P. 1
Sisteme de bord si punte

Sisteme de bord si punte

|Views: 518|Likes:
Published by Ana Hlatcu
Sisteme de bord si punte
Sisteme de bord si punte

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Ana Hlatcu on Jan 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/04/2014

pdf

text

original

'\ .i~cnl.

_
UNIVERSITATEA MARITIMA

'\M\flK

@

1'" -kc-. eo",,\

DIN CONSTANTA

SPECIALIZAREA: ELECTROMECANICA

~

S.B.P
ANUL IIIIFR

EDITIA 2008-2009 ,
...,

(CONFORM CU EDITIA 2007,REVIZUITA SI COMPLETAT A IN ACORD CU STeW)

Conf.univ.dr.ing.Iordan

NOVAe

CUPRINS
Capitolul 1 1.1 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 l.3.3 l.3.4 l.3.5 l.3.6 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.2.1 1.4.3 Instalatia de ancorare .......................................................•........ 9

I

Consideratii generale.,

..

.
. . . . .

Aneorarea navelor. Elementele liniei de aneorare .. Aneore Legaturi flexibile Elemente pentru eonducerea lanrului la bord Stope 2r; Meeanismele instalatiei de ancorare Puturi de lant..................... . .

9 10
13 13 17 18 22 23 25 27

: ,..~

.

.

~.

1.4.4
1.4.5

Dimensionarea liniilor de ancorare . Metoda statistics . Metoda determinista . Detenninarea fortelor introduse de mediu . Calculul fortelor care solicits nava in ancora. . Calculul fortelor din instalatia de ancorare ., Solicitarile dinamice introduse de linia de ancorare datorate fortelor introduse de valuri . Instalatii de acostare-Iegare :.._ . . '. . .

27 28
29
33 36 41

1

II
!

"tCapitolul 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.8 2.3 2.4

44
44 45

Considerarii generale

~ Elementele instalatiei de acostare Elernente flexibile pentru manevra si legare Babale Ureehi si role de ghidare. Nan de parapet..

46 46 48
50 50

.

II
'I

I; II

II

2.5 ( Capitolul3 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4

Stope pentru cabluri . Tamburi de parame . Amortizori ~i brauri de acostare . Mecanismele instalatiei de acostare . Calculul instalatiei de aeostare . Ca\culul mecanismelor instalatiei de ancorare-acostare.. .. Calculul instalatiei de legare ..

SO
51

52 53 55 60 . 64
64

Instalatia de guvernare
Consideratii generale..... .. .. . Clasifiearea instalatiilor de guvernare Carme active......... .. Duze rotitoare (ajuraje orientabile) Carme speciale . lnstalatii de guvernare activa cu jeturi transversale . ,

.

67 69 70
71 71

5

- ..•.. ~ ...- ..-.-- ..

---~-'~"~'~'~.'-~.'~"'~.'~.========~--~~-==---,~.-----------~.

3,2,5 3,3

3.4 3.4,1 3.4,1.1
3.4.2 3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.3.1

lnstalatii de guvemare activa ell propulsoare speciale Sisteme de comanda a instalatiilor de guvernare Components instalatiilor de gllvemare Transrnisii , ,

,

~:;i:1~~ ~:~~.:.'.' ~::: '.:.:.' iC~~~~l~~ ..~'.:.:~ ::' ' ..:' :::'. ~ : '

. . . .

71

72
74

CapitolulS

Instalatll

pentru

acopertrea

gurilor

de magazii

.

143
\43

3.503.1
3.6 3.7 3.7.1 3.7.1.1 3.7.l.2 3.7.2 Capitolul4 4.1 4.1.1

Calculul instalatiei de guvemare . Calculul solicitarilor organului activ . Calculul transmisiilor de fortii. , . Calculul masinilor de carma . Calculul servomotorului eu cilindri. . Calculul masinilor de canna cu servomotor rotativ . '.;. Sisteme hidrostatice de actionare a instalatiilor de guvemare . Calculul instalatiilor de guvemare activa . Calculul fortelor ', , , . Metoda analitica.. : . Metoda statistica . Calculul impingerii propulsorului.. .
Instalatia de incarcare .............•................................................. Consideratii generale .

74 74 76 80 80
86 86

5.1 5.U
5.1.2

5.1.3 5.1.4 5.l.5 5.2 5.3
~ ~apitolu16 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

j;..

Consideratii generate Capace mecanice rulante " Capace mecanice pliante (tip folding) Capace mecanice rabatabile "." Sisteme de cap ace cu Infasurare pe tambure Capace rulante suprapuse (sistem telescopic) Actionarea capacelor . Calculul sisternelor de actionare acapacelor mecanice
Instalatia de salvare
.to

,.. . .
. .

144
146

:

. .
.

147 148 148
148 150

88
93 96

157
157 157:X
159 160 163 163 164 \{14

100
100

100
101 102
~,

6.5.1 6.5.2
6.5.2.1

lQ1l
107 108
110 110 III

i'

4.1.2 4.1.2.1 4.1.2.2
4.1.2.3

4.1.3
4.1.4

4.1.4.1 4.1.4.2 4.2
4.2.1 4.2.2 4.2.2.1

4.2.2.2 4.2.3
4.2.3.1 4.3 4.3.1

Instalatii de incarcare eu bigi simple (c1asice) ;. . Instalatii de incarcare ell bigi mecanizate ~ . Bigi mecan izate electrohidraulice . Bigi mecan izare grele . Bigi mecanizate de constructie speciala . Instalatii de ridicat cu macarale navale . Instalatii de incarcare speciale : . Instalatii de lncarcare pe orizontala · . Instalatii de incarcare speciale pentru operatii de manevra 'in mare deschisa . Calculul instalatiilor de incarcare . Calculul elementelor geometrice ale unei instalatii de lncarcare cu bigi . Calculul fortelor care solicita elementele instalatiei . Metode grafice de calcul... . Metodaanalities de calcul a instalatiilcr de incarcare- descarcare eu bigi . Calculul de rezistenta a elementelor instalatiei de incarcare .. Calculul bigilor . Mecanismele instalatiei de incarcare , . Vinciuri electrice .

6.5.2.2
6.5.3 Capitolul7 7.1 7.2 7.3 Capitolul8

Consideratii genera Ie . Barci de salvare , , , . Constructia barcilor de salvare . Gruie pentru barci . Calculul instalatiei de manevra a bare ilor de salvare . Determinarea sarcinilor de calcul.. . Calculul fortelor care solicita instalatia de lansare in conditiile cele rnai defavorabile care pot apare la lansare . Gruie negravitationale . Gruiegravitationale cu miscare plan-paralela.. . Calculul rnecanisrnului ell care se face manevra barcilor., .
Instalatia de remorcare Consideratii generaie Particulari tali ale rernorcarii prin tractiune Ca\culul instalatiei de remorcare .

165 1..67 li.~
172

112
115

. . .

174~·

P7~

116
116

8.1

119

8.2
8.3

Instalatia de traulare , 181 Consideratii generale ..............................................................• : . ·181Dotarile instalatiei de trauiare . 182,. Actionarea hidraulica a vinciurilor de traul :~:::!:1.. 187,: .. .
~. 191
;i~

119 119
121 121

Bibliografie •.•................•.•...........•.....•................•..................•,

126 129

129
136 137

4.3.2

Vinciuri electrohidraulice
6

.

141
7

~

INSTALATIA DE , ANCORARE
:":. ~'~; .

;

1

Consideratii generale Ancorarea navelor Elementele liniei de ancorare Dimensionarea liniilor de an cor are

1.1 CONSIDERA TII GENERALE
Dezvoltarea actuala a tehnologiilor marine ~ia navigatiei impun pozitionarea precise in raport cu fundul marii a diversilor plutitori sau nave. Calitatea ~iperforrnantele pozitionarii devin esentiale pentru uneledomenii ale cercetarii si exploatarii resurselor marine, cum ar fi cazul platforrnelor plutitoare· de foraj, al navelor de cereetare, al doeurilor plutitoare ancorate, al navelor tehnice care executa lucrari pe fundul apei sail care monteaza conducte submarine. Extinderea explorarilor marine in zone cu adancirni mari ale apei 9i eu conditii clirnatice dificile a irnpus perfectionarea sistemelor de fixare a navelor sau plutitorilor. Aceasta perfectionare este una continua ~i are drept obiectiv principalimbunatiitirea preciziei de pozitionare, in conditiile cresterii adancimi i apei 9i a fortelor' active care tind sa abats plutitorul de Ia punctul de aneorare. Fixarea p lutitorului in raport eu fundul marii se realizeaza cu ajutorul elementelor instalatiei de ancorare. In general, sunt utilizate doua modalita]] de aneorare: ancorarea pasiva si ancorarea dinamica. Ancorarea pasiva utilizeaza legaturi mecanice intre nava ~ifundul ac-vatoriului, prin care transmit fundului fortele ce solicits plutitorul si tind sa-l deplaseze. Legatura dintre plutitor si fund formeaza 0 linie de ancorare. Liniile de ancorare sunt formate din: ancore, care se fixeaza de fund, clemente flexibile (lan turi sau cabluri), care transmit fortele de la plutitor la ancora ~i clemente de conducere a legaturilor flexibile carre mecanismele ~i spatiul de depozitare de pe nava (nar] de ancora, stope, vinciuri sau cabestane, puturi de lant, etc.). Numarul de ancore ~i dispunerea lor la bord se coreleaza

11\\\ 1\

II

10

Instalatii navale depunte

Capitolul 1 - Instalatia de ancorare

II

eu marimea plutitorului, destinatia lui ~i precizia de pozitionare ceruta. In reprezentarea schernatizata din Fig. 1.1 este exernplifieat cazul utilizarii instalatiei de ancorare pasiva pentru fixarea ell aneore fixe a unui plutitor.

,
t'

! 5 ~ •.... ,,/

permita desprinderea usoara in orice conditii c\imatice. ~ezulta ell navele sunt dotate eu linii de ancorare mobile, care se pot Iansa sau ridica dupa necesitate, precizia pozrtionarii avand 0 importanta mai mid. In porturi special amenajate, ancorarea navelor se poate faee Ia geamanduri prinse de fund prin linii de ancorareJi;xe, fig, 1(b). In acest caz, procesuI de ancorare se simplifies multdeoarece nu -se mai manipuleaza linia de ancorare mobila, fixarea de geamandura Iacandu-se eu,qlegqtUra flexibilauzuala (cablu). Instalatia de ancorare se amplaseaza la extremitatile.navei, iar numarul liniilor de anoorare ~i dispunerea lor la cele doua extremitati se face recomandarile registrelor de clasificatie in functie de zona de navigatie, tipul ~imarimea navei. La nave se deosebesc: • instalatia de ancorare prova, formata din liniile de ancorare care se manevreaza cu mecanismele aferente; .<: • instalatia de ancorare pupa format~~dix1,liniile de ancorare manevrate de mecanismele aferente. :,;

,d.~p~

':

Fig. 1.1 a) Geamandura eu linii de ancorarefixe b) Linie de'ancorare mobila
I -ancora;

'.

2 - Ian]de ancora; 3 - nava; 4 - ancorafixa; 5 - geamandurii de acostare;6 - legaturi flexibile (cablur! sau lanturi).

- -fT-.
z ~ ..

,,,,:

t
~.

Plutitorul poate fi 0 geamandura de aneorare, fig. l.l(a), sau 0 platforma plutitoare. In tirnpul navigatiei linia de ancorare se trage compiet la bord, singurul element ce ramane in afara plutitorului este ancora, eafiind lnSa foarte bine fixata pe pozitie, Pentru nave, ca plutitori care W schimba pozitia de aneorare, se utilizeaza ancore care se pot desprinde relativ usor de fund, fig. l(b). Ancorarea pasiva cu lanturi se utilizeaza pentru adancimi de ancorare mici si medii, pana la circa 120 m. La adancimi mal mari de 1SO m se recomanda utilizarea eablurilor drept elemente de legatura, sau a instalatiilor de ancorare dinamica. Ancorarea dinamica consta In pozitionarea plutitorului in raport cu •fundul, tara interpunerea un or legaturi mecanice intre p!utitor si acesta si preluarea tuturor fortelor exteme care tind 8a-\ deplaseze. Preluarea acestor forte se face excIusiv prin , mijloace aflate la bordul navei. Ca mijloace active, sunt utilizate propulsoare a carer interactiune cu apa determine dezvoltarea fortelor necesare mentinerii echilibrului navei de pozitionat, In fig. 1.2 este exemplificat sistemul de ancorare dinamica la 0 nava destinata explorarii fundului marin. Propulsoarele 1.si 2 asigura rnentinerea pozitiei de echilibru deasupra punctului de ancorare in sens longitudinal, iar propulsoarele 3 ~j 4 menpn echilibrul in sens transversal. Comanda propulsoarelor se face automat printr-un calculator de proces, in functie de abaterea navei fala de un reper initial ales pe fundul marii. Ancorarea dinarnica impune dotari speciale, de aceea ea nu se justifies decat in cazurile cand ancorarea pasiva nu se poate face (in cazul adancimilor mari). Mai mult, performantele ei de pozitionare nu SLU1t intotdeauna satisfacatoare.

)....
Fig. 1.2 Instalatia de ancorare activa

1.2 ANCORAREANAVELOR
Ancorarea navelor se noate considera ea un caz oarticular al ancorarii nlntitorilor.

La navele maritime de transport, instalatia de ancorare prova este formats, de regula, din doua linii de ancorare eu mecanismele respective, In timp ce ancorarea pupa are 0 singura linie deancorare. In mod frecvent, candnu este necesarapozitionarea navei, ancorarea se face cu instalatia din provaprin lansarea unei singure linii de ancorare sau a ambelor. Daca apare necesitatea pozitionarii navei, de exemplu la ancorarea pe fluviu sau in rade aglomerate, se lanseaza si linia de ancorare din.pupa; In acest fel nava este fixata la ambele capete, iardeplasarile ce pot apare au valori reduse. La impingatoarele fluviale, datorita particularitatilor navigatiei eu convoiuI, impingatorul are instalatia de ancorare pupa mai dezvoltata, fermata fiind din doua sau trei linii: de ancorare. In fig. 1.3 este prezentat modul de amplasare a instalatiei de ancorare la 0 nava maritima de transport, Ancorarea prova, fig. 1.3(a), este formats din doua linii de ancorare, reprezentate in pozitie de mars. Elementele liniei de aneorare sunt: ancora 6 amplasata in nara 5, lantul 4, stopa fixa 2, vineiul de ancora I, tubul de ghidare 9, putul lantului 10. Yn pozitie de mars, ancora are ghearele inexteriorul corpului, iar tij a este introdusa in nara, Aceasta pozitie permite fix area ancorei de corp prin tensionarea lantului prin intermediul vinciului de ancora I, 111 timpul marsului efortul din la.n] fiind preluat de stopa 2 creandu-se astfel posibilitatea lansarii rapide a ancorei sub actiunea greutatii proprii, prin slabirea stopei. Instalatia de ancorare de Ja pupa navei, fig, l.3(b) consta in mod frecvent dintr-o
.....•. ~.:! : ~.
I"' 1

Plutitorul.3. . conventional. nava putandu-se roti in jurul puncrului de an. .~ . val. Adancimile de ancorare se impart.. In cazul naveIor clasiee. La platfonnele marine aneorate.'Element~le liniei de aneorare se aleg sau se calculeaza considerand tipul si dimensiunile navei. a Practica exploatarii instalatiilor de ancorare a aratat ca pentru fixarea sigura a navei In ancora.adancimi medii.3(a) Instalatia de ancorare prova 6 7 'I I 1 " ~ Fig.adancirni miei._ I ~ ~ j I • smulgerea rapida a ancorei la plecarea din ancora. pre pozitionare nu este prea importanta. 1.1 ANCORE Au rolu! de a fixa capatul legaturii flexibile (Iant sau cablu) de fund. val.Acea'sta ~nalizii se [ace considerand schema de interactiu elementele sisternului. . ~ diverse tipuri si trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte constructive si functio • sa realizeze forte mari de fixare.I!.. . 1. curent. in acest caz apare marimea de comanda. Incit' s'~ se indeplineasca urmatoarele cerinte: ' " • fixarea ~igura a navei in conditiile In care asupra ei actioneaza simultan fortele externe date de vant.adancimi foarte mari. care re foraje. de exernplu. iar I dad aceasta S-3 pe fund. apei. adancili~ea de ancorare. in urmatoarele categorii: . pana la 25 rn. pozitia plutitorului se 111 putand depasi valorile impuse Xi. lungimea minima a: lantului lansat functie de 'adancimea de ancorare h trebuie sa fie conform tabelului 1. schirnbarea directiei vantului. Aneora din pupa se amplaseaza de obicei in planul diametral. peste ISO m. ghidare a lantului 7. gabarituI ~igreutatea instalatiei. t' t 5 Fig. e = x. precizia de pozitioriare este determinants pentru exploatarea platformei. Raman importante performantele energetiee si eel de rnarimea fortelor care trebuie preluate.Tig. plutitorului care trebuie ancorat. t r -~ Adancimea de ancorare h[m 1 11 < 25 Ta Lungimea lantului lansat L r m] 7'l&--. • marimea fortelor exterioare preluate de sistemul de ancorare.. D pentru determinareaabaterilor maxime de la pozitia de foraj. prin instalatia de ancorare (pasiva sau activa) modi fica Fa in sensul micsorari Determinarea concreta a abaterilor plutitorului pentru 0 structura a sistemului I linie de ancorare si pentru anumite forte perturbatoare se face prin modelarea mat. ajutorul franei mecanismuluide manevra a linieide ancorare. este necesara 0 dinamica sistemullil platforma-linie de ancorare sub actiunea fortelor perturbato de vant. • consurnul energetic..4. a sistemului si prinrezolvarea ecuatiilor diferentiale care definesc mode lul. sub actiunea fortelor date de mediu fortelor date de instalatia "dE: ancorare Fa.L2__.. .\ -. pana la 50 m.adancirni mari.5 -7. • abaterile plutitorului ancorat fata de un reper amplasat pe fundul rnarii. purul de lant 8.~1iHt-. date de mediu.' Alegerea sau calcuJul instalatiei de ancorare se face astfel.5·11 ( 1. Performantele care se cer instalatiilor de ancorare :depind de tipul ]1. iar ghearele ancorei se protejeaza prin introducerea acesteia intr-o ni~iL . 1.3 ELEMENTELE LINIEI DE ANCORARE 1.1. renuntarea la ea printr-o manevra usoara. . • lansarea rapida a ancorei la apa si controlul permanent a1vitezei de coborare cu 1. .s ~ 4 5 ! l ! 1 ! I 25 < h < 50 50<h<150 h> 150 4·11 3h 2.3(b) Instalatia de ancorare pupa 1 il I ! J l' Performantele instalatiilor de ancorare se caracterizeaza prin: . : . • sa se fixeze rapid de fundul . conditiile de ancorare.2 ) : h 6 I t1 1 jq . pana la 150 m. •• fixarea sigma a Iiniei de ancorare 1a bord 111 cazul in care nava se atla if 1 ~ . ocupa 0 pozitie XC' Dad apar per introduse prin modificarea fortelor F. eurent. .

• sa se desprinda •. ancore ell ghearele aliiculate fata de tije. Manevrarea greoaie a acestor ancore Ie recomanda pentru instalatiile de ancorare la marl adancimi pe perioade lungi de timp. J. Pentru desprinderea ancorei este suficient ca tija sa fie actionate prin Ian] dupa 0 directie 'inc1inatafata de fundul apei. care influenteaza forta de fixare ~i diferentiaza tipurile de aneore. sau corespund unor conditii function ale specifice. ghearele se desprind si apoi se infig din nou. sa fie rezistente ~i usor de intretinut. accidental. In narile de ancora. de parametrii ei geometrici ~i de natura solului in care se fixeaza. iar prinderea pe fundul marii se face cu ambele gheare. Are toe 0 retire a ghearelor in jurul capatului tijei. prinderea de fund se realizeaza indiferent de pozitia in care ancora cade pe fundul apei.8 sunt reprezentate careva tipl. II ~lrl Fig. prinderea in cazul cand ghearele ancorei incep sa are fundul. Perturbatii introduse de mediu.5 si 1. Ancorele din grupa I sunt cu una. inainte de lansare traversa 1 se fixeaza perpendicular pe tija..Instalatia de ancorare 15 usor de fund Ia smulgere prin interrnediul elementului flexibil. 1. Cele eu doua gheare sunt reprezentate prin an cora tip amiralitate ale carei forma ~i mod de fixare rezulta din fig. Fig. cu ajutorul unor dispozitive de arnorsare a prinderii de fund. unghiul dintre gheare ~itija. sunt: nnmarul ~iconfiguratia ghearelor.6. sau mai multe gheare. Practica exploatarii navelor a impus cateva tipuri de ancore care intrunesc cerintele enuntate.. Cel mai important indicator de performanta al ancorei il reprezinta fortade fixare. In fig. aneora se roteste In jurul capetelor traversei ~i ajunge cu ghearele in pozitia de prindere.! pentru fixarea docurilor plutitoare cu linii de ancorare fixe si ele se pozitioneaza pe-fund in vederea prinderii cu legaturi suplimentare. Fortele care solicits ancora fiind mari. suprafata acestora. doua.lri de grupa ll-a. realizan d 0 fixare intermitenta care solicita dinamic linia de ancorare. Ancorele din grupa a II-a au ghearele articulate fata de tija. Forta de fix are este data de rezistenta opusa de catre fundul apei ghearelor si aceasta depinde de forma acestora cat si de natura fundului. Pentru a detennina ghearele sa vina in pozitia de prindere. 5 Aneora tip amiralitate ~ . . Ea depinde de masa ancorei. I. 1. :-~ -. care reprezinta raportul dintre forta maxima de fixare ~i greutatea ancorei. s-a produs desprinderea de pe fund.~~. fixare a ancorei. care tnsa realizeaza forte 1 INSTALATIE Fm vant J val curent Pozitie F. Forta de.. Realizeaza val ori mici si medii ale . Legatura dintre gheare si lant sau cablu este realizata prin tija ancorei.pa aiba a constructie sirnpla. 1 XC . ancora deplasandu-se fala de punctul initial. Sub actiunea lantului. • sa se mentina fixata de fund daca nava se roteste in jurul punctului de ancorare.7. Acest lucru evita supraso1ieitarea liniei de ancorare. fig. • sa se fixeze din nou de fundul apei daca.14 Instalatii navale de punte CapitolulI . 1. masurata pe directia tijei cand aceasta este asezata pe fund.6 Fixarea ancorei dp amiralitate . f. 1. PLUTITOR ~~ DE ANCORARE mari de fixare datorita geometriei particulare a ghearelor. se defineste prin coeficientul de fixare. Ancorele cu 0 gheara sunt utilizate pentru ancorarea navelor de banchizede gheata sa}. Parametrii geometrici mai importanti. La ancorele cu mai mult de doua gheare. Forta de fixare poate fi considerata pentru urmatoarele cazuri de prindere a ancorei de fund: • prinderea Tara deplasarea ancorei. fiY~l'P' ell ambele gheare de fund.. grupa I-a: ancore ell gheare fixe. in general.4 Bucla de control·a instalatiei de ancorare Fixarea ancorei de fundul marii se face prin ghearele acesteia. 0 clasificare conventionala a ancorelor permite gruparea lor astfel: . 1. etc. " • sase poata fixa usor la bord.5. asa cum rezulta din fig . Fig. In special a mecanismului. care se fixeaza. care se flxeaza t()rt~l()rnp. grupa III-a: aneore cu tija articulata In raport eu ghearele. • prinderea periodica. printr-o singura gheara.. care disloca zona de fund nasurata ~i permite smulgerea ~i lidicarea ancorei cu 0 fot1a mult mai mica dedit cea de fixare. . •.

