Sunteți pe pagina 1din 76

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IAI FACULTATEA DE ECONOMIE I ADMINISTRAREA AFACERILOR

Specializarea Management

ELABORAREA UNUI PROIECT DE INVESTIII S.C.PAMBAC S.A

Coordonator tiinific
Prof.dr. Dumitru ZAI

Absolvent
IOSUB(BURASI) CORNELIA

Iai
2012

CUPRINS
Lista figurilor...........................................................................................................3 Lista tabelelor...........................................................................................................3 INTRODUCERE...............................................................................................................5 Capitolul I. INVESTIIA - FACTOR AL CRETERII ECONOMICE.....................8 1.1. CONCEPTUL DE INVESTIIE..............................................................................8 1.2. CLASIFICAREA INVESTIIILOR........................................................................9 Fig.1 Constituirea patrimoniului ntreprinderii ca un portofoliu de proiecte de investiii......9 1.3. CRITERII DE OPIUNE N PROCESUL INVESTIIONAL..........................13 1.4. ELEMENTELE PRINCIPALE ALE PROCESULUI INVESTIIONAL.........14 CAPITOLUL II. EFICIENA ECONOMIC SI ASPECTE GENERALE PRIVIND EVALUAREA PROIECTELOR DE INVESTITII...................................17 2.1. CONCEPTUL DE EFICIEN.............................................................................17 2.2. NECESITATEA CALCULELOR DE EFICIEN ECONOMIC .................18 2.3. INDICATORI DE EVALUARE I ANALIZA A EFICIENTEI ECONOMICE A INVESTITIILOR LA NIVEL MICROECONOMIC..............................................19 2.4. EVALUARE FINANCIARA -GENERALITATI.................................................29 2.5.VENITUL NET ACTUALIZAT (VAN)..................................................................29 2.6.INDICELE DE PROFITABILITATE (Ip).............................................................31 2.7.RATA INTERN DE RENTABILITATE A UNUI PROIECT DE INVESTIII (RIR).................................................................................................................................31 CAPITOLUL III PROIECT DE INVESTITII S.C.PAMBAC BACAU....................35 3.1.PREZENTAREA S.C.PAMBAC S.A. ....................................................................35 3.2.ANALIZA DIAGNOSTICULUI..............................................................................37 3.2.1.Diagnosticul juridic................................................................................................37 3.2.2.Diagnosticul comercial...........................................................................................39 3.2.3.Diagnosticul resurselor umane..............................................................................46 3.2.4.Diagnosticul tehnic.................................................................................................49 3.2.5.Diagnosticul de mediu............................................................................................49 3.2.6.Diagnosticul financiar............................................................................................50 3.2.7.Diagnosticul Rentabilitii.....................................................................................56 3.2.8.Diagnosticul Riscului..............................................................................................56 3.3.Fundamentarea cheltuielilor de investiii................................................................59 3.4.Criterii de evaluare a proiectului de investiii........................................................60 3.4.1.Valoarea Actualizat Net (VAN).........................................................................60 3.4.2.Indicele de profitabilitate (Ip)...............................................................................63 3.4.3.Rata Intern de Rentabilitate (RIR).....................................................................63

3.4.4.Termenul de Recuperare (TR)..............................................................................64 3.4.ANALIZA PROIECTULUI DE INVESTIII N MEDIU INCERT...................65 CONCLUZII I PROPUNERI......................................................................................71 BIBLIOGRAFIE :...........................................................................................................73

Lista figurilor
Fig.1 Constituirea patrimoniului ntreprinderii ca un portofoliu de proiecte de investiii Fig.2 Tipuri de corelaii de eficien Fig.3 Perioade de timp ale procesului investiional Fig.4 Procesul de recuperare al investiiei Fig.5 Schema detaliat a procesului investiional Fig.6 Evoluia VAN n funcie de (a) Fig.7 Etapele realizrii procesului investiional Fig.8 Schema de desfurare a unei investiii

Lista tabelelor
Tabel 1.Criterii de evaluare a proiectelor de investiii Tabel2. Indicatori cifra de afaceri pentru S.C.PAMBAC S.A. Tabel.3 Top 5 grupuri de morrit i panificaie Tabel.4 Mrimea pieei produselor proaspete la nivelul oraului Bacu Tabel.5 Cotele de pia deinute de principalii productori pentru produsul faina Tabel.6 Piaa pastelor finoase din Romnia din punct de vedere al cotelor de pia deinute de competitori Tabel.7 Evoluia personalului Tabel.8 Fluctuaia personalului: Tabel.9 Structura personalului Tabel.10 Structura salariailor din punct de vedere al vechimii Tabel.11 Bilanul contabil prescurtat pe anii 2010 i 2011 Tabel.12 Indicatori economici Tabelul . 13 Dinamica ACRn urmeaz trendul CA i implicit al CV. Tabel 14- Variaia zilnic a cursului aciunii Tabel 15- Variabile pebtru cash-flow Tabel 16-Termene de recuperare Pag.43 Pag.46 Pag.46 Pag.47 Pag.47 Pag.49 Pag.53 Pag.60 Pag.61 Pag.62 Pag.64 Pag.33 Pag.37 Pag.40 Pag.41 Pag.41

Tabel 17-Indicatori CA, CV, CF, Profitul net Tabel 18-Scenariul optimist: Majorarea CAtotale cu 5% Tabel 19-Concluzii pe calculul VAN, IP, RIR Tabel 20 -Scenariul optimist: scderea ponderii CV n CA cu cinci procente Tabel 21- Scenariul optimist: Variaia VAN, RIR, IP la scderea ponderii CV n CA Tabel 22- Scenariul optimist: variaia TR la scderea ponderii CV n CA Tabel 23- Scenariul pesimist: scderea CAtotale cu 5% Tabelul 24- Scenariu pesimist: variaia VAN, RIR, IP la modificarea CAtotal Tabelul 25- Scenariul pesimist: variaia termenului de recuperare ca urmare a scderii CA Tabelul 26- Scenariul pesimist: creterea cu cinci procente CV n CA Tabelul 27-Scenariul pesimist:variaia VAN, IP la creterea ponderii CV n CA cu cinci procente Tabelul 28-Scenariul pesimist: creterea ponderii CV n CA cu cinci procente

Pag.65 Pag.65 Pag.66 Pag.66 Pag.66 Pag.67 Pag.67 Pag.67 Pag.67 Pag.69 Pag.69

Pag.70

Introducere

INTRODUCERE
Orice intreprindere, prin activitatea pe care o desfasoara, se situeaza in centrul unei multitudini de fluxuri monetar-financiare. Or, finantarea intreprinderii constituie principalul obiectiv in realizarea managementului financiar. Activitatea financiara ce se desfasoara la nivelul firmelor simte nevoia unor reconsiderari teoretice si aplicative pentru a deveni compatibila cu exigentele actualei economii de piata. Schimbarile care au loc impun nu numai reconsiderari in abordarea gestiunii financiare a intreprinderii, dar si reconsiderari in teoria care sta la baza acesteia. De aceea, lucrarea de fata este elaborata pe baza unui concept nou privind finantarea firmei, prin abordarea globala si, in acelasi timp, printr-o delimitare a conceptelor si modurilor ce stau la baza finantarii intreprinderii. Lucrarea de fata incearca insa, intr-o viziune preponderent descriptiva, sa prezinte, printr-o abordare rezumativa, cele mai actuale moduri de finantare a intreprinderii, intreprinderi care au un spor de venit considerent. Intotdeauna cand vrem sa realizam o investitie ne gandim daca merita. Acest merita il traducem in fel si chip: cati bani imi aduce, in cat timp imi recuperez banii initiali, etc. Din punct de vedere economic, evaluarea investitiilor presupune compararea efortului investitional cu efectele obtinute. Proiectele de investitii urmeaza a fi studiate sub urmatoarele aspecte: Comercial Tehnic Financiar

Studiul comercial sau de munca este cel mai important deoarece previzioneaza rentabilitatea investitiilor in functie de CA posibil de realizat. Studiul tehnic rezolva problemele constructive, solutiile adoptate, ordinea executarii lucrarilor, costul total si elementele componente ale proiectului. Studiul tehnico-economic cuprinde si un studiu fiscal si de personal. Studiul fiscal porneste de la ideea ca investitiile noi si de modernizare contribuie la cresterea nevoilor materiale (marfuri sau prestari de servicii) si sunt totodata obiectul impunerii fiscale sub diverse forme, cum sunt: impozit pe profit, TVA, alte impozite si taxe locale. Studiul fiscal tine seama si de eventualele masuri fiscale cu privire la incurajarea efectuarii unor investitii mai ales in perioada de somaj si recesiune. Astfel, un beneficiar de investitii poate

Introducere sa capete urmatoarele inlesniri: subventii bugetare rambursabile sau nerambursabile, examinari partial fiscale. Studiul de personal comensureaza nevoile de personal ca numar si categorii de personal de o anumita calificare utilizate atat in bazele de executie, cat si in faza de exploatare. Studiul financiar analizeaza posibilitatea de procurare a diverselor surse de finantare, posibilitatea de autofinantare, resurse proprii precum si posibilitatea de a obtine credit pe termen mediu si lung. Organizari financiare din cadrul unitatii corporative (managerul financiar) centralizeaza informatiile din studiile efectuate, le compara si le estimeaza pentru a servi conducerii unitatii respective in vederea alegerii solutiei optime de finantare a proiectului de investitii. In urma evaluarii principalelelor caracteristici ale proiectelor studiate cum sunt: capital investit; veniturile scontate din exploatarea proiectului de investitii; durata de viata economica a obiectivului construit; valoarea reziduala la dezmembrare prevazuta in cataloagele tehnice, se pot utiliza diverse criterii financiare pentru compararea mai multor proiecte de investitii studiate in vederea adoptarii definitive a deciziei de investitii. Lucrarea de licenta este intitulata proiect de investitii structurata pe trei pe trei capitole si anume Capitolul I. Investiia - Factor Al Creterii Economice, Capitolul II. Eficiena Economic Si Aspecte Generale Privind Evaluarea Proiectelor De Investitii Si Capitolul III. Proiect De Investitii S.C.Pambac Bacau. In Primul Capitol am studiat investitia sub forma teoretica incepand cu- conceptul de investiie, continuand cu clasificarea investitiilor, criterii de opiune n procesul investiional si ajungand la elementele finaciare ale investitiei. Lucrarea de licenta avand ca fundament un Proiect de investitii in Capitolul al doilea am arartat necesitatea de a analiza prin prisma indicatorilor economici , eficienta unui proiect de investitii. In Capitolul al treilea am studiat daca investita care urma sa aiba, investitie directa din surse proprii la o fabrica de morarit si panificatie si anume S.C.PAMBAC S.A era viabila. In urma analizei aceasta investitie s-a demonstrat ca este eficienata doar peste cativa ani.Se va urmari cresterea capitalului propriu. Cresterea capitalului se poate realiza prin mai multe precedee tehnice puse la punct cu ajutorul unor reglementari uneori destul de sofisticate. Dintre acestea, cele mai raspandite sunt emisiunile de noi actiuni (crestere efectiva a capitalului), emisiunile de actiuni prin mobilizarea rezervelor (care produce o restructurare a capitalului prin incorporarea rezervelor si/sau primelor de emisiune) si conversia datoriei. Alte procedee au fie caracter exceptional in evolutia unei intreprinderi (aportul in natura prin fuziune sau prin absorbtie), fie sunt mai putin frecvent apelate sau nu sunt cunoscute decat in anumite tari: plata dividendelor in actiuni, 6

Introducere conversia obligatiunilor in actiuni, emisiunea de valori mobiliare compuse (obligatiuni cu subscriere in actiuni in Franta) etc. Sunt cunoscute si procedee si instrumente speciale prin care se consolideaza de fapt fondurile proprii ale societatii comerciale. n aceasta categorie intra, de exemplu, actiunile cu dividende prioritare fara drept de vot (actiunile preferentiale), certificatele de investitor, titluri participative sau titluri subordonate, asemanatoare obligatiunilor in anumite privinte, dar antrenand, asa cum precizam anterior, o consolidare sau chiar crestere a fondului propriu al intreprinderii.

Investitii, aspecte generale i cadru normativ

Capitolul I. INVESTIIA - FACTOR AL CRETERII ECONOMICE

1.1. CONCEPTUL DE INVESTIIE


Investiiile1 reprezint suportul material al dezvoltrii economice. Investiiile, privite ca sum a cheltuielilor fcute pentru realizarea de noi obiective, dezvoltarea sau modernizarea celor existente, reprezint o cheltuial cert pentru un viitor ce conine elemente de incertitudine, generate de obicei de evoluia pieei. Rolul important pe care l ocup strategia investiional n cadrul strategiilor i politicilor firmei, reiese i din faptul c toate celelalte activiti ale firmei sunt dependente de politica de investiii adoptat. Procesul investiional a fost i rmne un proces complex, care nglobeaz toate activitile i operaiunile ntreprinse pentru plasarea unor capitaluri proprii sau atrase, cu scopul realizrii i punerii n funciune a unor obiective economice, sociale sau de alt natur, precum i fructificarea resurselor bneti plasate la ali ntreprinztori (cu titlul de aciuni, obligaiuni etc.). n sens financiar, investiia reprezint schimbarea unei sume de bani prezent i cert pe sperana obinerii unor venituri superioare, dar probabile, (achiziionarea unei maini pentru creterea productivitii muncii, construcia unei uzine pentru creterea produciei, asimilarea unui brevet pentru fabricarea de produse noi etc.). n sens contabil, aceeai investiie desemneaz alocarea unei resurse disponibile pentru procurarea unui activ, care va determina fluxuri financiare de venituri i cheltuieli. Conceptul de investiii poate avea astfel dou sensuri: 1. un sens larg, conform cruia investiiile cuprind toate cheltuielile sau alocrile de fonduri de la care se ateapt nite venituri viitoare; 2. un sens restrns, conform cruia investiiile reprezint cheltuieli ce se efectueaz pentru obinerea de active fixe (pentru construirea, reconstruirea, lrgirea, modernizarea i achiziionarea de active fixe de natura mainilor, utilajelor, instalaiilor, cldirilor, mijloacelor de transport i a altor mijloace de munc). Se asimileaz investiiilor i cheltuielile referitoare la lucrrile de proiectare, prospeciuni i explorri geologice, achiziionarea de titluri de valoare, etc. n concluzie, investiia reprezint o alocare permanent de capitaluri, n achiziia de active fixe i / sau financiare, care s permit desfurarea unor activiti rentabile, superioare ratei actuale de rentabilitate a ntreprinderii i acoperitoare pentru riscurile asumate. Principalul
1

Brsan, I. Managemnt investiional, Editura Universitii Lucian Blaga din Sibiu

Investitii, aspecte generale i cadru normativ risc asumat este alocarea azi a unui capital, n sperana obinerii viitoare a unor fluxuri de beneficii.

1.2. CLASIFICAREA INVESTIIILOR2


Tipologia investiiilor ntr-o ntreprindere este de o mare diversitate. Cea mai des ntlnit este investiia tehnic privind achiziia, construcia i montajul unor maini, utilaje, instalaii, mijloace de transport etc. Alturi de aceasta, se realizeaz investiii umane n formarea, calificarea, specializarea personalului, investiii sociale (cum ar fi construcia n ntreprindere a unei cantine restaurant), investiii financiare n cumprarea de titluri de participaie la alte societi comerciale, investiii comerciale pentru publicitate i reclam etc. O tipologie a investiiilor cu o distincie net nu este posibil. Spre exemplu, o investiie de nlocuire a activelor fixe uzate este asociat adesea cu o modernizare a tehnologiei. Un prim criteriu la clasificarea investiiilor este conturat de politica general a ntreprinderii. Tipurile de investiii rezultate n urma acestei clasificri sunt fiecare rezultatul aplicrii unei anumite strategii de dezvoltare. Dup acest criteriu, avem: investiii interne, rezultate n urma aplicrii unei strategii de cretere intern, concretizat n specializarea produciei i consolidarea poziiei pe pia. Aceste investiii se fac n cercetare - dezvoltare, n modernizarea tehnologiei de producie i a relaiilor de distribuie i n specializarea personalului; investiii externe, rezultate ale aplicrii unei strategii de diversificare a activitii, de speculare a oportunitilor de pe pieele de capitaluri;

Fig.1 Constituirea patrimoniului ntreprinderii ca un portofoliu de proiecte de investiii

Pornind de la aceast clasificare se poate pune n eviden conceptul de portofoliu de proiecte de investiii, ce
2

www.referate.ro

Investitii, aspecte generale i cadru normativ caracterizeaz activitatea investiional a ntreprinderii n ansamblul ei. ntr-o politic dinamic de investiii se va face ntotdeauna selecia proiectelor care maximizeaz averea i se va dezinvestii n activitile care afecteaz negativ aceast avere. Dezinvestiiile trebuie s apar ca o decizie de promovare a celor mai rentabile dintre ele proiectele de investiii i nu ca o penalizare a unor proiecte mai vechi care, n timp, au devenit mai puin eficiente. Un alt criteriu, care permite o separare a diferitelor categorii de investiii, este cel al riscului. n funcie de riscul pe care l implic, investiiile sunt: de nlocuire a echipamentului complet uzat, acestea fiind investiii cu un risc foarte sczut ntruct nu presupun modificri ale tehnologiei de fabricaie; de modernizare a echipamentului existent n funciune, acestea fiind investiii care implica un risc redus, ca urmare a unor corecii neeseniale n tehnologia de fabricaie; de dezvoltare (de extindere) a unor secii, uzine, fabrici noi, investiii care presupun un risc mai mare, antrenat de nevoia de lrgire a pieelor de aprovizionare, a forei de munc, de capital i de desfacere; strategice, privind crearea unei filiale n strintate, fuzionarea cu alt societate comercial, robotizarea ntregului proces de fabricaie, etc. Aceste investiii presupun un risc considerabil ca urmare a extinderii activitii n zone geografice noi i / sau n medii tehnologice, comerciale etc., complet restructurate. Din punct de vedere al surselor de finanare a tipurilor de investiii rezultate n urma clasificrii anterioare, se pot face urmtoarele observaii: pentru investiiile de nlocuire i de modernizare se pot obine mai uor credite bancare, n condiii relaxate de dobnd, de rambursare i de garantare, ntruct rentabilitatea este cert i riscul este redus. n schimb, investiiile de dezvoltare i cele strategice vor trebui s se finaneze, ndeosebi, din surse proprii de capital (autofinanare, creteri de capital), sursele externe fiind mai reticente din cauza riscului ridicat i a unei rentabiliti mai puin probabile ale acestor investiii. Din punct de vedere al legturii pe care o au cu obiectivul proiectat, investiiile se clasific n: investiii directe - sunt cele care se fac pe obiectivul de baz (achiziionarea utilajelor, montarea acestora, executarea construciilor etc.); investiii colaterale - se materializeaz n lucrri care asigur utilitile obiectivului de baz (ci de acces, conducte de ap, de gaze etc.); investiii conexe - sunt cele finalizate n alte obiective economice pentru a asigura viitoarei investiii materiile prime necesare desfurrii procesului de producie, etc. Din punct de vedere al modului de executare, investiiile pot fi: 10

