți pe pagina 1din 48

Definitie

• Medicina glandelor cu secretie interna si a


hormonilor, or, din punct de vedere fiziologic
si fiziopatologic
Vasile Rusu, Dictionar medical
• “fiecare organ, fiecare tesut, fiecare celula
poseda o secretie interna”
Parhon si Goldstein
Les secretions internes, Paris 1909
A. Glande exocrine
– Ducte
– Lumen si suprafete de
schimb

B. Glande endocrine
– Mesageri chimic
– Flux sanguin
Definitie

• HORMON
– Molecula care are rolul de mesager intr-un
organism, facand legatura intre partile
componente ale acestuia
• intre celule
HORMONII

• Mesageri chimici
– Secretati de glanda endocrina
• cu tinta celulara specifica
• activeaza modificari celulare
– 4 tipuri clinice diferite:
peptide/proteine
steroizi
amine
eicosanoizi – derivati de acizi grasi
HORMONII
PEPTIDE/PROTEINE
• PEPTIDE SIMPLE • Particularitati secretorii
– releasing hormoni, ADH, – majoritatea secretati ca
ocitocina
prohormon
• POLIPEPTIDE
• clivare catena
– GH, prolactina, ACTH, IGF-1,
insulina, glucagon, inhibine • Secretati la nivelul RE,
• GLICOPROTEINE – transferati in Golgi
– TSH, FSH, LH
– impachetati in vezicule
excretorii
• Majoritatea nu circula legati
de proteine
– Exceptia IGF1
HORMONII
• STEROIZI  Sinteza porneste de la colesterol prin
clivarea catenei laterale
– Corticosuprarenalieni Formare pregnenolon (membrana
• glucocorticoizi (cortizol) interna mit)
• Mineralocorticoizi (aldosteron) RE – sinteza ulterioara
• Sexoizi (DHEAs)  Foarte putin stocati
 Circula legati de proteine
– Gonadici transportoare
• androgeni - testosteron, Nespecific – albumina
• estrogeni, progesteron Specific - BG
 Elminati prin inactivare biologica
Hormoni peptidici si amine biogene

Hormoni
Receptor
steroizi
membranar

a
cAMP Ca++ DAG Tyr-P

Receptor
intracelular mesageri secunzi

modificarea
proteinelor
Receptor
nuclear
reglarea
enzimelor

Hormoni tiroidieni,
acid retinoic RASPUNS BIOLOGIC
HORMONII
• AMINE • Alti precursori
• Precursor tirozina
– Triptofan
– Catecolamine
• Melatonina
• Adrenalina
• noradrenalina • Serotonina
– hormonii tiroidieni – Acid glutamic
• “dubla molecula tirozinica • histamina
• Incorporare ioni de I
HORMONII
• EICOSANOIZI – derivati de acizi grasi
• Derivati din acizi grasi polinesaturati
– Prostaglandine
– Prostacicline
– Leukotriene
– Thromboxani
CONTROLUL HORMONAL
• INTRACRIN
– Actiune hormonala in propira celula
• AUTOCRIN
– Act hormonala pe propira celula
• PARACRIN
– de la celulă la celula vecina

• ENDOCRIN (clasic)
– glandă – sânge- celulă cu receptor

• NEURONAL
– transmitere prin sinapse

Endocrinology: An Integrated Approach.


Nussey S, Whitehead S.
RECEPTORI ENDOCRINI
Tipuri
7 domenii transmembranare
Receptori membranari  adrenergici GHRH
PTH ACTH
LH MSH
TSH glucagon
TRH dopamină
domeniu transmembranar unic
factori creştere citokinici
insulină GH
IGF PRL
EGF, FGF eritropoietină
PDGF CSF
guanilil ciclază
factori natriuretici

familie rec. steroizi familie rec. tiroidieni


Receptori nucleari glucocorticoizi (GR) hormoni tiroidieni (TR)
mineralocorticoizi (MR) acid retinoic (RAR, RXR)
androgeni (AR) vitamina D (VDR)
progesteron (PR) peroxys proliferator (PPAR)
estrogeni (ER)
receptori orfani
RECEPTORI MEMBRANARI
Mediere efecte: cuplare de proteine G

