P. 1
Optimizarea Conditiei Fizice a Studentilor

Optimizarea Conditiei Fizice a Studentilor

|Views: 294|Likes:
BAZELE TEORETICE ŞI METODOLOGICE ALE LUCRĂRII
CAP 1 - PROBLEMATICA VIZATĂ ŞI CONTEXTUL DE ABORDARE A TEMEI CERCETARE
CAP 2 - CONCEPTUL DE CURRICULUM ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN ROMÂNIA
CAP 3 - PROFESII, PROFILE PROFESIONALE ŞI PROFESIOGRAMELE
CAP 4 - DIMENSIUNILE STRUCTURALE ALE CONCEPTULUI DE FITNESS
CAP 5 - PROIECTAREA DIDACTICĂ ŞTIINŢIFICĂ
CAP 6 - DIMENSIUNILE EDUCAŢIEI ŞI NOILE PROVOCĂRI ALE LUMII CONTEMPORANE
BAZELE TEORETICE ŞI METODOLOGICE ALE LUCRĂRII
CAP 1 - PROBLEMATICA VIZATĂ ŞI CONTEXTUL DE ABORDARE A TEMEI CERCETARE
CAP 2 - CONCEPTUL DE CURRICULUM ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN ROMÂNIA
CAP 3 - PROFESII, PROFILE PROFESIONALE ŞI PROFESIOGRAMELE
CAP 4 - DIMENSIUNILE STRUCTURALE ALE CONCEPTULUI DE FITNESS
CAP 5 - PROIECTAREA DIDACTICĂ ŞTIINŢIFICĂ
CAP 6 - DIMENSIUNILE EDUCAŢIEI ŞI NOILE PROVOCĂRI ALE LUMII CONTEMPORANE

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Emilian-Razvan Margineanu on Feb 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/22/2014

pdf

text

original

1

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

STUDIU PRIVIND OPTIMIZAREA CONDITIEI FIZICE A STUDENTILOR DE LA FACULTATILE CU PROFIL POLITEHNIC

2
CUPRINS

PARTEA I BAZELE TEORETICE ŞI METODOLOGICE ALE LUCRĂRII

Capitolul 1 – PROBLEMATICA VIZATĂ ŞI CONTEXTUL DE ABORDARE A TEMEI CERCETARE 1.1. 1.2. Notaţii cu privire la problematica implicată în tema de cercetare aleasă.... Stadiul actual de cunoaştere şi de cercetare ale activităţilor de predare a educaţiei fizice în învăţământul superior......................................................... Justificarea (motivaţia) proiectului şi implicaţiile lui pentru domeniul nostru de activitate............................................................................................. Scopul şi obiectivele cercetării........................................................................... Planul operaţional de acţiune (eşalonare calendaristică)..............................

1.3.

1.4. 1.5.

Capitolul 2 – CONCEPTUL DE CURRICULUM ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN ROMÂNIA 2.1 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3 2.2.4. 2.3. Definirea şi delimitarea conceptului de curriculum................................... Domeniile curriculare................................................................................... Tipurile de curriculum................................................................................... Mediile curriculare......................................................................................... Ciclurile curriculare........................................................................................ Ariile curriculare........................................................................................... Structura curriculumului – ca model de referinţă pentru curriculum universitar specific Facultăţilor de Educaţie Fizică şi Sport..................... Conceptul despre educaţie şi instruire ca model filozofic şi de politică a Educaţiei........................................................................................................... Metodologia de predare, învăţare şi evaluare............................................. Sistemul şi procesul de învăţământ din România....................................... Învăţarea – concepte, teorii şi noi abordări................................................. Evaluarea şi aprecierea studenţilor.............................................................. Predarea şi învăţarea în educaţie fizică şi sport.......................................... Educaţia fizică şi sportul în perioada reânoirilor metodologice................. Dimensiunile europene ale educaţiei............................................................

2.3.1.

2.3.2. 2.3.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8.

Capitolul 3 – PROFESII, PROFILE PROFESIONALE ŞI PROFESIOGRAMELE

3
3.1. 3.2. 3.3. 3.4. Definirea noţiunilor şi importanţa cunoaşterii lor...................................... Structura monografiilor profesionale sau profesiogramelor.................... Relaţia dintre profilul profesional şi activităţile de educaţie fizică........... Transpunerea standardelor ocupaţionale în procesul educaţional..........

Capitolul 4 – DIMENSIUNILE STRUCTURALE ALE CONCEPTULUI DE FITNESS 4.1. 4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. 4.2.5. 4.3. Prezentarea conceptului de fitness.............................................................. Dimensiunile fundamentale ale conceptului de fitness Fitness-ul fizic.............................................................................................. Fitness-ul musculo-articular........................................................................ Fitness-ul aerob............................................................................................. Fitness-ul constituţiei corporale.................................................................... Fitness-ul cultural.......................................................................................... Implicaţiile pe care le poate avea dimensiunile fitness-ului asupra personalităţii studenţilor................................................................................

Capitolul 5 – PROIECTAREA DIDACTICĂ ŞTIINŢIFICĂ 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. Generalităţi...................................................................................................... Proiectarea tradiţională şi proiectarea curriculară.................................... Produsele curriculare..................................................................................... Etapele proiectării didactice.......................................................................... Evaluarea calităţii şi eficienţei procesului de instruire desfăşurat............

Capitolul 6 – DIMENSIUNILE EDUCAŢIEI ŞI NOILE PROVOCĂRI ALE LUMII CONTEMPORANE 6.1. Dimensiunile fundamentale ale educaţiei: intelectuală, tehnologică, etică, morală şi fizică................................................................................... Noile dimensiuni şi domenii ale educaţiei................................................... Relaţia dintre educaţie fizică şi celelalte laturi educaţionale.....................

6.2. 6.3.

4 Cap 1. PROBLEMATICA VIZATA SI CONTEXTUL DE ABORDARE A TEMEI 1.1 NOTAŢII CU PRIVIRE LA PROBLEMATICA IMPLICATĂ ÎN TEMA DE CERCETARE ALEASĂ. Formarea viitorilor specialişti este un proces care, in zilele noastre nu se mai desfăşoară la voia întâmplării. Acest proces este în mare măsura guvernat de fenomenele lumii contemporane (globalizarea, piaţa comuna,liberalizarea pieţii, mobilitatea extinsă a forţei de muncă, apariţia unor noi specialităţi sau noi domenii ale cunoaşterii etc.), care au atras după sine o serie de schimbări si reorganizarea tuturor domeniilor de activitate.). In contextul acestui proces este, bineînţe les, implicat si domeniul educaţional. In acest sens, putem arata ca in domeniul educaţional reforma curriculara a fost aceea care a oferit şansa reorganizării întregii activităţi prin regândirea si restructurarea tuturor produselor curriculare: plan de învăţământ, programă şcolară/ universitară, manuale alternative, competente vizate spre a fi dezvoltate în şcoală sau universitate etc. In ceea ce priveşte tema tezei de doctorat, este momentul sa facem precizarea ca ea face parte dintre lucrările care încearcă sa apropie cat mai mult profilul absolventului Facultăţii de Inginerie Mecanică Industriala si Navală la cerinţele pieţei (de comanda sociala), astfel încât procesul de integrare profesionala si civica sa se desfăşoare în condiţii optime. Realizarea acestui deziderat scoate in evidenta aspectul ca fenomenul educaţional capătă caracteristici vădit prospective, adică - formează un tineret pentru societatea viitoare şi nu pentru cea actuală. Cu alte cuvinte lucrarea noastră este, până la urma, un “proiect educaţional” care încearcă sa răspundă anticipat la trei întrebări fundamentale,si anume: - Ce va fi mâine? (când vor termina studenţii ce încep azi facultatea) Ce vor trebui să ştie şi să ştie sa facă? (pentru a se încadra activ în viaţa socială şi profesională). Cum ar putea contribui educaţia fizica la optimizarea profilului profesional sau la optimizarea raportului om/munca ?

Pentru a putea răspunde corect la aceste întrebări a fost necesar sa identificăm în practică răspunsul la următoarele întrebări: a. Unde sunt integraţi absolvenţii Facultăţii de Inginerie Mecanică Industriala si Navală? b. Ce roluri, funcţii, activităţi îndeplinesc în viaţa socială? c. Ce competente trebuie sa ofere exercitarea profesiei (teoretice , organizatorice, abilitaţi deprinderi, priceperi şi aptitudini motrice) ?

Epuran. fără oboseală exagerată. cu suficientă energie pentru a se bucura de activităţile de timp liber şi pentru a preîntâmpina stresul fizic.iarna . Bucureşti 1 . jaloanele de referinţa pe baza cărora se poate îmbunătăţi activităţile de predare a educaţiei fizice si sportului in universitate. M. condiţia fizică sau fitnessul a primit următoarele interpretări: o Fitness sportiv . . În ultima vreme. anduranţa musculară. profil profesional (profesiograma). anduranţa cardio – vasculară şi vioiciunea sunt semnalele vizibile ale condiţiei fizice” ( Celeste Ulrich.primăvara vara).caracteristic pentru sportivii de performanţă o Fitness general – caracteristic oamenilor obişnuiţi care presupune un nivel de adaptare la solicitările vieţii profesionale şi sociale ca atribut a “ calităţii vieţii” Conceptul de condiţie (fitness) cuprinde toate tipurile de activităţi destinate realizării ei: fizic. la întregirea (îmbogăţirea) profilului profesional al absolventului FIMIN?. Puterea musculară. In dorinţa de a înlătura unele inadvertenţe si confuzii dintre termeni. după cum se observă chiar din titlul tezei de doctorat sunt implicate următoarele cuvinte cheie: fitness. In ce măsura educaţia fizică si sportul pot contribui la imaginea. citat de M. vom proceda la prezentarea câtorva definiţii ale acestor concepte: .culegere de texte.Fitness: sinonim cultură fizică. constituţiei corporale. structura profesiogramelor. Despre ştiinţa activităţilor corporale. cultural. Ca programele fitness pot acţiona favorabil asupra mai multor dimensiuni ale profilului profesional al absolventului. Epuran.Condiţie fizică ( Physical Fitness) “capacitatea corpului omenesc de a funcţiona cu vigoare şi vioiciune. Renassance. Că dimensiunile profilelor profesionale constituie. grupală. Aşa.Profesie “formă de activitate specializată pusă la dispoziţia persoanei de către societate . Encarta.. în esenţa. Aceste aserţiuni interogative care s-au pus înainte de a declanşa demersul operaţional propriu – zis ( experimentul ) au scos in evidenta trei aspecte mai importante si anume: a. 2000. ( 2005). Ca o contribuţie substanţială la optimizarea profilelor profesionale ale studenţilor o putem aduce cu ajutorul unor programe de pregătire fizica (fitness) care sa fie aplicat sistematic în decursul tuturor sezoanelor anului universitar (toamna . în vederea satisfacerii necesităţilor acesteia şi a valorificării capacităţilor individuale.5 d. musculo-articular. 2005)1 . aerob. Sursă de venit şi mijloc de existenţă individual.saxona înseamnă “potrivea stării de sănătate şi a puterii corporale a individului cu posibilitatea de a presta o muncă grea sau un sport şi care înseamnă de fapt o bună adaptare a organismului la solicitările cotidiene sau cele provocate de practicarea unor sporturi“ (Longman Dictionary). în literatura anglo .

Dicţionar de psihologie. pag.456)4-5 NOTA: se pot elabora psihograme şi somatofiziograme şi pentru anumite locuri de muncă. unelte. Obiectul şi natura profesiunii (descrierea activităţii.. 5. cu prevederea înlăturării ideii de risc. 3.P.Vlasceanu. în cel economic. Popescu (1978) Idem. talie greutatea).). N.P. L. Editura Babel. N.( 2000).Cristea. Igiena muncii ( condiţii de microclimate).Psihogramă “cuprinde cerinţele şi contraindicaţiile psihice ale unei profesii. 2000. pag. N. indică cerinţele fizice (forţă fizică. Vlăsceanu. de inteligenţă. de cunoştinţe profesionale. Sociologia profesiunii (perspective economice. care sunt cuprinse în psihograma meseriei” ( N. modern) vizează întreaga dinamică a activităţii de formare . exigenţe senzoriale. 557)2 .3 Zanfir. durata şi locul pregătire) ( N. tehnicei ş. a principalelor operaţii şi a condiţiilor de muncă). Un ansamblu de solicitări. pag. în mod special (S.( 1993). condiţii de salarizare şi promovare). Bucureşti Idem . agregate. Dicţionar de pedagogie. pag. 1978.C.pag.. Securitatea profesiunii (condiţii de siguranţă pentru muncitori. 6.dezvoltare a personalităţii umane” ( S. ( 1978).pag556.. Cristea. Dicţionar de psihologie. etice etc. P. Zanfir. de atenţie. Albatros.a. democratic. Profesiograma sau monografia profesională cuprinde de obicei următoarele elemente (aspecte) concrete: 1. 8.S. Este un fel de inventar psihologic al proceselor şi cerinţelor activităţii profesionale” (P. Fiziologia muncii profesionale (însuşiri fiziologice necesare). de spirit de observaţie. cerinţe de sănătate. loc de muncă sau operaţie de muncă. Bucureşti Cristea . psihice şi sociale ale profesiei. Psihologia profesiunii (aptitudini şi însuşiri psihice) 7.103) Educaţia tehnologică ”reprezintă activitatea de formare-dezvoltare a personalităţii umane.. C. nu numai pentru o anumită profesie în întregime . dispozitive. 556)3 Structura unei profesiograme: “alcătuirea unei profesiograme implică analiza multilaterală a profesiunii. Analiza celor cinci dimensiuni ale educaţiei deschise în direcţia noilor educaţii ( ecologică.Popescu.Profesiogramă. cerinţe privind trăsăturile de temperament. sanitară. înfăţişându-i cerinţele şi solicitările pe multiple planuri. instrumente instalaţii etc. gradul de instruire cerut.571) . toate acestea cuprinse în somatofiziograma profesiunii şi cerinţele de aptitudini. Profesiograma. P.pag. 2 3 4 5 Popescu. Pregătirea profesională (cerinţe teoretice tehnice şi practice. Popescu. scule. sociale.123)6 Tehnologia “vizează trei dimensiuni funcţionale: a) o dimensiune materială.N. Popescu. P. exigenţele sociale . Editura Litera. instrumente utilizate). în toate domeniile vieţii sociale. de supraefort. demografică. 2. reprezentată prin maşini. casnică. “cuprinde cerinţele psihofiziologice. Bucureşti 6 . proiectată şi realizată prin valorile ştiinţei aplicate. 1978.Neveanu ( 1978). modul de pregătire. Editura . Tehnologia profesiunii (materiile prime şi auxiliare. 1993. utilaje. L. 4.6 societală. pe plan etnic şi social în care persoana trebuie să se poată integra ca totalitate. Dicţionar de sociologie . de neplăcut sau de inadecvat” (Dicţionar de psihologie. 2000..Dimensiunile educaţiei “marchează conţinuturile stabile ale activităţii de formare – dezvoltare a personalităţii umane în plan: intelectual – moral – tehnologic – estetic – fizic.

Ca tendinţă de orientare practic – aplicativă a conţinuturilor şcolare ) opusă tendinţei de teoretizare excesivă din şcoli) III. L. capacităţi. In mod concret.V&I Integral. c. De fapt. Proiectarea unor programe de întreţinere corporala şi petrecere a timpului liber h.) cu aceeaşi tematică nu au prea fost publicate. reprezentată prin abilităţi. termenul de educaţie profesională. Ca disciplină obligatorie . pag. reprezentată prin reguli şi strategii de proiectare. 7 Radu. Ezechi. f. Ca demers premergător în procesul de orientarea şcolară şi profesională IV. Această expresie a fost asimilată de curând în limbajul educaţional.. ( 2002)..I. comportamente individuale şi sociale. 637) Educaţia tehnologică reprezintă o componentă a culturii generale. 1993.7 b) o dimensiune normativă.distinctă de învăţământ ( unde se formează abilităţi utilitare de la preşcolari până la cl. evidenţiază gradul de cuprindere şi de complexitate a noului concept. Ca educaţie antreprenorială Înţelegerea si interpretarea corecta a acestor termeni a fost cu atât mai necesara cu cat am constatat ca alte lucrări asemănătoare (comunicări ştiinţifice. I. încă. Rezultatele obţinute si interpretarea lor.L. Identificare profilelor profesionale pentru care se pregătesc studenţii de la facultatea de Inginerie Mecanică Industrială si Navală. Pedagogie. Bucureşti . referate. g.). educaţia tehnologică este concepută ca un program general de formare a personalităţii omului modern. edificarea problemelor ridicate pentru desfăşurarea cercetării s-au materializat prin demersuri concrete care au vizat rezolvarea următoarelor obiective si sarcini: a. b. Fundamente teoretice .Vlăsceanu.. Elaborarea unor programe fitness accesibile spre a fi aplicate atât in aer liber cat si in sala in funcţie de anotimp. Stabilirea eşantionului de lucru ( grupele experimentale şi de control) e. să caute şi să găsească soluţii la problemele de orice natură care-i solicită în confruntările lor zilnice (…. Alcătuirea profesiogramelor pe baza chestionarelor si sondajului de opinie d. Sondaj de opinie si chestionar privind sectoarele de activitate in care sunt încadraţi absolvenţii Facultăţii de Inginerie Mecanică Industrială si Navală. pentru a se adapta la schimbările rapide din societate şi din domeniul profesiunilor”( Radu.125)7 Aceiaşi autori arată că educaţia tehnologică se realizează prin următoarele forme : I. Măsurarea potenţialului biomotric al studenţilor din anul I si II. o expresie a raportului omului modern cu tehnologia. Ezechiel. I. L.IX-a II. Radu şi Liliana Ezechil. organizare şi de valorificare a tehnicilor. articole etc. c) o dimensiune socială.. ei susţin că „educaţia tehnologică presupune achiziţii comportamentale de tip activ . multe lucrări de pedagogie utilizează. 124 .2002. care le permit tinerilor să aplice rapid şi cu maximă eficienţă practică cunoştinţele dobândite în şcoală.p. generate de folosirea tehnicilor promovate la nivel material şi noematic” (C. Astfel. Zanfir.

8 1.2 STADIUL ACTUAL DE CUNOAŞTERE SI CERCETARE ALE ACTIVITĂŢLOR DE PREDARE A EDUCAŢIEI FZICE IN INVATAMANTUL SUPERIOR In procesul de formare a personalităţii viitorului specialist, latura educaţiei fizice si sportive se impune tot mai mult ca o necesitate sociala, reclamată, pe de o parte, de profilul profesional pentru care se pregătesc studenţii, iar pe de altă parte, de condiţiile în care îşi vor desfăşura activitatea. Aşa după cum am văzut si în cuprinsul celorlalte capitole, societatea contemporană prin atributele fenomenelor economic-sociale cere cu insistenţa implicarea educaţiei fizice si sportului în formarea unor cetăţeni sănătoși, viguroşi din punct de vedere fizic si competenţi, spre a face fată cerinţelor impuse de comanda socială. In acest sens, putem afirma că s-au declanşat o serie întreaga de studii (cercetări) care au vizat optimizarea raportului comanda sociala – competente profesionale si Bio-psiho-sociale. Ca urmare, ca si in cazul lucrării noastre s-au regândit si restructurat vechile tehnologii didactice în funcţie de necesităţile practice, iar in această orientare s-au angrenat specialişti din diferite domenii de activitate, inclusiv domeniul educaţiei fizice si sportului. Un punct de vedere important a specialiştilor romani si străini a fost acela de a asigura studenţilor un nivel de pregătire fizica susceptibila de a realiza dezideratele mai sus menţionate, adică sănătatea, vigoarea fizică şi psihica si suficiente cunoştinţe pentru menţinerea acestor atribute pe tot parcursul vieţii. Analizând cu atenţie stadiul actual al cercetării, ajungem la concluzia ca in învăţământul universitar tehnic întâlnim foarte puţine studii sau cercetări privind pregătirea fizica profesionala aplicativă a studenţilor, necesară formarii unor aptitudini si priceperi motrice adaptabile sau transferabile în bagajul deprinderilor profesionale sau cu caracter utilitar. Cu alte cuvinte, in cadrul procesului de formare a studenţilor (viitori specialişti) nu se pune accent prea mult pe aptitudini si priceperile motrice, solicitate ulterior la locul de munca sau care să le favorizeze creşterea randamentului profesional si adaptarea la condiţiile de exercitare a profesiei. Se înţelege, ca principal cauza care sta la baza acestei constatări este tocmai neconcordanţa dintre cerinţele programelor actuale de educaţie fizica si cerinţele profilelor profesionale pentru care se pregătesc studenţii Facultăţii de Inginerie Mecanica Industriala si Navala din Universitatea “Ovidius” Constanta. Observaţiile si studiul documentelor curriculumului universitar scot in evidenta faptul ca in predarea educaţiei fizice nu s-a realizat o raţionalizare a condiţiei fizice a studenţilor, din cauza lipsei unor orientări metodologice adecvate. Studierea acestui aspect ne îndreptăţeşte să afirmăm ca în programele si planurile de învăţământ universitar – pentru profilul tehnic nu se regăsesc programe special construite pentru ameliorarea condiţie fizice, ceea ce creează unele neajunsuri în pregătirea viitorilor specialişti. Cercetarea noastră pleacă de la constatarea ca dezvoltarea fizica a studenţilor de la facultăţile cu profil tehnic nu este abordată încă de la un nivel la care să se poată afirma ca educaţia fizica contribuie din plin la formarea personalităţii studenţilor. De aceea si demersul experimental pleacă de la prezumţia ca elaborarea si utilizarea unor programe de fitness (de condiţie fizica) este strict necesara, mai ales daca avem in vedere raportul dintre cerinţele profilului profesional al studentului si conţinutul activităţilor de educaţie fizica si sport predate studenţilor.

9 După cum am mai amintit, literatura româneasca si cercetarea ştiinţifica care se ocupa de tema pusa in discuţie, este sărăcăcioasă. Astfel, in decursul timpului au apărut lucrări (articole, comunicări ştiinţifice, studii) privind optimizarea predării educaţiei fizice si sportului, in concordant cu profilul profesional pentru care se pregătesc studenţii. In rândul autorilor romani care sau ocupa de aceasta tema pot fi enumeraţi: M. Cherteş (1969); C.I.Bucur (1961); D.Ungureanu (1976), P.N.Popescu (1978) Zamfir C. si L. Vlăsceanu (1993); E. Dragănescu (2000); O. Bănaţanu (1979, 1980, 1986, 1989); D. Colibaba, J.Bota (1987, 2007), Niculescu, M.,Cojanu F. ş.a. consemnaţi in mare măsura ca autori de referinţa în partea I-a a lucrării. Principalele idei lansate de aceşti autori cu prilejul publicării (comunicării) unor lucrări de specialitate sunt: • Ca şi în alte domenii de activitate – introducerea educaţiei fizice si sportului in planul de învăţământului universitar s-a făcut mai târziu decât in tarile europene dezvoltate. In Romania, iniţiative a aparţinut studenţilor si nu organismelor de conducere ale facultăţilor (ministerului de resort). Mentalitatea vechilor cadre didactice nu concepea alte posibilităţi formative, decât cele intelectuale – profesionale (O. Bănăţeanu 1985; D. Ungureanu 1976). • Societăţile studenţeşti au fost infinitate în scopul rezolvării unor probleme de ordin social – cultural sportiv. Activităţile declanşate de aceste societăţi s-au limitat la organizarea unor acţiuni la nivelul instituţiei, cum au fost de exemplu excursiile, drumeţiile si, mai târziu, întâlnirile sportive bilaterale. Ele sunt consemnate in documentele vremii doar ca mijloace sporadic de recreere, compensare a activităţilor profesionale sau petrecere plăcuta a timpului liber (C. J. Bucur, 1961). • Ulterior in jurul anului 1922, ca urmare a dezvoltării activităţii sportive, organismele de decizie ale tarii au înfiinţat Institutul National de Educaţie Fizica si Sport prima instituţie c are-si propunea formarea studenţilor în domeniul educaţie fizice si sportului din Romania (I. Todan 1981) • In anul 1950, educaţia fizică si sportul a fost introdusa oficial în planurile de învăţământ ale tuturor universitarilor din tara. Încercări de a introduce educaţia fizică si sportul ca disciplina in planul de învăţământ au fost făcute si mai devreme (Cluj 1932-1934; Timişoara 1933 - 1935). Acest eveniment a urmărit următoarele scopuri: I -Considerarea educaţiei fizice si sportului – disciplina universitară obligatorie - Organizarea unui conţinut corespunzător de pregătire fizica studenţilor din anul I si II. - Promovarea unui sistem competiţional organizat. - Înfiinţarea si pregătirea echipelor reprezentative pe ramuri sportive - Instituirea unui sistem de evaluare a nivelului de dezvoltare fizica si motrica a studenţilor (conform C.I.Bucur 1961, p.8-11)8• Procesul de predare a educaţiei fizice era influenţat la început de sistemul suedez, bazat pe exerciţii riguroase menit sa prelucreze toate grupele muscular. Maniera milităreasca cu exerciţii standard, precum si organizarea sistematica a unor manifestări sportive cu prilejul unor
Bucur, C.I.,( 1961), Educaţia fizică a studenţilor, caiet documentar, Timişoara.

