P. 1
Unele Tehnologii de Lucru Aplicate in Constructia Drum

Unele Tehnologii de Lucru Aplicate in Constructia Drum

|Views: 55|Likes:
Published by relu1986

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: relu1986 on Oct 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/24/2013

pdf

text

original

DICU MIHAI

UNELE TEHNOLOGII DE LUCRU APLICATE ÎN CONSTRUCŢIA DRUMURILOR

BUCUREŞTI

Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor

Prefaţă

Lucrarea intitulată: "UNELE TEHNOLOGII DE LUCRU APLICATE ÎN CONSTRUCŢIA DRUMURILOR", reprezintă un suport de curs pentru studenţii anului IV specialitatea Drumuri din cadrul Facultăţii de Căi ferate, Drumuri şi Poduri. În mare parte, este o lucrare în stilul personal al autorului, a unor cursuri de specialitate editate în cadrul Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti. Prezentul manual este organizat şi inspirat din programa analitică propusă de prof.dr.ing. Romanescu Constantin, precum şi din notele de curs elaborate în perioada când răspundea de această disciplină. Scopul lucrării este acela de a iniţia cunoştinţele studenţilor din anii terminali cu elemente de tehnologie, vizionate în cadrul programelor de practică tehnologică şi care vor fi completate la curs cu casete video de specialitate. Lucrarea nu are pretenţia că a prezentat întreg domeniul de tehnologie a lucrărilor de drumuri şi de aceea a fost intitulată "UNELE TEHNOLOGII DE LUCRU APLICATE ÎN CONSTRUCŢIA DRUMURILOR", tocmai pentru a răspunde scopului menţionat.

AUTORUL

pag.2

Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor

CAPITOLUL 1

1.1 Tehnologia lucrărilor de drumuri

Această materie se ocupă de analiza modului de realizare a lucrărilor de terasamente şi de suprastructură a drumului. Tehnologia lucrărilor reprezintă schema logică în care se înlănţuie operaţii specializate pentru realizarea unui obiectiv. Prin ea se stabileşte ordinea prin care intră în acţiune diversele utilaje de construcţii specilizate pe tipuri de lucrări. Lanţul de utilaje de construcţii operaţionale în fronturi de lucru, poartă denumirea de sistemă de maşini. Aplicarea unei anumite tehnologii de lucru presupune o foarte bună cunoaştere a proiectelor şi a pieselor componente. Astfel, în urma analizei planului de situaţie (fig.1), a profilului longitudinal (fig.2) şi a profilelor transversale (fig.3), se studiază tabloul de calcul a volumelor de terasamente (tab.1), ce reprezintă ultima fază de proiectare prin care se specifică antemăsurătoarea lucrărilor. Pornind de la proiect, contructorul ce participă la o licitaţie de obţinere a unei lucrări de drumuri, îşi stabileşte modul de compensare a teresamentelor prin întocmirea diagramei LALANNE (fig.8) şi îşi completează tabloul de mişcare a pămăntului (tab.2). Analizând tabloul de mişcare a pământului funcţie de distanţele de transport şi productivitatea utilajelor care sapă precum şi cele care realizează straturile de umplutură, constructorul va întocmi schema tehnologică de lucru prin alcătuirea sistemei de maşini în varianta sa optimă. Pentru aceasta va folosi METODA MULTICRITERIALĂ PENTRU ALEGEREA VARIANTEI OPTIME DE MECANIZARE, ce va face obiectul prelegerilor de curs, viitoare.

Fig. 1 - Plan de situaţie

pag.3

Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor

Fig. 2 - Profil în lung

Fig. 3 - Profil transversal tip 1 - fundaţie; 2 - strat de bază; 3- îmbrăcăminte; 4 - strat de uzură; 5 - bordură; 6 - bandă de încărcare; 7 - trepte de înfrăţire; 8 - rigolă; 9 - parapet Tabel 1 Calculul terasamentelor Metoda distanţelor aplicabile
Distanţa medie Poziţia Nr. profil kilometrică km+m 6+850.00 25.00 2 875.00 10.00 3 885.00 12.00 Ti 1 4 897.00 11.00 10.50 115.5 0 7+007.00 4.40 5.60 17.80 1.75 3.15 22.00 242.00 3.85 42.35 11.00 6.80 1.10 74.80 12.10 12.50 137.50 2.30 25.30 0.75 8.25 17.50 5.40 4.80 94.50 84.00 21.00 367.50 1.80 31.50 1.20 21.00 dintre Suprafeţe m m
2

Volume m
3

Distanţa

profiluri

Ampriză

Taluz R

Taluz D

1

m

12.50

3.90

2.30

48.75

28.75

17.00

212.50

1.15

14.375

0.95

11.875

1.2 Organizarea lucrărilor de terasamente
pag.4

c) Fig. Mişcarea pământurilor pentru realizarea corpului drumului se efectuează atât în sens transversal cât şi în lungul drumului. denumită şi compensare în acelaşi profil se poate întâlni trei cazuri posibile şi anume: cazul ideal când întregul volum de pământ săpat este folosit pentru realizarea necesarului de umplutură (fig. pentru realizarea corpului drumului. completată cu detalierea procedeelor de lucru în sectoarele de săpătură. Terasamentele reprezintă volume de pământ limitate de profile transversale analizate în faza de proiectare. cazul în care volumul de săpătură din profil este mai mic decât necesarul de umplutură din acelaşi profil. 4.a). respectiv în ce profil de umplutură se foloseşte. şi cele din sectoarele de umplutură precum şi cu varianta optimă de mecanizare a lucrărilor. cazul în care necesarul de umplutură este mai mic decât volumul de săpătură. la ce distanţă şi cu ce utilaj se transportă. Pentru executarea lor trebuie să se ştie cum este utilizat pământulrezultat din săpături. Această etapă de studiu. pag. 4. 4. restul fiind adus din alte profile din lungul drumului (fig. prisosul fiind folosit în lungul drumului (fig.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Lucrările de terasamente sunt definite ca toalitatea operaţiilor de săpătură şi umplutură executate în lungul drumului. se acţionează încă din faza de proiectare. reprezintă proiectul tehnologic de execuţie a terasamentelor. când traseul propus trebuie să conţină cât mai multe profile transversale la care suprafeţele de rambleu să fie egale cu cele de debleu. Pentru mişcarea transversală a pământului.b). 4 .Mişcarea transversală a pământului Pentru a realiza o lucrare economică.5 .

Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor

Depozitele de pământ suplimentar precum şi camerele de împrumut crează şi ele cheltuieli suplimentare, care trebuie să fie cât mai mici. Soluţiile cele mai economice le reprezintă depozitarea pământului lângă ampriza drumului sub formă de “CAVALIERI” (fig.5), sau depozite pe taluzul de rambleu, care duc la sporirea stabilităţii umpluturilor (fig.6).

Fig. 5 - Depozite de pământ 1 - săpătură; 2- cavalier

Fig. 6 - Depozite pe taluzuri de împlinire Pe acelaşi principiu, mai ales la traseele de drum din zonele de şes, se pot utiliza camere de împrumut din aceeaşi secţiune transversală (fig.7).

Fig.7 - Camere de împrumut Atunci când nu este posibilă aplicarea acestor soluţii tehnice, solicitarea unor terenuri la factorii de decizie locali, pentru amplasarea depozitelor de pământ sau pentru realizarea unor gropi

pag.6

Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor

de împrumut se face numai după întocmirea epurei LALANNE şi a momentelor de transport (fig. 8,9).

Fig.8 - Epura mişcării pământului

Figura 9 - Compensarea terasamentelor în epură Pe epură apar sectoare în cadrul cărora se realizează transportul cu acelaşi mijloc de transport. Totodată, pentru a nu avea prea multe categorii de preţuri pentru acelaşi mijloc de transport se determină o distanţă medie generală pentru toate volumele transportate. Distanţa medie de transport este media geometrică a disanţelor parţiale ale diverselor cantităţi de săpătură transportate. Această distanţă se determină făcând rapotul dintre suma momentelor de transport şi suma volumelor transportate cu un anumit mijloc de transport. Reamintim că momentul de transport este produsul dintre volumul transportat şi distanţa de transport aferentă. Din epura LALANNE se poate determina în final volumul de pământ necesar sau în prisos ce trebuie adus din groapa de împrumul sau dus în depozit. Aceste zone se găsesc la distanţa (D) de sectorul de drum în execuţie. Necesarul de autobasculante pentru transportul pământului (N) se determină din condiţia, ca utilajul de săpat-încărcat să lucreze în flux continuu. Astfel în timp ce un
pag.7

Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor

mijloc de transport se află la încărcat (N-1) autobasculante se găsesc pe traseu unele încărcate altele descărcate (fig. 10).

Figura 10 - Moment de transport

Tabel 2
Volume m3 Dist. între profiluri Compensări în acelaşi profil m3 Transport Profil în care se transportă Necesar umplutură, m3 Distanţă de transport, m buldozerul cu

Transport auto

Prisos săpătură, m3

de

Cantitatea, m3

Poziţia Km.

Depozit, m3

Împrumut, m3

trasport, m3

de trasport, m Moment
3

Umplutura

Cantitatea

Nr. profil

Săpătură

1

6+850.0 25.00

60.0

25.5

27.5

32.5

-

-

-

-

-

-

-

2

875.0 10.0

91.0

82.250

8.75 0

-

-

-

-

-

-

-

-

3

885.0 12.0

74.80

-

-

74.80

-

-

-

-

-

-

-

Ti 1 4

897.00 7-007.0 -

112.20 -

272.5

-

112.20 -

272.5

-

-

Ti 1

10

112.20

1122.0

Execuţia lucrărilor de terasamente Prin lucrări de terasamente înţelegem totalitatea operaţiilor de săpătură şi umplutură pe direcţia axului drumului în vederea realizării corpului său.

pag.8

Moment

m3

m

Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor

Fig. 11 După cum se observă, ciclul de lucru este SĂPĂTURĂ- TRANSPORT- UMPLUTURĂ, lucrările desfăşurându-se pe operaţii specifice cu utilaje de construcţii specializate. Lucrări pregătitoare execuţiei terasamentelor [1] Lucrările de terasamente sunt precedate întotdeauna de o serie de lucrări pregătitoare pentru asigurarea unei execuţii corecte, continue şi cu productivitate sporită. Cele mai importante lucrări pregătitoare sunt: verificarea şi restabilirea traseului; defrişarea zonei de arbuşti şi tufişuri; doborârea arborilor şi scoaterea rădăcinilor; asanarea zonei; extragerea brazdelor şi decaparea pământului vegetal; pichetarea profilelor transversale; amenajarea drumurilor de acces.

pag.9

pag. copaci mari etc. Martorii se fixează pe obiective fixe aflate în apropierea traseului (socluri de clădiri. precum şi a drumurilor de acces.14).Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Verificarea: restabilirea traseului [1] Pe baza planului de situaţie şi a profilului în lung se restabilesc aliniamentele şi curbele traseului proiectat. a gropilor de împrumut şi a depozitelor. înlesnind astfel şi uscarea acestor suprafeţe (fig. tangentele de intrare şi ieşire din curbe. sau prin borne de beton. 12: Poziţia martorilor pe traseu: M 1 şi M 2 . 12). suprafaţa ce reprezintă ampriza drumului. Fig.10 . cu ajutorul reperelor care au servit la întocmirea proiectului cu ocazia studiilor pe teren. aceştia se reperează lateral amprizei cu martori (fig. punctele intermediare ale aliniamentelor lungi etc.martori. Pentru a putea reconstitui poziţia punctelor principale ale traseului (vârfurile de unghi. se curăţă de arbuşti şi tufişuri. bisectoarele.13. Defrişarea zonei de arbuşti şi tufişuri [1] Pentru a uşura circulaţia vehiculelor de transport şi lucrul maşinilor care execută terasamentele.). Axa traseului astfel materializată este înscrisă într-o tabelă care se predă constructorului.) în cazul distrugerii picheţilor în timpul execuţiei.

14. 13. 15. Maşină de scos rădăcini Organizarea tehnologică a sufrafeţelor de lucru Fig.11 . Tăietor de tufişuri Fig. Organizarea tehnologică a suprafeţelor de lucru pag.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Fig.

. .obiecte cu lungimi şi lăţimi comparabile.spaţiu tehnologic. b.este lăţimea fâşiei de lucru.fâşia de lucru. Lt . lăţimi reduse.lăţimea de trecere a echipamentului de lucru.dimensiuni obiecte. Lungimea sectorului se stabileşte astfel încăt să rezulte un număr întreg de fâşii ( n. L0 . n f ) : nf = Ls lf Norma de timp a utilajului la defrişarea mecanică se determină în funcţie de productivitatea de exploatere a acestuia cu relaţia matematică: NTU = în care: pag. Fe S0 lf si ls . Ls .sectoare.dimensiuni sector.12 NUM 10. .lăţime echipament. s t .000 = PE PE . lt . . . În figura 16.lăţimea reală a fâşiei.suprapunerea fâşiilor.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor ar F . .dimensiuni tehnologice.obiecte cu lungimi mari şi . se prezintă schema tehnologică de deplasare a defrişatorului în fâşii s transversale cu toate elementele caracteristice unei scheme de mecanizare.suprapunerea fâşiilor de lucru. l0 . Pentru siguranţa acoperirii întregii suprafeţe a sectorului de lucru fâşiile se suprapun astfel încât se poate scrie relaţia: l f = le − s în care: lf le .

Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor NUM este numărul de unităţi de măsură naturale (m 2 ) cuprinse în unitatea de măsură reprezentativă ( UM R = ha conform indicator de deviz Ts ). 2 Fig.Schema tehnologică de deplasare a defrişătorului în fâşii transversale Considerând două situaţii de lucru şi anume: maşina taie numai tufişuri. . . maşina taie şi arbori mai groşi (izolaţi). PE .viteza de deplasare în timpul lucrului în km / h .13 . în metri.productivitatea de exploatere orară.lăţimea fâşiei de lucru (l f ) .16 . exprimată în m / h . rezultă că se pot aplica două relaţii de calcul pentru productivităţi: t   103 bv KT − 1  60  2  ( m / h) P= 1 n1 respectiv: t nt   103 bv KT − 1 − 2 2 4  60 60 ⋅ 10  2  ( m / h) P2 = n1 în care: b v pag.

Când arborele a fost dezrădăcinat.coeficient de folosire a timpului de lucru ( K T = 0.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor KT n1 t1 n2 t2 .a). în minute. ramurile uscate şi toate resturile vegetale rămase în urma utilajelor se strâng cu grebla şi se depozitează în afară zonei drumului.b). .14 . Doborârea arborilor şi scoaterea buturugilor [1] Doborârea arborilor este o operaţie care se execută de echipele de muncitori specialişti. prin împingerea cu lama ridicată la maximum. pot fi scoase cu maşini speciale pentru scos rădăcini (fig. pentru a împiedica răsturnarea lor peste buldozer (fig. . Materialul lemnos doborât se scoate în afara amprizei. se coboară lama şi se împinge spre locul de depozitare (fig. Frunzele. în buc / ha .timpul unei întoarceri la capătul sectorului.densitatea arborilor groşi pe suprafaţă. pag. .17. care nu au dimensiuni prea mari. în minute.80 − 0.17. Corespunzător acestor două relaţii rezultă normele de timp următoare: NTU = 10n1 t   b ⋅ v K T − 1  60   (ore/ha) respectiv: NTU = 10n1 (ore/ha) t1 n2t 2   b ⋅ v K T − −  60 6 ⋅ 105   Rădăcinile tufişurilor şi arbuştilor.timpul necesar pentru doborârea unui arbore. Arborii cu diametru mic se doboară cu ajutorul unui buldozer.numărul de treceri pe acelaşi loc ( n = 1 − 3) .17). se stivuieşte şi se inventariază în vederea valorificării.95) . .

buturugile se trag cu ajutorul unui cablu şi al unei maşini puternice (buldozer... 17.2 metri înălţime se scot numai buturugile. Fig.2 ori diametrul D al buturugii. dacă au diametru mic. 18). pag. buturugile şi rădăcinile se scot ulterior. iar rădăcinile pot rămâne în pământ la ramblee de peste 2 metri înălţime nu se scot nici buturugile şi nici rădăcinile la deblee se scot obligatoriu atât buturugile. apoi burează şi provoacă explozia. cât şi mecanizat.. excavator etc.5.. Doborârea arborilor Arborii de diametru mare se taie cât mai aproape de nivelul terenului.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Fig.fitil. 2. cât şi rădăcinile. Obişnuit. Extragerea buturugilor: 1-dinamită. 18. Se execută sub buturugă o gaură de mină înclinată la 450 şi cu adâncimea de 1. Astfel: la ramblee mai mici de 1 metru înălţime se scot atât buturugile cât şi rădăcinile la ramblee de 1.). dacă este necesar. atunci îndepărtarea ei se realizează numai cu ajutorul explozivilor. Dacă buturuga este puternic ancorată în pământ prin rădăcini.15 . Artificierul introduce în gaura de mină explozibilul. Buturugile se pot extrage atât manual. Prin această metodă se pot scoate arbori întregi. Buturugile arborilor mari se scot de obicei cu ajutorul explozivilor (fig.

16 .Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Buturugile arborilor mai mici (diametrul sub 30 cm) se scot introducând lama buldozerului sub buturugă şi manevrând dispozitivul de ridicare a lamei. canale de evacuare şi drenuri. Extragerea brazdelor şi decaparea pământului vegetal [1] Pământul vegetal conţine un procent ridicat de particule fine şi vegetale. urmând să fie folosit la îmbrăcarea taluzurilor. în general. Lemnul rezultat din scoaterea buturugilor şi rădăcinilor se adună şi se depozitează în afara amprizei. Locurile mlăştinoase se asanează cu ajutorul unei reţele de şanţuri. cu acordul procedurilor legale de specialitate. în vederea brăzduirii sau însămânţării lor. cât şi la deblee (fig.b). Este indicat ca doborârea arborilor şi mai ales scoaterea buturugilor să fie făcută în perioada când pământul nu este îngheţat. deoarece procesul de evacuare a apelor şi uscare a pământului este. El este îndepărtat de pe ampriză atât la ramblee (fig. Totodată. lent. spre a evita stagnarea şi băltirea apelor pe terenurile agricole învecinate sau alte proprietăţi. 19. pe ampriză şi zonele din imediata apropiere trebuie prevăzute lucrări pentru menţinerea terenului în stare uscată. ceea ce le face puternic compresibil şi deci mai puţin recomandabil la executarea terasamentelor. Lucrările de asanare se execută din timp. 19. Asanarea amprizei [1] Înainte de începerea execuţiei lucrărilor de terasamente.a). care evacuează apele în aval de limitele amprizei. pag. Deoarece pădurile contribuie mult la apărarea drumurilor împotriva înzăpezirii şi a mediului înconjurător împotriva poluării este necesar să fie îndepărtaţi numai arborii de pe zona strict necesară. se vor lua măsuri pentru asigurarea scurgerii apelor de suprafaţă.

40 cm şi grosimea de 6. Brazdele se folosesc la protejarea taluzurilor. vânt..3 metri lungime cu latura de 20.10 cm care se stivuiesc cu iarba în jos. pentru a fi folosit la îmbrăcarea taluzurilor.). la punerea în valoare şi ameliorarea unor terenuri slab productive sau neproductive.19 .Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Fig.30 cm cu lama buldozerului sau autogrederului şi se depozitează în afara amprizei drumului. topirea zăpezii etc.17 ..... dar sistemul este din ce în ce mai rar folosit. se pot extrage brazde cu ajutorul unor cuţite speciale care execută tăieturi verticale în sens transversal şi longitudinal.. deoarece comportă un volum sporit de muncă manuală. Se obţin fâşii de 2. se udă şi se acoperă cu rogojini ca să nu se usuce.. pag. În figura 20 se prezintă tehnologia de decapare a terenului vegetal precum şi operaţia inversă de tapetare a taluzelor noi în vederea stăpânirii efectelor de eroziune a lor sub acţiunea agenţilor naturali (ploi. Dacă suprafaţa amprizei este înierbată..Extragerea pământului vegetal Pământul vegetal se decapează pe o grosime de 10.

cu transport la distanţă pag. Scheme tehnologice de săpare a stratului vegetal cu buldozeru cu depozitare lângă amplasament. b.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Fig.18 . 20.

.50 metri.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Pichetarea profilului transversal [1] Pentru realizarea corectă a lucrărilor de terasamente şi pentru a înlesni controlul execuţiei. 22.19 . este necesar ca înainte de începerea lucrărilor de terasamente să fie pichetate profilele transversale de pe traseu. pag. Şablonarea terasamentelor de rambleu. profile transversale curente. precum şi reperele de ax şi de nivel restabilite pe teren. iar în curbe la distanţe de 5.. precum şi lucrările de artă aferente. Pentru profilul de debleu se face o şablonare identică după cum urmează: Fig. profilul longitudinal. Şablonarea terasamentelor de debleu. profilul transversal tip.10 metri. Metoda cea mai simplă de pichetare a profilului transversal constă în materializarea pe teren cu ţăruşi simpli de lemn a marginilor amprizei şi cu ajutorul şabloanelor care dau şi înclinarea taluzurilor şi nivelul platformei (fig.. Şabloanele de nivel şi cele care indică înclinarea taluzurilor se realizează simplu. Operaţia de pichetare are la bază elementele ce rezultă din planul de situaţie. 21. În aliniament picheţii se amplasează la distanţe de 20. din şipci de lemn. Fig. 21). după gradul de denivelare a terenului..

În cadrul fiecărui complex de utilaje există un utilaj principal care prin parametrii săi determină alegerea ca tip şi număr a celorlalte tipuri de utilaje. sub nivelul terenului concentrarea şi caracterul lucrărilor de terasamente. utilaje care sapă. din punctul de vedere al operaţiilor şi al productivităţii. utilaje pentru afânarea şi scarificarea pământului poziţia frontului de lucru faţă de nivelul terenului natural: astfel utilajele pot lucra: deasupra nivelului terenului. la nivelul terenului.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor EXECUŢIA MECANIZATĂ A SĂPĂTURILOR [1] Execuţia mecanizată a terasamentelor trebuie să formeze un proces tehnologic unitar. Pentru frontul de lucru în adâncime: excavatoare cu echipament cu cupă întoarsă graifăre dragline Pentru executarea săpăturilor sub nivelul apei: excavatoare cu echipament cu cupă întoarsă excavatoare cu echipament de draglină pag. realizat cu o serie de utilaje dependente între ele. În funcţie de poziţia frontului de lucru faţă de nivelul terenului de pe care lucrează utilajul de săpat.20 . Pentru frontul de lucru înalt: excavatoare cu echipament cu cupă dreaptă excavatoare cu mai multe cupe. Alegerea utilajelor de săpat depinde de: posibilităţile de lucru ale utilajelor. transportă şi nivelează. distanţe de transport consistenţa pământului de săpat. respectiv dificultatea la săpare. Toate utilajele care urmează acest complex trebuie să asigure realizarea productivităţii maxime a utilajului principal. În figura 23 se prezintă principalele utilaje care sapă şi încarcă pământul. utilajele se pot grupa în: utilaje care sapă şi încarcă. din acest punct de vedere. se recomandă folosirea următoarelor utilaje: Pentru frontul de lucru la nivelul terenului: buldozere screpere şi autoscrepere autogredere gredere elevatoare.

21 .Utilaje care sapă şi încarcă pag. Fig.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor excavatoare cu echipament de graifăr. 23.

Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Utilaje care sapă şi încarcă pământul în mijloacele de transport Din acestă categorie fac parte: excavatoarele. graifărul şi grederul elevator. draglina.Parametrii tehnologici ai excavatoarelor pag. Fig.22 .24 .

în special la cele de volum mare. Fig. deoarece au o mare capacitate de producţie şi pot fi întrebuinţate la majoritatea lucrărilor de săpături. 26. Excavatoarele sunt cele mai utilizate maşini de săpat. Excavatoare. Excavaţie frontală a săpăturilor cu excavatorul pag.23 . 25.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor a). Excavator cu lingură dreaptă Fig.

iar în figura 27 tipuri de abataje după poziţia nivelului de circulaţie al excavatorului faţă de nivelul de ciculaţie al autobasculantei. Tipuri de abataje după poziţia lor faţă de nivelul de circulaţie al excavatorului: deasupra nivelului de circulaţie.24 . b. c. 27.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor La lucrările de terasamente sunt folosite două tipuri de excavatoare: excavatoarul cu lingură dreaptă şi excavatorul cu lingură întoarsă. pag. În figură 26 se prezintă tipurile de abataje după poziţia lor faţă de nivelul de ciculaţie al excavatorului.mixt. Fig.sub nivelul de circulaţie.

29 c..a. pământul săpat fiind încărcat în mijloacele de transport (1) care circulă la nivelul platformei de lucru a excavatorului (2) pentru adâncimi mari. longitudinal (fig. săpătura se execută în trepte.la niveluri diferite. La lucrările de săpături se folosesc excavatoare pe pneuri.00. prin curse consecutive în lungul debleului. Cupa excavatoarelor curent folosite este de 0. Tipuri de abataje după poziţia reciprocă între nivelul de circulaţie al excavatorului şi autobasculante: a. înălţimea frontului de săpătură pe care se face umplerea cupei printr-o singură trecere.d). pag. 2 m .la acelaşi nivel. În baza acestor considerente.b). de aceea cupa se umple mai repede şi frontul de lucru poate fi de înălţime mică. se defineşte drept înălţime normală de umplere. prin săparea directă pe întreaga secţiune a profilului transversal. 28.2..25 m 3 3 care se deplasează cu uşurinţă. cu condiţia ca blocurile derocate să aibă volumul mai mic decât cupa execavatorului. până ce realizează săpătura pe întregul profil transversal. grosimea stratului care se taie este mică.. la alt nivel. În pământurile consistente. 29. După executarea unei curse. 30). b. deoarece este nevoie de un front de lucru mai înalt.00 . La lucrările concentrate. se folosesc excavatoare cu capacitatea cupei de 1. pe trepte corespunzătoare înălţimii de umplere a cupei. Pământul săpat este încărcat îm mijloace de transport (1) care se deplasează pe un drum paralel cu cel al excavatorului (2). metoda frontală se aplică în trepte (fig.25 . a. stratul tăiat este mai gros. cu volume mari. Pentru fronturi de lucru mai mari decât înălţimea normală de umplere a cupei excavatorului..1) Excavatorul cu lingură dreaptă sapă deasupra nivelului de staţionare şi execută săpături în orice categorie de teren. în pământurile slab coezive.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Fig.25 . excavatorul se întoarce începând o nouă cursă. Execuţia săpăturilor cu excavatorul poate fi organizată aplicând unul din următoarele procedee: frontal (fig. chiar în stâncă derocată în prealabil. având capacitate a cupei 0.

26 .Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor pag.

în care: n c K1 K2 pag. 30 .coeficientul de utilizare a maşinii (0. Fig. 0. 29..Scheme tehnologice de săpare cu excavator echipat cupă dreaptă În cazul abatajelor adânci. în secţiunea transversală se lucrează în mai multe trepte de săpare..8 ..27 .Metode de lucru în sens longitudinal Productivitatea excavatoarelor se calculează cu următoarea relaţie: P = 60 ⋅ n ⋅ c ⋅ K ⋅ K 2 ⋅ K a .coeficientul de umplere a cupei (0.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Fig.0. . .Metoda de lucru în trepte Fig..70 .9). în m .capacitatea cupei. .numărul de cicluri pe minut. 31 .90). aşa cum se prezintă în figura 30. 3 .

5m sub nivelul de staţionare.0. gropi lungi de fundaţie. canale. Maşina lucrează foarte bine atât în terenuri nisipoase. Schemele de lucru pentru acest tip de excavator sunt analoage cu cele pentru excavatorul cu lingură dreaptă.. a. după aceleaşi scheme ca şi ale excavatorului cu lingură dreaptă. 32 ... cât şi în terenuri argiloase neîngheţate. (fig.coeficientul de afânare a pământului (0.95).7 . etc.2) Excavatorul cu lingură întoarsă (inversă) sapă sub nivelul platformei de staţionare a maşinii..Excavator cu lingură întoarsă Excavatorul cu lingură inversă poate săpa până la o adâncime de 3. 32). şanţuri pentru conducte. pag. Fig. În tabelul următor se prezintă ciclurile de lucru ale excavatorului [ 2] . respectiv se poate folosi cu abataj cu înaintare laterală sau frontală după modul în care este dispusă calea de acces pe care circulă mijloacele de transport.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Ka . Se foloseşte pentru executarea de tranşee.28 . drenuri.

timp de săpare. t 45 .timp de ridicare cupă plină.timp de rotire cu cupa plină.timp de descărcare.timp de săpare şi ridicare cupă.timp de rotire şi coborâre cu cupa goală. Tc = t12 + t 23 + t34 + t 44' + t 45 + t0 t12 .timp de descărcare.timp pierdut în ciclu. t 23 .timp de coborâre cupă. t56 . 1. pag. t34 . Schema structurală a ciclului Tip echipament Componenta ciclului Tc = t12 + t 23 + t33' + t34 + t 45 + t0 t12 .timp de rotire cu cupa plină. t0 .timp de rotire cu cupa goală. t 55' .timp de săpare.29 . Tc = t12 + t 23 + t34 + t 45 + t55' + t56 + t0 t12 . 2. t0 . Cupă inversă t34 . t 44' .timp de rotire cu cupa goală. crt. t 23 .timp de ridicare cupa plină.timp de rotire cu cupă plină.timp pierdut în ciclu.timp de coborâre cupă. Graifer t12 . t 45 .timp de săpare. t 45 . Cupă dreaptă t33' . t 22' . t0 .timp de descărcare. 3.timp de coborâre cupa goală.timp pierdut în ciclu. Draglină t34 . t 23 .Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Tabel 3 Scheme structurale ale ciclurilor la excavatoare Nr. Tc = t12 + t 22' + t 23 + t34 + t 44' + t 45 + t0 4.

timp de ridicare cu cupa plină.timp de descărcare. k0 km kr . se bazează pe o serie de parametri de lucru ai excavatorului: . În tabelul 4 sunt prezentate schemele structurale ale duratelor ciclurilor pentru diversele tipuri de echipamente de excavator. Durata ciclului (T0 ) reprezintă suma timpilor componenţi şi procesului de săpare cu excavatorul.coeficient de variaţie a duratei ciclului în funcţie de categoria terenului.timp de rotire cupă plină.30 . se pot comasa diverşi timpi ai ciclului (rotire cu ridicare cupă sau rotire cu coborâre cupă etc. t34 .timp pierdut în ciclu. utilizată în stabilirea variantei optime de mecanizare.coeficient care ţine seama de variaţia unghiului de rotire.9 sau în mijloacele de transport k d = 0. Pentru reducerea normei de timp a excavatorului în condiţiile unei scheme tehnologice date. t 44' . t0 . corespunzător săpării şi descărcării unei cupe de pământ inclusiv reducerea la poziţia iniţială a echipamentului. Norma de timp unitară (NTU).80 ). pe grupe de capacităţi sunt prezentate în tabelul 4. Valorile medii ale coeficieţilor pentru diferite categorii de pământ.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor t 23 .).timp de rotire cu cupa goală. t 45 . În cazul cel mai general se poate aplica relaţia simplificată: NTU = Tc ⋅ k a 36q ⋅ ku ⋅ kT 3 (ore/100m ) în care prin kT s-a notat coeficientul global de timp ( kT = kc ⋅ k d ⋅ k0 ⋅ k s ⋅ k m ⋅ k r ) . . . . pag.coeficient de folosire a timpului de lucru în cadrul schimbului.coeficient care ţine seama de condiţii de descărcare a pământului în kc kd cupă (în depozit k d = 0.coeficient care ţine seama de gradul de calificare al mecanicului.

se aplică diverse tehnologii de lucru: pag.82 0.97 0.97 0.92 0.93 1.00 0.10 0.91 1.16 0.00 0.83 1.95 0.12 0.8m 3 ≤ q ≤ 1. b.80 III 0.85 1.78 0.92 0.0? 0.16 0.95 0.78 0.82 0.78 0.80 0.95 0.90 II 0.8? 1.87 0.78 III 0.10 0.87 0.78 II 0. a .87 0.78 0.82 0.80 II 0.00 0.80 1.03 0.82 0.90 ku ka kc k0 ks km Fig.90 III 0.31 .Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Tabelul 4 Valorile medii ale coeficienţilor de calcul a NTU pentru excavatoare Capacitate Categorie teren q < 0.abataj frontal În cazul abaterilor de diverse dimensiuni în secţiune transversală.abataj lateral.78 0.33.82 0.89 1.82 0.92 0.Clasificarea abatajelor după deplasarea excavatorului faţă de taluz.12 0.81 1.97 0.16 0.80 q > 1.78 1.80 0.8m 3 I 1.25m 3 I 1.25m 3 I 1.

abataj frontal îngust. d. 34 .32 .e . c.Scheme tehnologice de săpare cu excavator echipat cupă dreaptă a.b .abataje laterale.abataj frontal lateral Fig.Clasificarea abatajelor după lăţime: pag.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Fig. 35.

care sapă şi încarcă pământul în mijloace de transport (fig... depozite sau mijloace de transport.Excavator cu mai multe cupe Excavatorul cu elindă se întrebuinţează la lucrări de volum mare având o productivitate de 50..raza minimă de scăpare a.abataj îngust. iar adâncimea maximă a săpăturilor poate fi de 12m.25 cm.3) Excavatorul cu mai multe cupe (cu elindă) este o maşină cu producţie continuă. având o largă utilizare la extragerea produselor de balastieră sub nivelul apelor (fig. Capacitatea unei cupe este de 0. Draglina are o cupă suspendată prin cabluri de un braţ mai lung decât al unui excavator.150 m / h la tipurile uşoare şi de 200. 36 . M lc .. Draglina sapă sub nivelul platformei de staţionare şi descarcă pământul în ramblee. Maşina se deplasează paralel cu frontul de lucru. Al . RS .500 m / h la cele grele. pentru o înclinare a taluzurilor de 45o.0. Draglina. Fig. 3 3 3 b).abataj larg.36). de unde se descarcă în mijloace de transport sau benzi transportoare.. Pământul este ridicat într-un buncăr.lăţimea cupei.. la fiecare trecere săpând un strat cu grosimea de 15.200..500 m .37) pag..33 .Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Ai . A .abataj combinat.

