Sunteți pe pagina 1din 328

UNIVERSITATEA PEDAGOGIC DE STAT ION CREANG DIN CHIINU

Cu titlu de manuscris C.Z.U: 159.923:37.015.3 (043.3)

RACU IULIA

ANXIETATEA LA PREADOLESCENII CONTEMPORANI I MODALITI DE DIMINUARE

SPECIALITATEA 19.00.07 PSIHOLOGIE PEDAGOGIC, PSIHOLOGIA

DEZVOLTRII, PSIHOLOGIA PERSONALITII Tez de doctor n psihologie

Conductor tiinific: Autorul:

Tereciuc Raisa, doctor n psihologie, confereniar universitar

CHIINU, 2011

Racu Iulia, 2011


2

CUPRINS
ADNOTARE, , ANNOTATION LISTA ABREVIERILOR INTRODUCERE 1. PROBLEMA ANXIETII N PSIHOLOGIA CONTEMPORAN 1.1. Abordrile teoretice ale anxietii 1.2. Formele, nivelurile i tipurile de manifestare a anxietii 1.3. Factorii determinani ai anxietii n preadolescen 1.4. Concluzii la capitolul 1 2. CERCETAREA EXPERIMENTAL A ANXIETII LA 45 45 54 54 62 81 85 105 111 126 128 128 colare la 140 156 157 161 176 176 5 8 9 17 17 28 37 42

PREADOLESCENII CONTEMPORANI 2.1. Obiectul, ipotezele, metodele i instrumentele de cercetare 2.2. Rezultatele cercetrii experimentale a anxietii la preadolesceni 2.2.1. Dinamica i specificul manifestrii anxietii n preadolescen 2.2.2. Tipurile de anxietate la preadolesceni

2.2.3. Specificul psihologic al anxietii colare la preadolesceni 2.2.4. Sursele anxietii la preadolesceni 2.2.5. Interrelaia anxietate autoapreciere i anxietate nivel de aspiraii 2.2.6. Profilul psihologic al preadolescentului anxios 2.3. Concluzii la capitolul 2 3. DIMINUAREA ANXIETII COLARE LA PREADOLESCENI 3.1. Caracteristica general a programului de intervenie psihologic 3.2. Prezentarea i interpretarea rezultatelor diminurii anxietii preadolescenii de 10 12 ani n condiii experimentale 3.3. Concluzii la capitolul 3 CONCLUZII GENERALE I RECOMANDRI BIBLIOGRAFIE ANEXE Anexa 1. Rezultatele preadolescenilor la Scala de manifestare a anxietii la copii /

Scala de manifestare a anxietii Taylor Anexa 2. Rezultatele preadolescenilor la Inventarul de expresie a anxietii ca stare i trstur pentru copii / Inventarul de expresie a anxietii ca stare i trstur i Scala anxietii A. Prihojan (Forma A i Forma B) Anexa 3. Rezultatele preadolescenilor la Tehnica de diagnosticare a nivelului anxietii colare Phillips Anexa 4. Rezultatele preadolescenilor la scala AS din Inventarul de expresie a anxietii ca stare i trstur pentru copii i Inventarul de expresie a anxietii ca stare i trstur; Desenul familiei n aciune; Testul sociometric; i 20 de Eu. Anexa 5. Rezultatele preadolescenilor la Tehnica de studiere a autoaprecierii la preadolesceni Dembo-Rubinstein Anexa 6. Rezultatele preadolescenilor la Chestionarul 16 factori primari de personalitate (16PFQ): Chestionarul pentru copii CPQ / Chestionarul 16 PF Cattel Forma C Anexa 7. Mostre de desen ale preadolescenilor cu nivel ridicat de anxietate la testul proiectiv Desenul familiei n aciune Anexa 8. Activiti cu profesorii Anexa 9. Activiti cu clasele de elevi n care sunt ncadrai preadolescenii cu anxietate

180

187 190

195 197 198 201 233 241 290 299 317

colar Anexa 10. Programul complex de intervenie psihologic de diminuare a anxietii colare la preadolescenii de 10 12 ani Anexa 11. Semnificaiile diferenelor dup testul U (Mann-Whitney) n experimentul de control (grupul de control i grupul experimental/retest) Anexa 12. Semnificaiile diferenelor dup testul Wilcoxon n experimentul de control (grupul experimental/test i grupul experimental/retest) Anexa 13. Semnificaiile diferenelor dup testul U (Mann-Whitney) ntre rezultatele preadolescenilor cu nivel moderat de anxietate i ale preadolescenilor din grupul experimental/retest Anexa 14. Recomandri pentru prini i profesori pentru diminuarea anxietii la preadolesceni GLOSAR DECLARAIA PRIVIND ASUMAREA RSPUNDERII CV-UL AUTORULUI 321 324 325 326

Racu Iulia. Anxietatea la preadolescenii contemporani i modaliti de diminuare. Tez de doctor n psihologie, Chiinu, 2011. Structura tezei: Teza cuprinde adnotrile, lista abrevierilor, introducere, trei capitole, concluzii generale i recomandri, bibliografie din 280 de titluri, 14 anexe, glosar i este perfectat pe 160 pagini, inclusiv 53 figuri i 13 tabele. Rezultatele obinute sunt publicate n 25 lucrri tiinifice. Cuvinte-cheie: anxietatea, tipurile anxietii, anxietatea colar, familia, statutul social, contiina de sine, autoaprecierea, nivelul de aspiraii, trsturi de personalitate, vrsta preadolescent. Domeniul de studiu: psihologie pedagogic, psihologia dezvoltrii, psihologia personalitii. Problema tiinific actual de importan major n domeniu soluionat. Cercetarea prezint studierea sistematic a portretului psihologic complex al preadolescentului anxios n scopul asigurrii procesului de dezvoltare armonioas a acestuia i ofer perspective noi n organizarea activitilor psihologice de lucru cu preadolescenii anxioi prin prisma elaborrii i realizrii programului de intervenii psihologice de diminuare a anxietii colare. Scopul lucrrii const n analiza dinamicii, specificului, tipurilor i surselor anxietii preadolescenilor din Republica Moldova, determinarea particularitilor de personalitate a preadolescenilor cu anxietate accentuat, proiectarea i implementarea programului complex de intervenie psihologic n vederea diminurii anxietii colare la copiii de 10 12 ani. Acest deziderat a fost realizat printr-un ir de obiective: studierea dinamicii i specificului anxietii pe parcursul vrstei preadolescente prin determinarea manifestrii anxietii i analiza comparativ a tipurilor de anxietate la preadolesceni de vrst diferit; stabilirea diferenelor de gen privind nivelul de anxietate la preadolesceni; studierea specificului anxietii colare i a factorilor determinani ai acesteia n preadolescen; identificarea surselor anxietii n preadolescen; stabilirea interrelaiei anxietate autoapreciere i anxietate nivel de aspiraii la preadolesceni; evidenierea deosebirilor n profilul psihologic al preadolescentului anxios i cel nonanxios; elaborarea i implementarea unui program complex de intervenii psihologice formative n vederea diminurii anxietii la copiii de 10 12 ani. Noutatea i originalitatea tiinific. Pentru prima dat n Republica Moldova este cercetat problema anxietii n preadolescen: este constat dinamica anxietii pe parcursul vrstei; sunt stabilite diferene de gen n manifestarea anxietii; s-au evideniat factorii determinani ai anxietii colare; s-au identificat sursele anxietii n preadolescen; au fost stabilite interdependene ntre anxietate i autoapreciere i anxietate i nivel de aspiraii; s-a reliefat un portret psihologic specific preadolescentului anxios; a fost elaborat i implementat programul complex de intervenie psihologic orientat spre diminuarea anxietii colare la preadolescenii de 10 12 ani; s-a evideniat c implementarea programului psihologic influeneaz pozitiv dezvoltarea emoional i cea a personalitii atenund anxietatea colar. Semnificaia teoretic i valoarea aplicativ lucrrii. Semnificaia epistemologic a lucrrii i are expresia n cercetarea tiinific a anxietii, a tipurilor anxietii, a factorilor determinani ai acesteia n preadolescen. Iar cea praxiologic const n posibilitatea aplicrii instrumentarului psihodiagnostic propus, a programului complex de intervenie psihologic i a rezultatelor cercetrii n lucrul psihologilor, profesorilor i prinilor cu preadolescenii anxioi. Programul psihologic complex de intervenie poate fi inclus n manualele i materialele instructive destinate psihologilor i cadrelor didactice din instituiile preuniversitare i poate constitui baza unui ghid metodologic pentru psihologi, asisteni sociali, profesori, prini, preadolesceni i toi cei preocupai de procesul educaional. Implementarea rezultatelor tiinifice. Teza constituie o contribuie temeinic la mbogirea literaturii tiinifice naionale n domeniul psihologiei i poate fi utilizat n procesul de pregtire i formare a psihologilor la facultile de psihologie din instituiile superioare de nvmnt, cutndu-i potenialii cititori n rndurile teoreticienilor, practicilor, studenilor, masteranzilor i doctoranzilor.

ADNOTARE

. . , , 2011. : , , , , , 280 , 14 , , 160 , 53 13 . 25 . : , , , , , , , , , . : , , . . . , , , , . : , , , , , , , , , 10 12 . . ; , , , ; , , , , , , , . . , , . , , . - , , , , , . . , , , , , ..


6

Racu Iulia. Anxiety at contemporaneous preadolescent and methods to diminish it. PhD Thesis in psychology, Chiinu, 2011. The structure of the thesis: The thesis includes the annotations, the list of the abbreviations, the introduction, three chapters, general conclusions and recommendations, references from 280 titles, 14 annexes, and glossary, it is perfected on 160 pages, including 53 figures and 13 tables. The results are published in 25 scientifically works. Key words: anxiety, types of anxiety, school anxiety, family, social status, self consciences, auto-appreciation, level of aspirations, traits of personality, preadolescence period. Domain of study: pedagogic psychology, development psychology, psychology of personality. The major scientific problem solutionated. The research presents the systematic study of the complex psychological portrait of the anxious preadolescent in order to assure the harmonious development and to offer new perspective in organizing psychological activities with anxious preadolescents through the elaboration and development of the psychological intervention program to diminish school anxiety. The aim of the study is the analysis of the dynamic, the specific, the types and the sources of anxiety at preadolescents in Republic of Moldova. To determine the traits of personality of preadolescent with a high level of anxiety, the creation and the implementation of the complex program of psychological intervention in order to diminish the school anxiety at children with the age between 10 12 years old. It was possible to realize this thought several objectives: the analysis of the dynamic and the anxiety specific for preadolescence period through the determination the way anxiety manifest and the comparative analysis of the different types of anxiety at preadolescent of different age. Establishing the gender differences of the level of anxiety at preadolescents, the study of the specific school anxiety and its determinant factors in preadolescence; establish the interrelation anxiety-auto-appreciation and anxiety and the level of aspiration at preadolescents; emphasizing the differences of the psychological profiles of an anxious preadolescent and a nonanxious one; elaboration and implementation of a complex psychological formative intervention program, in order to diminish the anxiety at children of age between 10 12 years old. Scientific novelty and originality. For the first time in Moldova it was researched the problematic of anxiety at preadolescence: it was found the dynamic of the anxiety during this period, were established the gender differences in anxiety manifestation, and were emphasized the determinant factors of school anxiety, were identified the sources of anxiety at preadolescents; were established the interrelation anxiety-auto-appreciation and anxiety and the level of aspiration at preadolescents; were emphasized the differences of the psychological profiles of an anxious preadolescent and a non-anxious one; it was signalized that a complex psychological formative intervention program influenced positively on emotional development and on the personality diminishing school anxiety. Theoretical significance and the applicative value of the work. Epistemological significance of the work has its expression in the scientific research of anxiety, types of anxiety, determinant factors. But the praxeological one consists in the possibility of the application of the complex intervention psychological program proposed and the result of the research in work with psychologists, teachers and parents of the anxious preadolescents. The complex intervention psychological program could be included in the handbooks and instructive materials for psychologists and teachers from schools and could be the basis of a methodological guide for psychologist, social assistants, teachers, parents and all those who are concerned by educational process. The results implementation. The thesis represents a thorough contribution to enrich the national science literature in psychology and could be used in the process of preparing and formation of the psychologists of psychology faculty from the universities, looking for potential readers like theoreticians, practitioners, students, and master and PhD students.

ANNOTATION

LISTA ABREVIERILOR
A AS AT A AA AI AM GC GE anxietate anxietate stare anxietate trstur anxietate colar anxietate de autoapreciere anxietate interpersonal anxietate magic grupul de control grupul experimental

SSD situaie social de dezvoltare

INTRODUCERE
Actualitatea i importana problemei abordate. La nceputul secolului XXI crete considerabil importana studierii anxietii. Acest fapt este determinat de schimbrile profunde i importante n viaa societii i a omului n particular: dezvoltarea tehnologiilor moderne, computerizarea, excesul de informaii, toate acestea au un impact negativ asupra personalitii, afectivitii i comportamentului acestuia intensificnd anxietatea, furia, ncordarea, nelinitea, frica, strile depresive, agresivitatea, violena, insecuritatea, incertitudinea i nencrederea n sine. n ultimii ani, pe lng transformrile deja evideniate, n Republica Moldova mai exist alte fenomene foarte larg rspndite care sunt considerate o dram a timpurilor moderne migraia masiv a populaiei tinere la munc peste hotare ceea ce duce la dezintegrarea familiei i la creterea considerabil a numrului de divoruri i respectiv, al familiilor monoparentale. Totodat schimbrile ce caracterizeaz nceputul mileniului afecteaz i familia complet. Problemele cu care se confrunt prinii sunt multiple i din ce n ce mai grave: dezorientarea i/sau confuzia, trirea acut a strilor de singurtate i deprimare, insecuritatea social, situaiile limit, dificultile de relaionare, conflictualitatea frecvent ntre soi, violena verbal i fizic. Consecinele fenomenelor descrise implic creterea numrului de copii privai de afectivitate,

dragoste, protecie i securitate parental declannd, o dezvoltare nefavorabil a afectivitii. Dintre toate categoriile de vrst, preadolescenii, n mod special, constituie categoria vulnerabil, din punct de vedere psihologic i social, fa de transformrile enumerate, datorit profundelor schimbri biologice i psihologice cu o puternic influen asupra fiinei umane i asupra evoluiei sale ulterioare. Dintre toate tririle negative ale preadolescentului, anxietatea ocup un loc aparte, deseori ducnd la inhibarea comportamentului, la subminarea resurselor proprii, la scderea capacitii de munc, a productivitii activitii i la dificulti n comunicare. Anxietatea este un construct multidimensional ce reprezint team, nesiguran, ezitare, nelinite, agitaie, tensiune de cutare a unei soluii, impregnat de ateptare, de dorina siguranei i de starea de bine. Problema anxietii tot mai frecvent devine subiect de cercetare n cadrul tiinelor contemporane cum ar fi: medicina, fiziologia, filosofia, sociologia, psihiatria i psihologia. n psihologie, problema anxietii a suscitat interesul multor cercettori i anume: A. Adler, V. Astapov, D. Ausubel, D. Barlow, R. Cattel, C. Ciofu, B. Cociubei, R. Doron, A. Freud, S. Freud, E. Fromm, G. Gabdreeva, K. Goldstein, I. Hanin, I. Holdevici, K. Horney, C. Izard, G. Kelly, H. Liddell, R. Martens, R. May, I. Mitrofan, E, Novikova, F. Parot, I. Pavlov, F. Perls,
9

P. Popescu-Neveanu, A. Prihojan, W. Reich, F. Robinson, C. Rogers, Ch. Spielberger, H. Sullivan, V. Suvorova, U. chiopu, J. Watson, J. Wolpe i A. Zaharov, . a. Tot mai frecvente n psihologia contemporan sunt cercetrile cu referire la anxietatea caracteristic vrstei preadolescente. Contribuii valoroase n acest domeniu reprezint investigaiile realizate de A. Andreeva, V. Astapov, A. Bacus, B. Cociubei, J. Eckersleyd, I. Imedadze, A. Iordan, T. Lavrentieva, A. Micleaeva, I. Mitrofan, A. Munteanu, M. Neagoe, E. Novikova, A. Prihojan, P. Rumeaneva, L. Slavina, U. chiopu, A. Verde, E. Verza i A. Zaharov, .a. Rezultatele cercetrilor consacrate anxietii n preadolescen sunt incontestabile. Totodat, constatm insuficient investigat problema anxietii n preadolescen, n contextul noilor realiti sociale. Majoritatea investigaiilor din domeniu sunt orientate spre stabilirea nivelului de anxietate (A. Micleaeva, A. Prihojan, P. Rumeaneva, A. Verde). Unele cercetri reflect parial tipurile de manifestare a anxietii n preadolescen (M. Biteanova, B. Cociubei, E. Novikova, A. Prihojan, Ch. Spielberger) i doar episodic descriu implicaiile anxietii n alte variabile psihologice (autoaprecierea i nivelul de aspiraii) (I. Andreeva, I. Holdevici, I. Racu) i particularitile de personalitate ale preadolescenilor anxioi (I. Andreeva, J. Eckersleyd, A. Prihojan).

Prin urmare, necesitatea studierii complexe i aprofundate a anxietii, a tipurilor acesteia la preadolesceni, a factorilor determinani, a intercorelaiilor anxietii cu autoaprecierea i cu nivelul de aspiraii, a particularitilor de personalitate ale preadolescentului anxios este foarte important, att pentru descoperirea esenei acestui fenomen, ct i pentru nelegerea ulterioar a particularitilor de dezvoltare a sferei emoionale i a personalitii preadolescentului. Anume anxietatea st la baza multor dificulti psihologice avnd un impact negativ asupra dezvoltrii armonioase a preadolescenilor. Problema tiinific actual de importan major n domeniu soluionat. Cercetarea prezint analiza i studierea sistematic a portretului psihologic complex al preadolescentului anxios n scopul asigurrii procesului de dezvoltare armonioas a acestuia i ofer perspective noi n organizarea activitilor psihologice de lucru cu preadolescenii anxioi prin prisma elaborrii i realizrii programului de intervenii psihologice de diminuare a anxietii colare. Obiectul cercetrii este dinamica, specificul manifestrii i tipurile anxietii pe parcursul vrstei preadolescente. Scopul i obiectivele lucrrii. Scopul lucrrii date const n analiza dinamicii, a specificului, a tipurilor i surselor anxietii preadolescenilor din Republica Moldova, n
10

determinarea particularitilor de personalitate a preadolescenilor cu anxietate accentuat, n proiectarea i implementarea programului complex de intervenie psihologic n vederea diminurii anxietii colare la copiii de 10 12 ani. Atingerea scopului major al cercetrii intenionm s-o realizm prin intermediul urmtoarelor obiective: 1. analiza i studierea literaturii de specialitate cu privire la anxietate, la formele, nivelurile i tipurile de manifestare a anxietii, la factorii determinani ai acesteia n preadolescen, la metodele i instrumentele de diagnosticare i la tehnicile, procedeele i modalitile de diminuare a anxietii colare; 2. elaborarea i realizarea proiectului de cercetare prin administrarea diferitor metode i tehnici de cercetare a anxietii la vrsta preadolescent; 3. studierea dinamicii i specificului anxietii pe parcursul vrstei preadolescente prin determinarea manifestrii anxietii i prin analiza comparativ a tipurilor de anxietate la preadolescenii de diferite vrste: de 10 12 ani, de 13 ani i de 14 15 ani; 4. stabilirea diferenelor de gen privind nivelul de anxietate la preadolesceni; 5. studierea specificului anxietii colare i a factorilor determinani ai acesteia n preadolescen; 6. identificarea surselor anxietii n preadolescen;

7. stabilirea interrelaiei anxietate autoapreciere i anxietate nivel de aspiraii la preadolesceni; 8. evidenierea deosebirilor n profilul psihologic al preadolescentului anxios i al celui nonanxios; 9. elaborarea i implementarea unui program complex de intervenii psihologice formative n vederea diminurii anxietii la copiii de 10 12 ani. Ipotezele cercetrii: 1. Manifestarea, nivelurile, dinamica anxietii i tipurile anxietii la vrsta preadolescent sunt determinate de vrst, de gen, de condiiile sociale de dezvoltare, de particularitile personalitii i i au specificul lor la aceast etap de dezvoltare. 2. Interveniile psihologice special organizate pot s influeneze pozitiv asupra dezvoltrii afectivitii preadolescentului favoriznd dezvoltarea abilitilor de autoreglare emoional i personal, dezvoltarea elementelor cheie ale contiinei de sine, eliminarea inhibiiilor, prin aceasta s contribuie la reducerea anxietii colare. Reperele teoretice ale cercetrii vizeaz: teoriile privind anxietatea (V. Astapov, R. Cattel, I. Holdevici, A. Prihojan, Ch. Spielberger); teoriile privind tipurile de anxietate (L. Bojovici, R. Cattel, I. Hanin, A. Micleaeva, B. Phillips, A. Prihojan, P. Rumeaneva,
11

Ch. Spielberger); concepiile psihologice privind particularitile i specificul vrstei preadolescente (G. Abramova, E. Badea, D. Elkonin, V. Muhina, I. Racu, U. chiopu, E. Verza, L. Vgotski) i investigaiile cu privire la anxietate n preadolescen (I. Andreeva, V. Astapov, J. Eckersleyd, A. Prihojan, U. chiopu, A. Verde). Metodologia cercetrii deriv din obiectul, scopul i sarcinile cercetrii i se constituie din metode teoretice (analiza i sinteza literaturii de specialitate; metoda ipotetico-deductiv pentru interpretarea i explicarea rezultatelor obinute n cercetare); metode empirice (observaia, convorbirea, chestionarul, testul, experimente de constatare i de control, intervenii psihologice); metode matematice i statistice (metoda calculrii coeficientul de corelaie Spearman, testul U Mann-Whitney i testul Wilcoxon). Metodele empirice utilizate sunt: Scala de manifestare a anxietii la copii / Scala de manifestare a anxietii Taylor, Inventarul de expresie a anxietii ca stare i trstur pentru copii / Inventarul de expresie a anxietii ca stare i trstur, Scala anxietii A. Prihojan: Forma A/Forma B, Tehnica de diagnosticare a nivelului anxietii colare Phillips, Desenul familiei n aciune, Testul sociometric, 20 de Eu, Tehnica de studiere autoaprecierii la preadolesceni Dembo-Rubinstein i Chestionarul 16 factori primari de personalitate (16PFQ): Chestionarul pentru copii CPQ/Chestionarul 16 PF Cattel Forma C.

Cercetarea experimental i intervenia psihologic a fost realizat n perioada anilor 2006 2009 n coala medie de cultur general nr. 52 din municipiul Chiinu. Eantionul de cercetare a fost constituit din 378 de preadolesceni din clasele a V-a a IX-a cu vrsta cuprins ntre 10 i 15 ani, mprit n 3 subgrupe de vrst: prima subgrup 163 de preadolesceni cu vrsta cuprins ntre 10 i 12 ani, a doua subgrup 67 de elevi de 13 ani, a treia subgrup 148 de preadolesceni de 14 15 ani. Noutatea tiinific a rezultatelor obinute. Pentru prima dat n Republica Moldova a fost realizat un studiu teoretico-empiric amplu privind anxietatea la vrsta preadolescent n care: s-a constatat c pe parcursul vrstei preadolescente exist o anumit dinamic n manifestarea anxietii, aa nct la nceputul perioadei sunt cele mai pronunate manifestri ale anxietii, iar spre sfritul perioadei indicii de manifestare a anxietii descresc; a fost stabilit, n dependen de gen, un tablou diferit de manifestare a anxietii: la biei anxietatea scade de la 10 12 ani spre 14 15 ani, iar la fete se atest o tendin invers, i anume creterea anxietii pe tot parcursul vrstei; s-au evideniat factorii determinani ai anxietii colare care sunt: trirea stresului social, frustrarea necesitii n atingerea succesului, frica de autoafirmare, frica de situaiile de

12

verificare a cunotinelor, frica de a nu corespunde expectanelor celor din jur, rezistena fiziologic joas la stres i problemele i temerile n relaiile cu profesorii; s-au identificat sursele anxietii n preadolescen, dintre acestea vom enumera: familia temporar dezintegrat, familia monoparental, mediul familial (climatul afectiv al familiei), lipsa experienei de comunicare a preadolescentului n grupul de referin (clasa de elevi) i transformrile din contiina de sine. au fost stabilite interdependene ntre anxietate i autoapreciere i anxietate i nivelul de aspiraii; s-a reliefat un portret psihologic specific preadolescentului cu nivel ridicat de anxietate ce cuprinde urmtoarele trsturi: gndire inflexibil, imaturitate afectiv, nivel nalt al imaginaiei de anticipaie negativ, exigene extrem de nalte fa de sine i fa de alii; spirit critic accentuat; nencredere n sine, adaptare deficitar, tendin de deprimare, contemplaie i meditaie.

a fost elaborat i implementat programul complex de intervenie psihologic orientat spre diminuarea anxietii colare la preadolescenii de 10 12 ani; s-a evideniat c implementarea programului psihologic influeneaz pozitiv dezvoltarea emoional i a personalitii prin nsuirea abilitilor de autoreglare emoional i personal, prin eliminarea inhibiiilor, dezvoltarea elementelor cheie ale contiinei de sine, toate n ansamblu contribuind la diminuarea anxietii colare. Importana teoretic i valoarea aplicativ a cercetrii. Semnificaia epistemologic i

praxiologic a prezentei teze rezid n urmtoarele: rezultatele investigaiilor mbogesc bazele teoretice ale tiinei psihologice cu noi cunotine ample referitoare la dinamica anxietii i la tipurile anxietii n preadolescen, la diferena de gen n manifestarea anxietii i a tipurilor anxietii, la specificul i factorii determinani ai anxietii colare, ai surselor anxietii n pubertate, la interdependena dintre anxietate i autoapreciere i anxietate i nivelul de aspiraii, precum i despre particularitile de personalitate i legitile de dezvoltare a preadolescenilor cu anxietate ridicat; rezultatele cercetrii au o semnificaie deosebit pentru elaborarea teoretic a problemei anxietii n cursul normativ Psihologia dezvoltrii la compartimentul Dezvoltarea psihic i formarea personalitii la vrsta preadolescent; posibilitatea practic de administrare a complexului psihodiagnostic propus pentru examinarea anxietii i tipurilor de anxietate, a anxietii colare, examinarea statutului social, a caracteristicilor contiinei de sine, a autoaprecierii, a nivelului de aspiraii i a

13

particularitilor de personalitate ale preadolescentului de ctre psihologii colari, cadrele didactice i specialitii din centrele psihologice; tezele cercetrii despre dinamica anxietii, tipurile de anxietate, specificul anxietii colare, dependena anxietii de mediul diferit de educaie, intercorelaiile cu alte fenomene psihologice (autoaprecierea, nivelul de aspiraii, trsturile de personalitate) pot fi utilizate n procesul de formare a personalitii armonioase a preadolescenilor; estimrile despre factorii determinani ai anxietii n preadolescen pot fi recomandate prinilor preadolescenilor n scopul optimizrii procesului educativ; programul psihologic complex de intervenie orientat la diminuarea anxietii colare la preadolescenii de 10 12 ani poate fi inclus n manualele i materialele instructive destinate psihologilor i cadrelor didactice din instituiile preuniversitare i poate constitui baza unui ghid metodologic pentru psihologi, asisteni sociali, profesori, prini, preadolesceni i toi cei preocupai de procesul educaional la cea mai dificil din punct de vedere psihologic vrst; instrumentariul psihodiagnostic propus, programul complex de intervenie psihologic i rezultatele cercetrii sunt utile n cadrul cursurilor universitare la specialitile: Psihologie, Psihopedagogie Special i Asisten social pentru Ciclul I la cursurile: Psihologia

dezvoltrii, Psihologia precolarului, elevului mic i preadolescentului, Stresul psihologic, Psihodiagnoza i statistica psihologic, Psihoprofilaxia i psihocorecia, Consultarea psihologic, Psihoterapia, Psihologia clinic, Organizarea serviciului psihologic i Psihologia emoiilor, i la specialitile: Activitatea psihoeducaional, de consiliere i psihoterapie a psihologului practic, Psihodiagnostic i intervenii psihologice n diferite tipuri de organizaii pentru Ciclul II la cursurile: Asistena psihologic n procesul educaional, Chestionare de personalitate i tehnici proiective. Aprobarea rezultatelor cercetrii. Rezultatele cercetrii au fost discutate i aprobate n cadrul edinelor Catedrei de Psihologie a Universitii Pedagogice de Stat Ion Creang i al consiliilor pedagogice profesorale n coala medie nr. 52 din municipiul Chiinu. Aspecte importante ale studiului au fost prezentate i discutate la conferinele: Conferina tiinific Probleme ale tiinelor socioumane i ale modernizrii nvmntului, 14 15 martie 2007, Universitatea Pedagogic de Stat Ion Creang, Chiinu, Moldova; Simpozionul tiinific Internaional Cercetarea universitar n secolul XXI: Provocri i perspective, 15 17 octombrie 2007, ULIM, Chiinu, Moldova; Conferina tiinific Internaional Aspectele psihologice ale dezvoltrii copiilor din familii temporar dezintegrate, 19 octombrie 2007, Universitatea Pedagogic de Stat Ion Creang, Chiinu, Moldova;
14

2007 2007, 20 27 2007, , , ; - , 20 2008, , , ; Conferina Internaional tiinifico-practic Probleme actuale privind sporirea activitii civice i autoafirmrii tineretului n societatea moldav, 24 aprilie 2008, Academia de tiine a Moldovei, Chiinu, Moldova; Conferina tiinifico-practic Internaional Pregtirea i Perfecionarea cadrelor didactice n domeniul nvmntului precolar i primar, 15 16 mai 2008, Universitatea Pedagogic de Stat Ion Creang, Chiinu, Moldova; Conferina Internaional Familia, coala i comunitatea n promovarea culturii pcii, 11 octombrie 2008, A.O. AIERM, Chiinu, Republica Moldova; Conferina tiinific Internaional Calitatea Educaiei: teorii, principii, realizri, 30 31 octombrie 2008, Institutul de tiine ale Educaiei, Chiinu, Moldova; Conferina tiinific Internaional Integrarea psihosocial a copiilor din familii temporar dezintegrate, 28 noiembrie 2008, Universitatea Pedagogic de Stat Ion Creang, Chiinu, Moldova; Conferina tiinific Probleme actuale ale tiinelor umanistice, 24 25 februarie 2009, Universitatea Pedagogic de Stat Ion Creang, Chiinu, Moldova; Conferina Republican a Psihologilor Practicieni din

Moldova Asisten psihologic elevilor cu abateri n sfera emoional i comportamental, 26 februarie 2009, DGETS, Chiinu, Moldova; Conferina Internaional Preocupri contemporane ale tiinelor socio-umane, 1 octombrie 2009, ULIM, Chiinu, Moldova;

Conferina tiinific Internaional, Universitatea Pedagogic de Stat Ion Creang la 70 de ani, 28 octombrie 2010, Universitatea Pedagogic de Stat Ion Creang, Chiinu, Moldova. Ideile fundamentale i coninutul de baz al tezei au fost reflectate i elucidate n cele 25 de lucrri tiinifice publicate, dintre care 15 publicate n culegeri ale diverselor conferine, simpozioane naionale i internaionale, 8 articole n revista Psihologie, Pedagogie special, Asisten social i 2 articole n revista tiine socioumane. Sumarul compartimentelor tezei. Teza cuprinde adnotrile, lista abrevierilor, introducere, trei capitole, concluzii generale i recomandri, bibliografie din 280 de titluri, 14 anexe, glosar i este perfectat pe 160 pagini, inclusiv 53 de figuri i 13 tabele. Cuvinte- cheie: anxietatea, tipurile anxietii, anxietatea colar, familia, statutul social, contiina de sine, autoaprecierea, nivelul de aspiraii, trsturi de personalitate, vrsta preadolescent. n INTRODUCERE se argumenteaz actualitatea i importana temei de cercetare, sunt formulate scopul, obiectivele i ipotezele investigaiilor, sunt explicate i fundamentate suportul
15

conceptual i metodologic al cercetrii, se d o caracterizare succint a lucrrii subliniindu-se noutatea tiinific a rezultatelor obinute, importana teoretic i valoarea aplicativ a lucrrii. n capitolul I PROBLEMA ANXIETII N PSIHOLOGIA CONTEMPORAN se examineaz concepiile i teoriile explicative ale anxietii, sunt reliefate principalele modificri ce nsoesc anxietatea pe plan biosomatic, fiziologic i psihologic, sunt descrise formele, nivelurile de intensitate i tipurile de manifestare a anxietii, de asemenea este fcut analiza condiiilor, particularitilor i factorilor ce impulsioneaz apariia anxietii n preadolescen. Capitolul II CERCETAREA EXPERIMENTAL A ANXIETII LA PREADOLESCENII CONTEMPORANI pune n eviden urmtoarele aspecte ale experimentului de constatare: dinamica anxietii pe parcursul vrstei preadolescente; diferenele de gen privind nivelul de anxietate la preadolesceni; tipurile de anxietate existente la preadolescenii din diferite subgrupe de vrst; anxietatea colar i factorii determinani ai acesteia n preadolescen; sursele anxietii n preadolescen; relaia anxietate autoapreciere i anxietate nivel de aspiraii la preadolesceni; portretul psihologic al colarului cu diferite niveluri de anxietate. n

capitolul

III

DIMINUAREA

ANXIETII

COLARE

LA

PREADOLESCENI este prezentat caracteristica general a experimentului formativ: sunt descrise direciile, obiectivele i principiile elaborrii programului de intervenie psihologic, tehnicile, procedeele i metodele de influen psihologic, caracteristicile i etapele activitilor de grup. n acest compartiment este ilustrat i eficiena programului elaborat i implementat de noi prin compararea i evidenierea diferenelor obinute ntre rezultatele preadolescenilor din grupul de control i cele ale preadolescenilor din grupul experimental/retest, ale preadolescenilor din grupul experimental/test i ale preadolescenilor din grupul experimental/retest, ct i ale preadolescenilor cu nivel moderat de anxietate colar i cele ale preadolescenilor din grupul experimental/retest. CONCLUZIILE GENERALE i RECOMANDRILE sintetizeaz rezultatele finale ale investigaiilor i ofer indicaii i sugestii pentru psihologi, profesori, prini i preadolesceni care contribuie la diminuarea i controlul anxietii. n final se listeaz i direciile cercetrii de perspectiv a anxietii.

16

1. PROBLEMA ANXIETII N PSIHOLOGIA CONTEMPORAN


1.1. Abordri teoretice ale anxietii Problema anxietii ocup un loc aparte n cadrul tiinelor contemporane. Anxietii i sunt dedicate o multitudine de studii nu doar n psihologie, ci i n alte tiine cum ar fi: medicina, fiziologia, filosofia, sociologia i psihiatria. Caracterul de concept generic al anxietii, faptul c acesta constituie obiectul de interes pentru o gam larg de discipline amplific dificultatea stabilirii exacte a coninutului acesteia. Pe lng termenul de anxietate n psihologie mai exist muli ali termeni sinonimi sau nrudii semantic ca: frica, teama, spaima, aprehensiunea, nelinitea, panica i angoasa. Deseori anxietatea a fost redus, chiar identificat cu aceste stri ce desemneaz realiti apropiate i totui extrem de diferite. De aici reiese necesitatea realizrii unor delimitri conceptuale ntre anxietate i fric, team, spaim, aprehensiune, nelinite, panic, angoas. G. Breslav definete frica ca o reacie emoional de tipul afectului care survine cnd subiectul ajunge ntr-o situaie primejdioas fr a fi pregtit pentru aceasta. Frica este caracterizat de faptul c are un obiect real precis: frica este frica de ceva i exist motive obiective pentru care ea apare [120]. P. Popescu-Neveanu prezint teama ca o stare sau un proces emoional negativ ce implic

insecuritate, nelinite, alarm, agitaie i tendin de evitare n legtur cu un pericol iminent sau ndeprtat [60]. J. Sarte consider c aprehensiunea este o stare similar anxietii, dar de intensitate mai mic. [80]. U. chiopu susine c nelinitea este o stare psihic afectiv implicat n atitudini i motivaii care domin fie ateptarea unui eveniment neplcut i a consecinelor lui, fie ateptarea unui eveniment plcut cu teama c va interveni ceva ce ar mpiedica desfurarea lui fireasc, fie un eveniment important de mare probabilitate [86]. Dup T. Creu, panica este o stare afectiv generat de evenimente neateptate, grave, ce afecteaz existena, confortul, adaptarea, prin implicaiile pe care poate s le aib [22]. N. Sillamy formuleaz urmtoarea definiie pentru angoas: angoasa este o senzaie de indispoziie profund, caracterizat prin nelinite extrem i o fric iraional. Angoasa este o nelinite dus la extrem, o fric iraional acutizat, o intensificare a anxietii [83]. n accepiunea lui P. Popescu-Neveanu anxietatea este o tulburare a afectivitii manifestat prin stri de nelinite, team, ngrijorare nemotivat n absena unor cauze care s le provoace [60].

17

Prin urmare, toate strile menionate au n comun o trire psihofiziologic neplcut i se deosebesc unele de altele prin intensitatea diferit i mprejurrile n care apar. Anxietatea se difereniaz de fric i de team prin faptul c anxietatea are un caracter iraional, nu este o emoie bazal ci mai degrab un complex de emoii i nu are obiect. Anxietatea, frica i teama au durat diferit de manifestare. Astfel frica i teama dispar odat cu depirea pericolului, iar anxietatea persist i dup aceea. Dei panica prezint o simptomatologie asemntoare anxietii, ea totui se deosebete de aceasta prin faptul c n cazul panicii manifestrile au un nivel mai ridicat de intensitate (palpitaii, transpiraie, tremurturi, senzaia de sufocare). Totodat ele se difereniaz prin modalitatea de apariie: panica se instaleaz dintr-o dat, brusc, dar anxietatea, ca stare permanent, evolueaz lent ca intensitate. Referindune la anxietate i angoas, vom face distincia ntre acestea n felul urmtor: se difereniaz fie prin intensitate (angoasa ar fi o form de anxietate major), fie prin apartenen (angoasa este somatic, cu simptome vegetative evidente, n timp ce anxietatea este n primul rnd psihic). Astfel considerm anxietatea ca fiind termen umbrel ce nglobeaz n sine o serie de triri emoionale cum ar fi: frica, teama, furia i nervozitatea.

Fiind o component primordial, intrinsec a umanului, nsoindu-l pe acesta asemenea umbrei pe cltor [57, p. 7], problematica anxietii a suscitat interesul cercettorilor nc de timpuriu. Etimologia cuvntului, anxietate, provine de la latinescul anxietas care nseamn experien marcat de agitaie, nesiguran, fric i spaim. Dei se atest n dicionare ncepnd cu 1771, se consider c noiunea de anxietate a fost introdus pentru prima dat de S. Kierkegaard, care prezint anxietatea ca un fior, o spaim fa de ceva nedefinit i indeterminabil, spre deosebire de sentimentul de fric, n care obiectul este concret i individual [46]. Studiul literaturii psihologice nea relevat faptul c anxietatea este un fenomen psihologic complex i exist diverse teorii explicative ale acestui concept. Dintre acestea vom enumera: teoria psihanalitic, neofreudist, comportamental, gestaltist, cognitiv i cea umanist. Anxietatea n viziunea psihanalitic. n psihologie conceptul de anxietate a fost introdus de psihanaliti i psihiatri. Muli reprezentani ai psihanalizei examinau anxietatea ca o nsuire nnscut a personalitii, ca o stare iniial caracteristic omului [33, 110].

18

Folosit pentru prima dat n 1895 de S. Freud, n psihologie termenul de anxietate a cptat dea lungul timpului variate conotaii. Autorul a fost primul care a oferit o descriere ampl a anxietii. S. Freud, fidel concepiilor sale psihanalitice, leag termenul anxietate de libido i explic anxietatea prin frustrrile libidoului i interdiciile dictate de SupraEu. Anxietatea ar fi semnalul de pericol adresat Eului, adic personalitii contiente. n lucrarea sa intitulat Inhibiie, simptom, angoas, S. Freud descrie anxietatea ca o stare emoional cu dou aspecte distincte: o not specific de disconfort i un determinant motoric, ambele resimite, trite de ctre subiect [257]. Anxietatea, din punctul de vedere al lui S. Freud, reprezint o reacie de pregtire pentru o confruntare eficient cu pericole i ameninri, reacie al crui sediu se afla la nivelul Eu lui. Autorul consider ca anxietatea, la origine, este adaptativ, presupunnd un consum intensiv de energie psihic, astfel, atunci cnd anxietatea devine cronic, cnd se manifest pe perioade lungi de timp, face necesar utilizarea de ctre indivizi a unor mijloace de gestionare a acestei [34, 239]. Este important s menionm c cercetrile ulterioare cu privire la anxietate pornesc de la concepia lui S. Freud. A. Freud dezvolt ideile lui S. Freud i definete anxietatea ca o stare fr obiect de

ateptare a unui pericol nedeterminat [32]. n operele sale W. Reich, 1983, lrgete teoria psihodinamic a lui S. Freud, incluznd n ea, n afar de libido, toate procesele biologice i psihologice de baz. El explic plcerea ca o micare liber a energiei din mijlocul organismului spre periferie, n lumea exterioar. n acest context W. Reich definete anxietatea ca un obstacol al contactului acestei energii cu lumea exterioar. ntoarcerea ei n interior creeaz fixaii musculare, distorsioneaz i distruge sensibilitatea normal n special, cea sexual [234, 266]. W. Reich nelege caracterul omului, ca un patern stabil al reaciilor acestuia la diverse situaii. Funcia principal a caracterului este aprarea de anxietate, care este provocat de emoiile sexuale, nsoite de frica pedepsei. Trsturile de caracter nu sunt simptome nevrotice. Diferena const n aceea c simptomele nevrotice (fobiile i frica iraional) sunt trite ca strine individului, n timp ce trsturile nevrotice ale caracterului (dragostea exagerat fa de curenie sau sfiala anxioas) sunt retrite ca parte component a personalitii. n aa mod, W. Reich, introduce un aspect important n descrierea fenomenului anxietii, i anume rigiditatea, fixaia (ncordarea) muscular, refuzarea ndeplinirii activitii prin calea blocrii organelor corpului.

19

La anxietate se refer i A. Adler. Categoria central n teoria lui A. Adler este complexul inferioritii. Individul ce triete acest complex se simte ru i inapt. Anxietatea apare n legtur cu necesitatea de a restabili emoia social pierdut (sentimentul de unitate cu sociumul), cnd anturajul social pune n faa individului anumite sarcini. Chiar n cazul cnd sarcina este foarte uoar, omul o percepe ca pe o verificare a integritii sale, ceea ce duce la o reacie emoional i la o ncordare puternic n timpul rezolvrii ei [1]. Dac anxietatea provine din complexul inferioritii, atunci omul care o retriete deine o motivaie adugtoare care nu este legat de situaia actual. De asemenea A. Adler consider c anxietatea este determinat de sarcinile care pun n pericol autoaprecierea individului. Conform teoriilor psihanalitice, anxietatea este un semnal pentru pericolul ptrunderii n incontient a dorinelor infantile inacceptabile, reprimate, de natur sexual. Dac mecanismele de aprare nu reuesc s neutralizeze pericolul, apare anxietatea. Psihanalitii afirm c prin percepia anxietii ca o tulburare se pierde din vedere semnificaia de semnal i exist pericolul ignorrii cauzelor subiacente. Anxietatea n viziunea neofreudist. Reprezentanii neofreudismului continu studierea anxietii abordndo prin prisma concepiilor proprii. Astfel ei dau anxietii noi nelesuri i dimensiuni.

K. Horney utilizeaz termenul de anxietate ca fiind sinonim cu teama, indicnd prin aceasta o nrudire dintre anxietate i team. Ea consider c ambele sunt de fapt reacii emoionale fa de un pericol i ambele pot fi nsoite de senzaii fizice cum sunt: tremurtura, transpiraia, palpitaiile violente, care pot fi att de puternice, nct o spaim instantanee i intens poate s duc la moarte. Anxietatea este o reacie proporional n raport cu pericolul ascuns i subiectiv. Dup K. Horney anxietatea este centrul dinamic al tuturor nevrozelor, principala surs a anxietii fiind nu impulsurile sexuale (cum susinea S. Freud), ci impulsurile ostile [41, 42, 234]. Aproape de concepia formulat de K. Horney este i teoria unui alt reprezentant al neofreudismului, H. Sullivan. Referinduse la anxietate, autorul utilizeaz noiuni din psihosomatic. Astfel, dup H. Sullivan, anxietatea ia natere atunci cnd necesitile biologice (la etapele incipiente de dezvoltare a copilului) nu sunt satisfcute, manifestnduse prin ncordarea ntregului organism i intensificarea lucrului sistemului nervos central. n opinia H. Sullivan, anxietatea apare n copilria precoce i este ntlnit pe parcursul ntregii viei omeneti. Tot el consider c anxietatea este nu doar o nsuire a personalitii ci i un factor determinant al dezvoltrii acesteia [275].

20

E. Fromm subliniaz c anxietatea este provocat de retrirea nstrinrii condiionat de faptul c omul se percepe pe sine ca o personalitate separat siminduse neputincios n faa forelor naturii i ale societii. Soluionarea acestei probleme, dup E. Fromm, poate fi realizat prin diversele tipuri de dragoste existente ntre oameni [242]. n esen, neofreudismul conserv ideile principale ale abordrii psihanalitice referitoare la anxietate. Reprezentaii neofreudismului consider c anxietatea este o reacie emoional determinat de impulsuri emoionale incontiente, numai c acestea nu sunt generate de instinctele sexuale nnscute ci de factori personali i sociali. Abordarea behaviorist a anxietii. Adepii behaviorismului susin ideea c anxietatea i frica sunt fenomene foarte apropiate i sunt reacii emoionale care apar pe baza reflexului condiionat. J. Watson definete anxietatea ca o reacie de team condiionat, o tendin dobndit [234, 278]. I. Pavlov prezint propria concepie a anxietii. Anxietatea este cauzat de schimbrile condiiilor obinuite de via i activitate. Conform autorului, emoiile negative apar prin distrugerea stereotipurilor dinamice. n rndul emoiilor negative poate fi inclus i anxietatea. I. Pavlov stabilete o legtur ntre strile de anxietate i tipurile generale de activitate nervoas

superioar: tipul slab de sistem nervos prezint o predispoziie spre anxietate [234]. Astfel cercetarea psihologic analizeaz anxietatea i din punctul de vedere al legilor nvrii. Conform acestei teorii, anxietatea este un rspuns condiionat la stimuli specifici de mediu sau un rspuns de imitare a reaciilor anxioase ale prinilor (teoria nvrii sociale). Prin urmare, I. Pavlov, E. Tolman i J. Watson prezint n lucrrile lor cu referire la anxietate metode de inducere, modificare i scdere a nivelului de anxietate [234, 277, 278]. Anxietatea din perspectiva gestaltpsihologiei. F. Perls evideniaz c determinanta de baz a nevrozei o putem vedea n situaiile neterminate. Conform cercettorului anxietatea este ruptura dintre acum i atunci i ea l impune pe om s planifice, s repete viitorul su. Aceasta nu doar l ncurc s contientizeze prezentul, ci i distruge deschiderea sa fa de viitor, care este necesar pentru spontaneitate i dezvoltare [234]. Un alt exponent al gestaltismului K. Goldstein prezint anxietatea ca o stare subiectiv a organismului ntr-o situaie de catastrof. Aceast stare apare atunci cnd personalitatea resimte un pericol pentru valorile sale iniiale [234]. n corespunderea accepiunii gestaltiste, anxietatea este abordat din 2 perspective. Pe de o parte anxietatea este descris ca o consecin a unei situaii nerezolvate. Fiecare experien rmne incomplet pn ce nu este dus la bun sfrit. Majoritatea oamenilor se simt apsai de
21

situaiile nerezolvate. Dei omul poate suporta un numr mare de experiene nerezolvate, aceste dezvoltri neterminate i caut totui mplinirea i atunci cnd devin suficient de puternice, persoana n cauz este cuprins de o lips de concentrare, de anxietate, de comportament obsesiv, atenie exagerat, energie apstoare i de o hrnicie inutil. Pe de alt parte anxietatea este definit dup principiul aici i acum i orice revenire asupra evenimentelor trite constituie n sine un atac asupra anxietii. Abordarea cognitiv i umanist a anxietii. Cu toate c psihologia cognitiv i cea umanist au aparate conceptuale diferite, abordarea anxietii n aceste dou curente este, practic, similar. Din perspectiva psihologiei cognitive i celeia umaniste, anxietatea apare n cazul ciocnirii cu o experien nou care nu corespunde cu cunotinele sau reprezentrile omului i prezint o ameninare. G. Kelly consider c anxietatea este contientizarea faptului c evenimentul cu care se ntlnete omul se afl n afara diapazonului aplicabilitii sistemului personal al constructelor cognitive. Conform concepiei autorului, anxietatea este rezultatul contientizrii c aceste constructe existente nu pot fi utilizate pentru previziunea tuturor evenimentelor cu care omul se ntlnete. n acelai context G. Kelly menioneaz c anxietatea apare atunci cnd omul contientizeaz c el nu are constructe adecvate, cu ajutorul crora s poat interpreta

evenimentele. Anume incapacitatea de a prognoza determin apariia neputinei i a slbiciunii [234]. C. Rogers susine c anxietatea este o problem fals a clientului i constituie o incongruen ntre imaginea de sine i anumite aspecte ale experienei individului. Singura modalitate de a scpa de anxietate pare s fie ignorarea i negarea aspectelor incongruente, deci o manier rigid de a reaciona [77]. Potrivit lui R. May anxietatea este nelegerea faptului c o valoare esenial pentru Eu este pus n pericol [264]. Teoriile cognitive i cele umaniste au o mare importan pentru c depesc teoria psihanalitic i cea a nvrii de a explica anxietatea prin introducerea modelului de patern cognitiv. Conform acestor concepii, subiectul care manifest anxietate are tendina de a supraestima gradul de pericol al unei anumite situaii i, n acelai timp. de a-i subaprecia abilitatea i capacitatea de a face fa acelei ameninri fizice sau psihice percepute de el. Dup cum se observ, aceste orientri nu sunt contradictorii, ci sunt complementare i fiecare dintre ele are ca obiectiv principal gsirea unei modaliti ct mai eficiente de explicare a anxietii.

22

Drept consecin a consideraiilor expuse, ajungem la concluzia c n toate curentele psihologice exist dou modaliti diferite de definire a anxietii i anume: anxietatea este vzut ca o nsuire primar caracteristic omului [1, 32, 33, 266] i ca o reacie la o lume exterioar dumnoas [41, 42, 234, 242, 277, 278]. Abordri contemporane ale anxietii. n literatura psihologic occidental putem gsi i alte puncte de vedere cu privire la anxietate. n continuare vom prezenta cele mai relevante i mai des utilizate definiii ale anxietii n psihologie. Dup H. Liddell, anxietatea este umbra inteligenei i reflect capacitatea omului de a se adapta i a-i planifica viitorul [262]. Din perspectiva lui R. Cattel, fiecare om parcurge anxietatea ca stare fireasc n situaii amenintoare, dar exist personaliti cronic anxioase, la care starea se permanentizeaz i poate deveni patologic. Potrivit autorului, anxietatea este o entitate distinctiv care cuprinde 5 factori: 1. Eul social ideal arat gradul de motivaie n integrarea comportamentului individual n jurul unui sentiment de sine, acceptat contient, i a standardelor sociale aprobate. Absena unei asemenea integrri a comportamentului este una dintre cauzele majore ale anxietii; 2. fora Eului; emotivitatea este capacitatea de a controla imediat i de a exprima

tensiunile ntr-un mod adaptat i realist, deoarece o tensiune anxioas puternic poate cauza o anumit regresiune i poate mpiedica o cretere normal a forei Eului; 3. insecuritatea, tendina paranoic reprezint cota cu care lipsa de securitate social contribuie la creterea anxietii; 4. insecuritatea orientat spre culpabilitate culpabilitatea anxioas depresiv reprezint o anxietate combinat cu autoacuzarea condiionat de presiunile SupraEului care genereaz sentimentul de anxietate i depresie; 5. tensiunea ergic n acest caz anxietatea apare ca urmare a presiunii pe care o exercit pulsiunile trezite i nevoile nesatisfcute de orice fel. Excitarea sexual, nevoia de consideraie, teama de anumite situaii sunt pulsiuni legate de aceast component. Nivelul acestei componente se manifest n predispunerea spre emotivitate, tensiune, iritabilitate i nervozitate [255]. Abordarea anxietii din perspectiva psihologiei personalitii este foarte important datorit faptului c marcheaz valoarea trsturilor de personalitate, reaciile la stres i strile de anxietate. J. Wolpe prezint anxietatea ca o matrice de rspuns anatomic la administrarea unui stimul nociv [279].
23

Conform concepiei lui D. Barlow anxietatea este un proces cognitivafectiv fragmentat n care persoana nu poate nici prezice, nici controla evenimentele de via cu potenial negativ sau traumatic care o afecteaz. Sentimentul impredictibilitii i al incapacitii de control este asociat cu o trezire fiziologic cronic [252]. D. Ausubel i F. Robinson contureaz anxietatea ca un rspuns afectiv sau ca o tendin de a rspunde cu fric la orice situaie actual ori anticipat perceput ca o ameninare potenial a autoaprecierii [7]. Ch. Spielberger, autorul Inventarului de expresie a anxietii ca stare i trstur care i poart numele, fiind n prezent un inventar internaional de msurare a anxietii, descrie anxietatea prin prisma celebrei sale teorii i abordri psihometrice care difereniaz anxietatea stare (state) de anxietatea trstur (trait). Ch. Spielberger definete anxietatea stare ca un rspuns tranzitoriu la o situaie stresant, rspuns ce implic senzaii de tensiune, fric i diferite modificri fiziologice. Anxietatea trstur este o caracteristic stabil a personalitii care predispune persoana la starea de anxietate atunci cnd este sub influena stresului [234, 269, 270, 271, 272, 273]. Ch. Spielberger demonstreaz c cei care manifest anxietatea stare dau dovad i de anxietatea trstur [269, 271].

Aceeai abordare a anxietii este susinut i de R. Doron, R. Martens i F. Parot [26, 263]. R. Doron i F. Parot descriu anxietatea stare n felul urmtor: stare emoional generat de anticiparea unui pericol difuz, greu de prevzut i de controlat. Se transform n fric n faa unui pericol bine identificat. Este nsoit de modificri fiziologice i hormonale caracteristice strilor de activare ridicat i este adesea asociat comportamentului de conservareretragere sau conduitelor de evitare [26, p. 23]. Anxietatea trstur este o caracteristic individual, aparent nnscut, care se manifest n dou moduri: predispoziia de a simi o stare de fric n prezena unor stimuli care, pentru ali indivizi sunt mult mai puin sau chiar deloc anxiogeni, dar este i predispoziia de a dezvolta temeri condiionate de prezena unor stimuli care nu sunt, prin ei nii, anxiogeni [26, p. 23]. n lucrrile sale, R. Martens evideniaz c anxietatea stare este nivelul emoional concret sau obinuit, caracterizat prin sentimentul aprehensiunii i tensiunii, asociat cu activarea organismului i care are efect negativ asupra comportamentului. Iar anxietatea trstur este predispoziia de a percepe anumii stimuli din ambian ca amenintori sau neamenintori i de a rspunde la ei cu diferite niveluri de anxietate stare [263].

24

C. Lewis descrie anxietatea ca o stare emoional neplcut, asemntoare cu frica sau cu o alt emoie nrudit cu aceasta, direcionat spre viitor i care apare fie n absena unui pericol recognoscibil, fie n faa unui pericol disproporionat de emoia creia i d natere [234]. F. Wilks accentueaz c anxietatea este una dintre cele mai vechi i primitive emoii care este strns legat de succes i apare atunci cnd ne lansm n domenii noi, unde ne ateapt schimbarea i creterea. Este o parte normal a vieii oscilnd n intervalul dintre fric i entuziasm [95]. H. Pieron afirm c anxietatea este o indispoziie n acelai timp psihic i fizic, caracterizat de o team difuz, de un sentiment de insecuritate, de nenorocire iminent. Se rezerv mai degrab denumirea de angoas senzaiilor fizice care nsoesc anxietatea (constricie toracic, tulburri vasomotorii). n practic cei doi termeni sunt sinonimi [59, p. 35]. E. Kraepelin prezint anxietatea ca o mixtiune a senzaiilor neplcute cu ncordarea interioar att corporal, ct i sufleteasc, care apare sub influena unui stimul necunoscut individului [260]. n viziunea lui H. Laborit, anxietatea este trit ca o expectativ dureroas i ncordat a unui viitor pericol, imprevizibil, incert i greu de controlat [261]. P. Pichot sistematizeaz cunotinele despre anxietate i o caracterizeaz ca fiind o stare

emoional care const, n plan fenomenologic, din trei elemente fundamentale: perceperea unui pericol iminent, o atitudine de ateptare n faa acestui pericol i un sentiment de dezorganizare legat de contiina unei neputine totale n faa acestui pericol [61, p. 45]. Dup P. Janet anxietatea este teama fr obiect, manifestat prin nelinite psihomotorie, modificri vegetative i disfuncii comportamentale. Anxietatea are caracter de potenialitate, deformnd trirea prezent n raport cu viitorul presimit ca ostil i predeterminat ca atare [147]. H. Ey nelege anxietatea ca o stare emoional care este trit nainte de apariia unui pericol, ce se caracterizeaz prin schimbri corporale [256]. C. Izard elaboreaz chestionarul Differential Emotional Scale (DES) care identific acele emoii, triri afective care dau natere anxietii. Autoarea prezint anxietatea ca una din cele opt emoii principale. Dup C. Izard, anxietatea este un ansamblu de emoii fundamentale care include frica, durerea, furia, ruinea, vinovia, iar uneori excitarea [157, 158]. n continuare vom purcede la descrierea anxietii n cercetrile psihologilor romni. U. chiopu prezint anxietatea ca stare afectiv vag, difuz, de nelinite, de apsare, tensiune, ngrijorare i team nemotivat, fr obiect, care este neconfortant din punct de vedere psihologic. Sunt dominante sentimentele intense de insecuritate (generate de teama abandonului, pedepsirii, a producerii unor accidente, a unor nenorociri i catastrofe iminente). Anxietatea
25

genereaz produse imaginative abundente (derulri de scene de imaginaie uneori nspimnttoare) care nu pot fi ignorate i nici eliminate i care pun stpnire pe persoana uman i o domin. Cei cuprini de anxietate sunt mereu n alert, au senzaie penibil de neputin n faa pericolelor pe care le simt c se apropie, au scderi importante de randament intelectual. n anxietate se manifest instabilitatea motorie, tulburri ale somnului. Strile de anxietate au un larg acompaniament biosomatic i fiziologic (palpitaii, tulburri de respiraie, paloare provocat de vasoconstricii, modificri de voce, de puls). Acestea pot fi mascate ca exteriorizare, dar nu i ca variabile fiziologice ce pot fi nregistrate. Anxietatea are grade diferite de profunzime. Cnd este prezent ntro proporie mai redus, ca atare generalizat, de fond, poate fi considerat fenomen normal, cu valene motivaionale i chiar cu rol declanator al creativitii; cnd este mai accentuat i mai profund, devine simptom al unor tulburri psihice (este prezent n depresiuni, psihastenii, n cele mai multe dintre nevroze) [86, p. 72]. P. PopescuNeveanu definete anxietatea ca o tulburare a afectivitii care se manifest sub forma unei stri de fric cauzat de o incertitudine, n care subiectul are impresia unei nenorociri iminente, care planeaz pretutindeni, l nconjoar, l ptrunde, dar nu o poate defini i nici ndeprta. Strile de anxietate sunt nsoite de fenomene organofuncionale ca jen precordial, palpitaii, greutate n respiraie, transpiraie [60, p. 57].

I. Mitrofan concepe anxietatea ca fiind o team fr obiect, o nelinite nsoit de tensiune intrapsihic i agitaie [51]. Aceast idee este susinut i de I. Holdevici care definete anxietatea ca o tendina de a trai o stare de teama nejustificat, fr un obiect bine precizat. Cnd nivelul anxietii depete o anumit limit, mai ales n condiii de stres, performanele pot sa scad n mod semnificativ. Trirea anxietii ine mai degrab de posibilitatea tririi insuccesului, de nevoia individului de performan [39]. C. Ciofu menioneaz c anxietatea este un presentiment morbid, o senzaie subiectiv neplcut de nesiguran pe care o poate avea un individ (inclusiv sau mai ales un copil), n faa unei situaii amenintoare sau a unei situaii limit caracterizat prin frica de un pericol sau de durere, frica de vederea sngelui, frica de animale reale (cini, pisici) sau fantastice (balauri, personaje extraterestre), frica de pierdere a posesiunilor [16]. n opinia cercettorilor C. Tudose i F. Tudose, anxietatea este frecvent ntlnit de-a lungul vieii i ea contribuie la activarea mecanismelor de alert ale organismului i la pregtirea pentru aciune. Astfel, n faa unei situaii noi aprute, anxietatea l ajut pe om s se adapteze mai bine [91]. R. Rcanu construiete o definiie sugestiv cu privire la anxietate, n care vede un sentiment de pericol difuz i vag cu repercusiuni iminente asupra existenei individului.
26

n cercetrile autorilor rui evideniem urmtoarea evoluie a conceptului de anxietate. V. Suvorova explic anxietatea ca o stare psihic de nelinite i instabilitate interioar ce se deosebete de fric prin faptul c este nemotivat i este determinat de factori de natur subiectiv care capt sens n contextul experienei individuale. Autoarea include anxietatea n categoria emoiilor negative, n care prevaleaz aspectul fiziologic [232]. Cercettoarea N. Sineaghina examineaz anxietatea ca o form uoar de suferin emoional care se exprim prin agitaie i nelinite puternic n diferite situaii, n ateptarea ncordat a atitudinii negative din partea celor din jur [226]. Conform viziunii lui A. Zaharov anxietatea este o predispoziie spre nelinite, o neconcordan intern ntre emoii i dorine [152, 153, 154]. n lucrrile sale A. Prihojan, referindu-se la anxietate, consemneaz c aceasta este o trire a unui disconfort emoional, care, de obicei, este legat de ateptarea unei neplceri sau de presimirea unui pericol sau a unei ameninri [201, 203, 205, 206]. n reflecia lui A. Petrovskii, anxietatea este predispoziia individului de a experimenta o stare de nelinite, ce se caracterizeaz printr-un prag sczut de reacie la o alarm, unul din principalii parametri de difereniere individual. De regul, nivelul ridicat de anxietate se ntlnete la bolnavii cu severe afeciuni psihosomatice i nevrotice, dar poate fi specific i

oamenilor sntoi care se confrunt cu efectele unei traume psihice [212]. R. Nemov prezint anxietatea ca o trstur situativ sau stabil a omului de a fi ntro stare de nelinite ridicat care se manifest prin fric i ngrijorare n situaii sociale specifice [194]. V. Davdov trateaz anxietatea ca o caracteristic psihologic individual care const n predispoziia de a resimi nelinite n diferite situaii de via, inclusiv cele publice i de performan [234]. Cercettorul rus I. Hanin consemneaz c anxietatea este o reacie la diferii factori de stres (social-psihologici). Specific pentru anxietate este intensitatea diferit, modificat n timp, precum i prezena ncordrii i a nelinitii neplcute, care sunt nsoite de activarea sistemului nervos vegetativ. Intensitatea i modificarea n timp a anxietii variaz n funcie de nivelul stresului la care este supus subiectul [243]. G. Gabdreeva examineaz anxietatea din perspectiva abordrii sistemice. Autoarea evideniaz urmtoarele explicaii teoretice ale anxietii: 1. structural care accentueaz faptul c anxietatea este un fenomen unitar i integral; 2. funcional, potrivit creia anxietatea este o form de reflectare psihic specific care imortalizeaz relaiile dintre lumea obiectelor i om sau dintre oameni, avnd un impact asupra
27

oricrui nivel de manifestare a activismului. Ea poate juca fie un rol pozitiv reprezentnd mobilizatorul rezervelor psihice, fie unul negativ afectnd viaa i activitatea; 3. cauzal care relev factorii ce determin apariia anxietii: factori fiziologici (anumite boli i/sau influena unor tratamente medicamentoase), sociali (schimbrile neateptate ce survin n condiiile de via); i psihologici (conflictele interne legate de o reprezentare incorect a imaginii propriului Eu, de nivelul neadecvat de aspiraii, etc.) [129]. Din cele expuse anterior observm c autorii nu sunt unanimi n explicarea anxietii iar multitudinea opiniilor poate fi pus pe seama complexitii fenomenului i a posibilitii privirii lui din mai multe puncte de vedere. Astfel analiza comparativ i aprofundat a cercetrilor psihologice pe problema anxietii nea determinat s concluzionm c anxietatea este un concept psihologic cu multe semnificaii. Pe parcursul evoluiei psihologiei ca tiin, de cele mai multe ori anxietatea este descris ca: 1. stare afectiv vag, difuz, de nelinite i apsare, nemotivat, fr un obiect precizat sau disproporionat cu factorii obiectivi care o determin n mod categoric, fiind dttoare de disconfort (D. Barlow, C. Ciofu, R. Doron, H. Ey, I. Holdevici, C. Izard, B. Lewis, R. Martens, F. Parot, P. Pichot, H. Pieron, P. PopescuNeveanu, A. Prihojan, N. Sillamy, N. Sineaghina, Ch. Spielberger, V. Suvorova, U. chiopu, F. Wilks);

2. trstur sau tendin stabil a personalitii de a percepe lumea din jur ca o ameninare i un pericol iminent (R. Cattel, R. Doron, R. Martens, R. Nemov, F. Parot, Ch. Spielberger, A. Zaharov). Generaliznd cele prezentate vom concluziona c multe dintre definiiile anxietii au ca elemente eseniale sentimentul iminenei unui pericol, atitudinea expectativ n faa pericolului, invadarea personalitii de starea de alert i trirea sentimentului de neputin. Vom nelege anxietatea fie ca o stare legat de o anumit situaie cu o durat limitat de timp, care poate interveni n viaa fiecrui individ, fie ca trstur a venicilor ngrijorai care reprezint manifestarea relativ constant, puin dependent de circumstanele de mediu a unei predispoziii durabile a personalitii. Am insistat asupra acestor dou semnificaii ale anxietii, ntruct ele vor fi vizate n cercetarea de fa. 1.2. Formele, nivelurile i tipurile de manifestare a anxietii Anxietatea este un construct multidimensional ce include team, nesiguran, ezitare, intrarea ntr-o tensiune de cutare a ieirii dintr-o anumit situaie, impregnat de ateptare a sentimentului de siguran i a strii de bine. Conform psihologilor G. Ardvoaice, R. Cattel,
28

B. Cociubei, J. Eckersleyd, R. May, E. Novikova, . Popescu, A. Prihojan, Ch. Spielberger apariia i dezvoltarea anxietii provoac o serie de modificri care au loc n organismul celui care o resimte, n modul su de gndire i n comportament [29, 61, 169, 170, 171, 172, 205, 206, 255, 264, 271, 272]. Unele modificri ajut individul care o resimte s fac fa ameninrilor sau pericolelor, sunt foarte utile n situaiile n care trebuie s reacioneze rapid sau s se apere. Alte modificri complexe care survin n momentul resimirii anxietii pot avea un caracter negativ i pot debilita fora i rezistena organismului influennd calitatea vieii, adaptarea, ajustarea i performana. Potrivit cercetrilor ntreprinse de ctre G. Ardvoaice, V. Astapov, R. Cattel, B. Cociubei, J. Eckersleyd, R. May, E. Novikova, . Popescu, A. Prihojan, Ch. Spielberger, anxietatea este nsoit de variate modificri la nivel biologic, afectiv, cognitiv i comportamental. Modalitile de manifestare a anxietii care sunt i criteriile de recunoatere a acesteia sunt prezentate n tabelul 1.1. Tabelul 1.1. Manifestrile specifice ale anxieti tremurturi, agitaie, tensiune muscular, transpiraie, ameeal,

fiziologice

palpitaii, slbiciune, mini reci i umede, gura uscat, respiraie scurt i rapid, bufee de cldur sau fiori reci, stare de ru, grea, senzaie de gol n stomac

Manifestri

afective cognitive

tensiune psihic, team, nervozitate, nelinite, iritabilitate, stare permanent de ngrijorare scderea puterii de concentrare, epuizare i tensiune mental, confuzie intelectual, disconfort psihic

comportamentale evitare, oboseal generalizat, hiperventilaie, exprimare verbal agitat, frecarea i agitarea minilor, lovirea uoar a obiectelor din jur cu degetele, activitate dezorganizat, performane sczute, tendina de a depi starea de disconfort prin mecanisme defensive, insomnii Fiziologic, corpul pregtete organismul s se descurce cu pericolul (cunoscut i ca reacia de urgen): tensiunea arterial i pulsul cresc, transpiraia se intensific, crete fluxul sangvin spre grupele importante de muchi i funciile imunitare i digestive sunt inhibate. Pe plan extern, indicii somatici ai prezenei anxietii pot include paloare a pielii, transpiraie,

29

tremurturi i dilatarea pupilelor. Aceste manifestri sunt deranjante, ele devin mai puin suprtoare dac anxietatea este recunoscut ca atare i nu este reprimat. Afectiv, anxietatea cauzeaz un sentiment de agitaie, zbucium, fric, nelinite, ncordare, tensiune i groaz. Componenta cognitiv include contientizarea sentimentului de fric de un pericol viitor difuz i nesigur, ce determin scderea puterii de concentrare, confuzie intelectual i disconfort psihic. Comportamentele voluntare ct i cele involuntare pot fi ca direcionate spre scparea sau evitarea sursei anxietii. Ele sunt frecvente i de multe ori duntoare, manifestndu-se acut n cazul anxietii accentuate [61, 86, 110, 206, 234, 270]. n concluzie vom consemna c anxietatea are multiple consecine asupra psihicului uman i subiectul triete o ncordare continu simindu-se permanent ameninat. El este foarte nervos i de multe ori nici nu realizeaz de fapt ce anume l sperie att de tare. Anxietatea poate fi uneori confundat cu nite senzaii de indispoziie fizic, se poate disimula n stri de team care par a fi raionale i justificate sau, dimpotriv, poate fi un factor provocator de inhibiii. Dac aceste manifestri rmn la un nivel de disconfort ce poate fi tolerat, persoana care resimte starea de anxietate se va obinui cu acest mod de a reaciona i se

va consola cu ideea c este genul de persoan care se implic foarte mult n ceea ce face. n cazul n care disconfortul resimit atinge un nivel de manifestare pe care persoana nu l mai poate tolera, va ajunge treptat s evite situaiile despre care tie din propria experien c i fac ru, iar mai trziu, chiar i pe cele despre care presupune c ar putea s-i fie duntoare. n continuare vom face referire la formele de manifestare a anxietii. Astfel R. Cattel i A. Prihojan evideniaz urmtoarele forme de manifestare a anxietii: anxietate manifestat, accentuat este resimit contient i are expresii directe n comportament i n activitate. anxietate voalat, ascuns este incontient, se manifest prin linite excesiv, insensibilitate n faa unor ameninri i chiar prin negarea, nerecunoaterea anxietii. De asemenea aceast form se manifest prin anumite mijloace specifice de comportament [206, 255]. Anxietatea se poate manifesta cu un grad diferit de intensitate. Cu privire la nivelurile de manifestare ale anxietii literatura psihologic, postuleaz mai multe puncte de vedere. Psihologii americani K. Spence i J. Taylor, autorii primei probe psihometrice pentru studierea anxietii i anume a chestionarului Scala de manifestare a anxietii Taylor, susin c sunt trei niveluri de manifestare a anxietii:
30

redus indic fie sntate mintal, fie absena unei incitri stresante. Manifestarea

uoar a anxietii poate fi considerat un fenomen normal i optim. Anxietatea este necesar, ea acionnd ca un imbold care susine activitatea. moderat reprezint intrarea n zona strii de anxietate. Se caracterizeaz printr-o stare psihic neplcut de ngrijorare i incertitudine pe care o resimte individul. Nivelul moderat de anxietate este asociat cu unele manifestri fiziologice. A fost evideniat faptul c persoanele cu un nivel moderat de anxietate au tendina s ascund aceast stare. ridicat este o stare psihic reactiv la o situaie puternic anxiogen. Un nivel ridicat de anxietate poate avea ca efecte diminuarea capacitaii de coordonare muscular, epuizarea energetic i apariia rapid a oboselii, perturbarea capacitii de concentrare ducnd la limitarea comportamentului adaptativ i individul devine incapabil de a realiza sarcinile propuse. Nivelul ridicat de anxietate mpiedic realizarea unor performane nalte [276]. Cercettorii B. Cociubei niveluri de anxietate:

i E. Novikova contureaz, cu referire la activitate, dou

nivelul constructiv sporete originalitatea soluiei, unicitatea ideii, contribuie la nivelul distructiv este o deformare a anxietii constructive, care se manifest

mobilizarea resurselor emoionale, volitive i intelectuale ale personalitii; printr-o stare de alarm, de dezndejde i prin pierderea capacitii de control. Individul ncepe s se ndoiasc de propriile capaciti. Este important s subliniem faptul c anxietatea distructiv nu doar perturb activitatea n care este implicat subiectul (activitatea de nvare, activitatea profesional), ci i poate fi devastatoare, distrugnd anumite structuri ale personalitii, dominndu-i existena [173, 174]. Cercetarea literaturii ne-a relevat faptul c anxietatea este un fenomen psihologic complex i exist diverse abordri ale acestui concept, fapt din care rezult c exist i anumite tipuri de anxietate. Referindu-ne la tipurile anxietii vom preciza c criteriile de clasificare a anxietii sunt diferite i ies n eviden din analiza definirii conceptului de anxietate. Examinarea literaturii ne-a permis s identificm urmtoarele criterii de clasificare a anxietii: 1. tipul de pericol care este sesizat de om i cum acesta este perceput de el; 2. modul de manifestare a anxietii; 3. contextul n care se manifest anxietatea.

31

Astfel, n raport cu primul criteriu, identificm clasificrile propuse de S. Freud i K. Horney [33, 42]. O prim clasificare a anxietii este propus de S. Freud. n lucrarea sa intitulat Inhibiie, simptom, angoas, autorul evideniaz trei tipuri de anxietate i anume: Anxietatea obiectiv (real) este determinat de un pericol extern real pe care individul l percepe ca pe o ameninare ce condiioneaz o reacie emoional proporional cu intensitatea pericolului. n cazul manifestrii exagerate a acestei anxieti, se diminueaz capacitatea individului de a face fa n mod eficient sursei pericolului. Trecnd n plan intern n procesul formrii personalitii, ea este baz pentru dou tipuri de anxietate care se deosebesc dup caracterul contientizrii. Anxietatea nevrotic este cauzat de un pericol mai degrab intern dect extern. Sursa pericolului, dup S. Freud, sunt impulsurile sexuale i agresive care au fost refulate n copilrie. Anxietatea nevrotic poate exista n trei forme de baz. n primul rnd, n anxietate liber nottoare, liber plutitoare i de pregtire n form de nelinite, pe care, cum menioneaz metaforic S. Freud, omul anxios o poart cu sine pretutindeni i care n orice moment se poate fixa de orice obiect (intern sau extern) mai mult sau mai puin potrivit. De exemplu, acest tip de anxietate se poate transforma n frica ateptrii. n al doilea rnd, este vorba de reacii fobice, care se caracterizeaz prin nepotrivire cu situaia de care sunt provocate frica de nlime,

arpe, tunet. i n al treilea rnd, frica ce apare n cadrul isteriilor i nevrozelor puternice care se caracterizeaz prin lipsa legturii cu vreun pericol extern. Dup prerea lui S. Freud, separarea anxietii obiective de cea nevrotic este convenional deoarece anxietatea nevrotic are tendina s se proiecteze n exterior (s se fixeze pe un anumit obiect), lund forma unei frici reale, iar de o fric exterioar scapi mai uor dect de una interioar. Anxietatea moral care mai este numit de autor i anxietatea contiinei/ruinii, apare ca o consecin a percepiei pericolului de ctre Eu, care vine de la SupraEu. Ea reprezint n sine o sintez a anxietii obiective i nevrotice [33, 34, 239, 257]. O alt clasificare a anxietii este propus de K. Horney. n lucrarea sa Personalitatea nevrotic a epocii noastre, K. Horney clasific anxietatea n urmtoarele tipuri avnd fiecare caracteristicile sale: I. II. pericolul este resimit ca venind de la propriile impulsuri (apare ca rezultat direct al refulrii); pericolul este resimit ca venind dinafar (presupune o proiecie). Fiecare din acestea poate fi mprit nc n dou subgrupe: I.1. Pericolul este resimit ca venind de la propriile impulsuri i ca fiind ndreptate mpotriva Eu-lui;
32

II.2. Pericolul este resimit ca venind de la propriile impulsuri i ca fiind ndreptat mpotriva altora. II.1. Pericolul este resimit ca venind dinafar i se refer la sine. II.2. Pericolul este resimit ca venind dinafar i se refer la alii [41, 42]. Este de prisos s spunem c valoarea unei aa clasificri este limitat. Ea poate fi util pentru o rapid orientare, dar nu indic toate posibilitile. n afar de aceasta, menionm c nu se ine cont de particularitile psiho-fiziologice i individual-psihologice ale personalitii i nici de factorii sociali i, din acest punct de vedere, este evident, imperfect. De la abordrile acestor doi autori i pn astzi s-au schimbat punctele de vedere cu privire la tipurile de anxietate. n raport cu al doilea criteriu, identificm tipologia anxietii propus de R. Cattel i Ch. Spielberger [255, 271]. nc n anii 50 ai secolului XX, n literatura psihologic apare, probabil, cea mai cunoscut clasificare a anxietii, care este propus de R. Cattel [234, 255]. Autorul formuleaz concepia conform creia exist dou tipuri de anxietate: anxietate stare i anxietate trstur. R. Cattel subliniaz c anxietatea stare este determinat de semnalele unei posibile

ameninri care este nsoit de schimbri fiziologice. El consider c pentru fiecare individ aparte exist un spectru de situaii anxioase, n dependen de experiena trit i de resursele personalitii. Anxietatea trstur sau caracterologic, cum o mai numete R. Cattel, depinde nu de factori externi, ci are determinani interni (complexe ale personalitii) i reprezint un conflict intern dinamic [255]. n cele ce urmeaz Ch. Spielberger preia i definitiveaz concepia lui R. Cattel. Dup Ch. Spielberger anxietatea stare este situaional fiind expresia personalitii generat de factori externi, contextuali. Acest tip de anxietate denot o permanent predispunere a subiectului spre a percepe ca amenintor un larg diapazon de situaii reacionnd la ele printr-o stare de alarm. Anxietatea stare are un caracter trector, care poate surveni la orice individ. Ea este o reacie ce rezult din perceperea contient a tensiunilor nsoit de activarea componentelor vegetative [271]. Anxietatea trstur este o funcie a experienelor trecute i are un caracter interiorizat, intrapsihic. Anxietatea trstur este cronic, dispune de constan n manifestare permind predicii asupra subiecilor asistai. Cei ce au n structura lor de personalitate o asemenea trstur manifest emoionalitate negativ, anticipri pesimiste, reacii motorii i de
33

hiperactivitate, incapacitate de concentrare i relaxare, manifestri psihice de iritabilitate, instabilitate emoional, ateptare anxioas, team permanent de viitor, abulie, ru psihic, un sentiment de catastrof i tendin de a exagera valoarea evenimentelor aprioric banale. Anxietatea trstur este o caracteristic individual care exprim diferene interindividuale relativ stabile n predispoziia anxioas. Anxietatea trstur este o dispoziie personal relativ general, care tinde s se manifeste indiferent de situaie, i relativ stabil, de a tri anxietate [271]. Am insistat asupra menionrii acestei clasificri, ntruct este una din cele mai utilizate i mai rspndite n psihologia contemporan, fiind recunoscut n psihologia rus de I. Hanin, N. Imedadze, iar n psihologia occidental de ctre S. Epstein, C. Izard, R. Lazarus, J. Sartre [80, 158, 160, 234]. La al treilea criteriu se refer clasificarea anxietii propus de A. Prihojan i susinut de L. Bojovici, V. Kislovscaia, J. Sarason [118, 119, 205, 206, 234]. A. Prihojan evideniaz patru tipuri de anxietate n baza situaiilor de care acestea sunt legate: Anxietatea colar este anxietatea ce ine de situaii legate de coal i de comunicarea cu nvtorul (procesul instructiv-educativ). Copii ce sufer de anxietate colar se

caracterizeaz prin triri emoionale negative ce pot fi determinate de necesitatea lor de a se adapta la cerinele i normele colii, note, nvtor i cerinele exagerate fa de sine, etc. [188, 206]. Anxietatea de autoapreciere este anxietatea ce ine de situaii legate de reprezentrile despre sine [188, 206]. Anxietatea interpersonal este anxietatea ce ine de situaii de comunicare. A. Beck i A. Cambosie o mai numesc i anxietate social [14, 253]. A. Cambosie menioneaz c anxietatea social este caracterizat prin dificulti de adaptare la mediul social: la birou, ntr-un grup de prieteni sau colegi, cu partenerii de hobby. Aceast anxietate este provocat de un sentiment de nesiguran a individului. Anxietatea social se manifest printr-o lips de confort n mediul social. Aceast lips de confort se explic prin nesigurana locului de munc, a salariului, grija zilei de mine sau diverse alte motive [14]. Cei care sufer de anxietate social, potrivit lui A. Beck, se simt vulnerabili i devin extrem de ateni la cea mai mic greeala proprie. Se simt obligai s respecte un anumit numr de reguli, iar ncrederea n propria persoan depinde n permanen de calitatea prestaiei lor. n forme mai uoare, anxietatea social poate crea o contientizare de sine extrem n prezenta celorlali, dar n formele severe poate duce chiar la evitarea situaiilor sociale [253].
34

Cercettorii i acord un statut primordial anxietii sociale n raport cu celelalte tipuri. Astfel P. Zimbardo afirm c dintre toate temerile noastre, cea mai rspndit este, cu siguran, teama de oameni [156, p. 35]. Anxietatea magic este anxietatea ce ine de situaiile legate de convingerile superstiioase [205, 206]. n literatura psihologic recent, pe lng clasificrile enumerate anterior mai exist o clasificare a anxietii, ai crei adepi sunt: L. Bojovici, E. Iliin, V. Kislovscaia, A. Prihojan, S. Sarason [118, 119, 188, 205, 206, 234]. Potrivit autorilor, anxietatea se submparte n: Anxietatea general cuprinde un cerc larg de obiecte. Anxietatea specific (care mai este numit i particular sau concret) se refer la o sfer mai ngust de manifestare a anxietii. Anxietatea specific poate fi: adecvat reflect neplcerile trite de om ntr-un anumit domeniu; neadecvat este ateptarea permanent a insuccesului, presimirea unei ameninri sau a unui pericol n domeniile de succes ale realitii. n anxietatea specific putem include: anxietatea aritmetic, anxietatea de performan, anxietatea fa de testare, anxietatea de separare i anxietatea de computere. n continuare vom descrie cteva tipuri de anxietate specific.

Anxietatea de performan se manifesta n situaia n care trebuie s desfurm o activitate sau s realizm o performana sub privirile altora (un discurs n public, un examen oral) i are la baz teama de eec. Situaiile sociale n care se poate manifesta aceast anxietate sunt extrem de diverse: vorbitul, mncatul, dansatul, scrisul, muncitul n public, intrarea ntr-o sal deja plin sau n care ceilali sunt aezai, participarea la petreceri, reuniuni, spectacole, contactul cu autoritile sau cu efii ierarhici, incapacitatea de a refuza o solicitare. Conform lui P. Hartenberg, n cazul anxietii de performan gsim dou perioade distincte: trirea angoasant a situaiei de performan i anticiparea anxioas a situaiei. Astfel exist persoane care evit de cele mai multe ori situaiile de performan, trind starea de angoas naintea situaiei propriu-zise i persoane care adopt o atitudine sfidtoare n timpul situaiei de performan (teama resimit de un artist pe scen) [259]. Consecinele anxietii de performan sunt diferite unii reuesc s menin o via social fr modificri semnificative, alii evolueaz ctre alterarea global a modului de funcionare cu o izolare social din ce n ce mai mare. nc un tip de anxietate specific este i anxietatea fa de testare sau anxietatea anticipativ. Acest termen este introdus de B. Strickland. Anxietatea fa de testare se caracterizeaz prin simptome persistente i severe de anxietate pe care unele persoane le resimt
35

n diverse situaii de testare. Aceste simptome interfereaz cu performanele pe care persoanele ce le triesc le obin [274]. Ch. Spielberger descrie persoanele anxioase n raport cu situaiile de testare ca manifestnd atitudini care implic percepii despre sine i expectane negative. Atitudinile autodepreciative ale acestora i predispun la resimirea fricii n situaiile n care sunt evaluai i la intensificarea activitii fiziologice generale, acestea influennd i maniera n care astfel de persoane interpreteaz (i rspund la) stimulii din mediu [272]. M. Zeidner arat c elevii sau studenii care dau dovad de un nivel ridicat al anxietii fa de testare sunt persoane foarte sensibile i puin rezistente n faa stimulilor anxiogeni, reprezentai de situaiile evaluative pe care tind s le perceap ca fiind amenintoare. Astfel de elevi i studeni tind s reacioneze prin percepii legate de ameninarea reprezentat de situaia evaluativ, prin scderea ncrederii n propria eficien, prin cogniii anticipatorii legate de eec, precum i prin reacii emoionale intense i prin creterea vigilenei la primul indiciu, fapt care ar putea anuna un posibil eec [280]. Referindu-se la componentele anxietii fa de testare, cercettorii R. Liebert i L. Morris au identificat i au descris dou dimensiuni: ngrijorarea se refer la ansamblul de preocupri cognitive legate de consecinele unui posibil eec i emotivitatea ansamblul de reacii fiziologice care are la baz activarea sistemului nervos autonom n faa unui stimul

stresant [57]. Dei sunt componente separate, preocuprile cognitive i reaciile emoionale coreleaz pozitiv una cu cealalt. Un alt tip de anxietate este i anxietatea de separare. Elementul esenial al anxietii de separare l constituie anxietatea excesiv n legtur cu separarea de cas sau de cei de care persoana este ataat. Aceast ateptare anxioas se manifest n special prin: nelinite cu privire la viitor, nsoita adesea de teama c ar putea surveni un accident, o boal (pentru copilul nsui sau pentru apropiaii lui); iritabilitate, furii, refuzuri, capricii; exigene sau nevoia de avea un adult n preajm, care s-l liniteasc; temeri privind atitudini trecute; autodeprecieri sau sentimente de vinovie. Anxietatea de separare poate aprea dup unele evenimente stresante (de ex., moartea unei rude sau a unui animal favorit, maladia unui copil sau a unei rude, schimbarea colii, mutarea ntr-un cartier nou, emigrarea). Debutul acestui tip de anxietate poate avea loc nc din perioada precolar, dar poate surveni oricnd nainte de vrsta de 18 ani. adolescen este rar. T. Dumitracu propune nc un tip de anxietate i anume anxietatea familial. Conform autoarei, anxietatea familial este o stare de anxietate slab contientizat i slab localizat la unul
36

Debutul dup

sau la ambii soi. Anxietatea familial se caracterizeaz prin ndoieli, fric, susceptibilitate cu privire la familie n general, la sntatea membrilor familiei, la conflictele din familie. De obicei astfel de anxietate nu se rspndete i n sferele extrafamiliale n relaiile cu vecinii, cele de prietenie sau profesionale. Aspectele principale ale anxietii familiale sunt lipsa posibilitii de a se apra, incapacitatea de a organiza mersul evenimentelor n familie n direcia dorit. Individului cu anxietate familial i lipsete sentimentul propriei importane orict de important ar fi poziia sa n ierarhia familial [28]. Dup cum se observ, autorii nu sunt unanimi n clasificarea formelor, nivelurilor de intensitate i a tipurilor de manifestare a anxietii, iar multitudinea opiniilor poate fi pus att pe seama complexitii conceptului i a posibilitii examinrii lui din mai multe puncte de vedere ct i pe alegerea criteriului de clasificare. Formele, nivelurile i tipurile de manifestare a anxietii, expuse mai sus, nu epuizeaz toate criteriile i toate modalitile de existen a anxietii. 1.3. Factorii determinani ai anxietii n preadolescen Anxietatea este o problem acut a timpurilor n care trim i se ntlnete la toate vrstele, ns preadolescenii sunt n mod natural mai nclinai ctre anxietate dect adulii.

Dintre toate categoriile de vrst, preadolescenii n mod special constituie categoria cea mai vulnerabil din punct de vedere psihologic i social, datorit profundelor schimbri fiziologice i psihologice cu o puternic influen asupra fiinei umane i asupra evoluiei sale ulterioare [11, 65, 68, 87, 89, 128, 165, 211, 213, 215]. Preadolescena dureaz ntre 10/11 ani i 14/15 ani i mai este numit n literatura de specialitate i pubertate [9, 35, 65, 68, 89, 96, 97, 249]. Conform psihologilor G. Abramova, E. Badea, L. Baumann, A. Birch, D. Elkonin, D. Feldstein, A. Munteanu, A. Prihojan, I. Racu, R. Riche, G. Sion, U. chiopu, N. Tolsth, E. Verza, vrsta preadolescent este considerat o vrst ntre copilrie i maturitate, o treapt intermediar ntre copilrie i viaa adult, care decurge pentru fiecare diferit, dar care pentru toi prezint acelai rezultat obinerea maturitii. Preadolescena este considerat una din cele mai dificile perioade din ontogenez. Odat cu naintarea n vrst, cu trecerea de la nivelul primar la ciclul gimnazial, n viaa copilului apar o multitudine de modificri care au un rol esenial n conturarea tabloului su psihologic. Preadolescenii se confrunt cu probleme care sunt mult prea grele pentru ei ca s le poat rezolva. Totodat ei au o nevoie inerent de ai dovedi c sunt aduli lund droguri, consumnd alcool, fumnd, etc. Din cauza presiunilor existente, ei tind s

37

vad partea negativ n aproape orice situaie ceea ce contribuie la sporirea anxietii pe care ei o triesc [9, 11, 12, 55, 56, 65, 84, 87, 89, 98, 99, 128, 208, 236, 237, 249]. Dup cum menioneaz A. Prihojan, cea mai stringent problem a preadolescenilor este anxietatea. Conform autoarei preadolescena este considerat vrsta anxietilor [207]. Anxietatea la preadolesceni are diverse modaliti de manifestare i este determinat multiplu. Problema cu privire la determinantele anxietii la preadolesceni este una pe ct de studiat, pe att i de controversat. Studiile psihologice efectuate au evideniat existena a cteva categorii de factori ce influeneaz apariia i instaurarea anxietii. Prima categorie de factori ce determin apariia anxietii o constituie factorii biologici. Principalii factori implicai n etiologia anxietii sunt reprezentai de predispoziiile biologice. M. Rutter, K. Spence i J. Taylor accentueaz c predispoziiile native ar influena apariia anxietii, astfel sensibilitatea ridicat a prinilor se transmite genetic copiilor [267, 268]. Cu toate acestea, nu putem s nu fim de acord cu faptul c atunci cnd ne referim la un comportament social, componentul genetic este mai puin semnificativ. G. Andrews, M. Creamer, M. Crino asociaz anxietatea preadolescenilor cu configuraia

neurotransmitatorilor n creier. Neurotransmitatorii sunt mesagerii chimici care au rolul de a procesa informaiile schimbate ntre celulele nervoase. n cazul prezenei unui dezechilibru, mesajele nu vor fi transmise ntr-un mod corespunztor, ceea ce determin reacii eronate ale sistemului nervos, care n anumite situaii conduc la anxietate [5]. Neurofiziologii englezi J. Addington-Hall, E. Circo, I. Chidgey sugereaz influena secreiei glandelor endocrine asupra anxietii. Astfel secreia prea mare sau prea mic de hormoni a unor glande poate duce la apariia anxietii. n acest context vom meniona hiper i hipotiroidismul, hipoglicemia, hiperadrenocorticismul, etc. [5, 17, 234]. Cercettorii A. Dobrovici, A. Liciko i A. Rean consider c un factor provocator de anxietate l reprezint dereglrile funcionale ale sistemului nervos central, n special dereglrile n procesele volitive i emoionale. Tulburrile sistemului nervos central pot genera anxietate, totodat determinnd dificulti n activitatea de nvare, comunicare i n relaiile preadolescenilor cu cei din jur [140, 185, 215]. Potrivit psihologilor G. Arakelov, L. Bojovici, U. chiopu i E. Verza, vrstei preadolescente i sunt caracteristice profunde modificri morfofuncionale i biologice, acestea determinnd stri puternice de disconfort psihic i anume: nelinite, nesiguran, agitaie, momente de neatenie i anxietate [87, 89, 109, 118, 119].
38

E. Albu, V. Astapov, E. Badea, F. Dolto, J. Eckersleyd, A. Muntean, A. Munteanu consider c anxietatea la preadolesceni mai poate fi cauzat i de incapacitatea de rezisten fizic la efort n condiiile unei activiti sistematice; de probleme de sntate, defecte, deficiene fizice, fiziologice care perturb activitatea n care acesta poate fi implicat [2, 9, 29, 55, 56, 110, 141]. A doua categorie de factori implicai n apariia anxietii n preadolescen sunt cei socialpsihologici. n aceast categorie se includ totalitatea factorilor socioafectivi, socioculturali i educaionali din cadrul grupurilor umane n care trebuie s se integreze preadolescentul. n analiza factorilor sociopsihologici determinai ai anxietii la preadolescent, atenia cea mai mare o vom acorda factorilor ce in de mediul familial i colar al preadolescentului, considerndule drept cadru hotrtor al dezvoltrii personale ale acestuia. Familia reprezint cel dinti i cel mai important context de via cu un rol deosebit n socializarea copilului. Dup cercettorul P. Osterrieth, sentimentul de siguran, singurul care permite preadolescentului s se emancipeze i s-i dobndeasc personalitatea, depinde de urmtoarele condiii: protecia mpotriva agresiunilor venite dinafar, satisfacerea trebuinelor elementare, coerena i stabilitatea cadrului de dezvoltare, sentimentul de a fi acceptat de ai si ca membru al familiei, de a fi iubit, de a i se accepta caracteristicile individuale, de a avea

posibilitate de a aciona i de a dobndi o experien personal [58]. Psihologul E. Erikson afirm c trsturile preadolescentului depind de relaiile lui cu prinii la diferite stadii de dezvoltare [65, 250]. C. Jung susine c rolul familiei n formarea personalitii preadolescentului este esenial. Conform cercettorului, problemele din viaa prinilor, atmosfera din familie, metodele de educare au o mare influen asupra strii lui psihologice i a dezvoltrii sistemului nervos [44]. n prezent nu toate familiile pot oferi un climat echilibrat i cald preadolescenilor. Familia contemporan este caracterizat printr-un conglomerat de probleme i de situaii care deseori sunt n detrimentul sufletului fragil al copilului. n continuare vom enumera factorii familiali ce determin anxietatea la preadolescent. A. Bacus, D. Buzducea, C. Ciofu, T. Dragunova, J. Eckersleyd, I. Mitrofan, N. Nekrasova, Z. Nekrasova, A. Prihojan consider c traumele familiale cronice, cum sunt certurile, decesurile n familie, divorurile, prin privaiunea de afeciunea unuia dintre prini sau prin apariia unui printe vitreg care se dovedete a fi rece sau brutal cu copilul, determin cel mai adesea stri tensionale, conflictuale, cu tent anxioas sau depresiv la preadolesceni, care ulterior se transfer i n viaa colar [8, 16, 29, 51, 142, 193, 201, 206]. n acest context K. Horney presupune c suferinele traumatice n familie contribuie la formarea aa-numitului
39

fundament al ngrijorrii. n cazul dat la preadolescent se dezvolt sentimentul propriei inconsistene, al neajutorrii, abandonrii i trdrii, o predispunere ctre pericol, deschidere ctre ofens, decepie, invidie. n opinia autoarei, cu ct mai mult preadolescentul ascunde nemulumirea fa de familia sa, cu att mai mult proiecteaz alarma n lumea exterioar, inoculndu-i convingerea c lumea ntreag este periculoas. Puberul pierde ncrederea n puterile sale, n aprecierea altora, devine anxios, agresiv i inapt s se apere [42]. Psihologii rui L. Slavina i A. Zaharov consider c divergena metodelor educative aplicate de prini, ndeosebi n ceea ce privete recompensarea i sancionarea copiilor, condiioneaz anxietatea. Preadolescentul din familia n care msurile disciplinare sunt aplicate cu severitate (uneori prin aplicarea de pedepse corporale sau presiuni psihologice dure) este permanent derutat, descumpnit, simte anxietate, furie i fric [152, 154, 227]. I. Imedadze consider c puberii care sunt victimele cerinelor nerealiste din partea familiei i care sunt permanent stresai c nu pot face fa ateptrilor dezvolt apariia anxietii [160]. Conform cercettoarei J. Eckersleyd, o alt disfuncie cu consecine negative asupra preadolescentului este atitudinea hiperautoritar a prinilor, dorina lor de a impune o disciplin strict i sever. Aceti prini impulsioneaz copilului stri de anxietate, inhibiie, fric,

instabilitate i timiditate [29]. T. Lavrentieva, A. Prihojan i A. Zaharov prezint nc un factor ce determin apariia anxietii i anume atitudinile printeti fa de copil i fa de via. Dac prinii manifest anxietate att n grija lor pentru copil, ct i n via ntotdeauna ncercnd s evite un pericol neexistent nc, fr si dea seama genereaz anxietate i n comportamentul preadolescentului [110, 152, 154, 178, 201, 206]. A. Blau i W. Hulse afirm c anxietatea la preadolescent apare ca o consecin a unei atmosfere familiale n care predomin relaii de respingere, dumnie i indiferen. Aceste atitudini familiale dezvolt un preadolescent emotiv, instabil, iritabil i anxios [110]. A. Verde consemneaz c un factor productor al anxietii este absena unuia sau a ambilor prini pentru o perioad mai scurt sau mai lung de timp (plecarea prinilor peste hotare fenomen frecvent ntlnit n Republica Moldova) [93]. Separarea de prini reprezint un traumatism sever cu implicaii imediate sau tardive asupra dezvoltrii intrapsihice a preadolescentului i asupra procesului de integrare a acestuia [16, 11, 152, 154, 200, 201, 254]. Separarea este foarte periculoas pentru copii, n special, cnd coincide cu vrsta preadolescent [93, 200, 201].