8

10 aniversari (23 august, 01 mai etc.) nu au fost agreate de student ( D.Filipescu 1979)9 • Legea învăţământului (1967) structurează activitatea sportive la nivelul universităţilor. Conform acestei legi: “Educaţia fizica constituie o problema de interes naţional, are caracter obligatoriu si trebuie orientata spre dezvoltarea fizica si însuşirea metodicii de învăţare a tehnicii si tacticii unei ramuri sportive. • In perioada următoare, Ministerul învăţământului a elaborat primele planuri de învăţământ si programare, care cuprindeau majoritatea disciplinelor sportive pentru a fi practicate de către student: atletism, gimnastica, baschet, handbal, nataţie, tenis de câmp si masa, volei, fotbal, rugbi. • La un moment dat, instituţiile studenţeşti au optat pentru sportivizarea lecţiei de educaţie fizica din şcoli. Astfel cel mai important pas l-a realizat Universitatea de Medicina“Carol Davila” – Bucureşti (O.Bănaţeanu, L.Hector, E.Draganescu). • In paralel cu optimizarea procesului de predare a educaţiei fizice in învăţământul superior, s-au întreprins cercetări menite sa optimizeze aptitudinile profesionale ale studenţilor. In acest scop, sunt demne de remarcat lucrările lui L.L. Thorstone, C.J.Botra si Al. Roşca care susţin convingerea că obţinerea raportului profil profesional/ aptitudini care au un rol important in exercitarea profesiei. Asemenea aptitudini sunt: capacitatea de gândire rapida si operative, capacitatea de decizie, aptitudini mecanice, vizuale, specializate si altele. In acelaşi timp, profesia (activitatea propriu - zisa) are o latura reversibila asupra individului. Activitatea profesionala îndelungata, cultiva inerent o serie de însuşiri si aptitudini specializate. • O alta lucrare menţionează partea de contribuţie a educaţiei fizice si sportului la optimizarea raportului om/munca. In acest sens D.Colibaba (1987)10 arata ca “efectele exerciţiilor fizice (formarea si perfecţionarea aptitudinilor motrice, adaptarea organismului la solicitări de o anumita intensitate, viteza si complexitate etc.), se resfrâng favorabil prin transfer nespecific si specific asupra randamentului muncii. Mişcările impuse de mânuirea aparaturii vor fi mai precise si mai coordonate, iar eforturile profesionale vor fi mai uşor suportate sau compensate . • Unele cercetări întreprinse in scopul optimizării raportului om/munca, releva existenta unei similitudini dintre diverse grupe de exerciţii fizice si dinamice cu activităţile motrice impuse de cerinţele profesiei. Cunoaşterea acestor conexiuni amplifica cu mai multa tărie contribuţia educaţiei fizice în rezolvarea educaţiei profesionale ( D.Colibaba 1987, p.5)11 In prezent, planul de învăţământ si programele universitare, preconizează un număr de 28 lecţii pe durata unui an universitar, iar studenţii, alături de instruirea motrica inerenta, sunt avizaţi asupra unor problem neprevăzute cum ar fi: - Efectele exerciţiilor fizice asupra organismului uman - Aspecte igienico – sanitare in practicarea educaţiei fizice - Elemente de tehnica si tactica pentru practicarea unei ramuri sportive (la alegere)
Filipescu, D.,( 1999), Pregătirea fizică a studenţilor de la unuiversitatea de medicină cu profil de chirurgie , Teză de doctorat, Chişinău
9

Colibaba, E.D.,( 1987), tendinţe şi perspective de dezvoltare ale activităţilor de educaţie fizică şi sport în învăţământul superior ( România), CESU, Zagreb. 11 Colibaba,E.D., ( 1987), Tendinţe şi perspective ale activităţii de educaţie fizică şi în lumina noilor programe, Revista EFS, nr.2
10

11 Regulamentul de concurs Cunoştinţe organizatorice si de management • Cursul de educaţie fizică si sport prevăzut in programa şcolară, are caracter obligatoriu pentru studenţii anilor I si II si facultăţilor pentru studenţii din anii III – V. Activitatea practica se desfăşoară pe grupe omogene si alcătuite din 20 – 25 studenţi. Pentru studenţii care prezintă deficient fizice sunt constituite grupe de gimnastică medicala sau kinetoterapie. Evaluarea notarilor se realizează semestrial, prin utilizarea următoarelor probe de control: 100 m, 1000m (M), 500 (E), lungime de pe loc, tracţiuni, abdomen etc., care afectează in general nivelului de pregătire fizica generala in comparaţie cu o grila comparativ-statistica la nivel naţional (O. Banăţeanu 1989, Drăgănescu E, 2000) 12-13 In anul 2002, D.Colibaba si Andrei.Niculescu propun un sistem de echivalare prin procente a rezultatelor studenţilor obţinute la procesele de control impuse. Acest sistem de evaluare are meritul de a evalua exact valoarea condiţiei fizice (vezi revista VIITORUL nr. 4/2002 Craiova)14. După 1989, au mai apărut o serie de lucrări care au contribuit la implementarea teoriei educaţiei fizice în sistemul universitar de invăţământ. Ele au determinat apariţia unor programe care vizau regândirea obiectivelor şi a conţinutului educaţiei fizice universitare. Aceste clarificări au fost necesare deoarece multa vreme educaţia fizica a fost înţeleasă ca o activitate orientată pe optimizarea dezvoltării armonioase a organismului,întăririi sănătăţii şi înzestrării populaţiei tinere cu deprinderi şi aptitudini motrice ca valori necesare în viaţa socială. Ori este evident că educaţia fizic nu vizează doar aceste finalităţi,ci ea trebuie sa contribuie substanţial la formarea personalităţii umane – respective a profilului profesional a viitorilor specialişti. In facultăţile cu profil tehnic (aşa cum sunt acelea din Universitatea Ovidius Constanta) este nevoie sa recunoaştem rolul mai important a educaţiei fizice în pregătirea fizica in pregătirea fizica profesionala (aplicativa) a viitorilor absolvenţi (; J.Lidia 2003; Gh. Popa,1980)15-16 1.3. JUSTIFICAREA PROIECTULUI SI IMPLICAŢIILE LUI PENTRU DOMENIUL NOSTRU DE ACTIVITATE Sistemul educaţional din Romania a suferit modificări calitative substanţiale sub imperiul reformei curriculare care presupune „ o schimbare fundamentală proiectată şi realizată la nivelul sistemului de educaţie / învăţământ în orientarea acestuia (schimbarea finalităţilor), în structura acestuia (de bază, materială, de relaţie, de conducere) şi în conţinutul procesului de instruire (schimbarea planului de învăţământ, a programelor şi a manualelor / cursurilor şcolar/ universitare, a altor materiale destinate învăţării)” ( S. Cristea, 2000, p.322)17.
Bănăţan, O.,( 1973), Educaţia fizică şi sportul în învăţământul superior, Editura Stadion, Bucureşti 13 Drăgănescu, Elena, (2000), Optimizarea conţinutului educaţiei fizice privind pregătirea professional aplicativă a studenţilor de la universităţile de medicină 14 Colibaba, E.D.;Niculescu A., (2002), Regândirea sistemului de apreciere a studenţilor la lecţia de educaţie fizică, Revista Viitorul, nr4, Craiova 15 Lidia, I., ( 2003), pregătirea fizică professional aplicativă a studentelor din facultăţile de explorări portuare la disciplina educaţie fizică, Teză de doctorat, Chişinău 16 Popa Gh., ( 1980), Îndrumar pentru educaţie fizică a studenţilor din anul I pe profil de facultăţi şi secţii, Univ. Timişoara 17 Op. citată, p.5
12

Niculescu . „ Noile educaţii”. profesională şi socială. educaţia fizică şi sportul capătă noi dimensiuni şi noi valenţe în formarea personalităţii umane. educaţia demografică.susţinere plenară. primar. Astfel. educativ ş. Se simte tot mai mult nevoia unei revizuiri ale obiectivelor instrucţionale specifice educaţiei fizice. Internaţională. de stabilire a unor priorităţi în interiorul lor sau chiar a re înnoirea strategiilor de instruire care vizează realizarea finalităţilor reclamate de comanda socială. 19 Colibaba. pe plan naţional şi internaţional s-au elaborat „proiecte educaţionale” în care erau vizate ca ( D. Colibaba. universitar. In alta ordine de idei. educaţia nutriţională.M. Standarde ocupaţionale şi transpunerea lor în sistemul educaţional. politic. pentru viitoarea societate. educaţia sanitară modernă (educaţia casnică modernă.m. Cojanu. Sistemul social global vizează finalităţi şi scopuri bine determinate pentru toate domeniile de activitate: economic. Piteşti.( 2004). 2007. care au dat naştere la „noile educaţii”.face o analiza critica a stadiului actual de cunoaştere a temei .Niculescu. Interaţională.a. liceal. F.d. Pentru prima dată fenomenul educaţional a căpătat un caracter prospectiv . Educaţia şi provocările lumii contemporane.„ complimentează vechile dimensiuni ale educaţiei şi sunt exprimate în termenii unor obiective care vizează : educaţia ecologică. educaţia pentru democraţie. cum ar fi dezvoltarea economică.D. aceasta se distinge prin următoarele momente mai importante: . progresul tehnic. psihologică şi socială la viaţa modernă ş. D. fără deosebire de naţionalitate . E.a. propunându-şi să formeze în mod conştient tânăra generaţie.este un tip de lucrare care se încadrează in tematica problemelor de cercetare in ceea ce priveşte învăţământul superior. 64)18 În acest context. sistemul educaţional global vizează finalităţi de maximă generalitate care angajează toate resursele formative ale personalităţii umane la nevoile dezvoltării social economice ( adică comanda socială). educaţia pentru pace şi cooperare. unanim recunoscute. comunicare în plen. sex sau religie. educaţia sexuală” ( D.. educaţia pentru tehnologie şi progres. In ceea ce priveşte importanta lucrării. Astfel. Galaţi. p. educaţia faţă de mass – media. continuă şi permanentă a tuturor categoriilor de cetăţeni. tehnologică.12 În Romania educaţia a devenit un instrument important de înfăptuire a finalităţilor vizate de societate. in concordanţă cu reforma curriculară fiecare instituţie de formare a viitorilor specialişti are autonomia de a-şi aronda întreaga activitate la finalităţile şi scopurile vizate prin comandă socială. In acest context. gimnazial. militar. 18 . Dezvoltarea lumii contemporane . Conf. aceste programe educaţionale vizează însuşirea SO în cadrul procesului de formare iniţială. morală şi fizică. F. etică. adaptarea biologică. Cojan. cultural. profesional. postuniversitar) să dobândească statutul de integrare şcolară. este animată de numeroase fenomene.  să se stabilească nişte Standarde Ocupaţionale (SO) şi să le transforme în obiective instrucţionale planificate spre a fi achiziţionate încă din şcoală şi universitate  celor care deja îşi exercită activitatea în câmpul muncii să le ofere perspectiva de formare continuă şi permanentă Deci. Colibaba.Colibaba. petrecerea timpului liber. (2008). . Conf.. instrument în care sunt angrenaţi şi au acces toţi cetăţenii. educaţia pentru schimbare şi dezvoltare. M. sistemul educaţional manipulează dimensiunile personalităţii umane: intelectuală. 2008)19:  absolvenţii fiecărui ciclu curricular (preşcolar.

Consiliul Naţional pentru Curriculum din cadrul Ministerului Educaţiei şi Tineretului ş. învăţământ (formarea formatorilor) 5.în cadrul Universităţii Ovidius din Constanţa unde se va încerca generalizarea lui şi la nivelul altor facultăţi de profile diferite de a celor politehnice.Prescripţii metodologice privind optimizarea activităţii de predare a educaţiei fizice şi sportului în concordanţă cu dimensiunile profilului profesional pentru care se pregătesc studenţii din facultăţile politehnicii 11. Totodată. pe plan local . SCOPUL ŞI OBIECTIVELE CERCETĂRII Scopul cercetării: . Analiza şi sistematizarea profilelor profesionale după sectoarele de activitate în care funcţionează absolvenţii politehnicii: productive (uzine fabric.13 Aduce contribuţii potenţiale la regândirea si restructurarea produselor curriculare pentru învăţământul superior – in ceea ce priveşte importanţa şi funcţiile educaţiei fizice si sportului în formarea personalităţii studenţilor din Facultatea de Inginerie Mecanica Industriala si Navala. PLAN OPERAŢIONAL DE ACŢIUNE . Rezultatele proiectului vor fi valorificate.a. Ulterior. în concordanţă cu cerinţele şi exigenţele profilelor profesionale pentru care se pregătesc studenţii din facultăţile politehnicii Obiectivele cercetării: 1. . 2. Determinarea potenţialului biomotric al studenţilor şi compararea lui cu exigenţele profesiogramei 7. în primul rând. rezultatele noastre vor fi comunicate unor organisme interesate în optimizarea raportului om/ muncă sau optimizării structurii profilelor profesionale (Institutul de igienă a muncii.5. Stabilirea obiectivelor – conţinuturilor – strategiilor şi instrumentelor de evaluare a programelor de educaţie fizică îndreptate spre optimizarea dimensiunilor profilelor profesionale 8. Studierea literaturii de specialitate in vederea stabilirii stadiului actual de cunoaştere şi de cercetare a temei. Identificarea problematicii şi a contextului de abordare a cercetării 3.identificarea principalelor caracteristici ale profilelor profesionale pentru care se pregătesc studenţii din politehnică şi convertirea acestora în obiective instrucţionale susceptibile de a fi realizate cu ajutorul programelor de instruire specifice educaţiei fizic e şi sportului. Redactarea finală a lucrării 1. Studiu preliminar privind stabilirea elementelor distinct ale profilelor profesionale care necesită programe special de pregătire fizică 6. cercetare – proiectare.4.). ţinem să menţionăm că îmbunătăţire continuă a Curriculumul Naţional (mai ales a programelor universitare) este un deziderat aşteptat din partea Comisiei Superioare Curriculare. 1. Concluzii şi sugestii 12. Stabilirea profilelor profesionale pentru care se pregătesc studenţii din facultăţile politehnicii 4. combinate). Experimentarea programelor de instruire elaborate 9. având în vedere că această tendinţă de optimizare a produselor curricular a devenit un proces deschis consultărilor publice şi autonomiei universitare. Rezultatele obţinute şi interpretarea lor pe cale statistic 10.regândirea şi restructurarea procesului de predare a educaţiei fizice şi sportului din învăţământul superior ( Facultatea Inginerie Mecanica Industriala si Navala ) .

2. nr.Analiza şi sistematizarea profilelor profesionale după sectoarele de activitate în care funcţionează absolvenţii politehnicii 5.sinteză bibliografică . Stabilirea profilelor profesionale pentru care se pregătesc studenţii din facultăţile politehnicii 4. 1 – Etapele.identificarea şi explicitarea cuvintelor cheie . metodişti .consultarea paginilor web .identificarea structurii profesiogramelor pentru profilele profesionale specific absolvenţilor de politehnică .interpretarea statistică a datelor .14 (eşalonare calendaristica a investigaţiilor ştiinţifice) Tab.efectuarea sondajului de opinie şi anchetei propriu zise .identificarea sectoarelor de activitate în care sunt angrenaţi absolvenţii facultăţilor politehnice INDICATORI DE EVALUARE -sinteză bibliografică privind nivelul de cunoaştere a temei redactarea conţinutului primului capitol al tezei de doctorat III Studiu preliminar asupra structurii profilelor profesional e politehnice 3. Determinarea potenţialului biomotric al studenţilor şi compararea lui cu exigenţele profesiogramelor -rezultatele anchetei sondajului opinie şi de IV Stabilirea programelo r de instruire motrică focalizate pe dimensiunil e profilelor profesional e .Identificarea problematicii şi a contextului de abordare a cercetării ACTIVITĂŢI .structura profesiogramelo r şi elementele susceptibile de a fi convertite în obiective instrucţionale .măsurători biomotrice asupra studenţilor din facultăţile politehnice . obiectivele şi activităţile ştiinţifice realizate ETAPE I Documenta re şi identificare a problemati cii temei II Mediatizare a şi pregătirea proiectului OBIECTIVELE CERCETĂRII 1. cadre didactice.stab.Stabilirea elementelor distinct ale profilelor profesionale care necesită utilizarea unor programe speciale de pregătire fizică 6. pachetului de probleme incluse în tema cercetată .sondaj de opinie şi anchetă la nivelul grupelor de interese: studenţi.Studierea literaturii de specialitate şi stabilirea stadiului actual de cunoaştere şi de cercetare a temei. experţi.

elaborarea proiectelor globale.redactarea programului de educaţie fizică şi sport experimentat .asigurarea resurselor . Prescripţii metodologice privind optimizarea activităţii de predare a educaţiei fizice şi sportului în concordanţă cu dimensiunile profilului profesional pentru care se pregătesc studenţii din facultăţile politehnicii .stabilirea programelor de instruire motrică .analiza protocoalelor de observaţie IV Rezultatele obţinute şi interpretar ea lor FORMA FINALĂ A LUCRĂRII .monitorizarea desfăşurării experimentului .redactarea tezei de doctorat .Experimentarea programelor de instruire elaborate 9.Stabilirea obiectivelor conţinuturilor strategiilor şi instrumentelor de evaluare a programelor de educaţie fizică îndreptate spre optimizarea dimensiunilor profilelor profesionale 8.protocoale de observaţie .Rezultatele obţinute şi interpretarea lor 10. operaţionale şi unităţilor de învăţare .15 V Aplicarea în practică şi monitorizar ea proiectului 7.

desfăşurată într. 1969). scurtă privire. În calitate de proiect pedagogic curriculumul îşî propune sǎ sublinieze importanţa excepţionalǎ a obiectivelor educaţionale atât la nivelul macropedagogiei. D. Programa şcolară/ universitară. esenţializat şi dinamic prezentat în parcurgerea unui domeniu. În sens restrâns. 2007.( 1979). precum: alergare. Edit. Din literature de specialitate mai reţinem următoarele definiţii: • “ Curriculum este viaţa şi programul şcolii. curriculum are sensul de proiect pedagogic. DEFINIREA ŞI DELIMITAREA CONCEPTULUI DE CURICULUM Conceptul de curriculum reprezintǎ o noţiune – cheie pentru teoria şi practica educaţiei. de modalitaţi posibile de gândire asupra experienţei umanitǎţii – nu sub aspectul concluziilor desprinse din aceste experienţe. dar prescurtat. 22 Opera citată .conţinuturile instructive – educative – strategiile de predare în şcoală şi în afara şcolii. in general şi pentru didactică. unde are „sensuri multiple. p. p. 1979.” (Belth.un câmp educaţional conceptual – programatic. p. Bucureşti Colibaba.” (Rugg. numite adevǎruri. stratificat în profunime. ce poate fi parcurs în ambele direcţii Dicţionar de pedagogie.d. rezumat Proiectele globale.2 DOMENIILE CURRICUMULUI Domeniile curriculare vizează “ structura de funcţionare a acestuia. Univ. care evidenţiazǎ multiplele şi complexele interdependenţe ce se stabilesc între obiectivele educaţionale. în special. Edit. termenul de “curriculum” (plural “curricula”) provine din limba latină.p1 20 21 . Colibaba. cǎt şi la nivelul micropedagogiei. parcurgere. (D.P. rezumativ. Craiova. etc. e.a. în continua lǎrgire. sintetic. 2007. Praxiologie şi proiectare curriculară în educaţie fizică şi sport. 49)22 2.” (Foshay. operaţionale şi unităşile de învăţare Criterii şi tipuri de evaluare ( Colibaba. în treacăt.( 2007). 48)21 În sens larg.. în desfăşurarea unei acţiuni. au fost fundamentate şi validate. a unei discipline) Conspect. universitare. “conceptual de curriculum presupune un ansamblu de procese educative şi experienţe de viaţă pe care educatul îl parcurge în perioada procesului de instruire “ ( D. ulterior chiar şi trecere / parcurs în viaţă ş. cuprinzător.1. Toţi aceşti termeni sugerează „un demers complet. postuniversitare sunt concretizate prin următoarele produse curriculare: Planul de învăţământ. postuniversitară Îndrumarul metodic Compendiu( sinteza unei conepţii. Didactică şi pedagogică. • “Curriculum este un plan al învaţǎrii!” (Taba. 1975) • Activităţile şcolare. Etimologic. este un demers de ghidare a vieţii. 1947) • “ Curriculum este considerat a fi gama. 1965) • “Toate experienţele pe care un elev le parcurge sub coordonarea şcolii.16 Cap. sectorizat în întinderea lui. cursă. 111)20. ci al modeleleor de gândire care au condus la elaborarea acestor concluzii şi al contextului în care aceste concluzii. 2 – CONCEPTUL DE CURRICULUM ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN ROMÂNIA 2. dar relativ apropiate.

p. materială. testat.curricumul oficial ( explicit sau formal) care promovează următoarele tipuri subordonate: nucleu ( de pază).2 MEDIILE CURICULARE Mediile curriculare sunt dimensiunile de ambianţă ( spaţio – temporală. masterat. Colibaba. extins.1 TIPURI DE CURRICULUM ( după S. sociale etc) . p. religios.2. Craiova 23 24 . p. primar. de cunoştinţe ştiinţificwe. care intervin şi influienţează procesul de instruire. Cârstea.inter. Univ. 52)23. gimnaţial.2. mediul cultural. .2 Mediile curiculare 2. ( 2000). la dispoziţia şcolii. Edit. 2000. şi anume( după D. . moral. zonal. În general mediile curriculare sunt de natură externă şi de inatură internă. estetic.curiiculum bazat pe relaţia profesor – elev B. de comunicare.4 Ariile curriculare 2. 58)25 : • Mediile interne: organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. prescris.curriculum bazat pe discipline proiectate separat în planul de învăţământ (predare monodisciplinară) .2. Alte tipuri de curriculum: recomandat. de comunicare. coerenţa treptelor şcolare şi universitare. politică). tehnologic.intra.doctorat. de tip ansamblare.1 Cârstea. implicit ( sau informal). mediul comunitar modernizare şi dezvoltare umană. 2007. profesional. Edit. S. În mod concret domeniile curricuare sunt: 2. ideologică. Litera internaţională. învăţat. După criteriul modelului de proiectare angajat în teoria şi politica educaţiei avem: .3 Ciclurile curriculare 2.curriculum bazat pe învăţarea deplină . independenţa dintre trepte şi cicluri şi arii. Colibaba.curriculum bazat pe structuri proiectate interdisciplinar ( sau . exclus 2. 2007. După criteriul modalităţii de realizare: .2. de integrare D. predat. liceal.2. absent C.1 Tipuri de curriculum 2. ascuns sau obscur. care aparţin unor niveluri şcolare diferite ( preşcolar. -pluri şi transdisciplinar) . Bucureşti 25 Colibaba. p. mediul economic. eficenţa instituţiilor. universitar. 79-80)24 Principalele tipuri de curriculum sunt sistematizate după următoarele criterii: A. postuniversitar.2. Ungureanu citat de D. naţional. • Mediile externe: structura sistemului social global.2. cu nucleu aprofundat.17 succesiv sau simultan după necesităţi.curriculum bazat pe activitatea elevului / studentului . complimentar. opţiuni alternative etc ( D. 2. D. sitemul economic.3 CICLURILE CURRICULARE Ciclurile curriculare sunt periodizări ale şcolarităţii care grupează mai mulţi ani de studii.curriculum bazat pe competenţe( de cunoaştere. disimulat. Mediile curriculare externe şi interne intră în conexiune ceea ce generează: mediul curricular managerial. Praxiologie şi proiectare curriculară în educcaţie fizică şi sport. Dicţionar de pedagogie. suport. După criteriul surselor de dezvoltare: global. Operă citată . elaborat în şcoală la iniţiativa şcolii.( 2007).

Conceptele de bază ale disciplinelor incluse în ariile curricular proeiectate .( S.Ciclul de observare şi oriengtare ( Cl. op. exprimatǎ uneori în diferite situaţii intradisciplinare. S.Ciclul de aprofundare ( cl. Conform curriculumului naşional elaborat de MECI ( 1998). diferite dar şi complementare. VII – IX) .4 ARIILE CURRICULARE Ariile curiculare reprezintǎ domeniul curricular cu implicaţii practice directe angajate în selcţionarea şi gruparea materiilor şcolare în structuri organizate într-o viziune interdisciplinarǎ. 2000. Cârstea. S.normele şi atitudinile planificate la nivel de inţeles şi dinamic.Cicluri postuniversitare ( masterat. în şara noastră se lucrează după următoarele cicluri: . compatibilǎ cu evoluţiile inregistrate în epistemologia (post)modern ǎ şi în teoriile actuale dezvoltate în psihologia învǎţǎrii şi a personalitǎţii elevului.valorile.Ciclul de specializare ( cl. 82)26 Definirea ariei curiculare la nivelul unui concept pedagogic operaţional presupune raportarea acesteia la structura “proiectului de bazǎ” în interiorul cǎreia reprezintǎ punctul de legǎtura esenţialǎ între “obiectivele generale ale etapei” şi orientarii metodologice valabile în activitatea de predare/ învǎţare/ evaluare realizatǎ de fiecare profesor în contextul unor medii şi tipuri curriculare. doctorat) 2. 2000.3.Ciclul de dezvoltare ( cl. Pregătitoare şi cl. I şi II-a) . STRUCTURA CURRICULUMULUI .18 docenţiat) şi ăn care sunt vizate spre a fi atinse anumite finalităţi sau obiective specifice.CA MODEL DE REFERINŢǍ PENTRU CURRICULUMUL UNIVERSITAR SPECIFIC FACULTǍŢILOR DE EDUCAŢIE FIZICǍ ŞI SPORT 2.strategii de analizǎ şi cercetare propuse la nivelul unei metodologii stimulative pentru activitatea independentǎ a elevului şi “nu ca o metodologie determinatǎ. X-a – XI. Bucureşti. Litera Internaţional.a) . …. interdiciplinare. p.3. citată.Blocuri de conţinuturi care angajează trei tipuri de conşinuturi fundamentale necesare pentru atingerea obiectivelor fundamentale ale ciclului: .Orientările metodologice autenticed în activitatea de predare – învăţare .Ciclul achiziţiilor fundamentale ( gr.a) . pluridisciplinare sau chiar transdisciplinarǎ. 83)27 2. ( 2007). Dicţionar de pedagogie. Edit. .2. Construcţia ariei curricular presupune: . p.Definirea obiectivelor generale ale ciclului ( stadiu formative) . în strânsǎ legaturǎ cu ideea articulǎrii permanente a conceptelor de bazǎ şi a strategiilor de analizǎ şi cercetare dobandite anterior care urmeazǎ sǎ fie dobandite şi în prezent.Ciclurile universitare ( competenţe de vârf) .1 CONCEPŢIA DESPRE EDUCAŢIE ŞI INSTRUIRE LA MODEL FILOSOFIC ŞI DE POLITICǍ A EDUCAŢIEI Definirea educaţiei la nivelul unui concept pedagogic fundamental presupune stabilirea unor repere metodologice necesare pentru delimitarea Cârstea. III-a şi IV. ( Cristea S. 26 27 . XII-a) şi postlicieală . Cristea. p.

valorificarea deplină a educabilităţii la nivelul corelaţiei pedagogice existente intre factorii care asigură (auto)formarea personalităţii umane: educaţia-mediu-ereditate. care asigură:  abordarea globală/sistemică a conţinutului instruirii în vederea valorificării depline a tuturor resurselor pedagogice existente pe verticala şi pe orizontala sistemului. ( Golu. În aceastǎ perspectivǎ. Educaţia mijloceşte în fapt interacţiunea dintre ereditate şi mediu care devine funcţionalǎ în raport cu finalitǎţile pedagogice macrostructurale şi microstructurale asumate la nivelul sistemului şi al procesului de invaţamânt. posibile şi necesare între obiective – conţinuturi – metodologie – evaluare. educaţia reprezintǎ activitatea psihosociala proiectatǎ la nivelul finalitǎţilor pedagogice care vizeazǎ realizarea functiei centrale. desfaşurata într-un context intern şi extern deschis.Ştiinţifică şi Enciclopedică.  formele de evaluare fiecărei discipline de învăţământ. angajate la nivel de politică de educaţie. posibila şi necesară prin proiectarea şi realizarea superioara a ciclurilor de educaţie permanentă.  credite acordate fiecărei discipline de învăţământ.  formele de evaluare fiecărei discipline de învăţământ. 28 Golu. P ( 1985). autoformarea-autodezvoltarea personalităţii umane. în termeni de politică a educaţiei. la nivel optim.  succesiunea disciplinelor de învăţămant pe ani universitari.  disciplinele de învăţământ studiate pe ani de studiu. conform cerinţelor valorice/pedagogice adaptate la nivel de politică a educţiei:  numarul de ore maxim rezervat instruirii formale în cadrul fiecărui an de studiu. Instruirea reprezintă activitatea specifica realizată în cadrul procesului de invăţământ conform obiectivelor pedagogice generale elaborate la nivelul de sistem. ând modalitatea concretǎ de utilizare a resurselor erditǎţii şi a mediului”. 1985. Edit. pe verticala şi orizontala sistemului de educaţie. vizeazǎ: formarea-dezvoltarea permanentă a personalitaţii. posibilă şi necesară prin integrarea tuturor formelor şi conţinuturilor/dimensiunilor educaţiei pe verticală şi orizontală sistemului de educaţie. care stabileşte. desfaşurate.proiectarea curriculară a educaţiei. centrală asupra obiectivelor formative şi a corespondentelor pedagogice. la scara modelului cultural al societ ǎţii postindustriale/ informatizate. educaţia “propune deliberat alegerea perspectivei ce urmeazǎ a fi insuflatǎ dezvoltǎrii.  numarul de ore săptamânal rezervat fiecărei discipline de învăţământ în contextul structurii anului universitar. p. Caracteristicile generale ale planului de învăţământ definesc criteriile pedagogice. de formare – dezvoltare permanenta a personalitaţii umane prin intermediul unor acţiuni pedagogice structurate pe baza corelaţiei subiect/educator – obiectiv/educat. Învăţare şi dezvoltare. . Bucureşti . Ca factor al educabilitǎţii. Conţinuturi subadiacente la nivel de plan de învăţământ şi programe universitare: Planul de invăţământ Reprezintă un document oficial de proiectare globală a conţinutului instruirii.40-41)28 Tendinţele de evolutie a educaţiei.19 funcţiilor specifice activitǎţilor de formare – dezvoltare a personalitǎţii şi a structurii specifice de proiectare şi de realizare a acesteia. Pantelimon.

