Sunteți pe pagina 1din 23

TOXIINFECŢII

ALIMENTARE

Conf. Dr. Mirandolina Prişcă


Definiţie

Boli acute care apar sporadic sau epidemic


datorate consumului de alimente intens
contaminate cu bacterii sau toxinele acestora.

Se deosebesc de intoxicaţiile alimentare – produse


prin toxine minerale sau vegetale.
Tipuri principale
a) Toxiinfecţii alimentare ←de bacterii ce conţin endotoxine -
enterobactericee
- multiplicare intensă în alimentul consumat
- prezente atât elementul infecţios, cât şi cel toxic.
b) Intoxicaţii alimentare
- prin ingerarea unei toxine preformate în aliment - stafilococi
- enterococi
- clostridium botulinum
c) Toxiinfecţii alimentare provocate de anumite bacterii
- Bacillus cereus
- Pseudomonas aeruginosa
- sunt necesare cantităţi foarte mari din aceşti germeni în alimentul
consumat pentru a produce toxiinfecţia
Etiologie
Salmonella - 61% la noi în ţară: - Salmonella typhimurium
- Salmonella paratyphi C
- Salmonella cholerae suis
- Salmonella enteritidis

Shigella - dizenteria
- prin contaminare masivă a unor alimente, poate determina şi
toxiinfecţie alimentară.
Proteus, Esch. coli - provoacă toxiinfecţii doar în cazul contaminării
masive a alimentelor (1-5 miliarde germeni/g aliment)
Stafilococii enterotoxici - 20-30% din agenţii cauzali
Epidemiologie
Sporadic - dacă o singură persoană a consumat alimentul contaminat.
Focare epidemice (cel mai frecvent):- familii
- colectivităţi
- amploarea epidemiei depinde de numărul consumatorilor din
alimentul contaminat.

Toxiinfecţiile alimentare care depăşesc 5 cazuri sau care


izbucnesc în colectivitate se declară urgent telefonic,
efectuându-se o anchetă epidemiologică minuţioasă.
Epidemiologie
Alimentele cel mai frecvent contaminate:
- carne şi produse de carne, conserve;
- peşte şi produse din peşte, conserve;
- lapte şi produse lactate;
- ouă - mai ales de raţă - Salmonella 19%;
- praful de ouă
- prăjituri, îngheţată, cremă, maioneză.
Bacili telurici - Bacillus cereus,
- Clostridium botulinum
- proveniţi din - sol, pot contamina legume, zarzavaturi
- intestin (animale sau om)- materiile fecale =
surse de infecţie.
Epidemiologie II
Sursele de infecţie pentru stafilococ sunt umane:
- infecţii stafilococice cutanate mai ales ale mâinilor:
- panariţii
- furuncule
- impetigo
- abcese
- purtătorii nazali de stafilococ patogen
- stafilococi - pot contamina orice aliment, mai ales laptele şi
produsele lactate
- rezistă şi se multiplică în brânza sărată, ca şi în alte
alimente sărate
Toxiinfecţiile alimentare nu lasă imunitate.
Patogenie
Factorii care determină patogenitatea sunt :
1) doza de germeni (factorul cel mai important):
- mică: infecţie inaparentă sau tulburări digestive minime;
- mare: cu milioane de germeni - realizează un tablou de
toxiinfecţie alimentară.
Doză infectantă↑ → perioada de incubaţie a bolii ↓ → gravitatea ↑
- salmonele - doza minimă
- Proteus, piocianic, E. coli -doza depăşeşte 1 miliard.

2) condiţiile favorabile de mediu exterior pentru multiplicarea


germenilor :
- căldura,
- timpul scurs de la contaminarea alimentelor până la
consumarea lor
Patogenie
Modificări fiziopatologice sunt determinate de:
- enterotoxine →tulburări hidroelectrolitice
importante prin stimularea sistemului adenilat-
ciclază (AMP ciclic) din enterocite;
- endotoxinele resorbite în sânge → SNC şi a
organelor vitale
Tablou clinic
Toxiinfecţia alimentară cu Salmonele
Incubaţia - 12-36 h (4-48 h)
Debut - brusc, - stare de rău general,
- astenie, cefalee, ameţeli,
- greaţă, vărsături,
- colici abdominale,
- febră 39-40, frisoane
- tegumente palide, cu
transpiraţii reci
- Diaree - scaune numeroase,
- bogate cantitativ, apoase,
- galben-verzui, fetide,
- Semne de deshidratare - în funcţie de pierderile de
apă (vărsături, diaree):
- ochi înfundaţi în orbite, mucoase uscate
- facies palid
- tegumentul şi masele musculare flasce, hipotone
- TA ↓- uneori până la 0 (şoc infecţios)
- puls rapid şi filiform
Tablou clinic
Toxiinfecţia alimentară cu Salmonele
Aparatul renal :- oligurie
- insuficienţă renală acută (în formele severe) - anurie
- albuminurie
- cilindrurie
- hematurie
Afectarea SNC :- cefalee
- ameţeli
- somnolenţă sau agitaţie
- meningism
- comă şi moarte - în formele severe.
Laborator
- uree crescută - 100-600 mg%
- acidoză
- cloropenie
- hipocalcemie
- hipopotasemie → astenie musculară extremă, dispnee
şi tulburări de deglutiţie din formele severe →
“paralizie metabolică” - în pierderile ridicate de K
- se pot pierde 4-5 l apă/24 h
- leucograma - fără modificări caracteristice
- în faza iniţială a bolii şi în formele severe → bacteriemie trecătoare
mai ales în salmoneloze
Evoluţia
după tabloul clinic:
- formele uşoare şi comune: normalizare în câteva zile
în câteva zile încetează eliminarea
salmonelelor prin scaun;
- formele severe - se pot prelungi 10-14 zile
- tulburări digestive şi umorale importante;
- formele hipertoxice - moartea poate surveni în 48 h