1. zale intarite 2. iar suprafata ghearelor este manta fata de eea a aneorelor din grupa a II-a. ~ ~! I ------I I GRUPA Forta de fixare tara dep1asarea ancorei (I) FOI1a de fix are la care ancora incepe sa are (I) " maxima pnn soc CI) U) - 0 5 10 IS 20 - f3 <ii3 0 _ 8 o U) Fig.14. prin umerii 2. Amorsarea prinderii de fund se face... '2 2. ca si la ancorele din grupa precedents. zale demontab 1.9. fig. fig.8 8 -. I I b) Ancors tip Speck. care. 1. fig.9 14 8 8 1..8 3. In fig.2 LECATURI FLEXIBILE Sunt elernente care fac legatura intre nava si ancora.8 45° :t 4f 45° ~.~ 8 '0 CI} o CI) .9 sunt reprezentate cateva ancore din grupa a III-a.12. Se utilizeaza doua tipuri de legaturi: \31 cabluri.. 1. ghearele aeestor aneore au unele prelungiri 1. avand ! pe unitatea de lungime mari. fig. zale obisnuite 1 si zale de impreunare 3. Tabelul J. 1. chei intermediare.0 2. Fig. 1.1 Vi v> 0 0. 7 Modul de fix are a aneorei eu ghearele articulate '* Grupa I Grupa II '0 CI} '2 3..9 Ancore ell coeficienti de tinere mari I demontabile protejeaza a parte din lant deoarece dad a za se uzeaza sau se defor se inlocuieste numai cheia care contine zaua respectiva. 1.2 3.1 1. lungimea sa. La capetele lann prinderea de ancora si de corpul navei. transmi tand forte solicita nava In procesul de ancorare. 1.5 2. Fortele sunt prezen tate in tabelele l.. are valori intre 25 si 27 m. .10 8 7. '2 4.5 'en Ul 0 p. cand forta care solicita tija se inclina Tn plan orizontal.I I ~ a "~ ~ ~ ~ e ~ . .14. 1. ! Ancorele eu forte mari de tinere au ghearele dispuse in apropierea tijei.11. <fJ ~ o b 0 .14.2 9. care asigura stabilitatea ancorei fixate.Li: __ K 5 4 L" Tabelul 1. din loc in lac. Dupa poziti ile pe c ocupa pe lungimea lantului. De-a lungul lantului se rnonteaza.. Inrroducerea f.8 Aneore cu ghearele articulate . creaza un moment ce roteste ghearele in jurul boltului de fixare. Pozitionarea tipurilor de zale acord cu schema din fig.fig.•.cd 0 _ CI} . b) Ancora tip AC 14. 3 Ancore din grupa Tipul ancorei I males - Tipul fundului nisipos marii CD pietri§ ~'t Danforth 'I" 'i ACI4 c) Ancora tip Union Matrosov a) Ancora tip Hall. zale obisnuite 1 $i zale de impreunare .3. Zalele sunt de doua tipuri: puntate si nepuntate. 1. 0. 1. realizeaza si 0 amortizare buna a oscilati ilor longin ale navei. c) Ancora tip Matrosov Fig. de vartej este p • • chei ancora Cuprind chei de capat 6. 2 Coeficientii de fixare medii pentru ' Farra de iix: transr (.2 2. medii de fixare a ancorelor ~ ~ ~ jl c 6 6. zale rnt 3. Lungimea de lan] cuprinsa intre doua zale demontabile se numeste cheie de la navele comerciale.7 3.1 4. CI} . 111 deplasare.3 8. fig. sunt utilizate zale vartej care permit ancorei.1 5. La baza.. l.3.8 6.. U) o ~ Q) 0 0 <Cd _ '5.14. Cuprind zale de capat 4.. ~ I I ! fa * a) Ancora tip Danforth. Cuprind zale obisnuite 1 si zale de impreunare 3. E '0 U) o en 0 p. cheile de lant pot fi: • chei de capat. La adancimi de ancorare pana la 150 m se utilizeaza lanturi care. zale de capat 4.2 si 1. astfel incat sa poata luera impreuna. Lanturile se caracterizeaza dimensional prin calibrul zalei d. zale varte] 5.1 0.0 1.

18 . ins a ea nu trebuie sa fie rnai mica decat cea recomandata de registrele de clasiflcatie. ffil'b) ~fJ Fig. tija intra in nara iar ghearele raman in afara bordajului. 1. Lungirnea legaturilor flexibile utilizate in instalatiile de ancorare se poate stabili prin calcul. atunci csnd aneora vine la post ell ghearele spre bordaj. 1. greutatea lantului devine prea mare si de aceeasuntutilizate eabluri. pentru ea gheaFig.10 Za obi~nuitii a) cu ramuri rectilinii. Se observii ea ghearele ancorei in 10C sa alunece pe bordaj §i sa inehidli unghiul dintre gheare ~itija. 1. lntalnite la navele eu lnaltime de constructie mica. :I!:: \ . cu forme pline la prova ~i eu bulb.f3 > !p f3 < 90' . aces tea sa alunece ~isa se roteasca in pozitia de fixare. 1. Pentru a se evita acest lueru. asa inca! sa permita introducerea eompletii a tijei ancorei. 16(b) se poate deduee: 90° - e = I. mentin acest unghi la valoarea maxima§i atunei clnd tija atinge partea superioara a narii. se face prin nara de ancora. • nari eu lnclinare mare. 8= 90' . 0 importanta mare 0 are inclinarea niirii fala de orizontals.Instalatia de ancorare 19 :!~.If' unde: IIi' I~II ~.15 Tragerea la post anormala rele.Cluie d! ancnrli ~TIfff~ ~ ~ V/ ~ 'Y~ VJ ~ W ~ W~ W~ W~ ~ Fig.' . In fune~e de aceasta lnclinare se deosebesc: • nari cu lDclinare mica. I.15 este prezentat cazul cand ancora nu se trage normal la posi. care vin in contact ell bordajul la ridiearea ancorei.I' . intalnite la nave eu IniillilIli mari de constructie. Din acest punct de vedere.11 Za varte] d~ ~ . + f3 (I) IIII! lI lt. trebuie ea unghiul din tre directia ghearelor si normala la bordaj B.. Pentru adancirni mai mari de 150 In. Nara are 0 sectiune circulara.14 Chei de lant Forma zaJelor lantului trebuie sii se incadreze In tolerante stranse lntruca: lanturilesunt antrenate prin vinciuri sau cabestane ale caror elementele de antrenare trebuie 'sa corespunda dimensional eu forma zalelor. Fig.12 Za de impreunare (za Kerner) W~~ ~W d~ Fig. Inclinarea narii are doua consecinte asupra manevrarii ancorei: • poate face ea ancora sa nu vina normal la post. c) puntatii. conditia de mai sus se sene sub forma: sa .16(a). sa fie mai mare dedit unghiul de freeare lp. fig. la iesirea din nara. Pozitionarea narii in raport eu bordajul si puntea este esentiala atat pentru tragcrea corecta a ancorei la post. 1. fixandu-se de acesta prin tensionarea lantului. In figura 1. 8>qJ Functie de elementele triunghiului ABC.3.Instalatii navale de punte Capitolul 1 . lantul poate avea frangeri mari eeea ee po ate conduce la 0 uzura pronl)nlata a acestuia. b) ovalii. A~a eum rezulta din fig. care uneste bordajul eu puntea teuga sau punteaduneta.I B~B12 ~ (a) d~ ~ Fig. ••• . tn cazul tragerii aneorei la post. se poate alege inclinarea narii astfel lncat. 1.. 1. II I. ancora se bloeheazii eu ghearele in borda].t§.13 Za de capat (cheie tachelaj) lie capOI ~heie iIJlermediarii.l . Chelf inlfrmediar~ . sa alunece ~iin acelasi timp se roteasca in jurul tijei. Acestea sunt manevrate de mecanisme cu tamburi speciali. iar diametrul ~ilungirnea ei se aleg in functie de dimensiunile ancorei. 1. Considerand unghiurile din figura.it . dit ~i pentru lansarea gravitationala a acesteia.3 ELEMENTE PENTRU CONDUCEREA LANTULUI LA BORD Conducerea lantului din exterior catre meeanismul instalatiei de aneorare si spre locul de depozitare. dad inclinarea este prea mica. Caraeteristicile lanturilor si eablurilor utilizate In instalatiile de ancorare ~i acostare sunt precizate In standarde. 'C~eie .

fig.A. la nave deja construi te. unghiu! maxim dintre gheare si tija. adoptata la nave le modeme mari cu partea superioara a provei evazata. aeeste elemente evita si atingerea bulbului eu ancora In timpul manevrei de ridicare sau coborare (virare sau molarej. pe bordaj. Realizarea de nari care sa respecte aceste conditii TIU posibila.chiar daca este ridicata cu ghearele spre bordaj.19 Rola de deviere . piesa I din capatul narii iese In afara bordajului ~i face posibila fixarea ancorei la post £lira ca ghearele sa atinga bordaju!. chiar daca tragerea normala la post a ancorei impune inclinari marl fala de orizontala. trebuie ca nara sa aiba 0 inc\inare midi fatii de orizontala. (a) <. 1. ~ ~ 11 V{!j!).16 Arnplasarea corecta a narii de ancora Satisfacerea conditiei (l) asigurii ridicarea norma Iii a ancorei la post. caracteristic fiecarui tip de ancora. fig. deoarece configuratia bordajului nu permite realizarea unor un- ghearele este intotdeauna ghiuri f3 miei. 1. Tot in aceasta categorie trebuie incadrate si solutiile care prevad montarea unor adaosuri de 0 forma bine determinata.17 Ni~a confectionata pentru tragerea corecta a ancorei Ja post n <. in loeul in c.:areghearele ating bordaju!. Pozitia nacii mai este deterrninata $i de conditia realizarii unor frangeri mici ale lantului 1a iesirea din nara. Forma niselor in punctul in care ghearele ating bordajul se alege astfel incat an cora sa se poata trage normal la post. Solutia este mai simpla din punet de vedere tehnologic indeparteaza de planuldiametral punctul de iesire a lantului din nava. iar frangerile man ale lantului la iesire. trebuie ca forma piesei 1 sii fie corelata eu geometria aneorei si eu pozitia narii..0 aWi solutie. 1. chiar cand vin In contact en bordajul.19. este aceea de a elimina contactul dintre gheare si bordaj prin interpunerea unor piese suplimentare. 6 f3 . Pentru a realiza acest lueru. .18 Adaugarea de piese pentru a se real iza tragerea corecta a ancorei la post In plus. 1. Fig. si are avantajul ca 'G/ A-A / " Fig. Pentru ca ancora sa vina la post corect.5 .lnstalatia de ancorare 21 .17.18.unghiul de inclinare a niirii fata de bordaj. prinrealizarea unor nise In locul in care nara iese din bordaj. Fig. 1. 1. Dupa cum rezulta din fig. tnsa realizarea ei implies cornplicatii constructive si tehnologice. 1.D . Rolul acestora este de a rasuci intreaga ancora arunci cand ea vine la post eu ghearele spre bordaj. frecarii de alunecare eu cea de rostogolire. In acest caz se modifica local configuratia bordajului. se evi!a uzura lantului. (b) Fig. dacii apar. la navele cu forme pline la prova si cu bulb. . Rolele de deviere mai prezinta ::. Compromisul se realizeaza prin respectarea conditiei tragerii nonnale la post. vor fi preluate prin role montate prm inlocuirea pe punte la iesirea din nara.II •• ~~ 11 20 :a Instalatii navale de punte Capitolull . se constata cii tragerea ancorei la post nu se face nonna!. Solutia se aplica In special cand. Nisa protejeaza mai bine ancora la post. In aces! fel.•.

piuli!ii articulata. fig. amplasat sub puritea Mecanismele prin care se manevreaza liniile de ancorare cu lant se clasifica astfel: • dupa criterii constructive: mecanisme cu barbotina asezara III plan vertical.lntinzator. Stopele de linie cu lant. tinand seama de reeomandiirile registrelor de clasificare. 1. La noi sunt utilizate mai frecvent stope Ie eu falcele. 5 .falei. . printr-o gheara special ii. • stope care fixeaza cora la post. I -:. 2 . eliminiind restrictiile privind stope lor de linie se face la forta transmisa de linia de ancorare. transmiterea fortelor de la rnecanism la Iant printr-un tambur prevazut la periferie eu a1veole in care intra zalele lantului. care blocheaza zaua orizontala incadrand-o pe cea verticala intre doua bare nurnite falcele. 1. [a care zaua verticals estc blo eata eu ajutorul unei traverse amplasate intre umerii stopei. .22 Instalatii navale de punte Capitolul I . Fixarea de lantul de ancora este demonrabila.----- I li. Sropele sunt rec~mandate pentru calibre palla la 43 rnm. 6 . iar cele din categoria a doua.21 Stopa eu traverse I . determinate de functiunile indeplinite: • stope care asigura ancorajul: fixeaza lantul.za intaritii.talpa stopei. pumea avantajul di permit montarea mecanisrnului teuga.indo Sto pele de Iinie.21. Din punct de vedere constructiv..22 Stopa cu Ian! I .2~.20 Stopa eu fiilcehi 2 .3.talpa stopei.sunt fixe sau ell lant.22. ~ Fig.gheara compusa din doua piif1i articulate 1. se are in vedere 0 pozitionare a acestora astfel incat ancora sa se fixeze corect pe bordaj .Instalatia de ancorare 23 de manevrii a lantului In orice loe de pe amplasarea acestuia introduse de conditia rea lizarii unor friingeri rninime ale lantului.ochet de fixare a ghearei.ocher pentru fixarea de corpul navei .~.~ 4tU$M 2~' . stopele din prima categorie . 1. cat ~i stopele cu traverse (se mai numesc si stope cutit). Pozitionarea narii reprezinta 0 problema corrplexa In proiectarea instalatiilor de ancorare. 3 .4 STOPE Stope Ie instalatiei de ancorare sunt de doua categorii. acestora se face cu un mecanism special cu tam bur.articulatia traversei. 1.=l~ ~. ancorare se face tambur manevra teuga. iar verificarea solutiei finale se po ate face aproape exclusiv prin testarea tragerii normale ~ia fixarii ancorei la post pe macheta la scars naturals (sau apropiata) a provei navei. 1.~~. 5 . A.travers a H k. In cazul in care linia de are ca element flexibil lantul.boll articulatie.surub.. 4 . 1. transmitsnd corpului navei fortele din linia de ancorare. descarcand in acest fel mecanismul. fig. 2 . Daca linia de ancorare utilizeaza cabluri. fig. Au rolul de a realiza manevra liniei de ancorare.Ril Fig. Inlaturand bataile ei in nara in timpul marsului. se recomanda pentru calibre de la 73 mrn in sus ~i sunt diversiftcate din punet de vedere constructiv. 4 .cest poarta denumirea de barbotinii. 3 . Dimensionarea I ---. sunt constituite dintr-o bucata de lant. care se fixeazli cu un capat de punte iar cu celalalt.~~~~~~~~~~~~~~. de una din zalele lantului de ancora. 1. Rolul stopelor pentru ancora poate fi indeplinit de stopele de linie daca. 3 . numite stope pentru ancora _ SUIlt prevazute cu gheare care se fixeaza de Ian] ~i intinzetori pentru tensionarea lantului care se prind de punte direct sau prin lanturi. - . numite vinciuri.3. 1. ~ 1 ~ an a 3 .numite stope de linie . fixe. din faza de montaj.5 MECANISMELE INSTALA TIEl DE ANCORARE Fig.

mecanismele cu comanda locala. In fig.23 Vinci de ancorare Functiunile mecanisme lor care manevreazii liniile de ancorare sunt urmatoarele: ---'---------~I·a1fsarea ancorelor cu ajutorul motorului reglarea vitezei de coborare prin franii. .3 .tamburul pentru manevra pararnelor instalatiei de acostare . 1. iar in pupa cabestane peritru ancorare si acostare sau numai pentru acostare. cand barbotina forta din linia de ancorare. • dupa modul de antrenare. mecanismele instalatiei de ancorare sunt utilizate ~i pentru rnanevra pararnelor de la instalatia de acostare.barbotinii. ridicarea (virarea) ancorei. • dupa modul in care se face comanda.5. Capatul dinspre barbotina al narii trebuie arnplasat astfel ca lantu! sa intre ~i sa iasa corect din barbotina acest seop. narile de an cora sunt depiirtate de planul diametral pentru a evita atingerea bulbului eu ancora in timpul manevrei cat si pernru a realiza tragerea normals a ancorei la post.. 1-3-6 PUTURI DE LANT Reprezinta locurile unde se depoziteaza lanturile de ancora in timpul marsului. In acest sens. 6 5 mecanisme care manevreaza doua sau rnai multe liliii de ancorare. mentinand 0 tensiune care consta din apropierea si ridicarea ei la bard. in mod frecvent. Pentru navele maritime mici si medii si pentru navele fluviale se recomandii utilizarea vinciurilor eu doua linii de lij ancorare si tamburi de rnanevra in prova.2 .. a determinat foarte multe variante constructive ale acestora. numite cabestane. ceea ce impune pozitia punctelor de iesire ale narilor pe pun tea teuga. de la jumatatea adancimii de ancorare... 1.Instalatia de ancorare 25 mecanisme cu barbotina asezata in plan orizoutal. Din acest motiv.. . la aceste care modi fica lungimea in parama. In timpul manevrei liniei de ancorare. La petroliere. se impun cateva recornandari privind utilizarea mecanisme lor pe diverse tipuri de nave.motor de antrenare. Vinciurile de ancorain aeest caz. lntrarea si iesirea lantului din put se face prin nara putului de lant. electrohidraulica. iar in fig.mecanisrn pentru actionarea franei.c . se prefera vinciurimontate individual pe fiecare linie de ancorare. cat si a conditiilor de amplasare. antrenarea mecanismelor instalatiei de ancorare-acostare din prova si pupa se face cu masini eu abur sau eu motoare hidrostatice. In acest fel se micsoreaza spatiul aferent instalatiei de ancorare-acostare. eu forme pline in prova.frilnii. 1.! I' ~i Frana mecanismului trebuie sa preia I . pe lantul cinematic care antreneaza tamburii de manevra. registrele de clasificatie admit pentru manevra ancorelor.~ cu actionare prin masina cu abur. La navele miei. Aceasta conditie reprezinta 0 restrictie in montarea corecta a narilor. care trebuie sa fie egala Cll distanta dintre barbotine. folosirea mecanisme lor Cll actionare manuala sau a mecanisme lor aitor instalatii.1 . au prin constructie distanta dintre barbotine fixa.7 24 Instalatii navale de punte t_ r i Capitolul 1 . cu actionare cu actionare mecanismele pot fi: prin eleetromotor.: cu Fig. Fiecare linie de ancorare are cate un put de Ian! arnplasat sub barbotina vinciului sau a cabestanului care manevreaza linia de ancorare.24 Cabestan 1 . pe cand vinciurile pot manevra una sau mai multe linii de ancorare. cu cornanda de la distants. amplasarea lor putandu-se face in stransa corelare cu arnplasarea narilor ~ia puturilor de Iant. La navele mari. care manevreaza 0 • dupa nurnarul liniilor de ancorare manevrate: mecanisme singurii linie de ancorare. atat vineiurile cat si _ cabestanele au tamburi special i pentru a realiza manevrele instalatiei de acostare. Diversitatea mare a navelor pe care se monteaza mecanismele de ancorare-acostare. Uzual. functic de pescaj. 1. in ciit mai aproape de barbotina in asa fel incdt sa . A vand in vedere variatia petrolierele moderne au pararnei de acostare nave De regula.23 este reprezentat un vinci de all cora cu tamburi de rnanevra pentru acostare. ~i conditiile impuse de instalatiilede acostare.mecanism reductor. in conditiile in care smulgerea ancorelor s-a :facut succesiv. srnulgereaancorei ridicarea i mecanismuJui sau gravitational. constanta vinciurile de acostare automate de la extremitatile navei utilizeaza acelasi mccanism CLi al vinciurilor de manevra a liniilor de ancorare. navei de punctul de cuplate la acelasi sirnultana a ancorelor de pe liniile de ancorare mecanisrn. ancorare. cat ~i greutatea ei. cabestanele manevrb'ia 0 singura linie de ancorare. In acest sens. rapida a pescajului in timpul manevrei de incarcare-descarcare. Deci mecanismul va trebui sa satisfaca. instalatii de acostare cu vinciuri automate. stationarea in ancora.4 . caparul putului se arnplaseaza se evite bataia lantu lui in nara. pot fi: I I 1 Fig.24 este reprezentat un cabestan pentru ancorare-acostare.

liimea de la linia de plutire pana la puntea celui mai inalt roof [m]. In acest scop. . i'l' 1_1 . la pupa. 0 parte.1 11'1 ! ~J~ '-~~ unde Veste volumul putului de lan]. Permite aiegerea dimensiunilor elementelor instalatiei de ancorare Luandu-se in considerare rezultatele exploatarii acestei instalajii la nave de diferite marimi. lara considerarea portiunii eonice. h + 0.4.I1IJ.. si iniil~ime he: Lc=J.. B . iar restul L. In astfel de situatii se utilizeaza 0 nara eu un cot 2. : ! i "I:. este data de: (3) = 1.'1 (4) . zalele sa nu se innoade ~i sa se blocheze in nara putului de Ian]. se poate utiliza relatia: Vioo =0.Le) 100 (5) eclise. Capatul lantului se fixeaza in put printr-un dispozitiv numit cioc de papagal.1 METODA STATISTIC).inll. Forma puturilor de Ian] trebuie sa asigure asezarea ordonatii a lantului astfel inca~ la coborarea ancorei.27'. 1"li' : 'i". este deplasamentul navei [tj.: II: .2. . he= (0. 1'1'1 '!IIIT ! j:ll· . functie de calibrul d al acestuia.26. Registrul Naval Roman foloseste pentru caracteristica de dotare urmatoarea . .. 4 . definit5 eonfonn R.5 . P 1. Ilw: III ill I i~ '/!:!I':. i. De regula..rnanivela. rezulta volumul piirtii cilindrice a putului de lant: V=O.N. daca aneora ramane blocata. iar h. D ! d2 (6) v Calcullli puturilor eu secfiune dreptunghiuiara se face in acela i n-:\od.= 2. fig. [mJj.lan\--SLa~plaseaza-la-extI:emlt~fl~e navel In afara zonei compartimentelor etanse care sunt 2 delimitate de pereteie de coliziune.. "_ TW" •••• 'II . [nl).l\irnea suplimentara. fig. la 90°.I·" :! "I'· ~I!. 1.25 Nara de Ian! penlru cabestane Fig.!i'l ' relatie: N a = !J2/3 + 2 ._... " . 7 . care pennite intrarea orizontala a lantului. .surub.+ he + lis Dp undc 6. 8 .26 Cioe de papagal I .inel fixat de putul lantului. . data functie de lungimea totala a zalei h. dispus in partea superioara a pu tului ~i care poate fi action at din exterior peritru eliberarea la dorinta a lantului..piulilii . 6 - Avand in vedere cli din lungimea totala cunoscutii a lantului L..ciocul de papagal propriu-zis.0009· d2 [1113] :1". d2. . la prova.0. A (7) 1~lrI 1 putului de lant.6) Dp. (L/ . 1111._.li mari. ale and ana sectiunu rep:ung iulare astfel ineat ea sa fie echivalenta ell aria sectiu nii circulate corespunzatoare diametrului D dedus cu relatia (2). Din acest punet de vedere. Beste Hitimen navei [m}.6·J04. norme ce prevad dotiirile mini me eu mijloacele de aneorare ~i acostare la navele de di ferite tipuri si dimensiuni. 1. fig.27. elaborate de diverse societati de clasificare.. ---------==~~~:/ .AI t unde d este calibrul lantului [mmjInaltimea H p Lungimea aferenta plif\ii conice. iar A . se recomandii forme cilindrice sau apropiate acestora.25. Rezultatele sunt cuprinse in norme de dotare. se dispune in partea conics. Structura navei In zona puturilor de Ian] va fi consolidata pentru a prelua sarcinile locale introduse de greutatea lantului. Diarnetrul putului de lant se recomandii a avea valoarea: Dp=(30+35)·d [m] (2) /. Trebuie sa se acorde 0 atentie deosebila amplasarii pe verticals a puturilor deoarece ele. suprafata vel ica.5 . care preia sageata datorita greutatii proprii ~i rnentine lan~l in planul barbotinei.26 Instalarii navale de punte Capitolul 1 -Jnstalatia de ancorare 27 r"~I. Daca se utilizeazacabestane. Eliberarea lantului se face ciind se scoate pentru intretineri curente sau cand se renllnlii la linia de ancorare.L.. afecteaza slabilitatea navei. piirghie. 1. Calculul volumului V se face pe bazii de formule empirice care dau volumul a lOa ru de lant. I .• Purunie de . lntre barbotinii ~i nara se monteaza un ghidaj de lant 3. eu L exprirnat in metri. 1. revine pliqii cilindrice. Leo se calculeaza determinand vclumul lantului eorespunzator acestei lungimi eu relatia (5) si egalandu-l eu volumul conulu i cu baza de diametru D. LINIILOR DE ANCORARE instalatiei de aneorare se face folosind una din cele 1.R. §i peretele de presetupa. 2 .3 postament surub.II' ~~:.. partea A.5 -i.4 DIMENSIONAREA Dimensionarea elementelor douacai: statistics sau dererminista. L. este inll. _ .i lll:'I~I: Fig. CODtinand greutll. se recomanda amplasarea lor cat mai jos.0009. barbotinaorizontala 1 complica introducerea lantului In pu]. L. 1. he reprezinta inaltimea piirtii conice a putului.