în conformitate cu finalităţile macro.  selectarea ariilor curriculare. vizează :concluzii. II. resursele necesare. concentric. 2. deschiderile metodologice.20  alegerea disciplinelor de învăţământ în sens disciplinar. Partea de concepţie curriculara. Presupune stabilirea unei corelatii funcţionale între structura de organizare a sistemului de învăţământ şi obiectivele de formare. Această corelaţie conferă coexistenţa principiilor care stau la baza construcţiei curriculare a planului de învăţămant. subiectul activităţii. in ultima instanţă. interdisciplinar. Elaborarea planului de învăţământ angajează decizia de politică educaţională în activitatea de identificare a disciplinelor de învăţământ necesare pentru realizarea obiectivelor pedagogice generale stabilite la nivel macrostructural. angajare în:  specificarea obiectivelor pe cicluri şi arii curiculare şi discipline.şi microstructurale. vizează:  Obiectivele operaţionale. diferentiat. modalităţile de evaluare. de predare/ învăţare/evaluare.  Metodologia de predare/ învatare/ evaluare .  programelor şcolare/universitare.  realizarea variantei finale a planului de învăţământ.3 3 SISTEMUL ŞI PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN ROMÂNIA . stabilirea liniei de perspective. tehnicile de evaluare cantitativă şi apreciere – integrate în structura diferitelor metode şi strategii didactice.  elaborarea primei variante a planului de învăţământ – cu orientarile metodologice necesare. include: intrebările – tip exerciăiu.2 METODOLOGIA DE PREDARE/ ÎNVĂŢARE/ EVALUARE Proiectarea curriculara reprezinta activitatea de transpunere a teoriei curricumului la nivelul practicii procesului de învăţământ. tipul de activitate.angajată în realizarea unui învăţământ activizat.  Conţinutul de predare/ învăţare/ evaluare. fundamentale – operationale. semestrelor.  Evaluarea didactica.  manualele şcolare/cursurilor universitare. Partea de finalizare curriculară a activităţii. pentru alegerea criteriilor şi formelor de evaluare.  succesiunea disciplinelor de învăţământ. în elaborarea. II. Partea introductivă vizează: tema activităţii. în perspective elaborării programelor analitice. activitate concretizată. stabilite la nivelul de sistem şi de proces. tip situaţii – problema sarcini didactice. la nivel de instruire formală şi nonformală.3. scopul activităţii.  materiale metodice – suport si anexa. modular în conformitate cu structura de adaptare internă a sistemului stabilită prin Legea învăţământului. tip problemă. I.  modelelor de planificare a activităţii de educaţie/instruire. 2.  repartizarea resurselor de timp disponibil pentru realizarea activitaţilor didactice şi educative în cadrul anului universitar. proiectată linear. Partea de realizare curriculara. realizarea şi perfecţionarea continuă:  planului de învăţământ. vizează: elaborarea scenarului didactic III.

A treia focalizeazǎ atenţia pe verticalǎ importanţei celor douǎ activitǎţi. O altǎ paradigmǎ este derivatǎ din ipoteza conform cǎreia cea mai importantǎ problemǎ din zona educaţiei ar fi influenţa învǎţarii ca alternativǎ orizontalǎ a celeilalte activitǎţi. sociale şi culturale. Pentru a face mai explicitǎ structura si conexiunile dintre componentele instruirii luǎm în considerare câteva puncte de vedere legate de direcţiile si modelele de analizǎ ale acestui proces. instruirea (predarea). Specialiştii şi-au indreptat atenţia spre învǎtare. repertoriul modelelor de instruire a fost imbogaţit uneori semnificativ prin interpretǎrile cibernetice moderne date proceselor de comunicare şi învaţare. creative. informare. Ştiinta învaţarii eficiente presupune atât determinǎri cantitative cât şi calitative. pe autoformare. prospective. politice. comunicare acestea fiind doar câteva aspecte studiate de ei. responsabilǎ si solidarǎ cu toate cuceririle dar şi neimplinirile pedagogiei moderne. Una priveşte corelaţiile aspectelor cantitative şi calitative specifice celor douǎ mari procese: instruire-învǎţare. Fundamente teoretice şi metodologice Instruire. studiul. Impactul revoluţiei ştiinţifico-tehnice asupra comportamentului de învaţare reprezintǎ o realitate. La ora actualǎ existǎ cateva mari orientaǎri in paradigmele de tip explorative întreprinse în domeniul modelelor de instruire. într-o atmosferǎ stimulatoare. A patra paradigm ǎ pastreazǎ intact sensul calitativ al conţinutului celor dou ǎ tipuri fundamentale de activitate. moralul. Instruirea. fie ca procese. pozitive. primitive fie ca produse. În cadrul educaţiei generale. personalizatǎ. in cadrul cǎreia se dezvoltǎ şi se maturizeazǎ laturile fundamentale ale finiţei umane: fizicul. o teorie asupra modului în care dezvoltarea este ajutatǎ prin diverse mijloace” ( Bruner) Interesul pentru studiul sistematic al relaţiilor intre instruire. psihicul. educatori. Neacşu ). care impun educaţiei moderne si omului de azi formarea unor noi capacitatǎţi de gandire si comportament. cognitivul. coparticipativǎ. invaţare şi evaluare – noi abordǎri Instruirea reprezintǎ structura de bazǎ a procesului de formare a personalitǎţii elevilor şi este asociatǎ drept “ un efort de ajutorare şi modelare a dezvoltǎrii personalitǎţii. Ea dispune de o structura eficientǎ. Toate la un loc pot genera o cunoaştere al cǎrei obiect este invǎţarea. işi consolideazǎ statutul sǎu de parte componentǎ a teoriei educaţionale. Înseamnǎ trecerea progresivǎ de la educaţie prin şi pentru învaţarea dirijatǎ la cea bazatǎ pe autodirijare. Înseamnǎ rigoarea şi respectul educatorului dar şi receptarea sensibilǎ. O asemenea perspectivǎ include rǎspunsul la problemele economice. esteticul. volitivul. pǎriţti şi pentru oamenii din intreaga societate ( I. înv ǎţare si celelalte componente ale procesului instructiv-educativ este în continuǎ creştere. Ea este încǎ un univers insuficient exploatat şi pe care il descoperim treptat. de concepte si metodologii care oferǎ specialistului suficiente argumente pentru a deveni o teorie operaţionala. la rândul ei.21 Învaţarea constituie o temǎ de reflecţie si interes major pentru elevi. Expunem aici idea cǎ. dar şi jocul cooper ǎrii cunoştinţelor în activitǎţii colective. afectivul. Ea este unitatea de sens şi semnificaţii a comparaţiei cu noi înşine şi cu alţii. un rol deosebit în formarea multilateral ǎ a personalitǎţii îl are educaţia fizicǎ. Din acest punct de vedere se pot aborda trei variante ale procesului de instruire: . Pornind de la aceste fundamente se stabilesc unele relaţii ce existǎ intre stiluirile de instruire şi invaţare motricǎ in general şi intre un anume stil de instruire si învaţare motricǎ in special.

Piaget) conform ei. îndeosebi asupra celei verbale. Teoria învǎţǎrii cumulative-ierarhice (R. Titone ) . utilizând prelegerea. Teoria genetiv-cognitivǎ şi structuralǎ (J. El stabileşte deasemenea o taxonomie rationalǎ şi cuprinzatoare a tipurilor fundamentale de învǎţare şi presupune urmatoarea clasificare: învǎţarea tacticǎ. varianta complexǎ a instruirii care sugereazǎ vectorii prin care I are posibilitatea ca. valoarea explicitǎ a teoriei învaţarii este potentatǎ şi valorificatǎ educaţional. conţinutul. Gagnė) . Teoria holodinamicǎ a învǎţǎrii (R. Prima vede rolul central al şcolii în promovarea invǎţǎrii prin cunoaştere-produs. sǎ dea o organizare bunǎ relaţiilor dintre probleme. Atunci când avem in vedere organizarea învaţarii şi orientarea ei spre scopuri eficiente ne aflǎm in faţa unei incercǎri de a construi un model de instruire. NOI ABORDǍRI. Teoria organizatorilor cognitive şi anticipative de progres ( Ausubel) . cursul sau alte modalitaţi. Dezvoltarea umanǎ apare ca efect. având ca rezultat formarea de cunoştinţe. învǎţarea se identificǎ cu procesele de echilibrare: asimilare şi acomodare şi se desfaşoarǎ în timp. procesul învǎţǎrii subordoneazǎ pe cel al dezvoltǎrii. Teoria psihogenezei cunoştinţelor şi operţiile intelectuale (J. cea de-a doua vede învǎţarea prin cunoaştere. varianta predare-primire este o manierǎ programatǎ în care I verificǎ şi apreciazǎ rezultatele în virtutea rǎspunsurilor pe care le primeşte de la E.problemele învaţǎrii sunt strâns legate de cele ale dezvoltǎrii şi instruirii. rezultat al convertirii în plan educaţional a unui punct de vedere psihologic elaborate asupra înv ǎţǎrii. invǎţǎrii îi sunt asociate cel puţin douǎ paradigme în sfera cunoaşterii. pe care subiectul o datoreazǎ atât invǎţǎrii cât şi creşterii. integrând mesajul (M) cu care opereazǎ.este mai degrabǎ o teorie a instruirii. proces ce presupune o dominare a activitǎţilor mentale personale. ambele privite într-un context cultural. varianta clasicǎ a instruirii-predarii datǎ de traseul linear al relaţiei între instructor (I) care transmite elevului (E) o serie de date (S). de afirmaţii ştiinţifice. - . ca schimbare de lungǎ duratǎ. trebuie sǎ se converteascǎ în teorii sau modele ale instruirii. Orice model utilizat este solidar cu teoriile instruirii pentru a explica cum şi de ce se procedeazǎ intr-un anume fel. Instruirea trebuie abordatǎ (Itelson) ca proces de stimulare şi dirijare a activitaţii interne şi externe a elevului. Bruner) . 2. Reţinem ca o teorie sau model al instruirii va fi coprehensiv şi operativ. considerate teorii. b. TEORII. din care amintim: Teoria opraţionalǎ invǎţǎrii (Galperin şi colaboratorii sǎi) .22 a. Prin aceasta. condiţiile şi bazele învǎţǎrii sunt un sistem de enunţuri. învǎţarea strategicǎ.se axeazǎ pe structura operaţionalǎ a activitǎţii umane şi pe orientarea tipurilor de activitǎţi cognitive reflectorii şi acţionale.4 ÎNVǍŢAREA – CONCEPTE. Subliniem faptul cǎ pentru ca o teorie a învaţarii sǎ îşî gaseseascǎ resorturile sale programatice reale. c.învaţarea şcolarǎ implicǎ prezenţa a douǎ caracteristici fundamentale: integritatea şi organicitatea. M. învǎţarea ego-dinamicǎ. deprinderi şi priceperii.conform ei. Esenţa. dacǎ vor fi satisfacute mǎcar parţial unele din criteriile sau condiţiile de validitate stabilite de specialişti. În psihopedagogia modernǎ.

Ea oferǎ posibilitatea aprecierii modului în care au fost atinse obiectivele proiectate sau secvenţe ale acestora. 2. evaluare continuǎ sau formative. D. Evaluarea cumulativǎ se face la intervale mai mari de timp.7 EDUCAŢIA FIZICǍ ŞI SPORTUL ÎN PERIOADA REÎNOIRII METODOLOGICE . portofoliul.validitatea.6 PREDAREA ŞI ÎNVǍŢAREA ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI • • • • • • predarea implicǎ producerea unor rezultate în conduita elevilor. ea vizeazǎ formarea unor judecǎţi asupra eficacitaţii invǎţǎrii.obiectivitatea sau gradul de concordanţa între aprecierile facute de evaluatori independenţi. Dintre procedurile şi instrumentele de evaluare complementarǎ enumerǎm pe scurt: grilele. Prima se referǎ la eficienţa sistemului de invatamant prin prisma raportului dintre resursele materiale şi financiare investite de societate şi rezultatele invǎţǎmantului (Nicola – 1992). cea de-a doua are în vedere eficienţa învǎţǎmantului prin prisma raportului dintre obiectivele proiectate şi rezultatele obţinute de elevi în procesul de învǎţare. ne vedem obligati sǎ selecţionǎm anumite fapte înlǎturând altele. profesorului sau asupra programului educaţional. adic ǎ dacǎ obiectivele sistemului sunt realizate (J. chestionarul. Ball – 1978). 2. sǎ generalizǎm mai mult decât propriile noastre constatǎri şi este foarte probabil sǎ vorbim referitor la procese pe care nu le putem observa în mod direct”. descoperirea. predarea implicǎ învǎţare cand aspectul intenţional este regǎsit într-un rezultat de succes. fapt ce l-a facut p W. Tenbrink (1974) sustine cǎ evaluarea este procesul de obţinere a informaţiilor asupra elevului. predarea capatǎ o structura funcţionala şi eficientǎ în contextul celorlate activitǎţi didactice. 2. Hill sǎ afirme “cu cât incercǎm sǎ ne bizuim pe fapte. Testele cu o foarte bunǎ aplicativitate sunt testele standardizate. Evaluarea se realizeazǎ prin trei modalitǎţi principale: evaluare iniţialǎ. care se referǎ la faptul ca testul masoarǎ ceea ce este destinat sǎ masoare. Ca instrument ea foloseşte testul standardizat. predarea este un proces secvenţial şi reversibil. de evaluare/autoevaluare. caci ceea ce sunt cerecetarea. care este calitatea unui test de a da rezultate constante in cursul aplicarii lui succesive. Instrumentele de evaluare au anumite calitaţi: . predarea si invǎţarea se manifestǎ ca procese coevolutive. Davitz. Evaluarea continuǎ are un caracter permanent.23 Aproape toate teoriile sunt dominant teoretice.fidelitatea. învǎţarea este logic implicatǎ în predare. referatul. S. . încercarea. Pe de altǎ parte T. Putem vorbi astfel despre o evaluare socio-economicǎ şi una pedagogicǎ. evaluare cumulative sau sumativǎ. .5 EVALUAREA ŞI APRECIEREA STUDENŢILOR Evaluarea este procesul prin care se stabileşte dacǎ sistemul educaţional işi îndeplineşte funcţiile pe care le are. eroarea decât in ultima instanţǎ forme ale invǎţǎrii. cautarea.

procedee motivaţionale. diferenţele de organizare. ea se face în scopul optimizǎrii procesului instructiv. . Motivaţia este un concept cu largǎ rezonanţǎ în istoria comportamentului uman. emoţii. ea asigurǎ însuşirea cunoştinţelor. stilul autoevaluativ. trebunte. Evaluarea şi aprecierea eficicientǎ a predǎrii şi invǎţǎrii in educaţie fizicǎ şi sport Evaluarea este o operaţie fundamentalǎ. Ea poate fi definitǎ ca proces psihic de întipǎrire. ca funcţii organizatorice ale vieţii psihice. acţiuni. memorie si motivatie. Învaţarea in domeniul activitǎţii corporale cuprinde. care solicitǎ puţin sau deloc imaginaţia şi creativitatea elevilor. ea exprimǎ faptul cǎ la baza conduitei omului se aflǎ întotdeauna un ansamblu de mobiluri. deprinderi sau obişnuinţe motrice şi forme de invǎţare inteligentǎ şi invǎţare creatoare. Ca metodǎ de evaluare în educatia fizicǎ sunt: . atracţii. motricǎ şi perceptive-motricǎ. fapte şi atituduni capabile sǎ mobilizeze. fixare. • efectuarea unor deprinderi • indeplinirea unor sarcini speciale de naturǎ organizatoricǎ didacticǎ sau metodicǎ. evoluţie determinate de cucerirea stiinţei si tehnicii. stilul inclus.stiluri generalizate. orientarea conţinutului. este un mod simplist de abordare. având de a face cu : . stilul divergent.metode de verificare: • tercerea unor probe de control. care dau identitatea fiecarui profesor . care adunǎ în aceeaşi categorie catedrele didactice cu particularitǎţi stilistice asemǎnatoare. Clasificarea din literatura de specialitate (vezi Mosston): stilul comanda. care prezintǎ modalitaţi generale de conducere educaţionalǎ. redusǎ numai la formarea deprinderilor motrice doar ca acte automatizate. sursele şi modalitǎţile de control. In plan orizontal.stiluri grupate. b. caracteristici Învaţarea în domeniul educaţiei fizice şi sportului. stilul orientat spre descoperire. priceperilor şi deprinderilor şi posibilitatea reactualizǎrii acestora. recunoaştere şi reproducere a experienţei trecute. reprezentate prin priceperi. accentele cognitive. Analiza stilurilor de predare ( abordare specificǎ): Se poate face o clasificare a acestor stiluri. sǎ întrerupa.24 Tendinţele şi orientarile metodologice sunt rezultatul evoluţiei şi practicii domeniului. cu valoare de strategie. Condiţii ale învǎţǎrii motrice eficiente Procesul învǎţǎrii motrice este condiţionat de atenţie. tendinţe şi orientari metodologice de tip non-euristic. tendinţe şi orientǎri metodologice de tip euristic. Ea vizeazǎ atât procesele senzoriale cât şi pe cele motorii. pentru clasificarea acestora s-au folosit şapte factori. Atenţia este funcţia psihicǎ farǎ de care nu se pot desfǎşura procesele solicitate în învǎţare. Ele sunt necesare. Instruirea în educaţie fizicǎ şi sport. Învaţarea motricǎ – aspecte specifice. Cârstea) În acest sens putem vorbi de: a. stilul cooperǎrii reciproce. sǎ medieze raporturile omului cu sine insǎşi şi sǎ asigure energia şi sensurile pe care acesta le dǎ realitǎţii. având în vedere prioritǎţile actuale şi de perspective ale educaţiei fizice (Gh. Memoria este procesul psihic cel mai solicitat în învaţare. . stilul practic. pe langǎ invǎţarea gestualǎ. structurile de comunicare. care solicitǎ foarte mult manifestarea imaginaţiei şi a creativitaţii elevilor.stiluri individuale.

8 DIMENSIUNEA EUROPEANĂ A EDUCAȚ IEI Consultând documentele elaborate de organismele funcţionale ale MECI.25 • • • • • • • anchete pe bazǎ de chestionar privind nivelul insuşirii cunoştinţelor teoretice de specialitate. aprecierea şi notarea în functie de rezultatul grupului. LEONARDO.Departamentul de înalte studii Europene ( Timişoara) .În 1991 TEMPUS . COPERNICUS.două limbi străine în ciclul primar și gimnazial • Dimensiunea Europeană i învă mântul superior ă . Sitemul de credite Europene transferabil ( ECTS) • ÎNVĂŢĂ MÂNTUL SUPERIOR (Î. CADRUL LEGISLATIV: . aprecierea şi notarea nivelului de execuţie a deprinderilor şi/sau priceperilor motrice în condiţii de competiţie. manager al Instituţiilor Europene.S. EURECA .program de cooperare europeană . 2. 84/1995 se refera la această dimensiune • Iniț iativele României : .TINERET PENTRU EUROPA ÎN ROMÂNIA • Dimensiunea europeana a școlii Începând cu 1995 se infiinţează Institutul de ştiinţe ale educaţie şi apar noi programe de în vățământ: -curriculum disciplinar + ghid de elaborare a curriculmului .Catedra de Studii Europene (Iași) Acestea oferă noi curricula compatibile cu cele din străinătate. metode de apreciere si notare: aprecierea verbalǎ insoţitǎ de calificative. durata şcolarizării.se studiază Dimensiunea Europeana a Educaț iei cu statut de disciplină optionala . a compatibilităţilor formate .Se creează noi structuri instituț ionale în acest scop: . scopuri.educaţia atrage şi alte domenii • Obiectivul principal al reformei curriculare: .pregătirea şi lansarea programelor SOCRATES. criterii de selecţie a talentelor . aprecierea şi notarea pe bazǎ unor norme sau baremuri prestabilite.): I . aprecierea şi notarea pe baza progresului realizat de elevi.în mod concret participarea la programele: PHARE.Facultatea de Studii Europene Comparate (Cluj) . am reâinut următoarele aspecte mai importante: • Cadrul legislativ – Legea învăţământului nr. TEMPUS.armonizarea sistemului şi procesului de învăţământ naţional cu cel european la nivelul unor finalităţi. Politolog).în politica şi strategia guvernului educaţia este un mijloc important de integrare în structurile europene . noi profiluri profesionale ( Europeist.

prin concurs în condiţiile stabilite de Senat (examene de diferenţă) POSTUNIVERSITAR:      Studii aprofundate de specializare sau MASTER Studii academice postuniversitare Studii de specializare şi cursuri de perfecţionare DOCTORATUL Admiterea prin concurs sau la cerere (pentru studii de specializare şi cursuri de perfecţionare) • ABSOLVENŢII:  Diplomă de studii aprofundate sau MASTER  Diplomă de studii academice sau certificat de specializare  Doctoranzii – diplomă de doctor. Stabilirea formelor de studii postuniversitare • . de proiectare. Stabilirea specializărilor obţinute prin studii 4. recunoaşterea diplomelor • o instituţie cuprinde de obicei mai multe facultăţi.lungă (4-6 ani) → Universitate. Acordarea titlurilor didactice şi ştiinţifice 9. Institute. Admiterea la studii pe baza criteriilor generale stabilite de MECT 6. • AUTONOMIA UNIVERSITARĂ (CONSTITUŢIA ROMÂNIEI art. Academii. Conservator • Postuniversitare • Cercetare Ştiinţifică • AutonomiE – Constituţia României art. 88/1994 . Selectarea şi promovarea personalului didactic şi a celorlalte categorii de persoane 7. Stabilirea criteriilor de apreciere a activităţii didactice şi ştiinţifice 8. desfăşurarea şi perfecţionarea procesului de învăţământ 2.scurtă (3 ani) → colegii universitare . CENTRU DE EXCELENŢĂ. Planurile de învăţământ şi programele analitice în acord cu standardele naţionale 5. Organizarea cercetării universitare şi documentării 3. 32  Acreditarea : Legea nr.26 Organizarea învăţământului universitar este reglementată prin Legea învăţământului şi constituţiei: • Durata: . Organizarea. colegii universitare. departamente. unităţi de cercetări ştiinţifice. 32) se realizează prin: 1. • Se accede prin concurs de admitere • Studenţii pot urma 2 sau mai multe facultăţi • Pot participa absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat • Locuri subvenţionate de la buget şi cu taxe • Se încheie cu examen de licenţă – DIPLOMĂ DE LICENŢĂ • Absolvenţii care optează pentru profesiunea didactică sunt obligaţi să participe la activitatea DEPARTAMENTULUI pentru PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC – care eliberează un CERTIFICAT DE ABSOLVIRE ce le conferă calitatea de cadru didactic SCURTĂ DURATĂ (3 ani) • Se încheie cu examen de absolvire şi diplomă de absolvire • Pot continua stagiile de lungă durată. de microproducţie. catedre.