în care caz draglina se deplasează în prelungirea marginii tranşei.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Fig.a). 39. pag. care lucrează în mod curent cu lingură dreaptă..25. draglina poate executa ramblee direct cu pământ săpat din camerele laterale. din care cauză draglina nu poate fi folosită cu rezultate bune. la marginea laterală a excavaţiei. în care caz draglina se deplasează paralel cu axul săpăturii. 37 . Datorită lungimii mari a braţului.Draglina Pătrunderea cupei în pământ se face numai sub acţiunea greutăţii sale proprii. însă din camere de împrumut situate pe ambele părţi ale drumului (fig.Metoda de lucru cu draglina Cu draglina se pot executa ramblee până la înălţimea de 5m. frontal (fig. La excavatoarele universale. se poate lungi braţul cu un tronson suplimentar şi apoi înlocui echipamentul de excavator cu cel de draglină..50m Fig. 39. În cazul pământurilor tari este necesară o prealabilă scarificare. 39) Săpăturile se pot executa cu draglina în două feluri: lateral (fig. Cupa are apacitatea de 0.34 . 38 .1.b). decât în pământuri uşoare şi mijlocii.

Scheme tehnologice de săpare cu draglina a .41) .Organizarea săpăturilor cu draglina a. apucând pământul ce trebuie săpat.abataj lateral cu descărcare în autobasculante c). b. 39 . Acesta este un tip de excavator dotat cu o cupă specială (graifăr) suspendată prin cabluri de braţul excavatorului (fig. pag. Cupa are două sau patru fălci mobile.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Fig. care se pot închide şi deschide.abataj frontal cu descărcare în depozite laterale. abataj lateral cu descărcare în depozit. Graifărul. [1] .lateral. 40 .c .frontal Fig.35 .

50m (fig.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Este folosit pentru săparea pământurilor necoezive sau afânate în prealabil.42). pentru a lucra productiv şi economic. puţuri. În acest caz maşina trebuie să sape din camere situate pe ambele sensuri ale drumului. etc.36 . iar lungimea fâşiei săpate la o trecere a maşinii între 20 şi 25 cm. Este o maşină rutieră de săpat.Greder elevator pag. astfel că se recomandă numai în cazul lucrărilor de volum mare. Pământul se încarcă cu ajutorul benzii transportoare în mijloacele de transport sau în rambleu la distanţa de maximum 9m şi înălţime de 3m de la nivelul săpăturii. grederul elevator poate executa direct rambleuri mici. Fig.. Adâncimea de tăiere a plugului variază între 15 şi 30 cm. care se depozitează sau se încarcă în vehicule. sub înălţimea de 1.42 . 400 m / h . [1] Tipurile obişnuite pot săpa 300 .41 .Graifăr d) Grederul elevator. Pentru înclinarea maximă de 27oC a benzii transportoare. 3 Fig. la care echipamentul caracteristic este constituit dintr-un plug în formă de disc montat la capătul de jos al unei benzi transportoare... Cu ajutorul grafărului sunt scoase materialele săpate din gropile de fundaţii.

3. 20 cm în funcţie de natura pământului. care poate lua diferite poziţii. Buldozerul este un tractor puternic.44). la o distanţă de până la 40 . pot fi executate în întregime cu buldozerul. Acest utilaj poate săpa pe o adâncime de 10 .Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor 1.2 Utilaje care sapă. nivelarea pământului rezultat din săpătură. ondulate.. cu gropi etc. prevăzut cu echipament de lucru de tipul lamă orientabilă.. pregătirea şi executarea drumurilor de acces pentru celelalte utilaje rutiere . orientate de sus în jos. pag. a) Buldozerul.37 . nivelarea terenurilor accidentale.2... Buldozerele pot fi folosite la executarea următoarelor lucrări: deschiderea traseelor noi de drumuri. deplasarea pământului săpat pe distanţe relativ mici (cu distanţă până la circa 30m). pe şenile sau pneuri.. Fig. screperul tractat şi autogrederul. prin săparea pământului în straturi succesive. în straturi uniforme.Buldozer Debleele de adâncime mai redusă situate în apropierea unor ramblee. 50 m. curăţirea terenului de tufişuri şi cioturi şi decaparea stratului vegetal. transportă şi nivelează Utilajele din această categorie folosite la lucrările de drumuri sunt buldozerul. 43 . până la rambleu (fig.

44 . . . pentru a nu pierde stabilitatea buldozerului în timpul lucrului.35o. în m.Lucru cu buldozerul în profil mixt Înclinarea straturilor de săpătură nu trebuie să depăşească 30. Pentru a calcula volumul pământului săpat dintr-o singură trecere se poate folosi următoarea relaţie: l ⋅ h2 vp = 2tgϕ în care: l h .Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Fig..unghiul taluzului natural al pământului în mişcare (ϕ = 30 ) .lungimea lamei. 0 ϕ Coeficientul de pierdere este în funcţie de distanţa de transport ( Ld ) şi se determină cu relaţia: k p = 1− 5 Ld 1000 pag.38 .. în m.înălţarea lamei.

productivitatea este de 43 m / h . în m.39 . asigurând astfel o deplasare mai uşoară a buldozerului.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Fig.unghiul de înclinare al lamei în plan. .lungimea sectorului de nivelat. n α Executarea rambleelor mici (sub 1m înălţime) cu pământul din camere de împrumut presupune săparea şi transportul pământului pe fâşii perpendiculare pe axa drumului. în care: (a > 0.Tăierea straturilor în dinţi de ferăstrău Buldozerul dă rezultate foarte bune mai ales la executarea terasamentelor în profil mixt. în m / s . Productivitatea se poate calcula cu formula: 3 3 p= V ⋅ K1 ⋅ K a ⋅ K d 3 [ m / h] t l L a . în grade. care contribuie la diminuarea frecării dintre lamă şi pământ. este indicat ca tăierea straturilor de pământ să se facă sub forma dinţilor de ferăstrău (fig. .46) pag.. Profilul mixt se realizează prin treceri succesive perpendiculare sau oblice pe axa drumului.5m) vmed .viteza medie de lucru. ti . în s. în m. Pentru a spori productivitatea. când deplasarea transversală a pământului din debleu în rambleu se face pe distanţe scurte (fig. pe când la distanţe de 100m.3.35). depozitarea pe ampriza viitorului rambleu şi nivelarea apoi prin mişcari paralele cu axa drumului (fig.timpul necesar pentru întoarcere. . la distanţa de 10m.45). în m.0. . productivitatea scade la 4 m / h . Acest utilaj este foarte productiv pe distanţe mici de transport (de exemplu.porţiunea de nivelare ce se acoperă prin trecerea următoare.lungimea lamei.45 ..numărul de treceri pentru nivelare pe acelaşi loc.

Schema de mecanizare la săparea pământului cu buldozere a .şanţuri largi.40 . 3 . 46 .într-o fază în zigzag. 5 . l.săpare cu deplasare laterală în buclă închisă Fig.şanţuri înguste.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Fig. b . 4 .Scheme de mecanizare la umplerea şanţurilor cu buldozere: a .săpare în zig-zag.cu lama înclinată.cu lama dreaptă. 2 .în două faze înclinat.în două faze mixt pag. 47 . b .

b . V p . 3 . c.deplasarea în paralel. 48. 2 .prisma de pământ din faţa lamei (p .lamă. Fig.deplasarea în tranşee.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor În vederea reducerii normei de timp a buldozerelor se pot aplica metode de deplasare a pământului care să ducă la reduceea pierderilor [ 2] .41 . l . 49 – Metode de deplasare a pământului a . d .pierderi. 4 .volumul prismei.dâmburi.tranşee pag.deplasarea între dâmburi.Secţiunea aproximativă a prismei de pământ formată în faţa lamei Fig.volumul prismei).

60m şi înălţimea de 0. Poate fi tractat sau autopropulsat (autogreder). . b). . .coeficient de neuniformitate a grosimii stratului. în m. Lungimea de săpare se determină în funcţie de grosimea stratului săpat şi volumul prismei de pământ din faţă lamei cu relaţia: h2 = Ls = l ⋅ hs ⋅ k h 2hs ⋅ k h ⋅ tgϕ Vp în care: hs kh .timpul de depozitare. Pe şantierele de drumuri este utilizat la lucrările de finisări sau săparea pământului. pag. tg ti t0 Calculul timpilor t s . . Grederul este alcătuit dintr-un şasiu metalic dispus pe patru roţi şi o lamă metalică cu lungimea de 3.timpul de săpare. la deplasarea pământului lama să se poată încărca mai bine (fig. Grederul [1] . realizându-se prin treceri succesive pentru ca. . .42 .timpi de întoarcere sau schimbare a sensului de deplasare.timp pierdut în cadrul ciclului. 50).timpul de transport prin împingere a pământului.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Durata ciclului de lucru este în funcţie de schema tehnologică de lucru şi are în cele mai generale cazuri următoarea expresie: Tc = t s + tt + t d + t g + t f + t0 în care: (sec) ts tt td . tt .50m care poate ocupa diferite poziţii în spaţiu.timpul de revenire la poziţia de începere a săpării.este adâncimea de săpare. t d şi t g se face pe baza distanţelor parcurse şi a vitezelor de deplasare corespunzătoare.

împrăştierea şi aşternerea pământului în straturi subţiri.0m înălţime.etapele execuţiei lucrărilor de umplutură pag. 1'. ramblee până la 1. rigole şi alte dispozitive de scurgere a apelor.51) Fig. nisip.3'. profilarea patului drumului şi a platformelor. Fig.53).Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Fig.50 .52) decaparea pământului de la început pe toată adâncimea. precum şi a altor materiale (balast.Grederul Cu ajutorul grederului se execută ramblee din camere laterale de împrumut prin tăierea pământului în straturi.5' . de la marginea interioară spre cea exterioară (fig. pentru a realiza în acelaşi timp şi o platformă pe care să se poată deplasa (fig.7 m adâncime.2'.43 .51.4'.etapele execuţiei lucrărilor de săpături.Execuţia profilurilor mixte cu grederul: 1.5 . etc. şanţuri.3.Execuţia rambleelor cu grederul Grederul este folosit şi în executarea profilurilor mixte prin două procedee: decaparea stratului superficial al debleului prin câteva treceri şi deplasarea pământului tăiat în partea de umplutură a profilului (fig.52.4.2.). Cu autogrederele se mai poate realiza următoarele lucrări: deblee până la 0.

. V3 finisare. Pentru săpare lama se înclină în plan orizontal cu un unghi de până la 70o în funcţie de natura pământului. lama trebuie să aibă o înclinare mai puţin accentuată (45 . .suprafaţa secţiunii transversale. lama trebuie să aibă o înclinare mai pronunţată (60 .vitezele de deplasare în timpul operaţiilor de tăiere. de forma reliefului şi de natura pământului.coeficient de utilizare a timpului de lucru. în km / h .. aşterneri de materiale pietroase pentru consolidarea căii etc.53 – Decaparea pământului pe toată adâncimea nivelarea taluzurilor şi finisări de terasamente. Productivitatea autogrederelor se determină cu relaţia: P= 1000 L ⋅ F ⋅ K t . V2 .Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Fig.. transport şi 2 Kt V1 .  n1 n2 n3  2 L + +  + 2t (n1 + n2 + n3 ) V V V  2 3  1 [ m 3 / h] în care: L F . pentru săparea pământurilor tari şi a celor umede care se lipesc de lamă.44 . în m. scarificarea şi afînarea terenurilor tari şi foarte tari.. lama grederului se foloseşte în diferite poziţii. . t pag. Lucrările executate cu grederul sau autogrederul nu mai necesită operaţii de finisare. .60o).timpul de întoarcere a autogrederului la capătul sectorului de . iar pentru săparea pământurilor şi a celor nisipoase uscate. astfel. în m . În funcţie de operaţia pe care o execută.lungimea sectorului de lucru. tăierea acostamentelor înalte şi a denivelărilor. 70o).

umpluturi c). fără a necesita amenajarea drumurilor speciale. grosimea stratului depus poate varia în funcţie de utilajul folosit la compactare. n1 .2' . l n3 = n2 . pag..45 . .distanţa medie de transport. Lucrează foarte bine pământuri uşoare. Este alcătuit dintr-un şasiu metalic care susţine o cupă deschisă în partea superioară. transportă. aşterne pământul săpat în straturi subţiri şi uniforme pe care le compactează într-o oarecare măsură prin treceri repetate. Fig. Screperul lucrează bine în pământurile fără coeziune (nisipuri) şi în pământuri umede. Pământurile tari şi foarte tari trebuie afânate în prealabil prin sacrificare. n3 şi finisarea: . cu consistenţă mijlocie. .Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor lucru.15). . 30 cm.coeficient de suprapunere a trecerilor la deplasarea pământului 2 l0 l Kd (în medie 1.săpături.7). în m . în m . este mult întrebuinţat la lucrările de terasamente.coeficientul de suprapunere a trecerilor de tăiere (în medie 1. în m . prevăzută cu un cuţit în partea din faţă şi cu un perete mobil în partea din spate.2 . Screperul.suprafaţa secţiunii brazdei în pământ compact.numărul de treceri pentru tăierea pământului. deoarece execută întregul complex de operaţii: sapă. deplasarea acetuia n1 = FK s . n2 ..distanţa de deplasarea la o singură trecere. în funcţie de tipul screperului. săpând pe o adâncime de 15 . Se poate deplasa cu uşurinţă dintr-un punct la altul de lucru. 54 – Executarea de săpături şi umpluturi cu grederul în teren accidentat: 1. . 1'. Screperul poate urca rampe până la 20%. 2A Ks A n2 = n1 l0 Kd . .

în m 3 . 55 – Executarea rambleelor mici cu buldozerul Fig.Screper care: V K1 . Ka ... 2.46 . 3 pag.9). 0. inclusiv deplasarea dus- K2 t întors).volumul cupei. .coeficientul de afânare a pământului în cupă.8 .9 .5 m .durata unui ciclu umplerea cupei.coeficientul de umplere a cupei (0.. în h .1).. . productive pentru transportul pământului săpat până la 200m.. t Fig. având cupa de 1. productivitatea se poate calcula cu formula: 3 3 3 P= V ⋅ K1 ⋅ K 2 ⋅ K a 3 [ m / h] . 56 . în pământuri uşoare un screper cu cupă de 6 m are o productivitate de 12 m / h la distanţa de 100m şi de 2 m / h la distanţa de 1000m).5 .. 1.coefientul de utilizare a maşinii (0. La lucrările de terasamente se folosesc următoarele tipuri de screpere: screpere mari.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Screperul este productiv pe distanţe de transport mici (de exemplu.

. 57 – Execuţia debleelor cu screpetul pag.8 m ..5 m..Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor screpere mijlocii. 58). Screperul se foloseşte la următoarele lucrări de terasamente: deblee.500m. având cupa de 10.50m cu pământ din camere laterale de împrumut se recomandă o schemă de mişcare în opt (fig.47 .. având cupa de 6. 3 3 Fig..800m.. screpere mari... 57).Pentru executarea de ramblee mai înalte decât 1. cu pământul săpat din camera de împrumut (fig. productive pentru transportul pământului săpat până la 400..15 m .. săpături şi umpluturi succesive longitudinale în teren accidentat (fig. productive pentru transportul pământului săpat până la 700.0 . cu depunerea pământului în depozite laterale sau ramblee cu înălţimi până la 1.55). 1.

Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor

Fig. 58 – Execuţia rambleelor mai înalte de 1,50m, cu screperul Execuţia debleului (D) şi a rambeului (R) se face în straturi succesive, prin deplasarea pământului pe distanţa ( DT ) [ 2] . grosimea stratului de pământ săpat să fie de 150-300mm, iar stratul descărcat de 200-300mm; viteza de săpare să fie de 2-4km/h, iar descărcarea de 5-8km/h; razele minime de viraj 5-6m.

Fig.59 – Deferenţa de nivel dispunerea fâşiilor de săpare şi a celor de descărcare la distanţe egale (fig.59) pe tot parcursul lucrului prin corespondenţa între straturi; pentru micşorarea rezistenţelor la săpare, tăierea pământului se face numai în linie dreaptă aplicându-se diverse metode pentru mărirea eficacităţii şi anume: săparea straturilor în grosime constantă medie sau modificarea grosimii stratului în timpul săpării (fig. 60)

pag.48

Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor

Fig. 60 – Metode de tăiere cu screpere a - grosime medie constantă; b - grosime descrescătoare continuu; c,d - tăiere în trepte alegerea unei ordini de săpare a fâşiilor în şah sau cu interspaţii (fig.61)

Fig. 61- Ordinea de săpare a fâşiilor a - în şah; b – cu interspaţii Având în vedere că din ciclul de lucru al screperelor timpul de săpare implică cele mai mari rezistenţe, pentru reducerea puterii instalate se folosesc, în faza de săpare, utilaje ajutătoare care pot efectua împingerea sau tractarea screperului. Un tractor ajutărîtor poate să deservească două sau mai

pag.49

Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor

multe screpere în funcţie de distanţa de transport (tab.5), aplicându-se schema de lucru în zig-zag sau eliptice (fig.62).

Fig.62- Modul de lucru al tractoarelor împingătoare a - schema în zig-zag simplă; b - screpere multiplă în zig-zag; c- schema eliptică în trepte 1 - tractor împingător; 2 - screpere în timpul săpării; 3- screpere în timpul deplasării plin; 4,6 traiectoria tractorului împingător; 5 - traiectoria screperului plin; 7 - traiectoria screperului gol Tabel 5 Numărul de screpere deservite de un tractor ajutător
TRACTAT Distanţa de transport a pământului m 100 250 500 700 capacitate cupă, 3-5 2 4 5 AUTOPROPULSAT

m3
6-8 2 3 4 6 8-15 2 3 4 6

≥ 1000

pag.50

Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor

În funcţie de dimensiunile frontului de lucru, volumul de lucrări, distanţa de transport şi condiţiile locale, se pot adopta diferite fluxuri de deplasare a screperelor. Acestea pot fi comasate în două grupe principale de scheme şi anume: scheme eliptice şi scheme în opt, cu variante de desfăşurare în buclă, în spirală şi respectiv în zig-zag (fig.63).

Fig. 63- Schema de deplasare a screperului: a - în buclă; b- în zig-zag; c- cliptică; d - în spirală; e - în opt Condiţiile de utilizare a acestor scheme sunt: Schema în buclă: săpături şi umpluturi prin compensare la platforme industriale; transportul pământului la mai mult de 200m; săpături în canale cu descărcarea pământului de ambele părţi. Schema în zig-zag: gropile de împrumut situate de ambele părţi sau pe o singură parte a rambleului; lucrările cu volum mare de pământ; lungimi mari ale frontului de lucru. Schema eliptică: executarea rambleelor din gropile de împrumut laterale; rambleu de înălţime mică şi front de lucru de cca. 100m. Schema în spirală: schema eliptică deschisă cu săparea pământului de ambele părţi ale rambleului; lăţimi mari de rambleu;
pag.51

Tc = ns t s + t p + nd t d + tg + t0 în care: ns . . . lungimea de descărcare ( Ld ) / viteza de deplasare la descărcare (vd ).Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor descărcarea pământului în fâşii transversale.timpul de transport plin. ts tp nd td . . Schema în opt: în cazul rambleelor înalte şi a debleelor adânci. Pentru calculul normei de timp a screperelor se aplică relaţia: NTU = în care: Tc ⋅ k a 36Q ⋅ ku ⋅ kt (ore / UN R ) Tc . în care q reprezintă capacitatea nominală a screperului.52 . Schemele eliptice au dezavantajul că necesită viraje pe o singură parte a maşinii ceea ce duce la uzuri diferenţiate în sistemul de deplasare.timpul necesar pentru o săpare. tg t0 Cantitatea de pământ săpată într-un ciclu se determină cu relaţia: Q = ns ⋅ q . exprimată în m . pag.durata ciclului.timpul de descărcare.timpul de transport gol. . Pentru calculul timpilor ciclului se aplică relaţia generală în funcţie de spaţiu şi viteză: 3 t= L V Corespunzător fiecărui timp al ciclului se vor lua în consideraţie distanţele şi vitezele de lucru specific tehnologiei şi schemei de lucru şi anume: lungimea de săpare ( Ls ) / viteza de săpare (vs ) .numărul de săpări din cadrul unui ciclu.timpul pierdut (t0 = 3 − 10 min) . . în secunde.număr de descărcări din cadrul unui ciclu ( ns = nd ) .

folosind relaţiile stabilite pe baza figurii 64. Norma de timp a scarificatorului poate fi raportată atât la volum (ore/100m ) cât şi la suprafaţă (ore/ 100m ).65 – Scheme tehnologice de scarificare a .cu deplasare în zig-zag Scarificarea se face în una sau mai multe treceri (de regulă două treceri perpendiculare). b.52).53 .64 Fig. după cum urmează: 2 3 NTU V = sau 100 ⋅ f c ⋅ n 100(t s + ti )n = 60 ⋅ V ⋅ kt 60(le − s ) Ls ⋅ hs ⋅ kt 100(t s + ti )n 60(le − s ) Ls ⋅ kt (ore / 100m 3 ) NTU S = (ore / 100m 2 ) în care: pag.cu deplasare circulară. Echipamentul de scarificator este montat de buldozer (fig. Fig.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor În cazul în care rezistenţa la tăiere a pământului este mare se face o operaţie suplimentară de SCARIFICARE.

în minute. În tabelul 6 se prezintă tehnologia de lucru cu acest utilaj [ 2] pag.numărul de treceri peste acelaşi loc. Vs   Fig. NTU S suprafaţă.cantitatea de lucrare executată într-un ciclu.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor NTU V . în m sau m . .durata ciclului. respectiv la Tc . .timpul de săpare  t s =  3 2 V n kt ts   Ls   . .66 – Dimensiunile de calcul a normei de timp pentru scarificare Încărcarea pământului cu autoîncărcător. în minute. .54 .8) .norma de timp a utilajului raportată la volum. Utilajul specializat de încărcare a pământului este autoîncărcătorul.coeficientul de utilizare a timpului de lucru ( kt = 0.

0 Procedeul tehnologic 1 Schema tehnologică de lucru 2 Fazele unui ciclu 3 1 2 3 4 Umplerea cupei (timpul de săpare Drum faze 5 parcurs pe ts ) Deplasarea înapoi şi săltarea cupei (timpul de retragere. TaII ) 5m Deplasarea în faţă către locul de săpare şi coborârea cupei (timp de deplasare în gol. de la locul de staţionare la locul de încărcare (timp de aşteptare I I . tg ) t) 8m 1 2 Umplerea cupei (timpul de săpare Deplasarea înapoi. td ) 5 Deplasarea înapoi sau înainte a mijloacelor de transport de la locul de încărcare la locul de staţionare (timp de aşteptare 6 II. t rg ) 4m . frontal Nr. perpendicular pe frontul de lucru şi ridicarea cupei (timp de retragere plin.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Tabel 6 Procedee tehnologice de lucru cu încărcătorul de pneuri. rp ) t 3 2 Procedeul în V 4 Deplasarea înainte pe o traiectorie la 15o (timp de deplasare plin. ta ) 1 Procedeul pendular 4 Bascularea cupei pentru descărcarea pământului (timp de descărcare a cupei. t dp ) 4m Bascularea cupei pentru descărcarea pământului în mijlocului de transport (timp de descărcare a cupei. plin. crt. tp) 5m 4m Deplasarea înainte sau înapoi a mijlocului de transport. td ) 5 Deplasarea înapoi pe traiectoria la 15o (timpul de retragere gol.

8m t dg ) 1 2 Umplerea cupei (timpul de săpare. Nivelare şi săpare strat 4 vegetal directă cu descărcare Ridicarea cupei şi deplasarea înainte către mijlocul de transport (timpul de deplasare plin. t dg ) ts ) lm 1 2 Umplerea cupei (timpul de săpare. t rp ) 14m 3 Deplasarea înainte paralel cu frontul de lucru. tp) 2m 3 Bascularea cupei pentru descărcarea pământului în mijlocul de transport (timpul de descărcare a cupei. Deplasarea înainte. t dp ) 3 Procedeul în X 4 Bascularea cupei pentru descărcarea pământului în mijlocul de transport (timpul de descărcare a cupei. 5 6 td ) t rg ) 10m 10m Deplasarea înapoi pe o traiectorie la 45o (timpul de etragere gol. td ) . perpendicular pe frontul de lucru şi coborârea cupei (timpul de deplasare gol. perpendicular pe frontul de lcuru şi coborârea cupei (timpul de deplasare gol. ts ) 10m Deplasarea înapoi şi ridicarea cupei pe o traiectorie la 45o (timpul de retragere plin.Dicu Mihai 6 Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor deplasarea înainte. (timpul de deplasare plin.

t rp ) t dp ) 10m 3 Nivelare şi săpare strat 5 vegetal cu descărcare prin manevră 5 6 4 Deplasarea înainte pe o traiectorie la 15o (timp de deplasare plin. pentru intrarea în abataj (frontul de lucru.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor 4 Deplasarea înapoi şi trecerea îm fâşia următoare de lucru (timpul de deplasare gol. ts ) lm l+7cm Deplasarea înapoi şi ridicarea cupei (timp de retragere plin. l+4m tg ) 2m 5 Coborârea cupei şi deplasarea înainte. perendicular pe frontul de lucru. t dg ) . td ) Deplasarea înapoi pe traiectoria de 15o (timpul de retragere în gol. t rp ) 1 2 Umplerea cupei (timpul de săpare. t rg ) 15m 10m Deplasarea înainte. şi coborârea cupei (timpul de deplasare gol. bascularea cupei pentru descărcarea pământului în mijlocul de transport (timpul de descărcare a cupei. perpendicular pe frontul de lucru.

completând astfel modul de mecanizare prin descărcarea mecanizată a pământului.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Transportul pământului Transportul pământului se poate face cu mijloace auto sau pe bandă rulantă. Pentru pământuri se folosesc în special autocamioanele cu benă basculantă. exploatării şi întreţinerii uşoare.distanţa medie de transport.timpul de descărcare a unui autocamion. în s. În prezent se construiesc autobasculante de diferite capacităţi. a. ajungând până la 50 m . Tendinţa modernă constă în dezvoltarea largă a transportului auto. . . ( N − 1) vehicule pot fi încărcate: 3 ( N − 1)ti = 2L + td + tm v 1  2L  N =1+  + td + tm  li  v  unde: ti . vitezei mari de deplasare. accesibilităţii în aproape orice punct de lucru. Transportul auto Este tipul de transport cel mai des folosit la lucrările de terasamente pentru drumuri. ca şi de calea pe care se poate circula.1 . Numărul N de autocamioane necesare pentru deservirea unui excavator se stabileşte în ipoteza că în timp ce un vehicul străbate ciclul de transport şi descărcare.Transportul cu autobasculante este cel mai răspândit datorită capacităţii lor de transport variate.timpul de manevră care se ia 15 . în special pe considerente de simplitate şi autonomie. iar tractoarele cu şenile pot circula pe orice fel de teren. cu declivitate mare până la 10%. deoarece deplasarea autocamioanelor cu sau fără remorci şi a tractoarelor cu remorci se poate face pe drumuri uşor amenajate.. 20s. de cantitatea şi felul materialului. td tm L . Alegerea justă a mijlocului de transport este în funcţie de distanţă.. în s.timpul de încărcare a unui autocamion. .

40 m şi se pot deplasa fără dificultăţi pe teren accidentat.în spaţii strâmte.viteza medie de transport. a. dar şi de starea drumurilor.2 . mărind forţa de tracţiune a tractorului. 68 – Transportul cu dumpere a . iar cel de descărcare. Timpul de încărcare depinde de tipul utilajului care sapă şi încarcă. În acest scop se pot folosi tractoare pe pneuri de putere mică şi cu viteză de deplasare mare.. unde posibilitatea de întoarcere a altor vehicule este anevoioasă sau inexistentă. fiind eficiente când distanţa de transport nu depăşeşte 5 Km (fig. Ele se pot deplasa cu aceeaşi viteză înainte şi înapoi fără a se întoarce la capătul sectorului de lucru. cât şi tractoare pe şenile. Deosebit de eficace sunt semiremorcile pe pneuri care reazemă pe partea din spate direct pe tractor. Viteza depinde de caracteristicile autovehiculelor. În acest mod. de care se fixează prin intermediul unui pivot. de putere mare şi viteză de deplasare mică. 68) 3 Fig. .Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor v .Dumperele sunt tractoare pe pneuri echipate cu cutii basculante putând efectua transportul materialului în locuri strîmte. se transmite tractorului o parte din masa remorcii şi a pământului transportat. de tipul autovehiculelor. în m / s .3 Transportul pământului cu tractoare cu remorci este eficace în condiţii dificile de teren şi când distanţa de transport nu depăşeşte 2 km.. Pentru transport sunt folosite remorcile pe pneuri cu una sau două osii şi bena basculantă. Dumperele au capacitatea benelor de 1 . b.în spaţii largi a.

în m.greutatea volumică a pământului. . Viteza de transport a benzii variază în funcţie de puterea motorului folosit. în m / s ..30 la 1. descărcarea pământului de pe bandă se face prin jgheaburi. cu un consum relativ mic de energie.11b în cazul benzilor sub formă de canal). Productivitatea unui transport este: P = 3600 S ⋅ v ⋅ γ [kN / h] în care: S . care foloseşte pentru transport o bandă cauciucată (fig. b v . 69). Fig. în kN / m . unitară şi de mare productivitate.20m şi poate lucra pe rampe cu înclinarea până la 20.05b în cazul benzilor drepte şi S = 0. pentru distanţe de transport de 200. ci prin intermediul unei pâlnii de încărcare alimentate de un buncăr sau direct de cupa excavatorului.300m. 3 γ ..viteza de înaintare a benzii. . Lăţimea benzii variază după necesităţi de la 0.lăţimea benzii..27o..suprafaţa prismei de pământ de pe bandă ( S = 0. de la 1.5 la 4 m/s. Instalaţia se prezintă sub forma unei construcţii simple.69 – Bandă rulantă Încărcarea benzii nu se face direct.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Transportul pământului cu banda transportoare Transportul pământului cu banda rulantă se caracterizează printr-o funcţionare continuă.

buncăre. 7 -bandă fixă Instalaţiile de transport pe bandă rulantă pot fi fixe sau mobile sau o combinaţie a acestora (fig.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Fig. 70).. .6 .. O bandă rulantă fixă AB colectează pământul adus de mai multe benzi mobile. care deservesc direct excavatoarele la frontul de lucru. 70 – Instalaţii de transport cu bandă rulantă 1. Tot pământul este transportat în depozitul de la capătul benzii C.

Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Execuţia terasamentelor în umplutură .

mijlocii. Realizarea platformei în rambleu se face prin execuţia unor umpluturi din pământ adus fie din lungul drumului din prisosul de săpătură. ce determină clasa tehnică a drumului. 71 – Taluzarea rambleelor mici .1 Profile transversale în umplutură [1] Profilul transversal de rambleu sau umplutură este caracterizat de faptul că platforma drumului se găseşte. putând fi executate şi cu pământ din debleuri.50m pentru nisipurile fine sau argiloase şi de 1. în vecinătatea lucrărilor de artă şi în zonele inundabile. fie din camere de împrumut. precum şi de natura pământului din care se realizează umplutura şi sunt specificate în profilul transversal tip. când se întocmesc proiecte speciale.5. Elementele geometrice şi forma drumului în profil transversal se stabilesc în funcţie de intensitatea şi importanţa traficului şi de viteza de proiectare. putând fi executate cu pământul rezultat din şanţurile laterale.3.50m la 2m.. deasupra nivelului terenului natural cel puţin cu înalţimea dispozitivului de scurgere de la profilul în debleu.70 .50m deasupra nivelului apelor maxime. eventual lărgite.. se impune o înălţime minimă a rambleului şi anume: în regiunile de şes cu scurgere insuficientă a apelor şi unde există pericolul ascensiunii apelor subterane. cu înălţimea variind între 2 şi 12 m executate cu pământ din debleuri şi din gropi de împrumut. înalte.80 pentru argilele prăfoase şi nisipoase.50 . umpluturile sunt: mici. cu o înălţime până la 0. Fig. rambleul trebuie să aibă cota de execuţie cu minimum 0.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor 1. situate în afara drumului.60 m pentru nisipuri fine sau argiloase şi de 0.80 m pentru argilenisipoase sau prăfoase. Rambleele mici şi mijlocii sunt caracteristice regiunilor de şes. cu înălţimea de la 0. înălţimea rambleului este de minimum 1.. gropi sau camere laterale de împrumut situate în apropierea drumului.50m. înălţimea h trebuie să fie de minimum 0. Pentru a feri patul drumului de apele care stagnează în apropiere sau a celor provenite prin ascensiune capilară.. foarte înalte. 0. cu înălţimea peste 12m. 0. pe sectoarele unde apele stagnează timp îndelungat. După înălţimea cotei de execuţie h din axa drumului.

73). cu taluz 2:3. Fig..Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Natura pământului din care se execută corpul rambleului.1:5 pentru a permite buna funcţionare a utilajelor şi în acelaşi timp. cu nisipuri mijlocii şi mari se pot realiza umpluturi cu h = 8. după natura pământului folosit (fig.72).10m . Dacă rambleul se execută din material pietros. Fig.75 şi 1:1.Rambleu cu taluzul sub apă . Rambleele cu înălţimi mai mari decât cele mai sus menţionate se execută cu taluzuri cu înclinarea 2:3 pe înălţimea admisă ha .. redarea terenului în circuitul agricol (fig.72 – Taluzarea rambleelor înalte Rambleele cu înălţimi până la 6m se execută în general cu taluzuri de 2:3. umpluturile cu h = 10. 73 . de obicei între 1:0. măsurată de la muchia platformei.1:4... 72). Înclinarea taluzurilor de rambleu se alege mai mici decât panta taluzului natural al pământului folosit. Înclinarea taluzurilor de rambleu al căror picior se execută în albia majoră a unui râu se ia de 1:2. Rambleele mici care se construiesc prin deplasarea laterală a pământului din camere de împrumut se execută cu taluzuri de 1:3.. înclinarea taluzurilor poate fi mai aspră. pentru a împiedica alunecarea.12m pot fi realizate numai din pământuri pietroase sau balast.. şi cu înclinarea 1:3 pentru diferenţa de înălţime până la teren (fig.25. astfel: cu argile prăfoase şi argile nisipoase se execută umpluturi până la 6m înălţime.. cu nisipuri fine şi nisipuri argiloase se execută umpluturi cu h = 7m. condiţionează înălţimea maximă la care poate fi executat..