tinand seama de particularitatile c1imatice ale zonei geografice unde se realizeaza aneorarea.28 Model simetrie e. D + 0. iar . 1 -0.. . In care: L.29. grafie sau tabelar. iar S.! . eele cubiee considera predominant pentru dotarea navelor. . punand conditia realizarii performantelor de pozitionare necesare. 0.29 Coeficientii aerodinamici 1. ancorei.4. Din analiza forrnulelor de definire a caraeteristieilor de dotare. Registrul URSS recomanda relatia : Q sunt corectii pentru suprastrueturi.-1 R. formula: N = (B + d)· L + 0.5· (l + 0. La navele construite sub supravegherea R. ID N k V' ti I I .d) + 0.2. .1. la navele ell diferite zone de navigatie. o~~ Fig. Solicitarile date de vant se calculeaza cu relatiile: Se aplica 'in cazul navelor care ies din c1asificarea registrelor navale.. considerarea unor forte exterioare (aero.N. prin legatura elastica.de curent (a aneorei pupa).85· L· (D .numarul si rnasa ancorelor principale. . D + L po ate fi considerat prin fortele introduse de vant. fig. sau atunci csnd instalatia de ancorare trebuie fixeze nava in conditii de adancime sau la forte exterioare mai mari decat eele considerate In mod statistic..1\.N.25 . . I sunt dimensiunile I vederea stabilirii I .······1(" r~ I 28 Instalatii navale de punte Capitolul I . Q) < (10)' ancorare §i tinzand sa schimbe pozitia corpului res~ectiv. • .si hidrodinamice) se face totusi pe baze statistice... r -0. rezulta ca unele au 0 forma patratica. solicitand linia de (k . • -Ycllurlc-toate-acestea-a'ctmrreazli Efectul mediului FORTELOR INTRODUSE DE MEDIU N = 0.75· (h + l) (8) timoneriei. urmatoarele elemente: . I . Metoda determinists apreciaza fortele exterioare care solicits nava sau plutitorul. fig..2 METODA DETERMINISTA. C/p '~ 0. ~ ~ 'I statistics se poate utiliza cand se pune problema dimensionarii unei instalatii de ancorare care trebuie sa realizeze perforrnante deosebite de pozitionare a navei. Registrul Lloyd utilizeaza. B) . pentru diferite tipuri de nave. liniile de ancorare trebuie sa aiba eel putin caraeteristieile cerute de caracteristica de dotare No.. f ~ 0..4. incercate in tunele aerodinamice.75· L . in performantelor de pozitionare. B.". ~ IP I I I I 1'1 20' 40" 60' 80'/00"110'/40'/6!f'/80· -- fata de suprafata de plutire Fig. studiul dinamieii plutitorului aflat la ancora. . efectul fortelor de inertie transmise de nava.61 *'. ealcululiiniilor de ancorare care simultan fixeaza nava.Instalatia de ancorare 29 Cu earacteristica de dotare No se aleg din tabelul 3. care este de [apt una analities. Rezultatele sunt publieate sub forma unor unde d este coeficientul bloc al earenei.IS reprezinta corectia pentru suprastructuri. 1. iar d este pescajul navei.28. 1. curent si .lungimea si calibrul lanturilor de la ancorele prineipale.R. f o.R. ~ 'r-. FORTELE DATORATE ACTIUNII VANTULUI Aeestea actioneaza folosind asupra partii emerse a plutitorului sau navei si se determina rezultatele obtinute pe modele simetrice in raport eu suprafata de plutire.. 1. m este un coeficient ce line searna de rnodificarea conditiilor de ancorare.. De asemenea. I i '~ II p.rnasa ancorei .. . lungimea ~i fOI1a de rupere a fiecarei pararne de legare. ... 1. cu care se calculeaza liniiie de ancorare. N = 15.lungimea si fOI1a de ruperea lantului sau eablului aneorei de curent. L. D sunt dimensiunile principale ale navei. 1 -0. slmuttan asupra pluhtoru[U\ sau navel. iar altele au 0 forma cubica. k . m· [L In care k este un coefieient (8 + D) + 2::S] propulsate (II) albume in care se dau. metoda sa F/ (fJ) = ~' Poer .. vt ' Ax . variatiile coeficientilor de incidenta. B. k. .numarul...4.lungimea si forta de rupere a paramei de remorcare. Dirnensionarea analitica a liniilor de ancorare implies urmatoarele etape: determinarea fortelor eu care mediul actioneaza asupra navei sau pluti torului aflat la ancora. et ors e entas oose §te re ana: R e g istru " :1.\ . pentru earacteristiea de dotare. r aerodinamici cu unghiul care diferentiaza navele de cele nepropulsate. o: I I \..1 DETERMINAREA (9) . N . c. 1. Cele cu forma patratica considera elementele de dotare ca fiind determinate de fortele introduse din exterior prin suprafata velica ~i cea udata. B . Registrul Germanische Lloyd utilizeaza relatia: h.---l'W"" . In metoda. (fJ) (12) .

lungimea navei. .suprafata velica laterala. Ay .9 m/s atunci cand prin tema de proiectare nu se impun valori mai mari.':\. >"'M'. v. .il. inregistrate in ultima sutii de ani in zona in care se face ancorarea. A f' cf (a) (19) F! = ~.-rrri'urrcfiede gradul de seeuntate impus plutitorului. Pentru nave care au posibilitatea de a se deplasa ~i adaposti sau iesi in Iarg. L . vitezele lor sunt date de seara Beaufort. este viteza medie.). In mod obisnuit. forta hidrodinamica se poate caleula in acelasi mod in care se determine rezistenta La inaintare.coeficientii aerodinamici ai fortelor ~i momentului. simetrice falii de suprafata de plutire. cvM (f3)..29. In acest caz. carme.viteza curentului. AI' cUa) (20) Me Vv = ~ .fortele si momentul.c. (18) o unde: CD - coefieientul hidrodinamie vlz) . Vc .lungimea navei. al plutitorului de forma cilindrica. (15) unde: cr (a) ./1+-. I· . fa!ii de viteza medie pentru vantul eu taria de 6° Beaufort. fig..il:':' I" .F/. . maxima (z=LJ. de la suprafata (z=O) pana la adancimea .5 ~i 1. I.suprafata velica frontala.coeficient .ct (fJ) (13) Fortele datorate caleuleaza eu relatia: (14) curentului Lc Fe= fCD·O. 30 Instalatii navale de punte Capitolul 1 . I". II. incercate in tunele hidrodinamice la diferite unghiuri de intrare a curentului fatii de planul diametral. c/ (a).. la diverse tiirii ale vanmlui. Ar aria frontala a suprafetei de deriva. Me . De asemenea. Solicitarile liniei de ancorare datorate curentului se determina eu relatiile: F/ = t· P . . cand nava ancoreaza in curent.Fv}·(fJ).'" I Ij"i. clfJ).. p . iar v"" este viteza maxima a rafalelor cu 0 durata minima de eel putin .de . se P aer ' v~ . corespunzatoare tariei viintului la care se face caleulul instalatiei. fortele date de curent eare actioneaza asupra carenei se determine utilizand coeficientii hidrodinamiei ai carenei. a vantului. M. medii. 1. determinati pe modele ale piirtii imerse.ill I I" I ::~ : I' m- ~!\I .17. v. t' =t' FORTELE DATORATE ACTIUNII CURENTULVI Pacr . Rafalele reprezinta intensificari de ~ scurta durata ale vantului. prevazute ell tor: apendicii (cavaleti..M(a) ...(f3) . zece minute. v~ .' L II!!!! . taria maxima a vanmlui la care se dimensioneaza instalatia de ancorare se recomanda a fi de 6° dupa seara Beaufort. L . .ll. fig.30. considerand viteza relativa dintre corp ~ieurent. simetriee fa~a de plutire.. Astfel pentru ancorarea platformelor de foraj marin sau a altor plutitori similari.-eare-se-arlopta--diferen1iat. Consideraimerse rea rafalelor se face printr-un . •••••. v2 . stabiliti pe modele de earene.fortele ~i momentul datorate actiunii vantului.viteza de calcul a vantului.vl(z}dz care actioneaza asupra unui plutitor cilindric. = clvrm . :'! 'jl:! . c~ ( f3) I. viteza de caleul se obtine eu relatia: { In cazul navelor. elice. Ax .lnstalatia de ancorare Jl I!!' FJ' (fJ) = M v ( {i) in care: . L :::. iar v. 30 Modelul simetric al piiT\ii .5· 1r c2 vm ('LlV)2 vm (17) in care zlv este suplirnentul de viteza datorat rafalei. impreunii eu vitezele Fig. introduse de actiunea curentului asupra earenei.~I 1· Ii I i~'I' ! . F/(f3).S·P. forte Ie eu care curentul actioneaza asupra earenei au ponderea cea mai mare ~i de aeeea nava se dispune aproximativ eu planul diametral dupa directia curentului. Ay . apreeiatii statistic intre 1. = C2 Vm (16) unde: 2 zlv =. L . v3 ' Ay . viteza de' calcul a vantului sc calculeaza eu relatia: Vv F/ .coeficientii hidrodinamiei ai fortelor ~i momontului. etc. : I'! II':' " I. in calcul trebuie d sa se ia viteza rafalelor ~i nu viteza medie. L (21) unde: CI = 1. in caz de furtuna.spectrul vitezei pe adancime.: I. In acest caz. 1. c/(a).:. majorare 'a vitezei. P' v~.-+0. Pentru alegerea vitezei de calcul a vantului trebuie sa se ~inii seama de tipul plutitorului ~i e zona climatica in care acesta este aneorat. A t : aria laterala a suprafetei de deri va. AI .

cosa + LI· si~a)- J. Tara a fi necesara 0 pozitionare riguroasa.31 Fortele statiee datorate actiunii valurilor Fortele statiee datorate valuriJor se dispun. hvlcos pl· (mx . .4.ll.• ifffffiH 32 Instalatii navale de punte FORTELE DATE DE VALURI r ! :! ~ Capitolul I . determinata I )1 valurilor neregulate.'6 w2 ..~ au aceeasi directie. (1 + X) . my .y de axe. introducand fortele din Ian].coeficient care considera efectul adancimii.' navei aflate in ancora. apa considerate in cazul miscarilor respeetiv transversale ale navei. L- I eos Jil ' Iv tv 113 lungimea medie a valului. Se presupune nava raportata la sistemul x. se cunoaste de Iinia de aneorare. In acest caz. respectiv latimea navei. . actioneaza la jurnatatea navei. h3 .L)' (my + LI) 'f13 (25) unde: W 4 . ~ c. s-au gas it componentele in sens longitudinal si transversal ale fortei statice introduse de valuri.31. (FJ r = Cw .Instalatia de aneorare 33 Efectul valurilor asupra plutitorilor ancorati poate fi considerat prin doua componente: 0 components statica. cos + X) . longitudinale 1.32.adancimea apei. (l . pentru a stabili performantele de pozitionare sau solicitarile variabile suplimentare ale liniei de ancorare introduse de deplasarea oscilanta a acesteia fata de pozitia de echilibru static. Momentul dat de forta statica a valurilor se neglijeaza. considerandu-se ca rezultanta F. valurilor statiee a lui I" Sinh( 21f . sinh 27f (11 _ ~I ) fig.masele aditionale de. Unii autori considers efectul vaJurilor prin forte periodice suplimentare care se adauga fortelor date de vant ~i curent. Amplitudinile componentelor transversala se calculeaza cu relatiile: fortei dinamice dupa directiile longitudinala si (r{f = (F. q.directia valului fatii de planul diametral.L3 (24) r = w2 . F.B . Pentru a gasi amplitudinea lor.1 . in general. 1. L. X . De regula. sin « (23) I Fig. coe u (22) CtJY In care: = Cw' h~ . unghiul care da directia reactiunea Fe In raport eu F. (L . Din studiile efectuate pentru determinarea solicitiirilor introduse de valuri asupra. h.pulsatia medie a valurilor in cazul valurilor neregulate. se analizeaza oscilatiile longitudinale ale navei pe valuri considerand rniscarea sub actiunea valurilor si a fortelor introduse de linia de ancorare.l~ J.. ce incarca linia de ancorare si 0 componentaij dinamica ce solicits periodic pIutitorul. sub forma: " I :1 ! i It . It) II' PJ. si F.coeficientul fortei de actiune a valurilor. Nava se poate deplasa in jurul punetului de ancorare in functie de directia rezult8:ntei fortelor exterioare. supusa actiunii fortelor date de vant Fv ' curent Fe si a eomponentei .. care se modifica odata eu miscarea provei de care este fixat capatul lantului.(sin J. fig. Considerand TN introdusa sistemuI de ecuatii care da echilibrul static al navei este: . .L) . + B . sin z. J - inaltimea medie a valurilor. Fortele dinamice se considera cand se face analiza stationarii navei In ancora pe valuri si cand intereseaza echilibrul dinamic. dupa directia vantului ~i impreuna cu celelalte forte solicita linia de ancorare. m. 1. ancorarea unei nave eu 0 singura ancora.adancimea centrului maselor aditionaiefata de suprafata apei. cand se cere ea nava sa fie fixatii sigur In raport eu fundul. determinate din echilibrul dinamie al acestuia.3 CALCULULFORTELOR CARE SOLICITA NAVAIN ANCORA 6. . 1. se pot rezolva ecuatiile de miscare ale navei In plan longitudinal. determinand rniscari oscilatorii in plan orizontaI ~ in jurul unei pozitii ce corespunde echilibrului static al sisternului linie de ancorare _I plutitor. din conditiile de mediu. B· I COs. Se considera eel mai simplu caz de ancorare. pe baze statistice In cazul h.deplasamentul navei. a = 7f .lungimea.

. 17 . . ~ • S.!. F/.M~ + Tfi . Pentru cazurile cand se pune problema calculului imediat al fortelor din instalatia de ancorare. .T'iJ ·1 = III sistemul (27) neliniare respectiv a carer valoare Q.. F/.$i aerodinamice deduse anterior.6 ) . introduse de FJ eu planul diametral.raportul de disc.rezistenta la inaintare eorespunziitoare vitezei eurentului.34 Instalatii navaJe de punte Capitolul I .v2.- x 1.. Cv . v~ .2 + 0.01 . . (F~Y.s. .. 1. (FJY.33.. Cu aceste ipoteze caleulele se simplifies. rezistenta suplimentara datorita elicei nemiscate: L1F = 50 .92 sunt functii . (Mfr) depinde de unghiul de incidenta.Tff = 0 !if- UB = 6+12.. Is eehil ibru.diametrul elicei.-J~·L· 5. o cresterea rezistentei datorita unghiului de deriva j3. 1. (F~Y.8 .Instalatia de ancorare 35 FV + Fe + Fj. M. F/.o + FeP (30) F c. dintre directia lui Fv din sistemul (27) sunt: TI/. se poate considers ca. 2 F v = Paor' in care: v.002 pentru /3 = 20 + 30° .coeficient de forma '7== 1. fiind necesara rezolvarea iterativa a sistemului pentru definirea pozitiei si a fortelor din legaturi.(CCJfl)) 2 c ·L·B·d 0/3 jJ=O in care: (acr f3)) 0/3 jJ=O = 0.coeficient aerodinamic global.33 Fortele ~imornentele ce ac\ioneaza asupra navel reduse la mijlocul acesteia Considerand fortele $i momentele care actioneaza asupra navei. eoeficient de freeare calculat cu formula IITC . C C. F/.0 = 1. M v + Me .3 ) . fig. 1. + Fe (28) Sub actiunea fortelor exterioare. . /3.O = '7 r. p 2 Fch - . T/.3• pentru carene la 7+ 8 luni dupa andocare. Ad unde: AlAJ .=/3=20. F/.32 Nava sub actiunea fortelor date de van! val si curent Fig.. Astfel. De regula el se rezolvii printr-o metoda nurnerica iterative. reduse in centrul acesteia ca In fig. = ( 0.. nava se va deplasa in jurul punctului de ancorare ocupand pozitia pentru care rezultanta lor se dispune pe directia liniei de ancorare. 1. .r '. 8=0. 10. D . reducem sistemul de forte in punctul O.33.3• la carena proasplit vopsita. (Mfr).5 + 0.. In acest caz. insa structura ecuatiilor (27) nu se rnodifica.: in care: SI .57: r. 10..$)r - Th = 0 a (logRe- 2? ' ' .A. (27) f = Om5 F! + F/ + (F.p.. u. Pentru a putea utiliza ecuatiile fortelor hidro.r Rezolvarea sisternului F/.viteza vantului. . D2 . se poate particulariza astfel: F. 0 . (27) este dificilii din eauza neliniaritatilor M" Me. S e = 8 I sin /3 + 8 I cos /3 .. if F/ + ~. fl. sistemul de ecuatii (26) exprimat pentru cazul general. ~~r~ Fe = Fe. v~ ·c 'c. iar fortele date de vanl ~ide curent se pot presupune pe aceeasi directie.0. n + LlF Fig. vom avea: F eft =.suprafata carenei calculate eu relatia lui Taylor: n=. F/. Pentru calcule mai rapide se fac ipoteze simplificatoare. Sistemul (26) permite determinare a lui TH' fl$i rcand'sistemul fortelor exterioare este complet definit... . (FJt. LlF.suprafata velica transversals a navei. pentru Fl + (F~r .. r . f + r.. Necunoscutele '. functie de raportul biB.1.04. F/.suprafata velicii laterala a navei. la echilibru. + Tit { Mv+Mc+MH=O = 0 (26) unde: TH = R = F. 30°.coefieientul de frecare sup limen tar datoritli rugozitatii provocate de vege tatie: = ( 0. b .j{ .· Cv (29) 1.0015 -i- 0. se poate neg lija efectul cornponentei stationare a valurilor. 8.

I. I Forta T. rezulta: y c (a) x (52) TculC T.cu 1/50 pentru nave maritime eu ancore eu masa Q 22000 Lungimea lantului liber se deterrnina seriind expresia lui T2: T} =T~ + T~ Tinand seama de relatiile (46) si (47). 'intre punctele 1 si 2 iar pe portiunea A -1 este asezat pe fund. Consideram lantul in echilibru. k. 1. se po ate determina rnarimea componentei orizontale care so licita capatul superior al lantului. (46) (47) Tv = q.tensiunea in cablu la ordonata y (conform teoriei firelor): T=qy unde q este greutatea specifica ::1' (43) Q-~~ k+mfSL in care SL = k (50) a lantului.. Q ~~Tz y Tv. Pentru dimensionarc se impune conditia ca forta de [inere TI sii fie mai mare dedit forta Tu. (49) . . se obtine: x T x Tl = To? +2 TI Cornparand relatiile (53) si (54) rezulta: qh + q2 (54) Fig. i ':' = TJ + qh (45) + qh (56) izolat de legaturi rezulta: '!. i " ! :' '!::: . TH. TH = T. T j:. Pentru dimensionare.Instalatia de aneorare 37 Utilizand metodele exacte sau pe cele simplificate. iar f reprezinta coeficientul de freeare a lantului de fund (( '" 7 I). iar pentru analiza cornportarii sisternului nava-lant-ancora se vor considera si fortele perturbatoare oscilante introduse de valuri. Pentru punctul 2 se poate serie cii: (44) 1= h)2 qh + I T. Forta care se transmite vinciului sau stopei de fixare va fi: T2 = Tl + qli = kQ + mfq (55) T2 = q(c + h) Din echilibrullantului . definite prin reactiunea pe care 0 introduc in punctul 2 pe directie orizontala. Q este masa ancorei. in fig. = 1/48 x [/48 pentru nave maritime cu ancore. = qc unde c este parametrul lantisorului. Cu aceasta componenta se pot determina solicitarile in linia de ancorare. = l/40 k. se VOl' considera numai componentele statice ale fortelor exterioare.]" 36 Instalatii navale de punte Capitolul I .34(a) lantul se dispune sub forma de lantisor. In acest caz.4 CALCULUL FORTELOR DIN INSTALATIA DE ANCORARE Plecand de la forta TH' se pune problema ealculului fortelor din lan] care se transmit vinciului si aneorei. vom avea: unde k este coeficientul fortei de fixare. exprimata in unitati de rnasa pe metru liniar.".4. Tl = Yo (b) l/2 + T? (53) Consideriind apoi ecuatia (45). se compune din forta de tinere a aneorei si din forta de frecare a lantului de fund: TI=kQ+mfq (48) 1. .. 134 Schema de caicul al fortelor din instalatia de ancorare Pentru punctull: T.' ! t. dat de tipul ancorei.. y Q I (51) masa Q < 2000 kg. pentru 0 singura linie de ancorare: TI2TH sau: kQ +mfq de unde: > r. kg. Configuratia lantului liber va fi determinate de marirnea fortelor exterioare. = q y.

·hMih - 2TI (60') ___ L r---- .. un indiciu pentru indircarea Iiniei de ancorare iI prezinta unghiul f} . fig. .1 J (61) T2b = (1 . apoi se prinde din nou. q Luand sistemul de axe cu ccntrul in punctul 1 ~iaxa x dispusa pe fundul apei. cii: T2=TI+qh (59) se poate reprezenta ~i variatia lui T) care reprezinta forta din capatul de sus al larrtului. se poate determina din grafic S2m".36. cand lungimea lamulu i este micsorara cu ajutorul vinciului. situatia amintita mai apare la virarea ancorei. asa cum se arata in fig. = q arg sinh V21f - ({qh) (~ Vqh h + 1.» I). este un coeficient care line eont de frecarile in nara (k. adica deplasarea maxima a navei pentru care fixarea de fund a ancorei conform ecuatiei (56). care se poate transmite prin ancors fundului si deplasarea s fata de pozitia ocupata de linia de ancorare In absenta fortelor externe. Simaria analizata corespunde cazului cand lantul de ancora se dispune Iiber in apa.'V" functie de rezistenta lantului. ecuatia de echilibru a lantului va fi: y = Ii(COSh qx q T[ -I) sau y = iT. a barbotinei. unde k. = f(s). sau in cazul ancorarii cu aneore fixe a unor plutit ori la Fig. q sinh2 ~ 2T\ (60) y '/. care este forts maxima care poate fi transrnisa prin ancora fundului.h ) 2T[ . in aceste conditii. din cauza lungimii insuficiente lans ate in apa si. folosind exprimarea functiilor hiperbolice inverse prin logaritmi: h {tanO)' = . 1. De asemenea. func~e 'de s..Pm )k. 1. Aceasta si ruatie apare cand lantul de ancora este prea intins. Daca SI max < S2·llX inseamna ca va ceda int1ii prinderea de fund a am:orei.'n{n[ Sf'1U t'" (t.35 Echilibrul navei in lantul instalatiei de ancorare pentruy Fig. In cazul in care lungimea se micsoreaza. si trasand TlntU.lnstalatia de ancorare 19 Considerand folia arhimedica a lantului suspendat si freearea din nara.rIll a- (63) m / a X1 s Folosind relatia (63) se poate stabili 0 dependents inrre masurabil ~i TI eu care se apreciaza solicitarea instalatiei de ancorare. 1. Daca S2m ax > SIma>: se va rupe lantul inainte ca ancora sa se desprinda de fund.a fortelor mari care solicita nava.(kQ Pa + mfQ + qh) = 0. Forma de echilibru a lantului liber este data de ecuatia lanti~orului: y = ceoshL c unde constanta c se determine scriind ecuatia (43) pentru punctull: c = (58) D. rezulta Slm". ancora se poate smulge. avand in punctul de asezare pe fund tan genta orizontala. TH (:)X=X2 = (~nBh = sinh( q~2) = Sinh[argeOSh(~ + I)] (62) sau. etc. 1.87kn(kQ + mfq + qh) (57) Ecuatia (61) reprezinra legarura dintre forta T.36 Dependenta T=f(s} = A: X2 = -argSIll 2TI q .. Adoptand T/. Din ecuatia (60) avem: este sigura. Avand In vedere.7.34(b) in punctul de contact cu fundul apar unghiul f}o~i componenta verticals Tov care solicita ancora pe 0 directie pe care capacitatea de fixare a ancorei este red usa.38 lnstalatii navale de punte Capitolull . Deoarece valoarea lui s nu se poate determina prin masurare. forta la barbotina va fi: s = X2 .a = Xz - (l . Reprezentand Ts.