G. 3757 / 19.27 10.N. Dreptul absolvenţilor instituţiilor particulare de a susţine examenul de stat în instituţiile de stat Legea 71 / 1995 7.Stabilirea necesităţilor financiare şi materiale 14.1999 8. Guvernului nr.1998 5.98 3.01. ÎNVĂŢĂ MÂNTUL DE LUNGĂ DURATĂ • • • .Stabilirea (împreună cu MECT) domeniilor în care sunt utilizate diplomele şi certificatele proprii emise 11.Folosirea fondurilor şu gestionarea lor cu respectarea prevederilor legale 16.1998 4.Organizarea activităţilor cultural – sportive 21. 56 • De stat • Particular – legea 84/1995 – art.. Protecţia socială a studenţilor H. 37 / 27. Curriculum-ul Colegiilor universitare – Ordinul M.N.1998 6. 19. 316 / 28. Bursele Contractuale – pentru studenţi Ordinul M.01. Implementarea curricumu-lui în învăţământul universitar: Ordinul M.04.E. Generalizarea şi operaţionalizarea prin credite transferabile 2.N. 113 şi 88/1993 1.Rezolvarea problemelor sociale ale comunităţii universitare 15.distincte de cele atribuite prin alte reglementări 17.G. • Organismele de conducere – alese prin vot secret la 4 ani (CARTA UNIVESITARĂ) • Organul decizional suprem: Senatul Universităţii şi Consiliul Facultăţii Studenţii 1/5 în Senat Rectorul şi prorectorul – aleşi de Senat ÎNVĂŢĂ MÂNTUL PARTICULAR – se bucură de aceiaşi autonomie. Guvernului nr. 301 / 1996.E.Stabilirea programelor de cooperare cu alte instituţii din ţară şi străinătate 12.05.Stabilirea şi folosirea unor însemne şi simboluri proprii.Alocarea din fonduri proprii a burselor de studiu şi de cercetare. Hot.Eligibilitatea tuturor organismelor de conducere prin vot secret 13.Găsirea şi stabilirea surselor suplimentare de venituri 20.Organizarea şi controlul tuturor serviciilor economico – gospodăreşti. – Hot. REFORMA CURRICULARĂ – legiferarea reformei curriculare: -Învăţământul superior → înfiinţarea instituţiilor – legea învăţământului art.Doctoratul. 4706 / 1998 şi 4707 / 01.E.Asigurarea ordinei şi disciplinei în spaţiul universitari 18.N. nfiinţarea Consiliului Naţional pentru Curriculum Universitar (Ordin M. 35 / 1994 10. 309 / 1996 9.. II. Angajarea absolvenţilor în producţie O.10.Înfiinţarea fundaţiilor 22. .Cifra de şcolarizare – se stabileşte anual prin Hotărâre de Guvern pe baza unor strategii de prognoză şi la propunerea Senatelor Universitare III.E. 3351 / 05.

Ştiinţe inginereşti 3.28 Admitere pe bază de concurs Domenii de studii – specializări. Creşterea numărului de studenţi 2. Implementarea sistemului de module capitabizabile 7. ştiinţele comunicării. Transformarea învăţământului reproductiv în învăţământ creativ 4. medicină veterinară. şi pregătirea competenţelor solicitate de domeniul ales. Dezvoltarea cooperării internaţionale în domeniul inovaţiei şi cercetării 10. OBIECTIVE GENERALE • Obiective pe termen lung 1. tehnologie. Dezvoltarea interacţiunii dintre invăţământul preuniversitar şi universitar. Generalizarea comunicaţilor electrionice 9.sistemele celorlalte state europene. organizarea acestora în funcţie de opţiunile studenţilor 3. 11. Îmbunătăţirea sistemului de informare privind posibilităţile de angajare a studiilor solicitate 8. Studenţi cu o înaltă pregătire generală ştiinţifică şi tehnică. Agricultură. silvicultură 5. biochimie . Adaptarea învăţământului universitar la nevoile economiei şi dezvoltarea formării profesionale în toate structurile învăţământului universitar • Integrarea dezvoltării universitare în dezvoltarea regională Compatibilizarea . Ştiinţe umaniste 6. sport 10. Revizuirea programelor de studiu. jurnalism.SISTEMULUI NAŢIONAL DE învăţământ cu . Aceste obiective au impus ca MECT să implementeze un sistem de măsuri. chimie.Cca. Ştiinţe juridice 8. Creşterea calităţii învăţământului universitar prin replasarea cercetării ştiinţifice la baza studiilor universitare 5. Ştiinţe exacte: matematică. 2. şi anume: 1. • Echivalarea competenţelor cu cele cerute în străinătate. Arhitectură. Dezvoltarea competenţelor privind inovarea şi analiza critică 6. Politologie. Restrângerea numărului de specializări 2. fizică. Medicină farmacie – stomatologie 4. arte . Ameliorarea infrastructurii – prin atragerea de noi resurse la profitul brut CURRICULUM UNIVERSITAR • • . informatică. Ştiinţe economice 9. Ştiinţe sociale 7. 545 specializări – s-a impus revizuirea şi gruparea acestora • Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi Admitere – a stabilit 10 domenii de specializare: 1. IV.

avizate de Senat – aprobate de MECT pentru a fi în concordanţă cu standardele naţionale  Programele analitice – de către titularii disciplinelor. sunt analizate în cadrul CONSILIILOR FACULTĂŢILOR.29  Planul de învăţământ. programele analitice – se elaborează în cadrul fiecărei instituţii în parte. seminarii. cursuri.  CREDITE TRANSFERABILE = Scop: • Permit studenţilor individualizarea programelor de studiu • Permit reintegrarea studenţilor în caz de întreruperi • Instituţiile au posibilitatea de a se asocia cu alte instituţii oferind studenţilor şansa de a transfera credite • Producerea unei specializări se definitivează cu 20% faţă de specializarea înrudită.  Durata studiilor este de 8 semestre = 4 ani  Limbi moderne în primii 2 ani de studiu: engleză. lucrări practice. germană METODE DE PREDARE Autonomia universitară stabileşte categoriile de metode preponderente  standarde naţionale: un an de studiu / 60 credite  Activitatea didactică este structurată pe discipline. se aprobă de şeful de catedră sau de departament  Toţi studenţii sunt liberi de a alege profilul profesional şi profesiunea didactică prin Departamentul de pregătire a personalului didactic  Departamentul are plan de învăţământ distinct GHIDUL FACULTĂŢII cuprinde:  Informaţii privind: • Sumarul programelor de studiu oferite • Structura programelor de studiu pentru fiecare an • Numărul de credite alocate fiecărei unităţi • Numărul de ore • Formele de verificare  Anul universitar = 2 semestre a câte 15 săptămâni • Standard naţional = număr ore / săptămână = 24-28 ore = la disciplinele facultative orele programate nu se încadrează în cele 28. practică . franceză.

examene Semestrial.Dipome din străinatate –Centrul pentru Recunoasterea Diplomelor şi Certificatelor – supervizate de CNATDCU . oral.P.30  Cursurile =abordare frontală.Certificat de studii + copie foaie matricolă.elev . laboratoare. EVALUAREA STUDENŢILOR La seminarii. septembrie. . probe practice Sesiuni = februarie. profesor –grup.P. pe perechi ( laboratoarele)  Pregătirea este de tip enciclopedic ( I şi II) bazele ştiinţifice şi metodologice. oferă informaţii privind planurile şi programele existente din Universităţi. anual Fişa disciplinei = precizează criteriile de evaluare CONŢINUT = examen scris. mai-iunie. furnizează informaţii şi consultanţă pentru studenţi .specializări  Predarea se poate desfăşura pe module.D. lucrări practice. anul III şi IV . dacă nai obţinut diplomă de licenţă . sau certificat de competenţă lingvistică PROMOVAREA – se face cu un număr minim de credite CERTIFICAREA – Diplomă de licenţă . lucrare de licenţă + probe generale şi de specialitate De 2 ori în 5 ani au dreptul cei care sunt respinşi Probe generale şi de specialitate + un examen de limbă străină (admis / respins). practică. au fost constituite Departamentul de consultanţă pentru alegerea rutei profesionale şi plasarea pe piaţa muncii care: prospectează.(Centrul Naţional pentru Atestarea Titlurilor Academice Diplomelor şi Certificatelor Universitare)           DESCHIDEREA ŞI RELAŢIA CU PIAŢA MUNCII: În univ. 2 săptămâni de pregătire Comisia = titular + asistat de un cadru didactic din disciplină Sistem de notare = 1 la 10 sau prin puncte Examen de licenţă – proiect.  Seminariile = relaţia profesor -elev  Lucrările practice = relaţia profesor .Certificat de absolvire al D.

O alta definitie care clarifică în mare masura chintesenta notiunii de profesie. L. Constituirea profesiei a avut loc in cadrul procesului amplu si de durata de profesionalizare a muncii. ZAMFIR. Conform dictionarelor existente si consultate. fiind asociat in mod titpic cu serviciile personale care implica confidentialitate si incredere.)30 Profesie – “forma de activitatea specializata pusa la dispozitie de catre societate. 1978 – Dictionar de psihologie. p 739”). Sursa de venit si mijloacele de existenta individuala. Activitate cu caracter permanent pe care o desfasoara cineva pe baza unei clasificari.. Cartier. profesionalism. pag 456)32: 1. 2002) Profesionalismul presupune o preocupare exclusiva pentru indeplinirea unor sarcini. educatie. controlul efectivului. o profesie cuprinde : un anumit corp central de control. 1993. Vom incerca mai intai sa le definim si apoi sa le interpretam prin prisma necesitatilor pe care le ridica cercetarea noastra. grupala si societala. (C. tip de cercetare in munca (→ experienta subiectiva a muncii) si respectiv. profil profesional si profesiograma. un management atent al cunoasterii vis a vis de competenta care formeaza fundamental activitatea profesiei respective.29 Profesii. un proces foarte eficace de control exercitat de un grup de interese. P. Sub forma organizationala. Editura Albatros. Asa dupa cum se observa.. VLASCEANU L.. profesionalizare. 3 PROFESII. a cresterii complexitatii muncii si a cerintelor supuse de revolutia strategica si tehnica. Un ansamblu de solicitari pe plan etnic si social in care persoana sa se poata integra ca totalitate. Aceasta abordare trateaza etica profesionala. Editura IV.1. Profession).456). 2003 Dictionar de sociologie OXFORD. (1993) – Dictionar de sociologie. de supraefort. si VLASCEANU L.. Editura Babel.N. Forma de organizare a muncii. (MARSHALL. cu prevederea inlaturarii ideii de risc. P. un cod de conduita. PROFILE PROFESIONALE SI PROFESIOGRAME 3. precum in medicina. care sa asigure standardul de performanta al membrilor individuali. complex de cunostinte teoretice si deprinderi practice de un anumit gen si de un anumit grad care defineste pregatirea cuiva pentru executarea unei ocupatii (“DE. Profesionalizarea – instituirea de catre un grup de interese al unui control puternic asupra clientilor ce au problema de natura sociala. 2002. 6 – 2003. Profesia – desemneaza complexul de cunostiinte teoretice si deprinderi practice dobandite de catre o persoana prin pregatire si se exprima prin meserie si/sau specialitati insusite.VLASCEANU. in vederea satisfacerii nevoilor acestora si a valorificarii capacitatilor individuale. grupul de 29 30 Dictinar Enciclopedic. selectarea si instruirea noilor veniti (D. 1978. In prezent. ca metoda de exercitarea a puterii in sociectate. Bucuresti 32 ZAMFIR C. . (1993. MARSHALL 6. 2002. DEFINIREA NOTIUNILOR SI IMPORTANTA CUNOAŞTERII LOR. Profesiune – profesie (Fr. de neplacut sau de inadecvat.“ (Popescu P. Edit. Bucuresti. mai degraba ca pe o ideologie decat ca pe o orientare la care adera in mod obligatoriu sau care are valoare in practica. P 447.N. Prin definirea conceptelor mai sus amintite apar cateva mentiuni importante pentru lucrarea noastra si anume: ocupatia. p 55731 ). notiunea de profesie poate capata urmatoarele definitii (caracteristici). acest capitol pune in discutie urmatoarele concepte sau cuvinte cheie: profesie. este data de ZAMFIR C.E. religie si drept. profesionalizarea muncii a devenit generala. ca urmare a dezvoltarii fortelor de productie. Bucuresti. Pentru o perioada considerabila din instoria omenirii s-a mentinut o distinctie neta intre activitatile intelectuale si cele fizice (manuale).31 CAP. Humans Enciclopedic. Lomdra 31 Popescu.

Desigur. sexismul. POPA. patronii vor reduce numere de locuri aferente. patronii vor marii numarul de locuri aferente. Neajunsul grupurilor de interese este acela ca reprezinta si are forta de influenta categoriile mai educate si mai bogate a publicului si mai putin a persoanelor sarace (asa cum este DINU. sunt prescurtate in asa numitele profesiograme (de care ne vom ocupa in capitolul ce urmeaza). ceea ce confera individului anumite drepturi dar si asumarea unor responsabilitati specifice muncii ce o desfasoara. partid. “Grupurile de interese sunt asociatii voluntare care au seturi specifice si precis definite.). Daca pretul scade.Sinonimele acestei notiuni sunt: indeletnicire. profesiogramele sunt documentele care prezinta continutul profesiei.32 interese si prefixul profesional. ocupatia rezulta din dezvoltarea pietelor de munca. Piata muncii. activitate desfasurata de o persoana care-si asigura sursa de venit si de trai. Oferta si cererea de munca. Piata muncii este strans legata de teoria generala a preturilor. Profesiograma indica . necunoasterea cererii si ofertei pe piata muncii. DRAGOS – doctori frecatori). Incercam in continuare să identificăm sensul castor notiuni: Ocupatia (lat. organismele guvernamentale si opinia publica (in general). In literatura de specialitate intalnim cateva definitii mai explicite. miscare sociala). profesiune. cerintele practicarii ei. studentii). Continutul profesiilor. meserie. ca. sau o valoare (exemplu: antiavort) caz in care aluneca imperceptibil catre companii navale sau ideologice” (MARSHALL G. Un fenomen deosebit de valoros al democratiei este capacitatea si disponibilitatea cetatenilor de a se autoorganiza si de a incerca sa influenteze corpurile legiuitoare. presupunand slujbe platite pe o piata a muncii (nu neaparat libera). competentele necesare. Cumpararea si vanzarea muncii libere sunt activitati care se dezvolta odata cu societatea propriu-zisa. putand fi moderate sau radicale. comitet de actiune politica. psihice si sociale ale profesiei. STRUCTURA MONOGRAFIILOR PROFESIONALE SAU PROFESIOGRAMELOR Asa cum am aratat si in subcapitolul precedent. intrucat pentru fiecare vanzator exista mai multi cumparatori potentiali si vice versa. Daca dintr-un motiv sau altul. Am ales toate aceste definitii si am facut interpretarile necesare. O astfel de organizare a cetatenilor este cunoscuta sub denumirea de grupul de interese (expresie sinonima cu grupul de profesiune. fr. este locatia unde efortul uman (executarea profesiilor) este transferata intr-o marfa care se vinde/cumpara. occupation) inseamna o indeletnicire. Grupurile de interese pot prezenta un segment al publicului (exemplu: pensionarii. Preturile (platile sau salariile) fiind in mare masura reglate de cerere si oferta. 2003. instrumentele de evaluare si beneficiile care se pot obtine din acestea.2. beneficiile rezultate din acestea. 3. depilda datorita nivelului salariului national minim sau negocierilor sindicatelor. Din punct de vedere economic. Exemplu: diferente de venituri si discriminari (etnice. Toate profesiile (ocupatiile) se solicita si se executa pe baza unei calificari. etc. dupa cum urmeaza: “profesiograma – cuprinde anumite cerinte psihofiziologice. pretul muncii se ridica peste nivelul de echilibru. 266). Occupation. Piata muncii – este oferta competitionala. rasiste. piata muncii si mai ales de activitatile de vanzare/cumparare a produselor rezultate din exercitarea ocupatiei. lobby. post. locale sau internationale. deoarece toate notiunile enuntate sunt strans legate de comanda sociala. p. in temeiul unui contract legal cumparat. preocupare. actual piata a muncii nu asigura toate conditiile esentiale activitatii de vanzare/cumparare a produsului muncii. cerintele practicarii acestora. interfereaza in asa fel incat se ajunge la un pret de echilibru al muncii.

si VLASCEANU L.33 cerintele psihice (forta psihica. cerinte privind trasaturile de caracter. toate acestea cuprinse in somatofiziograma profesiunii si cerintele de aptitudini. scule. pentru locuri de munca sau pentru o anumita activitate. Criteriile unei meserii profesionalizate. cu alte cuvinte inseamna: 33 34 35 POPESCU P. 1978. ZAMFIR C. de spirit de observatie. inteligenta. inseamna profesionalizare. Psihologia profesiunii (aptitudini si insusiri psihice) 7. etc. se afla notiunea de psofesionalizare. In viziunea aceluiasi autor (POPESCU N.P. De fel. p. care sunt cuprinse in psihograma materiei” (POPESCU N. intr-o instruire speciala si un comportament de activitate unidisectional. de atentie. entice. VLASCEANU L. exigentele sociale. 3. Se include alaturi de psihograma si monografia profesionala. constau in prima instanta. durata si locul de pregatire). 8. 4. apar si unele elemente componente ale psihogramei meseriei. In general. p. (1993) – Dictionar de sociologie. sociale. Sociologia profesiunii (perspective economice. etc.Dictionar de psihologie. In acest sens. psihologii ale unei profesiuni sau loc de munca. 1978. 2. continuarea imaginii unei profesiuni prin stabilirea caracteristicilor activitatii. se pot elabora psihograme sau sametofiziograme. o monografie presupune un studiu aprofundat asupra unui subiect. Editura Albatros. loc de munca sau operatii de munca. Sematograma – este reprezentarea grafica a cerintelor biomedicale proprii unei profesiuni sau unui loc de munca. instrumente utilizate). Structura unei profesiograme cuprinde urmatoarele elemente (dupa POPESCU N. modul. Exista diferente in meseriile didactice in ceea ce priveste gradul de profesionalizare.N. utilaje.) psihograma cuprinde cerintele si contraindicatiile psihice ale unei profesii. Pregatirea profesionala (cerinte teoretice si practice. alta cei din ciclul primar. Fiziologia muncii profesionale (insusiri psihologice necesare sau cu preponderenta selectate). o anumita pregatire trebuie sa aibe educatorii din gradinite. 456) 35 1. In stransa legatura cu profesiograma. Bucuresti. . Tehnologia profesiunii (materii prime auxiliare. Sematofiziogramele – cuprind cerintele si contraindicatiile medicale. 1978. agregate. talie. 556)34 ( ZANFIR C. Igienta muncii (conditii de microclimat) 5. Bucuresti. Astfel. alaturi de caracteristicile cuprinse in profesiograma. greutate). conditii de salarizare si promovare). 6. a duratei formarii. exigente senzoriale. a competentelor. Editura Babel. tehnicii.. de cunostinte profesionale.). a regulilor de examene. cerinte de sanatate. Securitatea profesiunii (conditii de siguranta pentru muncitori. Profesiogramele mai pot fi numite si monografii profesionale.556)33. Alcatuirea profesiogramei implica analiza multilateral a profesiunii infatisandu-i cerintele si solutiile pe mai multe planuri. Obiectul si natura profesiunii (descrierea activitatii si a conditiilor de munca). In cazul nostru subiectul studiului este profesia sau profesiograma. care nu poate fi exercitate de catre un amator. dispozitive. Este un fel de inventor psihologic al produselor si cerintelor activitaii profesionale.P. Profesionalizare. Idem 5. de care am mai mentionat si in subcapitolul precedent. pentru toate profesiile sau pe un grup de profesii (ocupatii). 1993 p. gradul de instruire cerut. Asa dupa cum se vede. P. alta din cel liceal si alta cel universitar si postuniversitar.

aceste clasificari sunt intalnite in denumirea de categorii sociale – ocupationale.34 Instruirea optima in vederea profesiei Cresterea nivelului de pregatire si a calitatii ei in asa fel incat profesiunea sa nu fie exercitata decat de cei in drept.este o alta expresie care le implica pe alte alternative in mod inerent. • In decursul timpului s-au emis o serie de clasificari profesionale sau a ocupatiilor. ZAMFIR. problema cea mai delicate o constituie elaborarea unei tipologii ale ocupatiilor. Diviziunea economica a muncii consta in separarea activitatilor de subzistenta sociala pe sectoare si a muncii din cadrul acestora pe operatii specializate. Diviziunea muncii are ca indicatori specifici numarul ocupatiilor si de reprezentare a persoanelor dintr-o populatie pe aceste categorii. responsabilitatea. prestigiu. Din punct de vedere metodologic. Astfel. pot fi descrise nu numai in termeni de sarcini ci si in termeni ale caracteristicilor asociate precum – aptitudinile. diferentierea ocupationala se asumeaza cu tehnici instrumentale si tehnologii functionale specifica care specializeaza procesul de munca. in decursul timpului s-au propus urmatoarele tipologii de clasificare: • INSEE Franta (1972) a stabilit urmatoarele categorii socio-ocupationale: a) Cadre superioare b) Cadre medii c) Patroni industrie si comert d) Functionari e) Muncitori si personal de serviciu f) Agricultori • S.VLASCEANU.”(C. Acest concept presupune ca cea mai mica unitate de clasificare ocupationala este “locul de munca”. Locurile de munca si ocupatiile. etc. in conditiile existente unei coordonari de sarcini si a unor interactiuni sau relatii de schimb de bunuri si servicii. Editura Stiintifica si Enciclopedica. Bucuresti . venit. Astfel. Totodata. tipul de activitate. Intr-o definitie scurta – “diviziunea muncii preuspune diferentierea si separarea activitatilor sociale sau ale muncii. 1981 – Dictionar de psihologie sociala. Diviziunea muncii se realizeaza pe doua axe: economica si sociala. p. care inseamna “gruparea unor ocupatii relative omogene in raport cu anumite criterii relevante din punct de vedere sociologic: nivelul de instructii. ocupatia tinde să estimeze destul de corect pozitia sociala a indivizilor pentru cea mai mare parte a populatiei. diviziunea muncii este unul dintre cele mai vechi concepte din stiintele sociale. definit ca un set de sarcini ale unui individ si identificat de obicei prin numele lui. indivizi coordonati sau grupuri care indeplinesc activitati diferite dar integrale. pozitia in cadrul diviziunii sociale a muncii si a structurilor de putere. L. prestigiul (status). (TUCICOV A. In societatea actuala.WIDERZPIL (1965) Polonia a) Personal superior de conducere 36 TUCIOCOV A. Astfel. Diviziunea muncii . 1993. Urmand o astfel de separare. calificarea. se ajunge in plan social la determinarea categoriilor recunoscute social si specializate functional in forma ocupatiilor si a unitatilor productive. duc la cresterea productivitatii muncii prin economisirea timpului de munca si la solutionarea anumitor abilitati executive in competitie si performanta din partea care executa executa profesia. veniturile. 1981)36.este un alt termen legat de notiunile anterioare. adecvat atat diferitelor fenomene studiate cat si in cadrul diferentelor societatii.87). • Clasificarea ocupationala . care se refera la orice organizatie statala. pe sectoare de specializare.

S.O. Cele mai multe clasificari sunt realizate de oficiile naturale de recensamant pentru recoltarea la nivel national a datelor privind ocupatiile. agricultori. in Romania. ale tipurilor de bunuri produse. cea mai utilizata fiind Clasificarea Institutionala a Standardelor Ocupatonale (I. Bucuresti (1980) a) Intelectual cu functii de conducere b) Intelectual de conceptie c) Intelectual de executie d) Cadre medii cu functii de conducere e) Cadre medii de executie si lucrator de birou f) Functionari in servicii g) Muncitori calificati h) Muncitori in agricultura de stat si tarani cooperatori In 1992. Schemele sociale si economice modifica permanent structura ocupationala si limiteaza capacitatea oricarei clasificari de a reflecta corect aceasta structura (in timp). ocupatia persoanelor a fost inregistrata in functie de tipul de activitate sau categorie sociala ocupata. pe 47 categorii si 338 grupe de ocupatii.O. • Centru de cercetare sociologica.) elaborate de Organizatia Institutionala a Muncii. 1988). muncitori. ai complexitatii si rangului sarcinilor si indatoririlor implicate) si ai specializarii diferite ca “domenii ale cunostintelor necesare.muncii. ale instrumentelor şi masinilor utilizate. etc”.C. Drept urmare s-a constituit o piramida a unei structură ierarhică constă din zece grupe foarte importante subdivizate in 28 subgrupe foarte importante. . pag 101). 1968 si I. Este de aceea necesar schimbarea de procedura in conformitate cu nevoile si cerintele de pe piata muncii. ale materialelor prelucrate. In cadrul grupei foarte importante: numărul 4 ( funcţionari) subgrupa importanta 41 (functionari oficiali. Clasificarile ocupationale sunt in esenta moduri de grupare si ordonare a locurilor de munca si ocupatiilor. In prezent exista un document care relateaza o descriere amanuntita a tuturor grupelor de ocupatii in structura organescenta sub raportul competentelor profesionale (vezi www.O. Ultima clasificare (1988) se bazeaza pe conceptele de “loc de munca” si nivelul de calificare (in termenii nivelului de calificare.35 b) c) d) e) f) Personal de conducere mijlociu si inferior Specialisti pentru functii de conducere Intelectualitatea creatoare Personal executiv de birou Muncitori clasificati g) Muncitori semicalificati h) Muncitori necalificati.C.C.S. Criteriile de clasificare sunt diferite. functionari. 4121 (contabili si funcţionari contabili) si 4122 (factori statiscieni si de finanţe)” (dupa Dictionar de sociologie. specialisti si cadre de conducere.ro/pub). include grupa minoră 412 (funcţionari care efectueaza calcule) in care sunt cuprinse doua grupe de unitati. Aceasta organizatie are astazi mai multe versiuni diferite de cea publicata initial (clasificarea I. 116 grupe minore si 390 de grupe unitate.S.