2 – contrabanchetă Pământul necesar executării rambleului provine din săpăturile pentru crearea debleelor. În cazul în care la proiectarea terasamentelor sunt necesare surse suplimentare de pământ. contrabanchete. executarea unor trepte de înfrăţire. 74 – Trepte de înfrăţire executarea de ziduri de sprijin.74).. când terenul are înclinarea până la 1:3 (fig. când terenul este orizontal sau cu înclinare mică.75). amplasamentul acestora se stabileşte în conformitate cu legile privind fondul funciar şi de comun acord cu organele centrale şi cele locale. evitându-se degradarea terenurilor fertile...75 – Asigurarea stabilităţii rambleelor 1 – zid de sprijin de rambleu. iar panta transversală a terenului depăşeşte 1:5(fig. când înălţimea împlinirilor este mare. În acest sens este posibil de amenajat camere de împrumut (fig. în aceste situaţii. proiectele vor cuprinde măsuri necesare pentru nivelarea . 76) sau se pot fixa locuri concentrate de extragere a pământului necesar. Fig. 0. Fig. contraforţi etc. inclusiv trepte de înfrăţire şi decaparea pământului vegetal.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Amenajarea amprizei pentru execuţia umpluturilor cuprinde următoarele operaţii impuse de necesitatea asigurării stabilităţii umpluturii: decaparea stratului vegetal pe o grosime de 0.10 . inclusiv decaparea stratului de pământ vegetal pe lăţimea de minimum 1m şi cu o pantă de 2% pentru scurgerea apelor.20m.

se împrăştie manual sau mecanizat în straturi uniforme de grosimea prescrisă. Operaţiile se repetă până se ating cotele prevăzute în proiect. În zonele de deal şi de munte. şi se compactează fiecare strat. Pământul transportat se descarcă pe ampriză.5. 76 – Amenajarea camerelor de împrumut 1. se ţine seama de necesitatea asigurării stabilităţii terasamentelor. Fig. se desfiinţează.2. .3. Pentru circulaţia autovehiculelor şi a utilajelor terasiere este necesar ca pe taluzurile rambleelor să se prevadă rampe de acces cu o declivitate de cel mult 10% care. Rambleele se execută în straturi având înclinarea de 4% de la axa drumului spre taluzuri şi a căror grosime prescrisă variază cu posibilităţile utilajului de compactare. Execuţia rambleului impune o atenţie deosebită nu numai pentru calitatea pământului pus în operă.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor corespunzătoare a zonelor de unde s-a luat pământ. cu înclinarea de 45 spre taluz pentru scurgerea apelor. la amplasarea gropilor de împrumut. pentru asigurarea scurgerii apelor şi pentru fertilizarea acestor terenuri. natura pământului şi utilajele cu care se transportă pământul. Tehnologia execuţiei rambleelor Pământul necesar executării rambleului este adus cu mijloace de transport la frontul de lucru al umpluturilor. după terminarea lucrărilor. dar şi pentru modul de execuţie.

-în regiunile accidentate în care se întrebuinţează pentru ramblee piatra provenită din derocări.20 . ce se poate compacta. iar pentru înfrăţirea acestora cu umplutura existentă.. trebuie să se efectueze trepte de înfrăţire pe taluzul iniţial. indicele de consistenţă să fie mai mare de 0.40 m grosime.. modificând în acelaşi timp şi axa drumului (fig. . este necesar ca partea superioară a umpluturii. Practic umpluturile se execută din orice tip de pământ. păstrând platforma la acelaşi nivel. cu înclinări de 2. 0. nu trebuie acoperite cu alt strat de pământ decât după ce s-au uscat la umiditate optimă de compactare. şi anume: -pământurile coezive care după punerea în operă au fost înmuiate prin ploi sau circulaţie. umpluturile se por realiza simetric faţă de axă (fig.77). pe circa 1.50 şi să fie respectate unele reguli. cu excepţia mîlurilor. sau îndepărtat.00 m straturi de nisip de 0. a turbelor. evitându-se astfel tasările inegale. Este obligatoriu ca pământurile folosite să aibă umiditatea optimă de compactare.80 ..Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Pământurile cu care se execută umpluturile trebuie să fie corespunzătoare lucrărilor de terasamente. În ambele cazuri umpluturile se realizează tot în straturi orizontale.. sau prin ridicarea nivelului platformei. Dacă din considerente constructive nu se poate astepta acest interval de timp. este bine ca umplutura să se execute pe o singură parte a construcţiei existente. -straturilor de pământ argilos li se intercalează pe înălţimea rambleului la fiecare 0.50m să se realizeze cu material mai mărunt.78).3% de la axă spre taluz. Din motive economice. În cazul extinderii lucrărilor de terasamente la modernizarea drumurilor existente. a pământurilor cu ghips sau sărate. -marginile dinspre taluz ale straturilor se realizează din pământuri mai permeabile pentru a permite eliminarea umidităţii din corpul rambleului. a argilelor umede sau îngheţate. 1. pământul este tratat cu praf de var..

79 .5. 77 – Extinderea lucrărilor de terasamente.Soluţii tehnologice de mecanizare a lucrărilor de terasamente .3 . 78 – Extinderea lucrărilor de tersamente prin modificarea axei 1.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Fig.Mecanizarea lucrărilor de umplură Fig. simetric faţă de axă Fig.3.

Tasarea rambleelor necompactate Ţinând seama de ritmul actual de execuţie.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor 1. 80). a numărului de particule solide din unitatea de volum. apa joacă rolul de lubrifiant. Fenomenul este un proces de lungă durată şi neuniform. . ce nu poate fi controlat şi poate provoca. terasamentele trebuie să fie compactate artificial. sub greutatea proprie. aşezate în rambleu fără nici o operaţie suplimentară. acestea să ocupe un loc cu cât mai multe puncte de reazem în structura pământului. Aceste pământuri. respectiv îşi măresc volumul iniţial datorită creşterii volumului de goluri. iar în consecinţă.5. Într-o anumită poziţie. Prin săpare. redobândind cu timpul starea de îndesare iniţială (fig. se urmăreşte realizarea simultană a următoarelor efecte: sporirea greutăţii volumice a pământului ca urmare a creşterii prin îndesare. de faptul că. datorită tasărilor neuniforme. sub acţiunea unei forţe exterioare aplicate asupra pământului se caută să se mărească numărul de contacte dintre granule printr-o reaşezare a acestora. Fig. în detrimentul volumului de goluri umplut cu apă şi aer. a pătrunderii granulelor mai mici în spaţiile dintre granulele mai mari. Compactarea este un proces fizico-mecanic prin care. degradarea sistemului rutier. în urma sarcinilor aplicate.4 Factorii care influenţează compactarea [1] Umiditatea joacă un rol foarte important în procesul de compactare. Lucrul mecanic folosit pentru compactare se consumă în cea mai mare parte pentru învingerea coeziunii şi a frecării dintre granule. eliminând o anumită cantitate de aer şi apă liberă.3. toate pământurile se înfoiază. astfel încât pământul din corpul rambleului să capete o capacitate portantă sporită. Prin operaţia de compactare a pământului. atât infrastructura cât şi suprastructura drumului se realizează în aceeaşi campanie de lucru. în mod obişnuit. a influenţei factorilor climatici şi în special a circulaţiei se tasează. respectiv dificultăţi în circulaţie. 80 . înlesnind aşezarea perticulelor solide astfel încât. greutatea volumică scade.

Compactarea pământului prin circulaţia vehiculelor. Compactarea pământului poate fi realizată prin: circulaţia vehiculelor şi a utilajelor rutiere.). Totuşi dacă circulaţia este dirijată uniform pe toată lăţimea platformei şi stratul de pământ are grosimi de 10 .Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Acest fapt determină o creştere corespunzătoare a carcateristicilor mecanice. curba granulometrică.. diminuarea influenţei apei asupra pământului. constituie factorul cel mai important. 6 daN / cm . Prescripţiile tehnice recomandă utilajele adecvate pentru compactare.. prin scăderea permeabilităţii. mărimea frontului de lucru. umiditatea etc.. anotimpul în care se execută lucrările). 2 2 ..4 . precum şi de lucrul mecanic cheltuit de utilajele respective.. Compactarea mecanică a terasamentelor Pământul necesar realizării corpului rambleului este aşezat în straturi şi compactat succesiv cu ajutprul unor utilaje speciale pentru alegerea cărora se au în vedere următoarele: caracteristicile pământului (coeziv sau necoeziv.. cu maşini de bătătorit şi prin vibrare. 0. a umidităţii de saturare şi a sensibilităţii la apă. Capacitatea de a se compacta a unui pământ depinde de natura şi umiditatea pământului. iar la vehiculele cu roţi. 15 cm. se realizează sfărâmarea bulgărilor. evitarea tasării ulterioare a terasamentelor şi a straturilor ce alcătuiesc sistemul rutier. Prin trecerea tractoarelor. de 5 . nivelarea pământului şi o oarecare compactare prin simpla trecere a maşinilor rutiere. de grosimea stratului supus compactării. de felul utilajului de compactare. coeziunea. apreciind şi numărul de treceri necesare.6 daN / cm .. -gradul de compactare care trebuie realizat. unghiul de frecare internă. modul de deformaţie şi de elaticitate etc. ritmul de execuţie. screperelor şi a altor vehicule cu şenile presiunea specifică exercitată pe teren este de 0. -condiţiile locale de lucru (volumul de lucru. cu maşini care exercită o presiune statică.

sau pot fi alcătuite şi din mai multe pneuri. 85). . adică prin umplerea cilindrilor cu apă sau nisip. Capacitatea lor de compactare este dată de greutatea maşinii şi de presiune specifică exercitată asupra pământului. Presiunea specifică a cilindrilor compresori cu feţe netede şi a celor cu pneuri multiple se exprimă în daN / cm de lăţime a tamburului sau pneului. 82). 84) şi cu trei axe şi trei tambure (fig.83). iar pentru cei cu picior de oaie.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Compactarea pământului cu maşini care exercită presiune statică (cilindri compresori). Greutatea cilindrilor compresori poate fi mărită după necesităţi prin lestare. Aceştia realizează compactarea pământului prin rularea lor şi sub acţiunea greutăţii transmise de tambure. 81). care pot fi cu două axe şi două tambure (fig. cu o greutate de circa 20kN care poate fi mărită prin lestare. Tamburele compresorilor pot fi metalice. Se pot folosi şi garnituri de mai mulţi tăvălugi (fig.82 . Cilindri compresori cu feţe netede sunt de două feluri: tăvălugi remorcaţi de un tractor (fig. cu două axe şi trei tambure (fig. 81 .Garnituri de tăvălugi cilindri compresori autopropulsaţi. Fig.Tăvălugi remorcaţi Fig. cu feţe netede sau cu proieminenţe numite picior de oaie. daN / cm 2 din suprafaţa piciorului.

Compactoare cu rulouri netede cu teri axe şi trei tambure La lucrările de compactare a tersamentelor se folosesc mai ales cilindri compresori cu două axe care au un tambur nivelator în faţă şi două roţi compactoare în spate.).. iar ritmul de compactare este lent. a straturilor de piatră spartă etc.Compactoare cu rulouri netede cu două tambure Fig.. 85 .. 83 . etc. Cilindri compresori cu feţe netede se deplasează în lungul 3 . Productivitatea acestor utilaje este redusă (70 . Sunt utilizaţi la cilindrarea pământurilor pietroase. 80 m / h ).Compactoare cu rulouri netede cu două axe şi trei tambure Fig. Deoarece în urma lor rămâne o suprafaţă netedă şi plană..25 cm la 6 până la 8 treceri. Acţiunea cilindrilor compresori cu feţe netede este neuniformă şi redusă la adâncimi de 15. plăci de bătătorit.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Fig. Sporirea numărului de treceri nu măreşte grosimea stratului compactat. 84 . sunt folosiţi şi la finisarea suprafeţelor compactate cu alte utilaje (picior de oaie.

Suprapunerea benzilor cilindrate Numărul de treceri N necesare pentru realizarea unui anumit grad de compactare se poate stabili pe baza lucrului mecanic prescris: N= unde: 1000 ⋅ l ⋅ b ⋅ h .25 cm. la fiecare trecere benzile alăturate trebuind să se suprapună pe 15. Dacă pământul este umed.lăţimea fâşiei compactate.. P P L . Compactarea pământului se produce datorită presiunii specifice foarte mari (40. 87).20cm (fig. cu lungimea de 18.70 daN / cm ). .. în m. în m.86). 86 . numite picioare de oaie. 3 b h . iar efectul compactării este astfel redus. 2 Fig. Cilindrii picior de oaie dau o compactare mai puternică şi mai uniformă. Fig.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor axei.grosimea stratului elementar compactat.greutatea cilindrului compresor. Nu compactează bine pământurile nisipoase. cu un număr de treceri mai mic decât cilindrii cu feţe netede. printr-o mişcare înainte şi înapoi. Lucrează foarte bine în pământuri argiloase cu umiditatea mai mică decât w optim...lucrul mecanic prescris (5. el aderă pe suprafaţa piciorului de oaie..Tipuri de proieminenţe picior de oaie . Cifra 1000 rezultă din transformarea kilometrilor în metri... pe fronturi lungi. Cilindrarea se începe de la margine spre mijlocul platformei.. în kN .15 kN ⋅ km / m ). Cilindri compresori picior de oaie sunt tăvălugi alcătuiţi dintr-un tambur pe suprafaţa căruia sunt fixate nişte proieminenţe (fig. . 87 .

cât şi prin frământarea pământului. Fig. Cele remorcate (fig. compactarea este terminată.. Compactoarele cu pneuri autopropulsate au aceleaşi carcateristici ca şi cele remorcate.. Compactoarele cu pneuri sunt remorcate sau autopropulsate. 50cm grosime prin 6 până la 8 treceri. 88 . Pe măsura trecerii peste acelaşi strat. pentru ca roţile din spate să calce printre urmele celor din faţă. pentru a-i mări greutatea.Necesitatea reglării presiunii din pneuri la compactor Pentru a spori productivitatea cilindrilor compresori cu pneuri se recomandă ca pământul aşternut pentru compactare să fie cilindrat în prealabil cu cilindri uşori. .. având osia din faţă de 3 sau 5 pneuri şi pe osia din spate 4 sau 6 pneuri. şi un grup de 4-6 roţi cu pneuri pe osia din spate. Pot fi şi pe două osii. cu feţe netede.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Cilindri compresori picior de oaie pot compacta straturi de 30 . Fig. 88) sunt alcătuite dintr-o osie pe care sunt montate 4 până la 8 roţi cu pneuri.. pământul se îndeasă şi. Pe o osie este fixată o cutie care poate fi încărcată cu nisip sau cu alte materiale. expulzând cu uşurinţă aerul din pori. 89 . în momentul când picioarele pătrund numai o treime din lungimea lor. Sunt prevăzute cu un grup de 2-4 roţi cu pneuri pe osia din faţă care este şi directoare.Tipuri de proeminenţe picior de oaie Aceste compactoare acţionează atât prin presarea.60 cm prin 2 până la 6 treceri. chiar dacă umiditatea este mai mare decât umiditatea optimă de compactare. Pot fi folosite la compactarea pământurilor coezive sau puţin coezive în straturi de 40.

. Fig. Cu ajutorul plăcilor vibratoare se pot compacta pământuri nisipoase cu grosimea de 15 . 25cm prin 4 până la 6 treceri..00. Plăcile vibratoare sunt alcătuite dintr-o placă masivă. Se realizează prin transmiterea în stratul pământului a unor oscilaţii de frecvenţă mare şi amplitudine mică. efectul de compactare prin vibrare este sporit şi prin presiunea statică asupra stratului de pământ. Astfel. particulele mici ocupând golurile dintre particulele mari. 70cm grosime. astfel încât granulele se mişcă liber unele faţă de altele.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor c) Compactarea cu maşini vibratoare. Astfel.. Fig. fâşiile compactate se suprapun la trecerile succesive cu 30-50cm pentru a nu se forma refulări de materiale între acestea. Pot compacta straturi de pământ de 50 .. Această metodă de compactare se aplică pământurilor necoezive şi slab coezive. prevăzute cu una sau mai multe plăci vibratoare. servind în special la compactarea taluzurilor (fig. Tipurile uşoare sunt manevrate manual. O . 91). acţionată de un motor cu explozie sau electric. vibrocompactoarele şi cilindrii compresori vibratori.90 În figura 90 se prezintă modul de lucru cu cilindrul compactor.Plăci vibratoare Vibrocompactoarele sunt maşini mai grele. prin 4 treceri. sub acţiunea cărora coeziunea pământului şi frecarea dintre particule devin mai mici. acţiunea de vibrare având efect până la adâncimea de 1. Cilindri compresori vibratori sunt alcătuiţi dintr-un tăvălug tractat prevăzut cu un vibrator. Pentru vibrare sunt folosite plăcile vibratoare. 91 . prin intermediul unei greutăţi dispuse excentric.

maiuri mecanice autopropulsate. 7 Fig.15 ori mai mare decât un cilindru compresor obişnuit (fig.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor astfel de maşină are un efect de compactare de 10.92 .efectul ruloului vibrator de 10t. maiuri acţionate pneumatic sau electric. b . 92) Fig. Se realizează prin aplicarea de lovituri repetate stratului de pământ de compactat cu unul din următoarele utilaje:plăci bătătoare.efectul ruloului static de 10t.93 – Schema tehnologică de compactare d) Compactarea pământului cu maşini de bătătorit. maiuri cu explozie..Rulou vibrator pentru pamânturi nisipoase: a .. .

. numite "broaşte"..Mai cu explozie . Compactarea se efectuează pe fâşii.. Fiecare lovitură trebuie să se suprapună precedentei cu jumătate din lăţimea plăcii.60 cm grosime.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Plăcile bătătoare sunt plăci grele metalice sau de beton armat cu o suprafaţă utilă de 1 m .94). Fig..Plăci bătătoare Maiurile cu explozie .. în straturi de 0.95).. fiind folosite la compactarea pământului în spaţii restrânse. Maiurile mecanice autopropulsate sunt montate pe un tractor în grupuri de 4 până la 6 bucăţi. Se utilizează la compactarea terasamentelor pe suprafeţe mici. care sunt ridicate cu ajutorul unei macarale la o înălţime de 1.80 . în arc de cerc.. 100 cm şi compactează în special pământurile necoezive sau slab coezive.10kN acţionat de un motor cu explozie care-l face să lucreze în salturi (fig.20m. în straturi de 30. în greutate de 10 . 1. puse alternativ în acţiune de motorul tractorului..94 . 95 ...40 m. 3m de la care sunt lăsate să cadă pe stratul care trebuie compactat (fig. Au avantajul că pot compacta orice fel de pământ în grosimi de 0.. braţul macaralei deplasându-se de la margini spre centrul platformei. 2 Fig.. Maşina poate executa 60-70 lovituri pe minut ridicând maiurile la o înălţime de 50 . 40 kN..0.. dar sunt costisitoare şi imobilizează un utilaj greu. Maiurile acţionate pneumatic sau electric sunt utilaje cu capacitate mică de lucru. sunt alcătuite dintr-un cilindru de 1.30.

Factorul cel mai important care impune alegerea tehnologiei de compactare este granulozitatea şi gradul de umiditate al pământului.alcătuite din argile şi prafuri. cărora le corespunde o anumită stare de coeziune. b L .5.durata ciclului de lucru în secunde. . .Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor 1.lungimea sectorului de lucru. pământuri granulare .lăţimea de suprapunere a fâşiilor de lucru. în m. astfel încât să se obţină parametrii de compactare scontaţi cu consumuri minime de energie şi timp. în m. .lăţimea de lucru a utilajului.numărul de treceri ale utilajului peste acelaşi strat. în profunzime cu cilindrii compactori: NTU = sau Tc ⋅ n (ore / 100m 3 ) 36( B − b) L ⋅ h ⋅ kt n (ore / 100m 3 ) 10( B − b)v ⋅ h ⋅ kt n (ore / 100m 3 ) 10( B − b)v ⋅ kt n (ore / 100m 3 ) ( B − b) h ⋅ u ⋅ kt NTU = pentru compactarea de finisare în suprafaţă cu cilindrii compactori: NTU = pentru compactarea în profunzime cu plăci bătătoare grele: NTU = în care: Tc n B .alcătuite din nisipuri şi pietrişuri.3. .6. Din acest punct de vedere se deosebesc trei categorii de pământuri: pământuri coezive . în m. pământuri amestecate din granule mari şi fine. Criterii de alegere a procedeului şi a utilajelor de compactare Alegerea procedeelor şi a utilajelor de compactare trebuie făcută în raport cu natura pământului ce urmează a fi compactat. Norma de timp a utilajelor se determină cu relaţiile: pentru compactarea primară.

96 . operaţiile executate în cadrul fiecărei faze. .96) Fig. . . Datorită construcţiei specifice autogrederul este deosebit de utilizat în cadrul lucrărilor de construcţii pentru căi de comunicaţii în special pentru lucrări de finisare. .grosimea stratului de compactare. în m.90m. .70 . Executarea lucrărilor de săpătură cu autogrederele [ 2] v D u Autogrederele sunt maşini terasiere cu largi posibilităţi tehnologice de utilizare la lucrările de terasamente. La săparea pământului este folosit în cazul volumelor mici de lucrări în terenuri de categoria I şi II. dispuse în straturi mici pe suprafeţe întinse sau pentru executarea de şanţuri cu adâncimea de 0.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor h kt .4 SCHEMA TEHNOLOGICĂ DE REALIZARE A LUCRĂRILOR DE TERASAMENTE Se prezintă în continuare schema tehnologică de realizare a lucrărilor de terasamente sub forma unui ciclu de lucru ce cuprinde principalele faze de lucru.Schema de executare a şanţurilor cu autogredere 1. în km / ora .latura plăcii de formă pătrată.0.coeficientul de utilizare a timpului de lucru. în cm. utilajul specializat folosit la execuţia operaţiei respective şi schema de lucru aplicată. datorită mobilităţii foarte mari a echipamentului (lama de greder). prin circularea pe o singură parte sau pe ambele părţi (fig.viteza de deplasare.numărul de lovituri pe minut.

Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor SCHEMA TEHNOLOGICĂ EXECUŢIA LUCRĂRILOR DE SĂPĂTURI 1 2 3 4 FAZA TEHNOLOGICĂ OPERAŢIA EXECUTATĂ LUCRĂRI PREGĂTITOARE LA TERASAMENTE DEFRIŞAREA VEGETAŢIEI DEFRIŞATOR ÎNDEPĂRTAREA TERENULUI VEGETAL PICHETAJ EXECUŢIE SĂPĂTURI SĂPAT UTILAJUL FOLOSIT BULDOZER APARATE TOPO a.113 . Longitudinal SCHEMA TEHNOLOGICA 1 2 3 4 SE REIA CICLUL SĂPAT TRANSPORT UMPLUT UŢIA LUCRĂRILOR DE UTURI TEHNOLOGICĂ EXECUŢIA LUCRĂRILOR DE UMPLUTURĂ pag. buldozer excavator screper SCHEMA TEHNOLOGICĂ DE LUCRU SAH TRANSVERSAL SAH TRANSERSAL Longitudinal Abataj transv.

Dicu Mihai DESCĂRCARE NIVELARE PROFILARE buldozer basculanta autoscreper Strat longitudinal Cordoane longitudinale Cordoane longitudinale buldozer autogreder autogreder F@ŞII LONGITUDINALE Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor UMECTARE COMPACTARE AŢIA EXECUTATĂ JUL FOLOSIT Autocisterna Cilindru compactor MA TEHNOLOGICĂ DE SCHEMA CICLICĂ ZIG-ZAG LONGITUDINAL U pag.114 .

În construcţia de drumuri se foloseşte metoda tehnologică în flux. unde frecventa de repetare a operaţiilor tehnologice pentru realizarea unui obiectiv. de prelucrare a materialelor în staţii fixe. utilajele şi materialele folosite precum şi consumul de manoperă. solicită acest tip de organizare a lucrărilor. de punere în operă. care se desfăşoară consecutiv sau concomitent. precum şi organizarea etapelor componente. care de asemenea. pag. Înlănţuirea utilajelor specializate pe operaţii distincte poartă denumirea de SISTEME DE MAŞINI. Obiectivul propus prin tema lucrării apare ca rezultat final al executării unui complex de operaţii tehnologice.1 Definirea sistemei de maşini şi a proceselor tehnologice simple şi complexe Tehnologia lucrărilor de construcţii are drept obiect principal stabilirea metodelor eficiente de realizare a operaţiilor necesare execuţiei propriu-zise. se pot desfăşura concomitent sau consecutiv.115 . La rândul lor operaţiile tehnologice sunt alcătuite din procedee simple sau complexe.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor CAPITOLUL 2 METODA MULTICRITERIALĂ DE ALEGERE A VARIANTEI OPTIME DE MECANIZARE A LUCRĂRILOR DE DRUMURI 2. cerinţele faţă de calitatea lucrărilor. În acest sens trebuie întocmite fişe tehnologice care să conţină denumirea şi succesiunea operaţiilor. dar deseori contribuie la perfecţionarea acestora. Organizarea execuţiei pe faze tehnologice este menită să asigure ritmicitatea operaţiilor de lucru prin folosirea eficientă a utilajelor şi echipamentelor specializate. iar o maşină complexă ce rezolvă mai multe operaţii de lucru poartă denumirea de COMBINĂ RUTIERĂ. Se deosebesc mai multe categorii de procese simple: pregătitoare sau de amenajare. de transport. Metode avansate de organizare a producţiei nu contribuie numai la îmbunătăţirea folosirii utilajelor şi la o mai eficientă aplicare a tehnologiei elaborate. termenele de execuţie.

2. anului: Analiza productivităţii unui utilaj are trei forme: 2. Această productivitate este determinată de parametrii şi însuşirile constitutive ale maşinii.2. Faza tehnologică presupune execuţia unei părţi din lucrare.2. au o influenţă esenţială asupra productivităţii lui. de regimul de lucru al maşinii în decursul schimbului. spre exemplu. Caracterul materialelor folosite. operaţia de umectare şi în final compoartarea în strat. felul operaţiilor tehnologice. deoarece ea se determină cu luarea în consideraţie doar a însuşirilor constructive ale maşinii în condiţii de pag. Valoarea productivităţii teoretice este mică pentru fiecare echipament de lucru. frontul de lucru şi modul de transport al materialelor în lungul drumului. de capacitatea sa de a folosi cât mai complet însuşirile ei constructive şi caracteristicile de funcţionare.116 . Productivitatea teoretică 2. Procesele simple mai poartă şi denumirea de operaţii tehnologice.2. Orice proces tehnologic este carcaterizat de productivitatea utilajului sau echipamentul de lucru. Productivitatea teoretică este un parametru exprimat cantitativ ce reprezintă producţia executată de utilaj în timpul unei ore de funcţionare continuă. zilei. Procesul simplu de lucru la care execuţia este mecanizată poartă denumirea de proces tehnologic. faza tehnologică de umplutură ce cuprinde operaţia de descărcare.1.2. pentru viteze şi coeficienţi teoretici de execuţie ai echipamentului de lucru. Producivitatea tehnică 2. Într-o măsură însemnată. productiviatea maşinii depinde şi de experienţa muncitorului care o conduce. Productivitatea de exploatare 2.1. în condiţiile funcţionării optime (încărcare la capacitate maximă şi personal specializat). în condiţiile unui material teoretic. realizate de utilajul de lucru specializat.2. apoi de nivelare-profilare.2 Productivitatea utilajelor de construcţii [ 2] Productivitatea utilajelor sau a echipamentelor de lucru depinde de rezistenţa la lucru opusă de material (exemplu: rezistenţa la tăiere pentru operaţia de săpare) de caracterul organizării proceselor conexe şi a şantierului în ansamblu şi în fine. Mai multe operaţii tehnologice executate de o combină rutieră se numeşte proces tehnologic complex.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Două sau mai multe procese simple legate între ele organizatoric poartă denumirea de proces complex sau de fază tehnologică.3. adaptaţi prin calcul.

distanţa dintre două porţii de material (între două cupe).cantitatea teoretică în unităţi de volum realizată de utilaj [mc] q pentru maşini cu funţionare continuă.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor execuţie convenţionale.cantitatea teoretică de producţie în porţii de material măsurat în cupă. 2.2 Productivitatea tehnică este cantitatea de producţie realizată timp de o oră de funcţionare efectivă. în ipoteza unei organizări perfecte a şantierului şi a deservirii utilajului de personal specializat.durata teoretică a ciclului (ore=h). la care deplasarea se face în secţiune constantă (buldozer) Pt = 3600 ⋅ v ⋅ A sau [ m 3 / h] [t / h] .greutatea specifică aparentă a materialului [t / m ] 2 2 Pt = 3600 ⋅ v ⋅ A ⋅ γ unde: v A γ pentru maşini cu funcţionare continuă. în funcţie de principiul de funcţionare al utilajului. ţinându-se seama de condiţiile de lucru în teren. valoarea productivităţii teroetice se înscrie în cartea tehnică a utilajului.2.viteza teoretică de mişcare a echipamentului. la care deplasarea materialului se face în porţii (cupe) Pt = unde: 3600 ⋅ v ⋅ q' a q' .viteza teoretică de mişcare [ m / s ] . De aceea. . ca unul din principalii parametrii de caracterizare. Productivitatea teoretică se calculează cu formule diferite. pentru maşini cu funcţionare ciclică (excavator cu cupe) Pt = q ⋅ tc 3600 tc [mc / l ] .suprafaţa teoretică de lucru [ m ] .117 . pag. . v a .

întreţinerea tehnică sau înlocuirea echipamentului de lucru degradat. energie. precum şi întreruperile de funcţionare datorită diverselor cauze. care sunt dificil de evitat chiar în cazul unei bune funcţionări a organizării lucrărilor.reprezentând norma de deviz a utilajului. Regimul de lucru al utilajulu specializat. -aprecierea gradului de apropiere a productivităţii de exploatare de productivitatea maximă posibilă şi a rezervelor existente în folosirea diverselor utilaje şi a parcului în întregime. pag.118 . Întreruperi în funcţionarea utilajelor au repercursiuni asupra regimului de lucru a utilajului specializat. tehnologic şi meteorologic şi întreruperi datorită condiţiilor concrete de lucru pe şantier. 2. cum ar fi deplasarea utilajelor în frontul de lucru şi apoi în parcul de maşini. datorită unor lipsuri în organizarea lucrărilor sau datorită necorelării mijloacelor de transport ce deservesc utilajul de lucru. care funcţie de cauzele lor por fi grupate astfel: -întreruperi . etc. ce depind în mare măsură de performanţele utilajului care necesită efectuarea reparaţiilor planificate..reprezentând norma tehnico-economică sau productivitatea anuală a pentru cauze tehnico-constructive. Productivitatea de exploatare este de trei feluri: medie orară medie de schimb medie anuală utilajului. a lipsei pieselor de schimb. stabileşte distribuirea întregului timp pe o perioadă în care îşi îndeplineşte funcţiile principale (de lucru) sau secundare (de deplasare în frontul de lucru). . combustibil. cea mai bună corelare a lucrului diverselor tipuri de maşini într-un proces mecanizat complex.3. În procesul de exploatare a utilajului au loc şi operaţii neproductive şi diverse întreruperi de lucru.2.reprezentând norma de producţie a utilajului. precum şi deplasarea acestor utilaje în zona de lucru.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Productivitatea tehnică poate fi determinată tot cu formulele menţionate pentru un anumit tip de utilaj specializat pentru execuţia unor operaţii tehnologice bine definite şi are drept scop următoarele: -întocmirea celor mai raţionale scheme de organizare a lucrărilor mecanizate. -întreruperi organizatorice. care depind de tehnologia proceselor de lucru sau de anumite caracteristici ale şantierului. . în scopul atingerii productivităţii maxime a întregului proces de execuţie. -întreruperi din cauze meteorologice. -întreruperi tehnologice. Productivitatea de exploatare se deoasebeşte de productivitatea tehnică prin aceea că întervin pe lângă întreruperile de lucru cu caracter tehnico-constructiv.

numărul de coeficienţi care influenţează utilizarea timpului. uzura maşinii.). -regimul anual prevede defalcarea întregului timp calendaristic de lucru a unui an în perioada de timp în care utilajul lucrează efectiv. configuraţia terenului.3 Metode de determinare a cantităţilor de lucrări pag.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Se cunosc două tipuri de regimuri de lucru: -regimul pe schimb care prevede defalcarea întregii durate a schimbului pe perioada de lucru efectiv. . [UM / ora ] . este în reparaţii sau are întreruperi. Având în vedere producţia realizată efectiv se poate defini şi productivitatea de exploatare realizată sau efectivă ( PE ) .productivitatea tehnică.119 . Productivitatea de exploatare calculată cu relaţia de mai sus se mai număşte productivitate de exploatare normată sau planificată ( PE ) . Pentru ca maşinile să lucreze cu eficienţă normală este necesar ca să fie îndeplinită relaţia: n a PE ≤ PE ⇒ PT a T n 2. precum şi perioada în care lucrează în gol sau care are întreruperi de funcţionare. perioada de deplasare în frontul de lucru. . condiţii de lucru (modul descărcării.coeficienţi care afectează mărimea productivităţii prin modificarea n T K1 ciclului de lucru sau a timpului efectiv de lucru. Productivitatea în exploatare poate fi exprimată matematic prin relaţia: T PE = PT ⋅ K1 (1) în care: PT . Coeficneţii K1 sunt de regulă subunitari şi ţin cont de: îndemânarea muncitorului. corelarea fluxului tehnologic şi a utilajelor în cadrul sistemei. unghiuri de rotire etc. se deplasează în zona de lucru.

precum şi funcţie de mijloacele de programare şi de calcul de care se dispune se stabileşte gradul de detaliere a activităţilor respectiv a programului. este necesar ca din această mulţime de soluţii posibile să se aleagă o soluţie cât mai apropiată desoluţia optimă. Pentru aceasta este necesară stabilirea cantităţilor de lucrări pe etape ale proceselor tehnologice respectiv pe activităţi.1 – Împrăştierea soluţiilor în funcţie de eficienţa economică pag.3. Gradul de detaliere a programului şi lista de activităţi Funcţie de scopul urmărit prin programare şi complexitatea procesului tehnologic (numărul activităţilor). După stabilirea numărului de activităţi şi analiza succesiunii logico-tehnologice şi organizatorice a acestora cu condiţionările respective.număr de soluţii posibile.număr de soluţii admisibile. N P .120 .1. În vederea obţinerii celor mai bune rezultate tehnico-economice în funcţie de condiţiile concrete de lucru. care pot genera o mulţime de soluţii posibile. E A eficienţa soluţiei care se aplică. Determinarea cantităţilor de lucrări se face de regulă prin antemăsurătoare folosind metode specifice de calcul pe bază de indici de consum de materiale sau pe bază de relaţii geometrice. respectiv a activităţii. în zona soluţiilor admisibile. unde: N A . apar probleme numeroase şi complexe. în funcţie de natura articolului de deviz. 2. în funcţie de eficienţa economică. În fig 2. 2. încadrându-se astfel.1 se prezintă împrăştierea soluţiilor.2. Stabilirea soluţiilor tehnologice de mecanizare şi preselectarea acestora Pe parcursul desfăşurării proceselor de producţie în construcţii.2. Fig.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor În vederea normării activităţii maşinilor şi utilajelor în şantiere trebuie să se exprime cantitativ prestaţiile executate sau ce urmează a fi executate.3.