Cunoscand tensiunea totals in si componenta orizontala se calculcaza imediat: TH aceeasi pe toata lungimea lantului.j: P}=F/+P/ unde: Cazurile prezentate acopera siruati ile care apar la ancorarea navel or.s: (t + ~ 2TH lj e. 1. s-a considerat ancorare care preia intreaga fOrJ:aTH. Yl.geamandura de ancorare Se fac notatiile: P. respectiv 2.34 (b). in cele ce urrneaza. care actioneaza corpului I.4. componentele dinamice introduse de valuri respectiv 2.instalatie de ancorare. 1. dupa transformari simple: . pentru a stabili amplitudinea oscilatiilor In jurul pozitiei de echilibru date de fortele exterioare statice sub actiunea valurilor. determina tensiunile din Ian]. se va considera eel mai general caz.Yo = c( cosh c c xo) (64) 1. pp - asupra .D 1 ==F. nava ancorata cu 0 singura linie de se face cu doua ancore. intrucat fortele hidrodinamice care se transmit lantului cornplica modelul matematic de calcul.h __ 2T H q 2T H (I+h)) este necesara analiza dinarnicii ansamblului format din nava si instalatia de ancorare. x TH 12 h2 2c q 'h~ 2 TH (65) jl 11 XO=TH1JI[_q q l~ (I+h)]2+I+h 1. 1.5 SOLICITARlLE DINAMICE INTRODUSE DE UNlADE ANCORARE DATORATE FORTELOR INTRODUSE DE VALURI I = 102 = 112 .JTh2 =2csmh-=2-sm .34( b) Y = -cos.:7!!p? ". fiecare linie X2 . pentru punctele careprin punctele 0 si 2 nentele verticale 0 si 2 date de abscisele xo .TL T2V = JT} - TA (68) . cand nava se ancoreaza prin intennediul unei geamanduri. Daca ancorarea de ancorare se va ca1cula cu forta THI2. 40 Instalatii navale de punte adancirne. (66) x2 = TH q Utilizand IJ I[_q l~' (t +h 2TH )]2 + ~I-h qx TH + .37 Modelarea dinarnica a ansamblului nava.cosh h = yo .1 (a) se poale reprezenta ca In fig. 1. redus. In calcule s-a neglijat influenta curentului asupra Iantului. compo- Fig. componentele stat ice orizonlale ale fortelor exterioare asupra corpului I. In metoda de calcul prezentata. iar efeclul acestor forte este F/. ~ i ~ i I Capitolul I . rezulta ordonatele relatia (43). fig. .hq TH Sf S1 (67) fUlldlllmiirii Yo. Relatiile de baza reprezentata in fig.=F/+P/ (70) Tov = )T6 .S 2 z pD I F/:==" navii ecuatia de echilibru a lantului.xl calculate cu relatiile (66). P/. 1. putandu-se detennina fortele In linia de ancorare In vederea dimensionarii acesteia. " II 0 = c(sinh 2 -sinh~) c c Din sistemul (64) rezulta. F/ - .37.lnstalatia de ancorare 41 . Sistemul echivalent celui din fig. sunt: mare care caracterizeaza situatia lantului intins.

-)+k2s2 = = -alm2 P1k. 3 .s. r.sii fie zero. cand fortele perturbatoare . .Qlm2 + imb2 + k2 + P2kl (. Pentru instalatii de ancorare simple.: ~ 42 Proprietatile Instalatii navale de punte Capitolul I . pd(-alm2 +iliJbl a2m2+ iiVb2 + kl + k2) + P2kl +i~ +kl +kIX-a2m2 +k2)-kr (73) 82 = -k.esu aceeasi pulsatie eu una din pulsatiile proprii ale sistemului nava.. s b. +k2)-kf a'SI + + kl(sj . s (71) Neglijand amortizarea. Sistemul de ecuatii diferentiale (7l) poate fi abordat direct. Datele obtinute din aceasta analiza pot fi utilizate de proiectant pentru aprecierea perfcarmanlelor instaiatiei de ancorare sau pentru a se modi fica elernentele instalatiei sail schema de ancorare pentru a se evita rezonanta.a2CtJ2 + itp~+ kl + k2 . (I)r --- k. care reprezinta constantele elastice ale legaturilor obtinure in urma liniarizarii dependentei intre x ~i TI (relatia 60') pentru lanturi libere. in scopul calculului amplitudinii deplasarii plutitorilor fala de pozilia de . ceea ce reduce problema la cazuJ unui sistem elastic eu 0 singura masa.37._ k "12 j r: . ~ia amplitudinilor fortelor din lanturi. :.amplitudinea s 1 a oscilatiilor navel in jurul pozitiei de echilibru este sub 0 valoare considerata admisibila..alm2 + imb1) ( 74) + imb) + kl . s2 - P1k) {. Componentele statice ale fortelor exterioare se vor considera \a calcu 1ul fortelor si deplasarilor statice.echilibru.. 1. care se suprapun deplasarilor ~i fortelor statice. respectiv (65) pentru lantul intins.J iV (k. eu legatura sa elastica: Se considers cii aneorarea dinarnica este corespunzatoare numai dacii se indeplinesc urmatoarele conditii: 1 .atliJ2 + iliJbl + k. rezulta cele doua puls~~ii proprii ale sisternului: = . 2 . cele doua free vente proprii se determine din condi~a ea numitorul relatiilor' (7'3).forta T2J intre geamandura de ancorare ~i fund nu depaseste valoarea admisa. b1=().(S2 ~ 81) + k2S2 = P2 . m] =V.'.) +imbl +kl -a2m2 +. iar argumentul expresiilor defineste defazajul raspunsului fatii de semnalul de intrare.forta Tn din lcgatura elastica dintre nava ~i geamandura de ancorare nu depaseste valoarea admisa.+ k2 k 2. lantori. in cazul solicitarii eu forte constante sau variabile.'-- - .k2 + P2k2 . Analiza instalatiei de ancorare in conditiile solicitarilor dinamiee date de valuri permite stabilirea comportarii navei la rezonanta.kr 1 .S2) = l'! { a2 2 + b2 2 + k. iar cornponentele dinamiee din relatiile (69). fadi gearnanduri sistemele (73) ~i (74) se transforms punand xr=O.. az=O. Considerand' pulsatiile proprii ale fiecarui corp care fom1eaza sistemul din fig. reducandu-se la 0 ecuatie de ordinul patru care se poate rezolva numeric.~ -:.-) _ \S.a2m~ .:./(J)bz +k..Instalatia de ancorare 43 elastice ale legaturilor se caracterizeaza prin kl respectiv k2. geamandura. Ecuatiileechilibrului sunt: dinamie pentru corpurile 1 ~i 2 T23= k. ml=V~ ~2 (75) ~ieonsiderand di CtJII«m/.sinCtJt (cu AI"'I) din expresia atenuarii (72) rezulta si aplicand metodele frecventiale pentru SI ~i S1 expresiile: SI = din teoria sistemelor. + k'l . (76) ~~ iV. prin considerarea primilor doi termeni ai dezvoltarii in serie Taylor in jurul punctelor x = X2 si x a functiilor (60') ~i respectiv (65).. xdt) = A. i . sau se pot utiliza metode frecventiale care dau rezolyari imediate'£onsideraml-ln--sistemti!-din-fig:-l. (70) vor da amplitudinile deplasarilor oscilante provocate de va Juri (71) $i amplitudinile fortelor dinamice din lan]. 2 Modulul expresiilor complexe (73) da ampIitudinea raspunsului sistemului la sernnalul de intrare.31 un semnal de intrare de forma = mIl k . Fortele din legaturi se calculeaza eu relajiile: Pe baza datelor obtinute se poate face 0 analiza completa a comportiiri i instaladei de ancorare care este fejrffialii din doua corpuri.

fig. la acostarea cu pupa nava se fixeaza cu prova In ancora. Acest tip de acostare se foloseste mai ales la navele mici ~i care in plus nu Incarca sau descarca. atat lateral a. se trimit din prova . 2. Dupa apropierea pupei. -------·---------- Capitolul 2 . In apropierea locului de acostare rnasinile principale se pun usor inapoi. de la nava se rnai trimit catre cheu parfimele travers 5. In conditiile stationarii navei pentru operatiuni diverse (incarcare .2 ELEMENTELE INSTALATIEI DE ACOSTARE lnstala\iile de acostare cuprind: elemente flexibile pentru manevra ~i legare. ea facandu-se numai atunei cand spatiul de acostare este limitat sau in conditiile unor zone in care este vant de intensitate mare. 2.spring pupa. 5 -travers centru. fig. 2. Cand distanta de la nava la mal permitc aruncarea bandulei. 6spring prova. -- rI ~ -----------------w . In final.). de diverse constructii plutitoare sau hidrotehnice.2 .1 (b). reparatii etc. de altii nava. Instalatia de acostare cuprinde un ansamblu de dotari care serveste la fixarea -navei de cheu.. mai ales In conditiile existentei unor curenti mari. a pararnei travers pupa 3 si a springului pupa 4. 2. capetele paramelor de la bord se leaga de babalele instalatiei de acostare.. sunt posibile urmatoarele tipuri de acostari: -Iaterale la cheu. Prezinta totusi dezavantajul cii nava ocupa mult spatiu la cheu.---------_ .2 sunt prezentate diverse variante de aeostare. Nava vine catre locul de acostare sub un unghi anumit si cu 0 viteza suficient de mica. nava se aduee si eu pupa catre mal.descarcare. sa 2.pararna travers prova. 2. Dupa legare. care se leaga Fig. asigurandu-se astfel 0 legare solida. astfel incat operatia se desfasoare in deplina siguranta. . Dad la acostarea laterala manevra cu aneora nu este obligatorie.1(b). Acostarea laterala este eea mai des utilizata deoarece ea deschide un front larg de lucru instalatiilor de incarcare si descarcare ale navei sau ale portului. folosindu-se rnecanismul instalatiei din pupa.eu pupa. fig. Este mai dificila dedit cea laterala. .~ de babalele malului. lucru care poate deveni esential in conditiile unor porturi eu un trafie mare de rnarfuri.1 (a). 2. 2 -Iongitudi nala prova t 2. se realizeaza aducandu-sc nava cu pupa catre cheu. nava se leaga de mal eu ajutorul parameter longitudinale pupa I si 2. In fig. In general.1(a) Acostare laterals 1.parame longitudinale pupa.1 CONSIDERATII GENERALE <'. . ACOSTARELEGARE 2 Consideratii generale Elementele instalatiei de acostare Calculul instalatiei de acostare Calculul mecanismelor instalatiilor de ancorare-acostare Calculul instalatiei de legare I . fig. 2.pariima tra:v~rspupa. 4 . prezentand ins~ avantajul ocuparii unui spatiu minim la dana.1 (a).Instalatia de acostare-Iegare 45 INSTALATIIDE .la docuri speciale (In cazul ferryboat-urilor sau a nave/or roll-on roll-off). navei pe cheu pararnele Iongirudinala prova 8 si springul prova 6.1(b) Aeostare eu pupaj longitudinala) Acostarea cu pupa. 7 . cat si longitudinala (eu pupa sau cu prova) sau Ia docuri speciale. In afara aeestor legaturi. nava se trage spre cheu cu ajutorul tamburilor de rnanevra ai vinciului de ancora prova. In momentul in care nava este apropiata de cheu. 8 :i- Fig. Intre bordajul navel si cheu se dispun e1emente de protectie. 3 ..

avand rolul dea dirija cablul catre punctul deJegarura de pe mal.dubIe. 2. (f). . Cablurile rara inima vegetala sunt mai putin e1astice ~i au 0 rezistenta rnai mica. fig. fig. Cablurile metalice sunt confecponate din toroane de sarma de otel cu nichel. Legarea pararnei de baba se face prin voltarea In opt. (b). Functie de forma lor. (f). nari de parapet. Pot fi cu. prezinta avantajul ca datorita structurii fibrelor din care sunt confectionate.sa fie rezistente la actiunea coroziva a apei de mare ~i la actiunea razelor solare. lucru care Ie face utilizabile eu bune rezultate la acostarea in conditiile unor zone cu vaJuri. fig. .3 (c). 2.-. fig.incastrate in punte. 2.sa aibii greuts]] ~i gabarite mici. (d). . fig.simple. (c).2 BABALE Sunt elemente ale instalatiei de acosrare care servesc la prinderea paramelor pe navii sau pe cheu.3 (a). ] L. fixarea babalelor de punte nu se face direct (ea in cazul restului de nave). 2. (h). amortizori ~i brauri de acostare.v.3 (a). (e). sau lara inima vegetala. parame vegetale Ii parame din fibre sintetice.2. La navele de tip petrolier. 2. (e). Fata de cele vegetale. (a) (e) 47 babale.(d). aJunecirii paramei.tumate. se pot clasifica dupa urmatoarele criterii. 2. utilizarea lor excluzand posibilitatea aparitiei scanteilor. . . de asemenea. ci prin mtermediut unor postamenti care trebuie sa Ie asigure 0 inaltime de minimum 300 m. tamburi de parame.2. Paramele din fibre sintetice sunt confectionate din fibre de nailon.din punct de vedere al prinderii de puntea navei:. de materialul din care sunt confectionate. in plus folosirea lor indelungata In conditii de soare sau umezeala poate produce deteriorarea lor. mecanismele instalatiei de acostare. se folosesc mai ales la navelede tip petrolier(in special la cele care Iransporta produse usoare). Paramele vegetale au 0 rezistenta mecanica mai mica dedit a celor metalice.duble in cruce.-.:r: 1 in Wi (i) Fig. Din acest motiv. fig.1ELEMENTE FLEXIBILE PENTRU MANEVRA ~I LEGARE Elernentele flexibile asigura legatura navei (prin inlermediul restului elementelor instalatiei de aeostare) eu malul. kapron sau propilen. fig..· .sa fie rezistente la uzura. ~AV4/ (t)<-'Ki:~ 'Jf: (c) (g)~.Isomare) dispuse pe parapet. . stope pentru cabluri. 2. (d). -in cruce.sa aibii 0 bunii elasticitate care sa asigure protejarea mecanismelor ~ia elemenielor instalatiei de acostare. (g).3 (a). Pentru limitarea momcntului incovoietor din coloane.sudate. . fig.Instalatia de acostare-legare . (h).3 (b). de procedeul de executie. 2. precurn si pentru impiedicarea. • din punet de vedere al tehnologiei de executie: .. fig.2 Variante de acostare 2. urechi si role de ghidare. Pararnele vegetale sunt confectionate din canepa. . . cu rezistente de pana la 1600 N/mm. 2.rn deasepra puntii.46 Instalatii navale de punte Capitolui 2 .3 (h). proprietati elastice bune. In general se folosesc eabluri metalice. . sizal sau Manilla.3 (g).din PUIlCtde vedereconstructiv: Babalele se amplaseaza pe punteaprincipala sau pe puntea teuga.3 (b). Au.cu placa de baza sudata de punte. 2. .3: .~. Sub punk. nu sunt expuse deteriorarii rap ide la lucrul in atmosfera. .. in scopul manipularii eomode. fiind earaeterizate de 0 rezistenta mecanica buna. in corespondenta babalelor. (b). 2. se prevad intaiituri suplimentare pentru osatana care sa preia eforturile ce apar in liniile de acostare. Sunt caraclerizate printr-o buna elasticitate. majoritatea babalelor se prevad eu limitatoare (urneri) pentru lirnitarea superioara a infasurarii. Elementelor flexibile li se impun 0 serie de conditiuni pe care trcbuic sa le indeplineasca ~i care sunt determinate de necesitatea realizarii un or manevre sigure ~i simple: .~ (II) (II) ~ . .

§\(a) ~m ({ tiL(C)$ 'j\ II .4 (b). falii de cele tara role la care freearea paramei este de alunecare. Urechile de ghidare se monteaza fie pe parapet.. Au forme special definite. fig.4 (a). fig. eu $ ~ • __ 1 .Instalatia de acostare-legare 49 pot fi: 2. 2. (e). fig. .. i: (d) . oblice (pot fi pe dreapta sau pe stanga). Fig..' :.2.4 Urechi de ghidare . 2.role.\ nava la cheu. tara role. iit··:· . De obieei. .4 (e).. 2.4 (a).: . 2. fig. asa incat unghiul paramelor care merg la role sa fie de maximum 6° in plan vertical.5 Role de ghidare Ureehile eu role prezinta avantajul unci frecari de rostogolire. din punct de vedere eonstruetiv. fig. 2. 2.~. .4 (a).: ~. 2. Urechile de ghidare ell una si doua role servese la ghidarea unei singure parame. . ~' ~ .4 (b). 2.. (h) Fig. eu doua.i' 'iii 48 Instalatii navale de punte Capitolul 2 . e) . ~ :') ~ eu dona role vertieale ~i dona orizontale. I tara role.3 Variante constructive de babale ~ 1r7>.4 (e). a balustradelor precurn si a pararnelor de legare. Ureehile inchise cu balama sunt: eu role. 2.de ghidare eu trei si palm role se utilizeaza la directionarea a doua parame. eu patru role.' . eu trei role. ureehile inchise role se eonstruiese in doua variante: : eu doua role vertieale ~i una orizontala. Urechile inchise pot fi eu rolede ghidare sau cu balama. (c). fie in nise ale acestuia. eu role verticale. in timp ee urechi1e . Cele eu role vertieale pot fi: eu 0 rola.4 (d). . (b) (c) dupa forma deschise.3 URECHI SI ROLE DE GHIDARE Au rolul de a ghida si schimba directia pararnelor de legare care pleaca de la .: I W (e) I ~ it (b) . . In scopul de a evita deteriorarea parapetilor. 2. . I ~:!. (d). ___ I. ~ . I #(f) I . Fig.J7J'lVk f*-)£~~~1' (b) (d) '~_ Clasificare: a. .(~ . fig. Cele tara role pot fi: drepte. 2. inchise. Ureehile desehise. fig. Urechile eu role orizontale se folosesc . fig.

care sunt folosite in special la navele rnici si de tip fluvial..4(a). fig. .6 Nara de parapet Fig.acostare. 2. Brsurile de acostare metalice.4(b). in1bJilcate ill anvelope din cauciuc ~i urnflate la 0 presiune de pana la I atm. fi e intre penele conice. . . cu sau flirli ciiptu~eala exterioars cauciucat1i. conice..8 Stopa eu falcii ~isurub 2. Braurile din lernn realizeaza ·d buna amortizare. 2. aceste platforme au lncelJUt sa fie folosite totmai rar. (e) pentru a impiedica caderea paramei cand aceasta se slabeste.10 Plalforula " ~ de lemn 2. 2. ins a se deterinrea2ii repede. fig.'" Chiar daca acostarea este 0 manevra care se desfasoara. 2. Tranchetii sunt. fig. totusi in timpul efectuarii ei pot aparea socuri datoriHi carora corpul navei se poate defonna. . prezennnd fata de acestea avantajul unor greutali mai mici. -» -. La ambele tipuri de stope fixarea pariimei se face prin strangerea' eablului fie intre falci.. in fapt.7 Stopa-cu'pene. fie din tabla sudata. Ca rnijloace temporare de protectie se folose.4( c). putandf previizute cu un brat superior sau inferior. in. fig. fig. Fig. Se pot dispune pe punte. Stopelepentru parame asigura deci. forma din figura 2. indeosebi pentru cele de: origine vegetala ~i de diametre relativ mici. baloallele de acostare pneurnatice sunt inlocuite cu anvelope auto uzate.2. . Narile de parapet au. . In partea lor interioara (dinspre planul diametral al nave i). 2. eu strangerea eablului prin doua pene conice.e. ~ .: de Fig.. Cele obisnuite sunt formate din sad de vela umpluti cu pluta si protejati la exterior cu 0 lesiitura salida de ciinepa. ". tamburelesunt previizute eUdispozitive mecanice de fiiinare a miscarii precum si' de blocare in poziaa.7 AMORTIZORI ~I BRAURI DE ACOSTARE c-. fig. sau pe postamenti (colonete). Datoritii spa\iului mare pe care it ocupa la bord.uu realizeaza 0 amortizare pro priu-zisa ci numai 0 distribuire ra eforturilor ~piiMe in timpul ciocnirii. fig.5 STOPE PENTRU CABLURI Stopele pentru cabluri au rolui de it prelua momentan fortele din pa~iimii. Baloanele de acostare pot fi obisnuite sau pneumatice. niste stalpi de lermn de esente tari. 2. de pastrare.'" . Zonele cele mai expuse deformarii sunt in general bordajele. Rolele de ghidare. gudronata. fie in grupuri de cate doua sautrei. Aceste brauri sunt confectionat. Pentru protectia corpului navei se folosesc 6 serie de rnijloace speeifice.\0.. fixarea lor de parapet tacandu-se prin sudura sau prin nituire..•. la vitezli mica..2. Actionarea acestor tarnbure se poate face fie manual.9 Tamburi de pararne Fig. - Capitolul 2 .•. 2.lnstalatia de acostare-legare 51 2. . fie din Iernn. _. suspendati pe bordaje eu ajutorul unor lanturi. Rolele de ghidare se pot monta pe nava fie singulare.8. dispozitivele lucrand prin frecare. Baloanele pneurnatice sunt constituite din camere de panza cauciucata. 2.2. cabluri sau parame.6. asa cum s-a ariitat. preluarea tensiunii din cablu in timpul dit acesta este trecut de pe tamburul mecanismului instalatiei de ancorare . Fig. pneumatice portative 1n cazul celor de gabarite mari. pot avea uneori manere pentru fix area cablului sau a paramei vegetale. in vederea asiguriirii posibilitalii manipularii capatului liber. 2.6 T AMBURI DE PARAME. arunci cand au dimensiuni mid. tbata:' structura bordajului.2.. servesc aceluiasi scop pentru care sunt destinate ~i urechile de ghidare. care pot fi permsnente sau temporare. 2.' .sc tranchetii de acostare ~i baloanele de acostare. Dintre variantele constructive eel mai des intalnite sunt: eu falci si surub. in general.50 Instalatii navale de punte indeosebi la nave care acosteaza la cheiuri inalte sau care se leagii la nave cu inlil!imi de constructie mici si cand parama este lnclinata in plan vertical.5. De multe ori.7. sau eu motoare Mijloacele de protectie temporare se monteaza pe partile expuse ale riavei numai in timpul operatiilor de acostare..9 Servesc la depozitarea pararnelor metal ice ~i vegetale la bordul navel. In general. In aeeste conditii cele mai bune brauri de aeostare sunt cele din cauciuc. fig. Au 0 constructie turnata.. 2. pentru pastrare se folosese platfonne din lemn. pentrU paramele nemetalice.. ~- .4 NARI DE PARAPET Au rolul de a schimbadirectia cablului de legare intre babaua de la bord ~i puncrul de legare de pe mal. suspendate pe bordaj ell lanluti sau parsme. 2. 2. pe baba. 2. Mijloacele protectie permanente sunt constituite din briurile de acostare.

mecanismul instalatiei de aeostare este. cand variatia pcscajului in timp este foarte rapida. Vinciurile automate se caracterizeaza prin aceea ca rnentin tensiunea dinpariima aproximativ constants.12 Brauri de acostare (a) brau de acostare din lemn. fie (mai rar) eu abur.3 CALCULUL INSTALATIEIDE ACOSTARE Calculul se poate face prin doua metode: metoda statistica.: !!:~! }r.cuplaj cu gheare 2.'.8 MECANISMELE INST ALATJEI DE ACOSTARE -:'.Instalatia de acostare-legare -. daca aeestea nu sunt prea solicitate.---- 53 . (c) brau de acostare din cauciuc.i ' · . apare neeesitatea dotarii instalatiei eu vinciuri automate.:. La partea centrals. In conditiile descarcarii rapide a navelor (caz des intalnit mai ales la petroliere ~j rnineraliere). 2.' .frana. stabilirea elementelor instalatiei de acostare se face pe baza caracteristicii de dotare.2. Vinciurile de aeostare sunt de doua tipuri: normale si automate.arbore motor.15 este prezentata schema bloc a unui vinci automat de acostare. TraductoruJ de forta. fie eu ajutorul unor vinciuri spe·ciale. Potrivit metodei statistice. 2. fie chiar In interiorul tamburuJui " (cabestane capsulate). Pot fi actionate fie cu motoare electriee. mt-f Fig.~ ~=~ \5 Fig. fig. 2· reductor.'. care permit scurtarea sau Jungirea paramei l mentinand 0 tensiune constants In aceasta. fie sub punte. (b). fig.14. In pupa. In reduetor sau In motor.(d) brauri de acostare din tabla sudata. in prova navei. In figura 2.{! Ii :~ " (0) tl( Fig. Cele cu actionare electrica pot avea motorul montat fie pe punte. 2. metoda determinists. se foloseste fie mecanismul instalatiei de ancorare pupa (dad exists). Cabestanele de acostare sunt asernanatoare cu cele de ancorare. intre niste limite' anterior precizate.tambur principal. 2. eu deosebirea ea aces tea nu mai au In cornponenta barbotina. :jl. fie un eabestan de acostare separat. manevrele pararnelor de legare se pot face fie eu ajutorul tamburelor vinciurilor instalatiei de incarcare-descarcare. 4. 6.11 Baloane de acostare (0) (b) (e) (d) ~ .: j~ ii' 52 Instalatii navale de punte ili 1 Capitolul Z . definita prin nonnele de registru Elementele precizate pentru 0 anurnita caracteristica de dotare sunt considerate ca dotari mini me. La fel ca ~iin cazul vinciurilor instalatiei de ancorare.13 Vinci de acostare simplu I· tambur. 2. Daca se pune jii!!!::ij:j:'. compare forta la iesirea din vinci cu forta prescrisa si daca apar diferente se transmite cornanda motorului pentru infasurareasau desfasurarea tarnburului.~. 2. 3. \3. comun cu eel al instalatiei de ancorare. 1. intiilnita la vinciuriJe de ancorare. ' ' 6 . deja prezentate.- Mecanismele instalatiei de acostare sunt reprezentate din vinciuri si cabestane. .i I i~l!i. 5. vinciurile de acostare pot exista si In varianta eu tambur ampJasat la distanta fata deviuci. care poate fi montat pe cablu.1m 'I' Vinciurile normale se asearnana foarte mult ell vinciurile instalatiei de ancorare.2 3 [] I(tm pm' 4 1 Fig.14 Vinci de acostare cu tamburi arnplasati la distants 2.!HiU. uzual.