40

P. Rice menioneaz c prima reacie emoional a preadolescentului la separarea de prini poate include n sine oc, fric, alarmare, anxietate, nencredere n viitor, furie i nervozitate, necesitatea adaptrii la absena prinilor, suprare, gelozie i jignire [222]. Cercetrile realizate de D. Buzducea, I. Mitrofan i E. Smirnova remarc faptul c plecarea prinilor pe termen lung determin schimbri n plan fizic, mental i emoional, cauznd oboseal, lips de energie, negare, confuzie, tristee, furie, dor, vinovie i anxietate [51, 230]. Contextul familial, respectiv sistemul uman mai larg din care face parte preadolescentul, reprezint factori importani n etiologia anxietii n preadolescen avnd n acelai timp repercusiuni importante asupra relaiilor interpersonale i pot interfera cu activitile de zi cu zi. Mediul colar n care preadolescentul petrece cel puin 6 7 ore zilnic, 5 zile pe sptmn, cu multiplele lui forme de relaionare: elev profesor, elevelev, grupgrup comport influene educative mai mult sau mai puin prielnice, unele fiind benefice formrii personalitii preadolescentului, altele, dimpotriv, dunnd formrii unei personaliti armonioase. Factorii care determin apariia i ntreinerea anxietii reflect tipologia tuturor actorilor educaiei (elev, cadru didactic, comunitate educativ). Ei reprezint o categorie care exprim, n diferite grade de manifestare, imaturitatea colar a elevului i ineficiena pedagogic a cadrelor

didactice. Referindu-ne la factorii colari, este important s-i evideniem pe cei care pot condiiona anxietatea la preadolescent. B. Cociubei i E. Novikova consider c sistemul de instruire suprancrcat reprezint un factor n instaurarea anxietii la preadolesceni [169, 170]. n sistemul de instruire suprasolicitant putem include nivelul complex i complicat al programelor colare care nu ntotdeauna corespund nivelului de dezvoltare a copilului. Cu ct mai dificil este curriculum-ul colar, cu att mai puternic este anxietatea [29, 173]. D. Ausubel i F. Robinson susin c eecurile ntmpltoare sau meritate structureaz treptat un sentiment de inferioritate/nesiguran, nencredere n sine, scderea randamentului colar a nivelului de aspiraie, iar ulterior dezvolt anxietatea la colari [5]. Potrivit lui N. Vostroknutov, inadaptarea colar, ca reacie specific la insuccesul colar (frustrri, eec) ntro faz incipient se manifest prin insatisfacii ce produc temeri i descurajare. Repetarea lor n timp poate determina cronicizarea anxietii i frustrarea elevului [182]. Psihologii rui A. Micleaeva i P. Rumeaneva remarc c etiologia anxietii la colari const n incapacitatea de declanare, ntreinere i finalizare a efortului voluntar necesar pentru depirea obstacolelor obiective i subiective care apar n activitatea de nvare precum i n
41

incapacitatea de raportare corect la propriile posibiliti de nvare, n tendina de supraestimare i subestimare [188]. O alt cauz specific apariiei anxietii la preadolescent, potrivit cercettoarei A. Prihojan, rezid n particularitile de interrelaionare dintre profesor i preadolescent (stilul de predare a profesorului autoritar, neconsecutivitatea exigenelor profesorilor): n acest caz copilul se afl n stare de tensiune permanent din cauza fricii de a nu corespunde exigenelor profesorilor [201]. n aceeai conjunctur B. Cociubei i E. Novikova menioneaz c orice conflicte anterioare avute cu vreun profesor pe motive de disciplin sau de randament provoac anxietate. Elevul ncearc adesea ameliorarea conflictului, dar uneori prea trziu, dup ce a primit deja o etichet leneul, impertinentul preluat de colegi i care l face sa se rup de ei, genernd din partea sa atitudini ostile i faa de colegi, i faa de profesori dac incidentul a fost difuzat i, cu att mai mult, dac prinii informai se asociaz cu acetia etichetndu-l ori de cte ori au prilejul. De aici reiese o reacie de demisie, n care elevul devine indiferent, furios, nelinitit, anxios i face totul pentru a merita eticheta pe care nu a putut s o evite [169, 170]. Exist preri care afirm c schimbarea colii fie de la mediul rural la cel urban, fie n acelai ora (admind c nivelul de exigena ar fi acelai la ambele coli, c metoda de predare

ar fi la fel de bun). Simplul fapt c elevul trebuie sa aib de a face cu profesori noi, crora urmeaz sa le dovedeasc posibilitile sale, c intr ntr-un colectiv nou, cu o ierarhie deja stabilit i ale crei fore concurente nu le cunoate, este suficient pentru a instala o nelinite de diverse grade, crescnd pn la anxietate, ncepnd din primele zile de coal sau chiar mai nainte. Aceasta poate mbrca apoi forma anxietii de eec, cnd elevul se simte depit de nivelul clasei, sau a unei anxieti de competiie, cnd intuiete c i poate cuceri un rang bine meritat [19, 45, 84, 89, 125, 144, 188, 189, 210, 211]. n afar de factorii expui, mai exist i situaiile colare de evaluare: situaia de examinare, de apreciere, testare care pot dezvolta anxietatea. V. Boiko consider c frica de evaluarea negativ, presiunea timpului, teama de a pierde controlul, lipsa reprezentrii despre rezultatul activitii pe care o desfoar preadolescentul provoac instaurarea anxietii [188]. n concluzie vom sublinia c anxietatea este o reacie multidimensional la stimulii din mediul exterior sau stimulii interni rezultai din combinarea proceselor biologice generale cu procesele psihologice individuale. Cu ct mai mare este numrul factorilor care acioneaz asupra preadolescentului cu att mai mare este probabilitatea apariiei anxietii. 1.4. Concluzii la capitolul 1
42

n concordan cu cele expuse putem formula urmtoarele concluzii pentru acest capitol: 1. Anxietatea reprezint un fenomen complex i dinamic gravat de nelinite, agitaie, tensiune, fric, nesiguran, ngrijorare nejustificat, care este trit ca disconfort psihologic. Anxietatea face parte din viaa fiecruia din noi, la un nivel sczut de intensitate este bun, chiar necesar, acionnd ca un motivator pentru aciunile noastre. Dincolo de acest nivel, cnd anxietatea depete un anumit grad de intensitate i durat ducnd la limitarea comportamentului adaptativ, individul devine incapabil de a realiza sarcinile propuse. 2. Prezena anxietii trdeaz un numr de transformri care se produc n organismul celui care resimte anxietatea. Din modalitile de manifestare a anxietii vom enumera strile subiective care includ sentimentul de neajutorare, nencrederea n sine, lipsa energiei n faa factorilor externi care apar ca exagerai i amenintori, teama difuz fa de un pericol real sau imaginar, ateptarea unui insucces etc. i manifestrile comportamentale ce cuprind activitate dezorganizat, performane diminuate fa de cele obinuite i tendine de a depi disconfortul prin mecanisme de aprare. 3. Cele mai importante clasificri privind tipurile de anxietate evideniaz: anxietatea stare / anxietate trstur; anxietatea colar / anxietatea de autoapreciere / anxietatea interpersonal / anxietatea magic.

4. Dei anxietatea este o problem acut a timpurilor n care trim i se ntlnete la toate vrstele, totui preadolescenii reprezint partea cea mai sensibil a societii, i de aceea anxietatea i frica sunt fenomene destul de rspndite la aceast vrst. 5. Preadolescena este o vrst a ieirii din copilrie fiind una din perioadele de importan major n dezvoltarea uman. Perioada dat se caracterizeaz prin numeroase i profunde schimbri biologice, fizice, psihice, morale, etc. este perioada dezvoltrii, n care dispar trsturile copilriei, cednd locul unor particulariti complexe i foarte bogate, unor manifestri psihice individuale specifice. Schimbrile profunde ce au loc n aceast perioad determin aa caracteristici ale acestei etape ca: ngrijorarea, nelinitea, agitaia, frmntarea i anxietatea. 6. Anxietatea n preadolescen prezint o etiologie pluridimensional ce cuprinde factori biologici i social-psihologici. Fr a contesta i a subestima factorii biologici, considerm c factorii socio-psihologici accentueaz i instaureaz anxietatea. Reperele teoretice ale cercetrii vizeaz: teoriile privind anxietatea (V. Astapov, R. Cattel, I. Holdevici, A. Prihojan, Ch. Spielberger); teoriile privind tipurile de anxietate (L. Bojovici, R. Cattel, I. Hanin, A. Micleaeva, B. Phillips, A. Prihojan, P. Rumeaneva, Ch. Spielberger); concepiile psihologice privind particularitile i specificul vrstei preadolescente (G. Abramova, E. Badea, D. Elkonin, V. Muhina, I. Racu, U. chiopu, E. Verza,
43

L. Vgotski) i investigaiile cu privire la anxietatea n preadolescen V. Astapov, J. Eckersleyd, A. Prihojan, U. chiopu, A. Verde).

(I. Andreeva,

Studierea aprofundat i detaliat a anxietii la preadolesceni este foarte important att n vederea elucidrii esenei acestui fenomen, ct i pentru nelegerea ulterioar a particularitilor de dezvoltare a sferei emoionale i a personalitii preadolescentului. Anume anxietatea st la baza multor dificulti psihologice caracteristice acestei vrste avnd un impact negativ asupra dezvoltrii armonioase a preadolescenilor. n contextul celor expuse am efectuat o cercetare experimental a anxietii la preadolescenii contemporani. Demersul experimental se va nscrie n soluionarea problemei tiinifice actual de importan major n domeniu i anume analiza i studierea sistematic a portretului psihologic complex al preadolescentului anxios n scopul asigurrii procesului de dezvoltare armonioas a acestuia i ofer perspective noi n organizarea activitilor psihologice de lucru cu preadolescenii anxioi prin prisma elaborrii i realizrii programului de intervenii psihologice de diminuare a anxietii colare. Scopul lucrrii va consta n analiza dinamicii, specificului, tipurilor i surselor anxietii preadolescenilor din Republica Moldova, n determinarea particularitilor de personalitate a preadolescenilor cu anxietate accentuat,

n proiectarea i implementarea programului de

intervenie psihologic n vederea diminurii anxietii colare la copiii de 10 12 ani. Obiectivele cercetrii vor fi: 1. studierea dinamicii i specificului anxietii pe parcursul vrstei preadolescente prin determinarea manifestrii anxietii i analiza comparativ a tipurilor de anxietate la preadolescenii de vrst diferit: de 10 12 ani, de 13 ani i de 14 15 ani; 2. stabilirea diferenelor de gen privind nivelul de anxietate la preadolesceni; 3. studierea specificului anxietii colare i a factorilor determinani ai acesteia n preadolescen; 4. identificarea surselor anxietii n preadolescen; 5. stabilirea interrelaiei anxietate autoapreciere i anxietate nivel de aspiraii la preadolesceni; 6. evidenierea deosebirilor n profilul psihologic al preadolescentului anxios i cel nonanxios; 7. elaborarea i implementarea unui program de intervenii psihologice formative n vederea diminurii anxietii la copiii de 10 12 ani.

44

2. CERCETAREA EXPERIMENTAL A ANXIETII LA PREADOLESCENII CONTEMPORANI


2.1. Obiectul, ipotezele, metodele i instrumentele de cercetare Cercetarea experimental i intervenia psihologic, reflectate n capitolele 2 i 3 ale lucrrii, au fost realizate n perioada anilor 2006 2009 n coala medie de cultur general nr. 52 din municipiul Chiinu. Eantionul de cercetare a fost constituit din 378 de preadolesceni din clasele a Va a IXa cu vrsta cuprins ntre 10 i 15 ani. Preadolescena dureaz ntre 10/11 ani i 14/15 ani i, n numeroase studii, aceast perioad este divizat convenional n dou subperioade aflate una n prelungirea celeilalte: preadolescena ce cuprinde copii ntre 10 i 12 ani i preadolescena ce ntrunete elevii de 13 15 ani [65, 89, 249]. La mijlocul etapei se declaneaz criza preadolescentin numit i criza de la 13 ani, care mult timp a fost considerat drept principala caracteristic a acestei perioade de dezvoltare [118, 119]. Fiecare din aceste subperioade se deosebete prin aspecte, nsuiri i caracteristici care condiioneaz procesul de dezvoltare a personalitii preadolescentului. Toate acestea ne-au determinat s investigm anxietatea pe subgrupe de vrst i anume: preadolesceni de 10 12 ani, preadolesceni de 13 ani i preadolesceni de 14 15 ani. Astfel, eantionul de cercetare a fost format din 3 subgrupe de preadolesceni: prima subgrup 163 de preadolesceni cu vrsta cuprins ntre 10 i 12 ani, a doua subgrup 67 de preadolesceni de 13 ani, a treia subgrup 148 de preadolesceni cu vrsta cuprins ntre 14 i 15 ani (vezi anexa 1, tabelul A 1.1.). Scopul experimentului de constatare prevede a) analiza dinamicii, specificului i tipurilor anxietii caracteristice preadolescenilor; b) determinarea surselor anxietii preadolescenilor; c) determinarea particularitilor de personalitate a preadolescenilor cu anxietate accentuat. n experimentul de constatare am naintat urmtoarea ipotez general: Manifestarea, nivelurile, dinamica anxietii i tipurile anxietii la vrsta preadolescent sunt determinate de vrst, de gen, de condiiile sociale de dezvoltare, de particularitile personalitii i i au specificul lor pentru aceast etap de dezvoltare. Ipoteza general a permis avansarea unor ipoteze concrete:
1. Presupunem c n preadolescen exist diferene semnificative n manifestarea anxietii, n

dependen de vrsta i genul copiilor.

45

2. Tipurile de baz ale anxietii se pot modifica pe parcursul perioadei n dependen de vrsta

i genul preadolescenilor.
3. Dinamica diferit a anxietii la vrsta preadolescent este determinat de SSD (tipul de

familie i climatul psihologic al acesteia).


4. Statutul social

(formal i informal) al preadolescentului poate fi factor declanator al

anxietii.
5. Exist o relaie de interdependen ntre nivelul de anxietate, pe de o parte, i nivelul de

autoapreciere i aspiraii, pe de alt parte.


6. Preadolescenii anxioi au un profil psihologic de personalitate diferit de preadolescenii

nonanxioi. n baza ipotezelor enumerate, am naintat o serie de obiective pentru experimentul de constatare:
1. studierea dinamicii i specificului anxietii pe parcursul vrstei preadolescente prin

determinarea manifestrii anxietii i analiza comparativ a tipurilor de anxietate la preadolesceni de vrst diferit: de 10 12 ani, de 13 ani i de 14 15 ani;
2. stabilirea diferenelor de gen privind nivelul de anxietate la preadolesceni; 3. studierea specificului anxietii colare i a factorilor determinani ai acesteia n

preadolescen.
4. identificarea surselor anxietii n preadolescen; 5. stabilirea interrelaiei anxietate autoapreciere i anxietate nivel de aspiraii la

preadolesceni;
6. evidenierea deosebirilor dintre profilul psihologic al preadolescentului anxios i cel

nonanxios. Pentru investigaiile derivate din ipotezele i obiectivele cercetrii am ales o serie de metode care s examineze ct mai autentic variabilele supuse cercetrii: anxietatea, tipurile de anxietate, anxietatea colar, factorii determinani ai anxietii, statutul social, caracteristicile contiinei de sine, autoaprecierea, nivelul de aspiraii i personalitatea preadolescentului. n acest sens, pentru investigarea anxietii am utilizat urmtoarele metode i instrumente. Scala de manifestare a anxietii la copii (CMAS Children Manifest Anxiety Scale). Chestionarul a fost elaborat n 1956 de un grup de psihologi americani A. Castaneda, B. McCandless i D. Palermo pe baza Scalei de manifestare a anxietii Taylor [268]. Scala de manifestare a anxietii la copii se constituie din 42 de itemi, care au fost apreciai ca semnificativi din punct de vedere al manifestrii reaciilor cronice de anxietate. n afar de aceasta, n varianta pentru copii a fost adugat o scal suplimentar numit scala minciunii,
46

format din 11 itemi, care permite evidenierea tendinei copilului de a distorsiona contient rspunsurile sau a tendinei individului de a da rspunsuri social acceptate. Spre deosebire de Scala de manifestare a anxietii Taylor, n chestionarul pentru copii toate simptomele anxietii sunt prezentate n form afirmativ. Testul conine 53 de afirmaii, cu posibilitatea alegerii din dou variante de rspuns: corect sau incorect. Chestionarul poate fi aplicat att individual ct i colectiv, respectnd toate exigenele cercetrii n grup. Timpul acordat ndeplinirii acestui chestionar este de 15 25 de minute. Tehnica permite diagnosticarea nivelului anxietii la copii cu vrsta cuprins ntre 8 i 12 ani. Interpretarea rezultatelor se realizeaz pe baza anumitor calcule cu ajutorul schemei de analiz propus. Astfel indicele minim este de 0 6 puncte, iar indicele maxim de 33/34 i mai mult. Acestor indici le corespund anumite nivele de anxietate: primul nivel elevului nu i este caracteristic starea de anxietate; al doilea nivel i este caracteristic un nivel normal de anxietate; al treilea nivel ntr-o oarecare msur e ridicat nivelul anxietii; al patrulea nivel reprezint un nivel accentuat de anxietate; i al cincilea nivel reprezint un nivel foarte nalt de anxietate. Scala de manifestare a anxietii Taylor (MAS Manifest Anxiety Scale). Este una dintre cele mai populare tehnici de examinare a gradului de anxietate la etapa actual. Tehnica a

fost elaborat de K. Spence i J. Taylor mpreun cu un grup de experi care au ales 50 de afirmaii din 550 de itemi (propoziii) ai testului MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) elaborat de psihologii americani S. Hathaway i J. McKinley n 1942. Afirmaiile alese corespund reprezentrilor clinice despre reaciile cronice de anxietate. Testul i propune s discrimineze i s evalueze sentimentele de insecuritate, de lips de ncredere n forele proprii, strile de nelinite, n genere, strile evitante n relaie cu anumite simptome fiziologice psihosomatice [268]. Chestionarul conine 50 de afirmaii la care preadolescentul examinat rspunde prin Da sau Nu. Testul se poate aplica individual sau colectiv. Nu exist limit de timp n parcurgerea i soluionarea testului. Se calculeaz nivelul general al anxietii: scorurile ntre 0 i 5 puncte reprezint un nivel sczut de anxietate; ntre 5 i 15 puncte se plaseaz un grad mediu cu tendin spre un grad sczut de anxietate; ntre 15 i 25 de puncte indic un grad mediu cu tendin spre un grad ridicat de anxietate; ntre 25 40 de puncte relev un grad ridicat de anxietate; ntre 40 i 50 de puncte denot un grad foarte ridicat de anxietate. Cu scopul evalurii nivelului anxietii individuale, pe dou dimensiuni, i anume: anxietatea stare (S Anxiety) i anxietatea trstur (T Anxiety) am aplicat Inventarul de expresie a anxietii ca stare i trstur pentru copii / (STAIC Stait Trait Anxiety
47

Inventory for Children). Chestionarul este versiunea pentru copii a Inventarului de expresie a anxietii ca stare i trstur i este folosit pentru evaluarea anxietii copiilor cu vrsta cuprins ntre 9 i 12 ani. Este un chestionar format din dou blocuri a cte 20 de itemi. Primul bloc cuprinde scala S ce msoar anxietatea stare, al doilea bloc include scala T ce examineaz anxietatea trstur. n cazul scalei S, fiecare item este prezentat n 3 forme diferite, n timp ce n scala T pentru fiecare din cei 20 de itemi propui sunt 3 variante de rspuns: 1 aproape niciodat, 2 rareori, 3 deseori. Inventarul poate fi aplicat individual sau colectiv. Preadolescenii sunt atenionai c instruciunile pentru cele dou scale ale testului sunt diferite. n baza punctajului obinut, se scoate concluzia despre nivelul anxietii copilului investigat. Punctajul minim pentru fiecare scal este de 20 de puncte, iar punctajul maxim este de 60 de puncte. Scorurile ntre 0 i 30 de puncte reprezint un nivel redus de anxietate, scorurile cuprinse n intervalul ntre 30 i 45 de puncte constituie un nivel mediu de anxietate i scorurile ntre 46 puncte i mai mult constituie un nivel ridicat de anxietate. Inventarul de expresie a anxietii ca stare i trstur / (STAI Stait Trait Anxiety Inventory) este considerat a fi unul din cele mai reuite instrumente psihometrice pentru evaluarea anxietii. Chestionarul este un instrument dezvoltat de psihologul american Ch. Spielberger pe baza celebrei sale teorii i abordri psihometrice care difereniaz anxietatea

stare (stait) de anxietatea trstura (trait) [272]. Testul cuprinde 40 de itemi i conine scale separate pentru msurarea anxietii stare i a anxietii trstur: scala S AS (STAI Form X 1) i scala T AT (STAI Form X 2). Anxietatea stare (Scala S) const din 20 de descrieri, pe baza crora preadolescenii indic felul n care ei se simt ntr-un anumit moment. Pentru fiecare item sunt patru variante de rspuns: 1 deloc, 2 puin, 3 destul, 4 foarte mult. Anxietatea trstur (Scala T) de asemenea const din 20 de descrieri, dar instruciunile cer preadolescenilor s indice modul n care se simt ei n general. Pentru scala T sunt urmtoarele variante de rspuns: 1 aproape niciodat, 2 cteodat, 3 adeseori, 4 aproape ntotdeauna. Inventarul de Expresie a Anxietii ca Stare i Trstur este construit n aa fel nct, poate fi aplicat att individual ct i n grup. Timpul necesar ndeplinirii ambelor forme ale testului este de 8 15 minute. Preadolescenii sunt atenionai c instruciunile sunt diferite pentru cele dou pri ale inventarului. Scorurile posibile pentru chestionar variaz de la minimum de 20 puncte la maximum 80 de puncte n ambele subscale: anxietatea stare i anxietatea trstur. Scorurile ntre 0 i 30 puncte prezint un nivel redus de anxietate, scorurile cuprinse n intervalul dintre 31 i 44 puncte constituie un nivel mediu de anxietate i scorurile ntre 45 puncte i mai mult ilustreaz un nivel ridicat de anxietate.
48

Evaluarea celor patru tipuri de anxietate la preadolesceni: anxietatea colar, anxietatea de autoapreciere, anxietatea interpersonal i anxietatea magic a fost realizat prin Scala anxietii A. Prihojan elaborat dup principiul Scalei socialsituative a fricii i nelinitii (O. Konda). Caracteristic acestei scale este faptul c anxietatea se determin n baza aprecierii subiectului anumitor situaii din viaa cotidian considerate ca fiind anxiogene. Chestionarul are dou forme: Forma A, care se aplic copiilor cu vrsta cuprins ntre 10 12 ani i Forma B, pentru copii de 13 16 ani. Testul conine 40 de afirmaii ( situaii) pentru care exist 5 variante de rspuns (0 puncte n cazul n care situaia nu este deranjant; 1 punct n cazul n care situaia este un pic ngrijortoare; 2 puncte n cazul n care situaia trezete nelinite, i anxietate suficient de puternic; 3 puncte n cazul n care situaia este foarte neplcut i este nsoit de anxietate i fric sever; i 4 puncte n cazul n care situaia este tulburtoare i trezete anxietate i fric foarte puternice. Avantajul acestei scale este faptul c ne permite s evideniem sferele (domeniile) de activitate care trezesc anxietate. Astfel pe baza acestor sfere putem evidenia patru tipuri de anxietate: anxietate colar, anxietate de autoapreciere, anxietate interpersonal i anxietate magic. Testul poate fi aplicat att individual ct i colectiv. Timpul acordat pentru completarea chestionarului este de 15 25 minute. Scorurile posibile pentru toate cele patru tipuri de anxietate fluctueaz ntre 0 puncte

(minim) i 32 puncte (maxim), n dependen de vrsta i sexul subiectului testat. Tehnica de diagnosticare a nivelului anxietii colare Phillips reprezint o metod de studiere a nivelului anxietii i a specificului anxietii legate de coal la elevii mici i la preadolesceni. Tehnica conine 58 de ntrebri, pentru fiecare fiind propuse variante de rspuns da sau nu. Aceast tehnic evalueaz: nivelul general al anxietii n coal starea emoional general a copilului, legat de diferite forme de includere a acestuia n viaa i activitatea colar; trirea stresului social starea emoional a copilului pe fonul creia se dezvolt contactele lui sociale (mai nti de toate cu semenii); frustrarea necesitii de atingere a succesului fonul psihologic nefavorabil care nu-i permite copilului s-i satisfac necesitatea de succes, de obinere a rezultatelor nalte; frica de autoafirmare tririle emoionale negative ale situaiilor legate de necesitatea autodeschiderii, autoprezentrii n faa altor persoane i a demonstrrii capacitilor proprii; frica de situaiile de verificare a cunotinelor atitudinea negativ i trirea nelinitii n situaiile de verificare a cunotinelor, capacitilor (n special n public) i a rezultatelor;

49

frica de a nu corespunde expectanelor celor din jur dat de cei din jur, ateptarea aprecierii negative;

orientarea spre persoanele

semnificative n aprecierea propriilor rezultate, fapte, gnduri, nelinitea fa de aprecierea rezistena fiziologic joas la stres particularitile fiziologice care scad rezistena la stres, dar care ridic posibilitatea reacionrii neadecvate, distructive la factorii anxiogeni din mediu. problemele i temerile n relaiile cu profesorii fonul general negativ al relaiilor copilului cu adulii n coal, fapt ce micoreaz performana colar. Se determin numrul total de rspunsuri ce nu corespund cu cheia. Dac punctajul obinut este mai mare de 50%, se constat un nivel ridicat de anxietate, iar pentru un punctaj mai mare de 75% un nivel foarte ridicat de anxietate. n scopul identificrii factorilor familiali ce determin apariia anxietii n preadolescen, am aplicat testul proiectiv Desenul familiei n aciune (KFD Kinetic Family Drawings R. Burns, H. Kaufmann). Acest test ofer o bogat informaie despre situaiile subiective din familia copilului supus experimentului ajut la determinarea tipurilor de relaii construite n cadrul familiei, a atitudinii copilului fa de membrii familiei. Copilului i se propune s-i deseneze familia sa pe o coal de hrtie n aa mod ca fiecare membru s fie

ocupat cu ceva. Coala de hrtie trebuie prezentat subiectului orizontal. Examinatorul i pune la dispoziie creioane colorate, din lemn, dar nu pasteluri, nici carioc sau creioane cerate. Pe parcurs se duc observaii i se noteaz toate reaciile copilului i expunerile verbale despre cele desenate. La finele procesului se iniiaz o anchet ce se desfoar sub forma unei convorbiri, care cuprinde urmtoarele repere: Descrie-mi aceast familie pe care ai desenat-o. Unde sunt ei? Ce fac? Descrie-mi toate personajele ncepnd cu primele pe care le-ai desenat. Pentru fiecare se ntreab numele, rolul n familie, sexul i vrsta; Se ncearc sa se afle care sunt preferinele afective ale fiecruia pentru ceilali; Se pun 4 ntrebri: Care este cel mai simpatic dintre toi?, Care este cel mai puin simpatic?, Care este cel mai fericit?, Care este cel mai puin fericit? Pentru fiecare ntrebare se aduga i un De ce?. n final, preadolescentul este ntrebat: Tu pe cine preferi din toata familia?; Se mai pun ntrebri circumstaniale, precum: Tata propune o plimbare cu maina, dar nu are loc pentru toi. Cine va rmne acas?, Copilul nu a fost cuminte. Cum va fi pedepsit?;

50

Urmeaz etapa care implic identificarea, n care se ntreab: Ce alt personaj din familia ta ai dori sa fii?. La analiza i interpretarea desenului familiei, o atenie deosebit atragem urmtorilor indici: situaia familial favorabil, anxietate n familie, conflict n familie, simul inferioritii i ostilitate n familie. n cercetarea noastr n vederea determinrii amplasamentului, statutului preadolescenilor n contextul relaiilor interpersonale (lider, acceptat, respins); a structurii psihologice globale a grupului i a subgrupurilor, am utilizat Testul sociometric. Tehnica reprezint un procedeu destinat nregistrrii i msurrii configuraiei i intensitii relaiilor interpersonale, ndeosebi a acelor relaii simpatetice, care se bazeaz pe atracii i respingere ntre membrii colectivului. Testul sociometric const n formularea unor ntrebri prin intermediul crora se solicit fiecrui elev s-i exprime simpatiile i antipatiile fa de ceilali colegi ai si. Foarte important este ca ntrebrile s aib la baz criterii bine alese, care s fie n concordan cu interesele, preocuprile i aspiraiile tuturor elevilor. Este necesar s li se ofere elevilor suficiente motive pentru a rspunde ct mai sincer. n cercetarea pe care am ntreprins-o am folosit un test sociometric cu 2 ntrebri (alese n concordan cu interesele, preocuprile i interesele elevilor),

solicitnd elevilor s indice 3 nume ale colegilor pentru fiecare ntrebare. ntrebrile propuse de noi sunt: 1. Cu cine ai dori s scrii un referat? 2. Cu cine ai dori s mergi la cinema? Datele testului sociometric sunt nregistrate ntr-un tabel cu dou intrri, unde, att pe vertical, ct i pe orizontal, sunt trecui elevii din colectivul respectiv. Pe vertical se trec punctele atribuite din alegerile/respingerile colegilor nominalizai, iar pe orizontal percepiile pozitive i negative atribuite. Pe baza datelor brute se pot calcula indicii sociometrici. Pentru a scoate n eviden caracteristicile contiinei de sine a preadolescenilor, am utilizat testul 20 de Eu, care este o variant a testului T.S.T. (Twenty Statements Test). Subiecilor li se propune s completeze fraza nceput cu Eu .... Rspunsurile se analizeaz n conformitate cu 5 parametri. n conformitate cu numrul de atribute asociate sinelui, este stabilit calitatea autoprezentrii: 4 8 caracteristici persoane marcate de nencredere n forele proprii, cu o gndire rigid, stereotipizat sau insistnd asupra rezolvrilor banale, fr a cuta potenialul creativ de care dispun; ori externali, care nu caut explicaii n cele ce li se ntmpl n sine, ci n exterior; 9 17 se confrunt cu dificulti n aprecierea de sine din anumite considerente sociale sau chiar psihologice (autocunoatere moderat, insuficien de vocabular etc.); 18 20 un nivel nalt al autoprezentrii.
51

Numrul de atribute din categoria A caracteristici fizice pun n eviden calitatea Eului fizic, dilatarea (5 i mai multe) exprimnd egocentrism i narcisism sau anumite complexe fizice, lipsa acestora renunare la aprecierile fizicului. Numrul de caracteristici din categoria B cu referin la statutul i rolul social exprim Eu-l social, optimal fiind reflectarea a 4 i mai multe asemenea caliti, fapt ce denot o bun relaionare cu ceilali, un spirit activ i apartenen social labil. Mai puin de 3 caracteristici indic deficiene de integrare n grup. n categoria C se includ atribute psihice, relatri despre strile interne, exprimnd proiectiv tendina cunoaterii de sine, dar n condiii de identificare a unui numr mai mare de 7 8 caliti se manifest efectul unei tensiuni psihice, al nesiguranei, dificultilor de adaptare. Mai mult de 9 denot sporirea tensiunilor nevrotice. Lipsa sau relatarea redus a acestor caliti indic indiferen n raport cu sinele psihic sau renunarea la o cunoatere de sine adecvat. Categoria D se refer la identificri filosofice, dezvluind sau un spirit liberat, autonom, sau o adaptare dificil la mediul social imediat i o proiectare n lumea imaginarului, rupt de realitate. Dac numrul acestor caliti este mare, se poate vorbi despre stri interne tensionate i o ineficien a raporturilor sociale. n scopul diagnosticrii autoaprecierii i a nivelului de aspiraii la preadolesceni, am

administrat Tehnica de studiere a autoaprecierii la preadolesceni Dembo-Rubinstein n modificarea A. Prihojan. Tehnica se bazeaz pe estimarea direct a nivelului real/actual al autoaprecierii unui ir de caliti personale ale elevilor cum ar fi: sntatea, intelectul, caracterul, autoritatea n faa semenilor, minile dibace, capacitile comunicative, nfiarea, ncrederea n sine, precum i a nivelului dezvoltrii acestor caliti la care elevul ar fi satisfcut de sine (nivelul aspiraiilor). n vederea unei aprecieri calitative, se calculeaz nivelul autoaprecierii la fiecare scal n parte i se coreleaz cu tabelul testului. Scorurile ntre 0 i 45 puncte denot o autoapreciere sczut; ntre 45 i 59 puncte autoapreciere medie; ntre 60 i 74 puncte autoapreciere nalt; i ntre 75 i 100 puncte autoapreciere foarte nalt. Scorurile pentru aspiraii cuprind: ntre 0 60 puncte nivel redus de aspiraii; ntre 61 i 89 puncte nivelul optimal; de aspiraii; i ntre 90 i 100 puncte nivel foarte nalt de aspiraii. n scopul diagnosticrii particularitilor individual-psihologice ale preadolescenilor cu nivele diferite de anxietate, am administrat Chestionarul 16 factori primari de personalitate (16PFQ), elaborat de R. Cattel. Testul dat este unul din cele mai populare mijloace de diagnostic expres al personalitii. Chestionarul are mai multe forme, n prezenta cercetare am utilizat:

52

Chestionarul pentru copii CPQ este o modificare a chestionarului 16 PF Cattel pentru aduli i se aplic ntre vrsta de 8 12 ani. Testul cuprinde variante paralele A i B, fiecare are cte 60 de itemi i este construit din 12 scale/factori care reflect caracteristicile unor caliti ale personalitii. Fiecare factor este analizat n funcie de continuitatea unei caliti i este caracterizat prin dou variante extreme sau doi poli ai acestei continuiti. Scalele testului sunt: Factorul A: Schizotimie vs. ciclotimie; Factorul B: Inteligena; Factorul C: Instabilitate emoional vs. stabilitate emoional; Factorul D: Indiferen vs. excitabilitate; Factorul E: Supunere vs. dominana; Factorul F: ngrijorare vs. nepsare, Factorul G: Supraeu slab vs. fora supraeului, Factorul H: Thredia vs. parmia; Factorul I: Harria vs. premsia; Factorul O: ncredere vs. tendin spre culpabilitate; Factorul Q3: Sentiment de sine slab vs. sentiment de sine puternic; i Factorul Q4: Tensiune ergic slab vs. tensiune ergic ridicat. Valorile minime ale testului cuprind intervalul de la 1 la 3, valorile medii de la 4 la 7 i valorile maxime cuprind intervalul ntre 8 i 10 uniti standardizate. Chestionarul 16 PF Cattel Forma C aplicabil ntre 12 i 18 ani, conine 105 ntrebri. Subiecilor li se propune s citeasc atent fiecare ntrebare i s aleag una din cele trei variante de rspuns, litera (a, b, c) n dreptul numrului ntrebrii. Nu exist rspunsuri corecte sau greite, ci doar cele care sunt caracteristice subiecilor. Trsturile evaluate prin analiz

factorial sunt constructe bipolare care ncearc s cuprind mulimea de manifestri comportamentale specifice dimensiunii, n mod gradat, de la unul dintre polii acesteia, caracterizat printr-o maxim exprimare n comportament a unei extreme a dimensiunii spre cellaltpol caracterizat printr-o maxim exprimare a opusului. Factorii msurai prin chestionar sunt: Factorul A: Schizotimie vs. ciclotimie; Factorul B: Inteligena; Factorul C: Instabilitate emoional vs. stabilitate emoional; Factorul E: Supunere vs. dominan; Factorul F: Expansivitate vs. nonexpansivitate; Factorul G: Supraeu slab vs. fora supraeului; Factorul H: Thredia vs. parmia; Factorul I: Harria vs. premsia; Factorul L: Alexia vs. pretension; Factorul M: Praxernia vs. autia; Factorul N: Naivitate vs. subtilitate; Factorul O: ncredere vs. tendin spre culpabilitate; Factorul Q1: Conservatorism vs. lips de respect pentru convenii; Factorul Q2: Dependen de grup vs. independen personal; Factorul Q3: Sentiment de sine slab vs. sentiment de sine puternic; Factorul Q4: Tensiune ergic slab vs. tensiune ergic ridicat. Rezultatele se nscriu ntrun spaiu alctuit din dou coordonate, axa x, trecnd prin 5,5 i indicnd valori medii, axa y, avnd scala de la 1 la 10. n prima jumtate se plaseaz valorile negative (de la 1 la 5,5), n a doua cele pozitive (de la 5,5 la 10). Unirea valorilor duce la construirea unui profil al personalitii. Valorile importante se conin de la 1 la 3 i de la 8 la 10, indicnd anumite probleme n dezvoltarea personalitii.
53

Testele, chestionarele i tehnicile prezentate i descrise n acest paragraf neau permis s investigm n profunzime anxietatea la preadolesceni. 2.2. Rezultatele cercetrii experimentale a anxietii la preadolesceni 2.2.1 Dinamica i specificul manifestrii anxietii n preadolescen n scopul verificrii ipotezei conform creia n preadolescen exist diferene semnificative n manifestarea anxietii n dependen de vrsta i genul copiilor, am aplicat urmtoarele probe: Scala de manifestare a anxietii la copii (pentru preadolescenii de 10 12 ani) i Scala de manifestare a anxietii Taylor (pentru preadolescenii cu vrsta cuprins ntre 13 i 15 ani). Rezultatele obinute, privind nivelul de manifestare a anxietii la preadolescenii din lotul experimental, sunt prezentate n figura 2.1.

Fig. 2.1. Distribuia rezultatelor privind nivelul anxietii la preadolescenii supui experimentului Datele prezentate n figura 2.1. ne arat c 6,35% din preadolescenii testai au obinut un scor considerat redus privind anxietatea. Acestor elevi le sunt caracteristice unele stri de anxietate de mic nsemntate, intensitate i durat, rapid estompate de uvoiul cotidian al faptelor de via. Definitorie pentru ei este stabilitatea emoional i psihic. Drept caracteristici de baz pentru ei servesc urmtoarele: sunt persoane calme, linitite, cu un comportament relaxat, firesc i au reacii normale la situaiile neateptate ale vieii. Ei privesc viitorul cu ncredere i senintate i dispun de resurse psihice care le permit s fac fa cerinelor colare sau personale. Nu se simt jenai s cear sprijin atunci cnd consider c este cazul. Manifest grij n asigurarea condiiilor necesare bunei desfurri a activitii, apreciaz corect perspectivele i cntresc cu luciditate ansele viitorului.

54

Prezena anxietii ntr-o form uoar este considerat un fenomen normal i permite anticiparea realist a unei situaii adverse pe care preadolescenii o au de nfruntat, acionnd n acest caz ca un sistem de alarm cu efecte benefice. 70,11% din numrul total de preadolesceni au un nivel moderat de anxietate. Ei prezint unele manifestri de anxietate, n special n situaii care implic afirmarea propriilor resurse, capaciti i disponibiliti, cum ar fi comunicarea cu semenii i adulii, sau n situaii de performan colar ca examenul, concursul sau ntrecerea n general. Cnd se pregtesc pentru o anumit activitate, i reprezint sau anticipeaz desfurarea acesteia ca avnd multe piedici, obstacole i unele neplceri mai mari sau mai mici. Deseori starea psihic neplcut de ngrijorare i incertitudine pe care o resimt este asociat cu unele manifestri fiziologice. Aceti copii au tendina s ascund aceast stare. n general, preadolescenii ncearc astfel de triri n perioadele imediat premergtoare evenimentului care i intereseaz: fie acesta o ntrevedere cu o persoan extrem de atrgtoare i incitant, fie un examen, fie participarea la un concurs. n cazul unui examen sau concurs, odat cu nceperea sau derularea acestuia se elibereaz de nelinite i, prin aceasta, i concentreaz atenia, se mobilizeaz pentru lucru intensiv i sunt orientai spre obinerea rezultatului dorit. Categoria a treia, 23,54% din preadolesceni sunt cei care manifest un nivel ridicat de

anxietate. Pentru aceti elevi sunt specifice stri de anxietate care sunt puternic asociate cu manifestri fiziologice i psihosomatice. Pe aceti copii i caracterizm ca persoane anxioase, nelinitite, crispate fizic i ncordate psihic. naintea unei confruntri simt o epuizare interioar i o dorin de a termina ceva care, de fapt, nici nu a nceput. Este posibil ca starea neplcut pe care o resimt s fie nsoit uneori de stri fiziologice deranjante ca cefalee, vom, miciune. Preadolescenii acestui grup triesc acut o stare de neputin cu att mai accentuat, cu ct solicitrile sunt mai complexe i mai intense [68]. Analiza prezentat poate fi confirmat i prin prezentarea afirmaiilor concludente extrase din testele aplicate. n continuare vom prezenta itemii cei mai relevani la care preadolescenii cu un nivel ridicat de anxietate au rspuns prin corect sau da. Tabelul 2.1. Prezentarea selectiv a itemilor specifici subiecilor experimentali cu nivel ridicat de anxietate Afirmaiile selectate din testele Scala de manifestare a anxietii la copii i Scala de manifestare a anxietii Taylor

55

Deseori observi c inima i bate tare. n adncul sufletului te temi de multe. preadolesceni de 10 12 ani Te enervezi dac nu reueti s faci ceea ce i doreti. Deseori te nelinitete ceva ce mai trziu nu va avea nici o importan. ntotdeauna te frmnt dac este bine ceea ce faci. Noaptea adormi cu greu. Deseori simi c nu ai ncredere n forele proprii. Te temi c i vor spune c faci totul prost. Deseori visezi comaruri. Te temi c i se va ntmpla ceva. Bineneles, mi lipsete ncrederea n propriile puteri. Periodic m cuprinde o nelinite att de accentuat, nct nu pot sta preadolesceni de 13 15 ani locului. Nu mi ajunge trie de caracter pentru a nfrunta greutile. Observ c mi tremur minile cnd ncerc s fac ceva. M nelinitesc mult posibilele eecuri. Aproape tot timpul sunt ngrijorat din cauza cuiva sau a ceva. Deseori plng. Cteodat sunt att de agitat nct nu pot dormi. Sunt cu mult mai sensibil dect majoritatea oamenilor. Viaa mea decurge aproape ntotdeauna ntr-o tensiune continu. Analiza cantitativ i calitativ a afirmaiilor din tehnicile administrate nea permis s stabilim urmtoarea tendin: 75,28% din numrul preadolescenilor cu nivel ridicat de anxietate au dat rspuns afirmativ pentru toi itemii ce vizeaz ngrijorarea i emotivitatea. Rezultatele obinute de preadolesceni la testele Scala de manifestare a anxietii la copii i Scala de manifestare a anxietii Taylor coreleaz semnificativ (corelaia Spearman) cu indicele anxietii i tipurile anxietii din toate testele administrate: A cu AS (r=414, p=0,01), A cu AT (r=0,343, p=0,01), A cu A (r=0,339, p=0,01), A cu AA (r=0,409, p=0,01), A cu AI (r=0,406, p=0,01), A cu AM (r=0,350, p=0,01), A cu Factorul O (r=0,159, p=0,01) (vezi anexa 1, tabelul A 1.4.). Astfel, rezultatele cercetrii efectuate neau permis s evideniem un numr mare de preadolesceni anxioi (23,54%), fapt atestat i n studiile internaionale ale acestei probleme. Conform cercetrilor analizate din practica mondial, cele mai frecvente probleme de sntate
56

mental cu care se confrunt rile europene sunt anxietatea i depresia. La nivel european, 13% dintre copiii de vrst colar prezint un nivel ridicat de anxietate cu consecine negative asupra performanei colare, a sntii emoionale i a calitii relaiilor cu cei din jur [190]. Potrivit psihologilor americani, n ultimii ani frecvena problemelor psihologice la preadolesceni a crescut considerabil. n particular specialitii vorbesc despre creterea numrului de preadolesceni cu un nivel ridicat de anxietate de la 5% n 1938 la 31% n 2008 [233]. n continuare neam propus s investigm dinamica i specificul anxietii pe subgrupe de vrst pentru preadolescenii de 10 12 ani, preadolescenii de 13 ani i cei de 14 15 ani.

Fig. 2.2. Repartizarea datelor privind nivelul anxietii la preadolescenii supui experimentului (preadolesceni de 10 12 ani, preadolesceni de 13 ani, preadolesceni de 14 15 ani) Analiza cantitativ a rezultatelor prezentate n figura 2.2. ne permite s remarcm c nivelul redus de anxietate este specific preadolescenilor din toate subgrupele de vrst dup cum urmeaz: pentru 6,75% din preadolescenii de 10 12 ani, 4,59% din preadolescenii de 13 ani i 6,09% din preadolescenii de 14 15 ani. Pentru a vedea dac sunt diferene semnificative ntre grupele cercetare, am recurs la testul U MannWhitney. Testarea la semnificaia statistic a datelor prin intermediul testului Mann Whitney nu a stabilit diferene semnificative pentru nivelul redus de anxietate ntre subgrupele de vrst. Nivelul moderat de anxietate este mai frecvent ntlnit la preadolescenii de 14 15 ani 76,35%, n comparaie cu 68,65% de preadolesceni de 13 ani i 65,03% de preadolesceni de 10 12 ani. Diferene statistic semnificative au fost obinute n rezultatele preadolescenilor de 10 12 ani i preadolescenilor de 14 15 ani (p=0,001) i rezultatele preadolescenilor de 13 ani i ale preadolescenilor de 14 15 ani (p=0,005). Rezultatele cantitative ne vorbesc n acest caz despre o cretere a numrului de copii cu anxietate moderat pe parcursul vrstei preadolescente, cu rezultate mai mari pentru preadolescenii de 14 15 ani.

57

Procentajul cel mai nalt de copii pentru nivelul ridicat de anxietate a fost stabilit la preadolescenii cu vrsta cuprins ntre 10 i 12 ani 28,22%, n comparaie cu preadolescenii de 13 ani 25,37% i preadolescenii de 14 15 ani 17,56%. Diferene statistic semnificative au fost obinute ntre rezultatele preadolescenilor de 10 12 ani i ale preadolescenilor de 14 15 ani la pragul de semnificaii p=0,001. Au fost identificate diferene statistic semnificative i ntre rezultatele preadolescenilor de 13 ani i ale preadolescenilor de 14 15 ani la pragul de semnificaie p=0,002, n ambele cazuri cu rezultate mai mari pentru preadolescenii de 10 12 ani. Expunerea grafic a rezultatelor i analiza acestora demonstreaz c exist o tendin cert n modificarea nivelul de anxietate n dependen de vrst. Indicii nivelului redus de anxietate sunt mici pentru toate subgrupele de vrst, fr diferene statistic semnificative. Raportul procentual pentru nivelul moderat de anxietate sporete pe parcursul vrstei preadolescente de la 65,03% la nceputul perioadei, trecnd prin 68,65% la vrsta de 13 ani pn la 76,35% pentru sfritul perioadei. Cu totul alt tendin s-a evideniat pentru nivelul ridicat al anxietii. Aici constatm descreterea numrului de cazuri de la 28,22% la nceputul perioadei, pn la 17,56% spre sfritul etapei de vrst. Cel mai accentuat nivel de anxietate este caracteristic pentru preadolescenii de 10 12

ani n raport cu cei de 13 ani, la care nivelul accentuat de anxietate se reduce nensemnat, ca, ntr-un final, la 14 15 ani acesta s scad substanial. Deosebirile stabilite i trag originea din caracteristicile specifice pentru fiecare din vrstele studiate. Perioada dintre 10 i 12 ani este nceputul preadolescenei, este caracterizat ca fiind tensionat i confuz i este reliefat de o multitudine de transformri fizice, fiziologice, emoionale i cognitive profunde care au un rol esenial n conturarea tabloului psihologic al puberului. Restructurrile morfo-funcionale i biologice la care este supus organismul copilului, schimbarea locului preadolescentului n coal, familie i societate condiioneaz o instabilitate emotiv i hipersensibilitate puternic, ce determin apariia i dezvoltarea jenei, timiditii, nelinitii, nesiguranei de sine, agitaiei i anxietii accentuate. Pentru 13 ani este caracteristic criza preadolescentin, care mult timp a fost considerat principala trstur a acestei perioade de dezvoltare. Criza const ntr-o izbucnire de negare sistematic a valorilor impuse i nenelese sau neacceptate, a identitii anterioare, de copil, pe care prinii se ncpneaz s-o pstreze. Acceptarea i adaptarea la propriile modificri i, totodat, la cele exterioare este problema principal. Criza preadolescentin se manifest pentru fiecare diferit, dar totodat se semnalizeaz anumite schimbri radicale n comportament, se accentueaz dificulti n comunicare, proprii pentru toi puberii. Preadolescenii se evideniaz
58

prin crearea situaiilor conflictuale, impunerea violent a propriilor reguli, eschivarea de la ndeplinirea obligaiilor elementare dnd dovad de introvertism, negativism, dezechilibru emoional care este nsoit de anxietate, nelinite, agresivitate, frustrare i rigiditate. n cazul n care dificultile preadolescenilor se suprapun cu lipsa de nelegere din partea prinilor, strile afective i reaciile copiilor se accentueaz i sporesc. Perioada ntre 14 i 15 ani marcheaz sfritul preadolescenei i este o perioad mai linitit. Schimbrile radicale deja s-au produs n criz. Aici tabloul emotivitii ncepe s se echilibreze puternic, preadolescentul caracterizndu-se prin nuanarea, clarificarea i intensificarea laturii afective. Puberul ncepe s controleze contient expresiile emoionale manifestate sau reinute. n aceste circumstane este esenial s menionm c numrul preadolescenilor cu un nivel accentuat de anxietate scade, datorit amplificrii capacitii de stpnire activ a emoiilor. n schimb, anxietatea se nrdcineaz, se cristalizeaz i se statornicete ca o trstur particular i permanent a preadolescentului i pe termen lung va sta la baza multor dificulti psihologice, avnd un impact negativ asupra dezvoltrii armonioase, impulsionnd formarea unei personaliti predispuse la ngrijorare i deprimare [68]. Demersul tiinific arat faptul c emoiile i sentimentele (trire, exprimare, recunoatere a emoiilor) reprezint un domeniu n care exist clare i puternice diferene de gen [9, 20, 80,

120, 157, 158, 206]. Urmtorul pas n cercetare a fost orientat spre verificarea celei dea doua pri a primei ipoteze, n conformitate cu care n preadolescen exist diferene semnificative n manifestarea anxietii n dependen de genul copiilor.

Fig. 2.3. Datele preadolescenilor supui experimentului privind nivelul anxietii n dependen de gen Datele prezentate n figura 2.3. ne permit s constatm c pentru nivelul redus de anxietate, cotele cele mai mari sunt obinute de biei, n raport de 7,45%, spre deosebire de fete,
59

cu 5,27%. Pentru nivelul moderat de anxietate situaia este urmtoarea: 72,34% din biei manifest un nivel moderat de anxietate, n comparaie cu 67,89% din fete. Procentajul maximal pentru nivelul ridicat de anxietate este specific fetelor 26,84%, spre deosebire de biei 20,21%. Analiza statistic a permis identificarea diferenelor semnificative pentru nivelul moderat de anxietate ntre rezultatele bieilor i ale fetelor, la pragul de semnificaie p=0,001 cu rezultate mai mari pentru biei i pentru nivelul ridicat de anxietate ntre rezultatele bieilor i ale fetelor, la pragul de semnificaii p=0,01, cu rezultate mai mari pentru preadolescente. Astfel anxietatea este mai pregnant exprimat la fete dect la biei. Aceasta se explic prin faptul c fetele se deosebesc de biei n ceea ce privete stilul de exprimare i reglare emoional, care depinde cel mai mult de educaie, de socializare sau context, chiar dac o anumit influen a sistemului nervos nu poate fi total negat. Preadolescentele sunt mai sensibile, mai emotive, mai loiale, mai protective, mai atente la nevoile celorlali, manifest un nivel mai redus al maturizrii socioafective, i minimalizeaz i i suprim emoiile n comparaie cu preadolescenii care sunt mai labili, impulsivi, dominani, ostili, agresivi, cu un control ridicat al exprimrii emoionale. ns, privitor la biei, exist unele dubii n ceea ce privete posibilele manifestri ale anxietii, pentru c ei nu i exteriorizeaz anxietatea, cum o

fac fetele. Emoiile exagerate, cum ar fi furia sau nerbdarea, pot masca anxietatea la biei [68]. Pentru o investigare mai profund a anxietii am comparat bieii i fetele, n funcie de cele 3 nivele de intensitate a anxietii, separat pentru toate subgrupele de vrst.

Fig. 2.4. Distribuia datelor privind anxietatea n dependen de vrsta i genul preadolescenilor n subgrupa de vrst de 10 12 ani din numrul total de biei, 5,34% prezint un nivel redus de anxietate, 58,66% un nivel moderat de anxietate i 36,00% un nivel ridicat de anxietate; din numrul total de fete, 7,96% prezint un nivel redus de anxietate, 70,45% un nivel moderat de anxietate i 21,59% un nivel ridicat de anxietate. Distribuia grafic a rezultatelor pentru
60

preadolescenii de 10 12 ani ne indic diferene de gen privind intensitatea anxietii. Astfel, observm c fetele preadolescente prezint o frecven mrit n cazul scorurilor ce denot un nivel redus i moderat de anxietate, n timp ce bieii obin o frecven mai mare n cazul nivelului ridicat de anxietate. Diferene statistic semnificative privind intensitatea anxietii au fost obinute ntre rezultatele bieilor i fetelor pentru nivelul moderat de anxietate (p=0,05) i ntre rezultatele bieilor i fetelor privind nivelul ridicat de anxietate (p=0,01). Pentru subgrupa de vrst ce include preadolescenii de 13 ani, repartiia rezultatelor pentru biei este urmtoarea: 8,34% din ei prezint un nivel redus de anxietate, 69,44% un nivel moderat de anxietate i 22,22% un nivel ridicat de anxietate, n timp ce la fete atestm o scdere a procentajului pentru nivelul redus i moderat de anxietate pn 3,23% i respectiv 67,74% i o cretere a procentajului pentru nivelul ridicat de anxietate pn la 29,03%. Din datele prezentate se observ c bieii manifest o preponderen n cazul nivelului redus i moderat de anxietate, iar fetele manifest mai frecvent un nivel ridicat de anxietate. Au fost identificate diferene statistic semnificative ntre rezultatele bieilor i fetelor pentru nivelul redus i ridicat de anxietate (p=0,001). n subgrupa de vrst 14 15 ani din numrul total de biei, 9,09% prezint un nivel redus de anxietate, 87,91% un nivel moderat de anxietate i 3,90% un nivel ridicat de anxietate.

Din numrul total de fete, 2,82% prezint un nivel redus de anxietate, 64,78% un nivel moderat de anxietate i 32,39% un nivel ridicat de anxietate. Rezultatele arat c bieii manifest o frecven mrit n cazul scorurilor ce denot un nivel redus i moderat de anxietate, spre deosebire de fete, care prezint o frecven mai mare n cazul nivelului ridicat de anxietate. Diferene statistic semnificative au fost obinute ntre scorurile preadolescenilor i preadolescentelor ridicat (p=0,01). Dincolo de examinarea scorurilor privind anxietatea pentru fiecare categorie de vrst i gen, vom descrie care este evoluia celor 3 nivele de anxietate, separat, n decursul vrstei preadolescente. Bieii prezint o evoluie ascendent n sens cantitativ a nivelului redus i moderat de anxietate, de la 10 12 ani spre 14 15 ani, iar la fete se atest o descretere pentru nivelul redus i moderat de anxietate de la 10 12 ani spre 14 15 ani. Comparnd indicii nivelului ridicat de anxietate la biei, pentru toate subgrupele de vrst, atestm o descretere a rezultatelor odat cu vrsta, dup cum urmeaz: dac la 10 12 ani 36,00% din preadolesceni prezint scoruri ridicate de anxietate, atunci ctre 13 ani numrul acestora se micoreaz pn la 22,22%, ca ntr-un final, la 14 15 ani, s scad considerabil i s
61

pentru toate nivelurile anxietii: redus (p=0,003), moderat (p=0,001) i

ating un procentaj de 3,90%. Diferene statistic semnificative au fost nregistrate ntre scorurile preadolescenilor de 10 12 ani i scorurile preadolescenilor de 13 ani (p=0,001), ntre scorurile preadolescenilor de 13 ani i scorurile preadolescenilor de 14 15 ani (p=0,01), precum i ntre rezultatele preadolescenilor de 10 12 ani i rezultatele preadolescenilor de 14 15 ani (p=0,01), n toate cazurile cu scoruri mai mari pentru preadolescenii de 10 12 ani. Pentru fete se atest o tendin invers i anume o cretere uniform a frecvenei anxietii odat cu vrsta ,dup cum urmeaz: dac la vrst 10 12 ani preadolescentele doar n raport de 21,59% demonstreaz anxietate ridicat, deja la 13 ani numrul acestora crete: la 29,03% de preadolescente ce manifest un nivel ridicat de anxietate, iar ctre 14 15 ani numrul acestora constituie 32,39%, ceea ce reprezint 1/3 din preadolescentele de aceast vrst. Diferene semnificative sau nregistrat ntre scorurile preadolescentelor de 10 12 ani i scorurile preadolescentelor de 13 ani, la pragul de semnificaie p=0,005 i ntre scorurile preadolescentelor de 10 12 ani i 14 15 ani, la pragul de semnificaie p=0,01, n ambele cazuri cu rezultate mai mari pentru preadolescentele cu vrsta cuprins ntre 14 i 15 ani. Generaliznd rezultatele obinute, remarcm c anxietatea este un fenomen rspndit printre preadolesceni 23,54% din ei manifestnd un nivel ridicat de anxietate. Pe parcursul vrstei preadolescente anxietatea cunoate o anumit dinamic, astfel pentru 10 12 ani este

specific un nivel mai ridicat al anxietii, determinat de profundele metamorfoze ale vrstei, comparativ cu perioada imediat urmtoare de 13 ani, unde nivelul anxietii se reduce nensemnat, ca spre vrsta de 14 15 ani, odat cu maturizarea emoional ce are loc, anxietatea preadolescenilor s scad considerabil. Fetele reprezint acel segment al preadolescenilor, n care incidena anxietii este mai ridicat dect n rndul bieilor. n preadolescen difer evoluia anxietii la biei i la fete. Pentru biei, anxietatea accentuat cunoate o involuie, scade de la 10 12 ani spre 14 15 ani, iar pentru fete este specific o tendin invers i anume se atest o cretere a anxietii de la 10 12 ani spre 13 i 14 15 ani. 2.2.2. Tipurile anxietii la preadolesceni Pentru o cercetare mai ampl i mai profund a anxietii n preadolescen ne-am propus s examinm tipurile de anxietate i evoluia acestora n dependen de vrsta i genul preadolescenilor. Pentru studierea nivelului anxietii pe dou dimensiuni, anxietatea stare i anxietatea trstur la preadolesceni, am administrat testele: Inventarul de expresie a anxietii ca stare i trstur pentru copii (pentru preadolescenii de 10 12 ani) i Inventarul de expresie a anxietii ca stare i trstur (pentru cei cu vrsta cuprins ntre 13 i 15 ani).
62

Rezultatele obinute de preadolescenii din lotul experimental sunt ilustrate grafic n cele ce urmeaz.

Fig. 2.5. Distribuia de rezultate privind AS i AT pentru preadolescenii supui experimentului Pentru AS 12,96% din preadolescenii inclui n cercetare obin un nivel redus de AS, 60,06% din preadolesceni prezint un nivel moderat de AS i 26,98% din preadolesceni manifest nivel ridicat de AS. La AT rezultate sau repartizat n felul urmtor: 11,38% din preadolesceni manifest un nivel redus al AT, 65,07% din preadolesceni prezint un nivel moderat al AT i 23,55% din preadolesceni demonstreaz un nivel ridicat de AT. ntre AS i

AT se atest o corelaie pozitiv r=0,520, p=0,01 (vezi anexa 1, tabelul A 1.4.). Faptul dat ne permite s constatm c la preadolescenii ce manifest AS este prezent i AT. Odat cu creterea AS crete i AT. n continuare prezentm datele obinute de preadolescenii testai pentru AS i AT la diferite subgrupe de vrst.

Fig. 2.6. Repartiia rezultatelor privind AS i AT la preadolescenii de 10 12 ani, de 13 ani i de 14 15 ani

63

Analiza comparativ a datelor ne permite s afirmm c nivelul ridicat de AS cunoate o descretere pe parcursul vrstei preadolescente de la 10 12 ani (29,45%) spre 14 15 ani (25,00%). Nu au fost nregistrate modificri n rezultatele care reflect nivelul ridicat de AS pentru preadolescenii de 13 ani i cei de 14 15 ani. Se atest diferene statistic semnificative pentru nivelul ridicat de AS ntre rezultatele preadolescenilor de 10 12 ani i ale preadolescenilor de 13 ani (p=0,005) i pentru rezultatele preadolescenilor de 10 12 ani i 14 15 ani (p=0,001), n ambele cazuri cu rezultate mai mari pentru preadolescenii de 10 12 ani. Pentru nivelul ridicat de AT se observ o tendin invers i anume AT crete pe parcursul vrstei de la nceputul perioadei (20,86%) spre finele acesteia (26,35%). ntre rezultatele preadolescenilor de 10 12 ani i 13 ani i rezultatele preadolescenilor de 10 12 ani i 14 15 ani se atest diferene statistic semnificative p=0,001 i respectiv p=0,005 cu rezultate mai mari pentru preadolescenii de 14 15 ani. Rezultatele expuse ne permit s concluzionm c cu ct mai multe vor fi situaiile stresante n care preadolescentul de 10 12 ani va reaciona cu anxietate, cu att la finele perioadei anxietatea trstur se accentueaz i poate deveni o caracteristic stabil a personalitii. n figurile 2.7. i 2.8. sunt prezentate rezultatele privind AS i AT n funcie de vrsta i genul preadolescenilor.

Fig. 2.7. Distribuia de rezultate privind AS n funcie de vrsta i genul preadolescenilor Bieii i fetele ce manifest AS ridicat se deosebesc n ceea ce privete frecvena acesteia pe parcursul vrstei preadolescente. Rezultatele obinute de biei indic o descretere a AS odat cu vrsta: de la 10 12 ani spre 13 ani i n continuare spre 14 15 ani (33,33%, 22,22% i 20,87%). Diferene statistic semnificative se atest ntre rezultatele preadolescenilor de 10 12 ani i 13 ani (p=0,01) i ntre rezultatele preadolescenilor de 10 12 ani i 14 15 ani (p=0,01), n ambele cazuri cu rezultate mai mari pentru preadolescenii de 10 12 ani. La

64

fete a fost constatat o situaie invers i anume o cretere a frecvenei AS pe parcursul vrstei preadolescente: de la 26,14% la 10 12 ani la 29,04% la 13 ani i un procentaj similar de 29,56% la 14 15 ani. Diferene statistic semnificative se nregistreaz att ntre rezultatele preadolescentelor de 10 12 ani i preadolescentelor de 13 ani (p=0,005), ct i ntre rezultatele preadolescentelor de 10 12 ani i 14 15 ani (p=0,005), cu rezultate mai mari pentru finele perioadei. Tendinele descrise coincid i cu legitile stabilite la indicele de anxietate la preadolescenii din lotul experimental evaluat prin intermediul testelor Scala de manifestare a anxietii la copii i Scala de manifestare a anxietii Taylor (vezi 2.2.1.).

Fig. 2.8. Distribuia de rezultate privind AT n funcie de vrsta i genul preadolescenilor n cazul AT, bieii demonstreaz o descretere neesenial a frecvenei nivelului ridicat al acesteia de la 10 12 ani (24,00%) spre 13 ani (22,23%) i o cretere nesemnificativ ctre 14 15 ani (24, 68%). Constatm n acest caz c AT nu manifest dinamic pe parcursul vrstei, ea fiind practic la acelai nivel de manifestare pentru toi preadolescenii. Pentru fete la AT se nregistreaz aceeai tendin ca i n cazul AS, ponderea nivelului ridicat de AT crete odat cu vrsta: de la nceputul perioadei (18,19%), la 13 ani (25,80%) i ctre sfritul perioadei (28,16%). Diferene statistic semnificative au fost obinute ntre rezultatele preadolescentelor de 10 12 ani i preadolescentelor de 13 ani (p=0,05), ntre rezultatele preadolescentelor de 10 12 ani i cele de 14 15 ani (p=0,05) i ntre scorurile preadolescentelor de 13 i scorurile preadolescentelor de 14 15 ani (p=0,01), cu rezultate mai mari pentru preadolescentele de 14 15 ani. Conform rezultatelor expuse pe parcursul acestei vrste, se pstreaz cu mici fluctuaii AT aproximativ la 1/5 din preadolesceni. Fiind deja trstur de personalitate format la nceputul perioadei, ea cu mici modificri (n cretere i descretere ca numr de subieci) este stabil prezent pn la sfritul perioadei. Schimbri de mai departe n dinamic presupunem c au loc n perioada urmtoare de vrst adolescena.

65

n scopul stabilirii i evalurii anxietii colare, anxietii de autoapreciere, anxietii interpersonale i anxietii magice la preadolesceni am utilizat Scala anxietii A. Prihojan: Forma A (pentru preadolescenii de 10 12 ani) i Forma B (pentru cei cu vrsta cuprins ntre 13 15 ani). n continuare sunt ilustrate grafic rezultatele obinute de preadolescenii din lotul experimental pentru A, AA, AI i AM.

Fig. 2.9. Distribuia rezultatelor privind tipurile de anxietate la preadolescenii supui experimentului

Datele prezentate ne indic faptul c 44,44% din preadolescenii testai obin un scor considerat redus privind A, ceea ce presupune c elevii sunt linitii, destini, stpnii i echilibrai n procesul de studii. n situaiile de verificare, evaluare i apreciere a cunotinelor aceti preadolesceni reuesc s-i pstreze calmul i cumptarea, i pot stpni emoiile i sentimentele. n relaiile cu profesorii i colegii de clas manifest tact n aciune i vorbire. O not distinctiv pentru ei este ncrederea n sine i n potenialul propriu, atitudinea pozitiv fa de sine. 32,54% din preadolesceni manifest un nivel moderat de A. Definitoriu pentru aceti preadolesceni este faptul c n viaa colar frecvent simt nelinite, agitaie i impacien. n contextul comunicrii cu profesorii i colegii de clas adesea exprim temeri, sentimente de ndoial, ruine i pruden. Specific pentru aceti elevi este i un nivel mediu al ncrederii n sine, n capacitile i posibilitile proprii. n situaia de verificare a cunotinelor devin susceptibili i simt nevoia de a se sprijini pe grup. Aceti preadolesceni ncearc s rmn neobservai la lecii, nu manifest iniiativ, nu doresc s rspund din propria dorin, etc. A treia categorie de preadolesceni (23,02%) prezint un nivel ridicat de A. Ei se caracterizeaz prin faptul c n activitatea colar permanent triesc o stare nedefinit de

66

primejdie, anticipeaz nereuita i nerealizarea lor colar, manifest team fa de posibilele evaluri sociale. n faa unei noi sarcini ncearc senzaia de incapacitate, de inaptitudine pentru cerina atribuit i de aici apare tendina de a fugi de eviden i responsabilitate. Treptat aceti preadolesceni se simt tot mai nesiguri de propriile mijloace i posibiliti, devin pesimiti. Ei triesc n forul lor interior experiene umilitoare, care le creeaz un sentiment de autodispre, se simt triti pentru simplul motiv c nu pot duce la ndeplinire o anumit activitate. Pun la inim cele ce se ntmpl, se descurajeaz, la orice obstacole minore se simt depii. Au un sentiment de frustrare, de vid interior i de disperare urmat de o activitate tensionat de cutare, de gsire a unei rezolvri la problema care i frmnt. n clas au relaii mai dificile cu cei din jur i se lovesc de greuti mai mari n activitatea de nvare. Comportamentul acestor preadolesceni este hipermeticulos, hipercorect, ordonat, cu zel excesiv n rezolvarea temelor colare, cu tendin exagerat n privina ordinii i cureniei. Ei sunt conformiti, perfecioniti, permanent stresai c nu vor avea o prestaie perfect care s corespund exigenelor nvtorilor sau chiar propriilor standarde [66]. Prezentarea grafic a rezultatelor pentru AA ne relev urmtorul tablou: 44,70% din numrul total de preadolesceni au obinut un punctaj ce reprezint un nivel redus al AA. Esenial pentru aceti preadolesceni este reprezentarea i evaluarea corespunztoare i exact a propriilor

caracteristici i abiliti, a punctelor forte i punctelor slabe. Ei manifest ncredere, siguran, calm, stpnire de sine i destindere n toate circumstanele i conjuncturile n care le sunt estimate i apreciate calitile i capacitile. Specific pentru aceti preadolesceni este un grad ridicat de acceptare de sine, o reacie potrivit la critic. Ei nu simt disconfort cnd sunt comparai cu ali semeni i profit la maxim de capacitile cu care sunt nzestrai. 34,66% din preadolesceni au un rezultat ce corespunde nivelului moderat de AA. Caracteristic acestor preadolesceni este trirea unei neliniti, agitaii i angoase n unele condiii i mprejurri n care sunt examinate i msurate posibilitile, competenele i potenialul lor. Cele mai frecvente situaii de acest gen sunt: testrile, evalurile, concursurile i competiiile. n acelai context 20,64% din preadolescenii testai prezint un scor ce exprim un nivel ridicat de AA. Caracteristic pentru aceti preadolesceni este faptul c n toate situaiile semnificative de autoevaluare i/sau evaluare a caracteristicilor fizice, cunotinelor, abilitilor, aciunilor i oportunitilor, ei manifest o dispoziie proast, un sentiment puternic de disconfort personal, ndoial de sine, timiditate, insatisfacie, incertitudine i ezitare n aciuni, lips de ndrzneal i un declin n activitate. Pentru preadolescenii dai este caracteristic o concepie greit despre sine nsui, o evaluare inadecvat a caracteristicilor fizice individuale i a celor de personalitate.
67

Pentru AI vom remarca urmtoarea distribuie a rezultatelor: 51,59% din preadolescenii testai prezint un scor care indic nivelul redus de AI. Distinctiv pentru preadolesceni este un comportament absolut normal, linitit, echilibrat i senin n toate situaiile ce implic interaciuni sociale cum sunt: a ine un discurs n faa clasei, a intra n vorb cu un necunoscut, a da un telefon, a vorbi cu un vnztor n magazin. 28,31% de preadolesceni au un nivel moderat al AI. Caracteristic pentru ei este prezena fricii, aprehensiunii i a unei stri de nelinite sufleteasc n anumite situaii sociale care sunt noi, necunoscute i neexperimentate anterior de ei, cum ar fi: a vorbi n faa unui public necunoscut, a merge la o petrecere unde este mult lume necunoscut, a vorbi cu nvtorul. 20,10% din preadolesceni obin un scor caracteristic nivelului ridicat de AI. Definitoriu pentru aceti preadolesceni este faptul c ei nu se pot integra n contextele sociale, la coal, acas sau n cadrul oricror tipuri de relaii. Elevii i dezvolt o serie de gnduri, sentimente i emoii negative i un comportament prin care ncearc s evite contactul cu ceilali oameni, izolndu-se. Ei sunt extrem de speriai c ar putea spune sau face ceva care s i pun n situaii ruinoase, ridicole i jenante sau care s i expun criticii celor din jur. Aceti preadolesceni sunt extrem de preocupai i afectai de felul n care i percep ceilali i de ceea ce ar putea crede despre ei, nct rareori i exprim dorinele i acioneaz conform acestora. Totui astfel de

preadolesceni pot interaciona i comunica cu membrii familiei, dar atunci cnd este vorba despre semenii lor sau despre aduli care nu le sunt familiari, se simt inconfortabil n prezenta lor i refuz s vorbeasc. Semnele cele mai clare ale acestui fenomen se concretizeaz ntr-un refuz universal de a rspunde la ntrebrile adresate de profesori la ore i de a discuta cu semenii. Consecina negativ a nivelului ridicat de anxietate interpersonal este c, odat cu naintarea n vrst, ea se va adnci, va exista i n viaa adult i va afecta viaa fcnd ca aceasta s fie nemulumitoare. La AM datele s-au mprit n felul urmtor: 40,21% de preadolesceni manifest un nivel redus de anxietate magic. Ei nu sunt influenai de prejudeci i credine cu privire la spirite bune i rele, nu cred n farmece i vrji, n semne prevestitoare, n numere fatidice. n asemenea situaii ei dau dovad de calm, echilibru, senintate i cumpnire. 26,46% de preadolesceni se caracterizeaz printr-un nivel moderat de AM. Ei se caracterizeaz prin alarmare, sentimente de apsare, furie, ngrijorare i agitaie n situaii deosebite, cnd se confrunt cu unele superstiii i prejudeci. Cnd presimt c se afl ntr-un pericol iminent, ei recurg la efectuarea unor ritualuri. 33,33% din preadolescenii testai prezint un nivel ridicat de AM. Ei manifest frmntare, stare de nelinite excesiv, tensiune nervoas exprimat prin micri grbite i
68

dezordonate, vulnerabilitate ntr-un complex de situaii i practici care au legtur cu farmece, numere i semne profetice, visuri, comaruri i fenomene inexplicabile. Aceti preadolesceni cred n superstiii i prejudeci, cu mult precizie le recunosc i le respect, sunt stpnii i ptruni de ele. n continuare am comparat scorurile medii obinute de preadolesceni la toate tipurile de anxietate n funcie de cele trei niveluri de manifestare a acestora. Tabelul 2.2. Valorile medii privind tipurile de anxietate la preadolescenii supui experimentului Tipurile anxietii Redus Anxietatea colar Anxietatea de autoapreciere Anxietatea interpersonal Anxietatea magic 2,35 1,16 1,66 2,00 Nivelul anxietii Moderat 6,12 6,00 6,33 5,75 Ridicat 8,98 8,66 8,50 9,50

Rezultatele privind scorurile medii obinute de preadolesceni la cele patru tipuri de anxietate pentru nivelul redus al acestora prezint urmtoarea distribuie: cele mai nalte scoruri medii se atest la preadolescenii cu A (2,35 un. medii) i la preadolescenii cu AM (2,00 un. medii). Rezultate mai mici au fost obinute de preadolescenii cu AI (1,82

un. medii) i

preadolescenii cu AA (1,16 un. medii). Scorurile medii obinute de preadolesceni pentru nivelul moderat al celor patru tipuri de anxietate se repartizeaz n felul urmtor: punctajul maximal este specific pentru preadolescenii cu AI (6,33 un. medii) i preadolescenii cu A (6,12 un. medii). Este n continuare n descretere: preadolescenii cu AA (6,00 un. medii) i preadolescenii cu AM (5,75 un. medii). Punctajul maximal n cazul nivelului ridicat de anxietate se evideniaz la preadolescenii cu AM (9,50 un. medii) i la preadolescenii cu A (8,98 un. medii). La preadolescenii cu AI i la cei cu AA se observ o uoar descretere a valorilor medii pn la 8,66 un. medii i 8,50 un. medii. Analiza prezentat privind dinamica diferit pentru tipurile de anxietate studiate pe parcursul vrstei preadolescente ne-a stimulat la cercetarea corelaiei dintre diferite tipuri de anxietate n preadolescen utiliznd metoda de corelaie Spearman. Conform evalurii rezultatelor experimentale n conformitate cu valoarea coeficientului de corelaie, am stabilit urmtoarele legturi de dependen ntre diferite tipuri de anxietate: Tabelul 2.3. Corelaia ntre A, AA, AI i AM pentru ntregul eantion experimental (Spearman Correlation) Variabilele Coeficientul de corelaie (r) Pragul de semnificaii

69

Anxietate colar / Anxietate de autoapreciere Anxietate colar / Anxietate interpersonal Anxietate colar / Anxietate magic Anxietate de autoapreciere / Anxietate interpersonal Anxietate de autoapreciere / Anxietate magic Anxietate interpersonal / Anxietate magic

0,595 0,517 0,436 0,587 0,350 0,405

p=0,01 p=0,01 p=0,01 p=0,01 p=0,01 p=0,01

Pentru toi preadolescenii inclui n lotul experimental am stabilit corelaii pozitive ntre toate tipurile de anxietate: A i AA (r=0, 595, p=0,01); A i AI (r=0,517, p=0,01); A i AM (r=0,436, p=0,01); AA i AI (r= 0,587, p=0,01); AA i AM (r=0,350, p=0,01); i AI i AM (r=0,405, p=0,01). Conform datelor obinute vom meniona c exist o legtur direct proporional ntre toate tipurile de anxietate la preadolesceni, ceea ce ne permite s vorbim despre faptul c dac la preadolescent am constatat un nivel ridicat al unui tip de anxietate, atunci exist tendina ca i nivelul altor tipuri de anxietate s fie ridicat. n continuare vom analiza rezultatele obinute de preadolesceni din diferite subgrupe de vrst pentru toate cele patru tipuri de anxietate.

Fig. 2.10. Repartiia datelor privind A la preadolescenii de 10 12 ani, de 13 ani i de 14 15 ani Analiza comparativ a rezultatelor privind A pentru preadolescenii de toate vrstele ne permite s constatm c nivelul redus de A este specific preadolescenilor de 13 ani n raport de 47,76%, spre deosebire de preadolescenii de 10 12 ani 45,39% i de preadolescenii de 14 15 ani 41,89%. Diferene statistic semnificative s-au nregistrat ntre rezultatele preadolescenilor de 13 ani i ale preadolescenilor de 14 15 ani la pragul de semnificaie p=0,001, cu o frecven mai mare a A reduse n rndul preadolescenilor de 13 ani. Privind nivelul moderat de A se atest urmtoarea distribuie de rezultate: procentajul cel mai mare este caracteristic preadolescenilor de 14 15 ani (39,87%), n comparaie cu preadolescenii de 13

70

ani 35,82% i preadolescenii de 10 12 ani 24,54%. Diferene statistic semnificative au fost constatate att ntre scorurile preadolescenilor de 10 12 i preadolescenilor de 13 ani (p=0,01) ct i ntre rezultatele preadolescenilor de 10 12 ani i 14 15 ani (p=0,01), precum i ntre scorurile preadolescenilor de 13 ani i de 14 15 ani (p=0,05), cu rezultate mai mari pentru sfritul preadolescenei. Pentru nivelul ridicat de A, frecvena cea mai mare a acesteia este caracteristic preadolescenilor de 10 12 ani i constituie 30,07%, n timp ce la preadolescenii de 13 ani i la preadolescenii de 14 15 ani se nregistreaz o descretere a frecvenei pn la 16,42% i, respectiv, 18,24%. Statistic au fost nregistrate diferene semnificative att ntre rezultatele preadolescenilor de 10 12 ani i cele ale preadolescenilor de 13 ani (p=0,01), ct i ntre preadolescenii de 10 12 ani i preadolescenii de 14 15 ani (p=0,05), n ambele cazuri cu rezultate mai mari pentru preadolescenii cu vrsta cuprins ntre 10 i 12 ani. Ilustrarea grafic i analiza rezultatelor demonstreaz c exist modificri specifice ale nivelului de A n dependen de vrst. Indicii nivelului redus de A sunt specifici pentru preadolescenii din toate subgrupele de vrst. Raportul procentual pentru nivelul moderat de A sporete pe parcursul vrstei preadolescente. n cazul nivelului ridicat de A se atest o tendin invers i anume o reducere a numrului de cazuri pentru nivelul ridicat de A pe parcursul vrstei preadolescente. Cea mai mare frecven n cazul nivelului ridicat de A este caracteristic

pentru preadolescenii de 10 12 ani (30,07%) n raport cu cei de 13 ani, unde numrul de preadolesceni cu A ridicat se micoreaz substanial (16,42%) ca spre finele preadolescenei, ctre 14 15 ani s creasc neesenial (18,24%). Din datele prezentate se observ c preadolescenii de 10 12 ani sunt cei mai numeroi n cazul nivelului ridicat de A. Aceasta se explic prin faptul c nceputul preadolescenei este marcat de schimbarea situaiei sociale de dezvoltare. Odat cu naintarea n vrst, are loc trecerea de la nivelul primar la ciclul gimnazial, n viaa preadolescenilor apar o multitudine de modificri care au un rol esenial n conturarea tabloului lor psihologic. Dintre modificrile cele mai importante vom enumera: trecerea de la sistemul de nvare cu un singur cadru didactic la cel cu muli profesori, care atrage dup sine diversificarea exigenelor, a stilurilor de predare/nvare i condiioneaz o nou interrelaionare dintre copil i profesori, crora preadolescenii urmeaz s le dovedeasc posibilitile lor; diversificarea obiectelor de studiu; suprancrcarea elevilor ca urmare a unui curriculum colar dificil; schimbarea colectivului colar, care necesit eforturi noi n stabilirea contactelor interpersonale, gsirea locului propriu n grup, etc.; situaii de apreciere i examinare frecvent aplicate. Astfel, preadolescenii cu vrsta cuprins ntre 10 i 12 ani se confrunt cu probleme i exigene care sunt mult prea grele pentru

71

ei ca s le poat soluiona de fiecare dat independent i corect. Pe un asemenea fundal, la aceti preadolesceni se instaureaz A.

Fig. 2.11. Distribuia de rezultate privind A n funcie de vrsta i genul preadolescenilor Analiza cantitativ a rezultatelor prezentate n figura 2.11. privind nivelul ridicat de A la biei ne permite s remarcm o descretere evident de la 10 12 ani spre 13 ani (de la 29,33% la 13,88%) i o sporire mic, nesemnificativ de la 13 ani spre 14 15 ani (de la 13,88% la 16,88%). Examinarea statistic a rezultatelor ne-a permis s evideniem diferene semnificative n rezultatele preadolescenilor de 10 12 ani/13 ani (p=0,01), 10 12 ani/14 15 ani (p=0,05) i 13 ani/14 15 ani (p=0,005), n toate cazurile cu rezultate mai mari pentru preadolescenii de 10 12 ani. Aceeai tendin se observ i n cazul fetelor cu nivel ridicat de A, astfel, de la 10 12 ani spre 13 ani se atest o reducere accentuat a procentajului de la 30,68% la 19,36%, de la 13 ani spre 14 15 ani schimbri n rezultate nu se constat (19,36% i 19,72%). La nivel statistic au fost obinute diferene semnificative ntre rezultatele preadolescentelor de 10 12 ani i de 13 ani (p=0,01) precum i ntre rezultatele preadolescentelor de 10 12 ani rndul preadolescentelor de 10 12 ani. n continuare ne-am propus s investigm dinamica i specificul AA pe subgrupe de vrst pentru preadolescenii de 10 12 ani, preadolescenii de 13 ani i cei cu vrsta cuprins ntre 14 i 15 ani. i preadolescentelor de 14 15 ani la pragul de semnificaii (p= 0,01), cu o frecven mai mare n

72

Fig. 2.12. Repartiia datelor privind AA la preadolescenii de 10 12 ani, de 13 ani i de 14 15 ani Analiznd datele prezentate n figura 2.12. pentru nivelul redus al AA atestm frecvena cea mai nalt la preadolescenii de 13 ani (50,74%), n comparaie cu preadolescenii de 10 12 ani (43,56%) i preadolescenii de 14 15 ani (43,24%). Pentru nivelul redus de AA au fost fixate diferene statistic semnificative ntre rezultatele preadolescenilor de 10 12 ani i de 13 ani (p=0,01) i ntre rezultatele preadolescenilor de 13 ani i cele ale preadolescenilor de 14 15 ani (p=0,01). n ambele cazuri se atest o frecven mai mare pentru preadolescenii de 13 ani. Pentru nivelul moderat de AA, preadolescenii de 10 12 ani i preadolescenii de 13 ani obin

un procentaj apropiat (29,45% i 31,34%), n timp ce 41,89% din preadolescenii cu vrsta cuprins ntre de 14 15 ani manifest un nivel moderat de AA. Diferene statistic semnificative au fost obinute ntre rezultatele preadolescenilor de 10 12 ani i ale preadolescenilor de 14 15 ani (p=0,05) i ntre preadolescenii de 13 ani i de 14 15 ani (p= 0,01), cu rezultate mai mari pentru preadolescenii de 14 15 ani. Frecvena cea mai mare la nivelul ridicat al AA a fost obinut de preadolescenii de 10 12 ani (26,99%) n comparaie cu 17,92% pentru preadolescenii de 13 ani i 14,87% pentru preadolescenii de 14 15 ani. Diferene semnificative se nregistreaz ntre rezultatele tuturor subgrupelor de vrst: 10 12 ani / 13 ani (p=0,01), 10 12 ani / 14 15 ani (p=0,01) i 13 ani / 14 15 ani (p=0,005), cu rezultate mai mari pentru nceputul preadolescenei. n corespundere cu datele prezentate vom remarca urmtoarele aspecte n manifestarea AA la preadolescenii de diferit vrst: pentru nivelul redus de AA cea mai mare frecven este caracteristic preadolescenilor de 13 ani; pentru nivelul moderat de AA se atest o cretere a raportului procentual pe parcursul vrstei preadolescente; iar pentru nivelul ridicat de AA este caracteristic o tendin invers i anume, pe parcursul vrstei preadolescente, se constat o descretere a frecvenei AA.

73

n conformitate cu rezultatele prezentate, preadolescenii de 10 12 ani manifest frecvena cea mai ridicat privind AA. Acest lucru poate fi argumentat prin faptul c la nceputul preadolescenei, odat cu schimbarea particularitilor SSD, autoaprecierea copilului se caracterizeaz printr-o atitudine instabil, specific, critic i modest fa de sine. n aprecierile sale prevaleaz nemulumirea de sine care este nsoit de evidenierea neajunsurilor i a caracteristicilor negative ce determin un cadru emoional negativ. Pstrarea ndelungat a tririlor afective negative duce la consolidarea AA. Dincolo de examinarea scorurilor privind AA pentru fiecare categorie de vrst, vom descrie evoluia celor 3 nivele de AA separat pentru biei i fete.

Fig. 2.13. Distribuia de rezultate privind AA n funcie de vrsta i genul preadolescenilor La AA pentru bieii cu nivelul ridicat al acesteia se atest urmtoarea dinamic: de la 10 12 ani spre 13 ani, sesizm o decaden important a frecvenei de la 29,34% la 11,12%, n timp ce de la 13 ani ctre 14 15 ani se observ o ascensiune nensemnat de la 11,12% la 12,99%. Diferenele statistic semnificative au fost calculate ntre rezultatele preadolescenilor de 10 12 ani i de 13 ani (p=0,05) i ntre rezultatele preadolescenilor de 10 12 ani i 14 15 ani (p=0,05). Astfel, pentru biei se nregistreaz o frecven mai mare a AA la nceputul preadolescenei. Preadolescentelor cu nivel ridicat de AA le este caracteristic un tablou invers. Se urmrete o mrire uoar a procentajului de la 10 12 ani spre 13 ani (de la 25,00% la 25,81%), iar de la 13 ani spre 14 15 ani se nregistreaz o micorare nsemnat a procentajului de la 25,81% la 16,90%. Prelucrarea statistic a rezultatelor ne indic prezena diferenelor statistic semnificative ntre rezultatele preadolescentelor: 10 12 ani/14 15 ani (p=0,001) i 13 ani/14 15 ani (p=0,05). La fete, pe parcursul vrstei preadolescente, frecvena cea mai mare a AA este la 13 ani. Att la biei ct i la fete se atest o scdere a ponderii AA ctre sfritul preadolescenei, fapt ce ne vorbete despre modificarea treptat a atitudinii negative fa de sine n una pozitiv, creterea ncrederii n sine i despre apariia autoaprecierii stabile.

74

Rezultatele obinute la AI pentru preadolescenii din diferite subgrupe de vrst se prezint n modul urmtor.

Fig. 2.14. Repartiia datelor privind AI la preadolescenii de 10 12 ani, de 13 ani i de 14 15 ani Distribuia grafic a rezultatelor indic o pondere apropiat pentru preadolescenii din diferite subgrupe de vrst n cazul nivelului redus de AI i constituie 53,38% n rndul preadolescenilor de 10 12 ani, 52,23% i 49,33% n rndul preadolescenilor de 13 ani i al preadolescenilor de 14 15 ani. Au fost semnalate diferene statistic semnificative pentru rezultatele preadolescenilor de 10 12 ani i de 14 15 ani (p=0,001); a celor de 13 ani i de 14 15 ani (p=0,001), cu rezultate mai mari pentru preadolescenii de 10 12 ani. n acelai timp constatm c mai bine de 1/2 din numrul total de preadolesceni manifest un nivel redus de AI. Pentru nivelul moderat de AI se atest o cretere a procentajului de la nceputul preadolescenei spre finele acesteia, dup cum urmeaz: de la 22,69% din preadolescenii cu vrsta cuprins ntre 10 12 ani, la 31,35% din preadolescenii de 13 ani i la 33,10% n cazul preadolescenilor cu vrsta cuprins ntre 14 15 ani. Diferene statistic semnificative s-au nregistrat ntre rezultatele preadolescenilor de 10 12 ani i ale preadolescenilor de 13 ani (p=0,05), ct i ntre rezultatele preadolescenilor de 10 12 ani i de 14 15 ani (p=0,01). Odat cu maturizarea pe parcursul vrstei preadolescente, constatm o cretere a numrului de copii cu nivel moderat de AI. Analiza datelor privind nivelul ridicat de AI ne permite s remarcm o descretere a frecvenei acesteia de la nceputul perioadei spre mijlocul ei (de la 23,93% la 16,42%) i o cretere nesemnificativ ctre finele perioadei (17,57%). Analiza statistic a rezultatelor a evideniat diferene semnificative ntre rezultatele preadolescenilor de 10 12 ani i de 13 ani (p=0,01) i ntre rezultatele preadolescenilor de 10 12 ani i de 14 15 ani (p=0,01). Conform rezultatelor prezentate pentru AI vom constata c nivelul redus al acesteia este specific n aceeai msur pentru preadolescenii cu vrsta cuprins ntre 10 i 12 ani i cei de 13

75

ani. n cazul nivelului moderat de AI, se atest o cretere a procentajului de la nceputul spre finele preadolescenei. O tendin invers este caracteristic pentru nivelul ridicat de AI: aici se noteaz o descretere evident a raportului procentual de la 10 12 ani spre 13 ani i o sporire discret a acestuia spre 14 15 ani. Din nou rezultatele descrise evideniaz o frecven sporit a nivelului ridicat de AI pentru preadolescenii de 10 12 ani. nceputul perioadei este marcat de profunde i importante metamorfoze i restructurri n SSD a copilului, care determin o nou interaciune, relaionare i comunicare cu grupul de semeni, cu profesorii i prinii. Nu ntotdeauna iniiativele preadolescentului de a lega prietenii cu semenii si, n special cu colegii noi, i/sau dorina de a obine un nou tip de relaii cu profesorii i prinii se soldeaz cu succes. Situaiile de insucces genereaz un ir de consecine negative nsoite de stri persistente de nelinite i disconfort psihologic i pot constitui cauza AI. n continuare vom prezenta rezultatele obinute la AI separat pentru biei i fete.

Fig. 2.15. Distribuia de rezultate privind AI n funcie de vrsta i genul preadolescenilor Investigarea comparativ a rezultatelor ne arat c frecvena cea mai mare pentru nivelul ridicat de AI este caracteristic bieilor de 10 12 ani (25,34%), iar n cazul preadolescentelor procentajul maximal aparine fetelor de 13 ani (25,81%). Prelucrarea statistic a rezultatelor pentru preadolesceni denot diferene statistic semnificative la preadolescenii de 10 12 ani i de 13 ani (p=0,01) i la preadolescenii de 10 12 ani i de 14 15 ani (p= 0,05). n cazul fetelor, se atest diferene statistic semnificative n ceea ce privete nivelul ridicat de AI ntre preadolescentele de 10 12 ani i cele de 13 ani (p=0,001) i ntre preadolescentele de 10 12 ani i de 14 15 ani (p=0,001). Exprimm opinia proprie c n dinamica AI exist diferene determinate de vrst i de gen. n special menionm faptul c bieii se confrunt cu probleme n iniierea relaiilor interpersonale la nceputul perioadei, dup care aceste probleme se soluioneaz i ei intr pe deplin n mediul lor de comunicare stabilind relaii de prietenie

76

bazate pe sinceritate i nelegere reciproc. Fetele sunt mult mai selective n stabilirea i meninerea comunicrii i a relaiilor interpersonale pe ntreg parcursul preadolescenei. Un rol important n interaciunile cu semenii la preadolescente l au sensibilitatea, empatia, ncrederea i priceperea de a pstra secretele. Ultimul tip de anxietate, specific preadolescenilor din lotul experimental, este AM.

Fig. 2.16. Repartiia datelor privind AM la preadolescenii de 10 12 ani, de 13 ani i de 14 15 ani Analiza calitativ a rezultatelor pentru nivelul redus de AM ne permite s constatm prezena celei mai nalte frecvene pentru preadolescenii cu vrsta cuprins ntre 14 15 ani

(43,24%). Prelucrarea statistic a rezultatelor evideniaz diferene semnificative ntre rezultatele preadolescenilor din diferite subgrupe de vrst: 10 12 ani / 13 ani (p=0,005), 10 12 ani i 14 15 ani (p=0,005), i 13 / 14 15 ani (p=0,01), cu rezultate mai mari n rndul preadolescenilor de 14 15 ani. Pentru nivelul moderat de AM se consemneaz urmtoarele scoruri pentru preadolescenii de diferit vrst: 27,60% pentru preadolescenii de 10 12 ani, 25,83% pentru preadolescenii de 13 ani i 25,68% pentru preadolescenii de 14 15 ani. Nu au fost nregistrate diferene statistic semnificative ntre subgrupele de vrst studiate. n final vom meniona c 33,13% din preadolescenii de 10 12 ani, 38,80% din preadolescenii de 13 ani i 31,08% din preadolescenii de 14 15 ani manifest nivel ridicat de AM. Pentru nivelul ridicat de AM se consemneaz diferene semnificative ntre rezultatele preadolescenilor cu vrsta cuprins ntre 10 i 12 ani i cei de 13 ani (p=0,002) i ntre rezultatele preadolescenilor de 13 ani i cei cu vrsta cuprins ntre 14 15 ani (p=0,005). Astfel, AM n toate cele trei niveluri de intensitate este specific pentru preadolescenii din toate subgrupele de vrst n modul urmtor: pentru nivelul redus de AM frecvena cea mai mare aparine preadolescenilor de 14 15 ani; pentru nivelul moderat de AM procentajul cel mai nalt este caracteristic preadolescenilor de 10 12 ani; i n cazul nivelului ridicat de AM

77

cel mai mare numr de preadolesceni l constituie cei de 13 ani. Odat cu naintarea lor n vrst, atestm o descretere a acestui tip de anxietate. n urma analizei rezultatelor cu privire la nivelul ridicat de AM, constatm c procentajul cel mai mare de preadolesceni cu AM este specific preadolescenilor de 13 ani. La mijlocul preadolescenei se declaneaz criza care se deosebete prin acuitate i derut. Schimbarea esenial a crizei const n apariia unui nou nivel de contiin de sine care se caracterizeaz prin necesitatea i capacitatea preadolescentului de a se cunoate singur pe sine ca o personalitate integr ce se difereniaz de ceilali oameni. Acest fapt duce la apariia tendinei de autoafirmare, autorealizare i autoeducaie. Anume n contextul acestor transformri i pe fonul general al crizei se agraveaz substanial i se aprofundeaz impactul credinelor i prejudecilor cu referire la spirite bune i rele, farmece, superstiii, semne profetice, visuri, comaruri i fenomene inexplicabile asupra preadolescentului. Copilul devine dominat de ele uneori ajungnd s le respecte cu rigurozitate i strictee. Acest fapt reliefeaz prezena unui nivel ridicat AM. La AM evoluia celor 3 nivele de manifestare a anxietii, separat pentru biei i fete a nregistrat urmtoarele rezultate:

Fig. 2.17. Distribuia rezultatelor privind AM n funcie de vrsta i genul preadolescenilor Pentru biei este specific o cretere a procentajului privind nivelul ridicat de AM de la nceputul preadolescenei (32,00%) spre mijlocul acesteia (41,66%) i o descretere considerabil ctre finele perioadei (25,97%). Analiza statistic a rezultatelor indic diferene semnificative ntre rezultatele tuturor subgrupelor de vrst: 10 12 ani i 13 ani (p=0,05); 10 12 ani i 14 15 ani (p=0,001); 13 ani i 14 15 ani (p=0,01), cu rezultate mai mari pentru preadolescenii de 13 ani. Preadolescentele cu un nivel ridicat de AM, att cele cu vrsta cuprins ntre 10 i 12 ani, cele de 13 ani, ct i preadolescentele cu vrsta cuprins ntre 14 15

78

ani, demonstreaz o frecven apropiat (preadolescentele de 10 12 ani 34,09%, preadolescentele de 13 ani 35,49% i preadolescentele de 14 15 ani 36,62%). Nu au fost evideniate diferene semnificative la nivel statistic ntre preadolescentele din diferite subgrupe de vrst. Bieii au o atitudine sceptic i nencreztoare n ceea ce privete convingerile, prejudecile i superstiiile legate de lumea magic. Fetele, spre deosebire de biei, rmn pe parcursul ntregii perioade mai mult dependente de aceste convingeri, prejudeci i superstiii crezndu-le adevrate i plauzibile. Chiar i n cadrul modului dominant de activitate n comunicarea cu semenii putem surprinde conversaii i discuii pe aceste subiecte cu o nfrumuseare din partea preadolescentelor. n continuare, ne-am propus s investigm comparativ manifestrile tipurilor de anxietate pe subgrupe de vrst: preadolesceni de 10 12 ani, preadolesceni de 13 ani i preadolesceni de 14 15 ani.

Fig. 2.18. Frecvena rezultatelor celor patru tipuri de anxietate la preadolescenii de 10 12 ani Dintre toi preadolescenii cu vrsta cuprins ntre 10 i 12 ani, inclui n cercetarea noastr, 30,07% manifest nivel ridicat de A, 26,99% nivel ridicat de AA, 23,93% din preadolesceni prezint un nivel ridicat de AI i 33,13% demonstreaz un nivel ridicat de AM. n conformitate cu rezultatele prezentate, cel mai frecvent la nceputul preadolescenei se manifest AM i A.

79

Fig. 2.19. Frecvena rezultatelor celor patru tipuri de anxietate la preadolescenii de 13 ani n cazul preadolescenilor de 13 ani, rezultatele scot n eviden urmtoarea situaie: 38,80% din preadolescenii de aceast vrst denot un nivel ridicat de AM. Frecvena celorlalte tipuri de anxietate tinde s se omogenizeze i constituie urmtoarele rezultate: 16,42% din preadolesceni manifest un nivel ridicat de A, 17,92% din preadolesceni demonstreaz un nivel ridicat de AA i 16,42% din preadolesceni prezint un nivel ridicat de AI. Conform datelor expuse, vom remarca faptul c pentru preadolescenii de 13 ani caracteristic, preponderent, este

AM.

Fig. 2.20. Frecvena rezultatelor celor patru tipuri de anxietate la preadolescenii de 14 15 ani Pentru preadolescenii de 14 15 ani se atest urmtoarea distribuie de rezultate: 18,24% din preadolesceni manifest un nivel ridicat de A, 14,87% din preadolesceni prezint un nivel ridicat de AA, 17,57% din preadolesceni demonstreaz nivel ridicat de AI i 31,08% din preadolesceni denot un nivel ridicat de AM. Vom meniona c la sfritul preadolescenei cel mai frecvent se manifest AM. A, AI i AA se nregistreaz mul mai rar.