Investitii, aspecte generale i cadru normativ investiii executate n antrepriz (se execut de ageni economici specializai). investiii executate in regie proprie (se execut cu fore proprii). investiii executate n sistem mixt. Din punct de vedere al naturii activitii sectoarelor n care se efectueaz, ele pot fi: investiii productive; investiii neproductive (social-culturale, locuine, cantine, sedii sociale etc.). Din punct de vedere al surselor de finanare, investiiile pot fi: investiii finanate din fonduri proprii Fondurile proprii ale agenilor economici (ceea ce reprezint, n esen, autofinanarea lor) exprima capacitatea acestora de a produce resurse de investiii din activitatea de exploatare i din alte activiti. Elementul definitoriu al autofinanrii l reprezint asigurarea dezvoltrii activitii pe seama resurselor financiare proprii. Se consider c ntreprinderea se autofinaneaz, ntr-un orizont de timp mediu (un ciclu de producie i investiional), dac ea are capacitatea de a obine asemenea rezultate financiare care s-i permit rambursarea creditelor i plata dobnzilor aferente. Prin urmare, politica de autofinanare a ntreprinderii nu nseamn renunare la mprumuturi bancare. n vederea dezvoltrii afacerii, firmele aloca acestui scop o parte din profit, constituind, astfel, o parte din capitalul pentru expansiune. Un anumit sprijin ce se poate acorda firmelor, ar fi aplicarea unui sistem fiscal rezonabil, adic o impozitare a profiturilor la cote care s nu descurajeze acumularea pentru investiii. n aceast idee s-a luat msura de nlocuire a sistemului de nlocuire a sistemului de impozitare bazat pe cota de 45% cu unul bazat pe o cot de 38% ntr-o prim faz, pentru ca apoi s se ajung la cota de 25%. Odat cu aceasta, au fost desfiinate scutirile i reducerile de impozite pe profit. Reducerea cotei de impozitare a profitului are urmri favorabile pe un plan mai larg i anume: posibilitatea mai mare de acumulare pentru firm; prin investiii crete potenialul ntreprinderii; are loc creterea cifrei de afaceri, a profitului, deci a bazei de impozitare, ceea ce implic bani mai muli pentru bugetul de stat. Micorarea sarcinii fiscale pe profitul ntreprinderii, ca i scutirea de impozitul aferent profitului reinvestit, reprezint sau ar trebui s reprezinte o strategie a oricrui stat unde se dorete o relansare a economiei. ncasrile din vnzarea utilajelor scoase din funciune servesc drept capital pentru investiie. Unele elemente de active fixe snt vndute nainte de ncheierea duratei lor de funcionare sau la sfritul acesteia, c materiale vechi. Sumele ncasate alimenteaz fondul de dezvoltare din care se finaneaz investiiile. Este important ca de aceste sume s se in seama 11

Investitii, aspecte generale i cadru normativ la aprecierea necesarului de capital pentru achiziia unui nou utilaj. Pentru acesta ele se scad din preul de achiziie al noului utilaj. Pot fi situaii cnd unele maini, cldiri etc., existente n proprietatea firmei, snt utilizate la un nou proiect al su de dezvoltare-modernizare. n acest caz, valoarea rezidual a respectivelor active reprezint o economie de capital bnesc, legat de noul proiect. Aceste utilaje, ns, constituie un element al efortului investiional, valoarea lor rmas este inclus n totalul cheltuielilor de investiii iniiale. Emiterea i vinderea de aciuni Emiterea i vinderea de aciuni pe piaa constituie o alt cale important de finanare a investiiilor, asigurnd procurarea de lichiditi. Aciunea este un titlu de valoare care atest dreptul de proprietate al unei persoane asupra unei 'parti' dintr-o societate pe aciuni. Valoarea nominal a unei aciuni este dat de sporul de capital social preconizat i de numrul de aciuni n care este mprit capitalul depus pentru nfiinarea societii comerciale. Preul de pia sau cursul aciunii este dat de performanele economice ale societii care a emis-o. Dac o ntreprindere este subcapitalizata i ea lucreaz cu o tehnologie veche, evident c nu are anse s realizeze venituri foarte mari, din care apoi s se dezvolte i, implicit, s-i creasc valoarea aciunilor. Numai atunci cnd devine puternic, o ntreprindere poate vinde bine aciunile sale, la un pre mult mai mare dect valoarea lor nominal. Finanarea societilor comerciale prin emiterea de aciuni, prezint avantajul c investitorul este recompensat numai atunci cnd firma realizeaz profit i este capabil s plteasc dividende. n plus, capitalul investit nu trebuie returnat dect n momentul n care firma este lichidat (n msura n care aceasta are posibiliti). Creterea de capital a firmei presupune fie majorarea valorii nominale a aciunilor vechi (o metod mai puin folosit), fie emisiunea de aciuni noi. Aceasta se face la valoarea nominal a vechilor aciuni sau la o valoare majorat, determinat de valoarea bursier a vechilor aciuni sau la o valoare majorat, determinat de valoarea bursier a aciunilor vechi. La rndul su, preul aciunii este influenat de numrul de aciuni care se emite, la un volum al ctigurilor totale ale firmei i al dividendelor de pltit, ctigurile i dividendele la o aciune snt afectate de numrul de aciuni. Astfel, o firm care preconizeaz o emisiune de aciuni pentru prima dat poate stabili preul la care aciunea va fi vndut prin numrul de aciuni oferite. Bursa de valori este o instituie caracteristic economiei de pia, constituind 'ringul' pe care se ntlnesc cererea i oferta de capital, astfel nct preul la care se efectueaz tranzaciile financiare s fie cel de pia. n condiiile unei stri normale a pieei, firma cu beneficii mari i n cretere reuete s mantina i chiar s sporeasc preul aciunilor sale, pentru c ea reprezint interes pentru public, 12

Investitii, aspecte generale i cadru normativ pentru investitori. Dac, ns, firma ntmpin o serie de dificulti, care se reflect n profituri sczute, acionarii devin sceptici, pierd ncrederea n firma, dispare interesul fa de firm din partea celor ce ar dori s investeasc. n cazul unei astfel de ntreprinderi, scade cererea fa de aciunile sale, se nregistreaz scderea cursului aciunilor sale. Sunt i perioade cnd preul sczut al aciunilor la bursa se datoreaz strii deprimate a pieei, conjuncturii economice proaste i nu situaiei deficitare a firmei. n acest caz, nu are loc o micorare a masei profiturilor, ci doar modificarea evalurii lor pe pia, scderea cursului datorndu-se creterii ratei dobnzii sau a ratei de capitalizare. investiii finanate prin alocaii bugetare, donaii, etc. Din punct de vedere al structurii, investiiile se clasific n: cldiri i construcii speciale; mainii, utilaje, instalaii i linii tehnologice, inclusiv aparatur de msur i control; lucrri de construcii-montaj; alte tipuri. Dup structura tipologic a cheltuielilor, investiiile sunt: investiii n mijloace fixe; cheltuieli preliminare care cuprind: costul proiectelor, formarea de personal de exploatare, licene, cheltuieli de constituire; fond de rulment (capital de lucru)

1.3. CRITERII DE OPIUNE N PROCESUL INVESTIIONAL


Indiferent de natura investiiei, fiecare investitor urmrete cu prioritate: - accentuarea procesului de modernizare a bazei tehnice n condiiile restructurrii ntregii producii; - reducerea costurilor de producie; - promovarea larg a progresului tehnic prin aplicarea ct mai rapid a rezultatelor cercetrii tiinifice i tehnologice; - ridicarea gradului de valorificare a resurselor de care dispune orice investitor; - creterea calitativ a ntregii activiti de comer exterior i de cooperare economic internaional. Identificarea corespunztoare a obiectivului de investiii i adoptarea celor mai adecvate decizii, sunt legate de necesiti, de resurse, de o serie de instruciuni i de ncadrarea n strategiile viitoare ale agentului economic. Principalele criterii de opiune n procesul investiional sunt: - obinerea unui profit suplimentar; 13

Investitii, aspecte generale i cadru normativ - necesitatea asigurrii competitivitii firmei pe plan tehnic i economic; - cerine de ordin tehnologic (sigurana funcionrii etc.); - asigurarea condiiilor economice necesare funcionrii firmei; - prevenirea polurii; - existena unor resurse financiare care ateapt un plasament corespunztor. Transformarea opiunilor n decizii de investiii trebuie s fie fundamentate pe rspunsurile la anumite ntrebri formulate n algoritmul descris n schema logic din ANEXA2.

1.4. ELEMENTELE PRINCIPALE ALE PROCESULUI INVESTIIONAL


a)VALOAREA CAPITALULUI PENTRU INVESTIII Realizarea unui proiect de investiie presupune existena unor capitaluri a cror mrime este determinat, n principal, de: - cheltuielile de achiziie - a utilajelor, a terenurilor pentru cldiri; - cheltuielile necesare instalrii, montrii i punerii n funciune a echipamentului; - cheltuielile preliminarii - pentru servicii de consulting, pentru formarea personalului, pentru achiziionarea de licene, brevete etc. Se stabilesc sume de capital necesare acoperirii costului de exploatare pe perioada punerii n funciune pn la atingerea parametrilor proiectai. n procesul de exploatare pe lng cheltuielile curente apar i alte categorii de cheltuieli, cum ar fi: - cheltuieli cu reparaii, nlocuiri, modernizri; - cheltuieli cu taxe i impozite, rambursri de mprumuturi, dobnzi, alte cheltuieli bancare. n cazul lansrii unui produs nou pe pia se prevd cheltuieli pentru studii de cercetare tehnologic i comercial, pentru promovarea vnzrilor etc. Dac investiia conduce la mrirea capacitii de producie apare nevoia creterii fondului de rulment. b)ELEMENTELE FINANCIARE ALE UNEI INVESTIII Aspectele financiare sunt foarte importante n procesul de evaluare a investiiilor: ntotdeauna trebuie s se in cont de eforturile financiare i efectul acestora. Parametri financiari care caracterizeaz o investiie i surprind efortul i efectul unei investiii sunt: A. cheltuielile iniiale pentru investiie; B. durata de via a investiiei; C. fluxurile nete de trezorerie; D. valoarea rezidual; 14

Investitii, aspecte generale i cadru normativ A. Cheltuielile iniiale de investiie (I0) Se consider situaia n care, cheltuiala iniial ntr-un proiect de investiii reprezint mrimea net a capitalului necesar pentru punerea n exploatare a investiiei. Cheltuielile iniiale ale investiiei sunt determinate de: - costul achiziiei activelor fixe, fizice sau financiare ( maini, instalaii, construcii, licene, titluri de participare etc.); - cheltuielile de instalare i montaj a echipamentelor i instalaiilor noi, precum i cheltuielile de specializare a personalului n exploatarea noilor tehnologii; - necesarul de fond de rulment durabil i permanent: sunt reprezentate de capitalurile investite pentru constituirea unor stocuri minime indispensabile (de materii prime - constituite n scopul evitrii ntreruperii produciei i de produse finite - pentru a evita ntreruperea livrrilor ctre clieni) i pentru a finana acordarea unui credit sau a unui termen de plat minim din partea clienilor, cu deducerea creditului obinut prin intermediul unui termen de plat minim consimit de furnizori. - plus sau minus-valoarea rezultat din vnzarea activelor dezinvestite (nlocuite) prin noua investiie. Costul de achiziie a activelor fixe noi, dat de preul de facturare al acestora, determin i mrimea amortizrii viitoare a acestora, care, la rndul lor influeneaz fluxurile viitoare de trezorerie (cash-flow, CF). B. Durata de via a investiiei Durata de via a investiiei este, la rndul ei, o noiune cu semnificaii diverse: - durata fiscal contabil. Este asimilat perioadei de timp n care se realizeaz recuperarea integral a valorii iniiale a investiiei pe calea amortizrii. - durata tehnic de funcionare a mijloacelor fixe rezultate prin investiii. Aceast durat este determinat de caracteristicile tehnice, funcionale, specifice fiecrui mijloc fix. - durata de via economic a investiiei. Este determinat de durata n care investiia l intereseaz pe investitor prin efectele sale favorabile. - durata juridic a investiiei. Prezint un interes special pentru anumii investitori, i este reprezentat de durata proteciei juridice asupra dreptului de proprietate sau de concesiune asupra unui anumit bun. C. Calculul fluxurilor nete de trezorerie (CF) Pentru estimarea fluxurilor nete de trezorerie (estimare viitoare) se apeleaz la un sistem de ipoteze: - mediul economic cert; 15

Investitii, aspecte generale i cadru normativ - capitaluri proprii suficiente (permite separarea deciziei de investiii de cea de finanare, cu consecinele aferente: n calcul CF nu se va ine cont de rata dobnzilor la capitalurile mprumutate i nici de economiile de impozit aferente acestora); - impozitul pe profit este presupus a fi pltit la sfritul exerciiului financiar; - rata inflaiei rmne constant pe toata durata de via a investiiei i egal cu cea din primul an de realizare a investiiei. Calculul CF pornete de la un cont de rezultate (de profit i pierderi) previzionat, n care vor fi estimate vnzrile i cheltuielile ocazionate de darea n exploatare a investiiei. Trecerea de la estimarea contabil a veniturilor i cheltuielilor (generate de ncasri i pli poteniale) la o estimare n termeni de trezorerie net (ncasri i pli efective) se face prin estimarea variaiei fondului de rulment (NFR). Fluxurile nete de trezorerie (CF) pot fi calculate dup relaia:

unde: I - cota de impozit pe profit CA - cifra de afaceri NFR variaia nevoii de fond de rulment. D. Valoarea rezidual (VR) Valoarea rezidual exprim valoarea posibil de realizat dup ncheierea duratei de via a investiiei (prin vnzare etc.). Pentru durate de via mai mici dect cea tehnic, valoarea rezidual poate fi mai mare dect valoarea rmas neamortizat i determin un ctig de capital (surplus de ncasri peste valoarea rmas a mijlocului fix respectiv). Ctigul de capital mrete profitul impozabil, iar pentru a reduce impactul fiscal, unele legislaii (cum ar fi cea francez sau cea canadian), acorda scutiri de impozit pentru jumtate din ctigul de capital.

16

Proiect de investitii S.C.Pambac S.A.

CAPITOLUL II. EFICIENA ECONOMIC SI ASPECTE GENERALE PRIVIND EVALUAREA PROIECTELOR DE INVESTITII

2.1. CONCEPTUL DE EFICIEN


Orice strategie investiional presupune mai multe variante, caracterizate printr-o multitudine de aspecte tehnice, economice, sociale etc. Pentru stabilirea variantei optime, aceasta trebuie apreciat printr-un sistem de indicatori de eficien economic, incluznd ct mai multe criterii de evaluare. Orice activitate este, n acelai timp, consumatoare de resurse i productoare de efecte. Nivelul limitat al resurselor materiale i de munc genereaz cerina economicitii folosirii lor, n sensul asigurrii unor randamente maxime sau unor consumuri ct mai reduse. n expresia sa cea mai general, eficiena este redat de relaia dintre rezultatele obinute, ntr-o anumit activitate (Ai) i cheltuielile de resurse cu respectiva activitate.

Fig.2 Tipuri de corelaii de eficien

Totodat, caracterizarea nivelului de eficien al activitii (Ai) presupune raportarea (studiul comparativ) la o baz de comparaie (A0) care poate fi nivelul atins n alte activiti similare, sau variante de proiect, mrimi nominative predeterminate etc. Ri / Ro - consum de resurse (eforturi) pentru activitatea i/o; Ei/Eo - efecte generate de activitatea i/o; Conform acestei scheme, studiul eficienei unei activiti are la baz urmtoarele tipuri de corelaii: - comparaie ntre nivelul resurselor; - comparaie ntre nivelul efectelor; - comparaie de tip: efort / efect i efect / efort; - comparaie ntre nivelurile de eficien. 17

Proiect de investitii S.C.Pambac S.A. n practic i n studiile de specialitate noiunea de eficien este prezentat avnd dou sensuri: - acela de maximizare a performanelor (rezultate dintre cele mai mari); - acela de maximizare a efectelor (n raport cu resursele alocate sau consumate). Ultimul sens este cel mai concludent deoarece evideniaz efectul util pe unitatea de resurs alocat (E/R) sau invers, efortul depus pentru obinerea unei uniti de efect (R/E). Privit, deci, prin prisma laturii sale concret aplicative, eficiena se poate defini ca un raport obiectiv, cantitativ, ntre efectele i eforturile depuse n vederea obinerii lor. e= E - maxim, adic maximizarea efectelor obinute pe unitatea de resurs alocat / R R - minim, adic minimizarea consumului de resurse pe unitatea de efect obinut. E

consumat; e=

Din punct de vedere cantitativ, corelaia dintre eforturi i efecte se exprim prin indicatori de eficien care, de regul, mbrac forma de raporturi matematice. Pentru a caracteriza eficiena unei activiti n toat complexitatea sa, este necesar s se foloseasc un sistem de indicatori care s pun n eviden toate corelaiile posibile ntre eforturi i efecte.