Avdnd acum aceste forte cunoscute. forta data de van! F•..12) mlmin. iar v. . I) Mn• iar a reprezinta acceleratia navei. +m.sa realizeze tragerea cablului rara sarcina ell 0 viteza de pam la (25 . . Valoarea ei este d~tli. Vinciurile care lucreaza eu doua linii de ancorare trebuie sa realizeze smulge rea succesivii a ancorelor ~i ridicarea lor simultana de la jurnatatea adancimii de aneorare.15 Schema cinematics a unui vinci automat actionat eu aburi .. la care se proiecteazii instalatia. la taria vantului de 6°B.sa bloeheze linia de aneorare in perioada stationarii navei 111 aneorii. determinists).(1 . se considers nava intr-o situatie de aeostare dintre cele mai dezavantajoase. sepeate v a=t ..» :~ - ~ L. = (0.8). .4 CALCULUL MECANISMELOR INST ALATIILOR ANCORARE-ACOSTARE 7 '/ DE Fig. rezultii ea vinciurile de ancora trebuie sa aiba minimum doua trepte de viteza. . Uzual..ies din prevederile registrelor de clasificatie. Forta data de vantfse presupune ca acponeaza 1n centrul suprafetei velice.sa realizeze smulgerea unei ancore. 2..~i tinde sa. Nava se presupune legata de chei cu parame prin mecanismele instalatiei de aeostare.. Fig. .sa realizeze ridicarea unei aneore de la adancimea de aac orare fa-post.. care considera la valoarea m.10 mlrnin pentru ridicarea ancorei la post. in care teste timpul de apropiere apreciat la valoarea t = (90 . v. vinciurile de ancorare trebuie sa realizeze manevra liniilor de ancorare eu urmatoarele viteze: . este aria planului de deriva alnavei. Uzual. Cu forta de rupere data de relatia (82) se poate alege din STAS diarnetrul d aJ pararnei. .8 . iar v este viteza de apropiere de cheu exprirnata in rrJs. S..sa permits filarea sau tragerea paramei pentru efectuarea acostiirii. t J 54 lnstalatii navale de punte Capitolul 2 . este masa navei. care realizeaza apropierea navei de mal eu viteza v data de viteza de virare.~ instalatia de acostare Forta de inertie actioneaza in centrul. Porta hidrodinamica data de curent'este: FII=t p c. in eazul tragerii eablului sub sarcina. Vv = (20 . iar A. Uzual. . egal cu 90°.~. recomandata de registre.=c T 5 (82) unde c este un coeficient de siguranl/i la rupere. forta de inertie se calculeaza ell relatia: Vinciurile instalatiei de ancorare trebuie sa indeplineascii conditiile: . C. . ma este rnasa de apa aditionala antrenata de nava. de: F v=t PCv v~ Av (77) unde A.sa realizeze tragerea navel pe lant.. Vinciurile insralatiei de aeostare trebuie sa indeplineasca conditiile: . v2 Ae (78) in care C( este coeficientul hidrodinamic al fortei date de curent considerate pentru unghiul a = 90° (c<!': 0. .)a (79) unde M.16 Schema fortelor care soli. este coeficientul aerodinamic al suprafetei velice luat pentru un unghi /J deincidenta. c = 4 .. Din punct dt')ledere cinematic. Fi= (M. cand vantul bate travers cu viteza v•. In parame apar fortele Tpp si Tp.sa preia fonele care solicita nava In faza de acostarc (Ia apropierea de chell).Tpv) (81) FoJ1ade rupere din pariima va fi: T.:i~'" ~5 problema calculului instalatiei de acostare la nave care.. Mai departe.... corespunzatoare legaturilor din pupa ~irespeetiv din prova. in acest caz. se pot determlna tensiunile din parame Tpp si Tp•. - . '(80) forts de inertie Fj. 2. 2) rnlmin pentru introducerea ancorei in nara. .. . 200) see. \I = (8.30) mlmin ~i de panii la 12 m/min. este aria velica. Nava este solicitata de urmatoarele forte: forta Fhdatii de rezistenta hidrodinamicii. sa permits fundarisirea gravitationala. de greutate al navei~!'f~hde se aproximeaza cii actioneazasi componenta hidrodinamicii..Instalatia de acostare-Iegare . Tensiunea la care se face calculul paramei este: T=max(Tpp.22) rrJs. reprezinta viteza medie pentru 0 anumita tiicie a vantului. v este viteza de apropiere a navei de cheu exprimata in m/s. atunei aeesta se face analitic (prin metoda. departeze nava de chei. 2. Date fiind aceste conditii cinematice.

datorita fortelor de inertie. ~: V=V(. iar eomponenta hidrodinamica data este de viteza v. forta din Ian] seade !iniar. In general.adancirnea de ancora. T2 = TZH +TZv In care TI• = q (101 +i ll). Dupa smulgere. in aceasta situatie. 15_! 56 Instalaiii navale de punte Capitolul 2 . In acest regim.f II 1 coeficientul de freeare dintre Ian! ~i fund. calculata cu relatia: 1. -Regimul II . 2' din barbotina Tbn creste cu :li'l Regimul I . c ancorei.' Smulgerea se produce datorita inertiei navei aflata in rniscare si datorita acceleratiei pel care 0 capata ancora $i lantul cand Incepe rniscarea acestora pe verticala. in aceasta faza..este regimul care corespunde situatiei de dupa smuIgerea ancorei.87 statistica a fortelor Regimul III . urmatoarele conditii: . solicitate Ia fOI1e rnai mici dedit fortele pe care le pot suporta liniile de ancorare.mms ==&&4_ : iAWAa:.greutatea pernetru Iiniar a lantului. vinciul trebuie sa se blocheze automat si In acelasi timp sa aiba posibilitatea.~ la cresterea tensiunii In cablu peste valoarea prescrisa. 2. suplirnentar. 2. transmiterii unui semnal ciitre comanda navei. In acest caz. iar fortele din barbotina pot fi calculate pentru fiecare regim de funC\ionare. .Ddiiilt I· . Q .1 / I / / / considera corespunzator tariei 6° Beaufort. este viteza curentuIui. R se apreciaza diferit rala de calculul liniei de ancorare. Pentru caiculul vinciului. rezistenta R care se transmite navei de mediu. Duratele fiecarui regim sunt: T/.87 kn(kQ sau Tb. Vinciul recupereaza lantul ~ preia] .87qh] unde: 0.coeficientul de tinere al ancorei.••. sua W . Tensiunea din barbotina creste paua in momentul smulgerii ancorei. Tensiunea din 1 barbotina are ovaloare maxima.[O. . . Daca se depaseste lungimea reglata] pentru filare.la. se accepts ca mecanismele ii ~ este:~ sunt~! unde v.. = k.. Regimul IV Tb IV = kn (Q + ql)O.este regimul de tragere a navei. eele trei fOI1e ale mediului actioneaza pe aceeasi directie si fac un unghi de 200-30°cu planul diametral. incarcarii acestora. /11 -Iungimea lantului asezat pe fund.87 l~h (87) Regimul IV . Regimul II Este un regim tranzitoriu in care valoareatensiunii micsorarea Iungimii lantului.. Tbl. iar v.. iar 2Q reprezinta de fortele de inertie si fOJ1eIeopuse de sol). putand fi .. viteza de virare a lantului. fig.incepe in momentul cand nava se afla in pozitia in care lantul este tangent Ia punctul de ancorare.. Pentru j calcul se considera regimurile functionale ale vinciurilor In timpul manevrei de! desprindere a navei din punctul de ancorare. h . IV [[J Regimull Tbl =0. tensiunea la barbotina este constanta. = coeficient ce ~ne cant de frecarea din nara.+Vv . Pentru calculul Iui R..scaderea tensiuuii trebuie sa recupereze parama.17 Regirnurile de caleul 31 mecanismelor instala tiei de ancorare-acostare Prima etapa aceea a determinarii a calcuJului mecanismelor instalatiei de ancorare-acostare. 87(kQ + mfq)+ O. .if Fig.. .ill (85) Fig.11 II - Pentru vinciurile care manevreaza doua linii de ancorare. datorita fortelor de dislocare a ghearelor din fund si. forta vantului se (84) + mfq+qh) (83) II ~ -<Fw ~I I I I . T/b Till.este un regim dinamic care defineste smulgerea ancorei. se rnai considera $i regimul de ridicare al ambelor ancore sirnultande la jumatatea adancimii maxirne de ancorare: . ~ determinata din echilibrul firelor.Instalatia de acostare-legare 57 La vinciurile automate se impun.18 F0I1ele care actioneaza nava -J I I I 1. tensiunea la barbotina creste.87 (kQ + mfq)= R. q .greutatea ancorei. 2. Ea se poate calcula eu relatia: 2 :2 .lungimea maxima filata de vinci in regim automat trebuie sa set Iimiteze la 0 valoare dinainte stabilita ~i reglata. h . vinciul s5 intre] automat in regim de filare. ij RegimulllI Tensiunea corespunzatoare TbIll=kll(TbJ unde fazei de smulgere este datade relatia: (86) 0 apreciere 1~ Q este greutatea smulgere (cumuleaza +2Q+Q)O.17. k. Tiv.

•••• 'l8l'r81 Cu diametrul barbotinei dat de relatia (91) si eu turatia calculata cu vinciul de ancorii procedandu-se ca Ia reduetoare.. fortele Tby... se calculeaza turatia tamb urului. rara ca ancora sa atinga fundu!' Tbvl = 0. Tb/V.ill . TblJJ.... + dp Rapoartele de transmitere il si ii aletreptelor (95) care cupleaza barbotina . TbIJ. ! H ~ 1. Fig. =(l5 .' .de ealeul a I diarnetrului barbotinei F= B relatie (92) se calculeaza ~.19 Mecanism barbotinii . In acest caz se renun\a la regimul VI.=nstalatia de acostare-Iegare 59 --------------------------------------------------------(88) In care rib v = IZ' Db 'lIb [rn/mrn] In aceste conditii: (92) precum si regimul de functionare corespunzator ridicarii lantului de la 0 adancime care corespunde lungimii maxime ale sale. se adoptii in functie de grosimea pararnei ~i e natura acesteia. ell T s-a sirnbolizat tamburul cu care se face manevra instalatiei de acostare.. 2.. 2../' rrr . unde p = 8d . Se realizeazii In acest mod legatura intre barbotina §i lantul cinematic al vinciului pe traseul figurat pe schema cu linie intrerupta.. 1l'=_V_ T! Fig. In cazul ramburilor de manevra a iastalatiei de acostare.=Ilb nm unde n".~ . datorita greutatilor rnari ale liniilor de ancorare. =( 5 .fdina .pentru para me vegetale: .1')/. D. vinciul neputand-orecupera. Aceasta se stabileste la valoarea: Tbmax = max(Tbl. 19. Pe latura barbotinei trebuie sii se dispuna un pas de Ian] p= Db sin 36°. 8)dp . fie gravitational eu ajutorul franei F.rn . este dat de relatia: (94). impusa prin prescriptiile de registru.}==Il. D.cupJa Dc [rpm] iar D.6d Turatia barbotinei se determine din conditia realizarii vitezei de virare a ancorei. Fundarisirea se poate face fie eu vinciul. 2. se va renunta la linia de ancorare. unde veste viteza de virare exprimata in (mlmm]. Pentru dimensionarea vinciului instalatiei de ancorare trebuie cunoscuta forta maxima care solicita nava in ancora.22)dp (93a) (93b) Functie de diametrele tamburului ~i paramei.. Barbotinele vinciurilor de ancorare sunt de forma pentagonala.20 Schema . este turatia motorului de antrenare a vinciului. in cazul vinciului de ancora se calculeaza in funcue de momentulla barbotina Mb: _k. 1 .. Virarea ancorei se face prin antrenarea barbotinei B. (ale lanmrilor $i ale ancorelor). si tamburul sunt: (96) n" . Tbv) (90) (a) (b) Se considers apoi schema de mecanism din figura 2.. lib =~ J( Db [rot/ruin] La navele rnari. = D. fig.87 k n (Q + q1max) (89) este turatia barbotinei exprimatii in rot/min. iar daca totusi in exploatare apar situatii in care ancora se lanseaza accidentalla 0 adancime egala cu imax.J. avand frana F decuplata ~i cupla C cup lata. care se ataseazs vinciului de ancora. ..r 58 Tbv = 2kn 0.. Asrfel: d ._.87 (Q + q hmax ) 2 Instalatii navale de punte Capitolul 2 . Puterea mecanismului P. '::1 I . caz care poate apare accidental cand se scapa la ~! apa toata lungimea lantului. dupa decuplarea cuplei C.Prinurmare: (91) Db= 13.pentru parame metalice: D. rezulta foarte mari ~i conduc la supradimensionarea vinciului de ancora._ .20(a) sau hexagonala. .. diametrul D.

reprezinta in situatia functionarii pe automat. 2.21 Instalatie de legare cu vinci automat Alimentarea circuitului de functionare In regim automat se face printr-un releu de Instalatia de legare asigura mentinerea limp in care perioada de alimentare cu energie electrica este lit = (30 . motor electric. la tambur si a: vitezei v. 2.A. Cum solicitarea corespunzatoare .. pot exista n.. Instalatia de acostare-Iegare 61 sb Mb=Tb2 lfllb lIv=-W- If D.40) see la intervale . Cand tensiunea T din' linia de legare transmisa Ia tambur creste. Fig. realizatde campul invartitor al electromotorului echilibreaz~ cuplul Mr. 'j Pentru calculul acestor mecanisme..5 . Invers.2 .23. care se transmite la tambur.1 .». In final. momentul motor M. de virare este foarte redusa putere mai mica. 2. deci ] departarea navei de cheu.19 cu 1 pe lantul cinematic linie punct. rnentinerea tensiunii in parama la 0 valoarel aproximativ constants.. se pune problema cand tensiunea In cablu se mentine constants ~i cand viteza v=(O.5 CALCULUL INSTALATIEI DE LEGARE unei pozitii fixe a navel la cheu in timpul operatiilor de incarcare-descarcare. Puterea mecanismului la manevra de acostare va fi: M.:. 1 . Cele doua lnfa~uriiri asigurii pentru motor doua regimuri de functionare: a)regim propriu operatiei de acostare.tambur Fig. Vinciurile automate eliminii aceste neajunsuri.. instalatiile sunt echipate cu vinciuri automate V. vinciuri dintre care mai des intalnite sunt: . se pleaca de la :.A." unde 'lac este randamentul transmisiei II. Daca nava se deplaseaza pe verticals datorita modificarii pescajului. conditiile de realizare a fortelor T. =~+ 10001]v [kW). induce prin lantul cinematic de""hritrena:re.de . La vinciurile de acostare grupul BFC (barbotina-frana-cupla) nu mai apare. Tv PYa = 10001]ac30 1000 'l ac 2. va rezulta la valori foarte mari. 2. creste rnornentul rezistent si cablul se desfasoara.. I. puterea nominala se calculeaza considerand un coeficient de suprasarcina al motorului I.19 cu linie intrerupta.23 Schema de alimentare a circuitu lui de funcrionare in regim automat . este In fapt forta Tblll corespunzatoare regimului III de smulgere. 3 . fie slabirea acestora. putandu-se produce fie ruperea legaturilor. cand T scade.:: 5 min.22 Vinci electric automat. . impusa de modificarea pescajului in timp: ! .. p "1/ raportul de transmitere pentru lantul cinematic . (99) iar h.: Vinci' electric automat unde: A. Deoarece forta la barbotina Tb din relatia puterii vinciului. Motarul electric I are 0 constructie specials. 2 . cu Tbdat In[N) si V in [m/s) 11.' regimului III este de foarte scurta durata. in acest caz. fig. 2. rotorul este mentinut blocat printr-o friinii electrornagnetica. = Mm". determinata pe baza relatiei (98).60 Instalatii navale de punte Capitolul 2 . la care pescajul variaza rapid atat timp cat nava se afla sub operatii.. 1]v este randamentul transmisiei pe lantul cinematic 1 reprezentat In figura 2. I . Din acest considerent. 2. 0. In timpul In care infasurarile motorului electric nu sunt alimentate eu energie.w ] . inseamna ca motorul electric adoptat peotru actionare ar trcbui sa lucreze supraincarcat la 0 putere mai mica inainte ~i dupa depasirea I acestei faze. momentul rezistent scade sub valoarea momentului motor si cablul se infasoara.0 (din catalogul motoarelor electrice). . tensiunile din j parama se modi fica./Mnom = 1.21. Fig. puterea P. fig.5) m/rnin.reductor. 2. realizandj V. b) regim de functionare automata.. _ 11m - al tarnburului c1fplat la vinci este: (103) definirii regimului de lucru. (101) Pv =M =~ 1000 1] v b 1000 17 v 30 _ 60 vv lll1f D. in legatura in Iioia de legare. determinate de miirimea navei si de dinamica operatiunilor de lncarcare-descarcare. (102) In ecuatia de mai sus. sursa de energie va avea cu posibilitatile constructive de a realiza teosiuni constante multe variante. La navele mari. un moment rezistent la motor M" Cum motorul este alimentat la o tensiuneredusa. pentru motor se va considera puterea P m=max(P"". Cunoscandu-se viteza v.J. reprezentat (100) In figura 2. randarnentul vinciului pe Iantul cinematic de antrenare a barbotinei. P". avand doua in~uriiri statorice I si Il. Forta T din linia de legare.

2 .carcass danturatii la interior. Momehtul'M inlrodus in sisterri de tensiunea dinlinia de acostare se regase~te la nivelul franel intr-un moment propottib~i!l M1'. ..' H I .' r :::..tambur. motorul hidraulic este alimentat . 4 .pornpa pentru functionarea in regim automat.brat port-satelit. 6 .. presiunea efeetivii va fi ~i ea mai mica dedit presiunea p de lueru la care by-passu] se deschide. 6 . pompa 7 alimenteaza motorulhidraulic :al vinciului. debitul prin motorul hidraulic fiind Qu=O.satelit.care ac\ioneaza prin intermediul unui sistem de resoarte 9.franii care blocheazll carcasa mecanismului diferential.dad Te>T. Tatirige valoarea minima. debitul pompei 7 fiind diriiat 'in intregirne catre motorul hidraulic (Qt = Qu)..tambw. 2 . Functionarea instalatiei este urrriatoarea: . traductorul inchide contactul Jl comandand desfasurarea paramei. to . este egala eu tensiunea T prescrisa.pompa principals.daca tensiunea efectiva T.25 Vinci automat hidraulic 1.I . iar cinematicaeste determinata de debitul de fluid de pe instalatie. - CapitoJul 2 .distribuitor principal. deei QB = 0. 12) m/min. 5· by-pass. .motor hidraulic.distribuitor secundar.24 Vinci automat cu traductor mecanic I . functionarea instalatiei este realizata prin circuitul 10. 2. II. acest caz. Acestmecanism diferential este antrenat in miscare pe 0 corcana danturata la interior 3.circuit de lucru In regim de reglare automata a tensiuni i din parami .¢~~d·tensiune. In locul pompei 7 se poate utiliza 0 pompa ell debit variabil.. i!I~11 ii :. by-passu I se deschide mai mult. cand tensiunea T atingevaloarea ·ma:xima. 0. QB=QA). in. 7 . vezi figura 2. traduetorul de moment '.>P. fiXatli prin i\l. 2. 7 .' " Vinci Fig. 4 ..:' '. !. Menpnerea constanta a tensiunii din cablu se face prin rnentinerea constanta a presiunii din circuitul hidraulic. 10'.5) mlmin. motorul hidraulic se v~ roti in sens invers sub actiunea tensiunii din cablu. Traduetorul diferential se monteaza 10 lantul cinematic cat mai aproape de tamburul vinciului pe~trU 'a se limita (elimina) histerezisul introdus in sistem prin frecare sijocuri.circuit de lucruin faza de acostare. 8 . seade sub valoarea tensiunii T prcscrise. PA = TVA (103) (104) n unde1'" = (8 .se transpune intr-o presiune in circuitul hidraulic. debitul pompei auxiliare 7 trece In intregime prin by-pass (Ia 0 presiune p.daca tensiunea efectiva din paramii T. care va produce recuperarea cablului la tambur pana cand'T. 3 .relee pentru cuplarea'electromotorului in lantul cinematic motor de antrenare-tambur se monteaza un thi'~uctor de moment care incorporeeza un mecanism difefential cu 'satelili. se poate face caleulul puterilor vinciului pentru aceste regimuri: automat hidraulic La aceste vinciuri momentul la tambur (deci tensiunea ·din eablu) . .motor electric.~.sistem mecanic cu resoarte al traductorului de moment. PAC= t . 3 ..] ·kJ - "l~~ l~~Ilt_:.25.. VA = (0.nchide" contactul 'f. ± I 7 w '. la care reglajul se face printr-un semnal de presiurre luat din punctul W. 5'. lnvers. regia I la 0 presiune care eorespunde tetisityiii din cablul vinciului care trebuie mentinuta constants. Considersndu-se cele doua diagrarne Sankey corespunzatoare celor doufi regimuri de lucru.. L- . Utilizarea variantei cu pornpa cu debit variabi! permite re rnmtarea la by-passu I 5 ~ila distribuitorul 3. Dupa acostare ~i legare. ::1 m:m '.. de pompa principala I din fig.reductor. asupta'releelor'lO. in acest caz Q8 = QA + Qu (motoruJ hidraulic 4 lucreaza ea pompa datorita rotirii lui. In practica proiectarii instalatiilor de acostare. Fig. I. fig. . daca se urmareste mentinerea tensiunii di parama la 0 valoare constants.lnsta latia de acostare-legare 63 't':i!.roatii centralii.reductor. att:nci P. in conditiile acostarii.25. 9 . Curn p. cauzate de momentul de la tambur produs de tensiunea din cablu. 9 . 8 . Circuitul are intercalat un by-pass 5.25. = T.. 2. 'care comands inta~urarea cablului pe tambur.62 Instalatii navale de punte ~8 Vedere din A 5 3 <I . ~o--I~ . .t~~ril'~diul colieruJui cu rol de frana 8..2 . 2.<p by-passul se inchide.

. pe baza raspunsului sistemului la un sernnal exterior. cand datorita cresterii destul de rap ide a numarului de nave. iar manevrabilitatea reprezinta proprietatea navei de a se rnisca sub actiunea fortelor exterioare. GUVERNARE regimul de manevra. senalele navigabile siacvatoriile porturilorsunt din ce in ce mai de aglornerate.- ~------ Capitolul 3 .. stabilitatea guvernare Sisteme de comanda a instalatiilor de guvemare Componenta instalatiilor de guvemare Calculul instalatiei de guvemare Sistemele hidrostatice de actionare a instalatiilor de guvemare Calculul instalatiilor de guvernare activit diametrul de giratie. se obtine din nou egalarea unghiurilor de banda ~i de deriva ~i se inclina canna cu unghiul Ii in bordul opus. Aceste douii aspecte ale guvernarii determina pentru functionarea instala(iei dona regimuri distincte: regimul de mars.. Dupa atingerea punctului A. Proba continua prin bandari succesive.1). 0/ corespunziitoare carmei in vitezei tribord Succesiunea bandarea . Oii rnarimea cercului pe care \I descrie nava cand i se bandeaza canna intr-un bord sau altul (dupa ce rniscarea se stabilizeaza). Pentru ca giralia sa inceteze. citit la carmei (unghiul de bandare) si a unghiului de deriva girobusola. in acest caz. .. nava are 0 miscare de rotatie stabilizata eu viteza unghiularii WI' Micsorandu-se unghiul de banda pana la 0 valoare 0]. canna se bandeaza cu 20° in bordul opus._. La unghiul 8max de bandare.1 CONSIDERATII GENERALE Ad(j) + Bai =CO dt (I) proba in spirals. Se bandeaza carma intr-un bord (de ex. aprecierea manevrabilitalii f'iiciindu-se pe baza timpilor 1/."$••• ---. 3. Consta in inregistrarea citit la axiometru simultana a unghiului Ii al inclinarii !p. Timpul scurs de la bandarea carmei pana la momentul egalarii celor doua unghiuri se noteaza cu (/. Cu cat diametrul de giratie la 0 nava este mai mic. Caracterizarea manevrabilitatii navei se poate face pe baza unor parametri performanta care se definesc dupii constructia navei: Consideratii generale Clasificarea instalatiilor de 3 Guvemarea navei asigura: de drum.figura 3.C care caracterizeaza ecuatia diferentiala (I) a miscarii navei in jurul unei axe verticale. Stabilitatea de drum reprezinta proprietatea navei de a-si mentine drumul pe 0 directie irnpusa. in tribord) si nava intra in giratie. care se caracterizeaza prin schimbarea de drum.. 12. Continuandu-se scaderea unghiului de banda. Unghiul de deriva continua sa creases din punctul A pana la 0 valoare ipm«n dupa care seade rapid pana cand in punctul B. viteza unghiulars Scade La Wl. . instalatia de.. canna In bordul punctelor opus la va loa rea definite prin manevrabilitatea._. facute alternativ in cele doua borduri. trebuic sa se bandeze unghiulare QJ=O. . proba in zig-zag. Problema asiguriirii unei bune rnanevrabilitati este 0 una de maxima irnportanta indeosebi in conditiile actuale ale navigatiei..Instalatia de guvernare tiS anumita traiectorie.. guvernare este solicitata numai pentru compensareajnstabilitatii de drum.B. Se bandeaza la inceput canna cu un unghi Ii = 20° intr-un bordo Se lasa canna Laacest unghi si se urmareste evolutia navei. cu atat manevrabilitatea este mai buna. caracterizat prin schimburi rare ale directiei. la /1 secunde de Laprima bandare. INSTALATIA DE . La un moment dat se constata ca unghiul de banda devine egal cu unghiul de deriva (punctul A . se va observa ca la 0 = 0 (carma in planul diametral) nava totusi gireaza (QJA"oO)..u· 0 diagramii de acest tip mai poate servi la identificarea coeficientilor A.. a fortelor propulsive ~i a fortelor de guvemare dupa oj. IJ ·precum ~i a unghiului de deriva maxim !P"..

