Sunteți pe pagina 1din 7

Completaţi cuvintele cu vocalele şi consoanele care lipsesc

le_gume li_pede i_venta si_patic î_belşugat

al_ne e_plică câ_pie ce_pă re_nscris


Br_şov t_lef_n ru_sac p_sta_e rom_nesc

Indică vocalele şi consoanele după model: elev vcvc

copil umbrela

plouă sămânţă

vineri tipografie
Scrie câte 4 cuvinte care să conţină într-o silabă
grupurile de vocale:
,, ie’’ ; ,, oa’’; ,,ea’’; ,,ia’’ ,, iepure’’ ,,soare’’ ,,perdea’’ ,,viaţă’’

,,ie’’

,,oa’’

,,ea’’

,,ia’’
Subliniază literele iniţiale ale cuvintelor date.
Scriindu-le vei obţine un cuvânt. Subliniază litera a
doua a fiecărui cuvânt. Scrie al doilea cuvânt.
iarna enorm pian umbrelă radieră elevă
1.

2.

Daţi exemple de cuvinte care conţin:


Consoane duble accident Vocale duble fiinţă
Răspunde la următoarele întrebări:
Cea mai mică parte dintr-un cuvânt este ….
Semnul grafic al sunetului este…
Sunetele care se pronunţă uşor, fără ajutorul altor sunete…
Sunetele care se pronunţă cu ajutorul unor vocale….

Alcătuiţi cuvinte după schemele date:


VC CVC VCV CVCV CCVC
Înlocuiţi prima consoană cu alta pentru a obţine cuvinte noi

dor

mare

dată
tac

Scrieţi 4 cuvinte care încep cu vocale, respectiv consoane.


Pentru a comunica avem nevoie de …

A
1
1.Sunetele pronunţate cu ajutor
sunt… 2
2.Cea mai mică parte a unui cuvânt… 3
3. Sunetele care se pronunţă uşor…
4. Grupul de sunete pronunţate cu o
4
singură deschidere a gurii se 5
numeşte..
5. Noi vorbim limba…. 6
6. Semnul grafic al sunetului…. 7
7. Un cuvânt are unul sau mai multe ..
B