Denumire activitate (proces simplu) Variante tehnologice de mecanizare I Excavatoare II Buldozere III Screpere tractate IV Autoscrepere PS 501 PS 603 01 Săparea mecanică a apământului PS 801 S1202 S 3602 DH 801 DH 1201 S651 LS S1500 LS S1800 LS A1800 L A 3603 ST 3 ST 6 ST 8 AS 11 – 14 AS 20-25 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buldozere Autogredere S 651 LS 04 Împrăştiere şi aducere profil S 1500 LS S 1800 LS A 1800 L A 3602 L AG – 120 AG .180 pag. este necesar să se inventarieze şi să se studieze toate soluţiile de mecanizare posibil de aplicat. corespunzător dotării tehnice sau posibilităţilor de dotare şi de închiriere de care de dispune. pentru fiecare activitate în parte (tabelul 2. În acest sens. posibile Cod activ.121 .1). pe baza tehnologiilor de execuţie cunoscute sau proiectate şi a listei de activităţi.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Pentru a face o analiză cât mai temeinică a condiţiilor tehnico-economice de execuţie mecanizată a unei lucrări de construcţii .1 Tabelul soluţiilor tehnologice de mecanizare. -formarea sistemelor de maşini pe variante de soluţii tehnologice de desfăşurare a procesului complex. se recomandă: -stabilirea tabloului soluţiilor tehnologice de mecanizare posibile de aplicat. Tabel 2.

86 - 100m3 100m3 7 0. posibilităţi de procurare. pentru execuţia lucrărilor de construcţii [ 2] Selectarea soluţiilor tehnologice de mecanizare a lucrărilor de construcţii. procesul de săpare. atât posibilităţile tehnologice de mecanizare corespunzătoare fiecărui proces simplu (activitate) în parte.97 - Pentru fiecare activitate se preselectează mai multe tipuri de utilaje. 2. cât şi ale procesului complex în ansamblu. Utilajele preselectate se pot înscrie pe activităţi în fişa utilajelor selecţionate (tabelul 2. care vor constitui variante de soluţii admisibile.2 Fişa utilajelor selecţionate Utilaje selecţionate (tip şi normată NTU Tarif de închiriere montare/demontare zile Simbol articol de deviz Costuri Cod activ UN R Din indicator 3 capacitate) Calculată Combustibil şi lubrifianţi Montare demontare lei şi Transport lei/utilaj 01 Buldozer S1800 LS Excavator S1202 Autoscreper AS 11-14 100m lei/ora Durată - 16. Aceste variante de soluţii vor fi supuse unei analize comparative pe baza criteriilor tehnicoeconomice. astfel încât. să genereze variante de soluţii tehnologice de mecanizare admisibile. presupune aplicarea sistemului de criterii tehnico-economice constând din: pag. prin asociere combinată.79 5250 10284 - 24. în condiţiile unei eficienţe sporite.122 . urmând să rezulte soluţia cu eficienţa cea mai ridicată. asigurarea condiţiilor de asociere a maşinilor. care se selectează din tabloul de soluţii tehnologice utilajele.4 Criteriile tehnico-economice de selectare a sistemelor de maşini şi utilaje.2) împreună cu principalele date tehnico-economice ale lor. Tabel 2. după următoarele criterii: parametrii tehnologici de lucru. De exemplu. scheme de mecanizare posibil de aplicat. La alcătuirea variantelor de soluţii se vor avea în vedere.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor În vederea formării variantelor de sisteme de maşini. transport şi împrăştiere a pământului. din care să se selecteze varianta de aplicat.

susţinute de o diversitate de utilaje specializate. exprimat în kWh / UM sau Kgc. care influenţează varianta de mecanizare în cadrul lanţului de lucru din care fac parte. costul unitar fizic Cu ( ) sau orar (C ). exprimat în maşini – zile consumul specific de manoperă ( N sp ) .Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor numărul de maşini-zile necesare pentru executarea lucrării (Nmz ) . ciclul de lucru săpat-transport-umplutură. se prezintă fazele de lucru necesare execuţiei lucrărilor de terasamente. În schema tehnologică ce urmează. existenţa altora cu alte performanţe fiind importante în cazul unui proiect tehnologic real. ( ) o u Fig. exprimat în lei / UM .123 .c. Astfel. Aceste utilaje se diferenţiază prin caracteristicile constructive şi perfrmanţe de lucru. f necesarul specific de energie Esp . Variantele constructive prezentate. poate fi organizat prin mai multe variante de mecanizare. respectiv lei / ora . urmând ca prin compararea lor să se selecteze varianta cea mai eficientă în vederea aplicării. Pentru aplicarea acestor criterii se determină valorile lor corespunzătoare variantelor tehnologice. / UM .2 . 2.Alcătuirea variantelor de soluţii tehnologice de mecanizare pag. au valoarea pur didactică. exprimat în om − ore / UM .

Calculul numărului de maşini-zile ( N mz ) Numărul de maşini-zile ( N mz ) . reprezintă timpul mediu normat. P.productivitatea de exploatare.NTU se ia din IND corespunzător articolului asimilat. În mod curent se pot întâlni trei situaţii şi anume: procesul simplu ( PS ) respectiv activitatea analizat îşi găseşte un corespondent direct printre articolele de deviz ale indicatorului de norme de deviz (IND ) . dar poate fi asimilat cu un articol de deviz similar ca tehnologie şi consumuri . necesar unei maşini pentru efectuarea unei cantităţi de lucrare egală cu unitatea de măsură reprezentativă (UM R ) . t . ha. P. şi reprezintă timpul de lucru exprimat în zile.4.).norma de timp a utilajului. NUM . corespunzător categoriei de lucrări din care face parte – ( NTU se ia din IND ).1. nu-şi găseşte un corespondent direct din IND. necesar unui anumit număr de maşini pentru a efectua o cantitate de lucrare Q . Norma de timp a maşinilor şi utilajelor. în UM / ora. funcţionarea productivă a acestora se exprimă prin norma de timp a utilajului (NTU ) . Matematic acesta se exprimă: NTU = în care: NUM PE NTU .). etc. nu-şi găseşte corespondent în IND şi nici nu poate fi asimilat cu un articol de deviz – NTU se calculează.numărul de unităţi de măsură naturale (UM ) . este un parametru care se determină pe baza normei de timp a utilajului (NTU ) .100m 2 . m 2 . PE . Kg .S .Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor 2. etc. cuprinse în unitatea de măsură reprezentativă (100m3 . în ore / UM R .124 . Norma de timp a maşinilor şi utilajelor În activitatea curentă a maşinilor şi utilajelor de construcţii. pag.S . specifice fiecărei lucrări (m 3 .

Indicatoarele de norme de deviz (IND ) . care reprezintă timpul total de funcţionare al unei maşini pentru executarea cantităţii de lucrare Q . care reprezintă timpul cât maşina se afla la dispoziţia şantierului. Norme de consum pentru utilaje exprimă de fapt NTU . relaţia se poate exprima astfel: pag.montarea tablierelor metalice pentru poduri. lucrări de tuneluri T .125 . PH .montarea tablierelor metalice pentru poduri având grinzile principale cu inimă plină. lucrări de construcţii C . pentru materiale. utilaje şi dispozitive). Generarea simbolului articolului de deviz se realizează prin asocierea simbolurilor corespunzătoare categoriei de lucrări.). etc. incluzând şi timpul de funcţionare în afara procesului tehnologic propriu-zis (deplasării între punctele de lucru mers în gol. reprezintă acte normative republicane cuprinzând norme de consum specifice lucrărilor dintr-o anumită categorie de lucrări de construcţii (lucrări de terasamente TS . care reprezintă timpul mediu necesar unei maşini pentru executarea unei anumite cantităţi de lucrare Q . Pentru diferenţierea articolelor de deviz se simbolizează distinct cu simboluri alfa-numerice. Pentru exprimarea timpului necesar unei maşini se pot folosi trei noţiuni. PH 2b . Indicatoarele de norme de deviz sunt împărţite în capitole de lucrări.capitolul . . lucrări de drumuri D . ore închiriere (Oi ) . Acestea sunt reglementate unitar pe ţară prin intermediul "Indicatoarelor de norme de deviz". în funcţie de elementele ce se înregistrează şi se raportează: Ore lucru efectiv (Ole ) . capitolele în articole de deviz iar acestea din urmă în variante corespunzătoare diverselor condiţii de lucru. Orele de lucru efectiv se calculează cu relaţia: Ole = Q ⋅ NTU Având în vedere şi posibilitatea de depăşire a normei.). ore lucru (OL ) . exprimat în ore.indicator de norme de deviz comasate pentru lucrări de poduri. manevre etc.varianta de articol de deviz .Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor NTU sunt folosite pentru programarea lucrărilor de construcţii şi pentru calculului necesarului de mijloace de muncă (maşini. capitolului.articol (lucrare) . exprimat în ore. manoperă şi utilaje.poduri metalice. articolului şi variantei de articol în ordinea enunţată.2 . Exemplu: P PH .

durata schimbului. care ţine cont de timpii de funcţionare ai maşinii în afara procesului tehnologic efectiv. .1.coeficient ce ţine seama de timpul cât maşina stă la dispoziţia şantierului.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Qle = Q ⋅ NTU Q ⋅ NUM = PE ⋅ id id Q id . OL şi Oi se găsesc într-un raport dimensional funcţie de valorile coeficienţilor kl şi K p .0.3).126 ds Ki ns . discontinuităţi ale programului – maşină etc. în care: Pentru calculul orelor de lucru se aplică un coeficient de corecţie asupra Qle : QL = Kl Qle Kl . Se cunoaşte că în cursul unei zile.orele de lucru pe care le poate realiza o maşină pe zi. în afara timpului de lucru (pregătirea introducerii în lucru.9.reprezintă coeficientul de lucru. . revizii tehnice. în UM R .indicele de depăşire a normei (id = 1.75 − 0.coeficientul de utilizare a timpului unui schimb. în ore. Prin afectarea orelor de lucru cu un coeficient de folosire a timpului de program ( K p ) se determină orele de închiriere. Oi : Oi = Kp OL Kp .cantitatea de lucrări.). întreruperi tehnologice neprevăzute.75) şi se stabileşte pe baza normativelor ICCPDC pentru activitatea utilajelor de construcţii (tabelul 2.. . Cei doi coeficienţi au valori subunitare ( K1 = 0. . pag.numărul de schimburi pe zi. K p = 0.6 − 0. timpul de lucru al unei maşini este fixat pe baza regimului de lucru prin orele de lucru efectiv pe zi: Ole z Ole z = d s ∑ K is i =1 ns în care: Ole .2) .. Ole .

existând în acest sens două posibilităţi: se alege numărul de utilaje şi atunci se calculează durata activităţii: dA = Q ⋅ NTU z N m ⋅ Ole ⋅ id Q ⋅ NUM Q ⋅ NTU = z z N m ⋅ Ole ⋅ id N m ⋅ PE ⋅ Ole ⋅ id Q .ore de lucru efective pe zi. dA Folosind această relaţie se pot determina N m şi d A . . Nm . se alege durata activităţii şi se calculează numărul de utilaje: Nm = în care: NUM .număr de maşini.3 Coeficienţi de utilizare a timpului pentru principalele grupe de utilaje pag.durata activităţii.norma unitară pe maşină.cantitatea de lucru. PE z Ole id Tabel 2. .127 .numărul de maşini.indice de depăşire a normei.productivitatea efectivă. .Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Numărul de maşini-zile mai poate fi exprimat astfel: N mz = N m ⋅ d A în care: Nm . .

82 0.88 0.85 0.9 Kp 0.81 0.80 0.95 0.75 0.80 0.75 0.88 0.90 0.60 0.88 0.80 0.80-0.85 0.90 0.95 0.90 0.85 0.90 0.83 Numărul de utilaje se alege având în vedere: -posibilităţile de procurare.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Nr.80 0.90 0.75 0.70 0.80 0. pag.87 0.89 0.75 0.81-0.80 0.80 0.87 0.80 0. mortar şi injecţii Instalaţii de cofraje glisante Instalaţii de foraj pentru piloţi Instalaţii ELSE şi KELY Sonete universale cu berbeci Utilaje şi instalaţii pentru reparaţii şi lucrări de drumuri Maşini pentru lucrări de cale ferată Electropompe pentru lucrări de epuismente Graifer plutitor Drăgi fluviale şi maritime nepropulsate Şalande autopropulsante şi remorchere Maşini.87 0.80 0.85 0.50-0.83 0. utilaje şi instalaţii pentru lucrări de finisaje Kt 0.75 Kl 0.65-0.70 0.90 0.80 0.75 0.92 0.85 0.89 0.90 0.80 0.95 0.95 0.75 0.95 0.80 0.75 0.87 0.70 0.85 0.95 0.80 0.87 0.62-0. Valori coeficienţi Grupe de utilaje Excavatoare cu acţionare hidraulică Excavatoare cu acţionare mecanică şi electrică Excavatoare cu echipament de marcă Excavator cu mai multe cupe Buldozere şi scarificatoare Defrişătoare Screpere şi autoscrepere Gredere şi autogredere Cilindri compactori autopropulsaţi Cilindri compactori tractaţi Plăci compactoare vibratoare Macarale turn Macarale mobile cu braţ Marcarale portal Mijloace de transport auto Betoniere Centrale de beton Pompe de beton.8-0.95 0.88 0.85 0.65 0.85 0.70 0.75 0.70 0.85 0.90 0.85 0.89 0.87 0.85 0.89 0.88 0.70 0.128 .89 0.88 0. crt.80 0.70 0.90 0.95 0.90 0.80 0.30 0.95 0.

consumul specific de manoperă. om-ore.manopera indirectă. se poate exprima pe baza consumului specific de manoperă. 2. în UM R sau UM . exprimat în om-ore/ UM R sau om-ore/ UM . Consumul total de manoperă aferent folosirii utilajelor în şantiere se calculează cu relaţia: M T = M d + M s + M i + ( M tr + M md ) K e în care: Md . -durata activităţii apreciată . MT consumul total de manoperă pentru realizarea unei cantităţi de lucrare.pe baza analizei unor factori. . -asigurarea unui ritm de execuţie corespunzător cu durata de execuţie a lucrării.se utilizează atunci când durata este cerută de beneficiar sau de foruri superioare. Calculul necesarului specific de manoperă ( M sp ) Eficienţa economică sub aspectul utilizării resurselor umane prin mecanizarea lucrărilor de construcţii.4. a experienţei acumulate sau prin date statistice.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor -folosirea unui număr cât mai mic de utilaje. reprezentat de prestaţia personalului muncitor care deserveşte maşina (mecanicul deservent şi ajutorul când este cazul.2.manopera suplimentară prevăzută în IND reprezentată prin consumul de manoperă Ms implicat de folosirea maşinii în procesul tehnologic. determinat cu relaţia: M sp = MT Q M sp .consumul de manoperă corespunzător orelor de închiriere (manoperă directă). pentru efectuarea unor operaţii auxiliare necesare bunei funcţionări a acesteia. . dar care nu este cuprinsă în tariful de închiriere. pag. Durata activităţii poate fi evaluată în două moduri: -durata activităţii impusă . -asigurarea unor durate de activitate în concordanţă cu importanţa lor în procesul tehnologic şi ţinând cont de interdependenţa dintre acestea. Q .129 .cantitatea de lucrare. reprezentată de consumul de manoperă pentru reparaţii şi întreţienere. sau formaţia de muncitori în cazul instalaţiilor complexe). Mi corespunzătoare orelor de lucru.

Cc1 = OL ⋅ cc . Pentru calcul componenţelor relaţiei se pot folosi expresiile: d M d = N m ⋅ Oi = d N m ⋅ Q ⋅ NTU Kl ⋅ K p M s = NTM ⋅ Q 2.manopera consumată pentru transportul maşinii.consumul de manoperă pentru eventuala montare-demonatre a echipamentului sau a altor părţi ale utilajului în vederea transportului sau a altor părţi ale utilajului în vederea transportului sau schimbării echipamentului.4.coeficient de echivalenţă care ţine cont de numărul de maşini Ke echivalente corespunzător variantei tehnologice. lubrifianţilor şi materialelor de întreţinere Cc1 . cm = Ole ⋅ cm în care: pag. Costul unitar fizic (CTU ) costuri variabile (Cv ) costuri fixe echivalente (C F ) e e CTU = CV + C F a) Costuri variabile Prin costuri variabile se înţeleg acele costuri generate de folosirea utilajelor şi care depind de cantităţile de lucrări. Ci . reclamată de anumite condiţii de lucru).Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor M tr . respectiv de orele de închiriere realizate. costul manoperei necuprinsă în tariful de închiriere a utilajului (suplimentară. Aceste costuri se compun din: costul chiriei utilajului. costul combustibililor.3. Cm . Se poate scrie: Cv = Ci + Cc1 + Cm dar: Ci = Oi ⋅ tof . .130 . M md .

care se ia din catalogul de preţuri pentru indicatorul de norme de deviz corespunzător categoriei de lucrări în care este încadrat articolul de deviz. . cm = .norma tehnică de consum de manoperă suplimentară (necuprinsă în tariful de închiriere). NTM .orele de închiriere  Oi =    Ole   Kl ⋅ K p   toi Ole cc . îmbarcare-debarcare şi transport.orele de lucru efective. sunt costuri generate de folosirea utilajelor dar care nu depind de durata de închiriere şi respectiv de cantitatea de lucrări ci depind de numărul şi de tipul utilajelor folosite. cm CM S S CM . Deci: Cv = Oi ⋅ toi + OL ⋅ cc + Ole ⋅ cm sau   t c CV = Cle  ci + c + cm   K K   l p Kl Costurile fixe echivalente Costurile fixe C F . în lei/ UM R .131 .costul mediu orar al manoperei suplimentare. Costurile fixe sunt costuri pe utilaje implicate de operaţiunile de montare-demontare. pentru a dispune de un criteriu unitar de apreciere a eficienţei utilajelor. în om-ore/ UM R . în lei/oră. În cadrul cheltuielilor unitare nu se operează cu costurile fixe ci cu costurile fixe echivalente. . în lei/ore. NTM . Cheltuielile echivalente rezultă prin multiplicarea cheltuielilor fixe cu un coeficient de chivalenţă: e CF = CF ⋅ K e pag.costul mediu orar al consumului de combustibili lubrifianţi şi materiale de întreţinere. în lei/oră. precum şi de distanţele de transport de la bază la şantier. Pierderea cheltuielilor implicate de costurile fixe în cheltuielile unitare.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Oi .costul manoperei suplimentare. va fi mai mare sau mai mică funcţie de tipul dimensional şi productivitatea utilajului analizat.tariful orar de închiriere.

durata demontării. K e 2 = > 1. cheltuielile cu chiria pe perioada montării-demontării. Costul chiriei pe perioada montării-demontării se calculează cu relaţia: CiMD = ( Z M + Z D ) ⋅ 8 ⋅ tci în care: ZM ZD . în Kg combustibil convenţional/ UM R pentru stabilirea consumului specific de energie.norma de timp a utilajului cu capacitatea maximă dintre cele în care: NTU (cap. Ctr MD .4. E2 E3 cu capacităţile q1 < q2 < q3 şi normele de timp NTU 1 > NTU 2 > NTU 3 rezultă: K e1 = NTU 3 NTU 1 NTU 2 > 1. acest criteriu are importanţa cea mai mare.4. NTU 3 NTU 3 NTU 3 Cheltuielile fixe se compun din: cheltuielile de montare-demontare.132 . Ci cheltuielile cu transportul.max ) Ke . Calculul necesarului specific de energie şi resurse energetice ( Et ) În actuala conjunctură economică. lubrifianţi şi materiale de întreţinere şi se determină: în lei/h pentru stabilirea costurilor unitare. 2. C MD . pag. . Necesarul de energie este exprimat de fapt prin consumul de combustibili.) Exemplu: având trei excavatoare E1 . max) selectionate (NTU min .durata montării (conform normativ) exprimată în zile. în zile. dominată de criza mondială de energie.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Ke = NTU ⋅ i ≥1 NTU (cap. K e3 = = 1. C F = 2 CMD + CiMD + Ctr ( ) Costul montării demontării se ia din tarif. .coeficientul de echivalenţă.

necesarul indirect de energie.necesarul direct de energie.necesarul de energie pentru transport şi operaţii auxiliare transportului (montare-demontare. de un anumit tip.c.c. .consumul specific de combustibil convenţional corespunzător consumului de combustibil.4 sunt prezentate echivalenţele între principalele tipuri de combustibili şi lubrifianţi.necesarul total de energie şi resurse energetice.puterea calorică a combustibilului convenţional În tabelul 2.4 pag.echivalentul caloric al resursei energetice de tip 1.consumul orar de resurse energetice (combustibil. (coeficientul de transformare în combustibil convenţional K i = pci ) pcc pi pcc ( Pcc = 7000 Kcal / Kg ) . Necesarul direct de energie se determină cu relaţia: Ed = OL ⋅ ccc în care: OL ccc Kg. în Kg. în Kg/oră. îmbărcare-debarcare.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor ET Ed Ei . Dar: . lubrifianţi. . . lubrifianţi şi materiale de întreţinere.c./oră.c. în Kg c.c. utilizate la maşinile de construcţii şi combustibilul convenţional.. materiale de întreţinere).c. pentru reparaţii şi întreţinere zilnică.. în ore.c. în Kg c.numărul de ore de lucru. Etr .133 .c.puterea calorică a resursei energetice de tipul i. în ccc = ∑ ci ⋅ K i i =1 n în care: ci Ki . Tabel 2. . însoţire). pentru lucru. Kg.. .

Dicu Mihai

Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor

Echivalenţa calorică a combustibililor şi lubrifianţilor Nr. crt. Combustibil Denumire combustibil clasic UM energie Kg c.c./UM Uleiuri minerale Benzină Vaseline tehnice Motorine t t t t 2100 1670 1580 1580 kWh/UM 17100 13600 11400 12900 echivalent de

Necesarul indirect de energie este în funcţie de numărul de reparaţii de un anumit tip, efectuate între două reparaţii capitale:

Ei = f (nr.reparatii : I z , I p , RT , RC1 , RC2 , RK )
Determinarea lui Ei este destul de dificilă şi nu întotdeauna concretizată ceea ce face să nu se considere în studii. Se impune stabilirea unor indici de consum energetic pe tipuri de reparaţii. Necesarul de energie pentru transport se determină în funcţie de modul de transport şi numărul de mijloace de transport folosite, corespunzător tipului de maşini şi utilaje transportate. Pentru utilajele de construcţii care se deplasează prin autopropulsie se determină necesarul energetic cu relaţia:
Q Etr =

2D ⋅ cc vm
În cazul când efectuarea transportului implică şi mijloace auto de transport, necesarul de

energie al acestora se determină cu relaţia:
A Etr =

Pe ⋅ ccu 100
Pe
- parcursul echivalent realizat de mijlocul de transport, în Km

în care:

echivalenţi;

Ccu

- consumul specific normat de combustibili şi lubrifianţi, în Kg c.c./100

Km echivalenţi; În mod curent se poate scrie:

ccu = cm ⋅ γ m ⋅ K m + cu ⋅ γ u ⋅ K u
în care:
pag.134

Dicu Mihai

Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor

cm cu

- consumul mediu normat de motorină, în litri/100Km echivalenţi; - consumul mediu normat de ulei mineral, în litri/100Km echivalenţi;

γ m , γ u - densitatea motorinei, respectiv uleiului, în Kg/l;
K m , K u - echivalentul caloric al motorinei respectiv al uleiului.
Parcursul echivalent se determină cu relaţia simplificată:

Pe = 2 ⋅ D ⋅ Di
în care: - distanţa de transport, în Km; - coeficient care ţine seama de categoria de drum pe care se execută

D

Di

transportul (tabelul 2.5).

Tabelul 2.5 Valorile coeficienţilor de drum Categoria de drum I (N) II (K) III (T) IV (L) V (E) VI (H) Coeficient de drum, Di Notare valoare 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.6
pag.135

D1 D2 D3 D4 D5 D6

Dicu Mihai

Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor

În cazul participării la transport a mai multor mijloace de transport de tipuri diferite, se aplică relaţia generalizată:
A Etr =

Pe n ∑ mi ⋅ c1 cu 100 i =1 n
mi
- numărul de tipuri de mijloace de transport folosite; - numărul de mijloace de transport de un anumit tip (tipul i); - consumul specific normat de combustibili şi lubrifianţi, corespunzător

în care:

ccu

mijlocului de transport de tipul i , în kg c.c/100Km echivalenţi; Necesarul specific de energie se evaluează cu relaţia:

Esp =

ET Q
În funcţie de efectul economic preconizat a se obţine, prin aplicarea soluţiei de mecanizare,

2.4.5. Metoda multicriterială pentru selectarea soluţiilor tehnologice mecanizate la criteriile de selectare se utilizează rezultatul economic al procesului complex. Prin compararea acestora rezultă varianta de soluţie cea mai eficientă.

Fig. 2.3 – Echivalenţa tehnologică între variantele de mecanizare

Relaţia de calcul a normei specifice în cazul variantelor de procese complexe este următoarea:
pag.136

Dicu Mihai

Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor

 pi i   ∑ Vkj   n  n  k =1  ⋅ c = x ⋅ c Ni = ∑ p j ∑ ij j i j =1 j =1 i ∑Vkj
k =1

în care:

Ni
i Vkj

- norma specifică a procesului complex i ; - valoarea criteriului j ; pentru varianta cea mai eficientă de mecanizare

a procesului simplu K , din cadrul variantei de proces complex i

(i = 1...m; j = 1...n; k = 1... pi ) ;

xij m n
pi
complex.

- ponderea criteriului j în procesul complex i ; - numărul de variante de procese complexe; - numărul de criterii luate în consideraţie; - numărul de procese simple corespunzătoare fiecărei variante de proces

În diagramele din figura 2.4 se prezintă variaţia parametrilor criteriilor tehnico-economice prezentate pe tipuri de utilaje funcţie de productivitatea acestora şi cantitatea de lucrări executate.

pag.137

manopera specifică. C . consumul specific şi costurile aferente scad.productivitatea utilajului Se observă că atunci când productivitatea utilajului este mare. Esp .energia specifică.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Fig. În felul acesta rezultă parametrii adimensionali pentru numărul de maşini-zile.manoperă specifică. Se va alege varianta optimă ca valoare maximă a sumei coeficienţilor adimensionali aferenţi. Cu . 2. manopera specifică. În urma analizei parametrilor menţionaţi se determină coeficienţi de performanţă a unei variante de mecanizare în raport cu valoarea maximă a parametrului analizat. conform schemei de analiză prezentată în continuare.ore de lucru efectiv.cost unitar fizic.tipuri de utilaje. care se pot însuma pentru fiecare veriantă de mecanizare în parte.138 . B. chiar şi la o cantitate mare de lucrări executate.4 – Diagrame de variaţie a valorilor criteriilor tehnico-economice A. costuri specifice şi energia totală consumată. Metoda multicriterială pentru selectarea soluţiilor tehnologice de mecanizare pag. Ole . t N sp . P .

∑ 2.139 .Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Criteriu tehnico economic Varianta (Vi ) Vmax 1 2 3 Xi = 1 Vi Vmax 2 3 N mz M sp CTU Et Vapt = min (∑1. ∑ 3) pag.

1%.1). umezirea şi amestecarea la umed. Fig. fărmiţarea în granule sub 5mm.1 Execuţia asizelor stabilizate cu ciment Execuţia unui strat rutier de fundaţie stabilizat cu ciment comportă următoarele operaţii: aprovizionarea şi ameliorarea materialului. pag. pentru a se compensa pierderile de ciment inerente la punerea în operă.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor CAPITOLUL 3 TEHNOLOGIA ASIZELOR STABILIZATE ÎN FUNDAŢII RUTIERE Valoarea cantităţii de liant necesară stabilizării materialului. efectuat de către laboratoare de şantier dotate cu aparatură şi personal calificat. în mişcare şi în staţii centrale fixe. Ca metode de execuţie se folosesc amestecarea pe loc. răspândirea cimentului şi amestecarea la uscat. 3.. nivelarea la profil a materialului.140 . Se recomandă ca pe şantier să se sporească dozajul de ciment stabilit în laborator. cu 0.5 . Prin metoda amestecării pe loc toate operaţiile de stabilizare sunt executate de unul sau mai multe utilaje care efectuează treceri succesive peste materiale fără a le ridica de pe platforma drumului (fig. se determină în laborator funcţie de caracteristicile fizico-mecanice obţinute pe epruvete. compactarea şi protejarea stratului imediat după execuţie pentru asigurarea unor condiţii favorabile de întărire a cimentului..1 . Executarea în bune condiţii a fundaţiilor rutiere stabilizate cu ciment reclamă un control permanent. în funcţie de metoda de execuţie. 3. 3.Combină pentru stabilizarea pământului prin executarea amestecului pe loc.

fărmiţarea şi compactarea se fac separat. Materialul astfel pregătit se aşterne din nou pe platformă şi se repartizează uniform. În metoda amestecării în staţii fixe (fig.2 .Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Metoda bazată de amestecarea în mişcare necesită un malaxor mobil care se deplasează pe platforma drumului şi execută operaţia de amestecare a materialului cu cimentul şi apa (fig.calibru pentru dozarea agregatelor. Această metodă se aplică în cazul când stabilizarea se face cu materiale de aport dintr-un zăcământ din apropierea drumului.3). 3 . Prin această metodă se asigură o omogenizare mai bună a amestecului decât prin metoda precedentă. 8 .2).scarificator.alimentator. scarificarea.elevator cu cupe. Fig. 3. materialul este preparat în staţii de malaxare instalate în apropierea locului de extragere a agregatelor şi trasportat pe şosea unde se întinde la profil şi se compactează. De obicei. 4 . 3. 5 .Utilaj pentru executarea amestecului în mişcare 1 . în care se face amestecul cu cimentul şi apa necesare.malaxor. 3. 2 . 7 .Prepararea amestecului în staţii fixe pag. 3.aprovizionarea cu apă Materialele de pe platformă sunt adunate într-un cordon axial.tractor. din care este alimentat malaxorul.pulverizarea liantului.141 . Fig.3 . 6 .

Sarificarea se execută cu scarificatoare montate pe cilindri compresori sau pe un greder şi se face pe adâncimea necesară pentru a se obţine cantitatea de material cerută de realizarea stratului cu grosimea prescrisă.5 .Repartizator de ciment. Adăugarea şi răspândirea cimentului se fac cu mijloace mecanice. Fig. 3.malaxor xu palete.elevator cu cupe. greder sau cu freze rutiere care asigură o calitate ridicată (fig.4). În desfăşurarea procesului tehnologic trebuie respectate cu stricteţe cotele în profil transversal şi longitudinal. pentru uniformizarea gradului de umiditate.6% sub limita de fărmiţare. trebuie să fie peste 55%.buncăr de agregate. tractat pag.. O deosebită atenţie se va da aducerii la profil şi compactării patului drumului înainte de începerea lucrărilor de stabilizare. Gradul de fărmiţare al amestecului..introducerea liantului.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor 1 .4 . 3. 3. Fragmentele şi bulgării cu dimensiuni peste cele admise se îndepărtează de pe partea carosabilă. Fărmiţarea materialului se poate face cu grape cu discuri. 2. 3. folosind repartizatoare adaptabile la autocamioanele ce transportă cimentul în vrac (fig. Fig.5).142 . 3 . 4 . definit în raport cu procentul de material care trece prin ciurul de 5 mm.Schema unei freze rutiere Fărmiţarea se poate efectua cu uşurinţă dacă umiditatea materialului este de 4. Stropirea materialului se face cu o zi înainte.

. la reducere a investiţiilor de ordinul a 30. se dă modul de alcătuire a unui sistem rutier cu fundaţie din asize stabilizate. Pentru a se obţine gradul de compactare prescris... pag. În figura 3.40% şi care măresc capacitatea portantă a sistemelor rutiere şi le asigură o stabilitate mai bună la acţiunea factorilor climatici. Această operaţie trebuie făcută cu deosebită grijă deoarece corectarea denivelărilor după compactare este foarte dificilă. Straturile stabilizate cu ciment trebuie protejate după execuţie cel puţin 7 zile prin: acoperirea cu un strat de nisip de 1. se fac pe şantier mai multe încercări de probă cu utilajul ce va fi folosit şi se stabileşte numărul de treceri necesare în condiţiile de lucru efective de pe şantier. care conduc la o micşorare considerabilă a volumului transporturilor de materiale necesare. Operaţia de compactare trebuie să fie terminată înainte ca cimentul să facă priză. Umezirea materialului se face prin stropiri cu autocisterne... În cazul când se execută mai multe straturi suprapuse. Umiditatea realizată trebuie să fie cât mai apropiată de umiditatea optimă necesară pentru compactare.. Lungimea tronsonului ce se execută zilnic se stabileşte în funcţie de capacitatea utilajului şi de numărul de muncitori aşa fel încât toate operaţiile de execuţie să fie terminate în cursul unei zile de lucru. după cel mult 6 ore de la introducerea cimentului în amestec. aşternerea stratului superior se face imediat după terminarea compactării stratului inferior pentru a se realiza o bună legătură între straturi. Compactitatea realizată efectiv în lucrare trebuie să fie cel puţin 95% din compactarea maximă stabilită în laborator. se iau probe pentru confecţionarea apruvetelor necesare încercărilor de control efectuate în laborator. stratul stabilizat cu ciment trebuie să fie gata executat. Pentru fiecare tip de material pus în operă se stabilesc în prealabil condiţiile de compactare.. Amestecare se continuă până la introducerea cimentului pe toată grosimea stratului şi obţinerea unei culori uniforme. Cele mai bune rezultate le dau compactoarele cu pneuri.143 . Nivelarea la profil a materialului se face cu grederul şi se verifică cu şabloane.2 cm grosime şi prin stropirea de câteva ori pe zi cu apă. Tronsonul executat este închis pentru circulaţie în perioada de protejare ulterioară. Straturile rutiere stabilizate cu ciment au după compactare o grosime de 10. După ce omogenizarea amestecului este perfectă. Datele statistice atât din ţară cât şi de peste hotare scot în evidenţă eficienţa economică a fundaţiilor din pămât stabilizat cu ciment. stropirea suprafeţei cu un liant bituminos la rece pentru formarea unei pelicule care să împiedice evaporarea apei din materialul stabilizat. În general.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Amestecarea la uscat a cimentului cu materialul de stabilizat se face cu aceleaşi utilaje ca la operaţia de fărâmiţare. după fiecare stropire urmând o amestecare la umed.6.15cm.