80

Investigarea comparativ a manifestrii tipurilor de anxietate pe subgrupe de vrst ne ofer urmtoarea legitate: pentru preadolescenii de 10 12, ani caracteristic este AM i A; pentru preadolescenii de 13 ani, specific este AA i AM; pentru cei de 14 15 ani distinctiv este AM. Generaliznd rezultatele obinute dup aplicarea Inventarului de expresie a anxietii ca stare i trstur pentru copii i Inventarului de expresie a anxietii ca stare i trstur, vom consemna c exist o corelaie ntre cele dou dimensiuni ale anxietii: AS i AT. Preadolescenii ce manifest AS demonstreaz i AT. Frecvena cea mai mare pentru AS este caracteristic preadolescenilor de 10 12 ani, iar AT este specific preadolescenilor de 14 15 ani. Totodat n preadolescen difer dinamica AS i AT la biei i fete. AS accentuat la biei cunoate o scdere esenial de la 10 12 ani spre 14 15 ani, spre deosebire de fete la care se produce o cretere considerabil de la 10 12 ani spre 14 15 ani. Pentru AT cu un nivel ridicat, n cazul bieilor nu se nregistreaz modificri importante pe parcursul vrstei, iar pentru fete este caracteristic o cretere semnificativ pe parcursul vrstei preadolescente. Generaliznd rezultatele descrise dup administrarea Scalei anxietii A. Prihojan, afirmm c A, AA, AI i AM sunt frecvent ntlnite la preadolescenii contemporani fiecare din ele avnd dinamic proprie pe parcursul vrstei. Au fost stabilite corelaii pozitive ntre toate

tipurile de anxietate manifestate de preadolesceni, astfel, dac preadolescentul are un nivel ridicat al unui tip de anxietate, atunci exist tendina c i nivelul altui tip de anxietate s fie n cretere. Vom meniona c frecvena cea mai nalt pentru A, AA, AI i AM are urmtoarea variabil: A, AA i AI se nregistreaz la nceputul preadolescenei, iar AM la preadolescenii de 13 ani. i pentru fiecare subgrup de vrst sunt specifice anumite tipuri de anxietate. Astfel, pentru nceputul preadolescenei, sunt caracteristice AM i A, pentru mijlocul i finele preadolescenei definitorie este AM. 2.2.3. Specificul psihologic al anxietii colare la preadolesceni Anxietatea colar ine de procesul instructiv-educativ i reprezint o manifestare a strii emoionale nefavorabile a copiilor care se exprim printr-un sentiment nedefinit de nesiguran. Ea se manifest prin nelinite i agitaie sporit n activitile colare, prin ateptarea aprecierii negative din partea nvtorilor i colegilor, prin nencrederea n sine, n corectitudinea comportamentului i a deciziilor proprii, prin ateptarea dezaprobrii i prin sentimentul inferioritii [66]. n scopul cercetrii nivelului i a specificului anxietii legate de coal la preadolesceni, am administrat Tehnica de diagnosticare a nivelului anxietii colare Phillips.
81

Fig. 2.21. Distribuia rezultatelor privind A pentru preadolescenii supui experimentului Datele ilustrate n figura de mai sus indic urmtoarea distribuie de rezultate: 43,12% dintre preadolescenii testai au obinut un scor considerat redus privind A, 33,59% din subieci au un nivel moderat al A i 23,29% din elevii testai au un nivel ridicat al A. Aceste rezultate sunt apropiate de rezultatele demonstrate de preadolesceni privind A la Scala anxietii A. Prihojan, fapt confirmat i prin coeficientul de corelaie pozitiv obinut aici (r=0,372, la pragul de semnificaie de p=0,01) (vezi anexa 1, tabelul A 1.4.). n continuare vom prezenta factorii ce determin A la preadolescenii din lotul experimental. Tabelul 2.4. Distribuia de date privind factorii determinani ai A la preadolescenii supui experimentului Factorii determinani ai anxietii colare Trirea stresului social Frustrarea necesitii de atingere a succesului Frica de autoafirmare Frica de situaiile de verificare a cunotinelor Frica de a nu corespunde expectanelor celor din jur Rezistena fiziologic joas la stres Problemele i temerile n relaiile cu profesorii Nivelul anxietii colare Redus 0,66 0,92 0,50 1,00 0,83 1,33 1,00 Moderat 1,33 1,08 1,00 1,33 1,50 1,98 1,18 Ridicat 2,00 1,98 1,96 2,33 2,18 2,24 2,66

Rezultatele prezentate n tabelul 2.4. ne permit s vorbim despre deosebirile mediilor la preadolescenii cu diferite niveluri de A n cazul celor 7 factori ai testului. Preadolescenii cu un nivel ridicat de A obin scoruri maximale la toi factorii. Pentru factorul trirea stresului social scorul obinut de aceti preadolesceni este de 2,00 (un. medii), ceea ce indic o stare emoional negativ a copilului, pe fondul creia se dezvolt contactele sale sociale (mai nti de
82

toate cu semenii). Un alt factor studiat este frustrarea necesitii de atingere a succesului. Copiii cu nivel ridicat de A obin un scor de 1,98 (un. medii), lor le este propriu un fond psihologic nefavorabil, care nu le permite s-i satisfac necesitatea de succes i obinere a rezultatelor nalte. Cel de-al treilea factor este frica de autoafirmare, la care colarii foarte anxioi dein un scor de 1,96 (un. medii), ceea ce reflect tririle emoionale negative n situaiile legate de necesitatea de autoprezentare n faa celorlali i de demonstrare a propriilor posibiliti i potenial. La factorul frica de situaiile de verificare a cunotinelor, preadolescenilor cu un nivel ridicat de A le este caracteristic un scor de 2,33 (un. medii), care indic o atitudine negativ a acestora nsoit trirea unei neliniti n situaiile de evaluare i apreciere a cunotinelor, realizrilor i posibilitilor (n special n mod public). Pentru factorul frica de a nu corespunde expectanelor celor din jur scorul obinut de aceti preadolesceni este de 2,18 (un. medii) i se manifest ca o nelinite trit de preadolesceni fa de aprecierea dat de cei din jur i ateptarea unei aprecieri negative. Pentru factorul rezistena fiziologic joas la stres, scorul obinut de preadolescenii cu A ridicat este de 2,24 (un. medii), ceea ce presupune c acestor elevi le este specific o reacionare neadecvat i distructiv la factorii anxioi ai mediului. La factorul problemele i temerile n relaiile cu profesorii, colarii cu un nivel ridicat de A obin un scor de 2,66 (un. medii) ceea ce presupune existena unui fond general negativ n relaiile cu

adulii din coal, fapt ce determin descretea reuitei la nvtur. Rezultatele expuse relev c preadolescenii cu A accentuat obin cele mai nalte scoruri la toi factorii prezentai i anume: trirea stresului social, frustrarea necesitii de atingere a succesului, frica de autoafirmare, frica de situaiile de verificare a cunotinelor, frica de a nu corespunde expectanelor celor din jur, rezistena fiziologic joas la stres i problemele i temerile n relaiile cu profesorii. Astfel, n conformitate cu rezultatele prezentate, vom evalua relaia dintre A i factorii enumerai utiliznd coeficientul de corelaie Spearman. Tabelul 2.5. Corelaia A i scalele testului Tehnica de diagnosticare a nivelului anxietii colare Phillips pentru ntregul lot experimental (Spearman Correlation) Variabilele
Anxietate colar / Trirea stresului social Anxietate colar / Frustrarea necesitii de atingere a succesului Anxietate colar / Frica de autoafirmare Anxietate colar / Frica de situaiile de verificare a cunotinelor Anxietate colar / Frica de a nu corespunde expectanelor celor din jur

Coeficientul de corelaie (r)


0,463 0,518 0,618 0,814 0,607

Pragul de semnificaii
p=0,01 p=0,01 p=0,01 p=0,01 p=0,01

83

Anxietate colar / Rezistena fiziologic joas la stres Anxietate colar / Problemele i temerile n relaiile cu profesorii

0,728 0,255

p=0,01 p=0,01

Pentru toi preadolescenii inclui n cercetare am evideniat corelaii pozitive ntre A i toi factori testului: A i trirea stresului social (r=0,463, p=0,01), A i frustrarea necesitii de atingere a succesului (r=0,518, p=0,01), A i frica de autoafirmare (r=0,618, p= 0,01), A i frica de situaiile de verificare a cunotinelor (r=0,814, p=0,01), A i frica de a nu corespunde expectanelor celor din jur (r=0,607, p=0,01), A i rezistena fiziologic joas la stres (r=0,728, p=0,01) i A i problemele i temerile n relaiile cu profesorii (r=0,255, p=0,01). n concluzie, vom remarca c exist o legtur direct proporional ntre A i toi factorii testului la preadolesceni i c un scor ridicat la unul din factori determin scoruri ridicate i pentru A. Pentru a ilustra ordinea factorilor ce condiioneaz A la preadolescenii din diferite subgrupe de vrst, vom prezenta un tabel cu variabilele analizate: Tabelul 2.6. Ierarhia factorilor determinani ai A n funcie de vrsta preadolescenilor 1. problemele i temerile n relaiile cu profesorii; 2. trirea stresului social; 3. rezistena fiziologic joas la stres; Preadolesceni de 10 12 ani 4. frica de situaiile de verificare a cunotinelor; 5. frica de autoafirmare; 6. frica de a nu corespunde expectanelor celor din jur; 7. frustrarea necesitii de atingere a succesului 1. frica de autoafirmare; 2. rezistena fiziologic joas la stres; 8. frica de a nu corespunde expectanelor celor din jur; Preadolesceni de 13 ani 3. trirea stresului social; 4. frica de situaiile de verificare a cunotinelor; 5. problemele i temerile n relaiile cu profesorii; 6. frustrarea necesitii de atingere a succesului. 1. trirea stresului social; 2. frustrarea necesitii n atingerea succesului; 3. frica de autoafirmare; Preadolesceni de 14 15 ani 9. frica de a nu corespunde expectanelor celor din jur; 4. rezistena fiziologic joas la stres; 5. problemele i temerile n relaiile cu profesorii; 6. frica de situaiile de verificare a cunotinelor. Analiznd rezultatelor expuse n tabelul 2.6., vom meniona c n diferite perioade ale preadolescenei, A este influenat de anumii factori. Pentru preadolescenii de 10 12 ani, problemele i temerile pe care elevul le triete n relaiile cu profesorii, stresul social n contactele pe care le dezvolt cu colegii si de clas i rezistena fiziologic joas la schimbrile ce intervin n viaa colar determin A. La 13 ani, factorii ce influeneaz A se modific i devin: frica de autoafirmare, autoprezentare i demonstrare n faa colegilor i a profesorilor, a
84

propriilor capaciti i potenial, rezistena fiziologic joas la stres ct i frica de a nu corespunde expectanelor celor din jur i anticiparea aprecierii negative din partea acestora. La sfritul preadolescenei, n prim-plan ies ali factori: trirea stresului social, frustrarea necesitii de atingere a succesului i de a obine rezultate nalte i frica de autoafirmare. n concluzie pentru acest paragraf, vom meniona c exist un numr mare de preadolesceni cu nivel ridicat al A (23,29%). n preadolescen factorii determinani ai A sunt: trirea stresului social, frustrarea necesitii de atingere a succesului, frica de autoafirmare, frica de situaiile de verificare a cunotinelor, frica de a nu corespunde expectanelor celor din jur, rezistena fiziologic joas la stres, i problemele i temerile n relaiile cu profesorii. Pentru fiecare perioad a preadolescenei sunt anumii factori care influeneaz apariia A. 2.2.4. Sursele anxietii la preadolesceni n literatura psihologic apar din ce n ce mai frecvent cercetri referitoare la factorii de influen n apariia anxietii [29, 110, 170, 188, 201, 206]. Psihologii consider c anxietatea este cauzat de o combinaie de factori biologici i socio-psihologici. Dintre factorii implicai n apariia anxietii la preadolesceni, iniial i vom analiza pe aceia care in de familie, n special de relaiile afective pe care preadolescentul le stabilete cu prinii.

La vrsta studiat se produc schimbri n sistemul de referin al preadolescentului. Grupul de aceeai vrst, coala i noile interese ncep s capete importan, ns familia continu s fie o structur esenial n creterea preadolescentului, oferindu-i dragoste, ndrumare i sprijin. i n preadolescen copilul simte adesea nevoia de afeciune, ocrotire din partea prinilor, neacceptnd neglijarea sau abandonul din partea acestora [71]. Cei 378 de preadolesceni care au format lotul experimental provin din familii diferite prin componena lor. Astfel 263 dintre preadolescenii testai sunt din familii complete, ei cresc i sunt educai de ambii prini; 80 de preadolesceni provin din familii temporar dezintegrate, care cresc i sunt educai fie de unul din prini (mama sau tata), fie, n cazul cnd ambii prini sunt plecai, rmn n grija altor aduli cum ar fi fratele sau sora mai mare, bunicii, mtui, unchi i uneori chiar vecini; i 35 de copii cresc n familii monoparentale (familii formate dintr-un singur printe ca urmare a despririi prinilor sau a decesului unuia din ei) (vezi anexa 4, tabelul A 2.1.).

85

Fig. 2.22. Distribuia datelor privind nivelul anxietii la preadolesceni n dependen de componena familiei n graficul prezentat observm c pentru toate cele 3 categorii de preadolesceni se nregistreaz toate nivelurile de manifestare a anxietii. Referindu-ne la preadolescenii din familii complete, care cresc i sunt educai de ambii prini, scorurile obinute de acetia privind gradul de manifestare a anxietii, sunt urmtoarele: 3,05% din preadolesceni au un nivel redus de anxietate, 75,28% din preadolesceni prezint un nivel moderat al anxietii, n timp ce 21,67% din preadolescenii din familii complete au un nivel ridicat de anxietate. Examinnd preadolescenii ce provin din familii temporar dezintegrate, copiii care cresc i sunt educai fie de unul din prini (mama sau tata), fie n cazul cnd ambii prini sunt plecai copiii rmai n grija altor aduli cum ar fi fratele sau sora mai mare, bunicii, mtui, unchi i uneori chiar vecini, primim urmtoarele rezultatele privind nivelul anxietii: 7,50% din preadolesceni au un nivel redus de anxietate, n timp ce 63,75% din elevii testai obin un scor considerat ca un nivel moderat de anxietate i 28,75% din preadolesceni au nivel ridicat de anxietate. i ultimul tip de familie pe care l-am analizat l reprezint familiile monoparentale n care copilul crete i este educat de unul din prini. Aici distribuia de date este urmtoarea: 28,58% din preadolesceni au un nivel redus al anxietii. 45,71% din preadolesceni au un nivel moderat al anxietii i 25,71% din preadolesceni sunt cu un nivel ridicat de anxietate. Analiza comparativ a rezultatelor pentru nivelul ridicat al anxietii la preadolescenii ce provin din 3 tipuri de familii ne-a permis s constatm diferene statistic semnificative ntre preadolescenii din familii complete / familii temporar dezintegrate (p=0,005) i familii complete / familii monoparentale (p=0,002), cu rezultate mai mari pentru preadolescenii din familii temporar dezintegrate i familii monoparentale. ns nu s-au constatat diferene statistic semnificative ntre rezultatele preadolescenilor din familii temporar dezintegrate i ale celor din

86

familii monoparentale. Astfel, putem afirma c un numr mai mare de preadolesceni din familii temporar dezintegrate i preadolesceni din familii monoparentale prezint un nivel ridicat al anxietii fa de semenii lor din familii complete. Din considerentele c n cercetarea noastr au fost inclui mai muli preadolesceni din familii temporar dezintegrate n comparaie cu cei educai n familii monoparentale i c situaia preadolescenilor cu prinii plecai n strintate este amplu mediatizat, dar rmne insuficient studiat, n ceea ce urmeaz vom investiga anxietatea la preadolescenii din familii temporar dezintegrate ca o consecin negativ, generat de plecarea prinilor. n cadrul studiului pe care l-am ntreprins n vederea examinrii detaliate a anxietii la preadolescenii din familiile temporar dezintegrate am utilizat separat Scala pentru AS din Inventarul de expresie a anxietii ca stare i trstur pentru copii i Inventarul de expresie a anxietii ca stare i trstur. Preadolescenii au fost chestionai cum se simt din momentul plecrii prinilor.

Fig. 2.23. Distribuia rezultatelor privind anxietatea la preadolescenii din familii temporar dezintegrate Rezultatele grafice indic prezena anxietii pe ansamblul eantionului de preadolesceni din familii temporar dezintegrate. 7,50% dintre preadolescenii din familii temporar dezintegrate denot un nivel redus de anxietate. Aceti preadolesceni afirm c uneori se simt singuri, ncordai i ngrijorai n absena prinilor. Mai mult de jumtate de preadolescenii din familii temporar dezintegrate denot un nivel moderat de anxietate (62,50%). Din rspunsurile acestor preadolesceni observm c ei, de cele mai multe ori, se simt nemulumii, iritai, nctuai, indispui, tensionai i nelinitii, ca rezultat al migraiei prinilor. n ceea ce privete nivelul ridicat de anxietate, un aspect important este c el caracterizeaz circa 30,00% din preadolescenii din familii temporar dezintegrate. Preadolescenii cu un nivel ridicat de anxietate menioneaz c frecvent se simt alarmai, ncordai, ngrijorai, nelinitii, neglijai, nefericii,

87

anxioi i triesc un disconfort psihologic ca o consecin a separrii de prini. Datele prezentate confirm existena unei corelaii semnificative ntre componena familiei i frecvena anxietii la copii: cei din familii temporar dezintegrate manifest mai frecvent anxietate. Anxietatea manifestat de preadolescenii din familii temporar dezintegrate este una specific i anume anxietatea de separare. Elementul esenial al anxietii de separare la preadolescenii din familii temporar dezintegrate l constituie lipsa ataamentului, absena comunicrii i a interaciunii nemijlocite a acestor copii cu prinii. Situaiile de educaie a preadolescenilor din familiile temporar dezintegrate sunt foarte diverse i greu pot fi categorizate. Cu siguran factorii importani care provoc apariia anxietii la copiii rmai acas sunt reprezentai de prinii care sunt plecai i de durata de timp pentru care copiii rmn fr unul sau ambii prini. Pentru o analiz mai profund a specificului anxietii la preadolescenii din familiile temporar dezintegrate, am comparat preadolescenii cu tatl plecat, preadolescenii cu mama plecat i preadolescenii cu ambii prini plecai din punctul de vedere al nivelului de intensitate a anxietii (vezi anexa 4, tabelul A 4.4).

Fig. 2.24. Repartiia rezultatelor privind nivelul anxietii la preadolescenii din diferite familii temporar dezintegrate Constatm c nivelul redus al anxietii este specific doar pentru preadolescenii cu tatl plecat i pentru cei cu mama plecat ntr-un raport de 13,15% i 3,85%. Statistic au fost consemnate diferene semnificative pentru nivelul redus al anxietii la preadolescenii cu tatl plecat i la preadolescenii cu mama plecat, la pragul de semnificaii p=0,005, cu rezultate mai mari pentru preadolescenii cu tatl plecat. Rezultatele prezentate de preadolescenii din familii temporar dezintegrate avnd un nivel moderat al anxietii nu difer vdit (60,53% din preadolescenii cu tatl plecat, 65,38% din preadolescenii cu mama plecat i 62,50% din preadolescenii cu ambii prini plecai demonstreaz un nivel moderat al anxietii). Statistic nu
88

au fost consemnate diferene semnificative pentru nivelul moderat al anxietii la toate cele 3 tipuri de preadolesceni din familii temporar dezintegrate. Aceste rezultate denot faptul c prezena nivelului moderat al anxietii nu depinde de cine din prini este plecat (tatl, mama sau ambii prini), ci este o consecin negativ a schimbrii situaiei sociale a copiilor rmai acas, create ca urmare a migraiei prinilor. Pentru nivelul ridicat al anxietii se atest un tablou distinct fa de celelalte 2 niveluri ale anxietii. Procentajul cel mai mare la nivelul ridicat al anxietii este caracteristic pentru preadolescenii cu ambii prini plecai i pentru cei cu mama plecat, n raport de 37,50% i 30,70%, comparativ cu preadolescenii cu tatl plecat 26,32%. Diferene statistic semnificative, privind anxietatea ridicat, s-au remarcat ntre preadolescenii cu ambii prini plecai i preadolescenii cu tatl plecat (p=0,005) i ntre preadolescenii cu mama plecat i cei cu ambii prini plecai (p=0,005), n ambele cazuri cu rezultate mai mari pentru preadolescenii cu ambii prini plecai. n urma analizei comparative a anxietii la preadolescenii din familii temporar dezintegrate, relevm o anxietate ridicat mult mai frecvent n cazul copiilor cu ambii prini plecai i al celor cu mama plecat. O explicaie, n acest sens, ar fi c plecarea ambilor prini sau a mamei i rmnerea copilului n grija tatlui sau a altor rude are efecte mult mai nefaste asupra dezvoltrii afectivitii i a personalitii preadolescentului. Aceti preadolesceni triesc

sentimente puternice de abandon, trdare, nedreptate, respingere, umilire, se simt singuri, neglijai, simt nevoia de comunicare i de dragoste din partea celor din jur. n continuare vom studia anxietatea la preadolescenii din familii temporar dezintegrate (preadolescenii cu tatl plecat, preadolescenii cu mama plecat i preadolescenii cu ambii prini plecai) n dependen de durata separrii copilului de prini.

Fig. 2.25. Distribuia rezultatelor privind nivelul anxietii la preadolescenii din familii temporar dezintegrate n funcie de durata separrii de prini

89

Din numrul total de prini plecai, taii reprezint categoria cea mai numeroas de migrani (vezi anexa 4, tabelul A 4.4.). Din distribuia de rezultate constatm c numrul preadolescenilor cu tatl plecat difer n funcie de intensitatea anxietii. Astfel, frecvena cea mai mare n cazul scorurilor ce denot un nivel ridicat de anxietate se atest la preadolescenii cu tatl plecat pe o perioad de timp mai mic de 1 an i constituie 42,86%. La fel, n baza distribuiei grafice se observ un procentaj de 24,00% de preadolesceni cu tatl plecat de mai bine de 1 an, care manifest un nivel ridicat de anxietate, iar n cazul preadolescenilor cu tatl plecat de acas de cel puin 3 ani,16,67% de preadolesceni prezint un nivel ridicat de anxietate. Diferene statistice au fost nregistrate, pentru acest nivel de anxietate, la preadolescenii cu tatl plecat pe o perioad mai mic de 1 an i la preadolescenii cu tatl plecat pe o perioad de peste 1 an (p=0,005), ntre preadolescenii cu tatl plecat pe o perioad mai mic de 1 an i preadolescenii cu tatl plecat pe o perioad de peste 3 ani (p=0,001), precum i la preadolescenii cu tatl plecat peste 1 an i la cei cu tatl plecat peste 3 ani (p=0,005), n cele trei cazuri cu rezultate mai mari pentru preadolescenii cu tatl plecat pentru o perioad mai mic de 1 an. n ceea ce privete mamele plecate, rezultatele denot procente semnificativ mai mari privind nivelul ridicat de anxietate n rndul copiilor cu mamele plecate de acas de o perioad

mai mic dect 1 an, i anume 44,44%. n cazul preadolescenilor cu mamele plecate de o perioad de peste 1 an i 3 ani, ponderea privind nivelul ridicat de anxietate este de 27,27% i respectiv 16,66%. Au fost identificate diferene semnificative pentru nivelul ridicat al anxietii la scorurile preadolescenilor cu mama plecat de o perioad mai mic de 1 an i scorurile preadolescenilor cu mama plecat de peste 1 an (p=0,001), ntre valorile preadolescenilor cu mama plecat de o perioad mai mic de 1 an i valorile preadolescenilor cu mama plecat de o perioad de peste 3 ani (p=0,005) i ntre scorurile preadolescenilor cu mama plecat de peste 1 an i ale preadolescenilor cu mama plecat de o perioad de peste 3 ani (p=0,005), n toate cazurile cu rezultate mai mari n cazul preadolescenilor cu mama plecat de o perioad mai mic de 1 an. n continuare ne vom referi la categoria preadolescenilor cu ambii prini plecai. Dup cum relev rezultatele obinute, care sunt prezentate n grafic nivelul ridicat de anxietate prevaleaz n rndul preadolescenilor cu ambii prini plecai de acas: pe o perioad mai mic de 1 an constituie 50,00%, de mai bine de 1 an 33,34% i de cel puin 3 ani 28,58% din numrul total de preadolesceni. Analiza rezultatelor denot diferene semnificative de rezultate pentru nivelul ridicat de anxietate ntre preadolescenii cu ambii prini plecai pe o perioad mai mic de 1 an i preadolescenii cu ambii prini plecai pe o perioad de peste 1 an (p=0,005), la
90

preadolescenii cu ambii prini plecai de o perioad mai mic de 1 an i preadolescenii cu prinii plecai de o perioad de peste 3 ani (p=0,005) i ntre preadolescenii cu ambii prini plecai de o perioad de peste 1 an i cei cu ambii prini plecai de mai bine de 3 ani (p=0,001), cu rezultate mai mari pentru preadolescenii cu ambii prini plecai de mai puin de 1 an. Tuturor preadolescenilor din familii temporar dezintegrate le este caracteristic cea mai mare frecven a anxietii ridicate n perioada imediat urmtoare plecrii prinilor. Problemele de natur emoional cu care se confrunt preadolescentul: sensibilitatea, ngrijorarea, nelinitea, suspiciunea i, inclusiv, anxietatea sunt justificate de lipsa afectivitii, dragostei i a suportului printesc, precum i a contactului i a comunicrii cu prinii. Treptat ns preadolescenii din familii temporar dezintegrate se adapteaz la situaia social nou creat i are loc o descretere a ponderii anxietii accentuate. Copii manifest n schimb tristee, dor de prini, furie, vinovie, nencredere n sine etc. Cu toate c familia temporar dezintegrat i familia monoparental pot fi factor determinant al anxietii ridicate n preadolescen, i n familii complete a fost identificat un numr mare de preadolesceni cu anxietate ridicat, ceea ce ne permite s afirmm c apariia anxietii nu ntotdeauna depinde de componenta structural a familiei. n continuare am investigat atmosfera spiritual, interrelaiile ce se stabilesc ntre

membrii aduli ai familiei (printe printe), ntre aduli i copii (prini copii) i copii copii i modul de comunicare care predomin. Pentru identificarea factorilor familiali ce determin apariia i instaurarea anxietii la preadolesceni, am aplicat testul proiectiv Desenul familiei n aciune. Acest test proiectiv ofer o bogat informaie despre situaiile concrete din familiile subiecilor testai, ajut la determinarea tipurilor de relaii construite n cadrul familiei. n acelai timp, menionm faptul c pe lng relaiile copil printe exist i alte elemente importante n situaia social de dezvoltare a preadolescentului, cum ar fi sfera de relaii dintre copil alt copil, copil mediul material ambiant, copil el nsui, care au fost studiate n psihologia autohton [64, 72, 93] i care, n viziunea noastr, sunt factori ce influeneaz anxietatea. Considerm c diferenele care exist n aceste sfere a SSD determin diversele niveluri de manifestare a anxietii. La preadolesceni cu aceeai caracteristic ale SSD prini plecai peste hotare difer celelalte sfere determinante ale procesului de formare a personalitii, ceea ce in viziunea noastr a condiionat diferenele n manifestarea anxietii.

91

Fig. 2.26. Repartiia datelor privind indicii testului Desenul familiei n aciune la preadolesceni Un factor important care determin apariia sau absena anxietii la preadolesceni l constituie situaia familial (climatul, relaiile, comunicarea, etc.). Analiznd rezultatele obinute la indicele situaia familial favorabil vom meniona c cel mai nalt scor mediu de 0,86 (u.c.) l prezint preadolescenii cu un nivel redus de anxietate care cresc n familii cu un climat favorabil. n situaia social de dezvoltare a acestor preadolesceni exist maximum de nelegere, respect i ajutor reciproc, responsabilitate, simpatie, ataament, dragoste, toleran, acceptare, cooperare i ncredere. Familia i ofer copilului securitate, intimitate, linite i relaxare care sunt condiii fundamentale n procesul de formare a ncrederii i echilibrului acestuia. Puberii cu un nivel moderat de anxietate obin un scor mediu de 0,59 (u.c.) la acelai indice, ceea ce presupune o situaie social de dezvoltare mai puin favorabil. Aceti preadolesceni cresc ntr-o atmosfer unde li se ofer mai puin dragoste, ncredere i cldur. n aceste familii uneori au loc nenelegeri, situaii tensionate, neacceptare i conflicte. Atitudinea rece i de respingere din partea familiei determin manifestarea unui nivel moderat de anxietate. Situaia social de dezvoltare nefavorabil determin un nivel ridicat de anxietate, cu cel mai jos scor mediu de 0,16 (u.c.). Potrivit psihologilor A. Blau i W. Hulse, n familia n care crete preadolescentul anxios prevaleaz emoiile negative, nenelegerile, concurena, antipatia, lipsa de respect, ncordarea, neacceptarea, nelinitea i insecuritatea [110]. Preadolescentul este lipsit de ncredere, dragoste, cldur i suport din partea prinilor. Copilul care nu se simte nconjurat cu suficient sprijin afectiv nu reuete s gseasc n el fora de a-i depi i de a-i controla temerile i anxietatea. Studiul de corelaie a rezultatelor ne permite s menionm c a fost stabilit o corelaie pozitiv semnificativ ntre nivelul de anxietate a preadolescentului i situaia familial n care acesta crete, coeficientul de corelaie constituind r=0,406, p=0,05 (vezi anexa 5, tabelul A 5.4.).

92

Prin urmare, o situaie familiala nefavorabil, neprielnic i dezavantajoas, impregnat cu emoii negative determin un nivel ridicat de anxietate. n continuare vom examina un alt indice al testului, i anume anxietatea n familie. Preadolescenii cu un nivel redus de anxietate prezint cel mai sczut scor mediu, de 0,20 (u.c.). Prinii acestor copii manifest un comportament linitit, panic, cumptat, destins i au o atitudine calm, chibzuit, binevoitoare, temperat i par lipsii de griji. Elevii cu un nivel moderat de anxietate prezint un scor mediu de 0,46 (u.c.) la indicele anxietate n familie. Prinii acestora periodic manifest un grad moderat de nervozitate, sunt cuprini de nelinite accentuat. Triesc ncordat, au o predispunere de a lua totul n serios. Toate aceste triri sunt preluate de preadolesceni i pot fi observate i n comportamentul acestora. Subiecii cu un nivel ridicat de anxietate prezint cel mai nalt scor mediu, i anume cel de 0,82 (u.c.) privind nivelul de anxietate n familie. Conform cercettorilor T. Lavrentieva, N. Nekrasova, Z. Nekrasova, A. Prihojan, A. Zaharov, anxietatea este contagioas: preadolescentul o resimte pe cea a prinilor i o trimite napoi ca pe un ecou [154, 178, 193, 205, 206]. Este sigur faptul c o preadolescen trit alturi de o mam (sau un tat, dei taii anxioi sunt mult mai rari) ngrijorat n permanen l predispune pe copil s se comporte la fel. Astfel de prini

le transmit copiilor imaginea unei lumi periculoase, pline de capcane, n care preadolescentul nu se poate dezvolta liber n funcie de plcerile i nevoile sale. Puberul este inhibat n dezvoltarea sa fizic i psihic i nu poate evolua. Copilul reacioneaz la nelinitea prinilor printr-o nelinite i mai mare, pentru c nici nu tie cum s o exprime i nici nu nelege ce se ntmpl. Nu este nici mcar n msur s aprecieze realitatea pericolelor. Este dezarmat, incapabil s se detaeze de ceea ce triete i are foarte puine mijloace pentru a se apra de nelinitea prinilor. Dac tatl este mai destins i reprezint o contrapondere la anxietatea mamei, preadolescentul se va putea sprijini pe el. Dar datorit numrului mare de familii temporar dezintegrate, n care tatl lipsete, copilul nu este n contact direct dect cu mama care l menine dependent. Exist riscul ca el s dezvolte la rndul su o anxietate pe care cu greu o va nvinge [71]. Corelaia pozitiv stabilit pentru acest parametru al testului este de r=0,248, p=0,05 (vezi anexa 5, tabelul A 5.4.), fapt ce ne confirm c anxietatea preadolescentului este preluat din familie. Urmtorul indice este conflictul n familie. Media minim de 0,24 (u.c.) privind conflictualitatea n familie o dein preadolescenii cu un nivel sczut de anxietate. Aceti preadolesceni cresc ntr-o familie unde relaiile ntre membrei ei sunt armonioase, pline de
93

afeciune, unde exist compromis, empatie i ncurajare, prinii oferindu-le copiilor modele de comportament bogate n emoii pozitive ceea ce le ofer siguran. Valoarea medie de 0,48 (u.c.) o indic preadolescenii cu un nivel moderat al anxietii, ceea ce presupune c ei cresc ntr-o familie n care uneori au loc dezacorduri, certuri, nenelegerile i contradicii dintre prini, fapt care condiioneaz apariia anxietii. Este de remarcat c media maxim de 0,72 (u.c.) o prezint preadolescenii cu un nivel ridicat de anxietate. Aceste rezultate confirm c preadolescenii cu un nivel ridicat de anxietate provin din familii n care relaiile ntre membrii acestora sunt conflictuale i ostile, iar prinii oferindu-le zilnic copiilor modele de comportament lipsit de afeciune ce dezvolt i nrdcineaz la copil insecuritatea, grijile i nelinitea. Studiul de corelaie ne-a oferit un coeficient de corelaie pozitiv r=0,238, p=0,05 (vezi anexa 5, tabelul A 5.4.). Vom remarca faptul c btaia, conflictul, cearta, critica, dac sunt permanente genereaz destructurri ale personalitii care pot determina instaurarea anxieti puternice. Concluzii similare unt rezumate i n alte cercetri psihologice realizate de A. Bacus, B. Cociubei, T. Dragunova, J. Eckersleyd, I. Mitrofan, E. Novikova, A. Prihojan [8, 29, 51, 142, 169, 170, 201, 206]. Cu privire la indicele simul inferioritii n familie, menionm c preadolescenii cu un

nivel redus al anxietii prezint un scor mediu de 0,14 (u.c.). n astfel de familii copilul simte c este important, acceptat aa cum este, se simte unic. Aceasta contribuie la dezvoltarea respectului de sine i a ncrederii c toate obstacolele sunt trectoare deoarece este ferm convins c le poate depi. Preadolescenii cu un nivel moderat al anxietii, la acelai indice, demonstreaz un scor mediu de 0,60 (u.c), ceea ce sugereaz c acceptarea i dragostea oferit de prini este condiionat de comportamentul preadolescentului. Uneori ntlnim situaia n care copilul nu tie cum s se comporte pentru a fi apreciat de ctre prini, fapt ce i provoac multe griji, preocupri i anxietate. Preadolescenii cu un nivel ridicat al anxietii prezint cel mai nalt scor mediu care, este de 0,94 (u.c.), ceea ce presupune ca n mediul social de dezvoltare sunt frecvente situaiile n care copilul se simte neglijat, inferior i marginalizat fa de un alt membru al familiei. n acest context, A. Adler menioneaz c sentimentul de inferioritate dezvoltat n familie poate evolua spre starea de complex, spre apariia unui profund sentiment de neputin, de incapacitate care se poate prelungi prin dezvoltarea unei reacii de introversiune exagerat, de abandon i care poate impulsiona anxietatea [1].

94

Coeficientul de corelaie pozitiv obinut este r=0,132, la pragul de semnificaii p=0,05 (vezi anexa 5, tabelul A 5.4.) ceea ce ne permite s susinem c respingerea, dezaprobarea, blamarea i stigmatizarea copilului determin un nivel puternic de anxietate. Rezultatele obinute la variabila ostilitate n familie se prezint n modul urmtor. Elevii cu un nivel redus de anxietate obin o medie de 0,23 (u.c.). n aceste familii exist o atmosfer cald, cu relaii armonioase, cu ncredere i stabilitate emoional. n acelai timp preadolescenii cu un nivel moderat al anxietii obin o cot medie de 0,54 (u.c.), ceea ce presupune o familie cu relaii puin ostile ntre membrii familiei, dei totui exist divergene, conflicte i uneori manifestri de ur. Preadolescenii cu un nivel ridicat al anxietii obin un scor mediu de 0,78 (u.c.) ceea ce denot faptul c elevii cresc ntr-o familie n care relaiile dintre membri sunt dumnoase, persist ostilitatea, ura i frustrarea, negativismul, instabilitatea emoional. Manifestarea ndelungat a acestor forme de comportament afectiv n familie genereaz formarea unor trsturi negative ale personalitii i consolidarea acestora. De asemenea exist o corelaie pozitiv ntre nivelul anxietii i ostilitatea din familie, r=0,177, p=0,05 (vezi anexa 5, tabelul A 5.4.). Astfel, atitudinea dumnoas, plin de ur i antipatie creeaz condiii pentru dezvoltarea anxietii.

n concluzie vom consemna c preadolescenii cu diverse niveluri de anxietate provin din familii cu un climat afectiv diferit ca situaie concret de dezvoltare. Astfel, preadolescenii educai ntr-o situaie social armonioas, n care prinii sunt un exemplu, poate nu constant, dar durabil de afeciune i bucurie de via, manifest un nivel redus de anxietate. Copiii cresc cu mai mult ncredere i respect de sine. Prinii care se stimeaz i au ncredere n sine sunt api s transmit aceste caliti copiilor. Ele sunt absorbite cu uurin de ctre copil, el reproducnd schemele de comportament pe care le are n faa ochilor. Cu ct se va simi mai iubit i mai acceptat aa cum este, cu att va avea mai multa ncredere n sine, n timp ce preadolescenii cu un nivel ridicat de anxietate cresc ntr-o atmosfer de fric, aversiune sau de restricii permanente care duc la inhibare. Carenele familiale se reflect ntotdeauna n psihicul i n comportamentul preadolescentului genernd sentimente de respingere, stri de nelinite, ateptare ncordat i anxietate. Un element nou caracteristic preadolescenei este schimbarea sistemului de referin: dac pentru perioada precedent de dezvoltare prinii reprezentau centrul de referin n stabilirea comportamentului propriu, familia oferindu-i copilului primele modele de nelegere a lumii, precum i norme i reguli de conduit moral, atunci pentru preadolescent situaia se modific. Valorile de referin sunt oferite acum de grupul de aceeai vrst. Un rol nsemnat la
95

aceast vrst l ocup viaa social-relaional. Trebuina de apartenen la grupul de aceeai vrst, nevoia de relaionare cu ceilali i de dobndire a unui statut n interiorul grupului de semeni devine din ce n ce mai pregnant [9, 24, 65, 89, 98, 101, 115, 127, 164, 165, 208, 211, 213]. n contextul celor expuse, ne-am propus s investigm cum influeneaz locul pe care l ocup preadolescentul n relaiile sociale asupra anxietii acestuia. Pentru stabilirea amplasamentului i a statutului preadolescenilor n contextul relaiilor interpersonale ct i pentru stabilirea structurii psihologice globale a grupului i a subgrupurilor, am utilizat Testul sociometric n clasele n care sunt inclui preadolescenii. Conform datelor obinute n test statutele preadolescenilor n interiorul clasei, pot varia ntre subieci respini, acceptai i chiar lideri ai grupului. n clasele de elevi putem diferenia dou structuri fundamentale: o structur formal i o structur informal. Structura formal a clasei de preadolesceni se caracterizeaz prin relaii instituionalizate, n care interaciunile elevilor sunt guvernate de un numr mare de reguli i norme explicite i impuse n prealabil i nu de preferinele interpersonale, simpatii sau antipatii. Structura formal apare ca rezultat al nvestirii oficiale a preadolescenilor n diferite roluri (de exemplu: ef de

clas). n urma acestor nvestiri fcute de diriginte, apar n mod firesc diveri lideri oficiali/formali. Acetia formeaz un sistem de conducere ce are ca sarcini s urmreasc, s ndeplineasc i s ating anumite obiective comune. Forma i coninutul unei astfel de structuri sunt condiionate de autoritatea i de modul n care se iau deciziile i se nfptuiesc sarcinile. Prezena dirigintelui determin un anumit specific de relaionare a preadolescenilor n cadrul colectivului de elevi. n grupele de semeni cu structur organizaional dat, pe baza rezultatelor cuprinse n matricea sociometric, se prezint urmtoarele relaii interpersonale n interiorul colectivului sub form grafic.

96

Fig. 2.27. Frecvena indicilor sociometrici la preadolescenii supui experimentului cu diferite

niveluri de anxietate (situaia formal) Din 24 de preadolesceni cu nivel redus de anxietate, 62,50% (15) sunt lideri formali, 20,84% (5) sunt acceptai i 16,66% (4) sunt izolai. Att la preadolescenii lideri formali ct i la preadolescenii acceptai se creeaz sentimentul de membru al clasei. Considerm c apartenena preadolescenilor la un anumit grup, precum i iniierea i participarea la activitile comune sunt generatoare de sentimente valorizatoare de satisfacie personal i de securitate afectiv. La preadolescenii cu nivel moderat i ridicat de anxietate, am obinut urmtoarele rezultate: din 265 de preadolesceni cu nivel moderat de anxietate, 11,69% (31) sunt lideri, 65,67% (174) sunt acceptai i 22,64% (60) sunt izolai; din 89 de preadolesceni cu nivel ridicat de anxietate 17,97% (16) sunt lideri, 66,67% (54) sunt acceptai i 21,36% (19) sunt izolai. Conform datelor prezentate considerm c exist un numr mare de preadolesceni respini i izolai de ctre liderii formali, profesori i de ceilali colegi de clas. Preadolescenii au nevoie de apartenen i de recunoatere n clasa n care nva, iar cnd acestea lipsesc, poate interveni un spectru larg de efecte negative cum ar fi: scderea interesului pentru asimilarea cunotinelor, cutarea altor ci de afirmare a personalitii (agresivitate, criticism violent) sau frustrare, devalorizare, vulnerabilitate i anxietate accentuat. Structura informal se caracterizeaz prin faptul c relaia dintre membrii colectivului de elevi nu este impus sau reglementat din exterior, ci este rezultatul firesc, natural i spontan al relaiilor intersubiective, psihologice ce se stabilesc ntre preadolesceni. Acestea reprezint relaii interpersonale ale diferitor personaliti, care se influeneaz mutual, prin care elevii se percep, comunic, acioneaz i reacioneaz unii n raport cu alii, se cunosc, se apropie, se asociaz, se ndrgesc, se ajut, se mprietenesc sau dimpotriv se suspecteaz, devin geloi, se

97

resping. Structura informal a grupului are un caracter afectiv bazat pe legturi sociometrice de afiniti, simpatie, antipatie i de indiferen fa de membrii si. Pentru configurarea informal a grupului s-au nregistrat urmtoarele rezultate n form grafic:

Fig. 2.28. Frecvena indicilor sociometrici la preadolescenii supui experimentului cu diferite niveluri de anxietate (situaia informal) Datele testului sociometric pentru situaia informal ne permit s surprindem urmtoarea distribuie: din 24 de preadolesceni cu nivel redus de anxietate 50,00% (12) sunt lideri, 37,50% (9) sunt acceptai i 12,50% (3) sunt izolai. Pentru preadolescenii cu nivel moderat de anxietate ct i pentru preadolescenii cu nivel ridicat de anxietate este caracteristic statutul de elev acceptat i izolat n cmpul relaiilor interpersonale (din 265 de preadolesceni cu nivel moderat de anxietate: 7,92% (21) sunt lideri, 76,60% (203) sunt acceptai i 15,48% (41) sunt izolai; din 89 de preadolesceni cu nivel ridicat de anxietate: 3,37% (3) sunt lideri, 64,04% (57) sunt acceptai i 32,59% (29) sunt izolai. Remarcm c atitudinea rece, de indiferen i antipatic a colegilor fa de preadolescent nu creeaz premisele necesare formrii emoiilor pozitive. Respingerea preadolescenilor de ctre grupul de semeni, deficitul de interrelaii, de comunicare interpersonal i lipsa afinitii sufleteti se identific cu instabilitatea emoional, iritabilitatea, nchiderea n sine, cu sentimentele devalorizante, cu stima de sine sczut, indiferena i dezinteres fa de anumite activiti. Statornicirea unei astfel de poziii n grupul de semeni duce la apariia strilor persistente de frustrare, nelinite, depresie i anxietate. Rezultatele prezentate sunt probate i prin coeficienii de corelaie. Astfel exist corelaie semnificativ pozitiv ntre anxietate i statutul social pe care l ocup preadolescentul n grupul

98

de semeni (clasa), att n cazul situaiei formale (r=0,561, p=0,01) ct i al celei informale (r=0,647, p=0,01). Tabelul 2.7. Corelaia anxietii cu statutul social al preadolescentului n grupul de semeni (clas) (Spearman Correlation) Statutul social Anxietate / Situaia formal Anxietate / Situaia informal Coeficientul de corelaie (r) 0,561 0,647 Pragul de semnificaie (p) p=0,01 p=0,01

Unul din grupurile cele mai importante din viaa preadolescentului este clasa de elevi ca structur formal i informal, ea ndeplinind cel mai bine cteva dintre motivele fundamentale ale conduitei umane: nevoia de afiliere, de participare, de recunoatere, de afirmare, de status, de protecie i de securitate. n momentul n care preadolescentul este respins i exclus din aceast colectivitate, el poate s fie dominat de anxietate. Aici nc o dat este cazul s menionm faptul c numai lund n ansamblu SSD cu toate sferele de baz copil matur, copil alt copil, copil anturaj material i copil El nsui putem vorbi despre contextul social care determin anxietatea. Anxietatea n preadolescen poate fi condiionat nu doar de contextul familial i de viaa social a copilului, ci i de particularitile personalitii care se afl n proces de formare.

Unul din cele mai importante progrese n personalitatea preadolescentului este dezvoltarea contiinei de sine ca nucleu al personalitii. Preadolescenii se caracterizeaz prin necesitatea i capacitatea de a se cunoate singuri pe ei ca o personalitate integr, ce se deosebete mult de majoritatea celorlali oameni. Aceast necesitate i face pe preadolesceni s se concentreze asupra lumii interioare proprii. Ca urmare, ncepe descoperirea Eului, considerat de psihologi drept una din cele mai importante realizri ale preadolescenei. Lumea interioar, propriile triri emoionale, gnduri i capaciti devin pentru preadolescent principala realitate [64, 65, 71]. Descoperirea lumii interioare este un eveniment mbucurtor pentru preadolesceni, dar n acelai timp, plin de neliniti i triri dramatice. Imaginea Eului este confuz nc, nedefinit i nesistematizat, ceea ce duce la ngrijorare, agitaie i nelinite. Reieind din aceste considerente, urmrim n ce msur dezvoltarea i restructurrile din contiina de sine influeneaz anxietatea preadolescenilor. Caracteristicile contiinei de sine a preadolescenilor cu diferite niveluri de anxietate au fost conturate n urma aplicrii testului 20 de Eu. n conformitate cu numrul de atribute asociate sinelui, preadolescenii cu diferite niveluri de anxietate prezint urmtoarea distribuie de rezultate:
99

Tabelul 2.8. Calitatea autoprezentrii la preadolescenii cu diferite niveluri de intensitate a anxietii Nr. de caracteristici Preadolesceni cu nivel redus de anxietate 4 8 caracteristici 9 17 caracteristici 18 20 caracteristici 8,34% 91,66% Preadolesceni cu nivel moderat de anxietate 3,39% 7,93% 88,68% Preadolesceni cu nivel ridicat de anxietate 6,75% 14,60% 78,65%

4 8 caracteristici sunt specifice doar pentru preadolescenii cu nivel moderat (3,39%) i preadolescenii cu nivel ridicat de anxietate (6,75%). Aceti preadolesceni sunt marcai de nencredere n forele proprii, de o gndire rigid, stereotip sau prin care se insist asupra rezolvrilor banale, fr a fi valorificat potenialul creativ de care ei dispun; ori externali, care nu caut explicaii n cele ce i se ntmpl n sine, ci n exterior. 9 17 caracteristici sunt proprii preadolescenilor cu diferite nivele de anxietate: preadolescenii cu nivel redus de anxietate (8,34%), preadolescenii cu nivel moderat de anxietate (7,93%) i preadolescenii cu nivel ridicat de anxietate (14,60%). Ei se confrunt cu dificulti n aprecierea de sine din anumite considerente sociale sau chiar psihologice:

autocunoatere moderat, insuficien de vocabular, greuti n exprimare, statut defavorabil n grupul de apartenen. 18 20 de caracteristici: preadolescenii cu nivel redus de anxietate (91,66%), preadolescenii cu nivel moderat de anxietate (88,68%) i preadolescenii cu nivel ridicat de anxietate (78, 65%). Definitoriu pentru aceti preadolesceni este un nivel nalt al autoprezentrii. Analiza comparativ a rezultatelor relev urmtorul tablou: un numr mare de preadolesceni cu diferite nivele de intensitate a anxietii manifest un nivel nalt al autoprezentrii, ceea ce denot faptul c imaginea de sine la preadolesceni este relativ format. Totodat n rndul preadolescenilor cu nivel moderat de anxietate i al preadolescenilor cu nivel ridicat de anxietate se atest o imagine de sine nedesluit, nedefinit i dezorganizat. Confuziile i impreciziile n imaginea Eului la aceti preadolesceni ce provoac nelinite, agitaie i senzaia unui gol interior ce trebuie lichidat. Pe acest fundal apare i se instaureaz anxietatea. Faptul este confirmat i de alte cercetri psihologice [64, 106, 206]. Tabelul 2.9. Frecvena atributelor din categoria A (caracteristici fizice) la preadolescenii cu diferite nivele de anxietate Caracteristici 0 1-4 5

100

Preadolesceni cu nivel redus de anxietate Preadolesceni cu nivel moderat de anxietate Preadolesceni cu nivel ridicat de anxietate

Frecvena Procentajul Frecvena Procentajul Frecvena Procentajul

5 20,84 65 24,53 28 31,46

17 70,83 170 64,15 50 56,18

2 8,33 30 11,32 11 12,36

Analiza comparativ a rezultatelor arat c scorurile obinute de preadolescenii cu anxietate de intensitate diferit variaz. Majoritatea preadolescenilor cu anxietate de diferite niveluri listeaz ntre 1 i 4 nsuiri fizice, numr ce reprezint o imagine mai mult sau mai puin complet despre Eul corporal-fizic. Numrul preadolescenilor cu nivel moderat i al celor cu nivel ridicat de anxietate constituie un procentaj nalt att n ceea ce privete lipsa caracteristicilor fizice, pe de o parte (24,53% i 31,46%), ct i a enumerrii excesive a acestora (11,32% i 12,36%) pe de alt parte. Evitarea expunerii caracteristicilor exterioare reprezint renunarea la aprecierile fizice. Evidenierea unui numr mare de nsuiri fizice exprim egocentrismul i narcisismul sau unele complexe fizice. Aceste atitudini fa de aspectul fizic al preadolescenilor se explic prin faptul c n pubertate aspectul exterior se caracterizeaz prin lips de armonie (provocat de creterea

corporal rapid i disproporional), preadolescentul fiind foarte sensibil fa de trsturile sale fizice neacceptndu-i propriul corp. Tririle menionate, de regul, sunt asociate cu puternice stri de disconfort psihic ca nelinitea, agitaia i anxietatea. Tabelul 2.10. Frecvena caracteristicilor din categoria B (cu referin la statut i rolul social) la preadolescenii cu diferite niveluri de anxietate Caracteristici Preadolesceni cu nivel redus de anxietate Preadolesceni cu nivel moderat de anxietate Preadolesceni cu nivel ridicat de anxietate Frecvena Procentajul Frecvena Procentajul Frecvena Procentajul 3 8 33,34 113 42,65 49 55,05 4 16 66,66 152 57,35 40 44,95

Pentru categoria B, numrul de caracteristici referitoare la statutul i rolul social, semnate de preadolescenii cu diferite niveluri de anxietate este distinct. Un numr mare de preadolescenii cu cele trei niveluri de anxietate, insist asupra a 4 i mai multe caliti pentru sinele social, fapt ce denot o bun relaionare cu ceilali, spirit activ i apartenen social labil.

101

Preadolescenii cu nivel moderat i preadolescenii cu nivel ridicat de anxietate prezint o frecven sporit n ceea ce privete evidenierea a mai puin de 3 caracteristici (42,65% i 55,05%), ceea ce presupune deficiene de integrare n grup. Grupurile au un rol fundamental n procesul de socializare a preadolescentului i contribuie la formarea personalitii, a capacitilor comunicative i a relaiilor personale [9, 24, 65, 84, 89, 213, 214, 222]. Dac preadolescentul este respins de grup, circumstan condiionat pe de o parte de calitile personalitii preadolescentului, iar, pe de alt parte, de particularitile grupului, atunci acesta se caracterizeaz prin lipsa de relaii calde, afectuoase i prieteneti. Aceast situaie duce la stri persistente de nelinite i disconfort psihologic i poate constitui cauza anxietii. Tabelul 2.11. Frecvena atributelor din categoria C (caracteristici psihice) la preadolescenii cu diferite niveluri de anxietate Caracteristici Preadolesceni cu nivel redus de anxietate Preadolesceni cu nivel moderat de anxietate Preadolesceni cu nivel ridicat de anxietate

03 1 4,16 0 0 3 3,37

4 6 12 50,00 116 43,77 33 37,07

7 8 7 29,16 79 29,43 27 30,34

9 4 16,66 70 26,41 26 29,22

Frecvena Procentajul Frecvena Procentajul Frecvena Procentajul

Analiza n ansamblu a rezultatelor pentru categoria C care include atributele psihice, relatrile despre strile interne difer la preadolescenii cu diverse niveluri de anxietate. Pentru cea mai mare parte de preadolesceni cu nivel redus, moderat i ridicat de anxietate este proprie evidenierea ntre 4 i 6 caracteristici psihice. Acestor preadolesceni le sunt specifice stri afective pozitive. Preadolescenii cu nivel moderat i ridicat de anxietate nregistreaz un numr mare de caliti n raport cu sinele psihic (7 8: 29,43% i 30,34%), ce reprezint efectul unei tensiuni psihice, al nesiguranei i dificultilor de adaptare. De asemenea 26,41% din preadolescenii cu nivel moderat i 29,22% din preadolescenii cu nivel ridicat de anxietate listeaz mai mult de 9 caracteristici, fapt ce consemneaz i prezena unui nivel accentuat al tensiunilor psihice. Considerm c perceperea i conturarea excesiv a atributelor psihice, mai ales a celor negative, formeaz o imagine dezavantajoas a Eului psihic. Felul n care se cristalizeaz imaginea Eului psihic condiioneaz o fragilitate i labilitate psihic precum i o perturbare emoional exprimat prin expansivitate, dezechilibru, nelinite i anxietate proeminent. Tabelul 2.12. Frecvena caracteristicilor din categoria D (identificri filosofice) la preadolescenii cu diferite niveluri de anxietate
102

Caracteristici Preadolesceni cu nivel redus de anxietate Preadolesceni cu nivel moderat de anxietate Preadolesceni cu nivel ridicat de anxietate Frecvena Procentajul Frecvena Procentajul Frecvena Procentajul specifice preadolescenilor supui cercetrii.

0 22 91,66 241 90,94 78 87,64

14 2 8,34 11 4,16 5 5,62

5 0 0 13 4,90 6 6,74

Atributele din categoria D ce se refer la identificrile filosofice, n mare msur nu sunt 4,90% din preadolesceni cu nivel moderat de anxietate i 6,74% din preadolesceni cu nivel ridicat de anxietate evideniaz mai mult de 5 caracteristici. Vom observa c numrul mare al acestor caliti demonstreaz stri interne tensionate, ineficiena raporturilor sociale i o adaptare dificil la mediul social imediat, circumstane propice pentru apariia anxietii. Analiza datelor obinute n urma acestui test, ne permite s concluzionm c preadolescenii cu un nivel ridicat de anxietate, n procesul autodescrierii, folosesc mai multe aprecieri negative, comparativ cu preadolescenii cu nivel redus de anxietate. Dintre cele mai frecvente caracteristici utilizate de preadolesceni vom enumera: nervos, timid, nelinitit,

tensionat, emotiv, sensibil, neapreciat, serios, fricos, claustrofobic i melancolic; i de preadolescente: timid, sensibil, nelinitit, emotiv, pesimist, nervoas, trist, singuratic, ruinoas i prevztoare. Adjectivele enumerate exprim manifestri tipice ale anxietii n preadolescen [110, 169, 188]. n baza rezultatelor obinute n urma aplicrii testului 20 de Eu, putem concluziona c apariia formelor complicate ale contiinei de sine, modificrile n coninutul componentelor de baz ale structurii contiinei de sine (Eul fizic, Eul social, Eul psihic) proprii preadolescenilor pot genera anxietate. Componenii de baz (cognitiv, afectiv) difer la preadolescenii cu nivel diferit de manifestare a anxietii. n cadrul componentului cognitiv (cunotine despre sine), preadolescenii cu nivel ridicat al anxietii manifest mai multe caracteristici negative ale personalitii proprii n comparaie cu semenii cu grad redus de anxietate. n cadrul componentei afective de asemenea, n aspect comparativ, aceti copii au mai multe triri i atitudini negative. Este vorba aici despre o distorsionare n formarea arhitectonicii contiinei de sine. Generaliznd rezultatele descrise n acest paragraf, putem concluziona c anxietatea este caracteristic att preadolescenilor din familii complete ct i celor din familii temporar dezintegrate i din familii monoparentale. Frecvena cea mai mare a anxietii ridicate este
103

specific preadolescenilor din familii temporar dezintegrate i preadolescenilor din familii monoparentale. n acest sens remarcm c familia temporar dezintegrat i familia monoparental pot fi factorul ce condiioneaz anxietatea n preadolescen. Preadolescenii din familiile temporar dezintegrate se caracterizeaz printr-o anxietate particular i anume cea de separare, ce apare ca o consecin a absenei prinilor, a insuficienei comunicrii i interaciunii dintre prini i copii. n rndul preadolescenilor din familii temporar dezintegrate, cei mai afectai de anxietate, de stri de nelinite i team sunt preadolescenii cu ambii prini plecai i preadolescenii cu mama plecat. Anxietatea se manifest mai acut n prima perioad dup plecarea prinilor. Plecarea prinilor modific grav viaa preadolescentului genernd disconfort psihic, sensibilitate emoional, predispunere ctre ngrijorare, nelinite, nesiguran i anxietate. Odat cu trecerea timpului, preadolescenii se acomodeaz circumstanelor existente i se produce o reducere a anxietii. Preadolescenii ai cror prini sunt plecai la munc n strintate manifest o anxietate asemntoare cu aceea a preadolescenilor ce triesc n familii monoparentale, ca urmare a despririi prinilor sau a decesului unuia din ei. Acest fapt arat c, dei migraia prinilor este temporar, efectele asupra preadolescenilor pot fi similare cu cele ale unei despriri pe termen lung sau nelimitat. Un alt factor deosebit de important ce condiioneaz apariia anxietii este mediul

familial (climatul afectiv al familiei) din care provine preadolescentul. O situaie social de dezvoltare nefavorabil i dezavantajoas impregnat de lipsa dragostei, de antipatie, dumnie, neacceptare, nencredere, nenelegere reciproc ntre soi, de relaii afective i spirituale marcate de emoii negative, de instabilitate, de o atmosfer de fric, de tensiune, ngrijorare, ncordare, insecuritate i stres determin statornicirea anxietii n preadolescen. n afara contextului familial, n preadolescen, factorii cauzali ai anxietii in de experiena de comunicare a preadolescentului n grupul de referin (clas) i de transformrile n coninutul contiinei de sine. Respingerea i dezaprobarea preadolescentului, interrelaionarea distant, rezervat i neprietenoas dintre colegi, limitarea sau lipsa comunicrii n colectivul de elevi duc la nchiderea, retragerea i nsingurarea preadolescentului. Izolarea preadolescentului statornicete trirea sentimentelor de sensibilitate, nelinite, susceptibilitate, nencredere, insecuritate i anxietate evident. Producerea profundelor transformri n planul dezvoltrii elementelor centrale componenta cognitiv i afectiv a contiinei de sine contureaz tabloul psihologic al preadolescentului. Perceperea i evaluarea propriilor capaciti, aptitudini, trsturi fizice i de caracter, emoii, sentimente, gnduri i judeci permite iniierea formrii imaginii de sine. n preadolescen imaginea de sine este lipsit de precizie, fragmentar, instabil i de multe ori
104

negativ. Astfel de particulariti ale imaginii de sine au un impact asupra strii emoionale a preadolescentului genernd nemulumire, agresivitate, nelinite sufleteasc, temeri i anxietate. 2.2.5. Interrelaia anxietate autoapreciere i anxietate nivel de aspiraii Autoaprecierea este capacitatea uman ce reflect atitudinea individului fa de posibilitile i rezultatele activitii sale. Ea joac un rol important n evoluia ntregii personaliti n msura n care se bazeaz pe un echilibru ntre dorinele, preteniile individului, pe de o parte i capacitile, posibilitile proprii reale, pe de alt parte. Autoaprecierea se dezvolt n contextul relaiilor cu familia, cu prietenii i cu societatea [70]. Cercetrile psihologice au demonstrat faptul c autoaprecierea este o variabil psihologic implicat n furie, ostilitate, comportament agresiv [22, 24, 48, 51, 89, 157, 158], depresie [80, 95, 159, 179, 216, 217, 247] i comportamente delincvente [2]. n acest context ne-a interesat s analizm relaia dintre anxietate i autoapreciere. n scopul cercetrii autoaprecierii am utilizat Tehnica de studiere a autoaprecierii la preadolesceni Dembo-Rubinstein. Rezultatele obinute n urma aplicrii testului sunt prezentate n figura 2.29. i 2.30..

Fig. 2.29. Distribuia datelor privind nivelul autoaprecierii la preadolescenii supui experimentului cu diferite niveluri de anxietate Investigarea difereniat a autoaprecierii preadolescenilor cu diferite nivele de anxietate ne permite s consemnm c preadolescenii cu un nivel redus de anxietate se caracterizeaz printr-o autoapreciere nalt i una foarte nalt (respectiv, 45,83% i 29,17%) n comparaie cu preadolescenii cu un nivel moderat de anxietate care manifest o autoapreciere medie i sczut n proporie de 35,85% i 31,69% i preadolescenii cu un nivel ridicat de anxietate, la care, mai pregnant, se atest autoaprecierea sczut i autoaprecierea medie ntr-un raport de 39,33% i 38,20%.

105

Analiza ampl a datelor ne permite s concludem c nivelului redus de anxietate i corespunde o autoapreciere nalt, iar nivelului nalt de anxietate corespunde cu o autoapreciere sczut.

Fig. 2.30. Repartiia datelor privind autoaprecierea la preadolescenii supui experimentului care manifest nivel ridicat de anxietate Rezultatele prezentate n figura 2.30. denot urmtoarea situaie: 39,33% din preadolescenii cu un nivel ridicat de anxietate obin un scor redus, ceea ce presupune o autoapreciere sczut. Preadolescenii cu o autoapreciere sczut posed o palet de pattern-uri

cognitive, afective, motivaionale i comportamentale defectuoase, care pot duce la o inadaptare social. Autoaprecierea sczut sau negativ se manifest prin nencredere n forele proprii, inacceptare de sine, autonegare, sentiment de autosubestimare, prin trirea unor stri conflictuale, adnci, suferine permanente, izolare sau ncercare de autoafirmare prin mijloace necorespunztoare. Consecinele pe care autoaprecierea sczut le produce n funcionarea psihologic i n personalitatea preadolescentului sunt o varietate de emoii negative, cum ar fi stri apstoare, agitaie, nelinite, depresie i un nivel accentuat de anxietate. 38,20% din numrul total de preadolesceni cu nivel ridicat de anxietate au o autoapreciere medie. Ei se caracterizeaz ca fiind precaui i nesiguri. Conceptul despre sine al acestor copii este frecvent confuz i incert, dar n acelai timp ei i atribuie i caliti pozitive. 10,11% din preadolescenii cu un nivel ridicat de anxietate au o autoapreciere nalt. Elevii cu o autoapreciere nalt se percep ca fiind ntotdeauna fiine valoroase, sunt mulumii de ei, se respect, recunoscnd i acceptndu-i n acelai timp defectele lor. n cazul unor inevitabile eecuri cotidiene, autoaprecierea preadolescenilor nu este afectat. Desigur c insuccesul este neplcut pentru ei, ns autoaprecierea este foarte puin influenat de performana individului sau de procesul de comparaie social.

106

12,36% din preadolescenii cu un nivel ridicat de anxietate au demonstrat o autoapreciere foarte nalt. Caracteristicile eseniale ale acestor preadolesceni sunt: ngmfarea, irascibilitatea, nemulumirea de sine, neacceptarea observaiilor critice ce vin din partea celor din jur (prini, semeni, nvtori), atitudinea indiferent i de dispre fa de ceilali, atitudinea critic fa de activitatea i comportamentul celorlali, imaturitatea i incapacitatea de a aprecia propriile caliti. Elevii care se autoapreciaz foarte nalt sunt predispui s-i formuleze scopuri dificile i riscante, obinnd astfel un rezultat final slab, ceea ce induce la apariia sentimentelor de agitaie, nelinite i de anxietate. n concluzie, menionm c preadolescenii cu un nivel ridicat de anxietate mai mult se autoapreciaz la un nivel sczut i mediu. Acest fapt este confirmat i de coeficientul de corelaie negativ obinut, r=0,557, p=0,01 (vezi anexa 5, tabelul A 5.3.). n urma analizei datelor prezentate constatm, c exist o relaie de strns interdependen ntre anxietate i autoapreciere. O autoapreciere sczut are un impact asupra preadolescentului i anume: pierderea ncrederii n forele proprii, apariia anxietii accentuate i a nelinitii permanente. i invers, autoaprecierea ridicat, ce implic o ncredere n sine veritabil determin un nivel redus de anxietate. n aceeai conjunctur am examinat relaia dintre anxietate i scalele Tehnicii de studiere

a autoaprecierii la preadolesceni Dembo-Rubinstein. Tabelul 2.13. Corelaia anxietii cu autoaprecierea calitilor personale (scalele testului la autoapreciere) (Spearman Correlation) Calitile personale Anxietate / Intelect Anxietate / Caracter Anxietate / Autoritate n faa semenilor Anxietate / Capaciti comunicative Anxietate / nfiare Anxietate / ncredere n sine Coeficientul de corelaie (r) -0,513 -0,312 -0,530 -0,454 -0,428 -0,642 Pragul de semnificaii p=0,05 p=0,05 p=0,05 p=0,05 p=0,05 p=0,05

Studiul corelaiei a permis identificarea corelaiilor negative (invers proporionale) ntre anxietate i autoaprecierea preadolescenilor privind intelectul, caracterul, autoritatea n faa semenilor, capacitile comunicative, nfiarea, i ncrederea n sine. ntre anxietate i autoaprecierea intelectului a fost obinut un coeficient de corelaie r= 0,513, p=0,05. Astfel, cu ct mai nalt preadolescenii i apreciaz nivelul capacitilor intelectuale, n ceea ce privete nelegerea uoar, rapid i imediat a tuturor problemelor noi i nefamiliale, activizarea unor strategii decizionale i soluionarea prompt a situaiilor
107

problematice, cu att mai redus este nivelul de anxietate. Odat cu creterea valorilor la aprecierea intelectului descresc rezultatele nivelului de anxietate. Pentru anxietate i autoaprecierea caracterului, coeficientul de corelaie este r=0,312, p=0,05, ceea ce denot c preadolescenii care i evalueaz pozitiv i destoinic trsturile caracteriale manifest un nivel redus al anxietii. La creterea scorurilor la indicele de caracter descresc scorurile pentru anxietate. Coeficientul de corelaie ntre anxietate i autoaprecierea autoritii n faa semenilor este r=0,530, p=0,05, ceea ce demonstreaz c, cu ct elevul i apreciaz mai ridicat propria sa autoritate n faa semenilor, ceea ce l face s fie sigur i s se simt binevenit n contextul relaiilor sociale, cu att mai redus este nivelul anxietii. Odat cu sporirea punctajului la autoritate, se reduce punctajul la anxietate. ntre anxietate i autoaprecierea capacitilor comunicative coeficientul de corelaie este r=0,454, p=0,05. Ca i n situaiile anterioare, dac copiii estimeaz foarte nalt capacitile lor comunicative, libertatea n iniierea i stabilirea contactelor, nelegerea cu cei din jur, atunci nivelul anxietii este minimalizat. Simultan cu majorarea scorurilor pentru capacitile comunicative se micoreaz cele la anxietate. Pentru anxietate i autoaprecierea, nfirii coeficientul de corelaie este r=0,428,

p=0,05. Cu ct preadolescenii i valorific mai nalt propria nfiare i aspectul fizic, cu att mai redus este nivelul de anxietate. Creterea rezultatelor la indicele de nfiare determin micorarea celor la anxietate. Relaia dintre anxietate i autoaprecierea ncrederii n sine este ilustrat de coeficientul de corelaie r=0,642, p=0,01. La preadolescenii care se consider ncredinai n propriile fore, exprimnd un comportament plin de calm i linite, anxietatea lipsete. Concomitent cu creterea valorilor la ncrederea n sine descresc valorile pentru anxietate. Generaliznd datele prezentate putem afirma c ntre anxietate i autoaprecierea intelectului, a caracterului, a autoritii n faa semenilor, a capacitilor comunicative, a nfirii i ncrederii n sine exist o legtur invers proporional. n cadrul acestor rezultate cea mai puternic corelaie a fost stabilit ntre anxietate i autoaprecierea ncrederii n sine. n final concluzionm c aprecierea nalt i valorizarea propriei persoane, atitudinea pozitiv fa de sine, sigurana de propriile caliti determin un nivel minim de anxietate sau lipsa acesteia, n timp ce prerea negativ despre sine, subaprecierea propriilor caliti, concentrarea permanent pe propriile defecte genereaz incertitudine, nesiguran i un grad accentuat de anxietate.

108

Nivelul de aspiraii este legat de comportamentul individului i semnific nivelurile pe care subiecii sper s le ating n executarea unor activiti relativ specifice i standardizate [60, 86]. Nivelul de aspiraii este n strns legtur cu particularitile temperamentale (stabilitate emoional, impulsivitate, rezistena sistemului nervos) i cu capacitile intelectuale i volitive [37, 38, 51, 60, 65, 86]. n acest context ne-am propus s examinm relaia dintre anxietate i nivelul de aspiraii. Nivelul de aspiraii al preadolescenilor inclui n lotul experimental a fost diagnosticat prin intermediul Tehnicii de studiere a autoaprecierii la preadolesceni Dembo-Rubinstein. Rezultatele pentru nivelul de aspiraii proprii preadolescenilor cu diferite niveluri de anxietate sunt ilustrate n figura 2.31. i 2.32..

Fig. 2.31. Distribuia datelor privind nivelul de aspiraii la preadolescenii supui experimentului cu diferite niveluri de anxietate Preadolescenilor cu un nivel redus de anxietate le este caracteristic nivelul optim de aspiraii i nivelul foarte nalt de aspiraii, n proporie de 54,16% i 29,17%. Pentru copiii cu nivel moderat de anxietate se atest aceeai tendin, ns cu o descretere de procentaj pentru nivelul optim de aspiraii pn la 36,22% i o cretere pentru nivelul foarte nalt de aspiraii de pn la 35,48%. O situaie contrar am constatat-o n rndul preadolescenilor cu nivel ridicat de anxietate. n acest caz predomin, copiii cu nivel foarte nalt i cu nivel redus de aspiraii respectiv de 46,07% i de 39,33%. Analiza comparativ a rezultatelor ne permite s menionm c subiecilor cu nivel redus de anxietate le este caracteristic un nivel optim de aspiraii, iar preadolescenilor cu nivelul nalt de anxietate le corespunde un nivel foarte ridicat de aspiraii.

109

n continuare vom analiza particularitile nivelului de aspiraii raportat la nivelul ridicat de anxietate.

Fig. 2.32. Repartiia datelor privind nivelul de aspiraii la preadolescenii supui experimentului care manifest nivel ridicat de anxietate 39,33% din preadolescenii cu nivel ridicat de anxietate prezint un nivel redus de aspiraii n raport cu propriul Eu i anume n raport cu: intelectul, caracterul, autoritatea n faa semenilor, capacitile comunicative, nfiarea i ncrederea n sine, ceea ce mpiedic valorificarea posibilitilor reale de care el dispune. Subestimarea propriilor posibiliti influeneaz negativ progresele posibile ale preadolescenilor i determin pierderea constant a ncrederii n propriul succes i instalarea sentimentului de eec. n acest context survin o serie de modificri n personalitatea copilului ca: dezechilibru emoional (hiperemotivitate sau blocaj emotiv), o stare neplcut de nesiguran, insatisfacie, tensiune psihic, nelinite i anxietate. 14,60% din elevii cu nivel ridicat de anxietate au un nivel optim de aspiraii. Aceti preadolesceni sunt ncreztori n propriile posibiliti, manifest perseveren n atingerea obiectivelor, productivitate mare n diferite sfere ale vieii i sunt critici n evaluarea progresului. Pentru 46,07% din preadolescenii cu nivel ridicat de anxietate este specific nivelul foarte nalt de aspiraii fa de propriul potenial. Nivelurile de aspiraie nerealiste, privind propriul intelect, caracter, autoritate n faa semenilor, capaciti comunicative, nfiare i ncredere n sine au efecte negative pentru orice activitate pe care o realizeaz copilul, inclusiv pentru cea de nvare. Astfel, se pot produce diferite eecuri. i insuccesele repetate vor genera blocaje psihice, dezorganizare n activitii i dereglri comportamentale. Adesea aceti preadolesceni afieaz ncpnare, furie, agresivitate i anxietate accentuat. Dup I. Imedadze, aceast anxietate va orienta copilul spre adoptarea acelor procedee de aciune care se vor caracteriza prin risc minim, sub aspectul unui posibil insucces, i nu spre adoptarea acelor direcii de aciune caracterizate prin posibiliti maxime de ctig [160].
110

Pentru a investiga existena unei relaii ntre anxietate i nivelul de aspiraii, s-a calculat coeficientul de corelaie. Rezultatele ne permit s constatm existena unei corelaii pozitive semnificative ntre anxietate i nivelul de aspiraii, r=0,452, p=0,01 (vezi anexa 5, tabelul A 5.7.). Astfel am remarcat o relaie de dependen reciproc ntre anxietate i nivelul de aspiraii. Nivelul optim de aspiraii este n concordan cu nivelul redus de anxietate. Anxietatea redus este susinerea energetic a nivelului optim de aspiraii i faciliteaz reuita preadolescentului n diverse domenii de activitate ale acestuia. Nivelul neadecvat de aspiraii, n manifestarea sa dual: fie nivelul redus de aspiraii, fie un nivel foarte nalt de aspiraii este n corespundere cu o anxietate ridicat. Anxietatea ridicat poate fi cauza i rezultatul nivelului neadecvat de aspiraii mpiedicnd performanele preadolescenilor. Generaliznd rezultatele ce vizeaz interrelaia anxietate autoapreciere i anxietate nivel de aspiraii, vom conchide c exist o relaie de interdependen puternic ntre ele. 2.2.6. Profilul psihologic al preadolescentului anxios Anxietatea, n multiplele ei niveluri de manifestare, este n strns legtur cu trsturile de personalitate i le poate influena provocnd schimbri n acestea [102]. n scopul cercetrii trsturilor de personalitate, am administrat Chestionarul 16 factori

primari 16PFQ: Chestionarul pentru copii CPQ (pentru preadolesceni cu vrsta cuprins ntre 10 i 12 ani) i Chestionarul 16PF Cattel Forma C (pentru preadolescenii cu vrsta cuprins ntre 13 i 15 ani). Rezultatele obinute prin intermediul testelor date sunt prezentate n figurile 2. 33., 2.34., i 2.35..

Fig. 2.33. Rezultatele privind trsturile de personalitate la preadolescenii de 10 12 ani cu diferite niveluri de anxietate

111

Examinnd trsturile de personalitate la preadolescenii de 10 12 ani cu diferite niveluri de anxietate, am obinut diferene statistic semnificative pentru 6 factori: Factorul A: schizotimie vs. ciclotimie, Factorul C: instabilitate emoional vs. stabilitate emoional, Factorul F: ngrijorare vs. nepsare, Factorul G: supraeu slab vs. fora supraeului, Factorul O: ncredere vs. tendin spre culpabilitate i Factorul Q4: tensiune ergic slab vs. tensiune ergic ridicat, din totalul de 12 factori ai testului. Pentru urmtorii factori: Factorul B: inteligena, Factorul E: supunere vs. dominana, Factorul D: indiferen vs. excitabilitate, Factorul H: thredia vs. parmia, Factorul I: harria vs. premsia i Factorul Q3: sentiment de sine slab vs. sentiment de sine puternic nu au fost consemnate diferene semnificative la preadolescenii de 10 12 ani cu diferite niveluri de anxietate. Valorile medii obinute de preadolescenii de 10 12 ani la aceti factori sunt urmtoarele: Factorul B: inteligena 6,52 un. medii pentru preadolescenii cu nivel redus al anxietii, 5,86 un. medii pentru preadolescenii cu nivel moderat al anxietii i 5,34 un. medii pentru preadolescenii cu nivel ridicat al anxietii. Factorul E: supunere vs. dominan 6,23 un. medii la preadolescenii cu nivel redus al anxietii; 5,94 un. medii la preadolescenii cu nivel moderat al anxietii i 5,28, un. medii la preadolescenii cu nivel ridicat al anxietii. Factorul D: indiferen vs. excitabilitate 4,58 un. medii la preadolescenii cu nivel redus al anxietii; 5,18

un. medii la preadolescenii cu nivel moderat al anxietii i 5,62 un. medii la preadolescenii cu nivel ridicat al anxietii. Factorul H: thredia vs. parmia 6,04 un. medii la preadolescenii cu nivel redus al anxietii; 5,13 un. medii la preadolescenii cu nivel moderat al anxietii i 4,98 un. medii la preadolescenii cu nivel ridicat al anxietii. Factorul I: harria vs. premsia 3,24 un. medii la preadolescenii cu nivel redus al anxietii; 3,64 un. medii la preadolescenii cu nivel moderat al anxietii i 3,72 un. medii la preadolescenii cu nivel ridicat al anxietii. Factorul Q3: sentiment de sine slab vs. sentiment de sine puternic 6,18 un. medii pentru preadolescenii cu nivel redus al anxietii; 5,96 un. medii pentru preadolescenii cu nivel moderat al anxietii i 5,46 un. medii pentru preadolescenii cu nivel ridicat al anxietii). Preadolescenii cu nivel redus al anxietii nregistreaz cele mai nalte scoruri medii la factorii: B, E, H, Q3, n timp ce preadolescenii cu nivel ridicat al anxietii nregistreaz cele mai nalte scoruri medii la factorii D i I. n cazul factorilor prezentai, scorurile medii obinute de preadolescenii cu nivel moderat al anxietii se apropie de scorurile medii ale preadolescenilor cu nivel ridicat al anxietii. n continuare vom examina valorile medii obinute de preadolescenii de 10 12 ani cu diferite niveluri de anxietate pentru fiecare factor n parte: La factorul A: schizotimie vs. ciclotimie, valorile maximale aparin preadolescenilor cu un nivel redus al anxietii (7,49 un. medii), n comparaie cu preadolescenii cu un nivel moderat
112

al anxietii (6,32 un. medii) i preadolescenii cu un nivel ridicat al anxietii (4,24 un. medii). Diferene statistic semnificative s-au nregistrat pentru preadolescenii cu nivel redus de anxietate i preadolescenii cu nivel ridicat al anxietii, la pragul de semnificaie p=0,001. Rezultatele expuse ne permit s menionm c preadolescenii cu un nivel redus al anxietii se caracterizeaz prin cldur emoional, deschidere, comunicabilitate, cooperare, binevoin i empatie. Ei manifest o adaptare social mai bun la condiiile variate ale mediului. Preadolescenii cu un nivel ridicat al anxietii denot o rezonan afectiv foarte sczut, spirit critic, scepticism i disponibilitate social relativ redus. n comportamentul acestora se observ nclinaii spre atitudini controversate, rigiditate i suspiciune. Pentru factorul C: instabilitate emoional vs. stabilitate emoional, valorile cele mai nalte le-au obinut preadolescenii cu un nivel redus al anxietii 6,58 un. medii, n comparaie cu preadolescenii cu nivel moderat de anxietate i cu cei cu un nivel ridicat al anxietii 4,24 un. medii i 3,52 un. medii. Diferene statistic semnificative au fost stabilite ntre preadolescenii cu un nivel redus al anxietii i preadolescenii cu nivel ridicat de anxietate, la pragul de semnificaii p=0,005 ct i ntre preadolescenii cu nivel redus de anxietate i cei cu nivelul moderat al acesteia la pragul de semnificaii p=0,001. Concluzionm c preadolescenii cu un nivel redus al anxietii manifest stabilitate i

maturitate emoional, sunt echilibrai i tolerani la situaii frustrante, au ncredere n sine i n ceilali i demonstreaz o pregtire bun pentru a face fa cerinelor colii i ale vieii. n aspect comparativ, menionm c preadolescenii cu nivel moderat de anxietate au un caracter emotiv, nestatornic, o nervozitate, agitaie i astenie n unele situaii colare i cotidiene. Tririle i caracteristicile enumerate sunt mai accentuate la preadolescenii cu un nivel ridicat al anxietii. Preadolescenii cu nivel ridicat de anxietate reacioneaz acut la insuccese, se autoevalueaz ca fiind mai puin capabili comparativ cu semenii lor, manifest o instabilitate a dispoziiei i o intoleran la frustrare, nu i pot controla emoiile, ntmpin dificulti la apariia condiiilor noi sau schimbtoare ale mediului. Pentru factorul F: ngrijorare vs. nepsare putem face urmtoarele constatri: valorile cele mai mici le-au obinut preadolescenii cu un nivel ridicat al anxietii (4,34 un. medii), iar valorile cele mai nalte sunt caracteristice preadolescenilor cu nivelul redus al anxietii (6,78 un. medii). Rezultatele preadolescenilor cu un nivel moderat al anxietii se apropie de cele ale preadolescenilor cu un nivel ridicat al acesteia i constituie 5,86 un. medii. Au fost stabilite diferene statistic semnificative pentru rezultatele obinute de preadolescenii cu nivel redus de anxietate i de cei cu nivel ridicat al anxietii, la pragul de semnificaii p=0,005.

113

n conformitate cu rezultatele expuse, consemnm urmtoarele caracteristici n rndul preadolescenilor cu nivel redus de anxietate: tendina de a risca i absena sentimentului de fric n situaii riscante, ndrzneal, activism i optimism. Aceti preadolesceni sunt energici, activi, veseli i i supraestimeaz posibilitile. O situaie contrar se atest la preadolescenii cu nivel ridicat al anxietii. Ei acioneaz prudent i precaut n toate situaiile, pentru a evita pericolul sau neplceri, sunt serioi, raionali i rezervai. Au o tendin spre pesimism, depresie i manifest team i nelinite excesiv. Factorul G: supraeu slab vs. fora supraeului. Este estimat n rndul preadolescenilor studiai cu urmtoarele rezultate: preadolescenii cu nivelul redus al anxietii au o medie a datelor de 6,94, preadolescenii cu un nivel moderat al anxietii au obinut media egal cu 5,26, iar preadolescenii cu nivel ridicat de anxietate au media rezultatelor egal cu 4,12. Diferene statistic semnificative au fost consemnate att ntre preadolescenii cu nivel redus de anxietate i preadolescenii cu un nivel ridicat al anxietii la pragul de semnificaii p=0,05, ct i ntre preadolescenii cu nivel redus de anxietate i preadolescenii cu nivel moderat de anxietate, la pragul de semnificai p=0,001. Acest factor indic n ce msur preadolescentul nelege i ndeplinete regulile de comportament impuse de aduli. Preadolescenii cu nivel redus de anxietate manifest un nivel

nalt de responsabilitate, i urmresc scopul, sunt contiincioi i ngrijii. n schimb preadolescenii cu nivel moderat i ridicat al anxietii nu i ndeplinesc obligaiile, deseori sunt n conflict cu prinii i profesorii, sunt nestatornici, nestapni pe sine, dau dovad de lips de motivaie. Aceste caracteristici denot nelinite, ngrijorare i o stare de agitaie proeminent. La factorul O: ncredere vs. tendin spre culpabilitate, cele mai nalte scoruri medii au fost constatate la preadolescenii cu nivel ridicat al anxietii (6,96), iar cele mai mici scoruri medii sunt caracteristice pentru preadolescenii cu nivel redus de anxietate (4,12). Scorurile preadolescenilor cu un nivel moderat al anxietii tind s se apropie mai mult de scorurile preadolescenilor cu nivel ridicat al anxietii (5,76). Diferene statistic semnificative au fost nregistrate la preadolescenii cu nivel redus de anxietate i cei cu un nivel ridicat al anxietii, la pragul de semnificaii p=0,001, i ntre preadolescenii cu nivel redus al anxietii i cei cu nivel moderat al anxietii la pragul de semnificaii p=0,002. Factorul O ofer informaii despre calmul sau nelinitea copilului. n acest context, preadolescenii cu nivel redus al anxietii exprim calm, armonie, linite i ncredere. Asemenea preadolesceni manifest o atitudine general de indiferen, ncredere puternic n forele proprii, siguran n posibilitatea de a-i rezolva singuri problemele cu care se confrunt n via. Preadolescenii cu nivelul moderat al anxietii i preponderent preadolescenii cu nivel ridicat al
114

anxietii manifest nelinite, agitaie, deprimare i tendin spre culpabilitate. Aceti copii deseori afieaz o dispoziie proast, au presentimente i gnduri negre, n permanen sunt montai pentru insucces. Factorul Q4: tensiune ergic slab vs. tensiune ergic ridicat, prezint urmtoarele valori medii: 4,08 la preadolescenii cu nivelul redus al anxietii, 4,42 la preadolescenii cu nivel moderat de anxietate i 6,54 la preadolescenii cu un nivel ridicat al anxietii. Diferene statistic semnificative s-au nregistrat ntre preadolescenii cu nivel redus al anxietii i preadolescenii cu nivel ridicat al anxietii, la pragul de semnificaii p=0,001. Rezultatele pun n eviden urmtoarele nsuiri, tipice pentru copiii cu un nivel redus al anxietii: destinderea, relaxarea, calmul, linitea i mulumirea. Caracteristica specific ce predomin n rndul copiilor cu nivelul ridicat al anxietii este, un surplus de tendine care nu au o justificare practic n procesul de activitate. Drept consecin n comportamentul acestor copii predomin tensiunea psihic, care se exprim prin irascibilitate, frustrare, ncordare, nelinite i angoas. n continuare vom reprezenta grafic rezultatele obinute de preadolescenii de 13 ani:

Fig. 2.34. Rezultatele privind trsturile de personalitate la preadolescenii de 13 ani cu diferite niveluri de anxietate Ilustrarea grafic a rezultatelor preadolescenilor de 13 ani cu niveluri diferite de anxietate, prelucrarea matematic a acestora ne permite s constatm diferene statistic semnificative pentru jumtate din factorii testului: Factorul A: schizotimie vs. ciclotimie, Factorul C: instabilitate emoional vs. stabilitate emoional, Factorul F: expansivitate vs. nonexpansivitate, Factorul G: supraeu slab vs. fora supraeului, Factorul O: ncredere vs. tendin spre culpabilitate, Factorul Q2: dependena de grup vs. independena personal, Factorul Q3: sentiment de sine slab vs. sentiment de sine puternic i Factorul Q4: tensiune ergic slab vs. tensiune ergic ridicat.
115

n acelai timp nu au fost stabilite diferene statistic semnificative pentru factorii: Factorul B: inteligena (preadolescenii cu nivel redus de anxietate 6,12 un. medii; preadolescenii cu nivel moderat de anxietate 5,98 un. medii; i preadolescenii cu nivel ridicat de anxietate 5,67 un. medii), Factorul E: supunere vs. dominan (preadolescenii cu nivel redus de anxietate 6,53 un. medii; preadolescenii cu nivel moderat de anxietate 5,70 un. medii i preadolescenii cu nivel ridicat de anxietate 5,48 un. medii), Factorul H: thredia vs. parmia (preadolescenii cu nivel redus de anxietate 7,19 un. medii, preadolescenii cu nivel moderat de anxietate 6,66 un. medii; i preadolescenii cu nivel ridicat de anxietate 6,32 un. medii), Factorul I: harria vs. premsia (preadolescenii cu nivel redus de anxietate 5,92 un. medii; preadolescenii cu nivel moderat de anxietate 5,42 un. medii i preadolescenii cu nivel ridicat de anxietate 5,76 un. medii), Factorul L: alexia vs. pretension (preadolescenii cu nivel redus de anxietate 5,09 un. medii; preadolescenii cu nivel moderat de anxietate 5,54 un. medii i preadolescenii cu nivel ridicat de anxietate 6,21 un. medii), Factorul M: praxernia vs. autia (preadolescenii cu nivel redus de anxietate 4,32 un. medii; preadolescenii cu nivel moderat de anxietate 4,98 un. medii i preadolescenii cu nivel ridicat de anxietate 5,14 un. medii), Factorul N: naivitate vs. subtilitate (preadolescenii cu nivel redus de anxietate 6,12 un. medii; preadolescenii cu nivel moderat de anxietate 5,96 un. medii i preadolescenii cu nivel

ridicat de anxietate 5,48 un. medii)) i Factorul Q1: conservatorism vs. lips de respect pentru convenii (preadolescenii cu nivel redus de anxietate 4,38 un. medii; preadolescenii cu nivel moderat de anxietate 5,11 un. medii i preadolescenii cu nivel ridicat de anxietate 4,64 un. medii). Preadolescenii cu nivel redus de anxietate dein cei mai nali indici pentru factorii B, E, H, I i N, n timp ce preadolescenii cu nivel ridicat de anxietate au obinut cei mai nali indici la factorii L i M. Preadolescenii cu nivel moderat de anxietate obin cel mai nalt indice la Factorul Q1, n rest, indicii acestora se situeaz mai aproape de indicii preadolescenilor cu nivel ridicat de anxietate. n continuare vom examina detaliat factorii la care s-au depistat diferene statistic semnificative: Factorul A: schizotimie vs. ciclotimie, la el preadolescenii de 13 ani cu diferite nivele de anxietate obin urmtoarele valori medii: preadolescenii cu nivel redus de anxietate 6,78, preadolescenii cu nivel moderat de anxietate 4,77 i preadolescenii cu nivel ridicat de anxietate 4,18. Diferene statistic semnificative au fot constatate la preadolescenii cu nivel redus de anxietate i la preadolescenii cu nivel ridicat de anxietate, la pragul de semnificaii p=0,001 i ntre preadolescenii cu nivel redus de anxietate i cei cu nivel moderat de anxietate, la pragul de semnificaii p=0,001.
116

Copiii cu nivel redus de anxietate manifest deschidere, cldur, afeciune, au un caracter plcut i agreabil. Aceti preadolesceni sunt primitori, tandri, amabili, capabili s-i exprime emoiile, dispun de capacitate de adaptare, sunt sensibili i le pas de alii. Preadolescenii cu nivel moderat i preadolescenii cu nivel ridicat de anxietate manifest trsturi similare, cele mai evidente fiind detaarea, tendina de critic, de multe ori orientat spre propria persoan, distanarea, scepticismul i intransigena. Ei prefer lucrurile n locul oamenilor, le place s lucreze singuri, evitnd confruntrile, sunt exigeni i rigizi n normele personale. Caracteristicile expuse denot un nivel accentuat de anxietate. Factorul C: instabilitate emoional vs. stabilitate emoional, nregistreaz scorurile cele mai nalte la preadolescenii cu nivel redus de anxietate (6,78 un. medii), comparativ cu preadolescenii cu nivel moderat de anxietate (5,49 un. medii) i preadolescenii cu nivel ridicat de anxietate (4,54 un. medii). Diferene statistic semnificative au fost stabilite ntre preadolescenii cu nivel redus de anxietate i preadolescenii cu nivel ridicat de anxietate, la pragul de semnificaii p=0,001. Preadolescenii cu nivel redus de anxietate demonstreaz un caracter stabil emoional, maturitate, calm, sunt realiti i au capacitate de a susine moralul altora. La preadolescenii cu nivel ridicat de anxietate se atest un tablou opus. Ei au un caracter emotiv, hipersensibil,

nestatornic, agitat, nelinitit, influenabil, impresionabil, iritabil i nesatisfcut. Factorul F: expansivitate vs. nonexpansivitate, arat c preadolescenii cu nivel redus de anxietate dein o medie egal cu 6,54, preadolescenii cu nivelul moderat de anxietate prezint o medie egal cu 5,12, n timp ce preadolescenii cu nivel ridicat de anxietate au media de 4,98. Pentru acest factor au fost calculate diferenele statistic semnificative ntre preadolescenii cu nivel redus de anxietate i preadolescenii cu nivel ridicat de anxietate, la pragul de semnificaii p=0,01, precum i ntre preadolescenii cu nivel redus de anxietate i cei cu nivel moderat de anxietate la pragul de semnificaii p=0,005. Elevii cu nivel redus de anxietate demonstreaz indiferen, entuziasm i impulsivitate. Ei sunt veseli, voioi, vorbrei, deschii i sinceri. Atrag atenia altora i sunt alei lideri. n cazul preadolescenilor cu nivel moderat i cu nivel ridicat de anxietate, se observ trsturi adverse cum ar fi prudena, gravitatea, seriozitatea, rezerva, introspecia. Aceti preadolesceni au tendin spre ndrtnicie, pesimism i spre o pruden excesiv. Factorul G: supraeu slab vs. fora supraeului, nregistreaz cele mai nalte valori medii la preadolescenii cu nivel redus de anxietate (6,16) n comparaie cu preadolescenii cu nivel moderat i cu preadolescenii cu nivel ridicat de anxietate (5,04 i respectiv 4,40). Diferene

117

statistic semnificative au fost depistate ntre preadolescenii cu nivel redus i preadolescenii cu nivel ridicat de anxietate, la pragul de semnificaie p=0,001. Copii cu nivel redus de anxietate manifest maturitate emoional, onestitate, integritate moral, perseveren, seriozitate i atenie la regulile de convieuire. Ei sunt exigeni, cu un sim al datoriei i al responsabilitii ridicat, sunt prevztori, contiincioi, moralizatori. n acelai timp, preadolescenii cu nivel ridicat de anxietate prezint nehotrre, imaturitate emoional, instabilitate n conduit, dependen, intoleran la frustrare, oboseal nervoas, nesiguran, timiditate i timorare. Factorul O: ncredere vs. tendin spre culpabilitate, nregistreaz urmtoarele valori medii: 4,80 la preadolescenii cu nivel redus de anxietate, 6,58 la preadolescenii cu nivel moderat de anxietate i 6,80 la preadolescenii cu nivel ridicat de anxietate. Diferene statistic semnificative s-au nregistrat att ntre preadolescenii cu nivel redus de anxietate i preadolescenii cu nivel ridicat de anxietate, la pragul de semnificaii p=0,01, ct i ntre preadolescenii cu nivel redus de anxietate i cei cu nivel moderat de anxietate, la pragul de semnificaii p=0,05. n conformitate rezultatele obinute, vom remarca faptul c preadolescenii cu nivel redus de anxietate demonstreaz un comportament calm, placid, blnd, ncreztor i echilibrat, fr

angoase i temeri. n acelai timp, preadolescenii cu nivel moderat de anxietate se remarc prin emotivitate redus, nivel mediu al ncrederii n sine, manifest uneori tendine depresive i de nelinite. Preadolescenii cu nivel ridicat de anxietate manifest agitaie, nencredere i susceptibilitate. La ei apare un sentiment de solitudine i insuficien. Aceti preadolesceni se simt neacceptai de ceilali n contextul relaiilor sociale, nu se integreaz, sunt foarte sensibili la normele de grup i slab adaptai social. De cele mai multe ori aceti preadolesceni sunt descrii ca persoane nelinitite i depresive. Factorul Q2: dependena de grup vs. independena personal, atest descreterea scorurilor medii, de la 6,03 n cazul preadolescenilor cu nivel redus de anxietate, la 4,64 pentru preadolescenii cu nivel moderat de anxietate i 3,98 la preadolescenii cu nivel ridicat de anxietate. Pentru acest factor se atest diferene statistic semnificative la preadolescenii cu nivel redus de anxietate i, preadolescenii cu nivel ridicat de anxietate, la pragul de semnificaii p=0,01, i ntre preadolescenii cu nivel redus de anxietate i preadolescenii cu nivel moderat de anxietate, la pragul de semnificaii p=0,005. Preadolescenii cu nivel redus de anxietate demonstreaz hotrre i independen social. Se caracterizeaz ca persoane cu opinii i decizii proprii, originale. Preadolescenii cu nivel moderat i ridicat de anxietate denot dependen social i ataament fa de grup. Pentru
118

aceti preadolesceni este important ca grupul s-i aprobe i s-i admire, au tendine de a urma calea majoritii, ntruct le lipsesc soluiile personale. Factorul Q3: sentiment de sine slab vs. sentiment de sine puternic, prezint urmtoarele valori medii n rndul preadolescenilor cu diferite niveluri de anxietate: 6,77 la preadolescenii cu un nivel redus al anxietii, 5,00 la preadolescenii cu nivel moderat de anxietate i 4,12 la preadolescenii cu nivel ridicat de anxietate. Diferene statistic semnificative s-au nregistrat ntre preadolescenii cu nivel redus de anxietate i preadolescenii cu nivel ridicat de anxietate, la pragul de semnificaii p=0,01, ct i pentru preadolescenii cu nivel redus de anxietate i preadolescenii cu nivel moderat de anxietate, la pragul de semnificaii p=0,001. Reieind din rezultatele obinute, constatm c preadolescenii cu nivel redus de anxietate dau dovad de autocontrol ridicat, sunt integri, perfecioniti i uneori vanitoi, comparativ cu preadolescenii cu nivel moderat i cu nivel ridicat de anxietate, care manifest lips de autocontrol i sunt nempcai cu sine, supui permanent impulsurilor. Factorul Q4: tensiune ergic slab vs. tensiune ergic ridicat, nregistreaz valori maximale la preadolescenii cu nivel ridicat de anxietate (6,90 un. medii), n comparaie cu preadolescenii cu nivel moderat de anxietate (5,97 un. medii) i preadolescenii cu nivel redus de anxietate (4,68 un. medii), diferene statistic semnificative au fost calculate ntre

preadolescenii cu nivel redus de anxietate i preadolescenii cu nivel ridicat de anxietate, la pragul de semnificaii p=0,001. R. Cattel interpreteaz acest factor din perspectiva nivelului de excitaie i tensiune datorate impulsurilor nedescrcate sau frustraiei [255]. Astfel, preadolescenii cu nivel redus de anxietate au un comportament relaxat, calm, degajat, lipsit de griji i linitit, pe cnd preadolescenii cu nivel ridicat de anxietate manifest n comportament ncordare, tensiune, excitare, surmenaj, sentimente puternice de frustrare i nelinite. n continuare vom analiza rezultate obinute de preadolescenii de 14 15 ani:

119

Fig. 2.35. Rezultatele privind trsturile de personalitate la preadolescenii de 14 15 ani cu diferite niveluri de anxietate Cercetarea trsturilor de personalitate pentru preadolescenii de 14 15 ani cu diferite nivele de anxietate ne permite s vorbim despre prezena diferenelor statistic semnificative n cazul a 9 factori: Factorul A: schizotimie vs. ciclotimie, Factorul C: instabilitate emoional vs. stabilitate emoional, Factorul F: expansivitate vs. nonexpansivitate, Factorul G: supraeu slab vs. fora supraeului, Factorul M: praxernia vs. autia, Factorul O: ncredere vs. tendin spre culpabilitate, Factorul Q2: dependena de grup vs. independena personal, Factorul Q3: sentiment de sine slab vs. sentiment de sine puternic i Factorul Q4: tensiune ergic slab vs. tensiune ergic ridicat din totalul de 16 factori ai testului. Pentru ceilali factorii: Factorul B: inteligena, Factorul E: supunere vs. dominan, Factorul H: thredia vs. parmia, Factorul I: harria vs. premsia, Factorul L: alexia vs. pretension, Factorul N: naivitate vs. subtilitate i Factorul Q1: conservatorism vs. lips de respect pentru convenii, nu au fost identificate diferene statistic semnificative ntre rezultatele preadolescenilor de 14 15 ani cu diferite nivele de anxietate. Valorile medii calculate pentru preadolescenii de 14 15 ani la factorii prezentai sunt urmtoarele: Factorul B: inteligena (5,98 la preadolescenii cu nivel redus de anxietate; 5,76 la preadolescenii cu nivel moderat de

anxietate; 5,58 la preadolescenii cu nivel ridicat de anxietate); Factorul E: supunere vs. dominan (6,52 la preadolescenii cu nivel redus de anxietate; 6,34 la preadolescenii cu nivel moderat de anxietate; 5,87 la preadolescenii cu nivel ridicat de anxietate); Factorul H: thredia vs. parmia (5,92 la preadolescenii cu nivel redus de anxietate; 5,40 la preadolescenii cu nivel moderat de anxietate; 4,84 la preadolescenii cu nivel ridicat de anxietate); Factorul I: harria vs. premsia (5,95 la preadolescenii cu nivel redus de anxietate; 5,23 la preadolescenii cu nivel moderat de anxietate; 4,98 la preadolescenii cu nivel ridicat de anxietate); Factorul L: alexia vs. pretension (4,78 la preadolescenii cu nivel redus de anxietate; 5,53 la preadolescenii cu nivel moderat de anxietate; 6,12 la preadolescenii cu nivel ridicat de anxietate); Factorul N: naivitate vs. subtilitate (6,14 la preadolescenii cu nivel redus de anxietate; 5,94 la preadolescenii cu nivel moderat de anxietate; 5,36 la preadolescenii cu nivel ridicat de anxietate); Factorul Q1: conservatorism vs. lips de respect pentru convenii (4,26 la preadolescenii cu nivel redus de anxietate; 4,68 la preadolescenii cu nivel moderat de anxietate; 5,73 la preadolescenii cu nivel ridicat de anxietate). Preadolescenii cu nivel redus de anxietate au obinut cele mai nalte valori medii pentru factorii B, E, H, I i N, n timp ce preadolescenii cu nivel ridicat de anxietate au obinut cele mai nalte valori medii la factorii L i Q1. Valorile medii ale preadolescenilor cu

120

nivel moderat de anxietate tind s se apropie de valorile medii ale preadolescenilor cu nivel ridicat de anxietate. n continuare vom analiza, n aspect comparativ, valorile medii obinute de preadolescenii de 14 15 ani cu diferite nivele de anxietate, pentru fiecare factor n parte: Factorul A: schizotimie vs. ciclotimie. Au fost calculate urmtoarele valori medii: 7,80 la preadolescenii cu nivel redus de anxietate, 6,02 la preadolescenii cu nivel moderat de anxietate i 5,16 la preadolescenii cu nivel ridicat de anxietate. Diferene statistic semnificative s-au nregistrat att ntre preadolescenii cu nivel redus de anxietate i preadolescenii cu nivel ridicat de anxietate, la pragul de semnificaii p=0,01, ct i ntre preadolescenii cu nivel redus de anxietate i cei cu nivel moderat de anxietate, la pragul de semnificaii p=0,05. Reieind din rezultatele expuse mai sus, vom meniona c preadolescenii cu nivel redus de anxietate au un comportament caracterizat prin buntate, amabilitate, prietenie, serviabilitate, cu interes pentru ceilali, blndee i ncredere. Aceti preadolesceni sunt mai puin critici i mai generoi n raporturile interpersonale. Ei dau dovad de un tonus afectiv bun i sunt uor adaptabili la condiiile variate ale mediului. Preadolescenii cu un nivel moderat de anxietate prezint un tonus afectiv mediu, exteriorizare necontrolat a emoiilor i disponibilitate social medie, n timp ce la preadolescenii cu un nivel ridicat al anxietii se evideniaz o rezonan

afectiv sczut, spirit critic, rceal i indiferen, suspiciune, rigiditate. Ei prefer viaa solitar, sunt introspectivi, sunt mai exigeni n aprecierea altora i mai ateni n respectarea promisiunilor i n ndeplinirea obligaiilor. Factorul C: instabilitate emoional vs. stabilitate emoional. Au fost obinute urmtoarele rezultate: 7,08 (un. medii) la preadolescenii cu nivel redus de anxietate, 4,76 (un. medii) la preadolescenii cu nivel moderat de anxietate i 3,98 (un. medii) la preadolescenii cu nivel ridicat de anxietate. Diferene statistic semnificative s-au nregistrat ntre rezultatele preadolescenilor cu nivel redus de anxietate i preadolescenii cu nivel ridicat de anxietate, la pragul de semnificaii p=0,001 i ntre rezultatele preadolescenilor cu nivel redus de anxietate i preadolescenii cu nivel moderat de anxietate, la pragul de semnificaii p=0,001. Astfel, preadolescenii cu un nivel redus de anxietate manifest caracteristicile unui Eu puternic i anume: maturitate i stabilitate emoional, calm i rezisten nervoas. Aceti preadolesceni sunt stabili i constani n interese, realiti, panici i linitii, se adapteaz uor la schimbri. Preadolescenii cu nivel moderat de anxietate demonstreaz o stabilitate i maturitate emoional relativ, un comportament labil i influenabil. Iar preadolescenii cu un nivel ridicat de anxietate prezint particulariti ale unui Eu slab: emotivitate, imaturitate afectiv,

121

instabilitate i oboseal nervoas. Ei reacioneaz dureros la frustrare, sunt inconstani n atitudini i interese, sunt excitabili, hiperactivi, nelinitii, implicai n conflicte, agitai, vistori. La factorul F: expansivitate vs. nonexpansivitate, cele mai nalte valori medii sunt la preadolescenii cu nivel redus de anxietate, i anume 6,92, n comparaie cu preadolescenii cu nivel moderat i preadolescenii cu nivel ridicat de anxietate ce au obinut o medie de 6,36 i, respectiv, 4,87. Diferene statistic semnificative se atest n rezultatele preadolescenilor cu nivel redus i ale preadolescenilor cu nivel ridicat de anxietate, la pragul de semnificaie p=0,01. Potrivit rezultatelor expuse, remarcm c preadolescenii cu un nivel redus de anxietate indic un comportament impulsiv, entuziast, vesel, direct. Sunt plini de via, vorbrei, expresivi, legai de grup i spontani n reacii, spre deosebire de preadolescenii cu un nivel ridicat al anxietii ce prezint un comportament moderat, prudent, taciturn, introspectiv cu tendine spre deprimare, anxietate, contemplaie i meditaie. Factorul G: supraeu slab vs. fora supraeului. Valorile maxime aparin preadolescenilor cu nivel redus de anxietate (6,53 un. medii)fa de preadolescenii cu nivel moderat de anxietate (5,04 un. medii) i preadolescenii cu nivel ridicat de anxietate (4,25 un. medii). Diferene statistic semnificative au fost obinute att ntre preadolescenii cu nivel redus i preadolescenii cu nivel ridicat de anxietate, la pagul de semnificaii p=0,05, ct i ntre preadolescenii cu nivel

redus de anxietate i cei cu nivel moderat de anxietate, la pragul de semnificaii p=0,001. Reieind din rezultatele prezentate, putem afirm c preadolescenii cu nivel redus de anxietate manifest aa trsturi ca: contiinciozitate, perseveren, responsabilitate personal, sunt ordonai, consecveni, ateni la oamenii i la lucrurile din jur. Pentru preadolescenii cu nivel moderat de anxietate este specific o participare redus la viaa grupului. Ei accept, ntr-o msur mai mic, regulile i normele, dau dovad de caracter nematurizat i dependent fiind mai puin siguri pe sine. Uneori manifest accese de furie i sunt indoleni. Preadolescenii cu nivel ridicat de anxietate se caracterizeaz prin intoleran la frustrare, emotivitate generalizat, oboseal nervoas, labilitate i nesiguran. Aceti preadolesceni sunt schimbtori, influenabili, mai puin siguri i contradictorii. La factorul M: praxernia vs. autia sunt urmtoarele rezultate: preadolescenii cu nivel redus de anxietate dein o medie de 4,18, preadolescenii cu nivel moderat de anxietate au atins media de 4,94, iar cei cu un nivel ridicat de anxietate desemneaz medie egal cu 6,32. Diferene statistic semnificative s-au nregistrat ntre rezultatele preadolescenilor cu nivel redus i nivel ridicat de anxietate, la pragul de semnificaii p=0,002. Conform rezultatelor expuse, vom meniona c preadolescenii cu nivel redus de anxietate sunt practici i contiincioi. Aceti preadolesceni sunt capabili s-i pstreze sngele
122

rece n situaii de for major sau de pericol. n acelai timp pentru ei este specific un spirit logic i expresiv. Pe de alt parte, preadolescenii cu nivel ridicat de anxietate manifest imaginaie senzorial i izbucniri emotive de natur isteric. Preadolescenii tind spre tipul de persoan preocupat s fac orice lucru cum trebuie. Ei nu acioneaz hazardat i sunt ateni la detalii. Pentru factorul O: ncredere vs. tendin spre culpabilitate, putem face urmtoarele constatri: valorile cele mai mici le-au obinut preadolescenii cu nivel redus de anxietate (4,64 un. medii), n comparaie cu preadolescenii cu nivelul moderat de anxietate (6,42 un. medii) i preadolescenii cu nivel ridicat de anxietate (6,80 un. medii). Diferene semnificative au fost obinute n rezultatele preadolescenilor cu nivel redus al anxietii i ale preadolescenilor cu nivel ridicat de anxietate la pragul de semnificaii p=0,001, precum i ntre rezultatele preadolescenilor cu nivel redus i ale celor cu nivel moderat de anxietate, la pragul de semnificaii p=0,005. Preadolescenii cu un nivel redus de anxietate au un comportament calm, manifest ncredere n sine, echilibru, rezisten la stres, vigurozitate, uneori chiar brutalitate. Nu au fobii, se angajeaz, n genere, n activiti simple. Preadolescenii cu nivel moderat de anxietate manifest sensibilitate, tendine depresive i de culpabilitate. Ei sunt suspicioi, nencreztori i nelinitii. Preadolescenii cu un nivel ridicat de anxietate se caracterizeaz prin lips de

securitate, un mod anxios, nelinitit i agitat de a se raporta la existen, fr ncredere n ceilali, bnuitori, cu sentimente de culpabilitate. Specific pentru aceti preadolesceni este i tendina depresiv, sensibilitatea emoional, deprecierea de sine, uneori chiar i nevrotismul. Ei obosesc n situaiile excitante, se simt incapabili s nfrunte exigenele cotidiene, se descurajeaz cu uurin i sunt mcinai de remucri. La factorul Q2: dependena de grup vs. independena personal se atest urmtoarele cote: 5,90 (un. medii) la preadolescenii cu nivel redus de anxietate, 4,76 (un. medii) la preadolescenii cu nivel moderat de anxietate i 3,96 (un. medii) la preadolescenii cu nivel ridicat de anxietate. Diferene statistic semnificative au fost nregistrate doar ntre preadolescenii cu nivel redus de anxietate i preadolescenii cu nivel ridicat de anxietate, la pragul de semnificaii p=0,002. Preadolescenii cu nivel redus de anxietate sunt raionali, capabili s decid singuri, n timp ce preadolescenii cu nivel ridicat de anxietate care se in de grup, caut mereu aprobarea social i urmeaz moda. Aceti preadolesceni triesc insatisfacii legate de integrarea n grup. n colectivul de elevi, astfel de preadolesceni sunt inui la distan. Factorul Q3: sentiment de sine slab vs. sentiment de sine puternic. Indicele cel mai nalt este obinut de preadolescenii cu nivel redus de anxietate i constituie 6,46 (un. medii), n
123

comparaie cu indicii obinui de preadolescenii cu nivel moderat de anxietate i preadolescenii cu nivel ridicat de anxietate, ce constituie 5,86 (un. medii) i respectiv 4,06 (un. medii). Diferene statistic semnificative am constatat ntre preadolescenii cu nivel redus i preadolescenii cu nivel ridicat de anxietate, la pragul de semnificaii p=0,05. Conform rezultatelor, putem conchide c preadolescenii cu nivel redus de anxietate se caracterizeaz prin disciplin de sine, exigen i voin dezvoltat. Astfel de preadolesceni posed un bun autocontrol, ei ncearc s aprobe i s aplice normele etice acceptate, doresc s fac bine. i respect pe ceilali, sunt prevztori i dispui s-i controleze exprimarea emoiilor, spre deosebire de preadolescenii cu nivel ridicat de anxietate, care manifest o emotivitate necontrolat. Caracteristic pentru aceti preadolesceni este un comportament dominat de impulsuri i conflicte interne, un control sczut al voinei, o adaptare deficitar i o contiinciozitate sczut. Analiza comparativ a rezultatelor pentru factorul Q4: tensiune ergic slab vs. tensiune ergic ridicat denot urmtoarele scoruri: 4,24 (un. medii) pentru preadolescenii cu un nivel redus de anxietate, 5,12 (un. medii) pentru preadolescenii cu nivel moderat de anxietate i 6,69 (un. medii) pentru preadolescenii cu nivel ridicat de anxietate. Diferene semnificative sunt doar ntre rezultatele preadolescenilor cu nivel redus de anxietate i ale celor cu nivel ridicat de

anxietate, la pragul de semnificaii p=0,001. Preadolescenii cu nivel redus de anxietate adopt un mod de via destins, calm, linitit, nonalant de care sunt satisfcui. Preadolescenii cu nivel ridicat de anxietate prezint un tablou invers, i anume, ei se caracterizeaz prin ncordare, tensiune, excitabilitate i sentimente de frustrare. Aceti preadolesceni au un comportament nelinitit, ncordat, iritabil i agitat fr motiv. n concluzie, vom meniona c preadolescenii anxioi, att cei de 10 12 ani, 13 ani, ct i cei de 14 15 ani, se caracterizeaz prin urmtoarele trsturi: gndire rigid/dihotomic; rezonan afectiv sczut ce include: emotivitate, imaturitate afectiv, oboseal nervoas, ncordare, frustrare, iritare i surmenaj, un nivel nalt al imaginaiei de anticipaie negativ, necesitate excesiv de aprobare social; exigene extrem de nalte fa de sine i fa de alii; spirit critic accentuat; perfecionism, sunt executani, competeni i demni de ncredere; le sunt caracteristice conflictele interne; reprimarea unor sentimente, dac nu sunt acceptai de alii; adaptarea deficitar; i tendina de deprimare, de contemplaie i meditaie. Cercetarea efectuat ne-a permis s elaborm un model nou complex al portretului psihologic pentru preadolescentul anxios contemporan.