H G
Deschidere canal ionic
b g Enzimă membranară
AC sau PL
a
GDP
Mesager
Secund
cAMP sau DAG/IP4
• domeniu extracelular NH2-terminal ce
leagă hormonul
• șapte domenii transmembranare
• domeniu intracelular COOH-terminal - activează un complexul de proteine ​G.
Receptorul activat determina fosforilarea subunității apha a complexului de proteină G,
eliberaza subunitatea alpha de dimerul beta-gamma și determina modularea deschiderii
canalelor ionice cu influx de ioni sau activitatea enzimelor membranare (adenilat ciclaza sau
fosfolipaza ), cu stimularea mesagerilor secundari (cAMP, DAG sau IP4).
LANŢ DE ACTIVARE INTRACELULARĂ
Rolul proteinelor G
 adrenergici TRH
TSH, ACTH, FSH, LH dopaminergici
GHRH, GnRH, CRH 1 adrenergici
2 adrenergici PTH
Glucagon muscarinici
PTH
calciu

Gs Gi Gq

Adenilat ciclază Adenilat ciclază


Fosfolipază C
Canale de K+, Ca2+ Canale de K+, Ca2+

© DD Brănişteanu MD PhD (KU


(KU Leuven)
Receptorii pt fact
de crestere

 o singură regiune transmembranară


 regiune intracelulară cu activitate intrinsecă de tirozin kinază
 odata activați de către ligandul specific, dimerizează și încep să exercite activitatea de
fosforilare
 insulină, IGF, FGF, PDGF, EGF 
Receptorii
citokinici

 ligandul cauzează dimerizarea a doi receptori citokinici , determinand


asocierea regiunii intracelulare a receptorului cu proteine ​citosolice cu
activitate tirozin-kinazica
 GH, PRL, eritropoietina, MCSF
Receptori guanil-
ciclazic

o singură regiune transmembranară


regiunea intracelulară activează GC ( guanil ciclaza) cu sinteza mesagerului secund cGMP
peptida natriuretică atrială (ANP)
Receptorii nucleari
• Liganzii sunt molecule lipofile, mici care traverseaza rapid membrana celulara
 H. tiroidieni
 H.steroizi
• Progesteron
• Testosteron
• Estradiol
• Cortizol
• Aldosteron
– Vitamine : vitamina D, acidul trans- retinoic sau acidul 9-cis retinoic
– Produşi ai metabolismului intermediar: acizi graşi, acizi biliari
– Xenobiotice.
 unii dintre ei se leaga de ligant intracitoplasmatic (GC, progi, E2, T, mineralocort) dupa care sufera
homodimerizare şi intră în nucleu acționând ca factori de transcripţie
 alţii se leaga de ligant direct în nucleu (h Tir, ac retinoic) acționând de obicei dupa
heterodimerizare
H steroidieni şi H tiroidieni au şi un efect rapid, nongenomic asupra celulelor ţinta prin intermediul
canalelor ionice sau al unor receptori membranari.
Receptori nucleari Legarea hormonului modifică
conformația receptorului cu
dimerizarea sa. Complexul
• regiune COOH terminală - molecular trece intranuclear, se
legarea hormonilor COOH COOH leagă în regiunea promotor a
• regiune balama genelor modulate, modificând
• regiune NH2 terminală - configurația ADN ; activarea
legarea ADN-ului (format din ARN polimerazei de tip II,
două ”Zn fingers”) initiaza procesul de transcriere
Te Te

cys cys cys cys cys cys cys cys


Zn Zn Zn Zn
H2N cys cys cys cys cys cys cys cys H2N

A G A A C A N N N T G T T C T
Controlul activitatii endocrine
• Axa tireotropa
– feedback negativ
AXA CORTICOTROPĂ
Axa stress-ului – cortizolul urmează secreţia de ACTH
25

20

15
Cortizol (g/dl)

10

16

12
ACTH (ng/dl)

4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00

pulsatii circadiene
Pattern secretor
• pulsatii ultradiene
GLANDELE ENDOCRINE PRINCIPALE
Localizări