Physica. nr. Medicine.a. Ed. R. In esenta. nr 37. R. religie s. Autorul preconizeaza folosirea unor teste pentru aprecierea aptitudinilor motrice in stare sa faciliteze stabilirea unui ritm de munca. conditiile artificiale de viata. Abordarea defectuoasa a corpului exercita influente negative nu numai din punct de vedere anatomic – functional ci si psihologic. F. Halte Dich gerade (tine-te drept) in Olimpishe Jungend Frankfurt. pag. Germania 37 .( 1962). Germania. propunandu-si sa formeze in mod constient terenul pentru viitoarea societate. (1965). evitarea greselilor profesionale de tip operational precum si educarea unui comportament motric adecvat. PH.2.37 tineretului.VERHAGEN – Organizarea securitatii muncii cu ajutorul gimnasticii sportive..BRUCKNER. G. 1965. Pentru prima data fenomenul educational capata un caracter prospectiv.3 RELATIA DINTRE PROFILUL PROFESIONAL SI ACTIVITATILE DE EDUCATIE FIZICA SI SPORT In Romania. 52 38 BRUCKNER.3. fara deosebire de nationalitate. In 1963.m. aceasta intentie (flexibilitatea) a fost totodata si dezvoltata si in directii variate asa cum urmeaza: In anul 1962 americanul OBERTEUFFER. American Journal of Public Healthand the Naţion s Health.VERHAGEN40 arata ca exercitiile fizice practicate in cadrul procesului de formare (scoli) contribuie ulterior in mod substantial la necesitatea muncii. Editura PHYSICA et sport. un grup de cercetatori francezi (CHAILLY – BERT)39.36 3. PLAS.. În rev.. se simte tot mai mult nevoia unei masuri si a unei restructurari ale activitatilor de educatie fizica si sport mai ales in ceea ce priveste arondarea acestora la specificul profilului profesoral pentru care se pregateste intreaga populatie scolar – universitara. Paris.cercetteazî influienţa exerciţiilor fizice asupr sănătăţii tinerilor IN ANUL 1963. 39 CHAILLY – BERT.New York nr. Obtinerea raportului om/munca nu este totusi o preocupare de data recenta sau o noutate a statutului educational in general si a flexibilitatilor educatiei fizice si sport in special.d. Lipsa de miscare. Un numar important de autori si lucrari se ocupa cu cercetarea influentelor befice pe care le poate avea exercitiile fizice asupra elevilor din scolile profesionale. in general a devenit un instrument important pentru infiintarea idealurilor vizate de societate si la care sunt angrenate sau au acces toti cetatenii. puterea de reusita. civilizatia letargic moderna si alte cauze contribuie la producerea acelor diferente care se transmit in timp.(1963) Influenta activităţii sportive asupra dezvoltării sănătăţii tineretului. Physiquie et Sport. Datoria profesorilor de educatie fizica este de a lupta impotriva acestor atitudini cu ajutorul exercitiilor fizice generale – corrctive si printr–un control continuu care sa scoata in evidenta ameliorarile realizate. inhibitii sau inventii daunatoare. In decursul timpului. Revista Ed. p 14-15)38 sustine ca “aproape 80% dintre scolari au o atitudine defetuoasa a corpului. una dintre prioritatile predarii obiectelor de educatie fizica si sport in scoala/ unitate este optimizarea raportului om/munca sau disponibilitatii biometrice optime pentru profilul profesional pentru care se pregateste studentul din politehnica. In acest context. educatia. 223-236. vitalitate si echilibrul biologic in executarea serviciilor vietii profesionale” Un alt autor (G. M. ENCAUSSE.) 37 plecand de la incercarea de a defini aptitudinea fizica (fitness-ul) ca un grad optim de functionalitate a raspunsului si a personalitatii. Asa dupa cum se stie sarcinile educatiei fizice si sportului din scolile OBERTEUFFER. NR. 40 M. autorul scoate in evidenta importanta conditiei fizice in viata omului. El arata ca fitness-ul tinde sa influenteze in mod favorabil capacitatea de adaptare a organismului la solicitarile profesionale. creand complexe de inferioritate. nr.

Structura si continulul programului de invatamant determina insa si unele particularitati ale predarii educatiei fizice in raport cu solicitarile profesionale. constipatie cronica. cizmari.37 profesionale sunt oarecum identice cu cele din licee. ambulatori de obiecte mici.COLIBABA (1968) – Educatie fizica in scolile profesionale. scurtarea si atrofierea musculaturii abdominale. alaturi de celelalte. opticieni. In acest sens D. laboranti. Grupa I de profesii se imparte in doua subgrupe: Subgrupa A : munca se executa din sezut solicita atentia si vederea lucrul efectuat de membrele superioare incadreaza munca pe banda. croitori. iar educatia fizica reprezinta o disciplina care. functionari ceasornicari. este de asemenea asemanatoare.COLIBABA (1968)41 (intr–un material inaintat Ministerului Muncii) sustine urmatorul deziderat: “caracterul pe care–l imbraca munca (profesiunea) trebuie sa determine in scolile profesionale caracterul exercitiilor (regulilor) utilizate in lectii de educatie fizica. Pentru ca exercitiile fizice sa poata influenta favorabil dezvoltarea organismului trebuie sa cunoastem amănuntit aspectele muncii. 42 CHERTŞ E. Grupa I cu urmatoarele caracteristici: Consum de energie redus (maxim 3000 cal) Lucrul membrelor are caracter static Munca se executa in pozitie sezand sau stand Sunt angrenate membrele superioare Incordare mare sistemului nervos central Profesiile din aceaste categorii au carcater sedentar. perforatori. pregatesc elevii pentru viata. dactilografe). 1969)42. aspectele psihologice si igienice ale activitatii productive. Raport stiintific prezentat Ministerului Muncii. Pentru utilizarea efectiva a exercitiilor fizice trebuie să avem discernamantul de a utiliza societatea de mijloace in functie de gruparile profesionale.” Activitatea de educatie fizica si sport este asociata deseori cu obtinerea efectelor favorabile asupra randamentului profesional. controlori de corespondenta. In acest sens exista inca putine lucrari care sa studieze asocierea dintre efectele practicarii exercitiilor fizice si deprinderile profesionale. . CHERTEŞ si MIHAIL D. Pentru predarea educatiei fizice si sportului sunt utile gruparile profesionale stabilite de “igiena muncii” si care au la baza urmatoarele criterii: a) Consumul energetic necesar desfasurarii muncii b) Caracterul lucrului muscular c) Pozitia corpului in timpul activitatii d) Partile corpului care sunt angrenate in exercitarea muncii e) Gradul de solicitare a sistemului nervos central si al analizatorilor Asa dupa cum consemneaza literatura de specialitate. iar experienta motrica ocazitionala in clasele inferioare. avand in vedere ca performantele de varsta sunt asemanatoare. . montori de precizie. MIHAIL D. spate rotund. Subgrupa B: munca se executa din pozitie stand 41 D. scolioze.E. modificari ale organismelor din bazin. soferi. Scolile profesionale pregatesc cadre pentru productie. cea intelectuala (bobinatori. Tulburari si deformatii: ciroze. Fiecare exrcitiu fizic sau disciplina sportiva formeaza anumite deprinderi si priceperi motrice sau dezvoltarii anumitor calitati fizice si pshice care ar putea fi armonizate cu insusirile reclamate de profesiune. in practica intalnim patru grupe profesionale caracterizate prin unele elemente (dupa E. (1969) – Culegere de studii si cercetari ICF.E.

vagonetari. stomatologi. lacatusi. Grupa IV – are urmatoarele caracteristici: peste 5000 cal/24h) Lucru muscular cu caracter dinamic intens in cel static. I.Bucur. 1999. 2003. Popa 1980 Ş.H. varice Grupa II –a – are urmatoarele caracteristici: consum mediu de energie 2000 – 3000 cal/24h lucru muscular cu caracter mixt – static si dinamic pozitia stand sunt angrenate in miscare: membrele superioare. trunchiul si membrele inferioare intr-o masura mai mica. in optimizarea capacitatii de exercitare a profesiei. Sistemul nervos solicitat la maxim prin solicitarea analizatorilor Incadreaza urmatoarele categorii de profesii: strungari. Livia. care in general desfasoara o activitate fizica intensa ceea ce necesita o buna dezvoltare fizica si rezistenta crescuta.. Tulburari si deformatii: picior plat profesional. ciroze. . laminori. edeme. 1963. E. In mod concret. farmacisti.Filipescu.38 se executa miscari rapide si precise cu ajutorul mainilor necesita atentie incordata deplasari reduse incadreaza urmatoarele profesii: filatori. 1961. servanti de caramizi. D. spate rotund. de scurta durata.a. ajustori. fierari. taietori de lemne. Tulburari si deformatii: Picior plat profesional. forjori. • In sensul nostru această clasificare (pe grupe de solicitare fizica si psihica) a profesiilor ramane in mare masura variabila.Draganescu. manipulanti de tramvaie. turnatori. procedând la redactarea unei sinteze ale lucrarilor autorilor mai sus menţionaţi am constatat că activităţile specific educatie fizicea si sportului pot avea următoarele influienţe:. in unele lucrari (cercetari statistice) se si recomenda proceduri de remediere a celor patru categorii de grupe de selectare. montori. docheri. ajustori de precizie. Grupa III-a – are urmatoarele caracteristici: Consum mare de energie (4000 – 5000 cal/24h) Lucrul membrelor cu caracter dinamic Pozitia stand Miscarile angreneaza toate segmentele corporale Incordare mare a sistemului nervos central dar cu pauze ce permit refacerea centrilor solicitati Consum de energie foarte mare (Incadreaza: hamali. frezori.Colibaba. coafuri. mineri. Pozitia stand si culcat Angreneaza tot corpul Incordare mare a sistemului nervos central Incadreaza: mineri. varice la gamba. tesatori. mai ales ca ofera jaloane indiferent de prestare pentru implementarea activitatilor de educatie fizica si sport. vanzatori.I.a. Astfel. zidari s.A). 2000. modelatori s. bobinatori. (C. betonieri. D. lacatusi. zidari. G. otelari. Pentru grupa I – exercitiile vor urmari: Structurarea (optimizarea) activitatii funcţionale a organismului Efectele compensatorii ale influentelor negative Realizarea odihnei active Preintampinarea efectelor nocive specific profesionale va fi realizata prin: • exercitii de gimnastica respiratori • exercitii de stretching mai ales penru dezoltarea mobilităţii coloanei vertebrale si marilor articulatii.

printer autorii cu lucrări semnificative pentru . abdomen • Exercitii pentru testarea indemanarii (coordonare) • Jocuri sportive • Sunt contraindicate exercitiile care implica pozitii si incordari statice deoarece s-ar produce o continuitate a solutiilor profesionale. schii. inot. spate. autorii mentionati mai recomanda: gimnastica de inviorare. canotaj.39 • Exercitii de relaxare a musculaturii membrelor inferioare. superioare si trunchiului • Alergari in tempou moderat • Exercitii pentru dezvoltarea musculaturii bratelor.a. s. Pentru grupa a II-a exercitiul va urmari: Stimularea activitatilor generale a organismului Combaterea tulburarilor de functionare a organelor si organismului Realizarea odihnei active Grupele de exercitii recomandate: • Exercitii de stretching care actioneaza asupra tinutei si asupra coloanei vertebrale • Exercitii pentru dezvoltarea muschilor spatelui • Alergari cu exercitii de relaxarea membrelor inferioare • Exercitii de gimnastica care opereaza miscarea trunchiului (aplecari. ciclism. De astfel. extensie. scapulo – humerala. rotatie etc) • Exercitii cu caracter dinamic sub forma de stafete cu utilizarea deprinderilor motrice de baza • Jocuri sportive Pentru grupa a III-a – exercitiile vor urmari: Pregatirea organismului pentru efortul profesional Dezvoltarea unor calitati motrice implicate in executarea profesiunii Se recomanda urmatoarele grupe de exercitii: • Exercitii pentru dezvoltarea tuturor grupelor musculare cu accent pe forta membrelor superioare • Exercitii de tractiuni • Practicarea exercitiilor specifice luptelor si halterelor • Exercitii de modelarea articularii si supletii musculare • Exercitii pentru indemanare • Exercitii pentru combaterea dereglarilor factorilor profesionali Pentru grupa a IV-a exercitiile urmaresc: Caracterul compensator al efectivului Angrenarea organismului in efectuarea prin exercitii mai grele decat solicitarile profesionale Se recomanda urmatoarele grupe de exercitii: • Execitii corespunzatoare care sa asigure dezvoltarea corporala armoniaosa • Exercitii de mare amplitutine • Exercitii de suplete si naturalete Pentru toate grupele de profesii mentionate. Se preconizeaza ca toate aceste activitati sa fie de 10/15 minute. sa cuprinda 5/7 structurii de exercitii cu caracter recreativ si compensator . In alta ordine de idei. gimnastica inainte de inceperea productiei.care sa combata instalarea oboselii si sa preintimpine influentele negative ale executarii profesiei. in decursul timpului s-au cercetat functiile sociale ale educatie fizice. indoiri. gimnastica cu ajutorul unui complex de exercitii dupa 4/5 ore de efort profesional. De asemenea sunt recomandate practicarea unor sporturi excursii.

educatia etica.a.4.Wichovanie fiyiczne i sport . 3. Formarea deprinderilor de a muncii. Efectele exercitiilor fizice (formarea si perfectionarea aptitudinilor motrice.1987). EFS. ( 1969). Cercetări sociologice în educaţie fizică. S. pot fi amintiţi: M. B. viteza si complexitate etc).d. aer.. M. Formele si mijloacele specific educatiei fizice si sportului pot aduce o contributie serioasa in optimizarea raportului om/munca. citat de Pilicz). Krotev) Fiecare grupa profesionala presupune o anumită fizionomie determinată de ocupatia (munca) practicata. Jacob) Se cere ca pe baza celorlate loturi educative sa acordam educatie fizice dreptul de a contribui la dezvoltarea multilaterala a personalitatii umane. 3 KROTEV. D. rev. CFS. educatia tehnologica. B.). Totodata este necesara o diferentiere a programelor de educatie fizica scolara/prescolara de educatie fizica si sport in functie de specialitatea pentru care se pregatesc elevii/studentii (Hitarian. Jacob 1979)43. nivel scazut de pregatire profesionala si cu vulnerabilitate la factorii naturali (apa.Bota . (D.40 rezolvarea acestui scop. G. Locul ed.nr 2 43 44 . Unele cercetari in acest sens releva o similitudine dintre diverse grupe de exercitii fizice si dinamica activitatilor motrice impuse la multe meserii. Fizice în devoltarea personalităţii umane. S. TRANSPUNEREA EDUCATIONAL STANDARDELOR OCUPATIONALE IN SECTORUL In decursul timpului sistemul educational si-a schimbat mereu obiectivele si continuturile urmarind îndeaproape cerintele impuse de cerinţele pieţii sau impuse prin comandă sociala. Miscarile impuse de manuirea operantilor vor fi mai precise si mai coordonate. Bota. Moscova -Trad 45 PILIGZ. Colibaba. Nu poate fi vorba de o înalta productivitate la intelesuri care au o slaba stare de moralitate. Rev. eforturile profesionale vor fi mai usor suportate sau compensate s. Totusi.m. D. asa ca nu are rost să le repetam. Din aceste lucrari desprindem urmatoarele idei importante: Activitatea de educatie fizica si sport s-a impus ca un factor social complex in cultura si educatia prin contrubutia ei la dezvoltarea armonioasa a tineretului si prin redresarea subdezvoltarilor functionale si morfologice provocate de activitatea profesională (M. TMC. M.. E. educatia muzicala si educatia fizica. s-au conturat cinci componente al sistemului educational: educatia intelectuala. aceste componente educationale sunt IACOB. complexitate. (B.. Colibaba 1987)46. I.Rev. ( 1969). adoptarea organismului la solicitarile de muncă. nr 2 ( trad) 46 COLIBABA. Cunoasterea acestor conexiuni amplifica cu mai multa tarie rezonanta activitatii fizice si relansarea educatiei generale a oamenilor.( 1979). M. psihica si sociala.. cercetări asupra dezvoltării fizice a tineretului dion şcolile profesionale. soare). Despre aceste componente am mai discutat in paginile lucrarii. rev. sunt extrapolate prin transfer pozitiv. Dezvoltarea multilaterala presupune abordarea justa a celor 3 compartimente fundamentale ale personalitatii umane: fizica. nespecific sau specific asupra randamentului muncii. Krotev 1979)44. preluarea muncii si alegerea constienta a profesiei reprezinta hotarari morale care se realizeaza practic atat in procesul muncii cat si in cadrul activ de educatie fizica si sport. Daca dupa cum am relatat la inceput. ( 1987)Tendinţe şi perspective ale activităţii de educaţie fizică şi sport .. Piligz 1996)45. Aceasta fizionomie profesionala poate fi ameliorata continuu prin practicarea sistematică exercitiilor fizice (Pilicz S. Aceasta fizionomie este determinată de unele criteria de solicitare şi exercitare a acestor profesii.

o Luarea oportuna a deciziei in rezolvarea problemelor o Obtinerea si utilizarea rapida a informatiei o Planificarea propriilor actiuni . evaluare sau certificare a problemei. tinand seama de tendintele contemporane de dezvoltare a sistemului educativ si programului de educatie fizica a studentilor trebuie rezolvate si directionate in compartimente cu raspundere la urmatoarele intrebari: ce va fi maine? (cand studentii vor termina facultatea) ce va trebui sa stim sau sa stie sa faca?. Asadar. pe plan mental s-au elaborat “proiecte educationale in care erau vizate urmatoarele obiective: “absolventii fiecarui ciclu curricular (prescolar. SPECIALIZARI POSTURI. ATRIBUTII. modernizarea vietii sociale economice si cultural stiintifice. In concordanta cu reforma curricular. procesului de formare a formatorilor este strans legat de cerintele pietei si de motive ale cetatenilor care doresc sa invete/ sa practice o anumita profesie sau sa exercite o anumita ocupatie profesionala. globalizarea.Niculescu.pentru a exercita sarcinilie proifesionale la nivel inalt si pentru a se integra activ in viata profesionala civica. F. nr. să le ofere perspective de integrare în aceste condiţii “(dupa D. 1 Relaţia dintre procesul de formare a formatorilor şi cerinţele Conform schemei din fig. mobilitatea extinsa a pietei de munca. in colectiv. comunicarea optima a informatiei. fiecare institutie de formare a viitorilor specialisti are autonomia de asi aronda intreaga activitate şi a finalităţilor acesteia la cererinţele pietii. M. profesionala si sociala – sa se stabileasca niste standarde ocupationale si sa le transforme in obiective institutionale planificate spre a fi achizitionate inca din scoala si universitate. constituirea Uniunii Europene. 2007). Astfel. redactata si aplicata in practica dupa anul 1990.41 astazi influentate de o serie de fenomene contemporane cum ar fi: piata comuna. ROLURI. universitar. scolar. 1. aparitia unei noi domenii de cunoastere care au atras dupa sine o serie intreaga de reforme care au condus la reorganizari şi restructurări ale procesului educational.Cojanu. de familie. portuniversitar) să dobandeasca competenţe în sare să respecte statutul de integrare scolara. o Cooperare (interactiunea cu altii pentru un rezultat superior) o Munca in echipa. celor care deja executa activitatea în sectoarele muncii. Ce schimbari trebuie să se produca in sistemul de invatamant pentru ca produsele lui finale sa raspunda exigentelor impuse de societate? • Noile programe educationale precum si reforma curriculara necesita din partea specialistilor care lucreaza in invatamantul superior sa lucreze in relatia cu piata muncii: o Initiativa si creativitatea în gandire si actiune.1) CERINTELE PIETII COMANDA SPECIALA SISTEMUL EDUCATIONAL PROFILE PROF. respective.Colibaba. In mare masura. liberalizarea pietei. la comanda socială. se face simtita nevoia ca o serie de standarde ocupationale să fie anticipate si convertite în obiective institutionale in mod asemanator cum se arata in schemea de mai jos (fig. liceal. FUNCTII INSTITUTII COMPETENTE FORMATOARE SPECIALIZARI STANDARDE DE COMPETENTA INTEGRARE SOCIALA SI PROFESIONALA pieţii Fig. instruire reciproca.

42 o Autoinstruirea o Acceptarea (toleranta) grupurilor entice si culturale Toate aceste orientari sunt susceptibile de a fi realizate ajutorul activitatilor de educatie fizica si sport. si cu .

. Bucureşti Colibaba E. Conform Falls.D ( 1998). Fitness la copii. Edit. proba sau disciplina sportiva".P. după cum ne sugerează Corbin şi Lindsey (citat de Dragnea A. condiţie fizică sau componentă fizică generală. Teorie şi metodică. conservarea aptitudinilor profesionale sau ocupationale.reactualizarea sau reconstructia permanenta a propriei personalitati prin practicarea sistematică a exerciţiilor fizice. depinzând de profilul de specialiatate al fiecaruia.D. Adica.. Bucureşti . prevenirea predisponibilitatilor de imbolnavire.cu vigoare. Bayler. ( 1999). Dishman (citat de Sabau E.bunăstarea fizică şi psihică câştigată şi păstrată prin practicarea exerciţiilor fizice sau activităţilor sportive de loisir. Într-o traducere corectă . Înţelesul conceptului de fitness nu este perceput de toti specialiştii la fel. fără a resimti oboseala? ai o atitudine corporală corectă? la sfârşitul zilei. conditia fizica generala care implementeaza urmatoarele componente: starea de sanatate. succeptibil de a obtine rezultate superioare intr-o anumita activitate corporala.43 Cap 4.. E. Bucureşti Sabău. 1999)47 este necesar să răspundem la următoarele întrebări: Poti realiza sarcinile zilnice.capacitatea fizică generală ca fundament al rezultatelor sportive de inaltă performanţă. E. Noi considerăm că termenul dat descrie foarte bine ceia ce se petrece de fapt in organismul celor care practica exercitiile de fitness. .1 PREZENTAREA CONCEPTULUI DE FITNESS. Dupa Colibaba E. Teoria activităţilor motrice. Dar înainte de a defini conceptul dat. acum cativa ani în literatura de specialitate se găsea sub numele de: formă fizică. ( 2002). integrarea în mediul social. DIMENSIUNILE STRUCTURALE ALE CONCEPTULUI DE FITNESS 4. Dragnea A. 2002)49 fitness-ul reprezinta „o forma automatizată de participare sistematicî in practicarea exercitiilor fizice. stagnarea fenomenelor de imbatranire. Edit. (1999) ne sugereaza ca fitness-ul cuprinde urmatoarele componente: 47 48 49 Dragnea A.Aldin.„fitness" înseamna „reglare". (1998)48 putem afla că: „fitness-ul înseamnă vitalitate integrală (valoarea disponibilităţilor fizice conexe) a organismului uman. în scopul imbunatatirii calitaţii vietii".ARVIN. ai suficientă energie pentru activitati de timp liber? ai un corp suplu şi agil? te poti angaja în efort fizic prelungit? Ceea ce astăzi numim fitness. .

adică ale urmatoarelor capacitati coordinative: Fig.44 Fig.2 – Componenetele fitnessului ( după A.Componentele fitnessului motor ( după Corbin şi Lindsey) . Un alt termen comun în literatura de specialitate îl reprezintă fitness-ul motor. Principala trasătură ale fitness-ului motor este eficienta mişcării. Dupa Corbin şi Lindsey . chiar şi cei care nu au aptitudini spotive. cu caracteristicile unei deprinderi performante". Dragnea. 1999) Prin exersarea unui set de exerciţii structurate după obiective strict stabilite. 3. acesta reprezintă capacitatea individului de a realiza o actiune motrică. îsi pot îmbunătăţi aceste calităţi.

1.Kartz J.conditie determinantă a amplitudinii si eficienţei mişcărilor. cât şi în viaţa de zi cu zi". incluzând muşchii. la care se stabileau sisteme de testare pentru evaluarea elevilor din toata Europa.. aceasta având legatură cu starea mentală şi cea fizică .2 FITNESS-ULL MUSCULO-ARTICULAR. de a raspunde eficient tot timpul.45 4..4 –Componentele conceptului de fitness (1987 Consiliul Europei) Nu peste mult timp.realizând o mai bună cunoaştere de sine şi deci o motivatie pentru a-şi construi condiţia fizică dorită. individual. rezistenţa musculară.. la Izmir s-au introdus şi teste de apreciere a fitness-ului la adulţi. Allsen P.În 1987 se stabileşte următorul model ( fig. Corbin C. inima şi alte părti." Fitness-ul este „capacitatea corpului de a functiona la un nivel optim. şi Lindsey R. 4) Fig. Vance B.bineînteles". atât în situaţii de urgentă. 4. (citat de Sabau E. La al cincelea seminar care s-a desfăşurat în Formia (1986) a fost elaborata bateria de teste care sunt cuprinse in „Manualul de Eurofit". Definesc fitness-ul prin „capacitatea întregului corp. fară oboseală.2. adică permanent în formă. începand cu 1977 Consiliul European de Cercetare pentru Sport a organizat seminarii foarte importante. 2002) Oricât de diferite sau asemanatoare sunt definiţiile diferitor autori. Anticipând necesitatea de a evalua fitness-ul fizic.2. rezistenta şi mobilitatea . Scopul fundamental al exerciţiilor cuprinse în fitness-ul musculoarticular este educarea calitătilor motrice: forta. forţa musculară. avand suficientă energie pentru activitati de hobby şi recreative sau pentru situaţii neprevazute.2 DIMENSIUNILE FUNDAMENTALE ALE FITNESS-ULUI. Forţa musculară . Toate acestea fiind nimic altceva decat nişte benificii foarte mari pentru sănătatea oricaruia. în 1990. (Citat de Sabau E. scheletul. fiind infomati asupra fitess-ului. mobilitatea şi compozitia corporală. Harrison J. Aceştia. 2002) consideră fitness-ul fizic o „reflectare a abilităţii de a munci cu vigoare şi plăcere.. toate au în competenţă urmatorii factori: rezistenţa cardiorespiratorie.1 FITNESS-UL FIZIC Individul care fizic nu oboseşte în activităţile cotidiene şi face faţă solicitarilor suplimentare este o persoana „fit". 4.

evidenţiată prin încordare fizică şi psihică fară de o rezistenţa externa care poate fi învinsă sau nu" • „Capacitatea motrică ce permite omului să învingă o rezistenţă. tipologia fibrelor musculare. inervatia intramusculară. 2002) prezinta alti termeni de manifestare: forţa limită. Forta se determina prin produsul dintre masa corpului şi acceleratia lui.(Sabau E. prin contractia uneia sau a mai multor grupe musculare" • Sabău I. forţa absolută.46 Această calitate motrică depinde de mai multi factori manifestandu-se în mai multe modalităţi. viteza de contractie. (1997) consideră forţa ca fiind „însuşirea organismului uman sau a unei părţi a acestuia. (1999) constă în „capacitatea de a realiza eforturi de învingere. imprimate prin acţiunea acestei forte: F=m*a Forţa este dependentă de: secţiunea transversala a muşchiului. Definiţia forţei dată de Wainec J. unghiul de actiune al parghiei osoase. 2002). forţa dinamică. (1993). ceea face dificilă definirea ei . cantitatea de substanţe energetice de care dispun fibrele musculare. forţa statică: . mentinere sau cedare în raport cu rezistenţa externă sau internă. vârsta şi sexul. forţa elastică. uneori existând diferente de terminologie. să i se opună printr-un efort intens al musculaturii" Manno. Toate acestea difinitii date de diverşi autori din domeniul nostru de specialitate nu diferă decat prin modul de formulare a propoziţiei. Manifestarea forţei se petrece prin aceleasi forme. forţa relativă. etc. clasificare sau de traducere. calitatea şi integritatea organelor ligamentare şi de sprijin. Frey (citat de Sabau E. R. coordonarea intramusculară. factorii psihici.

tipul de fibră musculară implicată în activitate. Rezistenţa este. (2002): . 2 Rezisteţa musculară Studiile cu privire la abordarea temei conceptului de rezistenta au fost începute înca din 1938 de Farfel. parametri cardiovasculari. (2000) stabilirea proceselor nervoase fundamentale (excitaţia şi inhibiţia). Carstea Gh. rezervele energetice. factorii psihici. menţinând indicii constanţi de eficacitate optimă". şi Prodescu B." Rezistenţa musculară ca şi componentă de bază a fitness-ului fizic reprezinta capacitatea sistemului muscular de a acţiona împotriva unor rezistenţe sau de a le învinge în mod repetat o solicitare fizică Indiferent de modul de numire următorii autori enumeră în felul dat factorii care influienţează valoarea rezistenţei: Sabău E. esenţa acestora fiind aceiaşi." Carstea Gh. prelungit. 5. (2000) defineşte rezistenta ca fiind„capacitatea organismului uman de a depune eforturi cu o durată relativ lungă şi o intensitate relativ mare.Forme de manifestare a forţei Formele de manifestare a forţei sunt denumite de autori în mod diferit. . Bota C. cu învingerea oboselii specifice activităţii depuse. prezentată ca fiind „capacitatea psiho-fizică a organismului de a realiza un efort de o anumită intensitate.47 Fig. (1997) consideră rezistenţa „capacitatea fizică şi psihică a sportivului de a rezista la oboseală în timpul unei prestaţii fizice de lungă durată.

