Sunteți pe pagina 1din 14

COMUNICAREA EFICIENTĂ CU

CONSUMATORII PENTRU
SATISFACEREA NEVOILOR ACESTORA
pentru a
pentru a transmite împărţi
informaţii informaţii

Pentru ce comunicăm pentru a


schimba
pentru a mărfuri
demonstra
că existăm

pentru a convinge

11/11/2020 MARKETINGUL AFACERII 2


Aspecte semnificative ale comunicării:
 idee;
 emiţător – receptor;
 cuvânt – înţelegere. emiţătorul

contextul mesajul
Elementele
procesului
de
comunicare
Mijlocul de
receptorul
comunicare
Limbajul
comunicării

11/11/2020 MARKETINGUL AFACERII 3


 Emiţătorul- iniţiatorul comunicării; elaborează mesajul.
 Mesajul – forma fizică în care emiţătorul codifică
informaţia.
 Mijlocul de comunicare – drumul parcurs de mesaj
dinspre emiţător spre receptor; poate fi formal sau
informal.
 Limbajul de comunicare – poate fi: verbal, non-ver-
bal, paraverbal.

11/11/2020 MARKETINGUL AFACERII 4


 Receptorul - persoana care primeşte mesajul.
 Contextul – foarte importantă pentru că aceleaşi
cuvinte sună altfel într-un birou decât pe stradă.
Schema comunicării
Mesaj
Emiţător Mijloc de Receptor
Nu mă
comunicare interesează

Nu mă
Zgomot Răspuns interesează
Perturbaţii încă

Da, mă
interesează
Feed-back

11/11/202 MARKETINGUL AFACERII 5


0
Comunicarea Comunicarea
intrapersonală interpersonală

Nivelurile
comunicării
umane

Comunicare în
grup Comunicarea Comunicarea
publică de masă

11/11/2020 MARKETINGUL AFACERII 6


receptarea
corectă a
mesajului

înţelegerea
provocarea Obiectivele
comunicării corectă a
unei reacţii mesajului

acceptarea
mesajului

11/11/2020 MARKETINGUL AFACERII 7


informarea socializarea
integrarea

motivaţia

Funcţiile
comunicării
distracţia

dialogul

promovarea
culturii educaţia

11/11/2020 MARKETINGUL AFACERII 8


Comunicarea în cadrul organizaţiei se
realizează prin:
 informare;
 transmiterea deciziilor;
 influenţarea receptorului;
 instruirea angajaţilor;
 motivarea angajaţilor;
 promovarea culturii organizaţionale.

11/11/2020 MARKETINGUL AFACERII 9


COMUNICAREA VERBALĂ

comunicarea
cu publicul

Comunicarea comunicarea
în instituţională
organizaţie
comunicarea
internă

11/11/2020 MARKETINGUL AFACERII 10


Condiţii de bază pentru realizarea
procesului de comunicare verbală:
 orice individ trebuie să fie pregătit atât pentru rolul de
emiţător, cât şi pentru cel de receptor;
 orice receptor trebuie să se autoeduce pentru a putea
asculta activ.
Principiile comunicării eficiente:
 principiul coerenţei;
 principiul schimbului permanent;
 principiul percepţiei globale.
Forme ale comunicării verbale:
- conferinţa; - dezbaterea;
- dizertaţia; - discursul.

11/11/2020 MARKETINGUL AFACERII 11


Comunicarea scrisă
Caracteristicile mesajului scris:
 are anumite restricţii de utilizare;
 trebuie să fie conceput explicit;
 implică un control exigent privind informaţiile, faptele
şi argumentele folosite;
 poate fi exprimat sub diferite forme;
 este judecat după fondul şi forma textului.
Tipuri de documente:
-procesul verbal; - raportul;
- minuta; - memoriul;
- scrisoarea de afaceri; - darea de seamă.
- referatul;
11/11/2020 MARKETINGUL AFACERII 1
2
Scrisoarea de afaceri trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:
 să câştige ATENŢIA cititorului;
 să-i trezească şi să-i capteze INTERESUL;
 să-i aprindă DORINŢA pentru ceea ce-i propune
scrisoarea;
 să-l îndemne la ACŢIUNE în direcţia sugerată de
scrisoare.
APLICAŢIE: Activitatea nr.7, pag. 45.

11/11/2020 MARKETINGUL AFACERII 13


COMUNICAREA NONVERBALĂ
Se realizează cu ajutorul gesturilor, expresiei feţei, modului cu
se îmbracă sau cum îşi aranjează biroul.
limbajul
corpului
limbajul limbajul
paraverbal spaţiului

Elementele limbajul
limbajul
comunicării timpului
culorilor
nonverbale

prezenţa
limbajul
personală
lucrurilor
limbajul
tăcerii
11/11/2020 MARKETINGUL AFACERII 14