© DD Brănişteanu MD PhD (KU


(KU Leuven)
Hormonii hipotalamici
Hormonii activatori
• TRH (thyreotropin‑releasing hormon)
– tripeptid, stimulează specific eliberarea TSH
– Stimulează şi secreţia prolactinei (PRL) şi gonadotropilor
• GnRH sau LH‑RH (gonadotropin‑releasing hormon, luteinizing
hormone releasing hormone)
– decapeptid,
– stimulează secreţia FSH şi LH.
• CRH (corticotropin releasing hormone)
– polipeptid cu 41 acizi aminaţi,
– stimulează secreţia ACTH şi LPH (hormonul lipotrop).
• GH‑RH sau GRH (growth hormone releasing hormone)
– pelipeptid cu 44 acizi aminaţi,
– stimulează secreţia GH (STH).
Hormonii inhibitori
• Somatostatina (growth hormon inhibiting
hormon)
– peptid cu 14 aminoacizi
– inhibă secreţia GH (STH)
– inhibă, de asemenea, secreţia TSH

• DOPAMINA (PIF sau PIH - prolactin inhibiting


factor sau hormon)
– inhibă secreţia PRL
– inhibă şi secreţia TSH
• Hormonii tropi hipofizari –
antehipofizari
• Hormonii retrohipofizari
(neurohipofizari)
Hormonii neurohipofizari

• hormonul antidiuretic (ADH,


AVP‑arginin vasopresina)
•oxitocina (OXT)
– 9 amino­acizi ocitocina (OT)
– Acţiuni –9 acizi aminaţi
antidiuretică –Acţiuni
favorizează resorbţia facultativă a • efecte stimulatorii asupra
apei în partea distală a nefronului musculaturii uterine şi a fibrelor
producerea senzaţiei de sete musculare netede din glanda
mamară
procesul de învăţare şi memorare
• efect antidiuretic (slab)
doze farmacologice - vasoconstricţie • vasodilatatoare (în doze
arteriolară farmacologice)
• stimulează eliberarea PRL şi LH
• implicată în fiziologia actului
sexual
• ACTH – hormonul adrenocorticotrop
– 39 de acizi aminaţi
– activitatea biologică - gruparea 1‑24 a acizilor
aminaţi
• CORTROSYN, SYNACTHEN
– ritm circadian cu maxim matinal (orele 6‑9) şi minim
la miezul nopţii.
Acțiuni
• stimulează funcţia corticosuprarenalei
Reglare
• feedback – cortizol
• stimulare - CRH
• TSH – hormonul tireotrop
– glicoproteină cu 2 subunităţi:  şi 
•  - comună tuturor hormonilor glicoproteici (TSH, FSH,
LH, HCG); 96 acizi aminaţi;
•  - specifică, 110 acizi aminaţi