15 cm.beton asfaltic 3. În cazul realizării unor straturi inferioare de fundaţie. devin mai puţin avide de apă şi mai lucrabile. Stabilizarea cu var a pământurilor poate fi folosită în următoarele domenii: la îmbunătăţirea capacităţii portante a pământului din patul căii. Pământurile tratate cu var îşi modifică plasticitatea. balasturile argiloase. la degresarea pământurilor argiloase şi la neutralizarea unor pământuri acide. În cazul ameliorării părţii superioare a terasamentelor care conlucrează cu sistemul rutier la preluarea încărcărilor. Mijloacele de execuţie la stabilizarea cu var nu diferă de cele folosite la sabilizarea pământurilor cu ciment.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Fig.Drum cu asize stabilizate 1 . În felul acesta. 2 .. aflate în platforma drumului sau în zonele învecinate. grosimea stratului stabilizat este de 10.144 . Se pot stabiliza cu var pământurile prăfoase şi argiloase.6 . Stabilirea dozajului de var se face prin încercări de laborator şi depinde de rolul pe care-l îndeplineşte stratul stabilizat cu var. În figura 3. doajele de Ca (OH ) 2 variază între 2 şi 6% din greutatea uscată a pământului.pământ stabilizat cu ciment. se pot compacta şi capătă o capacitate portantă sporită şi mult mai stabilă. cele mai active din punct de vedere chimic sunt argilele montmorillonitice. dozajele de Ca (OH ) 2 variază între 6 şi 10% din greutatea uscată a pământului.2 . 3. la realizarea de straturi de fundaţie puţin sensibile la variaţiile de umiditate. la tratarea prealabilă a pământului cu conţinut de humus în vederea stabilizării cu ciment. pag.7 se prezintă schema tehnologică de lucru în cazul stabilizării pământului cu lianţi. 3 . mai ales atunci când se lucrează în perioadele sezoniere cu umiditate excesivă sau când pământul este foarte sensibil la apă.binder..Stabilizarea pământurilor cu var [3] Stabilizarea cu var serveşte la uscarea pământurilor supraumezite.

pag.145 .Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Îantierele trebuie înzestrate cu laboratoare care să poată exercita un control permanent al lucrărilor.

Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate \n construc]ia drumurilor 1 2 3 4 5 6 7 FAZA TEHNOLOGICĂ OPERAŢIA EXECUTATĂ UTILAJUL FOLOSIT SHEMA TEHNOLOGICĂ DE LUCRU STABILIZAREA CU VAR A PATULUI DRUMULUI (PĂMÂNT ARGILOS) SCARIFICAREA MECANICĂ BULDOZER SCARIFICATOR CICLIC LONGITUDINAL MĂRUNŢIRE PĂMÂNT GRAPE TRACTATE CICLIC LONGITUDINAL DESCĂRCARE VAR CAMION DESCĂRCARE SACI VAR ÎN LUNGUL DRUMULUI FUNCŢIE DOZAJ % DE AMESTECARE VAR GRAPE TRACTATE CICLIC LONGITUDINAL NIVELARE PROFILARE AUTOGREDER UMECTARE AUTOCISTERNĂ CICLIC LONGITUDINAL COMPACTARE CILINDRU COMPACTOR ZIG-ZAG LONGITUDINAL ZIG-ZAG LONGITUDINAL .

Ca suprafeţe hidrofobizate se utilizează diferite amine şi săruri de amoniu. Liantul măreşte gradul de impermeabilitate şi coeziune pământului şi-i reduce sensibilitatea faţă de apă. căile de acces la diverse obiective etc. aşa cum sunt: şoselele cu trafic uşor şi redus. trebuie să aibă un indice de plasticitate redus. fie creşterea coeziunii. distilarea lemnului de brad. fără însă a depăşi 2/3 din grosimea stratului ce se execută. 3.8 . formând astfel o peliculă care transformă particulele lamelare de argilă hidrofilă în particule hidrofobizate. o substanţă preparată prin pag. argila se amestecă cu monomerii care vor da polimerul. piatră spartă nesortată cu granulă până la 60mm. Fig.3 Stabilizarea cu lianţi bituminoşi Stabilizarea cu bitum se aplică pământurilor necoezive sau cu o coeziune redusă. care pot fi foarte bine fărâmiţate şi malaxate. Se recomandă folosirea de materiale cu granulozitate continuă. mai mic sau egal 3.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor 3. De asemenea se pot folosi în acest scop gudroanele care conţin ca substanţe tensioactive acizi asfaltogeni. Prin operaţia de stabilizare chimică a pământurilor din patul căii se urmăreşte fie hidrofobizarea. pistele pentru avioane grele.8). Stabilizarea chimică [3] Problema stabilizării chimice a pământurilor s-a pus încă de multă vreme pentru o serie de lucrări mai puţin solicitate.4. balasturi. rezultate foarte bune dă vinsolul. În acest scop. Stabilizarea prin hidrofobizare a argilei se realizează prin amestecarea ei intimă cu substanţe tensioactive care se absorb preferenţial pe suprafaţa particulelor de pământ. cu un procent mic de părţi fine şi cu limite de granulozitate foarte înguste (fig.Limitele de granulozitate ale pământului la stabilirea cu lianţi bituminoşi Pământul cu 10%. Se pot folosi materiale ca: nisipuri. experimentările făcute în ultimele decenii au dovedit că pământurile de orice fel pot fi stabilizate cu produse din polimeri. La tratarea pământurilor argiloase. Pe de altă parte. iar procesul de policondensare se continuă după punerea în lucrarea a argilei.120 . 3.

Straturi de fundaţie nerigide Comportarea unui sistem rutier depinde într-o mare măsură de portanţa patului căii şi de fundaţie. pământul din zona drumului etc. Pentru tratarea nisipurilor prăfoase sunt recomandate în special răşinile ureoformaldehidice. Acesta oferă posibilitatea folosirii la scară largă şi la un cost cât mai redus a unei game întinse de materiale locale cum sunt: balastul.121 . precum şi de considerente economice. La alcătuirea şi dimensionarea straturilor de fundaţie se ţine seama de următorii factori: caracteristicile traficului. Încercările au fost făcute cu amestecurile de anilină-furfurol şi rezorcină-aldehidă formică. pentru că fracţiunea argiloasă a pământurilor diferă foarte mult nu numai de la o zonă la alta. Deoarece sub încărcările date de trafic. Alegera unuia din procedeele de stabilizare depinde de felul de comportare a argilei. Se folosesc acolo unde materialul se poate procura cu uşurinţă. ţinând seama de faptul că în lucrările de volum mare nu pot fi utilizaţi agenţi de stabilizare scumpi. piatra spartă.6. Trebuie de asemenea menţionat că tratarea chimică nu se poate aplica fără cercetări prealabile. Ele au o mare răspândire în tehnica rutieră. Fundaţii de piatră Fundaţiile de piatră sunt rezistente şi durabile. tipul de sistem rutier adoptat şi materialele locale de care se dispune. natura şi starea fizică a pământului din patul şoselei. pe când răşinile melamino-formaldehidice şi amestecurile furfurol-anilină se pot folosi atât pentru pământuri coezive. nefiind influenţate de variaţiile de umiditate. deşeurile de carieră. 3. dar costul lor este ridicat. fundaţiile por fi executate din materiale cu rezistenţe crescătoare de la pat spre suprafaţa sistemului. cât şi necoezive. de la un strat la altul. În general. ci chiar în aceeaşi zonă. la lucrările cu volum redus etc.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor formând în masa ei un schelet rezistent şi hidrofob. în scopul măririi coeziunii pământurilor nisipoase se folosesc răşinile epoxidice care au avantajul că se întăresc repede. Mai prezintă avantajul că se pot executa şi pe timp de iarnă. pag. Se caută ca prin modul de execuţie şi tratare a acestor materiale să se obţină straturi rutiere stabile la acţiunea factorilor climatici şi de trafic şi care să se preteze la o execuţie mecanizată. la lărgirea drumurilor existente. eforturile unitare care iau naştere într-un sistem rutier descresc cu adâncimea.

cu putere aglomerată. iar partea reutilizabilă poate servi la completarea denivelărilor rămase şi la reîncărcarea şoselei până la obţinerea profilului prescris. împietruirile existente vor fi mai întâi scarificate pe o adâncime de cel puţin 5 cm. Grosimea minimă a stratului. Dimensiunea maximă a pietrelor din balast va fi de la 60mm. care se cilindrează. până când piatra se încleştează bine şi nu mai joacă sub talpă în timpul mersului. Se nivelează la şablon. se poate folosi şi sortul 80/125mm. Pentru aceasta balastul trebuie să prezinte o ascensiune capilară cuprinsă între 12 şi 36 cm. După ce se aşterne în şablon în grosime cât mai uniformă. Este de observat că această scarificare să se facă pe adâncimea strict necesară. După aceea se aşterne treptat piatra de împănare 16/25mm. împreună cu materialul existent. Fundaţie cu împietruire existentă În vederea utilizării lor ca fundaţii. execuţia se face în două straturi. sortul 63/90mm se cilindrează la uscat. este egală cu 15 cm înainte de cilindrare. După cilindrare. la început cu un compresor de 120 kN. Dacă piatra provine din roci mai slabe. Se execută la fel ca şi macadamul ordinar. Înnoroirea se face cu materiale de agregaţie. observând ca piatra să nu sfărâme. în cantitate de 20Kg/m2.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Fundaţii de balast Balastul trebuie să aibă o granulozitate continuă. Materialul rezultat din scarificare se triază la ciur. în mai multe reprize. Materialul mărunt se va utiliza şi la completarea acostamentelor. se udă şi se cilindrează. fundaţiile de balast se lasă sub circulaţie pentru consolidare timp de cel puţin două luni.122 . Dacă este nevoie de o grosime mai mare. grosimea necesară pentru fundaţie. corespunzătoare aproximativ dimensiunii medii a materialului din împietruire. Cilindrarea se consideră eficientă dacă se face pe o grosime de cel mult 12 cm. iar apoi cu un compresor de 120kN. Fundaţie de piatră spartă Se execută cu piatra spartă de 63/90mm. Balastul se aşterne direct pe patul drumului. Ca material de agregaţie se poate întrebuinţa şi nisip grăunţos. În general grosimea materialului de pag. fără a se depăşi jumătate din adâncimea gropilor formate sub circulaţie în împietruire. Executarea fundaţiilor de balast se recomandă să preceadă aplicarea îmbrăcăminţii cu o campanie de lucru. Se aşterne apoi cantitatea necesară de balast sau piatră spartă spre a asigura. precum şi o cantitate suficientă de părţi fine. fără intermediul unui substrat de nisip. Materialul mărunt se va utiliza la completarea denivelărilor rămase şi la reîncărcarea şoselei până la obţinerea profilului prescris. admiţând două rânduri de pietre suprapuse.

3. Se recomandă ca materialele pietroase adăugate să nu fie de calitate inferioară faţă de cele existente în împietruire. Fig. cu funcţia de strat filtrant. După împănare.. Cantitatea de nisip ca fi limitată. cu rosturile stârnse şi bine ţesute şi cu lungimea perpendicular pe axa drumului.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor completare nu poate fi mai mică decât dimensiunea maximă a pietrei întrebuinţate. La margine se aşează pietrele cu dimensiuni mai mari. După aşternerea materialului. blocajul se desface şi apoi se reface numai după corectarea şi asanarea patului drumului. astfel încât capetele tuturor pietrelor să rămână libere.123 . una lângă alta cu vârfurile în sus. Nu se admit nici împrăştierea acestui material cu lopata şi nici completarea cu materiale mărunte. Dacă la cilindrare apar tasări mari. Pietrele care nu se pot aşeza bine vor fi cioplite sumar cu ciocanul la faţa locului. se răspândeşte nisip cuarţos care se introduce cu periile în rosturile blocajului. Odată cu cilindrarea blocajului se vor cilindra şi acostamentele. Fundaţie din blocaj Blocajul se excută cu piatră brută de carieră sau cu bolovani de râu.18cm. 3 – piatră spartă de egalizare După ce se întinde stratul de nisip.9). 2 – nisip pilonat. Suprafaţa blocajului nu trebuie să prezinte abateri mai mari de 2cm faţă de cota prescrisă. În timpul cilindrării. blocajul se cilindrează uşor. acesta se cilindrează ca şi la fundaţiile din balst sau piatră spartă. se va putea intercala un substrat de balast de 6 cm grosime. Aceste porţiuni se vor reface.9 – Strat de fundaţie de blocaj 1 – piatră brută. având înălţimea 14. aşa încât să nu se mişte când calcă pe ele. Alicăria rezultată serveşte la umplerea golurilor dintre pietre. pag. se aşează cu mâna pietrele. 3.. Când grosimea materialului care se completează este de peste 12cm. Împănarea pietrei brute ca alicărie trebuie făcută prin batere cu ciocanul. Blocurile se şează într-un substrat de nisip minimum 8 cm grosime (fig.

se împănează şi se înnoroieşte după aceleaşi reguli ca şi în cazul fundaţiei de macadam.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Pe blocajul gata cilindrat se aşterne un strat de egalizare din piatră spartă în grosime de cel puţin 6 cm. care se cilindrează. pag. În continuare se prezintă schema tehnologică de lucru folosită la execuţia unui strat de fundaţie rutier executat din materiale granulare nelegate în lianţi.124 .

CORDOANE LONGITUDINALE AUTOGREDER CILINDRU COMPACTOR AUTOBASCUL. AUTOGREDER AUTOCISTERNĂ CILINDRU COMPACTOR ZIG-ZAG LONGITUDINAL ZIG-ZAG LONGITUDINAL CICLIC LONGITUDINAL CICLIC LONGITUDINAL ZIG-ZAG LONGITUDINAL CORDOANE LONGITUDINALE CICLIC LONGITUDINAL .Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor FAZA TEHNOLOGICĂ OPERAŢIA EXECUTATĂ EXECUŢIA STRATURILOR DIN AGREGATE PENTRU FUNDAŢII RUTIERE NIVELAREA PAT CALE COMPACTARE DESCĂRCARE CORDOANE NIVELARE PROFILARE AUTOCISTERNĂ UMECTARE COMPACTARE DESCĂRCARE CORDOANE AGREGAT NIVELARE PROFILARE UMECTARE COMPACTA RE UTILAJUL FOLOSIT SHEMA TEHNOLOGICĂ DE LUCRU BULDOZER CILINDRU COMPACTOR SUBSTRAT AUTOBASC.

Prin metoda amestecării pe loc toate operaţiile de stabilizare sunt executate de unul sau mai multe utilaje care efectuează treceri succesive peste materiale fără a le ridica de pe platforma drumului (fig. Executarea în bune condiţii a fundaţiilor rutiere stabilizate cu ciment reclamă un control permanent. pentru a se compensa pierderile de ciment inerente la punerea în operă. răspândirea cimentului şi amestecarea la uscat. 3. în mişcare şi în staţii centrale fixe.5 . pag..1 Execuţia asizelor stabilizate cu ciment Execuţia unui strat rutier de fundaţie stabilizat cu ciment comportă următoarele operaţii: aprovizionarea şi ameliorarea materialului. umezirea şi amestecarea la umed. se determină în laborator funcţie de caracteristicile fizico-mecanice obţinute pe epruvete. nivelarea la profil a materialului. Se recomandă ca pe şantier să se sporească dozajul de ciment stabilit în laborator. efectuat de către laboratoare de şantier dotate cu aparatură şi personal calificat. fărmiţarea în granule sub 5mm. 1%. cu 0.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor CAPITOLUL 3 TEHNOLOGIA ASIZELOR STABILIZATE ÎI FUNDAŢII RUTIERE Valoarea cantităţii de liant necesară stabilizării materialului. 3.. compactarea şi protejarea stratului imediat după execuţie pentru asigurarea unor condiţii favorabile de întărire a cimentului. Ca metode de execuţie se folosesc amestecarea pe loc.113 .1). în funcţie de metoda de execuţie.

8 . Fig. materialul este preparat în staţii de malaxare instalate în apropierea locului de extragere a agregatelor şi trasportat pe şosea unde se întinde la profil şi se compactează. din care este alimentat malaxorul. scarificarea.elevator cu cupe. în care se face amestecul cu cimentul şi apa necesare.Utilaj pentru executarea amestecului în mişcare 1 . Prin această metodă se asigură o omogenizare mai bună a amestecului decât prin metoda precedentă.tractor.2 . 2 . 6 .2). 4 . Această metodă se aplică în cazul când stabilizarea se face cu materiale de aport dintr-un zăcământ din apropierea drumului.malaxor. 5 .Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Fig. De obicei.1 . Metoda bazată de amestecarea în mişcare necesită un malaxor mobil care se deplasează pe platforma drumului şi execută operaţia de amestecare a materialului cu cimentul şi apa (fig. fărmiţarea şi compactarea se fac separat.pulverizarea liantului. 3.Combină pentru stabilizarea pământului prin executarea amestecului pe loc. Materialul astfel pregătit se aşterne din nou pe platformă şi se repartizează uniform.alimentator.calibru pentru dozarea agregatelor.114 . În metoda amestecării în staţii fixe (fig.3). 3. 3.aprovizionarea cu apă Materialele de pe platformă sunt adunate într-un cordon axial. 3 . 3.scarificator. 7 . pag.

elevator cu cupe.. Fărmiţarea materialului se poate face cu grape cu discuri. Fragmentele şi bulgării cu dimensiuni peste cele admise se îndepărtează de pe partea carosabilă.buncăr de agregate. pag. trebuie să fie peste 55%.3 .4 . În desfăşurarea procesului tehnologic trebuie respectate cu stricteţe cotele în profil transversal şi longitudinal. pentru uniformizarea gradului de umiditate.malaxor xu palete. Stropirea materialului se face cu o zi înainte. 2.115 . 3. O deosebită atenţie se va da aducerii la profil şi compactării patului drumului înainte de începerea lucrărilor de stabilizare. 3.Prepararea amestecului în staţii fixe 1 . definit în raport cu procentul de material care trece prin ciurul de 5 mm..Schema unei freze rutiere Fărmiţarea se poate efectua cu uşurinţă dacă umiditatea materialului este de 4.6% sub limita de fărmiţare.introducerea liantului. Fig. 3 . greder sau cu freze rutiere care asigură o calitate ridicată (fig.4). 3.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Fig. Gradul de fărmiţare al amestecului. 4 . Sarificarea se execută cu scarificatoare montate pe cilindri compresori sau pe un greder şi se face pe adâncimea necesară pentru a se obţine cantitatea de material cerută de realizarea stratului cu grosimea prescrisă.

Fig. după fiecare stropire urmând o amestecare la umed. După ce omogenizarea amestecului este perfectă. În general.. Straturile stabilizate cu ciment trebuie protejate după execuţie cel puţin 7 zile prin: pag. Operaţia de compactare trebuie să fie terminată înainte ca cimentul să facă priză. Umezirea materialului se face prin stropiri cu autocisterne. Pentru fiecare tip de material pus în operă se stabilesc în prealabil condiţiile de compactare. Umiditatea realizată trebuie să fie cât mai apropiată de umiditatea optimă necesară pentru compactare.5).Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Adăugarea şi răspândirea cimentului se fac cu mijloace mecanice. Pentru a se obţine gradul de compactare prescris. se iau probe pentru confecţionarea apruvetelor necesare încercărilor de control efectuate în laborator.5 . Nivelarea la profil a materialului se face cu grederul şi se verifică cu şabloane. stratul stabilizat cu ciment trebuie să fie gata executat.Repartizator de ciment. Această operaţie trebuie făcută cu deosebită grijă deoarece corectarea denivelărilor după compactare este foarte dificilă. În cazul când se execută mai multe straturi suprapuse. Straturile rutiere stabilizate cu ciment au după compactare o grosime de 10. Amestecare se continuă până la introducerea cimentului pe toată grosimea stratului şi obţinerea unei culori uniforme.15cm. aşternerea stratului superior se face imediat după terminarea compactării stratului inferior pentru a se realiza o bună legătură între straturi. tractat Amestecarea la uscat a cimentului cu materialul de stabilizat se face cu aceleaşi utilaje ca la operaţia de fărâmiţare.116 . după cel mult 6 ore de la introducerea cimentului în amestec. Cele mai bune rezultate le dau compactoarele cu pneuri. 3. 3. se fac pe şantier mai multe încercări de probă cu utilajul ce va fi folosit şi se stabileşte numărul de treceri necesare în condiţiile de lucru efective de pe şantier. folosind repartizatoare adaptabile la autocamioanele ce transportă cimentul în vrac (fig.. Compactitatea realizată efectiv în lucrare trebuie să fie cel puţin 95% din compactarea maximă stabilită în laborator.

.. se dă modul de alcătuire a unui sistem rutier cu fundaţie din asize stabilizate. Datele statistice atât din ţară cât şi de peste hotare scot în evidenţă eficienţa economică a fundaţiilor din pămât stabilizat cu ciment.beton asfaltic 3.117 .40% şi care măresc capacitatea portantă a sistemelor rutiere şi le asigură o stabilitate mai bună la acţiunea factorilor climatici. care conduc la o micşorare considerabilă a volumului transporturilor de materiale necesare. la degresarea pământurilor argiloase şi la neutralizarea unor pământuri acide. În figura 3. - Tronsonul executat este închis pentru circulaţie în perioada de protejare ulterioară. În figura 3. 3. Pământurile tratate cu var îşi modifică plasticitatea. Stabilizarea cu var a pământurilor poate fi folosită în următoarele domenii: pag.2 .6.pământ stabilizat cu ciment.6 .Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor - acoperirea cu un strat de nisip de 1.. În felul acesta.2 cm grosime şi prin stropirea de câteva ori pe zi cu apă.binder.Stabilizarea pământurilor cu var [3] Stabilizarea cu var serveşte la uscarea pământurilor supraumezite.. 2 . la reducere a investiţiilor de ordinul a 30. Lungimea tronsonului ce se execută zilnic se stabileşte în funcţie de capacitatea utilajului şi de numărul de muncitori aşa fel încât toate operaţiile de execuţie să fie terminate în cursul unei zile de lucru.7 se prezintă schema tehnologică de lucru în cazul stabilizării pământului cu lianţi.Drum cu asize stabilizate 1 . stropirea suprafeţei cu un liant bituminos la rece pentru formarea unei pelicule care să împiedice evaporarea apei din materialul stabilizat.. Fig. devin mai puţin avide de apă şi mai lucrabile. se pot compacta şi capătă o capacitate portantă sporită şi mult mai stabilă. 3 .

. Mijloacele de execuţie la stabilizarea cu var nu diferă de cele folosite la sabilizarea pământurilor cu ciment. mai ales atunci când se lucrează în perioadele sezoniere cu umiditate excesivă sau când pământul este foarte sensibil la apă. Se pot stabiliza cu var pământurile prăfoase şi argiloase. În cazul ameliorării părţii superioare a terasamentelor care conlucrează cu sistemul rutier la preluarea încărcărilor. - la realizarea de straturi de fundaţie puţin sensibile la variaţiile de umiditate. doajele de Ca (OH ) 2 variază între 2 şi 6% din greutatea uscată a pământului. aflate în platforma drumului sau în zonele învecinate. Îantierele trebuie înzestrate cu laboratoare care să poată exercita un control permanent al lucrărilor.. dozajele de Ca (OH ) 2 variază între 6 şi 10% din greutatea uscată a pământului. pag. balasturile argiloase. cele mai active din punct de vedere chimic sunt argilele montmorillonitice.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor - la îmbunătăţirea capacităţii portante a pământului din patul căii.15 cm. la tratarea prealabilă a pământului cu conţinut de humus în vederea stabilizării cu ciment. Stabilirea dozajului de var se face prin încercări de laborator şi depinde de rolul pe care-l îndeplineşte stratul stabilizat cu var. În cazul realizării unor straturi inferioare de fundaţie.118 . grosimea stratului stabilizat este de 10.

Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate \n construc]ia drumurilor 1 2 3 4 5 6 7 FAZA TEHNOLOGICĂ OPERAŢIA EXECUTATĂ UTILAJUL FOLOSIT SHEMA TEHNOLOGICĂ DE LUCRU SCARIFICAREA MECANICĂ BULDOZER SCARIFICATOR CICLIC LONGITUDINAL STABILIZAREA CU VAR A PATULUI DRUMULUI (PĂMÂNT ARGILOS) MĂRUNŢIRE PĂMÂNT GRAPE TRACTATE CICLIC LONGITUDINAL DESCĂRCARE SACI VAR ÎN LUNGUL DRUMULUI FUNCŢIE DE DOZAJ % DESCĂRCARE VAR CAMION AMESTECARE VAR GRAPE TRACTATE CICLIC LONGITUDINAL NIVELARE PROFILARE AUTOGREDER UMECTARE AUTOCISTERNĂ CICLIC LONGITUDINAL COMPACTARE CILINDRU COMPACTOR ZIG-ZAG LONGITUDINAL ZIG-ZAG LONGITUDINAL .

argila se amestecă cu monomerii pag. Ca suprafeţe hidrofobizate se utilizează diferite amine şi săruri de amoniu. Pe de altă parte. aşa cum sunt: şoselele cu trafic uşor şi redus. Prin operaţia de stabilizare chimică a pământurilor din patul căii se urmăreşte fie hidrofobizarea. care pot fi foarte bine fărâmiţate şi malaxate. balasturi.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor 3. fie creşterea coeziunii. Fig. Se recomandă folosirea de materiale cu granulozitate continuă. Liantul măreşte gradul de impermeabilitate şi coeziune pământului şi-i reduce sensibilitatea faţă de apă. Stabilizarea prin hidrofobizare a argilei se realizează prin amestecarea ei intimă cu substanţe tensioactive care se absorb preferenţial pe suprafaţa particulelor de pământ. mai mic sau egal cu 10%. De asemenea se pot folosi în acest scop gudroanele care conţin ca substanţe tensioactive acizi asfaltogeni. 3. 3. experimentările făcute în ultimele decenii au dovedit că pământurile de orice fel pot fi stabilizate cu produse din polimeri.4. formând astfel o peliculă care transformă particulele lamelare de argilă hidrofilă în particule hidrofobizate. căile de acces la diverse obiective etc.Limitele de granulozitate ale pământului la stabilirea cu lianţi bituminoşi Pământul trebuie să aibă un indice de plasticitate redus. distilarea lemnului de brad. Stabilizarea chimică Problema stabilizării chimice a pământurilor s-a pus încă de multă vreme pentru o serie de lucrări mai puţin solicitate. o substanţă preparată prin . cu un procent mic de părţi fine şi cu limite de granulozitate foarte înguste (fig.120 rezultate foarte bune dă vinsolul. pistele pentru avioane grele. La tratarea pământurilor argiloase.8). Se pot folosi materiale ca: nisipuri.8 . În acest scop. 3. fără însă a depăşi 2/3 din grosimea stratului ce se execută. piatră spartă nesortată cu granulă până la 60mm.3 Stabilizarea cu lianţi bituminoşi Stabilizarea cu bitum se aplică pământurilor necoezive sau cu o coeziune redusă.

ci chiar în aceeaşi zonă.121 . Se folosesc acolo unde materialul se poate procura cu uşurinţă. pământul din zona drumului etc.6. dar costul lor este ridicat. deşeurile de carieră. pe când răşinile melamino-formaldehidice şi amestecurile furfurol-anilină se pot folosi atât pentru pământuri coezive. Pentru tratarea nisipurilor prăfoase sunt recomandate în special răşinile ureoformaldehidice. iar procesul de policondensare se continuă după punerea în lucrarea a argilei. fundaţiile por fi executate din materiale cu rezistenţe crescătoare de la pat spre suprafaţa sistemului. precum şi de considerente economice. pag. În general. Se caută ca prin modul de execuţie şi tratare a acestor materiale să se obţină straturi rutiere stabile la acţiunea factorilor climatici şi de trafic şi care să se preteze la o execuţie mecanizată. Acesta oferă posibilitatea folosirii la scară largă şi la un cost cât mai redus a unei game întinse de materiale locale cum sunt: balastul. La alcătuirea şi dimensionarea straturilor de fundaţie se ţine seama de următorii factori: caracteristicile traficului. piatra spartă. eforturile unitare care iau naştere într-un sistem rutier descresc cu adâncimea. Trebuie de asemenea menţionat că tratarea chimică nu se poate aplica fără cercetări prealabile. Deoarece sub încărcările date de trafic. 3. Încercările au fost făcute cu amestecurile de anilină-furfurol şi rezorcină-aldehidă formică. de la un strat la altul. Alegera unuia din procedeele de stabilizare depinde de felul de comportare a argilei. tipul de sistem rutier adoptat şi materialele locale de care se dispune. la lucrările cu volum redus etc. în scopul măririi coeziunii pământurilor nisipoase se folosesc răşinile epoxidice care au avantajul că se întăresc repede.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor care vor da polimerul. Fundaţii de piatră Fundaţiile de piatră sunt rezistente şi durabile. natura şi starea fizică a pământului din patul şoselei. cât şi necoezive. ţinând seama de faptul că în lucrările de volum mare nu pot fi utilizaţi agenţi de stabilizare scumpi. la lărgirea drumurilor existente. Straturi de fundaţie nerigide Comportarea unui sistem rutier depinde într-o mare măsură de portanţa patului căii şi de fundaţie. pentru că fracţiunea argiloasă a pământurilor diferă foarte mult nu numai de la o zonă la alta. formând în masa ei un schelet rezistent şi hidrofob. Ele au o mare răspândire în tehnica rutieră. nefiind influenţate de variaţiile de umiditate. Mai prezintă avantajul că se pot executa şi pe timp de iarnă.

precum şi o cantitate suficientă de părţi fine. Fundaţie cu împietruire existentă În vederea utilizării lor ca fundaţii. Dimensiunea maximă a pietrelor din balast va fi de la 60mm. fără a se depăşi jumătate din adâncimea gropilor formate sub circulaţie în împietruire. care se cilindrează. împietruirile existente vor fi mai întâi scarificate pe o adâncime de cel puţin 5 cm. Se execută la fel ca şi macadamul ordinar. Fundaţie de piatră spartă Se execută cu piatra spartă de 63/90mm. se poate folosi şi sortul 80/125mm.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Fundaţii de balast Balastul trebuie să aibă o granulozitate continuă. Cilindrarea se consideră eficientă dacă se face pe o grosime de cel mult 12 cm.122 . execuţia se face în două straturi. Se nivelează la şablon. până când piatra se încleştează bine şi nu mai joacă sub talpă în timpul mersului. la început cu un compresor de 120 kN. în mai multe reprize. se udă şi se cilindrează. După cilindrare. Ca material de agregaţie se poate întrebuinţa şi nisip grăunţos. pag. Materialul rezultat din scarificare se triază la ciur. fără intermediul unui substrat de nisip. Este de observat că această scarificare să se facă pe adâncimea strict necesară. Executarea fundaţiilor de balast se recomandă să preceadă aplicarea îmbrăcăminţii cu o campanie de lucru. Înnoroirea se face cu materiale de agregaţie. observând ca piatra să nu sfărâme. Dacă este nevoie de o grosime mai mare. Balastul se aşterne direct pe patul drumului. corespunzătoare aproximativ dimensiunii medii a materialului din împietruire. După aceea se aşterne treptat piatra de împănare 16/25mm. Materialul mărunt se va utiliza la completarea denivelărilor rămase şi la reîncărcarea şoselei până la obţinerea profilului prescris. Dacă piatra provine din roci mai slabe. fundaţiile de balast se lasă sub circulaţie pentru consolidare timp de cel puţin două luni. iar apoi cu un compresor de 120kN. este egală cu 15 cm înainte de cilindrare. cu putere aglomerată. iar partea reutilizabilă poate servi la completarea denivelărilor rămase şi la reîncărcarea şoselei până la obţinerea profilului prescris. admiţând două rânduri de pietre suprapuse. După ce se aşterne în şablon în grosime cât mai uniformă. în cantitate de 20Kg/m2. Grosimea minimă a stratului. Pentru aceasta balastul trebuie să prezinte o ascensiune capilară cuprinsă între 12 şi 36 cm. Materialul mărunt se va utiliza şi la completarea acostamentelor. sortul 63/90mm se cilindrează la uscat.

Odată cu cilindrarea blocajului se vor cilindra şi acostamentele. grosimea necesară pentru fundaţie.18cm. 3 – piatră spartă de egalizare După ce se întinde stratul de nisip. Alicăria rezultată serveşte la umplerea golurilor dintre pietre. pag. având înălţimea 14. se va putea intercala un substrat de balast de 6 cm grosime. Suprafaţa blocajului nu trebuie să prezinte abateri mai mari de 2cm faţă de cota prescrisă. aşa încât să nu se mişte când calcă pe ele. Nu se admit nici împrăştierea acestui material cu lopata şi nici completarea cu materiale mărunte.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Se aşterne apoi cantitatea necesară de balast sau piatră spartă spre a asigura.. Dacă la cilindrare apar tasări mari..9 – Strat de fundaţie de blocaj 1 – piatră brută. Fundaţie din blocaj Blocajul se excută cu piatră brută de carieră sau cu bolovani de râu. se răspândeşte nisip cuarţos care se introduce cu periile în rosturile blocajului. În general grosimea materialului de completare nu poate fi mai mică decât dimensiunea maximă a pietrei întrebuinţate. 3. Aceste porţiuni se vor reface. împreună cu materialul existent. Fig. 3. astfel încât capetele tuturor pietrelor să rămână libere. una lângă alta cu vârfurile în sus. Pietrele care nu se pot aşeza bine vor fi cioplite sumar cu ciocanul la faţa locului. Cantitatea de nisip ca fi limitată.123 . 2 – nisip pilonat. blocajul se cilindrează uşor.9). La margine se aşează pietrele cu dimensiuni mai mari. blocajul se desface şi apoi se reface numai după corectarea şi asanarea patului drumului. Se recomandă ca materialele pietroase adăugate să nu fie de calitate inferioară faţă de cele existente în împietruire. În timpul cilindrării. acesta se cilindrează ca şi la fundaţiile din balst sau piatră spartă. Blocurile se şează într-un substrat de nisip minimum 8 cm grosime (fig. cu rosturile stârnse şi bine ţesute şi cu lungimea perpendicular pe axa drumului. Împănarea pietrei brute ca alicărie trebuie făcută prin batere cu ciocanul. cu funcţia de strat filtrant. După împănare. După aşternerea materialului. se aşează cu mâna pietrele. Când grosimea materialului care se completează este de peste 12cm.

se împănează şi se înnoroieşte după aceleaşi reguli ca şi în cazul fundaţiei de macadam.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Pe blocajul gata cilindrat se aşterne un strat de egalizare din piatră spartă în grosime de cel puţin 6 cm. În continuare se prezintă schema tehnologică de lucru folosită la execuţia unui strat de fundaţie rutier executat din materiale granulare nelegate în lianţi.124 . pag. care se cilindrează.

CORDOANE LONGITUDINALE AUTOGREDER CILINDRU COMPACTOR AUTOBASCUL. AUTOGREDER AUTOCISTERNĂ CILINDRU COMPACTOR ZIG-ZAG LONGITUDINAL ZIG-ZAG LONGITUDINAL CICLIC LONGITUDINAL CICLIC LONGITUDINAL ZIG-ZAG LONGITUDINAL CORDOANE LONGITUDINALE CICLIC LONGITUDINAL .Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor FAZA TEHNOLOGICĂ OPERAŢIA EXECUTATĂ NIVELAREA PAT CALE EXECUŢIA STRATURILOR DIN AGREGATE PENTRU FUNDAŢII RUTIERE COMPACTARE DESCĂRCARE CORDOANE NIVELARE PROFILARE AUTOCISTERNĂ UMECTARE COMPACTARE DESCĂRCARE CORDOANE AGREGAT NIVELARE PROFILARE UMECTARE COMPACTA RE UTILAJUL FOLOSIT SHEMA TEHNOLOGICĂ DE LUCRU BULDOZER CILINDRU COMPACTOR SUBSTRAT AUTOBASC.