124

Fig. 2.36. Portretul psihologic al preadolescentului anxios


125

2.3. Concluzii la capitolul 2 Sinteza rezultatelor analizate n acest capitol genereaz urmtoarele concluzii: 1. Datele statistice obinute cu privire la incidena anxietii i la tipurile acesteia sunt ngrijortoare, pentru c la acest moment anxietatea afecteaz 23,54% din copii de vrst preadolescent. Anxietatea suport o schimbare continu pe parcursul vrstei preadolescente: la nceputul perioadei se manifest frecvent, iar n perioada imediat urmtoare prevalena anxietii descrete neesenial, ca spre finele perioadei, s se reduc considerabil. Preadolescentelor le este specific un nivel mai accentuat de anxietate, comparativ cu preadolescenii. Pe parcursul vrstei, la biei i fete se semnaleaz tendine diferite n ceea ce privete manifestarea anxietii: la biei descrete pronunat anxietatea, iar la fete aceasta crete accentuat odat cu vrsta. 2. La examinarea anxietii din perspectiva celor dou dimensiuni: anxietatea stare i anxietatea trstur, evideniem o dependen reciproc ntre anxietatea stare i anxietatea trstur. La preadolescenii cu anxietate stare, exist i anxietatea trstur. n conformitate cu investigaiile ntreprinse, anxietatea stare este preponderent la 10 12 ani, iar anxietatea trstur este prevalent la 14 15 ani. La preadolesceni i preadolescente, pe parcursul vrstei, difer modalitile de manifestare a anxietii stare i anxietii trstur. Bieii nregistreaz o micorare important a anxietii stare pe parcursul preadolescenei, iar la fete se prezint o

intensificare expresiv a anxietii stare odat cu vrsta. Anxietatea trstur se impune printr-o evoluie distinct: n rndul bieilor nu se nregistreaz deosebiri n ceea ce privete anxietatea trstur la diferite subgrupe de vrst, iar n rndul fetelor se menine aceeai tendin ca i n cazul anxietii stare, o cretere vdit a anxietii trstur ctre finele vrstei. Anxietatea colar, anxietatea de autoapreciere, anxietatea interpersonal i anxietatea magic au o manifestare particular la vrsta preadolescent. De asemenea, au fost identificate corelaii ntre anxietatea colar, anxietatea de autoapreciere, anxietatea interpersonal i anxietatea magic. Existena unui tip de anxietate, de obicei, este nsoit i de prezena altui tip. Caracteristicile de manifestare a celor patru tipuri de anxietate sunt urmtoarele: anxietatea colar, anxietatea de autoapreciere i anxietatea interpersonal se ntlnete proeminent la nceputul preadolescenei, n timp ce anxietatea magic coincide cu mijlocul preadolescenei. Pentru fiecare subgrup de vrst, sunt definitorii anumite tipuri de anxietate: la 10 12 ani preadolescenii trec prin anxietate magic i anxietate colar, la 13 ani i 14 15 ani, acetia manifest anxietate magic. 3. Trirea stresului social, frustrarea necesitii de atingere a succesului, frica de autoafirmare, frica de situaiile de verificare a cunotinelor, frica de a nu corespunde
126

expectanelor celor din jur, rezistena fiziologic joas la stres i problemele i temerile n relaiile cu profesorii sunt factorii declanatori de anxietate colar la preadolesceni. 4. Analiza laborioas a surselor anxietii n preadolescen ne permite s afirmm c acestea sunt multiple, cu grad diferit de semnificaie. Dintre factorii ce cauzeaz anxietatea, vom enumera: familia temporar dezintegrat, familia monoparental (numrul acestora s-a acutizat n ultima vreme), familia complet i mediul familial (climatul afectiv al familiei), experiena de comunicare a preadolescentului n grupul de referin (clasa de elevi) i modificrile n elementele eseniale ale contiinei de sine. 5. Studiul cu privire la anxietate, autoapreciere i nivel de aspiraii evideniaz o legtur de interdependen ntre anxietate i autoapreciere i anxietate i nivelul de aspiraii. O autoapreciere sczut i medie i un nivel de aspiraii redus sau foarte nalt concord cu o anxietate ridicat. 6. Pentru preadolescentul anxios a fost ntocmit profilul psihologic, ce nglobeaz urmtoarele trsturi de personalitate: gndire inflexibil, labilitate i instabilitate emoional ce provoac reacii emoionale exagerate, susceptibilitate, fatigabilitate, tensiune, frustrare, nervozitate, extenuare, pruden excesiv, spirit critic, scepticism, afirmare proprie sczut, modestie excesiv, lips de ncredere n sine, stri conflictuale interne, tendin spre culpabilitate

i deprimare.

127

3. DIMINUAREA ANXIETII COLARE LA PREADOLESCENI


3.1. Caracteristica general a programului de intervenie psihologic Cercetarea de constatare, rezultatele obinute i concluziile formulate ne-au permis s conchidem c n rndul preadolescenilor exist un numr mare de copii anxioi. Astfel, la 23,54% din preadolesceni am depistat un nivel ridicat de anxietate. Aceti preadolesceni triesc emoii neplcute de ncordare, nelinite i nesiguran. Consecinele pe termen lung ale anxietii se reflect asupra comunicrii, sferei afective, cognitive, motivaionale, asupra contiinei de sine i autoaprecierii determinnd ticuri nervoase, inhibare, nchidere n sine, agresivitate fa de cei din jur i scderea performanei. n cercetarea noastr ne-am axat pe studierea anxietii colare accentuate, care a fost diagnosticat la preadolescenii testai n raport de 23,07%. n acelai timp, menionm c anxietatea colar de intensitate i durat ridicat a fost evideniat ca fiind mai frecvent la preadolescenii cu vrsta cuprins ntre 10 i 12 ani (30,06%). Pe parcursul vrstei i spre sfritul ei, acest tip de anxietate este n descretere. Anxietatea colar se manifest iniial n mediul colar, n relaiile preadolescentului cu profesorii, elevii i cu grupul i are efecte negative asupra activitii de nvare prin ncetinirea ritmului de nvare, apariia lacunelor n cunotine, evitarea oricrui efort de ndeplinire individual a sarcinilor, aversiune fa de nvtur,

scderea nivelului de aspiraii, insucces colar urmat de scderea performanei colare. Schimbrile enumerate au un impact nefavorabil i neprielnic asupra personalitii preadolescentului i asupra diferitor sfere de via n care preadolescentul este implicat. n aceast ordine de idei, este absolut necesar ca anxietatea colar s fie eliminat ct mai curnd posibil, pentru a evita favorizarea apariiei fobiei colare i sociale sau n scopul prentmpinrii instaurrii anxietii ca o formaiune stabil de personalitate. n scopul diminurii i combaterii anxietii colare, am elaborat i am implementat un program de intervenie psihologic formativ. Intervenia psihologic reprezint un sistem de mijloace, metode, procedee i tehnici psihologice, care urmrete diminuarea anxietii colare i a consecinelor acesteia, prin intermediul optimizrii autocunoaterii, prin dezvoltarea emoional i desigur, prin dezvoltarea personalitii preadolescentului [67]. Ipoteza, pentru acest compartiment al cercetrii noastre, este presupunerea c interveniile psihologice special organizate pot s influeneze pozitiv asupra dezvoltrii afectivitii preadolescentului favoriznd dezvoltarea abilitilor de autoreglare emoional i personal, dezvoltarea elementelor cheie ale contiinei de sine, eliminarea inhibiiilor, prin aceasta s contribuie la reducerea anxietii colare.
128

Presupunem c diminuarea anxietii colare va condiiona atenuarea celorlalte tipuri de anxietate i anxietatea n general. Activitatea de diminuare i atenuare a anxietii colare la preadolescenii de 10 12 ani a fost organizat n 3 direcii distincte (3 grupuri int), prezentate n figura 3.1.:

Fig. 3.1. Direciile de activitate realizate n scopul diminurii anxietii colare

129

Programul psihologic complex de intervenie, creat i implementat, s-a bazat pe obiective i principii concrete i cuprinde multiple metode, procedee i tehnici. Plecnd de la natura, caracteristicile i factorii psihologici implicai n apariia anxietii colare, am determinat urmtoarele obiective de baz pentru experimentul formativ: 1. stimularea, dezvoltarea, optimizarea i corecia autoaprecierii i a ncrederii n sine, prin crearea unui climat favorabil de comunicare i interaciune, n care se realizeaz autocunoaterea propriilor dorine, nevoi i obligaii; nlturarea, identificarea i valorificarea resurselor personale, depirea blocajelor; recunoaterea i nlturarea cauzelor care genereaz frica, frustrrile, prejudecile i temerile personale; 2. antrenarea abilitilor pentru managementul anxietii, ce include: nvarea i exersarea unor tehnici de relaxare, meditaie i respiraie, n vederea nlturrii ncordrii i tensiunii psihomusculare i emoionale; tehnici de restructurare i modificare a gndurilor i atitudinilor nerealiste i negative, care stau la baza anxietii; tehnici de rezolvare de probleme i de luare a deciziei; modaliti de transformare a comportamentului de evitare ntr-un comportament activ de soluionare a problemelor. Principiile fundamentale care au stat la baza elaborrii programului de intervenie psihologic sunt:

1. Principiul unitii coreciei i diagnosticrii. Eficiena interveniilor psihologice depinde de complexitatea i profunzimea diagnosticului. ns rezultatele celei mai temeinice diagnosticri i pierd esena, dac nu sunt urmate de un sistem de aciuni de influen psihologic. 2. Principiul utilizrii unui set de metode n cercetarea psihologic. Conform acestui principiu, este necesar de utilizat o varietate mare de metode, tehnici i procedee din arsenalul psihologiei practice. Aceste metode aplicate n practic au demonstrat c se pot completa reciproc i reprezint un instrumentariu adecvat de acordare a unui ajutor psihologic eficient copiilor. 3. Principiul experienei aici i acum. n prim-plan sunt puse trirea emoiilor i exprimarea experienei prezente. Acest fapt contribuie la contientizarea, de ctre preadolescent, a propriilor percepii, emoii, gnduri i triri. Dobndind contiina propriului Eu, preadolescentul va fi capabil s fie n acord cu semnificaiile lumii sale interioare i exterioare i s se perfecioneze prin autorestructurare. 4. Principiul competenei active. Competena preadolescentului trebuie s fie concret i s aib un destinatar cunoscut. El trebuie nu numai s tie la ce pot fi folosite anumite deprinderi, dar i s fac, efectiv, uz de ele acas, n coal, n mediul semenilor i n societate.

130

Cunotinele, deprinderile i realizrile sale trebuie s fie nu doar constructive, ci i orientate spre o aplicare direct i activ n interesul personalitii, al familiei, al colii. 5. Principiul valorificrii potenialului personalitii presupune nvarea preadolescenilor cum s-i dezvolte capacitile i potenialul i cum s le utilizeze n via i n activitate. Acest principiu presupune instrumente de transformare a aptitudinilor i facultilor latente, ascunse ale personalitii din regimul de ateptare pasiv n regim de activism. Un activator universal, n acest sens, poate fi considerat sprijinul n realizarea propriilor interese, iar ca instrumentariu universal servete activitatea independent, autenticitatea, spontaneitatea i creativitatea. 6. Principiul orientrii spre necesitile i solicitrile preadolescenilor. Acest principiu reiese din necesitatea punerii n practic a cunotinelor i deprinderilor achiziionate n activitile de zi cu zi, activitile ce devin tot mai eficiente pe msur ce reflect solicitrile i necesitile curente ale preadolescenilor, pe msur ce rezultatele se vd i se face uz de ele imediat, aici i acum. 7. Principiul implicrii active a preadolescentului. Dezvoltarea personal este un proces de autoformare, n care preadolescentul trebuie s se implice contient. Astfel prezena preadolescentului este una vie, participativ, onest, direct, autoafirmativ i responsabil. 8. Principiul facilitrii i stimulrii creterii continue. Conform acestui principiu, se

realizeaz explorarea cilor care sporesc posibilitile preadolescentului de ai continua dezvoltarea pe cont propriu i n afara activitilor de intervenie psihologic. Elevul rmne astfel i n continuare cu o sarcin care va continua i n afara activitilor n grup. Acest tip de sarcini, n programul psihologic pentru reducerea anxietii colare, ia forma temei de acas. Prin urmare, procesul de diminuare a anxietii colare, determinat de mbinarea edinelor cu lucrul individual se nfptuiete mai frecvent i mai intensiv. Programul de intervenii psihologice, elaborat i realizat, are 4 caracteristici eseniale, n baza crora preadolescenii au fost ajutai s-i stpneasc i s-i controleze frica, nelinitile i anxietile legate de contextul colar, prin descrcarea tensiunilor i reenergizarea organismului, prin reducerea sensibilitii emoionale, prin stimularea expresivitii i creativitii, prin trirea strilor afective pozitive i formarea unor reacii i rspunsuri comportamentale, potrivite i sntoase, fa de stimulii anxiogeni, prin activarea i optimizarea capacitilor de autocunoatere, relaionare i comunicare interpersonal, prin dezvoltarea unei atitudini pozitive fa de sine ca o persoan unic i valoroas i prin exersarea modelelor de comportament plin de siguran. Principalele 4 caracteristici sunt: 1. Activitile au un caracter practic. Interveniile psihologice sunt concepute astfel, nct s-i ajute pe preadolesceni s neleag natura anxietii colare prin intermediul activitilor
131

practice. Programa conine foarte puin informaie teoretic privind anxietatea: descrierea fenomenului, originea anxietii, legtura dintre anxietate i modificrile corporale care se produc n cursul acesteia. Accentul nu se pune pe memorarea de ctre preadolesceni a definiiilor sau explicaiilor, ci pe necesitatea de a-i face s asimileze i s nsueasc competene specifice, utile i facilitatoare, pentru a fi capabili s fac fa anxietii colare. 2. Activitile stimuleaz discuiile. Prin ncurajarea discuiilor, i facem pe preadolesceni si mprteasc diferite experiene, opinii, atitudini, puncte de vedere i soluii; acest proces al schimbului de idei i de experien reprezint, surs esenial pentru diminuarea anxietii colare, pentru sporirea ncrederii n sine i ridicarea autoaprecierii. Discuiile i mprtirea experienei nu doar i apropie pe preadolesceni unii de ceilali, ci i face s afle mai multe chiar despre ei nii. Copii sunt ncurajai s-i exprime deschis prerile. Ei au posibilitatea de a constata c i ali preadolesceni se confrunt cu aceleai probleme, temeri, neliniti ca i ei. 3. Activitile sunt distractive i au un mare potenial educativ. n programul de intervenie psihologic, multe activiti au fost prezentate sub form de joc. Dei activitile sunt amuzante fiecare din ele au obiective specifice. Folosirea jocului, ca mijloc suplimentar, i face pe preadolesceni s se simt bine i confortabil. Prin prezentarea multor cunotine sub forma de joc, preadolescenii sunt stimulai i chiar sunt bucuroi s nvee. Jocurile le trezesc curiozitatea

i creeaz n grup o atmosfer, n care realizarea obiectivelor experimentului formativ devine productiv i plcut. 4. Activitile pot fi adaptate. Fiecare preadolescent este unic fiecare nva i se comport n mod diferit, are valori, credine i necesiti deosebite. Astfel, activitile propuse pot fi modificate pentru a asigura ndeplinirea lor eficient de ctre toi preadolescenii. n activitile de intervenie psihologic implementate, am practicat o diversificare de stiluri de comunicare, de tehnici, de procedee i modaliti de lucru elaborate n conformitate cu orientrile psihologice de baz. n acelai timp, au fost respectate principiile comune, prezentate anterior [5, 6, 8, 23, 30, 39, 43, 94, 131, 137, 155, 167, 184, 210, 218]. n continuare ne vom referi la caracterizarea instrumentarului administrat: 1. Tehnicile expresiv-creative: sunt n acord cu universul i preocuprile preadolescentului, permit cunoaterea universului interior al preadolescentului i sunt benefice n diminuarea anxietii colare, ntr-o manier plcut i elegant. Printre mijloacele expresive utilizate n prezentul program enumerm: Desenul este una dintre cele mai folosite modaliti de proiecie a personalitii. n diminuarea anxietii colare, desenul ne-a servit n scopul semnalrii unor probleme ale copiilor, pentru exprimarea sentimentelor lor i stimularea comunicrii nonverbale. Modalitile de lucru
132

expresiv-metaforice, folosite pentru exprimarea i exteriorizarea anxietii n anumite situaii (examen, test, discuii cu prinii, ntlnirea cu un prieten), sunt eu la coal, portretul omului curajos. Fantezia presupune folosirea ntregului potenial imagistic i poate fi mbinat cu desenul i cu micarea fizic. Exerciiile de fantezie practicate, de noi, sunt lupta, descris de V. Oaklander, i petera [188]. Colajul reprezint o tehnic de antrenare a preadolescenilor n activitatea de cutare de informaii, n sinteza acestora i prezentarea lor ntr-o form plcut i atractiv. n colaj sunt utilizate: hrtia de toate tipurile i de texturi variate, lucruri moi i aspre, nasturi, fire de ln, poze decupate din reviste sau cri, fotografii. Dup realizarea colajului, elevul poate povesti despre colajul n sine, despre procesul de realizare a lui, i poate da un titlu. Colajul ajut la eliberarea imaginaiei i poate fi utilizat ca mijloc de exprimare emoional: autocolajul, i supereroul. Realizarea de poveti i povestiri crearea de poveti este o practic de prim importan n lucrul cu preadolescenii. Utilizarea acestei tehnici implic: realizarea povetilor de ctre psiholog i/sau elevi i povestirea lor precum i utilizarea unor lucruri care s le stimuleze, cum ar fi picturile, testele proiective, marionetele, deschiderea ctre fanteziile interioare sau utilizarea mijloacelor audio,

a microfonului-jucrie. Din povetile pe care le creeaz preadolescentul, psihologul este capabil s faciliteze insight-uri asupra conflictelor, frustrrilor sau mecanismelor de aprare a acestuia. O mare nsemntate o au operele de art (basmul, legenda, balada, snoava, schia, nuvela, povestirea, amintirile, romanul, comedia i parabola), care ofer un material foarte bun n lucrul cu preadolescenii. Operele se refer la emoiile universale de baz: dragoste, ur, fric, furie, singurtate, sentimente de izolare i subapreciere. Unui preadolescent anxios i se relateaz o povestire, n care eroul este nvingtor, se caracterizeaz prin curaj i nu are nevoie de ajutoare exterioare n atingerea scopului. Preadolescentul se identific cu personajul principal i ncearc s-l imite. n contextul eliminrii temerilor, anxietilor i nelinitilor preadolescenilor, am realizat exerciiile de compunere scrierea unei povestiri groaznice, istorioare groaznice despre coal. Caruselul emoiilor. Esena caruselului const n trecerea de la o stare emoional negativ la alta pozitiv (totalmente opus). Caracteristic pentru caruselul emoiilor este trecerea de la starea de pericol la cea de securitate. n cadrul acestei tehnici, copilul resimte sigurana de a fi stpn pe sine i pe capacitile sale opernd cu teatrul mtilor i cu mtile groaznice [188].

133

Elemente de terapie prin joc (ludoterapia sau playtherapy), tehnic propus de S. Freud i utilizat pe larg de V. Axline, A. Freud, M. Klain i C. Rogers, reprezint un proces de optimizare, de suport sau de recuperare a potenialului att de divers al preadolescentului. Realizat cu pasiune i contiinciozitate, de libertate i fantezie, tehnica d rezultate uimitoare [248]. Jocul creeaz un mediu favorabil pentru manifestarea liber a copilului cu anxietate, cu nelinite i fric, i creeaz un climat socio-afectiv plcut stimulativ i asigur flexibilitatea activitilor educaionale i de nvare prin joc. O atenie deosebit n programul nostru am acordat-o selectrii jocurilor. Ca urmare n program am inclus jocuri de prezentare: facem cunotin, cartea de vizit; de cunoatere: ce mi place s fac, ce simt eu; de afirmare: farul, ce pot face; de ncredere: complimente, cercul miestriei; de comunicare: magazinul magic al temerilor, telefonul stricat, de cooperare: nsoitorul, corabia succesului; de rezolvare a conflictelor: farmacia psihologic i grevitii. Exerciiul dramaterapeutic reprezint una dintre cele mai complexe metode de exploatare a funciilor compensatorii ale rolului i ale jocului de rol, utilizat n grupurile cu probleme [183]. Prin jocul de rol se poate pune n scen situaia real sau paradoxal pe care o triete

preadolescentul. Jocul de rol ridic posibilitatea participanilor de a prelua alte perspective i de a dezvolta abiliti de soluionare a problemelor sau de rezolvare a conflictelor. Am utilizat urmtoarele repere n organizarea i desfurarea jocului de roluri: anunarea subiectului se descrie clar contextul i personajele, dar se ofer totui libertatea interpretrii individuale a acestora. Contextul i personajele se raporteaz la viaa curent a grupului din care sunt selectate temele i la modul de participare a membrilor; distribuirea rolurilor se refer la punerea n micare a grupului; se face alegerea protagonistului, se descrie situaia i se prezint personajele; pregtirea se acord timp de gndire dar se evit pregtirile ndelungate; desfurarea jocului pe roluri se noteaz orice aciune care provoac schimbri n desfurarea acestuia i se stabilete dac soluia a fost sau nu gsit; ncheierea aciunea se oprete n cazul cnd soluia a fost gsit, cnd aciunea pare s se prelungeasc fr sens sau cnd preadolescenii au dificulti n interpretarea rolului; discuii copiii i exprim sentimentele i sunt ncurajai s evalueze situaia: ce sentimente au aprut n timpul jocului, ce efect au avut diferite aciuni, dac sunt mulumii sau nu de finalul la care s-a ajuns, etc.

134

Una dintre cele mai cunoscute modaliti de realizare a jocului de rol este tehnica scaunului gol. Pentru diminuarea anxietii colare am folosit jocurile: nscenarea povestirilor groaznice i plimbarea prin pdurea de poveste. Exprimarea prin micare este o metod psihoterapeutic care ncearc s recreeze primul mediu stimulativ prin implicarea copilului n activiti de micare. Scopul terapiei prin micare este de a ajuta preadolescenii s-i cunoasc i s-i accepte corpul i s-i controleze micrile. Metodele de lucru se bazeaz pe micri obinuite i pe dorina copiilor de a interaciona cu semenii i cu adulii. Aceste terapii se focalizeaz la nceput pe corp, utiliznd micri care stimuleaz contientizarea acestuia. Atenia se axeaz pe prile corpului n ansamblu, pe poziionarea lui n spaiu i pe obinerea calitii micrii. Copiii nelinitii i anxioi au blocaje la nivel corporal i o respiraie superficial. Din aceste considerente, exerciiile de micare corporal sunt foarte importante n cazul lor. Activitile pe care le-am folosit sunt: trenuul i baba-oarb. Exprimarea prin dans reprezint utilizarea, n scop terapeutic, a dansului, pentru a mbunti starea fizic i mental a persoanelor. Rezultatele studiilor tiinifice despre efectele acestei terapii asupra sntii indic eficiena acesteia n reducerea anxietilor, nelinitilor i n creterea respectului de sine. Cu ajutorul terapiei prin dans, corpul devine instrumentul prin care

preadolescentul nva s se simt bine n propria piele i s regseasc energia din copilrie. Terapia are drept scop acceptarea de sine i eliberarea de tensiunile i de blocajele nscrise n memoria corpului. Din punct de vedere fizic, ea amelioreaz circulaia, coordonarea i tonusul muscular. Din punct de vedere mental i emotiv, terapia crete ncrederea n sine, stimuleaz capacitile intelectuale i creativitatea preadolescenilor i permite exprimarea unor emoii greu de redat prin cuvinte (furie, frustrare, izolare, etc.). n programul nostru au fost incluse aa activiti ca: dansul orb i ringul de dans. Improvizaia muzical (meloterapia) este o form de terapie n care muzica este folosit ca mijloc de exprimare (n loc de vorbire) i care este indicat n tratarea agresivitii ascunse, a dificultilor afective i a anumitor blocaje. Meloterapia se poate aplica n dou forme: una activ care presupune folosirea unui instrument muzical i alta pasiv care const din ascultarea muzicii. n corespundere cu studiile psihologice efectuate pn acum, n experimentul formativ am folosit urmtoarele lucrri muzicale: pentru calmarea sistemului nervos concertul nr. 5 pentru pian i orchestra de Beethoven; pentru destindere psihic i relaxare sonata pentru flaut, alto i harpa i clar de luna de Debussy; pentru calmarea strilor de agitaie: oda bucuriei de Beethoven i corul pelerinilor de Wagner.

135

2. Exerciii de contientizare, cu suport imaginativ i exerciii de restructurare cognitiv. O mare diversitate de tehnici i jocuri expereniale au fost create pentru a produce restructurri benefice n planul nelegerii i evalurii de sine, al modificrii imaginii proprii i al modului de evaluare a raporturilor cu alii, n scopul nelegerii cu sine i cu mediul [43]. Prezentm n continuare cteva dintre posibilele tehnici de integrare i restructurare: Tehnica fanteziei ghidate a fost aplicat n situaiile n care elevii i creeaz i sunt stpnii de anxieti i neputine. Aceast tehnica poate reconstitui, focaliznd pe detalii semnificative, cursul evenimentelor trite de preadolescent, rentregindu-le prin descoperirea nelesului adevrat, care le explic sau poate crea o imagine acceptat a sinelui sau a altcuiva ,ca suport pentru integrarea unei pri respinse a Eu-lui. De exemplu, un preadolescent care sufer de anxietate colar poate vizualiza imaginea profesoarei, care l accept necondiionat i poate ntreine un dialog imaginar cu aceast imagine (ca suport afectiv pozitiv) pentru a exersa, imaginar, un alt tip de comportament. Gndirea pozitiv, nsoit de vizualizri imaginative sugestive, hrnitoare din punct de vedere emoional, conduc la restructurri i dezvoltare personal. Subiecte propuse: super elevul, coala. Tehnici de diminuare i integrare. Adesea preadolescenii sunt constrni de modul obinuit de a gndi, aa nct, n cmpul contiinei lor nu ncape vreo alternativ. Pentru a diminua sau a

neutraliza acest efect, preadolescentul este pus s-i imagineze contrarul a ceea ce afirm sau consider a fi adevrat i s perceap un anumit eveniment sau relaie dintr-o nou perspectiv. Efortul imaginativ i poate releva aspecte i semnificaii noi, n raport cu care el se deschide i reexperimenteaz situaia. Un astfel de exerciiu este s i se propun preadolescentului s reconsidere un obiect, o situaie, o relaie sau propria imagine negativ, respins de el, din perspectiva a cinci caliti, avantaje i beneficii. O astfel de tehnic i solicit preadolescentului s exprime sentimente pozitive i negative n legtur cu acelai obiect / situaie / persoan sau s exprime verbal stri negative inexprimabile, cum ar fi tensiunea intern, nelinitea, frica i anxietatea. Subiecte propuse: sunt pasre n coal, interpretarea situaiilor. 3. Exerciii de contientizare corporal care asigur: contientizarea tensiunii musculare i a relaxrii psihomusculare, contientizarea ritmului respirator i a modificrii lui n concordan cu emoiile trite sau cu anumite situaii retrite ori cu imaginarea altora; contientizarea senzaiilor care comunic stri de anxietate, nelinite i disconfort; contientizarea poziiei corpului, mimicii i a gesturilor n corelaie cu strile emoionale sau cu gndurile preadolescentului. Astfel de exerciii le-am utilizat ca tehnici care orienteaz senzorii de contientizare a preadolescentului asupra modului n care funcioneaz corpul sau asupra modului cum se poate folosi de corp pentru a controla

136

simptomele anxietii. Cele mai eficiente exerciii de contientizare corporal sunt tehnicile de relaxare: trainingul sau antrenamentul autogen i relaxarea progresiv Jacobson. Tehnicile de relaxare constituie metode eficace de intervenie nu doar pentru semnalarea simptomelor de situaie anxiogen i/sau stresant, ci i pentru prevenirea acestora i pentru mbuntirea performanelor n situaii n care starea de relaxare este un factor eficient i stimulator. Cele mai cunoscute i utilizate tehnici de relaxare aplicate n controlul i diminuarea anxietii sunt urmtoarele: Trainingul sau antrenamentul autogen este o tehnica utilizat n scopul creterii capacitii vitale, al maximizrii disponibilitii psihofizice i n scopul reducerii dificultilor psihologice [15]. Mecanismul antrenamentului autogen: poziia aleas, nchiderea ochilor, condiiile de mediu induc, n mod natural, prin mecanisme fiziologice specifice, o stare de relaxare. De exemplu, lipsa stimulrii proprioreceptive intense (prin poziia aleas) i a stimulrilor din mediu (prin nchiderea ochilor i organizarea mediului) reduce activitatea formaiunii reticulare i gradul de stimulare pe care aceasta l exercit asupra scoarei cerebrale. n consecin tonusul muscular se reduce i muchii se relaxeaz. Pe acest fond se rostesc sintagme specifice: energia nalt; concentrarea asupra respiraiei . Relaxarea progresiv Jacobson este o metod psihoterapeutic de relaxare ca o serie de

exerciii de gimnastic, cu efect tonifiant, ce const n alternarea relaxrii i tensionrii principalelor grupe de muchi pn la eliminarea contraciilor musculare i atingerea relaxrii [258]. Mecanismul relaxrii progresive este similar celui folosit n antrenamentul autogen descris anterior. Prin tehnica relaxrii progresive, preadolescentul nva s operaionalizeze conceptele de relaxare i tensiune. Ulterior, ca urmare a exerciiilor repetate, se ntrete conexiunea ntre forma verbal (lingvistic) de relaxare i starea afectiv pe care aceasta o definete. Subiectul reuete astfel s-i controleze verbal i voluntar relaxarea muscular. Tehnici propuse: planta, muntele de pe umr . n continuare, ne vom referi la interveniile psihologice pe care le-am realizat. n experimentul formativ au fost inclui 24 de preadolesceni cu vrsta cuprins ntre 10 12 ani, a cte 12 n grupul de control i n grupul experimental. Limita numrului de copii a fost impus de cerinele de organizare a grupului de diminuare a anxietii i de psihoterapie, care recomand ca numrul maxim de membri s fie 12. Pentru grupul experimental au fost selectai preadolesceni din mai multe clase, care manifestau un grad ridicat de anxietate colar. Selecia s-a realizat anume n acest mod, ncercndu-se astfel crearea unui grup nou, care s nu se construiasc pe structuri grupale mai vechi. n mod similar a fost constituit i grupul de control. Grupurile au fost neomogene, fiind alctuite din biei i fete.
137

Interveniile psihologice au fost realizate cu o frecven de dou ori pe sptmn, n decurs de cinci luni, astfel numrul total a constituit 32 de activiti. Durata unei activiti a oscilat ntre 1 i 3 ore. Programul de intervenie psihologic are o structur metodologic care corespunde, pas cu pas, obiectivelor cercetrii i este urmtoarea: 1. Etapa de cunoatere interpersonal i de creare a unei atmosfere securizante (3 activiti) include facilitarea autocunoaterii, realizat n grupul de preadolesceni, stabilirea contactului i apropierea dintre participani. Activitile realizate la aceast etap au oferit preadolescenilor posibiliti de explorare a caracteristicilor personale i de exersare a diferitor modaliti de exprimare a personalitii. La aceast etap s-a ncercat valorificarea caracteristicilor pozitive ale copiilor, s-a creat o ambian n care fiecare s se simt valoros, respectat i apreciat, s-a stabilit o atmosfer prietenoas, de ajutor reciproc, de ncredere, bunvoin i comunicare deschis (vezi anexa 10, activitatea nr. 1 activitatea nr. 3). La prima edin formativ, au fost discutate i stabilite cu preadolescenii un ir de reguli care au fost respectate pe parcursul ntregului program de intervenie psihologic: 1. S se respecte reciproc. 2. S vorbeasc doar o singur persoan, iar ceilali s priveasc i s asculte atent.

3. Fiecare are dreptul s pstreze tcerea i s nu ia parte, dac nu dorete, la discutarea unei probleme. 4. S se rein c poate fi mai mult dect un singur rspuns corect. 5. S nu se discute personalitatea, ci doar activitile ei. 6. S se pstreze anonimatul (confidenialitatea). Aceast regul este necesar, deoarece n procesul edinelor se opereaz cu informaii personale, care privesc viaa i interesele preadolescenilor. Asigurarea confidenialitii a condus la creterea ncrederii preadolescentului n psiholog i n programul de intervenii. 2. Etapa reconstructiv (26 de activiti) a avut drept scop atingerea obiectivelor propuse. Din punct de vedere psihologic, acest compartiment al programului este alctuit din tehnici i exerciii orientate spre destinderea anxietii colare, accentul punndu-se pe dezvoltare i pe autoreglare, precum i pe optimizarea comportamentului, ce include dezvoltarea sau/i ridicarea ncrederii n sine, a respectului de sine, a asertivitii, comunicrii verbale i nonverbale, a cooperrii, iniiativei, creativitii, spontaneitii i umorului, precum i pe mbuntirea capacitilor de relaionare i integrare social. Toate acestea s-au realizat prin:

138

stimularea deschiderii, a dezvoltrii, a structurrii unui complex unitar integrativ de caliti, capaciti i emoii pozitive; extinderea sferelor i a domeniilor de activitate de sine stttoare i cointeresate a preadolescenilor, a formelor de comunicare, a pasiunilor i a interaciunilor; plasarea, n cmpul luminos al contiinei, a cunotinelor, reprezentrilor i experienei ascunse; developarea potenialului latent i inhibat; mbuntirea prerii individului despre sine i despre mediul social de existen, potenarea reprezentrilor, a gndirii i a contiinei; modelarea situaional; elaborarea scenariilor posibile sau reconstructive de dezvoltare a situaiilor i interpretarea lor pe roluri ca n viaa real de ctre preadolesceni; stimularea i exersarea diferit, de ctre copii, a modelelor interne de comportament, de aciune, de reacie; reidentificarea pozitiv a personalitii ca un complex nou i valoros de cunotine despre sine, despre evenimente, necesiti, interese i valori; elaborarea unui model de sprijin interior n ncercrile de a depi obstacolele i de a obine succes; lrgirea perspectivelor de manifestare, etc. (vezi anexa 10, activitatea nr. 4 activitatea nr. 29).

3. Etapa consolidrii, a totalizrii i evaluarea eficienei programului n ansamblu (3


activiti) este o etap fundamental a programului de intervenie psihologic realizat. S-a efectuat prin modalitile prezentate n continuare: consolidarea activ a deprinderilor, prin transferarea i utilizarea lor n viaa practic a preadolescenilor (n situaiile de familie, coal, clas i grup de semeni); discutarea n grup a rezultatelor, elaborarea (deducerea) unor concluzii comune; elaborarea ct mai concis a concluziei finale (rezumatul); aprecierea activitii grupului i anunarea rezultatelor la care s-a ajuns (pentru program n ansamblu) (vezi anexa 10, activitatea nr. 30 activitatea nr. 32). Fiecare activitate a programului de intervenie are o anumit structur care corespunde urmtoarelor etape: 1. Etapa introductiv (7 10 minute) cuprinde ritualul salutului i/sau nviorarea psihologic. Activitile propuse la aceast etap sunt scurte i distractive. Utilizate cu entuziasm, ele permit restabilirea ateniei, concentrarea, relaxarea i ridicarea dispoziiei, stabilirea contactului ntre preadolesceni, diminuarea atmosferei de monotonie. Selectate i adaptate riguros la o tem anume aceste tehnici au fost folosite, ca evocare, pentru introducerea preadolescenilor n subiect.

139

2. Etapa fundamental (1 2 ore) include exerciii i tehnici de baz, configurate ntr-un cadru bine determinat i orientate spre realizarea obiectivelor caracteristice etapei reconstructive a interveniilor psihologice, dar i la eliminarea multitudinii de reacii emoionale negative (fric, nelinite, anxietate) a comportamentelor nedorite, la elaborarea modelelor de comportament eficient, sigur, pozitiv, care s permit preadolescentului s fac fa sarcinilor cotidiene, s interacioneze adecvat cu cei din jur: profesori, semeni, prini n diverse situaii. Aceast etap mai cuprinde i tehnici de relaxare, meditaie, care sunt utilizate att pentru eliminarea ncordrii, oboselii, calmarea i crearea unui fundal psihoemoional pozitiv, ct i pentru dezvoltarea, cultivarea i consolidarea practic a deprinderilor individuale de relaxare i a abilitii de a le folosi n viaa cotidian, n situaii ce provoac anxietate. 3. Etapa final (7 10 minute) reprezint ncheierea sesiunii, determinarea i evidenierea liniei centrale, sistematizarea i rezumarea. Se finiseaz anunarea ncheierii activitii i cu propunerea temei de acas. 4. Temele pentru acas (7 10 minute), pe care preadolescentul le realizeaz n afara activitilor, alctuiesc o parte component a procesului de diminuare a anxietii colare. n acest mod lucrul de combatere i reducere a anxietii continu i n afara activitilor de intervenie psihologic, accelernd progresele. Sarcinile propuse pentru activitatea independent au fost

extrem de variate, oferind preadolescenilor oportuniti de a-i explora lumea interioar (autocunoaterea i autoaprecierea), relaiile cu ceilali, scopurile n via, prejudecile, atitudinile defensive, nelinitile i temerile, adaptndu-se necesitilor i situaiilor particulare. Structura de baz a unei activiti a fost completat, firete, pentru fiecare tem n parte, cu un vast material specific, cu exerciii ilustrative, cu explicaii de rigoare a definiiilor principale. Cele mai multe activiti au inclus fie de lucru pentru preadolesceni, care au fost multiplicate i distribuite acestora. 3.2. Prezentarea i interpretarea rezultatelor diminurii anxietii colare la

preadolescenii de 10 12 ani n condiii experimentale Pentru a estima efectul produs asupra eantionului experimental prin intermediul Programului psihologic complex de diminuare a anxietii colare, elaborat i implementat n ultima etap a cercetrii noastre, am administrat urmtoarele tehnici i chestionare: Scala de manifestare a anxietii la copii, Inventarul de expresie a anxietii ca stare i trstur pentru copii, Scala anxietii A. Prihojan, Tehnica de diagnosticare a nivelului anxietii colare Phillips i Chestionarul pentru copii CPQ.

140

Investigarea multilateral a datelor obinute de preadolescenii de 10 12 ani va fi realizat n urmtoarele 2 direcii: 1) compararea i evidenierea diferenelor obinute ntre: preadolescenii grupului de control i preadolescenii grupului experimental/retest; i preadolescenii grupului experimental/test i preadolescenii grupului experimental/retest; 2) n scopul evalurii eficacitii tehnicilor de diminuare a anxietii, vom compara rezultatele obinute de preadolescenii grupului experimental/retest cu rezultatele preadolescenilor cu nivel moderat de anxietate colar. Prima direcie. Rezultatele obinute n urma aplicrii testelor la preadolescenii din grupul de control i la preadolescenii din grupul experimental/retest, de 10 12 ani, sunt prezentate urmnd logica expunerii din experimentul de constatare. Pentru compararea nivelului anxietii caracteristic preadolescenilor de 10 12 ani din grupul de control i la preadolescenii din grupul experimental/retest, vom urmri scorurile la Scala de manifestare a anxietii la copii:

Fig. 3.2. Valori medii pentru preadolescenii din GC i preadolescenii GE/retest conform Scalei de manifestare a anxietii la copii Prezentarea grafic a rezultatelor experimentale, obinute de preadolesceni, indic deosebiri ntre rezultatele medii ce exprim manifestarea anxietii n GC i GE/retest. Rezultatele medii obinute de preadolescenii din cele dou grupuri sunt urmtoarele: GC 8,75 (un. medii) i GE/retest 6,91 (un. medii). Am aplicat testul Mann-Whitney pentru a determina dac exist sau nu diferene ntre GC i GE/retest. Testul Mann-Whitney indic diferene semnificative ntre rezultatele GC i GE/retest la pragul p=0,05, cu rezultate mai mici pentru preadolescenii din GE/retest. Aceste date ne permit s constatm c preadolescenii din GE/retest, spre deosebire de semenii lor din GC, manifest nivel moderat de anxietate. Ei au devenit mai linitii, mai calmi i mai temperai. n situaiile dificile i noi, ei ncearc s-i controleze emoiile, ngrijorarea i incertitudinea pe care le resimt, prin transformarea tririlor negative n stri emoionale pozitive,

141

prin intermediul tehnicilor de nlturare a ncordrii psihoemoionale i al modelelor de comportament sigur, nsuite n cadrul activitilor special organizate. Dar totui aceste manifestri nu sunt reacii totdeauna constante i uneori au un caracter situativ. Pentru a vizualiza diferenele obinute de preadolescenii din GC i GE/retest la anxietatea stare i anxietatea trstur,vom ilustra rezultatele obinute prin urmtoarea diagram:

Fig. 3.3. Valori medii pentru preadolescenii din GC i preadolescenii din GE/retest conform Inventarului de expresie a anxietii ca stare i trstur pentru copii Drept urmare a aplicrii Inventarului de expresie a anxietii ca stare i trstur pentru

copii, observm schimbri evidente i substaniale, survenite n rezultatele la AS i AT pentru preadolescenii din GE/retest, comparativ cu cei din GC (AS: GC 50,16 un. medii; GE/retest 44,08 un. medii i AT: GC 48,00 un. medii; GE/retest 43,58 un. medii). Diferene statistic semnificative sunt prezente att pentru anxietatea stare (p=0,05) ct i pentru anxietatea trstur (p=0,05), cu rezultate mai mici pentru preadolescenii din GE/retest. Preadolescenii din GC care nu au participat la activitile special organizate n vederea diminurii anxietii colare, nu manifest schimbri n anxietatea pe care o triesc, n timp ce preadolescenii din cellalt grup (GE/retest) manifest un nivel mai jos de AS i AT. Trirea strilor afective pozitive, sentimentul unitii cu ceilali membri ai grupului, satisfacerea necesitii de comunicare cu semenii, de confirmare i stimulare n grup a cunotinelor pozitive despre propria persoan, a ncrederii n sine, a importanei personale pentru ceilali, recunoaterea capacitilor i resurselor personale, toate acestea au determinat reducerea AS i AT. n graficul ce urmeaz vom prezenta rezultatele obinute de preadolescenii din GC i GE/retest la Scala anxietii A. Prihojan.

142

Fig. 3.4. Valori medii pentru preadolescenii din GC i preadolescenii din GE/retest conform Scalei anxietii A. Prihojan Drept consecin a analizei rezultatelor prezentate, constatm schimbrile survenite n diminuarea tuturor tipurilor de anxietate la preadolescenii din GE/retest, n comparaie cu preadolescenii din GC. Atestm c valorile preadolescenilor din GE/retest se reduc la: A 9,25 (un. medii) GC, 6,58 (un. medii) GE/retest; la AA 9,00 (un. medii) GC i 6,91 (un. medii) GE/retest; la AI 8,66 (un. medii) GC i 6,91 (un. medii) GE/retest i la AM 9,16 (un. medii) GC, 8,41 (un. medii) GE/retest. Diferene statistic semnificative au fost constatate pentru A (p=0,05), pentru AA (p=0,05) i pentru AI (p=0,05), cu scoruri mai mici pentru preadolescenii din GE/retest. Pentru indicii la AM nu au fost stabilite diferene statistic semnificative ntre cele dou grupe. Preadolescenii din GE/retest ncep s aib triri noi i pozitive n diferite contexte ale vieii colare i sociale. Pe lng nelinite, agitaie i anxietate, care le-au fost caracteristice, ei descoper i ncearc stri psihice pozitive ca bucuria, fericirea, satisfacia, curajul, senintatea i ncrederea. n reaciile preadolescentului ns mai continu s persiste, dar n msur mai mic, sensibilitatea, emotivitatea, nencrederea n corectitudinea comportamentelor adoptate, ateptarea respingerii din partea profesorilor i a semenilor i sentimentul inferioritii. Mediile obinute de preadolescenii din GC i preadolescenii din GE/retest la factorii decisivi n anxietatea colar sunt ilustrate n continuare:

143

Fig. 3.5. Scorurile medii pentru preadolescenii din GC i preadolescenii din GE/retest conform Tehnicii de diagnosticare a nivelului anxietii colare Phillips Compararea rezultatelor medii pentru preadolescenii din GC i cei din GE/retest, privind factorii ce condiioneaz A, ne demonstreaz c valorile preadolescenilor din GE/retest descresc, dup cum urmeaz: trirea stresului social: preadolescenii din GC 2.08 un. medii, preadolescenii din GE/retest 1,33 un. medii; frustrarea necesitii de atingere a succesului: preadolescenii din GC 1,91 un. medii, preadolescenii din GE/retest 1,08 un. medii; frica de autoafirmare: preadolescenii din GC 2,00 un. medii, preadolescenii din GE/retest 1,16 un. medii; frica de situaiile de verificare a cunotinelor: preadolescenii din GC 2,25 un. medii, preadolescenii din GE/retest 1,33 un. medii; frica de a nu corespunde expectanelor celor din jur: preadolescenii din GC 2,08 un. medii, preadolescenii din GE/retest 1,25 un. medii; rezistena fiziologic joas la stres: preadolescenii din GC 2,26 un. medii, preadolescenii din GE/retest 1,91 un. medii i problemele i temerile n relaiile cu profesorii: preadolescenii din GC 2,41 un. medii, iar preadolescenii din GE/retest 1,41 un. medii. Analiza statistic a acestor rezultate indic diferene semnificative pentru 6 din cei 7 factori: la trirea stresului social (p=0,05), la frustrarea necesitii de atingere a succesului (p=0,05), la frica de autoafirmare (p=0,05), la frica de situaiile de verificare a cunotinelor (p=0,05), la frica de a nu corespunde expectanelor celor din jur (p=0,05) i la problemele i temerile n relaiile cu profesorii (p=0,05). Excepie face doar rezistena fiziologic joas la stres, unde, exist diferene dar acestea nu sunt statistic semnificative. Formarea sentimentului de succes, dezvoltarea curajului, acceptarea de sine, dezvoltarea componentelor de baz a contiinei de sine, atitudinea pozitiv fa de critic, manifestarea asertivitii i expresivitii n relaiile cu profesorii au atenuat A la preadolescenii din GE/retest.

144

n continuare vom examina rezultatele obinute de preadolescenii din GC i GE/retest la Chestionarul pentru copii CPQ:

Fig. 3.6. Valorile medii pentru preadolescenii din GC i preadolescenii din GE/retest conform Chestionarului pentru copii CPQ Expunerea grafic a rezultatelor indic o cretere uoar a scorurilor medii la preadolescenii inclui n GE/retest pentru urmtorii factori: Factorul C: instabilitate emoional vs. stabilitate emoional (3,82 un. medii GC i 4,91 un. medii GE/retest), Factorul E: supunere vs. dominan (4,85 un. medii GC i 5,33 un. medii GE/retest), Factorul F: ngrijorare vs. nepsare (4,41 un. medii GC i 5,50 un. medii GE/retest), Factorul G: supraeu slab vs. fora supraeului (3,75 un. medii GC i 4,91 un. medii GE/retest), Factorul I: harria vs. premsia (3,59 un. medii GC i 4,00 un. medii GE/retest), Factorul Q3: sentiment de sine slab vs. sentiment de sine puternic (4,66 un. medii GC i 5,83 un. medii GE/retest). La urmtorii factori s-a nregistrat o uoar descretere a scorurilor medii: Factorul A: schizotimie vs. ciclotimie (4,97 un. medii GC i 4,25 un. medii GE/retest), Factorul B: inteligena (5,74 un. medii GC i 4,98 un. medii GE/retest), Factorul D: indiferen vs. excitabilitate (5,87 un. medii GC i 5,16 un. medii GE/retest), Factorul H: thredia vs. parmia (5,06 un. medii GC i 4,72 un. medii GE/retest), Factorul O: ncredere vs. tendin spre culpabilitate (6,83 un. medii GC i 5,66 un. medii GE/retest) i Factorul Q4: tensiune ergic slab vs. tensiune ergic ridicat (6,75 un. medii GC i 5,41 un. medii GE/retest). Prelucrarea statistic a rezultatelor preadolescenilor din GE/retest i ale celor din GC ne-a permis s constatm diferene statistic semnificative la factorii ce in de nelinite, ngrijorare i anxietate: Factorul F: ngrijorare vs. nepsare (p=0,05), Factorul O: ncredere vs. tendin spre culpabilitate (p=0,05) i Factorul Q4: tensiune ergic slab vs. tensiune ergic ridicat (p=0,01). Au intervenit schimbri favorabile i pentru personalitate n ansamblu, fapt confirmat de diferenele statistic semnificative la factorii: Factorul C: instabilitate emoional vs. stabilitate emoional (p=0,05); Factorul G: supraeu slab vs. fora supraeului (p=0,05) i
145

Factorul Q3: sentiment de sine slab vs. sentiment de sine puternic (p=0,05). Schimbrile menionate n personalitatea preadolescentului au determinat i ele descreterea nivelului de anxietate. Generaliznd rezultatele obinute dup aplicarea Chestionarului pentru copii CPQ, constatm c preadolescenii din GE/retest spre deosebire de preadolescenii din GC, sunt mai linitii, mai destini, mai optimiti, mai ndrznei i au o reactivitate emoional moderat. Aceste transformri se datoreaz formrii abilitii de autocontrol emoional i descoperirii propriilor trsturi i capaciti [67]. Pentru a investiga n ce msur schimbrile enumerate se datoreaz programului psihologic de reducere a anxietii colare vom examina rezultatele obinute de preadolescenii din grupul experimental n test i retest. n continuare, n figurile 3. 7., 3. 8., 3. 9., 3. 10., 3.11., sunt ilustrate rezultatele experimentului de control pentru preadolescenii din GE:

Fig. 3.7. Valori medii pentru preadolescenii din GE/test i GE/retest conform Scalei de manifestare a anxietii la copii Conform rezultatelor prezentate grafic, se constat diferene ntre mediile obinute de preadolescenii din GE n test i retest la indicele anxietate. La prelucrarea statistic a datelor obinute prin aplicarea testului Wilcoxon, au fost depistate diferene statistic semnificative la pragul p=0,01, cu rezultate mai mici pentru preadolescenii din GE n retestare. Schimbrile semnificative, obinute de preadolesceni la indicele anxietate, se datoreaz optimizrii generale a strilor psihoemoionale prin dezvoltarea deprinderilor de autocontrol emoional, prin nsuirea tehnicilor de relaxare i reglare psihic, prin extinderea trsturilor de personalitate, prin dezvoltarea competenelor comunicative i prin exersarea unui comportament sigur i optimist.

146

n mod deosebit, ne-am propus s observm cum se modific tipurile de anxietate la preadolesceni ca urmare a aplicrii Programului de intervenie psihologic. Datele obinute la aplicarea repetat a Inventarul de expresie a anxietii ca stare i trstur, dup experimentul formativ sunt expuse n figura 3. 8.:

Fig. 3.8. Valori medii pentru preadolescenii din GE/test i GE/retest conform Inventarului de expresie a Anxietii ca Stare i Trstur pentru copii Pentru cele dou dimensiuni ale anxietii (AS i AT) se atest modificri datorate interveniilor psihologice din experimentul formativ. Compararea rezultatelor ne permite s constatm deosebiri de medii: AS: GE/test 50,58 (un. medii), GE/retest 44,08 (un. medii) i pentru AT: GE/test 47,91 (un. medii), GE/retest 43,58 (un. medii). Prelucrarea statistic a rezultatelor a confirmat diferene semnificative la AS (p=0,01) i la AT (p=0,01), rezultatele mai mici fiind nregistrate la preadolescenii din GE dup participarea n experimentul formativ. Remarcm faptul c programul psihologic de diminuare a anxietii colare are un impact pozitiv asupra AS i a AT. Preadolescenii din GE/retest manifest nivel moderat de anxietate stare i anxietate trstur. Drept consecin a acceptrii de sine, a dezvoltrii ncrederii n sine i a ridicrii autoaprecierii, se mbogesc i se diversific reaciile afective ale preadolescenilor fa de diferite situaii i circumstane. n acelai timp, vom meniona c ele se manifest cu unele reticene. n continuare vom ilustra grafic rezultatele experimentului de control dup Scala anxietii A. Prihojan:

147

Fig. 3.9. Valori medii pentru preadolescenii din GE/test i GE/retest conform Scalei anxietii A. Prihojan Ca urmare a interveniilor psihologice, am reuit s reducem A la preadolescenii din GE/retest. Odat cu diminuarea A, se micoreaz i valorile medii la celelalte tipuri de anxietate, caracteristice preadolescenilor. Analiza comparativ a rezultatelor nregistrate de preadolescenii din GE/retest evideniaz urmtoarele deosebiri ntre valorile medii: A (GE/test 9,33 un. medii i GE/retest 6,58 un. medii), AA (GE/test 8,83 un. medii i GE/retest 6,91 un. medii), AI (GE/test 8,75 un. medii i GE/retest 6,91 un. medii) i AM (GE/test 9,25 un. medii i GE/retest 8,41 un. medii). Diferene statistic semnificative se atest la A (p=0,01), la AA (p=0,01) i la AI (p=0,01). Pentru rezultatele la AM nu au fost stabilite diferene statistic semnificative ntre cele dou grupuri. Astfel putem conchide c preadolescenii din GE/retest prezint o mbuntire notabil n ceea ce privete A, AA i AI prin descreterea acestora. Credem c micorarea rezultatelor care reflect A la preadolescenii din GE/retest este condiionat de interveniile psihologice formative care s-au axat pe identificarea situaiilor de coal ce trezesc fric, nelinite i anxietate i pe exersarea unui model de orientare i de comportare pozitiv n situaiile colare, precum i pe consolidarea atitudinii pozitive fa de coal, profesori i clas. Ameliorrile ce intervin n manifestarea anxietii de autoapreciere i a AI pot fi explicate prin faptul c interveniile realizate au facilitat promovarea cunoaterii de sine, a autoafirmrii, a atitudinii pozitive fa de propria persoan i formarea deprinderilor pentru o comunicare pozitiv i eficient. Rezultatele obinute de preadolescenii din GE n testare i retestare, conform Tehnicii de diagnosticare a nivelului anxietii colare Phillips, sunt reprezentate n figura ce urmeaz:
148

Fig. 3.10. Scorurile medii pentru preadolescenii din GE/test i GE/retest conform Tehnicii de diagnosticare a nivelului anxietii colare Phillips Analiza rezultatelor ilustreaz schimbrile survenite n valorile medii nregistrate la preadolescenii din GE/retest, datorate programului formativ. Pentru toi factorii testului se atest o descretere a valorilor medii: trirea stresului social (2,08 un. medii GE/test, 1,33 un. medii GE/retest), frustrarea necesitii de atingere a succesului (1,83 un. medii GE/test, 1,08 un. medii GE/retest), frica de autoafirmare (2,00 un. medii GE/test, 1,16 un. medii GE/retest), frica de situaiile de verificare a cunotinelor (2,33 un. medii GE/test, 1,33 un. medii GE/retest), frica de a nu corespunde expectanelor celor din jur (2,16 un. medii GE/test, 1,25 un. medii GE/retest), rezistena fiziologic joas la stres (2,24 un. medii GE/test, 1,91 un. medii GE/retest) i problemele i temerile n relaiile cu profesorii (2,50 un. medii GE/test, 1,41 un. medii GE/retest). Prelucrarea statistic a rezultatelor relev diferene semnificative pentru urmtorii parametri: trirea stresului social (p=0,01), frustrarea necesitii de atingere a succesului (p=0,05), frica de autoafirmare (p=0,05), frica de situaiile de verificare a cunotinelor (p=0,01), frica de a nu corespunde expectanelor celor din jur (p=0,01) i probleme i temerile n relaiile cu profesorii (p=0,01). Remarcm c transformrile ce au intervenit n factorii decisivi ai A nu sunt ntmpltoare, ci sunt o consecin a influenei activitilor psihologice ntreprinse de noi, care au avut la baz stpnirea i depirea factorilor enumerai. Particularitile de personalitate ale preadolescenilor din GE au fost retestate prin Chestionarul pentru copii CPQ. n continuare vom examina detaliat scorurile medii caracteristice:

149

Fig. 3.11. Valorile medii pentru preadolescenii din GE/test i GE/retest conform Chestionarului pentru copii CPQ Compararea rezultatelor medii cu privire la preadolescenii din GE/test i GE/retest denot o micorare a scorurilor medii dup interveniile psihologice privind urmtorii factori: Factorul A: schizotimie vs. ciclotimie (GE/test 4,78 un. medii i GE/retest 4,25 un. medii), Factorul B: inteligena (GE/test 5,52 un. medii i GE/retest 4,98 un. medii), Factorul D: indiferen vs. excitabilitate (GE/test 5,76 un. medii i GE/retest 5,16 un. medii), Factorul H: thredia vs. parmia (GE/test 5,46 un. medii i GE/retest 4,72 un. medii), Factorul O: ncredere vs. tendin spre culpabilitate (GE/test 6,91 un. medii i GE/retest 5,66 un. medii) i Factorul Q4: tensiune ergic slab vs. tensiune ergic ridicat (GE/test 6,26 un. medii i GE/retest 5,41 un. medii). Totodat s-a constatat i o mrire a scorurilor pentru: Factorul C: instabilitate emoional vs. stabilitate emoional (GE/test 3,66 un. medii i GE/retest 4,91 un. medii), Factorul E: supunere vs. dominana (GE/test 4,94 un. medii i GE/retest 5,33 un. medii), Factorul F: ngrijorare vs. nepsare (GE/test 4,33 un. medii i GE/retest 5,50 un. medii), Factorul G: supraeu slab vs. fora supraeului (GE/test 3,75 un. medii i GE/retest 4,91 un. medii), Factorul I: harria vs. premsia (GE/test 3,27 un. medii i GE/retest 4,00 un. medii), Factorul Q3: sentiment de sine slab vs. sentiment de sine puternic (GE/test 4,41 un. medii i GE/retest 5,83 un. medii). Analiza statistic a rezultatelor denot diferene semnificative la 3 factori ce ofer informaii despre echilibrare, nelinite i anxietate: Factorul F: ngrijorare vs. nepsare (p=0,05), Factorul O: ncredere vs. tendin spre culpabilitate (p=0,01) i Factorul Q4: tensiune ergic slab vs. tensiune ergic ridicat (p=0,05). Diferenele statistic semnificative sunt atestate i la: Factorul C: instabilitate emoional vs. stabilitate emoional (p=0,01); Factorul G: supraeu slab vs. fora supraeului (p=0,05) i Factorul Q3: sentiment de sine slab vs. sentiment de sine puternic

150

(p=0,01), ceea ce demonstreaz i modificrile ce se produc n personalitatea preadolescentului ca tot ntreg. Datele obinute demonstreaz c preadolescenii din GE, n urma Programului de intervenie psihologic, devin mai echilibrai, mai temperai, tolerani, linitii i desctuai, iar uneori manifest atitudine general de indiferen. Cu toate acestea, ei au o gndire rigid, o rezisten joas la stres, conflicte interne, o reprimare a unor sentimente, atitudine suspicioas fa de cei din jur i tendine spre deprimare, pesimism i culpabilitate. Cteodat, pe acest fundal pot aprea sentimente de solitudine i insuficien. Generaliznd rezultatele experimentului de control n ceea ce privete preadolescenii din GE, putem afirma c prin activiti special organizate, care sunt axate pe scderea tensiunii emoionale, activizarea resurselor proprii, pe exersarea i nsuirea comportamentelor efective, ncredinate i optimiste n diferite situaii de via (familie, coal, grup de semeni, societate), se poate influena pozitiv asupra afectivitii preadolescenilor reducnd anxietatea. A doua direcie, precum am menionat, o constituie analiza comparativ a rezultatelor preadolescenilor din grupul experimental/retest i a rezultatelor preadolescenilor cu nivel moderat de anxietate. Analiza comparativ dat a fost efectuat n scopul elucidrii profunzimii efectelor

compensatorii pe care le-am obinut.

Fig. 3.12. Valori medii pentru preadolescenii din GE/retest i preadolescenii cu nivel moderat de anxietate conform Scalei de manifestare a anxietii la copii Analiza comparativ a scorurilor medii privind preadolescenii din GE/retest i preadolescenii cu nivel moderat de anxietate scoate n eviden o tendin de apropiere a valorilor medii la indicele de anxietate. Rezultat mai bun se constat cu privire la GE/retest, ceea ce demonstreaz efectele compensatorii pozitive, dar nu definitive n reducerea gradului de

151

anxietate. Am reuit s diminum, dar pn la un nivel moderat n raport cu indicii mai mari dect rezultatul la preadolescenii cu acest nivel care nu au participat n experimentul formativ. Rezultate similare am obinut i n cazul anxietii stare i anxietii trstur.

Fig. 3.13. Valori medii pentru preadolescenii din GE/retest i preadolescenii cu nivel moderat de anxietate conform Inventarului de expresie a anxietii ca stare i trstur pentru copii La preadolescenii cu nivel moderat de anxietate sunt atestate scoruri medii mai joase pentru AS i AT (40,42 un. medii i 39,76 un. medii) comparativ cu preadolescenii din GE/retest (44,08 un. medii i 43,58 un. medii). Dei ntre scorurile medii pentru AS i AT este o deosebire mare, putem afirma c ambelor grupe de preadolesceni le este caracteristic un nivel moderat de AS i AT. n acest caz, datele investigaiei arat anxietatea n-a putut fi diminuat considerabil, c, n ceea ce privete preadolescenii din GE/retest, n raport cu preadolescenii care nu au participat la experimentul formativ, nivelul de anxietate moderat, cu tendin spre cel redus n-a fost atins. n continuare vom examina deosebirile de medii la aceleai grupe de preadolesceni la Scala anxietii A. Prihojan:

152

Fig. 3.14. Valori medii pentru preadolescenii din GE/retest i preadolescenii cu nivel moderat de anxietate conform Scalei anxietii A. Prihojan n graficul prezentat se atest urmtoarea distribuie a rezultatelor preadolescenilor din cele dou grupe: pentru A: 6,08 un. medii la preadolescenii cu nivel moderat de anxietate, 6,58 un. medii la preadolescenii din GE/retest; pentru AA: 6, 14 un. medii la preadolescenii cu nivel moderat de anxietate, 6, 91 la preadolescenii din GE/retest; pentru AI: 6,22 un. medii la preadolescenii cu nivel moderat de anxietate i 6,91 un. medii la preadolescenii din GE/retest i pentru AM: 6,33 un. medii la preadolescenii cu nivel moderat de anxietate i 8,41 un. medii la preadolescenii din GE/retest. Analiza statistic a rezultatelor obinute prin testul Mann-Whitney ne-a permis s identificm diferenele semnificative dintre preadolescenii din GE/retest i preadolescenii cu nivel moderat de anxietate n ceea ce privete AM p=0,05. Scorurile medii mai nalte sunt caracteristice preadolescenilor din GE/retest. Pentru celelalte tipuri de anxietate rezultatele privind preadolescenii din GE/retest se apropie de cele ale preadolescenilor cu nivel moderat de anxietate, fapt ce confirm c preadolescenii din GE/retest nu reuesc s

se apropie de nivelul redus, lor fiindu-le

caracteristic descreterea rezultatelor de la nivelul ridicat la cel moderat de anxietate. Din nou menionm efectele compensatorii pariale asupra copiilor din GE/retest. Datele cercetrii pentru Tehnica de diagnosticare a nivelului anxietii colare Phillips au fost clasificate n felul urmtor:

Fig. 3.15. Scorurile medii pentru preadolescenii din GE/retest i preadolescenii cu nivel moderat de anxietate conform Tehnicii de diagnosticare a nivelului anxietii colare Phillips

153

Analiza comparativ a rezultatelor grafice ne permite s afirmm c scorurile medii ce-i vizeaz pe preadolescenii din GE/retest sunt apropiate de acelea ale preadolescenilor cu nivel moderat de anxietate, la care nu au fot constatate diferene statistic semnificative ntre urmtorii factori: trirea stresului social (preadolescenii din GE/retest 1,33 un. medii, preadolescenii cu nivel moderat de anxietate 1,28 un. medii), frustrarea necesitii de atingere a succesului (preadolescenii din GE/retest 1,00 un. medii, preadolescenii cu nivel moderat de anxietate 1,08 un. medii), frica de autoafirmare (preadolescenii din GE/retest 1,16 un. medii, preadolescenii cu nivel moderat de anxietate 1,04 un. medii), frica de situaiile de verificare a cunotinelor (preadolescenii din GE/retest 1,33 un. medii, preadolescenii cu nivel moderat de anxietate 1,32 un. medii), frica de a nu corespunde expectanelor celor din jur (preadolescenii din GE/retest 1,32 un. medii, preadolescenii cu nivel moderat de anxietate 1,25 un. medii) i problemele i temerile n relaiile cu profesorii (preadolescenii din GE/retest 1,41 un. medii, preadolescenii cu nivel moderat de anxietate 1,28 un. medii). Ct privete factorul rezistena fiziologic joas la stres, valorile medii sunt diferite: preadolescenii din GE/retest 1,91 (un. medii), preadolesceni cu nivel moderat de anxietate 1,00 (un. medii). Diferene statistic semnificative s-au nregistrat la p=0,05. Remarcm c am reuit s diminum scorurile privind factorii ce impulsioneaz anxietatea colar la copiii din

GE/retest numai n parte, pn la valori caracteristice nivelului moderat. n final, vom examina rezultatele obinute la Chestionarul pentru copii CPQ de preadolescenii din GE/retest i preadolescenii cu nivel moderat de anxietate:

Fig. 3.16. Valorile medii pentru preadolescenii din GE/retest i preadolescenii cu nivel moderat de anxietate conform Chestionarului pentru copii CPQ Rezultatele referitoare la preadolescenii din GE/retest i preadolescenii cu nivel moderat de anxietate sunt apropiate n cazul urmtorilor factori: Factorul B: inteligena (4,98 un. medii preadolescenii din GE/retest, 5,64 un. medii preadolescenii cu nivel moderat de anxietate);

154

Factorul C: instabilitate emoional vs. stabilitate emoional (4,91 un. medii preadolescenii din GE/retest, 4,68 un. medii preadolescenii cu nivel moderat de anxietate); Factorul D: indiferen vs. excitabilitate (5,16 un. medii preadolescenii din GE/retest, 4,08 un. medii preadolescenii cu nivel moderat de anxietate); Factorul F: ngrijorare vs. nepsare (5,50 un. medii preadolescenii din GE/retest, 5,76 un. medii preadolescenii cu nivel moderat de anxietate); Factorul G: supraeu slab vs. fora supraeului (4,50 un. medii preadolescenii din GE/retest, 5,50 un. medii preadolescenii cu nivel moderat de anxietate); Factorul H: thredia vs. parmia (4,72 un. medii preadolescenii din GE/retest, 5,28 un. medii preadolescenii cu nivel moderat de anxietate); Factorul O: ncredere vs. tendin spre culpabilitate (5,66 un. medii preadolescenii din GE/retest, 5,74 un. medii preadolescenii cu nivel moderat de anxietate) i Factorul Q4: tensiune ergic slab vs. tensiune ergic ridicat (5,41 un. medii preadolescenii din GE/retest, 5,06 un. medii preadolescenii cu nivel moderat de anxietate). n acelai timp, pentru 5 factori s-au stabilit diferene de medii: Factorul A: schizotimie vs. ciclotimie (4,25 un. medii preadolescenii din GE/retest, 5,91 un. medii preadolescenii cu nivel moderat de anxietate); Factorul D: indiferen vs. excitabilitate (5,16 un. medii preadolescenii din GE/retest, 4,08 un. medii preadolescenii cu nivel moderat de anxietate); Factorul E: supunere vs. dominan (5,33 un. medii preadolescenii din GE/retest, 6,66 un.

medii preadolescenii cu nivel moderat de anxietate); Factorul I: harria vs. premsia (4,00 un. medii preadolescenii din GE/retest, 5,00 un. medii preadolescenii cu nivel moderat de anxietate) i Factorul Q3: sentiment de sine slab vs. sentiment de sine puternic (5,83 un. medii preadolescenii din GE/retest, 6,91 un. medii preadolescenii cu nivel moderat de anxietate). Prelucrarea statistic a rezultatelor confirm acest fapt. Astfel, s-au constatat diferene statistic semnificative la Factorul A: schizotimie vs. ciclotimie (p=0,05); la Factorul D: indiferen vs. excitabilitate (p=0,01); la Factorul sine puternic (p=0,05). Conform celor expuse, menionm din nou c rezultatele medii caracterizeaz preadolescenii din GE/retest se apropie de cele care se refer la preadolescenii cu nivel moderat de anxietate la factorii: Factorul B: inteligena; Factorul C: instabilitate emoional vs. stabilitate emoional; Factorul D: indiferen vs. excitabilitate; Factorul F: ngrijorare vs. nepsare; Factorul G: supraeu slab vs. fora supraeului; Factorul H: thredia vs. parmia; Factorul O: ncredere vs. tendin spre culpabilitate i Factorul Q4: tensiune ergic slab vs. tensiune ergic ridicat. n acelai timp, constatm c preadolescenii din GE/retest spre deosebire de semenii lor cu nivel moderat de anxietate, demonstreaz o rezonan afectiv mai sczut, control i
155

E: supunere vs. dominan (p=0,05); la

Factorul I: harria vs. premsia (p=0,01); la Factorul Q3: sentiment de sine slab vs. sentiment de

maturizare afectiv situaional, negativism, suspiciune, nelinite, excitabilitate, sentimentalism, conflicte interne, absena intuiiei n relaiile interpersonale i necesitate de a fi susinui afectiv [67]. Astfel, putem afirma c, n rezultatul realizrii interveniilor psihologice, am reuit s echilibrm fragmentar strile emoionale ale preadolescenilor. Nivelul ridicat de anxietate a fost diminuat parial n unele cazuri pn la valorile preadolescenilor cu nivel moderat de anxietate, n alte cazuri s-a nregistrat descreterea statistic semnificativ a valorilor nivelului ridicat spre nivelul moderat de anxietate. 3.3. Concluzii la capitolul 3 Rezultatele expuse n acest capitol ne permit s formulm urmtoarele concluzii: 1. Preadolescenii din grupul experimental/test au demonstrat rezultate ce indic un nivel mai sczut de anxietate (anxietate stare, anxietate trstur, anxietate colar, anxietate de autoapreciere i anxietate interpersonal) comparativ cu preadolescenii din grupul de control. n comportamentul acestor preadolesceni s-au produs urmtoarele modificri: atenuarea instabilitii, excitabilitii, emotivitii, nervozitii, tensiunii psihice, sentimentalismului, tendinei de culpabilitate i descurajrii.

Aceti preadolesceni au devenit mai calmi, mai

temperai, mai stpni pe sine, ncredinai n propria lor persoan, adaptabili, cu un tonus psihic pozitiv i dispui s-i controleze emoiile. 2. Preadolescenii din grupul de control nu demonstreaz schimbri importante n ceea ce privete toate tipurile de anxietate, ca excepie fiind doar anxietatea trstur, care, odat cu maturizarea, este permanent n structura personalitii preadolescentului. 3. Prin activitile de intervenie psihologic, diminuarea anxietii la preadolescenii din grupul experimental/retest este posibil numai parial, de la nivelul ridicat pn la nivelul moderat. Atenuarea anxietii (anxietatea stare, anxietatea trstur, anxietatea colar, anxietatea de autoapreciere i anxietatea interpersonal) pn la nivelul redus considerat optimal i necesar ca motivator n activitile desfurate, nu a fost posibil. 4. Rezultatele obinute arat c aplicarea unui program psihologic de diminuare a anxietii colare i a repercusiunilor acesteia are un impact pozitiv asupra dezvoltrii emoionale, n special, i a personalitii preadolescentului n ntregime, i ca urmare, a reducerii anxietii colare ceea ce contribuie la reducerea anxietii colare.

156

CONCLUZII GENERALE I RECOMANDRI


Prezenta cercetate se nscrie n soluionarea problemei tiinifice actual de importan major n domeniu i anume analiza i studierea sistematic a portretului psihologic complex al preadolescentului anxios n scopul asigurrii procesului de dezvoltare armonioas a acestuia i ofer perspective noi n organizarea activitilor psihologice de lucru cu preadolescenii anxioi prin prisma elaborrii i realizrii programului de intervenii psihologice de diminuare a anxietii colare. n lucrarea dat sunt cercetate dinamica, specificul, tipurile i sursele anxietii n preadolescen, sunt reliefate particularitile de personalitate a preadolescenilor cu anxietate ridicat, precum i implementat programul complex de intervenie psihologic orientat spre diminuarea anxietii colare la preadolescenii de 10 12 ani. Demersul teoretico-experimental realizat ne permite s formulm urmtoarele concluzii: 1. Anxietatea este o problem acut a timpului n care trim i reprezint o entitate psihologic, ce poate fi descris ca o trire afectiv vag, difuz, de nelinite, de apsare, de tensiune, de ngrijorare, de team nemotivat, neavnd un obiect precis sau factori obiectivi care s o determine, care provoac disconfort psihic, dar care, la nivel sczut, este necesar pentru c acioneaz ca motivator pentru aciuni. Dincolo de acest nivel, cnd anxietatea atinge un grad de

intensitate i durat, aceasta poate marca o persoan afectnd viaa de zi cu zi, fie prin faptul c impune anumite restricii, fie c o umbrete cu totul. 2. Anxietatea n preadolescen are o frecven foarte ridicat i duce la un comportament dezadaptativ, fiind periclitat funcionarea normal a preadolescentului n plan colar, familial i social. Anxietatea nregistreaz o dinamic proprie i particular pe parcursul vrstei preadolescente. Astfel, la nceputul preadolescenei sunt cele mai proeminente manifestri ale anxietii, iar spre sfritul acestei vrste manifestrile anxietii sunt mai nensemnate. Anxietatea fluctueaz i n funcie de genul copiilor i este mai des ntlnit la fete dect la biei. Tabloul de manifestare a anxietii la biei i fete este distinct: la biei se monitorizeaz o scdere a anxietii pe parcursul vrstei, iar la fete se consemneaz o cretere a acesteia pe parcursul preadolescenei. 3. Urmrind cele dou faete de manifestare ale anxietii: anxietatea stare i anxietatea trstur, am constat o corelaie ntre anxietatea stare i anxietatea trstur. Preadolescenii ce prezint anxietate stare manifest i anxietate trstur. Potrivit rezultatelor cercetrii, anxietatea stare este mai frecvent la nceputul vrstei preadolescente, n timp ce anxietatea trstur apare mai des la finele vrstei preadolescente. Anxietatea stare i anxietatea trstur au moduri diferite de manifestare pe parcursul preadolescenei la biei i fete. Bieii
157

nregistreaz o descretere semnificativ a anxietii stare pe parcursul vrstei, n timp ce la fete s-a observat o cretere important a acesteia odat cu naintarea n vrst. Anxietatea trstur comport urmtoarea dinamic n cele dou categorii studiate: la biei nu se semnaleaz diferene n ceea ce privete anxietatea trstur pe ntreaga perioad, iar la fete se nregistreaz o sporire evident a acesteia pe parcursul vrstei. 4. Fenomenul anxietii la preadolesceni a fost abordat i prin evaluarea celor patru tipuri de anxietate n raport cu situaiile cu care aceste tipuri sunt legate: anxietatea colar, anxietatea de autoapreciere, anxietatea interpersonal i anxietatea magic. Caracteristica principal a acestora este o dinamic proprie pe parcursul vrstei preadolescente. ntre tipurile de anxietate expuse au fost identificate corelaii. Adesea prezena unui tip de anxietate duce la statornicirea i altor tipuri de anxietate. n conformitate cu investigaiile ntreprinse, vom sublinia urmtoarele caracteristici n ceea ce privete anxietatea colar, anxietatea de autoapreciere, anxietatea interpersonal i anxietatea magic: anxietatea colar, anxietatea de autoapreciere i anxietatea interpersonal par s afecteze mai mult preadolescenii de 10 12 ani, anxietatea magic este atestat mai frecvent la preadolescenii de 13 ani. n cazul fiecrei categorii de vrst, se urmrete anxietatea care interfereaz cu anumite activiti ale preadolescentului determinnd anumite tipuri ale acesteia i anume: la nceputul vrstei copiii se confrunt cu anxietatea

magic i anxietatea colar, la mijlocul i finele vrstei preadolescente cu anxietatea magic. 5. Etiologia anxietii colare cuprinde o palet extrem de larg de factori aflai ntr-o intercondiionare dinamic: trirea stresului social, frustrarea necesitii de atingere a succesului, frica de autoafirmare, frica de situaiile de verificare a cunotinelor, frica de a nu corespunde expectanelor celor din jur, rezistena fiziologic joas la stres i problemele i temerile n relaiile cu profesorii. 6. Factorii ce determin apariia anxietii la preadolesceni sunt, pe de o parte, familia temporar dezintegrat, familia monoparental, familia complet, mediul familial (situaia social de dezvoltare), iar, pe de alt parte, experiena de comunicare a preadolescentului n grupul de referin (clasa de elevi) i metamorfozele n coninutul contiinei de sine. 7. Exist o strns legtur ntre anxietate i autoapreciere, ntre anxietate i nivelul de aspiraii. De regul, nivelul ridicat de anxietate corespunde autoaprecierii sczute i medii, nivelului neadecvat de aspiraii, fie nivelului redus de aspiraii, fie nivelului foarte nalt de aspiraii. 8. Preadolescenii cu nivel ridicat de anxietate se remarc prin urmtoarele trsturi de personalitate mai pregnante: gndire intransigent, nencredere n sine i n ceilali, nevoie continu de sprijin i afirmare personal, tensiune psihic puternic (i, ca forme adiacente,
158

nervozitate, impulsivitate, nelinite i nesiguran), un control redus al tririlor, emoiilor i strilor proprii, nevoia i ncercarea de a controla mereu situaia, sentimente de persecuie, criticism exagerat, tendine de deprimare, contemplaie i meditaie. 9. Anxietatea i, n particular, anxietatea colar pot fi diminuate i ameliorate prin implementarea unui program complex de intervenie psihologic ce influeneaz pozitiv dezvoltarea, optimizarea i susinerea afectivitii preadolescentului prin nsuirea abilitilor de autoreglare emoional i personal, prin eliminarea inhibiiilor i prin dezvoltarea constituentelor eseniale ale contiinei de sine. 10. La preadolescenii din grupul experimental descrete anxietatea (anxietatea stare, anxietatea trstur, anxietatea colar, anxietatea de autoapreciere i anxietatea interpersonal). n comportamentul i n personalitatea acestor preadolesceni se profileaz calmul, temperarea, stpnirea de sine, ncrederea n sine, capacitatea de adaptare, un tonus psihic pozitiv i un echilibru emoional, diminundu-se i atenundu-se labilitatea, inconsecvena, sensibilitatea, iritarea, surescitarea, ncordarea psihic, tendina de culpabilitate, deprimare i descumpnire. Totodat, prin includerea preadolescenilor n activitile de intervenie psihologic, este posibil numai parial reducerea nivelului anxietii, de la un nivel ridicat pn la unul moderat.

Recomandri pentru implementare: 1. Psihologii, profesorii i prinii vor fi familiarizai cu tehnicile, procedeele i modalitile de lucru cu preadolescenii anxioi. Ei pot practica o varietate jocuri: de prezentare, de cunoatere, de afirmare, de ncredere, de comunicare, de cooperare, de rezolvare a conflictelor i de relaxare, pentru dezvoltarea autoaprecierii, construirea ncrederii n sine, valorificarea resurselor personale, depirea blocajelor i eliminarea ncordrii i tensiunii psihomusculare i emoionale la preadolescenii anxioi, precum i n scop profilactic la toi preadolescenii. 2. Preadolescenii ghidai de psiholog, profesori i prini pot fi ncurajai s cultive i s utilizeze individual activiti de dezvoltare personal, interpersonal, social i fizic. Astfel, se va facilita implicarea i participarea copiilor n formarea propriei personaliti, la luarea deciziilor vizavi de problemele ce i afecteaz, la adoptarea unor comportamente responsabile de prevenire, control i depire a anxietii. 3. Instrumentariul psihodiagnostic propus, programul complex de intervenie psihologic i rezultatele cercetrii rennoiesc i completeaz tiina psihologic i pot fi aplicate n pregtirea i formarea psihologilor pentru rezolvarea problemei anxietii n preadolescen. Sugestii privind cercetrile de perspectiv. Cercetarea realizat nainteaz n faa noastr probleme noi. Printre cele mai importante vom meniona urmtoarele: este necesar de a
159

lrgi cadrul de cercetare a anxietii n mai multe aspecte: a) investigarea multilateral a anxietii la vrsta precedent colar mic i vrsta urmtoare adolescen; b) practicarea activitilor complexe de intervenie psihologic la vrste mai timpurii la care, posibil, se pot obine rezultate mai pronunate n controlul i diminuarea anxietii.

160

BIBLIOGRAFIE
1. Adler A. Cunoaterea omului. tr. de L. Gavriliu. Bucureti: IRI, 1996. 275 p. 2. Albu E. Manifestri tipice ale devierilor de comportament la elevii preadolesceni: Prevenire i terapie. Bucureti: Aramis, 2002. 128 p. 3. Allport G. Structura i dezvoltarea personalitii. tr. de I. Herseni. Bucureti: Didactic i Pedagogic, 1991. 580 p. 4. Andre C., Lelord F. Cum s ne exprimm emoiile i sentimentele. tr. de M. Georgescu. Bucureti: TREI, 2003. 368 p. 5. Andrews G. i alii. Psihoterapia tulburrilor anxioase: ghid practic pentru terapeui i pacieni. tr. de M. Andriescu, G. Oancea. Iai: Polirom, 2007. 883 p. 6. Aspecte ale psihocoreciei // Coord. L. Savca. Chiinu: Sirius, 2003. 196 p. 7. Ausubel D., Robinson F. nvarea n coal. O introducere n psihologia pedagogic. tr. de L. Gavriliu, S. Lzrescu. Bucureti: Didactic i Pedagogic, 1981. p. 462 469. 8. Bacus A. Ajut-i copilul s-i nving frica. tr. de I. Stratulat. Bucureti: Teora, 2008. 158 p. 9. Badea E. Caracterizarea dinamic a copilului i adolescentului (de la 3 17/18 ani) cu aplicaie la fia colar. ed. a II-a ad. Bucureti: Tehnica, 1997. 201 p. 10. Banciu D., Rdulescu S., Voicu M. Adolescenii i familia. Bucureti: tiinific i

Enciclopedic, 1987. 292 p. 11. Bauman L. Riche R. Adolescenii o problem, prinii un necaz. Bucureti: Antet XX Press, 1995. 192 p. 12. Birch A. Psihologia dezvoltrii. tr. de L. Biceanu. Bucureti: Tehnica, 2000. 311 p. 13. Brunel H. Cum s te relaxezi repede i plcut. Douzeci i dou de reete. tr. de A. Ardeleanu. Bucureti: TREI, 2003. 168 p. 14. Cambosie A. Anxietatea social cauz a scderii randamentului profesional [online]. http://www.gandul.info/sanatate-food-drink/anxietatea-sociala-cauza-scaderii-randamentuluiprofesional-1011220. 15. Choque J. ABC-ul relaxrii. tr. de G. ieica. Bucureti: Corint, 2003. 138 p. 16. Ciofu C. Interaciunea prinicopii. ed. a II-a. Bucureti: Almatea, 1998. 218 p. 17. Circo, E., Seceleanu, M. Tulburri endocrine asociate bolilor psihice. [online]. Constana, 2005. (citat 10.11.2007) 18. Clegg B. Dezvoltarea personal. tr. de D. Ilin. Iai: Polirom, 2003. 320 p. 19. Cosmovici A., Iacob L. Psihologie colar. Iai: Polirom, 1999. 304 p. 20. Cosnier J. Introducere n psihologia emoiilor i a sentimentelor. tr. de E. Gazan. Iai: Polirom, 2002. p. 130 135.
161

21. Cramaruc N. Stima de sine i anxietatea profesorului: nvmnt special i de mas. Iai: Lumen, 2007. 138 p. 22. Creu T. Psihologia vrstelor. ed. a III-a rev. i ad. Iai: Polirom, 2009. 392 p. 23. David D. Tratat de psihoterapii cognitive i comportamentale. Iai: Polirom, 2006. 420 p. 24. Debesse M. Psihologia copilului de la natere la adolescen. Bucureti: Didactic i Pedagogic, 1970. 374 p. 25. Dinc M. Adolescena i conflictul de originalitate. Bucureti: Paidea, 2002. 116 p. 26. Doron R., Parot F. Dicionar de psihologie. Bucureti: Humanitas, 2006. 888 p. 27. Doubtfire D. Timiditatea. tr. de L. Grigorescu. Bucureti: Polimark, 1997. 139 p. 28. Dumitracu T. Relaiile interpersonale n familie. [online]. Bucureti, 2007. http://www.medfam.ro/mf/mf/mf16/psiho16.html (citat 15.11.2007) 29. Eckersleyd J. Copilul anxios. Adolescentul anxios. tr. de B. Chircea. Prahova: Antet XX Press, 2005. 111 p. 30. Ellis A. Cum s v controlai anxietatea: Terapia comportamentului emotiv-raional. tr. de E. Jalba-oimaru. Bucureti: Meteor Press, 2009. 320 p. 31. Ene S. Cum s ne nvingem teama. Iai: Polirom, 2005. 156 p. 32. Freud A. Normal i patologic la copil evaluri ale dezvoltrii. tr. de C. Alecu, C. Popescu.

Bucureti: Fundaiei Generaia, 2002. 210 p. 33. Freud S. Opere eseniale. vol. 6. Inhibiie, simptom,angoas. tr. De R. Melnicu, G. Mitrea. Bucureti: TREI, 2010. 280 p. 34. Freud S. Opere. vol. 10. Introducere n psihanaliz. tr. de O. Dscli, R. Melnicu, R. Wilhelm. Bucureti: TREI, 2004. 658 p. 35. Golu M. Dinamica personalitii. Bucureti: Paideia, 2005. 523 p. 36. Haddou M. Cum s-i ntreti ncrederea n tine. tr. de S. Bedrosean. Bucureti: TREI, 2004. 200 p. 37. Holdevici I. Ameliorarea performanelor individuale prin tehnici de psihoterapie. Bucureti: Orizont, 1998. 391 p. 38. Holdevici I. Psihologia succesului. Bucureti: Ceres, 1993. 179 p. 39. Holdevici I. Psihoterapia anxietii. Bucureti: Dual Tech, 2002. 400 p. 40. Holdevici I. Sugestiologie i psihoterapie sugestiv. Bucureti: Victor, 1995. 192 p. 41. Horney K. Direcii noi n psihanaliz. tr. de L. Gavriliu. Bucureti: Univers Enciclopedic, 1995. 251 p. 42. Horney K. Personalitatea nevrotic a epocii noastre. tr. de L. Gavriliu. Bucureti: IRI, 1998. 216 p.
162

43. Huber W. Psihoterapiile. tr. de I. Dafinoiu. Bucureti: tiinific Tehnic, 1997. 307 p. 44. Jung C. Opere complete. vol. 17. Dezvoltarea personalitii. tr. de V. Nicov. Bucureti: TREI, 2006. 248 p. 45. Iancu S. Psihologia colarului. Iai: Polirom, 2000. 184 p. 46. Kierkegaard S. Conceptul de anxietate. tr. de A. Arsinevici. Timioara: AMARCORD, 1998. 247 p. 47. Le Gall A. Anxietate i angoas. tr. de E. Durcescu, O. Berca. Timioara: Marineasa, 1995. 143 p. 48. Losi E. Specificul manifestrii i modaliti de diminuare ale comportamentului agresiv la preadolescenii contemporani. Chiinu: UPS I. Creang, 2004. 148 p. 49. Lungu O. Ghid introductiv pentru SPSS 10.0. Iai: Erata Tipo, 2001. 236 p. 50. Manes S. 83 de jocuri psihologice pentru animarea grupurilor: manual pentru psihologi, consilieri colari, profesori i asisteni sociali. tr. de A. Ghergu. Iai: Polirom, 2008. 204 p. 51. Mitrofan I., Buzducea D. Cursa cu obstacole a dezvoltrii umane. Iai: Polirom, 2003. 480 p. 52. Moisin A. Arta educrii copiilor i adolescenilor n familie i n coal: ndrumtor pentru prini, educatori, nvtori, dirigini i profesori. Bucureti: Didactic i Pedagogic, 2001. 128 p.

