Sunteți pe pagina 1din 31

CARIERA PROFESIONALĂ

A MEDICULUI
dr. în psihologie,
conf. universitar
IU. FORNEA
“Disciplina este focul
purificator prin care
talentul devine
aptitudine."
Roy L. Smith
•A participa la
construcţia
propriului viitor
înseamnă a învăţa
cum să-ţi planifici şi
să-ţi dezvolţi
cariera.
your topic goes here
• YOUR SUBTOPICS GO HERE
 Să ai ceva înainte să poţi să dai
ceva.
 Să te ajuţi pe tine înainte să îi
poţi ajuta pe ceilalţi.
 Să te schimbi pe tine înainte să
poţi schimba lumea.
• Sursa nefericirii oamenilor în general o reprezintă aşteptările
mari pe care le au de la cei din jur şi aşteptările mici sau
inexistente pe care le au de la PROPRIA PERSOANĂ.
• Nu aştepta nimic de la nimeni. Aştepţi degeaba. Nu e nimeni pe
lumea asta care să vină şi să îţi dea pe tavă ce ai tu nevoie ca
să te simţi împlinit şi mulţumit.
• Ce trebuie să faci e să scoţi din ţine acele lucruri care te vor
face o persoană extraordinară.
• CARIERA - succesiune
de profesiuni,
îndeletniciri şi poziţii
pe care le are o
persoană în decursul
perioadei active a
vieţii (D. Salade, 1998).
• Psihologia sociala este un studiu ştiinţific al
experienţei şi conduitei indivizilor în relaţia
lor cu stimulii sociali (Sherif).
• PS. este de fapt ştiinţa evenimentelor, a
conduitei interpersonale (Krech şi
Crutchfield).
• PS. înseamnă studiul interacţiunii umane
(Watson).
• PS. explică şi examinează modul în care
gândirea, sentimentele, conduita indivizilor
sunt influenţate de prezenţa actuală,
imaginată sau implicată a altora (Allport).
• Psihologia socială se interesează atât de
manifestările gruperice şi emoţionale, cât
şi de fenomenele de manifestare ale
actorilor sociali.
• Obiectivul major al carierei constă
în integrarea socioprofesională de
succes, în asigurarea unui viitor,
în consonanţă cu nevoile
individuale şi cerinţele sociale.
• În prezent, în opinia specialiştilor, cariera se referă
la totalitatea profesiilor, ocupaţiilor, rolurilor şi
funcţiilor pe care un om le deţine în viaţă, nu numai
în domeniul profesional, hobby-uri, timp liber, relaţii
etc.,
• iar consilierea carierei reprezintă “un serviciu social
care iniţiază o abordare globală a individului, sub
toate aspectele semnificative ale vieţii şi rolurilor
asumate în profesie, viaţă socială sau comunitară,
familie, timp liber (M. Jigău, 2003).
Argument pentru consilierea carierei

• Tendinţa firească a persoanei spre


autorealizare, practicarea unei
profesii, activitatea social-utilă
reprezintă modalităţi de bază pentru
valorificarea potenţialului individual
şi a afirmării de sine. 
În prezent, ne confruntăm cu serioase provocări în ceea
ce priveşte acest domeniu:

 Dificultatea alegerii profesiei, determinată de


diversificarea accelerată a domeniilor de activitate
profesională, schimbările rapide de pe piaţa muncii.
 Schimbarea condiţiilor de exercitare a unei profesii
ce determină evoluţia rapidă a informaţiei într-un
domeniu concret de activitate profesională şi nevoia
formării continue de noi competenţe profesionale.
De asemenea ...
 Tendinţa omului de a îmbunătăţi condiţiile de viaţă,
acceptând schimbarea drept condiţie principală a
progresului.
 Erorile comise în alegerea profesiei se soldează cu
mari cheltuieli pentru persoană (investiţie ineficientă
financiară şi de timp) şi pentru societate (investiţii
financiare, de timp şi neacoperirea cu cadre
competente a unor domenii profesionale importante
pentru economia naţională).
 În Republica Moldova, consilierea
carierei a devenit o necesitate, dar, din
păcate, nu este o prioritate la nivel de
politică educaţională.
 Iar în lumea de azi, o condiţie esenţială
pentru reuşită este să fii pregătit pentru
viitor, să fii flexibil şi adaptabil la
provocările zilnice cu care ne
confruntăm.
Succesul
la studii, în carieră şi în viaţă depind de:
• modul în care ai învăţat managementul schimbării
• de ceea ce îţi place să faci
• de abilităţile pe care le ai
• de încrederea în potenţialul personal
• de relaţiile pozitive cu ceilalţi
• de obiectivele mai mult sau mai puţin curajoase.
Consilierea carierei ... sau
consilierea profesională se referă la ansamblul
activităţilor care îi ajută pe participanţi să-şi
conştientizeze propriile calificări şi abilităţi,
astfel încât să-şi îmbogăţească resursele şi
opţiunile în relaţia cu sistemul educaţional,
piaţa muncii şi viaţa, în general.
• 
Dezvoltarea carierei ...
• este un proces complex, de lungă durată care
trebuie să înceapă cât mai devreme în aria
profesională;
• permite adecvarea nevoilor personale cu
cerinţele societăţii;
• oferă mijloace şi informaţii importante pentru
definirea propriului proiect de carieră şi de viaţă.
Profesia reprezintă ...