2.2. NECESITATEA CALCULELOR DE EFICIEN ECONOMIC 3


Calculele de eficien necesit stabilirea att a cheltuielilor, ct i a efectelor sau rezultatelor aferente proiectului. Cheltuielile de investiii se stabilesc cu rigurozitate, pentru c, din momentul concretizrii lor n construcii, utilaje etc., ele devin ireversibile, n cele mai multe cazuri nefiind posibil redirecionarea spre alte domenii lor n condiii avantajoase. Erorile svrite n privina investiiilor sunt de costisitoare, genernd irosirea unor resurse importante sau crearea unor cheltuieli mari pentru remedieri, refaceri etc. Pentru estimarea efectelor economice ale unui proiect de investiii, se opereaz cu informaii previzionate pe un orizont de timp destul de ndelungat, specific duratei de via a obiectivului. n domeniul investiiilor se opereaz cu dou tipuri de informaii: - privind costurile de investiii (informaii aproape certe); - referitoare la privind efectele ce se vor obine pe seama investiiilor (informaii sub form de valori-mrimi, niveluri previzionate). Din strategia de dezvoltare adoptat, pentru orice tip de aciune sau investiie, se pot identifica scopul i obiectivele urmrite. Astfel, se poate determina cu suficient exactitate
3

S t a n c u I . I N V E S T I T I I D I R E C T E S I F I N A N T A R E A L O R , Volumul II si III, Ed Economica, Bucuresti 2003

18

Proiect de investitii S.C.Pambac S.A. efortul investiional necesar. Dar, obinerea efectelor scontate pe seama investiiilor, a rentabilitii i n general a eficienei lor aparine viitorului i prezint un apreciabil grad de incertitudine, de risc. Pentru a preveni sau a cunoate consecinele nefavorabile, se fac o serie de calcule, bazate pe probabiliti i simulri, prin care se estimeaz modificri n privina preului de desfacere, a evoluiei cererii pe pia, a fluxurilor de venituri anuale, cantitii ce va fi produs n fiecare an, duratei de via economic a proiectului sau produsului, gradul de utilizare a capacitii de producie etc. ntotdeauna cererea de investiii este, practic, mai mare, dect posibilitile de a fi satisfcut din fondurile i resursele proprii disponibile. Prin urmare, resursele de investiii au un caracter limitat, restrictiv, iar obinerea de credite bancare n acest scop presupune un cost relativ mare. n acest context, i instituiile financiare i bncile care acord credite caut s analizeze mai multe direcii i proiecte n care s fie plasate i fructificate fondurile lor, care se pot finaliza cu efecte utile diferite de la o aciune la alta. n mediu complex, n care urmeaz s se adopte decizia de investiii, corelat cu interesul oricrui investitor de a asigura o profitabilitate ct mai mare a investiiei sale, este evident necesitatea evalurii oricrui proiect din punct de vedere al eficienei economice. ntruct viitorul este incert, n calculele de eficien intr i evaluarea riscului pe care l implic investiia, risc ce urmeaz s fie asumat de ntreprindere, banc, stat etc., practic de cei care fac cheltuiala respectiv.

2.3. INDICATORI DE EVALUARE I ANALIZA A EFICIENTEI ECONOMICE A INVESTITIILOR LA NIVEL MICROECONOMIC


INDICATORI4 CU CARACTER GENERAL n cadrul acestei grup se pot enumera urmtorii indicatori: Capacitatea de producie. Acest indicator exprim producia maxim ce poate fi obinut ntr-o perioad de timp, n condiii normale de funcionare a capitalului fix, de utilizare a resurselor umane i materiale i a unui anumit coeficient de schimburi. Notat prin q capacitatea de producie se exprim, n general, n uniti fizice de producie, respectiv buc, tone, ml., m2, m3 etc. Aceeai capacitate de producie poate fi exprimat i n uniti valorice: Q = qj pj
j =1
4

Ian, V., Cocri, V. - Decizia de investiii (I n Revista Economie i Finane, ASEM Chisinu, Nr. 1, 1997)

19

Proiect de investitii S.C.Pambac S.A. n care: Q - capacitatea de producie exprimat valoric; qj - capacitatea fizic de producie a sortimentului j; pj - preul sortimentului j de producie. Acest lucru se poate ntlni mai des n situaii n care producia este eterogen, fiind alctuit din mai multe sortimente de producie. Capacitatea de producie este un indicator de volum, care concretizeaz de fapt un prim efect al efortului investiional fcut, oferindu-ne o imagine de ansamblu, global asupra mrimii obiectivului. Numrul de salariai. Acest indicator trebuie cunoscut nc din faza de proiectare, el stabilindu-se n corelaie direct cu producia, productivitatea muncii i coeficientul de schimburi. Totodat, indicatorul amintit trebuie cunoscut i n structur, pe categorii de specialiti (muncitori, tehnicieni etc.). Costul de producie. Este unul dintre indicatorii cu o foarte mare putere de sintez, artnd de fapt condiiile concrete de efort economic, n care se va realiza producia proiectat. Acest indicator reflect calitatea activitii desfurate. Costul de producie trebuie cunoscut att la nivelul ntregii producii realizate, ct i la nivelul fiecrui sortiment de producie n parte, ca i pe unitatea de produs. Aprecierea eficienei economice se poate face fie calculnd cheltuielile de producie ce revin la 1000 U.M. de producie, fie lund n considerare cheltuielile materiale luate ca pondere n volumul total al cheltuielilor de producie etc. Profitul. Scopul urmrit de fiecare ntreprinztor este efectul net - profitul. Prin intermediul profitului ntreprinztorul asigur premisele necesare pentru creterea capitalului fix. Pe baza profitului, firmele au posibilitatea s calculeze unul dintre cei mai importani indicatori, i anume rata profitului (a rentabilitii), care de fapt arat ce capacitate are aceasta de a produce profit. Productivitatea muncii. O variant de investiii, orict de convenabil ar fi la ali indicatori de eficien economic, dac nu ofer i o productivitate competitiv, este greu de crezut c ar putea fi acceptat. n legtur cu acest indicator se cunosc numeroase relaii de calcul, dintre care amintim:

20

Proiect de investitii S.C.Pambac S.A. W= Ft N q q Q ;W = ;W = ;W = s ;W = q Ft Ns q Ns

n care: W - productivitatea muncii; Ft - timpul necesar obinerii unei cantiti de producie; q - cantitatea de producie obinut ntr-o perioad de timp; NS - numrul de salariai; Q - valoarea produciei obinute. n calculele de eficien economic, productivitatea muncii trebuie privit, din ce n ce mai mult, ca o cauz a produciei i nu ca efect al acesteia. Altfel spus, se va stabili la nceput cu ce productivitate se va lucra, nu se va atepta obinerea produciei care ulterior va fi mprit la numrul de salariai. Angajarea ulterioar a salariailor se va face pe baza criteriului de selecie al acestui indicator - productivitatea muncii. Rentabilitatea. n economia de pia, cel mai important indicator de eficien economic este rentabilitatea. n practic se mai numete profitabilitatea, respectiv rata rentabilitii sau rata profitabilitii. Literatura de specialitate indic mai multe formule de calcul, din care reinem: r= n care: r rentabilitatea; P - profitul obinut; C - cheltuieli de producie. n analiza economic se va opta pentru varianta care are rentabilitatea cea mai mare. n esen, rentabilitatea exprim conceptul clasic al eficienei economice, deoarece profitul concretizeaz scopul urmrit pe pia (efectul final al oricrei activiti productive), iar costul produciei sintetizeaz resursele (umane, materiale, financiare) consumate. INDICATORI DE BAZ Spre deosebire de indicatorii prezentai la grupa anterioar, indicatorii cunoscui de la alte discipline cu caracter economic, indicatorii de baz sunt proprii analizei eficienei economice a investiiilor i constituie cea mai important grup de indicatori, fr de care este de neconceput adoptarea unei judicioase decizii de a investi. Volumul capitalului investit. Acest indicator reflect efortul total economic pentru realizarea unui anumit obiectiv de investiii. Indicatorul se calculeaz astfel: I t = I d + I c + M 0 + Cs 21 P C

Proiect de investitii S.C.Pambac S.A. n care: It - volumul total al capitalului investit; Id - volumul capitalului destinat investiiilor directe; Ic - volumul capitalului destinat investiiilor colaterale; M0 - necesarul iniial de mijloace circulante; Cs - cheltuieli suplimentare (legate de pregtirea cadrelor, supravegherea lucrrilor etc.). Dup cum se poate observa, n efortul investiional total al unui ntreprinztor intr valoarea investiiei directe (reflectat prin devizul general), investiiile colaterale (de natura cilor de acces rutiere, feroviare, asigurarea cu energie electric etc.), cheltuielile referitoare la dotarea iniial cu mijloace circulante, precum i cheltuielile suplimentare efectuate de ntreprinztor. n ceea ce privete materializarea propriu-zis a investiiilor, aceasta se concretizeaz n capital fix activ ct i n capital fix pasiv. Durata de realizare a lucrrilor de investiii. n cadrul acestei perioade de timp are loc materializarea eforturilor investiionale n capital fix. Specific acestei perioade este faptul c fonduri de valori nsemnate sunt dislocate din circuitul valoric fr ca acestea s produc ceva pn la finalizarea obiectivului. Iat de ce att constructorul ct i beneficiarul trebuie s colaboreze n aceast perioad i s identifice toate cile posibile ce au ca numitor comun reducerea duratei de execuie a obiectivului (d). O problem deosebit a acestei perioade de timp se refer la modul de ealonare a cheltuielilor de capital pe fiecare an n parte, din cadrul duratei de realizare. n acest context se va urmri ca partea cea mai mare a fondurilor s fie alocate ctre sfritul duratei de execuie. O alt problem specific acestei perioade de timp o reprezint eventualitatea punerii n funciune a unor capaciti pariale de producie. n situaia n care acest lucru este posibil, se va urmri o asemenea ealonare a fondurilor de investiii nct unele capaciti de producie s poat produce chiar n decursul duratei de realizare a obiectivului. Din cele artate mai sus, reiese c durata de realizare va trebui s fie ct mai mic, att pentru a atenua efectul imobilizrii capitalului n aceast perioad, ct i pentru a evita risipa i degradrile pe antierele de construcii, la care se adaug i o alt problem foarte important: cea a evitrii demodrii produselor. Durata de funcionare a obiectivului. Durata de funcionare a obiectivului ncepe n momentul punerii n funciune a acestuia i se sfrete odat cu scoaterea sa din funciune (dezafectarea acestuia). n cadrul duratei de funcionare a obiectivului distingem trei perioade de timp mai importante: 22

Proiect de investitii S.C.Pambac S.A. - perioada de atingere a parametrilor proiectai; - perioada de funcionare normal; - perioada de declin. Reprezentarea grafic a perioadele enunate este urmtoarea:

Fig.3 Perioade de timp ale procesului investiional

unde: d - durata de realizare a investiiei; Da - durata de atingere a parametrilor proiectai; Dn - durata de funcionare normal; Dd - durata de declin; D - durata eficient de funcionare; Df - durata fizic de funcionare; Q - valoarea produciei; C - costul produciei. Perioada de atingere a parametrilor proiectai trebuie redus, dac exist posibilitatea, avnd n vedere c pe aceast perioad de timp, profitul va fi mai mic dect cel proiectat (este de dorit s se ajung ct mai repede la nivelul profitului proiectat). Perioada normal de funcionare trebuie s stea n atenia investitorului n mod deosebit pornind de la ideea c, n condiiile n care aceasta va putea fi prelungit ct mai mult cu putin, efectele nete de profit vor fi mai mari. Se impune, deci, luarea unor msuri concrete pe linia asigurrii funcionrii n bune condiii a utilajelor, efectuarea la timp a reviziilor periodice i reparai curente, astfel nct aceast durat s fie prelungit pe ct posibil n detrimentul perioadei de declin, cnd profiturile ncep s scad. Dup punerea n funciune a unui obiectiv acesta desfoar o activitate eficient, n sensul c toate cheltuielile de producie vor fi acoperite, asigurndu-se i obinerea unui anumit profit (pn n momentul D). Peste momentul D, care de altfel se constituie sub forma unui prag 23

Proiect de investitii S.C.Pambac S.A. de eficien, obiectivul ar mai putea funciona, ns veniturile provenite din realizarea produciei nu mai acoper cheltuielile. Investiia specific. Acest indicator sintetizeaz corelaia dintre efortul investiional i efectul obinut sub forma capacitii de producie. Indicatorul se poate calcula att pentru construcii noi, ct i pentru modernizri, dezvoltri, retehnologizri de capaciti de producie, sau n cazul n care se compar mai multe variante. n cazul modernizrii, dezvoltrii sau retehnologizrii unor obiective existente, investiia specific se calculeaz astfel: sm = Im qmi q0

n care: sm - investiia specific pentru modernizri, dezvoltri, retehnologizri; qmi - capacitatea de producie exprimat n uniti fizice dup modernizare, dezvoltare, retehnologizare; q0 - capacitatea de producie existent nainte de modernizare, dezvoltare, retehnologizare. n aceast form de calcul, indicatorul n cauz reflect cte U.M. (efort de capital investit) revin pe unitate fizic (spor de capacitate) rezultat n urma modernizrii, dezvoltrii, retehnologizrii. Ca i n cazul construciilor noi i n cazul modernizrii, dezvoltrii, retehnologizrii, indicatorul se poate calcula i n funcie de sporul valoric de capacitate. Avnd avantajul calculului n funcie de capacitatea de producie exprimat fizic, indicatorul investiia specific are o sfer mare de aplicabilitate i un grad ridicat de relevan, ceea ce face ca acesta s fie prezent n toate calculele de fundamentare a eficienei economice a investiiilor pentru un obiectiv ce urmeaz a se realiza. Cu toate acestea, el are i unele limite dictate de faptul c se coreleaz efortul total de capital investit cu efectul de capacitate obinut numai la nivelul unui an. Din cauza acestui fapt, indicatorul investiia specific trebuie analizat mpreun cu ali indicatori, pentru a obine n final o imagine ct mai real asupra condiiilor de eficien economic n care se va realiza i va funciona un anumit obiectiv de investiii. Termenul de recuperare al investiiei. Acest indicator, ca i n cazul investiiei specifice, se poate calcula n mai multe situaii: Pentru construcia unor obiective noi: T= It Ph

24

Proiect de investitii S.C.Pambac S.A. n care: T - termenul de recuperare a capitalului investit; It - valoarea capitalului investit; Ph - profitul anual. n acest mod de calcul, indicatorul reflect care este perioada de timp n care se va recupera capitalul investit din profitul anual obinut. Reprezentarea grafic a termenului de recuperare exprim un moment pe scara timpului n care efortul investiional este egalat de efect (profitul realizat)

Fig.4 Procesul de recuperare al investiiei

La acest grafic att valoarea produciei, ct i costul produciei sunt mrimi constante: Q - reprezint valoarea produciei obinute; C - costul produciei obinute. Suprafaa S1 reflect efortul de capital cheltuit n decursul perioadei de realizare; Suprafaa S2 (care de fapt este egal cu suprafaa S1) reprezint diferena dintre valoarea produciei i costul produciei pe o anumit perioad de timp. n fapt, egalitatea celor dou suprafee se produce la un moment dat pe scara timpului, care nu este altul dect termenul de recuperare (T) al capitalului investit. Deci, la nceputul perioadei de funcionare profitul anual va fi mai mic dect cel proiectat. Altfel spus, pe perioada atingerii parametrilor proiectai, apare o diferen ntre profitul proiectat i profitul realizat (diferen care sporete efortul investiional) deci, implicit, conduce la mrirea termenului de recuperare. Dar, uneori este posibil ca nc din perioada de realizare a obiectivului s poat fi puse n funciune unele capaciti pariale de producie. Aceste capaciti de producie vor realiza un profit pn la punerea integral n funciune a obiectivului, profit care va diminua efortul investiional din anii respectivi. Un calcul corect al termenului de recuperare a capitalului investit ine cont de toate aspectele prezentate. n consecin, termenul de recuperare al capitalului investit se va calcula astfel: I t + P P ' T= Ph 25

Proiect de investitii S.C.Pambac S.A. n care: T - termenul de recuperare; P - diferena dintre profitul proiectat i cel realizat n cadrul perioadei de atingere a parametrilor proiectai; P' - profitul suplimentar realizat n cadrul punerii n funciune a unor capaciti pariale de producie n cadrul duratei de realizare a obiectivului. Revenind la perioada de atingere a parametrilor proiectai, se poate spune c orice prelungire a acesteia atrage dup sine mrirea termenului de recuperare a investiiilor, aa cum rezult i din reprezentarea grafic urmtoare:

Fig.5 Schema detaliat a procesului investiional

Din suprafaa S2 (care ar fi trebuit s fie egal cu suprafaa S1) lipsesc poriunile haurate ceea ce reflect o anumit pierdere de profit datorit neatingerii parametrilor proiectai chiar din momentul punerii n funciune a obiectivului. n aceste condiii, termenul de recuperare (T) se deplaseaz n (TI), astfel nct pe distana (T-TI) va trebui s se obin un profit suplimentar care s permit egalizarea efortului de capital antrenat cu realizarea investiiei respective (echivaleaz cu recuperarea investiiei fcute). Pentru modernizarea, dezvoltarea sau retehnologizarea unor obiective existente termenul de recuperare sintetizeaz corelaia dintre efortul de capital investit i efectul obinut sub forma sporului de profit anual ca urmare a modernizrii, dezvoltrii sau retehnologizrii propuse. n consecin, termenul de recuperare a capitalului investit se va calcula astfel: T= Im Phmi Ph 0

n care: T - termenul de recuperare a capitalului investit n cazul unor modernizri, dezvoltri, retehnologizri de capaciti de producie;

26

Proiect de investitii S.C.Pambac S.A. Im - valoarea capitalului investit pentru modernizarea, dezvoltarea sau retehnologizarea unui obiectiv investit; Phmi - profitul anual obinut n urma modernizrii, dezvoltrii, retehnologizrii obiectivului existent; Pho - profitul anual obinut de obiectivul existent nainte de modernizare, dezvoltare, retehnologizare.. Spre deosebire de cazul de calcul al termenului de recuperare a investiiei pentru realizarea unor obiective noi (n care indicatorul exprim n ci ani se va recupera investiia din profitul anual obinut) n situaia modernizrii, dezvoltrii, retehnologizrii, termenul de recuperare al investiiei reflect n ci ani se va recupera investiia din sporul de profit anual obinut ca urmare a investiiei respective. Sunt frecvente cazurile n care scopul urmrit este ca prin modernizare (eventual nsoit de retehnologizare) s se obin o reducere a costului de producie. n acest caz, efectul obinut ca urmare a investiiei respective l reprezint de fapt tocmai aceast economie la costurile de fabricaie. Indicatorul analizat se va calcula astfel: T= Im C h 0 C hm

n care: Cho - costurile de fabricaie nainte de modernizare, retehnologizare (mai mari); Chm - costurile de fabricaie dup modernizarea, retehnologizarea obiectivului respectiv (mai mici). n situaia calculului termenului de recuperare pentru modernizri, retehnologizri de capaciti de producie, trebuie luate n considerare i o serie de alte elemente, cum ar fi: - pierderea de profit datorat ntreruperii produciei pe durata de realizare a investiiei; - valoarea neamortizat a capitalului fix ce urmeaz a fi dezmembrat; - sumele obinute din valorificarea unor utilaje sau pri componente din acestea etc. Influena elementelor enunate mai sus asupra termenului de recuperare a investiiei ar putea fi surprins prin urmtoarea relaie de calcul: T= I m + A V + Pp Phm Ph 0

n care: T - termenul de recuperare a capitalului investit pentru modernizri, dezvoltri, retehnologizri; Im - valoarea capitalului investit pentru modernizare, dezvoltare sau retehnologizare; A - amortizarea nerecuperat; V - veniturile obinute din valorificarea unor utilaje; 27

Proiect de investitii S.C.Pambac S.A. Pp - pierderea de profit pe timpul realizrii investiiei. Coeficientul de eficien economic a investiiilor. Indicatorul sintetizeaz corelaia dintre profitul anual obinut n urma realizrii investiiei i efortul de capital investit. Pentru obiective noi. n situaia realizrii unor investiii pentru construcia de obiective noi, indicatorul se calculeaz astfel: e= Ph It

n care: e - coeficientul eficienei economice a investiiilor; Ph - profitul anual obinut ca urmare a realizrii investiiei; It - valoarea capitalului antrenat pentru realizarea obiectivului; Ca i n cazul termenului de recuperare, atunci cnd exist posibilitatea punerii n funciune a unor capaciti pariale de producie, efectele suplimentare obinute cu acest prilej trebuie s fie luate n considerare la calculul indicatorului. Pentru modernizri, dezvoltri sau retehnologizri ale unor obiective existente, indicatorul se va calcula astfel: e= Phm Pho Im

n care: e - coeficientul eficienei economice a investiiilor; Phm - Ph0 - este sporul de profit obinut n urma modernizrii, dezvoltrii, retehnologizrii fa de situaia existent; Im - valoarea capitalului investit pentru modernizarea, dezvoltarea, retehnologizarea unui obiectiv. n cazul n care scopul investiiei fcute n modernizri, retehnologizri este reducerea costurilor de producie, indicatorul amintit se poate calcula astfel: e= C h 0 C hm Im

n care: Ch0 - Chm - economiile obinute la costurile de producie dup modernizare, dezvoltare, retehnologizare fa de situaia existent.