53. Morand de Joufrey P. Psihologia copilului. tr. de M. Larionescu. Bucureti: Teora, 1998. 120 p. 54. Moreau A. Psihoterapie. Metode i tehnici. tr. de S. Brescu. Bucureti: TREI, 2007. 164 p. 55. Muntean A. Psihologia dezvoltrii umane. ed. a II-a rev. i ad. Iai: Polirom, 2006. 464 p. 56. Munteanu A. Psihologia copilului i a adolescentului. Timioara: Augusta, 1998. p. 234 273. 57. Neagoe M., Iordan A. Psihopedagogia adaptrii i problematica anxietii colare. Bucureti: Fundaiei Humanitas, 2002. 310 p. 58. Osterrieth P. Introducere n psihologia copilului. Bucureti: Didactic i Pedagogic, 1976. 165 p. 59. Pieron H. Vocabularul psihologiei. tr. de L. Gavriliu. Bucureti: Univers Enciclopedic, 2001. p. 33 35. 60. PopescuNeveanu P. Dicionar de psihologie. Bucureti: Albatros, 1978. p. 57. 61. Popescu ., Ardvoaice G. Cunoaterea sinelui prin teste psihologice. Bucureti: Antet XX Press, 2006. p. 44 68. 62. Psihopatologia, psihoterapia i consilierea copilului // Coord. I. Mitrofan. Bucureti: SPER, 2001. 373 p.
163

63. Racu I. Psihodiagnoza. Statistica psihologic. Chiinu: UPS Ion Creang, 2005. 240 p. 64. Racu I. Psihologia contiinei de sine (studiu teoretico-experimental). Chiinu: UPS Ion Creang, 2005. 233 p. 65. Racu I., Racu Iu. Psihologia dezvoltrii: manual. Chiinu: UPS Ion Creang. 2007. 257 p. 66. Racu Iu. Anxietatea colar. In: Probleme actuale ale tiinelor umanistice: analele t. ale doc. i comp. V. 7. P. II. Chiinu: UPS Ion Creang, 2008, p. 378 386. 67. Racu Iu. Diminuarea anxietii colare la preadolesceni. In: Psihologie Pedagogie Special Asisten Social. 2010, nr. 3 (20), p. 13 26. 68. Racu Iu. Dinamica i specificul manifestrii anxietii n preadolescen. In: Psihologie Pedagogie Special Asisten Social. 2009, nr. 4 (17), p. 75 81. 69. Racu Iu. Problema anxietii n psihologia contemporan. In: Probleme ale tiinelor socioumane i modernizrii nvmntului: conf. t. anual. V. I. Chiinu: UPS Ion Creang. 2007, p. 275 281. 70. Racu Iu. Relaia dintre autoapreciere i anxietate la preadolesceni. In: Psihologie Pedagogie Special Asisten Social. 2009, nr. 3 (16), p. 70 74. 71. Racu Iu. Sursele anxietii la preadolesceni. In: Psihologie Pedagogie Special Asisten Social. 2010, nr. 4 (21), p. 38 59.

72. Racu I., Verde A. Particularitile dezvoltrii afectivitii la preadolescenii educai n situaii sociale de dezvoltare diferite In: Psihologie Pedagogie special Asisten social. 2009, nr. 3 (16), p. 78 83. 73. Radu N. Psihologia vrstelor. Adolescena: schi de psihologie istoric. Bucureti: Fundaiei Romnia de Mine, 1995. 166 p. 74. Rapee R., Spence S., Cobham V., Wignail A. Cum s v ajutai copilul cu probleme de anxietate: Un ghid pas cu pas pentru prini. tr. de L. Visu-Petra, A. Demeter-Vas. ClujNapoca: ASCR, 2007. 197 p. 75. Rapee R., Wignal A., Hudson J., Schniering C. Tratamentul anxietii la copii i adolesceni. tr. de L. Visu-Petru. Cluj-Napoca: ASCR, 2009. 250 p. 76. Robert L., Holland L., Holland S. Planuri de tratament i intervenii pentru depresie i anxietate. tr. de E. Kllay. Cluj-Napoca: ASCR, 2010. 350 p. 77. Rogers C. A deveni o persoan. tr. A. Mindrila-Sonetto. Bucureti: TREI, 2008. 560 p. 78. Rousselet J. Adolescentul, acest necunoscut. tr. de L. Altbuch, I. Giroveanu. Bucureti: tiinific, 1969. 278 p. 79. Rusnac S. Consilierea psihologic n grup. Forme i metode. Chiinu: ULIM, 2005. 126 p. 80. Sartre J. Psihologia emoiei. tr. de L. Gavriliu. Bucureti: IRI, 1997. 120 p.
164

81. Savca L. Autoreglarea emoional. Chiinu: Didactica, 1993. 39 p. 82. ServanSchreiber D. Vindec stresul, anxietatea i depresia fr medicamente i fr psihanaliz tr. de G. Argintescu-Amza, A. Avramescu. Bucureti: Elena Francisc, 2004. 292 p. 83. Sillamy N. Dicionar de psihologie Larousse. tr. de L. Gavriliu. Bucureti: Univers Enciclopedic, 1996. p. 32. 84. Sion G. Psihologia vrstelor. ed. a 4-a. Bucureti: Fundaiei Romnia de Mine, 2007. 256 p. 85. chiopu U. Criza de originalitate la adolesceni. ed. a II-a rev. i ad. Bucureti: Didactic i Pedagogic, 1997. 102 p. 86. chiopu U. Dicionar de psihologie. Bucureti: Babel, 1997. p. 72. 87. chiopu U., Verza E. Adolescena, Personalitate, Limbaj. Bucureti: Didactic i Pedagogic, 1993. p. 63 289. 88. chiopu U. Psihologia modern. Bucureti: Romania Press, 2008. 330 p. 89. chiopu U., Verza E. Psihologia vrstelor: ciclurile vieii. Bucureti: Didactic i Pedagogic, 1995. 480 p. 90. Tallis F. Cum s ne stpnim strile de nelinite i ngrijorare. tr. de T. Avacum. Bucureti: Polimark, 1997. 112 p.

91. Tudose F., Tudose C., Dobronici L. Psihologie i psihiatrie pentru psihologi. Bucureti: INFOMedica, 2002. 183 p. 92. Turcu F., Turcu A. Fundamente ale psihologiei colare. Bucureti: ALL, 1999. 184 p. 93. Verde A. Dezvoltarea afectivitii la preadolesceni educai n situai sociale de dezvoltare diferite. Teza dr. n psihologie. Chiinu, 2009, 185 p. 94. Vrlan M. Direciile de activitate ale psihologului colar (ghid). Chiinu: UPS Ion Creang, 2005. 281 p. 95. Wilks F. Transformarea sentimentelor o condiie a succesului. tr. de A. Bor. Bucureti: Curtea Veche, 2003. 296 p. 96. Zlate M. Eul i personalitatea. Bucureti: TREI, 2004. 280 p. 97. Zlate M. Fundamentele psihologiei. Iai: Polirom, 2009. 336 p. 98. . . 6 . : , 2006. 702 . 99. . : . . . . 2- . : , 1999. 320 . 100. ., ., . . : , 1989. 286 .
165

101. . . : ., 1998. 379 . 102. ., . . . . . . : -, 2000. 283 . 103. . : . . : , 1997. 576 . 104. . . : , 1976. 272 . 105. . . : , 1979. 42 . 106. . - . . . . . , 2002. 17 . 107. . . -: , 2006. 272 . 108. . . : . : , 1984. . 214 276. 109. ., . . : . 1997, 2, . 34 38. 110. . . : , 2008. 160 . 111. . : . :

, 2007. 270 . 112. ., . : . . . . . : , 1991. 224 . 113. . . : , 2000. 312 . 114. . . : - , 1984. 129 . 115. . . : , 1982. 96 . 116. . . : , 1998. 298 . 117. . . : , 2007. 304 . 118. . . : , 1968. 464 . 119. . : // . . . 2. . : . : , 1997. 352 . 120. . . : , 2004. 544 .
166

121. ., ., . . . . . . : , 2002. 416 . 122. . . : , 1988. 207 . 123. . : . : , 1998. 240 . 124. . . . : , 1984. 200 . 125. : , , : . . . . . // . . . . , . . : , 2000. 624 . 126. . . . . , . . : , 1967. 360 . 127. . . 3- . . . : , 2001. 160 . 128. . : 6- . . 4 . . . . . : , 1984. 432 . 129. . . :

. 2001, . 3, . 92 107. 130. . : . : , 1990. 176 . 131. . , . -: , 1994. 160 . 132. . . : , 2006. 214 . 133. . . -: , 2007. 160 . 134. . . : , 2008. 192 . 135. . . : , 2003. 264 . 136. . . . . . : , 2000. 255 . 137. . . . , . . . . . . : , 2001. 438 . 138. . . : , 1987. 144 . 139. . . : , 1978. 272 .
167

140. . . : , 1987. 300 . 141. . . . . . . : -, 2004. 368 . 142. . : . . : , 1955. 79 . 143. . . : , 1976. 96 . 144. . : . : , 1991. 232 . 145. . . -: , 2008. 336 . 146. . . . : , 2006. 192 . 147. . . : , 1911, 315 . 148. . . : , 2002. 44 . 149. . . : , 2000. 448 . 150. . . :

, 1995. 128 . 151. . . : , 1986. 109 . 152. . . -: , 1996. 480 . 153. . . 3- . . : , 1997. 224 . 154. . . : , 2000. 448 . 155. . . : , 1982. 216 . 156. . : . . . . . -: , 1996, 256 . 157. . . . . . ., . . : , 1980. . 313 339. 158. . . . . . . -: , 2000. 464 . 159. . . 2 . -: , 2001. 784 .

168

160. . . : , 1960. . 54 57. 161. . : , , . : , 2007. 350 . 162. . . : , , . -: , 2006. 240 . 163. - . . : , 1983. 368 . 164. . : . : , 1991. 176 . 165. . : . . . . . . : , 1979. 175 . 166. ., ., . . - : , 2005. 336 . 167. . . -: , 2006. 160 . 168. . . -: , 2006. 198 . 169. ., . . : . 1988, 7,

. 15 16. 170. ., . : ? : . 1988, 8, . 18 20. 171. ., . . : . 1988, 11, . 22 25. 172. ., . . : . 1988, 9, . 11 13. 173. ., . . : , 1998. 80 . 174. ., . . : . 1988, 10, . 8 10. 175. ., . . 9- . . . . . : , 2000. 992 . 176. . . : , 1997. 379 . 177. ., . : . . -: , 2004. 336 . 178. . : . : , 2004. 144 .
169

179. . . . . . . 2- . . -: -, 2004. 256 . 180. ., ., . : - . : , 1988. 167 . 181. . . : , 2003. 192 . 182. . , . : . 1969, 1, c. 131 137. 183. . : . . . . . . . : -, 2007. 280 . 184. . . : , 2001. 208 . 185. . . 2- . : , 1985. . 12 33. 186. ., . . : , 2002. 190 . 187. ., . : , , . : ,

2000. 192 . 188. ., . : , , . -: , 2004. 328 . 189. : . . . . : , 1982. 432 . 190. . : ... : , 2008. 249 . 191. . : , , . : , 2000. 453 c. 192. . . : , 1970. 127 . 193. ., . : , . : -, 2008. 288 c. 194. . 3 . . 2. . 2- . : , , 1995. 376 .

170

195. . . 2- . : , 1996. 351 . 196. 13 17 . . . , . . : , 1988. 192 . 197. . - . . . . . , 1980, 23 . 198. . . . . 2 . . : , 1997. 304 . 199. . : . . . . , 1977, 18 c. 200. . ( : ). : , 1990. 160 c. 201. . , . : . 1998, 2, . 11 17. 202. . . : . 1997, 1, . 82 87.

203. . : . : , 1989. . 32 56. 204. . : . : , 2000. 192 . 205. . : . 2- . : , 2007. 192 . 206. . : . : , 2000. 304 . 207. . . : . 1997, 4, . 7 9. 208. ., . . : , 1990. 80 . 209. , . . . : , 1978. 288 . 210. . . . . 6- . : , 2002. 128 .

171

211. . 11 18 // . . . . : , 2006. 489 . 212. . . . , . . 2 . . . : , 1990. . 407 408. 213. . . . . : , 1987. 236 . 214. . . . . . -: , 2005. 400 . 215. . . . . : , 2006. 651 . 216. . . . , . . : , 1984. 286 . 217. . . . . : , 1976. 143 . 218. . . . . 2- . -: , 2002. 432 . 219.

, 1991. 303 . 220. . : . : , 2002, 656 . 221. . . . : , 1998. 672 . 222. . . : , 2000. 624 . 223. . : . . . . . : , 1994. 320 . 224. . : . ..: 2 . . 1: . 2 . . . , 1999. 384 . 225. : . . . . : , 1995. 168 . 226. . : . : , 2007. 208 . :

172

227. . . 2 . : - , 2002. 432 . 228. . . . . . . : , 1999. 272 . 229. . . . . . . . : , 2000. 244 . 230. . . : - , 1997. 256 . 231. : . . . . . : , 1983. 286 . 232. . . : , 1975. 208 . 233. A. []. , 2010. http://www.gzt.ru/topnews/health/-sovremennostjdast-foru-velikoi-depressii-po-/281383.html ( 11.06.2009). 234. . . . . . . : , 2008. 240 . 235. . . . . -. -: , 2006. 176 .

236. . . : , 1978. 48 . 237. . , : , , , 1996. 512 . 238. . : . : , 1972. 184 . 239. . . . . . . : , 2000. 296 . 240. . . : , 2004. 480 . 241. . : . : , 1997. 527 . 242. . . . . . . : , 2004. 224 . 243. . . : , 1980. 200 . 244. . : . . : , 2004. 287 .

173

245. ., . : . : , 1999. 272 . 246. . . : : , 1995. 160 . 247. . . : , 1971. 222 . 248. . : . . . . . : , 2003. 384 . 249. . . 2- . : , 2005. 384 . 250. . : . . . . . 2- . : , 2006. 344 . 251. . . : , 1961. 214 . 252. Barlow D., Craske M. Mastery of your anxiety and panic: workbook. 4 ed. New York: Oxford University Press, 2007. 212 p. 253. Beck A., Emery G., Greenberg R. Anxiety disorders and phobias: A cognitive perspective. USA: Library of Congress Cataloguing in Publication Data, 2005. 343 p. 254. Bowlby J. A secure base: parent-child attachment and healthy human development. London:

Routledge, 1988. 224 p. 255. Cattel R. The scientific analysis of personality. Chicago: Aldine Pub. Co., 1966. 654 p. 256. Ey H. Neurologie et psychiatrie. Paris: Hermann, 1998. 166 p. 257. Freud S. Inhibitions, symptoms and anxiety. J. Strackey (ed.)- The standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud, London: Hogarth Press, 1959. V. 20. p. 77 175. 258. Jacobson E. You must relax a practical method of reducing the strains of modern living. New York & London: Whittlesey House, McGraw-Hill Book Company, Inc. 1943. 297 p. 259. Hartenberg P. La nvrose d'angoisse. Paris: Flix Alcan, 1902. 306 p. 260. Kraepelin E. Clinical Psychiatry. New York: Scholars Families & Reprint, 1981, 562 p. 261. Laborit H. Stress and cellular function. Philadelphia and Montreal: J. Lippincott, 1959. 255 p. 262. Liddell H. The role of vigilance in the development of neurosis-. Anxiety. New York: P. Hoch, J. Zulin. 1964. p. 183 196. 263. Martens R., Vealey R., Borton D. Competitive anxiety in sport. USA: Human Kinetics Publisher Inc, 1990. 277 p.

174

264. May R. The meaning of anxiety. rev. ed. New York: W. W. Norton & Company, 1996. 425 p. 265. Phillips B. School Stress and Anxiety. New York: Human Science Press, 1978. 165 p. 266. Reich W. The Bioelectrical Investigation of Sexuality and Anxiety. New York: Farrar, Straus & Giroux, LLC, 1983. 176 p. 267. Rutter M. Helping troubled children. USA: Plenum Publishing Corporation, 2007. 384 p. 268. Spence K., Taylor J. Anxiety and strength of the UCS as determiners of the amount o eyelid conditioning. In: Journal of Experimental Psychology. 1951, vol. 42 (3), p. 183 188. 269. Spielberger C. Assessment of State and Trait Anxiety: Conceptual and Methodological Issues. In: The Southern Psychologist. 1985, 2, p. 6 16. 270. Spielberger C. TraitState anxiety and motor behaviour. In: Motor Behaviour. 1971, vol. 3, p. 265 279; 271. Spielberger C., Rickman R. Assessment of State and Trait Anxiety. Anxiety: Psychobiological and clinical perspectives. N. Satorius (Eds.). Washington: Hemisphere / Taylor and Francis, 1991. p. 69 83. 272. Spielberger C., Ritterband L., Sydeman S. Assessment of Emotional States and Personality Traits: Measuring Psychological Vital Signs. Clinical Personality Assessment: Practical

Approaches. J. Butcher (Ed.). New York: Oxford University Press, 1995. p. 42 58. 273. Spielberger C., Vagg P., Barker L. The Factor Structure of the StaitTrait Anxiety Inventory. In: Stress and Anxiety. C. Spielberger, I. Sarason (Eds.). V. 7 Washington. DC: Hemisphere // Taylor and Francis, 1991. p. 69 83. 274. Strickland B. The Gale Encyclopaedia of Psychology. 2nd ed. Detroit: Tomson Gale, 2000. 701 p. 275. Sullivan H. The Interpersonal Theory of Psychiatry. New York: W. W. Norton, 1953. 393 p. 276. Taylor J., Izard C. Motivation, emotion and personality. Amsterdam: North Holland, 1986. 370 p. 277. Tolman E. The determinants of behaviour at a choice point. Psychological Review 45. 1938. p. 1 41. 278. Watson J. Psychology from the Standpoint of a Behaviourist. Philadelphia: J. B. Lippincott Company, 1919. 167 p. 279. Wolpe J. Psychotherapy by reciprocal inhibition. Stanford. California: Stanford University Press, 1958. 239 p. 280. Zeidner M. Test Anxiety: The state of the art. New York: Kluwer Academic Publishers, 1998. 440 p.
175

ANEXE
Anexa 1 Rezultatele preadolescenilor la Scala de manifestare a anxietii la copii / Scala de manifestare a anxietii Taylor Tabelul A 1.1. Repartiia preadolescenilor inclui n cercetarea experimental pe subgrupe de vrst Vrsta Nr. Pr. Biei Fete 10 12 ani 163 75 88 13 ani 67 36 31 14 15 ani 148 77 71 Total 378 188 190 Tabelul A 1.2. Repartiia datelor privind nivelul anxietii la preadolescenii supui experimentului Nivelul anxietii Nr. Pr. Procente Redus 24 6,35% Moderat cu tendin spre redus 123 32,53% Moderat cu tendin spre ridicat 142 37,57% Ridicat 75 19,84% Foarte ridicat 14 3,71% Tabelul A 1.3. Repartiia datelor privind nivelul anxietii la preadolescenii supui experimentului Nivelul anxietii Nr. Pr. Procente Redus 24 6,35% Moderat 265 70,11% Ridicat 89 23,54%

176

Graficul A 1.1. Distribuia rezultatelor privind nivelul anxietii la preadolescenii experimentai


300

250

200

Frequency

150

100

50 Mean = 2.17 Std. Dev. = 0.52 N = 378 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

Anxietate

177

Tabelul A 1.4. Matricele corelaiei (anxietatea Scala de Manifestare a Anxietii la Copii / Scala de Manifestare a Anxietii Taylor cu indicele anxietate i tipurile anxietii din testele administrate)
Anxietate
Anxietate AG Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N 1.000 . 378 .473** .000 378

AG
.473** .000 378 1.000 . 378 .758** .000 378 .755** .000 378 .756** .000 378 .701** .000 378 .724** .000 378 .669** .000 378 .368** .000 378 .169** .003 378

A
.339** .000 378 .758** .000 378 1.000 . 378 .595** .000 378 .517** .000 378 .436** .000 378 .571** .000 378 .510** .000 378 .372** .000 378 .138* .015 378

AA
.409** .000 378 .755** .000 378 .595** .000 378 1.000 . 378 .587** .000 378 .350** .000 378 .592** .000 378 .530** .000 378 .325** .000 378 .094 .096 378

AI
.406** .000 378 .756** .000 378 .517** .000 378 .587** .000 378 1.000 . 378 .405** .000 378 .529** .000 378 .495** .000 378 .214** .000 378 .068 .228 378

AM
.350** .000 378 .701** .000 378 .436** .000 378 .350** .000 378 .405** .000 378 1.000 . 378 .514** .000 378 .563** .000 378 .320** .000 378 .219** .000 378

AS
.414** .000 378 .724** .000 378 .571** .000 378 .592** .000 378 .529** .000 378 .514** .000 378 1.000 . 378 .520** .000 378 .305** .000 378 .158** .006 378

AT
.343** .000 378 .669** .000 378 .510** .000 378 .530** .000 378 .495** .000 378 .563** .000 378 .520** .000 378 1.000 . 378 .368** .000 378 .160** .006 378

Anxietate general n coal


.270** .000 378 .369** .000 378 .372** .000 378 .325** .000 378 .214** .000 378 .320** .000 378 .305** .000 378 .368** .000 378 1.000 . 378 .133* .019 378

Factorul O
.159** .005 378 .169** .003 378 .138* .015 378 .094 .096 378 .068 .228 378 .219** .000 378 .158** .006 378 .160** .006 378 .133* .018 378 1.000 . 378

Correlation Coefficient .339** Sig. (2-tailed) .000 N 378 AA Correlation Coefficient .409** Sig. (2-tailed) .000 N 378 AI Correlation Coefficient .406** Sig. (2-tailed) .000 N 378 AM Correlation Coefficient .350** Sig. (2-tailed) .000 N 378 AS Correlation Coefficient .414** Sig. (2-tailed) .000 N 378 AT Correlation Coefficient .343** Sig. (2-tailed) .000 N 378 Anxietate general Correlation Coefficient .270** n coal Sig. (2-tailed) .000 N 378 Factorul O Correlation Coefficient .159** Sig. (2-tailed) .005 N 378 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

178

Tabelul A 1.5. Repartizarea datelor privind nivelul anxietii la preadolescenii experimentai (preadolesceni de 10 12 ani, preadolesceni de 13 ani, preadolesceni de 14 15 ani) Nivelul 10 12 10 12 ani/14 13 ani/14 15 10 12 ani 13 ani 14 15 ani anxietii ani/13 15 ani ani Nr. Pr. Procente Nr. Pr. Procente Nr. Pr. Procente ani Redus 11 6,75% 4 5,98% 9 6,09% U=75,5, p=0,001 U=109,5, p=0,005 Moderat 106 65,03% 46 68,65% 113 76,35% U=23,5, p= 0,001 U=33,5, p=0,002 Ridicat 46 28,22% 17 23,57% 26 17,56% Tabelul A 1.6. Datele preadolescenilor experimentai n dependen de gen privind nivelul anxietii Nivelul anxietii Biei Fete Nr. Pr. Procente Nr. Pr. Procente Redus 14 7,45% 10 5,27% Moderat 136 72,34% 129 67,89% Ridicat 38 20,21% 51 26,84% Tabelul A 1.7. Distribuia datelor privind anxietatea pe subgrupe de vrst i sexe 10 12 ani 13 ani 14 15 ani Nivelul anxietii Biei Fete Biei Fete Biei Fete
Redus Moderat Ridicat Biei
U=15,5, p=0,01 U=47,5, p=0,005

Biei/Fete
U=112,5, p=0,001 U=41,5, p=0,01

10 12 ani Biei/Fete
U=104,5, p=0,05 U=119, p=0,01

13 ani Biei/Fete
U=1,5, p=0,001 U=9,5, p=0,001

14 15 ani Biei/Fete
U=23,5, p=0,003 U=32,5, p=0,001 U=5, p=0,01

4 44 27

5,34% 58,66% 36,00%

7 62 19

7,96% 70,45% 21,59%

3 25 8

8,34% 69,44% 22,22%

1 21 9

3,23% 67,74% 29,03%

7 67 3

9,09% 87,01% 3,90%

2 46 23

2,82% 64,78% 32,39%

U=145,5, p=0,001 U=2, p=0,01

Fete

U=43, p=0,01

179

Anexa 2 Rezultatele preadolescenilor la Inventarul de expresie a anxietii ca stare i trstur pentru copii / Inventarul de expresie a anxietii ca stare i trstur i Scala anxietii A. Prihojan (Forma A i Forma B) Tabelul A 2.1. Repartiia rezultatelor privind anxietatea stare la preadolescenii supui experimentului Nivelul anxietii AS Nr. Pr. Procente Redus 49 12,96% Moderat 227 60,06% Ridicat 102 26,98% Tabelul A 2.2. Repartiia rezultatelor privind anxietatea trstur la preadolescenii supui experimentului Nivelul anxietii AT Nr. Pr. Procente Redus 43 11,38% Moderat 246 65,07% Ridicat 89 23,55% Tabelul A 2.3. Repartiia rezultatelor privind anxietatea stare la preadolescenii de 10 12 ani, de 13 ani i de 14 15 ani AS 10 12 ani 13 ani 14 15 ani 10 12 10 12 ani/14 ani/13 ani 15 ani Nr. Pr. Procente Nr. Pr. Procente Nr. Pr. Procente Redus 22 13,49% 8 11,94% 19 12,84% Moderat 93 57,06% 42 62,68% 92 62,16% U=43,5, p=0,005 U=18,5, p=0,001 Ridicat 48 29,45% 17 25,38% 37 25,00%

13 ani/14 15 ani

Tabelul A 2.4. Repartiia rezultatelor privind anxietatea trstur la preadolescenii de 10 12 ani, de 13 ani i de 14 15 ani AT 10 12 10 12 ani/14 10 12 ani 13 ani 14 15 ani ani/13 ani 15 ani Nr. Pr. Procente Nr. Pr. Procente Nr. Pr. Procente Redus 21 12,88% 7 10,44% 15 10,13% Moderat 108 66,26% 44 65,68% 94 63,52% U=109,5, p=0,001 U=34,5, p=0,005 Ridicat 34 20,86% 16 23,88% 39 26,35% Tabelul A 2.5. Distribuia de rezultate privind anxietatea stare n funcie de vrst i gen
180

13 ani/14 15 ani

AS

Redus Moderat Ridicat Biei Fete

10 12 ani Biei Fete Nr. Pr. Procente Nr. Pr. Procente 8 10,64% 14 15,90% 42 56,00% 51 57,96% 25 33,33% 23 26,14%
U=44, p=0,01

13 ani Biei Fete Nr. Pr. Procente Nr. Pr. Procente 5 13,89% 3 9,67% 23 63,89% 19 61,29% 8 22,22% 9 29,04%
U=84,5, p=0,01 U=49,5, p=0,005 U=96,5, p=0,005

14 15 ani Biei Fete Nr. Pr. Procente Nr. Pr. Procente 13 16,88% 6 8,45% 48 62,34% 44 61,97% 16 20,78% 21 29,56%

Tabelul A 2.6. Distribuia de rezultate privind anxietatea trstur n funcie de vrst i gen AT 10 12 ani 13 ani Biei Fete Biei Fete Nr. Pr. Procente Nr. Pr. Procente Nr. Pr. Procente Nr. Pr. Procente 8 10,67% 13 14,77% 5 13,88% 2 6,45% Redus 49 65,33% 59 67,04% 23 63,89% 21 67,75% Moderat 18 24,00% 16 18,19% 8 22,23% 8 25,80% Ridicat
U=31, p=0,05

14 15 ani Biei Nr. Pr. Procente


9 49 19 11,68% 63,64% 24,68%

Fete Nr. Pr. Procente


6 45 20 8,46% 63,38% 28,16%

Fete

U=13, p=0,05 U=28, p=0,01

181

Tabelul A 2.7. Distribuia rezultatelor privind anxietatea colar la preadolesceni supui experimentului Anxietate colar Redus Moderat Ridicat 168 44,44% 123 32,54% 87 23,02% Tabelul A 2.8. Distribuia rezultatelor privind anxietatea de autoapreciere preadolesceni supui experimentului Redus Moderat Ridicat Anxietate de autoapreciere 169 44,70% 131 34,66% 78 20,64% Tabelul A 2.9. Distribuia rezultatelor privind anxietatea interpersonal la preadolesceni supui experimentului Redus Moderat Ridicat Anxietate interpersonal 195 51,59% 107 28,31% 76 20,10% Tabelul A 2.10. Distribuia rezultatelor privind anxietatea magic la preadolesceni supui experimentului Redus Moderat Ridicat Anxietate magic 152 40,21% 100 26,46% 126 33,33% Tabelul A 2.11. Valorile medii privind tipurile de anxietate la preadolescenii supui experimentului Nivelul anxietii A AA AI AM Redus 2,35 1,16 1,66 2,00 Moderat 6,12 6,00 6,33 5,75 Ridicat 8,98 8,66 8,50 9,50 Tabelul A 2.12. Matricele corelaiei (anxietate colar / anxietate de autoapreciere / anxietate interpersonal/ anxietate magic) A AA AI AM 1.000 .595** .517** .436** A Spearman Correlation . .000 .000 .000 Sig. (2 tailed) 378 378 378 378 N .595** 1.000 .587** .350** AA Spearman Correlation .000 . .000 .000 Sig. (2 tailed) 378 378 378 378 N .517** .587** 1.000 .405** AI Spearman Correlation .000 .000 . .000 Sig. (2 tailed) 378 378 378 378 N .436** .350** .405** 1.000 AM Spearman Correlation .000 .000 .000 . Sig. (2 tailed) 378 378 378 378 N ** Correlation is significant at the 0,01 level (2 - tailed)

182

Tabelul A 2.13. Repartiia rezultatelor privind anxietatea colar la preadolescenii de 10 12 ani, de 13 ani i de 14 15 ani A 10 12 ani 13 ani 14 15 ani 10 12 ani/13 10 12 ani/14 ani 15 ani Nr. Pr. Procente Nr. Pr. Procente Nr. Pr. Procente Redus 74 45,39% 32 47,76% 62 41,89% U=137, p=0,01 U=137, p=0,01 Moderat 40 24,54% 24 35,82% 59 39,87% U=80, p=0,01 U=68, p=0,05 Ridicat 49 30,07% 11 16,42% 27 18,24% Tabelul A 2.14. Distribuia de rezultate privind anxietatea colar n funcie de vrst i gen A 10 12 ani 13 ani Biei Fete Biei Fete Nr. Pr. Procente Nr. Pr. Procente Nr. Pr. Procente Nr. Pr. Procente 35 46,67% 39 44,32% 19 52,78% 13 41,94% Redus 18 24,00% 22 25,00% 12 33,34% 12 38,70% Moderat 22 29,33% 27 30,68% 5 13,88% 6 19,36% Ridicat U=20,5, p=0,01 Biei
U=129,5, p=0,05 U=17,5, p=0,005

13 ani/14 15 ani
U=43,5, p=0,005 U=24,5, p=0,05

14 15 ani Nr. Pr.


36 28 13

Biei Procente
46,75% 36,37% 16,88%

Nr. Pr.
26 31 14

Fete Procente
36,62% 43,66% 19,72%

Fete

U=31, p=0,01 U=86, p=0,01

Tabelul A 2.15. Repartiia rezultatelor privind anxietatea de autoapreciere la preadolescenii de 10 12 ani, de 13 ani i de 14 15 ani AA 10 12 ani 13 ani 14 15 ani 10 12 ani/13 10 12 ani/14 13 ani/14 15 ani 15 ani ani Nr. Pr. Procente Nr. Pr. Procente Nr. Pr. Procente U=178, p=0,01 U=63,5, p=0,01 71 43,56% 34 50,74% 64 43,24% Redus U=28, p=0,05 U=108,5, p=0,01 48 29,45% 21 31,34% 62 41,89% Moderat U=89, p=0,01 U=105,5, p=0,01 U=44,5, p=0,005 44 26,99% 12 17,92% 22 14,87% Ridicat Tabelul A 2.16. Distribuia de rezultate privind anxietatea de autoapreciere n funcie de vrst i gen AA 10 12 ani 13 ani Biei Fete Biei Fete
183

14 15 ani Biei Fete

Nr. Pr. Redus Moderat Ridicat Biei Fete


30 23 22

Procente
40,00% 30.66% 29,34%

Nr. Pr.
41 25 22

Procente
46,59% 28,41% 25,00%

Nr. Pr.
22 10 4

Procente
61,11% 27,77% 11,12%

Nr. Pr.
12 11 8

Procente
38,70% 35,49% 25,81%

Nr. Pr.
33 34 10

Procente
42,85% 44,16% 12,99%

Nr. Pr.
31 28 12

Procente
43,67% 39,43% 16,90%

U=21, p=0,05 U=57,5, p=0,05 U=72,5, p=0,001 U=28, p=0,05

Tabelul A 2.17. Repartiia rezultatelor privind anxietatea interpersonal la preadolescenii de 10 12 ani, de 13 ani i de 14 15 ani AI 10 12 ani/13 10 12 ani/14 13 ani/14 15 10 12 ani 13 ani 14 15 ani ani 15 ani ani Nr. Pr. Procente Nr. Pr. Procente Nr. Pr. Procente U=134,5, p=0,001 U=146,5, p=0,001 87 53,38% 35 52,23% 73 49,33% Redus U=146, p=0,05 U=143, p=0,01 37 22,69% 21 31,35% 49 33,10% Moderat U=54,5, p=0,01 U=128,5, p=0,01 39 23,93% 11 16,42% 26 17,57% Ridicat Tabelul A 2.18. Distribuia de rezultate privind anxietatea interpersonal n funcie de vrst i gen 10 12 ani 13 ani 14 15 ani AI Biei Fete Biei Fete Biei Fete Nr. Pr. Procente Nr. Pr. Procente Nr. Pr. Procente Nr. Pr. Procente Nr. Pr. Procente Nr. Pr. Procente 39 52,00% 48 54,54% 23 63,88% 12 38,70% 42 54,55% 31 43,67% Redus 17 22,66% 20 22,73% 10 27,78% 11 35,49% 27 35,06% 22 30,98% Moderat 19 25,34% 20 22,73% 3 8,34% 8 25,81% 8 10,39% 18 25,35% Ridicat U=3, p=0,01 Biei
U=26, p=0,05

Fete

U=37,5, p=0,001 U=32,5, p=0,001

Tabelul A 2.19. Repartiia rezultatelor privind anxietatea magic la preadolescenii de 10 12 ani, de 13 ani i de 14 15 ani AM 10 12 ani 13 ani 14 15 ani 10 12 ani/13 10 12 ani/14 ani 15 ani Nr. Pr. Procente Nr. Pr. Procente Nr. Pr. Procente
184

13 ani/14 15 ani

Redus Moderat Ridicat

64 45 54

39,27% 27,60% 33,13%

24 17 26

35,82% 25,38% 38,80%

64 38 46

43,24% 25,68% 31,08%

U=46,5, p=0,005 U=132,5, p=0,002

U=114,5, p=0,005

U=116, p=0,01 U=45,5, p=0,005

Tabelul A 2.20. Distribuia de rezultate privind anxietatea magic n funcie de vrst i gen AM 10 12 ani 13 ani Biei Fete Biei Fete Nr. Pr. Procente Nr. Pr. Procente Nr. Pr. Procente Nr. Pr. Procente 35 46,66% 29 32,95% 12 33,34% 12 38,70% Redus 16 21,34% 29 32,96% 9 25,00% 8 25,81% Moderat 24 32,00% 30 34,09% 15 41,66% 11 35,49% Ridicat U=94,5, p=0,05 Biei
U=45,5, p=0,001 U=78, p=0,01

14 15 ani Biei Nr. Pr. Procente


42 15 20 54,54% 19,49% 25,97%

Fete Nr. Pr. Procente


22 23 26 30,99% 32,39% 36,62%

185

Tabelul A 2.21. Frecvenele rezultatelor privind tipurile de anxietate la preadolescenii de 10 12 ani Nivelul A AA AI AM anxietii Nr. Pr. Procente Nr. Pr. Procente Nr. Pr. Procente Nr. Pr. Procente 43,56% 87 53,38% 64 39,27% Redus 74 45,39% 71 48 29,45% 37 22,69% 45 27,60% Moderat 40 24,54% 26,99% 39 23,93% 54 33,13% Ridicat 49 30,07% 44 Tabelul A 2.22. Frecvenele rezultatelor privind tipurile de anxietate la preadolescenii de 13 ani Nivelul A AA AI AM anxietii Nr. Pr. Procente Nr. Pr. Procente Nr. Pr. Procente Nr. Pr. Procente 50,74% 35 52,23% 24 35,82% Redus 32 47,76% 34 21 31,34% 21 31,35% 17 25,38% Moderat 24 35,82% 17,92% 11 16,42% 26 38,80% Ridicat 11 16,42% 12 Tabelul A 2.23. Frecvenele rezultatelor privind tipurile de anxietate la preadolescenii de 14 15 ani A AA AI AM Nivelul anxietii Nr. Pr. Procente Nr. Pr. Procente Nr. Pr. Procente Nr. Pr. Procente 64 43,24% 73 49,33% 64 43,24% Redus 62 41,89% 62 41,89% 49 33,10% 38 25,68% Moderat 59 39,87% 22 14,87% 26 17,57% 46 31,08% Ridicat 27 18,24%

186

Anexa 3 Rezultatele preadolescenilor la Tehnica de diagnosticare a nivelului anxietii colare Phillips Tabelul A 3.1. Repartiia rezultatelor privind anxietatea colar pentru preadolescenii supui experimentului Nivelul anxietii Numrul de preadolesceni Procentajul Redus 163 43,12% Moderat 127 33,59% Ridicat 88 23,29%

187

Tabelul A 3.2. Matricele corelaiei (anxietate colar trirea stresului social / frustrarea necesitii de atingere a succesului / frica de autoafirmare / frica de situaiile de verificare a cunotinelor / frica de a nu corespunde expectanelor celor din jur / rezistena fiziologic joas la stres / problemele i temerile n relaiile cu profesorii)
Anxietatea general n coal Anxietate general n coal Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N Correlation Coefficient 1.000 . 378 .463** .000 378 .518** .000 378 .618** .000 378 .814** .000 378 .607** .000 378 .728** .000 378 .255** Trirea stresului social .463** .000 378 1.000 . 378 .497** .000 378 .359** .000 378 .394** .000 378 .445** .000 378 .430** .000 378 .223** Frustrarea necesitii de atingere a succesului .518** .000 378 .497** .000 378 1.000 . 378 .350** .000 378 .400** .000 378 .559** .000 378 .451** .000 378 .375** Frica de autoafirmare Frica de situaiile de verificare a cunotinelor .814** .000 378 .394** .000 378 .400** .000 378 .447** .000 378 1.000 . 378 .507** .000 378 .594** .000 378 .247** Frica de a nu corespunde expectanelor celor din jur .607** .000 378 .445** .000 378 .559** .000 378 .436** .000 378 .507** .000 378 1.000 . 378 .501** .000 378 .183** Rezistena fiziologic joas la stres .728** .000 378 .430** .000 378 .451** .000 378 .577** .000 378 .594** .000 378 .501** .000 378 1.000 . 378 .215** Problemele i temerile n relaiile cu profesorii .255** .000 378 .223** .000 378 .375** .000 378 .054 .296 378 .247** .000 378 .183** .000 378 .215** .000 378 1.000

.618** .000 378 .359** .000 378 .350** .000 378 1.000 . 378 .447** .000 378 .436** .000 378 .577** .000 378 .054

Trirea stresului social

Frustrarea necesitii de atingere a succesului Frica de autoafirmare

Frica de situaiile de verificare a cunotinelor Frica de a nu corespunde expectanelor celor din jur Rezistena fiziologic joas la stres Problemele i temerile n relaiile cu profesorii

188

Sig. (2-tailed) .000 N 378 **. Correlation is significant at the 0.01 level (2 - tailed)

.000 378

.000 378

.296 378

.000 378

.000 378

.000 378

. 378

189

Anexa 4 Rezultatele preadolescenilor la scala AS din Inventarul de expresie a anxietii ca stare i trstur pentru copii i Inventarul de expresie a anxietii ca stare i trstur; Desenul familiei n aciune; Testul sociometric; i 20 de Eu. Tabelul A 4.1. Repartiia preadolescenilor n dependen de familia din care provin (dup componen) Tipul familiei Nr. Pr. Familie complet 263 Familie temporar dezintegrat 80 Familie monoparental 35 Tabelul A 4. 2. Distribuia anxietii n dependen de tipul de familie Nivelul anxietii Familie complet Familie temporar dezintegrat Nr. Pr. Procente Nr. Pr. Procente Redus 8 3,05% 6 7,50% Moderat 198 75,28% 51 63,75% Ridicat 57 21,67% 23 28,75%
U=43,5, p=0,005 U=48,5, p=0,002

Familie monoparental Nr. Pr. 10 16 9 Procente 28,58% 45,71% 25,71%

Tabelul A 4.3. Distribuia de rezultate privind anxietatea la preadolescenii din familii temporar dezintegrate Nivelul anxietii Nr. Pr. Procente Redus 6 7,50% Moderat 50 62,50% Ridicat 24 30,00%

Tabelul A 4.4. Numrul de preadolesceni n dependen de structura familiilor temporar dezintegrate Printele plecat Nr. Pr. Procente Preadolesceni cu tatl plecat 38 47,50% Preadolesceni cu mama plecat 26 32,50% Preadolesceni cu ambii prini plecai 16 20,00%

190

Tabelul A 4.5. Repartiia anxietii pe niveluri n rndul preadolescenilor din diferite familii temporar dezintegrate Nivelul Preadolesceni Preadolesceni cu Preadolesceni cu Preadolescenii cu Preadolescenii cu Preadolescenii cu anxietii cu tatl plecat mama plecat ambii prini tatl tatl mama plecai plecat/preadolescenii plecat/Preadolescenii plecat/Preadolescenii cu mama plecat cu ambii prini cu ambii prini Nr. Procente Nr. Procente Nr. Procente plecai plecai Pr. Pr. Pr. U=1,5, p=0,005 Redus 5 13,15% 1 3.85% 0 Moderat 23 60,53% 17 65,38% 10 62,50% U=7,5, p=0,005 U=5, p=0,005 Ridicat 10 26,32% 8 30,77% 6 37,50%

191

Tabelul A 4.6. Numrul de preadolesceni n dependen de durata separrii de prini Perioada separrii de prini Pn la 1 an Peste 1 an Peste 3 ani Preadolesceni din familii 22 27,50% 39 48,75% 19 24,75% temporar dezintegrate Tabelul A 4.7. Numrul de preadolesceni din diferite familii temporar dezintegrate n dependen de durata separrii de prini Pn la 1 an Peste 1 an Peste 3 ani Printele plecat Nr. pr. Pr. Nr. pr. Pr. Nr. pr. Pr. Preadolesceni cu tatl plecat 7 31,82% 25 64,10% 6 31,58% Preadolesceni cu mama plecat 9 40,90% 11 28,21% 6 31,58% Preadolesceni cu ambii prini plecai 6 27,28% 3 7,69% 7 36,84% Tabelul A 4.8. Distribuia rezultatelor privind nivelul anxietii la preadolescenii cu tatl plecat n funcie de durata separrii Nivelul Preadolesceni cu tatl plecat anxietii Pn la 1 an Peste 1 an Peste 3 ani Nr. Pr. Procente Nr. Pr. Procente Nr. Pr. Procente Redus 2 28,57% 2 8,00% 1 16,67% Moderat 2 28,57% 17 68,00% 4 66,66% Ridicat 3 42,86% 6 24,00% 1 16,67%
U=1, p=0,005 U=1, p=0,001 U=2,5, p=0,005

Tabelul A 4.9. Distribuia rezultatelor privind nivelul anxietii la preadolescenii cu mama plecat n funcie de durata separrii Nivelul Preadolesceni cu mama plecat anxietii Pn la 1 an Peste 1 an Peste 3 ani Nr. Pr. Procente Nr. Pr. Procente Nr. Pr. Procente Redus 1 11,12% Moderat 4 44,44% 8 72,73% 5 83,34% Ridicat 4 44,44% 3 27,27% 1 16,66%
U=1, p=0,001 U=2,5, p=0,005 U=1, p=0,005

Tabelul A 4.10. Distribuia rezultatelor privind nivelul anxietii la preadolescenii cu ambii prini plecai n funcie de durata separrii Nivelul Preadolesceni cu ambii prini plecai anxietii Pn la 1 an Peste 1 an Peste 3 ani Nr. Pr. Procente Nr. Pr. Procente Nr. Pr. Procente Redus Moderat 3 50,00% 2 66,66% 5 71,42% Ridicat 3 50,00% 1 33,34% 2 28,58%
U=1, p=0,005 U=1, p=0,005 U=1,5, p=0,001

192

Tabelul A 4.11. Repartiia rezultatelor privind indicii testului Desenul Familiei la preadolesceni Nivelul anxietii Redus Moderat Ridicat Situaia familiala favorabila 0,86 0,59 0,16 Indicele testului Desenul familiei n aciune Anxietate in Conflict in Simul familie familie inferioritii 0,20 0,46 0,82 0,24 0,48 0,72 0,14 0,60 0,94 Ostilitate in familie 0,23 0,54 0,78

Tabelul A 4.12. Matricele corelaiei (anxietate i indicii testului Desenul familiei n aciune) A SFF AF CF SI OF A Spearman Correlation 1 .406** .248** .238** .132* .177** Sig. (2 tailed) .000 .000 .000 .028 .053 N 378 378 378 378 378 378 *Correlation is significant at the 0,05 level (2 - tailed) ** Correlation is significant at the 0,01 level (2 - tailed) Tabelul A 4.13. Frecvena indicilor sociometrici la preadolescenii supui experimentului (situaia formal) Cu cine ai dori sa faci un referat? Lideri Acceptai Respini 62 233 83 Tabelul A 4.14. Frecvena indicilor sociometrici la preadolescenii supui experimentului cu diferite nivele de anxietate (situaia formal) Nivelul Lideri Acceptai Respini Total anxietii Nr. Procente Nr. Procente Nr. Procente Redus 15 62,50% 5 20,84% 4 16,66% 24 Moderat 31 11,69% 174 65,67% 60 22,64% 265 Ridicat 16 17,97% 54 66,67% 19 21,36% 89 Total 62 233 83 378 Tabelul A 4.15. Frecvena indicilor sociometrici la preadolescenii supui experimentului (situaia informal) Cu cine ai dori sa pleci la cinema? Lideri Acceptai Respini 36 269 73 Tabelul A 4.16. Frecvena indicilor sociometrici la preadolescenii supui experimentului cu diferite niveluri de anxietate (situaia informal) Lideri Acceptai Respini Total Nivelul anxietii Nr. Procente Nr. Procente Nr. Procente Redus 12 50,00% 9 37,50% 3 12,50% 24 Moderat 21 7,92% 203 76,60% 41 15,48% 265 Ridicat 3 3,37% 57 64,04% 29 32,59% 89 Total 36 269 73 378 Tabelul A 4.17. Matricele corelaiei (anxietate statut social) A SF SI A Spearman Correlation 1 .561** .647** Sig. (2 tailed) .000 .000
193

N 378 378 378 ** Correlation is significant at the 0,01 level (2 - tailed) Tabelul A 4.18 Frecvena caracteristicilor la preadolescenii supui experimentului (20 de Eu) Nr. Cr. 4 8 caracteristici 9 17 caracteristici 18 20 caracteristici Nr. Pr. 15 34 329 Tabelul A 4.19. Calitatea autoprezentrii la preadolescenii cu diferite niveluri de intensitate a anxietii Nr. caracteristici Preadolesceni cu Preadolesceni cu Preadolesceni cu nivel nivel redus de nivel moderat de ridicat de anxietate anxietate anxietate Nr. Pr. Procente Nr. Pr. Procente Nr. Pr. Procente 4 8 caracteristici 0 9 3,39% 6 6,75% 9 17 caracteristici 2 8,34% 21 7,93% 13 14,60% 18 20 caracteristici 22 91,66% 235 88,68% 70 78,65%

194

Anexa 5 Rezultatele preadolescenilor la Tehnica de studiere a autoaprecierii la preadolesceni Dembo-Rubinstein Tabelul A 5.1. Distribuia datelor privind nivelul autoaprecierii la preadolescenii supui experimentului cu diferite niveluri de anxietate Nivelurile autoaprecierii Nivelul Sczut Medie nalt Foarte nalt anxietii Nr. Pr. Procente Nr. Pr. Procente Nr. Pr. Procente Nr. Pr. Procente Redus 4 16,67% 2 8,33% 11 45,83% 7 29,17% Moderat 84 31,69% 95 35,85% 40 15,09% 46 17,37% Ridicat 35 39,33% 34 38,20% 9 10,11% 11 12,36% Tabelul A 5.2. Repartiia datelor privind autoaprecierea la preadolescenii supui experimentului cu un nivel ridicat de anxietate Nivelurile autoaprecierii Nivelul Sczut Medie nalt Foarte nalt anxietii Nr. Pr. Procente Nr. Pr. Procente Nr. Pr. Procente Nr. Pr. Procente Ridicat 35 39,33% 34 38,20% 9 10,11% 11 12,36% Tabelul A 5.3. Matricele corelaiei (anxietate autoapreciere) A Autoapreciere A Spearman Correlation 1 .557** Sig. (2 tailed) .000 N 378 378 ** Correlation is significant at the 0,01 level (2 - tailed) Tabelul A 5.4. Matricele corelaiei (anxietate scalele testului la autoapreciere) A IN C AFS IF CC IS A Spearman Correlation 1 -.513* -.312* -.530* -.428* -.454* -.642* Sig. (2 tailed) .000 .000 .005 .038 .000 .005 N 378 378 378 378 378 378 378 * Correlation is significant at the 0,05 level (2 - tailed) Tabelul A 5.5. Distribuia datelor privind nivelul aspiraiilor la preadolescenii supui experimentului cu diferite nivele de anxietate Nivelul de aspiraii Nivelul Redus Optimal Foarte nalt anxietii Redus Moderat Ridicat Nr. Pr. 4 75 35 Procente 16,67% 28,30% 39,33% Nr. Pr. 13 96 13 Procente 54,16% 36,22% 14,60% Nr. Pr. 7 94 41 Procente 29,17% 35,48% 46,07%

195

Tabelul A 5.6. Repartiia datelor privind nivelul aspiraiilor la preadolescenii supui experimentului cu un nivel ridicat de anxietate Nivelul de aspiraii Nivelul Redus Optimal Foarte nalt anxietii Ridicat Nr. Pr. 35 Procente 39,33% Nr. Pr. 13 Procente 14,60% Nr. Pr. 41 Procente 46,07%

Tabelul A 5.7. Matricele corelaiei (anxietate nivel de aspiraii) A Autoapreciere A Spearman Correlation 1 .452** Sig. (2 tailed) .000 N 378 378 ** Correlation is significant at the 0,01 level (2 - tailed)

196

Anexa 6 Rezultatele preadolescenilor la Chestionarul 16 factori primari de personalitate (16PFQ): Chestionarul pentru copii CPQ / Chestionarul 16 PF Cattel Forma C Tabelul A 6.1. Distribuia rezultatelor privind trsturile de personalitate la preadolescenii de 10 12 ani cu diferite niveluri de anxietate Nivelul anxietii A B C D E F G H I O Q3 Q4 Redus 7.49 6.52 6.58 4.58 6.23 6.78 6.94 6.04 3.24 4.12 6.18 4.08 Moderat 6.32 5.86 4.24 5.18 5.94 5.86 5.26 5.13 3.64 5.76 5.96 4.42
p=0,001 p=0,001 p=0,002

Redus Ridicat

7.49 4.24
p=0,001

6.52 5.74

6.58 3.52
p=0,005

4.58 5.62

6.23 5.28

6.78 4.34
p=0,005

6.94 4.12
p=0,05

6.04 4.98

3.24 3.72

4.12 6.96
p=0,001

6.18 5.46

4.08 6.54
p=0,001

Tabelul A 6.2. Distribuia rezultatelor privind trsturile de personalitate la preadolescenii de 13 ani cu diferite niveluri de anxietate Nivelul anxietii A B C Redus 6.78 6.12 6.78 Moderat 4.77 5.98 5.49
p=0,001

E 6.53 5.70 6.53 5.48

F 6.54 5.12
p=0,005

G 6.16 5.04 6.16 4.40


p=0,001

H 7.19 6.66 7.19 6.32

I 5.92 5.42 5.92 5.76

L 5.09 5.54 5.09 6.21

M 4.32 4.98 4.32 5.14

N 6.12 5.96 6.12 5.48

O 4.79 6.58
p=0,05

Q1 4.38 5.11 4.38 4.64

Q2 6.03 4.64
p=0,005

Q3 6.77 5.00
p=0,001

Q4 4.68 5.97 4.68 6.90


p=0,001

Redus Ridicat

6.78 6.12 6.78 4.18 5.67 4.54


p=0,001 p=0,001

6.54 4.98
p=0,01

4.79 6.80
p=0,01

6.03 3.98
p=0,01

6.77 4.12
p=0,01

Tabelul A 6.3. Distribuia rezultatelor privind trsturile de personalitate la preadolescenii de 14 15 ani cu diferite niveluri de anxietate Nivelul anxietii A B C Redus 7.80 5.98 7.08 Moderat 6.02 5.76 4.76
p=0,05 p=0,001

E 6.52 6.34 6.52 5.87

F 6.92 6.36 6.92 4.87


p=0,01

G 6.52 5.04
p=0,001

H 5.92 5.40 5.92 4.84

I 5.95 5.23 5.95 4.98

L 4.78 5.53 4.78 6.12

M 4.18 4.94 4.18 6.32


p=0,002

N 6.14 5.94 6.14 5.36

O 4.64 6.42
p=0,005

Q1 4.26 4.68 4.26 5.73

Q2 5.90 4.76 5.90 3.96


p=0,002

Q3 6.46 5.86 6.46 4.06


p=0,05

Q4 4.24 5.12 4.24 6.69


p=0,001

Redus Ridicat

7.80 5.98 7.08 5.16 5.58 3.98


p=0,01 p=0,001

6.52 4.25
p=0,05

4.64 6.80
p=0,001

197

Anexa 7 Mostre de desen a preadolescenilor cu nivel ridicat de anxietate la testul proiectiv Desenul familiei n aciune

198

199

200

Anexa 8 Activiti cu profesorii: 1. Preadolescentul anxios Dificultile psihologice dar i afeciunile emoionale dar i tulburrile de comportament deseori se ntlnesc la majoritatea preadolescenilor. Aceste fenomene reprezint o parte component a dezvoltrii lor i n form separat nu ar trebui s prezinte ngrijorare. Dar totodat la unii preadolesceni se pot observa anumite procese ce distorsioneaz dezvoltarea normal a acestora care se caracterizeaz prin aa stri emoionale ca anxietate, fobie, depresie, care necesit intervenie specializat. Pe de o parte aceste afeciuni emoionale sunt anumite abateri de la norm care pe de alt parte duc la apariia anumitor probleme i dificulti n contactele sociale. Este important s menionm c problemele preadolescenilor nu trec fr urme i mai trziu se pot manifesta n particulariti de personalitate i se pot regsi n viaa ulterioar. Preadolescena dureaz ntre 10/11 ani i 14/15 ani i mai este numit n literatura de specialitate i pubertate [1, 2, 6, 10]. Vrsta preadolescent este considerat o vrst ntre copilrie i maturitate, o treapt intermediar ntre copilrie i viaa adult care decurge pentru fiecare diferit, dar care pentru toi reprezint acelai rezultat obinerea maturitii. Preadolescena este considerat una din cele mai dificile perioade din ontogenez. Odat cu naintarea n vrst cu trecerea de la nivelul primar la ciclul gimnazial, n viaa copilului apar o multitudine de modificri care au un rol esenial n conturarea tabloului su psihologic. Preadolescenii se confrunt cu probleme care sunt mult prea grele pentru ei ca s le poat rezolva. Totodat, ei au o nevoie inerent de ai dovedi c sunt aduli lund droguri, consumnd alcool, fumnd, etc. Preadolescenii nefiind tocmai pregtii pentru aceast lume a adulilor. Din cauza presiunilor existente, ei tind s vad partea negativ n aproape orice situaie, ceea ce contribuie la mrirea anxietii pe care ei o experimenteaz [1, 2, 6, 9]. Preadolescentul anxios triete o stare nedefinit de primejdie, anticipeaz nereuita, nerealizarea, manifest o stare de team fa de posibilele evaluri sociale. n faa unei sarcini noi ncearc senzaia de incapacitate, de inaptitudine pentru cerina atribuit i de aici tendina de a fugi de eviden i responsabilitate. Treptat, se simte tot mai nesigur de propriile mijloace i posibiliti, devine pesimist. Triete n forul su interior experiene umilitoare, care i creeaz un sentiment de autodispre, se simte nenorocit pentru simplul motiv c nu poate duce la ndeplinire o anumit activitate. Pune la inim cele ce se ntmpl, se descurajeaz, la obstacole minore se simte depit, plnge cu uurin. Are un simmnt de frustrare, de vid interior i disperare urmat de o activitate tensionat de cutare, de gsire a unei rezolvri la problema care o frmnt. Anxiosul nu reuete nici s se sustrag problemelor propriei sale stri existeniale, nici s se izoleze din ambian pentru a se concentra mai bine asupra activitii. Pentru depirea situaiilor, i mobilizeaz forele, dar aceasta din cauza oscilaiilor interioare, duc la blocajul capacitilor i abilitilor psihice prin care se realizeaz randamente superioare. Consecina este apariia sentimentului de slbiciune, i de aici tendina de evitare a faptelor care prezint o ct de mic neclaritate i incertitudine; lipsa de exactitate l descurajeaz i l ntristeaz, l determin s ocoleasc orice fel de risc, adoptnd o pruden excesiv. Puberul anxios manifest o grij pentru perfecionism, ceea ce i impune o nalt exigen n ceea ce ntreprinde. G. Ionescu un clinician de excepie, afirma: Tendina de a exagera eventualele riscuri i pericole accentueaz prudena excesiv i incapacitatea preadolescentului anxios. Acesta are tendina de elaborare a unui sistem de autoexigen foarte ridicat i, dac deseori abandoneaz activitatea, aceasta se ntmpl i pentru motivul c n sinea sa i condiioneaz activitatea prin performane neobinuite [5].

201

Pe fondul manifestrilor anxioase, al unei lipse de realism, intervine insuccesul, retragerea n sine, dureroasa pierdere a ncrederii n forele proprii, inculcarea ideii c este incapabil sau inferior colegilor de coal, celor care au preocupri, profesiuni i funcii asemntoare lui. La preadolesceni, anxietatea este accentuat n condiii de responsabilitate, de suprasolicitare sau a unui regim de activitate mai greu. Puberul resimte puternic influena stimulilor care apar subit i sunt necunoscui. Surprizele ii sunt dezagreabile i i tulbur, provocndu-i oscilaii ale dispoziiei psihice. Specific acestei vrste este i faptul c starea de anxietate se menine i n momentele cnd o aciune impune numai reamintirea unor insuccese, insatisfacii sau microtraume psihice. Nu este un lene, nici un indiferent fa de preocuprile sale colare sau personale, ci numai un preadolescent care nu are fora, hotrrea sau curajul de a iniia pe cont propriu o aciune. Dei preadolescentul anxios simte nevoia de adeziune afectiv, de aprobare sau de susinere psihomoral, este un copil retras, timid, n relaiile cu persoanele necunoscute adopt o atitudine de expectativ, de rezerv. Desprirea de familie, de cei dragi o resimte ca o durere care i provoac un gol sufletesc. n concluzie, vom meniona c puberul anxios se caracterizeaz prin urmtoarele trsturi: gndire rigid/dihotomic; nivel nalt al imaginaiei de anticipaie negativ; necesitate excesiv n aprobare; exigene extrem de nalte fa de sine; perfecionism; executant; competent i demn de ncredere; necesitate excesiv n autocontrol; reprimarea unor sentimente, dac nu sunt acceptate de alii; tendina de a ignora necesitile fiziologice corporale. Bibliografie: 1. Badea E. Caracterizarea dinamic a copilului i adolescentului (de la 3 17/18 ani) cu aplicaie la fia colar. ed. a II-a ad. Bucureti: Tehnica, 1997. 201 p. 2. Bauman L. Riche R. Adolescenii o problem, prinii un necaz. Bucureti: Antet XX Press, 1995. 192 p. 3. Eckersleyd J. Copilul anxios. Adolescentul anxios. tr. de B. Chircea. Prahova: Antet XX Press, 2005. 111 p. 4. Phillips B. School Stress and Anxiety. New York: Human Science Press, 1978. 165 p. 5. Popescu ., Ardvoaice G. Cunoaterea sinelui prin teste psihologice. Bucureti: Antet XX Press, 2006. p. 44 68. 6. chiopu U., Verza E. Psihologia vrstelor: ciclurile vieii. Bucureti: Didactic i Pedagogic, 1995. 480 p. 7. ., . // . 1988. 7. . 15 16. 8. . : . : , 2000. 304 . 9. . . : , 1978, 48 .; 10. . . 2- . : , 2005. 384 . Temerile copilului (Bacus A. Ajut-i copilul s-i nving frica. tr. de I. Stratulat. Bucureti: Teora, 2008. 158 p.) Unii copii par s nu se team de nimic i trec prin via cu o mare uurin. Alii, din contr, par a tri doar experiene terifiante, att ziua, ct i noaptea. Orice noutate i face s se nchid n ei nii tremurnd. Cea mai mare parte a copiilor oscileaz ntre aceste dou extreme. Pe moment, anumite frici apar, iar apoi dispar pentru a lsa locul altora. Uneori copilul este doar uor jenat, alteori avem de-a face cu un refuz ce exprim teroarea. 2.

202

Aceste fenomene multiple i complexe se ntind de la cele obinuite pn la cele patologice. Este deci important s tim despre ce vorbim atunci cnd menionm fricile normale ale copilului. Vom ncepe deci prin a analiza aceast noiune i ceea ce implic ea. Dup aceea, vom face lista fricilor fundamentale cu care copilul este de obicei confruntat n timpul creterii sale. Vom ncerca s determinm dac aceste frici au un sens i n ce fel l pot ajuta pe copil s se maturizeze. Vom trece n revist i alte frici. Pentru fiecare fric n parte, vom vedea care este comportamentul ce trebuie adoptat pentru a ajuta copilul i a-i da ncredere n el. S cunoatem mai bine anxietatea i frica Ce este frica? Atunci cnd simim o strngere a stomacului n timpul unui film de suspans sau cnd suntem urmrii seara pe o strdu ntunecoas, cnd am fost la un pas de un accident, ne spunem c frica este un sentiment negativ. Spunem c este ceva ru deoarece ceea ce simim este neplcut. Dar acest punct de vedere este foarte superficial. Frica exist la animale i se pstreaz la oameni, nc de la nceputuri, datorit faptului c joac un rol fundamental n evoluie. Dintotdeauna, frica i-a inut pe oameni i pe animale n alert i i-a prevenit de pericole, n faa unor situaii de risc, trebuie s ne batem sau s fugim. Frica ne ofer mijloacele. Pentru a nelege aceasta, este suficient s nelegem cum funcioneaz frica pe plan psihologic. Imediat ce ne este fric, se elibereaz adrenalin n snge. Aceasta crete nivelul de vigilen i mobilizeaz ntregul sistem simpatic (inima, ficatul etc.). Ritmul cardiac se accelereaz, cantitatea de zahr din snge crete: individul este gata s atace sau s fug. nelegem deci cum a putut o emoie ca frica, de-a lungul evoluiei, s ajute umanitatea s supravieuiasc. Problema este c n faa fricilor de astzi nu mai este vorba de btaie sau de fug. Toat aceast energie acumulat, dac nu este folosit, se poate Stoarce mpotriva celui care o produce. Au aprut i frici noi, dar s-au meninut i unele frici arhaice. Nu ne mai este fric, aa cum le era galilor, c ne cade cerul n cap, dar celor mai muli dintre noi ne este fric de erpi, dei nu ne ntlnim dect rareori cu acetia. Frica are deci un rol de adaptare. Protejnd de pericole, este baza siguranei. Frica s-a meninut de-a lungul evoluiei deoarece este util. Frica ne poate salva: este deci preioas. Dar ea nu trebuie s ne cucereasc: iat scopul acestei cri. nelegem acum mai bine c frica face parte din dezvoltarea oricrui copil sntos. Dintre toate emoiile care fac parte din procesul general de maturizare psihic i de dezvoltare a copilului, frica este una dintre cele mai precoce. Ea apare nc din primele sptmni de via, atunci cnd se manifest progresiv plcerea, neplcerea, furia, refuzul, excitaia. Fricile instinctive cea de a-i pierde echilibrul sau frica de zgomotele puternice sunt prezente nc de la natere. Anumite frici clasice sunt considerate emoii normale, fie c sunt expresia unei anxieti de neles, fie c sunt att de banale nct trebuie s le considerm ca fcnd parte din dezvoltarea copilului. S lum ca exemple frica de o persoan necunoscut, de un cine care latr, de a fi desprit de mam, bebeluul care url n faa aspiratorului, copilul care plnge cnd ncepe coala sau adolescentul care ameete dintr-odat. Fricile se schimb n fiecare an, uneori n fiecare lun. Unele dispar, altele noi apar. Copilul crete i se apr din ce n ce mai bine. In fiecare etap ctig independen. Cele mai multe dintre aceste frici sunt normale i vor disprea la maturitate. Unele se vor pstra pn la vrsta adult, cum ar fi frica de pianjeni, frica de situaii noi, frica de ntuneric sau angoasa despririi. Educaia i reacia anturajului la fricile copilului sunt cele care vor face diferena dintre un copil care se va descurca fr probleme, mai puternic pentru a nfrunta viitorul, i cel care de-a lungul anilor va rmne prizonierul fricilor din copilrie. La un moment sau altul, unele dintre aceste frici se vor manifesta la 90% dintre copii, n funcie de vrsta i dezvoltarea lor. 10% dintre ei vor avea frici mai serioase (fobii), care i vor obliga pe prinii lor s cear ajutorul unui psiholog. Aceasta pentru c nu este de dorit ca un copil s se lupte singur
203

cu o team creia nu-i poate face fa i care i otrvete existena. Fobia, n comparaie cu o simpl fric, nu are o explicaie raional. Dei se refer la lucruri care nu prezint vreun pericol din punct de vedere obiectiv, fobia genereaz o adevrat teroare. Copilul nsui i d adeseori seama c frica lui este absurd i, cu toate acestea, nu o poate domina. n afar de aceasta, fobia are consecine evidente, care se manifest n viaa de zi cu zi. Putem nelege de ce copilul de doi ani se trezete noaptea, vine n camera prinilor i se bag n patul lor: i este fric de singurtate, lupt mpotriva angoasei despririi. Dar nelegem mai puin copilul de opt ani cruia i este fric de fantome: cu toate acestea, nu trebuie niciodat s uitm c fricile copilului, chiar dac sunt cunoscute de toi, sunt reale, importante i dureroase. Copilul nu este un adult la scar redus, care resimte evenimentele, durerea i emoiile sub o form atenuat. Ba chiar dimpotriv. Copilul se simte mic, neajutorat i neputincios. Neputnd s neleag originea temerilor sale, se simte incapabil s le fac fa. Pentru el, lumea este populat de gigani, montri zgomotoi, animale feroce i primejdii de nedescris. Pentru a ne face o idee despre fricile copiilor, singura metod este de a ne aminti de propriile frici din copilrie. Dar, chiar i la vrst adult, care dintre noi n-a trit momente de panic intens sau de fric iraional? Cine nu a avut un oribil comar n care era redus la o stare de neputin? S ne amintim acest lucru: fricile copiilor sunt mai reale, mai intense i mai violente dect ale noastre, dei cauza lor ni se pare uneori derizorie. Dei cinele care schellie este mic, frica este mare. S distingem adevratele pericole Copilului i este fric de lucruri precise, crora le poate spune pe nume. Dintre acestea, unele au cauze reale, cum ar fi frica de valuri sau de ntuneric, altele au cauze imaginare, cum ar fi frica de lup. Printre fricile de lucruri reale, unele au cauze ntr-adevr periculoase, cum ar fi cinii mari sau strinii de pe strad, iar copilul are dreptate s se team. Alte frici au cauze care nu justific o astfel de team, cum ar fi frica de mute sau frica de baie. Micuul nu face foarte bine diferena dintre real i imaginar: aceast diferen se face progresiv i nu exist cu adevrat dect pe la apte ani. Pn atunci, copilului i este fric att de pota, ct i de monstrul ascuns sub pat. Ba chiar mai mult, i este mai fric de personajele imaginaiei sale (chiar dac sunt presrate cu elemente din realitate) dect de adevratele pericole, pe care deocamdat le ignor. Nu se teme s pun mna pe plita ncins sau s traverseze strada fr s se uite, dar noaptea i este fric s nu vin vrjitoarea n camera lui. Trebuie s nelegem c, pentru copil, toate sursele de frica! sunt echivalente. Frica este aceeai, oricare ar fi originea ei. Deci nu trebuie s tratm cu indiferen sau s nu ne pese de fricile care nu ni se par serioase. n ceea ce privete nvarea adevratelor pericole, aceasta face parte din educaie. Ea i ndrum pe copii s dezvolte o anumit nencredere i pruden n actele i comportamentele lor. Prinii au datoria s i nvee copiii de cine i de ce trebuie s se team: de ce s nu se joace cu focul, cum s mnuiasc un aparat electric, de cine s se fereasc pe strad, cum s se apropie de cini necunoscui etc. Copiii sunt mult timp fr aprare. Totui, a sta ntotdeauna n spatele lor i a avea o atitudine hiperprotectoare nu pot avea dect consecine negative: copilul nu va nva s se descurce prin propriile mijloace. Este ca i cum l-am dezarma, fizic i psihic. Copilul nu va nva s-i poarte singur de grij dac decidem i acionm n locul lui. Dar, ntr-o bun zi, va trebui s nfrunte singur realitatea cu pericolele ei. Este mai bine s nvm copilul s se protejeze i s evalueze riscurile pe care i le asum. Ai da copilului ncredere n el i a-i asigura antrenamentul necesar pentru a face fa pericolelor vieii constituie o form important de dragoste i, de asemenea, o metod de a-i reduce teama: copilul se simte mai puternic atunci cnd este activ, cnd tie cum s reacioneze, iar riscul de a intra n panic este mai mic. De exemplu, nu este suficient s-i interzicem unui copil s aprind

204

chibrituri: ntr-o zi sau alta o va face. Mai bine i explicm pericolele, l nvm s aprind i s sting un chibrit, l nvm regulile elementare de securitate, i ce s fac dac un obiect ia foc. Trebuie s-i dm i numrul de telefon al pompierilor i s-i explicm cu ce se ocup acetia: n acest fel va putea s-i sune, chiar dac nu este el la originea dezastrului. Pentru a da siguran unui copil, nimic nu este mai bun dect o atitudine ferm, coeren, i care s-i indice cum s acioneze concret pentru a face fa fricii sau pericolului. Tot ceea ce se numete fric Frica este un termen vag i trebuie s l precizm i s distingem emoiile din aceeai categorie, care sunt angoasa, fobia sau anxietatea. Frica Frica este o emoie provocat de contientizarea unui pericol real sau imaginar. Este reacia afectiv normal a organismului expus unei ameninri reale. Este deci vorba despre o emoie, de cele mai multe ori dezagreabil, care survine ca rspuns la o surs de pericol recunoscut contient, fie c acest pericol este real sau imaginar. O fric brusc i intens este n general nsoit de simptome fiziologice: puls i respiraie accelerate, tensiune muscular mrit, transpiraie, frisoane, senzaie de sufocare etc. La copii, frica se poate exprima de asemenea prin planete, accese de furie, reacii de ncremenire. Se vede deci c, dac un copil i nvinge fricile, acest lucru l poate ajuta s aib o sntate mai bun. Prinilor nu le este ntotdeauna uor s fac diferena dintre fricile normale, care vor disprea cnd copilul va crete, i fricile patologice, care deranjeaz echilibrul copilului i trebuie s fie tratate serios. Prinii se pot neliniti dac frica: - dureaz mult timp i nu se atenueaz de-a lungul lunilor; - este intens i afecteaz viaa cotidian a copilului; - apare des n viaa sa de zi cu zi. O fric ce nu este fr msur, i nici excesiv fa de o situaie dat, poate fi gestionat de copil i prini, care-i vor explica acestuia cum s fac pentru a fi mai puternic dect frica. Fobia Fobia este o afeciune mental caracterizat printr-o fric intens, iraional i tenace, simit fa de anumite obiecte (persoane, animale sau lucruri) sau anumite situaii care nu justific o astfel de reacie. Este vorba deci de o fric nejustificat, sau excesiv, declanat de prezena sau anticiparea prezenei unui obiect, a unui animal sau a unei situaii specifice. Celui atins de fobie i este fric de un lucru sau de o situaie pe care o recunoate obiectiv ca fiind nepericuloas, i, cu toate acestea, frica nu dispare. Putem cita frica de furtun, de pianjeni, de oareci, de avioane, de ascensoare, de mulime, de nlime, de cuite, de injecii, de ap etc. Persoana care sufer de fobie va face n aa fel nct s evite confruntarea cu obiectul fricii sale sau s-l nfrunte nsoit de ctre cineva care o poate liniti. Fobia este deci o grij constant i o suferin care perturb existena n mod real. n cursul dezvoltrii lor normale, copiii traverseaz destul de des perioade n care au comportamente apropiate de fobie. Dar acestea nu dureaz mult i se atenueaz naintea adolescenei. n cea mai mare parte a cazurilor, problema se rezolv printr-o atitudine rbdtoare i linititoare a prinilor, care respect teama copilului, dar nu intr n jocul lui". n caz contrar, dac fobia persist i devine o povar, trebuie consultat un specialist. Anxietatea Anxietatea este o stare afectiv caracterizat de un sentiment de nelinite, de nesiguranei, de tulburri fizice i psihice difuze, de ateptarea unui pericol nedeterminat n faa cruia suntem neputincioi.

205

Diferena important fa de ceea ce am spus mai nainte este faptul c aici frica este fr obiect. Anxiosul este contient de indispoziia sa, tie c i este fric, dar nu tie de ce. Gndirea joac un rol important n anxietate. Anxiosul rumeg", face din nar armsar i se nelinitete din orice. N-are ncredere n el, n via sau n viitor i nici n ceilali, pe care de altfel i exaspereaz cu sfaturile i recomandrile sale. Anxietatea generalizat este o tulburare la toate nivelurile i caracterizeaz persoana care i face griji n mod excesiv fr a putea controla aceast preocupare. Starea are adeseori consecine asupra caracterului: persoana se simte irascibil, obosit, tensionat. Poate avea dificulti de concentrare sau tulburri ale somnului. Sunt anxios(oas) sunt cuvintele unui adult. Copilul nu le va pronuna. Asta nu nseamn c este impermeabil la anxietate, ci c va exprima aceast stare altfel dect prin cuvinte: prin tulburri de comportament, de exemplu. Orice schimbare important din viaa copilului este o surs de rupere a echilibrului i generatoare de anxietate. Putem cita o schimbare a domiciliului, a modului de via (grdini, intrare la coal), un deces sau o desprire. Copilul care trece printr-o astfel de situaie are nevoie ca adulii s-l calmeze, s-i explice situaia, s-l ajute s se obinuiasc i s se simt confortabil n noile condiii. Dac este ajutat, va putea lupta mpotriva anxietii cu mijloace adaptate. Cu toate acestea, cu ct schimbarea este mai brusc (deces) sau mai durabil (o lung desprire de mam), cu att mai greu i va fi copilului s-i adapteze echilibrul. Sistemele sale de aprare risc s fie n anumite cazuri depite, iar atunci va avea nevoie de ajutorul unui psiholog. Anxietatea, ca i frica, face parte din natura uman. Este prezent la orice vrst. Totui, potrivit prerii tuturor specialitilor, de civa ani ncoace se detecteaz din ce n ce mai multe semne de anxietate, mai ales la copiii de vrst colar. Anxietatea este adeseori emoia care st la baza furiei. Ne este fric, aadar ne nfuriem Angoasa Angoasa nu are nici ea un obiect precis. Se definete ca o senzaie neplcut de indispoziie profund, cu impresia unui pericol vag i iminent. Este nsoit de modificri neurovegetative: transpiraie, palpitaii, grea, tremurturi etc. Indispoziia cauzat de angoas este i psihic, i fizic. Copilul angoasat va suferi de simptome fizice diverse, care nu vor putea fi atribuite ntotdeauna unei cauze unice: tulburri de somn sau de alimentaie, urinare n pat, dureri de stomac sau de cap, enervare etc. Acestea sunt cazuri relativ rare, care apar atunci cnd o anxietate puternic n-a fost neleas ca atare sau cnd a copleit copilul ale crui structuri psihice nu erau destul de solide pentru a-i face fa. Fricile fundamentale ale copilului n cursul dezvoltrii sale, orice copil resimte anumite frici care sunt att de rspndite, nct le putem califica drept fundamentale i normale. Vom vedea c ele nu corespund dect rareori unor pericole reale. Fiecare vrst prezint dificultile ei, perioadele sale de adaptare: marile frici capt aici un sens adevrat, dac le considerm ca pe nite ferestre prin care putem privi evoluia copilului cu momentele sale necesare de criz. Unele dintre aceste frici par a fi universale i arhaice, n acelai timp. Ele par a se trage din negura timpurilor. S citm frica de erpi, de trsnet, de foc, de strini, de ntuneric, de nlime. Aceste frici nu mai sunt adaptate la viaa noastr cotidian: ne ntlnim foarte rar cu erpi, iar trsnetul nu mai omoar dect civa excursioniti imprudeni. Dar nelegem bine c ele au putut ajuta oamenii din vremuri ndeprtate s-i asigure securitatea i dezvoltarea. Este bizar, dar chiar i astzi, rari sunt copiii care nu cunosc aceste frici. Apoi ele se atenueaz i dispar, pe msur ce copilul se maturizeaz i se dezvolt fizic i mental. Dar adeseori rmn urme la adult.

206

Pe lng aceste frici istorice, exist unele noi. Fiecare societate genereaz frici care o caracterizeaz i care fac parte din cultura sa. Societile noastre occidentale, tehnologice i complicate au permis apariia unor frici care decurg direct din efectele lor nocive. S amintim prezena implicit a mainilor cu o funcionare complex, zilele lungi petrecute la coal i la locul de munc, divorurile, dispariia structurilor de sprijin tradiionale, stresul, presiunea social, poluarea etc. Bineneles, s nu uitm de influena televiziunii, care i pune pe tineri n contact cu evenimente dramatice care se desfoar peste tot pe planet: atentate, rzboaie, foamete, rpiri de copii etc. Toate aceste elemente au permis unor frici noi s se adauge celor vechi. Copiilor i adolescenilor de astzi le este fric de bombe, de rzboi, de teroriti, de divorul prinilor, de pedofili, de SIDA, de nereuita la coal, de omaj etc. Vom trece acum n revist fricile fundamentale ale copiilor n funcie de perioadele de vrst. Bineneles, din fericire, nu toate aceste frici se vor manifesta la fiecare copil i nu trebuie neaprat ca ele s apar la vrsta prognozat. Dac vor aprea sau nu, dac vor disprea rapid sau nu, aceasta va depinde de temperamentul fiecrui copil i de educaia dat de prini. Perioada de vrst indicat este cea n care frica este susceptibil s apar, dar ea se poate prelungi i n perioadele urmtoare, ba chiar poate s rmn sub o form atenuat pn la o vrst adult. Copilul de la 6 la 12 ani Frica de insecte Aversiunea fa de un mare numr de insecte, n primul rnd fa de pianjeni, este att de rspndit i la aduli, i la copii, nct pare a fi normal. Mai puin normal este o fric adevrat, absurd pentru c privete animale mici, care nu ne pot face nici un ru. Evoluia acestei frici va depinde n parte de reaciile prinilor i de personalitatea copilului. O fric adevrat de insecte poate compromite o cltorie sau viaa la ar. CE E DE FCUT? - Fii un bun exemplu pentru copil. Dac v simte fricile, le va copia i el. Este momentul s-i artai c ne putem nvinge temerile dac suntem calmi i avem curaj. - nvai-l s observe i s admire aceast via animal complex: coloane de furnici transportnd hrana, un pianjen ce-i ese pnza, o libelul ce zboar la nivelul apei. Facei-l s admire reflexele aripilor de fluture, fineea unei omizi... Utilizai cri sau emisiuni despre insecte. Sunt multe cri destinate copiilor, care se bucur de succes printre ei. nvai-l puin cte puin s respecte aceste animale mici. - Nu reacionai cu vehemen dac prinde o insect. Nu toate neap. nvai-l cu calm s le deosebeasc i s le dea drumul napoi n grdin sau pe balcon. - Dac i este fric, vorbii cu el despre asta. Aflai de ce anume i este fric. De anumite insecte? De cele care neap? De cele care zboar? Vorbii cu el. Explicai-i care sunt insectele periculoase i care sunt inofensive. Corectai-i prerile greite. - Obinuii-l progresiv s intre n contact cu insecta de care i este fric. Mai nti, uitai-v la o fotografie. Dup aceea, prindei o astfel de insect i punei-o ntr-o cutiu transparent n care copilul va putea s o observe cu uurin, mai nti de departe, dup aceea de aproape. Linitii-l: Vezi, micuul crbu nu poate iei. Pot s iau cutia n mn. Puin mai trziu o s culegi nite iarb ca s-l hrneti. Mine, i dm drumul. Lsai-l s ating insecta cu un fir de iarb, cnd se simte n stare. Frica de hoi si de rpitori Nesigurana este astzi un subiect cotidian. n anumite cartiere, furturile i spargerile au devenit ceva obinuit. n ceea ce privete rpirile de copii, acestea sunt adesea sinonime cu dispariiile. Sunt reamintite n mod constant prin afie i emisiuni de televiziune. Nu exist prini care s nu-i fi atenionat copiii despre pericolul de a vorbi cu necunoscui i de a-i urma. Dac adugm la aceasta frica de ntuneric, este uor de neles c frica de hoi i de ntlniri nefericite este frecvent. Noaptea, cnd este singur n camer, copilul este gata s interpreteze orice umbr de pe perete sau scritul din hol ca pe semnele unei

207

prezene neavenite. Aceast ipotez mai plauzibil a nlocuit monstrul din vremea cnd era mai mic. Cnd este afar, copilul va avea tendina s interpreteze greit i s fug de orice persoan a crei fa nu-i inspir ncredere. Este perfect normal s-l punei la curent cu anumite pericole i s-l ajutai s se apere. Dar, dac lucrul acesta devine att de nspimnttor nct copilul nu mai doarme n pace i devine nencreztor n viaa sa de zi cu zi, intensitatea acestei frici trebuie diminuat. CE E DE FCUT? - Explicai-i msurile de securitate de care beneficiai n cas noaptea: ncuietori, obloane etc., care fac imposibil intrarea unui ho n cas. - Pentru a-l liniti, a-l ateniona i a-l face responsabil, comunicai-i cteva msuri de securitate foarte simple: s nu spun niciodat la telefon c este singur acas; s nu deschid niciodat ua unui necunoscut; dac aude un zgomot suspect, s vin repede lng mama sau tata etc. A face copilul s fie responsabil de sigurana lui nseamn a-i da ncredere n el. Vom reveni mai pe larg la acest subiect n a doua parte a crii. - Rspundei-i la ntrebrile despre evenimente din actualitate (rpiri, violuri de copii etc.) cu minimum de detalii i linitii-l spunndu-i c puini aduli sunt capabili de lucruri att de oribile. Facei n aa fel nct s nu se uite la emisiunile de televiziune n care se vorbete mai mult sau mai puin concret despre aceste lucruri. Orice tip de emisiune ar fi: reportaj, tiri, documentar sau film, aceasta poate avea un efect evident asupra fricii copilului. Identificndu-se cu persoana despre care se vorbete, i spune c i s-ar putea ntmpla i lui. - Punei-i n camer o lamp pe care o poate aprinde singur. - Copiii sunt mai linitii cnd se culc ntr-un pat suspendat, ntr-adevr, copilului nu-i este att de fric de efracie sau furt, ct mai ales de un atac fizic. Invizibil n ptuul suspendat, se simte la adpost. De asemenea, copilului care mparte camera cu un frate sau o sor i este mai puin fric. Frica de injecii, de snge, de doctor, de spital n general, tot ceea ce are legtur cu sntatea, cu boala, cu ngrijirile medicale i cu prevenirea bolilor nu este ceva plcut. Unii copii accept mai uor aceste lucruri ca fcnd parte din via, ns alii sunt teribil de speriai. Un copil ncordat, stresat i care ip face ca tratamentul medical s fie mai dificil i mai dureros. Dac nu v ocupai de aceste frici, ele se pot prelungi pn la vrsta adult. CE E DE FCUT? - Dai explicaii clare i concrete. Adeseori copiii au concepii greite despre corpul uman i despre sntate, iar acestea contribuie la spaima lor. Explicai-i copilului rolul sngelui n cicatrizare; faptul c uneori trebuie s i se ia puin snge pentru analize; spunei-i c nu se moare dintr-o mic sngerare. Explicai-i rolul injeciei, cum va circula serul n corp etc. - Explicai-i dinainte copilului ce i se va ntmpla, cu elemente concrete. De exemplu: ,Asistenta i va nfige un ac foarte mic n bra, vei numra pn la cinci i va fi gata. Te neap puin la nceput, dar nu mai simi nimic dup ce i scoate acul". - nvai-l s-i controleze comportamentul. Pentru aceasta, cteva elemente de relaxare sunt indispensabile. Dac ne destindem muchii n timpul unei injecii, ne doare mai puin. Relaxarea prin respiraie face durerea mai suportabil. n plus, copilul este activ, ceea ce este mult mai bine dect s se simt manipulat ca un obiect. - nvai-l s-i distrag atenia de la situaie. Mai nti, s nu se uite la ce face medicul. Dup aceea, s se concentreze la altceva: s asculte muzic la cti, s asculte o poveste pe care i-o citii, s viseze la ceva, s recapituleze tabla nmulirii etc., - Unii copii, la vederea sngelui sau cnd ateapt injecia, sufer o scdere de tensiune i i pierd pentru un scurt timp contiina. Pentru a rezolva aceast dificultate, poate fi nevoie de un psiholog, de preferin unul care practic terapii comportamentale i cognitive. - mpcai-l pe copil cu lumea medicinii prin diverse metode. Iat cteva exemple:

208

Cumprai-i o trus de medic i jucai-v cu el de-a injecia sau de-a operaia. Dai-i s citeasc nite cri cu acest subiect. Artai-i, cnd avei ocazia, adevratele instrumente. Lsai-l s se uite la ngrijirile pe care le primete altcineva cruia nu i este fric. Luai-l i pe el dac v ducei s donai snge. Teama de dentist necesit atenie deosebit. Frica de a merge la dentist apare adesea n urma unei experiene dureroase pe care copilul nu dorete s o repete. Cabinetul dentistului, cu toate instrumentele lui, poate s-i provoace nelinite. CE E DE FCUT? - Mai nti, ducei copilul cu regularitate la controlul dentar (cam o dat pe an) sau luai-l i pe el cnd v ducei la tratament, pentru a-l obinui cu localurile, fr s aib parte de intervenii dureroase. - Dup aceea, nu neglijai nici o aciune preventiv (splatul pe dini de dou, ori pe zi, past cu fluor, dulciuri n cantiti mici) pentru a limita nevoia de dentist. - Alegei un dentist care tie cum s se poarte cu copiii i are ;mna uoar. Unii nici nu mai folosesc freza la copii. Anestezia este des folosit, chiar i pentru interveniile cele mai simple. Informai-v atunci cnd v programai la dentist sau ntrebnd alte persoane. Frica de a fi respins Copilul ajunge la vrsta la care prietenii capt o mare importan. S faci parte din grup este esenial; dac eti marginalizat, este foarte dureros. Astfel, la copilul care nu este sigur pe el, poate s apar o fric important de a fi respins, ironizat, dat la o parte, dintr-un motiv sau altul. Uneori, prinilor le este greu s neleag aceasta. Lor le-ar plcea ca el s se afirme, chiar dac este diferit, i suport cu greu ideea c nu se integreaz bine. Teama copilului se remarc prin fraze de genul: Nu-mi pun fusta asta, voi fi ridicol n ochii lumii! sau: Trebuie neaprat s-i duc bomboane Mriei, altfel n-o s se mai joace cu mine. Orice adult care i aduce aminte ctui de puin de copilrie tie c, n timpul recreaiilor, curtea colii poate fi un loc cumplit pentru unii copii. Copilul se teme c nu este iubit pentru ceea ce exist i grija lui principal este de a fi n conformitate maxim cu grupul su. A fi dat la o parte provoac o mare suferin.
CE E DE FCUT?

ncercai s stai de vorb cu el, chiar dac este reticent. Se teme c, dac se plnge, va prea un bebelu", incapabil s fie printre cei puternici, i vrea neaprat s-i rezolve singur problemele. Este totui foarte important de tiut exact ce se ntmpl. Trebuie tiut dac i joac pur i simplu rolul su n jocul dificil al socializrii copiilor. ntro zi i vorbesc, a doua zi se resping. Prieteniile i alianele se schimb de la o sptmn la alta. Dar s-ar putea ca problema s fie mai grav. Acesta este cazul dac este silit s fac anumite lucruri pentru a fi acceptat n grup (s aduc bani, s se aeze n genunchi n curtea colii etc.). n primul caz, copilul n-are nevoie dect de ndrumri si sfaturi pentru a iei din situaii dificile. n cel de-al doilea, poate fi necesar s contactai nvtorul sau direct pe copilul care l necjete pe al dumneavoastr. Fii nelegtor cu el, mprtii-i grijile, dar evitai s-l protejai prea mult, cci aceasta n-ar face dect s-i agraveze problema. Casa este un loc de acceptare i de tandree, coala este un mediu dificil n care trebuie s nvee s-i gestioneze relaiile. Ajutai copilul artndu-i cteva atitudini pe care trebuie s le evite sau, dimpotriv, s le adopte. nvai-l s-i recunoasc adevraii prieteni: cei care nu-i vor face ru, care sunt cinstii, amabili i de ncredere; nu cei care-l umilesc. Facei-l s se ndrepte spre cei pe care i-a ales. Explicai-i de ce trebuie s evite antajul afectiv. Invitai-i prietenii acas i vedei ce se ntmpl. Intervenii dac este nevoie i explicai cu amabilitate: i Anton se joac mpreun cu voi. Fiecare ia mingea pe rnd!.

209

nvai-l fraze pe care le poate folosi dac l scie cineva sau fraze pe care le poate repeta n minte i care l pot ajuta s-i regseasc respectul de sine. De un mare ajutor pot fi jocurile pe roluri, acas, n care l nvai s rspund i s fac fa situaiilor dificile. Jucai o scen n care adultul ia locul prietenilor, pn cnd copilul este capabil s-i afirme poziia. - Educaia general are i ea rolul ei. A te face acceptat implic i reciproca: acceptarea celuilalt. A-i permite copilului s-i fac prieteni cu origine geografic sau social diferit nseamn a-l nva s-i fie mai puin fric de ceilali, de cei care nu sunt la fel ca ei. Ceea ce pregtete copilul s nfrunte relaiile sociale i curtea colii este descoperirea c diferenele ne mbogesc i c ceea ce ne unete este mai puternic dect ce ne separ. Rul de nlime Este vorba de o fric ce nu i privete pe copiii foarte mici, deoarece acetia nu au senzaia de adncime sau de nlime, cum va fi cazul mai trziu, i nu au noiunea de pericol. Dar, cu cteva excepii, muli copii mai mari devin sensibili la senzaia de nlime i resimt o adevrat indispoziie. Unii sunt att de sensibili la senzaia de ameeal, nct nu se pot sui pe tobogane mari n parcuri sau pe spaliere n sala de gimnastic, ceea ce poate fi o surs de ironii din partea colegilor. Copilul care sufer de ameeal cauzat de nlime se simte ru, dezechilibrat i parc atras de golul de dedesubt. Poate avea impresia c se nvrte pmntul cu el i poate s-i fie grea. CE E DE FCUT? Frica de nlime este predeterminat la om, dar nu toi sunt la fel de sensibili. Este vorba de frica de ceva cu adevrat periculos, i nu de o fric imaginar. - Primul lucru este s-l nvai pe copil s nu se caere peste tot, s nu rite prea mult, s nu se urce pn acolo de unde nu va mai putea cobor, s nu se aplece n gol etc. - Dac situaia apare pe neprevzute, n timpul unei plimbri, de exemplu, oferii-i ajutorul. inei-l de mn, linitii-l. Dac este de acord, propunei-i s mai trecei prin acelai loc, pe acelai pod, de exemplu, pentru ca s-i mblnzeasc frica. - Nu-l forai niciodat s fac mai mult dect crede el c poate face. Protejai-l de ironii sau presiuni. Rul de nlime n-are nimic de-a face cu curajul. ncurajai-i eforturile i felicitai-l pentru progrese. , - Dac este de acord s ncerce s-i nving frica, cel mai simplu este s utilizai o scar sprijinit de un zid. Copilul poate decide singur s mai urc o treapt atunci cnd are ncredere i se simte n siguran. - Cutai ocazii de a experimenta nlimea ntr-un context plcut: atraciile din parcurile de distracii, vacanele la munte, escalade n pdure etc. Frica de a vorbi n public Aceast fric poate aprea la orice vrst din viaa copilului, dar poate deveni un dezavantaj serios cnd copilul termin crea i trebuie s intre la coal. In general, nvtorii consider pe bun dreptate c ea ar fi trebuit s dispar. Unii copii nu se las rugai pentru a urca pe mas s spun o poezie de Anul Nou, pe cnd alii, n aceeai situaie, sunt incapabili s scoat un cuvnt. Aceast fric afecteaz copilul n clas: se pierde i este incapabil s-i arate profesorului ce tie. Dar este de asemenea ceva ce l afecteaz n viaa de zi cu zi: nu ndrznete s ntrebe n ce direcie s mearg, s pun o ntrebare la o ntrunire, s fac un mic spectacol sau s reclame ce i se cuvine. Aceast fric este bineneles legat de teama de a fi criticat. Copilul, n general timid cnd nu este acas la el, se teme s nu fie ridicol i s nu fie luat n rs. Cel mai grav este c tocmai aceast fric poate provoca manifestri cum ar fi nroirea, transpiraia minilor sau dificulti de exprimare, de care ceilali copii pot ntr-adevr rde. Aceste situaii sunt adevrate chinuri pentru el, iar unii nvtori nu sunt prea duioi. Este foarte important s ajutai copilul s

210

nving aceast fric deoarece, n afara faptului c i produce multe necazuri, ea se poate prelungi pn la vrsta adult i i poate duna n timpul studiilor sau n viaa profesional. CE E DE FCUT? Planul de intervenie este acelai ca pentru alte frici. Scopul acestei cri nu este acela de a cuta cauza profund a unei frici sau a alteia, fiecare individ avnd particularitile lui, ci de a v da sugestii pentru a ajuta copilul s se debaraseze de ele. - Identificai cu precizie de ce i este fric. Nu putem combate dect ceea ce cunoatem. n spatele fricii de a vorbi n public se poate ascunde frica de a grei, de a fi ridiculizat, de a se fstci, de a prea idiot etc. i este fric s citeasc sau s recite cu voce tare? i este mai fric atunci cnd trebuie s primeasc o not sau i este fric ntotdeauna? Natura publicului are vreo influen asupra fricii? Frica lui apare mai ales n grupuri mari, mici sau mixte? - Dac este necesar, cerei prerea nvtorului. Este o problem pe care o cunoate bine i var putea propune soluii. Totui, unii copii i ascund att de bine frica, nct se poate ca unii nvtori s nu o fi remarcat. - nvai-l tehnici de relaxare. Vorbirea corect ine de controlul suflului. Anxietatea blocheaz suflul i accelereaz respiraia. Scopul relaxrii este de a face persoana s-i stpneasc respiraia, i deci vorbirea, i s se poat controla. Copilul care va respira lent i profund i i va destinde muchii va face mari progrese. - Dac tie cum, poate s-i nving tracul. Exist multe texte i cri care descriu cum trebuie vorbit n public. Dac adolescentul se antreneaz, prin exerciii practice, s devin un bun orator care tie s trezeasc interesul publicului, va ctiga ncredere n el. Va descoperi trucurile" pe care le poate folosi dac pierde firul discursului, pentru a nu se face de ruine. Vorbirea n public va deveni o provocare, un joc. - Nu lsai s-i scape ocaziile de a se antrena. Punei-l s-i povesteasc unchiului Toma o carte pe care tocmai a citit-o, s pun ntrebri n public sau s se nscrie la un cerc de teatru. Punei-l s spun leciile n picioare, ca i cum ar fi n clas, la tabl. - Discutai cu el despre greeala de care i este att de fric. Toat lumea greete, inclusiv marii profesioniti, i putei gsi numeroase exemple n jurul dumneavoastr sau n massmedia. Sugerai cteva trucuri" pentru a se corecta, cum ar fi: Voiam s vd dac m urmrii!" sau: Bineneles, trebuia s nelegei exact contrariul!" sau: Scuzai-m, nu asta am vrut s spun, dar tii, am un trac teribil cnd vorbesc n public..." - ceea ce l va face, rar ndoial, s devin simpatic publicului. La unii copii, mai ales la cei mari, aceast fric de a vorbi n public se adaug numeroaselor frici care au legtur cu coala sau liceul. Copilul este anxios atunci cnd este vorba s i se testeze cunotinele: i este fric s nu eueze, s nu-i dezamgeasc prinii. n aceast lume nesigur, n care riscul de a fi n omaj este mare, asistm la o dezvoltare fr precedent a spiritului de competiie i rivalitate. Copilul trebuie s fie performant. Aceasta antreneaz un nivel de stres pe care fiecare l pltete n felul lui. Prinii care vor s-i ajute copilul s traverseze aceast perioad dificil trebuie neaprat s se pun n locul lui. Nu sunt multe soluii concrete, dar copilul trebuie s se afle ntr-o ambian familial n care se simte acceptat i iubit. Nu trebuie accentuat presiunea colar, mai ales dac aceasta este deja destul de mare, ci trebuie adoptat o atitudine care l susine i care face lucrurile mai puin dramatice. In orice situaie, fii ngduitori i la dispoziia sa, chiar dac el pare a v respinge interesul i ajutorul. Fii de asemenea ateni pentru a depista orice semn de depresie la un copil care nu pare fericit, caz n care este necesar s consultai un specialist. O meniune special despre ceea ce se numete fobie colar. Mai multe cauze pot contribui la manifestarea unui adevrat refuz anxios al copilului de a merge la coal. Frica l face s se simt att de ru, nct nu mai poate face fa. Dezndejdea ncepe n general nainte de a pleca la coal, uneori chiar de duminic dup-amiaz. Copilul este disperat, ceea ce induce

211

manifestri somatice: grea, dureri de burt, agitaie etc. Prinii, ca i nvtorii, se ntrec n a-l liniti sau a-l amenina. Aceast fric este legat de frica de desprire. (Ce se ntmpl acas n timp ce eu sunt la coal? Prinii mei sunt n siguran?) Dar instituia colar, cu constrngerile i exigenele ei, este o lume generatoare de nelinite. Copilul care sufer de fobie colar poate de asemenea s se team de nvtor, de note rele (o soluie ar fi s nu ia note deloc; aceasta i-ar permite s preia iniiativa) sau de a fi ridicol n ochii colegilor. Faptul de a rmne acas l face s se simt mult mai bine, iar aceasta l face s evite i mai mult s mearg la coal. Din aceste motive, pentru prini pare a fi foarte greu s rezolve aceast dificultate. Poate fi necesar s pun copilul sub observaie de ctre un serviciu de pedopsihiatrie sau chiar s l interneze pentru un timp. Fricile din ziua de azi De-a lungul anilor, studiile efectuate asupra copiilor i tinerilor au artat c fricile se schimb. Cele mai multe rmn, iar la ele se adaug frici noi care nu erau att de importante acum 20 sau 30 de ani. S citm frica de viol, de a cdea de la nlime, de a fi bombardat sau de a fi invadat. Frica de leu sau tigru este nlocuit cu frica de a fi (copilul sau altcineva din familie) atacat, rnit, urmrit, rpit sau accidentat pe strad. Fricile politice (rzboi, atentate, atacuri nucleare) i pun amprenta pe jocurile din curtea colii. Ele se datoreaz n mare msur unui contact confuz cu televiziunea, n care se amestec ficiunea cu realitatea, n ceea ce privete divorul prinilor, acesta este att de des ntlnit la prietenii lor necat, la cea mai mic ceart ntre prini, copiii se tem c acetia se vor despri. CE E DE FCUT? - Cel mai bun lucru pe c^are l putei face este s linitii copilul i s discutai cu el. Explicaii realitatea lucrurilor cu cuvinte i concepte potrivitele vrstei lui. Va fi cu att mai puin ngrijorat cu ct ambiana cminului va fi mai linitit. Nu lsai un copil care se nelinitete uor s se uite singur la tiri sau la anumite filme cu^ suspans. Uitai-v mpreun i spunei-i s exprime prin cuviine emoiile pe care le resimte. Aceasta l poate ajuta s asimileze mai bine informaiile pe care le primete. - Frica de divor, real sau imaginar, este una dintre cele mai rspndite la copii. Ca s creasc aa cum trebuie, copilul are nevoie de amndoi priniei i de un cmin clduros i primitor. Pentru el, divor nseamn o cas cu discordie i certuri, iar dup aceea o familie destrmat. Adeseori, asta nseamn de asemenea a fi prins n conflicte de fidelitate nerezolvabile i a-i fi fric s nu-i piard unul dintre prini. n sfrit, datorit egocentrismului su, copilul are tendina s se considere cauza i principalul responsabil pentru divor, ceea ce i accentueaz suferina. Nu remont niciodat s spere c prinii si vor rmne mpreun, chiar dac observ c fiecare i-a refcut viaa. Din punct de vedenie simbolic, nu poate renuna la triunghiul oedipian tata, mama i eu din care este constituit. De aceea, este important: Dac nu exist pericolul unui divor, linitii-l pe copil n ce privete dragostea pe care i-o poart prinii, n ciuda posibilelor certuri cotidiene. Dac prinii intenioneaz s divoreze, facei n aa fel nct copilul s fie ct mai puin afectat de aceast experien, ntotdeauna traumatizant. Privit din acest unghi, lumea este foarte periculoas i plin de riscuri. Este de neles de ce e att de greu pentru copii s creasc, s devin siguri pe ei i de ce se confrunt cu numeroase frici. Dar, dac ne gndim puin i citim textele din vechime, ne dm seama c a fost ntotdeauna aa. Fiecare epoc i fiecare societate au fricile care le corespund. Fiecare fiin uman trebuie s le traverseze i s le nving pentru a deveni adult. 3. Activiti de intervenie i prevenie n cazul anxietii colare la preadolesceni

212

Anxietatea este o stare afectiv vag, difuz, caracterizat printrun simmnt de insecuritate, nelinite, ngrijorare legat de o ameninare de care subiectul nui d seama [4]. Studiul literaturii de specialitate ne-a relevat faptul c anxietatea este un fenomen psihosociologic complex i exist diverse abordri ale acestui concept. Dat fiind aceasta evident c exist i anumite tipuri ale anxietii. Un tip al anxietii este i anxietatea colar [5, 8, 9, 10]. Anxietatea colar este anxietatea ce ine de situaii legate de coal i de comunicarea cu nvtorul (procesul instructiv-educativ). Copii ce sufer de anxietate colar se caracterizeaz prin triri emoionale negative, ce pot fi determinate de necesitatea copilului de a se adapta la cerinele i normele colii; note; nvtor; cerine exagerate fa de copil [10]. Anxietatea colar reprezint o manifestare a strii emoionale nefavorabile a copiilor. Ea se manifest prin nelinite i agitaie ridicat n situaii de nvare, ateptarea aprecierii negative din partea nvtorului i a colegilor, nencredere n sine, nencrederea n corectitudinea comportamentului i deciziilor proprii, ateptarea dezaprobrii i sentimentul inferioritii [6]. Anxietatea colar constituie cea mai frecvent problem cu care se ntlnete psihologul colar i este unul din prevestitorii nevrozei, de aceea, activitatea de nvingere ai ei reprezint o msur de profilaxie a nevrozei [8, 9] Anxietatea colar mai des se ntlnete la elevii emineni i la cei cu nereuit colar. Copii cu performane colare medii se caracterizeaz prin stabilitate emoional. Problemele de anxietate colar pot fi depite. n practica psihologic exist suficiente tehnici i strategii orientate la diminuarea anxietii colare la preadolesceni. Printre msurile, metodele i procedeele de intervenie i prevenie a anxietii colare menionm (Vrlan M. Direciile de activitate ale psihologului colar. Chiinu: UPS Ion Creang, 2005. 294 p.) 1. Metoda desensibilizrii sistematice. Copilul este inclus n situaiile legate de sfera n care manifest fric i nelinite, ncepnd ca cele care i provoac cea mai mic nelinite i terminnd cu situaiile ce i provoac cea mai mare anxietate. Pentru nlturarea ncordrii copilului i se propune s sug o bomboan. 2. Metoda reacionarii la fric, nelinite, ncordare. Se realizeaz cu ajutorul jocului dramatic de-a coala foarte groaznic. La nceput cu ajutorul ppuilor, apoi n form teatral, copiii interpreteaz situaii din viaa colar, care le trezesc fric. Toate momentele de spaim trebuie aduse pn la momentul culminant (aa nct i spectatorilor s le fie fric). 3. Ocupaii cu tema Deseneaz frica. 4. Povestiri despre fric, n care s se accentueze tematica colar, n aceste activiti trebuie s fie stimulate ncercrile de a interpreta situaiile n mod umoristic. Copii anxioi au o atitudine specific fa de succes, insucces, apreciere, rezultat. Ei se caracterizeaz printr-o sensibilitate sporit fa de rezultatele propriei activiti, se tem i evit insuccesul. Totodat, le este dificil s-i aprecieze singuri activitatea, ateptnd aceast apreciere din partea adulilor. Aceast atitudine, pe de o parte, intensific numrul insucceselor, pe care copiii le explic prin lipsa lor de valoare, prin lipsa aptitudinilor. Pe de alt parte, l face pe copil dependent de adult, cea ce se reflect i asupra motivaiei de nvare se dezvolt tendina de a respecta ntocmai indicaiile nvtorului, pentru a fi ludat. n aprecierea acestor copii trebuie s se explice destul de minuios i clar nota pus, observaiile, lauda. Nu trebuie s se aprecieze activitatea n ntregime, ci doar unele elemente, n special cele pozitive, n clas trebuie creat o atmosfer, n care copilul se simte acceptat i stimat, indiferent de comportamentul i succesele sale. Nu mai puin important la copiii anxioi este dezvoltarea motivului competenei, ca unul din motivele centrale de nvare, tendina de a fi nu mai ru ca alii, de a nu se mpca cu lipsa de valoare proprie. Pentru dezvoltarea acestor motive se pot utiliza urmtoarele procedee: 5. Eu nu pot pot voi putea. Dac copilul refuz s ndeplineasc o nsrcinare, motivnd c nu-i va putea face fa, atunci i se propune s-i imagineze un alt copil, care tie nc mai

213

puin ca el i care ntr-adevr nu se poate isprvi cu aceast sarcin (nu tie literele, cifrele, nu poate vorbi), i s-l imite. Apoi i se pune s-i imagineze un copil care poate s ndeplineasc nsrcinarea dat i s-i imite comportamentul. Astfel copilul se convinge, c el a depit incapacitatea de a se isprvi complet cu sarcina pus n fa i dac ar depune efort, ar progresa i mai mult. Copilului i se propune s pun palmele lui peste palmele adultului i clasa pronun cuvintele fermectoare: Eu nu pot... i fiecare pe rnd spune ce greuti ntmpin la ndeplinirea cinrii date; Pot... fiecare spune ce poate face; Voi putea.... fiecare spune cum ar putea ndeplini nsrcinarea, dac ar depune toate eforturile. Replicile copiilor nu se comenteaz. 6. Lniorul. Psihologul roag copiii s se alinieze ntr-un ncepnd cu cel, care a ndeplinit cel mai bine o nsrcinare anumit i terminnd cu cel care a ndeplinit cel mai ru. n unele cazuri lniorul poate fi construit de ctre un copil (dup ce a construit lanul el trebuie s-i gseasc locul su). Exerciiul se organizeaz n form de nviorare. Psihologul trebuie s se implice n apreciere i autoapreciere, dar s urmreasc ca nimeni copii s nu fie permanent n poziia de lider ori din contra. n cazurile cnd mai muli copii se isprvesc bine cu o anumit nsrcinare, se iau de mini i le ridic n sus. n cazurile, cnd ntregul grup se isprvete bine, copiii se iau de mini, formnd un cerc. 7. Reinterpretarea simptomelor anxietii. Deseori elevii cu anxietate mrit demoralizeaz primii indici de manifestare a acestei stri. Trebuie s li se explice, c aceti indici sunt caracteristici omului, atunci cnd se pregtete s realizeze o activitate (indicii activizrii). Aceste stri le triesc majoritatea oamenilor i ele ajut la ndeplinirea cu succes a activitii. 8. Amintire plcut. Elevilor li se propune s-i imagineze o situaie, n care au fost linitii, relaxai, s-i aminteasc toate senzaiile trite. 9. Utilizarea rolului, n situaii dificile elevului i se propune s-i imagineze un erou demn de imitat (actor, artist, sportivi etc.), s intre n acest rol i s acioneze aa cum ar proceda eroul. 10. Controlul glasului i gesturilor". Elevilor li se explic, c dup glas i gesturi se poate determina starea emoional a omului. Se accentueaz faptul, c glasul ncrezut i gesturile calme pot avea o influen asemntoare s calmeze, sa transmit ncredere. De aceea este necesar s se antreneze n faa oglinzii n controlul glasului i gesturilor. 11. Zmbetul. Se formeaz deprinderi de relaxare a muchilor feii cu ajutorul unor exerciii. Li se explic importana zmbetului pentru nlturarea ncordrii neuro-musculare. 12. Respiraia. Elevii sunt informai despre importana respiraiei ritmice i li se propun procedee de utilizare a respiraiei pentru nlturarea ncordrii. De exemplu: a) expiraia trebuie s fie mai ndelungat de dou ori dect inspiraia; b) inspirai adnc, reinei respiraia pentru 20 30 secunde, apoi expirai. 13. Repetiia. Se nsceneaz situaii, care provoac nelinite. De exemplu, elevul rspunde n faa clasei, iar psihologul joac rolul nvtorului sever. Ar fi bine ca psihologul, fr prentmpinare, s schimbe tonul discuiei cu elevul. 14. Reformularea sarcinii. Este cunoscut, c persoanele anxioase se caracterizeaz prin faptul, c se concentreaz nu att la ndeplinirea nsrcinrii, ct la aceea cum arat dintr-o parte. Este necesar s le antrenm capacitatea de a formula scopul comportamentului propriu n una sau alt situaie, fcnd abstracie total de la sine. De exemplu, cnd rspund la tabl: Eu trebuie s explic legea lui Newton i nu Eu trebuie s iau not mare. Bibliografie: 1. Ausubel D., Robinson F. nvarea n coal. O introducere n psihologia pedagogic. tr. de L. Gavriliu, S. Lzrescu. Bucureti: Didactic i Pedagogic, 1981. p. 462 469. 2. Eckersleyd J. Copilul anxios. Adolescentul anxios. tr. de B. Chircea. Prahova: Antet XX Press, 2005. 111 p. 3. Phillips B. School Stress and Anxiety. New York: Human Science Press, 1978. 165 p.