.peste 90 min. 2 Criteriile de clasificare şi formele de manifestare a rezistenţei Criteriu Participarea grupelor musculare Surse de energie Tipuri . RDL . Tab.implica peste 2/3 din întreaga musculatură-..I . generală. . . RLD -II-30-90min.rezistenţă-viteză.energia e mobilizată pe cale neoxidativă.48 calitatea sistemelor şi functiilor organismului uman.. . .de lungă durată (RLD) mai mult de 8min.independentă în timpul de activitate. aeroba . specifică unei ramuri sportive sau tip de activitate.45sec-2min. resursele energetice ale organismului.2-8min.rezistenţă-forţă.de scurtă durată .pana in 30min.energia e mobilizată pe cale oxidativă. Specificul activitatii motrice Modul de combinare cu alte calitaţi motrice - generală (de baza) .calitatea proceselor volitive.de durată medie . regională .implică mai putin de 1/3 din musculatură anaerobă . RDL . ...rez. III. determinate material.implica intre 1/3 — 2/3 din musculatură.rez.rezistenţă-detenta. culoarea (tipul) fibrelor implicate în efort. . Durata efortului .--rezistenţa locală .

„Capacitatea de efort aerob reprezintă puterea maximă pe care este capabil să o dezvolte un subiect pe baza energiei eliberate prin procese aerobe ale contractiilor musculare"( Sabău E. Posibilitatile aerobe ale individului defines capacitatea de rezistenţă generală. 2002) „capaciatatea de a efectua acte si acţiuni motrice timp îndelungat. Termenul de rezistenţă generală reprezintă (Cârstea Gh.. A. Flexibilitate: Kozey.G. . fără ajutor extern . D.mobilitate pasivă .. M. 3 .. 2002) Harre şi Frey (citat de Dragnea A.. . Demeter. şi Mogoş.. Dragnea. . A. G. Nicu. 1999) considerau că mobilitatea reprezintă „capacitatea omului de a executa mişcări cu mare amplitudine.mobilitatea specială (specifică) se manifestă la nivelul unei anumite articulaţii.dinamică . A.se obtine printr-o contracţie maximă a muşchilor agonişti. cardio-vascular şi respirator". 1999 ) Tab. prin activitate proprie voluntară.Formele de manifestare a mobilitătii Criteriu Tipuri Specificul activitatii motrice. 2002). Factorii determinanţi ai mobilităţii consideraţi de Sabau E (2002) sunt: tipul articulaţiei.se manifesta la nivelul principalelor articulaţii. Supleţe: Macovei. angrenandu-se în efort aproximativ 70% din grupele musculare şi solicitându-se mult sistemul nervos central. Epuran.. .. sexul.3 FITNESS-UL AEROB Pentru o funcţionare eficace a intregului organism si mentinerea unei stări bune de sănătate. D. solicitat de un anumit tip de activitate. J. Harre. întinderea muşchilor antagonişti. tonusul muscular si capacitatea de relaxare. Dragnea. capacitatea de intindere a aparatului capsulo-ligamentar. . M. R. Azerman. G. fitness-ul aerob are un rol foarte important. Herbert de Vrois. Pentru această calitate specialiştii folosesc mai multe denumiri: Mobilitate: Baroga. Novikov. Mitra. A. graţie Capacităţii de intindere a antagoniştilor. S.amplitudinea maximăposibilă obtinută cu ajutorul unor forte externe (partener. 4. H. N. Manno... C..mobilitatea generală . A.). (Sabau E.. Criterii de sistematizare şi tipuri de manifestare a mobilităţii ( duă A. cu eficienţă si fără apariţia stării de oboseală.49 3 Mobilitatea Împreună cu celelalte calităţi motrice mobilitatea întregeşte fitness-ul musculo-articular... Tipul de forţă determinată. Zatiorski V.mobilitatea activă. etc. vârsta. L. aparat. prin forţe proprii sau sub influenţa forţelor exterioare".2. Weineck.statică . Ozolin.. masa musculară.

RDL III peste 90min. dar într-o pregatire individualizată. 4. forţă.(citat de Sabău E. 2002).6 Dupa Cooper K. Ei sustin ca tabelele de evaluare a compozitiei corporale sunt prost formulate.Scopul principal al evaluarii compoziţiei corporale este de a mentine greutatea şi cantitatea de grăsime corporala la un nivel sistematic. Ele sunt recomandate pentru copii de varsta pubertară şi pana la cei de varsta a treia. rezistenţă. .50 Puică I. (citat de Sabău E 2002) defineşte rezistenţa aerobă (sau generală) ca fiind” capacitatea organismului de a rezista la oboseală în timpul alimentarii suficiente cu oxigen. RDL II 30-90min. (pe baza metabolismului de lipide). nr. (pe baza metabolismului de glucide). Unii autori nu includ compoziţia corporală în fitness. şi unii indivizi care le urmează devin graşi. Fig. Din aceste definiţii întelegem ca efortul aerob înseamna „capacitatea de functionare a organismului în condiţii egale cu cheltuielile energetice şi a aprovizionării cu oxigen".2. (pe baza metabolismului de glucide şi lipide). 6 Valorile limite ale consumului maxim de oxigen în funcţie de diferiţi factori Eforturile care produc energie aeroba sunt considerate de specialisti eforturi de rezistentă de lunga durata (RLD). Capacitatea organismului de a utiliza oxigenul este determinată şi de o altă serie de factori cu efecte limitative sau favorizante pe care le prezentăm în fig. formă fizică.4 FITNESS-UL CONSTITUŢIEI CORPORALE Practicarea fitness-ului pentru compoziţia corporală încorporează mari benificii practicantului: o viata plină de sănătate. Acestea clasificându-se astfel: RDL I pana în 30min. respectiv într-un echilibru stabil între absorbţie şi consumul de oxigen".exerciţiile de rezistenţă aeroba sunt foarte utile organismului. imunitate superioară. mobilitate.

2002) considera că „a fi slab nu este o garanţie a unei vieţi mai lungi. Cei cu o obezitate severa au un risc cu 70% mai mare. religioase etc. Acest fapt este sugerat şi de Dragnea (2002) ajungand la concluzia că dezvoltarea culturii universale s-a realizat şi prin participarea culturii fizice. cu cultivarea atitudinii faţă de solicitarile care trebuiesc îndeplinite. Însa. motrice şi culturale. consolidand dezvoltarea fizică. ceea ce înseamna îmbunatăţirea sistemelor respiratorii. Pentru practicarea exerciţiilor fizice avem nevoie de o cultură corespunzatoare. digestive şi duc la o longivitate a varstei. cei care sunt pentru includerea compoziţiei corporale în fitness ne evidentiază necesitatea practicarii ei. Dezvoltarea acestor factori începe înca din copilarie. din cauză că între acestea există o stransă legatură. obiceiuri. mărirea timpului liber. reduc ţesutul adipos. pentru a ne încadra în societate. insuficienta controlului greutatii corporate.. Baylov şi Dishman Cauzele principale ale modificarii compozitiei corporate sunt: Creşterea standardului de viaţă.Falls." Persoanele cu un bun fitness al greutatii corporale se simt mai bine din punct de vedere fizic si psihic. mecanizarea şi automatizarea activităţilor profesionale.. în scopul de a preveni apariţia unor copii şi chiar adulti supraponderali. discipline ştiinţifice. psihica şi socială. convingeri. Creşterea în greutate pe seama măririi ţesutului gras poate apărea în urmatoarele cazuri: lipsa de activitate fizică eficientă. 2002). opere artistice etc. cardio. Noi toţi trebuie să facem faţă solicitarilor vieţii cotidiene.toate aflate în strânsă interdependenţă. lipsa de motivaţie. civilizat. 4. primul an de viata şi timpul debutului adolescentei (Sabau E. în a-şi scurta viaţa. „Compoziţia corporală reprezintă procentul relativ de ţesut adipos şi masă musculară activă din totalul greutăţii corporate" . 2002) includea conceptul de fitness în trei elemente majore: organice. pentru a avea o capacitate de a comunica rafinat cu cei din jur şi de a ne implica în problemele culturale şi sociale. avand efect indirect în creşterea consumului de oxigen. .fiecare trebuie să tindă spre stilul de viata al omului contemporan. nutriţia incorectă. Dr. să aibă o activitate fizică dirijată corect şi eficient. sedentarismul.5 FITNESS-UL CULTURAL. Corbin C. lipsa activităţilor fizice. dupa cercetări îndelungate unii specialişti au demonstrat faptul că prin practicarea exerciţiilor pentru formarea corpului se ajunge la prevenirea bolilor (inclusiv şi a celor de inimă). realizand un limbaj comun legând diferite arii geografice. stresul cotidian. dar nu trebuie neglijate perioadele critice: ultimul trimestru al sarcinii. Pentru dezvoltarea fitness-ului cultural mai întâi de toate trebuie să înţelegem ca fitness-ul nu se dezvoltă numai prin exerciţii strict structurate. tehnologii. decat cei normali. doar persoanele care au mai putina grasime au un risc mai mic de a-şi scurta viaţa. ceea ce duce la declanşarea bolilor degenerative. de inima şi reduc longivitatea. sociale. care presupune un ansamblu de idei. Prin aceasta inţelegem că rolul culturii este obligatoriu în dezvoltarea conceptului de fitness. Renson (citat de Sabau E. În acelaşi timp . dar şi prin respectarea anumitor factori ce ne fac viata mai ordonata şi mai frumoasă. (citat de Sabau E. Beneficiile practicării fitness-ului compoziţiei corporate sunt mari.2. Toate aceste elemente crează legatura intrinsecă între sport şi cultura.51 Pe de alta parte. institutii.

Palestrele şi termele romane reprezentau adevarate temple de cultivare fizică. E. Vaner. D. IMPLICATIILE PE CARE LE POATE AVEA DIMENSIUNILE FITNESS-ULUI ASUPRA PERSONALITATII STUDENTILOR In subcapitolele anterioare am prezentat componentele fitness-ului (fizic.conştientizarea beneficiilor şi necesităţii practicarii exercitiilor fizice. . spre care se poate ajunge şi printr-o decentă igienă a corpului.dacă vreţi să scapaţi de un surplus de kilograme.atitudinea faţă de sine însuşi. B. culturale) precum si principalele opinii ale unor autori cum au fost: C.E. Colibaba (romani). işi alocă zilnic cel putin douazeci de minute pentru mişcare. muscular – articlurar. Carstea. aerob. Allsen. hotărârea. P. adică este nevoie să ai constiinţă de sine pentru a respecta aceşti factori. Lindsey. demnitatea. iar efectele nocive sunt cu urmări de lungă durată.3. J. Un lucru important este să fii conştient de propriul corp şi să fii interesat de aspectul exterior. 4.Morre. . M.D. Azerman. C. Frumuseţea corporală fiind ridicata la un nivel înaltă de virtute. Incercati să luaţi o masă de seara mai sumara. . capacitatea de auto apreciere. de estetica corporală. Bllyler.M. la o distanţă de aproximativ doua ore înaintea culcarii.Novicov. şi abuzaţi de cafea şi fumat trebuie sa realizaţi că aparentele satisfacţii sunt doar pe moment. punctualitatea disciplina etc. Dishman. D. exigenţa.dacă sunteţi adepţi al consumului frecvent de alcool. Zatiorski (straini) şi A. metabolismul este mai lent. . De-a lungul vremurilor. un om ce se respecta. Din lucrarile acestor autori reise ca in activitatea practica avem de a face cu doua tipuri de fitness: Fitness-ul sportiv: pe care-l practica sportivii de performanta indiferent de ramura sau de proba practica. constructiei corporale. Falls. şi ideal ar fi o plimbare între cele două momente. aparand pericolul sa depuneti kilograme în plus. Vechea Iliada a descoperit şi cultivat spiritul olimpic pe care francezii 1-au relansat într-o versiune modernă. M. J. R. V. modestia.Sabau. Harrison. Dragnea . popoarele lumii civilizate au facut din mişcare un cult national. controlul ţinutei corporale şi vestimentare (igiena). O mare importanta pentru a îmbunătăţi fitness-ul cultural le revin următorilor factori: -cultura corporala decentă. A. R. Fiecare dintre noi trebuie să deţinem un regim de viaţă igienică care să includă urmatoarele recomandări: . nu încercati s-o realizaţi pe seama unui regim sever alimentar sau diferiţi concentraţi ce includ o sumedenie de elemente chimice periculoase pentru sănătate.anumite însuşiri ale voinţei: consecventa. este bine să reţineţi că in timpul somnului absorbţia intestinala se realizează mai greu. stapanirea de sine. Pentru aceasta se poate aplica cea mai sănătoasa solutie — exercitiul fizic.Corbin. ceea ce înseamna o avuţie gratuită daruită timpului liber. Kat. Gh.Epuran . Toate aceste recomandari se pot realiza numai din propria iniţiativă şi constientizat. curajul. Manno. Kasey.chiar daca sunteti mai „gurmand" ori doar flamand. A. . .52 Legatura dintre exerciţiile fizice şi cultura nu este o noutate în domeniul nostru de specialitate.

respiratorie. Dezvoltarea fizica – este rezultatul sau actiunea indreptata spre ameliorarea continua sau cercetarea dezvoltarii organismului uman concretizat prin indici morfologici (somatici) si functionali. calitatii motrice de baza (varf) si calitatii motrice specifice unei ramuri sportive.a. segmentare ) corecte. Capacitatea motrica intareste toate celelalte componente ale motricitatii. educaţia fizică şi sportul poate rezolva următoarele obiective: • ameliorarea continua a capacităţii funcţionale a organismului si tonusului muscular. capacitatea vitala. sociale) sau ca un atribut al calitatii vietii. • Prevenirea si corectarea atitudinilor fizice dificitare si a unor deformaţii instalate in decursul timpului. civice. • Cultivarea unei atitudini corporale (globale. schemele operationale.deprinderi specific unei ramuri sportive: pase. caracterul si temperamentul. . Deprinderile motrice: . dribbling. daca cunoastem care sunt componentele fundamentale ale fitness-ului este dorit sa trecem in revista si componentele formarii personalitatii umane care sunt: deprinderile . s.a.53 Fitness-ul general: accesibil oamenilor obisnuiti care se materializeaza printr-un nivel ridicat de adaptare la solicitarile cotidiene (profesionale. In ameliorarea dezvoltării fizice . Indicii fiziologici (functionali) pot fi pusi in evidenta prin mijloace specifice de investigatie ale functiei cardiac. In acest sens. escaladare. . cat mai apropiati de valorile caracteristice unui organism tânăr şi sănătos. • Ameliorarea marilor funcţiuni ale organismului (mai ales al aparatului cardio-respirator). atat in pozitii statice cat si in desfasurarii activităţilor motrice . capacitatile. Educatia fizica este procesul care poate ameliora continuu acesti indicatori prin practicarea sistematică a exerciţiilor fizice. automatizare si eficientă.la varsta studentiei procesul de crestere este aproape incheiat. transport. Amarr ş. Cu ajutorul mijoacelor educatiei fizice si sportului putem forma şi perfecţiona următoarele categorii de deprinderi: -deprinderile motrice de baza: mers. calitatile motrice. aruncari. anvergura. . alergare. Erissman. adică: deprinderile şi priceperile motrice generale. Quatlet. tensiunea arteriala. deprinderile motrice specifice unei ramuri de sport. atitudinile.I priceperile motrice. caţărare. Aceste componente de personalitati umane pot fi lesne ameliorate cu ajutorul educatiei fizice si sportului. echilibru. cantitiativi si calitativi. Adrian Ionescu. cunostinte (de natura diferita). . greutatea.deprinderi utilitare: târâre. • Capacitatea motrica reprezinta ansamblul posibilitatilor motrice ereditare si achizitionate prin care se pot rezolva eforturi variate ca volum şi intensitate. perimeter. Dintre categoriile de indicatori ameliorabili prin practicarea exercitiilor fizice s-ar enumera: Indici morfologici (somatici) care se pot observa şi măsura: talia. sarituri. Broca. Indicii de crestere si dezvoltare . aruncări . • asigurarea armoniei dintre cele doua categorii de indici: somatic (morfologici) si functionali (fiziologici).reprezinta actul sau actiunea motrica ajunsa prin exersare la un înalt grad de stabilitate. diameter etc Indici antopomotrici functionali: Bruch. Desigur ca fitness-ul general este implicat si in formarea personalitatii studentilor.

a. 1993..calitatile motrice combinate : 1. citat de A. Măsurarea acestor calitati se face cu ajutorul probelor de control si testelor motrice.se dezvolta la anumitge cote şi sungt angrenate în armonia miscarii.V) 4. exprimate prin indici superiori de forta. perceptia miscarii. Forta in regim de rezistenta (F . Incordare – relaxare (I .R) 5.Nicu.384-391)50: Calitati motrice de baza: -Viteza – forta -Rezistenta – indemanare -Mobilitate ….54 Priceperile motrice – sunt actiuni motrice insusite in decursul timpului prin exersare.F) 7. Indemanare in regim de forta (I . clasificarea calitatilor motrice este urmatoare (R.V) 10. in desfasurarea exercitiului motric sunt implicate mai multe calitati motrice . 50 • A. p. echilibrul.Aptitudini generale: inteligenta.Nicu. caiaccanoe) • Forta – viteza in regim de forta – rezistenta (haltere) • Rezistenta – forta in regim de relaxare – incordare (alergare) • Rezstenta – forta in regim de rezistenta – viteza (patinaj) • Viteza – forta in regim de viteza – indemanare (baschet. Din categoria aptitudinilor sportive pot fi amintite: Aptitudini sportive generale: simtul orientarii. dorinta de intrecere. memoria.V) 2. Viteza in regim de rezistenta (V . coordonarea.F) 9.V) 8. in situatii variabile si neprevazute.F) Specialistii considera ca pe masura ce creste gradul de complexitate a probelor sportive – sporeste direct proportional si complexitatea de implicare a calităţilor motrice. Rezistenta in regim de forta (R .Baroga. In literarura de specialitate sunt consemnate următoarele categorii de aptitudini: . fotbal) • Indemanare – forta in regim de viteza – forta (gimnastica) APTITUDINILE – sunt componente ale motricităţii umane care rezulta din relatia dintre predispozitiile native şi condicţiile de mediu educative. Rezistenta in regim de viteza (R .F) 3. picture. muzica. Editis.. Ca atare. Calitatile motrice – sunt aptitudini incluse in deprinderile si priceperile motrice. Ansamblul lor de dezvoltari condiţionează în mare masură armonia şi prfecizia mişcărilor de aceea ele se mai numesc calitati conditionale. Forta in regim de viteza (F . Exemple din diferite sporturi: • Forta – viteza in regim de indemanare – forta ( gimnastică) • Forta – viteza in regim de indemanare – mobilitate (judo) • Viteza – forta in regim de indemanare – rezistenta (jocuri sportive) • Viteza – forta in regim de relaxare – incordare (sporturi) • Viteza – rezistenta in regim de forta – rezistenta (canotaj.R) 13.Mobilitate in regim de rezistenta (M . tehnica etc. Mobilitate in regim de viteza (M . . rezisttenţă. Aceste aptitudini sunt dobandite genetic si prin exersare . Antrenamentul sportiv modern.formtiv precum si de experienţa motrică achiziţionată de elevi in decursul timpului. viteză. literature. Ele constau din capacitatea de folosire eficienta si inteligenta a deprinderilor motrice deja cunoscute. spirit de observatie ş. Bucureşti . 1993. Mobilitate in regim de forta (M . viteza etc. utile oricarei activitati umane desfasurate. Indemanare in regim de viteza (I . Viteza in regim de forta (V .Indemanare in regim de rezistenta (V-R) 6.R) 11. Aptitudini speciale: pentru sport. mobilitate.R) 12. In general. percepâii spaţio temporal.

Schemele operationale sunt structuri care vizează un ansamblu de elemente componente ale unei structuri operationale si faptul ca presupune “ desfăşurarea . cel mai important aspect al activităţii de proiectare este ca finalităţile sau obiectivele proiectului. raţionalizate). projicere. obiectiv). Cap. sunt caracteristici asunse iar “descoperirea lor” se poate face prin testari. a unui obiect. projeter . a unui model de atins. dar care dispun de o mare posibilitate de a fi active si eficiente. prin imagini. a face o schemă sau un plan mental de acţionare pentru o intenţie prospectată. 70)53: că proiectarea ştiinţifică este o construcţie mentală anticipată a unei finalităţi (produs finit. Capacitatea poate fi inteleasa drept acea abilitate demonstrata sau de a putea actiona. deprinderile si obisnuintele – intelesurile lor si raporturile dintre ele. fr.D. prin grafice sau prin modele materiale (machete. noianul de activităţi şi operatiuni necesare rezolvarii acestei finalităţi. 1965 – Scheme operationale.16 . simti ori deveni. Înstruire şi învăşare. Designul (eng.Neacşu. 52 Neacşu I.47)52. de operare cu obiecte in special) mai ales când acestea sunt legate de tehnicile (schemele operatorii) care le-au însuşit anterior şi care sunt foarte importante in activitatea umana” (I. p. ( 1990). pentru a le atinge.unor operatii sau procedee motrice şi presupune capacitatea de a alege mijloace adecvate scopului (efectului) urmarit (…) si care capata prin formare – exersare statutul unui program ” (V.1 Generalităţi Pentru a întelege mai bine esenţa conceptului mai sus enunţat. 1970. 2007. Dupa parerea lui P. p. Editura Ştiinţifică . Pavelcu. a unui domeniu de activitate. programate. gandi.5. impun respectarea unor condiţii stricte 51 - V. Proiectarea (Iat.p. reţinem (după D.55 CAPACITAILE – sunt structuri ale personalitatii umane care se coreleaza cu abilitatile (aptitudinile). produse finite). tactile.a arunca înainte). Pavelcu. d) Capacitati potentiale – sunt acele structuri operatorii care inca nu exista sub forma latenta sau dinamica.Colibaba. citată. c) Capacitati neactive – care au avut cîndva o stare manifestă. sunt riguros aranjate (sintetizate. PROIECTAREA DIDACTICA ŞTIINŢIFICĂ 5. Bucuresti 53 Op. în scris.1965)51 “ Schemele operaţionale sunt susţinute de priceperi ( vizuale. ordonate. psihomotrice si intelectuale care au fost si au o stare manifestă. care poate fi reprezentată verbal.forma de comportament uman si disponibilitatea care se presupune ca ar exista dar nu au fost demonstrate. Din cele două notiuni mai sus definite. este o construcţie mentală anticipativă a unui produs. Trecerea de la starea latent la cea dinamică se face in cadrul procesului de istruire. a unei activităţi. to design) are în limba română mai multe înţelesuri.Mitchell (citat de Calibaba 2007) in practica avem de a face cu urmatoarele tipuri de capacitati a) Capacitate latenta . au fost dinamice dar care nu au mai fost solicitate intre timp. este necesar să punem în discuţie două noţiuni distincte: proiectare şi design. într-o perspectiva mai apropiată sau mai indepartată.. încat intotdeauna finalitatea propusă să fie realizată cu eficientă. b) Capacitate dinamice – sunt structuri motrice. dintre care reţinem că înseamnă: a face un aranjament eficient. Revista de pedagogie numarul 4.

schimbarea mentalităţii. ciclurile de lecţii). mezociclurile. financiare. probelor de evaluare şi mai ales. politică. mai ales ţările "sarăcite" dupa cel de-al doilea razboi mondial. Definiţie: "Proiectarea didactică este o activitate de mare complexitate pedagogică şi socială care organizează acţiunile şi operaţiile de definire anticipativă a obiectivelor. informaţionale). de înventivitate.au redresat în mod miraculos anumite sectoare de activitate sau chiar întreaga economie cu ajutorul unor proiecte de dezvoltare economică riguros întocmite şi aplicate în practică. cibernetică. teoria sistemelor. conţinuturilor. în urma rezultatelor deosebite obţinute (în economie) s-au conceput proiecte stiinţifice şi pentru alte domenii de activitate: ecologie. evitarea falimentului sau eşecului) şi eficienţa (acolo unde trebuie) a resurselor disponibile.. ştiintele fundamentale (au aparut teorii şi stiinţe noi).acoperă un an de învăţământ. prin care să se poată constata în ce masură obiectivele (finalităţile) proiectului au fost realizate. Germania sau Japonia şi. umane. urmărind în special elaborarea programului de instruire şi criteriile de operaţionalizare a obiectivelor instrucţionale. cheltuirea efectivă (rezultatele obtinute sa asigure supraveţuirea. într-o viziune transdiciplinară. Scopul extrapolarii activităţii de proiectare stiinţifică în diverse domenii sau sectoare de activitate (inclusiv în activitatea de educaţie fizică şi instruire sportivă). o anumită tehnologie a procesului de intruire (formare) și un instrument de evaluare. Astfel. proiectarea pedagogică se împarte în: proiectarea globală .a. implementarea în procesul tehnologic a capacităţii de creaţie. strategiilor învăţării. sociologie. a relaţiilor dintre acestea.care acoperă perioada unui ciclu de învăţământ şi are drept scop elaborarea planului de învăţământ şi criteriile de elaborare a programelor de instruire. cum ar fi: creşterea calităţii produsului finit. proiectarea operatională .56 şi un anumit aranjament (desing) a unor operaţii concrete şi anume: procurarea resuselor necesare (materiale. după cum urmează: modelul de proiectare tradiţional modelul de proiectare curriculară - . Ulterior. adică înlocuirea vechii mentalităţi „văzând şi făcând" cu „rigoarea şi precizia proiectarii ştiinţifice sau a gandirii prin obiective". în ştiintele educationale şi ceva mai tarziu în educaţie fizică şi în sportul de performanţă. În practică sunt utilizate două concepte de proiecte. a fost rezolvarea unor aspecte procesuale." ( L. în vederea creşterii valorii şi eficienţei produsului finit. trimestru. centralizarea întregii activităţi pe rezolvarea finalităţilor sau obiectivelor finale. urbanistică. creşterea eficienţei procesului tehnologie. de cercetare ştiinţifică etc. cercetarea operaţională ş. de raţionalizare. microcicluri. transport. Astfel. ea se bazeaza pe combinatia armonioasa a principiilor care stau la baza unor ştiinte cum ar fi: teoria acţiunilor eficiente (praxiologia).pentru fiecare lecţie sau unităţi de învăţare în parte.. lecţii (care în sportul de performanţă coincid cu macrociclurile. proiectarea eşalonată . teoria deciziei. Vlăsceanu 1988). Din perspectiva timpului pe care-l avem la dispoziţie. Proiectarea stiintifică a aparut mai întai în economic. semestru. în condiţiile specifice unui mod de organizare a procesului de învaţămant. Proiectarea ştiintifică (design-ul) este conceptul care conexează sinergic numeroase principii şi reguli fundamentale ale unor discipline care au ca obiect de studiu organizarea şi conducerea activităţii umane.