28

Proiect de investitii S.C.Pambac S.A.

2.4. EVALUARE FINANCIARA -GENERALITATI


Decizia5 de investire se fundamenteaz pe evaluarea financiar a proiectelor de investiii. Evaluarea financiar a proiectelor de investiii asigur posibilitatea realizrii de comparaii ntre proiectele concurente, i pe baza acestora, a definirii unei ordini de prioritate, absolut necesar n procedura selectrii / alegerii proiectului. Totodat, evaluarea financiar a proiectelor de investiii vizeaz i formularea de aprecieri asupra valorii intrinseci a acestora. Literatura6 de specialitate consider mai importante un numr de patru, din multitudinea existent, metode / criterii financiare de evaluare a rentabilitii proiectelor de investiii: - termenul de recuperare al investiiei (durata n care cheltuielile iniiale cu investiia sunt recuperate din fluxurile pozitive); - valoarea actualizat net (sporul de valoare adus de investiie n viitor, actualizat la momentul prezent); - rata intern de rentabilitate (gradul de rentabilitate asigurat de noul obiectiv de investiii); - indicele de profitabilitate (raportul efecte / eforturi determinate de investiie). Uneori, aplicarea concret a acestor criterii / metode poate conduce la decizii contradictorii, deoarece, proiectele supuse evalurii sunt de multe ori incompatibile sau incomparabile. n practic exist situaii cnd proiectele de investiii se exclud reciproc, condiiile fiind dificile pentru adoptarea deciziei: - atunci cnd investiia iniial a unui proiect este mai mare dect a celorlalte; - atunci cnd realizarea n timp a fluxurilor de numerar aferente proiectelor de investiii este diferit; - atunci cnd durata de via a investiiilor este diferit.

2.5.VENITUL NET ACTUALIZAT (VAN)


Acest indicator se mai numete i valoarea actualizat net total sau cumulat (VAN). VAN constituie un indicator fundamental pentru evaluarea economic i financiar a oricrui proiect de investiii. Indicatorul valoarea actualizata net total VAN, prin coninutul su, caracterizeaz n valoare absolut, aportul de avantaj economic al unui proiect dat de investiii (ctigul, rsplata sau recompensa investitorului pentru capitalul investit n proiectul respectiv) exprimate, sub form de cash-flow n valoare actual, sau ca valoare net actualizat:
5

Msle, R., Nastovici, Luminia. Evaluarea investiiilor, Editura Lux Libris, Braov, 1998. Stan, V. Evaluarea investiiilor, metode i uzane, Editura Teora, Bucureti, 1996

29

Proiect de investitii S.C.Pambac S.A. - definit n raport de cash-flow (CF) - indicatorul VAN realizeaz compararea ntre cash-flow-ul total actualizat (CFta), degajat pe durata de via economic a unui proiect sau variante de proiecte de investiii i efortul investiional total generat de acel proiect, exprimat tot n valoare actualizat (Ita). Momentul de referin pentru calculul valorii actualizate a investiiilor i cash flow-ului este considerat momentul nceperii lucrrilor; deci, VAN este un indicator de eficien a investiiilor care evideniaz surplusul total de cash-flow n raport cu costul de investiii necesar, toate exprimate n valori actualizate. Cnd durata de realizare a proiectului de investiii (d), este scurt, mai mic de un an, dar exploatarea instalaiilor, utilajelor, a capacitilor de producie i servicii ncepe imediat, n acelai an, relaia de calcul este: VAN = I t + CFh
h =1 D

1 (1 + a ) h

Dac durata de execuie este mai mare de un an, d >1 an, VAN = I h
h =1 D D 1 1 1 + CFh . h d (1 + a ) (1 + a ) h =1 (1 + a ) h

Prin semnificaia sa, VAN, determin valoarea economic a unui proiect de investiii, urmrindu-se creterea acestei valori prin optimizarea deciziei de investiii dup criteriul maximizrii VAN (se prefer proiectele care se caracterizeaz prin VAN
maxim

). De asemenea,

sunt acceptate proiectele sau variantele de proiecte caracterizate prin VAN>0. n plan economic i financiar un proiect de investiii cu VAN pozitiv semnific faptul c acel proiect are capacitatea de a rambursa pe perioada duratei de via economic (D) capitalul investit. Cu ct VAN este mai mare, cu att i rentabilitatea investiiei este mai mare. Dac VAN are valoare nul sau negativ, proiectul este inacceptabil, rentabilitatea sa fiind inferioar ratei de actualizare (dac e < a capitalul respectiv ar putea fi reinvestit cu o rentabilitate egal cu rata de actualizare i ar aduce avantaje corespunztoare mai mari minimizarea pierderilor). Literatura de specialitate scoate n eviden urmtoarele puncte slabe ale indicatorului VAN: - VAN nu permite soluionarea problemelor de decizie de investiii pentru proiecte cu durat de via economic diferit.
Pot s apar n practic variante sau proiecte care au un volum de VAN egal, dar D nu este acelai. Dac volumele de investiii sunt identice pe proiecte, au prioritate variantele

30

Proiect de investitii S.C.Pambac S.A.


cu durat de via economic mai scurt, dar care degaj volume anuale mai mari de VAN;

- VAN nu ine seama de mrimea termenului de recuperare T, Ta; - VAN depinde de mrimea ratei de actualizare (a) folosit n calcule necesit atenie deosebit n fundamentarea deciziei de alegere a ratei de actualizare i a componentelor acesteia (costul capitalului, rata inflaiei, rata de risc) etc. Cu toate acestea indicatorul VAN este considerat un bun criteriu de selecie al proiectelor de investiii. Pentru fundamentarea corect a deciziilor el trebuie analizat n corelaie cu ali indicatori cum ar fi: termenul de actualizare, indicele de profitabilitate, rata intern de rentabilitate etc.

2.6.INDICELE DE PROFITABILITATE (Ip)


Caracterizeaz nivelul raportului dintre VAN i fondurile de investiii care stau la baza proiectului i genereaz acel volum de VAN. Indicele de profitabilitate se exprim n procente: Ip = VAN 100[%] I ta

Pentru a exprima acest raport sub form de indice actualizat, Ip se calculeaz cu formula: Ip = CFta VAN = 1+ I ta I ta

La calculul i analiza indicelui de profitabilitate trebuie apelat ori de cte ori proiectele se difereniaz ntre ele prin efortul investiional necesar (Iti), deoarece el ne permite s lum n consideraie amploarea investiiilor, costurile necesare de investiii, ceea ce nu realizeaz VAN. Varianta optim de proiect este aceea care rspunde criteriului: Ip maxim. Indicele de profitabilitate Ip, prin ordonarea proiectelor eficiente, permite elaborarea strategiei cele mai avantajoase de investiii, prin alegerea unui set de proiecte, n concordan cu restriciile bugetelor de capital (n limitele fondurilor disponibile pentru finanarea investiiilor) i prin utilizarea n calitate de criteriu de optimizare a setului de proiecte maxim de VAN pentru ansamblul proiectelor selectate.

2.7.RATA INTERN DE RENTABILITATE A UNUI PROIECT DE INVESTIII (RIR)


Rata intern de rentabilitate (RIR) reprezint acea rat a dobnzii compuse care atunci cnd se folosete ca rat de actualizare (a) pentru calculul valorii actualizate a fluxurilor de cash

31

Proiect de investitii S.C.Pambac S.A. flow i de investiii ale proiectelor face ca suma valorii actualizate a cash flow-ului s fie egal cu suma valorii actualizate a costurilor de investiii i deci, valoarea net actualizat total s fie nul: RIR = a, pentru care VAN(a) = 0
La RIR a unui proiect se ajunge atunci cnd VAN a acelui proiect tinde s devin nul!

Prin urmare, pentru un proiect de investiii dat, RIR reprezint rata limit de actualizare, pentru care se anuleaz realizarea de VAN: VAN(a = RIR) = 0, iar Vta =1 K ta

Reprezentarea grafic, n sistemul de coordonate VAN i rata de actualizare (a) pentru un proiect dat, indic poziia, nivelul i momentul cnd se obine valoarea RIR:

Fig.6 Evoluia VAN n funcie de (a)

La nivelul RIR se ajunge atunci cnd VAN(a) = 0 i deci RIR = a. - pentru a > RIR proiectul de investiii nu este eficient (Ita devine mai mare ca volumul CFta deci VAN va avea valoare negativ VAN < 0); - pentru a < RIR, proiectul de investiii devine acceptabil dup condiia VAN > 0 (VAN este pozitiv). Analitic pentru determinarea RIR se pleac de la egalitatea: Ita=CFta, respectiv de la ecuaia: VAN =I ta+CFta = 0. n vederea determinrii RIR se calculeaz VAN corespunztoare la diferite rate de actualizare, alese ntmpltor. Din aproape n aproape, se poate stabili care este acea rat de

32

Proiect de investitii S.C.Pambac S.A. actualizare care anuleaz VAN (VAN(aj) = 0). n final, pentru determinarea cu exactitate a ratei interne de rentabilitate se folosete relaia: RIR = amin + (a max a min ) VAN + VAN + + VAN

n care: amin i amax reprezint rata mai mic, respectiv rata mai mare de actualizare folosite pentru calculul VAN; diferena admis ntre ele poate s fie de maxim 5 puncte procentuale. SEMNIFICAII ALE RIR Literatura de specialitate pune n eviden diferitele semnificaii ale RIR. Astfel, avem: - RIR are semnificaia i funcia de criteriu fundamental pentru acceptarea proiectelor de investiii i formularea opiunilor. La proiectele de investiii care se caracterizeaz prin VAN apropiate, aproximativ egale, se d prioritate proiectului cu RIR maxim; - RIR exprim avantajul economic ce se obine pe orizontul de timp (d+D) pentru fiecare unitate monetar (U.M.) a costurilor n procesul de realizare i funcionare a capacitilor de producie. Totodat RIR pune n eviden i capacitatea acelui proiect de a produce n excedent, cash-flow, profit, peste cel necesar recuperrii simple a volumului de investiii; - RIR poate fi interpretat ca nivel al dobnzii pe care investitorul o primete la fondurile investite ntr-un proiect; - RIR este un indicator de eficien cu o capacitate de informare mai mare comparativ cu: termenul de recuperare, randamentul economic, dar pentru exprimarea dezirabilitii unui proiect trebuie utilizat n combinaie cu ali indicatori: ca VAN, Ta, Ip, etc. Selectarea unui proiect dup criteriul max RIR presupune c la toate proiectele trebuie avut n vedere analiza pe perioada de via economic de aceeai mrime, altfel RIR nu va ordona n mod corect proiectele. Rata intern de rentabilitate RIR permite compararea diferitelor variante i alternative de investiii, lund n consideraie ealonarea n timp a investiiilor, fluxul monetar i profitul. Ordonarea proiectelor dup RIR i VAN conduce spre rezultate diferite; rezultate apropiate ns de ordonare a proiectelor se obin dup RIR i indicele de profitabilitate. De aceea, n analiza proiectelor vom folosi simultan aceti trei indicatori RIR, VAN i Ip. Cu toate c RIR poate conduce la rezultate incoerente n analiza proiectelor, acest indicator rmne un criteriu semnificativ de selectare. Literatura de specialitate pune la dispoziia celor interesai o analiz comparativ a celor patru criterii de evaluare a rentabilitii proiectelor de investiii mai sus amintite:
Tabel 1.Criterii de evaluare a proiectelor de investiii

33

Proiect de investitii S.C.Pambac S.A. Criteriul / Metoda Condiia de acceptare a proiectului - acceptarea proiectului dac termenul de recuperare este mai mic dect durata de via a investiiei sau dect un standard impus ca termen de recuperare maximal Puncte tari - facil i necostisitor de utilizat - ofer o msur global a riscului proiectului - ofer o msur a lichiditii proiectului - alege proiectul care maximizeaz valoarea firmei - ia n considerare conceptul de valoare n timp a banilor - ia n considerare toate fluxurile de lichiditi pe ntreaga via economic a proiectului - ofer un criteriu obiectiv bazat pe randament pentru acceptare sau refuz - ia n considerare conceptul de valoare n timp a banilor - ia n considerare toate fluxurile de lichiditi pe ntreaga via economic a proiectului - util pentru ghidarea deciziilor n condiii de raionalizare a capitalului - ia n considerare conceptul de valoare n timp a banilor - ia n considerare toate fluxurile de lichiditi pe ntreaga via economic a proiectului Puncte slabe - nu este un criteriu obiectiv de decizie - nu ofer o msur a profitabilitii - nu ia n considerare fluxurile de lichiditi n totalitate

Termenul de recuperare (T)

Valoarea actualizat net (VAN)

- acceptarea proiectului dac are valoarea actualizat net pozitiv

- dificulti n interpretarea semnificaiei calculului VAN

Rata intern de rentabilitate (RIR)

- acceptarea proiectului dac RIR este mai mare sau egal cu costul capitalului (rata de actualizare)

- uneori duce la reguli de decizie contrare celor determinate de valoarea actualizat net

Indicele de profitabilitate (Ip)

- acceptarea proiectului dac Ip este mai mare sau egal cu 1

- uneori duce la reguli de decizie care intr n conflict cu cele determinate de VAN

Dup cum se poate uor constata, nici o metod nu are doar avantaje sau doar dezavantaje. Se pare ns c valoarea actualizat net (VAN) ntrunete mai multe avantaje dect celelalte metode.

34

Proiect de investitii S.C.Pambac S.A.

CAPITOLUL III PROIECT DE INVESTITII S.C.PAMBAC BACAU

3.1.PREZENTAREA S.C.PAMBAC S.A.


Este o companie acum cu tradiie pe piaa de morrit i panificaie fiind una din cele noile fabrici de profil din ar. Producia Societii const n urmtoarele activiti de baz: morrit n vederea obinerii finurilor de gru i porumb, panificaie, producie de pate, producie de pesmet, producie de aluaturi, producie prajituri, producie amelioratori pentru panificatie. Activitatea de producie a societii este structurata astfel:
-

morrit n vederea obinerii finurilor de gru i porumb panificaie producie pesmet producie de aluaturi congelate gama proprie de prjituri amelioratori

S.C.PAMBAC S.A are n portofoliul su o gam larg de produse profesionale destinate productorilor din industria de panificaie, precum i diverse categorii de produse de larg consum retail, comercializate n prezent sub mrcile Grania, Gata, Flavora Produse promovate sub brandul Grania Pe segmentul de produse profesionale (finuri de panificaie, finuri speciale, mlai) Grania comercializeaz o gam variat de finuri. Finurile profesionale snt comercializate n ambalaj de hrtie personalizat, la 50 kg (saci cu vlv), dar pot fi distribuite i n varianta vrac (cisterna), la cererea clientului. n prezent S.C.PAMBAC S.A deine, conform estimrilor companiei, o cot de pia de peste 50% n Bacu i 15% la nivel naional pentru aceast categorie de produse. Printre principalii clieni ai companiei se numra productori importani pe piaa romneasc precum Chipita, Nestle, Standard Nutricia, Bru Union, United Romanian Breweries Bereprod, Crem Line, Best Foods, Tip Top, Royal Brinkers, Primo Prod, Dr. Oetker, Alka, Ulker. Finurile speciale reprezint o categorie aparte de produse. Acestea au un rol esenial n procesul de fabricare al specialitilor de panificaie: croissant, napolitane, foi de plcint, baghete, cozonaci, pateuri, chifle. n vederea respectrii specificaiilor tehnice i parametrilor de calitate necesari pentru obinerea acestor finuri, specialitii PAMBAC acorda o atenie

35

Proiect de investitii S.C.Pambac S.A. deosebit fiecrei etape a procesului tehnologic, din momentul recepionarii materiei prime i pn la obinerea produsului final: selectarea graului de cea mai bun calitate se face cu strictee, procesul de mcinare este supravegheat n permanent i se realizeaz teste ale produsului n diferite stadii ale procesului de producie. Din punct de vedere al poziionrii pe pia, produsul faina se caracterizeaz prin:
-

ocuparea poziiei de lider n Bacu cu o cot de pia de 35% ocuparea locului trei pe piaa cu o cot de 12% la nivel naional produse de calitate distribuie la nivelul ntregii ri

poziionarea n funcie de pre este foarte apropiat de cea a competitorilor Dobrogea, Bneasa,Titan. Obiectivele Pambac n ceea ce privete produsele profesionale sunt: -

meninerea poziiei de lider i a reputaiei companiei creterea cotei de pia ndeplinirea volumului de vnzri previzionat asigurarea profitabilitii penetrarea de noi canale asigurarea calitii produselor asigurarea expansiunii geografice optimizarea din punct de vedere al zonelor de acoperire n pia dezvoltarea bazei de clieni

Din luna decembrie 2010 toate produsele din gama spaghete/paste snt comercializate sub brand-ul Pambac. Producia pentru aceast categorie de produse a fost externalizata ncepnd cu august 2008, realizndu-se n colaborare cu productorul Bneasa. Produse promovate sub brandul Pambac Introducerea pe piaa n cursul anului 2008 a unui produs nou de brutrie fresh , sub denumirea de Paine PAMBAC 500g , obinut cu ajutorul unor echipamente noi achiziionate n cursul anului 2008 , care confer mai mult prospeime i un gust aparte . Fiind un produs nou, acesta a nregistrat o cretere rapid a vnzrilor i a crescut cota de pia pentru gama produselor de brutrie proaspete , ceea ce a condus la decizia unei noi investiii , cu o capacitate mai mare pentru producerea de pine pe cuptoare pe vatr . Aceasta investiie este de aproximativ 1.200.000 EUR i se va finaliza n anul 2010 , cu o capacitate de 20 tone/24 ore. Obiectivele productorului Pambac pentru produsele proaspete se prezint astfel:

36

Proiect de investitii S.C.Pambac S.A.