214

4. Popescu ., Ardvoaice G. Cunoaterea sinelui prin teste psihologice. Bucureti: Antet XX Press, 2006. p. 44 68. 5. Turcu F., Turcu A. Fundamente ale psihologiei colare. Bucureti: ALL, 1999. 184 p. 6. . . : , 2008. 160 . 7. . : . : , 1991. 232 . 8. ., . : ? // . 1988. 8. . 18 20. 9. ., . . : , 1998. 80 . 10. . : . : , 2000. 304 . 4. Implicaiile psihologice ale profesorilor n diminuarea problemelor comportamentale la copii n coal profesorii i psihologul colar deseori se confrunt cu unii copii ce se deosebesc (n sens negativ) de ceilali copii. n categoria copiilor dificili intr diveri copii: copii agresivi, copii cu anxietate, copii cu insucces colar, copii ce absenteaz de la lecii, copii timizi i copii cu deficit de atenie / hiperactivitate i copiii care mint. Copii agresivi. Copiilor i puberilor li sunt caracteristice comportamente ncrcate de reacii brutale, destructive i de atacare [3, 9, 10]. Preadolescenii agresivi manifest reacii ostile la orice observaie, deseori terorizeaz colegii de regul mai mici ca ei pentru a le sustrage banii i obiecte de valoare, amenin prinii i nvtorii. Agresivitatea copiilor izvorte din tendina de a se impune i de a domina pe alii. Rspndirea tot mai larg a manifestrilor de acest fel este n legtur i cu coninutul unor emisiuni de televiziune, filme, articole din pres, care n mod sistematic propag agresivitatea i violena [1, 13]. Formele agresivitii: 1. Verbal (batjocura; jignirea; cuvinte grosolane; ironia; brfa, intriga, calomnia; ponegrirea; ntinderea de capcane; maimureala; refuzul contactului social, al ajutorului, al discuiilor). 2. Fizic (privire dura, fixa, amenintoare; ameninare indirecta sau directa; lovitul cu piciorul; aruncarea cu obiecte; mpingerea cu umrul pentru dezechilibrare; ciupit, zgriat, tras de par; btaie). 3. Pasiv (nu face o anumit tem; nu rspunde la ntrebri din suprare negativism). Cauzele manifestrii agresivitii: manifestarea emoiilor negative, descrcarea tensiunii; necesitatea de a-i domina pe alii; comportamente agresive nvate din cadrul familial, televiziune (filme violente), prieteni; presiunea grupului; lipsa ateniei si al respectului; stima de sine sczut; abuz fizic sau emoional n timpul copilriei; Semne de avertizare: desene sau compuneri cu coninut agresiv; ameninri la adresa celorlali; manifestri agresive prealabile; agresarea animalelor; netolerarea criticii din partea celorlali;

215

factori de stres din sfera familiei: educare inconsecventa, lipsa suportului emoional, modele agresive. Literatura de specialitate ne ofer o serie de recomandri ce pot fi utilizate de profesori n vederea diminurii agresivitii la copii: recunoaterea meritelor fiecrui elev ori de cte ori acestea sunt demne de acest fapt; considerarea aspectelor meritorii n raport cu progresul personal la nvtur sau comportamental al fiecrui elev (n sensul unei abordri difereniate a acestora); observarea atent a elevilor cu un posibil temperament coleric sau / i agresiv; implicarea plenar a elevilor cu un potenial agresiv pe fond temperamental sau de stim de sine sczut n activiti care s le consume excesul de energie i s le dea satisfacii att de moment, ct i de lung durat, ca, de pild, nsrcinarea cu diferite responsabiliti administrative ale clasei; evitarea unor pedepse prea dure vis a vis de greelile comise de elevi, dar accentuarea cauzelor unor noi greeli i sugerarea de modaliti corecte de abordare; formarea unei relaii care se bazeaz pe ncredere; ludarea, recompensarea si ncurajarea copilului ceea ce determin formarea unei stime de sine pozitiva; cunoaterea cercurilor de prieteni a copilului; asigurarea unui model corespunztor; introducerea si pstrarea unor reguli punctual definite; meninerea deschisa a cailor de comunicare; evitarea jignirilor, umilirilor, duritii excesive i nemotivate [8, 11, 12, 14]. Copii anxioi. Cea mai stringent problem cu care se confrunt copiii i preadolescenii dup cum menioneaz A. Prihojan este anxietatea [16]. Copilul i preadolescentul anxios triete o stare nedefinit de primejdie, anticipeaz nereuita, nerealizarea, manifest o stare de team fa de posibilele evaluri sociale. n faa unei sarcini noi ncearc senzaia de incapacitate, de inaptitudine pentru cerina atribuit i de aici tendina de a fugi de eviden i responsabilitate. Treptat, se simt tot mai nesigur de propriile mijloace i posibiliti, devine pesimist. Triete n forul su interior experiene umilitoare, care i creeaz un sentiment de autodispre, se simte nenorocit pentru simplul motiv c nu poate duce la ndeplinire o anumit activitate. Pune la inim cele ce se ntmpl, se descurajeaz, la obstacole minore se simte depit, plnge cu uurin. Are un simmnt de frustrare, de vid interior i disperare urmat de o activitate tensionat de cutare, de gsire a unei rezolvri la problema care o frmnt. Copilul anxios este plin de griji, presimte lucruri nspimnttoare, deseori se simte tensionat i speriat, are sentimente de nelinite, i este greu s se relaxeze, adoarme greu, ntlnete dificulti de concentrare [5, 15, 16]. Studiul literaturii de specialitate ne-a relevat faptul c anxietatea este un fenomen psihosociologic complex i exist diverse abordri ale acestui concept. Dat fiind aceasta evident c exist i anumite tipuri ale anxietii. De obicei se evideniaz trei tipuri de anxietate pe baza situaiilor cu care acestea sunt legate: Anxietatea colar este anxietatea ce ine de situaii legate de coal i de comunicarea cu nvtorul (procesul instructiv-educativ). Copii ce sufer de anxietate colar se caracterizeaz prin triri emoionale negative, ce pot fi determinate de necesitatea copilului de a se adapta la cerinele i normele colii; note; nvtor; cerine exagerate fa de copil, etc. Anxietatea de autoapreciere este anxietatea ce ine de situaii legate cu reprezentrile despre sine. Anxietatea interpersonal este anxietatea ce ine de situaii de comunicare. A mai fost numit i anxietate social. Cei care sufer de anxietate sociala au sentimentul ca sunt judecai sau privii de cei din jur, chiar daca, raional, ei tiu c nu e vorba de ceva real. n formele mai

216

uoare, anxietatea sociala poate crea o contientizare de sine extrema n prezenta celorlali; dar in formele severe poate conduce chiar la evitarea situaiilor sociale. Problemele de anxietate la preadolesceni pot fi depite. Depirea strilor anxioase se refer la totalitatea msurilor i tehnicilor adresate copiilor, luate n scopul diminurii anxietii, prin intervenii asupra cauzelor, condiiilor i circumstanelor care pot genera anxietatea. Interveniile efectuate din timp pot preveni complicaiile i dificultile ulterioare. n literatura de specialitate exist pai practici pe care profesorii i pot ntreprinde pentru a atenua anxietatea copiilor: 1. Este necesar ca profesorii s evite momente i jocuri i exerciii competitive n care se iau n consideraie viteza ndeplinirii activitilor ca de exemplu: Cine este mai rapid? 2. Este indicat ca profesorii s favorizeze ridicarea autoaprecierii copilului, s-l laude mai des, dar s nu uite c elevul trebuie s tie pentru ce este ludat. 3. Pozitiv este i utilizarea prenumelui ori de cte ori se adreseaz la copil. 4. n nici un caz preadolescentul anxios nu trebuie s fie comparat cu ali copii. 5. Nu se recomand ca profesorii s lanseze n faa copilului cerine exagerat de nalte la care elevul nu poate face fa. 6. n aprecierea acestor copii trebuie s se explice destul de minuios i clar nota pus, observaiile, lauda. Nu trebuie s se aprecieze activitatea n ntregime, ci doar unele elemente, n special cele pozitive, n clas trebuie creat o atmosfer, n care copilul se simte acceptat i stimat, indiferent de comportamentul i succesele sale. 7. Un moment important n activitatea cu aceti copiii este elaborarea criteriilor propriului lor succes (lor le este dificil s-i aprecieze succesul, de aceea multe situaii reuite le consider nereuite. Pentru aceasta trebuie de organizat mpreun cu copilul o discuie asupra indicilor de succes al unei sau altei situaii, de evideniat care rezultat el l consider reuit. Apoi trebuie s scriem desfurat criteriile pentru diferite situaii, dup care, permanent n discuii de recurs la aceste criterii, stimulnd elevul spre aprecierea propriilor rezultate. 8. n timpul activitilor n comun se poate folosi umorul. Umorul este i va rmne mereu una din armele cele mai eficiente mpotriva anxietii. 9. O alt recomandare ar fi manifestarea unei atitudine pozitive fa de copii, precum i stabilirea unei relaii empatice i de acceptare [5, 6, 11, 15]. Copii cu insucces colar. Insuccesul colar reprezint alternativa negativ, nefavorabil a randamentului colar fiind denumit i nereuit colar sau eec colar [2, 7]. Insuccesul colar evideniaz rezultatele slabe la nvtur i insuficien a dimensiunilor personalitii elevilor. Trebuie avut n vedere faptul c randamentul colar mediocru reprezentat de notele 5 i 6 obinute de elevi este n fond un rezultat relativ slab dei ofer promovabilitate. De aceea, specialiti n educaie i psihologie apreciaz c notele 5 i 6 obinute de unii elevi nseamn semieec colar. Cauzele insuccesului colar. Cauzele insuccesului colar sunt de tripl natur i anume: a) Cauze de natur familial: - familii dezorganizate; - lipsa de condiii necesare vieii (hran, mbrcminte, nclminte, spaiu de locuit); - lipsa condiiilor de nvtur; - exigenele exagerate ale unor prini care cer copiilor rezultate peste posibilitile reale; - lipsa controlului unor prini asupra activitii colare i a celei extracolare; - comportarea autoritar a unor prini fa de copiii lor cu aplicarea de restricii i sanciuni exagerate; - lipsa legturii unor prini cu coala, cu profesorii, cu dirigintele. b) Cauze de natur fiziopsihosociale:

217

tulburri fiziologice cum sunt cele senzoriale (auditive, vizuale), unele boli (maladii) cardiace, biliare, digestive, endocrine etc.; - tulburri psihice de comportament care pot fi de natur nevrotic ,mental, afectiv i caracterial; - tulburri psihosociale, care pot fi conflicte cu normele etice i sociale ca urmare a turburrilor relaiilor sociale i interpersonale n cadrul grupului social din care face parte. c) Cauze de natur pedagogic: - coninutul nvmntului necorespunztor cu exigenele contemporane; - orientarea colar i profesional necorespunztoare; - insuficiena contribuie a mass-mediei i a altor factori educativi n susinerea rolului colii. Strategiile i condiiile favorabile prevenirii i eliminrii insuccesul colar se stabilesc n funcie de cauzele nereuitei colare (familiale, psihosociale i pedagogic). Pentru optimizarea actului didactic, n contextul cruia s se previn ori s se elimine eecul colar, factorul educativi, mai ales profesorul trebuie s dovedeasc i s respecte cteva condiii specifice i anume: manifestarea unei concepii optimiste fa de educaie; dragoste i druire fa de elevi; miestrie pedagogic, tact pedagogic; contientizarea elevului asupra posibilitile sale reale [17]. Atunci cnd s-au folosit strategiile adecvate i valoroase pentru obinerea succesului colar i nu s-a reuit, atunci trebuie procedat n consecin, n sensul c elevii care se menin ntr-o situaie de nereuit colar s fie ndreptai ctre acele coli care corespund posibilitilor lor de pregtire colar. Copiii ce absenteaz de la lecii. Absentarea de la lecii este un comportament evitativ, defensiv care apare n situaii concrete: lucrri de control, conflicte (cu profesorii sau colegii), etc. Cauzele absentrii de la lecii a copiilor: la cei mici apare fobia de coala (fobia: frica cu o anumita cauza). Poate fi legat de anumite situaii colare sau de drumul intre casa si coala; la puberi si adolesceni poate fi cauzata de atitudinea profesorului, de conflictele cu colegii si profesorii, existenta unei gti din afara scolii, care are un impact negativ asupra copilului; familie, care considera ca a nva este extrem de important, si sentimentul de iubire este condiionat de notele bune. Cum poate fi detectat? 1. copilul este adus la coala de prini, si plnge la desprire, nu vrea sub nici o forma sa intra in coala (in cazul colarului mic) anxietate in timpul rezolvrii exerciiilor de coala 2. simptome corporale: durere de cap, durere de stomac, problemede alimentaie sau de somn, pasivitate; 3. simptome de frica cnd se apropie de coala (palpitaii, respiraie grea, transpiraie). Profesorii alturi de prini sunt acele persoane care trebuie s se implice activ n vederea reducerii i prevenirii absentrii de la lecii ale copiilor: 1. o recomandare pozitiv ar fi scderea notei la purtare pentru absena de la lecii; 2. discuii cu elevii cu privire la absenteismul colar (cum percep ei fenomenul, propunerile lor pentru reducerea absenelor la ore); 3. discutarea, n particular, a incidentului / situaiei cu elevul cutarea mpreun a unor soluii pentru evitarea repetrii incidentului; eventual, consilierea psihologic individual / a familiei (n funcie de cauz) ; 4. profesorii s comunice eficient (asertiv, s foloseasc ascultarea activ) s evite etichetarea elevilor, s critice constructiv, s se focalizeze pe recompensarea elevilor i nu pe sancionarea lor;
218

5. diversificarea i atractivitatea activitilor extracurriculare; 6. realizarea unui panou al elevilor cu cea mai bun frecven la coal. Copilul timid. Timiditatea se caracterizeaz adeseori prin lips de ncredere, blocaj, izolare, solitudine, conduite excesiv stereotipe, stngcii, cutarea securitii prin alii, autocritic exagerat, individualizare, cunoaterea capacitilor proprii, dar i a incapacitii de a le valoriza, fapt nsoit de ambiie, inteligen i orgoliu. Probabil c nici o alt perioad de via nu cunoate atta nesiguran i timiditate ca cea cuprins ntre 11-16 ani, atunci cnd nu mai eti copil i nici adult. Copii i preadolescenii devin timizi, chiar dac nu au fost deloc timizi nainte, dar nu rmn timizi dup aceast vrst i aceasta indiferent de temperamentul cruia i aparin [4]. Dintre factorii determinani ai timiditii vom enumera: 1. Factori organici neuroendocrini: (constituia fizic, tipul de sistem nervos, activitatea glandular); 2. Factori afectogeni: (teama anxioas-fobic, emotivitatea, introversia, distimia); 3. Factori psihointelectuali: (raionamentul afectiv, hiper(auto)analitic intuitiv, limbajul intern i comunicarea specific acestuia tcere); 4. Factori motivaionali i de perturbare contiinei de sine: (conflictul, complexe de inferioritate, frustrarea, stresul); 5. Factori socio-educaional: (lipsa de dragoste, hiperprotecionismul, perfecionismul, spiritul posesiv, narcisismul). Recomandri pentru profesori n lucrul cu copii timizi: 1. Este binevenit faptul ca profesorul n timpul leciei s se asigure ca nici un elev nu monopolizeaz discuia/atenia; acest lucru face posibil ca toi cei prezeni sa beneficieze de o oarecare atenie pentru un timp; 2. S acioneze astfel nct sa scoat ce este mai bun din aceti copii in orice situaie. 3. Profesorii ar trebui sa solicite mai multe rspunsuri din partea celor care de obicei nu prea vorbesc; 4. S-i ajute pe cei timizi sa se implice in conversaii care-i avantajeaz, care-i scot in evidenta (cei mai muli dintre timizi au talente ascunse pe care se feresc sa le comunice celorlali de frica de a nu fi ridiculizai; sunt buni poei sau prozatori, unii picteaz, alii se pricep la computere, etc.); 5. A le oferi dreptul la replica intr-o disputa; adesea, ei nu intervin intr-o discuie nentrerupta; cerei-le prerea, asigurai-v ca v intereseaz opinia lor astfel le va creste ncrederea in propria persoana si vor fi mai siguri pe ei. Copilul cu deficit de atenie / hiperactivitatea. Sindromul deficitului de atenie este indicat de un comportament hiperactiv si de dificulti n concentrare. In vreme ce unii copii prezint doar semne de neatenie, alii sunt si hiperactivi si neateni, distrai de orice. Copiii sunt agitai mai tot timpul si nu pot sta locului. Se estimeaz ca aproximativ 3-5% dintre copii care merg la coala sufer de deficit de atenie. Acesta poate persista la maturitate la aproximativ 10-50% dintre indivizi. Cauzele nu sunt cunoscute, dar una din teorii presupune ca unii oameni nu au destule neurotransmisii care sa controleze comportamentul. Deseori, deficitul de atenie este genetic. Cum recunoatem deficitul de atenie? Bieii sunt de trei ori mai mult expui dect fetele. Caracteristicile pe care le putem observa sunt: nelinite continua; vorbit prea tare; ntreruperea celorlali; dificulti in urmarea instruciunilor; uitare si neatenie; lipsa organizrii si incapacitatea de a da atenie detaliilor; intervenia intr-un moment total nepotrivit; dificulti in meninerea ateniei; incapacitatea de a urmri cererile si de a termina temele.

219

Diagnosticarea deficitului de atenie este eseniala pentru a ajuta la nelegerea problemei si se realizeaz cu ajutorul profesorilor, prinilor si medicilor. Ar putea include evaluare medicala si cognitiva sau analiza situaiei colare. Limbajul si vorbirea sunt si ele vizate. Deficitul de atenie este deseori nsoit si de alte tulburri emoionale. Copiii tind sa experimenteze efecte contrare in dezvoltarea sociala si academica. Copilul cu deficit de atenie poate fugi, se poate cra sau poate fi extrem de agitat atunci cnd nu este cazul. Nivelul de nelinite si hiperactivitate compromite rutina zilnica. Recomandri propuse profesorilor n activitatea cu copii cu deficit de atenie: 1. Unui asemenea copil ii este permisa nvarea intr-o clasa normala, alturi de colegi, numai ca el necesita atenie speciala pentru a i se ndeplini nevoile. S-ar putea ca un profesor sa trebuiasc sa aib mai multa rbdare cu el sau sa fie nevoit sa stea intr-un loc mai retras, unde nu exista muli factori perturbatori. 2. Un copil care sufer de deficit de atenie are nevoie de sprijin in monitorizarea si controlarea comportamentului si a nivelului de atenie. El trebuie susinut de metode educative bune care l ajuta sa se concentreze si sa i aminteasc lucruri. Tratamentul include terapie de comportament si administrarea medicamentelor. Att familia cat si cadrele didactice trebuie sa se implice. 3. Prinii si profesorii ar putea fi nevoii sa nvee strategii de modificare a comportamentului copilului si sa l recompenseze de fiecare data. Aceasta include rezolvarea problemei, abilitai de comunicare eficiente, controlarea maniei si rezoluia conflictului. Copilul trebuie nvat sa se comporte. Copiii care mint. Pe msura ce copiii se afla la vrsta colara (ncepnd cu vrsta de 6 ani), ncep sa neleag deplin ca minciuna nu este buna. Cnd copiii ajung in acest stadiu de vrsta, prinii trebuie sa nceap sa ii disciplineze cnd apeleaz la minciuna. In general, in cadrul acestui grup de vrsta, copiii mint ca sa evite pedeapsa, pentru a-i impresiona pe cei din jur, pentru a-si spori ncrederea in sine, pentru a obine ceva, pentru a proteja pe cineva sau pentru ca i aud prinii (sau ali aduli) minind. Pentru profesori, sa i dea seama cnd copilul minte si cnd spune adevrul poate fi o sarcina destul de dificila, nsa sunt o serie de "indicii" care pot ajuta prinii sa ii dea seama daca este vorba de adevr sau minciuna. Expresiile faciale sunt unul din semne. Cnd copilul spune adevrul in general este relaxat si expresiile faciale arata asta. Copiii care nu spun adevrul sunt anxioi si expresiile faciale le vor trda anxietatea. Coerenta informaiilor este un alt indicator bun. Profesorii trebuie sa asculte cu atenie ceea ce le spune copilul. Daca exista inconsistene n ceea ce le spune, daca nu are sens, daca nu sun credibil, s-ar putea ca informaiile pe care copilul le furnizeaz sa fie greite, sa fie minciuni. Spontaneitatea este un alt indiciu. n general, daca spune adevrul, ceea ce relateaz copilul nu pare a fi ceva pregtit si repetat dinainte. Profesorii i pot pune ntrebri copilului pe msura ce el povestete pentru a vedea cum rspunde. Ce procedur rmne s adopte profesorii din punct de vedere educativ fa de copilul mincinos? Cnd profesorii descoper ca este vorba de minciuna in primul rnd trebuie sa ii spun copilului despre cat de important este adevrul si ca acesta este modul cel mai simplu prin care poate ctiga ncrederea cuiva. n plus, prinii pot evidenia efectele negative si represaliile pe care le are minciuna. Pentru combaterea minciunii, profesorii ar trebui sa stabileasc o serie de reguli si pedepse in ceea ce privete minciuna. Regulile trebuie discutate cu copilul nainte de a fi aplicate. Profesorii ar trebui s aib pedepse diferite pentru minciuna si alte greeli ale copilului. Daca acesta a greit dar si-a recunoscut greeala, ar trebui sa primeasc o pedeapsa mai uoara.

220

n plus, profesorii trebuie sa recompenseze copilul atunci cnd spune adevrul. De exemplu, cnd copilul a greit dar a spus adevrul, trebuie nti sa-l laude pentru ca a spus adevrul si apoi sa l pedepseasc pentru greeala sa. Profesorii trebuie sa ncerce sa nu determine copilul sa se simt ruinat sau vinovat ca a minit. In schimb, ii pot lsa de neles sau chiar spune direct copilului ca sunt dezamgii de faptul ca a minit. Nu trebuie sa i se ntind curse copilului. Profesorii care sunt siguri ca se confrunta cu o nzbtie a copilului nu trebuie sa ii dea acestuia prilejul sa mint, ntrebndu-l daca el este de vina. Majoritatea copiilor vor mini pentru a se proteja atunci cnd se simt ncolii. n cazul n care copilul apeleaz in mod constant la minciuna, prinii i profesorii ar trebui sa ia in considerare apelarea la ajutor profesional, deoarece dincolo de aceste minciuni, care pot prea nevinovate, poate fi ascuns ceva mai mult. n concluzie vom sublinia c coala (mediul colar) cu multiplele lui forme de relaionare: elev profesor, elevelev, grupgrup au un rol important n atenuarea problemelor ce pot aprea la copii i preadolesceni. Ascultarea, empatia, nelegerea, susinerea n momentele dificile, tactul i manifestarea unui interes real pentru copil i grijile acestuia pot cultiva respectul i ncrederea n sine a copilului. Toate acestea reducnd problemele cu care acetia se confrunt. Profesorii trebuie s fie un exemplu pozitiv pentru copii. Bibliografie 1. Albu E. Manifestri tipice ale devierilor de comportament la elevii preadolesceni: Prevenire i terapie. Bucureti: Aramis, 2002. 128 p. Ausubel D., Robinson F. nvarea n coal. O introducere n psihologia pedagogic. tr. de L. Gavriliu, S. Lzrescu. Bucureti: Didactic i Pedagogic, 1981. p. 462 469. 2. Ciofu C. Interaciunea prinicopii. ed. a II-a. Bucureti: Almatea, 1998. 218 p. 3. Doubtfire D. Timiditatea. tr. de L. Grigorescu. Bucureti: Polimark, 1997. 139 p. 4. Eckersleyd J. Copilul anxios. Adolescentul anxios. tr. de B. Chircea. Prahova: Antet XX Press, 2005. 111 p. 5. Holdevici I. Psihoterapia anxietii. Bucureti: Dual Tech, 2002. 400 p. 6. Iancu S. Psihologia colarului. Iai: Polirom, 2000. 184 p. 7. Losi E. Specificul manifestrii i modaliti de diminuare ale comportamentului agresiv la preadolescenii contemporani. Chiinu: UPS I. Creang, 2004. 148 p. 8. Sion G. Psihologia vrstelor. ed. a 4-a. Bucureti: Fundaiei Romnia de Mine, 2007. 256 p. 9. chiopu U. Criza de originalitate la adolesceni. ed. a II-a rev. i ad. Bucureti: Didactic i Pedagogic, 1997. 102 p. 10. Vrlan M. Direciile de activitate ale psihologului colar (ghid). Chiinu: UPS Ion Creang, 2005. 281 p. 11. // . . , . . . . . . : , 2001. 438 . 12. ., . . : , 2002. 190 . 13. ., . : , , . : , 2000. 192 . 14. . // . : , 1989. . 32 56. 15. . : . : , 2000. 192 . 16. // . . . 6- . : , 2002. 128 .

221

5. Rolul emoiilor (Comportamentul asertiv i oferirea criticilor constructive: suport de curs n stagiul de formare. Chiinu. 2008. 66 p.) Semnificaia emoiilor Emoiile sunt reacii complexe ale corpului i spiritului nostru care redau o stare mental. Emoiile sunt nsoite de schimbri fiziologice paloare sau roea, accelerarea pulsului, palpitaii, senzaie de disconfort, tremur, incapacitate de a ne mica sau agitaie, etc. Fie c exprim deschis sau nu, emoiile mai implic un impuls de a aciona, de pild, a fugi sau a ataca. Acest lucru determin numite modificri ale corpului: a posturii, gesturilor, expresiilor faciale. Trim emoii permanent, pe unele le sesizm mai uor, iar pe altele mai greu. Atunci cnd o emoie ne pune probleme, ncercm s luptm mpotriva ei sau s o evitm. Totui indiferent dac ne plac sau nu, emoiile joac acelai rol. Ele acioneaz ca un semnal de alarm care ne indic faptul c suntem afectai de lucruri. Ceea ce ne atinge i ne mic exprim adesea o nevoie a noastr, o nevoie suficient de important ca s ne simim tulburi. Oricare este sursa emoiei gndurile noastre sau lumea exterioar, ea are ntotdeauna aceeai funcie aceea de a ne informa. Aceasta face din emoie un instrument foarte preios pentru orientarea noastr. Pe msur ce nelegem despre ce anume ne informeaz o emoie sau alta, ne dm seama c nu este profitabil s ne manipulm viaa afectiv. De exemplu, cnd ne simim triti putem s identificm ceea ce ne lipsete i, ca rezultat , s stabilim aciunile potrivite pentru a mbunti situaia. Verbalizarea emoiilor n primul rnd, este esenial s ne trim din plin propriile emoii, pentru a ne tri viaa ntr-un mod sntos, astfel nct s ne realizm total. Emoiile ocup o mare parte din ceea ce dorim s mprtim cu semenii notri. Imaginai-v pentru o clip ct de plictisitoare ar fi relaiile dvs. interpersonale fr emoii. Relaiile noastre se hrnesc din emoii. i hrnim pe ceilali exprimndu-ne emoiile prin cuvinte i aciuni. Deci, emoiile se comunic. Acesta este momentul cnd comunicarea i capt sensul deplin. Omul posed un repertoriu foarte diverse de emoii. Tocmai pentru a le exprima clar, a creat o multitudine de cuvinte i expresii. Este important s comunicm ce gndim i ce simim. Dac tim s numim clar emoiile noastre, putem intra mai uor n legtur unii cu alii. n exprimarea sentimentelor, ne ajut s folosim cuvinte ce se refer la emoii specifice i nu cuvinte vagi sau generale. De exemplu, dac spunem Am un sentiment bun n legtur cu asta, sentiment bun poate nsemna mulumit entuziasmat, uurat sau alte emoii. Cuvintele bine i ru l mpiedic pe interlocutor s intre n contact cu ceea ce simim noi. Cum e probabil s ne simim cnd nevoile noastre sunt satisfcute: amuzat atras bucuros absorbit aventuros calm atins bine dispus captivat confortabil ncntat radiant cordial ncreztor receptiv curios ncurajat recunosctor degajat ndatorat relaxata dinamizat ndrzne revigorant dornic nflcrat senin drgstos nviorat sensibil emoionat jucu surprins energic liber tandru

222

entuziast linitit tihnit fascinat lipsit de griji triumftor fericit mndru uimit fermecat mirat uluit implicat mulumit uurat impresionat nerbdtor util interesat odihnit vesel inspirat optimist victorios intrigat pasionat vioi mpcat plin de speran voios mplinit pozna vrjit n largul meu prietenos n siguran pus pe glume n toane bune puternic Cum e probabil s ne simim cnd nevoile noastre nu sunt satisfcute: abtut cuprins de dor distant agasat cuprins de regrete distrus agitat cutremurat enervat alarmat demoralizat epuizat amrt deprimat extenuat amorit deranjat ezitant apatic descurajat fr chef chinuit detaat frmntat confuz dezamgit frustrat contrariat dezgustat furios copleit disperat gelos cu inima frnt nemulumit incomod indiferent nepstor rece indispus neputincios resemnat iritat nerbdtor rezervat mbufnat nervos ruinat ncordat nostalgic sceptic ndurerat obosit scrbit ngrijorat oribil singur ngrozit ostil scit nspimntat panicat speriat nverunat pasiv suprat nvins perplex suspicios jalnic pesimist ocat jenat plictisit ovielnic jignit posac timid mnios posomort trist neajutorat preocupat tulburat necjit provocat ursuz nedumerit rnit vinovat nefericit rutcios vulnerabil nempcat rvit nencreztor rzbuntor nelinitit Controlul propriilor emoii

223

Prima treapt n dobndirea controlului asupra emoiilor proprii este acceptarea lor. Este important s acceptm c avem acel sentiment, chiar dac ne este ruine de starea noastr emoional sau am dori s nu ne simim la fel. Negarea poate fi util doar ca blocare temporar a emoiilor, atunci cnd avem de rezolvat mai multe probleme practice i nu ne putem ocupa imediat de sentimentele noastre. Spunei-v Accept c simt Apoi trebuie s ne asumm propria responsabilitate pentru trirea propriilor sentimente. Chiar dac ne-ar plcea s nvinuim pe altcineva sau altceva de faptul s avem strile emoionale respective. Chiar dac atribuirea propriei responsabiliti altora este o reacie frecvent la sentimente suprtoare. Acest mijloc de aprare poate fi recunoscut foarte uor n modul nostru de exprimare. De exemplu, spunem adesea M faci s m nfurii, M faci s m simt vinovat cnd . Aadar, acceptai-v rspunderea, spunnd: M-am nfuriat , M simt vinovat cnd . n al treilea rnd, s ne acceptm responsabilitatea pentru controlul asupra reaciilor noastre. Chiar dac ne gndim de obicei c acestea nu pot fi controlate de noi. Deseori ne place s ne justificm, s spunem c nu am avut o alternativ pentru o emoie. Nu m-am putut stpni, eram prea suprat, S-a ntmplat aa am simit , Vremea m face s fiu att de lene, nu sunt n stare de nimic, M-am speriat aa de tare, nct nu am putut scoate nici o vorb. Aadar, spunei-v: Accept c pot s aleg cum s reacionez la sentimentul meu de . Treapta urmtoare const n preluarea controlului asupra reaciilor fiziologice. Pentru multe emoii i sentimente, aceasta nseamn practicarea unor tehnici de inducere a calmului luntric (de exemplu: respiraie profund, meditaie, exerciii). Pentru stri emoionale ca apatia, aceste tehnici vor presupune energizarea dvs. Ceea ce mai rmne de fcut este stpnirea treapta care include exersarea i obinuina de a ine sub control emoiile. Trecei la aciuni concrete. Preluarea controlului nu nseamn nbuire, ci rezolvare.

Gestionarea emoiilor se refer la capacitatea noastr de a alege modalitatea prin care ne exprimm ntr-o anumit situaie. Este important s inem cont de: Ce exprimm? Cum exprimm? Unde exprimm? Cui exprimm? Beneficiile controlului emoional - Respect de sine crescut sentimentele dvs. nu v fac s acionai contrat propriilor valori; - O mai bun sntate fizic sistemul dvs. nervos i cel imun se armonizeaz, astfel fiind calmate i spasmele muchilor, ale inimii i ale altor organe ca urmare a tensiunii provocate de emoii nestpnite; - Luarea unor decizii mai bune vei fi contient de influena propriilor emoii asupra puterii dvs. de judecat; - Economie de timp putei s luai decizii mai prompt i s acionai mai rapid, evitnd ngrijorarea i panica inutile; - Economie de bani nu avei nevoie s fii dependent de ingrediente anti-stres costisitoare, ca alcoolul, nicotina, calmante, etc. pentru av repara nervii zdruncinai; - Puterea de a v susine motivaia v putei trezi sentimente pozitive, care s v menin activ n vederea atingerii propriilor scopuri i v putei controla sentimentele negative, care risc s v mpiedice s mergei nainte; - Vei fi tratat cu mai mult respect nu v batei joc de propria persoan, permind inimii s comande capului i nu nvinuii pe alii pentru propriile triri neplcute, la fel cum nu-i mpovrai cu nevoi emoionale copleitoare;

224

mbuntirea calitii de coechipier vei fi apt s comunicai mai eficient i s v meninei mai bine relaiile de lucru, nfrnndu-v la nevoie orice sentimente (ca de exemplu, invidia); - Legarea unor prietenii dorite i necesare v putei gestiona teama care adesea nsoete primul contact sau sentimentul de vinovie pentru ncheierea unei relaii, dac aceasta nu mai corespunde nevoilor dvs.; - Libertate mai mare n a iubi i a avea grij de cineva avei ncredere c inima nu v va depi puterea de judecat, c suntei apt s v vindecai dac ai fost rnit ntr-o relaie i c suntei imun la antaje emoionale. - Vei deveni un printe mai bun vei fi mai consecvent i stabil n acordarea iubirii i sprijinului dvs., vei fi mai apt de a v controla emoiile negative care pot leza copiii, vei dezvolta copiilor o ncredere de sine mia mare prin rolul dvs. de model i ndrumtor. - Vei deveni mai amuzant putei fi spontan i s dai fru liber nflcrrii i umorului dvs., tiind c le putei ngrdi cnd e necesar. Identificarea strilor emoionale ale copiilor Unii copii au dificulti de comunicare din cauz c nu dispun de suficiente mecanisme de reglare a propriului comportament, cu alte cuvinte, nu au la ndemn mai multe viteze. Ei sunt fie la minim fie la maxim i le lipsesc nite reacii intermediare. De exemplu, un copil bun atunci cnd cineva l supr devine automat ru, fr s fie contient de emoiile intermediare, cum sunt neplcerea, disconfortul, iritarea, jignirea, suprarea, furia. Cnd copiii nu sunt contieni de propriile lor triri, le este foarte dificil s-i controleze aciunile reieite din primul impuls i s ia decizii adecvate. n plus, ei nu mai pot s comunice clar ceea ce vor cu adevrat s spun. Situaiile de aceste gen necesit dezvoltarea stpnirii de sine. Este important ca un copil s nvee s fie atent la sentimentele lui. De asemenea, el are nevoie s-i dezvolte un vocabular al emoiilor. Dac vei vorbi despre sentimente, copiii vor nva s-i identifice i s-i exprime sentimentele. Cnd profesorul i ntreab pe copii cum le-a mers n ziua respectiv, este important s-i ntrebe i ce au simit n legtur cu ceea ce s-a ntmplat. Pe parcursul zilei, n discuiile cu copiii, profesorul i poate ntreba ce anume le-a inspirat un anumit eveniment i ce cred ei c au simit i alte persoane implicate. La fel, este important ca i profesorii s vorbeasc despre sentimentele lor. Copiii nva din ceea ce vd n jurul lor Daca copiii sunt crescui cu critici, ei nva s condamne. Daca copiii triesc n ostilitate, ei nva s se bat. Daca copiii triesc n teama, ei nva sa fie temtori. Daca copiii triesc n mila, ei nva s se autocompatimeasc. Daca copiii triesc n ridicol, ei nva sa fie sfioi. Daca copiii triesc n gelozie, ei nva ce e invidia. Daca copiii triesc n ruine, ei nva s se simt vinovai. Daca copiii triesc n toleranta, ei nva s fie rbdtori. Daca copiii triesc n ncurajare, ei nva s fie ncreztori. Daca copiii triesc n apreciere, ei nva s aprecieze. Daca copiii triesc n aprobare,ei nva s se plac pe ei nii. Daca copiii triesc n acceptare, ei nva sa gseasc dragostea n lume. Daca copiii triesc n recunoatere, ei nva s aib un el. Daca copiii triesc n generozitate, ei nva s fie generoi. Daca copiii triesc n cinste si dreptate, ei nva ce nseamn adevrul i justiia. Daca copiii triesc n sigurana, ei nva s accepte ncredere in sine si in cei din jurul lor.

225

Daca copiii triesc n prietenie, ei nva ca lumea este un loc frumos in care poi trai. Daca copiii triesc n senintate, ei nva s aib mintea mpcata. Dorothy L. Nolte n aplicarea tehnicilor de identificare a strilor emoionale ale copiilor, profesorul trebuie s ia n consideraie: Vrsta copiilor: copiilor mai mici le este mai uor s se exprime prin simboluri i desene, n timp ce pentru copiii mai mari este foarte important s-i dezvolte Vocabularul emoiilor; Nivelul de ncredere care exist n grup, ceea ce influeneaz libertatea de exprimare n public. Este important ca fiecare copil s aib posibilitatea de a alege: s vorbeasc sau nu despre ceea ce simte, s o fac n pereche, n grupuri mici sau aa ca s fie auzit de toat clasa de copiii; Necesitatea de a discuta despre emoiile descrise sau numite de copii: aceste tehnici au rolul de a ajuta copiii: s-i cunoasc i contientizeze viaa emoional proprie, de aceea nu ntotdeauna sunt urmate de analize i discuii; s depeasc anumite emoii neplcute, dificile, de aceea uneori refleciile sunt importante pentru a dezvolta stpnirea de sine i strategii constructive de comportare; Perioada evaluat: unele tehnici se refer la starea emoional de moment sau din ziua respectiv, iar altele la perioade mai lungi din viaa copilului. Exist tehnici care contribuie la dezvoltarea abilitilor copiilor de autoanaliz i observare n timp a diferitor manifestri emoionale proprii (Amintirea emoiilor, Linia vieii sentimentelor, Jurnalul personal); Amintirea emoiilor. Sunt pregtite mai multe fie cu cuvinte sau imagini care exprim emoii. Copilul extrage un bilet la ntmplare i povestete celorlali o situaie cnd a trit sentimentul respectiv. Pentru precizie, pot fi utilizate urmtoarele ntrebri: o Cine mai era cu tine? o Ce fceai? o Cnd s-a ntmplat asta? o Unde erai? o De ce crezi c te-ai simit aa? o Ce te-a ajutat n acea situaie? Linia vieii sentimentelor. Copilul deseneaz o linie. Pe ea, deseneaz cum s-a simit n diferite momente ale vieii. Ca reper pot fi luate diferite perioade sau evenimente de via, considerate de copil semnificative. El amplaseaz anumite semne deasupra liniei cnd e vorba de emoiei plcute i sub linie, cnd emoiile sunt neplcute. Semnele pot fi desinate mai sus sau mai jos n funcie de intensitatea tririlor. Prin unirea punctelor se obine o curb a vieii sentimentelor. Jurnalul personal. Preadolescenii intuiesc utilitatea inerii unui jurnal pentru autoanaliz i dezvoltare personal, dar de regul, practic aceast activitate episodic. ncurajai copiii i tinerii subtil, fr a insista, s completeze un jurnal personal. Jurnalul este un instrument de transferare a procesului de observare i analiz a propriei persoane n exterior, dar n aa fel nct s rmn necunoscut pentru alii. Persoana are posibilitatea s se priveasc dintr-o parte pe sine, pe ceilali, situaia. Nimeni nu are dreptul s citeasc jurnalul altei persoane fr acordul acesteia! Jurnalul personal are mai multe funcii: Descrcarea emoional. Exprimarea n scris a celor trite este un mod eficient de eliberare din tensiune i stres. Comunicare. Jurnalul este deseori considerat un prieten, datorit faptului c ascult atent i fr a ntrerupe tot ce are de spus persoana. n plus, mprtim cu el lucruri pe care, din anumite motive, nu le putem spune nici celor mai apropiai oameni,

226

Autocunoatere. Faptul c i notezi gndurile i sentimentele, te ajut s le formulezi mai clar i s te nelegi mai bine pe tine nsui. Ori de cte ori ai nevoie, poi reveni la paginile anterioare. Aa observi evoluia ideilor tale i a vieii sentimentale. Aceasta te ajut i n procesul lurii unor decizii. Creaie. Pentru unele persoane, jurnalul este o oportunitate de a exprima aptitudinile artistice. Aceste persoane i formeaz un stil anume de a descrie emoii i evenimente, de multe ori jurnalele lor conin poezii sau aforisme. Stimularea exprimrii emoiilor cu ajutorul ntrebrilor ntrebri directe Cum te simi azi? Cum te face s te simi n legtur cu ? Cum te simi atunci cnd ? ntrebri de asociere / simbolice Cu ce culoare / muzic / instrument muzical ai compara sentimentele tale? Cu ce plant / animal / obiect ai asocia emoiile pe care le trieti? Msoar-i emoia: dac att (artai cu ajutorul minilor o dimensiune) te bucuri / i-e fric / eti suprat la maxim, atunci ct de tare te bucuri etc. astzi? Descrie-i meteo-dispoziia: Dac sentimentele tale ar fi ca vremea de afar, atunci cum ai descrie ce simi? Stimularea exprimrii emoiilor prin mijloace grafice Desenul / colajul emoiei. Copilul reprezint printr-un desen felul n care se simte la moment sau n legtur cu un eveniment, o situaie trit. Este important s-i fie puse la dispoziie ct mai multe culori / materiale. Sentimente n corpul meu. Copilul deseneaz pe foaie conturul corpului su (dac e posibil, cu ajutorul dvs., l poate desena n mrime natural) i arat unde se afl diferite sentimente n corpul su. Copilul poate alege culoarea care se potrivete pentru fiecare emoie, locul unde triete emoia i intensitatea acesteia. Tehnici bazate pe completare Termometrul. Copilul are posibilitatea s indice pe un termometru schematic temperatura pe care o simte n momentul respectiv. Gradaiile termometrului ar putea s conin i valori sub zero. Inima / Floarea. Copilul completeaz conturul unei inimi cu sentimentele pe care le are sau coloreaz petalele florii aa nct s redea felul cum se simte. Evaluarea poate cuprinde o perioad anumit de timp sau se poate referi la diferite situaii / persoane. Fiecare copil decide singur ce noteaz pe inim.

227

Cercul. Copilul se gndete ce sentimente triete n ziua respectiv sau n ultimul timp. El primete o foaie cu un cerc mare i un punct n mijlocul cercului sau le deseneaz singur. Pornind de la punctul din centrul cercului, copilul deseneaz cte o felie pentru fiecare dintre emoii. El decide singur mrimea fiecrei felii. Este bine s aib posibilitatea de a colora cum vrea fiecare felie. Caleidoscopul emoiilor. Fiecare copil noteaz pe o foi emoia / emoiile pe care o are la momentul respectiv. Bileelele se adun ntr-o cuie. Se citesc apoi toate sentimentele i se observ dispoziia general a grupului. Tehnici bazate pe alegere Fee. Copilul alege dintre mai multe fee desenate, pe cea care red n cea mai mare msur felul cum se simte el n ziua respectiv sau la moment. Pe partea din spate a paginii sunt enumerate denumire emoiilor exprimate de fee. Putei discuta dac cuvntul exprim ntr-adevr ceea ce triete copilul. Alegerea unei fee poate ajuta copilul s-i verbalizeze emoia i poate fi folosit ca etap pregtitoare, fr a propune lista de denumiri ale emoiilor. Copiii de vrste mai mari au nevoie de o varietate mare de expresii. Fia practic:

228

1 agresiv 21 ncntat, optimist, bine dispus 2 anxios 22 ngrozit nspimntat 3 apologetic 23 necjit, capsat 4 arogant 24 mahmur 5 ruinos, sfios, timid 25 stnjenit, ndurerat 6 fericit 26 isteric 7 plictisit 27 indiferent 8 prudent, precaut 28 interesat 9 nfrigurat, amorit 29 gelos, posesiv 10 ncreztor (n sine) 30 singuratic, retras 11 curios, discret 31 ndrgostit 12 hotrt 32 negativist 13 dezamgit, deziluzionat 33 trist 14 nu da crezare, nu se ncrede n 34 despovrat, potolit 15 nfuriat, furios, scos din srite 35 abtut, mhnit 16 invidios, pizma 36 satisfcut 17 epuizat, istovit 37 surprins 18 temtor (de), speriat (de) 38 suspicios 19 frustrat, zdrnicit 39 ovitor 20 vinovat, cuplabil 40 altele Fie cu emoii. Copilul alege dintr-o serie de fie cu denumiri de emoii pe cea care exprim felul n care copilul se simte la momentul respectiv. Fiele pot fi de diferite culori i fr inscripii, atunci copilul va alege biletul i va spune singur ce emoie asociaz cu culoarea respectiv. Fantome / Terenul de fotbal etc. Copilul alege din desen fantoma cu care crede c se aseamn mai mult. Comentariile fcute de el sunt de folos n identificarea mai exact a strii sale emoionale. n analiz sunt importante: ce face fantoma, faptul dac este aproape de lat fantom sau singur, dac st cu faa sau cu spatele spre ceilali etc. 6. Strategii psihopedagogice n depirea dificultilor de relaionare interpersonal cu preadolescenii (Beleag D., Mazilu L., Moraru E., .a. Psihoprofilaxia direcie de activitate a psihologului colar din instituiile de nvmnt preuniversitar. Chiinu: Sirius SRL. 2009, 128 p.) Durata: 2 ore Scopul: prevenirea dificultilor de relaionare cu elevii preadolesceni. Obiective: Identificarea componentelor profilului relaional al preadolescentului; nsuirea caracteristicilor relaiilor preadolescentului cu adulii i cu semenii; Dezvoltarea capacitii de colaborare; spiritului de echip; Elaborarea i respectarea strategiilor de depire a dificultilor de relaionare adultpreadolescent. Forma de activiti: training. Metode i procedee: lucrul n grup, brainstormingul, jocul de rol, exerciiul, explicaia. Materiale necesare: foi, fia de lucru, carioce, hrtie colorat, 2 monede mari. Desfurarea activitii: 1. Salutul. Asociaii la cuvntul preadolescen. 2. Lucrul n grup. Se formeaz 4 grupuri (7 min.). Sarcini pentru fiecare grup: Determinarea modificrilor/componentelor profilului relaional al preadolescentului: 1) n sfera familial 3) n sfera social

229

2) n sfera colar 4) n sfera personal Preadolescena, dup cum se tie, este vrsta contradiciilor, dificultilor. Este o etap de trecere de la copilrie la maturitate, este vrsta marilor transformri anatomice, fiziologice, psihice, sociale. E cert c ea este o vrst decisiv n dezvoltarea personalitii, n formarea identitii. n aceast vrst se evideniaz n special profilul relaional. n scopul evidenierii acestuia, am cercetat literatura de specialitate i am constatat c componentele profilului relaional sunt n strns legtur cu sferele personal, familial, colar i social. O importan semnificativ n aceste sfere o are comunicarea cu prinii pedagogii, semeni, cu persoane semnificative, cu grupul extracolar. n sfera personalitii se constat diverse schimbri la nivel cognitiv, afectiv, comportamental. Astfel, putem contura urmtorul profil relaional al preadolescentului. n sfera familial preadolescentul limiteaz drepturile adulilor i extinde drepturile sale, recurge la diverse forme de nesupunere i protest, pretinde la respectarea personalitii i demnitii sale, la independen i ncredere, manifest o necesitate acut n experiena de via i susinere celor maturi, precum i necesitatea de recunoatere din partea adulilor. Conteaz condiiile intrafamiliale, stilul relaiilor reciproce dintre membrii familiei, poziia prinilor (de dominare, supunere, sau de egalitate), valena relaiilor (pozitiv, negativ, indiferent), stilul parental de educaie (autoritar, indulgent, protector, indiferent, democratic). n sfera colar la aceast vrst se dezvolt relaii stabile de prietenie, colegialitate, sentimentul de apartenen la generaie, se ia n calcul opinia semenilor, se manifest tendina spre acceptare, nelegere, afirmare, precum i frica de a fi respins de colectiv, alte persoane. n grupul de semeni preadolescentul i satisface nevoia de a prieteni, comunica cunoate, de a fi afectuos. n societate preadolescentul este n opoziie cu autoritile i conformismul, manifest brutalitate, agresivitate, nesupunere n faa regulilor i normelor, curiozitate i sete de aventur, dorin de afirmare. n sfera personalitii survin modificri enorme: de la cele fiziologice pn la acelea atitudinale. S ne referim succint la ele. Dezvoltarea fizic: modificri n exteriorul fizic al preadolescentului dimorfism de gen, dezvoltarea caracteristicilor de gen secundare, creterea statural neproporional; maturizare sexual, care se pune n eviden prin creterea i nceputul funcionrii glandelor sexuale. Dezvoltarea proceselor psihice, dezvoltarea intelectual, susinut de interesul cognitiv care, la rndul su, influeneaz activitatea, coninutul i formele de organizare a timpului liber, orientarea profesional. Preadolescenilor le este caracteristic un nivel nalt al percepiei analitico-sintetice a obiectelor i fenomenelor, dezvoltarea memoriei verbal-logice, creterea volumului memoriei i ateniei, caracterul contradictoriu i selectiv al ateniei, formarea gndirii abstract-logice, critice, independente, creatoare. Contiina de sine: identificarea i contientizarea propriului Eu, formarea identitii personale, dezvoltarea sentimentului maturitii, care ocup un loc dominant n poziia interioar a preadolescentului. L. Vgotski consider c contiina de sine a preadolescentului este contiina social transferat n interior. Dezvoltarea contiinei de sine include intensificarea percepiei de sine, care reprezint propria imagine corporal, identificarea i contiina egoului, identificarea sensului, rolului li statutului de gen i social. Formarea contiinei de sine decurge pe baza analizei i aprecierii de ctre preadolescent a particularitilor obiective ale comportrii i activitii sale n care se rsfrng calitile personalitii acestuia. Instabilitatea emoional, impulsivitatea, excitabilitatea sporit, schimbrile rapide i neateptate ale dispoziiei creeaz mari dificulti n relaii i comunicare. La nivelul motivaional: tendina spre autonomie, acceptare, nelegere, afeciune, cunoatere i afirmare.

230

Sistemul valoric al preadolescentului este n formare. Pe parcursul preadolescenei are loc o analiz profund i o apreciere serioas a experienei individuale deja acumulate, are loc determinarea poziiei de via, precum i revizuirea atitudinii fa de oameni, societate. Drept urmare, deseori n comportamentul puberului se manifest reacii specifice la influenele micromediului social, care corespund normelor sociale sau care se refer la devian. 3. Brainstorming. Cauzele conflictelor n relaiile cu preadolescenii. 4. Joc energizant Moneda. Participanilor li se cere s se aranjeze n dou coloane fa n fa (numr egal de persoane). Moderatorul se afl la nceputul rndurilor, ine monedele n palmele sale i la comand ncepei ofer monedele la primii participanii din ambele coloane. Moneda e necesar s treac pe la toi participani din mn n mn. Cnd moneda ajunge la ultimul participant, acesta alearg prin spatele coloanei i aduce moneda primului i iari moneda va trece pe la toi membrii. Se repet pn toi membrii vor fi la nceputul rndului. Ctig grupul, la care primul participant a revenit pe poziia iniial. 5. Exerciiul Strategii de depire a dificultilor de relaionare adult preadolescent. Se solicit s numeroteze n ordinea prioritilor strategiile utilizate n procesul de instruire pentru mbuntirea relaiilor interpersonale (individual). Strategii de depire a dificultilor de relaionare adult preadolescent: Influena verbal (prin convorbiri etice, dialog, sfaturi, ncurajri, observaii, admonestri, etc.) Influena nonverbal (prin privire, tcere semnificativ, atingeri, mngieri, sruturi, mbrori, strngerea minii). Colaborarea cu norme de stim reciproc, ajutor, ncredere, conduce la formarea maturitii. Stimularea ncurajarea, afirmarea comportamentului corect i pedepsirea pentru nclcarea regulilor existente (se nglobeaz un sistem de norme) Umorul, ironia cu scop constructiv. Iertarea n cazul cnd este convingerea c puberul regret i se va corecta. Stil de comunicare democratic permite educarea iniiativei, independenei, responsabilitii la preadolescent. Aprobarea aprecierea favorabil a atitudinilor i faptelor morale pozitive ale preadolescentului; produce satisfacie i motivaie interioar. Dezaprobarea reprezint aprecierea nefavorabil pentru atitudinile, faptele negative, pentru abaterile de la principiile eticii; produce insatisfacie, tristee. Interdicia limitarea timpului de plimbare, etc. Pedeapsa ajut la formarea caracterului, educ responsabilitatea, antreneaz voina, abilitatea de a rezista i nvinge ispitele (+ tact pedagogic.) Fi Strategii psihopedagogice de depire a dificultilor de relaionare adult preadolescent (numerotai n ordinea prioritilor dvs.). Colaborarea Exemplul Dialogul Influena nonverbal Umorul Iertarea Stil de comunicare democratic Stimularea Aprobarea Dezaprobarea Interdicia Pedeapsa
231

6. Concluzii finale. Reguli de baz ale relaiilor interpersonale: 1. Principiul aici i acum montarea psihologic pe starea emoional a copilului i propria stare. 2. Principiul ncrederii ncredere total fa de inteniile preadolescentului fr aprecierea personalitii lui. 3. Principiul paritii perceperea puberului ca pe un egal, care are dreptul la propriile preri i decizii. 4. Principiul problematizrii orientarea comunicrii spre probleme comune i ntrebrile nesoluionate. 5. Principiul personificrii adresarea ctre preadolescent de la prima persoan, exprimarea emoiilor i dorinelor sale adevrate. 7. Ritual de adio. Evaluarea (Apreciai n ce msur vei putea utiliza cunotinele acumulate).

232

Anexa 9 Activiti cu clasele de elevi n care sunt ncadrai preadolescenii cu anxietate colar: 1. Preadolescena ntre risc i oportunitate (Beleag D., Mazilu L., Moraru E., .a. Psihoprofilaxia direcie de activitate a psihologului colar din instituiile de nvmnt preuniversitar. Chiinu: Sirius SRL. 2009, 128 p.) Scopul activitii: familiarizarea elevilor cu particularitile specifice vrstei preadolescentine. Durata: 45 60 min Obiective: Definirea noiunii de preadolescen; Identificarea punctelor forte i punctelor slabe ale vrstei preadolescentine Determinarea riscurilor i oportunitilor preadolescentului; Elaborarea modalitilor de valorificare a oportunitilor i de prevenire a riscurilor. Metode i procedee: convorbirea ghidat, tehnica SWOT, tehnica Caruselul. Materialele necesare: ilustrate, foi A3, carioci, lipici, mutrioare care reflect diferite stri emoionale (smile-uri), suportul informaional, povestea alegorie. Desfurarea activitii: 1. Salutul. 2. Brainstorming: noiunea de preadolescen. Se analizeaz rspunsurile i se deduc elementele definitorii ale preadolescenei. Preadolescena (10 15 ani) se caracterizeaz prin trecerea spre maturitate i integrarea n societatea adult. E o trecere ntre perioada copilriei spre cea adult i e vrst marilor transformri. Este vorba de acele transformri. Este vorba de acele transformri care vor conduce treptat la cristalizarea i stabilizarea celor mai multe dintre structurile psihice ale adolescentului. De aceea e i cea mai contradictorie etap de vrst. n aceast perioad au loc modificri considerabile att corporale fiziologice, ct i psiho-sociale. Planul psihic suport modificri profunde. E perioada senzitiv pentru formarea contiinei de sine, a autoaprecierii, a sistemului de valori, e vrsta cutrilor. n aceast etap se contureaz i se adncete mai mult individualizarea, conturndu-se caracteristicile contiinei de sine. Este o faz intens de dezvoltare psihic, ncrcat de conflicte interioare. Copilul manifest o oarecare agitaie i impulsivitate, momente de nelinite i dificultate, de concentrare i oboseal la efort. Prerile personale ncep s fie argumentate, ncepe s creasc interesul pentru problemele abstracte i de sintez, dar i pentru participarea la roluri mai deosebite. Se rafineaz interesul pentru lectur, filme, TV, apare dorina de afirmare, experiena afectiv se nuaneaz i se impregneaz de valori. Cei 5 I, care definesc trsturile caracteristice preadolescentului i care pot oferi oportuniti, ct i riscuri ascunse: 1. Independen preadolescenii tind s devin mai puin dependeni de prinii lor i de ali aduli care fac parte din viaa lor. Pentru a obine independen, ei ncep s-i schimbe centrul de gravitaie de la prini la semeni i, uneori, la alte sisteme de valori. Aceast schimbare este puternic, poate facilita dezvoltarea responsabilitii, dar poate implica revolt i duce la conflicte cu adulii. 2. Identitate preadolescenii sunt n cutarea propriei identiti i triesc intens dorina de afirmare. Lupt pentru a se defini pe ei nii i pentru ceea ce vor s realizeze. Acest proces implic experimentarea, care le ofer att oportunitatea descoperirii, ct i riscul viciilor. 3. Intimitatea apare o trebuin acut n afectivitate i intimitate. Propria afectivitate se nuaneaz, se difereniaz. Ei nva s-i exprime i s-i controleze emoiile, sentimentele. Curiozitatea sexual i maturizarea stimuleaz formarea identitii sexuale. 4. Integritate individualizat apare un conflict intern ntre valorile de baz oferite de prini i influenele colegilor, mass-medii, etc. De aceea ei simt nevoia de a elabora
233

propriul sistem de valori i principii, fiind n cutarea lor. Ei vor s decid ce s cread i cum s se comporte. 5. Intelect capacitatea intelectual are acum o oportunitate de dezvoltare, extinzndu-se la gndirea abstract, conceptualizat. Se formeaz un anumit stil cognitiv. 3. Lucrul n grup (tehnica SWOT). grupul 1 puncte forte ale vrstei preadolescente; grupul 2 puncte slabe; grupul 3 oportuniti pe care le poate oferi vrsta dat; grupul 4 riscurile vrstei. Dup realizarea sarcinii foile de lucru se transmit pe rotaie fiecrui grup, astfel ca toate grupurile s aib posibilitatea s completeze fiele la toate 4 compartimente. Apoi foile se afieaz pe tabl n urmtoarea ordine: puncte forte S W puncte slabe oportuniti O T riscuri Argumentarea ideilor i prezentarea. 4. Activitatea de ncheiere. Propunem pentru meditaie parabola Cele dou ulcioare. 2. Stima de sine i imaginea de sine (Beleag D., Mazilu L., Moraru E., .a. Psihoprofilaxia direcie de activitate a psihologului colar din instituiile de nvmnt preuniversitar. Chiinu: Sirius SRL. 2009, 128 p.) Scopul activitii: dezvoltarea unei atitudini pozitive fa de sine Durata: 45 min Obiective: Identificarea calitilor pozitive pentru a nltura autoaprecierea joas; Exersarea i prezentarea propriilor caliti/trsturi (pozitive sau negative) pe care le posed; Valorificarea calitilor pozitive n autoafirmarea personal. Metode i procedee: dezbaterea, conversaia euristic; furtuna de ideii; testul psihologic; miniposter; jocul de rol; ntrebri i reflecie. Materialele necesare: fleepchart, marchere, scotch. Desfurarea activitii: 1. Salutul. 2. Exerciiul Colegul meu. Fiecare elev va alege un bileel cu un nume al unui coleg sau coleg. Ei vor avea de trecut n dreptul numelui 2 trsturi pozitive i 2 defecte ale persoanei n cauz. Bileele se adun i se citesc n ordine, iar persoanele caracterizate vor trebui s confirme sau s infirme cele scrise i s adauge pe bileel alte 2 trsturi pozitive i alte 2 defecte care cred c-i caracterizeaz. 3. Exerciiul Eu i lucrurile din universul meu. Se va face o schem pe tabl i se va cere elevilor s realizeze un miniposter care s aib n centru un copac i n jurul acestuia cte 3 lucruri din urmtoarele categorii: Lucruri pe care tiu s le fac i mi place s le fac; Lucruri pe care tiu s le fac cel mai bine i mai repede dect alii ntr-o activitate; Lucruri pe care nu tiu s le fac mai bine dect alii; Lucruri care nu-mi place s le fac, dar le fac atunci cnd mi se cere; Lucruri care nu tiu s le fac, dar mi+ar plcea s nv s le fac; Lucruri care m-ar bucura cel mai mult s le realizez n via; Lucruri pe care le preuiesc cel mai mult pe lume. Elevii vor folosi culorile pe care le prefer, vor face copacul aa cum doresc i n final, pentru a-i ncuraja vom prezenta primul posterul realizat de psiholog. Cei care doresc prezint i eu, astfel interpretm modul n care copacul desenat reprezint persoana care l-a realizat (n funcie de culori, dimensiuni, rdcini, trunchi, coroan, frunze, fructe, etc.)
234

5. Test psihologic. Elevii vor rspunde la 10 ntrebri ale testului dr. Phill. 6. Reflecie. 3. Contiina de sine: autocunoaterea i autoaprecierea Obiective: S reflecteze asupra caracteristicilor personale, recunoscndu-i puterile i abilitile lor; S se vad pe ei nii unici i speciali; S stimuleze autoaprecierea i ncrederea n propria persoan. Durata: 2 ore Materiale necesare: hrtie, pixuri, creioane, carioce, fia practic nr. 1. Desfurarea activitii: 1. Exerciiul Cine sunt eu? Cum sunt eu? Psihologul le propune preadolescenilor s continue propoziiile n scris: Eu cred c sunt Cei din jur cred c sunt Eu a dori s fiu Pentru fiecare propoziie e necesar s aleag 4 5 caliti din lista de cuvinte propus de psiholog. Lista cuvintelor: Simpatic, slab, plcut, brutal, ludros, strduitor, plictisitor, ingenios, curajos, zgrcit, detept, hazliu, rbdtor, neplcut, ngndurat, bun, sntos, amabil, timid, cinstit, mediocru, singuratic, frumos, ginga, puternic, btu, mincinos, fricos, prietenos, etc. 2. Activitatea Sunt o persoan special (Ghidul: Formarea deprinderilor de via pentru prevenirea traficului de fiine umane. Chiinu: Trigraf-tipar, 2004. 228 p.) Distribuii fie de hrtie fiecrui participant. Timp de 5 minute ei vor scrie trei enunuri de ce se consider persoane speciale (Sunt o persoan special deoarece ). Dup ce fiecare membru al grupului a nregistrat calitile specifice persoanei sale, fiele sunt adunate ntr-un coule. mprii grupul n 3 echipe i repartizai n mod egal fiecrei echipe fiele completate. Explicai echipelor c au rolul de a examina aceste caliti. Rugai participanii s vorbeasc despre utilizarea lor att n viaa social, ct i n cea persoan folosind urmtoarele ntrebri: Unde putei utiliza aceste comportamente, trsturi speciale? Cnd putei utiliza aceste comportamente, trsturi speciale? Pentru ce putei utiliza aceste comportamente, trsturi speciale? Evaluare: Cum v-ai simit pe parcursul activitii? A fost dificil/uor s completai fiele? Argumentai. Prin ce suntei speciali voi fa de ceilali membri ai grupului? Cum putem deveni speciali? Cum credei, e necesar s fim speciali? Argumentai. 3. Jocul Ziua de natere. Participanii sunt aranjai n semicerc. Onomasticul st n faa lor. Scopul participanilor s-i druiasc cadouri, care i-ar facilita viaa. Cadourile se druiesc numai prin mimic i pantomimic. Onomasticul trebuie s ghiceasc cadoul. La sfrit se propune o discuie: Ce cadou cel mai mult i-a plcut? Cum te-ai simit cnd ai primit cadoul? 4. Activitatea M desenez pe mine. mprii elevii n grupe de cte 3-5 elevi. Includei-v i pe dvs. n una dintre grupe. mprii fiecrei grupe hrtie, creioane, carioce. Scriei pe tabl lista urmtoare. Cerei fiecrui elev s se gndeasc la: - Genul favorit de muzic; - Interesele sale; - Materia favorit n coal;
235

- Culoarea preferat; - Activiti preferate hobby. Cerei fiecrui elev s deseneze pe hrtie aceste lucruri despre ei nii. Subliniai cerina ca desenele s fie ct mai simple, acest lucru ar putea s-i ncurajeze pe cei care fiind prea contiincioi, ar fi tentai s fac desene prea elaborate. Cerei elevilor, includei-v i pe dvs. s arate desenele celorlali membri din grupul lor de lucru ce reprezint fiecare desen i de ce este deosebit fiecare activitate sau fiecare preocupare. Evaluare: A fost greu s v imaginai ce s desenai? Cum v-ai simit nainte de a realiza lucrarea? 5. Exerciiul Personajul meu/Oglinda mea. Fiecare copil i va alege un personaj preferat (din desene animate, din filme etc.), i va cere personajului respectiv s scrie 4-5 caracteristici ale sale (ale copilului) pe care s le i justifice. Chiar dac n prima faz vor fi descrise probabil caracteristici fizice, instruciunile vor viza intrarea mai n profunzime, spre caracter, aptitudini, caliti personale, comportament. ntr-o alt variant, sau ntr-o faz ulterioar a exerciiului copilul va primi instrucia s i aleag o persoan (real) din anturajul su, i s-i imagineze cum l-ar caracteriza aceasta. De exemplu, Mihai l va alege ca personaj preferat pe Superman, care va trebui s spun (sau s scrie) cteva lucruri despre Mihai. n faza urmtoare, Mihai o poate alege pe mama, care s l caracterizeze, n acelai mod. Exerciiul l ndeamn pe copil la o explorare a propriei persoane, realizat ntrun mod indirect, prin intermediul personajului preferat, determinndu-l la o auto-observare din exterior. Aceast aparent detaare de propria persoan poate uura att identificarea i verbalizarea unor caracteristici, comportamente sau caliti, n special la copiii de vrst colar mic, ct i perceperea mai bun a modului n care sunt vzui de cei din jur. 6. Activitatea S te simi valoros. Completai tabelul ce urmeaz: Fia practic nr. 1 Acesta sunt eu Ultima dat cnd m-am simit valoros a fost

M-am simit

Persoanele care m fac s am o prere o bun despre mine nsumi sunt __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ pentru c __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Eu le art c sunt fericit prin

236

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ 4. Managementul stresului Obiective: Identificarea surselor de stres colar; Contientizarea reaciilor la stres; Exersarea strategiilor de coping a stresului. Durata: 60 min Materialele necesare: coli A4, creioane. Desfurarea activitii: 1. Activitatea: Surse de stres colar. Se mparte clasa pe grupe de cte 4 5 elevi. Fiecare grup realizeaz timp de 10 min. o list cu surse de stres colar pe care o prezint apoi ntregii clase. Urmeaz discuii cu ntreaga clas: pot fi nlturate, diminuate, tolerate necesitnd adaptare, etc. 2. Activitatea: Reacii la stres. Se mparte clasa n grupuri de cte 4-5 elevi. Fiecare grup noteaz timp de 15 min. reaciile avute ntr-o situaie considerat stresant (test, tez, examen etc.), dup care le vor prezenta ntregii clase. Se vor nota reaciile fizice/ fiziologice (ex:dureri de inim, transpiraii excesive, dureri de cap), cognitive (ce au gndit), emoionale (ce au simit), comportamentale (cum s-au comportat). n final se vor identifica cteva modaliti de reevaluare a evenimentului considerat stresant prin prisma gndirii pozitive. 3. Strategii de combatere a stresului. Fia practic Lista cu strategii 1. Exerciii fizice. 2. Spunei glume. 3. Gndii pozitiv. 4. Vorbii cu un prieten sau cu o rud. 5. Schimbai mediul. 6. ipai. 7. Stai n linite! 8. Ascultai muzic. 9. Facei-v masaj. 10. Citii o carte sau privii ceva plcut la televizor. 11. Imaginai-v ceva relaxant. 12. Respirai adnc. 4. Cuvinte i expresii utile: aciune, adaptare, a asculta, compasiune, consiliere, empatie, a explica, a face fa, grij, hobby, a nelege, micare, a rezolva, sfat, sport, a vorbi. 5. Modaliti de depire a anxietii Toi avem, din cnd n cnd, stri de anxietate, nervozitate, tensiune si stres. Iat cteva modalitii prin care poi ncerca sa faci fata acestei stri: Fia practic Lista cu strategii nva sa te relaxezi! Cu toii credem ca statul n fata televizorului sau a computerului ne poate relaxa. Fals! Uneori, n funcie de ceea ce facem, acest lucru poate chiar sa ne streseze mai mult. Organismul are nevoie, de fapt, de linite, aa ca cel mai bine ar fii sa stai un pic

237

ntins sa respiri cat mai profund. Odihnete-te! Lipsa somnului poate aduce stri de nervozitate. ncearc sa dormi att cat organismul tu are nevoie: nici prea mult, nici prea puin! Mnnc sntos! Fructele, legumele sau proteinele ii aduc un plus de energie, care se pstreaz o perioada mai ndelungata, spre deosebire de cea provenita din alimentele bogate in zahar i cofeina. F ct mai multe exerciii fizice! Exerciiile i, in general, micarea ii oxigeneaz toate celulele. Astfel se va crea o buna comunicare intre creier si restul organismului. Petrece cat mai mult timp in mijlocul naturii! Plimbarea prin parc sau mersul printr-o pdure poate sa fac pe oricine sa se simt mai relaxat, mai linitit! Mergi intr-un loc, care ii place si in care te simi n sigurana! Urca pe munte, noat, mergi cu bicicleta sau, pur i simplu, plimba-te! Petrece cat mai mult timp cu prietenii sau familia! Cteodat, fiecare dintre noi se simte singur sau izolat si numai prietenii te pot ajuta sa scapi de depresie. Gndete pozitiv! Cea mai buna modalitate de a-i ndeprta gndurile negre este sa te concentrezi pe lucruri frumoase. Fa-i planuri si viseaz cu ochii deschii! 6. Nelinitea fa de examene: Astzi e ziua marelui test la coal, iar tu te simi ngrozitor. Te doare stomacul i capul. Te simi foarte tensionat, dar tii c nu este din cauza c ai fi bolnav. Mai degrab sunt emoii sau, mai bine zis, anxietatea dinaintea testului. Anxietatea dinaintea testului reprezint un tip de anxietate de performan. Anxietatea de performan se manifesta prin ngrijorarea faa de cum te vei descurca ntr-o anumit situaie, mai ales, dac acea situaie reprezint un lucru important. De exemplu, poi resimi aceast forma de anxietate atunci cnd dai probe pentru corul scolii sau pentru echipa de fotbal. Atunci cnd dai un test poi s simi fluturi in stomac. Alii se pot simi ameii sau speriai. Elevii cu o puternic anxietate de performana, pot simi chiar c vor leina sau c vor vomita din cauza emoiilor de dinaintea unui test. Ii suna familiar? ntreab-i i pe cei din jur i vei afla ca sunt muli cei care simt nelinite naintea unui examen. Aceast anxietate nsa poate fii uneori i constructiva datorita faptului c ii menine concentrarea. Totui, atunci cnd nelinitea pune stpnire pe tine, e posibil ca tu sa nu te descurci foarte bine. Ce poi face ca sa scapi de anxietatea dinaintea testelor? Fi practic Lista cu strategii 1. Cere ajutor! Vorbete cu unul din prinii tai, cu profesorul tu sau cu consilierul scolii. Doar discutnd despre asta te poi simi mai bine. Explica-le ce simi atunci cnd trebuie sa dai un test, iar ei te pot ajuta sa gseti nite soluii 2. Pregtete-te! Fii atent in clasa. Fa-ti temele. nva pentru test. Astfel, in ziua testului, vei simi ca tii materia. 3. Fii optimist! Din moment ce te-ai pregtit, gndete pozitiv. Spune-ti ca ai nvat suficient, si ca te vei descurca foarte bine la test. 4. Blocheaz gndurile rele! Ai grija ce mesaje ii transmii singur n legtura cu testul: Nu m descurc deloc la lucrri! Aceste gnduri nu fac dect sa ii sporeasc anxietatea. 5. Accept greelile! Toata lumea greete. Fii mai ngduitor cu tine nsuti, mai ales daca teai pregtit pentru test si eti dispus sa dai ce ai mai bun din tine. 6. Ai grija de tine! Vei fii in forma maxima daca te vei odihni, te vei relaxa si vei manca hrana sntoasa. Aceste lucruri sunt importante in fiecare zi dar mai ales in ziua de dinaintea testului. 7. Respir mai bine! Da, tii deja sa respiri. Dar tiai ca exerciiile de respiraie te pot ajuta sa te calmezi. Iat ce trebuie fcut: inspira ncet si adnc pe nas si expira pe gura. Repeta de
238

cteva ori, si vei vedea ca data viitoare cnd vei da un test, vei respire mai bine. 7. Sentimente i emoii (Ghidul: Formarea deprinderilor de via pentru prevenirea traficului de fiine umane. Chiinu: Trigraf-tipar, 2004. 228 p.) Obiective: S recunoasc i s-i exprime emoiile i sentimentele personale. Durata: 50 minute Materialele necesare: fie mici de hrtie pentru fiecare participant, coli de hrtie, lipici, poze cu chipuri tiate din reviste, imagini din ziare care exprim diferite emoii, cutie secret, casetofon i casete cu melodii relaxante. Concepte: emoii, sentimente, exprimarea emoiilor, managementul emoiilor, anxietate. Desfurare: 1. Discutai cu participanii despre starea lor emoional la momentul nceperii activitii. Fiecare din ei va scrie emoia pe o fi i o va pune ntr-o cutie secret pregtit din timp. Realizai cu participanii un asalt de idei la noiunea emoii. nscriei ideile pe tabl sau pe o coal mare de hrtie i pstrai-o 2. Pregtite i aranjate din timp, imaginile cu chipuri care exprim diferite emoii, dar fr s fie observate la nceputul activitii, le vei arta participanilor acum i-i vei ntreba ce emoii observ pe chipurile afiate. Participanii le gsesc n lista cu idei scrise mai devreme. 3. Micndu-se prin sala i dansnd dup muzic, participanii se vor simi liberi i degajai. Cnd oprii muzica, strigai tare o emoie, un sentiment i participanii vor trebui s redea statuia emoiei. Rugai-i s foloseasc nu doar mimica, dar i corpul. Selectai emoiile i sentimentele din lista de idei propuse de participani din fie i din cutia secret. Evaluare: Cum v simii acum? Care sunt emoiile voastre n acest moment? Sunt diferite de emoiile trite la nceputul activitii? Ce-ai nvat nou participnd la aceast activitate? Este riscant s ne exprimm sentimentele, emoiile? De ce da/nu? 8. Galeria emoiilor (Ghidul: Formarea deprinderilor de via pentru prevenirea traficului de fiine umane. Chiinu: Trigraf-tipar, 2004. 228 p.) Obiective: S analizeze diversitatea emoiilor i impactul loc asupra organismului uman; S determine metode eficiente de dirijare a emoiilor. Durata: 45 60 minute Materiale necesare: fie mici de hrtie, creioane sau carioca, fia practic. Concepte: emoie. Desfurare: 4. Realizai furtuna de idei la cuvntul EMOIE. 5. Iniiai o discuie privind necesitatea exprimrii emoiilor, stabilii legtura dintre comunicare, limbajul gesturilor, tonalitatea, timbrul vocii n exprimarea emoiilor. 6. Organizai un cerc cu ajutorul participanilor. Rugai ca fiecare membru din cerc s spun fraza O! MARIA!exersnd diverse emoii: ur, depresie, bucurie, satisfacie, anxietate, etc., utiliznd att limbajul corpului ct i tonalitatea vocii, expresia feii. 7. Dup ce fiecare participant a spus fraza de cteva ori, bucurai-v mpreun de atmosfera care s-a creat. 8. Rugai participanii s-i aminteasc emoiile prezentate n timpul jocului i s nregistreze fiecare emoie pe o fi aparte cu litere mari. 9. Cnd toi participanii au terminat de nregistrat emoiile se organizeaz o galerie a emoiilor.
239

Evaluare: La evaluare se va pune accentul pe diversitatea emoiilor i impactul lor asupra strii sntii, comportamentele care determin apariia lor i totodat modaliti de dirijare, control al emoiilor noastre. Sugestii pentru psiholog: Pentru un grup mai mare ca vrst, putei s propunei participanilor s se gndeasc la modalitile de control a emoiilor n diverse situaii. Pentru aceasta n pri diferite ale slii de lucru afiai cteva ntrebri de tipul: Cum reacionez cnd cineva m njosete? Ce fac atunci cnd sunt descurajai? Oferii timp ca participanii s reueasc s nregistreze metodele lor de dirijare a emoiilor care sunt valabile sau pe cele pe care le-au exersat ei. Acceptai orice metod! Aceast variaie este binevenit deoarece participanii au mai mult timp pentru a reflecta asupra problemei n cauz i se poate realiza i un schimb de idei. Exemple de tehnici pe care le pot propune participanii: Numr pn la 10; Plec n alt parte i m rentorc la situaie mai trziu; M opresc, analizez care sunt cauzele care au produs aceast emoie; M gndesc la aceast situaie din punctul de vedere al altei persoane; Meditez; M gndesc la ceva vesel; ncerc s rezolv situaie cu calm, etc.

240

Anexa 10 Programul complex de intervenie psihologic de diminuare a anxietii colare la preadolescenii de 10 12 ani Activitatea nr. 1 Scopul activitii: familiarizarea cu copiii; cunoaterea reciproc a participanilor; instituirea unei atmosfere favorabile lucrului n grup prin stabilirea unor reguli ale participrii; concretizarea intereselor i scopurilor fiecrui participant i ale grupului; dezvoltarea capacitilor de autoprezentare. Materialele necesare: planuri pentru activitatea Facem cunotin, hrtie, creioane colorate, carioca, foarfece, band adeziv, coal de hrtie, marcatori de text, cret colorat, casetofon i un CD cu muzic relaxant, o jucrie talismanul grupei. Mersul activitii: 1. Cuvnt introductiv al animatorului. Scopul: informarea participanilor grupului despre scopul i formele activitilor. 2. Exerciiul Facem cunotin. Scopul: copiii fac cunotin unii cu alii. Participanii se grupeaz cte doi i cu ajutorul tehnicii Ochi n ochi fr cuvinte cu ajutorul privirii s se neleag ntre ei cine cu cine va fi n pereche (n cazul unui numr impar de participani, se constituie un grup din 3 persoane). Fiecare pereche primete un plan al interviului. Peste 6 7 minute fiecare participant i prezint partenerul. Planul interviului: a. Numele, prenumele, clasa. b. De cnd nva n aceast coal? c. i place s nvee n aceast coal? d. Obiectele preferate i cele nepreferate. e. Hobby-uri? f. Tot ceea ce dorete s povesteasc despre sine n afar de ntrebrile puse. 3. Activitatea Cartea de vizit. Scopul: fiecare participant s-i aleag un prenume pentru training. Preadolescenii i aleg un prenume pentru training pe care l scriu pe o carte de vizit (cartea de vizit poate avea orice form). n confecionarea ei se utilizeaz creioanele colorate i carioca. n timpul activitii este necesar de a schimba percepia copilului cu privire la training (deseori edinele sunt percepute de copii ca lecii). 4. Desenul Inscripia pe maiou. Scopul: dezvoltarea capacitii de autoprezentare. Psihologul le vorbete copiilor despre maiouri cu diferite inscripii i le aduce exemple de inscripii care vorbesc. Copiii timp de 5 7 minute trebuie s alctuiasc i s desene o astfel de inscripie pe coperta agendei activitilor. Se discut despre faptul c inscripia poate fi ulterior schimbat. Este important ca ea s spun ceva despre elevul de acum (despre activitile lui preferate, despre atitudinea fa de cei din jur, despre jocurile preferate). Dup finisarea desenelor copiii citesc inscripia de pe agend. Se iniiaz o discuie pe tema: despre ce ne vorbesc inscripiile de pe maiouri i ce mesaj dorim s transmitem celor din jur prin intermediul lor. n final animatorul poate arta copiilor un maiou propriu cu o inscripie (e de dorit ca inscripia s fie hazlie). 5. Stabilirea regulilor dup care se vor desfura edinele. Scopul: reglementarea activitilor conform regulilor acceptate benevol. Se efectueaz un brainstorming. Ideile copiilor se nscriu pe tabl. Grupul discut regulile propuse i elaboreaz altele folosind materialele rezultate mai sus: 1. S se respecte reciproc.

241

2. Vorbete doar o singur persoan, iar ceilali privesc i ascult atent. 3. Fiecare are dreptul s pstreze tcerea i s nu ia parte dac nu dorete la discutarea unei probleme. 4. Reine c poate fi mai mult dect un singur rspuns corect. 5. S nu se discute personalitatea, ci doar activitile ei. 6. Regulile se consemneaz pe o coal de hrtie care ntotdeauna va fi afiat pe un perete n ncperea unde se vor realiza activitile. 6. Jocul Figurile geometrice. Scopul: dezvoltarea coeziunii grupului; formarea motivaiei pentru lucrul n grup; dezvoltarea empatiei. Copiii se deplaseaz prin clas cu ochii nchii zumzind. La semnalul psihologului participanii se opresc i trebuie s se aranjeze n cerc. Nici ntr-un caz nu se deschid ochii. Jocul se ncheie atunci cnd copiii formeaz un cerc. Se acord 7 10 ncercri. Jocul se oprete la cea mai reuit ncercare. Psihologul fixeaz formele cercurilor primite pe tabl. Dup finisare se discut activitatea i se subliniaz importana lucrului n grup. (Dac cercul nu se primete atunci nici un participant nu a respectat cerinele jocului). 7. nviorarea Energia nalt. Scopul: ncrcarea cu energie i folosirea optim a ei. Participanii se aeaz n cerc. Animatorul cu o voce plcut le spune copiilor: Imaginaiv cerul noaptea, alegei cea mai strlucitoare stea i acum nghiii-o. Ea explodeaz n voi mplndu-v cu energie. Energia ptrunde n toate celulele organismului i dorii s facei ceva. 8. Reflexia rezultatelor activitii. Scopul: asimilarea experienei, discutarea concluziilor. Pe cerc copiii povestesc despre ce a fost nou i important pentru ei. Se elaboreaz un ritual de ncheiere a edinei, care s conin elemente ale reflexiei. Toi copiii se iau de mini i cnt un cntec. Tema pentru acas: Participanilor li se propune s ndeplineasc exerciiul Universul meu. Pe o foaie copiii trebuie s deseneze un soare. n centrul soarelui s scrie pronumele eu. Apoi din centrul acestui eu centrul universului propriu s traseze linii la stelele i planetele (care trebuie completate): Ocupaia mea preferat . Culoarea mea preferat . Animalul meu preferat . Prietenul meu cel mai bun . Sunetul meu preferat . Aromatul meu preferat . Jocul meu preferat . Hainele mele preferate . Muzica mea preferat . Anotimpul meu preferat . Cel mai mult mi place s fac . Locul unde mi place cel mai mult s fiu . Cntreul (cntreaa) / trupa mea preferat . Personajele mele preferate . Am capaciti pentru . Omul pe care l admir cel mai multe este . Cel mai bine mi se primete . tiu c voi putea . Am ncredere n mine pentru c . Activitatea nr. 2 Scopul activitii:
242

dezvoltarea atmosferei de colaborare i coeziune grupal; implicarea fiecrui participant n activitile grupale; consolidarea regulilor; exersarea tehnicilor pentru nlturarea ncordrii psihomusculare. Materialele necesare: figura 1 i figura 2 pentru activitatea Lumea magic a emoiilor, talismanul. Mersul activitii: 1. Ritualul salutului. Scopul: desctuarea copiilor; predispunerea lor pentru activitate. Se alege un ritual de salut care conine elemente reflexive. Copiii se salutul unul cu altul prin intermediul gesturilor i mimicii ntr-un mod ct mai neobinuit. Discutarea temei realizate acas. 2. Exerciiul Enumer regulile. Scopul: consolidarea regulilor stabilite i acceptarea responsabilitii pentru respectarea lor. Este o variant a jocului bulgrele de zpad. Un participant enun o regul urmtorul repet prima regul i numete i el o alt regul, etc. Dac copilul nu i poate aminti o regul sau regulile s-au epuizat atunci el va reproduce nc odat toate regulile enumerate. La sfritul exerciiului regulile sunt expuse pe perete. Ulterior pe parcursul edinelor respectarea regulilor este monitorizat cu strictee. 3. Jocul Numr pn la 10. Scopul: dezvoltarea coeziunii grupului. Toi copiii se aranjeaz n cerc fr ca s se ating ntre ei cu umerii i coatele. La indicaia animatorului preadolescenii nchid ochii. Grupul trebuie s numere pn la 10. Dac mai muli copii numesc aceeai cifr numrtoare se reia de la nceput. Jocul poate trezi emoii foarte puternice la copii inclusiv agresivitatea. La finele jocului se poate propune ca copiii n scopul eliberrii de emoiile negative s strige tare. 4. Jocul Aranjai-v n cerc. Scopul: stabilirea contactului ntre copii. Participanii se deplaseaz liber prin clas cu ochii nchii. Apoi la semnalul psihologului (cu ochii nchii i fr ca s converseze ntre ei) trebuie s se aranjeze n cerc. Rezultatul se obine doar atunci cnd jocul este realizat de mai multe ori. 5. Jocul Zpceala. Scopul: diminuarea distanei psihologice ntre copii. Se alege un voluntar care prsete clasa. Ceilali participani se aranjeaz n cerc se in de mini i se nclcesc schimbndu-i locul, ntorcndu-se sub diferite unghiuri. La ntoarcerea sa n clas voluntarul trebuie s-i desclceasc pe toi n aa fel nct copiii s formeze din nou cercul. Dac ndeplinirea activitii necesit mult timp se permite voluntarului s dezlege minile unei perechi de participani i schimbarea locului acestor participani. 6. Exerciiul Plastilina. Scopul: nlturarea ncordrii psihomusculare; restabilirea puterilor. Un copil ridic braul altui copil, devenit plastilin. Cel din urm trebuie s se lase modelat. ntr-o prim faz, sculptorul ridic braul apoi l las s cad astfel nct s-i creeze colegului noiunea de contracie (sau tare) i decontracie (relaxare sau moale). Apoi ntr-o a doua faz sculptorul i instaleaz partenerul n orice alt poziie. 7. Ritualul ncheierii activitii. Scopul: asimilarea experienei; ieirea din edin. Copiii rspund pe cerc de ce culoarea este dispoziia lor dup finisarea activitilor. Toi copiii se iau de mini i zmbesc unul altuia. Tema pentru acas: Lumea magic a emoiilor. n faa copilului (copiilor) se aranjeaz 8 creioane (rou, galben, albastru, verde, violet, cafeniu, sur i negru) i foaia metodicii. Instruciunea 1. Undeva foarte i foarte aproape sau poate undeva foarte departe este o lume magic unde triesc toate emoiile (Bucuria, Satisfacia, Frica, Vina, Suprarea, Tristeea, Furia i Interesul). Toate emoiile locuiesc n csue colorate. De fapt fiecare emoie triete ntr-o csu de anumit culoare. Cineva locuiete n csua roie, cineva n cea albastr, cineva n cea neagr, iar cineva n verde. n fiece zi din zori i pn la apus locuitorii lumii magice muncesc. Dar n una din zile s-a ntmplat o nenorocire asupra lumii magice s-a abtut un uragan. Vntul i ploaia au fost att de puternice nct au distrus toate casele. Locuitorii lumii magice au reuit s

243

se ascund, dar din pcate nu au putut salva casele. Dup ce uraganul a trecut locuitorii au ieit din ascunztoare i i-au vzut casele distruse. Plini de disperare i cu lacrimi n ochi oamenii sau apucat s-i refac csuele. Dar se pare c aici nu s-au ncheiat suferinele locuitorilor, uraganul a splat toate culorile. Tu ai creioane colorate. Te rog, ajut-i pe locuitori s-i coloreze csuele. (Astfel copiilor li se propune s lucreze cu rubric csuele a figurii 1). Instruciunea 2. i mulumesc din partea tuturor locuitorilor lumii magice. Tu ai refcut lumea lor. Eti un adevrat magician! Dar a aprut o mic dilem. Uraganul i-a speriat att de tare pe locuitorii lumii magice nct ei au uitat n ce csue de ce culoare triau. Te rog ajut-i pe locuitorii s-i gseasc casa. Coloreaz sau subliniaz culoarea emoiei (locuitorului) cu culoarea corespunztoare csuei. (n acest caz copiii vor lucra cu rubric locuitorii a figurii 1). Instruciunea 3. Mulumesc! Tu nu doar ai refcut lumea ci i ai ajutat locuitorii s-i gseasc casele. Dar cum vom putea cltori prin aceast lume dac nu avem o hart? Doar fiecare ar are teritoriul i graniele sale. Teritoriul rii se deseneaz pe hart. Uit-te, ai n faa ta harta lumii magice a emoiilor (moderatorul arat silueta omului). Dar ea este pustie. Dup reconstituirea lumii harta nc nu a fost refcut. Doar tu poi colora harta. Pentru asta folosete-te de creioanele magice. Ele te au ajutat deja s refaci csuele lumii magice acum te vor ajuta s colorezi i harta. Dac privind harta lumii, copilul va spune c acesta e un om, psihologul i va explic c hrile diferitor au form diferit. De exemplu harta Italiei seamn cu o cizm (este binevenit de a avea la ndemn atlasul geografic).