. hidraulice. in circuit inchis. Cele mai des mtalnite profile de canna sunt: NACA: . cu carme active. electrohidraulic e . 3. b) guvemiirii: Dupa natura organului de lucru prin care se creeaza fort.. trapezoidalii sau orice aWi forma lnscrisa in arhitectura ~ navel.liiil curen!. cu atat corectarea drumului se face mai greu.. 3. fortele necesare guvernarii se obtin prin interactiunea dintre organul de lucru (e~lW~i cureotul apei. pana carme i poate I!!l%H fonna dreptunghiularii. Institutul de constructii navale al Universitatii _ . Nikolai Egoroviei Jukovski. In sensul ca. deci cu unghiuri de inclinare a carmel mai mari.NASA). din Hamburg. cu actionare electromecanics: eu actionare eleetrohidraulica. e) Dupa tipul instalatiei de comanda: eu transmisii mecanice. sistemele de guvemartl:~li: in circuit desehis. in timp ce la . fig. se deosebesc carme plate ~i carme profilate. cu duze rotitoare. IFS. Uzual. incarcarea este mai mare.2 Proba in spirala National Advisory . (perpendiculars pe planul diametral) care tinde care trebuie compensat prin inclinarea carmei. denumirea bazinului de cercetari NEJ. Fig. Din punet de vedere al formei. Aria euprinsii intre eceste doua curhe detenninii posibilitatea instalatici de guvemare de a coreeta stabilitatea de drum. Committee for Aeronautics Institut.Dupa forma profilului.1 Proba In zig-zag co ORb o.2 CLASIFICAREA INSTALATIILOR DE GUVERN~ a) Din punctul de vedere al naturii guvemarii. efeet La instalatiile de guvemare active. dupa. Carmele: pasive sunt profile hidrodinamice simetrice. supuseacfiurai i cur~~l¥ii rezultat din deplasarea navei. (actual_~ Bb Fig. pasive. 3.Instalatia de gUYem are 667 determina curba a.2. . forte lor ce se transmit navei in V\lsde~(!n Tendinta navei de a se abate de la drumul impus apare daioritii fortelor exteme introduse de vant ~i valuri si datorita fortelor hidrodinamiee neuniforme care apar pe palele elicei ~and aceasta functioneaza in siajul navei. fig. insralatiile de guvemare pot fi: active. Variatia ciclica a rezultantei fortelor hidrodinamiee pe paUl dii' 0 componenta transversals este incarcata mai putin. eu actionare eu abur. t 00 instatajii navale de punte Capitolul 3 . eu propulsoare speciale. pal a situata la unghiul ffJ = 0 rp = 1800. fortele necesare guvemarii se ob~ Pfjilln propulsoare speciale care implica consurn de energie de la bord.ele ~fe Tb 20' eu carme simple.HIIX 8Th TAG!: Tentralnii Aero-Gidrodinamiceskii Go. energia consumandu-se numai pentru pozitionarea organului de I~. din G6ttingen.. sa abatii nava de la directia de mars. electrice.3. eu jeturi transversale. 3. d) Functie de modul Incare se realizeaza eomanda. La instalatiile~P/Msi~j1e. eu cat aceasta arie este mai mare. iar a aeelora definite de bandarea in babord determine eurba b. eu carme speciale._---_ _ _----- r i L. 3. c) Dupa modul de actionare a organului activ: cu actionare manuala.

coaxial eu axul de sprijin. chiar dad nava stationeaza. care preia si toata greutatea carmei.1 CARME ACTIVE Sunt carme care au montara In zona bordului de fuga. canna semisuspendata. Carmele simplex au axul d~ rotatie. Functie de pozitia pe care 0 ocupa axul. cu arbore de actionare curbal.. '" . Carmele compensate au axul deplasat fata de bordul de' atac. 3. Compensarea are rolul de a micsoraj arborele carmei prin apropierea pozitiei axului carmei de centrul de presiunel 11 au foarte Teoretic. carmele pot fi: compensate ~ij necompensate. (I) _ carma simplex. practic insa. amplasat in interiorul sau In exteriorul safranului. I .profil TAGI. se fixeaza de corpul navei. semisuspendate Ji' (i Fig. pozitia centrului de presiune a apei pe pana carmel variaza cu unghiul decl echilibrul indiferent al carmei nu este recomandabil deoarece. Conform fig.5 Tipuri de carme (a) . iar la partea inferioara In calcaiul etamboului. in timp ce partea inferioara ramane libera. 3. b . Din punct de vedere al prinderii de corpul navei. fiind fixata de pintenul dirmei. sau printr-o transmisie mecanica de la un motor amplasat in afara safranului. precum si forma profilului laj bordul de fuga.carma simplex.6. momentul de giratie Mg apare ea 0 suma a momentului dat de forta P ce actioneaza pe safranul carmei si a momentului dat de proiec\ia perpendiculara pe planul cu ax balama (simplex) etambreu. canna trebuie sa i urmareasca siajul navei pentru a nu anihila irnpingerea elicei. prin etambreu ~i lagarele din 1 etambreu. obtinandu-se astfel 0 componenta perpendiculara pe plariul diametral. s-a constatat aceasta situatie trebuie sa fie evitata dinl ca urmatoarele doua motive: bandare.lnstalaua de guvemare seroisuspendate au partea superioara asemanatoare.rma In figura 3. cu arbore de actionare eurbat. (b) . c . carrnelor simple. cornpensata.3 Schema de arnplasare a propulsorului Fig. 3.profil NACA. care da moment de giratie.profil IFS. - In figura 35 sunt prezentate principalele tipuri de carme: 3. dreptunghiulara. 3. compensata.69 68 I nstalatii navale de punte Capitolul3 . exact ca La 'V carmele suspendate. dreptunghiulara. Compariind profilele hidrodinamice prezentate. cu arbore de ac\ionare curbat. ca mod de prindere.~ (a) (b) (c) (if) Fig. trapezoidala. compensate. se poate vorbi de moment nulla arb ore (In cazul cand axul trece prin centrul de presiune). se observa ca parametrii care lei diferentiaza sunt: pozitia pe coarda a grosimii rnaxime. Carmele diametral al navei: Mg=Mc+Ma Pe de alta (2) parte.2. d . fig. canna semisuspendata. necompensat1i. trapezoidal1i. canna suspendata. (e) . carmele pot fi: suspendate . fig. 0 elice actionata de la un motor electric sau hidraulic. . daca se . jar acesta. trapezoidal a. 3. (d) carma simplex. . (e) . 3.7. compensata. actionat de masina carmei. fixat la partea superioara de pupa navei. Rolul elicei de pe carma este de a crea 0 'impingere TD . (a) (c) (d) aproape de acesta.4 sunt prezentate prineipale1e profile de carme: a . dreptunghiulara. care preia fortele hidrodinamice pe canna. Carmele simplex mai au un ax. Carrnele suspend ate sunt fixate de ax.4 Profile de ca. iar carrnelej necompensate momentulla a ape!. CC::::::::::.7.profil Go. a carei directie se poate'jnodifica odata cu rotirea carmei. iveste vreo defectiune la instalatia de guvernare. compensatii.

fie prin rrrodificarea pasului. In scopul redueerii momentelor negative la arborele duzei.2 DUZE ROTITOARE (AJUTAJE ORIENTABILE) La navele cu pescaje miei. eele mai reprezentative sunt carmebe eu veleti. cat ~j pentru marirea fortei transversale. 3. In figura 3. M a . drui vitezele navei cresc. . in pupa.2. Ta s: (4) 3.4 INSTALATII DE GUVERNARE ACTIV. se rnonteaza un stabilizator (profil hidrodinamic simetric). impingerca poate fi dirijata ca dircctie si _ . .7 Fortele hidrodinamice care se dezvolta la guvernarea ell c'anna activa Din eategoria carmelor speciale.1 0 sunt prezentate cele mai rep rezentative variante constructive de instalatii de guvemare cu jeturi. la viteze ale navei intre zero ~i einci noduri. d . _.9). tuneJe in care sunt montate propulsoare. Voletul reprezinta un profil hidrodinarnic cu aceeasi inaJ\ime eu a carmei. care se pot roti in jurul unui ax vertical. sa poata fi orientata atat intr-un bord cat §i in celalalt. L. fig.2. La navele la care se impune 0 manevrabilitate buna la viteze mic i'.6 Canna activa Fig. articulat spre bordul de fuga al acesteia.Instalatia de guvernare 71 -----------------------------------------------------------------------------..2.. 3. Orientarea palelo r' se poate schimba. (b). 0 buna manevrabilitate se realizeaza in general cu ajutorul insralatiltor de guvernare cu duze rotitoare. 3. Propulsoarele pot fi reversibile sau eu pas reglabil.(]LS OARE Aceasta class de instalatii de guvemare este reprezentatii de propulsoarele de tip Vclght-Schneider si de cele cu coloana.2. Pentru a obtine un moment de giratie dat de canna activa cat mai mare. 3. la carmele active rnasinile de carma trebuie sa realizeze unghiuri de band are Ii mai mari def!at la carrnele obisnuite unde b':<32°. rotire ce conduce la aparitia unei componente transversale a impingerii.O) §i deci. trebuie ca unghiul t5 sa fieaproape de 90°. asa incat irnpingerea creata de ele. devine eficienta instalalia de guvemare clasica cu carme. la iesirea curentului. Pentru mars. 3. __ . __ ~ _ ~. EI se po ate inclina ell un unghi suplimentar fata de carma.Ta2"smo Cand motorul este oprit (v. CycScZP-r .70 Insralatii navale de punte Capirolul 3 .9 Canna eu volet 3. Prime le sunt constituite dintr-o retea de profile verticale avsnd forma unor jumatiti de elipsa. Guvemarea navei se face prin rotirea duzei intr-un bord sau in celalalt. Me. _. este impingerea elicei carmei active._. iar marimea impingerii poate fi ajustatii eontinuu fie prin modificarea turatiei propulsorului.eu stabilizator Fig. Din acest motiv. marind astfel componenta normala'pe planul diarnetral al navei (fig..5 INST ALATII DE GUVERNARE ACTIV SPECIALE A CU PROP. fiind fixate pe 0 placa antrenata in miscare de rotatie. in planul de simetrie al duzei. 3. Acestea prezinn ~i avantajul c1i prcduc cresteri ale impingerii ~i randamentului de propulsie la viteze miei. 3.. rezulta cii: M g . L v2 (3) ji .'1j~te tunele amplasate in prova.. este rationale utilizarea $i a unei instalatii de" guvernare activa care mareste mult posibilitatile de rnanevra In porturi. = . perpendicularii pe planul diametral. 3.3 CARME SPECIALE L Fig. 1 sin 0 ¢ 0 (5) unde T. sau In prova si pupa navei.8 Duza rotitcare (a)-simplii..A CU JETURI TRANSVERSALE Instalatiile de guvernare activa eu jeturi transversale constau din l. pe \anga instalatia de guvemare cu carme._ .8.8& (a) (b) G Fig. producandu-se variatia Impingerii.

fig. Masina de canna este actionata si transmite miscarea prin intermediul transmisiei de for!a 4.14. prin urmare'~11 mult mai mic. fig. la canna 5.).10 lnstalatii de guvernare activa cu jetuei transversale (a) cu doua elice. fig .. lueru deterrninat de mai bun a utilizare a sectiunii canalului.13 este prezentata schema unui sistem de cornanda In circuit deschis la care marimea de intrare X. obtinandu-se g. 3.sistemele de comanda a instalatiilor DE (c) Fig. (d) I (eJ j(f) Fig. pericolul de aparitie a cavitatiei fiind. A INSTALATIILOR GUVERNARE Asa cum 5-a aratat mai 5US. unde se com para cu marimea de iesire X" transmisa prin legatura de reactie. a carer sectiune este una dreptunghiulara.Instalatia de guvemare 73 astfel ~i une calitati b de manevrabilitate. 3. (I) eu elice verticals ~i prize de refulare . hidraulic.11 Propulsor Voight-Schneider . " Prezinta dezavantajul unor gabarite si greutati mari In raport Cll instalatiile cu elice. 3. prin intermediul timonei Sisteme de comanda in circuit inchis La sisteme1e de comanda In circuit inch is. si admisie la diferite nivele. 3. pana cand rnarimea de iesire X" transrnisa la axiornetrul I atinge vaJoarea dorita.12. (b). Marirnea excentricitatii "e".3 SISTEME DE COMANDA.] sistemele cu propulsor Voight-Schneider prezinta avantajul unor randamente ma~}' ridicate. Fata de instalatia eu jeturi transversale care utilizeazii elice cu pas reglabil. timona 2 introduce unghiuJ dOlit (rnarimea de intrare X. (a) (b) A-A 3._ 2. . Aceste propulsoare pot fi folosite ~iin cadrul instalatiilor de guvernare cu jet. transversale prova. Sunt utilizate la' turatii rnai mici dedit ale elicelor.72 lnstalatii navale de punte CapitoJuJ 3 . prin montarea lor in tunele marime. X. iar nivelul vibratiilor induse de functionarea instalatiei mai scazut.. Daca intre Xi ~iX. dii marimea Irnpingerii. se transmite elementului de cornparatie 6. fara a se modifica turatia rnasinii de antrenare. se transmite la rnasina de canna 3. 3. iar directia excentricitatii defineste directia irnpingerii. Unghiul de atae al palelor se poate modifiea cu ajutorul unui sistem cu excentric actionat . precum si a unei complexitati constructive mai mari.12 Instalatii (d) de guvernare pot fi de tip in circuit deschis si in circuit Inch is. 3. (e) ell tunel drept eu transmisie de colt ~i eu elice verticala. de guvemare activa eu propulsoare Voight-Schneider Sisteme de cornanda in circuit deschis in figura 3. (d) eu tunel drept ~i eu transmisie de colt.(e) ell elice orizontala si tunel frant. I tit (a) 'III Fig.

resoartele 3 prin care se transmit fortele de: la sector la eche si reductorul 4 prin care se actioneaza transmisia. cu alat compartimentul echei poate fi micsorat si deci c1\~tigulde velum utilla bord va fi mai mare.17. 6 . Transmisiile vor primi miscarea de la ~ina carmei prinlr-un reductor sau printr-un sistem hidraulic. Aceste transmisii pot fi: cu eche. de exemplu) transmisiile se pot face cu eche dubla. . Transmisiile de comanda leaga postul de cornanda a instalatiei de guvernare (timona) ell masina carmei. ca in fig. care va actiona asupra organului activ panli cand X.1 TRANSrvusfi DE FORTA Echea este 0 parghie fixata pe arborele carmel. comandand miscarea carrnei ~i transmiterea continua a poaitiei carmei la axiometru. 3.20). Aeeste transmisii pot fi: meeanice (cu arbori. 3. Masina carmei poate fi dispusa in interioru I compartimentului echei sau in exterior. 2 • eehea earmei. La navele modemc este foarte importantii problema gabaritului ~i a suprafetei instalatiilor de gllvemare. utilizate atat In cazul actionsrilor mecanice. pe arborele carmei. Aceasta instalatie prezinta dezavantajul eli la bandarea carrnei. In situatia unor nave cu eompartimente ale echei mici (cazui submarinelor.1. In acest ultim caz. transmiterea miscarii. pe trote. echea 2 fixata. 3. sau in cazul actionarilor cu masin i cu aburi a iastalatiilor de guvemare. 4 - Fig. ~ - . 3.15. insa tamburul de Inta~urare a trotei (barbotina) poate f actionat ~i electric. Transmis:a eu sectordintat se compune din: sectorul dintat I. Fig. sunt utilizateseetoare eu coroana dintata aelionate de un pinion.16 Transmisie de forla eu sector Fig.4. Din punct de vedere constructiv.17 Transmisie de forta eu culise. fenomen care conduce rnai departe 'Ia aparitia socurilor in exploatare.1 TRANSMlSII Transmisiile instalatiei de guvemare transmisii de forti. Echea sau sectorul.18 Transmisie de fortii cu culisa. prin care se transrnite rniscarea de la masina la pana carmel. eu lanturi). ca in fig. se pot clasifica in: " ' . cu bare.trote. trotele se slabesc. 3.19. transmisiile pot fi ~i'de tipui eu culisa.15 Transmisie de fortA elltrot~ I • carma. hidraulie sau cu abur. 3. Cu cat aceste mecanisme sunt mai reduse. Varianta actiomrii hidraulice 3. eu sector. 3.14 Sistem de comandii in circuit inchis Fig. putilndu-se face prin arbon. 3. In figurli este sugerata ideea unei actionari manuale. Transmisiile de forta realizeaza transferal de putere de la ma~ina la axul carmel.13 Sistem de comanda in circuit deschis limonii. lnconvenientul de mai sus dispare daca in loc de eche se utilizeazii varianta de transmisie eu sector. b cazul actionarilor electrice. -- capitolul 3 -vlnstalatia de guvemare 75 Xl 5 3 '4 '5 Fig. Pentru evitarea acestui neajuns. pot fi actionate de la distanta (de obieei la actionarea rnanuala) prin arbori.4 COMPONENTA INSTALATIILOR DE GUVERNARE 3.. solutie des intalnita ~in cazul navelor cu i inslala\ii de guvernare electrohidrauliee mari ~i foarte mari (fig. 3. lanturi ori bare. 3.16. Cea mai simpla instalatie de guvemare este prezentata in figura 3.18.Variants actionarii mecanice Fig. in apropierea echei se monteaza rcsoartele 5."" transmisii de comanda.resoarte. atunci se transmite 0 marirne de comanda C la masina de canna 3. fig.4.raiuri. 3. eleetriee sau hidraulice.it 74 Instalatii navale de punte exista diferente. devine egal eu Xe. 7 • tambur 5 3. fig.3 . cat ~iin eel al actionarilor hidraulice.

3. din punctul de vedere al reducerii gabaritul instalatiilor de guvernare. 3. transmisiile de cornanda sunt tot electrice. Cuplarea motoarelor se face de obieei prin intermediul unor cuplaje mecanice diferentiale. corespunziitoare nnghiurilor de bandare maxime. trebuie sa fie reversibile. in pozitiile extreme. sa fie reversibile pentru a permite rotirea carmei in arnbele borduri. 3. de obieei.24. . Din punct de vedere al modului cum se face actionarea ma$inilor de canna. fig. 3. ~\~ ~I~ a 90'- 3. Transmisiile de for(a sunt. . actionate fiind de aceeasi masina de canna (fig. sa lucreze tara zgomot $i sa aiba 0 siguranta mare in exploatare. etc.Instalatia de guvernare 77 c:±=. Din acest motiv se folosesc carme speciale. fluviale.Cele mai bune rezultate insa.21 Instalatiede guvemarecu C3I111C multiple I!' .) fig.4. I Fig.:! Fig. Actionarile electriee pot fi cu motoare electrice de curent continuu sau en motoare de curent alternativ. rnasinile de canna trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: sa poata fi pornite din timonerie. Aceste cuplaje prezinta avantejul ca pot dubla vitezele de bandare ale carmei daca sunt pomite ambele motoare in acelasi sens. Dezavantajul mare al acestor instalatii este acela ca siguranta in exploatare este destul de mica. 3. directia in eare se roteste timona trebuie sa corespunda directiei in care se lIilmlllllrrl!illnmm /' III! roteste canna. II). masina carmei trebuie sa se opreasca. In cazul actionarilor electrice. In functionare.. lncru care simplifica foarte mult structura instalatiei. sa poam fi pomite din mai rnulte locuri de pe nava. acestea pot fi: I o~ 1 a) Masini de carma actionate electric Actionarea instalatiilor de guvemare cu rnasini electrice este utilizata mai ales in cazul navelor mici. :..I i"'". . de tipul cu sector dintat.. masinile carmei trebuie sa se opreasca automat. transmisia trebuie executata astfel incat toate carmele sa se miste' sincron. :i" .3t inainte de atingerea unghiului maxim de bandare de catre canna. la actionare se folosesc intotdeauna cate doua motoare. !! !I!i.2 MA$INI DE CARMA (a) (b) Masinile de canna all rolul de a fumiza energia necesara rotirii carmei.l: Iii' 11: il. Motoarele electrice de actionare. cu (2. la oprirea timonei. La transportul' fluvial in sistemul barje-impingator.23). se utilizeaza carme multiple actionate de masini de canna care realizeaza inclinari diferite ale organelor active (Balabal. s-au obtinut in cazul instalatiilor hidraulice eu palet (servomotoarele rotative). instalatia de guvernare a impingatorului trebuie sa asigure rnanevra intregului sistem barje-irnpingator. Enkel. indiferent de tipul lor. Din acest motiv. care dirijeaza lateral curentul elicelor in scopul obtinerii fortelor laterale de guvemare. pentm a se mari in acest fel vitalitatea instalatiei. la care echea dispare si ia aspeetul unui rotor eu palepiradial Statorul masinii are de asemenea paleti radiali. orice defect de natura electrica aparut putand pune nava In imposibilitate de rnanevra. Fig. 3. In acest caz.---- -----------.-= 76 Instalatii navale depunte Capitolul 3 .20Transmisiede forta ell eehedublii Y :i.21. intre cele douapaletaturi formanduvolumele de lueru. Pozitiile lirnita ale cannei trebuie sa fie protejate prin doua pereehi de limitatori electrici care.! Ii 'I.. in situatiile in care nava are iIi dotarea instalatiei de guvernare do sau mai multe carme.19 Transmisiede fortaellsector ell coroana din\fltaactionatdeun pinion ·Ii 1'111 III I. duma nu trebuie sa revina in planul diametral sub actiunea fortelor hidrodinamice. decupleaza motorul de la sursa de energie.

determinand punctul D/ sa revina In D. electrornecanice sau hidraulice. Modificarea aeesteia conduce la modificarea debitului pompei (DDJ este rnarimea de comandii). comarida pozitia distribuitorului principal 2. In functie de schema hidraulica de actionare. instalatii cu servomotoare rotative. pompa Iucrand in circuit inchis pe rezervor. 3pompa cu debit constant Se deosebese doua clase de instalatii: instal alii eu pistoane. au sensibilitate mare. fie carnerele unui servomotor circular. Aeestea pot fi fie eilindri hidraulici. la camerele de lucru ale masinii de carma. pompa refuleaza ulei in camera de lucru A. punctui E de pe bara de legatura se va deplasa in Bi. distribuitorul de cornanda ia pozitia "zero".26.unor momente foarte 'man (pana la 800 tfm). in eazul pompelor eu pistonase ax. Pcntru cornanda distribuitorului principal. presiunea in curentul de co rnanda este mica ~i ea va actiona asupra droselului reglabil 4.distribuitor principal. Cand semnalul de cornanda dispare.25. punctul de articulatie dintre parghie si tija de comanda a exc. care la randul lui.. 2.23 Transmisie de forta pentru instalatia de guvemare ell carme multiple electrohidraulic Fig. In acest caz. In acest fel.:::entricitii!ii pornpei se va deplasa din D in Di. sau unghiul dintre blocul cilindrilor ~i discul rotitor . rotiudechea In sensul acelor de ceasomic. Semnalul de la timona eomancfii bobinele electromagnetice 5 ale distribuitorului de comanda. prin sistemul surub-piulita in C/ .. In figura 3. se preteaza la automatizare. schema de actionar e printr-o transmisie electrornecanica prevazuta eu selsine. 3.25 Ma~inii de carma electrohidraulica actionata eu pornpa eu debit constant 1. 3. au gabarite ~i greutiili reduse. fig. In aces! caz. 0 variants care foloseste un circuit de cornanda separat. lnilial. intra infunctiune lara pregatiri prealabile.. 3. la felsl distribuitorul principal. 3.27 Instalatie de guvernarecu carma acrionate debit variabil pompe eu . camerele masin i i de carma raman blocate. I C~" o Fig. 3. 3. actionate cu pompe eu debit variabil. 1 -------------------------- .26. iar in figura 3.iale). I .29. in acest caz. prin distribuitorul principal 2.. fig. etc. Elementul C situat pe parghia CE primeste corraanda de la tirnona ~i se deplaseaza.28 este reprczentatii 0 transmisie mecanica. in cazul unor pompe cu pistonase radiale. Transmiterea pararnetrului de intrare (deplasarea punctului C) se: face cu ajutorul unar elemente rnecanice. In varianta de actionare electrohidraulica eu pompa eu debit variabil. actionat prin distribuitorul de cornanda 1. care mareste presiunea de refulare a pompei paua cand distribuitorul principal poate fi actionat.26 Instalatie de guvemare eu pompe cu debit constant Fig. instalatiile de guvemare pot fi: actionatc cu pornpe cu debit constant.r ~i +Qmax datorita circuitului de corn~ndii care actioneaza asupra elementului de reglare a debitului. Actionarea electrohidraulica 'a cunoscut 0 mare raspandire ca unnare a avantajelor rnari pe care le prezinta: sunt silentioase. Pompa volurnica se cupleaza. se ia presiune de pe refular'ea pompei. debitul poate lua valori cuprinse intre -Qma.24 Ma~ina de carma electrica aClionatii prin intermediul euplajelor meeanice diferentiale Fig. cand se comanda distribuitorul principal. este prezentat in figura 3. excentricitatea pompei se anuleaza.Instalatia de guvernare 79 LA 11 Fig.22 Ma~ill5 de canna de tip servomotor rotativ b) Masinl de Fig. permit transmiterea ..distribuitor de comanda. 3.78 Instalatii navale de punte -- CapiroluJ 3 . 3. alimentat de 0 servopompa 4 pentru comanda distr-ibuitorului principal 2. 3. fig. distant a DDJ fiind proportionala cu valoarea excentricitatii.efectuand cursa S_ Odata cu pirghia CE.27. Presupunem ca.( excentricitatea.