. directivă şi unilaterală. - Fig. După cum se observă şi în figura alăturată .57 5. toate procesele şi valorile procesului de instruire sunt subordonate conţinuturilor sau informaţiilor transmise.2. conţinuturile devin prioritare. Cei mediocri reuşesc alături de cei buni şi foarte buni. Mai simplu. Acest model se bazează pe logica specifică învăţământului informativ şi mai putin a comportamentului performanţial. metodologia şi evaluarea) sunt focalizate asupra conţinuturilor învăţării. Nu este nevoie de cadre didactice cu o înaltă pregatire interdisciplinară. În acelaşi timp. 7 Model de proiectare tradiţional (dupa S. Cristea 2000. Proiectarea tradiţionala are si unele avantaje si anume: Majoritatea elevilor reusesc să înveţe sau să se instruiască. proiectarea tradiţională suprasolicită rolul profesorului în transmiterea de cunoştinţe. PROIECTARE TRADIŢIONALĂ ŞI PROIECTAREA CURRICULARĂ Răspunde în mod concret la intrebarea: ce învăţăm? (ce conţinuturi). ci uneori un instructor (educator) care să ştie ceva mai mult decat elevii. pag. iar predarea este restrictivă. 311) . Aceasta înseamnă că toate componentele proiectului (obiectivele.

• Selecţionarea şi valorificarea experienţelor de învăţare exprimate prin conţinuturi şi resurse formative optime (maxime). • Organizarea experienţelor de învăţare la niveluri formative.a. la structura de organizare orientată valoric prin intermediul unor obiective şi metodologii explicite şi implicite (cum învăţăm?). cu efecte macrostructurale (plan de învăţămant elaborat la nivel de sistem) şi microstructurale (programe.58 In a doua figură . concepută de R. cum să rezolvam obiectivele instrucţionale vizate?. Din punct de vedere strategic este necesar sa respectam doua prioritati: . • Principiul analizei necesităţilor elevilor/studentilor (care reflecta finalităţile microstructurale ale procesului de învăţământ). cunoştinte.W. • Principiul analizei conţinuturilor instruirii (care urmăreşte definirea programelor scolare/universitare/postuniversitare (instruire. materiile elaborate la nivel de proces). "Proiectarea curriculum consemnează trecerea de la structura organizatorică bazată pe conţinuturi definite explicit (ce învăţăm?). Walker §. •Organizarea acţiunii de evaluare a resurselor activităţii desfăşurate. Fig.cultura profesională).pentru ca achiziţiile realizate să folosească unor finalităţi. capacităţi. 1986). manuale şcolare/universitare/postuniversitare.13% foarte buni sau foarte slabi.26% .performanţe medii. Tyler (1950). asumate la scara psihosocială (Vezi Deker. propune elaborarea unui "program educaţional" cu acţiuni pedagogice dezvoltate permanent în direcţia perfecţionării procesului de instruire şi realizării obiectivelor propuse.cu ajutorul curbei lui Gauss sunt reprezentate limitele de performanţă diferenţiate care se produc între elevi în urma aplicării proiectelor traditionale: 68. în ce scop? . cultură de specialitate. 8. 13. Acest deziderat se realizează prin urmatoarele operaţiuni: • Selecţionarea şi definirea obiectivelor învăţării (instruirii). Proiectarea curriculară. ceea ce trebuie să ştie toţi cetăţenii – cultură generala şi specialităţi . Limitele de performnţă ale proiectării tradiţionale Curba avansata de proiectare tradiţionlă răspunde mai degraba la întrebările "cum invăţam?". prin metodologii adecvate obiectivelor şi conţinuturilor selecţionate.6% elevi buni (nu mediocri) şi 2. Acelaşi autor formuleaza şi principiile pe care trebuie să le respectăm în Operaţiunea de elaborare a proiectelor curriculare: • Principiul analizei necesităţilor societăţii (care reflecta finalităţile macrostructurale).

(Cristea S. 5. mediu şi lung. 2000. 9 Curba avansata de proiectare curriculara (J) sau "învăţării depline". finalităţilor macro-structutrale şi microstructurale definite la nivel de politică a educaţiei. II. Seguin): I. ani. .59 Subordonarea tuturor elementelor curriculumului. • Asigurarea corelaţiei sau concordanţei optime intre componentele macrostructurale şi microstructurale într-un context de planificare -realizare .resursele pedagogice fundamentale/necesare la scara întregului sistem: umane. care permite (auto) perfectionarea continuă a activităţii pe termen scurt. Proiectarea didactică curriculară promovează curba in forma de "J". Nivelul deciziilor macrostructurale (de ordin politico-filozofic): Operatiuni: idealul educaţional defineşte tipul de personalitate la scara sistemului educaţional. cicluri. informaţionale. trepte.. financiare.dezvoltare curriculară deschisă. .2. adica „învăţarea deplină. stabilirea profilurilor de formare a personalităţii pe nivele. presupune trei niveluri decizionale (dupa R.stabilirea criteriilor de elaborare a planului de învăţământ.scopuri pedagogice – resurse pedagogice) implică: . La nivelul deciziilor macrostructurale de ordin pedagogic (care decurg din traseul: ideal pedagogic . materiale. 1985).scopurile pedagogice fundamentează politica educaţiei (de ce şi cum se educă). în care majoritatea elevilor (90-95%) reuşesc să înveţe ceea ce ne-am propus • curba Fig. cu stabilirea obiectivelor finale (terminale).PRODUSELE CURRICULARE La nivel de politica a educatiei. .

doar acele principii. grupuri de lectii. absolvire.obiective specifice. .obiective operaţionale concrete: .temele pe capitole (crearea unităţilor). . conferă perspectiva de dezvoltare globală şi în acelaşi timp integratoare.obiective specifice: .timpul didactic pus la dispozitie. Aceasta viziune (nivelurile I. Acesta etapizează.La nivel intermediar: . selectie.strategiei de evaluare. 3. 5. stabilirea modalităţilor de evaluare parţială. II.Proiectarea şirului de lecţii .monodisciplinare.structurarea conţinutului prin delimitarea macrounităţii de studiu: capitole. Prima etapă a proiectării didactice începe cu precizarea obiectivelor instrucţional-formative.mijloace şi forme organizatorice în stare să realizeze obiectivele instrucţionale propuse. .deprinderi.materiale .selecţionarea şi algoritmizarea conţinutului.ordonarea cunoştinţelor. III.presupune obiective generale şi specifice procesate: . Parcurgerea acestei etape presupune respectarea regulilor specifice conducerii şi desfăşurării procesului de instruire: Precizarea obiectivelor: Gândirea prin obiective este un concept pretenţios care necesită predarea corectă a obiectivelor instrucţionale. Obiectivele instrucţionale sunt „ţinte" didactice la care ajungem în timpul procesului instructiv educativ cu ajurorul proiectării stiinţifice. stabilirea obiectivelor generale specifice pe discipline de învăţământ sau module: interdisciplinare . . competiţie în sens de model interactiv) şi parţiale (probe.perfecţionarea structurii lecţiei . stabilirea resurselor pedagogice pentru realizarea: obiectivelor -conţinuturilor . 2. .60 stabilirea modalităţilor de evaluare globală (examene de admitere.metodologiei .evaluării. .evaluare. teme.evaluarea strategiilor de predare – învăţare . . condiţii izolate şi apropiate de model). atitudini.3 ETAPELE PROIECTĂRII DIDACTICE Proiectarea didactică este un sistem metodologic coerent îndreptat spre rezolvarea unor obiective instrucţionale bine precizate (time) aşa cum am precizat mai sus". care jalonează domeniul pedagogic. Nivelul deciziilor microstructurale care implică: 1. . Aceasta este esenţa conceptului „gândirea prin obiective".la nivel de scopuri ale disciplinei sau modului de studii. subcapitole.trimestru. capacităţi. Proiectarea didactică ştiinţifică este un sistem metodologic coerent îndreptat spre rezolvarea unor obiective instrucţionale bine precizate (time) aşa cum am • .legi metode . examene semestriale. adaptează şi imaginează din inventarul general ai tehnologiei didactice şi sistemelor de acţionare. norme. • Proiectarea lecţiei . a tuturor activitatilor programate si proiectate. Proiectarea curicularra se elaborează la: Nivel global (anual). .transdisciplinare . III) a proiectarii didactice curriculare.

metode — materiale — mijloace şi forme organizatorice în stare să realizeze obiectivele instrucţionale propuse. executie -efectuare). axiologice). Situatie (conditii. şi operaţunile fundamentale ale proiectului didactic bine gândit. Model ipotetic al procesului de instruire. pregătire.Forme organizatorice de instruire.Abordare sinergica — conexiuni între cele trei puncte anterioare. mijloace. psihologice. 2. de fapt etapic. conducere. raţională programăm un dozaj al efortului care să asigure adaptarea organismului la tipul de solicitare programată.) Pentru elaborarea proiectului dc pregătire a sportivilor trebuie parcurse următoarele operaţiuni prealabile: 1. 6. Scop. Conţinutul programei de 7. lanţul praxiologic standardizat are urmatoarea configuraţie: “Agent (antrenor. gândire. Din punctul de vedere al profesorului etapizarea proiectului didactic ştiinţific are următoarele caracteristici care se angajează în permanentă pe traseul relational: 1. a condiţiilor concrete în care se desfaşoară instruirea. adaptează şi imaginează din inventarul general al terminologiei didactice şi sistemelor de acţionare. Analiza activităţii desfaşurate anterior cuprinde următoarele puncte: Performanţe obţinute.). Operatii de realizare (decizie. memorie.materiale didactice 8.2007. 2. p. 5. norme). Astfel se desemnează. 9. studierea performanţelor maxime realizate.Planificare (programare).. Obiect al actiunii. Metode . Evaluare. D. care urmăreşte declanşarea şi valorificarea capacităţilor latente. Interese şi motivatii (nomologice.4 Etapele proiectării ştiinţifice ETAPA I Obiectivele prospective propuse 54 C Colibaba. legi. Aplicare. Prin această sltecţie se programează atât procedeele de lucru motrice cât şi procesele psihice la care urmează sâ facă apel sportivul (percepţie. echipa). Corectare prin feed-back.” ( Colibaba. 3. op. Strategie (programată sau planificată). Eficienţa procesuiui de instuire. Valorizare produs. psihopedagogice ale instruirii.61 precizat mai sus.27)54 Tab. ( 2007. Acesta etapizează. .. 4. imaginaţie creatoare etc. 3. Resurse. doar acele principii. Obiective instrucţionale. D. care poate fi diminuată dacă strategia utilizată este supusă raţionaiizării. selecţionând informaţiile operaţionale fundamentale şi ordonându-le într-o strictă succesiuine logică.Management. ceea ce implică cunoaşterea modelelor de selecţie După ce am stabilit cu precizie obiectivele urmărite.citată . acţionează pe un teren cu obstacole şi include o oarecare doză de incertitudine. sportiv. norme.Studierea direcţiilor de dezvoltare a disciplinei sportive de care ne ocupăm.

1 Cerghit I. .întreaga activitate de instruire se desfasoară sub incidenţa finalităţilor sau obiectivelor stabilite. (1980). masuri stricte care te impiedica să te abaţi de la calea corectă). ..Motivaţie psihologică (persuasiunea adresată colaboratorilor şi studenț ilor de a urmă rii realizarea finalităţilor propuse). o interdependenţă funcţională.Motivaţie teleologică (totul orientat spre scop sau obiective instructionale). un anumit flux determinat obiectiv de cerinţele parcurgerii într-o anumită ordine a etapelor organizării şi desfăşurării acţiunii şi include în sine patru indicatori cheie care-i definesc traiectoria: Un circuit praxiologic. .62 ETAPA II ETAPA III Resursele necesare pentru realizarea obiectivelor propuse Strategia de productie in scare sa realizeze obiectivele propuse Organizarea şi conducerea procesului tehnologic Evaluarea (controlul) calitatii si eficientei procesului de productie ETAPA IV ETAPA V Principalele caracteristici ale lanţului praxiologic: . norme.P. Metode de învăţămînt. 10 Circuitul praxiologic 55 C Cerghit. ..Motivaţie nomologică (legi. I. de ordin pedagogic (instructiv). poate fi prezentat in felul urmator: Fig.Motivaţia axiologică (promovarea continuă a soluţiilor şi ideilor valoroase. .D. Edit. Bucureşti . (1980)55 consideră că între aceşti factori există o legătură necesară. eficiente care stimulează activitatea de raţionalizare şi creaţie).selectioneaza modelele optime de acţionare.se supune urmatoarelor motivaţii: .

V EVALUARE CUM VERIFICĂM CALITARTEA ŞI EFICIENŢA INSTRUIRII? 1 5 . OBIECTIVELE INSTRUIRII restructurez? prezintă structura generală a lanţului praxiologic în figura de mai sus ( Fig.ţii TIMPUL DE INSTRUIRE Resurse bio-psiho-sociale : particularităţi individuale şi de vârstă. îmbogăţire Resursele. umane informaţionale şi psihologice ale procesului de instruirre METODE (M) I I Operaţionalizare I CUM VOI FACE? STRATEGIE INSTRUCŢIONALĂ MATERIALE DIDACTICE (M) 1 0 12 MIJLOACE (M) COMBINATIA OPTIMA A CELOR PRINCIPII. tehnice.ZISE ASIGURAREA CONDIŢIILOR OPTIME DE APLICARE A STRATEGIEI .OPERAŢIONALE: c) ameliorarea CE DORIM SĂ FACEM ? 2 3 II RESURSELE PROCESULUI DE INSTRUIRE continuă a vechilor COMPORTAMENT şi/sau PERFORMANŢĂ MINIME achizi AŞTEPTATE PENTRU a.conţinut (c). FORME 3M ORGANIZATORICE. b.(1998) redresez.ŞI DESFĂŞURAREA PREGĂTIRII PROPRIU . intermediare: b) noi achiziţii I 1 O.CONDU. REGULI.rezultate (r). NORME. materiale. Colibaba D.. nr. Schema standardizată de realizare a proiectului didactic 4 I CU CE? CU CINE ? I 5 6 7 8 9 CONŢINUTUL PROGRAMEI i) Recuperarea cunoştinţelor neachiziţion ii) Perfectionare.forme de organizare (f)~ mod de desfăşurare (d). eficienţa pedagogică economică şi socială calitatea instruirii: rezultate obţinute/rezultate scontate teste. tactice.norme de realizare (n). probe: fizice. 11.11) o.evaluare (e) MODELUL DE CONCURS ŞI C CELELALTEFINALEDE MANAGEMENT O. c. ARII : a) ce corectez. psihice aprecierea antrenorului comportamentul de concurs 14 documente de evidenţă şi analiză.63 obiective (o)-participant (p). Fig. capacitate de instruire. CREATIVITITE APLICAREA ÎN PRACTICĂ IV CUM ASIGURĂM APLICAREA CORECTĂ A PROIECTULUI ÎN PRACTICĂ? 13 1 1 PLANIFICAREA – PROGRAMARE RATIONALA ORGANIZ. financiare. PREGĂTIRE Extrapolat in domeniul nostru de activitate.metode şi mijloace (m).

Aceasta etapă se conturează pe baza elaborării obiectivelor instrucţionale alături de care se precizează şi proba (testul) de apreciere a realizării lor. .64 5.creştere.Cantitatea pregătirii. realitatea scenariilor elaborate. Acest indicator se calculează cu ajutorul mărimilor de volum pe baza documentelor de evidenţă a activităţii desfăşurate. Etimologia cuvântului educaţie (de origine latina) sugerează trei finalităţi primare. care poate fi dedusă din claritatea obiectivelor.dozarea resurselor corectitudinea strategiilor didactice.a creşte.6 DIMENSIUNILE EDUCAŢIEI ŞI PROVOCĂRILE LUMII CONTEMPORANE 6. formare. a forma. a instrui ⇒ educo-educere . EVALUAREA CALITĂŢII ŞI EFICIENŢEI PROCESULUI DE INSTRUIRE DESFĂŞURAT În cadrul acestei etape avem în vedere în primul rând determinarea utilităţii proiectului. ⇒ educo-educare . Acest indicator poate fi calculat numai dacă în elaborarea proiectului se stabiles cu claritate. De asemenea evaluarea vizeaza atât activitatea sportivului cât şi a profesorului. Evaluarea presupune măsurarea şi /sau compararea indicatorilor de cantitate. şi anume: ⇒ educaţio .Calitatea instruirii.1 DIMENSIUNILE EDUCAŢIEIEducaţia. Principalii indicatori sunt: . calitate şi eficienţă a procesului de pregătire bazat pe aplicarea proiectului instrucţional. constituie obiectul de studiu al pedagogiei. hrănire. obiectivele opraţionale ale instruirii.a scoate. Cap. a ridica. a hrăni. abordabil din perspectiva dimensiunilor şi finalităţilor vizate. în etapa I.Eficienţa instruirii este indicatorul care permite cuantificarea rezultatelor obţinute la resurse consumate. are caracter permanent prin asigurarea feed-back-ului prin raportare continuă la obiectivele operaţionale. raportate la condiţiile de vârstă sex şi alte particularităţi. a inalţa . .4.

Edit. Polirom.de muncă. Bucureşti Cucoş. aflate în diferite relaţii de comunicare şi modificare reciprocă..formarea sentimentelor morale şi trăsaturilor volitive-morale. Obiective generale ale educaţiei morale a) la nivelul teoriei morale: . judecaţilor si raţionalmentelor morale. În ceea ce priveşte principalele caracteristici ale acestor tipuri de educaţie le vom prezenta obiectivele şi conţinuturile în rândurile care urmează. Bucureşti Nicola.a) Conţinutul educaţiei morale reflectă două coordonate distincte care vizează raportarea omului la societate (educatia moral-civică) şi la sine (educaţia moral-individuala) 56 57 58 59 60 Dictionarul de pedagogie (1979) – Editura didactica si pedagogica. afective si motivaţionale . Această latură are un caracter dinamic determinat de relatia dintre latura formală si informală a educaţiei.( 1983). c) un proces angajat intre mai multe fiinţe umane. editura Didactică şi Pedagogică.149)57 În condiţiile societăţii contemporane marcată de creşterea compelxitătii relaţiilor sociale.D. 1983. formarea profilului moral al personalitaţii. importanţa educaţiei morale creşte in mod evident. Educaţia morală presupune opturarea raportului om-societate şi om-om.b) la nivelul practicii morale: . educaţia prin şi pentru activitate (de învăţare. Bontoş. educaţia civică.141-142) 56 scoate în evidenţă alte trei seminificaţii metodologice. . estetică si fizică. .” ( Dicţionarul de pedagogie. . pe de altă parte. Obiective specifice ale educaţiei morale care pot fi identificate la nivelul procesului de învăţământ. ( C. opera citată p. reprezentarilor.65 Dicţionarul de pedagogie (1979. ( 1992). morală. elaborarea comportamentului său social-moral.formarea atitudinilor morale caracteriale care asigură coerenţa acţiunii coduitei morale. E. Educaţia morală. educaţia juridică (I. Iaşi . 1996)60 ş. Fiecare dintre aceste dimensiuni are scopuri şi finalităţi determinate de comanda socială.insuşirea şi aprofundarea normelor morale. I.formarea obisnuinţelor morale. p. educatia prin şi pentru colectiv. b) un produs al activităţii determinat de comanda socială. “latură a educaţiei multilaterale. de creaţie) educaţia umanistă. şi anume: a) educaţia ca o activitate organizată – instituţională. Conţinuturile educaţiei vizează principalele dimensiuni de formare/dezvoltare a personalităţii umane proiectată şi realizată in cinci dimensiuni: intelectuală.. Nicola 1992)59.. ( 1996). Pedagogie. Cucoş. p. Obiectivele educaţiei morale : A.formarea atitudinilor morale. . prin care se realizează formarea şi dezvoltarea conştiinţei şi a conduitei morale a omului. pe de o parte şi opţiunile personale ale celor supuşi procesului educativ. 80 Bontaş I. tehnologică. Aici avem de a face cu : educaţia patriotică. . C. Bucuresti Idem. Pedagogie. 1979.formarea percepţiilor.)58 ( I.Pedagogie pentru învăţământul superior tehnic. .formarea convingerilor morale (care reperzintă sinteza dimensiunlor cognitive – afective – volitive a teoriei moralei) . B.formarea deprinderilor morale. conform unor orientări valorice si finalităţi.P.

dezvoltarea creativităţii prin: orientarea valorică a activitaţii spre "nou" (creativitatea ca trăsătura general-umana).transdisciplinară a cunoştinţelor. Bucuresti . . modele. stabilizate valoric. valabile la nivelul fiecarui domeniu/disciplină de învăţământ. pedagogică şi socială ridicată: competenţa de creştere. dezvoltarea capacităţilor cognitive: spirit de observatie. verbală. stocare-procesare-calculator).operaţionale ( documentare. c. c. de cultură generală. generalizare-abstractizare. principii. Această latură educativă “ reprezintă activitatea de formare-dezvoltare a personalităţii umane realizată prin valorile ştiinţei. b. . deprinderilor. Ea este organizată. inteligentă. motivaţională şi caracterială.creatoare. B. c. competenţa de comunicare.B. concretizate logic în sisteme de noţiuni-judecaţi-raţionamente. Dobândirea deprinderilor şi strategiilor intelectuale specifice unor domenii de cunoaştere ştiintifică/discipline de învăţământ şi unor etape de evoluţie a personalitaţii: instrumentale (scris.obiective informative a. aptitudini cognitive generale şi specifice. Cristea. strategiilor şi atitudinilor intelectuale într-o concepţie ştiinţifică generală. comparaţie. dezvoltarea competenţei creative integrative (inter. deschise spre cultura de profil şi cultură de specialitate şi spre toate formele de (auto)instruire permanentă. atitudinilor intelectuale.rapidă. strategiilor. sentimente superioare. -inter. Dicţionar de pedagogie.aplicarea socială a cunoştinţelor. care proiectează pedagogic acţiuni educaţionale cu scop prioritar de informare intelectuală generală .integrarea – intra. dezvoltarea capacitaţii intelectuale cu valoare aplicativă. Obiective formative. .Asimilarea cunoştinţelor fundamentale. Editura Litera Internaţional. dezvoltarea competenţei cognitive de mare eficenţă pedagogică şi socială. studiu independent. imaginaţie reproductivă . competenţa de creaţie. mai ales.dobândirea deprinderilor şi strategiilor intelectuale fundamentale. -transdisciplinar ) – etic ( deschderea cunoştinţelor spre lumea aflată în schimbare) II -Obiectivele specifice educaţiei intelectuale ( specifice procesului de învăţământ) A. p. b) stapânirea cunoştinţelor fundamentale. dezvoltarea resurselor afectiv-motivaţionale ale învătării: interese cognitive. . . aplicată în diferite domenii de cunoaştere ştiinţifica/discipline de învăţământ. deprinderilor.66 Educaţia intelectuală – presupune dobândirea valorilor ştiinţei prin stiinţa şi pentru stiinţa. cadrul principal de realizare a obiectivelor sale generale şi specifice” ( S. paradigme etc).cultivarea atitudinilor intelectuale superioare. atitudini cognitive cu o largă susţinere afectivă. 2000. experimentale) – creative ( cercetare) b. lectura. calcul. b. . cultivarea atitudinilor cognitive superioare legate de: .integrarea cunoştinţelor. stimularea activităţii în direcţia 61 Cristea Sorin 2000. interiorizate valoric. memorie (memo-rare-pastrare-actualizare) logică .Obiective formative: a. documentare. gândire operaţională (analiză-sinteză.inter. dar nu exclusiv la nivelul procesului de învăţământ. . .114)61 I Obiective generale ale educaţiei intelectuale: A Obiective informative. care proiectează pedagogic acţiuni educaţionale cu scopuri prioritar formative: a. generală.