Actiuni
controlează
morfogeneza tiroidei
toate etapele biosintezei
hormonilor tiroidieni
Reglarea
Stimulare - TRH
Feedback – T4 convertit
in T3
GH
–191 acizi aminaţi.
–specificitate de specie
–acţiuni
mediate de somatomedine (IGF)
•anabolismul proteic, proliferarea celulară, creşterea cartilajului şi a
osului;
acţiuni directe
•lipoliză
•hiperglicemie - antagonizarea acţiunilor periferice ale insulinei
•retenţie de sodiu şi apă
–reglarea secreţiei
•GH‑RH, somatostatină
•feedback metabolic (glicemia şi nivelul somatomedinelor)
• PRL – Prolactină
– 198 acizi aminaţi
– Acțiuni
• induce şi menţine secreţia lactată
• inhibă secreţia GnRH şi scade gonadotropii hipofizari
• blochează acţiunile FSH şi LH la nivel gonadic
– Reglarea PRL
• Dopamină
• PRH?
– TRH, estrogenii, serotonina, efortul fizic, somnul, actul sexual
Hormonii gonadotropi: FSH şi LH
LH – hormonul FSH – h. foliculo‑stimulant:
luteinizant: – 96 acizi aminaţi,  – 115 acizi
– 96 acizi aminaţi,  – 108 acizi aminaţi.
aminaţi
–Eliberarea pulsatilă - GnRH. –Acțiuni
–acțiuni •sinteza de estrogeni de celule
granuloasei foliculare (la femeie)
•femei - sinteza de androgeni de •celule Sertoli (la bărbat) - factor major
către celulele tecale ale foliculilor implicat în spermatogeneză.
ovarieni
•bărbaţi stimulează celulele Leydig şi –reglarea
producerea de androgeni •GnRH
(testosteron) •feedback
–reglarea –femei - estrogeni şi inhibină (peptid
•GnRH secretat de celulele granuloasei
foliculare).
•Feedback - negativ/pozitiv –Bărbati - inhibină (secretată de celulele
–bioritm Sertoli).
•lunar la femeie •bioritm similar cu cel al LH.
•ultradian (la circa 90 min) la ambele
sexe
ACTIUNE FUNDAMENTALA HORMONI IMPLICATI CLINICA SI APLICATII
CRESTERE SI DEZVOLTARE GH, IGF-1 Nanimsul hipofizar
Insulina Gigantismul
Hormonii tiroidieni Mixedemul congenital
Hormonii sexuali Cushing la copil
Glucocorticoizii Pubertatea precoce
DEZVOLTAREA Hormonii tiroidieni Mixedemul congenital
SI FUNCTIA SISTEMULUI Insulina Modificari comportamentale in hipo
NERVOS Glucocorticoizii si hipercorticisme
+/- GH Atrofia cerebrala hipoglicemica

FUNCTIA REPRODUCTIVA LH-RH Hipogonadismul primar sau


Gonadotropii secundar
Steroizii sexuali Sarcina
Steroizii placentari Inductori de ovulatie
METABOLISMUL PTH si Vitaminele Hipoparatirodism
FOSFO-CALCIC Calcitonina Hipeparatiroidism
GH Osteoporoza
Glucocorticoizii
Steroizii sexuali
CONTROLUL FCT Tropii hipofizari Hipopituitarism
GL.PERIFERICE
PROMOVAREA CRESTERII Hormonii sexuali
CANCERELOR Estrogeni Cancer de endometru si de sin
HORMONODEPENDENTE Testosteron Cancer de prostata
ACTIUNILE HORMONILOR

ACTIUNE HORMONI CLINICA SI


FUNDAMENTALA IMPLICATI APLICATII
CRESTERE SI GH, IGF-1 Nanismul hipofizar
DEZVOLTARE Insulina Gigantismul,
Hormonii tiroidieni acromegalia
Hormonii sexuali Mixedemul congenital
Glucocorticoizii Cushing la copil
Pubertatea precoce
Hormonii adenohipofizari

• PRL – Prolactină
– 198 acizi aminaţi
– Acțiuni
• induce şi menţine secreţia lactată
• inhibă secreţia GnRH şi scade gonadotropii hipofizari
• blochează acţiunile FSH şi LH la nivel gonadic
– Reglarea PRL
• Dopamină
• PRH?
– TRH, estrogenii, serotonina, efortul fizic, somnul, actul sexual
ACTIUNILE HORMONILOR

ACTIUNE HORMONI CLINICA SI APLICATII


FUNDAMENTALA IMPLICATI
DEZVOLTAREA Hormonii tiroidieni Mixedemul congenital
SI FUNCTIA Insulina Modificari comportamentale
SISTEMULUI Glucocorticoizii in hipo si hipercorticisme
NERVOS +/- GH Atrofia cerebrala in
hipoglicemie
ACTIUNILE HORMONILOR

ACTIUNE HORMONI CLINICA SI


FUNDAMENTALA IMPLICATI APLICATII

METABOLISMUL GH-IGFs HIPOGLICEMIE


INTERMEDIAR Insulina Deficit de GH
Glucidic Glucagon Insulinom
Proteic Somatostatina HIPERGLICEMIE
Lipidic Hormonii tirodieni Tirotoxicoza
Nucleo-proteine Catecolamine Feocromocitom
Glucocorticoizi Hipercortizolism
Leptina Obezitate
ACTIUNILE HORMONILOR