lntre aceste proiectii exista relatiile: P. 2. 3.~ Capitolul 3 .=~ b l. Dupa sisternul rezislenla de profil p.=~p. In timp ce carmele profilate au grosimea variabila dupa 0 lege care asigura 0 grosimea maxima tmax a profilului !~i :1.:ii hidrodinamice. (7) t :J~ ~ lr ~ LU '. 3. Calculul masinii de canna. Se adoptii pozitia ~i forma carmei. Profilul este caracterizat prin grosimea relativa t. Componenta iar cea normals 3. 3. Cele .' h . sau lungimea medie a profilului trapezoidale. mai avantajoase carme din punet de vedere hidrodinarnic. In care bmed este latimea me die a penei carmel.29 Transmisie electromecanicii cu selsine b . 3.30. (6~ a stabilit pe cale statistica l~!li definindu-se si anvergurf } x = ex ~v~ Ac (12) (13) Y = Cy2VcAc P 2 '::.30 Dimensiunile geometrice ale penelor de carma P aplicata in centrul de presiune.ltimea penei carmei. rezultanta P se descompune Y X. (8) Fig. Aceasta rezultanta se poate descompune tangential a pe si In dupa axele 7]O(in componentele acesta.1 II h bmtJ in cazul ciirmelor c T-~ Fig. Astfel: A=So ~ unde So este aria suprafetei de deriva.+pi Obiectul calculului hidraulic este acela al determinarii fortei normale sale precum si a momentului fata de axul carmei. 1=~ «. P.ndu-se I. 3.X cos a (9) (to) momentul incovoietor al 4. s~ determina aria safranului.Instalatia de guvernare 81 r II ii ~ii .(alungire relativa). Calculul solicitarilor organului activ. In functie de aria suprafetei de deriva.. fig. Dupa stabilirea dimensiunilor penei carmel. PI Rezultanta fortelor = = Ycosa+Xsina Y sin a . in care h este inii.1 '#. este continuta in planul de simetrie este perpendiculara In portanta de axe xOy. Carmele plate au grosimea constants de-a lungul corzii. care reprezinta raportul dintre ~i coarda profilului b.ill il pentru carme trapezoidale. iar b reprezinta latirnea penei carmei. tangentiala a profilului si P" normala. Adoptarea unor valori mari pentru I este insa conditionata de amplasarea carmelor In spatiul disponibil de la pupa navei . pentru carme dreptunghiulare. fig.30. relativa A. iar m este un coeficient functie de tipul navei. Interaqiunea dintre apa ~i organul activ se manifestii prin dezvoltarea unor fortJ hidrodinamice care realizeaza guvemarea. '::!" . fortele hidrodinamice care actioneaza asupra rezultanta un profil hidrodinamic luise pot reduce la 0 Fig.R. .5.ILOR ORGANULUI ACTIV. urmatoarele etape: ~.' portanta maxima si 0 rezistenta la inaintare minima. Considerand a~ezat in c~ent.. Studiul regimurilor functionale. cu care se calculeaza arborelui carmei se obtine din insurnarea proiectiilor de pe cele doua sisteme de axe: (ll) prin componentele P=Jp~+p.1CALCULULSOLICITA. care se defineste statistic. 3.5 CALCULUL INSTALATIEI DE GUVERNARE Calculul instalatiei de guvemare se face respectil. Pe de alta parte. Calculul transmisiei de forta./"T' 80 Instalatii navale de punte ~ j --------------------.1 ~ ':foI'" ~! 'III :l. sunt acelea eu anvergura relativa mare. 3.. tnaintea stabilirii fortelor pe pana carrnei.28 Transmisie mecanicii ~ fU . se alege profilul hidrodinamic al acesteia.

r. Asa eum se poate observa din sectiunile facute prin pana carmei. ClJ ~i Ct2: ai : I : I: _ DJ Dd (20) a)-Dd _ D) (21) . Cand la nave. carmele de tip semisuspendat sunt asemanatoare celor eu voleti. t=-- (lIIa.:t. pe ]anga carrna propriu-zisa prin aria safranului Alo ~i etamboul carmel 'prin aria A).·1 / L~ 1 . exista carma semisuspendata. 3.1 . fig. la giratie participa. -3. = Cy cosa+Cysina (16) Cceficientii hidrodinamici ai profilului se dau fie sub forma tabelara. Luerul acesta explica eficaeitatea lor hidrodinarnica superioara eelor de tip suspendat. de iesire. se pot defini. 3.35. fie tabelar. respeetiv eel ln lumina. (. C)'>Cm Cm. lnstalatia de guvemare 83 c. 3.tCt::. experimental.32).t.1. ! C)'= C)' (a. I' In cazul In care organul aetiv al instalatiei de guvernare este 0 duz~ (ajutaj orientabil).j3) em = em (a. Cx>CY' COo C. se obtine valoarea eotei punctului de aplicatie al rezultantei fortelor exterioare pe pana carmel: M=ePr Mai departe. II d [1-11 x 0.' /t=:j 0" ~o~"~=~:. .t Apoi... Calculul masinii de canna se face atat la mars inainte cat $i la mars inapoi.».33 Carma semisuspendata = Y cos a + X sin a = C.33. (23) l~ r -.j3) unde vceste viteza curentului de intrare a apei In pana carmei. ~~ U 20 13 )0 )) 10 Fig. ~:~ o.34. fig. unde: C.t.t' i...: 0" 0 . Considerand 0 duzii eu stabilizator ea in figura 3. determinarea fortelor ~i momentelor introduse de mediu asupra organului activ se face. <carma clasica. sunt coeficientii hidrodinamici ai profilului. (tabelull..r. iungimea relativa a duzei este data de raportul dintre lungimea duzei s i diarnetntl de mijloc (in lumina): I ld=-d Dd (22) M . fig.1.l.B . dupa cum urmeaza.o~ /_1 0. prin incercari pe modele in bazinul de probe..• .82 Instalati inavale de punte Capitolul3 ell It.l. iar a este unghiuJ de bandare a carmel.)0. In cazul In care instal alia de guvernare este dotata eu carme cu voleti~ atunci mersul de ealcul este in general acelasi eu acela de la carmele clasice..- _ il .j3) (19) c. ca raport dintre grosimea maxima ~i lungimea duzei: - unde d este distanta de la bordul de atae al carmei la axul ei.I~ ... coeficientii de eVBzare. Coeficientii au 0 anumita valoare pentru mars inainte ~i alta valoare pentru mars inapoi.o". Ei se determine. 3. (a. ca functii de tipul profilului. 0. fie sub forma grafica. in· functie de diametrele de intrare. sunt functie{ $! de unghiul fJ dintre de axa penei carmei ~i axa voletului. se poate calcula mornentul fala de axul carmei: Ma = (17) . 3. M = C In f v~ Ac 1 v~ Ac bmed (15) Cele prezentate mai sus sunt valabile in cazul cand organul activ este o pena de.32 Coeficieutii hidrodinamiei ai carmei (14) Fig.31 Schema fortelor care acjioneaza pe pana carmel Pn Fig. I / 11 N t.3 .0) 0. numai cii' ~alorile coeficientilor hidrodinamici C. unghiul de bandare ~i de anvergura relative. considerat mai departe ca moment de caJcul pentru rnasina de carma. c _ ---.' I~' ~ o a . Ac reprezinta aria de calcul a safrarului carmei. Facand suma de momenle in report cu bordul de atae al carmei egala cu zero. date fie grafic.Pnd (18) in mod similar se defineste grosimea relative. = C..

08 0.DlS 0.225 0.5" - ° ° unde a este eoefieientul de incarcare a duzei: a = Tf II TfP T ---IT.13 0.5 Ja 22. . schirnba directia curentuJui dat de elice si cu cat viteza jetului dat de elice este mai mare.a2.098 0. I'z D~ navei. la iesirea din duza se rnonteaza .-.039 0.._l ::I i!.36 0.'an.34 Canna eu valet D D I d O.~..8 0.61 0. creste coeficientul de incarcare .{.I j " ~ '\ .279 0.341 0.2° ° ° '0.81 1.037 0.aj. - 0.30 0. 85 84 Tabelul3.36 0..38 la 22. -4-TP D~il (25) in care T reprezinta impingerea Ja elice.245 0 0..375 0. rotindu-se.15 0..~I 'I' l } \ '.390 C 8 12 16 20 24 28 ) ).140 0. s-au trasat in unna .005 0.14 1.." ..03 0.018 0..400 v.~ incercarilor In bazine hidrodinamiee.22 : ~.52 la 22.89 0. 0015 0012 - Cy 0018 -0.150 0.. incazul aJutajelor orientabile. de fortele pe duza..a. .15 0..2° - - 0.42 la 18° - Cx = Cx{/d.30 0.19 1.225 0.098 0.82 008 -0.32 061 0. iar v este viteza -0. --.018 0.017 0._ ·~1~ ~)I.059 0.a) -2 0 4 ° Cy .075 0.2° 0.. deci cresc fortele pe duza. ci si de incarcarea propulsorului deoarece duza.3 0.1 'I !I II t.a) Cm Cm(/d.az.85 0.320 0. 'j i : ·. 006 -0.08 0.aj. 0.27 0.225 0.!r .036 0..015 0.04 0.35 Instalatie de guvemare eu eIicein duza Pentru duzele caracterizate de acesti pararnetri adimensionali.26 0. 0.a.20 0. - iiF -~ •. 8 12 16 20 24 30 rnax -2 0 4 8 12 16 20 24 30 max -4 -2 0 0. Se observa ca.32 0.098 0.13 0.33 0. 0.36 0.95 1.15 0.3 0.3751a 22.075 0.240 0. coeficientii hidrodinamici. .04 0.20 [._ .61 0.270 0.36 0.12 0.az..61 0.0 0.008 0.{.395 0. depind nu nurnai de parametrii geometrici ai duzei.30 0.2° 0.. H-.098 0.28 la 18° -0.al.34 0.335 0.345 0.61 .089 1. grafice care dau dependents coeficientilor hidrodinamiei de acesti parametri: Coeficienti] hidrodinamici servesc la calculul fortelor si momentului pe duza.20 0..43 1. :-------- r" ).85 0.1 Coef r:f Instalatii navale de punte Capitolul 3 .017 0.380 ° .060 0.3 0.p Fig.91 1.335 0.075 0. :' II a ° 4 0.90 1.Ii t: :1 l.010 0.141 0.15 " 0.015 0.032 0.260 0.40 1.91 1.008 0.20 1.5° = = CyOd.91 1..83 0.018 0.42 13.90 .059 0.037 0. c~ relatii de tipuI celor prezentate la carrne (ecuatiile 12.16).15 0 0.Instalatia de guvemare II I: Coeficientii hidrodinamici pentru profile NA CA cu 1=6 Profil NA(cA .-.30 0..15 0.a. (a) simpla (b) eu stabilizator Fig.010 0.t.019 0.320 0. Pentru a rnari unghiul de inclinare a jetului dat de elice.400 ° Cm .a) (24) .36 .J: " 1 • I J \ '.012 0.38 1a 22.90 1.060 0.140 0.018 0.531a 22.010 0. 3.-1 I '· . 3.

(e+m) (27) nm no (t) .poatedetermina momentulla axul motorului: M m = v. si de coefieientul de incarcare al elicei "a".=Mia). elementele constructive ale instalapei se vor adopta cel putin la valorile indicate de societatile de clasiticare. in regimul de manevra. as =a. 3. determinsndo-sesiun report de transmitere echivalent: i.. In general. unghiul maxim de bandare a carmei."=±32°..2 CALCULUL TRANSMISIILOR DE FORTA Transmisiile de forta se calculeaza Ja solicitarile maxime introduse de mediul exterior asupra organului activo Aceste solicitari maxime pot apiirea la mars inapoi. Deci masina carmei este j'ncarcati\ la momentul maxim numai pentru 0 perioada scurfa de timp ~i a 0 dimensiona la aeest moment. Pm 1M ••. de regula la valoarea: a". curba de variatie a momentului ealculat in raport eu axul carmel. ce au stabilit pentru calculul de rezistentii coeficienti de siguranla care tin seama de solicitarile la oboseala ~i posibilitatea supraincarcarii carmelor falii de fortele hidrodinamice stationare care Ie solicita atat' pe ele cat si transrnisiile de fOrla. greu de prevazut.36 Diagrama de variatie a momentului hidrodinamic cu unghiul de banda.5. se determina la inceput unghiul de atae al stabilizatorului in raport eu curentul de lichid. ~..a) (26) vilezii unghiulara conventionala (echivalenta) la axul carmel: (t) = -1I..86 Instalatii navale de punte Capitolul3 . se . fig. se poate observa cii momentul este maxim la un anumit unghi de band are. In raport cu axul de rotatie. dupa efeetuarca calculului duzei simple se introduce ~i efectul stabilizatorului.=- Cunosciind valoarea unghiului de atac al stabilizatorului. gheata. Fig. etc. mai departe. Cys. trebuie considerate viteza In jet dupa elice: vj unde n. se va adopta un moment nominal: -•. este turatia motorului de antrenare. 3. se poate calcula puterea motorului de antrenare: Pm = M m {J)nJ= Mamax n.: . in functie de tipul de rnasina de carma folosita in instalatie.(a. considerandu-se stabilizatorul drept 0 carma dreptunghiularii dispusa in curentul care iese din elice. In acest caz. Ca date de intrare se considera: .36. (28) = Mamax ie n.lnstalatia de guvemare Se poate apoi calcula 0 87 stabilizatori.±35° timpul corespunziitor rotirii carmel de la unghiul -am •• la +0.: L. Reprezentarea regimurilor de lucru periculoase pentru instalatiile de guvemare in forme analitice este mai greu de realizat datorita faptului cll organul activ este supus unor forte aleatoare generate de curenti.• 1iTl!if2I!! .2 a amax 180 r (30) Cu aceasta viteza unghiulara se fac calculele cinernatice. valuri.5. Acest unghi este prescris de registrele navale. 3.se determine coeficientii hidrodinamici ai acestuia.. uax(29) cu care. il. Din aceasta cauza. Acest unghi este recomandat sub forma analities in literatura de specialitate. transmisia de forta se dimensioneaza dupa prescriptiile societatilor de clasificare. ~ Ii .}'l'+. Pmax (34) unde 7]treste randamentul total al transmisiei..3 CALCULUL MA~INILOR DE CARMA Calculul se face diferentiat. (31) n a = 30 7f a (32) La calculul fortelor pe stabilizator. In cazul In care exista stabilizator. {t)a (33) 3. Stabilizatorul realizeaza.. Cn". functie de unghiul de band are M. un moment: Ms=p'. in functie de unghiul de rotire al duzei. inseamna 0 supradimensionare a motorului de antrenare. Din aceasta cauza. Cu. sau la navigatia prin gheatii.re Analizand diagrama de variatie a momentului hidrodinamic cu unghiul de baridare.·=!C'. Pentru aceasta. Avand momentul maxim din pana carmel.

\t. introduce in sistem reac!iunilej' ce actioneaza - in piatra de culisa: reactiunea -: patinelor N.~ . servomotolUlui hidraulic cu cilindri. f12 -.. tipuri de masini. La fel.. ~ SF'· ---.i H F sin amax - F cos amax = 0 eche 112F. se pune problema determinarii diametrului pistonului servomotorulJ~ Pentru aceasta se scriu ecuatiile de echilibru ale proiectiilor fortelor enumerate mai sll~' pc sistemul de axe xPl': ' ~~ . culisa Tp . METODA ANALITICA . ecuatia (34): fractiune din puterea Pm ' F cas am•x +1. Ecuatia (43) este valabila pentru cilindrii cu simpla aCllune. 3.37 Masina de canna eu doua pistoane care actioneaza echea printr-o articulatie cu culisa Se rezolva ecuatia (40) In raport cu N care se introduce In ecuatia (39): \1 Pentru detenninarea dimensiunilor principale ale rnasinii din schema consideratiii In figura 3.37..2 este un cceficient nom = Mamax -.~ (39) '~'i\1 "'1 de supraincarcare.. '3\1 Fig.5. Calculul servomotoarelor hidraulice se face pentru fiecare tip constructiv iil in parte $i are drept scop deterrninarea parametrilor actionarii hidraulice.1' (Oy) N + /12 electric de antrenare. forta tangentiala forta din piston Presupunem F. se va prezenta calculul de dimensionare nurnai pentru aceste . iar raza instantanee a echei R. - +.F sin am. modulul fortei F ce transrniteprin F f( --l /11 + 112 + -4).37.. tU .- it (Ox) T p - /11 N . puterea nominala a acestuia determinata anterior prin calcul.lnstalatia de guvemare 89 'I . lW. atunci cand se alege motorul va fi tot 0 :..~I. 114 1-/13 r + (42) se· eche este data de relatia} (371 + (I- /11 . atunci cand presiunea de lucru se presupune cun~sc'.~.. a debitului pompei..5 ..-- ..113 T p /12 F sin am•x _. in cele ce urmeaza. = 1. .1Il:. 88 Instalatii navale de punte . :i" AI un de /l. Distants =M Ram cosamax Tinand cant de faptul ca: T = H D2 max m se poate adopta la valoarea m=(1. (~.lta. care actioneaza echeaprintr-o articulatie] cu culisa. Tp: sm amax 1.1. /14 H F cos am.. •. in aceste conditii.3)da=kda 1 ~. /11 .. =0 li" (40) P"=-:l Pm .113 T p - /12 Fsinamax ...1 - /11 F sin am.~ J . \11.1 j i1 ~ (35) Capitolul 3 . navelor. 114F. 3.\\... Consideramj cazul general al unei instalatii cu doua pistoane. a curselor lor ~i~.~ /14 Fsinam•x - F cos am•x = 0 II! " ~ 'I" . forta de frecare de alunecare In articulatie a pietrei d~ ca la unghiul maxim de bandare distanta dintre axul dlrmei ~ Din ecuatia (4 J) se seoate mai departe expresia fortei din piston. 8J In x 3.1 CALCULUL SERVOMOTORULUI CU CILINDRI Urmareste stabilirea diametrului pistoanelor cilindrilor hidraulici.i /11 f14 7r F cos am•x + /11112 F cos am•x /14 - forta de frecare de alunecare al (41) patinelor pN . (36) . H ' Tp = si axa cilindrilor este m.3. se poate obtine diametrul pistonului .~~ ~ ~~ u' ~.' Deoarece servornotoarele electrohidraulice sunt eel mai des intalnite la bordul~. . se observe ca momentul la axul carmei M. forta de frecare de alunecare a pietrei de culisii \~lad~ .. P -4 P (43) (3&' introducand pe Tp dat de relatia (43) In ecuatia (42). /14) cas amax ] F=Ma unr~J? cos a = m. Daca instalatia este prevazuta eu cilindri cu dubla actiune. fig.. Tp . atunci expresia fortei dlO piston va fi: In cele ce urrneaza.S.

T = [reD1 + _P p 1(( Dl P d 1 )] 4 4 p=-p 4 2 1(D2.38 (b).41'TJvi D~ = 2mtanamax D~ (49) • cas am•x (53) real (care line cant si de 4r17vi Acest moment creste eu cresterea lui a. se poate calcula momentul teoretic M generat in axul carmei 'de forta de presiune '.!Jrr. 3. sistemul se considers initial ideal. 3)da in care da este diametrul capului axului carmel. Mai unde m = (l. pompa va trebui volumul dislocat de pistoane: V sa aspire si sa refuleze tp = Sp .05 si j/i=O. Momentul existenta frecarilor) se determine eu relatia: ~ipresiunea pe care unde q este randamentul definesc unghiurile: unde 1Jvi este randamentul volumic al instalatiei. fig. ...r _ Sp _ 2R sin amax r (47) (50) i~ timpul bandarii ciirmei de la un bord la alrul. Ii = r'!-~~[(~~-I-+--~-2-+--.90 Instalatii navale de punte Capitoiul3 .J p=-_P d nD2 D2 p [ 1-. n se poate determina.i1)=0. Se directia si marimea pentru Ip precum grafic. = .departe.Instalatia de guvemare 91 . deci freceri..-2--Z p 1l 41' qvi Z p 7r _ 2R sin amax . se obtine: = _v_ r TJvi 2 = S p Z P 7r D p = m I!JI[.38 Schema de calcul prin metoda grafica m a. se .09. pentru coeficientii de frecare se iau valorile.] P d2 2 2D2 p (N) (43') @Il ( p •••1 90 0 Sepresupune Dp in eontinuare instalatia echipata eu cilindri eu simpla actiune. Cunoscand Sp = 2R sin amax ~idirectiile vectorilor unitara: J.38 (a). Avand in vedere ~i freearile. ~=~q ~ rnecanic al rnasinii de carma. 3. (48) deci: V = Sp zp pentru z p pistoane ~o = R cas a rnax (52) in aceste conditii.uI=O.08. marimea lor.u' (45) METODAGRAFICA Potrivit metodei grafice. .IF! a (b) (a) a mlLC lungimea echei: Ro = CDS Fig.: unitara (46) tp= 1.5 . cursa unei perechi de pistoane care lucreaza simultan: tara considera a fortii din pi~n. fig. • T -f rd)2 7dJ2 f pentru 0 pereche = cas a mex 1 cas ama• (51) de pistoane.. Dupa calculul ~iadoptarea diarnetrului pistonului se determina: . 3.[ 2-. viteza medie a pistoanelor: v In --.--~-1-~-4~)-C-OS-a--m-ax~](44) Uzual.o = jR dar. Avand debitul trebuie sa Ie asigure instalatia.2.--~-4~)-S-in-a-m-a-x-+~(-I---~-1-~~2--~.. debitul pompei va fi: Q p lntroducand in relatia (52) pe R dat de relatia (45). ~2=O. se poate alege pompa din catalog.

3.•.- 92 Instalatii navale de punte ~ Capitolul 3 -Instalatia de guvcrnare \Ot = arctan zq 4 + ... fig.f' I A /7\ J Br \ \ unde 77" reprezinta randamentul canna la mecanismul acesteia. La acest tip de rnasini de canna. ca1culul rnasinii se face exact ca la metoda analiticaprezentata mai sus. la partea de sus a axului carmei este obligatorie rnontarea unui [agar radial. T p = '1:m. In punctul D apare forta fD = tpk. sa fie eoJiniare (bielele sa se situeze in prelungirea tijelor pistoanelor). 3.timpul r de bandare Bb-Tb.IiU rff1r - . (59) .39. poligonul m eosamax ~ = OB( I. in doua componente apoi partea j 8n si j dispuse respeeliv 0 considera de jos a mecanismului.42.2 CALCULUL MASINILOR DE CARMA CU SERVOMOTOR ROTATlV Dimensionarea se face in ipoteza cii se cunosc: cu unghiul de bandare.. I. . In aceste conditii pe paletii mobili apar fortelc: . 3. Unghiul If/ facut de biela eu axa cilindrilor este variabil. unde k este un coeficient ce line cent de alia a ocupata de tija pistonului: . ~i iar A este aria pistonului. de presiune ce actioneaza pe capul pistonului: M Tp un de 77 este randamentul = l!J[a'17 Cunoscand momentele M.I I forte. I .. fortele FB si FD permitdimensionarea -'. El se alege astfeJ meat la bandarea f :~ '1 I[}--£==t~~ .: arctanr.. M'a=-1) Ma tr mecanic al rnasinii de carma. In acest caz: tp=/B Forta fa.~ Schema de calcul prezentata instalatiei. k=I-EA unde a este aria tijei pistonului. pe directia radial.ra Dupa transmisiei mecanice de Ia determinarea acestei u'.-FDn solicita capul axului carmei. <7} In. Se scrie ecuatia de eehilibru pentru momente in raport eu axul carmei. f Dn· iJI · . '(a) si M. respeetiv C si D. dupa cum se vede. Se adopta biela AS separat... 3. determinate descompune pe cale grafica. mai departe. apoi. --------- -_ . capul axului carmei. considerata Intr-o pozitie oareeare si se reprezinta grafic eehilibrul ei.! . se po ate eonstrui ~a= si de forta I pk pentru canna rotita eu a"". Din acest motiv. gasesc componente1e / o.41.u2 \01 = Pe baza acestora. bielei AB.. ~i.3.. \02 = arctan(.40. 7 Fig. se ~ ') . 3.'\.40 Masina de carrna cu doi cilindri poate servi ~i la calculul legaturilor mecanice ale bolturilor.5. (58) actioneaza 8. • In cele ee 'urrneaza se va prezenta mersul de calcul pentru 0 instalatie de guvemare eu doi cilindri. trebuie sa suporte actiunea unei forte radiale.( a) se poate calcula marirnea 1 (57) (61) "".f. fig.) se poate determina (60) apoi [011a jR CDS \Ot = I cos amax (56) . + / D.a=---:2:----'--'cos amax fortei din piston: rn CDS \OJ Se scrie.unghiul maxim de bandare a carmel. Procedand ca mai Inainte.-- .fi4) 7[ • (55) 93 uni tara ~ ~ i fortelor.. Se I I ~ ~ ~ I I • • D -- / . In aceste conditii: eos \01 => 0rf.legea de variatie a momentului Ma( a).1 carrnei eu unghiul maxi~"amax' Fig.J1 · . Ea se tangential. momentul generat In axul carmei de f0I1a de presiune (p . fig.--.~ --------- ~-. 3. ·· 3. Astfel. fig. . Cu acest moment ~i eu rnomentul maxim M dat de canna. presupunandu-se forta din piston unitara. n :.. . F=pBH (62) il .. presupunand cii intr-o camera exists presiunea p.J fn . Forta radiala FR =FB.39 Poligonul fortelor puncteJe A si B. -=I~- ~-~() --:-B) 0in4.