-

meninerea poziiei de lider i a reputaiei companiei creterea cotei de pia ndeplinirea indicatorilor de vnzri asigurarea profitabilitii asigurarea standardelor de calitate pentru produsele comercializate optimizarea ariei de desfacere

Pambac comercializeaz pe pia i anumite sub-produse (ex: tarate, mlai furajer, fain de porumb). Aceste produse, rezultate din procesul de mcinare al cerealelor, sevesc ca materie de baz n diferite industrii: n zootehnie, n fabricarea nutreurilor combinate, n industria de alcool. Distribuia produselor n cazul produselor de panificaie snt utilizate, preponderent, canale de distribuie directe. Distribuia direct presupune transportul mrfurilor de la punctul de producie la punctul de desfacere, pe o lungime a canalului de distribuie ct mai scurt. Astfel, n cazul produselor de panificaie proaspete: - 65 % din produse snt distribuite direct, prin propria reea de magazine; - 35% din produsele proaspete snt distribuite cu intermediari (magazine). Procentul produselor distribuite direct este destul de mare din cauza existenei micilor brutarii i patiserii care au ca punct de desfacere chiar locul de producie.

3.2.ANALIZA DIAGNOSTICULUI 3.2.1.Diagnosticul juridic


S.C.PAMBAC S.A are ca obiect de activitate morrit i panificaie, fiind una dintre cele mai vechi fabrici din ar. De-a lungul anilor societatea a diversificat gama de produse oferind astzi clienilor si preparate sntoase i gustoase precum: pine proaspt, paste finoase, toast, cereale, cozonaci, produse congelate. Societatea S.C.PAMBAC S.A are sediul n Adres: Calea Moineti 14, 600281, Bacu, Romnia Telefon/Fax: +40 234 517400/ +40 234 513 096 Email: office@pambac.ro Date i cifre Denumire: SC PAMBAC SA Sediul social: Bacu, Calea Moineti nr 14, 600281 Forma juridic: societate pe aciuni 37

Proiect de investitii S.C.Pambac S.A. Nr. Registrul Comerului: J04/70/1991 CIF: RO950264 Capital: capital romnesc 100% privat Capital social: 23.606.060 RON - vrsat integral Personal: 605 persoane Domeniu de activitate: Fabricarea i comercializarea produselor de morrit i panificaie, a produselor de patiserie i zaharoase, a pastelor finoase, precum i prestarea de servicii, operaiuni de import-export n activitatea proprie Produse: peste 180 de produse din categoriile:

fain de gru de toate tipurile destinat consumului casnic i industrial; paste finoase lungi i scurte din gru moale i gru dur; mlai extra destinat industriei berii, produselor expandate i consumului casnic; produse de panificaie - specialiti de pine feliat, cozonac, griine, covrigi, produse de patiserie, etc

amelioratori compleci pentru panificaie, fabricai dup brevete de invenie proprii.

Premii:

13 ani de locul I, n Topul Judeean al firmelor din Bacu; 5 ani de prezen n topul naional al firmelor, n primii zece clasai; 4 ani de prezen n topul naional al CNIPMMR, pe primele 3 locuri; 2005 - locul 1 n Topul Naional al Firmelor Private, n clasamentul pe domenii.

5 ani de medalii internaionale obinute n Italia, Spania, Frana i Danemarca. 2007 - Bronze Effie pentru Grania 000 pentru cozonac

Tabel2. Indicatori cifra de afaceri pentru S.C.PAMBAC S.A. Indicatori Cifr de afaceri (mil RON) Investiii (mil RON) Personal 2007 162 4.1 800 2008 195.4 2.5 708 2009 172.4 0.58 669 2010 181.9 0.9 652 2011 195.9 1.9 605

Dup trei decenii de activitate, Pambac a devenit lider de pia n domeniul morritului i panificaiei, transformndu-se ntr-un brand autohton de renume, asimilat obiceiurilor de consum ale romanilor. 38

Proiect de investitii S.C.Pambac S.A. Societatea respecta toate prevederile codului muncii, toi angajaii avnd carte de munc i lucrnd 8 ore/zi. De asemenea, societatea i desfoar activitatea n conformitate i cu normele codului fiscal, pltindu-i toate datoriile fa de bugetul statului. n ceea ce privete dreptul mediului, societatea nu figureaz pe lista celor care s-au confruntat cu astfel de probleme, neavnd vreun litigiu privind nclcarea normelor de protecie a mediului. ANALIZA SWOT Puncte tari: - avnd ca acionar principal grupul LLI Euromills (Leipnik-Lundenburger nvet AG), S.C.PAMBAC S.A a puput s-i mbunteasc politica de marketing, urmnd un proces de rebranding - profesionalism i capacitate de dezvoltare - fiind o societate pe aciuni, pierderea anual (dac exist) este suportat de mai multe persoane (fizice sau juridice) Puncte slabe: - n cazul unei crize de lichidai care afecteaz ntregul concern LLI Euromills , S.C.PAMBAC S.A v fi puternic afectat deoarece pachetul majoritar de aciuni este deinut de acest concern Oportuniti: - fiind o societate pe aciuni, pe timpul crizei, n cazul n care societatea are nevoie de surse de finanare pentru investiii, poate emite noi aciuni pentru a se mprumuta mai uor dect prin intermediul creditului bancar - identificarea publicului inta i informarea acestuia prin intermediul campaniilor publicitare cu privire la noile produse comercializate pe pia. Ameninri: - pentru desfurarea activitii la standardele impuse de UE snt implicate destul de mari, ceea ce diminueaz ctigurile acionarilor costuri

3.2.2.Diagnosticul comercial
Compania i-a extins activitatea de distribuie n direcia comerului cu amnuntul, tocmai n ideea dezvoltrii reelei de retail cu scopul comercializrii produselor Pambac. Grupul LLI Euromills a decis o abordare diferit a magazinelor de pine i produse de panificaie. n urma unui studiu de pia realizat n Bacu, s-a nceput o campanie de rebranding, prin care s-a urmrit transformarea magazinelor sub o nou identitate, Family. Noua imagine a lanului de magazine a fost legat de activitatea specific a grupului, cea de morrit i 39

Proiect de investitii S.C.Pambac S.A. panificaie, prin sloganul Pine i mai mult. Acestea se doreau a fi magazine de proximitate, care ofer a paleta variat de produse de panificaie i produse lactate, cu alte cuvinte locul ideal pentru cumprturile zilnice ale familiei. Magazinele Pambac snt vizitate zilnic de aproximativ 30.000 de consumatori. La nivel de concept de retail, Pambac reprezint singurul lan de magazine cu o gam specific de produse de moratrit i panificaie, fr concureni direci. Compania intenioneaz s extind linia de produse cu aluaturi de patiserie congelat i s introduc cuptoare n magazine. Analiza concurenei Potrivit datelor furnizate de MEMRB7, piaa bunurilor de larg consum a cunoscut, n termeni de volum al vnzrilor, o cretere de 23,3% n anul 2011 comparativ cu anul 2010. Trendul cresctor a fost datorat n principal produselor alimentare cu o cretere de 24,3%, n timp ce produsele nealimentare au crescut cu 19,5%. Conform studiului realizat de MEMRB, LLI Euromills deine, din punct de vedere al valorii vnzrilor, o cot de pia de 42,565% pe segmentul de produse pine feliat, fiind n acest moment lider de pia. Conform studiului realizat de Interbiz Group8 privitor la piaa produselor de panificaie, competitorii din acest domeniu pot fi ealonai n funcie de cifr de afaceri i de numrul de angajai. n funcie de cifr de afaceri, competitorii se mpart astfel: primele 10 de firme dein 24,2% din piaa intern; primele 20 de firme dein 35,6% din piaa intern; primele 40 de firme dein 49,7% din piaa intern; primele 80 de firme dein 61,2% din piaa intern. Baza luat n calcul are 2.646 de firme productoare de morrit i panificaie. n funcie de numrul de angajai, firmele din domeniul panificaiei se mpart, potrivit aceluiai studiu realizat de Interbiz Group, astfel: 19 firme (0,7%) au 500 angajai i peste, concentreaz 23,8 % din personalul angajat n industriile de morrit i panificaie; 12 firme (0,5%) au ntre 250 i 499 angajai, concentreaz 7,5% din personalul angajat; 66 firme (2,5%) au ntre 100 i 249 angajai, concentreaz 16,6% din personalul angajat; 124 firme (4,7%) au ntre 50 i 99 angajai,concentreaz 12,9% din personalul angajat; 993 firme (37,5%) au ntre 10 i 49 angajai, concentreaz 31,1% din personalul angajat; 1.432 firme (54,1%) au sub 10 angajai, concentreaz 8,1% din personalul angajat.
7 MEMRB este o companie de cercetare de piata a produselor de larg consum ale carei activitati isi au originea la inceputulanilor 70. In anul 1995 prin alianta cu compania Information Resources Inc. a rezultat actuala companie MEMRB IRI. 8 Interbiz Group este prima firma romneasca de consultanta strategica specializata in analize economice sectoriale pentru diferite domenii de activitate, prezenta pe piata din Romnia din anul 2000. (website: www.interbizgroup.ro)

40

Proiect de investitii S.C.Pambac S.A. Studiul reliefeaz de asemenea faptul c cele mai puternice firme la nivel naional, cu activitate preponderenta fabricarea produselor de panificaie, snt: Vel Pitar (n cretere, datorit achiziiilor, logisticii i managementului), S.C.PambacS.A.(n cretere, datorit investiiilor, logisticii Tabel.3 Top 5 grupuri de morrit i panificaie Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Companie Dobrogea Vel Pitar Boromir Titan Pambac Total 2007 49,1 30,7 30,4 35,1 17,3 162,6 2008 49,6 36,2 41,0 37,9 20,1 184,8 2009 40,2 40,2 40,5 31,8 18,6 171,3 2010 54,5 57,8 59,5 40,3 22,5 234,6 Mil. euro 2011 75,0 73,4 74,0 50,0 35,0 307,4

Surs: Ministerul Finanelor Publice Pe segmentul produselor profesionale principalii competitori ai Pambac s.a. sunt Dobrogea, Boromir, Pambac, Bneasa, Grup Prod Pan, Vital i Hayel. Conform datelor deinute de companie privitoare la competitori, Dobrogea beneficiaz de o mare flexibilitate n ceea ce privete cerinele pieei, a dat dovad de instabilitate n ceea ce privete calitatea produselor, practic preuri similare la nivelul ntregii ri. Moara Gliga, localizat n Piatra Neamt, este cel mai important competitor, avnd o bun acoperire naional, produsele acestuia fiind de o calitate constant bun. Pambac, unul dintre cei mai mari productori din zona Moldovei, practic o politic de preuri imprevizibil, remarcanduse prin instabilitate n ceea ce privete calitatea produselor. Pentru produsul pine, principalul competitior al societii S.c. Pambac S.A l constituie productorul Vel Pitar aflat pe locul secund cu o cot de pia de 42,440% n ceea ce privete valoarea vnzrilor pe segmentul de produse pine feliat. Prin cota de pia deinut, restul productorilor nu constituie pentru moment o ameninare pentru Pambac S.A. Pe segmentul produsului pine proaspt grupul este lider de pia la nivelul oraului Bacu, cu o cot de pia de 22%. Prin comercializarea acestor produse grupul deine pe piaa o cot de 66%. Grupul deine n prezent, pentru vnzare acestor produse, un numr de 30 de magazine, zilnic peste 30.000 clieni trecnd pragul acestor puncte de desfacere. Segmentul produselor proaspete (pine, pateuri, specialiti de panificaie) se caracterizeaz prin urmtoarele caracteristici: - principalii competitori practic preuri de vnzare sczute, fcnd astfel c preurile medii s cunoasc un trend descendent - practicarea de reduceri importante n principal c urmare a cantitilor mari de gru existente pe pia, punndu-se astfel presiune pe produsele cu preuri ridicate 41

Proiect de investitii S.C.Pambac S.A. - creterea competiiei din punct de vedere geografic prin achiziii n diferite zone ale Bacu Tabel.4 Mrimea pieei produselor proaspete la nivelul oraului Bacu An 2007 Mrimea pieei (tone) 88.076 Titan 22% Vel Pitar 20% Brutarii turceti 14% Lujerului 13% Ali competitori 31% Total 100% Surs: Estimrile companiei Pambac S.A. 2008 87.500 20% 18% 15% 13% 34% 100% 2009 84.000 22% 17% 14% 13% 34% 100%

Din punct de vedere al competiiei pe piaa produselor proaspete, productorul Vel Pitar este cel mai important competitor, cu o mare adaptabilitate la cerinele pieei, cu cea mai mare expansiune geografic i care practic o politic de preuri pe baz de discount. O importan deosebit pe piaa produselor proaspete o are i productorul Lujerul, localizat n Sibiu, dar care beneficiaz de o bun acoperire la nivelul ntregii ri. Lujerul a dat dovad de constant n ceea ce privete calitatea produselor comercializate, practicnd o politic de preuri predictibila, de cele mai multe ori la cel mai sczut nivel de pe pia. n ceea ce privete brutriile turceti, acestea sunt active n principal n zona capitalei, comercializnd produse de o calitate mulumitoare la preuri foarte sczute. Tabel.5 Cotele de pia deinute de principalii productori pentru produsul faina Total Romnia Volum iunie-iulie (kg) Total pia 3.219.504 Total productori 100,0% Total Titan 10,5% Total Dobrogea 25,8% Total Bneasa 22,0% Total Pambac 8,6% Total Boromir 7,8% Total Hajdu Sagi 5,6% Total Unicom Pack 3,6% Total ali 3,3% productori Total Private Label 1,7% Total Agrograin 1,6% Total Monte Banto 1,5% (Prodpan) Total Vel Pitar 1,0% Total Pan Group 0,9% Total Naturavit 0,6% Trade vnzri Valoare vnzri iunie- Pre 2009 iulie 2009(RON) 6.303.488 100,0% 10,4% 27,4% 23,3% 9,2% 7,9% 4,7% 3,9% 2,9% 1,3% 1,9% 1,5% 0,9% 0,8% 0,5% (RON) 1,96 1,96 1,94 2,08 2,07 2,09 1,98 1,65 2,12 1,70 1,55 2,30 1,96 1,86 1,88 1,49 mediu/kg

42

Proiect de investitii S.C.Pambac S.A. Total Prodpan Zalu 0,6% Total Panimon 0,4% Total Interagro 0,1% Surs: MEMRB 0,6% 0,3% 0,1% 1,76 1,66 1,57

Din datele prezentate n tabelul de mai sus, se observ c majoritatea productorilor dein o cot de pia din punct de vedere al valorii vnzrilor superioar celei deinute prin prisma volumului vnzrilor, fapt datorat n principal practicrii unor preuri de vnzare peste media preurilor din pia. n ceea ce privete productorii Dobrogea i Bneasa, clasarea acestora pe primele dou poziii din punct de vedere al cotelor de pia deinute se datoreaz n principal comercializrii produselor prin intermediul unor puncte de desfacere specializate, politica de preuri practicat neavnd nici o influen. Nu trebuie de asemenea neglijat faptul c cei doi productori distribuie o gam variat de produse alimentare, ceea ce le confer o baz solid n ceea ce privete asigurarea unei distribuii eficiente i diversificate. Pe segmentul pastelor, liderul pieei este S.C. Morrit Panificaie Bneasa S.A. cu o cot de pia n volum de 28%. Bneasa, mpreun cu Pambac, care se situeaz pe locul secund, dein mpreun aproape 50% din cota de pia n volum pentru pastele finoase ambalate. n prezent, din punct de vedere al cotelor de pia deinute de competitori, respectiv al preului mediu, piaa pastelor finoase din Romnia se prezint astfel: Tabel.6 Piaa pastelor finoase din Romnia din punct de vedere al cotelor de pia deinute de competitori9 Romnia Octombrienoiembrie 2008 Bneasa 24,4% Pambac 18,1% Pangram 11,4% European Food 6,7% Arnos 7,7% Pan Group 2,6% Propast 3,1% Titan - Paste Lungi 5,0% Baneasa- Paste Lungi 24,8% Pambac - Paste Lungi 35,5% Pangram - Paste Lungi 6,5% European Food - Paste 10,6% Lungi Pan Group-Paste Lungi 8,8% Propast- Paste Lungi 5,4%
9

Decembrie-ianuarie 2009 24,5% 17,2% 11,8% 6,2% 7,8% 2,6% 2,8% 5,5% 24,6% 35,5% 6,0% 9,3% 9,3% 5,2%

Februarie-martie 2009 24,9% 17,7% 11,8% 5,8% 7,1% 2,4% 2,8% 4,2% 25,5% 35,4% 6,5% 9,6% 8,2% 5,2%

Surs: MEMRB

43

Proiect de investitii S.C.Pambac S.A. Titan - Paste Scurte Bneasa - Paste Scurte Pambac - Paste Scurte Pangram - Paste Scurte European Food Paste Scurte Arnos- Paste Scurte Pan Group - Paste Scurte Propast- Paste Scurte Titan - PasteCuiburi Bneasa - Paste Cuiburi Propast -Paste Cuiburi Paste Tradiionale Pangram - Paste Tradiionale Surs: MEMRB panificaie Puncte ri: Apartenena la un grup puternic din industria alimentar; Poziionarea foarte bun pe piaa n special la nivel local; Derularea unor programe investiionale de modernizare; Creterea i diversificarea gamei de produse de panificaie n ultimii ani. Marje de profitabilitate relativ-reduse; Cheltuielile cu dobnzile influeneaz n mod semnificativ rezultatul net al companiei; 4,1% 25,5% 18,2% 11,8% 7,9% 10,7% 0,4% 2,9% 7,4% 40,8% 1,5% 11,6% 33,3% 4,3% 25,7% 16,2% 12,3% 7,8% 11,0% 0,2% 2,6% 9,0% 42,1% 1,6% 12,0% 35,4% 3,5% 26,6% 17,2% 12,7% 6,8% 9,6% 0,3% 2,4% 8,0% 40,0% 1,7% 11,9% 33,9%

Analiza SWOT pentru competitorii existeni pe piaa produselor de morrit i

Puncte slabe:

Oportuniti: costuri salariale sczute fora de munc nalt calificat tehnologii avansate schimbri n comportamentul de consum al consumatorilor, cu accent pe produse naturale Ameninri: Tendina descendent a consumului de pine la nivel naional; Deprecierea monedei naionale ar putea aduce scumpiri ale materiei prime folosite. Creterea presiunilor salariale n ultimii ani.