ACTIUNE HORMONI IMPLICATI CLINICA SI


FUNDAMENTALA APLICATII

FUNCTIA CARDIO- Mineralocorticoizi Hiperaldosteronism


VASCULARA Glucocorticoizii Cushing
RENALA Hormonii tirodieni Diabetul insipid
ADH
ANF
ACTIUNILE HORMONILOR

ACTIUNE HORMONI CLINICA SI


FUNDAMENTALA IMPLICATI APLICATII

METABOLISMUL PTH Hipoparatirodism


FOSFO-CALCIC Calcitonina Hipeparatiroidism
GH Osteoporoza
Glucocorticoizii
Steroizii sexuali
Vitaminele D
ACTIUNILE HORMONILOR

ACTIUNE HORMONI CLINICA SI APLICATII


FUNDAMENTALA IMPLICATI

FUNCTIA LH-RH Hipogonadismul primar


REPRODUCTIVA Gonadotropii sau secundar
Steroizii sexuali Sarcina
Steroizii Inductori de ovulatie
placentari
COMPORTAMENTUL LH-RH Modularea
REPRODUCTIV Gonadotropii comportamentului
Steroizii sexuali sexual
ACTIUNILE HORMONILOR

ACTIUNE FUNDAMENTALA HORMONI CLINICA SI APLICATII


IMPLICATI
CONTROLUL FUNCTIEI Tropii hipofizari Hipopituitarism
GLANDELOR PERIFERICE GH
PROMOVAREA CRESTERII Hormonii sexuali
CANCERELOR Estrogeni Cancer de endometru si de sin
HORMONODEPENDENTE Cancer de prostata
Testosteron
TRATAMENTUL Estrogeni Tratamentul cu antiestrogeni in
ANTIHORMONAL AL cancerul de sin
CANCERELOR LH-RH si blocantii
HORMONODEPENDENTE steroidogenezei in cancerul
de sin
Progestativele in cancerul de
endometru
Androgeni Cyproteronul, flutamida,
analogii LH-RH in cancerul
de prostata
Afecţiunile endocrine

 determinate de excesul hormonal


 deficitul hormonal
 alterarea răspunsului tisular al hormonilor (în principal prin
rezistenţa la acţiunea lor)

 apariţia de tumori care afecteaza sau influenţeaza diferite


glande endocrine

 iatrogenie în administrarea unor preparate hormonale.


Hipofuncţia endocrina
 a unui proces autoimun (exemple: pancreasul, tiroida, gonadele,
suprarenala)
 a unor traumatisme, infiltraţii, neoplasme sau hemoragii.
 afecţiuni extraglandulare (de exemplu IRC şi producţia inadecvata
de 1,25-(OH)2-colecalciferol ).
 deficite de biosinteza hormonala (deficitul de GH apărut în urma
mutaţiilor sau deleţiilor genei pentru GH).
. Hiperfuncţia endocrina:

 Hiperplaziei (hiperparatiroidismul din hiperplazia glandelor


paratiroide).

 Tumorilor endocrine (adenoamele hipofizare secretante


PRL, ACTH, GH).

 Autoimunităţii (Boala Basedow )

 Secreţiei ectopice (ACTH).


Defecte ale sensitivităţii hormonale
Genetic determinate:
 rezistenţa la acţiunea hormonilor prin defecte ale receptorilor
(hormonii tiroidieni, androgeni, glucocorticozi, leptina, GH etc)
 defecte ale căilor de semnalizare intracelulare
(pseudohipoparatiroidismul în care apare defecte ale unei subunităţi
a proteinei G de cuplare).
Dobândite – în diabetul zaharat tipul II, sindromul metabolic sau
sindromul ovarelor polichistice în care insulino-rezistenţa
Tumorile endocrine
determina fie deficite, fie exces hormonal
efecte locale (sindromul tumoral hipofizar, din guşile voluminoase).
Iatrogenia
prin folosirea deliberata sau inadecvata a unor preparate hormonale
(sindromului Cushing, tirotoxicoza factice )

S-ar putea să vă placă și