3.poate realiza.41 Schemade ealcul al fortelor din biela AB Se adopta apoi diametrul D/ in functie de valoarea diametrului capatului axului cannel d. se poate serie cil: B= D2 .5. nurnarul Z al paletilor rotorului (deci numarul carnerelor de lucru) este trei.I . exprirnat de asemenea la baza paletilor este DI.Di Di ( k dJ) 2 = M a rnax (71) (a) ~ (b) Fig. se obtine: D) ( D2) M. Deoarece servomotoarele rotative sunt masini cu cilindree . Tinand eont de faptul ea Intre momentul real ~i eel teoretic exista relatia: M. Pe baza ecuatiilor (68). 2 Z ~i -2- c (63) D2 +D. 3. In conditiile cunoasterii presiunii p.94 lnstalatii navale de punte Capitolul 3 . la rnasinile de dirma.. expresia fortei F. iar H reprezinta inillrimea lui. data de (66). Obisnuit.85 . fiind funclie de generatia de fabricatie din care acestea fae parte. in ipoteza in care se neglijeaza frecarile este: (65) M. se obtine: M(=pHD2 -D.stabilit din conditia realizarii unei imbinari eu pan a a axului carmei cu rotorul servomotorului.. Presiunea din interiorul camerelor de lucru ale servomotorului rotativ este diferita de la 0 masina la alta.3 (If determina sveltetea motorului) ~i se adopta presiunea p. al statorului.2 Momentul tearetie pe care masina de carma il . Tabelul3. data de relatia expresia razei medii..: D/=kda (69) ~ Fig. =M.0. -2- (64) Bcuatia (71) este una de gradul al treilea in D2 ~ireprezinta relatia de dimensionare a servomotoarelor rotative. Admitand ca diametrul statorului la baza paletilor cste D2 $i ell diametrul rotorului. Se adopta apoi raportul If! la valori euprinse intre 0. H n: (70) unde 7]•• =0.2.D~ /8 (68) Fig.=F·z· R".DI Introducand in expresia momentului teoretic (65). 3. =zP'IIT 1. + R2 2 = D2 + D. (69) si (70) se poate serie ea: M r = zp . --4-' zpHDi -Dt 8 If! raportul (67) dintre iniillimea H ip=l Dacilse seoate fortat in factor comun Di ~ise noteaza eu a paletului ~idiametrul D.43 Servomotorrotativ Introducand pe B dat de relatia (63) in relatia (62) se obtine: F=p H Dz -D. tabelul 3. iar Rm reprezinta raza medie la care se aplica rezultanta F a fortelor de presiune Rill Generatia l-a a II-a a III-a a IV-a Presiunea de lueru [bar] 25 40 60 90 = R.42 Schemade calcul al fortelor din biela CD unde k este un coeficient eu valoarea minima presorisa de registru. 4 (66) Momentul Ma max se determinii pe baza calculului hidrodinamic al cBnnei efectuat pentru mars inainte ~i inapoi. 3.43 (b).. capabila sa transmita momentul. fig. unde z este numarul de paleti ai rotorului.Instalatia de guvemare 9S (64) unde Beste la\imea paletului. If! -8.9 este randamentul mecanic al masinii de canna.

. 0 varianta de alirnentare a distribuitorului este j . pentru comanda se pat utiJiza scheme fie in circuit inchis.DI Hco R 2 = z D2 . Pompa PP. Uleiul eircuitului de comanda a distribuitoruluiprincipal este preluat din instalatie.44 Schema de actionare cu pornpa cu debit constant se gaseste expresia debitului Q = . Pe baza debitului teoretic. Q. Asa cum s-a aratat la paragraful 3. 3. fig.i J ~ R l il mare.i. w este exprimata prin: I w=T80 Cu . Presupunem schema hidraulica de actionare en pampe eu debit constant a unui servomotor circular SC. fie In circuit deschis.Dr 8 H . ff.. ii} IJ it. .45 sau ell debit J sa se incadreze in parametrii cinematici si in precizia irnpusa de registrele de clasificatie.45 Schema de actionare eu pornpa cu debit variabil ·~1' :.~ . 3.44. fig.. Z Dl .{ Scheme\e de actionare pat utiliza pompe eu debit variabil.= Q.~ { I ~~ constant. actioriat prin intermedin I distribuitorului de cornanda. caracterizate debite mari.Dt Hca D2 m 2 4 + DI (75) :~l In ecuatia (75) viteza unghiulara .~. 3.aceste observatii. droselul D realizand 0 cadere de presiune necesara actionarii. Q. pentru actionarea lor se folosesc eu sueees pompe eu surub.:.:. ce contine doua distribuitoare: unul principal.'if lit! li!i 96 Instalatii navale de punte Capitalul3 .1 D2 2 DI H= B.44 si 3'.'~: t~: I~. aspira uleiul din tancul T si 11refuleazii prin distribuitorul principal. DP si celalalt de cornanda. = -=zAvm r unde A este suprafata unui palet: v (72) r.2.'r II II .6 SISTEMELE HIDROST ATICE DE ACTIONARE A INSTALATIILOR DE GUVERNARE Comanda instalatiilor de guvemare trebuie sa satisfaca cerintele irnpuse de asigurarea unei fiabilitati ridicate.r '. 3.i t f i ! 1 ~ ~-" I I "1--'~1 /'A. fig. 1'Jv (78) unde IJv este randamentul volurnic..Instalatia de guvemare i 97 . -r-c-I 'T'- po. Alegerea pompei se face adoptand presiunea p si calculiind debituI: prin ~.46. care este actionat de la timona printr-un circuit electric de urmarire. expresia Q( = z D2 . se poate deterrnina l! l "l! . 3.~ Fig.-. care Fig.'.:~' '1t .s: 2amax 180 t si debitul real al pompei: (77) . 3. $ q. H A = iar Vm ff'" i~:' (73) illL iHI icl . precum si de realizarea unor miscari ale carmelor. DC.f .n.II ~::. viteza medie a rotorului: VI/J = wRm debitului devine: (74) Aviind In vedere relatiile (73) ~i (74). -~~ reprezintii. L_ . 7T 2amax t teoretic: ':Ii rJ6) .

47 defineste portiunea functionaril stabile la care viteza punetului C este egala cu zero ~i pentru care debitul pompei este eel maxim. in C. si Lit} sunt foarte rnici si de aceea. In felul acesta.. In mars cand corectarea drurnului prin inclinari ale carmei de 5 pad la 7 grade. debitul pompei fiind de asemenea mil. Supapele de siguranta deblocabile SSD asigura blocarea carmei intr-o anum ita pozitie.. secunde. Daca se analizeaza variajia debitului pompei eu debit constant in timpul actioniirii:carmei. 3. La decuplare. instalatia trece printr-un regim tranzitoriu de functionare.47. astfel incat prin rnarirea lui L1t. corespunzator actionarii distribuitorului principal. mecanisrnul se blocheaza. retinand uleiul in masina. Spatiul x parcurs de piulitii din D pana In D/ este proportional eu unghiul de rotatie a tirnoneisi el determine deplasarca punctului C in C. masina de carma oprindu-se din functionare. Q Q". ~i &2 sa se reduce solicitarile dinamice. Cand instalatla luereazii Ia unghiuri de bandare rnici. din momentul in care s-a anulat comanda panii cand rnasina se opreste. pompa lucreaza cu debite partiale. in perioadele tranzitorii de cuplare ~i decuplare a pompei la servomotor. Cand segmentuI CC. Segmentul AB din fig. Masina de canna se dimensioneaza astfel incal viteza de cornanda VD sa fie egala eu viteza de reactie introdusa prin punctul B. 0 parghie. pana la atingerea debitului maxim.47 Variatia in limp a debitului pompei care lucreaza Ia comenzi mici ale unghiului de retire rnasina atinge se face debitul Fiecarei faze de fune\ionare Ii corespund diverse unghiuri cu care se roteste de carma. 3. este determinata din conditiile geometrice de anulare a comenzii data prin timona. atunci cand tubulatura instalatiei hidraulice se defecteaza pierzandu-se etanseitatea.:. debiteze. Rotirea surubului determine deplasarea piulitei din D in D. determinand deplasarea punctului A de pe eche in A. b. In acest fel. de obieei. Durata acestui regim este relativ mare fa!ii de cazul cornenzii 'prin distribuitoare (PPC) asa incat acceleratiile unghiulare ~i deci solieitarile dinarnice sunt mult diminuate.. sistemul este tn repaus. c (/) Fig. eu circuit de comanda separat.). Acest lucru prezinta doua aspecte: . OJ tit.. Daca debitul pompei nu se coreleaza In acest sens. Presupunem ca de la timonerie se comanda rotirea carmei cu un unghi a intr-un anurne bordo In aceste conditii. Reducerea aces tor socuri se realizeaza prin eontrolul vitezelor de deplasare a distribuitoarelor principale. Pe diagrama. Daca se presupune ca deplasarea lui C in C.i foloseasca maxim.98 Instalatii navale de punte Capitolul 3 . atunci se observa eli. respectiv ace lea de revenire a punctului C.<Cma:x. Faza de oprire este un proces asimptotic in care debitul se anuleaza dupa un timp destul de mare. aspirand uleiuI din cilindrul IJ ~i refulandu. Timpii LIt.. si a punctului B de pe bara a In B. 3. in acest caz. pompa nu ajunge sii-:. se face astfe! ineiit CC. cu 0 viteza Vj constanta. organul prin care se modifies debitul este. Deplasarea pistoanelor se transmite echei.46 Schema de actionare eu pompa eu debit constant In schemele de comanda eu pompe cu debit variabil. se obtine diagrarna de lucru din figura 3. care caracterizeaza faza de oprire a masinii de ciirrna. care dureazii LIt. miscarea de rotatie a timonei comanda pomirea electromotorului de antrenare a surubului I. pompa nu debitul maxim ci lucreaza la debite partiale. .1. droselul D poate lipsi. c. eurba OA reprezinta portiunea care ceracterizeaza regimul tranzitoriu de la darea "comenzii pana la atingerea egalitiitii eCI = Cm ax adica pana cand pompa cu debit variabil ajungc sa lucreze la debit maxim. deci 9i pozipacarmelor. parametrul care produce modificarea debitului este egal cu zero. IB Fig. apare simultan un fenomen tranzitoriu de duratii LIt}. pompa inceteaza din nou sa mai debiteze.JA a•• ". .l in cilindrul J. Marimea segmentului BB. apar efecte dinamiee care produc socuri in 'iastalatia de guvemare. pistoaneIe se deplaseaza spre stanga. Atunci cand masina de carma nu functioneaza. Fiicand 0 reprezentare In limp a modului in care pompa lucreaza la comenzi rnici ale unghiului de retire. pompa incepe sa a aJ ~~) 0. Pompa se cupleaza pe eircuitul de comandii a instalatiei prin intermediul barelor a. Curba BC repr ezinta zona regimului tranzitoriu. timp In care se realizeaza cuplarea pompei la servomotorul rotativ prin actionarea distribuitoarelor.=O (deci cand C=C.lnstalatia de guvemare 99 reprezentats in figura eu Iinie intrerupta.

unde Cx".Instalatia de guvernare 101 unul pozitiv. In acest caz..forta din curent si F . simetriee in raport eu linia de plutire. F realizata sa anuleze efectul fortelor externe. si a3 instalatia lucreaza la debite datorat unei einematici a instalatiei destu! de complicate. ~i JI = C. 3.care actioneaza Fv forta de data de vant. DE GUVERNARE i: . Calculul implies etapele: i. prin componenteIe lor.. = Cyv TAv pv3 PVt ~.{ desprinderii mediului de la cheu. se presupu~ travers. Aceste componentc ca/cu/a pe baza coeficientilor aero.1 Ma = fI: pv3 Xv = Cxv -2.7. Acestia sunt functie de unghiul facut de directia vantului cu planul diametral al navei. determinarea fortelor care trebuie preluate prin instalatie. care se reduc in punctul de origine a sistemului - de axe de eoordonate x()y. Sunt functie de unghiul facut de directia curentului cu planul diametral al navei. .si hidrodinamici. Calculul de dimensionare C)"" Co. F. ~ f \~ 'd . prevazuta cu instalatie de guvemare activa prova STATlSTlCA. v t . in raport eu linia de plutire.1. 3. guvemare de propulsorul instalatiei a instalatiei se face punand conditia ca forta date de curent.... iar A. si ca fortele actioneaza forta F data de propulsorul prova trebuie sa Fa si fortele de inertie ~i sa ~ p compenseze F" forta din curent desprinda nava de cheu pana la un unghi 'IF (4:5-50)°.! 3. tT !·'i' ·~i Mv = Cmv -2-AvL eu 0 instalatie de guvernare activa cu Asupra navei actioneaza urmatoarele pe pana carmel.Av ." 100 Instalatii navale de puntc CapitoIul 3 . data de elice. a. aceasta conditie se considers atunci cand se urmareste dimension area instalatiei de guvernare activa.48 Schema forte/or care actioneaza nava cu instalatie de guvemare activa prova Fig. De obicei. Fc .AdL (79) r I f. variatii ce evita aparitia solicitarilor dinamiee in regimurile tranzitorii de cuplare ~i de deeuplare a pompei la rnasina de canna. f" E c 3. sunt coeficientii aerodinamici ai fortelor ~i momentului date de vant.7.. una ~ Fig. 3. 3A8.2 METODA Se considera nava sub actiunea fortei date de propulsorul instalatiei de guvernare activa si sub actiunea fortelor introduse de mediu. instalatia de guvemare activii trebuie s~ iitdeplineasca ' condili. . determinati 'in bazine hidrodinamice pe modele duble. astfel incdt nava sa ramana pe traiectorie.~ '~r I~J:' Fa .. C" ai fortelor ~i momentului I ~.~ .Ad pv~ fa = c. inspre cheu. lntrucat pe 0 zona irnportanta corespunzatoare partiale. si Ra.w -2.. Pentru aceste nave s-au calculat presiuni conventionale date de forta laterala dezvoltata de instalatia de guvernare activa..forta realizata activa.' Pe de alta parte. ANALITlCA. . este suprafata velica.. . :1:r ~. determinati experimental: se pot Are la baza analiza unui nurnar mare de nave dotate eu instalatii de guvernare. determinati in tuncle acrodinamiee pe modele duble. cealalta statistics: 3. unul negativ.49 Schema fortelor care actioueaza nava acostata. 3. pv~ -2.. Ad este suprafata de deriva a navei.49. C)"" Cma sunt coeficientii hidrodinamici forte: Tp . 1. aflata in manevra. inferioare celui maxim..de impingere.7.1.Ad pv~ -2. calculul fortei care trebuie realizata de propuIsor. Actiunea fortelor exterioare se poate concretiza prin doua rezultante R. simetrice. (I ~i r. 3. c. unghiurilor x. fig.50. Forta data de vant nava acostata...1 METODA se poate face prin doua metode. datorat variatiilor line ale debitului pompei. calculul propulsorului.~ . ale suprafetei veliee a navei.7 CALCULUL INSTALATIILOR ACTIVA jeturi Presupunem a nava prevazuta la prova transversale.1 CALCULUL FORTELOR Calculul fortelor pe care Ie preia instalatia analitica. Pentru realizarea timpului t impus de registrele de clasificatie. fig. m . rapcrtata la suprafata de deriva: Pd = F/ Ad (80a) . in eazul eu pompelor eu debi te variabile trebuie utilizate agregate eu debite mai mari decat daca s-ar utiliza pompe eu debit constant. fig.

51.. patru planuri de referinta.2 CALCULUL iMPINGERII PROPULSORULUI x Presupunem cii avem 0 instalatie de guvernare activa cu 0 elice amplasata intr-un tunel din prova navei. in functionare.3.:i \ :. atunci cand se cunoaste F ~i datele de proieetare a propulsorului. Caderea de presiune 401 va avea expresia: LlPI = Po . A (83) unde A. Cum insa: Vj P2 +_$ 2 pv2 = P: +_.3 relatie din care se scoate viteza V. ~i Pd pentru care s-a constatat 0 buna manevrabilitate sunt date in literature de specialitate pe tipuri de nave. pentru un fir de fluid.----~I~F II II I I~ ~ _ '1" 1 2 -----l 1 2' 2_3 I 3. Se considera un contur C pentru care se scrie teorerna irnpulsului. (82) in care PJ = p» este presiunea lichidului neperturbat. Valorile presiunilor conventionale p.J B l. elicea genereaza un jet de fluid. in figura = p-L 2 \1 2 + . situate In diferite zone ale curentulu.-' + . obtinandu-se pentru F.:1 ~~t 1 ~ ·\ Fig.52 Disrributia de presiuni pe lungimea canalului are alura eelei prezentate . tabelul 3. de circulatie a apei prin tunel: v =(. 2 = MI' reprezinta pierderile hidraulice in tunel de la intrare palla In dreptul r-. care determine aparitia unei forte F ce actioneaza asupra navei. PV2 2 (85) F = max ( F v' F d) Cu aceastli forta se face alegerea sau ca\culul instalatiei guvernare activa. intre care vom serie ecuatia lui Bernoulli._· r . elieea se incarca eu impingerea f diferita de F datoritli suctiunii din caparul tubului prin care apa intra in tunel. Fv=p.. 3.d1l2 2 iar Llhl reprezinta pl'2 (87) pierderile = k v. se poate sene: F= pk2 v.PI Fig. este aria velica a navei.dhl (86) (81 ) - intre 2 ~i3: sectiunea de trecere a canalului in care este montala elicea. 3.7.52. La randul sau. expresia: F= pV]A unde A reprezi IIta I I I II~ I I ~ Id ~il 2 I 1 31."1 de elicei.'Av forta ce trebuie realizata de instalatia de intre 0 si I Po = PI +_S 2 2 2 p112 ':>1. 3. hidraulice de la discul elicei pana la iesirea din ruuel. sub forma: Pe baza datelor statistice se poate calcula guvemare aetiva.A)' {J112 +/' (84) Considerlim. . 3. in conditiile in care se neglijeaza frecarile. Problema proiectarii instalatiei de guvemare activa consta In a detennina valoarea impingerii f realizate de propulsor.- Fd=Pd'A" in eare4. fig. apoi. Tabelul3.51 Schema de calcul a Impingerii propulsorului la 0 instalatie de guvemare activa eu 0 elice amplasata in tunelul din p:ova navei Distributia de presiuni pe lungimea canalului 3.102 Instalatii navale de punte Capitolul 3 -Instalatia de guvemare 103 ~l uncle k Pv=F/Av (80b) este un coeficient ce line cont de pierderile prin frecare in jet. de lichid.50 Schema de calcul pentru 0 nava sub actiunea fortei date de propulsorul insialatiei de guvernare aeliva ~i a fortelor introduse de mediu Fig.

sepoate determina valoarea impingerii 2 la elice: vitezei de circulatie a jetului de fluid in discul elicei. Sectiunea de intrare in tub poate fi asimilata cu 0 sursa negativa. Pentru tunele drepte. se folosesc diagrame K. bun. Daca instalatia de guvernare activa are tubul cu coturi. determinarea coeficientului care circula apa.~ frecarile In jet. pv.. Calculul se poate fate pe )aza diagramelor de elice. 3. (94) atunci: coeficientului impingerii Kr ~i a avansului relativ. (I = 1. coeficientul f3 poate atinge valorile 1.Instalatia de guvemare \05 .6. + Jp2 0 tubului. Daca. alegerea unui diametru mare este condiiionata de asigurarea unei cote minirne. k:= I si din relatia (82) va rezulta: observatie.et'l-pelor instalatiei de guvemare activa este urmatoarea: deterrninarea fortei F necesare operatiei de guvernare. 3. pentru ddl~irea jJ = in cazul in care se neglijeaza si pierderile 2k2 k2 +(. iar Dp reprezinta pierderiior In jetui caderea totala de presiune pe discul de fluid (vs=Vj. 3. la valoarea maxima adrnisa de conditiile de amplasare a tubului pecorpulriavei.) A este aria discului elicei.55. 1. cu atiita randamentul ip:stHati~iesle mai. 2 +Llh2 =-+-((. valoarea lui depinzand de tunelului. Rezultii: coeficientul irnpingerii fJ=F T =2 (95) ceea ce inseamna di forta care se exercita asupra navei si care genereaza guvernarea este egala cu dublulimpingerii elicei. Pe de alta parte Insa. Cu aceasta (88) ideal (k = I.p. pAv. care apare datorita scaderii presiunii pe bordaj in zona intrarii apei in tunel. astfel incat Si=(2= 0. . ecuatia (87) devine: Yj=v s .2P2 2 In ipoteza cii nu avern pierderi in jet. Cu cat diametrul propulsorului este rnai mare. In ipoteza inexistentei elicei. intre partea de sus a canalului ~i linia de plutire. care KT =-2-4 pn D avansul relativ T (96) genereaza cresteri ale vitezelor de-a lungul peretelui si scaderea presiunii. coeficientul jJ seade sub valoarea 2.suscl'Isi\lllea.53 Geometria transversals a canalului instalatiei de guvemare activa (93) Fig.J. Z)=Z2=0. fig. (90) +(2) pe baza fortelor a canaluluiprin pv. k=l) se defineste Fig. spatiala.de suctiune . +(2)A 2 (~2.5..j-' • T=AL1p= in care PVs (1+(. introduse de mediu. de pilda. k I .P.VS I J12=C.In final. deterrninarea P2 .Po si pe de alta parte: Jp=-+Jh. din conditia de evitare a cavitatiei de suprafata (aspirarea aerului din exterior). ca urrnare a cresterii vitezelor. [inand seama ca 40) = Po. fig. +(2 .care are acclasi sens eu irnpingerea Ta Asta provoaca J=~ (97) elicei.(l+(. Acest fapt se explica prin efeetul de suctiune. hidraulice ealculului parte din impingere consumandu-se pentru invingerea pierderilor sau. Reeapituliimj.5. 3. pentru jet (calculate anterior). Caderea totala de presiune din discul elicei este: locale. iar coeficientul jJ are valoarea: Ultima etapa este aceea a calculului propulsorului ce trebuie sa realizeze impingerea T ~i viteza v. atunci jJ=1 ~i elicea se incarca cu 0 forta egala cu forta transrnisa 0 (89) parte: corpului. trehuie adoptat diarnetrulpropulsorului. pv. In conditiile reale ale curgerii jetului de fluid prin tunel. si 402= Pr Ph se obtine pe de L1p = Po . analizand forma constructiva 2 2 (91) .104 Instalatii navale de punte Capitolul 3 . fig. +(2 dill tunel.t = __ 2 +(2) 1+(. de lungime mica si avand pierderi numai in gratarele de protectie de la capetele Ap = Jp. 3.PJ = dll2 .54 Arnplasarea canalului instalatie ide guvernare activa coeficientut: jJ=~= T Daca nu se neglijeaza pAy.2 = 0.53.54. o forta suplirnentara . fJ = 2) forta de suctiune este egala cu impingerea elieei astfe! indit forta care se transmite corpului este F = 2T. = sup limen tare induse de forma canalului. jJ. Tn cazul nD )~ . h.p. . cand nu se mai negli- jeaza pierderile configuratia JP2 = P2 . + P2 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->