Analiza clienilor S.C. Pambac S.A,

44

Proiect de investitii S.C.Pambac S.A.

n ceea ce privete clienii, reprezentanii S.C. Pambac S.A. au perfectat contracte de colaborare cu numeroi clieni care acoper o gam variat de domenii de activitate, fapt de natur s denote sfera larg de acoperire n rndul clienilor. Data find baza stufoas de clieni cu care colaboreaz Pambac S., n cele ce urmeaz vom enumera doar civa dintre acetia: MEGA IMAGE CARREFOUR CORA PROFI BRU UNION DON PAN CEREAL SRL UTILTEX INTERNAIONAL SRL SUPERROM 2001 SRL COM NICO-IMPEX SRL CRISTAL PRODUCTION SRL DONNA COMP-IMPEX 2001 SRL MAGIROM IMPEX SRL OMI MARKETING SRL QUANT MUZICA SRL GEO CEREAL COM SRL NESTLE BUCUR S BEST FOODS PRODUCTIONS SRL STAR FOODS INTERAGRO S BILLA ROMNIA SRL MEDIA ON S SELGROS CASH & CARRY SRL PHILIP MORIS ROMNIA SRL Distribuitori i comerciani cu ridicat i cu amnuntul Analiza furnizorilor S.C. Pambac S.A n ceea ce privete furnizorii, S.C. Pambac S.A are de asemenea perfectate numeroase contracte, de natur s denote att independenta productorului fa de furnizori, ct i capacitatea acestuia de a studia pia i de a selecta furnizorii de renume pentru fiecare din 45

Proiect de investitii S.C.Pambac S.A. produsele i serviciile solicitate ca urmare a dorinei de desfurare n bune condiii a activitilor zilnice. Dintre furnizorii S.C. Pambac S.A amintim: MEGA IMAGE S AUTOBILAL SRL MOBIFON S INTERAMERICAN S DHL INTERNAIONAL ROMANIAN SRL ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL TNT ROMNIA SRL METRO CASH&CARRY DISTRIGAZ SUD S BILLA ROMNIA SRL ROMSERVICE TELECOMUNICAII RENTROP&STRATON PRAKTIKER ROMNIA SRL TOP SERVICES BUSINESS DEVELOPMENT TEAM MOBEXPERT PIPERA M.J. MAILLIS ROMNIA S SIEMENS Atenta selecie a furnizorilor a condus la atingerea unor standarde de performan nalte,satisfacia clienilor fiind unul din obiectivele majore vizate n permanen de conducerea S.C. Pambac S.A

3.2.3.Diagnosticul resurselor umane


Consiliul de Supraveghere este format din 3 membri i anume: 1. Preedinte director general-Alin Giurea 2. Vicepreedinte: Liliana Savin Directoratul Societii este format din 3 membri i anume: n ceea ce privete fora de vnzri, Pambac are un nou Director Naional de Vnzri, Sorin Cozma, un nou Director Vnzri Panificaie, Adina Cercelaru, si un nou Director De

46

Proiect de investitii S.C.Pambac S.A. Magazine, Lidia Betoae, Toate Cele Trei Poziii Fiind Ocupate De Persoane Recrutate Din Afar Companiei. La 30 Iunie 2011, societatea avea angajate aproximativ 828 persoane. Evoluia personalului fa de perioadele precedente este dup cum urmeaz: Tabel.7 Evoluia personalului Anul Numr 2008 de 779 2009 803 2010 811 30.06.2011 828

personal Surs: Situaiile firmei Pambac S

Tabel.8 Fluctuaia personalului: Fluctuaia personalu lui Intrri Ieiri ri 500 125 2008 Muncito TES A 128 22 ri 328 205 2009 Muncito TES A 43 15 ri 154 128 2010 Muncito TES A 20 22 30.06.2011 Muncitori 127 120 TES A 15 24

Surs: Situaiile firmei Pambac S Structura personalului din punct de vedere al participrii directe sau indirecte la activitile operaionale: Tabel.9 Structura personalului Personal Numr 2008 Total personal 779 Total personal 145 TESA Conducere efi compartimente funcionale Rest personal 115 TESA Total personal 634 16 100 680 17 108 672 17 114 683 17 12 18

2009 803 123 11 18

2010 811 139 15 16

30.06.2011 828 145 15 16

productiv ef compartiment

47

Proiect de investitii S.C.Pambac S.A. producie Maitri Muncitori permaneni 10 628 628 12 651 651 14 646 646 14 657 657

Surs: Situaiile firmei Pambac SA La 30 Iunie 2011 personalul productiv reprezint 82% din numrul total de salariai. Tabel.10 Structura salariailor din punct de vedere al vechimii Vechime Nr. salariai Surs: Situaiile firmei Pambac SA Toi angajaii societii snt membrii ai planului de pensii al statului romn. Societatea nu opereaz nici un alt plan de pensii sau de beneficii dup pensionare i, deci, nu are nici un fel de alte obligaii referitoare la pensii. Societatea nu este obligat s ofere beneficii suplimentare angajailor dup pensionare. Analiza SWOT Puncte tari : - existena unui personal specializat - Directorul General este recunoscut pentru capacitatea sa de negociere a afacerilor, avnd desigur o pregtire profesional corespunztoare domeniului de activitatea n care acioneaz firma. - Directorul General are capacitatea de a motiva membrii echipei cu care acesta colaboreaz. - ncearc s in pasul cu noile fluxuri tehnologice, asigurnd angajailor condiii ct mai bune de lucru(echipamente noi, utilaje, aparatura etc.). Puncte slabe : -costurile de producie relativ mari Oportuniti : -relaxarea politicii de creditare din partea bncilor. Ameninri : -aparitia pe pia a unor juctori noi; Pn la 3 4-5 ani ani 739 29 6-10 ani 15 10-15 ani 25 15-20 ani 12 Peste ani 8 20 Total 828

48

Proiect de investitii S.C.Pambac S.A.

3.2.4.Diagnosticul tehnic
Activitatea de baz a firmei Pambac SA este producerea de produse de panificaie, activitate care se desfoar n complexul industrial de pe Calea Moineti Bacu Complexul industrial din Bacu - suprafaa desfurat a punctului de lucru: 100.000 mp - suprafaa cldiri: 35.000 mp - volumul cldirilor: 300.000 mc - suprafaa depozitare: 10.000 mp - capacitate de nsilozare: 35.000 tone, n timp ce la nivel de ar capacitatea total de nsilozare este de 120.000 tone - capacitate de manevrare a cerealelor de 100 tone/or (cu trenul su autotrailer) - 3 mori cu o capacitate total de procesare de 650 tone/zi, respectiv de 230.000 tone/an - capacitate de procesare a graului, graului arnut i porumbului - capacitate de nmagazinare de 4.000 tone pentru produse finite pe baz de fain 73 - linie de producie cereale pentru mic dejun. Capacitatea de producie este de 10 tone/zi. - linie de ambalat fain cu o capacitate de 100 tone/zi - instalaie mecanizat de fabricat pungi de mpachetat cu o capacitate de 500 pungi/minut - 6 linii automate de producie a pinii - capacitate de producie a pinii i a produselor de tip fresh : peste 200 tone/zi - capacitate de producie a pesmetului : 10 tone/zi - 4 capaciti de producie a pastelor - capacitate de producie a pastelor: 40 tone/zi

3.2.5.Diagnosticul de mediu
n vederea respectrii prevederilor privind gestionarea ambalajelor i a deeurilor de ambalaje emise de Guvernul Romniei, SC Pambac SA a perfectat n data de 30 septembrie 2008 contractul nr. 205976 cu SC ECO-ROM AMBALAJE SA, contract al crui obiect de activitate l reprezint transferarea responsabilitilor privind ndeplinirea obligaiilor de valorificare a deeurilor de ambalaje, respectiv a obligaiei de raportare a informaiilor privind gestionarea ambalajelor i deeurilor de ambalaje. n acest fel SC Pambac S respecta prevederile privind valorificarea i respectiv reciclarea deeurilor de ambalaje prin mijloace proprii sau prin predare ctre operatorii economici autorizai.Societatea nu desfoar activiti care ridic probleme deosebite de mediu cum ar fi lucrul cu substane toxice, radioactive sau interzise. 49

Proiect de investitii S.C.Pambac S.A. Totui, n urma desfurrii activitii zilnice,societatea poate produce deeuri obinuite, n aceast situaie urmnd a se perfecta contracte cu furnizorii specializai n colectarea deeurilor de la punctele de lucru i de la facilitile de producie.

3.2.6.Diagnosticul financiar

Tabel.11 Bilanul contabil prescurtat pe anii 2010 i 2011 Active Active imobilizate -imobilizari corporale -imobilizari necorporale -imobilizari financiare Active circulante -stocuri -creante -inv.pe 2010 2011 200.332.461 223.150.10 202.401 2 840.300 Pasive Pasive permanente -capitaluri proprii -provizioane -datorii 2010 158.113.328 157.601.008 270.045 2011 139.739.219 139.469.174 270.045 0 176.439.972 176.437.935 2.307

200.115.215 222.294.95 14.845 73.697.118 31.970.082 37.895.158 termen 0 7 14.845 92.193.867 49.989.474 38.092.582 0 92.193.867

pe 242.275 117.766.451

termen lung Pasive

circulante -datorii pe 116.322.408 termen scurt -venituri n 1.444.043 avans

scurt -casa i conturi la 73.697.118 bnci Ch. n avans Total Active

1.850.199 835.492 275.879.778 316.179.46 1

Total Pasive

275.879.778

316.179.461

Surs: Bilanurile contabile pe anii 2010 i 2011 Situaia net - spre deosebire de capitalurile proprii, noiunea de situaie net este mai restrictiva, excluznd reglementate ). Aceasta exprima valoarea contabil a drepturilor pe care le poseda proprietarii asupra ntreprinderii, fiind averea proprietarilor i trebuind s fie suficient pentru a asigura funcionarea i independenta financiar a ntreprinderii. 50 din categoria acestora subveniile pentru investiii i provizioanele reglementate ( Situaia Net = Capitaluri proprii - Subvenii pentru investiii Provizioane

Proiect de investitii S.C.Pambac S.A. O situaie net negativ reflecta o stare de prefaliment, fiind consecina ncheierii cu pierderi a exerciiilor anterioare, pierderi care au epuizat integral capitalurile proprii. Partea neacoperit rmne exclusiv n sarcina creditorilor, acesta fiind riscul de insolvabilitate al ntreprinderii. Situaia net = Activ total - Datorii totale SN2010 = 275 879 778 242 275 116 322 408 1 850 199 = 157 464 896 SN2011 = 316 179 461 835 492 0 176 437 935 = 138 906 034 Fondul de rulment - fondul de rulment reprezint cel mai important indicator al echilibrului financiar lichiditate-exigibilitate; fondul de rulment este rezultatul arbitrajului ntre finanarea pe termen lung i cea pe termen scurt. Fondul de rulment = Surse durabile alocri permanente = CPR + DAT IMOnete FR2010 = 157 602 008 + 242 275 200 332 461 + 270 045 (provizioane) = = 42 219 133 FR2011 = 139 469 174 + 270 045 + 0 223 150 102 = 83 410 883 Un Fond de Rulment negativ constituie un semnal de alarm pentru ntreprindere, care va fi lipsit de capitaluri permanente suficiente s-i asigure finanarea imobilizrilor (Capitaluri permanente < Imobilizri nete), sau c are active circulante inferioare datoriilor scadente pe termen scurt, pe care nu le va putea achita (Activ circulant net < Datorii sub 1 an). Aceast situaie se ntlnete mai frecvent n sectorul de distribuie, unde viteza de rotaie a stocurilor este foarte rapid (sub o lun) i unde exist credite-furnizori nsemnate. Fondul de rulment propriu - pune n eviden influena structurii de finanare asupra constituirii sale, adic msura n care echilibrul financiar se asigur prin capitalurile proprii, ceea ce reflect gradul de autonomie financiar. Fondul de rulment propriu = CPR IMOnete FRP2010 = 157 601 008 200 332 461 = 42 731 453 FRP2011 = 139 469 174 223 150 102 = 83 680 928 Fondul de Rulment propriu este negativ, ceea ce confirm c ntreprinderea nu dispune de o autonomie financiar care s i permit finanarea imobilizrilor nete din capitalurile proprii.

51

Proiect de investitii S.C.Pambac S.A. Fondul de rulment strin - reflect gradul de ndatorare pe termen lung pentru a finana nevoi pe termen scurt. Fondul de rulment strin = FR FRP FRS2010 = 42 219 133 + 42 731 453 = 512 320 FRS2011 = 83 410 883 + 83 680 928 = 270 045 Fondul de Rulment strin este pozitiv i n scdere, ceea ce arata ca nevoile pe termen scurt nu pot fi finanate prin ndatorare pe termen lung. Nevoia de fond de rulment - reflect echilibrul curent al ntreprinderii, este mai fluctuant, mai instabil dect fondul de rulment i depinde de cifr de afaceri, durata de rotaie a stocurilor, decalajul dintre termenul de recuperare a creanelor i termenul de plat a furnizorilor. Nevoia de fond de rulment = Alocri temporare Surse temporare = STOCURI + CREANE DATexpl NFR2010 = 31 970 082 + 37 895 158 24 276 695 = 45 588 543 NFR2011 = 49 989 474 + 38 092 582 22 468 495 = 65 613 561 Nevoia de fond de rulment pozitiv semnific un surplus de nevoi temporare, n raport cu resursele temporare posibile de mobilizat. Situaia n care nevoia de fond de rulment este pozitiv, poate fi considerat normal, numai dac este rezultatul unei politici de investiii privind creterea nevoii de finanare a ciclului de exploatare. n caz contrar, nevoia de fond de rulment poate evidenia un decalaj nefavorabil ntre lichiditatea stocurilor i creanelor, pe de o parte, i exigibilitatea datoriilor de exploatare, pe de alt parte, respectiv ncetinirea ncasrilor i urgentarea plilor. Trezoreria net Trezoreria net = FR NFR = Active de trezorerie Pasive de trezorerie TN2010 = 42 219 133 45 588 543 = 87 807 676 TN2011 = 3 831 878 92 045 713 = 88 213 835 TN2011 = 83 410 883 65 613 561 = 149 024 444 TN2011 = 4 111 811 153 969 440 = 149 857 629 Trezoreria net negativ (F < NFR) semnific un dezechilibru financiar, la ncheierea exerciiului contabil, un deficit monetar acoperit prin angajarea de noi credite pe termen scurt. Aceast situaie evideniaz dependenta ntreprinderii de resursele financiare externe. n acest caz, se urmrete

52

Proiect de investitii S.C.Pambac S.A. obinerea celui mai mic cost de procurare al noilor credite, prin negocierea mai multor surse de astfel de capital (credite de trezorerie, credite de scont, etc.). Situaia de dependena, sau de tensiune asupra trezoreriei, n care lichiditile sau cvasilichiditatile snt insuficiente pentru rambursarea creditelor pe termen scurt, limiteaz autonomia financiar pe termen scurt. Chiar dac trezoreria net negativ evideniaz o anumit dependenta financiar, aceasta nu trebuie s fie interpretat implicit ca o stare de insolvabilitate. Pot exista ntreprinderi, cu o astfel de situaie, care s supravieuiasc i s prospere, dac partenerii lor financiari accepta meninerea resurselor de trezorerie ncredinate acestora pentru acoperirea pasivului exigibil. Cash flow-ul Cash flow-ul = TN = Atz Ptz = FR NFR CF = 149 024 444 + 87 807 676 = 61 216 768 = 279 933 61 923 727 = 61 643 379 = 41 191 750 20 025 018 = 61 216 768 Deoarece fluxul monetar net al exerciiului(cash-flow-ul perioadei exerciiului) este negativ, capacitatea real de finanare a investiiilor a sczut, nregistrndu-se astfel o scdere a valorii ntreprinderii. Analiza lichiditate-exigibilitate joac un rol important n diagnosticul financiar, prin faptul c pune n eviden riscul de insolvabilitate cu care se pot confrunta acionarii i creditorii. 2010 Capacitatea de autofinanare= PN + Ch calculate Venituri calculate (prin metoda adiional) CAFad = 9 797 487 + 11 092 154 + 675 522 81 053 = 25 622 430 Capacitatea de autofinanare = EBE + Ven financiare extraordinare Ch financiare extrordinare Impozitul pe profit (prin metoda deductibil) CAFded = 40 259 764 + 4 282 733 16 995 686 1 924 323 = 25 622 488 2011Capacitatea de autofinanare = PN + Ch calculate Venituri calculate (prin metoda adiional) CAFad = 7 509 915 + 11 776 156 + 0 + 7 171 529 0 -823 578 = 25 628 022 Capacitatea de autofinanare = EBE + Ven financiare extraordinare Ch financiare extrordinare Impozitul pe profit (prin metoda deductibil) CAFded = 37 373 207 -2 110 858 + 3 454 589 14119423 = 25 628 021 Tabel.12 Indicatori economice

53

Proiect de investitii S.C.Pambac S.A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. INDICATORI Venit din vnzarea mrfurilor Cheltuieli privind mrfurile Marja comercial(1-2) Producia vndut Variaia stocurilor(711 +/-) Producia imobilizat Producia exerciiului(3+4+5+6) Consumuri externe - Ch. cu materii prime i materiale consumabile - Ch. privind energia i ap - Alte cheltuieli materiale - Ch. privind prestaii externe Valoarea adugat(7-8) Cheltuieli cu impozitele i taxele Cheltuieli cu personalul EBE(excedent brut de exploatare)(910-11) Alte venituri din exploatare Venituri din provizioane Cheltuieli cu despgubiri donaii i active cedate Cheltuieli cu ajustearea imobilizrilor i a ACR Rezultat din exploatare(12+13+14-1516) Venituri financiare Cheltuieli financiare Rezultat curent(17+18-19) Venituri extraordinare Cheltuieli extraordinare Rezultatul brut al exerciiului(20+212010 14 974 548 12 049 851 2 924 697 279 498 024 +1 399 098 0 283 821 819 211 881 427 178 628 430 9 740 423 8 829 295 14 683 279 71 940 392 2 049 777 29 633 852 40 256 763 2 356 706 81 053 6 495 084 11 767 676 24 431 762 4 282 733 16 995 686 11 718 809 0 0 11 718 809 2011 19 742 670 15 648 796 4 093 874 221 988 612 -2 634 769 0 223 447 717 151 270 608 115 101 246 9 243 214 7 876 887 19 049 261 72 177 109 2 088 970 32 714 932 37 373 207 823 578 0 7 171 529 11 776 156 19 249 100 3 454 589 14 119 423 8 584 266 6 230 196 5 199 690 9 614 772

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. final.

