Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI BRAŞOV


DEPARTAMENTUL DE PSIHOLOGIE ȘI PEDAGOGIE
Disciplina: Practică pentru elaborarea lucrării de licență

Cercetare privind PSIHOTRAUMA ȘI DISOCIEREA EULUI

Coordonator științific
Lect. univ. dr. Gheorghe Florin VANCEA

STUDENT:
Alina CRISTIAN
Scopul cercetării

 Studiază modul în care evenimentele traumatice își pun amprenta


asupra vieții psihice, producând o simptomatologie psihopatologică

 Legătura dintre evenimentele neplăcute din decursul


vieții paricipanților și apariția simptomelor psihice
precum: anxietatea, depresia, insatisfactia de sine și
disocierea

 Cercetarea desfășurandu-se în perioada de pandemie


Covid -19 pune accentul pe gradul de suportabilitate
cu care subiecții au traversat-o
Obiectivele cercetării

 Determinarea nivelurilor de anxietate, depresie,


insatisfactia de sine, componente ale structurii integrative
tridimensionale

 Determinarea nivelurilor de disociere

 Determinarea relației dintre disociere și componentele


structurii integrative tridimensionale

 Determinarea percepției subiective a trăirii perioadei de


pandemie
Ipotezele cercetării

Ipoteza 1: Nivelul de disociere corelează pozitiv cu nivelurile: depresiei,


anxietății și insatisfacției de sine

Ipoteza 2: Nivelul de anxietate corelază pozitiv cu nivelul percepției negative a


perioadei de pandemiei.

Ipoteza 3: Nivelul disocierii corelează pozitiv cu existența evenimentelor


traumatice anterioare.
Descrierea lotului

mai multe seturi de întrebări au fost aplicat on-line pe 555 de persoane cu


vârste cuprinse intre 18 ani si peste 65 de ani, cetățeni români persoane cu
pregătiri profesionale diferite, din diferite medii sociale care locuiesc in
diferite locuri ale tarii
Descrierea lotului
Metodele și instrumentele de cercetare utilizate