.5. Când încălzirea nu este suficientă. afară de filer. Bitumul nu trebuie să fie supraîncălzit deoarece îşi pierde însuşirea de liant. cântărirea elementelor componente şi amestecarea completă a agregatelor cu liant.. pag. Principala greşeală care poate apărea la malaxor constă în cântărirea inexactă a componenţilor.0 min. apoi se cântăresc pe sorturi şi se introduc în malaxor unde se amestecă. se încălzesc în uscător la o temperatură de 150. a bitumului şi a amestecului. precum şi modul de funcţionare a aparatelor de cântărit. Pentru prepararea unor mixturi asfaltice de bună calitate trebuie să se supravegheze: încălzirea uniformă a materialului. Aici se adaugă filerul rece şi bitumul încălzit la temperatura de 170. De aceea. Temperatura mixturii la ieşirea din malaxor trebuie să fie de 140. aşternerea şi cilindrarea nu se pot face în bune condiţii. Încălzirea bitumului Producţia de bitum în rafinării este continuă. Durata de malaxare este de 1...2.126 . se recomandă amestecarea filerului cu criblura şi nisipul cel puţin 15s. punerea în operă.160oC. pe când perioada de utilizare a bitumului la drumuri este limitată între 15 mai şi 15 septembrie din cauza condiţiilor sezoniere nefavorabile..180oC şi se continuă amestecarea..Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor CAPITOLUL IV PRINCIPII TEHNOLOGICE DE EXECŢIE A STRATURILOR ASFALTICE ÎN METODA LA CALD ŞI RECE Principalele etape de lucru: prepararea mixturilor asfaltice în staţii fixe.150oC. Prepararea mixturilor asfaltice în staţii fixe în metoda la cald [3] Procesul tehnologic al preparării unei mixturi asfaltice este următorul: agregatele. transportul mixturilor asfaltice. trebuie controlate continuu temperatura agregatelor minerale. De aici decurge necesitatea unui stocaj anual care trebuie să fie de 1/2 până la 2/3 din consumul total. Când filerul se adaugă rece. pentru prevenirea abaterilor care influenţează negativ calitatea produsului..

Bitumurile se transportă în butoaie de tablă. numite bataluri. În staţiile pentru prepararea mixturilor asfaltice se amenajează depozite de bitum sub formă de gropi.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Fig. substanţa bituminoasă încălzită devine fluidă şi se poate descărca mai uşor.2). prevăzute cu o serpentină care se poate încălzi cu vapori de apă produşi de o instalaţie aflată în staţia de descărcare.X.4.4. de placaj sau în vagoane cisternă. Bitumurile dure se pot transporta şi sub formă de blocuri. prevăzute cu instalaţie de încălzire. pag.127 .1 – Instalaţia pentru producerea mixturilor asfaltice tip L. din care bitumul este scos prin pompare (fig. În felul acesta.P.

2 – batal.2 . ci necesită o încălzire a sistemului de conducte.00 m.4.. este necesar ca agregatele să aibă o temperatură suficient de ridicată astfel ca liantul să nu se închege brusc când vine în contact cu agregatul.Depozit de bitum 1 – vehicul-cisternă. Pentru punerea în operă. pompe. Temperatura de fabricaţie a asfaltului nu trebuie să ducă la modificarea proprietăţilor liantului. ca la orice lichid vâscos.. În general. mişcarea liantului este asigurată cu ajutorul unor pompe rotative. vane etc. Temperatura liantului necesară unei bune anrobări a agregatelor variază însă cu penetraţia bitumului. ci să rămână lichid pag. 3 – pompă. a căror înălţime de aspiraţie nu depăşeşte 6.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Fig. cu aproximativ 10oC peste temperatura de aşternere. Încălzirea conductelor este cu atât mai ridicată cu cât panta lor este mai mică. 4 – instalaţie de încălzire Majoritatea lianţilor bituminoşi nu pot fi pompaţi sau descărcaţi la temperatura ambiantă. Uscarea agregatelor minerale Pentru a se obţine o bună anrobare. Cu cât bitumul folosit este mai dur cu atât temperatura lui de lichefiere este mai ridicată. Pentru transvazarea bitumului este necesară o încălzire localizată care atinge 40 la 60oC.180oC. bitumul se încălzeşte la o temperatură de 160. De aceea la amplasarea batalului de bitum în zona staţiilor de cale ferată este foarte avantajos să se profite de configuraţia terenului astfel încât descărcarea din vagoane în depozit în malaxoare sau în autogudronatoare să se facă prin cădere.128 .

cât mai ales de radiaţia flăcării. temperatura impusă de anrobare şi concepţia care stă la baza funcţionării tamburului uscător. consumul de carburant pe tona de mixtură asfaltică sporeşte de la 6 la 11Kg (fig. uscătorul cu palete vântură agregatul. Temperatura agregatelor depinde de cea a liantului. trebuind să fie cu 10. 4. Intervin. este necesar ca agregatele introduse în malaxor să fie deshidratate. Încălzirea este dată nu atât de convecţia gazelor calde.15oC sub cea a bitumului. făcândul să cadă în flacăra şi gazele calde ale unui arzător cu păcură. Ele au rolul de a uşura uscarea şi de efectua desprăfuirea agregatelor.. Pe de altă parte. iar producţia scade cu 50%. la ieşirea din uscător materialul trebuie să aibă o temperatură în jur de 135oC şi un conţinut de apă sub 0. Încălzirea agregatelor se face într-un tambur rotativ care funcţionează pe principiul în contracurent sau în echicurent. 4. Uscarea agregatelor foarte umede costă scump. Pentru acest motiv în mişcarea sa de rotaţie. dacă umiditatea agregatelor minerale creşte de la 3 la 8%. temperatura atmosferică şi cea a agregatelor reci.5%. aceşti indicatori sunt determinaţi în principal de: umiditatea agregatelor. pentru a evita formarea spumei şi a împroşcării bitumului în afară.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor şi să se repartizeze pe suprafaţa acestuia. Ventilatoarele prevăzute la tamburul uscător activează tirajul. Operaţia de uscare a agregatelor are o foarte mare influenţă asupra randamentului instalaţiei de asfalt şi asupra consumului de combustibil.. Astfel. Cantitatea de păcură consumată depinde într-o mare măsură de umiditatea agregatelor. 1 – elevator rece 2 – uscător agregate 2a – ciclon desprăfuitor 2b – injector flacără uscător 3 – elevator cald 4 – sistem ciururi Fig.3 Malaxarea constituienţilor [3] pag. de asemenea. În medie.3).129 .

fie automat.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Malaxoarele cele mai răspândite sunt cele cu ax orizontal prevăzute cu palete (fig. Prin pulverizare sub presiune se obţine în general o distribuire uniformă a bitumului în masa agregatelor şi o mixtură omogenă. În acest stadiu al fabricaţiei. Malaxarea insuficientă se manifestă prin eterogenitatea distribuţiei liantului în amestec. Randamentul este dat de raportul dintre capacitatea malaxorului şi timpul de malaxare.4). fie printr-o rampă de difuzare sub presiune.4. forma şi înclinarea paletelor. mixtura poate fi livrată la 110. Fig. pe măsura uzării lor.130 2 . Durata de malaxare trebuie să fie reglată fie manual.120oC. pag. Un malaxor bine conceput trebuie să asigure o anrobare perfectă cu un randament maxim.. până la 40mm... Se începe cu amestecarea la uscat pentru a omogeniza agregatele şi în special pentru a dispersa şi încălzi filerul adiţionat în stare rece. – Malaxor pentru mixtură asfaltică Paletele trebuie să poată fi înlocuite uşor. Temperatura mixturii la ieşirea din malaxor trebuie să fie de 140. Durata de malaxare maximă este de 3 min şi cea minimă de 40s. excesul de malaxare duce la scăderea inutilă a randamentului şi în anumite cazuri poate chiar să dăuneze calităţii anrobatelor. S-au studiat formele cele mai adecvate ale cuvei malaxorului. astfel ca să se efectueze o cât mai bună amestecare a agregatelor cu bitum. 4. sigurul factor asupra căruia se poate acţiona este durata de malaxare. acest procedeu asigură o anrobare completă a granulelor fine.150oC. Apoi se adaugă bitumul fie prin simpla deversare a rezervorului dozator sub forma unei lamele subţiri la suprafaţa agregatelor din malaxor.. Malaxoarele cu ax vertical sunt folosite mai ales pentru amestecarea agregatelor cu dimensiuni mai mari. ameliorând lucrabilitatea şi permiţând realizarea unor economii de liant.4. Cel mai perfecţionat procedeu este sistemul “impact” care pulverizează bitumul la o presiune ridicată ( 20daN / cm ) sub formă de ceaţă. Când se prepară cu gudron.

Având o legătură automată între liant şi agregate. cu temperaturi care variază. cu agregate mai puţin corespunzătoare.elevator rece. 4 – tambur uscător. convin pe şantierele pe care se schimbă frecvent reţetele de lucru fie de la o zi la alta. 5 – elevator cald. Din contră.5 – Schema funcţionării unei instalaţii în flux continuu: 1 – predozatoare. dozarea componentelor şi în consecinţă calitatea mixturii se resimte foarte mult. 8 – rezervor de liant. reducând astfel suprafaţa de teren ocupată. Se recomandă ca durata de malaxare să nu coboare sub 60s. Fig. însă mutarea lor dintr-un loc în altul costă mult şi nu se justifică economic decât pentru şantiere de cel puţin 15.4. În schimb instalaţiile cu fabricare continuă sunt simple. ele convin foarte bine pe şantierele mari. Reglarea se face aproape imediat. Malaxarea se poate face în instalaţii cu funcţionare în flux discontinuu sau continuu. 10 – malaxor. pag. adesea mai economice.controlul granulozităţii. Ele se pretează în cazul posturilor fixe şi pot fi montate pe verticală. aceste instalaţii sunt în general mai costisitoare ca investiţie şi exploatare. Totodată.131 . pentru care nu este nevoie decât de una sau două reţete de mixturi (fig. 3. 2 – alimentator. De obicei să caută să se folosească staţii de anrobare capabile de a prepara 500.. costul este strâns legat de randamentul zilnic. 7 – alimentator. 6. foarte mobile şi.. fie chiar în aceeaşi zi.1200 t/zi. pe un şantier în care toţi parametrii sunt constanţi şi rezultatele sunt bune. La puteri egale. robuste. astfel încât trebuie să se ia toate măsurile pentru a evita stagnarea producţiei organizând aprovizionarea şi transporturile. cu introducerea agregatelor în malaxor pe şarje. 4.000 t. Pe un şantier cu opriri fracvente. la putere egală. Instalaţiile cu fabricare discontinuă nu funcţionează bine decât dacă merg continuu. pentru a lucra în condiţii economice trebuie să prelucreze cantităţi mari de agregate.5).Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Necesitatea încălzirii agregatelor a condus la folosirea unor instalaţii de asfalt tot mai perfecţionate care. 9 – pompă de liant. Instalaţiile cu funcţionare discontinuă. Aceste staţii sunt mobile.

se procedează în mod similar. b. astfel încât după fluxare să se obţină un bitum cu penetraţie pag. uşurinţa de întreţinere. Când sunt umede. Fig.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Alimentarea regulată şi continuă a instalaţiei precum şi proporţia constantă între diferite sorturi se asigură prin operaţia de predozare. 3 – clapetă reglabilă.132 . având graficul dintre debitul de material şi deschiderea clapetei care corespunde debitului căutat. un cordon de materiale neamestecate. performanţele. Consistenţa bitumului natural trebuie să fie modificată în limite convenabile prin oxidare şi prin adaos de bitum dur de petrol. însă convenabil proporţionate. Zăcămintele de nisipuri bituminoase din ţara noastră care conţin nisipuri monogranulare fine impregnate cu bitum moale sunt valorificate în prezent prin folosirea lor directă la executarea îmbrăcăminţilor asfaltice la cald. condiţiile de exploatare. Pentru a se preciza amplitudinea vibraţiilor sau viteza benzii. Predozatoarele debitează. cât şi în regim discontinuu. de aceea predozatoarele sunt echipate cu vibratoare pentru a uşura evacuarea materialului. care trebuie să fie condusă comparânduse costul. Debitul de material este influenţat de viteza benzii şi de deschiderea clapetei prevăzute la baza predozatoarelor. Extragerea materialului din buncărele predozatorului se face continuu cu ajutorul unor benzi transportoare. 2 – agregate. Predozarea agregatelor se face volumetric (fig. calificarea personalului etc. care este necesară atât la funcţionarea în regim continuu. în paralel sau în serie. agregatele fine au tendinţa de a produce înfundarea scurgerii. 4. 1 – buncăr. Alegera tipului de instalaţie este o operaţie delicată.6).detalii.6 – Dozare volumetrică a a gregatelor a – ansamblu. 4. 3 – arbore motor. Reglarea clapei predozatorului se face prin cântărirea agregatelor după un timp de funcţionare în regim de lucru normal dat.

5. Dacă transportul se face la distanţe mari şi pe timp rece sau când se aşteaptă averse de plaoie.. materiale stabilizate. mixtura nu se mai poate aşterne pe şosea şi cilindra în bune condiţii.. Temperatura anrobatelor coboară foarte lent. Catalizatorul se introduce în timpul malaxării. Când imbrăcămintea se execută dintr-un singur strat.. este de 25. în instalaţii mecanice cu flux continuu şi încălzire în echicurent.1.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor mijlocie.3 ore de transport. în proporţie de 0. De obicei. Îmbrăcăminţile asfaltice permanente se aşează pe un strat de bază bine consolidat din macadam.. folosind drept catalizator clorura ferică. Trebuie evitate tranşeele de acces în care se colectează apa şi care imobilizează instalaţia după ploaie. pag. Materialele fiind introduse în uscător prin aceeaşi parte cu flacăra injectorului.. materialul bituminos se îndepărtează de contactul cu flacăra rămânând deci ca temperatura amestecului să se realizeze în principal sub acţiunea gazelor fierbinţi. prin gravitaţie.30% din cantitatea necesară de liant. În acest fel. cu pentraţia de 5. Adaosul de bitum dur de petrol. la ieşirea din malaxor este indispensabil ca anrobatele fiebinţi să fie stocate într-un buncăr. sunt încărcate autocamioanele-basculante. Sub această temperatură.. Totodată. stratul de legătură sau binder la partea inferioară.. mixtura se amestecă din nou şi temperatura se uniformizează. Se poate recurge şi la oxidarea catalitică. în aşa fel ca la punctul de lucru temperatura să nu scadă sub 130oC.aceasta trebuie să aibe caracteristicile mixturii stratului de uzură. Aşternerea îmbrăcăminţilor bituminoase la cald În general îmbrăcăminţile bituminoase cilindrate la cald se execută din două straturi: stratul de uzură la partea superioară. Distanţa de transport maximă se stabileşte astfel ca scăderea de temperatură pe traseu să nu fie mai mare de 20oC. distanţa de transport poate să fie de câţiva zeci de kilometri.133 . Este necesar ca distanţa de transport a mixturii fierbinţi să fie redusă la minimum. beton de ciment sau îmbrăcăminţi asfaltice vechi etc. la aşternere.. Prepararea mixturilor cu nisip bituminos se face într-o singură fază. Transportul mixturii pentru punerea în operă Pentru a asigura un randament maxim şi a evita pierderile mari de căldură. astfel că masa asfaltului rămâne caldă chiar după 2. se acoperă bena camionului cu o prelată. este necesar să fie luate măsuri împotriva pierderilor de căldură. nisipul bituminos suferă un proces de oxidare-polimerizare prin evaporarea uleiurilor uşoare şi transformarea structurii sale coloidale care conduce în cele din urmă la creşterea consitenţei btumului natural.0% din greutatea mixturii. din care. Transportul mixturilor bituminoase de la instalaţia de preparare la punctul de lucru se face cu autocamioane basculante.15mm/10. se înlătură pericolul de autoaprindere deoarece pe măsură ce se încălzeşte. În plus.

la început mai uşoare (60..8) sau manual.. Pentru compactare se folosesc compresoare cu feţe netede sau cu pneuri. pentru cilindrarea asfaltului sunt indicate compresoarele tandem.80kN). pag.134 .120kN).. 4 – placă nivelatoare. 4.7 – Repartizator-finisor pentru mixturi bituminoase: 1 – buncăr. Înainte de aplicarea mixturii pe şosea. pe pavele de piatră sau pe un strat stabilizat cu ciment. Mixtura adusă la punctul de lucru se răspândeşte în grosime uniformă cu finisoare mecanice (fig. 3 – grindă vibratoare. stratul de bază trebuie curăţat şi amorsat cu bitum tăiat sau cu emulsie de bitum. Dintre cele netede. apoi mai grele (100.7 şi 4. Aplicarea se face Fig. Fiecare strat se cilindrează separat înainte de a se răci mixtura asfaltică. 2 – şnec.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Stratul de binder este obligatoriu de executat.. În cazul aplicării pe pavaje de piatră cu denivelări. se prevede o egalizare cu mixtură asfaltică. numai după ce suprafaţa este perfect uscată. când îmbrăcămintea se aşează pe îmbrăcăminţi vechi. când bitumul serveşte ca lubrifiant. 4.

în diferite combinaţii. 4.80kN. de aceea şi în acest caz urmează o cilindrarea puternică cu cilindri copresori. În procesul de compactare a mixturilor bituminoase. care depind de sezonul de lucru. De exemplu. al capacelor de vizitare şi în locurile greu accesibile compactarea se face prin batere cu maiuri metalice fiebinţi. pag. Cilindrarea se face de la margine spre axă.. cu viteza redusă şi fără şocuri. schimbarea sensului de mers efectuându-se prograsiv pentru a se evita vălurirea suprafeţei.. un rol important îl au temperatura mixturii. pe lângă numărul de treceri succesive.. Se pot folosi. de grosimea stratului şi de penetraţia bitumului. Grinda vibratoare a finisorului nu asigură decât o îndesare uşoară a materialului. Tamburele sau pneurile compresorului se udă pentru ca să nu se prindă mixtura fiebinte de ele. succesiuni de utilaje.135 . mecanice sau de mână. Apoi se execută compactarea de bază folosind compactorul cu pneuride 150. viteza de deplasare a compresorului şi presiunea de compactare.finisor Trebuie reţinut faptul că betoanele asfaltice la cald nu se pot executa în condiţii bune decât numai pe vreme caldă şi uscată. după ce mixtura s-a răcit puţin se trece cu un cilindru compresor de 120.. În lungul bordurilor. operaţia de compactare a materialului aşternut se încheie prin câteva treceri cu un compresor tandem de 60. imediat în urma finisorului.8 – Repartizator .. În general. în jurul gurilor de scurgere.2000kN iar pentru eliminarea urmelor lăsate de trecerea pneurilor. Nu este permisă staţionarea unui cilindru compresor pe o mixtură care nu s-a răcit. care asigură o aşezare forţată a materialului plastic.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Fig. decalate sistematic.. mixturile bituminoase pot fi compactate la cald numai în limite de temperatură destul de restrânse. dar udarea trebuie redusă la minimum pentru ca să nu se răcească brusc faţa superioară a stratului de asfalt.140kN. cu trei rulouri netede.

9). tipul de lanţ şi felul agregatelor (fig. S-a constatat însă că acest inconvenient dispare atunci când temperatura pneurilor se apropie de o temperatură de echilibru situată în jur de 70 oC. temperatura materialului scade foarte rapid.influenţa temperaturii la compactarea mixturilor bituminoase: h .temperatura ambiantă pag.grosimea strtului. însă pentru evitarea formării de făgaşe. Viteza de mers a compactorului poate să ajungă la sfârşitul compactării până la 29 Km/oră.22oC . iar sub temperatura de 110 oC compactarea asfaltului nu se poate face în condiţii bune. la ş compactarea este puţin eficace. de curenţii de aer şi de temperatura ambiantă (fig. 2oC.a . trebuie reglată presiunea din pneuri pe măsura creşterii gradului de compactare.10).. care depinde la rândul său de temperatura anrobatelor.a se remarcă faptul că½ oră de la aternere.4. Când compactarea se face direct cu compactoare cu pneuri sau dacă temperatura mixturii este prea ridicată se produce lipirea mixturii de pneuri.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Trebuie observat că atunci când mixtura asfaltică se aşterne într-un strat subţire.136 . Pentru a nu se produce refularea mixturii între pneuri este necesar să fie reglată presiunea din pneuri în funcţie de temperatură. 4.. Prin utilizarea compactoarelor cu pneuri multiple se obţine un grad ridicat şi uniform de compactare.4.9 . Fig. În exemplu dat în figura 49.

137 . grosimea stratului ce se compactează poate fi sensibil sporită întrucât.12). în special la mijlocul stratului temperatura scade mult mai puţin decât în cazul stratului subţire de uzură. Pentru straturi de bază însă. 4. de aceea grosimea stratului de uzură din mixturi bituminoase trebuie să nu depăşească 2 sau 3 ori dimensiunea maximă a agregatului. în acest caz.10 .Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Fig.Necesitatea reglării presiunii din pneuri la compactor Compactarea în straturi groase poate duce la aparitia de neregularităţi în profilul în lung. pag.4. În figura 4. permiţând astfel o compactare eficace (fig.11 se prezintă şi tehnologia de aşternere a mixturilor asfaltice în metoda la rece.

Tehnologia de execuţia a macadamului penetrat cu emulsie bituminoasă pag. 4.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Fig.11 .138 .

13 . însoţită de diagrama parametrilor de compactare.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Fig. În figura 4.13 se arată schema de lucru a ruloului vibrator.12 . Fig.139 . 4.Scăderea temperaturii asfaltului după aşternere în funcţie de grosimea stratului Au fost obţinute rezultate bune şi cu rulouri tandem vibratoare. 4. Caracteristicile acestui compresor sunt amplitudinea vibraţiei şi frecvenţa rotaţiei masei excentrice.Rulou vibrator pentru mixturi bituminoase: pag.

pentru a se evita ca sudura între cele două părţi să fie făcută în aceeaşi secţiune (fig. 1' ..5%.binder. Fig.. nu trebuie să depăşească 5. iar acostamentele sunt prevăzute cu benzi de consolidare. precum şi de tipul mixturii folosite.5 şi 4 cm. Se prezintă în continuare schema tehnologică de lucru: pag.14 . Îmbrăcăminţile de asfalt cilindrat sunt încadrate conform STAS. Se preferă nisipul de concasaj.7cm şi nu au strat de legătură.140 . racordate în treimea mijlocie.. Profilul transversal se execută în formă de acoperiş cu două pante egale.7mm. b . Sectoarele executate în zone umede sau pe vreme rece. sub un dreptar de 3m.sudarea rostului de lucru. grosimea stratului de uzură variază între 2.efectul ruloului static este de 10t Grosimea îmbrăcăminţii se stabileşte în funcţie de intensitatea şi felul traficului...efectul ruloului vibrator de 10t. Suprafaţa îmbrăcăminţii trebuie să rămână cât mai netedă. Îmbrăcăminţile formate numai dintr-un singur strat vor avea o grosime de cel puţin 4 cm. Când se lucrează pe jumătate din lăţimea căii. De regulă. Rosturile de lucru la cele două straturi suprapuse se decalează faţă de axa drumului.decalarea rostului de lucru.Aşternerea asfaltului pe jumătate din lăţimea căii: a . Straturile cu grosimi mai mari se execută în grosime de 4. Îmbrăcămintea de asfalt cilindrat trebuie etanşată cu nisip bitumat. 1 .14.5 cm. b .a). în cantitate de 2. De asemenea.3Kg/m2. Denivelările în lungul drumului. Pentru acesta se taie marginea stratului executat şi se amorsează cu bitum tăiat. 4. trebuie asigurată sudura la rostul de lucru. în locul nisipului bitumat se vor aplica tratamente superficiale. 2 .strat de uzură din beton asflatic. aşezat paralel cu axa.. 4. iar a stratului de binder între 3 şi 4.strat de uzură de asfalt turnat.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor a . astfel de tratamente se aplică şi pe porţiunile ce rămân poroase. Panta transversală variază între 2 şi 2.

Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor SCHEMA TEHNOLOGICĂ 1 2 3 4 RECEPTIE 5 6 7 8 9 RUTIERĂ RAMPA PULVERIZ ARE BITUM BENA STRUCTURA 7 FAZA TEHNOLOGICĂ PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI AŞTERNEREA STRATURILOR ASFALTICE AMORSAR E AŞTERNE RE MIXTURĂ ASFALTIC Ă COMPACTA RE CURĂŢAR E SUPRAFAŢ Ă AMORSA RE AŞTERN ERE BINDER COMPACT ARE UZURĂ NIVELARE OPERAŢIA EXECUTATĂ PROFILARE COMPACT ARE FINISARE AUTOGREDE UTILAJUL FOLOSIT R CILINDRU COMPACT OR STROPITO R BITUM FINISOR ASFALT CILINDRU COMPACTO R PERII MECANICE STROPIT OR BITUM FINISOR ASFALT CILINDRU COMPACT OR .

(a) FÂŞII LONGIT. LONGIT. CICLIC (a) CURĂŢARE AMORSARE AŞTERNER E COMPACTA RE DRESSING .Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor ZIG-ZAG LONGITUDIN AL SCHEMA TEHNOLOGICĂ LUCRU DE FÂŞII LONGIT.

161 . pag. Compactarea se efectuează după ce s-a produs ruperea emulsiei (culoarea acesteia se schimbă din cafeniu în negru). Anrobatele sunt transportate cu ajutorul camioanelor basculante la punctul de lucru. 75%.25 mm.8 mm. Prepararea. se amorsează şi se aştern anrobatele cu lama autograderului sau cu repartizatoarefinisoare. transportul şi aşternerea mixturilor în metoda la rece [3] Schema unei instalaţii fixe este indicată în figura 4. Se recomandă folosirea compactoarelor de 60 . materialele trec la dozare şi de aici în malaxor.. În cazul îmbrăcăminţilor executate în două straturi se recomandă în stratul inferior: agregate 8. Se curăţă suprafaţa. agregate 3. bitum rezidual.. se compactează dinspre margine spre axă. 4.. apoi se continuă compactarea cu compactoare cu pneuri. 10%.. nisip 0.. Din buncărele de agregate.15 .4.. cu ajutorul elevatorului rece.Instalaţie fixă pentru producerea anrobatelor bituminoase la rece cu emulsii Aşternerea se realizează în aceleaşi condiţii ca la celelalte tipuri de mixturi asfaltice.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicat în construcţia drumurilor 4.15. Concomitent se pulverizează emulsia. 5%. 15%.80 kN.3mm. Fig.

Tehnologia covoarelor asfaltice ultrasubţiri [3] Prepararea şlamului bituminos să face în instalaţii speciale montate pe un camion (fig.40 mm. Emulsia stocată în rezervoarele de depozitare a instalaţiei este de asemenea dozată. Instalaţia este formată din rezervor pentru apă.162 . buncăre pentru nisip. distribuitor de emulsie. grosimea stratului se poate regla cu ajutorul lamei nivelatoare. 4. Fig. distribuitor de apă. 4.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicat în construcţia drumurilor Procesul tehnologic. Anrobarea în staţii fixe se face utilizând betonierele obişnuite.17). în staţiile când se cere o producţie 25. Amestecarea are loc în malaxor iar anrobatele fabricate sunt repartizate direct pe drum.Instalaţie mobilă pentru producerea anrobatelor bituminoase la rece cu emulsii Agregatele sunt ridicate cu ajutorul elevatorului cu cupe şi dozate corespunzător în debit constant la malaxorul cu palete. rezervor de emulsie..16.. 4. 45. Fabricarea anrobatelor cu emulsii la rece necesită instalaţii mult simplificate faţă de cele utilizate la prepararea anorbatelor la cald. Prepararea în instalaţii mobile se face conform schemei instalaţiei mobile Motopaver indicată în fig.16 . mai mică sau când se anrobează agregate cu granule mari pag.

4.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicat în construcţia drumurilor Fig.17 .11kg mortar pe 1m . Instalaţia prezentată în figura 4.Instalaţie pentru producerea şi aşternerea şlamului bituminos Amestecul se realizează în malaxorul cu şnec elicoidal.163 . Se obţine astfel un mortar asfaltic în stare fluidă. 2 2 pag.17 permite aşternerea a 2000m / h . care este distribuit imediat direct pe suprafaţa de tratat. dozajul mediu fiind de circa 10 .

Reutilizarea materialului existent presupune aplicare câtorva operaţii tehnologice: frezarea şi mărunţirea materialului din îmbrăcămintea asfaltică. pag. ceea ce înseamnă reciclare. adaosul de materiale pentru ameliorarea din îmbrăcămintea asfaltică. În figura 5. Variantele prezentate şi în figura 5. însă au apărut deformaţii permanente datorită unor suprasarcini date de vehicule grele în perioadele călduroase ale anului. care prezintă denivelări la suprafaţa carosabilă. remodelare fără trecerea materialului prin malaxor.1 se prezintă schema tehnologică de lucru pentru reprofilarea straturilor asfaltice. Această tehnologie se aplică în cazul în care structura materială a mixturii asflatice este corespunzătoare.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicat în construcţia drumurilor CAPITOLUL V SCHEME TEHNOLOGICE PENTRU RECICLAREA ŞI REGENERAREA STRATURILOR ASFALTICE UZATE În ultima perioadă s-a dezvoltat tehnologia reciclării şi regenerării îmbrăcăminţilor asfaltice degradate în exploatare din necesitatea reutilizării zestrei drumului existent pentru eficientizarea lucrărilor şi datorită scăderii depozitelor de agregate naturale de calitate. sau cu trecerea materialului prin malaxor cu adaos de materiale de aport. Remodelarea suprafeţei carosabile se face în două variante tehnologice şi anume. Dozarea constituienţilor se face prin încercări de laborator.164 . malaxarea şi reaşternerea stratului asfaltic. ceea ce înseamnă termoreprofilare.1 corespunde tehnologiei de lucru în metoda pe loc utilizând combine rutiere de mare performanţă.

Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicat în construcţia drumurilor Fig.1 .5.Reprofilarea prin remodelare a .fluxul de material şi elementele componente ale maşinii în procesul de remodelare pag. b.secţiunea transversală înainte şi după reciclare.165 .

Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicat în construcţia drumurilor Funcţie de starea tehnică a părţii carosabile cu îmbrăcăminte asfaltică. ceea ce reprezintă un important avantaj economic. procedeul se foloseşte mai des la autostrăzile cu îmbrăcăminţi din asfalt. termoreprofilarea în cazul îmbrăcăminţilor asfaltice cu denivelări. În varianta sa americană. Ambele materiale bituminoase trebuie să fie compactate simultan imediat în spatele maşinii. fisurate prin îmbătrânirea bitumului.2 se prezintă schema constructivă pentru o combină rutieră care realizează operaţia de termoregenerare a îmbrăcăminţii asflatice uzate în metoda pe loc. se pot aplica mai multe tehnologii de lucru şi anume: termoregenerarea asfaltului prin adaosul de materiale de aport în vederea modificării reţetei. se încălzeşte mai întâi îmbrăcămintea rutieră existentă peste care se aplică un strat de uzură de circa 2cm. este necesar să se dispună de o cantitate suficientă de material scarificat şi destul de cald. Termoregenerarea asfaltului În cazul în care se doreşte modificarea caracteristicilor stratului de rulare prin corecţia suprafeţei cu material de regenerare. această soluţie de reabilitare este de circa două ori mai puţin costisitoare decât aplicarea unui covor asfaltic de 4cm grosime. dacă trebuie decapată o cantitate mai mare. În figura 5. Cantitatea de mixtură care se elimină este de cel mult 30kg / cm . Sub aspect energetic. 2 2 pag. fără a retuşa ansamblul şoselei.166 . reciclarea asfaltului în metoda pe loc sau în staţii fixe. Adaosul de mixtură nouă este de cel puţin 40kg / m . se procedează la o frezare prealabilă. Termoreprofilarea Permite refacerea benzilor lente destinate treficului greu care se văluresc repede. Pentru a se obţine o bună legătură cu mixtură de aport.

şnec repartizator-reprofilare asfalt vechi. este necesar să se scarifice îmbrăcămintea veche.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicat în construcţia drumurilor Fig.3). 2 .Schema unei combine rutiere de termoregenerare 1 .placă vibrantă precompactoare. 5.2 .rezervor carburant.şnec repartizator asfalt nou.lamă nivelatoare.panouri încălzitoare. 4 .echipament recepţie material regenerare. adoptarea unui profil secant poate conduce la grosimi inferioare limitei critice (fig. 5 . 8 .5.echipament scarificare. pag. 3 . Dacă se realizează un nou strat de bază. 7 .167 .vaporizator. 10 . 9 . iar materialul rezultat să se folosească la reprofilare. Nevoia de a compensa defectele atât în sens transversal cât şi longitudinal antrenează variaţii în jurul grosimii medii de consolidare. În plus. trebuie respectate cotele obligatorii impuse la intersecţii şi de asigurarea înălţimii libere sub poduri.rezervor gaz. În schimb. Reprofilarea după un profil tangent poate conduce la creşterea consumului de materiale. Când îmbrăcămintea veche se păstrează înainte de reprofilare se face amorsarea suprafeţei. 6 .

Reprofilarea şi refacerea bombamentului Reciclarea asfaltului în metoda pe loc În cazul în care este nevoie de refacerea structurală a îmbrăcăminţii asfaltice datorită pierderii integrale a caracteristicilor iniţiale. se aplică tehnologia reciclării.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicat în construcţia drumurilor Fig.4. Combina rutieră pentru reciclarea asfaltului se prezintă în figura 5.3 . Maşina poate fi eventual înzestrată cu o pompă dozatoare de bitum permiţând introducerea în malaxor a pag. 5. Mixtura asfaltică reciclată în acest mod este pusă în lucrare cu un şnec de repartiţie şi o grindă vibratoare.168 . Aceasta presupune refacerea structurii asfaltului la care materialul frezat din vechea îmbrăcăminte se utilizează parţial funcţie de calităţile reziduale. unde materialul frezat din îmbrăcăminteauzată se malaxează pe loc cu mixtura asfaltică de aport.