244

Figura 1 Numele Prenumele Vrsta Data Csuele Lumea magic a emoiilor Locuitorii Bucuria

Satisfacia

Frica

Vina

Suprarea

Tristeea

Furia

Interesul

245

Figura 2 Harta lumii magice

246

Activitatea nr. 3 Scopul activitii: consolidarea motivaiei de lucru n grup; cunoaterea motivaiei personale i orientarea pozitiv a acesteia; formarea sentimentului succesului; contientizarea scopurilor personale; dezvoltarea ncrederii n sine; exersarea tehnicilor pentru relaxare i restabilirea echilibrului psihic. Materialele necesare: casetofon, un CD cu muzic instrumental, hrtie, creioane colorate, carioca, band adeziv, talismanul. Mersul activitii: 1. Ritualul salutului. Scopul: introducerea n activitate, diminuarea strii de monotonie sau tensiune. Preadolescenii sunt ntrebai de ce not (pe o scala de la 1 la 10) este dispoziia lor. Se analizeaz emoiile. Se discut. 2. Jocul Turnul de control. Scopul: stabilirea contactului ntre participani; dezvoltarea ncrederii; favorizarea colaborrii. Se formeaz perechi i se nominalizeaz cine este avion i cine turnul de control. Se face o pist cu dou rnduri de scaune i obstacole pe traseul de aterizare. Avionul are ochii legai i turnul de control trebuie s-l dirijeze verbal, evitnd obstacolele pentru o aterizare favorabil. Dup aceasta rolurile se schimb fiind posibil i modificarea situaiei pe pista de obstacole. Se examineaz cum s-au simit participanii. 3. Jocul Un scaun. Scopul: formarea dispoziiei de lucru, consolidarea motivaiei de lucru n grup. Participanii se amestec liber. La indicaia animatorului ei trebuie s se aeze pe scaun. Dup fiecare tur se scoate cte un scaun. Toi participanii trebuie s se aeze pe scaun. Jocul continu pn cnd toi participanii se aeaz pe un singur scaun. n concluzie se discut despre faptul c copiii au fcut fa unei sarcini complicate. Dac la cineva din participani apar emoii negative n legtur cu contactul fizic este posibil utilizarea regulii Stop. Discutarea temei realizate acas. 4. Desenul Succesele mele. Scopul: verbalizarea propriilor scopuri de participare la activitile organizate. Participanii primesc nsrcinarea: Imagineaz-i c edinele noastre s-au finisat. Deseneaz-te pe tine la sfritul edinelor (este de dorit ca activitatea s se realizeze sub muzic). Dup finisarea desenului se realizeaz o expoziie cu desenele copiilor fiecare povestind ce a desenat. n cazul nendeplinirii cerinelor psihologul poate aplica anumite sanciuni. 5. Exerciiul Meritele mele. Scopul: dezvoltarea ncrederii n sine. Fiecare membru al grupului vorbete despre propriile merite, evideniind ceea ce-i sprijin ncrederea n sine n diverse situaii. 6. Tehnica de relaxare: Valul. Scopul: relaxarea; obinerea echilibru psihic. Cu gambele uor ndoite, cu spatele ntins, copiii mimeaz, cu ajutorul braelor, du-te-vino-ul mrii pe plaj. Fluxul este reprezentat de ridicarea braelor la nlimea umerilor; refluxul, prin coborrea lent a braelor, cu palmele ndreptate spre sol, mngind nisipul plajei. Micrii i se poate asocia un ritm respirator (inspiraie o dat cu ridicarea braelor, expiraie prin coborrea lor). 7. Exprimarea prin micare. Scopul: crearea unei atmosfere de grup pozitive prin uniformizarea tririlor afective; facilitarea nceperii crerii coeziunii de grup prin omogenizarea tririlor pozitive. Copiii sunt aezai n picioare, n cerc, inndu-se de mn. Fiecare propune, pe rnd, cte o micare. Micarea propus este executat de fiecare participant, urmnd ca apoi s fie executat de toi n acelai timp. Pe parcursul desfurrii exerciiului, copiii trebuie s se in permanent de mini. acelai exerciiu pe fond muzical se transform n dans-terapie centrat pe identificare i coeziune. Efectele obinute n urma aplicrii exerciiului: Copiii au contientizat faptul c n grup

247

fiecare membru este acceptat, apreciat pentru ceea ce ofer el, pentru ceea ce este el. De asemenea, copiii au realizat faptul c li se ofer libertatea de manifestare, fr a fi condamnai, criticai pentru ceea ce ei propun, pentru ceea ce ei realizeaz. S-au oferit i s-au primit ncurajri. S-a realizat o atmosfer relaxant, de voioie i bun dispoziie, pe baza unei implicri totale a tuturor participanilor n activitatea dans-terapeutic, perceput de copii ca un joc veritabil. Se remarc un nceput de iniiativ i spontaneitate la 2 dintre copii. 8. Reflexia rezultatelor activitii. Scopul: asimilarea experienei; ieirea din edin. Toi copiii se iau de mini i recit o poezie. Tema pentru acas: Activitatea Autocolajul. Fiecare participant va realiza pe o foaie de hrtie (A3) folosind decupri din ziare i reviste, creioane colorate, carioca, marcatori de texte un colaj pentru a se reprezenta pe sine. Activitatea nr. 4 Scopul activitii: identificarea i valorificarea experienei pozitive din trecut; dezvoltarea deprinderilor de relaxare i reglare psihic; dezvoltarea imaginaiei i a creativitii; informarea copiilor despre noiunea de anxietate; analiza situaiilor colare ce determin anxietatea. Materialele necesare: talismanul. Mersul activitii: 1. Ritualul salutului. Scopul: introducerea n activitate; crearea dispoziiei de lucru. Psihologul propune o variant a salutului: toi formeaz un cerc, mna stng o ridic cu palma n sus, cea dreapt o ridic cu palma n jos n acest mod unind-o cu cea a vecinului i pronun n cor Bu-na zi-ua. La ultima silab i desprind minile i bat din palme. Se repet de cteva ori. 2. Exerciiul Plcut i nou. Scopul: actualizarea experienei pozitive a participanilor; coeziunea grupului. Copiii rspund pe cerc la ntrebrile: Ce eveniment plcut i nou s-a ntmplat cu voi n ultimele sptmni?, Ce ai vzut hazliu i frumos?. Uneori unii copii pot s rspund c nu li s-a ntmplat nimic plcut. Atunci psihologul poate reaminti copiilor c bucuriile nu neaprat trebuie s fie mari i grandioase. Orice lucru mic poate trezi emoii pozitive. Este important s inem minte asta atrgndu-le mai mult atenia asupra lucrurilor mici. 3. Exerciiul Plimbarea printr-o pdure de poveste. Scopul: nlturarea ncordrii emoionale; activizarea copiilor; dezvoltarea imaginaiei i creativitii. Animatorul propune copiilor s-i imagineze c se plimb printr-o pdure de poveste transformndu-se imaginar n diferite animale (iepure, lup, vulpe, urs, arpe, cine, pisic, broasc, giraf, etc.). Dup finisarea exerciiului copiii vorbesc despre emoiile trite n timpul activitii. n timpul ndeplinirii exerciiului este important de meninut o atmosfer psihologic calm i binevoitoare. Discutarea temei realizate acas. 4. Discutarea noiunii de anxietate. Scopul: contientizarea sensului noiunii de anxietate. Preadolescenii vor rspunde la ntrebarea: Ce asocieri le trezete termenul de anxietate? Ideile copiilor se nscriu pe tabl. n cadrul conversaiilor ulterioare este semnificativ de a aduce copiii la ideea (faptul) c anxietatea este o anumit stare a individului ntro perioad limitat de timp, fie o nsuire (trstur) stabil de personalitate care se manifest prin neliniti, tensiuni, ncordri, sentimente de neputin / neajutorare n faa unui pericol real sau imaginar, lips de energie n faa factorilor externi ce apar ca ameninri i pericol, team difuz.

248

5. Exerciiul Ce situaii colare i trezesc ncordare i nelinite?. Scopul: contientizarea propriei experiene; primirea un suport emoional de la cei din jur (nu sunt unicul cu probleme). Participanii pe rnd rspund la ntrebarea: Ce situaii colare i trezesc ncordare i nelinite?. Psihologul insist ca copii s povesteasc situaii concrete din viaa sa colar i s nu se rezume la fraze generale. 6. Meditaia Aerul pur. Scopul: nvarea deprinderilor de relaxare i autoreglare a strii psihice. Copiii se relaxeaz i i observ propria respiraie, imaginndu-i aerul inspirat i cel expirat. Participanii vd c inspir un aer pur i transparent, iar expir un aer cafeniu i netransparent. Asta se ntmpl datorit faptului c tot ceea ce s-a ntmplat de-a lungul zilei (toate problemele, neplcerile, conflictele, emoiile negative) sunt eliminate din organism odat cu expirarea aerului. Treptat aerul expirat devine mai pur i transparent. Copii observ acest proces. n final se povestete experiena personal. 7. Compunere Sunt o persoan deosebit. Scopul: cunoaterea de sine, descoperirea propriilor caliti, fortificarea stimei de sine. Preadolescenii scrie o compunere pe tema Sunt o persoan deosebit (se pot propune i alte teme: Despre mine, Emoiile mele). 8. Ritualul ncheierii activitii. Scopul: asimilarea experienei. Copii rspund la ntrebarea Ce le-a fost interesant i ce le-a plcut la edin?. Toi copiii se iau de mini, cineva din copii povestete un banc despre coal. Tema pentru acas: Activitatea Portretul omului curajos. Fiecare copil i va imagina un om curajos i l va desena. Ulterior preadolescenii vor scrie o compunere n care l vor descrie pe curajos. Activitatea nr. 5 Scopul activitii: verbalizarea coninutului anxietii colare; contientizarea problemelor legate de anxietatea colar; nlturarea mecanismelor de aprare i a rezistenelor; dezvoltarea ncrederii n sine. Materialele necesare: hrtie, creioane colorate, talismanul. Mersul activitii: 1. Ritualul salutului. Scopul: introducerea n activitate; relaxarea; ridicarea dispoziiei. Participanii merg n cerc dansnd i cntnd o pies vesel i bine cunoscut de toi. 2. Jocul Dansul n perechi. Scopul: stabilirea contactului ntre participani; predispunerea copiilor pentru lucrul n grup; dezvoltarea ncrederii n sine. Toi participanii se mpart n perechi i se lipesc spinare la spinare unul de altul. n cazul unui numr impar de participani, cel rmas fr pereche se mic prin sal i cnt odat cu muzica sau se alipete oricrei perechi. Perechile se mic i ele prin sal n pas de dans, rmnnd lipii unii de spatele celuilalt. Cnd se oprete melodia, fiecare i caut un nou partener de dans. Perechile nu trebuie s se repete. Discutarea temei realizate acas. 3. Desenul Eu la coal. Scopul: verbalizarea coninutului anxietii colare. Participanii realizeaz un desen pe tema: Eu la coal. La finisare copii povestesc ce au desenat. 4. Exerciiul Sperietori. Scopul verbalizarea cauzelor, factorilor propriei anxieti colare. Psihologul citete copiilor o istorioar groaznic despre coal. Istorioara: ntr-o coal a venit un biat nou. n prima zi dup lecii toi copii au plecat acas, doar biatul a mai rmas la coal. Plimbndu-se prin clasele colii copilul s-a ntlnit cu femeia de serviciu, care i-a spus s plece acas pentru c prin coal se plimb groaznicii dini roii. Biatul i-a rspuns c va pleca imediat ce va termina plimbarea prin coal. Mergnd de la o clas la alta copilul a intrat ntr-un cabinet unde a i adormit. Cnd ceasul a trecut de miezul nopii n clas au aprut groaznicii dini roii. Ei s-au aruncat asupra

249

biatului i l-au mncat. Diminea cnd elevii au venit la coal ntr-una din clase au gsit oase de copil. Toi au fost verificai. Dar dinii roii aa i nu au fost gsii. Doar directorul nu a fost verificat. Cineva a insistat ca i directorul s fie verificat i dinii roi erau chiar ai directorului. Copiii trebuie s efectueze un desen care are ca motiv istorioara citit. Se discut despre un posibil final pozitiv al istorioarei. mpreun n cerc copiii alctuiesc un final pozitiv. 5. Exerciiul Amintirile tmduitoare. Scopul: actualizarea emoiilor pozitive; restabilirea resurselor interioare; nlturarea strii depresive. Animatorul le citete copiilor urmtoarea instruciune: Aezai-v comod, reinei respiraia 5 10 secunde apoi expirai. Repetai exerciiul de trei ori. Apoi revenii la respiraia normal. Simii cum v relaxai corpul i contiina. Dispare forfota, dispar problemele, v simii bine. n trecut ai avut situaii plcute. De mult timp nu v-ai amintit de ele. Unele au importante altele nu, dar toate v bucurau, v aduceau fericire! Amintii-v acum ziua fericit, readucei la via orele, minutele trecute, cnd erai fericii, iubii, necesari cuiva, veseli. Trii nou acest trecut fericit, simii-l, ascultai-l, vedei-l din nou. Numrai pn la cinci i lent rentoarcei-v la realitate. 6. Exerciiul Compliment. Scopul: dezvoltarea ncrederii n sine. Membrii grupului formeaz un cerc transmind mingea. Ceilali trebuie s numeasc calitile pozitive ale participantului care ine mingea n mn. 7. Tehnica Cercul miestriei. Scopul: dezvoltarea ncrederii n sine. Tehnica se realizeaz n cteva etape: Caliti. Participanii vor scrie o list de caliti / capaciti (7 10) pe care doresc s le mbunteasc: linitea; concentrarea, ncrederea n sine, buntatea. Purttorul. Aici copiii vor consemna alturi de fiecare calitate numele unei persoane, a unui animal sau un fenomen la care aceasta calitate este foarte bine dezvoltat. linitea bradul; concentrarea laserul; ncrederea n sine leul; buntatea cinele. Noua calitate. Preadolescenii scriu fiecare calitate pe o cte o foaie separat i ncearc s-o reprezinte. Cercul miestriei. Copii creeaz cercul miestriei domeniul, unde sunt concentrate toate resursele sale: capacitile, strile, cunotinele, etc. Foaia este aezat pe podea, copilul calc pe ea i simte tot ceea ce are. Personificarea n purttor. Foile vor fi puse pe podea conform acelor ceasornicului la o distan egal de cercul miestriei. Clcnd pe fiecare foaie copii vor trebui s personifice la maxim calitatea dorit. Integrarea. Dup ce au trecut prin toate foile, copiii se ntorc la foaia cu cercul miestriei. Dup asta vor calca i pe aceast foaia i ncearc s vad ce s-a schimbat aici. 8. Ritualul ncheierii activitii. Scopul: asimilarea experienei, ieirea din activitate. Toi copii se in de mn i i iau la revedere ntr-un mod ct mai neobinuit. Tema pentru acas: Desenul Colegii mei de clas. Copiii vor realiza un desen n care va reprezenta colegii si de clas. Activitatea nr. 6

250

Scopul activitii: exersarea comportamentelor eficiente n situaii colare ce provoac nelinite, spaim i fric; destinderea anxietii colare; consolidarea contiinei de sine; dezvoltarea ncrederii n sine; dezvoltarea capacitilor de autoprezentare pozitiv. Materialele necesare: casetofon, un CD cu muzic instrumental, hrtie, stilouri, fie cu regulile pentru scrierea povestirilor groaznice (pentru exerciiul nr. 3), talismanul. Mersul activitii: 1. Ritualul salutului. Scopul: introducerea n activitate; relaxarea. Cnd psihologul numete o cifr copiii trebuie s se ridice n picioare. Numrul copiilor trebuie s corespund cu cifra numit. 2. Exerciiul Dirijorul. Scopul: diminuarea strii de monotonie; crearea motivaiei de lucru. Participanii sunt invitai s se ridice de pe scaune i s lase spaiu suficient n jurul lor, astfel nct s nu loveasc sau s fie lovii de alii n timpul micrii libere a minilor. Psihologul le spune c au ctigat dreptul de a dirija pentru urmtoarele 5 minute Orchestra Moldovei, renumit n toat lumea. La fel psihologul le poate spune copiilor c dirijarea satirizat a unei orchestre este considerat un exerciiu excelent pentru relaxarea emoional i fizic. Apoi se include o pies i se propune participanilor s dirijeze simultan orchestra. Activitatea are succes dac se alege atent muzica. Se recomand alegerea unei piese care este familiar tuturor, astfel nct participanii s tie ce pasaje urmeaz. Muzica trebuie s aib un ritm relativ rapid pentru a stimula dirijarea energic (marurile sau valsurile lui Strauss vor fi foarte binevenite); muzica de diverse genuri i tempouri necesit la fel diferite stiluri de dirijare. 3. Exerciiul Scrierea unei povestiri groaznice. Scopul: verbalizarea i aprofundarea amnunit a anxietii colare n form proiectiv. Participanii se mpart n perechi (mprirea se face cu ochii nchii, fiecare copil avnd ochii nchii cnd i alege un partener). Pe baza unor povestiri groaznice cunoscute se stabilesc o serie de reguli de scriere a lor. Printre acestea vom enumera: n povestire nu se folosesc nume, doar un biat, o feti; aciunea se desfoar ntr-un ora, pe o strad; n povestire ntotdeauna este un erou principal i ceva necunoscut ce l sperie sau l urmrete; la nceput crete ncordarea apoi are loc momentul culminant (ceva foarte groaznic); n momentul culminant se clarific ce l sperie pe erou, n deznodmnt se ntmpl ceva plcut sau hazliu. (Regulile se pregtesc din timp, i pot fi prezentate copiilor pe fie). Participanii primesc fiele cu reguli i n perechi trebuie s alctuiasc cte o povestire groaznic pe tema vieii colare. Activitatea se realizeaz sub muzic. Dac cineva din preadolesceni nu dorete s compun un final fericit (pozitiv) pentru povestirea sa, atunci el este ncurajat s-o fac, se cere ajutorul grupului. 4. Exerciiul Citirea povestirilor groaznice. Scopul: destinderea anxietii colare. Copiii citesc compunerile sale cu voci nfricotoare. Ceilali participani n acest timp exprim nelinite, spaim i fric. n momentul culminant strig, n momentul deznodmntului toi rsufl uurat. Psihologul modeleaz comportamentul copiilor. 5. Relaxarea Pompa i mingea. Scopul: nlturarea ncordrii. Copiii sunt mprii n perechi, unul este pompa, cellalt mingea. Cnd mingea este dezumflat, copilul este totalmente relaxat, capul este aplecat n jos, picioarele sunt semindoite. Odat cu procesul de umflare a mingii cu ajutorul pompei care este nsoit de sunetul sss, mingea se

251

ndreapt (copilul i ndreapt capul, i dezdoaie picioare), apoi se dezumfl cu sunetul sss (copilul revine la poziia iniial). Ulterior participanii se schimb cu rolurile. Discutarea temei realizate acas. 6. Exerciiul Pot face bine acest lucru. Scopul: dezvoltarea ncrederii n sine. Fiecare participant povestete timp de 60 sec. despre un lucru pe care l poate face foarte bine. Dup finisarea exerciiului se pune n discuie urmtoarea ntrebare: Cum s-au simit participanii n timpul activitii?. 7. Exerciiul Versoul monedei. Scopul: dezvoltarea ncrederii n sine. Se scriu pe foaie momentele neplcute din via, eecurile, iar n dreapta lor se face interpretarea pozitiv. Se discut emoiile. 8. Relaxarea Imaginai-v cuvntul .... Scopul: relaxarea. Imaginai-v cuvntul Relaxaiv scris mare n faa voastr. Concentrai-v asupra lui, cum arat i cum te simi cnd eti relaxat. Dac vreun alt gnd ptrunde n minte, nu e nici o problem. Ignorai-l (sau imaginai-v c zboar) i continuai s v concentrai la cuvntul Relaxai-v. 9. Ritualul ncheierii activitii. Scopul: asimilarea experienei, ieirea din activitate. Exerciiul La revedere. Psihologul numete o liter. Acei copii a cror nume ncep cu litera numit de psiholog se ridic n picioare i rostesc n cor: La revedere. Tema pentru acas: Desenul Autoportretul. Copiii deseneaz imaginea real a sa ndeplinind urmtoarele condiii: dup memorie; timp de 2 minute; cu ochii nchii; autoportret cu exagerarea calitilor eseniale. Activitatea nr. 7 Scopul activitii: identificarea i valorificarea posibilitilor de lucru cu propriile emoii; destinderea fricilor colare; dezvoltarea deprinderilor de relaxare i reglare psihic; exersarea unui model de comportament pozitiv n situaiile colare. Materialele necesare: hrtie, creioane colorate, carioca, acuarel, talismanul. Mersul activitii: 1. Ritualul salutului. Scopul: introducerea n activitate, diminuarea strii de monotonie sau tensiune. Cte un copil iese n centru i el trebuie s plece prin orice mijloace (cu excepia celor verbale) s stabileasc contact cu fiecare copil. 2. Jocul Schimbai-v locurile cei care . Scopul: coeziunea grupului; obinerea cunotinelor unul despre altul. Se alege un voluntar. El se plaseaz n cerc. Ceilali participani stau pe scaune (numrul scaunelor corespunde cu numrul copiilor, excepie fcnd voluntarul). Voluntarul enun propoziia: Schimbai-v locurile cei care finisnd-o cu o caracteristic pe care o posed el i care este specific i altor participani ai grupului (de exemplu: Schimbai-v locurile cei care au venit la coal cu temele nefcute). Copiilor ce le este caracteristic enunul se schimb cu locurile. Voluntarul trebuie i el s reueasc s schimbe locul. Copilul ce rmne fr loc pe scaun va fi urmtorul care v-a enuna o propoziie. Deseori jocul se realizeaz dinamic i glgios, de aceea psihologul trebuie s fie atent la sigurana fizic a copiilor. Dac copii se axeaz doar pe caracteristici exterioare atunci ei trebuie redirecionai i la trsturile de personalitate. Discutarea temei realizate acas. 3. Examinarea conceptului de fric. Scopul: contientizarea sensului conceptului fric; acceptarea propriilor frici. Copiii sunt ntrebai ce asocieri le trezete termenul de fric.

252

Toate prerile copiilor se nscriu pe tabl. Se propune urmtoarea tem pentru discuie: de ce omul are nevoie de fric i cum frica l deranjeaz pe om. 4. Informarea. Scopul: ridicarea motivaiei participanilor n lucrul cu propriile emoii. Psihologul le povestete preadolescenilor: Toate evenimentele neplcute trezesc emoii negative. De la natur suntem nzestrai cu mecanismul de nlturare a emoiilor negative. Dar deseori acest mecanism este ntrerupt (suntem linitii nu plnge, eti mare deja, etc.). n cazul n care emoiile negative nu sunt nlturate, durerea rmne i anume atunci intervin problemele psihice. Scopul activitii psihologului este de a nva omul s i destind emoiile i tririle, nedunnd-i sie i nici celor din jur. Frica se descarc prin rs, transpiraie i tremur. 5. Exerciiul Povestire despre frica colar. Scopul: destinderea fricilor. Preadolescenii vor povesti pe cerc cu un ton linitit despre un eveniment stranic din viaa sa colar. Dup exerciiu se realizeaz schimbul de triri i emoii. Unii copii triesc emoii dificile n timpul povestirii aici este important intervenia psihologului pentru modelarea comportamentului copilului. 6. Activitatea Desenarea fricilor colare. Scopul: destinderea fricilor. Pe foi participanii deseneaz propriile frici. Odat cu finisarea desenelor copii pot face orice doresc cu ele. La finisarea activitii copiii i mprtesc experiena. n timpul ndeplinirii exerciiului este important ca psihologul s lucreze individual cu fiecare participant orientnd copilul la exprimarea propriilor triri i emoii. 7. Tehnica de relaxare Cascada. Scopul: relaxarea. Toi preadolescenii primesc urmtoarea instruciune: Aezai-v comod i nchidei ochii. Inspirai i expirai adnc de 2 3 ori. Imaginai-v c stai lng o cascad. Cascada nu este una obinuit, n loc de ap, n jos cade o lumin alb moale. Acum imaginai-v c v aflai sub aceast cascad i simii cum aceast minunat lumin alb se prelinge prin capul vostru. Simii cum se relaxeaz fruntea voastr, apoi gura, apoi muchii gtului. Din ceaf, lumina alb curge pe umerii votri i fac ca acetia s devin moi i relaxai. Acum lumina se prelinge pe spate i observai cum din spate dispare ncordarea el devenind moale i relaxat. Acum lumina curge pe pieptul vostru spre abdomen. Simii cum se relaxeaz el i observai c fr nici un efort suplimentar putei inspira i expira mai uor. Asta v permite s v simii plcut, relaxai. Lsai lumina s curg prin minile, palmele i degetele voastre. Observai cum minile i palmele devin mai moi i se relaxeaz. Lumina se prelinge i prin picioare coborndu-se spre tlpi. Simii c i acestea se relaxeaz i devin moi. Aceast cascad minunat din lumin alb nvluie tot corpul vostru. V simii absolut linitit i calm. Cu fiecare inspiraie i expiraie suntei din ce n ce mai relaxat i v umplei cu fore noi i proaspete (30 de secunde). Acum mulumii acestei cascade a luminii pentru faptul c va relaxat aa de minunat. Acum ntindei-v puin, ndreptai-v i deschidei ochii. 8. Feedback-ul. Scopul: asimilarea experienei. Copii sunt rugai s rspund la ntrebarea Ce le-a fost interesant i ce le-a plcut la edin?. Tema pentru acas: Activitatea Visul devenit realitate. Participanii aleg unul din visele lor cele mai importante. La dorin, vor scrie o poveste sau o pies de teatru n care i imagineaz c i-au ndeplinit visul. Dac prefer, pot realiza o pictur sau un reportaj. Activitatea nr. 8 Scopul activitii: destinderea fricii; exersarea tehnicilor pentru nlturarea ncordrii psihoemoionale; dezvoltarea creativitii. Materialele necesare: hrtie, creioane colorate, carioca, mingea, talismanul. Mersul activitii:

253

1. Ritualul salutului. Scopul: introducerea n activitate. Copiii sunt ntrebai de ce culoare este dispoziia lor. Fiecare pe rnd numete culoarea dispoziiei sale i explic de ce anume de aa culoare este dispoziia sa. 2. Exprimarea prin micare. Plimbarea prin pdurea de poveste. Scopul: nlturarea ncordrii musculare; activizarea copiilor; dezvoltarea creativitii. Participanii formeaz un cerc. Moderatorul le prezint urmtoarea instruciune: Imaginai-v c v aflai ntr-o pdure de poveste i v plimbai pe pmnt diferit: (iarb verde i moale; nisip cald; zpad rece; covor de frunze aurii; bltoac, etc.). La finisarea activitii copii vor rspunde la ntrebarea ce le-a plcut cel mai mult i ce dificulti au ntmpinat n ndeplinirea exerciiului. 3. Repetarea teoriei. Scopul: actualizarea materialului teoretic; formarea motivaiei de lucru cu emoiile. Se discut urmtoarele ntrebri: Cum apar problemele la oameni?, Ce este destinderea?, De ce avem nevoie de destindere?, Cum ea este ntrerupt?, Care sunt modalitile de destindere a fricii?. 4. Jocul de rol nvtorul de comar. Scopul: destinderea fricii. Animatorul povestete preadolescenilor c una din formele de eliberare de fric este de a fi n rolul persoanei de care te temi. n activitate copiii au posibilitatea de a juca rolul celui mai groaznic nvtor. Ceilali participani trebuie s fie speriai, i ngrozii. Psihologul trebuie s fie atent ca toi copiii s fie n rolul nvtorului. Unii copii refuz categoric s joace rolul nvtorului de comar, este important de a-l ncuraja i a-i oferi suport. Discutarea temei realizate acas. 5. Meditaia Covorul-avion. Scopul: nvarea deprinderilor de autoreglare psihic i relaxare. Psihologul propune participanilor s se relaxeze, s nchid ochii i s ndeplineasc cu strictee indicaiile sale: Imaginai-v c avei un covor-avion magic. De ce culoare este? Este de o culoare sau are i desene? Este un covor mare sau mic? Cum este el la atingere? Moale, fin sau ghimpos? Din ce material este confecionat? Aezai-v pe covorulavion i ridicai-v n aer. V simii bine i sigur. Covorul ginga, v susine i v duce acolo unde dorii. Ridicai-v deasupra oraului. Zburai deasupra pdurilor, rurilor i dealurilor. Dintr-o dat vedei un loc spectaculos, confortabil i atractiv. Cobori-v cu covorul n acest loc. Ce vedei acolo? Ce v nconjoar? Aici este v simii foarte linitit i sigur. Rmnei aici att timp ct dorii. Apoi aezai-v din nou pe covorul-avion i ntoarcei-v napoi n aceast ncpere. Senzaia de linite, i siguran obinute n timpul zborului rmn cu voi. (Instruciunea se citete calm i rar ca copiii s reueasc s-i imagineze situaiile). n final participanii discut experiena trit. Se recomand desenarea locului gsit. 6. Activitatea Numete emoia. Scopul: dezvoltarea abilitilor de exprimare a emoiilor i de nelegere a emoiilor altor persoane. Un voluntar iese din sal, iar grupul de copii, decide ce emoie va reprezenta prin mimic i gesturi. Intr persoana i ncearc s ghiceasc ce emoie este prezentat. O variant ar fi ca grupul s se mpart n dou i s ilustreze emoii, pe care s le ghiceasc voluntarul. Activitatea poate fi continuat ct dorete grupul. 7. Exerciiul Continu fraza. Scopul: dezvoltarea aprecierii pozitive a Eu-lui. Fiecare copil trebuie s continue fraza: Cel mai bine mi reuete s . n concluzie psihologul evideniaz ideile originale i importante, spunnd c fiecare dintre membri posed o calitate care ar putea fi utilizat pentru ajutorul tuturor participanilor aflai ntr-o situaie dificil. 8. Ritualul ncheierii activitii. Scopul: asimilarea experienei, ieirea din activitate. Copiii cu mingea transmit unul altuia ce exerciiu le-a plcut cel mai mult din edina de azi. Tema pentru acas: Exerciiul Despre mine. Copiii i vor aminti i vor nscrie: 3 caliti / trsturi pozitive; 3 fapte bune pe care le-a fcut n decursul ultimei sptmni. Activitatea nr. 9 Scopul activitii:

254

dezvoltarea ncrederii n sine; destinderea fricii; dezvoltarea imaginaiei; exersarea tehnicilor pentru relaxare; identificarea propriilor frici i schimbarea atitudinii fa de ele; modelarea unui comportament optimist. Materialele necesare: foi, stilouri, talismanul. Mersul activitii: 1. Ritualul salutului. Scopul: desctuarea copiilor; predispunerea lor pentru activitate. Copiii stau n cerc. Psihologul le propune urmtorul joc: Acum noi pe rnd vom numra de la 1 la 25. Fii ateni, deoarece numrul ce conine cifra 5 sau se mparte la 5, nu trebuie pronunat. n loc de numr trebuie de btut din palme. Cel ce greete iese din joc. 2. Jocul nsoitorul. Scopul: cultivarea sentimentului ncrederii pentru colaborare. Pentru desfurarea activitii este important respectarea ctorva condiii: s se menin linitea pe tot parcursul activitii; parcurgerea traseului nu const doar n depirea unor obstacole ci este i o ocazie de a trece pin experienele unui orb; se ncurajeaz imaginaia (expunem participanii care au ochii legai unor sunete, i lsm pentru o vreme, i rugm s recunoasc unele obiecte pe parcursul drumului); fiecare participant trebuie s fie atent att la emoiile sale ct i ale colegului su; jumtate din participani au ochii legai. Se formeaz perechi (un orb i un ghid). Ghizii i aleg orbii fr ca acetia s tie de cine sunt condui. Timp de 10 minute orbul l urmeaz dup care rolurile se schimb. Evaluarea activitii se realizeaz prin comentarea sentimentelor trite atribuindu-le o importan corespunztoare, transpunerea n viaa cotidian a ncrederii i a evaziunii, relaiile ncredere mediu i ncredere cooperare. 3. Exerciiul Transformarea n piatr. Scopul: dezvoltarea deprinderilor de autoreglare. Copiii alearg, sar i danseaz ns imediat la semnalul moderatorului trebuie s se opreasc pe loc, transformndu-se ntr-o piatr nemicat. 4. Compunerea Istorioare groaznice despre coal. Scopul: destinderea fricilor. Se iniiaz o discuie cu copiii despre istorioare groaznice i prin ce aceasta se deosebesc de poveti. Apoi preadolescenii compun o istorioar groaznic despre propria fric legat de coal. Istorioarele se citesc cu o voce nfiortoare, asculttorii devin agitai i nelinitii. Ulterior participanii sunt mprii n grupuri mici pentru nscenarea unor istorioare. n final se discut: cum s-au simit copiii cnd compuneau, citeau, ascultau i nscenau istorioara. Se accentueaz faptul c copiii nu sunt singurii care simt fric n anumite situaii de coal. Discutarea temei realizate acas. 5. Relaxarea Fluieraul. Scopul: relaxarea muchilor feei, n special a muchilor din jurul buzelor. Psihologul spune copiilor: Haidei s cntm la fluier. Inspirai neadnc aer, apropiai fluierul de buze. ncepei ncetior s expirai i la expirare ncercai s ntindei buzele la fluier. Apoi ncepei din nou. Cntai! Ce orchestr minunat! 6. Jocul Magazinul magic al fricilor. Scopul: schimbarea atitudinii fa de propriile frici. Copiilor li se propune s vin n magazinul magic al fricilor i la un pre convenabil s-i vnd nelinitile, spaima, fricile, argumentnd utilitatea acestora. Moderatorul este vnztorul. 7. Jocul Cltoria pe ziar. Scopul: dezvoltarea priceperii de a primi i a oferi ajutor. Participanii formeaz cteva grupuri a cte 4 5 persoane i au sarcin s ncap toi pe un ziar standard desfcut. Dac s-a reuit se ndoaie n 2, apoi n 4, etc.. Psihologul convinge c grupul va ncpea pe o bucat foarte mic de ziar. La finisarea activitii se iniiaz discuii.
255

Animatorul accentueaz c cu preadolescenii au fost mai apropiai cu att victoria s-a obinut mai puin. Exact aa se ntmpl i n viaa colar. 8. Activitatea Ghicete emoia. Scopul: dezvoltarea abilitilor de exprimare a emoiilor i de nelegere altor persoane. Fiecare participant primete o fi pe care scrie denumirea unei emoii. Sarcina va consta n a spune unui dintre colegi de grup ceva, aa nct s fie exprimat emoia de pe fi dar fr a o numi. Cellalt participant va trebuie s ghiceasc ce emoie a fost exprimat. n caz de necesitate, se poate apela la ajutorul ntregului grup. La finele activitii practice se iniiaz o discuie, preadolescenii vor rspunde la urmtoarele ntrebri: V-a fost uor sau dificil s ghicii emoiile prezentate? De ce ?, n viaa real, ct de des suntei n situaia asta?. 9. Exerciiul Farmacia psihologic. Scopul: modelarea unui comportament eficient n situaiile dificile. Grupul de copii este mprit n microgrupuri. Fiecare grup trebuie s propun soluii pentru situaiile propuse. Ce s faci ca s nu retrieti nainte de o lucrare de control? Cum s te compori nainte de un examen? Ce faci dac nu ai neles tema pe care nvtorul tocmai i-a explicat-o? 10. Feedback-ul. Scopul: asimilarea experienei, ieirea din activitate. Copii sunt rugai s rspund la ntrebarea Ce le-a fost interesant, important, ce le-a plcut la edin? Tema pentru acas: Exerciiul Dicionarul. Copii vor selecta din dicionarul explicativ al limbii romne 7 10 caliti / trsturi pe care le posed. n rnd cu calitile / trsturile copiii vor consemna explicaia oferit de dicionar. Activitatea nr. 10 Scopul activitii: dezvoltarea capacitilor de orientare n situaii complicate prin implicarea spiritului creativ; modelarea unui comportament pozitiv n situaii colare dificile; Materialele necesare: arttor, burete, cret, carioca, acuarel, carte, caiet, catalog, texte cu povestiri groaznice compuse de copii la edina anterioar, talismanul. Mersul activitii: 1. Energizerul Transmite obiectul. Scopul: crearea atmosferei pozitive i libere de lucru. Pe cerc copiii transmit un obiect imaginar (este exprimat prin gesturi, mimic, micri) care este legat de viaa colar (arttorul, buretele, creta, cartea, caietul catalogul, etc.). Un copil arat o micare, cellalt o repet cnd cercul se ncheie copiii ghicesc obiectul. 2. Desenul Culoarea dispoziiei. Scopul: actualizarea factorilor ce influeneaz dispoziia oamenilor; dezvoltarea influenei voluntare asupra propriei dispoziii. Preadolescenilor li se propune s deseneze pe o coal de hrtie comun dispoziia sa de moment, folosind creioane, carioca, acuarel. La final psihologul ntreab care-i dispoziia la moment a ntregului grup (nuanele deschise i vii reprezint dispoziia nalt, bun). Atunci formatorul le propune si aminteasc situaii cnd dispoziia nu a fost prea bun. Vorbesc doritorii, exemplificnd cu cazuri reale. Pe rnd fiecrui copil i se transmite o foaie pe care respectivul alege culoarea corespunztoare dispoziii sale cnd: trebuie s faci ceva ce ie nu-i place; cineva i arat neajunsurile; cineva te acuz pe nedrept; cineva nu i-a inut promisiune dat; primeti o not mai joas dect ai presupus; Psihologul le lipete pe tabl i le propune s discute: Ce-i aceasta dispoziie? Copii rspund pe rnd: Dispoziia e . Ulterior se discut de ce depinde dispoziia noastr evideniind factorii ce o influeneaz.

256

3. Exerciiul Insula nepopulat. Scopul: crearea condiiilor pentru formarea i susinerea motivaiei de nvare. Grupul se mparte n microgrupuri. Fiecare grup primete nsrcinarea: s povesteasc pentru ce este nevoie de unul sau alt obiect colar dac omul va nimeri ntmpltor pe o insul nepopulat. Rezultatele se discut. Uneori unele grupuri pot avea nevoie de ajutorul psihologului. 4. Jocul de rol nscenarea povestirilor groaznice. Scopul: aprofundarea anxietii colare prin intermediul nscenrii ei. Se nsceneaz povestirile groaznice. Autorii povestirii nscenate sunt regizorii ceilali participani actori. Scopul regizorilor este de a monta povestirea n aa mod nct ea s se termine cu ceva hazliu. Scenetele sunt prezentate pe rnd incluznd de fiecare dat participanii noi. Daca unii copii nu sunt alei s fie actori, atunci, moderatorul intervine foarte tactic i contribuie la invitarea acestor copii. Discutarea temei realizate acas. 5. Exerciiul Prinde narul. Scopul: nlturarea ncordrii emoionale. n ncpere imaginar zboar un nar (copii expirnd pronun sunetele zzz). narul ba se apropie, ba se ndeprteaz fapt ce este exprimat prin volumul vocii. 6. Tehnica de relaxare Lsai-v fantezia s hoinreasc. Scopul: relaxarea. Psihologul citete instruciunea: Aezai-v comod pe scaun, nchidei ochii i respirai adnc de cteva ori. Gndii-v la un loc frumos, pe care l-ai mai vzut, sau vi-l imaginai acum pentru prima data. O poiana verde presrata cu flori, un lan de gru legnndu-se n btaia vntului, dealuri cu contururi blnde, un lac de munte cu apa limpede, ntinderi acoperite de zpada. ncercai s v imaginai cum v nvioreaz aerul curat. Forai-va sa auzii glasul pasarelelor, clipocitul unui prau. Lsai gndurile s treac pe lng voi ca norii pe bolta cereasc. Refuzai toate grijile ce trebuie puse cap la cap. Lsai-va fantezia s hoinreasc. 7. Feedback-ul. Scopul: asimilarea experienei. Participanii stau n cerc se iau de mini i n cor pronun LA-RE-VE-DE-RE. La ultima silab copiii ridic minile n sus i fac un pas n interiorul cercului. Tema pentru acas: Autoportret n cuvinte. Copiii vor completa versurile lacunare: Autoportret dup G. Toma. Eu sunt M ntreb Vreau neleg Spun Ndjduiesc . Eu sunt M prefac Simt Ating Sunt ngrijorat / Plng Eu sunt Activitatea nr. 11 Scopul activitii: identificarea situaiilor de coal ce trezesc furie i rutate; diminuarea agresivitii; dezvoltarea ncrederii n sine.

257

Materialele necesare: talismanul. Mersul activitii: 1. Ritualul salutului. Scopul: introducerea n activitate, ridicarea dispoziiei de lucru. Energizer Reprezentarea lucrurilor. Un participant arat prin gesturi i mimic un lucru (obiect, animal, pasre, etc.), n timp ce ceilali vor ncerca s ghiceasc ce a fost artat. Cel care ghicete, devine urmtorul prezentator. Dac la un moment dat cineva din participani se blocheaz, i poi opti un lucru la ureche, de exemplu: main, papagal, computer, maimu, bec, arpe, etc. Dac urmeaz s discui o tem, alege lucruri legate de subiectul abordat. Le poi scrie pe fie i distribui pe rnd prezentatorilor. Ca alternativ, participanii pot mima lucrurile mprii n 2 sau mai multe grupuri mici, iar celelalte grupuri vor ncerca s ghiceasc. 2. Exprimarea prin micare Plimbarea prin pdurea de poveste. Scopul: destinderea emoiilor agresive. Copiii i imagineaz c se plimb printr-o pdure de poveste. n aceast plimbare copiii se transform n diferite animale agresive (cini, tigri, lei, uri, lupi, etc.) 3. Discutarea noiunii de agresivitate. Scopul: crearea propriu sens a termenului de agresivitate; analizarea aspectul pozitiv i negativ al agresivitii. Psihologul i ntreab pe preadolesceni: Ce asocieri v trezete acest cuvnt?, De ce omul are nevoie de agresivitate? Cu ce ea ne complic viaa?. Deseori copii anxioi nu pot determina aspectul pozitiv agresivitii. Este important de a ajuta copiii s formuleze ideea c furia este necesar omului pentru aprare. Aceasta fiind un izvor important al energiei vieii. 4. Conversaia Ce situaii colare i trezesc furie i rutate? Scopul: contientizarea propriei experienei; primirea suportului de la cei din jur (nu numai eu sunt aa). Copii pe cerc rspund la ntrebare. Se pune accentul pe descrierea situaiilor concrete i nu pe propoziii generale. Discutarea temei realizate acas. 5. Activitatea Panoul cu plicuri. Scopul: dezvoltarea ncrederii n sine. Vei avea nevoie de attea plicuri, ci participani sunt n grup. Pe fiecare plic scrie prenumele unui participant. Aga plicurile pe un perete, pe tabl sau prinde-le cu clete sau clame de o sfoar. Pregtete din timp multe fie de hrtie i invit participanii s scrie pe ele un mesaj bun, pozitiv, un compliment, ceva plcut pentru fiecare coleg de grup i s le pun n plicul destinatarului. 6. Activitatea Cum ne ajut i ne ncurc emoiile?. Scopul: nelegerea faptului c emoiile ne pot ajuta s avem relaii pozitive. Se formeaz grupuri mici i fiecrui grup o se repartizeaz cte o emoie: bucurie, ruine, furie, fric, plictiseal, recunotin. Participanilor li se propune s noteze pe foi n dou coloane cum i ajut i cum i mpiedic emoia respectiv. n continuare grupurile s prezinte celorlali rezultatele muncii lor. Se poate propune elevilor s de exemple de situaii concrete din viaa pentru a ilustra cele prezentate. Se iniiaz o discuie la finele activitii. Se formuleaz urmtoarele ntrebri: Ce ai nvat din acest exerciiu?, Cum v-ai simit pe parcurs?, V-a fost dificil sau uor s realizai sarcina? De ce? 7. Improvizaia muzical. Scopul: calmarea sistemului nervos. Ascultarea Concertului nr. 5 pentru pian i orchestr de Ludwig Van Beethoven. 8. Ritualul ncheierii activitii. Scopul: asimilarea experienei; ieirea din activitate. Toi copiii se iau de mn i povestesc un banc despre coal. Tema pentru acas: Copiii vor scrie o compunere pe tema: Urmrile negative ale agresivitii. Activitatea nr. 12 Scopul activitii:

258

dezvoltarea ncrederii n sine; diminuarea i destinderea agresivitii; exersarea tehnicilor pentru relaxarea muscular; Materialele necesare: coal de hrtie, talismanul, perne. Mersul activitii: 1. Ritualul salutului. Scopul: introducerea n activitate. Exerciiul Scaunul fierbinte. Scopul: dezvoltarea ncrederii n sine. Participanii pe rnd se aeaz pe un scaun amplasat n centru (scaunul fierbinte) unde timp de 1 minut se laud. La finisare se iniiaz o discuie. 2. Repetarea teoriei. Se pun n discuie un set de ntrebri: Ce este agresivitatea?, Este caracteristic tuturor?, La ce ne servete agresivitatea?, Cum agresivitatea ne poate deranja?, Ce reprezint tehnicile de reducere a agresivitii?, Ce tehnici de destindere a furiei cunoatei? 3. Tehnica IA. Scopul: destinderea agresivitii. n realizarea activitii este nevoie de o mas cu perne pe ea. Copiii trec pe rnd la mas i bat cu pumnul n pern. Lovitura este nsoit de un strigt puternic IA, I se pronun la inspirare i A la expirare. Unii copii se ruineaz s ndeplineasc activitatea. Este binevenit suportul grupei i a moderatorului. Discutarea temei realizate acas. 4. Exerciiul Haltera. Varianta I. Scopul: relaxarea muchilor spatelui. Copiii ascult i ndeplinesc instruciunea animatorului: Acum vei fi sportivi. Imaginai-v c pe podea este o halter grea. Inspirai adnc, luai haltera i ridicai-o. Haltera este foarte grea. Inspirai. Aruncai haltera pe podea. Odihnii-v. ncercai nc o dat. Varianta II. Scopul: relaxarea muchilor minilor i spatelui; acordarea copilului posibilitatea de a se simi ctigtor. Instruciunea psihologului: Luai haltera uoar i ridicai-o deasupra capului. Inspirai. Fixai haltera deasupra capului. Arbitrul anun ca ai ctigat. nchinai-v tuturor. Suntei aplaudat de toat lumea. nchinai-v nc o dat ca un adevrat campion. Exerciiul poate fi repetat de cteva ori. 5. Jocul Vaporaul. Scopul: dezvoltarea autoaprecierii, ncrederea n sine i a independenei. Doi aduli in de coluri o cuvertur, pe ea un copil. La cuvintele: Timpul e linitit, soarele lucete, adulii clatin din plapum, ceilali copii imit acest timp prin micri, gesturi. ncepe furtuna copiii provoac zgomote, strigte, sunete, vaporaul se clatin mai tare, iar copilul din vapora spune: Eu sunt cel mai curajos marinar, nu mi-e fric de furtun. 6. Activitatea O mn de caliti. Scopul: facilitarea cunoaterii de sine i dezvoltarea abilitilor de autoreglare i control emoional. Rugai elevii s formeze grupuri mici i distribuii-le cte o foaie mare. Propunei grupurilor s deseneze pe o foi o mn i s noteze pe fiecare deget cte o calitate, o trstur uman care este foarte util n via. Invitai grupurile s prezinte opiniile lor i s le argumenteze. Reunii grupurile mici i spunei-le s realizeze acelai exerciiu, doar cu defecte, trsturi care fac viaa dificil viaa oamenilor. Oferii posibilitate grupurilor s fac schimb de preri. Iniiai o discuie cu participanii n baza urmtoarelor ntrebri: Toate calitile pe care le-ai enumerat se pot regsi ntr-o persoan?, De ce credei asta ?, Dar cele negative?, Care dintre trsturile menionate de voi credei c v caracterizeaz? Cum pot fi dezvoltate unele caliti? Propunei grupurilor mici sau ntregului grup s alctuiasc o list de pai pe care trebuie s-i ntreprind persoana care vrea s-i formeze anumite trsturi. Dac se lucreaz n grupuri, invitai-le s-i mprteasc rezultatele.

259

7. Ritualul ncheierii activitii. Scopul: asimilarea experienei; ieirea din activitate. Toi copiii se iau de mn i zmbesc unul altuia. Tema pentru acas: 1. Discutarea acas a trsturilor / nsuirilor pozitive care coincid i la rudele acestora. 7. Completarea fiei propuse. Eti bucuros cnd Eti trist cnd Te simi mndru cnd Te simi suprat cnd Te miri cnd Activitatea nr. 13 Scopul activitii: antrenarea flexibilitii comportamentului; cunoaterea de sine; exersarea unui model de comportament pozitiv. Materialele necesare: hrtie, creioane colorate, carioca, casetofon, un CD cu muzic instrumental, talisman. Mersul activitii: 1. Ritualul salutului. Scopul: introducerea n activitate, nlturarea strii de monotonie. Exerciiul Un tren plin de . Participanii stau n cerc. Cineva ncepe, spunnd: A venit un tren plin de i specific cu ce este ncrcat trenul, de exemplu cpune, farfurii, pantofi, semine, etc. Urmtorul adaug un nou obiect la list i repet toate obiectele precedente. Cu ct mai muli participani, cu att mai dificil va fi s-i aminteasc obiectele din tren. 2. Jocul Ghicete cine sunt. Scopul: destinderea atmosferei; crearea dispoziiei de lucru. Copii pe rnd prezint pantomime care exprim o ncpere din coal. Ceilali trebuie s ghiceasc ce ncpere a fost mimat. Unii copii n timpul activitii pot manifesta agresivitate verbal care trebuie sancionat conform regulilor stabilite. 3. Jocul de rol coala animalelor. Scopul: dezvoltarea flexibilitii comportamentului n situaiile de lecie. Participanii se deseneaz pe sine printr-un animal. Se discut caracterul animalelor. Apoi se nsceneaz o lecie. Att nvtorul ct i elevii sunt animalele pe care copiii le-au desenat. Rolul de profesor poate fi jucat de un lider sau de un doritor. nvtorul conduce lecia, iar ceilali se comport n conformitate cu animale pe care le-au desenat (tremur de fric, nu le pas de cele ce se ntmpl). Ulterior copiii schimb desenele ntre ei. Se schimb nvtorul. De aceast dat copiii demonstreaz comportamentul ce corespunde animalelor care le-au nimerit. Copiii ce ntmpin dificulti n modelarea comportamentului pot fi ajutai de psiholog. Discutarea temei realizate acas. 4. Exerciiul Steaua. Scopul: ridicarea autoaprecierii. mparte fiecrui participant cte o foaie de hrtie i un creion sau o carioca de o culoare diferit, pentru a accentua faptul ca fiecare este unic. Anun participanii c urmeaz s-i reprezinte personalitatea printr-o stea. Fiecare i va desena propria stea, alegnd 7 10 caracteristici importante ntr-o raz separata a stelei. Participanii sunt rugai s mearg n cerc i s-i compare stelele.

260

Cnd cineva va gsi o alt persoan care are aceeai raz, va scrie numele acelei persoane pe lng raza respectiv a stelei sale. 5. Energizerul Buzunarul. Scopul: relaxarea copiilor. Toi copiii stau n cerc fiecare dintre ei spun: Eu am un buzunar care am (trebuie s numeasc o emoie), apoi urmtorul numete ce are n buzunar colegul su de alturi i apoi spune ceea ce are el, etc. 6. Improvizaia muzical. Scopul: destinderea psihic i relaxarea. Ascultarea Sonatei pentru flaut, alto i harpa de Claude Debussy. 7. Ritualul ncheierii activitii. Scopul: asimilarea experienei; ieirea din activitate. Toi copiii se iau de mini i pe rnd optesc unul altuia cte un compliment. Tema pentru acas: Eu-l din oglind. Copiii vor nota cu sinceritate: 3 lucruri pozitive care te caracterizeaz; 2 realizri de care eti mndru; 3 trsturi pentru care eti apreciat de prietenii ti; 2 lucruri pe care vrei s le schimbi la persoana ta. Activitatea nr. 14 Scopul activitii: consolidarea atitudinii pozitive fa de coal; dezvoltarea deprinderilor de autocontrol emoional; exersarea tehnicilor de relaxare. Materialele necesare: casetofon, un CD cu muzica instrumental linitit, hrtie, creioane colorate, carioca, band adeziv, fi pentru exerciiul 4, fii de stof pentru a lega la ochi jumtate din participanii, talismanul. Mersul activitii: 1. Ritualul salutului. Scopul: introducerea n edin; crearea dispoziiei de lucru. Jocul ngheaii. Scopul: crearea atmosferei de lucru; dispoziiei pozitive; dezvoltarea deprinderilor de autocontrol emoional. Toi participanii se mpart n 2 grupe (fiecare cu ochii nchii i alege un grup). Se formeaz dou cercuri, unul interior i altul exterior. n cercul interior stau ngheaii. Ei trebuie s nu reacioneze la ncercarea celorlali de a-i face s rd. ngheaii trebuie s reziste un minut. Apoi rolurile se schimb. O condiie important ce trebuie respectat: nimeni nu are dreptul s se ating de ngheai. Manifestarea agresivitii se pedepsete conform regulilor stabilite iniial. 2. Jocul coala. Scopul: formarea montrii pozitive fa de coal. Se nsceneaz o lecie de arta plastic la care participanii realizeaz un desen pe tema ce mi place la coal (se poate folosi muzic). nvtorul (ales la ntmplare) i laud pe toi (este important ca rolul de nvtor s nu fie jucat de un copil agresiv). Apoi se organizeaz expoziia desenelor copiilor care sunt comentate de autori. 3. Tehnica de relaxare Covorul. Scopul: nvarea deprinderilor de autoreglare; relaxarea. Participanii sunt rugai s se aeze pe o suprafa confortabil de exemplu: pe un covor. Vorbind cu o voce lent i fcnd pauze de cteva secunde ntre propoziii, psihologul d urmtoarele instruciuni: Ocupai o poziie relaxant i nchidei ochii. Urmrii-v respiraia. Concentrai-v asupra ei. Permitei oxigenului s intre pe nas, n plmni i de acolo s circule prin tot corpul. Acum concentrai-v asupra tlpilor. Ele devin foarte grele. Relaxai-le. Permitei-le s prind rdcini. Relaxai-v picioarele, spatele, minile, capul. Permitei corpului s devin greu. Simii aceast greutate. Simii cum umerii devin grei. i minile la fel. Relaxai tot corpul. Capul se nclin napoi, iar buzele, obrajii, fruntea i ochii se relaxeaz. Totul este relaxat i greu. Psihologul pstreaz tcerea dou minute, iar apoi le spune copiilor: ncet, ntoarcei-v napoi. Deschidei ochii. Ridicai-v.

261

4. Exerciiul Sunt pasre n coal. Scopul: identificarea sentimentelor i emoiilor provocate de situaiile colare. Preadolescenii lucreaz individual. Copiii primesc fie cu propoziii neterminate pe care trebuie s el ndeplineasc. Psihologul prentmpin din timp copiii c foile vor fi anonime. Sunt pasre la coal Nu mi place la coal Am cteva obiecte care nu mi plac pentru c Dac mi-ar propune ceva s Temele de acas pe care mi le Dac m va ntreba cineva de las coal dau ce frecventez coala, voi rspunde Cel mai mult nu mi place s Colegii mei Dac coala noastr s-ar m duc la coal cnd transforma n grdin zoologic atunci eu a fi preferat s fiu Dac m-ar transforma nvtorii notri Cel mai neplcut n viaa cineva n mobilierul de la colar este coal eu a prefera 5. Jocul ncurctura. Scopul: dezvoltarea coeziunii grupului prin intermediului contactului fizic. Toi participanii se aeaz n cerc. Dup indicaiile psihologului participanii ridic mna stng i gsesc mna altui participant apoi mna dreapt. Este important ca fiecare participant s in de mn ali doi participani. Atunci cnd toi s-au nclcit, copiii trebuie s descurce ncurctura fr ca s dea drumul la mini pn formeaz din nou cercul. Regula esenial ce trebuie respectat este ca copiii s se in de mini pe parcursul ntregii activiti. Dac cineva din copii ntlnete dificulti legate de necesitatea contactului fizic atunci el este rugat s devin un al doilea animator al activitii. Discutarea temei realizate acas. 6. Jocul Crede-m. Scopul: dezvoltarea ncrederii n sine. Grupai copiii i propunei unuia dintre ei s-i lege la ochi pe cellalt. Explicai-le copiilor c cel care nu are ochii legai va fi cluza celuilalt i va trebui s-l ajute s treac cu bine diferite obstacole. Rugai cluzele s-i treac partenerii peste o banc, s ocoleasc cu grij cteva scaune, bnci, pe colegii lor care fac acelai lucru, s pipie i s identifice cteva lucruri, iar n final s alerge o poriune de spaiu fr obstacole. Propunei copiilor s se schimbe cu rolurile. n evaluarea activitii se pun urmtoarele ntrebri: Cum v-ai simit cnd erai legat la ochi?, Cum vai simit cnd erai cluz?, Ce rol v-a plcut mai mult pe parcursul activitii? De ce?, Cnd erai cluz ai simit c erai responsabil fa de alt persoan?, Ai avut ncredere n cluza voastr?, Pe parcursul activitii, ai avut aceleai posibiliti sau nu? De ce? Dar drepturi? De ce? 7. Activitatea Sculpturi din corpuri umane". Scopul: focalizarea ateniei asupra propriului corp; contientizarea conexiunilor dintre unele reacii fiziologice i trirea anumitor stri psihologice; contientizarea grupului ca ntreg i ntrirea sentimentului de apartenen la grup; focalizarea ntregului grup pe rezolvarea n comun a unei sarcini; facilitarea contactelor verbale i nonverbale. Varianta A: Copiii se plimb n spaiul camerei. La semnalul terapeutului, ei trebuie s se opreasc din mers i s realizeze din corpul lor o statuie. Apar astfel n camer 12 statui umane" care au sarcina de a-i orienta atenia spre sine pentru a-i observa reaciile fiziologice i tririle, gndurile. Pe rnd, fiecare statuie capt darul vorbirii" i verbalizeaz starea ei interioar. Varianta B: Participanilor li se cere s construiasc din corpurile lor un grup statuar. Terapeutul permite desfurarea contactelor verbale i nonverbale ntre membrii grupului n vederea rezolvrii sarcinii primite.

262

8. Reflexia rezultatelor activitii. Scopul: asimilarea experienei, ieirea din activitate. Toi copiii se iau de mini i recit o poezie. Tema pentru acas: Fiecare s pregteasc cadouri pentru ceilali, desene, felicitri. Activitatea nr. 15 Scopul activitii: dezvoltarea acceptrii de sine; ridicarea autoaprecierii; nvarea tehnicilor pentru nlturarea ncordrii psihomusculare. Materialele necesare: fia floarea pentru exerciiul 7, talismanul. Mersul activitii: 1. Ritualul salutului. Scopul: introducerea n activitate; crearea dispoziii de lucru. nviorarea Pinguinii i flamingo. Psihologul explic jocul: psrile flamingo se mic lent, fcnd pai foarte mari i dnd lin din aripi, iar pinguinii se mic repede, dar cu pai foarte-foarte mici, innd minile lipite de corp i palmele orizontal prin pri. Un participant va fi pinguin iar ceilali sunt flamingo. Scopul pinguinului este s prind o pasre flamingo, atingnd-o cu nasul, de parc ar ciupi-o cu pliscul. n acest moment, pasrea flamingo se transform n pinguin i continu s prind alte psri flamingo. Jocul se ncheie cnd nu a mai rmas nici un flamingo. Discutarea temei realizate acas. 2. Exerciiul Mimeaz emoia. Scopul: dezvoltarea coeziunii grupului; ridicarea sensibilitii fa de mijloacele non-verbale ale comunicrii. Unul din preadolesceni iese din clas. Moderatorul i numete o emoie. Copilul trebuie s prezinte non-verbal emoia colegilor si. Grupul trebuie s ghiceasc. Uneori copii spun c nu pot exprima emoia n acest caz psihologul l ajut. 3. Jocul Transmiterea emoiilor prin atingere. Scopul: dezvoltarea atmosferei de coeziune n grup; ridicarea sensibilitii fa de mijloacele non-verbale ale comunicrii. Copiii stau pe scaune, unul din copii se aeaz cu spatele la grup. De el pe rnd se apropie ceilali participani i prin atingere i transmit una din cele 4 emoii (fric, bucurie, curiozitate, tristee). Copilul trebuie s ghiceasc ce emoie i s-a transmis. 4. Jocul Bip. Scopul: dezvoltarea atmosferei de coeziune n grup, ridicarea sensibilitii fa de mijloacele non-verbale ale comunicrii. Participanii stau n cerc. Un preadolescent cu ochii legai se afl n mijlocul grupei. El este nvrtit ca s piard orientarea. n acelai timp toi copiii se schimb cu locurile. Copilul trebuie s se apropie de vreun loc i cu genunchii si s ating genunchii altei persoane s se aeze pe genunchii acestei persoane. Cel din urm trebuie cu o voce care nu seamn cu a sa s spun Bip, iar participantul cu ochii nchii trebuie s ghiceasc la cine pe genunchi st aezat. 5. Exerciiul Nu sunt suficient de bun/. Scopul: contientizarea surselor problemei, primirea suportului emoional. Copiii pe cerc rspund la ntrebarea: Cine va spus c nu suntei suficient de bun/a? Este important de a ruga participanii exemple concrete. 6. Exerciiul Floarea. Scopul: ridicarea autoaprecierii, dezvoltarea ncrederii n sine. Fiecare participant primete cte o fi Floarea i i scrie prenumele pe ea. n fiecare petal participanii noteaz cte un lucru despre sine. Cei care doresc i pot colora florile. Dup prezentri, poate fi organizat o expoziie de flori. Psihologul poate ncuraja participanii s deseneze florile singuri. 7. Exerciiul Ce mi place la mine?. Scopul: acceptarea eu-lui fizic. Participanii rspund n scris la ntrebarea: ce mi place n nfiarea mea, n inuta mea fizic?, apoi fiecare copil citete rspunsurile sale. Este important ca exerciiul s fie ndeplinit de toi copiii. 8. Relaxarea Planta. Scopul: nvarea voluntar de a alterare a ncordrii musculare i a relaxrii. Copiii treptat cresc din semine, n plante apoi se rup.

263

9. Feedbackul-ul. Scopul: asimilarea experienei. Copiii sunt rugai s rspund la ntrebarea Ce le-a fost interesant, important, ce le-a plcut la edin? Tema pentru acas: n faa oglinzii timp de 5 minute privind la sine repetai fraza mi palce chipul meu. Activitatea nr. 16 Scopul activitii: dezvoltarea capacitilor de autoprezentare pozitiv; dezvoltarea ncrederii n sine; ridicarea autoaprecierii; extinderea cunotinelor despre sine. Materialele necesare: talismanul. Mersul activitii: 1. Ritualul salutului. Scopul: Scopul: favorizarea ncrederea n interiorul grupului i n sine nsui; depirea temerile. Jocul Vntul i copacul. Se formeaz echipe mici. Cte unul dintre membrii fiecrei echipe vine n centrul cercului i nchide ochii. Braele i cad de-a lungul corpului, care trebuie s fie drept, fr a ndoi picioarele (pentru a nu cdea). Restul echipei formeaz un cerc strns n jurul su i-l transmit atent de la unul la altul. La sfritul exerciiului e important de a-l readuce n poziie vertical, nainte ca el s deschid ochii. Jocul trebuie s decurg ntr-o linite absolut. 2. Jocul Ridicai-v cei care . Scopul: obinerea suportului celor din jur; ridicarea autoaprecierii. Toi participanii stau pe scaune. Moderatorul spune: Ridicai-v cei care mcar odat au mers n transport fr tichet (cei care au mers n transport fr tichet se ridica n picioare). Ct de muli suntem. Acum ridicai-v cei care mcar odat au rspuns urt prinilor. ntrebrile pot fi puse de orice participant, important este s se pstreze nceputul propoziiei Ridicai-v cei care mcar odat . ntrebarea trebuie formulat astfel de copil ca i el s se ridice n picioare. 3. Repetarea teoriei. Scopul: actualizarea cunotinelor teoretice. Se discut urmtoarele ntrebri: ce este autoaprecierea? ce autoapreciere predomin de obicei la cei anxioi? ce este acceptarea de sine? La ce este necesar? Discutarea temei realizate acas. 4. Exerciiul Un cuvnt de laud. Scopul: ridicarea autoaprecierii. Timp de 5 minute participanii cu ochii nchii i aduc aminte propriile caliti, merite, fapte cu care se mndresc. Apoi aceste amintiri sunt mprtite ntregii grupe. 5. Exerciiul Complimente. Scopul: lrgirea cunotinelor despre sine, ridicarea autoaprecierii. Fiecrui participant grupul i povestete ce le place la el / ea. Exerciiul are un efect pozitiv doar dac complimentele sunt sincere, iar asculttorul le primete cu plcere. 6. Meditaia Farul. Scopul: contientizarea resurselor interioare, ridicarea ncrederii n sine. Participanii primesc urmtoarele instruciuni: Imaginai-v c suntei faruri pe o insul cu stnci. Farurile au perei foarte puternici i rezisteni. n orice timp, zi i noapte farurile trimit o lumin puternic care servete drept indice de orientare pentru corbii. Este important ca copii s simt n interior aceast surs de lumin. 7. Exerciiul Ghearii. Scopul: dezvoltarea abilitilor de autoreglare i control emoional / stabilitate emoional n relaiile sociale. Participanii formeaz un cerc, n centru iese un voluntar. Cei din cer trebuie s se prezinte ca ngheai, adic s nu exprime nici o emoie, s fie indifereni la tot ceea ce se ntmpl n jur. Participanii nu au voie s nchid ochii, ei trebuie s priveasc ntr-un punct fr a lua privirea. Voluntarul din centrul cercului are sarcina s dezghee pe cineva din cerc. El poate face asta prin gesturi, mimic, micri sau

264

cuvinte, dar fr a atinge persoana sau a o jigni. Participantul care va fi dezgheat va trebuie s se alture copilului din centrul cercului i s continue jocul alturi de acesta. Se discut Ce v-a ajutat s nu reacionai la cele din jur? n ce situaii reale de via ne poate ajuta aceast abilitate?, Ce aciuni ale colegilor v-au distras mai mult, v-au fcut s ieii din aceast stare?, Ce facei, de obicei, ca s rezistai factorilor externi care v distrag? 8. Exerciiul Super elevul. Scopul: dezvoltarea ncrederii n sine. Grupul este mprit n 3 microgrupe. Fiecare trebuie s compun portretul super elevului care reuete ntotdeauna la coal. n ndeplinirea exerciiului se respect urmtoarele condiii: 1. fiecare calitate trebuie s-o posede cineva din membrii grupului: 2. de la fiecare participant s se mprumute cel puin o calitate. Rezultatele sunt prezentate i discutate n grup. 9. Feedback-ul. Scopul: asimilarea experienei. Copii sunt rugai s rspund la ntrebarea Ce le-a fost interesant i ce le-a plcut la edin? . Tema pentru acas: Discuii cu membrii familiei cum facem fa stresului. Activitatea nr. 17 Scopul activitii: dezvoltarea capacitii de orientare n situaiile complicate; identificarea propriilor capaciti / trsturi; ridicarea autoaprecierii. Materialele necesare: fie cu diferite fapte bune pentru jocul nr. 1, talismanul. Mersul activitii: 1. Ritualul salutului. Scopul: introducerea n activitate. Toi copiii se iau de mini i n cor cnt un cntec. 2. Jocul Lauda. Scopul: ridicarea autoaprecierii. Participanii primesc fie cu diferite fapte bune scrise pe ele. De exemplu: a ajuta o bunic s traverseze strada, a ajuta un prieten la nevoie, etc. Copiii trebuie s-i reaminteasc cnd ei au fcut aa ceva. Se povestesc experienele copiilor. Discutarea temei realizate acas. 3. Exerciiul Ce pot face? Scopul: acceptarea de sine. Copiii rspund pe rnd la aceast ntrebare. Sunt ncurajai s vorbeasc toi copiii. 4. Exerciiul Ce mi place s fac? Scopul: acceptarea de sine. Copiii rspund pe cerc rspund la aceast ntrebare. Sunt ncurajai s vorbeasc toi copiii. 5. Exerciiul Ce mi place i ce ntr-adevr iubesc la mine? Scopul: acceptarea de sine. Copiii rspund pe cerc la aceast ntrebare. Copiii trebuie s vorbeasc cu un ton bucuros, nemicorndu-i calitile, doar preamrindu-le (de exemplu n loc de uneori sunt deteapt, preadolescenta spune sunt uluitor de deteapt). Grupul trebuie s susin fiecare participant acceptndu-l i bucurndu-se alturi de el. 6. Jocul oferii i automobilele. Scopul: a ajuta participanii s coopereze cu partenerul, si dezvolte ncrederea i sentimentul de grij i responsabilitate pentru alt persoan. Rugai fiecare participant s-i gseasc un partener. O persoan va sta n spatele altei persoane, punnd minile pe umerii partenerului su. Anunai participanii c partenerul care se afl n fa este automobilul, iar cel care st la spate este oferul. oferul este responsabil de conducere automobilului prin sal. Pentru aceasta oferul va ine minile pe umerii automobilului i va avea grij ca automobilul su, care va ine ochii nchii pe tot parcursul deplasrii s nu se loveasc de mobil sau de alte automobile. Dac activitatea se desfoar la aer liber, marcai hotarele pe care automobilele i oferiinu au voie s le ncalce, desennd cu creta un cerc, aranjnd n forma unui patrulater o funie, utiliznd crengi uscate sau pietre. Lsai oferii s conduc automobilele timp de 3 5 minute, dup care rugai participanii s se schimbe cu rolurile pentru alte 3 5 minute. Pentru evaluare se vor
265

acorda participanilor urmtoarele ntrebri: ce v-a plcut s fii mai mult automobilul sau ofer? De ce?, Ce a fost mai greu s fii automobil sau ofer? De ce?, Ce a fost mai dificil pentru automobil? De ce?, Ce a fost cel mai dificil pentru ofer? De ce?, care sunt oamenii n care avei ncredere i care au grij de voi niv n viaa real?, Care sunt acele persoane pentru care v simii responsabil n viaa real? 7. Meditaia Globul de aur. Scopul: cutarea soluiilor la probleme de via actuale. Participanilor n stare de relaxare li se povestete urmtoarea istorie: Un prin a plecat de acas ca s vad lumea. nainte de drum prinii i dau un glob de aur n care se pstreaz toat dragostea lor pentru prin. n timpul cltoriei sale prinul ajunge la un castel magic. El simte c va gsi n acest castel ceva foarte important pentru el. Acum imaginai-v c suntei voi cei care v plimbai prin acest castel. Apoi participanii i mprtesc experiena povestesc ce au vzut. 8. Activitatea Afiul grupului. Scopul: creterea gradului de coeziune a grupului prin centrarea pe o sarcin comun; trirea unor stri afective pozitive; manifestarea liberei iniiative; facilitarea comunicrii verbale i nonverbale; exersarea i optimizarea capacitilor de relaionare. Copiii sunt aezai n jurul unei mese. Pe mas se afl o bucat de carton mare, alb i creioane colorate. Toi copiii contribuie la realizarea desenului colectiv cu tema grupul nostru. Este descurajat orice intervenie critic, acuzatoare. Sunt ncurajate cooperarea i ntrajutorarea. Dup realizarea afiului, copiii trebuie s-i gseasc un titlu. Psihologul apreciaz pozitiv, n finalul exerciiului, rezultatul muncii copiilor, gratificnd verbal comportamente care au facilitat o bun comunicare. n final, este realizat o discuie cu toi participanii pe tema munca n grup", subliniindu-se avantajele acesteia, precum i condiiile favorizante ei. 9. Feedback-ul. Scopul: ieirea din activitate, asimilarea experienei. Copii sunt rugai s rspund la ntrebarea Ce le-a fost interesant i ce le-a plcut la edin?. Tema pentru acas: Copiilor li se propune s practice jocurile pe roluri: De-a coala, De-a spitalul, De-a magazinul, De-a familia. Activitatea nr. 18 Scopul activitii: ridicarea autoaprecierii copiilor; dezvoltarea ncrederii n sine; nvarea mijloacelor de autoreglare psihic. Materialele necesare: o coal de hrtie, marcatori de texte, o coroan, un scaun, fie pentru tema de acas, casetofon, un CD cu muzic relaxant, talismanul. Mersul activitii: 1. Ritualul salutului. Scopul: ajutarea copilului anxios s se includ n ritmul general de lucru; nlturarea ncordrii musculare suplimentare. Exerciiul Schimbul ritmurilor. Pentru a atrage atenia copilului psihologul ncepe a bate tare i zgomotos din palme, iar n tactul btilor s numere: 1, 2, 3, 4. Copiii se altur acum toi mpreun bat din palme i numr. Treptat psihologul trece la un ritm mai lent i copiii repet dup el deci se bate mai rar din palme i se numr tot mai ncet. 2. Jocul Ridicai-v cei care . Scopul: crearea dispoziiei de lucru. Psihologul pronun fraza Ridicai-v cei care i numete o calitate / trstur. Toi participanii care consider c posed aceast calitate / trstur se ridic i spun n cor Le dorim la toi o dispoziie bun. 3. Jocul Scaunul magic. Scopul: favorizarea ridicrii autoaprecierii copilului, mbuntirea relaiilor dintre copii. Iniial psihologul trebuie s afle istoria numelui fiecrui copil de unde provine i ce semnific. Din timp se pregtete coroana i un scaun mai deosebit scaunul magic (e de dorit ca scaunul s fie nalt). Moderatorul efectueaz o conversaie introductiv
266

despre proveniena numelor. Apoi pe rnd psihologul va numi un copil, va povesti istoria numelui su, n acest timp copilul care a fost numit va deveni rege va ocupa tronul scaunul magic i va purta pe cap coroana. La finele jocului copiilor li se propune s gseasc un diminutiv pentru numele su. n afar de aceasta se recomand ca i ceilali copii s povesteasc ceva pozitiv despre rege. Discutarea temei realizate acas. 4. Exerciiul Corabia succesului. Scopul: ridicarea autoaprecierii prin intermediul autoanalizei propriilor merite (valori). Participanilor li se propune mpreun s deseneze o corabie cu condiia ca fiece linie trasat de un copil s semnifice o calitate pozitiv a acestuia. Fiecare copil deseneaz pe rnd o linie pronunnd cu voce tare o calitate proprie pozitiv. Dup finisarea activitii desenul rmne afiat pe perete n ncperea unde se petrec edinele. n cazul n care un copil ntmpin dificulti se pot propune variante de caliti pozitive sau se cere ajutorul copiilor care au o atitudine binevoitoare fa de copil. 5. Exerciiul Imitarea animalelor. Scopul: dezvoltarea imaginaiei, nlturarea tensiunii, fricii. Copiii trebuie s imite diferite animale: lupul btrn, iepurele fricos, vulpea ireat, tigrul agresiv, ursul greu. 6. Improvizaia muzical. Scopul: calmarea strilor de agitaie. Ascultarea Odei bucuriei de Richard Wagner. 7. Exerciiul Confruntarea cu o situaie dificil. Scopul: trirea sentimentelor de apartenen la grup; experimentarea frustrrii, determinat de sentimentul respingerii prin nonapartene la grup; autoperceperea gndurilor i sentimentelor ntr-o situaie dat; confirmarea i stimularea n grup a asertivitii; facilitarea relaionrii i creterea coeziunii grupului; trirea unor stri afectiv-motivaionale pozitive; autodezvluirea unor trsturi caracteriale. Varianta A: Un copil se ofer voluntar pentru a fi protagonistul acestui exerciiu. Ceilali alctuiesc un cerc, inndu-se strns de mini. Protagonistul st n centrul cercului i va trebui s ncerce s ias din cerc. Se formeaz astfel dou tabere inegale din punctul de vedere al forelor. Varianta B: Protagonistul se afl de data aceasta n afara cercului. In acest exerciiu toi componenii grupului vor experimenta rolul protagonistului i vor fi ghidai de terapeut spre contientizarea propriilor triri, gnduri, n timpul confruntrii cu obstacolul. Animatorul ncearc s mobilizeze grupul pentru a oferi suport, ncurajri verbale celui care ncearc s-i soluioneze problema actual. 8. Ritualul ncheierii edinei. Scopul: asimilarea experienei, ieirea din edin. Toi copii stau n cerc (ct mai aproape unul de altul). Ei ntind minile nainte la semnal trebuie toi s se ia pe alii de mini, dar numai nu pe cei care stau alturi. Tema pentru acas: Exerciiul Fantoma. Copiii primesc fie pentru acest exerciiu. Ei trebuie s haureze acele pri ale corpului n care se reflect anxietatea.

267

Activitatea nr. 19 Scopul activitii: ridicarea autoaprecierii copilului; exersarea mijloacelor de comportare i folosirea lor n viaa cotidian; dezvoltarea ncrederii n sine. Materialele necesare: talismanul. Mersul activitii: 1. Ritualul salutului. Scopul: crearea atmosferei pozitive i libere de lucru. Exerciiul irul aniversrilor. Jocul decurge n linite absolut. Participanii trebuie s formeze un rnd conform zilei i lumii n care s-au nscut din ianuarie pn n decembrie. Vor trebui s caute modalitatea de ase nelege fr cuvinte. Nu conteaz rezultatul ct lucrul i comunicarea n comun. 2. Jocul Numele. Scopul: ridicarea autoaprecierii. Se propune participanilor s-i aleag un nume pe care ar vrea sa-l aib sau sa-l lase pe al lui. Copilul rspunde la urmtoarele ntrebri: De ce-i place sau de ce nu-i place numele su? De ce ar vrea s fie numit altfel? Aceast activitate ofer informaie suplimentar despre autoaprecierea copilului. Deseori refuzul numelui propriu nseamn c copilul este nemulumit de sine i vrea s fie mai bun (n contiina sa) dect el este acum. Discutarea temei realizate acas. 3. Exerciiul Interpretarea situaiilor. Scopul: nsuirea mijloacelor efective de comportare i folosirea lor n viaa cotidian. Fiecare participant trebuie s se imite singur pe sine n diferite situaii. Situaiile pot fi dintre cele mai diferite (ele pot fi compuse de psiholog sau preluate din viaa copilului). Celelalte roluri sunt jucate de ceilali copii. Uneori este binevenit schimbarea rolurilor. Exemplu de situaii: Ai participat la o competiie la care ai ctigat, n timp ce prietenul tu a fost ultimul. El este indispus. Ajut-l s se liniteasc. Prietenul tu a mprumutat de la tine un caiet, pe care mai trziu nu i-l napoiaz pentru c l-a pierdut. Cum vei reaciona? Ce vei face? Mama ta a adus 3 bomboane: ie i fratelui / surorii, cum vei mpari bomboanele? De ce?

268

nvtorul verific tema de acas. Tu nu ai reuit s-o faci. Ce vei face? Nu ai neles tema pe care tocmai v-a explicat-o nvtorul. Ce vei face? 4. Joaca Baba oarba. Scopul: dezvoltarea ncrederii n sine. Unui participant (Baba oarba) i se leag ochii. Cineva din grup l nvrte pe loc ca s-i complice orientarea. Participanii alearg prin ncpere, o tachineaz pe Baba-oarba, o ating ca s-o sustrag, etc. Baba-oarba trebuie s se deplaseze prin ncpere, s prind pe cineva din copii i s ghiceasc cine-i. Este important, ca n aceast joac s se fac schimbarea permanent a rolurilor. 5. Exerciiul Trimite o scrisoare. Scopul: dezvoltarea ncrederii n sine. Participanii sunt aezai ntr-un cerc, inndu-se de mn. Unul din copii este ales s fie pota care va sta n centrul cercului. El va spune: Eu transmit o scrisoare de la Sergiu pentru Elena. Sergiu ncepe s transmit scrisoarea. El strnge mna vecinului su din dreapta sau din stnga, acela strnge mna urmtorului i aa mai departe n cerc pn cnd scrisoarea nu va ajunge la Elena. Potaul trebuie s prind scrisoarea: adic s vad la cine dintre copii se afl ea acum. El conduce pn cnd scrisoarea nu va prins. Este de dorit ca fiecare copil s fie n rolul potaului. 6. Exprimarea prin micare Mimodrama. Scopul: stimularea expresivitii verbale i nonverbale; antrenarea capacitilor empatice; trirea unor stri afective pozitive. Psihologul propune copiilor s formeze un cerc. Fiecare, pe rnd, va trebui s prezinte celorlali starea lui de moment, utiliznd mimica i pantomimica. Pentru a oferi participanilor timp de gndire i pentru a face exerciiul mai antrenant, se propune ca exteriorizarea unei stri s se fac dup dou bti din palme realizate n acelai timp de ctre toi membrii grupului. Copiii trebuie s identifice starea protagonistului. Dup mai multe ncercri de recunoatere sau dup identificarea corect a strii, toi participanii ncearc s imite mimica, gestica protagonistului i s triasc, starea acestuia. 7. Feedback-ul. Scopul: asimilarea experienei. Se discut ce le-a plcut participanilor din aceast edin. Tema pentru acas: Exerciiul Eu i alii. Copilul va povesti despre prietenul su mamei, tatlui, bunicei, bunelului .a. Este important ca copilul s-i poat expune prerea, s evidenieze calitile pozitive ale altuia. Se poate ruga copilul s povesteasc i despre sine, de asemeni evideniind calitile pozitive i negative, punnd atenia pe cele pozitive. Activitatea nr. 20 Scopul activitii: ridicarea autoaprecierii; dezvoltarea ncrederii n sine; nsuirea tehnicilor de autoreglare psihic i relaxare. Materialele necesare: talismanul. Mersul activitii: 1. Baba-oarba cu clopoei. Scopul: dezvoltarea ncrederii n sine. Unui participant (Baba oarba) i se leag ochii. Cineva din grup l nvrte pe loc ca s-i complice orientarea. Participanii alearg prin ncpere n mn avnd clopoei, o tachineaz pe Baba-oarba, o ating ca s-o sustrag, etc. Baba-oarba trebuie s se deplaseze prin ncpere, s prind pe cineva din copii i s ghiceasc cine-i. Este important, ca n aceast joac s se fac schimbarea permanent a rolurilor. Discutarea temei realizate acas. 2. Jocul Ia cciula. Scopul: ridicarea autoaprecierii. Jocul se organizeaz ntre doi copii de aproximativ aceeai statur. Mna stng a fiecrui copil este strns legat de corp, iar mna dreapt este liber. n cap ambii copii au cciuli (amuzante au adevrate). Sarcina juctorilor este de a lua cciula adversarului i de a nu permite s fie luat cciula sa.

269

3. Exerciiul Oglinda. Scopul: ajut la deschiderea copilului; s se simt mai liber i s se vad dintr-o parte. Jocul poate fi realizat n doi cu copilul sau n grup. Varianta I. Copilul privete n oglind care repet toate micrile i gesturile lui. Oglinda poate fi psihologul sau alt copil. Varianta II. Principiul jocului rmne acelai, dar n acest caz copilul trebuie s imite un membru al grupului. Oglinda arat pe cine a imitat copilul. Acest joc va fi foarte util pentru copiii pasivi, nencrezui n sine. 4. Jocul De-a v-ai ascunselea. Scopul: dezvoltarea ncrederii n sine. n joc este nevoie de prezena cel puin 3 participani. Activitatea se desfoar n linite deplin. Juctorilor li se leag ochii. Fiecare trebuie s prind pe unul din juctori, dar n acelai timp s i s fug de altul. Juctorii se orienteaz la ascultarea pailor, respiraiei altora i cnd consider necesar numesc juctorul pe nume i ntreab: Unde eti?. Juctorul ce este ntrebat trebuie s rspund: Sunt aici. Primul care reuete s-l prind pe colegul su este nvingtor. 5. Tehnica Ascultatul. Scopul: dezvoltarea capacitii de autoreglare psihic; relaxare. Psihologul cu o voce calm citete urmtoarele indicaii Eu ncerc acum s m aez confortabil, dar nu neglijent. Picioarele mele sunt linitite. Tlpile picioarelor stau pe duumea de parc ar fi prins rdcini acolo. Braele mele stau n voie n poal i se odihnesc. Minile devin nite goace, care-s gata s primeasc tot ce m ateapt. Eu nchid ochii i ncerc s fiu linitit de tot. Eu simt cum ncordarea mea cedeaz, respiraia mea este tot mai regulat, picioarele mele devin tot mai grele. Eu simt ct de bine mi face linitea, cum ea m cuprinde i m elibereaz pentru a simi ceea ce este n mine. Treptat eu m ntorc. M ridic din propriul meu abis. Iau cu mine i linitea. Ea m nsoete prin timp i-mi druiete calm i gnduri bune. 6. Exerciiul Sculptur corporal. Scopul: exersarea capacitilor de autoexplorare; contientizarea conexiunilor dintre anumite stri fiziologice i anumite stri psihologice; stimularea expresivitii i a creativitii; antrenarea capacitilor empatice. Exerciiul se desfoar pe perechi A B. Varianta 1: A l modeleaz pe B. B trebuie s verbalizeze care este starea lui interioar n postura de statuie. A se aeaz n faa lui B n aceeai poziie cu a acestuia (oglinda postural) i vorbete despre starea lui interioar. Se inverseaz apoi rolurile. Varianta 2 : A i alege o poziie, spune ce simte, iar B ncearc s-l imite n postur pe A i s experimenteze strile acestuia. Se inverseaz apoi rolurile. 7. Feedback-ul. Scopul: asimilarea experienei. Copiii sunt ntrebai ce exerciiul le-a plcut cel mai mult din aceast edin. n ncheiere se poate folosi i exerciiul Floricelele de porumb. Suntem nite floricele de porumb care srim continuu pe o tigaie cu minile lipite de corp. Toi sar prin ncpere, dar dac srind se ating de cineva se lipsesc srind mai departe mpreun de mn. Jocul se termin odat cu formarea unei aglomerri imense. Tema pentru acas: Imagineaz-i ce simi cnd o nu vrei s faci ceva, dar totui te montezi c trebuie s-o faci (descrie sau deseneaz ce simi); o cineva i spune ce s faci n timp ce tu poi decide independent ce poi face (descrie sau deseneaz ce simi); o inventeaz o senzaie proprie plcut pentru ceva neplcut (descrie i deseneaz ce simi); o deplaseaz-te n viitor cnd va trebui s faci ceva, dei nu vei dori s faci asta (descrie i deseneaz sentimentul pozitiv i negativ ce se ntmpl cnd ele se ntlnesc). Activitatea nr. 21 Scopul activitii: dezvoltarea abilitilor de interrelaionare cu alii; ridicarea autoaprecierii.

270

Materialele necesare: baloane, desene, aplicaii, ndeplinite de copil i mpachetate n banderole, de asemeni jurnale, plicuri, talismanul. Mersul activitii: 1. Ritualul salutului. Scopul: crearea dispoziiei de lucru; activizarea copiilor. Exerciiul Al cui balon este mai mare? Participanii primesc baloane i ncearc s le umfle. La cine balonul se va sparge, iese din joac. nvinge acela a cui balonul este mai mare. Dac civa participani au baloanele totuna li se poate propune de a arunca balonul cu o singur mn ct mai departe (aceasta nu e chiar att de simplu cum pare la prima vedere). 2. Exerciiul Ghicete ghicitoarea mea. Scopul: nviorarea copiilor. Psihologul citete o serie de ghicitori, copiii trebuie s ghiceasc ce este. Cltorete prin toat lumea, dar rmne n acelai col. (Timbrul) Nfram vrgat / Peste mare-aruncat. (Curcubeul) i vorbete i turcete, / i n orice limb i nimerete. (Ecoul) Pe sub razele de soare / Zboar peste cmp o floare. (Norul) Cu trei ochi / n trei culori / E atent la trectori / i-i arat / Fr grai / Cnd s treci / i cnd s stai. (Semaforul). Moale, alba i pufoasa / Pentru cmp e haina groas. (Zpada) Pan-mpnata, / Pe apa lsata, / De vanturi mnata, / Suflet n-are, suflet duce, / De pmnt nu se atinge. (Vaporul) Cine poate sa-l ajung / Pe acest alergator, / Care-si poarta puii-n punga ? / l ghicii foarte uor! (Cangurul) Fug de tine / i tu musai dup mine. (Umbra) Roata rotita, / De om muncita / Si de lume nghiita. (Pinea) Ce trece pe dinaintea ochilor / Si nu-l poi vedea? (Timpul) Se propune i copiilor s alctuiasc cteva ghicitori. Discutarea temei realizate acas. 3. Jocul Pota. Scopul: ridicarea autoaprecierii. n acest joc se folosesc desene, aplicaii, ndeplinite de copil i mpachetate n banderole, de asemenea jurnale i plicuri (pregtite de copii n prealabil). Pe pieptul fiecrui copil se ncleie un cercule cu o cifr semnificnd adresa acestuia. Fiecare participant hotrte cui vrea s trimit scrisoarea sau banderola i pune pe ea numrul-adres corespunztor. Psihologul trebuie s fie foarte atent ca fiecare copil s primeasc ceva (dac observ c unui copil nimeni nu i trimite nimic, atunci chiar psihologul o va face). Important e ca nici un copil s nu e simt jignit i singuratic. Dup aceasta toat corespondena se d potaului (care a fost ales din timp) care o va duce la destinatari. 4. Jocul Magazinul. Scopul: nvarea relaiilor cordiale i de amabilitate; reguli de comportare la magazin. Preventiv se pregtesc jucriile, crile, caietele, stilourile copiilor, suvenire mici, bomboane etc. De asemenea se recomand de a scrie din timp preul produsului. Bani ns nu exist. Varianta I. Se joac situaia din magazin dintre vnztor (de obicei este animatorul) i cumprtor (elevul). Varianta II. Magazinul este fr vnztor. n acest caz cumprtorii umbl prim magazin, i aleg produsele dorite pe care le achit la casier (de obicei este animatorul). Achitarea se realizeaz prin intermediul rspunsurilor cumprtorilor la ntrebrile casierului. ntrebrile sunt legate de produsele cumprate (din ce sunt confecionate, la ce folosesc, etc.). 5. Exprimarea prin micare. Povestea i dansul fricii. Scopul: deblocarea emoional, exprimarea emoiilor i sentimentelor. I se cere copilului s inventeze o poveste n care, de exemplu, i se ntmpl ceva unui copil, i acesta devine apoi foarte fricos. i sugerm s fie el

271

acest copil din poveste, s se mite prin camer pentru a-i exprima sentimentul de fric i s realizeze un dans al fricii. 6. Exprimarea prin micare i dans A i B. Scopul: antrenarea comunicrii senzoriale; descrcarea tensiunilor i reenergizarea organismului; stimularea expresivitii corporale. Varianta A: Copiii sunt aezai pe perechi A B, cu palmele lipite, fa n fa. Pe muzic, cu ritm gradat, de la lent la rapid, A trebuie s-i impun micri lui B. Se inverseaz rolurile. Se verbalizeaz cele simite n timpul exerciiului. Varianta B: Pe un fond muzical alctuit dintr-o mbinare de ritmuri lente i rapide, copiii au prilejul de a se mica, de a dansa liber. 7. Feedback-ul. Scopul: asimilarea experienei. n lan copiii povestesc ce a fost cel mai interesant pentru ei la aceast edin. Tema pentru acas: Termin propoziiile: Cel mai fericit m simt atunci cnd Cel mai ru m simt atunci cnd Nicidecum nu pot nelege, de ce eu Viaa mea ar fi fost mai fericit dac eu Ceea ce a vrea s schimb la mine este Activitatea nr. 22 Scopul activitii: formarea noiunii de comunicare ca un fenomen psihologic; dezvoltarea capacitii de a recepta, a nelege i a deosebi strile emoionale a celor din jur; dezvoltarea compasiunii. Materialele necesare: foi, creioane colorate i talismanul. Mersul activitii: 1. Ritualul salutului. Scopul: nviorarea participanilor nainte de activiti, contientizarea faptului c n timpul transmiterii informaiei de la om la om pot interveni denaturri. nviorarea Salut mie. Copiii stau n cerc, cu spatele spre interiorul cercului i ncep ncetior s se roteasc. Participantul ce ncepe transmite colegului din dreapta un mesaj de salut din una sau dou propoziii. Salutul trebuie s fie anume acela pe care copilul singur lar dori s-l aud. Instruciunea pentru preadolesceni poate fi formulat astfel optete-i colegului un salut pe care tu ai vrea s-l auzi astzi. Colegul acoperindu-i cu ceva faa de la toi participanii (o hrtie A3) transmite salutul colegului din dreapta i tot aa pe cerc pn mesajul ajunge napoi la expeditor. Totodat, n timp ce salutul colegului este la 2 3 participani distan, urmtorul coleg transmite salutul su. Jocul continu pn cnd toi participanii transmit salutul su i l primesc napoi. Activitatea se realizeaz pe un fon muzical. La final se discut ce au simit participanii cnd au primit napoi salutul propriu, ct de asemntoare erau mesajele venite cu cele care au fost expediate i ce se putea ntreprinde pentru a evita denaturrile. 2. Jocul Telefonul stricat. Scopul: dezvoltarea capacitii de a repovesti un text auzi. Participanii, cu excepia unui copil, sunt rugai s prseasc sala. Copilului rmas moderatorul i povestete un fragment (text) pe o tem care prezint interes pentru colari. Textul propus: Pentru coala noastr s-au cumprat 15 computere. Peste o lun n ncperea unde acum se afl biblioteca va fi amenajat o sal de computere, iar biblioteca se va transfera n cabinetul pustiu de la primul etaj. Computerele vor fi conectate la internet. i n fiecare dup amiaz copiii vor avea posibilitate s se joace la computer. Copilul ce a ascultat textul moderatorului, cheam un copil din afara clasei i i-l reproduce i tot aa n continuare. Este sigur faptul c textul de mai sus va fi expus ultimului preadolescent cam aa: Ne-au adus computere, acum putem s ne jucm. Este recomandabil ca activitatea s fie nscris pe reportofon n aa fel n analiz i discuie se va

272

putea stabili cum a decurs transmiterea textului i de unde textul a nceput s fie denaturat. n final se realizeaz o analiz ampl a activitii, se discut: Ce a determinat alterarea informaiei de la un participant al altul? Care blocuri informaionale s-au denaturat i au disprut la nceput? Ce trebuie de fcut ca informaia s se transmit mai precis? Ct de sigur este informaia primit de la necunoscui? Dup discuie moderatorul povestete copiilor ce este comunicarea, la ce ne servete i de ce depinde eficacitatea acestuia. 3. Exerciiul Desenarea dup instruciune. Scopul: dezvoltarea ncrederii n sine. Participanii sunt mprii n perechi. Unul din copiii primete o fi cu un desen cellalt trebuie s reproduc desenul dup instruciunile colegului su. Exerciiul se poate realiza n dou variante: cu feedback cel ce reproduce desenul poate pune ntrebri; i fr feedback ntrebrile sunt interzise. Apoi desenele sunt comparate i se observ c desenele sunt mai exacte n cazul n care este prezent feedback-ul n comunicare. Se discut despre condiiile ce sunt necesare pentru ca sensul informaiei transmise s fie unul i acelai la persoana care emite i care primete mesajul. Discutarea temei realizate acas. 4. Jocul Trenuul. Scopul: dezvoltarea ncrederii n sine, crearea unui climat emoional pozitiv, consolidarea grupului, nlturarea anxietii. Locomotiva i mai ia un vagon i merg prin sal. Treptat se alipesc mai multe vagoane. Cum merge locomotiva astfel merg i vagoanele. Copiii se supun regulilor. 5. Exerciiul Ascultarea. Scopul: dezvoltarea capacitii de ascultare. Participanii sunt mprii n perechi. Unul din copii este cel ce vorbete, iar cellalt este asculttorul. Copiii stau aezai unul n faa altuia i la semnalul moderatorului ncep s comunice pe oricare tem. Peste un minut poziia lor se schimb, cel ce vorbete se ridic n picioare, iar asculttorul rmne aezat. Peste un minut mai urmeaz o schimbare: ambii preadolesceni sunt n picioare i stau cu spatele unul la altul. Se inverseaz rolurile participanilor. Se discut. 6. Exprimarea prin dans Dansul meu. Scopul: creterea contientizrii corporale, eliberarea de energie i tensiune. Folosindu-ne de diferite tipuri de muzic, i cerem copilului s i mite mai nti fiecare parte a corpului i apoi corpul n ansamblu, s realizeze un dans al lui, care s-l reprezinte. 7. Ritualul salutului. Scopul: asimilarea experienei; discutarea concluziilor. Psihologul ncepe s povesteasc o istorie pe care preadolescenii trebuie s-o continue. Astzi a fost o zi deosebit pentru mine, pentru c . Tema pentru acas: Activitatea Ratingul obiectelor. Pe o foaie de hrtie copiii trebuie s aprecieze obiectele colare dup criteriul dificultii, uoare (soare) i dificile (noura). Activitatea nr. 23 Scopul activitii: dezvoltarea ncrederii n sine; dezvoltarea capacitilor comunicative; dezvoltarea capacitii de argumentare; dezvoltarea memoriei i a creativitii. Materialele necesare: plicuri cu bomboane mici pentru exerciiul nr. 3, foi, creioane, carioca, talismanul. Mersul activitii: 1. Ritualul salutului. Scopul: activizarea copiilor. Energizer Ha. Psihologul prezint instruciunea: Aa cum edem n cerc eu voi spune Ha vecinul meu, el va repeta Ha-ul

273

meu i l va rosti pe al su. Urmtorul va spune deja 3 de Ha. n cazul n care cineva greete activitatea se reia. 2. Jocul Grevitii. Scopul: dezvoltarea capacitii de convingere. Se aleg 2 3 doritori care vor avea rolul de poliiti, iar ceilali vor fi un grup de greviti care au ocupat un pod i au blocat circulaia. Scopul poliitilor este s elibereze podul, ncercnd s scoat ct mai muli greviti din grupul lor. Orice grevist extras din grup devine poliist i, la rndul su scoate ali greviti. Grupul grevitilor i grupul poliitilor vor avea cteva minute pentru a-i elabora o strategie de aciune. Violena este interzis! Se ncheie cu o discuie. 3. Jocul Negociaz caramelele. Scopul: dezvoltarea capacitilor de negociere. Moderatorul pregtete pentru fiecare participant cte un plic cu 6 bomboane mici nvelite n ambalaj de diferite culori. Scopul lor este s acumuleze 6 bomboane de aceleai culoare. La nceput vor decide ce culoare doresc s adune, apoi vor precede la schimb. Copiii pot schimba doar o bomboan la o singur persoan la un moment dat. Jocul poate dura ceva timp deoarece mai muli participani pot s acumuleze bomboane de aceeai coloare. Jocul continu pn cnd fiecare participant are toate bomboanele de o culoare. Dup joc se iniiaz o discuie despre esena procesului de negociere, tacticile folosite, etc. Jocul poate continua rugnd participanii s formeze grupuri potrivit culorilor bomboanelor i s elaboreze un set de recomandri pentru o negociere de succes. Discutarea temei realizate acas. 4. Exerciiul De ce?. Scopul: dezvoltarea capacitilor comunicative. Participanii primesc cte o foaie i un pix i formeaz dou rnduri stnd fa n fa. Membrii unui grup vor scrie pe foile lor cte o ntrebare care ncepe cu cuvintele De ce ? Membrii celui de-al doilea grup vor scrie cte o propoziie care ncepe cu Fiindc .. Dup ce au terminat, participanii, unul cte unul, citesc ntrebrile i rspunsurile (de exemplu, ntrebarea: De ce sunt attea frunze pe copaci? rspunsul: Fiindc toi oamenii sunt egali n drepturi). Dup exerciiu se analizeaz importana comunicrii i cooperrii, formularea mesajelor, consecinele comunicrii insuficiente dintre oameni. 5. Jocul Argumentele. Scopul: dezvoltarea capacitii de argumentare. Participanii formeaz dou grupe i stau fa n fa. Animatorul le propune s nceap o discuie. Se pot contra referitor la orice doresc, de exemplu: Ce este mai bun roia sau dovleacul?, Care cifr este mai important 1 sau 6? Fiecare grup va rmne fidel opiniei sale, aducnd ct mai multe argumente pentru susinerea punctului su de vedere. Prezentarea argumentelor se va face pe rnd, dar ct mai repede i ct mai convingtor posibil. Peste cteva minute moderatorul va opri discuiile i i va ntreba pe preadolesceni cum s-au simit n timpul activitii, cum a decurs comunicarea, le-a plcut sau nu s fie n dezacord unii cu alii, cum se aseamn acest joc cu viaa real. 6. Jocul Plec ntr-o cltorie. Scopul: dezvoltarea memoriei. Toi participanii se aeaz n cerc. Moderatorul ncepe cu cuvintele: Plec ntr-o cltorie i iau o mbriare, dup care mbrieaz o persoan din dreapta sa. Acea persoan continu, spunnd: Plec ntr-o cltorie i iau o mbriare i o mngiere pe spate i apoi face cele spuse cu o persoan din dreapta sa, adic o mbrieaz i o mngie pe spate. Fiecare persoan repet ceea ce a fost deja spus i adaug o nou aciune. Activitatea continu pe cerc pn cnd toi au participat. 7. Exprimarea prin micare Eu merg aa. Scopul: creterea contientizrii corporale, dezvoltarea spontaneitii. i sugerm copilului s realizeze diferite tipuri de mers: s-i imagineze c merge pe ghea, pe nisip fierbinte, pe nisipuri mictoare, prin ploaie, pe iarba plin de rou, etc. 8. Reflexia rezultatelor activitii. Scopul: Participanii pe cerc rspund la ntrebarea: Dorinele voastre pentru edina urmtoare?