specializarea obţinută prin studii (în general de


niveluri mai înalte), care poate fi şi:
 sursă de venituri,
 modalitate de a obţine satisfacţii,
 realizări, prestigiu social, formă de valorificare a
pregătirii profesionale,
 cadru de socializare şi de identificare a unor modele
de viaţă (M. Jigău, 2003).
Potenţiale beneficii ...
 explorarea şi planificarea carierei;
 achiziţionarea cunoştinţelor şi abilităţilor
referitoare la angajare, ocupaţii şi
competenţele necesare muncii în
general (Proiectul Start pentru o Carieră de
Succes, Marcela Marcinschi Călineci,
2004).
Alegerea carierei ...
este eficientă numai pe baza cunoaşterii
următoarelor criterii:
 compatibilitatea persoană-profesie
(capacităţile personale trebuie să
corespundă cerinţelor profesiei);
 avantajele profesiei (există profesii
avantajoase, dar mai puţin prestigioase)
Alegerea carierei ...
 imaginea profesiei (există profesii prestigioase, dar
mai puţin avantajoase. Ideal ar fi, dacă profesia aleasă
ar fi şi prestigioasă, şi avantajoasă, atât în raport cu
persoana, cât şi în raport cu contextul sociocultural);
 disponibilitatea (posibilităţile oferite de piaţa
muncii, dar şi atitudinea persoanei, de
exemplu, asumarea riscului).
Sinceritatea mascată ne face experţi !!!
Manipulatorii în sine
sunt de cele mai
multe ori sinceri, deci
dezarmanţi.
Sinceritatea, o valoare
atât de preţuită în
societatea noastră, se
poate manifesta sub
forma cea mai subtilă
a escrocheriei şi a
vanităţii.
Dificultăţile tipice care influenţează
negativ asupra opţiunii:

 lipsa motivaţiei pentru un anumit gen de


activitate;
 inexistenţa abilităţilor, a experienţei în alegerea
unei profesii sau alteia;
 neîncrederea în forţele proprii;
 lipsa informaţiei despre profesia în cauză.
Opţiunea determină o decizie.
 
• Decizia înseamnă alegerea conştientă a
unei alternative din mai multe posibile, pe baza
unei analize şi a unei comparaţii.
• A decide înseamnă a şti să apreciezi
şansele de succes şi /sau de eşec, a şti să
ierarhizezi urmările în funcţie de anumite
criterii, a prevedea strategia aplicării deciziei
(D. Salade).
Decizia pentru carieră 
cuprinde 3 repere:
1. Ce vrea persoana? Se va corela cu
trăsăturile de personalitate, cu
cunoaşterea aptitudinilor şi atitudinilor.
2. Ce poate persoana? Se va analiza în
funcţie de cerinţele profesiei.
3. De ce este nevoie? Acest aspect va fi
raportat la condiţiile social-economice,
la cerinţele pieţei muncii.
Modelul lui G. Egan ...
presupune pregătirea pentru reuşita în carieră,
învăţarea pe tot parcursul vieţii (lifelong learning).
Include parcurgerea următoarelor etape:
1. Abordarea problemei: Care este situaţia
prezentă? Unde mă aflu?
2. Analiza şi proiectarea situaţiei preferate: 
Ce îmi doresc? De ce am nevoie?
Unde vreau să ajung?
Modelul lui G. Egan ...
3. Dezvoltarea planului de acţiune: Cum obţin ceea
ce îmi doresc, ceea ce am nevoie şi pentru care
sunt motivat(ă)? Ce paşi trebuie parcurşi? În ce
perioadă de timp? Ce strategii de acţiune
stabilesc pe baza etapelor anterioare? Ce resurse
folosesc pentru atingerea obiectivelor de carieră
propuse?
4.  Luarea deciziei şi asumarea responsabilităţii.
Orice om doreste
să fie acceptat, îşi
doreşte reuşita şi
să i se recunoască
valoarea.
FINALITĂŢI ...
• O experienta deosebita orientata catre constientizarea
modului in care iti creezi propriile experiente, atat pozitive, cat
si negative
• O relatie profesionala unica menita sa provoace in client un
proces de descoperire personala, de recastigare a
autenticitatii si de valorificare la un nivel superior a    propriilor
atuuri si talente

• Tehnici eficiente prin care sa ai acces rapid la resursele inconstientului tau atunci cand
vrei sa realizezi o schimbare pozitiva in viata personala sau profesionala

S-ar putea să vă placă și