Mortalitatea - 1-2% şi chiar mai mult în epidemii severe


Inoxicaţia stafilococică
Incubaţia: 1-4 h - de la ingestia alimentelor
Debut - brusc, cu - greaţă, vărsături
- ameţeli
- colici abdominale
- diaree
- de obicei - fără febră
- formele severe- stare de prostraţie şi colaps
- formele comune şi uşoare:- restabilire în 24-48 h.
Diagnostic

Diagnosticul pozitiv
- date epidemiologice
- date clinice - debut brusc şi la scurt timp după ingerare
- examene bacteriologice: - culturi - din alimentul incriminat
- din vărsături
- din fecalele bolnavului
- eventual hemoculturi
Diagnosticul diferenţial

- intoxicaţii cu substanţe minerale sau vegetale


- dizenterie
- febră tifoidă
- holeră (în formele severe)
- hepatită virală (în fază preicterică)
- apendicită, peritonită
- sarcină extrauterină
Tratament
- individualizat - după forma clinică:
- tratament simptomatic - în formele uşoare
- terapie intensivă - în formele severe
- terapia patogenică primează asupra celei etiotrope -excepţie botulismul
- forme uşoare şi medii - repaus
- dietă
- medicaţie simptomatică
Dieta - hidrică
- introducere treptată de alimente bine tolerate: - orez
- făinoase
- brânzeturi
Tratament
Medicaţie simptomatică
- calmarea vărsăturilor - Emetiral, Metoclopramid

- spasmolitice - Scobutil, No-Spa


- antiseptice intestinale - cu compuşi de chinoleină:
Saprosan

Antibioticele nu sunt indicate în toxiinfecţiile alimentare,


excepţie - când se
suspectează septicemia - Ciprofloxacin, Ampicilină,
Cefalosporine de gen. III
• Dezavantajele antibioterapiei :

- Creează dismicrobism intestinal important


- Prelungesc durata stării de excreţie a
salmonelelor, datorită dismicrobismului
intestinal creat de antibiotice - cu lipsa unei
concurenţe biologice din partea celorlalţi
germeni
- Favorizează şi răspândirea factorului
transmisibil de rezistenţă la diferite specii
microbiene.
Tratament
Formele severe - cu şoc endotoxinic
1) perfuzii i.v cu - soluţii fiziologice de NaCl şi glucoză
- soluţii Ringer, Hartman sau Dextan 40
- concomitent se administrează corticoizi - HHC 200-300 mg, în
primele 24 h;
- în cazurile severe de şoc - în lipsa Dextranului administrază plasmă
2) substanţe vasoactive - Dopamină
3) Pentru pierderile de electroliţi, se administrează, după nevoie:
- K (control de laborator şi EKG)
- Ca.
Profilaxie
1. Identificarea şi neutralizarea surselor de infecţie
- Purtătorii umani de germeni din sectorul alimentar să fie scoşi din
sectorul alimentar şi trataţi până la dispariţia agenţilor patogeni -
control prin mai multe examene bacteriologice;
- Rezervorul animal de salmonele este, practic, dificil de controlat.
În colaborare cu sectorul veterinar:
- folosirea de antibiotice pentru animale şi produsele lor nu e o
soluţie, deoarece creează pericolul diseminării la om de
salmonele rezistente la antibiotice;
- praful de ouă trebuie să fie pasteurizat la 60/20 minute.
Profilaxie
2) Măsurile de împiedicare a căilor de transmitere
- prevenirea contaminării alimentelor începând cu:- producţia
- ambalarea
- conservarea
- transportul
- prepararea
Control bacteriologic al alimentelor
3) Protecţia populaţiei
- e necesară o educaţie sanitară cuprinzătoare şi sugestivă.

S-ar putea să vă placă și