274

Tema pentru acas: 1. Desenul nvtorul meu. Preadolescenii primesc urmtoarea instruciune: Desenai pe o foaie pe unul din nvtorii ti. 2. Creai-v propriile imagini. Iat un exemplu. Citii-l tare, blnd i ncet: nchide ochii, respir adnc i relaxeaz-te. Imagineaz-te stnd n faa unui munte splendid. Cerul e albastru i civa nori mici plutesc uor. Soarele strlucete prin copaci. Psrile ciripesc. n deprtare se aude susurul unui ru. Respir adnc i expir. Oasele i sunt uoare i muchii relaxai. Deodat, corpul tu, ca un balon, ncepe s pluteasc. Te simi ridicndu-te ncet spre cer. Cu ct te ridici, cu att te simi mai relaxat. Respir adnc i expir. Pluteti. Te ridici tot mai sus. Trec pe lng copaci nfrunzii. n cele din urm, vezi vrful muntelui. Soarele strlucete, deasupra ta. Te simi minunat. Continui s te ridici tot mai sus i eti tot mai relaxat. Respir adnc i expir. Pluteti n cerul albastru, moale i calm. Pe msur ce te ridici, muntele se pierde n urm. Tot ce mai poi vedea acum dedesubt este verdele ierbii. Eti relaxat. Te nconjoar nori albi. Pluteti prin ei i respiri adnc. Respir adnc i expir. Aerul e att de moale i plcut. Pluteti tot mai sus. Acum eti deasupra norilor. Vezi pmntul dedesubt. Eti n spaiu. Corpul i e uor. Braele sunt uoare. Picioarele sunt uoare. Umerii i sunt uori. Te simi tot mai uor i zbori tot mai sus. Eti relaxat. Respir adnc i expir. Apoi cobori ncet la loc. Pluteti napoi prin nori. Eti relaxat i cobori. Vezi muntele. Continui s cobori. Corpul i minte i sunt relaxate. Iat copacii! Iat iarba! Te lai uor pe iarb. Auzi susurul rului i ciripitului psrilor Eti relaxat. Respir adnc i expir. Vizualizarea poate fi acompaniat de muzic. Activitatea nr. 24 Scopul activitii: exersarea modelului unui comportament ncrezut; dezvoltarea abilitilor de identificare a emoiilor retrite n anumite situaii. Materialele necesare: hrtie, pixuri, creioane, carioca, o foaie de hrtie A3, fie pentru tema de acas i talismanul. Mersul activitii: 1. Energizer Cntm mpreun. Scopul: activizarea copiilor. Copiii se aeaz comod la locurile lor. Psihologul le propune s cnte toi n cor un cntec i totodat explic ce trebuie de fcut: o btaie din palme ncepem s cntm, dou bti continum s cntm dar n gnd, iari o btaie cu voce tare i aa se repete pn cineva nu greete cel care a greit devine conductor. 2. Jocul Televizorul stricat. Scopul: dezvoltarea limbajului non-verbal. Participanii stau n cerc. Un doritor ncepe jocul, acoperindu-i fa de ceilali participani (hrtie A3), reprezint o expresie ciudat i o arat doar participantului din dreapta sa. Colegul transmite ceea ce a vzut mai departe i tot aa pn expresia ciudat ajunge la ultimul copil din cerc. Apoi copilul ce a pornit jocul prezint pentru toi participanii expresia ciudat nc o dat. n repetarea jocului este important ca direcia transmiterii s se schimbe. Discutarea temei realizate acas. 3. Exerciiul Eu sunt un superstar. Scopul: nvarea deprinderilor comportamentului ncrezut. Participanii stau n cerc. Fiecare i alege un erou important pentru el/ea (de exemplu: un actor / actri, cntre / cntrea sau un personaj de poveste, erou literar). Dup aceasta copilul va realiza autoprezentarea (verbal sau non-verbal: pronunnd o fraz, artnd un gest care caracterizeaz eroul ales). Ceilali participani ncearc s ghiceasc eroul. 4. Desenul Ce simt eu?. Scopul: dezvoltarea capacitii de a identifica propriile emoii. Copiii sunt rugai s deseneze ce simt ei acum (exprimnd pe hrtie: emoii, triri,
275

sentimente, gnduri, ntrebri ce i preocup la moment). Se formeaz grupuri pentru a discuta creaiile fiecrui copil cu colegii. 5. Exerciiul Performana. Scopul: dezvoltarea ncrederii n sine. ntr-o discuie despre excelen, calitate sau alte subiecte apropiate, comenteaz c toi am trit acele momente speciale ale unei performane. mparte participanii n grupuri a cte 3 4 persoane i roagi s-i spun unii altora despre o astfel de situaie recent. Grupurile cor alctui o istorie comun despre obinerea performanelor pe care o vor povesti sau nscena pentru a o prezenta ntregului grup. 6. Activitatea Personajul meu Oglinda mea. Scopul: autocunoatere, auto-observare, dezvoltarea imaginii de sine. Fiecare copil i va alege un personaj preferat (din desene animate, din filme etc.), i va cere personajului respectiv s scrie 4-5 caracteristici ale sale (ale copilului) pe care s le i justifice. Chiar dac n prima faz vor fi descrise probabil caracteristici fizice, instruciunile vor viza intrarea mai n profunzime, spre caracter, aptitudini, caliti personale, comportament. ntr-o alt variant, sau ntr-o faz ulterioar a exerciiului copilul va primi instrucia s i aleag o persoan (real) din anturajul su, i si imagineze cum l-ar caracteriza aceasta. De exemplu, Mihai l va alege ca personaj preferat pe Superman, care va trebui s spun (sau s scrie) cteva lucruri despre Mihai. n faza urmtoare, Mihai o poate alege pe mama, care s l caracterizeze, n acelai mod. Exerciiul l ndeamn pe copil la o explorare a propriei persoane, realizat ntr-un mod indirect, prin intermediul personajului preferat, determinndu-l la o auto-observare din exterior. Aceast aparent detaare de propria persoan poate uura att identificarea i verbalizarea unor caracteristici, comportamente sau caliti, n special la copiii de vrst colar mic, ct i perceperea mai bun a modului n care sunt vzui de cei din jur. 7. Feedback-ul. Scopul: asimilarea experienei. Copiii pe cerc rspund la ntrebarea: La ce tea ajutat edina de azi? Tema pentru acas: 1. Exerciiul Cte ceva despre mine. Psihologul distribuie copiilor cte o copie a fiei pe care ei trebuie s-o completeze individual acas. Salut! M numesc i am ani. nv la . Oraul meu natal este i mie mi acolo pentru c . Mereu am visat c ntr-o zi voi . Cteva dintre lucrurile pe care mi place s le fac sunt . Sunt multe lucruri la care m pricep i unul din ele este . Odat am fcut un lucru foarte interesant i acela a fost . membrii familiei mele sunt . Dac a schimba un lucru la mine, cred ca ar fi . Totui sunt foarte bucuros / bucuroas s fiu astzi aici pentru c . A vrea s m asociez cu cei interesai n . n ceea ce privete planurile mele de viitor, a vrea s fiu ntr-o zi. 2. Respirai adnc. Iat cteva exerciii de relaxare: Respirai ncet i adnc, pe nas, inei aerul n plmni trei secunde i apoi expirai ncet. Respirai i expirai n timp egali. Repetai acest stil de a respira timp de 5 minute. Dac nu e greu s v inei respiraia 3 secunde, ncercai s o inei i mai mult (pn la 10 secunde). Respirai pe nas i expirai pe gur. ncercai respiraia diafragmatic. Diafragma se afl sub plmni. Aezai-v mna dreapt deasupra buricului cnd respirai adnc. Dac mna se ridic, atunci respirai prin diafragma. Continuai timp de 5 10 minute. Activitatea nr. 25 Scopul activitii: dezvoltarea competenelor comunicative a participanilor; exersarea tehnicilor pentru nlturarea ncordrii psihoemoionale. Materialele necesare: o coal de hrtie, rulou de tapet (hrtie), creioane colorate, carioca, band adeziv, talismanul. Mersul activitii:

276

1. Ritualul salutului. Scopul: introducerea n activitate. Jocul Mna. Scopul: crearea atmosferei de lucru, montaj de lucru n grup. Preadolescenii la semnalul moderatului trebuie s arunce acelai numr de degete. 2. Exerciiul Stema grupei. Scopul: dezvoltarea abilitilor de comunicare. Participanilor li se propune pe un rulou de hrtie s deseneze un desen comun stema grupei. O condiie ce trebuie respectat aici este ca toii copii s participe n egal msur la activitate. n timpul discuiei se stabilesc i se consemneaz pe o coal de hrtie regulile de interrelaionare nonconflictual. Desenul comun i regulile rmn n clasa unde se petrec activitile. n cazul conflictelor este necesar s se discute regulile de desenare n comun. 3. Exerciiul Darul de sub brad. Scopul: relaxarea muchilor. Instruciunea pentru preadolesceni: Imaginai-v, c n curnd e Anul Nou. ntregul an ai visat la un dar minunat. i iat c v apropiai de brad, nchidei ochii foarte strns i inspirai profund. Reinei rsuflarea. Ce este sub brad? Acum expirai i deschidei ochii. Ce minune! Darul mult ateptat se afla n faa voastr. Suntei bucuros? Zmbii. Dup finisarea exerciiului se poate discuta (la dorina copiilor) cine i la ce viseaz. Discutarea temei realizate acas. 4. Exerciiul Eu sunt . Scopul: dezvoltarea capacitii de autoprezentare. Psihologul distribuie fiecrui participant cte o foaie sau o copie a fiei Eu sunt i roag-i s completeze propoziiile. Dup ce toi au terminat de scris, invit-i s prezinte rspunsurile pe rnd. Eu sunt . Cel mai mult mi place . Dac a fi un animal (insect, pasre), a fi . Prietenii spun despre mine . Dac a avea puteri magice, a . 5. Ritualul ncheierii activitii. Scopul: asimilarea experienei, ieirea din activitate. Copiii sunt aezai pe scaune n cerc prin gesturi: cnt, mpletete, deseneaz. Tema pentru acas: Psihologul propune copiilor mpreun cu prinii s exerseze urmtoarele tehnici meditative: Concentrarea asupra respiraiei. Luai o poziie comod, relaxai-v corpul, concentraiv atenia asupra respiraiei, respirai n acel tempo. Spunei: Eu mi simt inspiraia i expiraia mea . Eliberarea de nelinite. Relaxai-v, imaginai-v c suntei ntr-o lunc verde ntr-o zi nsorit, pe cer curcubeul i o prticic din cer v aparine vou, ea este cea mai luminoas, raza curcubeului se apropie de voi i intr n interiorul vostru v trateaz corpul n care se descompune nelinitea, frica, frustraiile, temerile. Toate prile bolnave v prsesc corpul prefcndu-se n fum negru i vntul l mprtie. corpului dv. Antistresin. Luai o poziie comod. Inspirnd adnc reinei respiraia pentru puin timp, apoi expirai (repetai, dar expiraia va fi nsoit de sunetul h-h-h), acum respirai normal. Cnd inspirai spunei cuvntul eu, cnd expirai spunei cuvntul relaxat. Repetai de 5 ori. n timpul zilei degajai mult energie, dai posibilitate muchilor i celulelor s se odihneasc. Culcai-v i simii cum devenii relaxat. Nu facei nimic. Cu fiecare inspiraie imaginai-v c v relaxai. Linitea v umple cu cldur, ncredere, suntei n total acord cu voi nsui i cu toi cei din jur. Activitatea nr. 26 Scopul activitii: consolidarea (fixarea) reprezentrilor despre o comunicare non-conflictiv; exersarea tehnicilor pentru reglarea psihic; dezvoltarea ncrederii n sine.

277

Materialele necesare: un rulou de tapet, hrtie, creioane colorate, carioca, band adeziv, fie pentru tema de acas, un scaun solid (plasat n faa clasei), talismanul. Mersul activitii: 1. Ritualul salutului. Scopul: ridicarea capacitii de munc, relaxarea copiilor. Exerciiul Corabia i vntul. Psihologul citete instruciunea: Imaginai-v c o nava plutete pe valuri i deodat se oprete. Haidei s-o ajutm i s invitm vntul. Inspirai aer. Scoflcii puternic obrajii. Expirai puternic prin gur aerul i lsai s ias la libertate vntul i s mite corabia. Haidei s ncercm nc o dat. Vreau s aud cum fonete vntul!. Exerciiul poate fi repetat de 3 ori. Discutarea temei realizate acas. 2. Exerciiul Portretul grupei. Scopul: dezvoltarea capacitilor efective de comunicare. Pe o coal de hrtie copiii deseneaz autoportretele sale, cu respectarea condiiilor iniial stabilite (desenul va rmne n clas i va fi fixat pe perete). 3. Jocul Btaia. Scopul: relaxarea muchilor. Instruciunea pentru participani: Tu i cu prietenul tu v-ai certat. Btaia este pe punctul de a se ncepe. Inspirai adnc. ncletai mandibulele. Fixai degetele minilor n pumni. mpingei degetele n palm. Reinei rsuflarea pentru cteva clipe. Reflectai: Poate nu trebuie s v batei? Expirai i relaxaiv. Ura! Necazurile au rmas n urm! 4. Desenul Supereroul. Scopul: dezvoltarea ncrederii n sine. Psihologul pune la dispoziia participanilor 2 coli mari de hrtie, nite panglic, foarfece i 2 carioca pentru a inventa un supererou i a schia un costum pentru acest personaj nou creat. 5. Activitatea Probe pentru film. Scopul: s alctuiasc o list a reuitelor sale, s vorbeasc n faa colegilor de clas; s exprime preri pozitive despre ei nsi n faa celorlali. Spunei elevilor c au ansa s joace ntr-un film extrem de important, care va putea fi vizionat n ntreaga lume. Dac vor primi rolul, vor putea juca alturi de vedete renumite. Ca s dea probe pentru rol, elevii trebuie s fac urmtoarele: A. S fac o list cu cinci lucruri pe care le-au realizat n via, de care sunt mndri de felul n care se neleg cu prietenii sau cu familia, de faptul c i termin ntotdeauna temele etc. B. Elevii vor selecta din lista lor realizarea cu care se mndresc cel mi mult. C. Psihologul urmeaz s aleag un voluntar care s stea pe scaun, n faa clasei. Elevul spune: Nu vreau s m laud, dar .... Ea / el completeaz propoziia, menionnd o anumit realizare. Celorlali elevi din grup li se spune c sunt regizori, astfel nct trebuie s asculte ce are actorul de spus. D. Dup ce primul elev a terminat, grupul aplaud i acesta se duce la loc. Urmtorul elev n ordine alfabetic se urc pe scaun i explic ceea ce a realizat. E. Acest mod de lucru continu pn cnd fiecare elev din grup a avut posibilitatea de a se ridica pe scaun i de a vorbi. F. Dup ce audiiile au luat sfrit, elevilor li se cere s se aplaude. Acest lucru i va ajuta s se relaxeze nainte de nceperea discuiilor pe baza de ntrebri. ntrebri pentru discuii: Cum v-ai simit pe scaun i mprtindu-v realizrile? Ai fost nervoi sau v-a fost s vorbii n faa ntregului grup? Explicai. Cum a fost atunci cnd i-ai ascultat pe ceilali. Credei c fiecare a simit la fel cnd s-a ridicat pe scaun i a vorbit. Explicai. Credei c ai primit rolul n film? Explicai. 6. 7. Ritualul ncheierii activitii. Scopul: asimilarea experienei, ieirea din activitate. Copiii stau n cerc i transmit unul altuia prin intermediul gesturilor: un cartof, un fluturele, un pahar plin cu ap.

278

Tema pentru acas: 1. Fia Culoarea dragostei. Copiii vor rspund la urmtoarele ntrebri, numind culorile care i se par mai potrivite. Care este culoarea fericirii? Care este culoarea tristeii? Care este culoarea gingiei? Care este culoarea singurtii? Care este culoarea stranietii? Care este culoarea creativitii? Care este culoarea inteligenei? Care este culoarea dragostei? Care este culoarea ta preferat? Care este culoarea cea mai plcut pentru tine? 2. Imaginai-v ceva relaxant: Respirai adnc. Gndii-v la vremea cnd erai total relaxai. Imaginai-v locul n care erai i gndii-v c suntei acolo. ncercai s v amintii tot ce putei despre acel loc. Unii oameni i imagineaz locuri n natur, cum ar fi muni i oceane, n timp ce alii i imagineaz ocazii minunate, n care s-au simit foarte relaxai. Imaginai-v cuvntul RELAXAI-V scris mare n faa voastr. Concentrai-v asupra lui, cum arat i cum te simi cnd eti relaxat. Dac vrem alt gnd v ptrunde n minte, nu e nici o problem. Ignorai-l (sau imaginai-v c zboar) i continuai s v concentrai la cuvntul RELAXAI-V. Gndii-v a culoarea favorit i imaginai-v c suntei undeva afar, privind norii, care capt, miraculos, culoarea voastr favorit. Respirai n nori, lsnd culoarea s v ptrund n plmni i n corp. Apoi expirai. De fiecare dat cnd expirai, lsai i stresul s ias. Continuai exerciiul 10 minut.

Activitatea nr. 27 Scopul activitii: educarea priceperilor i deprinderilor de autoreglare psihic; transformarea tririlor negativ n stri emoionale pozitive; dezvoltarea motivaiei de autorealizare. Materiale necesare: talismanul. Mersul activitii: 1. Ritualul salutului. Scopul: dezvoltarea controlului volitiv, curajului i a ncrederii n sine. Activitatea Gimnastica. Se aleg arbitrii i sportivii. Se organizeaz jocuri sportive. 2. Jocul Cltoria de cristal. Scopul: contientizarea problemelor i nlturarea lor; Instruciunea pentru preadolesceni.: Aezai-v comod, relaxai-v i nchidei ochii. Imaginai-v urmtoarele: Intrai primvara: ntr-o livad de meri. Mergei ncetior printre copaci, savurnd aroma florilor gingae. Pe o crru micu ajungei la o porti i o deschidei. Ieii ntr-o lunc verde. Iarba moale se leagn, insectele bzie plcut, vntul adie uor i v mngie faa, prul, n fa este un iaz, apa este limpede, iepuraii de soare se joac de-a v-ai ascunselea. ncetior ajungei la o insul. Mergei pe malul unui rule i ajungei la o cascad, intrai n cascad. Apa v cur, v umple cu putere i energie. Ajungei la o peter linitit, comod. Acum trebuie s v ntoarcei pe acelai drum. Ieii din livada de mere i deschidei ochii. 3. Tehnica Eliberarea de nelinite. Scopul: nlturarea nelinitii, pregtirea ctre o situaie stresant neateptat. Relaxai-v, imaginai-v c suntei ntr-o zi nsorit, pe cer este curcubeul i o prticic din cer v aparine vou, ea este cea mai luminoas. Raza curcubeului se apropie de voi i intr n interiorul vostru v trateaz corpul n care se descompune nelinitea,

279

frica, frustraiile, temerile. Toate ndoielile, nelinitile v prsesc corpul prefcndu-se n fum negru. Vntul le mprtie. V-ai debarasat de nelinite. V este bine. Discutarea temei realizate acas. 4. Exerciiul Nas la nas. Scopul: facilitarea comunicrii n cadrul grupului; dezvoltarea ncrederii; permiterea contactul fizic, respingerea stereotipurile sexuale convenionale). Participanii se mpart n perechi, situndu-se la o distan de aproximativ 1 metru unul de altul. O persoan din fiecare pereche i acoper ochii i se apropie ncet ncercnd s se ating cu nasul su de cel al colegului, care rmne nemicat i cu ochii deschii. Dup aceasta juctorii se pot schimba cu rolurile sau ambii cu ochii nchii s ncerce s se ating reciproc cu nasul. Se discut ce senzaii au avut juctorii. 5. Caruselul emoiilor Teatrul Mtilor. Scopul: relaxarea muchilor feei, nlturarea ncordrii, oboselii. Psihologul prezint urmtoarea instruciune: Acum noi vom vizita Teatrul Mtilor. Toi vei fi artiti, iar eu fotograf. V voi ruga s redai expresia feei diferitor eroi. De exemplu: artai-mi cum arat Baba-cloana. Copiii cu ajutorul mimicii reprezint pe Baba-cloana. Super! Excelent! Acum amuii, v fotografiez. Bravo! Unii copii pot rde n acest moment. Putei rde doar dup ce vei fi fotografiat!. Acum redai-o pe Cioara (din basmul Vulpea i Cioara), anume n momentul cnd ea ine cacavalul n cioc. Copii ncleteaz puternic mandibulele, extinznd concomitent buzele reprezentnd ciocul. Atenie amuii! V fotografiez! Mersi! Suntei Bravo!!! Iar acum artai-mi cum s-a speriat Scufia Roie (din povestea Scufia Roie) cnd a neles c nu vorbea cu bunica sa, dar cu lupul. Copii pot deschide larg ochii, s ridice sprncenele, ntredeschide gura. Amuii! Mersi! V aducei aminte ct de viclean zmbea vulpea gogoaei (din povestea Gogoaa)? Nu v micai! V fotografiez! Bravo! Excelent! Ai lucrat bine! n continuare psihologul la discreia sa poate luda copiii cei mai anxioi. Ziua de lucru a actorului se ncheie aici. Cu toii am obosit. Haidei s ne odihnim. Punei minile pe banc, punei capul pe mini, nchidei ochii. Haidei s stm aa n linite, s ne relaxm i s ne odihnim. Mersi! 6. Tehnica de relaxare Muntele de pe umr. Scopul: nlturarea ncordrii psihomusculare. Se face n poziie aezat sau n poziie vertical. Ridicai-v brusc. Ct de maxim posibil ntindei umerii n urm i daii n jos, aa trebuie s fie mereu coloana vertebral. 7. Relaxarea Balonaul de aer. Scopul: nlturarea ncordrii. Toi participanii stau n cerc. Psihologul le d indicaii: Imaginai-v, c acum noi cu voi vom umfla baloane. Inspirai aer, apropiai de buze balonaul imaginar, desumflnd obrajii, ncet prin buzele ntredeschise umflai-l. urmrii cu ochii cum balonaul vostru devine din ce n ce mai mare, cum se mresc i cresc desenele de pe el. V-ai imaginat? Eu tot mi-am imaginat baloanele voastre imense. Suflai atent, ca balonaul s nu se sparg. Acum artai unul altuia baloanele voastre. Exerciiul poate fi repetat de 3 ori. 8. Feedback-ul. Scopul: asimilarea experienei. Participanii sunt ntrebai: Care din tehnicile efectuate azi le-au plcut cel mai mult? i Care din tehnicile efectuate de azi le vor folosi n viitor n lucrul individual? Tema pentru acas: Exerciii fizice (eliminarea, combaterea stresului) Urcai i cobori scrile timp de 5-10 minute Facei orice tip de exerciiu care v accelereaz ritmul btilor inimii. Chiar i exerciiile simple srituri, alergare pe loc timp de cteva minute pot s ajute. Strngei pumnii ct putei de tare. Imaginai-v c tot stresul din timpul zilei vi se scurge n mini. Continuai s strngei timp de 5-10 secunde i relaxai repede mna ntinzndu-v toate degetele. inei degetele aa timp de 5-10 secunde. Repetai procedura de cteva ori. ntindei-v gtul, ndreptai spinarea. Relaxai-v capul lsndu-l spre piept. Rotii capul ncet, circular, de la un umr la altul.
280

Activitatea nr. 28 Scopul activitii: sporirea capaciti participanilor de autonelegere; aprecierea pozitiv a eu-lui i a celorlali; estimarea propriei valori; formarea deprinderilor de reacionare la critic; la complemente; exersarea unor tehnici de comportament asertiv, a refuzului diplomatic . Materialele necesare: un obiect care produce mult zgomot, panglici de stof, Fia de lucru a elevilor Ne ncredem n ncredere, creioane, hrtie, talismanul. Mersul activitii: 1. Ritualul salutului. Scopul: introducerea n edin. Copiii se iau de mini i zmbesc unul altuia. 2. Jocul Elefanii. Scopul: a mri ncrederea, a crea un mediu relaxant. Se alege un ghid ce va conduce turma de elefani. Ghidul va menine linitea. Toi ceilali i leag ochi, lunduse de mini i formnd un ir lung. Ghidul va face semnale cu un oarecare instrument sau obiect ales de grup. Condiiile jocului trebuie s fie cunoscute de toi: ghidul conduce turma pn la un anumit punct, pe drumul ales de animator, cunoscnd doar el toate obstacolele; turma va trebui s ajung pn la capt; Turma urmeaz s treac prin diferite obstacole trectori nguste, nlimi reduse (pe sub mese). Din cnd n cnd, cineva din interiorul echipei va ncerca s rup irul (participanii trebuie s poat s-i menin capacitatea de a continua jocul). 3. Jocul Peretele. Scopul: stimularea ncrederii n sine nsui i n grup; dezvoltarea ncrederii n alte simuri dect cel al vederii, n special, n dimensiunea spaiu-timp). Participanii se plaseaz n vreo 2 metri de la obstacol, formnd un rnd, la distan mic unul de altul (pentru a acoperi tot spaiul peretelui, pe ct e posibil). Voluntarul e dus la o anumit de distan de grup (cu ochii nchii) i trebuie s alerge cu cea mai mare vitez posibil (fr exagerri) nspre obstacol. Grupul va trebui s-l prind, fr a nainta, pentru ca persoana s nu se loveasc de perete. Dup finisarea activitii se discut despre emoiile trite, temerile i alte impresii. Discutarea temei realizate acas. 4. Exerciiul Ne ncredem n ncredere. Scopul: s arate care sunt calitile eseniale pentru a avea ncredere n oameni. Cerei elevilor s noteze 5 caliti pe care ar trebui s le aib o persoan pentru a avea ncredere n ea. De exemplu, astfel de caliti pot fi sensibilitate, inteligen, grija fa de ceilali, cinste, loialitate, etc. Elevii sunt mprii n grupe de cte 4 sau 6. Cerei elevilor s prezinte unii altora i s discute calitile notate pe list. Cerei fiecrei grupe s se pun de acord asupra a dou caliti care i se par a fi cele mai importante pentru a putea avea ncredere n cineva. Cerei fiecrei grupe s raporteze opiunile membrilor ei. Cerei elevilor s completeze fia de lucru Ne ncredem n ncredere. Explicai modul de lucru prin metoda brainstorming. Scriei pe tabl cele patru reguli ale metodei. Cerei elevilor s utilizeze metoda brainstorming i s foloseasc ct se poate de multe cuvinte pentru a descrie persoanele n care au ncredere. Scriei toate cuvintele pe tabl. Dup ce elevii nu vor mai fi n stare s gseasc alte cuvinte, putei include n list cuvintele la care acetia nu s-au gndit. 5. Exerciiul Portretul meu n lumina soarelui. Scopul: dezvoltarea ncrederii n sine. Fiecare participant deseneaz un soare cu raze pe o foaie. Dup ce termin de desenat pe fiecare raz trebuie s scrie calitile sale pozitive. Apoi se citete lista cu caliti.

281

6. Exerciiul ncrezut, nencrezut i rspunsuri agresive. Scopul: dezvoltarea ncrederii n sine i de a face fa diferitor situaii. Fiecrui participant i se propune diferite situaii n care el trebuie s fie ncrezut, nencrezut i s aduc rspunsuri agresive. Se dau situaiile: Prietenul tu discut cu tine, tu ns trebuie s pleci. Prietenul tu i-a stabilit o ntlnire cu un om necunoscut, fr s te prentmpine. Oamenii care stau n spatele tu la cinematograf, i ncurc cu o discuie glgioas. Vecinul tu de alturi te ncurc s te uii la o interesant premier, dnd dup prerea ta ntrebri prosteti. Prietenul tu te roag s-i mprumui un lucru foarte scump, tu ns l consideri neresponsabil i nengrijit. 7. Exerciiul Contacte. Scopul: dezvoltarea ncrederii n sine i a abilitii de a iniia o discuie i de a o menine. Membrii se aeaz dup principiul caruselului, se fac 2 cercuri,primul cerc se aeaz cu scaunele spate la spate, apoi al doilea cerc mprejurul celui dinti cerc astfel nct fiecare s aib pe cineva n faa lui. La semnalul psihologului fiecare face un pas n dreapta sau stnga, de fiecare dat avnd pe cineva nou n fa. Se dau situaiile: n faa voastr se afl un om pe care l cunoatei foarte bine, dar nu l-ai vzut de mult timp; suntei bucuros. (se dau 3 min. pentru discuie, apoi urmeaz semnalul si toi se schimb cu locul, fcnd un pas n stnga); n troleibuz cineva v-a bruscat foarte tare, cnd te-ai ntors, ai vzut un om n vrst; dup o desprire lung, v-ai ntlnit cu persoana iubit, suntei foarte bucuros de ntlnire. 8. Feedback-ul. Scopul: asimilarea experienei; ieirea din activitate. Toi copiii se iau de mini i n cor i iau la revedere unul de la altul. Tema pentru acas: 1. Observai comportamentul oamenilor in jur precum i comportamentul vostru: cum se manifest ncrederea, nencrederea, agresivitatea. 2. Facei-v un masaj Iat paii pentru un masaj simplu: 1. Lsai brbia n piept. Gtul trebuie ntins, dar nu forat. Lsai muchii gtului s se relaxeze i masai-v gtul. 2. Masai-v urechile i tmplele, frecndu-le uor circular. Micai-v degetele napoi spre gt, n sus i n jos. 3. Ridicai-v uor pielea capului cu palmele aezate peste urechi. Rotii palmele uor, ntr-o micare circular. 4. Masai din nou uor gtul i umerii. Activitatea nr. 29 Scopul activitii: dezvoltarea ncrederii n sine; ridicarea autoaprecierii; nvarea tehnicilor pentru nlturarea ncordrii. Materialele necesare: orice microfon (poate fi improvizat), o minge sau un balon, talismanul. Mersul activitii: 1. Ritualul salutului. Scopul: crearea dispoziiei pozitive. Exerciiul Zmbetul. Copiii zmbesc unul altuia. Psihologul le explic importana zmbetului pentru nlturarea ncordrii neuro-musculare. 2. Jocul Bun dimineaa. Scopul: dezvoltarea ncrederii n sine. Microfonul utilizat n acest joc va ajuta s ncepei activitatea ntr-un mod mai deosebit care consolideaz sentimentul propriei importane. Fiecare copil beneficiaz de ocazia de ai saluta colegii i a le povesti ce
282

l bucur pe el azi, ce dorete s fac. Instruciunea: Aezai-v n cerc, astzi eu v-am adus un microfon. Fiecare din voi pe rnd poate spune ceva la microfon ceilali trebuie sa-l asculte linitit. Cel care are microfonul poate s spun Bun dimineaa i s comunice de cel azi se bucur. Se poate ntmpla ca unii copii s nu doreasc s vorbeasc. Nu insistai. Primul poate ncepe psihologul, iar apoi s transmit microfonul cuiva din copii. Discutarea temei realizate acas. 3. Exerciiul Balonaul de aer. Scopul: nlturarea ncordrii. Toi participanii stau sau ed n cerc. Moderatorul le d indicaii: Imaginai-v, c acum noi cu voi vom umfla baloane. Inspirai aer, apropiai de buze balonaul imaginar, desumflnd obrajii, ncet prin buzele ntredeschise umflai-l urmrii cu ochii cum balonaul vostru devine din ce n ce mai mare, cum se mresc i cresc desenele de pe el. V-ai imaginat? Eu tot mi-am imaginat baloanele voastre imense. Suflai atent, ca balonaul s nu se sparg. Acum artai unul altuia baloanele voastre. Exerciiul poate fi repetat de 3 ori. 4. Exerciiul Biat / Fat. Scopul: dezvoltarea controlului voluntar al aciunilor, nlturarea strii de excitaie i a negativismului. Se formeaz un cerc conductorul numete un biat (fat) i le spune s ndeplineasc exerciiu. Cel numit ndeplinete invers. Jocul se complic prin a numi 2 sau mai muli copii. 5. Activitatea Interpretarea pozitiv. Scopul: s scoat n eviden aspectele pozitive ale unor situaii i experiene care par s fi negative. Animatorul prezint elevilor exemple despre cum s scoatem n eviden aspecte pozitive ale situaiilor: Situaia: Andrei, cel mai bun prieten al tu, a rugat-o pe Diana s joace fotbal cu el i nu te-a rugat pe tine. Interpretarea negativ: Andrei nu m-a rugat pe mine. Cred c nu sunt destul de iute. i nu sunt att de amuzant sau de drgu ca Diana. Interpretarea pozitiv: Chiar dac Andrei nu m-a chemat s joc fotbal cu el, tiu c sunt un juctor bun i o persoan simpatic, drgu. n continuare, moderatorul le va cere elevilor s formeze perechi. Perechile trebuie s fie separate unele de altele. Elevii vor sta n perechi fa n fa. Elevilor li se ofer diferite situaii. n pereche unul dintre elevi va da un exemplu de aspect negativ implicat de situaia respectiv. Cellalt elev va scoate n eviden un aspect pozitiv al aceleai situaii. Cu alte cuvinte, o persoan explic situaia dintr-o perspectiv negativ, apoi cealalt persoan reflect n oglind poziia primea, reinterpretnd ns situaia ntr-o lumin pozitiv. Situaii posibile: Ai uitat s facei ce v-a rugat mama. Ai luat o not proast la o lucrare. Rugai un prieten / o prieten s se joace cu voi i acesta / aceasta v refuz. Elevii se pot gndi i la alte situaii. 6. Jocul Dansul orb. Scopul: dezvoltarea ncrederii unul n cellalt, nlturarea ncordrii musculare. mprii-v n perechi. Unul din voi va primi o batist (un fular) cu care se va lega la ochi, el va fi orb. Altul este clarvztor i l va putea conduce pe cel orb. Acum luai-v de mini i dansai unul cu altul sub muzic uoar (1 2 minute). Acum schimbaiv cu rolurile. Ajutai-v partenerul s-i lege ochii. Pentru pregtirea pentru aceast activitate copii pot fi rugai s se aeze unul lng altul s se ia de mn. Acel acre vede mic minile dup muzic, iar cel cu ochii legai trebuie s ncerce s le repete, fr ca s dea drumul la mini, 1- 2 minute. Apoi copii se schimb cu rolurile. Dac copilul anxios refuz s nchid ochii, linitii-v i nu ne insistai. Lsai-l s danseze cu ochii deschii. Pe parcursul diminurii anxietii se poate de realizat acest joc n picioare, micndu-ne prin clas.

283

7. Desenul Cum noi ne luptm cu greutile. Scopul: dezvoltarea ncrederii n sine. Copiilor nu trebuie s le fie fric de greuti, eecuri. Trebuie s le explicm c greutile de care ne ciocnim ne fac mai puternici. 8. Jocul Omida. Scopul: dezvoltarea ncrederii n sine. Partenerii nu se vd, dar se aud. Succesul micrii tuturor depinde de capacitatea fiecrui de a coordona propriile eforturi cu aciunile celorlali participani. Copiii primesc urmtoarea instruciune: Copiii acum noi vom fi o omid mare i toi ne vom mica prin aceast sal. Formai un lan, punei minile pe umerii celui ce se afl naintea voastr. ntre abdomenul unui participant i spatele celuilalt punei o minge sau un balon. S atingei mingea sau balonul cu minile este strict interzis. Primul participant ine mingea sau balonul pe minile sale ntinse. n aa mod, ntrun lan unic, dar fr mini, voi trebuie s trecei pe un anumit traseu. Pentru observatori: Atragei atenia unde se afl liderii, cine regleaz micarea omidei vii. 9. Feedback-ul. Scopul: ieirea din activitate. n lan copiii povestesc i argumenteaz ce le-a plcut cel mai mult la edina de azi. Tema pentru acas: Rspunde nscris la ntrebarea Cine sunt eu? finisnd propoziia. Se recomand ca nceputul propoziiilor s se mpart copiilor. Eu sunt ca o pasre, pentru c Eu m transform n tigru, cnd Eu pot fi vnt, deoarece Eu sunt furnicu, cnd Eu sunt un pahar cu ap . Eu simt c sunt o bucic de ghea ce se topete Eu sunt o floare minunat Eu simt c sunt o stnc Eu sunt un becule Eu sunt o crare Eu sunt pete Eu sunt o carte interesant Eu sunt un cntecel Eu simt oarece Eu sunt litera O Eu sunt o macaroan Eu sunt un licrici Eu simt c sunt un mic dejun gustos Alctuiete i tu un nceput de propoziie ce trebuie terminat. Activitatea nr. 30 Scopul activitii: dezvoltarea ncrederii n sine; ridicarea autoaprecierii; dezvoltarea capacitii de autoreglare psihic. Materialele necesare: talismanul Mersul activitii: 1. Ritualul salutului. Scopul: activizarea copiilor; pregtirea pentru activitate. Exerciiul Scrisorile. Tuturor ne place s primim scrisori vesele i veti bune de la oameni apropiai. Privii acum la tabl, avei atrnate nite plicuri - cte un plic pentru fiecare din voi. Acum vei avea 15 minute la dispoziie ca s scriei o scrisoare, poezie, s confecionai ceva din materiale pentru colegii votri de clas, ca apoi s avei amintiri frumoase legate de grupul vostru i s avei ce nva din recomandrile colegilor votri.

284

2. Desenul Autoportretul. Scopul: dezvoltarea capacitii de autocunoatere. Luai o foaie i creioane colorate, desenai-v n orice poz i n orice mprejurri. Da-i denumire desenului Dumneavoastr. Analizai acum desenul, observai dac nu v-au scpat unele elemente. Discutarea temei realizate acas. 3. Exerciiul Privirea n oglind. Scopul: dezvoltarea ncrederii n sine; ridicarea autoaprecierii. Trecei n faa oglinzii i privii nu mai puin de 10 minute. Studiai atent fiece parte a corpului, a feii Dumneavoastr. Care trstur personal v place mai mult? Cum vai descrie unui necunoscut? 4. Jocul S ne caracterizm. Scopul: dezvoltarea capacitii de autoprezentare. Scrie-i 10 cuvinte sau propoziii care v caracterizeaz cel mai clar? Aranjai-le conform importanei lor. Cte din ele pot fi unite n categoria celor pozitive i care celor negative? Care 2 caracteristici ale Dumneavoastr le-ar considera o persoan apropiat ca cele mai importante? 5. Exerciiul Scrisoarea ctre sine. Scopul: dezvoltarea ncrederii n sine. Scriei-v o scrisoare, luai aceasta ca o deprindere de fiecare dat cnd v ncearc emoiile puternice i simii nevoia de a le expune. 6. Exerciiul Termin propoziia. Scopul: dezvoltarea ncrederii n sine. Copilul pe rnd termin propoziia Eu vreau...; Eu pot...; Am s reuesc...; 7. Jocul Buctarul de succes. Scopul: dezvoltarea ncrederii n sine. Copilul va fi un buctar renumit i i va demonstra miestria n prepararea bucatelor. Este nevoie de un prezentator i de spectatori, scopul este de-a dezvolta ncrederea in sine. 8. Exerciiul Micul sculptor. Scopul: dezvoltarea nelegerii gndurilor altor persoane. Exerciiul se face n perechi. Copii ncep sa fac o figur fantastic, apoi se schimb i fiecare trebuie s termine figura celuilalt. 9. Exerciiul Propriul univers. Scopul:dezvoltarea capacitii de autoprezentare. Se discut ocupaia, culoarea, jocul, sunetul, muzica, anotimpul ... preferate, flecare i spune prerea pe marginea urmtoarelor repere: cel mai mult prefer s fac..., cel mai bine mi reuete..., am capaciti pentru..., tiu c pot..., sunt sigur pe sine, deoarece..., etc. 10. Exerciiul Meritele mele. Scopul: ridicarea autoaprecierii. Fiecare membru al grupului vorbete despre propriile merite, evideniind ceea ce-i sprijin ncrederea n sine n diverse situaii. 11. Tehnica Soarele. Scopul: dezvoltarea capacitii de autoreglare psihic; relaxarea. n poziie de relaxare, copii vizualizeaz soarele magnific care iradiaz ntreaga fiin cu razele sale benefice. 12. Feedback-ul. Scopul: asimilarea experienei. Toi copii se iau de mini i fiecare povestete cte un banc. Tema pentru acas: 1. Copiilor li se propune o list de propoziii pe care ei trebuie s le finiseze din punct de vedere cum ei sunt vzui de cei din jur. mi este bine atunci cnd Sunt trist atunci cnd M simt prost cnd M supr cnd M simt nencrezut cnd M tem atunci cnd M simt speriat cnd M simt curajos cnd Sunt mndru de mine atunci cnd De asemenea copii trebuie s deseneze expresia feei lor cnd se simt bine, trist, prost, suprat, nencrezut, speriat, curajos, mndru de sine. 2. Ascultai muzic.

285

A. nchidei ochii i ascultai o muzic linititoare. ncercai s o simii i ndeprtai toate celelalte gnduri care ncearc s apar. B. Dac nu avei radio, sau casetofon, nchidei ochii i imaginai-v c ascultai muzica din minte voastr. C. Cntai cntece. D. Dansai. Putei nva elevii s danseze sau se pot nva ei unii pe alii. E. Micai-v. Fiecare se poate mica n felul su: repede, ncet, nvrtindu-se, legnndu-se, srind. Activitatea nr. 31 Scopul activitii: optimizarea ncrederii n sine; nlturarea ncordrii psihomusculare; verificarea rezultatelor programului. Materialele necesare: Materialele necesare: desenele realizate de copiii la edina 3, hrtie, creioane colorate, carioca, stilouri, formulare Diplomele succeselor, talismanul. Mersul activitii: 1. Ritualul salutului. Scopul: activizarea copiilor. Exprimarea prin dans Loboda. Participanii stau n cerc. Animatorul i ntreab V-ai splat azi pe mini?. Participanii rspund: Nu. Animatorul continu: Atunci luai-v de mini i vom cnta: Noi dansm prietenos tra-ta-ta tra-ta-ta dansul nostru vesel Loboda. n timpul dansului toi fac 3 pai la dreapta, iar apoi trei pai la stnga. Apoi animatorul ntreab: V-ai splat azi pe mini? Le-am splat. Dar umerii? De umeri am uitat. Dansul se repet din nou, iar participanii se iau unii pe alii de umeri. Animatorul numete mereu alte pri ale corpului: urechile, nasurile, picioarele, genunchii, etc. Energizer S rdem. Scopul: predispunerea participanilor spre activitate; stimuleaz pozitiv coeziunea de grup. Preadolescenii sunt mprii n perechi. n fiecare pereche, un copil ncearc s-l fac pe cellalt s rd. Dup un minut rolurile se inverseaz. Discutarea temei realizate acas. 2. Activitatea ncrederea n sine. Scopul: dezvoltarea ncrederii n sine. Participanilor li se propune: Inspirai adnc. Imaginai-v c suntei pe o scen. Un proiector mare v nclzete cu o lumin cald. Stai n mijlocul unei sfere aurii care v nconjoar. Inspirai aceast culoare ... aurie i cald ... puterea i cldura acestei culori ptrund n corpul dvs. n aceast sfer v simii puternici, calmi i ncrezui n forele proprii. Putei s v imaginai aceast sfer a puterii n orice moment cnd dorii s simii un flux de putere i ncredere n sine. Vei putea vedea aceast imagine oricnd dorii, iar lumina sferei o s v protejeze, o s v nclzeasc i o s v dea fore noi. 3. Exerciiul Ce am obinut eu. Scopul: contientizarea propriilor succese. Copii deseneaz Realizrile (succesele) mele, apoi desenele lor se compar cu desenele realizate n edina nr. 3, n cadrul discuiei preadolescenii povestesc despre succesele sale. Apoi participanii ndeplinesc diplomele succeselor n care se semneaz psihologul i toi doritorii. Exemplu de diplom a succeselor

286

DIPLOM se decerneaz solemn elev___ clasei a______colii_________________ Diploma confirm c dup activitile psihologice _____________________________ este capabil s: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ _____. Semntura Data

4. Tehnica de relaxare Noapte bun, somn uor. Scopul: nlturarea ncordrii psihomusculare, odihn, restabilirea puterilor. Luai o poziie comod, nchidei ochii i linitii-v. Lent, ns contient spunei cuvintele: Sunt linitit, muchii sunt relaxai, eu m odihnesc, respir linitit, inima bate ncet i ritmic, sunt total linitit., mna mea dreapt este relaxat, mna mea stng este relaxat, minile sunt relaxate, umerii sunt relaxai i lsai n jos, mna mea dreapta e cald, mna mea stng e cald. Simt o cldur plcut, mana mea dreapt e grea, mna mea stng a grea, simt greutate n mini; muchii piciorului drept sunt relaxai, muchii piciorului stng sunt relaxai, picioarele sunt relaxate; picioarele mele sunt calde, simt o cldur plcut n picioare, eu m odihnesc; corpul meu este relaxat, muchii spinali sunt relaxai, muchii burtei sunt relaxai. O cldur trece prin tot corpul, eu m odihnesc; pleoapele sunt n jos, muchii gurii sunt relaxai, fruntea e rece, eu m odihnesc, eu sunt linitit; m simt odihnit, respir adnc, m ntind, deschid ochii, simt o prospeime i o abunden de putere, sunt proaspt. 5. Feedback-ul. Scopul: asimilarea experienei, discutarea concluziilor. Preadolescenii sunt invitai s povesteasc o istorioar care ncepe aa: Activitile pe care le-am realizat au fost deosebite pentru mine, pentru c . Tema pentru acas: 1. Scriei lucrurile care v streseaz. - Scriei zilnic ntr-un jurnal toate lucrurile care v fac fericii i cele pe care v streseaz. Scrisul v poate ajuta s v punei n ordine obsesiile care nsoesc stresul. - Scriei o scrisoare unei persoane sau organizaii care v streseaz i exprimai-v toate sentimentele. Dup ce ai scris-o rupei-o i aruncai-o. Dac un elev v streseaz, scriei-i o scrisoare acelui elev! Dac elevii sunt furioi pe un profesor, printe, prieten sau oricine altcineva, pot scrie o scrisoare acelei persoane. Nu uitai s rupei scrisoarea! 2. Stai n linite. Dac stai n linite timp de 5 15 minute, putei reduce tensiunile. Activitatea nr. 32. Scopul activitii: Stimularea ncrederii n sine; nlturarea ncordrii psihomusculare;

287

verificarea rezultatelor trainingului. Materialele necesare: talismanul. Mersul activitii: 1. Energizer ntr-un picior. Scopul: crearea unei atmosfere plcute de lucru. Toi copii ncearc s stea ntr-un picior, meninndu-i echilibrul. Cine poate s-i menin echilibrul mai mult vreme. 2. Jocul M iubeti, dulcea? Scopul: faciliteaz destinderea, implicnd imaginaia i concentrarea. Participanii se aeaz, formnd un cerc. Participantul care ncepe, spune vecinului din dreapta M iubeti, dulcea? Acesta spune, da, dar acum nu pot s rd. Respectiv, primul ncearc s provoace rsul vecinului su, acesta continund jocul. Jocul se termin cnd ajunge din nou rndul s ntrebe prima persoan. Discutarea temei realizate acas. 3. Jocul Dimineaa n jungl. Scopul: eliberarea de tensiune, descrcarea energiei. Fiecare preadolescent i alege un animal. Animatorul roag juctorii s-i imagineze c e noapte i toi dorm. Cu primele raze ale dimineii, ei ncep s se trezeasc, micndu-se, ntinzndu-se etc. n acelai timp, animalele se salut, emind sunetul respectiv, de la nceput foarte ncet, apoi tot mai tare. Cea mai mare intensitate sunete o au la amiaz i dup mas, apoi ncepnd s descreasc. 4. Jocul Peretele. Scopul: stimularea ncrederii n sine nsui i n grup; dezvoltarea ncrederii n alte simuri dect cel al vederii, n special n dimensiunea spaiu-timp. Participanii se plaseaz la vreo 2 metri de la obstacol, formnd un rnd, la distan mic unul de altul (pentru a acoperi tot spaiul peretelui, pe ct e posibil). Voluntarul e dus la o anumit distan de grup (cu ochii nchii) i trebuie s alerge cu cea mai mare vitez posibil (fr exagerri) nspre obstacol. Grupul va trebui s-l prind, fr a nainta, pentru ca persoana s nu se loveasc de perete. n final se apreciaz emoiile triste, temerile, alte impresii. 5. Relaxarea Cltoria. Scopul destinderea muscular, ncrcarea cu energie pozitiv. Rugai copii s se aeze pe scaunele lor. ncepei cltoria cu cuvintele: Ai lucrat mult i ai obosit. Trebuie s v relaxai. Acum avei posibilitatea s cltorii n locul cel mai plcut pe care s vi-l imaginai. nchipuii-v c suntei acolo i c v simii bine. Simii o mare plcere. Dup cteva minute, readucei participanii la realitate, spunnd: Acum suntei plini de energie i suntei bucuroi s revenii n grupul nostru. Deschidei ochii. 1. Desenul 3 autoportrete. Participanilor li se propune s deseneze 3 autoportrete: 1) Eu pn la training, 2) Eu n timpul trainingului i 3) Eu acum. Urmeaz s se observe schimbrile sale. 2. Activitatea Succesul nregistrat. Scopul: evidenierea reuitei programului. Toi copii stau n cerc. Pe cerc sunt rugai s continue afirmaiile: Eram bucuros (oas) sa vin . Eram vesel cnd eram la grup . Am nvat . Grupul m-a fcut s m simt . Am nvat lucruri bune . Am neles c . Nu le mai vorbesc prinilor . Nu le mai vorbesc prietenilor . 3. Reflexia rezultatelor activitii. Scopul: asimilarea experienei, ieirea din edin. Psihologul propune s alctuim nite reguli dup care trebuie s ne conducem n via. nti se propune preadolescenilor s-i expun variantele sale, apoi psihologul ntocmete regulile: Fii ncrezut n sine, totul se poate rezolva dac te vei strdui tu.

288

Fii curajos. Cine e fricos pierde, curajosul ctig. Ocolete oamenii ri. nva-te s te priveti faptele tale sub alt aspect aa cum doreti tu s le realizezi, cum vor s te vad pe tine prinii. Fii iste i vei obine ceea ce i doreti. Respect-te, iubete-te aa cum eti i n fiecare zi aspir la ceva mai mult. Depune fort n obinerea succesului, caut noi soluii n rezolvarea problemelor. n final copii pot hotr ce vor face cu desenele i cu toate produsele realizate de ei pe parcursul edinelor (pot fi mprite ntre ei, sau druite psihologului). mprirea diplomelor.

289

Anexa 11 Semnificaiile diferenelor dup testul U (Mann-Whitney) n experimentul de control (grupul de control i grupul experimental/retest) Tabelul A 11.1. Semnificaia diferenei dup testul U (Mann-Whitney) n experimentul de control, Scala de manifestare a anxietii la copii GC GE/retest Nr. Date brute Date Rangul Date brute Date Rangul ranjate ranjate 1. 10 10 2 8 8 10,5 2. 8 10 2 6 8 10,5 3. 8 10 2 7 7 18 4. 9 9 5 7 7 18 5. 8 9 5 6 7 18 6. 8 9 5 7 7 18 7. 10 8 10,5 8 7 18 8. 9 8 10,5 7 7 18 9. 10 8 10,5 7 7 18 10. 8 8 10,5 6 6 23 11. 9 8 10,5 7 6 23 12. 8 8 10,5 7 6 23 R1=84. U=18 Diferene statistic semnificative la p=0,05 Tabelul A 11.2. Semnificaia diferenei dup testul U (Mann-Whitney) n experimentul de control, Inventarul de expresie a anxietii ca stare i trstur pentru copii (anxietate stare) GC GE/retest Nr. Date brute Date Rangul Date brute Date Rangul ranjate ranjate 1. 53 53 3,5 48 48 8,5 2. 52 53 3,5 44 48 8,5 3. 53 53 3,5 47 47 11 4. 47 53 3,5 39 46 15 5. 53 53 3,5 48 46 15 6. 46 53 3,5 46 45 18,5 7. 46 52 7 42 45 18,5 8. 47 47 11 40 44 20 9. 53 47 11 45 42 21 10. 46 46 15 39 40 22 11. 53 46 1 45 39 23,5 12. 53 46 15 46 39 23,5 R1=95. U=127 Diferene statistic semnificative la p=0,05

290

Tabelul A 11.3. Semnificaia diferenei dup testul U (Mann-Whitney) n experimentul de control, Inventarul de expresie a anxietii ca stare i trstur pentru copii (anxietate trstur) Nr. GC GE/retest Date brute Date Rangul Date Date Rangul ranjate brute ranjate 1. 47 52 1 42 48 6 2. 49 50 2,5 45 46 13 3. 48 50 2,5 45 46 13 4. 50 49 4 46 45 16,5 5. 47 48 6 44 45 16,5 6. 48 48 6 42 44 18 7. 52 47 9 48 43 19 8. 46 47 9 41 42 20,5 9. 46 47 9 40 42 20,5 10. 47 46 13 43 41 22,5 11. 46 46 13 41 41 22,5 12. 50 46 13 46 40 24 R1=88. U=134 Diferene statistic semnificative la p=0,05 Tabelul A 11.4. Semnificaia diferenei dup testul U (Mann-Whitney) n experimentul de control, Scala anxietii A. Prihojan (anxietate colar) Nr. GC GE/retest Date brute Date Rangul Date Date Rangul ranjate brute ranjate 1. 10 10 3,5 8 8 12 2. 10 10 3,5 7 8 12 3. 10 10 3,5 7 7 17 4. 10 10 3,5 8 7 17 5. 9 10 3,5 6 7 17 6. 8 10 3,5 5 7 17 7. 9 9 8 6 7 17 8. 9 9 8 6 6 21 9. 10 9 8 7 6 21 10. 8 8 12 5 6 21 11. 8 8 12 7 5 23,5 12. 10 8 12 7 5 23,5 R1=81. U=141 Diferene statistic semnificative la p=0,05

291

Tabelul A 11.5. Semnificaia diferenei dup testul U (Mann-Whitney) n experimentul de control, Scala anxietii A. Prihojan (anxietate de autoapreciere) Nr. GC GE/retest Date brute Date Rangul Date Date Rangul ranjate brute ranjate 1. 10 10 2 9 9 7,5 2. 9 10 2 7 9 7,5 3. 10 10 2 9 8 14 4. 9 9 7,5 7 8 14 5. 10 9 7,5 8 7 17,5 6. 8 9 7,5 6 7 17,5 7. 9 9 7,5 6 6 21 8. 9 9 7,5 6 6 21 9. 8 9 7,5 6 6 21 10. 9 8 14 6 6 21 11. 9 8 14 8 6 21 12. 8 8 14 5 5 24 R1=93. U=129 Diferene statistic semnificative la p=0,05 Tabelul A 11.6. Semnificaia diferenei dup testul U (Mann-Whitney) n experimentul de control, Scala anxietii A. Prihojan (anxietate interpersonal) Nr. GC GE/retest Date brute Date Rangul Date Date Rangul ranjate brute ranjate 1. 10 10 2 8 8 11 2. 10 10 2 8 8 11 3. 10 10 2 8 8 11 4. 9 9 4,5 6 8 11 5. 8 9 4,5 6 7 18 6. 8 8 11 7 7 18 7. 9 8 11 8 7 18 8. 8 8 11 7 6 22,5 9. 8 8 11 6 6 22,5 10. 8 8 11 6 6 22,5 11. 8 8 11 6 6 22,5 12. 8 8 11 7 6 22,5 R1=92. U=130 Diferene statistic semnificative la p=0,05

292

Tabelul A 11.7. Semnificaia diferenei dup testul U (Mann-Whitney) n experimentul de control, Tehnica de diagnosticare a nivelului anxietii colare Phillips (trirea stresului social) Nr. GC GE/retest Date brute Date Rangul Date Date Rangul ranjate brute ranjate 1. 3 3 2,5 3 3 2,5 2. 2 3 2,5 2 2 9,5 3. 2 3 2,5 1 2 9,5 4. 1 2 9,5 0 2 9,5 5. 3 2 9,5 1 1 18,5 6. 2 2 9,5 1 1 18,5 7. 2 2 9,5 1 1 18,5 8. 2 2 9,5 2 1 18,5 9. 1 2 9,5 1 1 18,5 10. 3 2 9,5 2 1 18,5 11. 2 1 18,5 1 1 18,5 12. 2 1 18,5 1 0 24 R1=108. U=113,5 Diferene statistic semnificative la p=0,05 Tabelul A 11.8. Semnificaia diferenei dup testul U (Mann-Whitney) n experimentul de control, Tehnica de diagnosticare a nivelului anxietii colare Phillips (frustrarea necesitii de atingere a succesului) Nr. GC GE/retest Date brute Date Rangul Date Date Rangul ranjate brute ranjate 1. 2 3 2 0 2 7 2. 2 3 2 1 2 7 3. 3 3 2 2 1 17 4. 2 2 7 1 1 17 5. 3 2 7 1 1 17 6. 3 2 7 1 1 17 7. 1 2 7 1 1 17 8. 1 2 7 1 1 17 9. 1 1 17 1 1 17 10. 2 1 17 1 1 17 11. 1 1 17 1 1 17 12. 2 1 17 2 0 24 R1=109. U=113 Diferene statistic semnificative la p=0,05

293

Tabelul A 11.9. Semnificaia diferenei dup testul U (Mann-Whitney) n experimentul de control, Tehnica de diagnosticare a nivelului anxietii colare Phillips (frica de autoafirmare) Nr. GC GE/retest Date brute Date Rangul Date Date Rangul ranjate brute ranjate 1. 3 3 2 2 2 8,5 2. 3 3 2 2 2 8,5 3. 2 3 2 2 2 8,5 4. 2 2 8,5 0 2 8,5 5. 3 2 8,5 1 1 18 6. 2 2 8,5 1 1 18 7. 1 2 8,5 0 1 18 8. 2 2 8,5 1 1 18 9. 2 2 8,5 2 1 18 10. 2 1 18 1 1 18 11. 1 1 18 1 0 23,5 12. 1 1 18 1 0 23,5 R1=102,5. U=119,5 Diferene statistic semnificative la p=0,05 Tabelul A 11.10. Semnificaia diferenei dup testul U (Mann-Whitney) n experimentul de control, Tehnica de diagnosticare a nivelului anxietii colare Phillips (frica de situaiile de verificare a cunotinelor) Nr. GC GE/retest Date brute Date Rangul Date Date Rangul ranjate brute ranjate 1. 3 3 3,5 1 2 3,5 2. 3 3 3,5 2 2 3,5 3. 1 3 3,5 2 2 3,5 4. 3 3 3,5 2 2 3,5 5. 3 3 3,5 2 1 19 6. 3 3 3,5 1 1 19 7. 3 2 10 1 1 19 8. 1 2 10 1 1 19 9. 1 2 10 1 1 19 10. 2 1 19 1 1 19 11. 2 1 19 1 1 19 12. 2 1 19 0 0 24 R1=108. U=114 Diferene statistic semnificative la p=0,05

294

Tabelul A 11.11. Semnificaia diferenei dup testul U (Mann-Whitney) n experimentul de control, Tehnica de diagnosticare a nivelului anxietii colare Phillips (frica de a nu corespunde expectanelor celor din jur) Nr. GC GE/retest Date brute Date Rangul Date Date Rangul ranjate brute ranjate 1. 3 3 3 2 2 8,5 2. 3 3 3 1 2 8,5 3. 3 3 3 1 2 8,5 4. 3 3 3 2 1 18 5. 3 3 3 2 1 18 6. 2 2 8,5 1 1 18 7. 2 2 8,5 1 1 18 8. 1 2 8,5 1 1 18 9. 1 2 8,5 1 1 18 10. 1 1 18 1 1 18 11. 2 1 18 1 1 18 12. 1 1 18 1 1 18 R1=106. U=116 Diferene statistic semnificative la p=0,05 Tabelul A 11.12. Semnificaia diferenei dup testul U (Mann-Whitney) n experimentul de control, Tehnica de diagnosticare a nivelului anxietii colare Phillips (problemele i temerile n relaiile cu profesorii) Nr. GC GE/retest Date brute Date Rangul Date Date Rangul ranjate brute ranjate 1. 1 3 5 2 2 10,5 2. 1 3 5 2 2 10,5 3. 2 3 5 1 2 10,5 4. 2 3 5 2 2 10,5 5. 2 3 5 2 2 10,5 6. 3 2 10,5 1 1 20 7. 2 2 10,5 1 1 20 8. 2 2 10,5 1 1 20 9. 3 2 10,5 1 1 20 10. 3 2 10,5 1 1 20 11. 3 1 20 1 1 20 12. 3 1 20 2 1 20 R1=107,5. U=114,5 Diferene statistic semnificative la p=0,05

295

Tabelul A 11.13. Semnificaia diferenei dup testul U (Mann-Whitney) n experimentul de control, Chestionarul pentru copii CPQ (Factorul F) Nr. GC GE/retest Date brute Date Rangul Date Date Rangul ranjate brute ranjate 1. 4 6 5,5 6 7 2 2. 4 6 5,5 5 7 2 3. 6 5 11 7 7 2 4. 4 5 11 5 6 5,5 5. 5 4 19 7 6 5,5 6. 6 4 19 7 5 11 7. 5 4 19 5 5 11 8. 4 4 19 5 5 11 9. 4 4 19 5 5 11 10. 4 4 19 4 5 11 11. 4 4 19 5 4 19 12. 3 3 24 4 4 19 R1=190. U=30 Diferene statistic semnificative la p=0,05 Tabelul A 11.14. Semnificaia diferenei dup testul U (Mann-Whitney) n experimentul de control, Chestionarul pentru copii CPQ (Factorul O) Nr. GC GE/retest Date brute Date Rangul Date Date Rangul ranjate brute ranjate 1. 7 9 1 5 8 2,5 2. 9 8 2,5 8 7 7 3. 8 7 7 7 6 14,5 4. 7 7 7 6 6 14,5 5. 5 7 7 5 6 14,5 6. 7 7 7 6 6 14,5 7. 6 7 7 5 6 14,5 8. 6 7 7 5 5 21,5 9. 7 6 14,5 6 5 21,5 10. 7 6 14,5 6 5 21,5 11. 7 6 14,5 5 5 21,5 12. 6 5 21,5 5 5 21,5 R1=110,5. U=111,5 Diferene statistic semnificative la p=0,05

296

Tabelul A 11.15. Semnificaia diferenei dup testul U (Mann-Whitney) n experimentul de control, Chestionarul pentru copii CPQ (Factorul Q4) Nr. GC GE/retest Date brute Date Rangul Date Date Rangul ranjate brute ranjate 1. 7 10 1 6 8 4,5 2. 7 9 2,5 5 7 8 3. 9 9 2,5 7 6 12,5 4. 5 8 4,5 4 5 16,5 5. 4 7 8 4 5 16,5 6. 10 7 8 5 5 16,5 7. 8 6 12,5 5 5 16,5 8. 6 6 12,5 5 4 21,5 9. 7 6 12,5 4 4 21,5 10. 6 5 16,5 4 4 21,5 11. 9 5 16,5 4 4 21,5 12. 5 4 21,5 8 4 21,5 R1=107,5. U=114,5 Diferene statistic semnificative la p=0,01 Tabelul A 11.16. Semnificaia diferenei dup testul U (Mann-Whitney) n experimentul de control, Chestionarul pentru copii CPQ (Factorul C) Nr. GC GE/retest Date brute Date Rangul Date Date Rangul ranjate brute ranjate 1. 4 5 7,5 4 7 1 2. 2 4 14,5 6 6 3,5 3. 4 4 14,5 5 6 3,5 4. 5 4 14,5 4 6 3,5 5. 4 4 14,5 3 6 3,5 6. 4 4 14,5 4 5 7,5 7. 3 4 14,5 4 4 14,5 8. 3 4 14,5 7 4 14,5 9. 2 3 22 6 4 14,5 10. 4 3 22 4 4 14,5 11. 4 2 23,5 6 4 14,5 12. 4 2 23,5 6 3 22 R1=190. U=30 Diferene statistic semnificative la p=0,05

297

Tabelul A 11.17. Semnificaia diferenei dup testul U (Mann-Whitney) n experimentul de control, Chestionarul pentru copii CPQ (Factorul G) Nr. GC GE/retest Date brute Date ranjate Rangul Date Date Rangul brute ranjate 1. 3 7 2 5 7 2 2. 5 5 8 5 7 2 3. 4 5 8 5 6 4 4. 5 4 13.5 5 5 8 5. 7 4 13.5 7 5 8 6. 3 3 19.5 4 5 8 7. 3 3 19.5 3 5 8 8. 4 3 19.5 6 5 8 9. 2 3 19.5 5 4 13.5 10. 3 3 19.5 4 4 13.5 11. 3 3 19.5 4 3 19.5 12. 3 2 24 3 3 19.5 R1=186. U=36 Diferene statistic semnificative la p=0,05 Tabelul A 11.18. Semnificaia diferenei dup testul U (Mann-Whitney) n experimentul de control, Chestionarul pentru copii CPQ (Factorul Q3) Nr. GC GE/retest Date brute Date ranjate Rangul Date Date Rangul brute ranjate 1. 4 6 6 5 9 1 2. 5 5 11 7 8 2 3. 5 5 11 8 7 3.5 4. 4 5 11 6 7 3.5 5. 4 4 18.5 5 6 6 6. 5 4 18.5 7 6 6 7. 4 4 18.5 5 5 11 8. 4 4 18.5 4 5 11 9. 6 4 18.5 9 5 11 10. 4 4 18.5 5 5 11 11. 4 4 18.5 6 4 18.5 12. 3 3 23.5 3 3 23.5 R1=192. U=30 Diferene statistic semnificative la p=0,05

298

Anexa 12 Semnificaiile diferenelor dup testul Wilcoxon n experimentul de control (grupul experimental/test i grupul experimental/retest) Tabelul A 12.1. Semnificaia diferenei dup testul Wilcoxon n experimentul de control, Scala de manifestare a anxietii la copii Semnul Diferenele Modulul Rangul Nr. GE/test GE/retest ntre cotele diferenei diferenei diferenei Xi Yi obinute XiYi 2 2 1 2 2 3 1 3 2 2 3 2 Negativ Valoarea rangului Pozitiv Total (N) Suma rangurilor n minoritate (W): N=12, W=0, Diferene statistic semnificative la p=0,01 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 10 8 8 9 8 10 9 10 9 8 10 9 8 6 7 7 6 7 8 7 7 6 7 7 -2 -2 -1 -2 -2 -3 -1 -3 -2 -2 -3 -2 6 6 1.5 6 6 11 1.5 11 6 6 11 6 12 0 12 0

299

Tabelul A 12.2. Semnificaia diferenei dup testul Wilcoxon n experimentul de control, Inventarul de expresie a anxietii ca stare i trstur pentru copii (anxietate stare) Semnul Diferenele Modulul Rangul Nr. GE/test GE/retest ntre cotele diferenei diferenei diferenei Xi Yi obinute XiYi 3 4 1 21 3 0 4 13 1 14 9 7 Negativ Valoarea rangului Pozitiv Total (N) Suma rangurilor n minoritate (W): N=11, W=1,5, Diferene statistic semnificative la p=0,01

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

51 48 46 60 51 46 46 53 46 53 54 53

48 44 47 39 48 46 42 40 45 39 45 46

-3 -4 1 -21 -3 0 -4 -13 -1 -14 -9 -7

3.5 5.5 1.5 11 3.5 5.5 9 1.5 10 8 7 12 0 12 1,5

300

Tabelul A 12.3. Semnificaia diferenei dup testul Wilcoxon n experimentul de control, Inventarul de expresie a anxietii ca stare i trstur pentru copii (anxietate trstur) Semnul Diferenele Modulul Rangul Nr. GE/test GE/retest ntre cotele diferenei diferenei diferenei Xi Yi obinute XiYi 4 8 1 1 2 4 5 6 6 5 5 5 Negativ Valoarea rangului Pozitiv Total (N) Suma rangurilor n minoritate (W): N=12, W=0, Diferene statistic semnificative la p=0,01
301

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

46 53 46 47 46 46 53 47 46 48 46 51

42 45 45 46 44 42 48 41 40 43 41 46

-4 -8 -1 -1 -2 -4 -5 -6 -6 -5 -5 -5

4.5 12 1.5 1.5 3 4.5 7.5 11.5 11.5 7.5 7.5 7.5 12 0 12 0

Tabelul A 12.4. Semnificaia diferenei dup testul Wilcoxon n experimentul de control, Scala anxietii A. Prihojan (anxietate colar) Semnul Diferenele Modulul Rangul Nr. GE/test GE/retest ntre cotele diferenei diferenei diferenei Xi Yi obinute XiYi 2 3 3 2 4 4 3 3 3 4 1 1 Negativ Valoarea rangului Pozitiv Total (N) Suma rangurilor n minoritate (W): N=12, W=0, Diferene statistic semnificative la p=0,01
302

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

10 10 10 10 10 9 9 9 10 9 8 8

8 7 7 8 6 5 6 6 7 5 7 7

-2 -3 -3 -2 -4 -4 -3 -3 -3 -4 -1 -1

3.5 7 7 3.5 11 11 7 7 7 11 1.5 1.5 12 0 12 0

Tabelul A 12.5. Semnificaia diferenei dup testul Wilcoxon n experimentul de control, Scala anxietii A. Prihojan (anxietate de autoapreciere) Semnul Diferenele Modulul Rangul Nr. GE/test GE/retest ntre cotele diferenei diferenei diferenei Xi Yi obinute XiYi 1 3 1 2 1 2 2 2 2 2 1 4 Negativ Valoarea rangului Pozitiv Total (N) Suma rangurilor n minoritate (W): N=12, W=0, Diferene statistic semnificative la p=0,01
303

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

10 10 10 9 9 8 8 8 8 8 9 9

9 7 9 7 8 6 6 6 6 6 8 5

-1 -3 -1 -2 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -4

2.5 11 2.5 7.5 2.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 2.5 12 12 0 12 0

Tabelul A 12.6. Semnificaia diferenei dup criteriul U (Mann-Whitney) n experimentul de control, Scala anxietii A. Prihojan (anxietate interpersonal) Semnul Diferenele Modulul Rangul Nr. GE/test GE/retest ntre cotele diferenei diferenei diferenei Xi Yi obinute XiYi 2 2 1 4 3 2 0 1 2 2 2 1 Negativ Valoarea rangului Pozitiv Total (N) Suma rangurilor n minoritate (W): N=11, W=0, Diferene statistic semnificative la p=0,01

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

10 10 9 10 9 9 8 8 8 8 8 8

8 8 8 6 6 7 8 7 6 6 6 7

-2 -2 -1 -4 -3 -2 0 -1 -2 -2 -2 -1

6.5 6.5 2.5 11 10 6.5 2.5 6.5 6.5 6.5 2.5 11 0 11 0

304

Tabelul A 12.7. Semnificaia diferenei dup testul Wilcoxon n experimentul de control, Tehnica de diagnosticare a nivelului anxietii colare Phillips (trirea stresului social) Semnul Diferenele Modulul Rangul Nr. GE/test GE/retest ntre cotele diferenei diferenei diferenei Xi Yi obinute XiYi 0 1 2 2 1 1 1 0 0 1 0 0 Negativ Valoarea rangului Pozitiv Total (N) Suma rangurilor n minoritate (W): N=7, W=0, Diferene statistic semnificative la p=0,01
305

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

3 3 3 2 2 2 2 2 1 3 1 1

3 2 1 0 1 1 1 2 1 2 1 1

0 -1 -2 -2 -1 -1 -1 0 0 -1 0 0

3 6.5 6.5 3 3 3 3 7 0 7 0

Tabelul A 12.8. Semnificaia diferenei dup testul Wilcoxon n experimentul de control, Tehnica de diagnosticare a nivelului anxietii colare Phillips (frustrarea necesitii de atingere a succesului) Semnul Diferenele Modulul Rangul Nr. GE/test GE/retest ntre cotele diferenei diferenei diferenei Xi Yi obinute XiYi 3 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 + 1 Negativ Valoarea rangului Pozitiv Total (N) Suma rangurilor n minoritate (W): N=8, W=1, Diferene statistic semnificative la p=0,05 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 -3 -2 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 1 8 7 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 7 1 8 1

306

Tabelul A 12.9. Semnificaia diferenei dup testul Wilcoxon n experimentul de control, Tehnica de diagnosticare a nivelului anxietii colare Phillips (frica de autoafirmare) Semnul Diferenele Modulul Rangul Nr. GE/test GE/retest ntre cotele diferenei diferenei diferenei Xi Yi obinute XiYi 1 1 0 3 2 1 2 0 0 0 0 0 Negativ Valoarea rangului Pozitiv Total (N) Suma rangurilor n minoritate (W): N=6, W=0, Diferene statistic semnificative la p=0,05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 3 2 3 3 2 2 1 2 1 1 1

2 2 2 0 1 1 0 1 2 1 1 1

-1 -1 0 -3 -2 -1 -2 0 0 0 0 0

2 2 6 4.5 2 4.5 6 0 6 0

307

Tabelul A 12.10. Semnificaia diferenei dup testul Wilcoxon n experimentul Tehnica de diagnosticare a nivelului anxietii colare Phillips (frica de situaiile de cunotinelor) Semnul Diferenele Modulul Nr. GE/test GE/retest ntre cotele diferenei diferenei Xi Yi obinute XiYi 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 Negativ Valoarea rangului Pozitiv Total (N) Suma rangurilor n minoritate (W): N=11, W=1, Diferene statistic semnificative la p=0,01 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 0 -1

de control, verificare a Rangul diferenei

10.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 10.5 4.5 4.5 4.5 4.5 11 0 11 1

308

Tabelul A 12.11. Semnificaia diferenei dup testul Wilcoxon n experimentul de control, Tehnica de diagnosticare a nivelului anxietii colare Phillips (frica de a nu corespunde expectanelor celor din jur) Semnul Diferenele Modulul Rangul Nr. GE/test GE/retest ntre cotele diferenei diferenei diferenei Xi Yi obinute XiYi 1 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 Negativ Valoarea rangului Pozitiv Total (N) Suma rangurilor n minoritate (W): N=9, W=6, Diferene statistic semnificative la p=0,01 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 -1 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 3.5 8.5 8.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 9 0 9 6

309

Tabelul A 12.12. Semnificaia diferenei dup testul Wilcoxon n experimentul de control, Tehnica de diagnosticare a nivelului anxietii colare Phillips (problemele i temerile n relaiile cu profesorii) Semnul Diferenele Modulul Rangul Nr. GE/test GE/retest ntre cotele diferenei diferenei diferenei Xi Yi obinute XiYi 1 1 1 1 1 2 1 1 1 0 0 0 Negativ Valoarea rangului Pozitiv Total (N) Suma rangurilor n minoritate (W): N=9, W=0, Diferene statistic semnificative la p=0,01 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 3 3 2 3 3 3 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 -1 -1 0 0 0 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 9 4.5 4.5 4.5 9 0 9 0

310

Tabelul A 12.13. Semnificaia diferenei dup testul Wilcoxon n experimentul de control, Chestionarul pentru copii CPQ (Factorul F) Semnul Diferenele Modulul Rangul Nr. GE/test GE/retest ntre cotele diferenei diferenei diferenei Xi Yi obinute XiYi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 2 0 + 2 + 2 + 3 + 1 + 1 + 2 + 1 0 0 2 Negativ Valoarea rangului Pozitiv Total (N) Suma rangurilor n minoritate (W): N=9, W=6, Diferene statistic semnificative la p=0,05

4 5 5 3 4 6 4 3 4 4 5 6

6 5 7 5 7 7 5 5 5 4 5 4

2 0 2 2 3 1 1 2 1 0 0 -2

6 6 6 9 2 2 6 2 6 1 8 9 6

311

Tabelul A 12.14. Semnificaia diferenei dup testul Wilcoxon n experimentul de control, Chestionarul pentru copii CPQ (Factorul O) Semnul Diferenele Modulul Rangul Nr. GE/test GE/retest ntre cotele diferenei diferenei diferenei Xi Yi obinute XiYi 3 1 0 0 1 0 2 2 0 1 2 2 Negativ Valoarea rangului Pozitiv Total (N) Suma rangurilor n minoritate (W): N=8, W=0, Diferene statistic semnificative la p=0,01
312

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

8 9 7 6 6 6 7 7 6 7 7 7

5 8 7 6 5 6 5 5 6 6 5 5

-3 -1 0 0 -1 0 -2 -2 0 -1 -2 -2

8 2.5 2.5 5.5 5.5 2.5 5.5 5.5 8 0 8 0

Tabelul A 12.15. Semnificaia diferenei dup testul Wilcoxon n experimentul de control, Chestionarul pentru copii CPQ (Factorul Q4) Semnul Diferenele Modulul Rangul Nr. GE/test GE/retest ntre cotele diferenei diferenei diferenei Xi Yi obinute XiYi 1 2 1 2 1 4 4 0 2 1 4 + 3 Negativ Valoarea rangului Pozitiv Total (N) Suma rangurilor n minoritate (W): N=11, W=8, Diferene statistic semnificative la p=0,05
313

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

7 7 8 6 5 9 9 5 6 5 8 5

6 5 7 4 4 5 5 5 4 4 4 8

-1 -2 -1 -2 -1 -4 -4 0 -2 -1 -4 3

2.5 6 2.5 6 2.5 10 10 6 2.5 10 8 10 1 11 8

Tabelul A 12.16. Semnificaia diferenei dup testul Wilcoxon n experimentul de control, Chestionarul pentru copii CPQ (Factorul C) Semnul Diferenele Modulul Rangul Nr. GE/test GE/retest ntre cotele diferenei diferenei diferenei Xi Yi obinute XiYi 0 + 1 + 1 0 0 + 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 3 + 3 Negativ Valoarea rangului Pozitiv Total (N) Suma rangurilor n minoritate (W): N=9, W=0, Diferene statistic semnificative la p=0,01
314

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

4 5 4 4 3 3 2 6 4 3 3 3

4 6 5 4 3 4 4 7 6 4 6 6

0 1 1 0 0 1 2 1 2 1 3 3

3 3 3 6.5 3 6.5 3 8.5 8.5 0 9 9 0

Tabelul A 12.17. Semnificaia diferenei dup testul Wilcoxon n experimentul de control, Chestionarul pentru copii CPQ (Factorul G) Semnul Diferenele Modulul Rangul Nr. GE/test GE/retest ntre cotele diferenei diferenei diferenei Xi Yi obinute XiYi 1 1 3 0 0 + 1 + 1 0 + 1 + 2 + 1 1 Negativ Valoarea rangului Pozitiv Total (N) Suma rangurilor n minoritate (W): N=9, W=4, Diferene statistic semnificative la p=0,05
315

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

4 4 2 5 7 3 2 6 4 2 3 4

5 5 5 5 7 4 3 6 5 4 4 3

+ + +

1 1 3 0 0 1 1 0 1 2 1 -1

4 4 9 4 4 4 8 4 4 1 8 9 4

Tabelul A 12.18. Semnificaia diferenei dup testul Wilcoxon n experimentul de control, Chestionarul pentru copii CPQ (Factorul Q3) Semnul Diferenele Modulul Rangul Nr. GE/test GE/retest ntre cotele diferenei diferenei diferenei Xi Yi obinute XiYi 1 2 1 1 0 + 1 + 1 + 3 + 3 + 2 + 2 + 2 Negativ Valoarea rangului Pozitiv Total (N) Suma rangurilor n minoritate (W): N=11, W=3, Diferene statistic semnificative la p=0,01
316

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

6 5 7 5 5 6 4 1 6 3 4 1

5 7 8 6 5 7 5 4 9 5 6 3

+ + +

-1 2 1 1 0 1 1 3 3 2 2 2

3 7.5 3 3 3 3 10.5 10.5 7.5 7.5 7.5 1 10 11 3

Anexa 13 Semnificaiile diferenelor dup testul U (Mann-Whitney) ntre rezultatele preadolescenilor cu nivel moderat de anxietate i preadolescenii din grupul experimental/retest Tabelul A 13.1. Semnificaia diferenei dup testul U (Mann-Whitney) ntre rezultatele preadolescenilor cu nivel moderat de anxietate i preadolescenii din grupul experimental, Scala anxietii A. Prihojan (anxietate magic) Preadolesceni cu nivel moderat de anxietate GE/retest Nr. Date brute Date Rangul Date Date Rangul ranjate brute ranjate 1. 6 8 9 9 10 1,5 2. 5 8 9 9 10 1,5 3. 7 7 14,5 8 9 4 4. 6 7 14,5 8 9 4 5. 8 6 19,5 7 9 4 6. 7 6 19,5 10 8 9 7. 6 6 19,5 7 8 9 8. 8 6 19,5 8 8 9 9. 6 6 19,5 9 8 9 10. 6 6 19,5 10 8 9 11. 5 5 23,5 8 7 14,5 12. 6 5 23,5 8 7 14,5 R1=211. U=11 Diferene statistic semnificative la p=0,05 Tabelul A 13.2. Semnificaia diferenei dup testul U (Mann-Whitney) ntre rezultatele preadolescenilor cu nivel moderat de anxietate i preadolescenii din grupul experimental, Tehnica de diagnosticare a nivelului anxietii colare Phillips (rezistena fiziologic joas la stres) Nr. Preadolesceni cu nivel moderat de anxietate GE/retest Date brute Date Rangul Date Date Rangul ranjate brute ranjate 1. 3 3 2 1 3 2 2. 1 2 7,5 3 3 2 3. 2 1 16 2 2 7,5 4. 0 1 16 2 2 7,5 5. 1 1 16 2 2 7,5 6. 0 1 16 2 2 7,5 7. 1 1 16 1 2 7,5 8. 1 1 16 2 2 7,5 9. 1 1 16 2 2 7,5 10. 0 0 22,5 2 1 16 11. 1 0 22,5 0 1 16 12. 1 0 22,5 3 0 22,5 R1=111. U=111 Diferene statistic semnificative la p=0,05

317

Tabelul A 13.3. Semnificaia diferenei dup testul U (Mann-Whitney) ntre rezultatele preadolescenilor cu nivel moderat de anxietate i preadolescenii din grupul experimental, Chestionarul pentru copii CPQ (Factorul A) Nr. Preadolesceni cu nivel moderat de anxietate GE/retest Date brute Date Rangul Date Date Rangul ranjate brute ranjate 1. 5 8 1 5 6 7,5 2. 7 7 3 4 6 7,5 3. 6 7 3 3 6 7,5 4. 6 7 3 6 5 13,5 5. 5 6 7,5 6 5 13,5 6. 5 6 7,5 5 4 19 7. 6 6 7,5 4 4 19 8. 5 5 13,5 3 4 19 9. 7 5 13,5 4 4 19 10. 8 5 13,5 4 3 22,5 11. 7 5 13,5 1 3 22,5 12. 4 4 19 6 1 24 R1=105,5. U=116,5 Diferene statistic semnificative la p=0,05 Tabelul A 13.4. Semnificaia diferenei dup testul U (Mann-Whitney) ntre rezultatele preadolescenilor cu nivel moderat de anxietate i preadolescenii din grupul experimental, Chestionarul pentru copii CPQ (Factorul D) Nr. Preadolesceni cu nivel moderat de anxietate GE/retest Date brute Date Rangul Date Date Rangul ranjate brute ranjate 1. 3 7 1 5 6 4,5 2. 3 6 4,5 6 6 4,5 3. 2 5 10,5 6 6 4,5 4. 2 5 10,5 5 6 4,5 5. 4 4 17 4 6 4,5 6. 5 4 17 6 5 10,5 7. 7 4 17 6 5 10,5 8. 6 4 17 4 5 10,5 9. 4 3 21,5 6 5 10,5 10. 5 3 21,5 5 4 17 11. 4 2 23,5 4 4 17 12. 4 2 23,5 5 4 17 R1=184,55. U=37,5 Diferene statistic semnificative la p=0,01

318

Tabelul A 13.5. Semnificaia diferenei dup testul U (Mann-Whitney) ntre rezultatele preadolescenilor cu nivel moderat de anxietate i preadolescenii din grupul experimental, Chestionarul pentru copii CPQ (Factorul E) Nr. Preadolesceni cu nivel moderat de anxietate GE/retest Date brute Date Rangul Date Date Rangul ranjate brute ranjate 1. 7 9 1 5 8 2 2. 7 7 6,5 4 7 6,5 3. 7 7 6,5 6 7 6,5 4. 6 7 6,5 7 6 13,5 5. 6 7 6,5 7 5 20 6. 7 7 6,5 5 5 20 7. 9 7 6,5 5 5 20 8. 6 6 13,5 8 5 20 9. 7 6 13,5 2 5 20 10. 7 6 13,5 5 5 20 11. 6 6 13,5 5 4 23 12. 6 6 13,5 5 2 24 R1=107,5. U=114,537,5 Diferene statistic semnificative la p=0,05 Tabelul A 13.6. Semnificaia diferenei dup testul U (Mann-Whitney) ntre rezultatele preadolescenilor cu nivel moderat de anxietate i preadolescenii din grupul experimental, Chestionarul pentru copii CPQ (Factorul I) Nr. Preadolesceni cu nivel moderat de anxietate GE/retest Date brute Date Rangul Date Date Rangul ranjate brute ranjate 1. 4 9 1 4 6 5,5 2. 5 8 2 5 5 10,5 3. 4 7 3 6 5 10,5 4. 7 6 5,5 3 5 10,5 5. 6 6 5,5 4 5 10,5 6. 8 6 5,5 5 4 15,5 7. 3 5 10,5 3 4 15,5 8. 6 5 10,5 3 3 20,5 9. 6 4 15,5 2 3 20,5 10. 3 4 15,5 5 3 20,5 11. 9 3 20,5 5 3 20,5 12. 5 3 20,5 3 2 24 R1=115,5. U=106,5 Diferene statistic semnificative la p=0,01

319

Tabelul A 13.7. Semnificaia diferenei dup testul U (Mann-Whitney) ntre rezultatele preadolescenilor cu nivel moderat de anxietate i preadolescenii din grupul experimental, Chestionarul pentru copii CPQ (Factorul Q3) Nr. Preadolesceni cu nivel moderat de anxietate GE/retest Date brute Date Rangul Date Date Rangul ranjate brute ranjate 1. 7 8 3 5 8 3 2. 8 8 3 6 7 9 3. 7 8 3 6 7 9 4. 6 8 3 7 7 9 5. 6 7 9 5 6 15 6. 6 7 9 5 6 15 7. 8 7 9 8 5 21 8. 8 6 15 7 5 21 9. 7 6 15 5 5 21 10. 6 6 15 4 5 21 11. 6 6 15 7 5 21 12. 8 6 15 5 4 24 R1=114. U=108, Diferene statistic semnificative la p=0,05

320

Anexa 14 Recomandri pentru prini i profesori pentru diminuarea anxietii la preadolesceni Recomandri pentru prini Prinii sunt acele persoane care trebuie s se implice activ n procesul de atenuare a anxietii la preadolesceni. n cele ce urmeaz vom prezenta pai practici pe care prinii i pot ntreprinde pentru a controla i reduce anxietatea copilului si: 1. Un mijloc foarte important de a-i reda ncrederea n sine unui preadolescent anxios este ca printele s continue s fie printe. Printele nu trebuie s instituie domnia legii i s-i trateze copilul ajuns preadolescent ca pe un copil mic. Exist momente cnd printele trebuie s spun nu comportamentelor inadecvate i periculoase cum ar fi nopile trzii petrecute n ora i momente n care trebuie s relaxeze regulile, de exemplu cnd preadolescentul este disperat dup ultimul rcnet n materie de mod. 2. Adulii trebuie zilnic s aprecieze i s sublinieze succesele copilului accentundu-le n faa altor membri ai familie (de exemplu n timpul cinei comune). Asta nu nseamn numai lucruri importante cum ar fi trecerea unui examen, poate s cuprind i lucruri minore, cum ar fi c i-a amintit s-i sune bunica de ziua ei. 3. Este important ca maturii s-i aminteasc preadolescentului c fiecare om este altfel, c fiecare are talentele sale i c nu trebuie s fac tot ce fac prietenii si sau tot ce este la mod n prezent. 4. Atingerile gingae ale prinilor vor ajuta preadolescentul s recapete ncrederea n sine i n lumea nconjurtoare. Preadolescenii care sunt mbriai cresc avnd un puternic sentiment al valorii personale. 5. Prinii trebuie s ia n consideraie posibilitile preadolescenilor, s nu cear de la ei ceea ce acetia nu pot face. Dac preadolescentul ntlnete dificulti la un obiect / materie colar atunci mai bine adulii l vor ajuta suplimentar dect s cear de la el rezultate imediate. La cel mai mic succes obinut la acest obiect este binevenit ca copilul s fie ludat. 6. Este pozitiv de a reduce la minim numrul de observaii. Prinilor li se propune pe parcursul unei zile s nscrie toate observaiile pe care vor s le fac copilului. Iar seara se poate citi lista mpreun cu copilul. Adulii vor observa c unele observaii nu i au rostul, dar pot duna copilului. 7. Nu se recomand ca maturii s amenine copilul cu pedepse pe care nu le ndeplinesc (Taci sau i voi ncleia gura.). 8. n comunicarea cu copilul anxios este binevenit ca prinii s nu submineze autoritatea persoanelor importante pentru copil (Prietenul tu nu nelege nimic, mai bine ascult-m pe mine!). 9. Dac adulii nu sunt mulumii de comportamentul i realizrile copilului asta nu este motiv suficient pentru a nui oferi dragoste i suport. Preadolescentul are nevoie s tie c este iubit i preuit ca om. 10. Prinii trebuie s nsufleeasc copilul s-i gseasc un hobby care s-i plac foarte mult. Preadolescentul are nevoie de pauze, de timp liber fr teme i nsrcinri, de timp care s-l dedice unui hobby indiferent dac este vorba de jocurile pe computer sau de ieitul n ora cu prietenii. Este important ca prinii s ncurajeze micarea, notul, vreun sport deosebit sau practicarea tehnicilor relaxante. 11. Dac preadolescenii nu sunt acceptai n anumite grupuri de prieteni, maturii ar putea insista discret s-i gseasc alte subiecte de interese i s-i fac noi prieteni, cu care ar fi posibil s aib mai multe n comun. 12. Se recomand ca prinii s nu le dea nici un motiv preadolescenilor s cread c nu neleg prin ce trec acetia dac nu vor ca ei s-i destinuiasc grijile n alt parte. 13. n timpul activitilor n comun se poate folosi umorul. Umorul este i va rmne mereu una din armele cele mai eficiente mpotriva anxietii.

321

14. Adulii trebuie s fie consecveni n aciunile sale. Nu se poate de interzis preadolescentului fr nici un motiv ceea ce anterior i era permis.

322

Recomandri pentru profesori Profesorii n lucrul cu copii anxioi pot ine cont de urmtoarele recomandri propuse n vederea diminurii acesteia: 1. Este necesar ca profesorii s evite momente i jocuri competitive n care se iau n consideraie viteza ndeplinirii activitilor ca de exemplu: Cine este mai rapid? 2. Este indicat ca profesorii s favorizeze ridicarea autoaprecierii copilului, s-l laude mai des, dar s nu uite c elevul trebuie s tie pentru ce este ludat. 3. Pozitiv este i utilizarea prenumelui ori de cte ori se adreseaz la copil. 4. n nici un caz preadolescentul anxios nu trebuie s fie comparat cu ali copii. 5. Nu se recomand ca profesorii s lanseze n faa copilului cerine exagerat de nalte la care elevul nu poate face fa. 6. n aprecierea acestor copii trebuie s se explice destul de minuios i clar nota pus, observaiile, lauda. Nu trebuie s se aprecieze activitatea n ntregime, ci doar unele elemente, n special cele pozitive, n clas trebuie creat o atmosfer, n care copilul se simte acceptat i stimat, indiferent de comportamentul i succesele sale. 7. Un moment important n activitatea cu aceti copiii este elaborarea criteriilor propriului lor succes (lor le este dificil s-i aprecieze succesul, de aceea multe situaii reuite le consider nereuite. Pentru aceasta trebuie de organizat mpreun cu copilul o discuie asupra indicilor de succes al unei sau altei situaii, de evideniat care rezultat el l consider reuit. Apoi trebuie s scriem desfurat criteriile pentru diferite situaii, dup care, permanent n discuii de recurs la aceste criterii, stimulnd elevul spre aprecierea propriilor rezultate.

323

GLOSAR Anxietate stare afectiv vag, difuz, de nelinite, de apsare, tensiune, ngrijorare i team nemotivat, fr obiect, care este neconfortant din punct de vedere psihologic [80]. Anxietate stare este un rspuns tranzitoriu generat de factori externi, contextuali. Acest tip de anxietate denot o permanent predispunere a subiectului spre a percepe ca amenintoare un larg diapazon de situaii reacionnd la ele printr-o stare de alarm. Anxietatea stare are un caracter trector, care poate surveni la orice individ. Ea este o reacie ce rezult din perceperea contient a tensiunilor, nsoit de activarea componentelor vegetative [265]. Anxietate trstur este o funcie a experienelor trecute i are un caracter interiorizat, intrapsihic. Anxietatea trstur este cronic, dispune de constan n manifestare permind predicii asupra subiecilor asistai. Anxietatea [265]. Anxietate colar este anxietatea ce ine de situaii legate de coal i de comunicarea cu nvtorul (procesul instructiv-educativ). Copii ce sufer de anxietate colar se caracterizeaz prin triri emoionale negative ce pot fi determinate de necesitatea copilului de a se adapta la cerinele i normele colii, note, nvtor i cerine exagerate fa de sine, etc. [182,

trstur este o caracteristic

individual care exprim diferene interindividuale relativ stabile n predispoziia anxioas.

202]. Anxietate de autoapreciere este anxietatea ce ine de situaii legate de reprezentrile despre sine [182, 202]. Anxietate interpersonal este anxietatea ce ine de situaii de comunicare. .Cei care sufer de anxietate interpersonal au sentimentul ca sunt judecai sau privii de cei din jur, chiar daca, raional, ei tiu c nu e vorba de ceva real. n formele mai uoare, anxietatea interpersonal poate crea o contientizare de sine extrema n prezenta celorlali; dar in formele severe poate conduce chiar la evitarea situaiilor sociale [182, 202]. Anxietate magic este anxietatea ce ine de situaiile legate de convingerile superstiioase [182]. Preadolescen dureaz ntre 10/11 i 14/15 ani i este considerat o vrst ntre copilrie i maturitate, o treapt intermediar ntre copilrie i viaa adult care pentru fiecare decurge diferit, dar care pentru toi reprezint acelai rezultat obinerea maturitii [65]. Personalitate se refer la disponibilitile i caracteristicile pe care le exprim o persoan (fa de altele) i care contureaz identitatea ei specific [80].

324

DECLARAIA PRIVIND ASUMAREA RSPUNDERII Subsemnata, declar pe proprie rspundere c materialele prezentate n teza de doctorat, se refer la propriile activiti i realizri, n caz contrar urmnd s suport consecinele, n conformitate cu legislaia n vigoare.

Racu Iulia Semntura Data 11.01.11

325

CURRICULUM VITAE Numele i prenumele: Racu Iulia Data naterii: 13 decembrie 1984 Locul naterii: Rusia, or. Moscova Studii: 2006 2009: doctorand, Universitatea Pedagogic de Stat Ion Creang, Facultatea de Psihologie i Psihopedagogie Special, Specialitatea: Psihologie pedagogic, psihologia dezvoltrii, psihologia personalitii; 2001 2006: Universitatea Pedagogic de Stat Ion Creang, Facultatea de Psihologie i Psihopedagogie Special, Specialitatea: Psihologie i limba englez; 2003 2005: Colegiul Invizibil din Republica Moldova. Activitatea profesional: 2006 prezent: lector la Catedra de Psihologie, Universitatea Pedagogic de Stat Ion Creang; 2008 2009: psiholog colar, coala medie de cultur general nr. 52. Participri la foruri tiinifice internaionale: 1. Conferina tiinific Probleme ale tiinelor socioumane i ale modernizrii nvmntului, 14 15 martie 2007, Universitatea Pedagogic de Stat Ion Creang, Chiinu, Moldova; 2. Simpozionul tiinific Internaional Cercetarea universitar n secolul XXI: Provocri i perspective, 15 17 octombrie 2007, ULIM, Chiinu, Moldova; 3. Conferina tiinific Internaional Aspectele psihologice ale dezvoltrii copiilor din familii temporar dezintegrate, 19 octombrie 2007, Universitatea Pedagogic de Stat Ion Creang, Chiinu, Moldova; 4. 2007 2007, 20 27 2007, , , ; 5. - - , 20 2008, , , ; 6. Conferina Internaional tiinifico-practic Probleme actuale privind sporirea activitii civice i autoafirmrii tineretului n societatea moldav, 24 aprilie 2008, Academia de tiine a Moldovei, Chiinu, Moldova; 7. Conferina tiinifico-practic Internaional Pregtirea i Perfecionarea cadrelor didactice n domeniul nvmntului precolar i primar, 15 16 mai 2008, Universitatea Pedagogic de Stat Ion Creang, Chiinu, Moldova; 8. Conferina Internaional Familia, coala i comunitatea n promovarea culturii pcii, 11 octombrie 2008, A.O. AIERM, Chiinu, Republica Moldova; 9. Conferina tiinific Internaional Calitatea Educaiei: teorii, principii, realizri, 30 31 octombrie 2008, Institutul de tiine ale Educaiei, Chiinu, Moldova; 10. Conferina tiinific Internaional Integrarea psihosocial a copiilor din familii temporar dezintegrate, 28 noiembrie 2008, Universitatea Pedagogic de Stat Ion Creang, Chiinu, Moldova; 11. Conferina tiinific Probleme actuale ale tiinelor umanistice, 24 25 februarie 2009, Universitatea Pedagogic de Stat Ion Creang, Chiinu, Moldova; 12. Conferina Republican a Psihologilor Practicieni din Moldova Asisten psihologic elevilor cu abateri n sfera emoional i comportamental, 26 februarie 2009, DGETS, Chiinu, Moldova; 13. Conferina Internaional Preocupri contemporane ale tiinelor socio-umane, 1 octombrie 2009, ULIM, Chiinu, Moldova;
326

14. Conferina tiinific Internaional, Universitatea Pedagogic de Stat Ion Creang la 70 de ani, 28 octombrie 2010, Universitatea Pedagogic de Stat Ion Creang, Chiinu, Moldova. 15. Conferina tiinific Internaional Jubiliar, Asistena psihologic, psihopedagogic i social ca factor al dezvoltrii societii, 5 noiembrie 2010, Universitatea Pedagogic de Stat Ion Creang, Chiinu, Moldova. Lucrri tiinifice publicate: 1. Racu I., Racu Iu. Profilul psihologic al liderului eficient. In: Psihologie Pedagogie Special Asisten Social. 2006, nr. 1 (2), p. 35 41. 2. Racu I., Racu Iu. Dezvoltarea empatiei la precolari. In: Psihologie Pedagogie Special Asisten Social. 2006, nr. 2 (3), p. 19 36. 3. Racu Iu. Tipurile anxietii. In: Psihologie Pedagogie Special Asisten Social. 2007, nr. 1 (6), p. 51 55. 4. Racu Iu. Problema anxietii n psihologia contemporan. In: Probleme ale tiinelor socioumane i modernizrii nvmntului: conf. t. anual. V. I. Chiinu: UPS Ion Creang. 2007, p. 275 281. 5. Racu I., Racu Iu. Psihologia dezvoltrii: manual. Chiinu: UPS Ion Creang, 2007. 257 p. 6. Racu Iu. Factorii determinani ai anxietii la preadolesceni. In: Psihologie Pedagogie Special Asisten Social. 2007, nr. 3 (8), p. 34 38. 7. Racu Iu. Modaliti de studiere a anxietii. In: Psihologie Pedagogie Special Asisten Social. 2007, nr. 4 (9), p. 68 72. 8. Racu Iu. Teorii explicative ale anxietii. In: Psihologie Pedagogie Special Asisten Social. 2008, nr. 1 (10), p. 36 40. 9. Racu Iu. Strategii psihopedagogice de diminuare a anxietii la colarii mici. In: Pregtirea i perfecionarea cadrelor didactice n domeniul nvmntului precolar i primar: Materialele conf. t.-pr. int. ed. a 2-a. Chiinu: UPS Ion Creang 2008, p. 207 109. 10. Levina A., Racu Iu. Riscurile vrstei preadolescente. In: tiine Socioumane. 2008, nr. 2 (9), p. 87 90. 11. Racu Iu. Anxietatea colar. In: Probleme actuale ale tiinelor umanistice: analele t. ale doc. i comp. V. 7. P. II. Chiinu: UPS Ion Creang, 2008, p. 378 386. 12. Racu I