22) Impozitul pe profit 1 924 323 2 110 858 Rezultatul net 9 794 486 7 503 914 oldurile intermediare de gestiune reprezint,de fapt, paliere succesive n formarea rezultatului

Marja comercial (adaosul comercial) vizeaz n exclusivitate ntreprinderile comerciale sau numai activitatea comercial a ntreprinderilor cu activitate mixt (industrial i comercial). Activitatea comercial presupune cumprarea i revnzarea mrfurilor, mrfurile fiind considerate bunuri cumprate pentru a fi revndute n aceeai stare.

54

Proiect de investitii S.C.Pambac S.A. Marja comercial realizat n 2010 i 2011 demonstreaz un excedent din vnzarea mrfurilor, rezultnd obinerea unui profit din activitatea comercial. n plus, creterea nregistrat de acest indicator semnific o mbuntire, din punct de vedere financiar, a activitii comerciale a firmei. Producia exerciiului ( n cadrul activitii industriale ) include valoarea bunurilor i serviciilor fabricate de ntreprindere pentru a fi vndute, stocate sau utilizate pentru nevoile proprii. Prin raportul PE(2010)/PE(2011)=1.270 se calculeaz indicele nominal de cretere al produciiei ntreprinderii, acesta fiind de 127.01%, rezultnd o rata nominal de cretere a produciei de 78.72% n anul 2010 fa de 2011 (producia nregistrat n 2011 a fost de 0,787 ori mai mare dect producia obinut n 2010). Valoarea adugat exprima creterea de valoare rezultat din utilizarea factorilor de producie, ndeosebi a forei de munc i capitalului, peste valoarea bunurilor i serviciilor provenind de la teri, n cadrul activitii curente a ntreprinderii. Valoarea adugat nu este evideniata n contul de profit i pierdere, dar acesta din urm conine elemente necesare pentru determinarea sa, n special pentru stabilirea consumurilor provenind de la teri. Raportul VA(2011)/VA(2010)=1.003 exprim o cretere a valorii adugate n anul 2010 fa de 2011, fapt ce influeneaz negativ rezultatele financiare ale ntreprinderii. Excedentul brut al exploatrii (EBE) se stabilete c diferena ntre valoarea adugat (plus subveniile de exploatare), pe de o parte, i impozitele, taxele i cheltuielile de personal, pe de alt parte. Excedentul brut al exploatrii exprima acumularea brut din activitatea de exploatare (operaii strict legate de producia industrial, de activitatea comercial sau prestri de servicii), resursa principal a ntreprinderii, cu influena hotrtoare asupra rentabilitii economice i a capacitii poteniale de autofinanare a investiiilor (din amortizri, provizioane, profit). Rezultatul exploatrii (profit sau pierdere) privete activitatea de exploatare normal i curent a ntreprinderii. Prin deducerea cheltuielilor cu amortizrile (doar amortizrile economice justificate, normale, ale imobilizrilor, surplusul fiind transferat la cheltuielile excepionale) i provizioanele din excedentul brut al exploatrii acesta devine un rezultat net al exploatrii. Din valorile nregistrate de acest indicator se observ o scdere considerabil a acestuia n anul 2011 fa de 2010. Din contul de profit i pierdere se poate constata o cretere mai rapid a cheltuielilor de exploatare fa de creterea veniturilor obinute din exploatare. Rezultatul curent (profit sau pierdere) este determinat att de rezultatul exploatrii normale i curente, ct i de cel al activitii financiare. Este, deci, rezultatul tuturor operaiilor curente ale ntreprinderii.

55

Proiect de investitii S.C.Pambac S.A. Rezultatul net este rezultatul exerciiului afectat de activitatea extraordinar i de plat impozitului pe profit. Rezultatul net pe anul 2010 este mai mic fa de cel pe 2011, fapt determinat i de o cretere a impozitului pe profit

3.2.7.Diagnosticul Rentabilitii
Rentabilitatea capitalurilor investite = Rata de marj x Rata de rotaie x Rata de structur Rata de marj = Profitul net/Cifra de afaceri = 7 503 914/241 731 282 = 0,031 = 3,1% Rata de rotaie = CA/Activ economic = 241 731 282/316 179 461 = 0,7645 = 76,45% Rata de structura = Activ economic/Capital propriu = 316 179 461/139 469 174 = 2,267 Rentabilitatea capitalurilor = 0,031x0,7645x2,267= 5,37% ROA = (Profit net + Dobnzi)/Activ economic(0) = 6,68% ROE = Profit net/Capital propriu(0) = 4,76% Rentabilitatea dobnzilor = Dobnzi/Datorii ctre instituii bancare = 7,1% Am raportat cheltuiala cu dobnzile din anul 2009 la datoriile pe termen lung crora acestea le corespund. Datoriile financiare au o pondere nesemnificativ i nu prezint influenta deosebit pentru diagnosticul rentabilitii pe care ne strduim s l realizm. R economic < R dobnzi ceea ce nseamn c activitatea economic a companiei nu poate susine eficient plata dobnzilor datorate. Apare astfel efectul de bumerang, ceea ce nseamn c datoriile contractate de ntreprindere se multiplic cu minusul de performan, lucruce duce n final la scderea R financiare. Levierul financiar = Datorii/Capital propriu = 1,103 Compania este extrem de ndatorat( datorii ctre instituii bancare pe termen scurt

3.2.8.Diagnosticul Riscului
Indicatorul lichiditii curente n 2011 este de 0.52 = ACR/DCR, iar indicatorul lichiditii imediate este de 0.24= (ACR-STO)/DCR. Rata lichid = 0,023 = Cash/DCR Lichiditatea curent compara ansamblul lichiditilor poteniale (active curente transformabile n moned ntr-un timp scurt de timp) i datoriile exigibile pe termen scurt. Aceasta lichiditate se apreciaz ca fiind favorabil atunci cnd are o valoare cuprins ntre 2 i 56

Proiect de investitii S.C.Pambac S.A. 2.5. n cazul de fa avnd de a face cu o valoare subunitar. putem spune c firma nu i poate acoperi datoriile curente din activele circulante. ceea ce contravine regulilor de finanare. O valoare subunitar a indicatorului lichiditii curente nu trebuie interpretat ca fiind negativ n cazul n care activele circulante au o perioad de valorificare mai mic dect termenul de plat al datoriilor pe termen scurt. Lichiditatea imediat arata capacitatae companiei de a-i achita datoriile curente doar din creane i din lichiditi (disponibiliti). O valoare subunitar arata ca stocurile deinute de firme snt finanate din datorii pe termen scurt. Gradul de ndatorare arata capacitatea firmei de a se finana din resurse proprii. adic independena financiar a acesteia. Valoarea subunitar a acestui indicator arata c ntreprinderea nu este dependent de creanierii si, iar firm va putea obine credite pe termen lung (ar avea cu ce s le garanteze). Rata ndatorrii = Datorii/Pasiv = 55,5% Cu toate c valoarea indicatorului este subunitara, acesta depete pragul recomandat de 50% ceea ce nseamn c ntreprinderea este ndatorata peste limitele rentabilitii activitii sale. Levierul = 1,103 > 100% Nu se ncadreaz n limitele recomandate CV=198 031 957 CF=41 958 146 v = CV/CA = 0,82 PRcontabil= CF/(1-v) = 233 100 811 PReconomic = (CF + Dobnzi)/(1-v) = 293 888 216 PLANIFICAREA NECESARULUI DE FINANARE Planificare financiar cu ajutorul rotaiei capitalurilor CA planificat = C 0 ( 1 + %C ) = 294 472 573 + ( 1 +( 241 731 282 294 472 573)/ 294 472 573 ) = 244 412 236 Activmediu = ( 275 879 779 + 316 179 461 ) / 2 = 296 029 620 Durata de rotaie = Activmediu/CApl * 360 = 296 029 620 / 241 731 282 * 360 = 441 Activestimat = Durata de rotaie * CApl / 360 57

Proiect de investitii S.C.Pambac S.A. = 441 * 244 412 236 / 360 = 299 404 989 Furnizorimediu = ( 17 632 335 + 14 829 670 ) / 2 = 16 231 003 Durata de rotaie = 16 231 003 / 241 731 282 * 360 = 24 Furnizoriestimati = 24 * 244 412 236 / 360 = 16 294 150 Credite de trezorerie medii = ( 92 045 713 + 153 969 440 ) / 2 = 123 007 577 Durata de rotaie = 123 007 577 / 241 731 282 * 360 = 183 CTestimat = 183 * 244 412 236 / 360 = 124 242 887, DATmedii = 242 275 / 2 = 121 138 Durata de rotaie = 121 138 / 241 731 282 * 360 = 1 DATestimat = 1 * 244 412 236 / 360 = 678 923 CPRmediu = ( 157 601 008 + 139 469 174 ) / 2 = 297 070 182 Durata de rotaie = 297 070 182 / 241 731 282 * 360 = 442 CPRest = 442 * 244 412 236 / 360 = 300 083 912 Rata de cretere sustenabila g = ROE * b b = 1- Pr reinvestit/PN b = 1- 2513811/7503914=0,665 g = 4,76% * 0,665 = 3,16% Necesarul suplimentar de capitaluri NSC = Activestimat Activ mediu = 299 404 980 296 029 620 = 3 375 369 Surde de finanare : Fz = 16 294 150 16 231 003 = 63 147 CT = 124 242 887 123 007 577 = 1 235 310 DAT = 678 923 121 138 = 557 785 CPR = 300 083 912 297 070 182 = 3 013 730 58

Proiect de investitii S.C.Pambac S.A. NSC = g (1+g) (IMO+ACR nete) NSC = 3,16% (1 + 3,16%) (223 150 102 + (92 193 867 223 150 102) NSC = 301 052 321 NSC = Autofinanare + Credite noi NSC = PN * b (1 + 3,16%) + Credite noi NSC = 7 503 914 * 0,665 (1 + 3,16%) + Credite noi 301 052 321 = 5 147 790 + Credite noi Credite noi = 295 904 531

3.3.Fundamentarea cheltuielilor de investiii


Compania SC Pambac SA a investit n 2011 ntr-o fabric din localitatea Adjud, echipamentele fiind asigurate de Buhler Germania producatorul de echipamente. Fabrica va avea ca scop asigurarea necesarului de chifle pentru restaurantele McDonald's din Romnia i Bulgria, iar n viitor n Grecia, Serbia i Macedonia. Investiia se ridic la suma de 15 milioane euro . Planul de finanare Finanarea se va realiza din fonduri proprii, capacitatea de autofinanare din anul 2010 (anterior investititiei) fiind mai mare dect valoarea total a investiiei. Autofinantarea s-a realizat prin vinderea echipamentelor si instalatiilor vechi acestea fiind inlocuite cu echipamente noi moderne. De aceea, cheltuielile cu achiziionarea spaiului de lucru, a utilajelor, instruirea personalului etc. vor fi suportate la nivel intern. Acionarii estimeaz c valoarea ntregii investiii va fi recuperat n 3 ani. n efectuarea analizei investiiei i planului de cheltuieli considerm urmtoarele ipoteze:

Costurile variabile au o pondere constant n cifra de afaceri (82%) . Costurile fixe cresc cu 1% ca urmare a introducerii n circuit a noii fabrici (cei 30 angajai vor fi considerai muncitori direct productivi, salariile lor intrnd n CV) ; CF rmn constante pe toat perioada analizat C2011 va fi egal cu cea din 2011 pentru restul fabricilor din sistem; C a fabricii de la Cernica va contribui cu 10 % la CA total din 201. Astfel: CA2011 fabrici = 90% CAtot = CA2009 CA2011 Cernica = 10% CAtot 59

Proiect de investitii S.C.Pambac S.A. n anii de recuperare ai investiiei fabricile vor produce i vinde la acelai nivel, corectat cu rata inflaiei. Valorile pentru Ri snt afiate n tabelul 13. Dinamica ACRn urmeaz trendul CA i implicit al CV.

Variaia imobilizrilor este 0 (nu se vor mai efectua alte investiii). Profitul se reinvestete n ntregime pentru c timpul de recuperare s fie mai mic . Analiza face n ron ; cursul de schimb considerat va fi cel mediu pe anul 2009 : 1 = 4.2373 Ron10 ; cota de impozit pe profit rmne 16%. Compania nu apeleaz la mprumut, dobnzile rmn la aceeai valoare.

2009 : Utilaje = 4000 * 10 * 4.2373 = 169 492 ron Variaia imobilizrilor = Utilaje = 34 593 797 ron Transport utilaje + alte cheltuieli = 28 796 211 ron Total: 63 559 500 ron = 15 mil eur Tabelul . 13 Dinamica ACRn urmeaz trendul CA i implicit al CV. Indicator C CV CF Profitul net ACRn ACRn Dobnzi CFD Ri 2009 24150238 6 19803195 7 34537198 7503914 83410883 41618778 299945 16944869 2010 26833598 4 22003550 7 34882570 11271042 92678759 -9267876 299945 20838863 2011 27638606 4 22663657 2 34882570 12488214 95459122 -2780363 299945 15568522 3% 2012 28467764 6 23343567 0 34882570 13741901 98322895 -2863774 299945 16905620 3% 2013 291794587 239271561 34882570 14817983 -100780968 -2458072 299945 17576000 2.50%

Sursa : Calcule proprii

3.4.Criterii de evaluare a proiectului de investiii 3.4.1.Valoarea Actualizat Net (VAN)


Acesta presupune calculul valorilor actualizate ale fluxurilor de lichiditi estimate a fi obinute de-a lungul duratei de via a proiectului investiional, inclusiv a celor rezultate din lichidarea activului (valoarea rezidual), nsumarea lor i efectuarea diferenei dintre suma astfel obinut i costul proiectului.

10

Conform BNR, http://www.bnro.ro/Cursuri-medii-3544.aspx

60

Proiect de investitii S.C.Pambac S.A. Conform criteriului VAN de selecie a investiiilor eficiente, se accept numai proiectele de investiii cu VAN pozitiv : Cashflow-urile degajate de proiect au fost calculate n tabelul de mai sus, iar rata de actualizare se va determina conform modelului CAPM : , unde - randamentul activului fr risc - rentabilitatea portofoliului pieei - volatilitatea pieei de capital din Romnia = prima de risc a pieei de capital din Romnia Calculul lui k se va face pe baza informaiilor din 2010, acesta fiind primul an de recuperare al investiiei ; k va fi constant pe toat perioada analizei. Activul fr risc se va considera un titlu de stat a crui maturitate s acopere durata de via a investiiei; am ales o obligaiune guvernamental cu maturitatea 10 ani, a crei randament mediu de adjudecare este 7.27%11. Portofoliul pieei l vom considera pe indicele bursier BET-C, n a crui componenta intra i aciunile companiei Pambac SA (simbol MPN). Randamentul anual n 2010 a fost de 14.07%. Pentru estimarea coeficientului de volatilitate ) vom folosi o ecuaie de regresie cu

urmtoarele variabile (se vor folosi datele din ultimele 30 zile) :

Tabel 14- Variaia zilnic a cursului aciunii Dat 12/29/201 1 12/28/201 1 12/27/201 1 12/24/201 1 12/23/201 1 12/22/201 1 12/21/201 1 12/20/201
11

Var. (%) BET-C 0.57 0.42 -0.31 0 1.31 0.35 -0.36 -0.41

Var.(%) MPN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Conform BNR, http://bnr.ro/Operatiuni-cu-titluri-de-stat-

61

Proiect de investitii S.C.Pambac S.A. 1 12/17/201 1 12/16/201 1 12/15/201 1 12/14/201 1 12/13/201 1 12/10/201 1 12/9/2011 12/8/2011 12/7/2011 12/6/2011 12/3/2011 12/2/2011 Tabel 15- Variabile pebtru cash-flow Regression Statistics Multiple R R Square Adjusted R Square Standard Error Observations ANOVA 0.264943546 0.070195082 0.018539254 1.454783787 20 Significa nce F 0.258943

0.42 -0.03 -0.29 -0.06 -0.41 0.57 -0.39 -0.18 0.87 -0.34 1.17 0.49

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.63 0.00 0.00 0.00 0.00 -4.42

df Regression Residual Total 1 18 19 Coefficients Intercept X Variable 1 0.717719294 0.13215342 ;

SS 2.87596939 3 38.0951256 1 40.971095 Standard Error 0.34162937 7 0.61568836 1

MS 2.875969 2.116396 Upp er 95%

F 1.3589

Lower 95% 0.5855 8 2.0112 3

Lower 95.0%

Upper 95.0% 0.84989 0.575794 ;

0.84 989 -0.58558 0.57 5794 -2.01123

62

Proiect de investitii S.C.Pambac S.A. k = 8.17% Presupunem c durata de via a investiiei va fi de 10 ani, echivalent cu durata de via a mijloacelor fixe (utilajele se depreciaz cu 5% anual); n = 10. Cashflow-ul va rmne la nivelul din 2013 pentru urmtorii ani. VR a investiiei peste 10 ani (la sfritul lui 2010) : Teren = 4 000 * 15* 4.2373 = 254 238 ron (estimm o revenire a pieei imobiliare) Utilaje = 0 ron Fabrica = 28 796 211 * 0.2 = 5 759 242 ron (cldirea se uzeaz n prop de 2%/an) Total = 6 013 480 ron

63 559 500 +

= 56 990 911.2 ron VAN calculat nregistreaz o valoare mare - 57 mil ron, compania i poate lua o marj considerabil mpotriva eventualelor riscuri; din acest punct de vedere, proiectul este unul fezabil.