5.5). Costurile cresc datorită cheltuielilor de transport.echipament scarificare. 5 . 2 .lamă nivelatoare. Fig.rezervor gaz.şnec repartitor material regenerat. pentru a compensa caracteristicile bitumului durificat recuperat din şosea. care presupune un timp de execuţie mai îndelungat.vaporizator.rezervor carburant.buncăr stocaj.4 . De aceea execuţia reciclării asfaltului trebuie asistată tehnic în permanenţă de personal de specialitate şi cu încercări de laborator specifice. se poate aplica reciclarea în staţii fixe (fig. 4 . ce presupun deplasarea materialului frezat din cale la staţia fixă de preparare a mixturilor asfaltice. 8 . După operaţia de reciclare a pag. 3 . Reciclarea în staţii fixe de preparare a mixturilor asfaltice În cazul în care nu se dispune de combine rutiere de mare productivitate.169 . 6 . 11 . cum se realizează prin termoprofilare.panouri încălzitoare. 12 .şnec repartitoramestecător asfalt vechi cu asfalt nou. nu va fi posibil să se adauge bitum nou în cantitate suficientă fără a se ajunge la un exces de liant şi a se provoca prin urmare fenomen de exsudaţie.echipament recepţie material aport. 7 . se obţine un singur strat de rulare de grosime ceva mai mare. De exemplu dacă într-un asfalt dat numai bitumul este îmbătrânit.Combina de reciclat pe loc 1 . Posibilităţile reale de a corecta compoziţia asfaltului prin reciclare sunt limitate deoarece orice modificare a agregatelor va influenţa dozajul necesar de liant şi vice-versa. fără să fie dată o corecţie granulară. precum şi a materialelor de aport. 10 .Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicat în construcţia drumurilor unei cantităţi de bitum strict necesară.5.malaxor pe loc a materialului vechi cu asfalt nou. 9 .placă vibrantă precompactoare În acest mod în loc de două straturi succesive.

170 .Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicat în construcţia drumurilor mixturii asfaltice. Complectarea acestora cu studii pe sectoare experimentale sau prin teste rapide pe modele la scară redusă permit anticiparea duratei de serviciu a stratului reciclat. pag. Operaţia în sine presupune studii de laborator pentru fixarea reţetei optime de mixtură asfaltică reciclată. Se recomandă efectuarea de teste clasice de identificare a caracteristicilor fizico-mecanice pe epruvete. În acest sens se fac teste specifice pe constituienţi şi pe amestecuri în proporţii diferite de materiale reciclate şi materialele de aport. aceasta este încărcată din nou în autobasculantă în vederea transportului la locul de repunere în strat. dar şi prin încercări complexe care pun în evidenţă viabilitatea noii structuri asfaltice.

5 .171 .Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicat în construcţia drumurilor Fig.Fluxul tehnologic tip de reciclare a materialelor bituminoase recuperate. în staţii centralizate pag. 5.

"in situ" pag. tocmai prin reducerea relaţiilor de transport a materialelor.6 se poate observa reducerea numărului de operaţii de lucru în cazul folosirii combinelor rutiere în metoda pe loc. Fig. 5.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicat în construcţia drumurilor În figura 5.6 .172 .Fluxul tehnologic tip de reciclare a materialelor bituminoase recuperate.

prevăzută cu sisteme de cântărire-dozare continuă.11). 2 . -flux tehnologic pentru instalaţie cu acţionare continuă. 5. -flux tehnologic pentru instalaţie cu acţionare continuă. Toate aceste variante de instalaţii pentru reciclarea materialelor asflatice diferă din punct de vedere constructiv al amplasării principalelor echiapamente din lanţul tehnologic urmate de materialul frezat şi de materialul folosit pentru optimizarea reţetei. care foloseşte 100% materiale reciclate (fig. 5.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicat în construcţia drumurilor În figurile ce urmează se prezintă detalii constructive pentru instalaţii de reciclare în staţii fixe de preparare a mixturilor asfaltice în următoarele variante [ 2] : -flux tehnologic pentru instalaţie cu tambur uscător-malaxor cu acţionare continuă care foloseşte până la 50% materiale reciclate (fig.8).buncăr materiale reciclate.bandă transportoare cu sistem de cântărire.6. 5. -flux tehnologic pentru instalaţia cu acţionare discontinuă care foloseşte până la 40% materiale reciclate (fig.7). -flux tehnologic pentru instalaţia cu acţiune discontinuă. 5 . care foloseşte până la 40% materiale reciclate (fig.Schema fluxului tehnologic pentru instalaţie cu tambur uscător-malaxor cu acţionare continuă care foloseşte până la 50% materiale reciclate 1 . 3 .alimentator materiale reciclate.colector praf cu sistem de recuperarea a fânului pag.7). 4 . 5.173 . -flux tehnologic pentru instalaţie cu acţionare discontinuă.10). 5.predozatoare.tambur uscător-malaxor.9). cu dozarea materialelor reciclate (fig. care foloseşte până la 30% materiale reciclate (fig. Fig. 5.7 . 5.

folosind până la 40% materiale reciclate pag. 3 .Schema fluxului tehnologic a instalaţiei staţionare cu acţiune discontinuă prevăzute cu sisteme de cântărire-dozare continuă. 5. 4 .8 . 5. Fig.predozatoare.174 .buncăr materiale reciclate.tambur uscător-malaxor. 5 .Schema fluxului tehnologic a instalaţiei staţionare cu acţiune continuă folosind până la 100% materiale reciclate 1 .bandă transportoare cu sistem de cântărire.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicat în construcţia drumurilor Fig. 2 .alimentator materiale reciclate.9 .

11 .10 .predozator.elevator. Fig.elevator. 11 .175 . 6 .bandă transportoare cu sistem de cântărire.elevator filer.cântar filer. 10 . 5. 8 .uscător agregate minerale.bandă transportoare.colector praf cu sistem de reciclare a fânului. 6 cântar agregate.7 .ciur.elevator.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicat în construcţia drumurilor 1 . 8 .uscător. 3 . 5 .alimentator malaxor. 9 . 4 . 13 . 2 . folosind până la 50% materiale reciclate 1 . 15 .Schema fluxului tehnologic a instalaţiei staţionare cu acţiune discontinuă cu dozarea materialelor înaintea malaxării.buncăr materiale reciclate.elevator materiale reciclate. 4 tambur arzător pentru materiale reciclate.sistem de transfer a bitumului. 7 .14 . 5 . 3 . 2 .turn malaxare.buncăr materiale reciclate 10 .malaxor. pag. 9 .predozator.bandă transportoare cu sistem de cântărire.sistem transfer bitum.alimentator cu sistem de cântărire a materialelor reciclate.tambur arzător. 12 .

7 .colector praf cu sistem reciclare a fânului.alimentator reciclate.12 . 3 .11 . 5 .Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicat în construcţia drumurilor Fig. 6 . 5 .predozatoare.uscător cu zonă de alimentare a materialelor reciclate.elevator.176 . 5. 5. 4 .Schema fluxului tehnologic a instalaţiei staţionare cu acţiune discontinuă folosind până la 40% materiale reciclate 1 .sistem de dozare a amestecului.bandă alimentare cu sistem de cântărire. 7 pag. 9 . 11 .4 . 6 .elevator.Schema fluxului tehnologic a instalaţiei staţionare cu acţiune continuă folosind până la 40% materiale reciclate 1 .bandă alimentare cu grilă de sortare.bandă transportoare cu sistem de cântărire şi grilă de presortare. 10 .uscător cu zonă de alimentare a materialelor reciclate.malaxor.8 . 2 .predozatoare. 3 . 2 .pompă bitum.buncăr reciclare. Fig.sistem alimentare bitum.turn malaxare.

colector praf cu sistem reciclare a fânului.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicat în construcţia drumurilor buncăr materiale reciclate. pag.10 . prevăzut cu sistem de uscare contracurent şi cu trapă pentru accesul materialului frezat.sistem de control dozare a amestecului. 9 .8 .alimentator cu sistem de cântărire a amterialelor reciclate.177 . În figura 5.13 se prezintă un detaliu pentru un tambur uscător-malaxor.

sistem de rotire (coroană dinţatăpag. 5. b . 3 . 1 .bandă alimentare agregate. cu sistem de uscare contracurent (pantent internaţional) a . c .Tabur uscător tip E.178 . 2 .zonă de schimb termic.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicat în construcţia drumurilor Fig.C. 4 .tambur uscător malaxor.C.zonă de malaxare.13 .zonă de combustie.M.sistem de sprijinire.

Deşi sunt mai costisitoare prezintă un mare avantaj şi anume. 5 .179 .materiale reciclate. Recilarea la rece În ultima perioadă se dezvoltă şi se foloseşte din ce în ce mai mult reciclarea la rece a straturilor rutiere degradate.gură alimentare materiale reciclate. -pulverizare . Reciclarea la rece răspunde şi problemelor legate de protejarea mediului înconjurător prin eliminarea deşeurilor şi reducerea considerabilă a materialelor noi din cariere şi balstiere. 6 . -amestecarea materialului frezat cu agregatul de aport din buncărul combinei.14 . 7 arzător.material cu emulsie bituminoasă.amestecarea amestecului de agregate . posibilitatea de a fi aplicată o perioadă mai lungă dintr-un an faţă de reciclarea la cald. -profilare .bandă alimentare . Combina rutieră de reciclare la rece a asfaltului este prezentată în figura 5.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicat în construcţia drumurilor pinion). care se recomandă a fi utilizată numai în perioadele călduroase ale anului.Maşină pentru reciclarea la rece pag.nivelare cu şnec repartitor. -malaxarea forţată cu suspensie apă-ciment. -compactare cu grindă vibrantă de înaltă compactare. Fig. 5.14. la care principalele operaţii tehnologice de lucru sunt: -recepţia materialului frezat de un echipament antemergător.

În cazul limitării nivelului suprafeţei de uzură se impun măsuri speciale pentru menţinerea acestuia după reciclare. De regulă este reciclat întregul strat de asfalt până la nivelul stratului de bază.30 cm şi depind de structura cerută a drumului. Ultimul strat recialat la rece este supus la mai multe prelucrări de suprafaţă sau în funcţie de volumul traficului este acoperit cu un strat de uzură. În cazul unor structuri cu mai multe straturi bituminoase poate fi necesară frezarea stratului superior înainte de aplicarea procesului de reciclare la rece urmând ca materialul recuperat să fie recirculat la fabricarea mixturilor asfaltice în staţii.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicat în construcţia drumurilor Cu ajutorul procedeului de reciclare la rece în structura drumului sunt realizate straturi de bază coezive sau necoezive. pentru identificarea reţetei optime a mixturii asfaltice reciclate la rece. Adâncimile de lucru sunt în general între 20 .180 . Dacă este necesar să se optimizeze structura granulometrică se fac încercări de laborator pe epruvete. pag.

Adaosurile se depozitează pe tipuri în recipienţi sau cuve prevăzute uneori cu agitatori. alimentarea făcându-se cu încărcătorul frontal cu cupă sau cu transportorul cu bandă. sau în saci de 50kg. admiţându-se abateri de cel mult ± 1% (fig..2. excluzând astfel riscurile amestecării sorturilor şi umezirii. stivuiţi şi protejaţi corespunzător.6. apropierea agregatelor şi alimentarea dozatorului se realizează de regulă cu draglina cu comandă manuală sau automată.6 compartimente (pentru numărul corespunzător de sorturi).Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicat în construcţia drumurilor CAPITOLUL VI UTILAJE. Cimentul se depozitează în zilozuri metalice pe sorturi.1 Tehnologii şi utilaje performante pentru prepararea betonului [ 4] Depozitarea materialelor componente ale betonului Depozitarea agregatelor de consum se face în condiţiile evitării amestecării sorturilor.181 .1). respectiv atunci când se manipulează pneumatic.. cu pereţi despărţitori. de tip turn sau amplasare în paralel. Dozarea materialelor componente ale betonului Dozarea componentelor betonului se face cu mijloace specifice numite dozatoare care se pot clasifica: -după modul dozării: în volum – volumetric şi în greutate – gravimetric. În cazul depozitării cimentului în silozuri lângă betonieră. dozarea se face cu instalaţia gravimetrică prezentată detaliat în figura 6. Dozarea cimentului se face de regulă gravimetric. semiautomat şi automat. pag. la sol. în buncăr de buzunar sau buncăr serie. în instalaţii în formă de stea cu 4. -după comenzile dozatorului: manual. a poluării şi a segregării şi anume: în silozuri cu pereţi despărţitori interiori. Durata de depozitare a cimentului este în principal în funcţie de tipul acestuia şi de condiţiile de depozitare. dar nu poate depăşi 2 luni. -după modul de funcţionare: cu funcţionare continuă. ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE ŞI PROCEDEE PERFORMANTE DE BETONARE 6. sau periodică (ciclică).

3 se prezintă tipurile de dozatoare pentru agregate clasificate după modul de funcţionare continuă şi respectiv perioadică. în volum de maximum 500m pentru elemente de beton şi beton armat de clasă cel mult egală cu Bc 15 sau pentru lucrări cu volum redus (max 3 10m3 ) pentru clasele de beton mai mari de Bc 15. abaterile fiind cel mult ± 2% .1 – Clasificarea dozatoarelor gravimetrice pentru ciment Sistemul de cântărire se reglează înainte. Dozarea volumetrică se admite numai la lucrări izolate. implicit admisia cimentului în cupa de dozare 6. pentru a cântări doza dorită iar atunci când acesta este atinsă şi cântarul 7 se echilibrează. pag.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicat în construcţia drumurilor Figura 6.182 . În figura 6. Dozarea agregatelor se face gravimetric. se întrerupe cu contact şi funcţionarea transportului cu melc 2.

3 – capul de cântărire.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicat în construcţia drumurilor Figura 6.2 – Dozatorul gravimetric cu melc. 7 – cântar pag. 5 – dispozitiv de dozare. 4 – siloz. 2 – transport elicoidal (melc). 6 – cupa de dozare. pentru ciment: 1 – motor electric.183 .

pe sorturi.4) are următorul mod de funcţionare: cu ajutorul unei lopeţi mecanice sau dragline 11. se aglomerează deasupra plăcii orizontale 2. 6. de unde. agregatele depozitate la sol. care închid şi deschid orificiile 3.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicat în construcţia drumurilor Fig.Clasificarea dozatoarelor gravimetrice pentru agregate Dozatorul gravimetric pentru agregat. folosind pe rând manetele 6 ce acţionează asupra şiberelor 4.3.6.184 . în stea. introducându-se în recipientul fix de pag. se cântăresc prin adiţionare în cantităţile necesare dein fiecare sort. . cu acţionare periodică şi recipient fix de cântărire (fig.

Dozarea aditivilor se face pe baza prescripţiilor speciale. De aici. Contoarele măsoară volumul apei prin intermediul debitului şi sunt similare cu cele ce înregistrează consumul menajer. 9 – diagrame verticale. Dozarea apei se face cu dozatoare automate sau cu contoare. În cazul folosirii acestor adaosuri active.185 . o parte din apa de amestecare va fi introdusă prin soluţiile diluate ale acestor adaosuri şi deci va scădea din cantitatea care se introduce prin dozatorul betonierei. prevăzută cu un robinet de alimentare. abaterea maximă admisă fiind de ± 1% . 10 – platforma.6. 3 – orificii. Ele se montează la o conductă racordată în reţeaua de alimentare cu apă a şantierului. S – cadran indicator pentru greutatea cântărită.4. 4 – şibere. toate agregatele se descarcă în schipul malaxorului sau direct în malaxor. scurgerea fiind dirijată direct în malaxor. 11 – lopata mecanică pag. 6 – manete pentru acţionarea şiberelor. 7 – menetă pentru închiderea şi deschiderea recipientului (1). cu acţionare periodică şi recipient fix de cântărire: 1. – Dozator gravimetric pentru agregate. 2 – placa orizontală. Fig. 5 – perete frontal.recipientul de cânărire. dar de o precizie mult mai mare. prin acţionarea manetei 7.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicat în construcţia drumurilor cântărire 1.

Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicat în construcţia drumurilor Malaxarea (amestecarea betonului) Prin malaxare trebuie să se asigure un amestec cât mai omogen. amestecare prin cădere liberă şi vibrare. prin introducerea periodică în tobă a unor anumite cantităţi de materiale componente (dozate conform reţetei). Malaxoare cu amestecare prin cădere liberă. Malaxoarele cu amestecare prin cădere liberă sunt alcătuite dintr-o tobă totativă. cad din nou la partea inferioară. -cu amestecare forţată. scop în care este necesar ca traiectoriile diferitelor particule ale materialelor componente ale betonului să se întâlnească între ele cât mai frecvent. dar dozarea cu precizie a materialelor componente ale betonului şi reglarea timpului de malaxare sunt dificil de realizat şi din această cauză. Amestecarea betonului se face mecanizat. După sistemul (metoda) de amestecare a componentelor. sistemul (metoda) de malaxare. ele nu mai sunt eficiente în cazul când este necesară schimbarea frecventă a reţetei betonului. -cu amestecare (acţiune) continuă. După continuitatea procesului de amestecare. Malaxoarele cu acţiune periodică se caracterizează prin aceea că prepararea amestecului de beton se face ciclic. alunecând de pe paletă. pe pereţii interiori ai acesteia. Malaxoarele cu amestecare periodică permit schimbarea reţetei de la o şarjă la alta. pe toată durata funcţionării utilajului. după care ciclul se repetă. malaxoarele se împart în următoarele grupe principale: -cu amestecare prin cădere liberă. malaxarea acestora şi descărcarea amestecului gata preparat. Aceste malaxoare asigură productivităţi mai mari decât cele cu amestecare periodică. sau amestecare forţată şi vibrare). -cu amestecare combinată (prin cădere liberă şi forţată. folosindu-se utilaje numite malaxoare sau betoniere. după care. materialele din interior sunt ridicate de palete la o anumită înălţime. malaxoarele pot fi: -cu amestecare (acţiune) periodică (ciclică). pag.186 . În timpul rotirii tobei. fiind fixate mai mul palete. Acestea pot fi clasificate în principal după continuitatea procesului de amestecare şi respectiv. amestecarea lor şi descărcarea betonului preparat se fac continuu. Specificul malaxoarelor cu acţiune continuă constă în aceea că introducerea materialelor componente.

Aceasta se explică prin faptul că rezistenţele la malaxare sunt mai mici şi uzura organelor de malaxare este mai redusă decât la malaxoarele cu amestecare forţată. dublutronconice (fig.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicat în construcţia drumurilor Asemenea malaxoare sunt destinate preparării betoanelor plastice şi au puteri şi mase specifice mai mici decât ale celor cu amestecare forţată.5a). pag.5e). triplutronconice (fig.5d). reversibile cu ax fix inclinat – autoetoniere (fig.5c). ceea ce face ca ele să fie eficient folosite la betoane cu agregate mari. cilindrice cu ax orizontal. dublutronconice (fig. 6. verticale gravitaţionale. malaxoare cu acţiune periodică: basculante.5b). 6.187 . în formă de pară (fig. 6. 6. După construcţia tobei de amestecare şi după poziţia axei longitudinale a acesteia se deosebesc următoarele tipuri: a). 6. reversibile cu ax fix orizontal. Malaxoare cu acţiune continuă: b).

în interiorul căreia se rotesc unul sau doi arbori verticali sau orizontali cu palete. pag. paletele realizează o amestecare bună a materialelor componente. Aceste malaxoare sunt destinate în principal preparării betoanelor vârtoase cu agregate mărunte. Puterile specifice. prin rotirea arborilor şi în unele cazuri şi a cuvei.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicat în construcţia drumurilor Fig. 6.188 . mortarelor şi betoanelor asfaltice care necesită o bună omogenizare.5 – Scheme constructive ale malaxoarelor cu acţiune periodică şi amestecare prin cădere liberă Malaxoarele cu amestecare forţată sunt alcătuite dintr-o cuvă. masele specifice ca şi uzura paletelor (la aceste malaxoare) sunt mai mari decât la cele cu amestecare prin cădere liberă.

35 4 1. în echicurent.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicat în construcţia drumurilor Malaxoare cu acţiune periodică şi amestecare prin cădere liberă . se deosebesc următoarele tipuri de malaxoare: cu acţiune periodică: cu ax vertical (fig. turbomalaxoare.6): în contracurent.40 4 1.50 4 1.stea la sol . planetare.Baustellenmischer - Tip malaxor Beton/şarjă la l FM 600/400 400 FM 750/500 500 18 FM 250E 150 10 FM 375E 375 15 FM 500E 500 20 Productivitate medie (beton) până 15 m3 / h Mărime malaxor (capacitate umplere/beton) l Sorturi de agregate max 1.caracteristici tehnice (fabricaţie SCHWING/Stetter) . după poziţia axei longitudinale. pag.50 Înălţime de descărcare beton m Depozitare agregate în: .189 .40 1.buncăr de buzunar Comadă mecanică Comadă electrică Acţionare: Acţionare: motor diesel motor electric 600/400 750/500 375/250 560/375 750/500 • • • • • • • • • • • • • • • • • Clasificare După construcţia cuvei de amestecare.6.

Fig.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicat în construcţia drumurilor cu ax orizontal (fig. 6.190 . amestecare forţată şi ax vertical pag. 6.6 – Clasificarea malaxoarelor cu acţiune periodică.7).

amestecare forţată şi ax orizontal cu acţiune continuă: (fig. 6.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicat în construcţia drumurilor Fig.7 – Clasificarea malaxoarelor cu acţiune periodică. 6.191 .8) pag.

Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicat în construcţia drumurilor Fig. în special la betoanele vârtoase este mare. o a doua cuvă este introdusă sub arborele cu palete. se introduc în cuvă iar apoi se coboară braţul cu palete în interiorul cuvei şi se execută malaxarea. care se rotesc într-un sens. pentru prepararea unei noi şarje de amestec. După terminarea malaxării. se ridică arborele cu palete şi se descarcă betonul din cuvă prin bascularea acesteia.3 palete fixe. În perioada de deplasare a cuvei pline. Calitatea betoanelor preparate în asemenea malaxoare este foarte bună. Malaxoarele în contracurent sunt prevăzute cu unul sau doi arbori cu palete. se roteşte în sens contrar. 6. Modul de lucru al malaxorului este următorul: materialele componente ale betonului dozate. este antrenată prin fricţiune de către materialele componente ale betonului. în timp ce cuva de amestecare.8 – Clasificarea malaxoarelor cu acţiune continuă şi amestecare forţată Alcătuire şi funcţionare Malaxoarele cu acţiune periodică şi ax vertical Malaxoarele în echicurent se caracterizează prin aceea că atât arborele cu palete cât şi cuva de amestecare se rotesc în acelaşi sens. montată liber pe un pivot central. dar timpul de descărcare. cu ajutorul căruia. pe care se află montată conroana dinţată exterioară. La unele modele. după determinarea malaxării unei şarje de beton şi ridicarea arborelui cu palete poate fi deplasată la obiect şi descărcată. cuva este montată pe suport detaşabil. Materialele componente ale betonului sunt încărcate pe la partea superioară a pag. Arborele cu palete este acţionat de la motor electric prin intermediul unei transmisii iar cuva. Braţul cu palete susţine atât arborele vertical prevăzut cu 4 palete cât şi 2.192 .

Paletele individuale şi stelele cu palete se rotesc împreună cu suportul în jurul arborelui central vertical. unde se descarcă prin basculare. realizându-se astfel deplasări foarte rapide ale materialelor componente ale betonului. dar greutăţi specifice mult mai reduse/ Malaxoarele cu acţiune periodică şi ax orizontal Malaxoarele cu un singur arbore orizontal se caracterizează prin monterea pe arbore a unei palete elicoidale şi a mai multor palete plane. în funcţie de capacitatea cuvei.. În timpul malaxării cuva de amestecare se ridică aşa ca o cupă. Malaxoarele planetare sunt destinate preparării tuturor reţetelor de betoane plastice sau vârtoase. asigurându-se prepararea unor betoane vârtoase de foarte bună calitate. sunt aşezate la diferite distanţe de axa rotorului. iar betonul este decărcat prin partea inferioară centrală a acesteia. Organul de malaxare este alcătuit din următoarele părţi componente:un suport montat rigid pe arborele central vertical. ele să măture întreaga suprafaţă interioară a cuvei. paletele de amestecare sunt prinse de rotor prin intermediul unor braţe.50secunde.. în timp ce fiecare stea cu palete se roteşte şi în jurul axei proprii. Vitezele tangenţiale ale paletelor exterioare ating de regulă 3. Paletele sunt aşezate sub anumite unghiuri faţă de rezele lor de rotire şi. paletele (în număr de 3. Cuva acestor malaxoare este fixă. Turbomalaxoarele sunt destinate în principal preparării betanelor vârtoase. Se obţine betoane plastice de bună calitate.. Alimentarea cuvei se efectuează pe la partea ei superioară iar descărcarea. sunt înclinate cu un unghi β faţă de planul vertical. atât în plan orizontal cât şi în cel vertical. braţele sunt prevăzute cu amortizoare (la unele modele chiar bratele sunt executate din foi de arcuri de oţel). Puterile specififce şi greutăţile specifice ale acestor malaxoare sunt însă mai mari decât ale tuturor celorlalte tipuri de malaxoare cu ax vertical. Datorită traiectoriilor complexe ale paletelor se realizează o amestecare intensivă a materialelor. în acelaşi timp.0 m/s.24).Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicat în construcţia drumurilor cuvei. prin rotirea acestuia. astfel încât. spre partea superioară a unui cadru de susţinere. în timpi de malaxare de 30.. pentru aevita ruperea braţelor (sau sfarâmarea agregatelor) în cazul în care între palete şi cuvă s-a înţepenit o piatră. preparându-se amestecuri de foarte bună calitate. iar zona centrală este izolată de restul cuvei printr-un cilindru de tablă. pag. pe la partea inferioară prin deschiderea unui sector sircular.193 . dar asemenea malaxoare nu pot asigura prepararea unor betoane vârtoase de calitate corespunzătoare. cuva de amestecare este fixă. la aceste malaxoare. Turbomalaxoarele au puteri instalate comparabile cu ale malaxoarelor planetare. poziţionate excentric. în timpi de malaxare sub un minut. palete individuale fixate pe suport şi una din două stele cu palete.

cât şi de gradul de omogenizare prin malaxare. O centrală de beton trebuie să asigure recepţia şi gospodărirea materialelor componente ale betonului. procesul de hidratare a cimentului se intensifică şi cresc omogenitatea betonului preparat şi rezistenţele lui la rupere în primele trei zile de la turnare. În aceste condiţii. se realizează o malaxare foarte intensivă. prepararea centralizată oferă şi posibilitatea mecanizării depozitelor. a reducerii manoperei. respectiv de asiguarea riguroasă a cantităţilor de ciment. dar sunt complicate din punct de vedere constructiv. prin deshciderea unei clape sub formă de sector cilindric. date prin reţetă. inferioară a cuvei. deci când. a creşterii productivităţii muncii şi a eficienţei economice etc. a transportului materialelor. a transportului materialelor. garantarea şi certificarea betonului livrat.3.1. a utilizării la capacitate a staţiei. precum şi o lungime mai mare decât acestea. prin deschiderea unei clape. apă şi eventual aditivi. prepararea betonului conform reţetei stabilite. a utilizarii la capacitate a staţiei. a reducerii manoperei. Utilizarea acestor malaxoare este raţională numai în cazurile în care este necesară o decofrare a elementelor din beton armat. pag. Malaxoarele cu acţiune continuă Malaxoarele cu acţiune continuă au productivităţi sporite faţă de cele cu acţiune periodică. dirijarea transportului de beton la beneficiar. de calitate. ceea ce face să se obţină betoane vârtoase. 6. se asigură acoperirea unor cheltuieli de investiţii şi exploatare. agregate.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicat în construcţia drumurilor Descărcarea betonului se mai poate face la partea inferioară a cuvei. Malaxoarele cu doi arbori orizontali cu palete se caracterizează prin faptul că cei doi arbori se rotesc în sensuri diferite iar descărcarea betonului preparat se face pe partea centrală. Prepararea centralizată a betonului Proprietăţile betonului depind în foarte mare măsură de prepararea acestuia.194 . Datorită existenţei celor două sisteme de palete. după cca 30 de secunde de amestecare. prin eliminarea sau reducerea perioadei de tratare termică a betonului. La malaxoarele care utilizează şi vibrarea în procesul amestecării componentelor. Melcul sau respectiv paletele de pe arbori asigură în acelaşi timp malaxarea şi deplasarea longitudinală a materialelor de la pâlnia de alimentare (prevăzută la una din extremităţi) spre orificiul sau buncărul de descărcare (prevăzut la cealaltă estremitate).3. Malaxoare cu amestecare combinată Malaxoarele cu amestecare combinată asigură calităţi superioare de amestecuri. precum şi aşezării lor.

9. evacuare şi încălzire. după schema tehnologică de organizare. la cetralele de beton sunt necesare următoarele secţii: depozit de agregate cu instalaţii de primire. instalaţii speciale pentru alimentarea cu apă şi producerea aburilor. laborator central pentru stabilirea calităţii materialelor componente ale betonului şi a calităţii betonului proaspăt. pag. instalţie pneumatică. distribuire. fixe(staţionare). Centralele de beton se pot clasifica. electrică de acţionare şi comandă etc. instalaţii pentru prepararea soluţiilor de aditivi precum şi pentru alte adaosuri.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicat în construcţia drumurilor Unităţile de construcţii pot avea producţia de beton organizată în staţii de betoane care au în componenţă una sau mai multe centrale de beton. în centrale de beton: într-o treaptă de ridicare a materialelor. depozit de ciment cu instalaţiile de încărcare-descărcare şi transport: turn de preparare (amestecare). schema de funcţionare a unei astfel de centrale se prezintă în figura 6. Agregatele transportate pe sorturi din depozitul de rezervă sunt distribuite cu pâlnia rotativă 1 în compartimentele depozitului de consum (secţia de buncăre). iar în funcţie de gradul de mobilitate la transport şi de montare-demonatre în centrale de beton: mobile. Centrale de beton într-o treaptă În cazul acestor centrale. în două trepte de ridicare a materialelor. materialele componente ale betonului sunt ridicate o singură dată iar apoi tot restul fluxului tehnologic este asigurat prin “cădere liberă” (gravitaţional).195 . Pentru asigurarea procesului tehnologic cu cilcu complet.

6 – recipienţi aditivi. dozare. într-o treaptă de ridicare a materialelor: 1 – pâlnie rotativă. Parter – livrarea betonului proaspăt Cimentul este transportat pneumatic din depozitul de rezervă (sau direct din mijloacele de transport) în silozurile depozitului de consum prevăzute cu ciclon de separare a cimentului de aer 4.196 . Betonul preparat se descarcă apoi în mijloacele de transport 11 prin intermediul buncărelor tampon 10. 2 – elevator cu melc. Agregatele şi cimentul sunt cântărite cu ajutorul dozatoarelor 5. Materialele dozate conform reţetei (agregate. malaxare. 9 – malaxoare. 7 – rezervor de apă . 5 – dozatoare. Întregul proces tehnologic de alimentare cu componente. 10 –buncăre pentru betonul proaspăt. 4 – ciclon de separare a cimentului de aer.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicat în construcţia drumurilor Fig. pag. Etaj I – malaxarea materialelor. apă şi aditivi) se descarcă în buncărul colector 8 şi apoi în malaxoarel 9. 11. Etaj II – dozarea materialelor. 6. descărcare şi livrare este condus automat cu ajutorul unui calculator de proces. ciment. Etaj III – secţia de buncăre.9 – Schema de lucru a unei centrale de beton.mijloace de transport beton Etajul IV – distribuirea materialelor. 3 – sistem pneumatic. 8 – buncăr colector pentru materiale dozate.

197 . -eficienţa sub aspect economic (alcătuirea şi acţionările centarle fiind simple. -suprafaţa ocupată de centrală mai mare.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicat în construcţia drumurilor Centralele de beton într-o treaptă se mai caracterizează prin aceea că: asigură condiţii pentru obţinerea unor amestecuri de calitate şi a unei productivităţi ridicate. materialele menţionate se descarcă în buncărul (schipul) 7 cu care sunt apoi transportate şi descărcate în malaxorul 8. permiţând reducerea cheltuielilor de transport. asigură economie de spaţiu şi se pretează la automatizare completă. Dezavantajele centralelor de beton în două trepte faţă de cele într-o treaptă sunt: -productivitatea medie anuală mai mică. -obţinerea unor betoane la calitatea cerută. pentru a putea fi remontate pe un alt amplasament). au caracter permanent sau de lungă durată de funcţionare pe acelaşi amplasament (cele cu caracter de lungă durată trebuie să aibă structura de rezistenţă demontabilă.10. dozată pag. -amplasarea depozitelor în imediata apropiere a malaxorului. Apa . respectiv 4. -funcţionarea temporară pe acelaşi ampasament (alcătuirea centralei este astfel concepută încât să permită demontarea pe un alt amplasament cu cheltuieli relativ mici. după dozare în malaxor. la capacitatea proiectată şi să funcţioneze un timp cât mai îndelungat pe acest amplasament. -capacitatea de producţie:mică şi mijlocie. structura de susţinere a malaxorului este mai mică şi mai ieftină decât la centrale de beton într-o treaptă). respectiv 2. Aceste centrale au însă preţ de cost ridicat. în dozatoarele 3. dau naştere la dificultăţi la montaj (înălţimea lor ajungând la 30m) şi la cheltuieli considerabile (în cazul demontării şi remontării pe un alt amplasament). Pentru a le spori eficienţa economică. Se realizează ridicarea agregatelor şi a cimentului din depozitele de consum 1. au posibilitatea funcţionării continue pe toată durata anului. După efectuarea cântăririi. Centrale de beton în două trepte Aceste centrale de beton se caracterizează prin: -ridicarea materialelor solide componente ale betonului. Schema de lucru a unei centrale de beton în două trepte de ridicare a materialelor se prezintă în figura 6. -posibilitatea amplasării aproape de consumator. este necesar să fie utilizate intensiv (2-3 schimburi/24ore). în două trepte distincte: din depozite de consum în dozatoare şi respectiv cu schipul.

amestecare liberă . 7 – buncăr (schip) 8 – malaxor pentru beton proaspăt. 6.amestecare forţată Fig. 6. Centrale de beton mobile Alimentare cu draglina manuala draglina automata transportor cu bandă Sistem Amestecare Capacitate malaxor liberă/forţată .11). 6.forţată 500/750 750/1125 1000/1500 25-150 . Fig.amestecare forţată 8 –25 30-60 6 –20 25-50 Depozit agregate (m3 ) Productivitatea pentru beton proaspăt ( m / h) Productivitate pentru beton 3 ( m 3 / h) . 6 – dozatoare de aditivi.liberă 250/375 375/565 500/750 750/1125 . Betonul preparat ajunge apoi în mijlocul de transport 10 prin intermediul buncărului.amestecare liberă . 4 – dozatoare de ciment. 5 – dozatoare de apă. alimentarea dozatoarelor de agregate realizându-se de regulă cu ajutorul draglinei manuale sau automate. 10 – mijloace de transport beton Centrale de beton mobile Aceste centrale (relativ uşor de deplasat de la un şantier la altul) sunt în general de tipul în două trepte ridicate a materialelor.198 .11 Centrale de beton fixe (staţionare) pag. 3 – dozatoare de agregate. 2 – depozit de consum de ciment.10 – Schema de lucru a unei centrale de beton în două trepte de ridicare a materialelor: 1 – depozit de consum deagregate.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicat în construcţia drumurilor automat în dozatorul 5 şi eventual aditivii dozaţi în 6 se introduc tot în malaxorul 8. sau a transportorului cu bandă (fig.

Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicat în construcţia drumurilor Centralele de beton fixe se clasifică la rândul lor în funcţie de sistemul de malaxare a materialelor componente ale betonului şi de modul de depozitare a agregatelor (fig. de unde sunt apoi descărcate gravitaţional în malaxor.12). În figura 6.7) Astfel. Dintr-un astfel de depozit. Depozitare agregate la sol în instalaţiile în formă de stea.199 . 6. Dacă necesarul de agregate nu poate fi suficient din buncărul tip buzunar.13 se prezintă o centrală de beton fixă cu depozitul de agregate în stea. pentru opt sorturi şi deschiderea de 240oC.14) pag. centralele de beton staţionare pot fi cu: a).6 şi 2. Agregatele sunt dozate sub depozitul activ(partea înnegrită) şi prin intermediul transportorului cu bandă. agregatele sunt preluate pentru a fi dozate şi apoi transportate prin intermediul unui transportor cu bandă direct în malaxor şi într-un buncăr amplasat deasupra malaxorului. se poate recurge la amplasarea în serie (fig. tabelele 2.6. transportate în buncărul intermediar.

12 – Clasificarea centralelor de beton fixe (staţionare) .6) Depozitare agregate în: stea la sol buncăr de buzunar siloz BUncăre serie Vertical (tab.6.6.7) silozuri pluricelulare Sistem Amestecare Capacitate malaxor (l) forţată/liberă 500/750 750/1125 1000/1500 1250/1875 2000/3000 3000/4500 forţată 750/1125 3000/4500 40-120 100-900 (200-450) 65-150 Depozit agregate Productivitate pentru beton proaspăt 400-3500 30-80 125-500 30-150 185-300 ( m 3 / h) Productivitate pentru beton întărit ( m / h) 3 50-120 25-120 150-240 Fig.6.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Centrale fixe de beton cu malaxoare cu ax Orizontal (tab.

13 – Centrală de beton fixă cu depozitul de agregate în stea la sol (fabricaţie Stetter) . 6.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Fig.

. Depozitare agregate în buncăre serie (fig. Fig. 6. ele au tot dispozitivul “activ”. transportul agregatelor cu transportorul cu banda în silozurile pluricelulare (de consum).14 – Centrală de beton fixă cu depozitarea agregatelor în buncăre de buzunar “în serie: (fabricaţie Stetter) b).16 se prezintă o secţiune printr-un turn de amestecare. deasupra malaxoarelor. Se recomandă acolo unde distanţa până la locul de livrare a agregatelor este mică.15).15 – Centrala de beton fixă cu depozitarea agregatelor în buncăre serie (fabricaţie Stetter) c) Depozitare agregate în silozuri pluricelulare. respectiv: aducerea acestora cu autobasculanta şi descărcarea în depozitul de rezerva. Silozurile pluricelulare se identifică în totalitate un “depozitul activ” şi sunt amplasate în cadrul turnurilor de amestecare. În figura 6. Alimentarea cu agregate se face cu transportorul cu bandă sa cu un utilaj cu cupă. evidenţiindu-se fluxul de agregate.6. Buncărele serie permit depozitarea fiecărui sort de agregate într-un buncăr. în cadrul turnurilor de amestecare. deoarece capacităţile de depozitare/buncăr sunt relativ reduse.6.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Fig.

.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Fig.16 – Centrala de beton fixă cu turn de amestecare şi depozitare a agregatelor de consum în silouri pluricelulare (fabricaţie Stetter) Productivitatea centralelor de beton Productivitatea orară a unei centrale de beton se calculează cu relaţia: Po = n ⋅ q ⋅ k ⋅ A în care: n q (m3 ) .0. .capacitatea de încărcare a malaxoarelor centralei cu materile uscate k . . . 6.coeficient de obţinere a betonului (0.70) pentru betoanele vibrate. A .65.disponibilitatea centralei..numărul de cicluri de preparare pe oră.

6. betonului Durata maximă admisă admisă între prepararea betonului şi punerea în operă. Astfel: n= 3600 tc Productivitatea medie pe schimb Ps se calculează pentru un coeficient de folosire de 0.7: Ps = 0. Distanţa la care se transportă betonul se fixează aşa încât să nu se producă segregarea betonului şi operaţia de turnare a betonului să se poată termina înainte de începerea prizei. timpul de malaxare şi de descărcare a betonului preparat.+10 45 60 90 Temperatura proaspăt. Pentru asigurarea calităţilor cerute betonului la punctul de turnare este necesar ca în timpul transportului să se evite modificarea consistenţei şi a omogenităţii betonului..7 ⋅ hs ⋅ P0 în care H s .2. începutul prizei marchează modificarea consistenţei amestecului. În prima fază a procesului de întărire a betonului. ceea ce conduce la scăderea lucrabilităţii betonului.+20 +5.. din care rezultă durata ciclului tc care la (orice tip de centrală) însumează timpul de descărcare a materialelor componente ale betonului dozate cu dozatoarele respective.numărul de ore program al centralei de beton pe an.4... Transportul betonului [3] De la staţia de preparare la locul de punere în lucru betonul este transportat de autocamioane besculante.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Numărul de cicluri de preparare pe oră (n) se determină cu ajutorul ciclogramei de funcţionare a centralei de beton. C o .numărul de ore pe schimb iar productivitatea anuală Pa se determină pentru un coeficient de folosire f : Pa = f ⋅ ha ⋅ P0 în care ha . min +20 +10. Durata admisă între prepararea şi turnarea betonului depinde de temperatura amestecului şi este arătată în tabelul 6.

aşezate la cotă şi bine fixate cu crampoane (fig. La punctul de lucru se verifică execuţia fundaţiei. În aceste cazuri. astfel încât eventualele tasări ce se vor produce în exploatare să fie cât mai uniforme. Fundaţia se execută şi se lasă în circulaţie cel puţin o lună înainte de turnarea îmbrăcăminţii. se prevede ca panta transversală a patului şi a fundaţiei să fie aceeaşi ca a îmbrăcăminţii. Fundaţia îmbrăcăminţilordin beton de ciment poate fi împitruire existentă. Betonul se toarnă în cofraje laterale sau longrine metalice. Benele autocamioanelor care transportă beton trebuie să fie bine curăţite după fiecare descărcare şi spălare cu jet puternic de apă cel puţin o dată la fiecare schimb de lucru.15cm. . Prepararea betonului se face adeseori în betoniere care se pot deplasa în lungul şantierului. pe timp de ploaie sau de arşiţă.17). Suprafaţa fundaţiei trebuie să permită mişcarea liberă a dalelor la contracţie şi dilatare. La compactarea fundaţiei se urmăreşte în special ca să se realizeze un strat suport omogen. fiind montate pe şenile sau pe roţi ce semişcă direct pe longrinele cofraj care servesc pentru deplasarea vibrofinisoarelor. În cazul drumurilor noi. care pe lângă asigurarea unui plan de separaţie între dala de beton şi de fundaţie are şi rolul de a împiedica scurgerea laptelui de ciment în fundaţie. Omogenizarea amestecului în timpul transportului se asigură prin evitarea segregării betonului prin folosirea unor recipiente etanşe care să nu permită scurgerea laptelui de ciment.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Folosirea unui beton la care a început priza este contraindicată deoarece prin turnarea şi compactare se distrug legăturile care au apărut în structura pietrei de ciment. este necesar ca mijloacele folosite să fie protejate cu prelate sau capace uşoare. betonul se descarcă chiar pe locul de punere în lucru.20cm sau din materiale stabilizate în grosime de 10. pentru a se evita modificarea raportului a / c adoptat la prepararea betonului. pentru realizarea unei grosimi constante a dalei. Turnarea betonului [3] 6.6.. fundaţia se poate realiza din balast îngrosime de 15. Aceste cofraje servesc în plus drept cale pentru susţinerea şi deplasarea maşinilor cu care se face aşternerea şi vibrarea betonului. folosită pe şantier în suluri.. În cazul transporturilor efectuate la distaţe mari. scarificată şi reprofilată.3. diminuându-se astfel rezistenţa betonului.. În acest scop. Peste stratul de egalizare se aşează foi de hârtie groasă. pe suprafaţa fundaţiei se aşterne un strat de egalizare din nisip curat de 2 cm grosime.

armătura se aşează deasupra stratului inferior sau la 5 cm de la faţa îmbrăcăminţii. vibrează şi nivelează betonul (fig. -este interzis a se adăuga apă în amestecul de beton sosit la locul de turnare în scopul măririi lucrabilităţii. Betonul descărcat din autocamioane este repartizat între longrine în faţa vibrofinisorului. -nu se permite întinderea betonului prin tregere cu grebla sau aruncare cu lopata. Cele mai bune rezultate se obţin la lucrările de beton rutiere cu maşini finisoare care acţionează pe întreaga lăţime dintre longrine. Este necesar ca după verificarea fundaţiei. Pentru obţinerea unei structuri compacte. fără întreruperea lucrului. având o adâncime de acţiune redusă însă o suprafaţă relativ mare pe care se transmit vibraţiile. 6. se trasează şi se montează dispozitivele destinate realizării rosturilor transversale. este necesar ca turnarea betonului să fie însoţită de o operaţie de îndesare. La turnarea betonului trebuie avute în vedere următoarele reguli generale: -betonul trebuie turnat în cofraje înainte de începerea prizei. Când se prevede armarea dalelor. deoarece se separă agregatul mare din masa amestecului.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Fig. .18). a cofrajelor şi a armăturilor să se întocmească procese-verbale de lucrări ascunse. acest procedeu asigură realizarea unui beton compact şi omogen. Îndesarea betonului proaspăt se face prin vibrare.17 – Cofraj din longrină fixată cu crampoane După montarea longrinelor. Aceste maşini complexe repartizează. Pentru executarea vibrării se folosesc vibratoare de suprafaţă. -o planşă se toarnă în întregime.6.

. .. La grosimi mai mari. Tehnologia modernă a betonului recurge la vibratoare cu frecvenţe tot mai înalte. cu atât acţiunea vibrării se extinde şi asupra elementelor mai fine. În mod obişnuit.. Cu cât frecvenţa plăcii creşte.12 cm grosime. suprafaţa betonului a devenit plană şi se observă apariţia unui strat superficial de mortar fin. Timpul necesar pentru menţinerea vibratorului într-o poziţie este cuprins de regulă între 15 şi 40s. Prin vibrare stratul de beton îşi micşorează volumul cu circa 15%. Efectul vibrării depinde de frecvenţă..Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Fig. fiecare strat se vibrează de două ori. ceea ce impune ca aşternerea iniţială a betonului să se facă cu o grosime mai mare decât cea prescrisă. 6. Bazându-se pe astfel de mijloace perfecţionate. vibrarea trebuie făcută în două straturi sau se folosesc vibratoare mai puternice . în special a cosnistenţei betonului. 2 – masă vibratoare cu excentric. Încetează apariţia bulelor de aer care ies din masa betonului. 4.18 – Schema de lucru a vibrofinisorului: 1 – repartizator. Vibrofinisoarele curente pot compacta straturi de 10.4000per/min acţionează asupra granulelor mari. Operaţia de vibrare necesită o supraveghere continuă din partea personalului de control întrucât existenţa unor zone slab compactate are o influenţă hotărâtoare asupra durabilităţii îmbrăcăminţii. 3 – lamă nivelatoare. iar reparaţiile ulterioare sunt foarte costisitoare. O durată de compacatre diferită de acest interval impune reeaxaminarea compoziţiei. Deplasarea vibratorului de la o poziţie la alta poate fi făcută pe baza următoarelor observaţii: betonul nu se mai tasează. capabile să compacteze straturi până la 25cm grosime. tehnologia începe să atribuie granulozităţii o mai mică importanţă. ajungând la 8000 per/min şi chiar mai mult. Frecvenţele reduse de 3000. lângă rosturi şi la supralărgiri în curbă cu R < 50m se folosesc maiuri şi plăci vibratoare.osia şasiului Lângă longrine.

19). eventualele denivelări se completează cu beton înaintea celei de a doua vibrări. ridicat la suprafaţă prin vibrare şi realizarea unei supafeţe plane suficient de rugoase.Dispoziţia în plan a rosturilor la îmbrăcămintea de beton: 1 .rosturi de contracţie . apar şi alte rosturi suplimentare impuse de condiţiile de execuţie şi de accidente neprevăzute ca: lipsa de beton.. aşa ca să rezulte striuri şi totodată să fie îndepărtat surplusul de mortar. 2 . limita şi dirija procesul de fisurare datorat contracţiei care apare în timpul prizei şi întăririi cimentului şi variaţiilor importante de volum din temperatură. Executarea rosturilor [3] Pentru a preveni. Pe lângă rosturile impuse de necesitatea evitării unor solicitări suplimentare. Îmbrăcămintea de beton se execută în general la temperaturi ambiante mai mari de + 5 C . Apoi peste suprafaţa betonului să dă cu perii de piassava din axă spre marginea îmbrăcăminţii. intervenţia unor condiţii atmosferice nefavorabile etc. care se stabilesc de executant.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor La cel mult o jumătate de oră de la terminarea vibrării stratului de rezistenţă se aşterne betonul de uzură. După prima trecere a vibratorului. se trece în sens transversal cu un rulou metalic de peste 200daN greutate pentru eliminarea denivelărilor longitudinale. Se urmăreşte ca timpul ce se scurge de la prepararea betonului până la turnarea şi finisarea suprafeţei unei dale să nu depăşească intervalul de timp necesar începerii prizei cimentului.4. prevăzute prin proiectul lucrării. Toate operaţiile manuale se efectuează numai de pe punţi întinse peste îmbrăcăminte. o 6. Fig. După turnarea betonului şi vibrarea fiecărei dale.19 . 6. În acest scop.rosturi de dilatare. În timpul punerii în lucru şi al finisării suprafeţei îmbrăcăminţii nu se admite circulaţia oamenilor peste betonul proaspăt. 3 . îmbrăcămintea din beton de ciment se fragmentează prin rosturi dispuse longitudinal şi transversal drumului în dale sau planşe (fig. care are drept scop îndepărtarea excesului de mortar. se trece la operaţia de finisare. 6.rost longitudinal de contact. se face verificarea suprafaţării cu ajutorul dreptarelor.

Pentru executarea. Scândura rămâne înglobată în beton şi trebuie să fie din lemn de esenţă moale. montate paralel cu axa drumului.6. Între capul gujonului. în special când terenul este sensibil la apă.Garnitură metalică pentru executarea rostului de dilataţie: 1 . Scândurile se ţin 24 ore în apă înainte de folosire pentru ca să se umfle şi să nu sugă apa din beton. se aplică peste scândură o garnitură metalică. care se scoate din rost după terminarea prizei (fig. trecând liber prin scândura de rost. pentru ca betonul să nu adere de oţel. astfel încât să permită deplasarea longitudinală a dalelor.. când îmbrăcămintea se execută în două straturi sau cu 4. care la o compresiune de 50daN / cm să-şi poată reduce grosimea la jumătate. pentru a se asigura conlucrarea dalelor adiacetnte şi aîmpiedica denivelările sau alunecările acestora.5 cm mai mică decât grosimea îmbrăcăminţii. Pentru realizarea părţii superioare a rostului. precum şi amenajării resturilor. unsă cu bitum pe feţele laterale. iar la capăt se montează un degetar cu diametru mai mare ca al gujonului.6. Gujoanele se încastrează într-una din dale iar în cealată gujonul care culisează se unge cu bitum. peste hârtia întinsă pe stratul de nisip de egalizeze aşează vertical o scândură pe muchie de grosime egală cu lăţimea rostului şi cu lăţimea stratului inferior.20)..Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Ţinând seama că rosturile creează discontinuităţi sau zone slabe în structura îmbrăcăminţii. la jumătatea grosimii dalei.20 . când execuţia se face într-un singur strat. Rosturile de dilataţie. Sunt rosturi întregi dispuse perpendicular pe axa drumului care permit deplasarea dalelor la schimbările datorate variaţiilor de temperatură.scândură de rost Pentru a evita denivelarea capetelor dalelor vecine sub sarcini. rosturile de dilataţie se armează cu gujoane din OL38. fără a se zdrobi. Cealaltă jumătate a gujonului se încastrează în . şi fundul degetarului se lasă un spaţiu de 20mm care se umple cu câlţi sau plută. distanţa dintre rosturile de dilataţie variază între 24 şi 36m. cu diametru de 20mm şi lungimea de 700mm. în general. este necesar să se acorde o deosebită atenţie poziţiei. 2 Fig.

2 .22). scândura se introduce pe lat într-un tipar în care.secţiune longitudinală.dispoziţia în plan. gujoanele trebuie montate perfect paralel cu axa drumului şi cu linia roşie. 4 . Prezintă inconvenientul că nu permite vibrarea betonului în imediata vecinătate a rostului. 1 . Pe una din muchiile scândurii se bat cuie şi se împleteşte o plasă din sârmă cu ochiurile de 5mm pe înălţimea de 60mm. pe partea cu plasa de sârmă.21 . Fig. Astfel pregătită. se amortizează şi se umple ulterior cu mastic bituminos. se toarnă mastic de bitum (fig. 6. 6. Pentru a permite funcţionarea rostului. fiind mai mare spre mijlocul dalei. .6.gujon. b. În ţara noastră. În plan. se foloseşte în ultimul timp un rost prefabricat.scândură de esenţă moală. distanţa dintre gujoane variază între 10 şi 30 cm. Procedeul permite suprimarea operaţiei de colmatare ulterioară a rosturilor prin utilizarea scândurilor de rost având gata fixat masticul bituminos. pentru a nu se deranja poziţia verticală a scândurii.degetar Golul rămas după scoaterea garniturii metalice se curăţă.21).mastic bituminos.Armarea rosturilor de dilataţie: a .Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor betonul planşei alăturate (fig. 3. Gujoanele se aşează cu degetarele alternativ când într-o planşă când în cealaltă.

introdusă în betonul proaspăt cu ajutorul unui cuţit vibrator de 2. rosturile aparente se execută prin tăierea betonului imediat după întărirea cu ajutorul unor discuri circulare cu lăţimea de 4.12mm grosime. Acestea sunt rosturi transversale aparente care se execută numai pe o parte din grosimea îmbrăcăminţii şi au rolul de a preveni. În mod obişnuit.3mm lăţime.mastic bituminos turnat pe plasa de sârmă Rosturile de contracţie. 3 ..23 . În ultimul timp.plasă de sârmă.6.scândură de lemn. iar golul rămas se umple ulterior cu mastic bituminos. Când turnarea rostului se face cu întârziere faţă . Fig.Rost de contracţie: h . 2 .Rost de dilataţie prefabricat: 1 . localiza şi dirija formarea fisurilor datorate întăririi betonului şi contracţiei la scăderea de temperatură.5mm.22 . aşezată între longrine: la începutul prizei scândura se scoate din beton.23). Uneori.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Fig. 6.. Operaţia de tăiere a rostului de contracţie după întărirea betonului se face cu discuri abrazive (carborundum) sau armate cu tungsten. 4 . ele se execută pe 1/3 din grosimea dalei sau pe grosimea stratului de uzură (fig. rostul de contracţie se realizează dintr-o foaie de carton bitumat.. Eforturile din contracţie ce apar în primele 24 ore de la turnare fac ca dala să fisureze sub rost pe toată grosimea. diamant şi necesită un mare consum de apă.. În funcţie de condiţiile atmosferice între 6 şi 20 ore după turnare..grosimea dalei de beton Rostul de contracţie se realizează prin intermediul unei scânduri de 10.2. Distanţa dintre rosturile de contracţie variază între 4.00 şi 6..cuie.00.

Pentru a se preveni lunecarea dalelor spre acostamente şi lărgirea rostului axial.. fie sub formă de rosturi de contact.24). la 1. Fig.. dacă nu este încă posibil. se introduce o garnitură de 8mm grosime.Rost longitudinal prevăzut cu ancore: .Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor de momentul cel mai potrivit apar fisuri şi deci nu este suficient de întărit muchia rostului se macină.5 m distanţă una de alta (fig. Astfel de întreruperi se fac de obicei în dreptul unui rost de dilataţie. Ele se execută aparent.Aceste rosturi au rolul de a localiza fisurile care apar din eforturile de încovoiere date de variaţiile de temperatură şi tasările inegale ale fundaţiei. Fig. separându-se planşele alăturate prin ungere cu bitum sau aşezarea unei foi de carton bitumat. se amenajează în acea secţiune un rost de lucru. defecţiunea greu de reparat ulterior. garnitura se scoate. Se execută ca rosturi întregi fie sub formă de rosturi de dilataţie.16mm şi lungimea grosimii dalei. faţa laterală a dalei turnate se unge cu bitum tăiat.24 . rosturile de lucru apar la întreruperea unei zile de muncă. iar rostul creat se colmatează cu mastic bituminos (fig. Deoarece rosturile de contracţie se amplasează la distanţe mici practica dovedeşte că ele pot prelua şi funcţia rosturilor de încovoiere astfel încât îmbrăcămintea din beton de ciment apare secţionată în sens transversal numai de rosturi de contracţie şi de dilataţie. este recomandabil să se prevadă ancore din cupoane oţel-beton cu diametru 14.Rost de contact Rosturile longitudinale. După vibrarea betonului. 6.25 .25). La partea superioară. Aceste rosturi apar între două fâşii de beton ce se toarnă decalat în timp. În sens transversal.6. Rosturi de lucru sau de contact. 6. usă cu bitum tăiat sau ulei ars.6. Rosturile de încovoiere. pe grosimea stratului de uzură.

.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor a . llungimea curbei Uneori pentru a se înlătura pericolul denivelării planşelor adiacente. în restul zilelor este suficient de trei ori pe zi. b. se menţine permanent umed timp de 10 zile. Corturile sunt susţinute de ferme şi se pot deplasa în urma vibrofinisorului. Durata pe care trebuie să se aplice măsurile de protejare ulterioară este de minimum 7 zile în cazul folosirii cimenturilor portland şi de minimum 14 zile în cazul cimenturilor metalurgice. Tratarea bitumului după turnare [3] În primele zile ale întăririi betonului se iau măsuri de protejare împotriva evaporării rapide a apei şi acţiunii de spălare a mortarului de către ploi care pot diminua rezistenţa finală scontată. În funcţie de temperatura mediului înconjurător.5 Kg / m bitum tăiat. cu cenuşă sau tras. După 24 de ore. pe şinele longrinelor. prevăzute cu despărţituri pentru a împiedica formarea curenţilor de aer.26 . Imediat după ce betonul proaspăt s-a zvântat se stropeşte uniform 0. Protejarea se face cu ajutorul unor corturi joase de pânză.6. Suprafeţele de beton de dimensiuni foarte mari pot fi protejate prin acoperire cu o peliculă de bitum. Dacă temperatura este sub +15oC intervalul la care este necesar să se facă stropirea betonului după turnare se măreşte.grosimea dalei de beton. h . se poate adopta profilul rostului cu lambă şi uluc (fig. prima stropire cu apă trebuie făcută după 2 până la 12 ore de la turnare.dispoziţia ancorelor în curbe. pentru evitarea evaporării apei din beton. 6. betonul se stropeşte încă câteva zile. Este necesar ca organele de control să verifice modul de realizare a rostului şi pregătirea continuării betonării.Rost longitudinal cu lambă şi uluc După cum s-a menţionat anterior.26).3cm grosime care. rosturile îmbrăcăminţilor de beton reprezintă puncte deosebit de slabe dacă nu sunt executate îngrijit.armarea rostului longitudinal. 2 . Fig. După îndepărtarea acestui strat protector. iar la +5oC se renunţă la aplicare acestei măsuri. În cursul primelor trei zile stropirea se face la fiecare trei ore. acoperişurile se mută mai departe şi betonul se acoperă cu un strat de nisip de 2..

Principiile de funcţionare şi alcătuirea schematică a maşinilor cu cofraje glisante sunt prezentate în fig.placa de nivelare primară a betonului.răspânditor mecanic cu şnec elicoidal. nu trebuie să se permită circulaţia lucrătorilor. După două ore de la stropire se acoperă suprafaţa de nisp fin în grosime de 5mm. când lucrările de turanrea betonului sunt surprinse de o coborâre bruscă a temperaturii mediului înconjurător până la valori de 0 C este necesar să se ia măsuri de izolare termică a betonului. Datorită acestui fapt. Îmbrăcămintea de beton se poate da în circulaţie dacă rezistenţa la întindere din încovoiere a betonului atinge 80% din valoarea prescrisă. În perioada de primăvară şi toamnă. Izolarea termică se poate realiza cu panouri de stufit sau rogojini.placă de nivelare secundară a betonului. 5 şi 6 . având sistemul de control integrat în echipamentul de bază al maşinii. când se folosesc cimentul Pa şi după 28zile când se foloseşte cimentul M. 3. este indicat să se acopere lucrarea cu materiale care să împiedice spălarea stratului superficial de mortar de ciment. a mijloacelor de transport.previbratoare.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Pelicula de bitum nu permite evaporarea apei din beton.27 . Dacă în primele două zile după turnarea betonului intervine o ploaie. urmărindu-se ca cel puţin în primele trei zile de la turnare temperatura betonului să nu scadă sub +2oC. asigurând un regim umed de întărire. 2. .28. 4 . 7 .Schema de funcţionare a unei maşini cu cofraje glisante tip "Augrade": 1 . Dacă turnarea şi întărirea betonului s-au făcut la temperaturi medii mai mari de +15oC. Până la atingerea rezistenţei de 12daN / cm .27 şi 6. îmbrăcămintea să dă în circulaţie după 21 zile de la execuţie.grinzi de nivelare oscilante transversal. Execuţia îmbrăcăminţilor din beton de ciment cu maşini cu cofraje glisante Toate maşinile cu cofraje glisante fabricate în prexent sunt automatizate şi comandate electronic.placa de finisare suspendată. 6. 6. precum şi depozitarea de materiale înainte ca betonul să fi atins rezistenţa indicată. 2 o Fig. orice solicitare sau vibraţii produse în masa betonului pot să distrugă primele legături dintre formaţiile cristaline apărute în procesul de hidratare a cimentului.

28 . considerate mai eficace în cazul grosimii dalei mai mari de 15-20cm decât vibrarea de suprafaţă.placă de nivelare auxiliară. . 2 .tub vibrant transversal. Descărcarea betonului se face de obicei direct pe stratul suport în două cordoane în cazul lăţimilor mari. 5 . 3 .placă de nivelare suspendată. Stratul suport trebuie să fie umezit în prealabil pentru anu se pierde apa din betonul proaspăt.placa de împingere (mulare). La ambele tipuri de maşini.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor Fig.previbratoare.Schema de funcţionare a unei maşini cu cofraje glisante tip "Gunter und Zimmerman": 1 . 4 . vibrarea este asigurată în masa betonului cu ajutorul unor baterii de previbratoare. 6.

7. .Schema tehnologică de execuţie a îmbrăcăminţilor din beton de ciment .6.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GICĂ PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI NIVELARE PROFILARE COMPACTAR E FINISARE PREGĂTIREA EXECUŢIEI ETANŞAREA FUNDAŢIEI POZARE BLOCHEŢI LONGRINE AUTOMACARA 5tf MONTARE LONGRINE MONTARE ELEMENTE ROST FINISOR BETON TURNARE BETON CIMENT TURNARE BETON FINISARE SUPRAFAŢĂ MAŞINĂ TĂIAT ROSTURI TĂIERE ROST UTATĂ SIT AUTOGREDER CILINDRU COMPACTOR REMORCA TRACTATĂ MANUAL RULOU PERII CORTURI JOASE NOLOGICĂ Fig.

. Nivelarea constă în tăierea dâmburilor şi împingerea în goluri a pământului săpat folosind în acest scop buldozere sau autogredere. Nivelarea mecanică a suprafeţelor Prin nivelare se asigură o suprafaţă plană definitivă a terenului şi platformelor. .viteza medie de deplasare. în m/min.timpul pierdut în ciclu. . Pentru asigurarea stabilităţii suprafeţei nivelate este necesar ca nivelarea să fie urmată de o compacatre de finisare. Nivelarea cu buldozere şi autogredere se realizează prin deplasarea acestora după o schemă în zigzag sau circulară. în m. . .6 L(? sin θ − s )kc k s kt în care: [ore / 100m 2 ] n L .lungimea sectorului de lucru. care au denivelări până la 20cm precum şi corectarea pantelor transversale sau longitudinale ale acestora. a). Vm ti t0 l θ s . în m. . Norma de timp a utilajelor la nivelare se acalculează cu relaţia:  L  n  V + ti + t o    m  NTU = 0.lăţimea echipamentului. în minute. în minute.suprapunerea fâşiilor.este numărul de treceri necesare. în m. în grade.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor CAPITOLUL VII EXECUŢIA LUCRĂRILOR DE FINISARE LA DRUMURI [2] Finisarea suprafeţelor orizontale şi a taluzelor lucrărilor de terasamente Principalele activităţi care se efectuează după executarea lucrărilor de săpatură sau de umplutură în vederea finisării platformelor şi taluzelor. Aceste activităţi au rolul de a asigura profilarea definitivă a lucrării.unghiul de înclinare a echipamentului. cu cuţitul aşezat la nivelul suprefeţei de reazem a pneurilor sau şenilelor. . sunt nivelarea şi tazularea.timpul de întoarcere.

k sIV = 0.1). ale utilajului.0. b). k s = 0.coeficient de utilizare a timpului de lucru. ceea ce face să nu se aplice decât în situaţii în care nu se poate face deplasarea la piciorul taluzului (în special în cazul umpluturilor în ramblee cu înălţimi mari respectiv lăţimi mari de taluz).coeficient de neuniformitate a ciclului (kc = 0.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor kc ks I . Taluzarea mecanică a debleelor şi rambleelor Prin taluzare se asigură profilarea definitivă a taluzelor rezultate în urma săpării pământului la deblee sau a umpluturilor la ramblee. La taluzare se execută de regulă săparea unui strat de pământ cu grosimea maximă de 40cm în vederea finisării suprafeţelor taluzurilor şi aducerea lor la înclinările prevăzute în proiect.coeficient de variaţie a rezistenţei la săpare în funcţie de categoria de II III teren (k s = 1. . pe taluz sau pe coronament în funcţie de panta şi lăţimea taluzului (fig. Taluzarea se poate face cu ajutorul autogrederelor. Taluzarea cu autogrederul se poate realiza prin deplasarea acetuia la piciorul taluzului. kt . 4 treceri).Poziţii de deplasare a autogrederului la taluzare la piciorul taluzului şi pe coronament pe taluz În ultimele două cazuri se iau măsuri suplimentare de asigurare a stabilităţii utilajului şi au productivitatea redusă din cauza neutilizării integrale a lungimii echipamentului. k s = 0. împrăştierea cu ajutorul lamei sau strângerea în grămezi a surplusului de pământ de pe platformă în vederea înlăturării lui. 7.6) .1 . a buldozerelor sau a excavatoarelor cu braţ telescopic. Fig.7. .85. activitatea presupune următoarele faze: montarea şi reglarea lamei la înclinaţiile necesare.8) .9. În cazul taluzării cu autogrederul. executarea săpăturii şi a nivelării taluzelor prin treceri succesive (max.4 − 0.

2).îndepărtarea de taluz. Fig. 20o).Scheme tehnologice de îndepărtare a pământului săpat la taluzare cu două autogredere: a . când taluzul are lăţimea mai mare decât raza . adunat la picioarul taluzului. Pământul rezultat din taluzare. 7. Ca şi în cazul autogrederului. Taluzarea cu buldozerul este indicată numai în cazurile în care unghiul taluzului este mai mic decât panta maximă pe care poate urca buldozerul în condiţii economice (max. Taluzarea cu excavator cu braţ telescopic (fig.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor La taluzele cu lăţimi mari care depăşesc lungimea lamei. este îndepărtat cu autogrederul şi strâns în grămezi pentru a fi încărcat în mijloacele de transport sau împrăştiat pe platformă (fig.7.2 . taluzarea se face concomitent cu lucrările de săpare sau de umplutură pe măsura asigurării lăţimii de lucru corespunzătoare pe mai multe niveluri.7.strângere în grămezi şi încărcare.3) este recomandată în special în cazul taluzelor cu lăţimi mari. b.

Schema de lucru la taluzarea cu excavator telescopic .Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor de săpare maximă a excavatorului se organizează lucrul pe două sau mai multe niveluri cu înălţimi corespunzătoare.3 . Fig.7.

B.B.C.JERCAN J. PĂUCA P. Tehnologii şi utilaje performante pentru prepararea betonului S.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor BIBLIOGRAFIE S.C. Suprastructura drumurilor Curs I.C. DOROBANŢU C.IONESCU .Curs I.DOMSA A.ZAFIU Terasamente .B. Mecanzarea lucrărilor de construcţii Curs I.

Abataj transv.Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor SCHEMA TEHNOLOGICĂ EXECUŢIA LUCRĂRILOR DE SĂPĂTURI 1 2 3 4 FAZA TEHNOLOGICĂ OPERAŢIA EXECUTATĂ UTILAJUL FOLOSIT LUCRĂRI PREGĂTITOARE LA TERASAMENTE DEFRIŞAREA VEGETAŢIEI DEFRIŞĂTOR ÎNDEPĂRTAREA TERENULUI VEGETAL BULDOZER APARATE TOPO PICHETAJ EXECUŢIE SĂPĂTURI SĂPAT a. Longitudinal b. buldozer b. Longitudinal . screper SCHEMA TEHNOLOGICĂ DE LUCRU SAH TRANSVERSAL SAH TRANSERSAL a. c. excavator c.

Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor SCHEMA TEHNOLOGICĂ CUŢIA 1 2 3 4 SE REIA RĂRILOR DE CICLUL SĂPAT TRANSPORT UMPLUT LUTURI A EXECUŢIA LUCRĂRILOR DE UMPLUTURĂ NOLOGICĂ DESCĂRCARE NIVELARE PROFILARE buldozer basculanta autoscreper Strat longitudinal DE Cordoane longitudinale Cordoane longitudinale buldozer autogreder autogreder FÂŞII LONGITUDINALE SCHEMA CICLICĂ ZIG-ZAG LONGITUDINAL Autocisterna Cilindru compactor UMECTARE COMPACTARE RAŢIA CUTATĂ AJUL FOLOSIT EMA NOLOGICĂ RU .

Dicu Mihai Unele tehnologii de lucru aplicate în construcţia drumurilor .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->