3.4.2.Indicele de profitabilitate (Ip)


Indicele de profitabilitate este un criteriu complementar VAN, permind optimizarea deciziilor de selecie a proiectelor de investiii; el se determina ca un raport ntre mrimea total actualizat a fluxurilor de lichiditi estimate a fi obinute i mrimea cheltuielilor investiionale efectuate : - investiia este rentabil

3.4.3.Rata Intern de Rentabilitate (RIR)


Criteriul VAN exprima eficienta proiectelor de investiii n termenii unor sume monetare; performana acestora poate fi ns exprimat i procentual prin intermediul unor rate de rentabilitate (RIR), deduse din urmtoarea relaie:

63

Proiect de investitii S.C.Pambac S.A. , respectiv la o valoare egal a cheltuielilor investiionale i a sumei fluxurilor financiare actualizate generate de proiect. Att calculul RIR ct si cel al VAN se fondeaz pe aceleai date i ipoteze; astfel ntre mai multe proiecte de investiii, se selecteaz, n condiiile n care decizia se face doar dup criteriul RIR, acel proiect ce asigur maxim RIR. Pentru proiectul de la Adjud, RIR obinut este 25.42%, valoare superioar costului capitalurilor permanente (k), proiectul fiind acceptat.

3.4.4.Termenul de Recuperare (TR)


Termenul de recuperare reprezint perioada de timp (exprimat n ani, luni) necesar n vederea recuperrii costului investiiei pe baza fluxurilor de lichiditi degajate de aceasta. Acesta se poate calcula n dou moduri: - termen de recuperare neactualizat - termen de recuperare actualizat (ine cont de valoarea n timp a banilor) Tabel 15-Termene de recuperare An 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 CFD 20838863 15568522 16905620 17576000 17576000 17576000 17576000 17576000 17576000 17576000 CFDact 19264919.11 13305577.39 13357051.91 12837862.65 11868228.39 10971829.89 10143135.71 9377032.176 8668791.88 8014044.448 CFDactcum 19264919.11 32570496.5 45927548.41 58765411.06 70633639.45 81605469.34 91748605.05 101125637.2 109794429.1 117808473.6 CFDcum 20838863 36407385 53313005 70889005 88465005 106041005 123617005 141193005 158769005 176345005

TRneact = 3.58 ani (3 ani i 200 zile); TRact = 4.0675 ani (4 ani i 243 zile). n ambele cazuri, investiia se recupereaz relativ repede, avnd n vedere efortul considerabil de 64 mil ron . 64

Proiect de investitii S.C.Pambac S.A.

3.4.ANALIZA PROIECTULUI DE INVESTIII N MEDIU INCERT


o ANALIZA DE SENZITIVITATE Scenariul optimist Presupunem c n anul 2009, cererea pentru acest tip de chifle se dubleaz. Dac ponderea CA a fabricii de la Adjud rmne pe toat durata proiectului de investiii cu o pondere constant de 10% n CAtotala a ntreprinderii, i ca urmare a creterii cererii pentru chifle C a acesteia se majoreaz cu 50%, CAtotala va crete la rndul ei cu 5%. Toate valorile ce urmeaz a fi dispuse n tabele snt rezultate ca urmare a modificrii factorilor principali ( CA, CV) genernd modificarea general a restului indicatorilor. ( dup scenariul neutru fiier excel). Tabel 17-Indicatori CA, CV, CF, Profitul net Indicator C CV CF Profitul net ACRn ACRn Dobnzi CFD Ri 2009 253577505 207933554 34537198 9329672 -83410883 -41618778 299945 16944869 2010 28175278 3 23103728 2 34882570 13299662 92678759 -9267876 299945 22867483 2011 290205367 237968401 34882570 14577693 -95459122 -2780363 299945 17658000 3% 2012 298911528 245107453 34882570 15894064 -98322895 -2863774 299945 19057783 3% -100780968 -2458072 299945 19781967 2.50% 2013 306384316 251235139 34882570 17023950

Tabel 18-Scenariul optimist: Majorarea CAtotale cu 5% CFDcumula t CFDactualizat 22867483 21140318.94 40525483 15091341.71 59583266 15057465.90 79365233 14449145.16 99147200 13357811.92 118929167 12348906.28 138711134 11416202.53 158493101 10553945.21 178275068 9756813.54 198057035 9019888.63 65

AN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

CFD 22867483 17658000 19057783 19781967 19781967 19781967 19781967 19781967 19781967 19781967

CFDact-cum 21140318.94 36231660.65 51289126.55 65738271.71 79096083.63 91444989.91 102861192.44 113415137.65 123171951.19 132191839.82

Proiect de investitii S.C.Pambac S.A. Termen de recuperare neactualizat Termen de recuperare actualizat 3ani i 73zile 3ani i 305 zile

Scenariul optimist: variaia termenului de recuperare dup modificarea CAtotala Observm c la o cretere a CAtotale cu 5%, timpul de recuperare a investiiei fcute scade cu aproape un an de zile. Tabel 19-Concluzii pe calculul VAN, IP, RIR VAN 71374277.52 IP 2.122952155 RIR 29.31% Scenariul optimist: variaia VAN, IP, RIR dup modificarea CAtotala RIR=29.31% aparine n intervalul dat de valorile Kmin i Kmax : (0.29;0.295) i depete cu aproape 4 procente valoarea ratei interne de rentabilitate calculate pentru scenariul neutru. Un alt factor important l constituie costurile variabile. Modificarea valorii acestora antreneaz modificri ale profitului i ale cash-flowurilor disponibile ale firmei. Vom urmri variaia indicatorilor dup creterea respectiv scderea ponderii CV n CAtotala cu cinci procente. Tabel 20 -Scenariul optimist: scderea ponderii CV n CA cu cinci procente Indicator C CV CF Profitul net ACRn ACRn Dobnzi CFD Ri 2009 241502386 185956837 34537198 17647015 -83410883 -41618778 299945 16944869 2010 268335984 206618708 34882570 22541153 -92678759 -9267876 299945 32108974 2011 276386064 212817269 34882570 24096429 -95459122 -2780363 299945 27176737 3% 2012 284677646 219201787 34882570 25698362 -98322895 -2863774 299945 28862081 3% 2013 291794587 224681832 34882570 27073355 -100780968 -2458072 299945 29831373 2.50%

Tabel 21- Scenariul optimist: Variaia VAN, RIR, IP la scderea ponderii CV n CA VAN RIR IP 136898507.3 45.98% 3.153863817

Tabel 22- Scenariul optimist: variaia TR la scderea ponderii CV n CA An CFD CFDact CFDactcum 66 CFDcum

Proiect de investitii S.C.Pambac S.A. 2968380 7.25 2011 27176737 2322649 3.24 2012 28862081 2280379 6.28 2013 29831373 2178943 2.57 2014 29831373 2014369 2.86 2015 29831373 1862225 4.65 2016 29831373 1721572 9.55 2017 29831373 1591543 8.25 2018 29831373 1471335 6.98 2019 29831373 1360206 8.02 Termen recuperare neactualizat Termen recuperare actualizat Scenariul pesimist Presupunnd c n condiii de recesiune economic, cererea pentru produsele fabricate i comercializate ca urmare a investiiei realizate scade cu 50%, CAtotala a ntreprinderii va suferi la rndul ei o scdere de 5 procente. Tabel 23- Scenariul pesimist: scderea CAtotale cu 5% 2009 22942726 6 CV 18813035 8 CF 34537198 Profitul net 5678156 ACRn 83410883 ACRn 41618778 Dobnzi 299945 CFD 16944869 Ri Indicator C 2010 25491918 4 20903373 1 34882570 9242422 92678759 -9267876 299945 18810243 2011 26256676 0 21530474 3 34882570 10398735 95459122 -2780363 299945 13479043 3% 2012 2013 27044376 3 277204857 22176388 227307983 5 34882570 34882570 11589738 12612016 98322895 100780968 -2863774 -2458072 299945 14753457 3% 299945 15370033 2.50% 2010 32108974 29683807.25 52910300.49 75714097 97503529.34 117647222.2 136269476.9 153485206.4 169400644.7 184114001.6 197716069.7 2ani i 53 zile 2ani i 268 zile 32108974 59285711 88147792 117979165 147810537 177641910 207473283 237304656 267136029 296967401

Tabelul 24- Scenariu pesimist: variaia VAN, RIR, IP la modificarea CAtotal VAN 42607544.02 67

Proiect de investitii S.C.Pambac S.A. IP RIR 1.670356816 21.41%

Indicator 2009 C 24150238 6 CV 21010707 6 CF 34537198 Profitul -2639186 net ACRn 83410883 An

2010 26833598 4 23345230 6 34882570 931 92678759 CFD

2011 27638606 4 24045587 6 34882570 879999

2012 284677646 247669552 34882570 1785440

2013 29179458 7 25386129 1 34882570 2562610

-98322895 95459122 10078096 CFDact CFDactcu CFDcum 8 m ACRn -2458072 2010 -9267876 -2780363 -2863774 18810243 17389519. 17389519. 1881024 41618778 28 28 3 Dobnzi 299945 299945 299945 299945 2011 13479043 299945 11519812. 28909331. 3228928 48 5320627 6 CFD 16944869 9568752 3960307 21 4949159 2012 14753457 3% 11656637. 3% 40565969.2.50% 4704274 Ri 91 39 3 11226580. 51792549. 6241277 2013 15370033 15 54 6 10378644. 62171194. 7778280 2014 15370033 86 4 9 9315284 2015 15370033 9594753.5 71765948 2 8870068.8 80636016. 1085228 2016 15370033 73 77 75 8200119.1 88836135. 1238929 2017 15370033 39 91 08 7580770.2 96416906. 1392629 2018 15370033 13 12 41 7008200.2 10342510 1546329 2019 15370033 52 6.4 74 Termen de recuperare neactualizat 4ani i 27 zile Termen de recuperare actualizat 5ani i 52 zile S presupunem c ncepnd cu 2009 costurile de ntreinere a fabricilor i utilajelor cresc considerabil astfel nct ponderea CV n CAtotala se majoreaz cu cinci procente.

Tabelul 25Scenariul pesimist: variaia termenului de recuperare ca urmare a scderii CA

Tabelul 26- Scenariul pesimist: creterea cu cinci procente CV n CA

68

Proiect de investitii S.C.Pambac S.A.

Tabelul 27-Scenariul pesimist:variaia VAN, IP la creterea ponderii CV n CA cu cinci procente VAN RIR IP -22916684.23 0.639445178

La o cretere a valorii costurilor variabile, VAN aferenta proiectului devine negativ, proiectul de investiii devenind nefezabil Tabelul 28-Scenariul pesimist: creterea ponderii CV n CA cu cinci procente An 2010 CFD 9568752 CFDact CFDactcu CFDcum m 8846030.8 9568752 84 12230692. 1352905 15 9 16140999. 1847821 53 8 20027292. 2379884 48 5 23620056. 2911947 61 3 26941461. 3444010 91 0 30012003. 3976072 94 7 32850630. 4508135 2 5 35474857. 5040198 12 2 37900878. 5572261 13 0 >10 ani >10 ani 69

8846030.8 84 2011 3960307 3384661.2 61 2012 4949159 3910307.3 85 2013 5320627 3886292.9 52 2014 5320627 3592764.1 23 2015 5320627 3321405.3 09 2016 5320627 3070542.0 26 2017 5320627 2838626.2 6 2018 5320627 2624226.9 21 2019 5320627 2426021.0 05 Termen recuperare neactualizat Termen recuperare actualizat

Proiect de investitii S.C.Pambac S.A.

Scenariul pesimist: creterea ponderii CV n CA cu cinci procente Remarcm ca la o variaie n acest sens a costurilor variabile investiia nu se poate recupera n decursul duratei de via a investiiei, care devine astfel neprofitabila.

70

Concluzii i propuneri

CONCLUZII I PROPUNERI
Concluzie: investiia reprezint o alocare permanent de capitaluri n achiziia de active fixe i / sau financiare, care s permit desfurarea unor activiti rentabile, cu o rat de rentabilitate superioar ratei actuale de rentabilitate a ntreprinderii i acoperitoare pentru riscurile asumate. Principalul risc asumat este alocarea azi a unui capital economisit, n sperana obinerii unor venituri viitoare, pe durata de via a investiiei. n ipoteza unui mediu economic cert, fluxurile viitoare snt presupuse a fi cunoscute i stabile. ntruct costurile cu investiia se fac n prezent, ns veniturile se vor obine ntr-o perioad viitoare i lung de timp, apare necesitatea actualizrii acestor venituri. Compania Pambac S.A., prin rezultatele obinute n studiul prezent, a demonstrat o for financiar suficient nu doar pentru a-i pstra poziia pe pia, dar i pentru a progresa, a cuprinde noi orizonturi i de a oferi siguran i confort clienilor si. Proiectul de investiii analizat presupune punerea n funciune a unei noi ntreprinderi de panificatie-de producere a unor chifle care acoper necesarulzilnic resaturantelor MacDonalds din ar i din alte ri ca Bulgaria. Investiia se ridic la suma de 15 milioane euro .Agentul economic se autofinaneaz atunci cnd obine un profit care poate servi, n acelai timp, c remunerare a capitalurilor angajate i c sursa de investiii, care s contribuie la mrirea sau meninerea competitivitii sale pe pia.Pambac S.A. a ncercat s se autofinaneze din vinderea unor echipamente i instalaii nvechite. Compania nu apeleaz la mprumut, dobnzile rmn la aceeai valoare. Termenul de recuperare reprezint perioada de timp (exprimat n ani, luni) necesar n vederea recuperrii costului investiiei pe baza fluxurilor de lichiditi degajate de aceasta. n ambele cazuri, investiia se recupereaz relativ repede, avnd n vedere efortul considerabil de 64 mil ron . Pentru proiectul de la Adjud, RIR obinut este 25.42%, valoare superioar costului capitalurilor permanente (k), proiectul fiind acceptat. Abordarea noastr se bazeaz pe crearea a doua scenarii de proiect: optimist, cel mai probabil i pesimist. Versiunea optimist de proiect se bazeaz pe estimrile optimiste ale parametrilor de proiect i include doar acele evenimente care au cea mai mare probabilitate s se ndeplineasc.n versiunea optimist presupunem c n anul 2009, cererea pentru acest tip de chifle se dubleaz. Dac ponderea C a fabricii de la Adjud rmne pe toat durata proiectului

71

Concluzii i propuneri de investiii cu o pondere constant de 10% n CAtotala a ntreprinderii, i ca urmare a creterii cererii pentru chifle C a acesteia se majoreaz cu 50%, CAtotala va crete la rndul ei cu 5%. VAN este pozitiv fiind 136898507.3-ne arata ca investiia este rentabil Versiunea pesimist se bazeaz pe estimrile pesimite i include toate evenimentele de risc semnificative care se pot ndeplini n cadrul proiectului curent. VAN este negativ . n cazul versiunii optimiste, timpul de recuperare a investiiei fcute scade cu aproape un an de zile iar n cazul pesimist dup efectuarea calculelor rezulta c investiia pe cae vrea s o realizeze Pambac S.A. nu este profitabil . Concluzionam ca afacerea care vrea s o dezvolte Pambac S.A. se aman pe o perioad de timp n care moneda euro devine mai stabil. O alt soluie ar fi schimbarea tipului de investiie avnd n vedee cooperarea cu firma de echipamente germana investiia sa se transforme ntr-o investiie direct strin

72

Evaluarea unui proiect de investitii

BIBLIOGRAFIE :
Literatur de specialitate: 1. Anghelache, G., Dardac, N., Stancu, I. Piee de capital i burse de valori, Editura Adevrul, Bucureti 1992. 2. Antoniu, N. Finanele intreprinderilor, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1993. 3. Butnescu, R. Investiii-analiz, proces, decizie, Editura Universitii Lucian Blaga din Sibiu, 1997. 4. Brsan, I. Managemnt investiional, Editura Universitii Lucian Blaga din Sibiu, 5. Bistriceanu, Ghe., Adochiei M., Negrea, E. Finanele agenilor economici, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1995. 6. Bran, P. - Decizia financiar n unitatea economic, Editura tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1980 7. Buctaru, D. Capitalurile firmei, Editura Sedcom Libris, Iai, 1999 8. Buctaru, D. Gestiunea financiar a ntreprinderii, Editura Sedcom Libris, Iai, partea I, 2002 9. Cocri, V., Isan, V. Economia afacerilor, Editura Graphics, vol. 4, Iasi, 1995. 10. Coea, M., Nastovici, L. Evaluarea riscurilor. Metode i tehnici de analiz la nivel micro i macroeconomic. Editura Lux Librix, Braov, 1997. 11. Cotar, Ghe. Evaluarea intreprinderilor, Metode i Tehnici, Editura ECCE SRL, Bucureti, 1992. 12. Farmache, I. Patrimoniul intreprinderii premise teoretice ale evalurii,Tribuna Economic, nr. 33/1990. 13. Giurgiu, A., I. Mecanismul financiar al intreprinztorului, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1995. 14. Hoan, N. Finanele firmei, Editura Continent, Sibiu, 1996 15. Manolescu, Ghe. Management financiar, Editura Economic, 1995 16. Msle, R., Nastovici, Luminia. Evaluarea investiiilor, Editura Lux Libris, Braov, 1998. 17. Romanu, I., Vasilescu, I. Eficiena economic a investiiilor i a capitalului fix, Editura Didactic i Pedagocic, Bucureti, 1993. 18. Romanu, I., Vasilescu, I., s.a. Managementul investiiilor, Editura Teora, Bucureti, 1996 19. Stan, V. Evaluarea investiiilor, metode i uzane, Editura Teora, Bucureti, 1996 20. Stancu, I. Finane, Editura Economic, 1995. 21. uurea, M. (coordonator) Manualul de inginerie economic 22. *** Tribuna Economic, colecia 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000. 23. *** Manualul de inginerie economic Alte surse: Ministerul Finanelor Publice, http://www.mfinante.ro/infocodfiscal.html Asociaia Romn de franiz, http://www.franizor.ro/

73

Evaluarea unui proiect de investitii

TRANSFORMAREA OPIUNILOR N DECIZII DE INVESTIII

Fig.7 Etapele realizrii procesului investiional

74

Evaluarea unui proiect de investitii

FAZELE DE REALIZARE A UNEI INVESTIII

Fig.8 Schema de desfurare a unei investiii

75

Anexe

76