Citată pag. c. Zenke K. Dezvoltarea motivaţiei estetice: educarea intereselor estetice. Dezvoltarea receptivităţii estetice: educarea sensibilităţii estetice. proiectataă si realizată prin recepţia.. p. bazat pe integrarea percepţiei estetice. educaţia estetică se limitează mai ales la structura tradiţională de organizare a şcolii şi la stadiu de specialuizare a profesorilor (Shcaub H. validarea noului pe criterii relevante social (creativitatea ca produs). percepe şi-l reflectă. Educaţia estetica – “reprezintă activitatea de formare a personalitatii umane. Cristea. care nu se referă la artele frumoase ci la design.Educarea: aptitudinilor creative ( generale şi specifice). Aisthesis. p. cultivarea competenţei de evaluare estetică bazată pe integrarea gustului estetic la nivelul atitudinilor estetice. 2000.. gândirii estetice. Dezvoltarea creativităţii estetice: . emoţională până la evaluarea critică a fenomenelor vizuale cotidiene şi a mass-media. d. citată Neacşu I. c. b.42) 65 obiectivele specifice educaţiei estetice sunt: a.. dezvoltarea aptitudinilor estetice şi integrarea lor în toate activităţile umane: artă. tehnologic de învăţare. p. b. Schaub H. În învăţământ. 2001. realizată în plan ştiinţific. cu influienţa fenomenelor esteticii asupra omului care inţelege.(2001). motivaţiei estetice. mass-media. cultivarea capacităţii de integrare a atitudinii estetice la nivelul sructurilor caracteriale ale personalităţii.67 "apariţiei noului" (creativitatea ca proces). Nenacşu (1990.. Dupa I. premisă a descendentului estetic. Editura ştiinţifică.percepţie senzorială ) care se ocupă cu formele de apariţie a frumosului şi legităţilor acestuia. “ Conţinutul noţional al educaţiei estetice este diferit în aria pedagogiei. Op. pictură ş. muzică. p.. 62 63 64 65 Cristea.Cristea. Zenke K. Obiective generale: a. Obiectivele educaţiei estetice ( după S. evaluarea şi crearea valorilor “ (S. evaluarea şi proiectarea valorilor estetice. G.109)62 Adjectivul “estetic” provine de la teoria esteticului (gr. sensibilităţii estetice. 88)63 În domeniile extraşcocale ale activitaţii culturale şi sociale a tineretului ( ale copiilor. stintă. .aptitudine creatoare artistică realizată în domenii specifice: literatură.S. locuintă. G. cultivarea aptitudinii estetice la nivel de atitudine creativă generală. Editura Polirom Iasi Cristea S. formarea atitudinii estetice prin receptarea . arhitectură. sport etc. atingerea unui ideal estetic interdisciplinar. comunicarea verbală.. cultivarea gustului estetic. Bucuresti . Educaţia estetică în şcoală cuprinde educaţia artistică. Op.a: . gustului estetic. modă. competenţelor estetice.110)64 A.) B.aptitudinea creatoare sportivă realizată în cadrul unor discipline sau programe sportive. învăţământul artistic. conduitei estetice. Obiectivul educaţiei estetice se întinde de la aprecierea tradiţională. gândirii estetice. cultivarea aptitudinilor creative deschise perfecţionării.2000. adulţilor) educatia estetică constituie un principiu de organizare a esteticului. tehnologie. b. Scopul educarii estetice este alfabetizarea estetica prin care se rezolvă diferenţele şi cunoaşterea senzorială. arta. Obiective specifice educaţiei estetice: a. Dicţionar de pedagogie. 1990 Instruire si învăţare.

reprezentată prin maşini. . Fundamente ale educatiei si profesionalizarii tehnologice. norme etc. c. cibernetizare. muzica. sport) societăţii – organizarea unor structuri sociale . Editura didactica si pedagogica. productivă. instrumente. sculptura. organizare şi de valorificare a tehnicilor. utilizate mai ales in domeniul producţiei. cinema. B. Bucuresti Zamfir C. ). care concentrează elementele productive cele mai avansate (automatizare. o dimensiune normativă. 1993)69 A.. agricultura. formarea atitudinii superioare fată de activitaţile umane fundamentale învăţarea. pictura. informatizate. Obiectve specifice procesului de formare – dezvoltare a capacităţilor ( deprinderilor. Structura conceptului de tehnologie are trei dimensiuni funcţionale: (Zamfir C. generate de folosirea tehnicilor promovate la nivel material şi normativ . .66 Definirea educaţiei tehnologice presupune explicitarea conceptului de tehnologie care la rândul lui vizează procesul de aplicare a cunoştinţelor prin intermediul unor instrumente. spectacolul estetic al unor fenomene naturale. Educaţia tehnologica – “ este latura educaţiei care se ocupă cu pregatirea tehnologică şi practică. de muncă şi care formează capacitate şi aptitudini tehnice şi tehnologice specifice unor profesiuni din diferite ramuri economice (industrie. DPRA. susţinerea unităţii epistemice dintre "cunoastere" (cultura teoretică) şi "aplicaţie " (cultura practică) şi a semnificaţiilor sale etice. Schndider..concepute în interdependenţa funcţiilor lor sociale: didactică. aptitudinilor) de aplicare a cunoştinţelor ştiinţifice în viaţa socială este realizată prin intermediul următoarelor obiective specifice. 1993 p. asigurarea fundamentelor ştiintifice ale activitaţii practice în condiţiile saltului de la modelul cultural al societăţii industrializate spre modelul cultural al societăţii postindustriale. circulaţia marfurilor etc.materială. optimizarea relaţiilor interumane.( 1993). dimensiune socială. telecomunicaţii. armonia fenomenelor naturale. Editura tehnica Bucuresti . informatizare) şi eficiente social (grad de aplicabilitate şi de adaptabilitate în situaţii complexe. Editura Babel. comportamente individuale şi sociale.B. reprezentată prin abilităţi.. metode. (1996). L. 1996 p. ” Educaţia tehnologică mai este denumita şi ştiinţă aplicată. capacităţi. 1993. L.637)67 a. în condiţii de schimbare rapidă. b. b. Schnaider.68 Conţinutul educaţiei estetice identificată prin prisma obiectivelor generale şi specifice ale activitaţii de formare-dezvoltare a personalităţii umane prin intermediul valorilor "frumosului" se exercită la nivelul: artei ( literatura. continuă). Edit. materiale didactice etc. d. reprezentata prin reguli şi strategii de proiectare.. Vlasceanu L. instalaţii . transporturi. inovatoare.46-47)68 Obiectivele educaţiei tehnologice ( după King A. a. Bucuresti 68 Vladulescu. stimularea creativităţii tehnice. mijloace. . Directiva de pedagogie.naturii – armonia formelor de relief. designul specific tehnologiei informatizante. Bucuresti 69 King A.construcţie. designul industrial. munca şi creaţia . strategilor. o dimensiune tehnică . - 66 67 Dictionar de pedagogie 1979. Ea subordonează educaţia profesională care vizează dobândirea unor tehnici specifice doar anumitor domenii de specializare ( Vladulescu. unelte.. c. O strategie pentru supravietuirea lumii. Vlasceanu L..

cunoaşterea psihopedagogicaă a celor care constituie "obiectul educaţiei" (elevi. S. Majoritatea specialiştilor din domeniul nostrum de activitate ( A. Aici. religioase.-sociale ale personalităţii umane. economice. filozofice. L.dezvoltare corporală necesară pentru asigurarea şi cultivarea valorile sănătăţii oamenilor. se identifică ca fiind prioritare dezvoltarea fizică armonioasă. Universitiies de Frame. profesională şi socială a celor care constituie "obiectul educaţiei" in vederea (re)integrarii lor optime în toate etapele educaţiei ("ciclurile vieţii"). Tudor .320)71 Educaţia fizică vizează laturile bio.vizează dimensiunile bio. Dragnea. 1995. p.psiho. c.integrarea socio-profesională deplină: adaptare-angajare socioprofesională deplină (randament optim. B.Pregatirea şi calificarea socio-profesională.care însoţesc obiectivele specifice sau au un scop cultural educativ bine definit ( educaţia igienică. Cluj-Napoca Hubert R. maiestrie şi stabilitate socioprofesională) Educaţia fizică– reprezintă activitatea de formare.orientarea socială. În timpurile noastre. stimularea procesului de adaptare socială continuă a "obiectului educaţiei" prin valorificarea deplină a disponibilităţilor bio. Educatie si personalitate . informarea scolară.dezvoltarea a personlităţii umane aflate într-un proces de “ reaşezare continuă” în funcţie de solicitările tot mai intense ale vieţii moderne ( intelectuale. perfecţionarea capacităţii motrice . Funcţia de perfecţionare şi dezvoltare fizică armonioasă. dar şi în caztul categoriilor de cetăţeni afectaţi din punct de vedere a dezvoltării 70 71 Salde. . Aceasta se exercită mai ales la categoriile de vârstă tînără( copii. se disting cu preponderenţă următoarele : a. igienice. .psiho – sociale ale fiinţei umane.sociale ale personalităţii umane. sportivi. Salde 1995.Orientarea cunostinţelor spre activitaţi practice. . 1965 Traite pedagogie generale. G. Pentru orientarea scolară profesională şi socială trebuie proiectate şi realizate urmatoarele obiective specifice educaţiei tehnologice: a. educaţia sanitară. 1965. Creatie de sticla. proiectată în planul informării şi al îndrumarii şcolare şi profesionale.integrarea socioprofesională: . b. ) Educaţia fizică este deci îndreptată spre reglementarea ( optimizarea) valorii biologice şi psigologice a personalităţii umane în condiţiile specifice socetăţii moderne contemporane.69 B. educaţia fizică realizeză procesul de formare. Hubert. politicer. Paris . Educatia tehnologica intra în relaţii cu toate celelalte dimensiuni ale educaţiei. consideră că educaţia fizică are două tipuri de funcţii: specifice şi asociate Funcţiile educatiei fizice: A. realizată în planul optiunilor şcolare şi profesionale.psih. V. Educaţia fizica are un rol determinant în dezvoltarea personalităţii umane. adolescenţi. emulaţia etc) Dintre funcţiile care le exercită educaţia fizică şi sportul . tehnologice. Raţă ş. orientarea socială. Presses. sexuale etc. etice. recreaţia. Mihailescu. care include următoarele trepte metodologice: (D. Asociate . D. tineri).Teodorescu. p182-186)70: .a). studenţi. estetice. respectiv a stării de echilibru şi funcţionare a organismului ( R. vigoarea şi potenţa fizică şi sănătatea. Specifice . . pregăteşte procesul de integrare psihosocială a personalităţi umane. echipe). În acest sens funcţiile educaţiei fizice şi sportului realizează o corespondenţă între practicarea exercişiilor fizice su diverse forme şi efectul acestora asupra personalităţii umane şi vieţii sociale.perfecţionarea şi auto-perfecţionarea profesională.

Prin această modalitate se dezvoltă şi creativitatea subiecţilor.face parte din categoria celor asociate şi vizează cerinta fundamentală de menţinere a unei stări optime de sănătate a oamenilor. profesională Obiectivele educaţiei fizice: Educaţia fizică ţinteşte realizarea unor obiective generale din care se deduc cele specifice (generale.a) b. . dezvoltarea trăsăturilor pozitive de personalitate. e. În acest sens se impune promovarea frecvenţa în educaţia fizică a întrecerii prin jocuri de mişcare sau jocuri sportive. concursuri. În rândul obiectivelor generale sunt vizate următoarele componenete biologice. f. calitatea vieţii.optimizarea dezvoltării fizice corecte şi armonioase. cum ar fi cea intelectuală. .formarea.îdezvoltarea calităţilor motrice şi formelor complexe de manifestare. d. consolidarea.individuale şi colective. etc. ş. . Funcţia recreativă este o altă funcţie asociată pentru educaţia fizică . de a se situa pe primele locuri. . vizează cele două componente fundamentale :priceperile şi deprinderile motrice . morală.îmbogăţirea experienţei motrice prin iniţierea elevilor în practicarea unor ramuri sportive .adunarea expresivităţii . Obiectivele educaţiei fizice au ca scop consolidarea dezvoltării biologice şi stimularea dezvoltării psihice a personalităţii umane.operaţionale). calităţile motrice c. . “Obiectivele specifice educaţiei fizice şi sportului au în vedere: • Ameliorarea condiţiei fizice prin: .. Se poate . dezvoltarea fizică armonioasă. condiţia fizică. Prin educaţia fizică se actionează prioritar preventiv pe acest plan.stimularea creşterii şi dezvoltării fizice. . perfecţionarea capacităţii motrice.responsabilizarea propriei sănătăţi pentru a învăţa cum se menţine aceasta. aspecte deosebit de importante mai ales pentru tineri .asigurarea unui bagaj minim de cunoştinţe teoretice şi practice în vederea petrecerii timpului liber.îmbogăţirea experienţei motrice prin executarea achiziţiilor motrice în condiţii diversificate. • crearea obişnuinţei de viaţă sănătoasă. . psihologice şi sociale: sănătatea. tehnologică. .intermediare. ştafete. . dar.asigurarea condiţiilor şi dezvoltarea interesului pentru participarea la competiţii în calitate de sportiv sau spectator. dorinţa de a câştiga.70 corporale de consecinţele cucririlor ştiinţifice conemporane ( sedentarism. etc. parcursuri aplicative. numai în limitele regulamentare corecte şi cu atitudine de fairplay. formarea capacităţilor şi obişnuinţelor de practicare independentă şi sistematică a exerciţiilor fizice şi sportive în aer liber. Ea trebuie înţeleasă cel puţin în următoarele două sensuri: . Funcţia igienică .şi perfecţionarea deprinderilor şi priceperilor motrice . Funcţia educativă – caracterizată prin efectele multilaterale de influenţă asupra unor laturi ale personalităţii umane. . de a obţine victoria. graţiei şi plasticităţii mişcării. poziţii statice anormale. estetică. Funcţia de perfecţionare a capacităţii motrice.asigurarea unor indici superiori ai calităţilor motrice . cu ajutorul exerciţiilor fizice să se acţioneze şi pentru corectarea unor deficienţe pe planul sănătăţii. Funcţia de emulaţie – trebuie să se materializeze prin dezvlotarea spiritului competitiv şi formarea dorinţei permanente de depăşire şi autodepăşire.dezvoltarea rezistenţei generale a organismului la agenţi naturali • însuşirea normelor igienico-sanitare .capacitatea de a practică unele probe sau ramuri sportive cu reguli simplifucate.

spiritului de observaţie.100)73 Firea E.E. De fapt. deprinderi şi a capacităţi motrice.Edit. 72 73 . autoasigurare.71 dezvoltarea capacităţii de autoconducere.corelarea parametrilor de natură biologică cu dezvoltarea psihică echilibrată (cognitivă – afectiva . a încarceraţilor . . b. “ ( după E. Praxiologie şi proiectare curriculară în educaţie fizică şi sport. la nivelul activităţilor sportive de performanţă .. valorificarea disponibilităţilor speciale pentru activităţile sportive de performanţă. 12. D. 1984)72 Obiectivele generale ale educaţiei fizice vizează deci două laturi importante ale organismului uman: biologică şi psihologică şi care . a persoanelor cu deficenţe etc) În plan practic există o modalitate de elaborare a obiectivelor instrucţionale. aptitudinal şi caracterial. . . Consolidarea dezvoltării biologice a personalităţii care angajează următoarele obiective specifice: . gândirii flexibile. implică sau le conexează pe cea de a treia: latura socială Obiectivele specifice particulare (celor două obiective generale): a.. pentru care se pregătesc tinerii. şi anume după gradul de generalizare a lor . Bucureşti Colibaba.definitivarea conduitei igienico-sanitare în condiţii de normalitate şi pentru corectarea unor deficienţe fizice. Firea. autocontrol. în mod inerent. profilul profesional.dezvoltarea stărilor afective pozitive provocate de mobilizarea energetică generală şi specială.valorificarea potenţialului temperamental.dezvoltarea atenţiei concentrate. toate aceste categorii de obiective sunt surprinse în mod inedit în fig. .educarea voinţei în condiţii de competivitate. Astfel. Colibaba. IEFS. nivelul de pregătire anterior achiziţionată şi tipul de educaţie cu care se asociază ( militară. Universitatea Craiova. temperamentală – aptirudinală . prin exerciţii şi acţiuni care stimulează independenţa şi creativitatea în activitate. . autoreglare şi autoorganizare a ex. ( D.caracterială). Metodica educaţiei fizice şcolare. Stimularea dezvoltării psihice a personalităţii umane angajează următoarele obiective specifice: .( 2007). cu numeroase obstacole interne şi externe. - Toate acestea obiective ale educaţiei fizice şi sportului capătă aspecte particulare în concordanţă cu particularităţile de vârstă .formarea de priceperi. în viziunea proiectării activităţii de predare a educaţiei fizice obiectivele specifice educaţiei fizice pot fi sistematizate după gradul de generalizare în obiective finale ( de rangul I).volitivă. p. obiective intermediare ( de rangul II) şi obiective operaţionale ( de rangul III).parametrii somatici şi anripometrici . proprie activităţilor proiectate şi realizate. 2007.

(III) Resurse: umane. reguli. ridicare transp. 2 C. forme organizatorice bibliografie – manual – materiale didactice auxiliare. 3 D. etc p echil. forme organizatorice.Naţionale.OBIECTIVE FINALE 72 1 D. alerg. financiare. princip focalizare strict pe obiective operationale Planificarea şi aplicarea în practică a proiectelor globale şi operaţionale. târâre căţărare escal.(II) I sărit.(I) 7 Competiţii sportive C viteză mers. Jocuri sportive Sporturi individuale Elemente şi procedee tehn.F.loisir Oficiale: . arunc. A. sarcini. timp didactic alocat . Conducerea controlată a procesulu instruire Evaluarea calitatii si eficientei procesului de instruire. prindere Amicale Tradiţionale turistice . forţă supleţe calităţi combinat e ţinute corporale a p atitudini deficitare sociale Competiţii sportive e Programa analitică de studiu (şcolară. informaţionale. O.12 Schema de operationalizare a obiectivelor operationale .P. materiale. mijloace. 4 CAPACITAT E 5 JOCURI 6 ramuri şi probe sportive O. Standarde de performanţă Fig.M.Locale .I. material.F. O. universitară): conţinuturi.M. Strategie didactica (structure operationale): metode.Regionale . strategii. îndemâna re rezistenţ ă – dimensiun i morfologi ce Constitutie corporala Dinamice De imitaţie funcţionale psihice psihomotrice Cu roluri De creaţie Interactive Agonistice etc.Op.

tehnic/ aplicativ-estetic şi fizic. sanitară modernă ş. b. angajaţi într-un câmp psihosocial bine definit.1996. e. socială. În perioada 1980 – 1990 se crează un model global care defineşte “educaţia cu privire la mediul înconjurător” determinată pedagogic de relaţia ştiinţă-tehnologie-societatemediu”. educaţia pentru mass-media. XX (a doua perioadă) educaţia are cinci dimensiuni: intelectuală. e. democratică. rolul religiei. e.a.educaţia pentru schimbare şi dezvoltare. economică. “ Noile educaţii (recunoscute de UNESCO). • un caracter integral – determinat de interdependenţa dintre laturile educaţionale. noile educaţii sunt: educaţia ecologică. apar ca un răspuns al sistemelor educaţionale la imerativele lumii contemporane de natură politică. raportul dintre naţional şi internaţional. educaţia pentru tehnologie şi progres. Perioada sec. Unesco-50-educatie.şi microstructurale. e. profesională.. e. corporală IV. care adăugă educaţia estetică şi educaţia fizică dezvoltată în contextul educaţiei aplicative.determinat de structura de organizare biopsiho-sociala a personalităţii umane( care necesită competenşe intelectuale – morale – tehnologice – estetice – fizice) • un caracter dinamic – care relevă adaptarea permanentă a acţiunilor profesorilor la cerinţele şi posibilităţile elevilor. orientările educaţiei în plan social: e. e. 1965. orientările educaţiei în plan individual: e.religioasă şi intelectuală II. • un caracter deschis – determinat de apariţia periodică de noi conţinuturi de genul celor instituite în ultimul timp la nivelul UNESCO – sub denumirea de „ noile educaţii” Prin urmare. 1996. ( după Vaideanu G. . relaţiile dintre sexe.profesionale. estetică. plastică. III. problemele lumii contemporane cum ar fi: protejarea mediului. Perioada sec. raportul dintre naţional şi universal în creaţiile culturale.Bucuresti .73 6. economică. morală. democraţia. competitivă . Conform lucrărilor elaborate de R. c. casnică. deschiderile spre noile evoluţii: ecologică. Editura DPRA . au provocat apariţia „ noilor educaţii”. civică.ştiinţifică. În consecinţă. e. demografică. 6567)74 Trasaturile comune ale celor cinci dimensiuni ale educaţiei conferă conţinutului activităţii de formare – dezvoltare a personalităţii umane: un caracter obiectiv . XX ( prima perioadă) educaţiei noi. personală. p. Perioada sec. şi demografică. educaţia 74 • Vaideanu G. individuală. XVII – XIX erau cunoscute două dimensiuni ale educaţiei: moral. . valorificarea timpului liber.2 NOILE DIMENSIUNI ŞI DOMENII ALE EDUCAŢIEI Conţinuturile educaţiei (generale) include dimensiunile activităţii de formare-devoltare a personalităţii umane. 1993. cultura de tip informatizat etc. e. specială. e. Hubert. intelectuală. . Această conexiune complexă a scos în evidenţă următoarele orientări: a. de-a lungul istoriei dimensiunile educaţiei s-au manifestat în felul următor: I. la nivel intelectual – moral . Vaideanu. proiectată în conformitate cu funcţiile macro.

educaţia sanitară modernă etc. Galati 2004 . .2004)75 75 C. educaţia pentru pace şi cooperare. D. Colibaba. Aceste noi dimensiuni ale educaţiei vizează realizarea următoarelor obiective şi activităţi ( tabel .2004 Educatia şi provocările lumii contemporane ..5 după D. educaţia pentru democraţie.74 demografică. Comunicare ştiinţifică.

internet. ziare etc. educaţia nutritivă. densitate/ migraţiune(structură profeională. TEHNOLOGICĂ OBIECTIVE VIZATE ( relativ la mediu) vizează rezolvarea problemelor declanşate în urma dezvoltării tehnologiilor industriale (poluare.politică). educaţia sexuală. distrugerea mediului natural) Adaptarea rapidă la condiţiile inovatoare şi la reformele sociale Cultivarea aptitudinilor deschise cuceririlor ştiinţifice a societăţii informatizate Capcitatea de valorificare culturală a informaţiei furnizate de TV.regional. 5 Noile educaţii şi obiectivele instrucţionale vizate ( după D. rezolvarea problemelor de creştere/descreştere . în cadrul grupurilor şi comunităţilor sociale.ş.cultural. educaţia casnică. 2004) NOILE EDUCAŢII .Colibaba.a EDUCAŢIA PENTRU SCHIMBARE EDUCAŢIA PENTRU TEHNOLOGIE ŞI PROGRES EDUCAŢIA PENTRU MASS . în contextul global.) şi instituţiilor care promovează drepturile omului. religie etc. repartizarea puterilor legislative etc. EDUCAŢIA ..MEDIA EDUCAŢIA PENTRU DEMOGRAFIE EDUCAŢIA PENTRU PACE ŞI COOPERARE EDUCAŢIA PENTRU DEMOCRAŢIE EDUCAŢIA SANITARĂ MODERNĂ .75 Tab nr. Vizează organizarea vieţii în condiţiile unor probleme specifice cum ar fi timpul liber. în condiţii diversificate şi individualizate ( în materie de populaţie). Radio. eficientă( reprezentarea. naţional. Aplicarea democraţiei la nivelul principiilor sale valorice de conducere socială.teritorial şi local Rezolvrea problemelor litigioase pe cale de dialog.

educaţia axiologică – determinarea şi promovarea valorilor. educaţia fizică îşi poate aduce aportul la dezvoltarea unor trăsături şi calităţi intelectuale cum ar fi: atenţia. creativitate. obiectivele.educaţia în spiritul respectului faţă de participanţii la întreceri (coechipieri. 6. deprinderi şi obişnuinţe de cmportament corect în întreceri sau în alte momente de practicare a exerciţiilor fizice.educaţia deschisă – la distanţă.educaţia fizică contribuie la educarea gustului pentru frumos prin exerciţii tehnice şi tactice de nivel calitativ ridicat asigurat şi prin . igienă. . biomecanică.acceptarea deciziilor arbitrilor (chiar şi atunci când acestea sunt tendenţios în defavoarea subiectului).educaţia copiilor supradotaţi – vizează creşterea nivelului intelectual. cultivarea aptitudinilor specifice. În mod inerent. .determinată de progresul tehnologic de comunicare RELAŢIA DINTRE EDUCAŢIA FIZICĂ ŞI CELELATE LATURI EDUCAŢIONALE Ar trebuie să nu existe un conflict între educaţia fizică şi celelalte laturi ale educaţiei nici în problema produsului finit şi nici în ceea ce priveşte procesul eductional-formativ.d.a. Astfel. În plan intelectual se evidenţiază o direcţie privind însuşirea de către elevi a unor cunoştinţe teoretice de bază din diferite domenii: fiziologie. De fapt. În plan moral .3. estetic şi tehnologicprofesoral. tolerarea şi cooperare interetnică. În al doilea rând.m. spectatori). capacităţii psihomotrice sportive . psihologie.. . memorie s. stimularea gândirii creative.educaţia integrată – vizează integrarea persoanelor cu nevoi speciale (dizabilităţi).colaborarea pentru îndeplinirea cu succes a sarcinilor motrice vizate . imaginaţie.justificată de schimbările permanente şi exploziei informaţionale .disciplină în muncă şi respect faţă de bunurile folosite în comun În plan estetic . mai mult decât alte tipuri de activităţi pe linia formarii personalităţii tinertului se concretizezază prin: . Posibilităţile pe care le are educaţia fizică şi sportul. Întâlnim o seamă întreagă de componente comportamentale care pot fi transferate cu uşurinţă în viaţa cotidiană sau în executarea profesiei. dinamica efortului fizic etc. moral. . spirit de observaţie.76 Societatea contemporană modernă ridică în faţă procesului educaţional noi domenii şi perspective. arta.sunt formate priceperi. Programele moderne ale educaţie fizice au aceleaşi scopuri ca şi cele ale educaţiei. conţinuturile şi strategiile specifice educaţiei fizice continuă să rămână în armonie cu celelalte laturi educaţionale şi trebuie recunoscute ca o parte integrantă a ciclului educaţional. educaţia fizică se implică în mare masură în dezvoltarea personalităţii umane în paln intelectual. . deşi educatorul fizic trebuie să înţeleagă că domeniul său de activitate este unul dintre cele mai importante din multiplele discipline care contribuie la realizarea acestor scopuri.educaţia permanentă.educaţia interculturală – realizată în scopul diminuării conflictelor şi eradicarea violenţelor. scopul educaţiei fizice în general este înscris cu unul dintre obiectivele educaţiei multilaterale pe care trebuie să oasigurămcetăţenilor. specialiştii din domeniul ştiinţelor educaţionale vizează următoarele orientări educaţionale prospective: . dinamica efortului fizic. Produsul. adversari. .

Influenţa educaţie fizice şi sportului asupra unor trăsături de ordin estetic sporeşte prin practicarea exerciţiilor fizice pe fond muzical sau în concordanţî cu ritmul de anumite melodii. vizite. . drumeţiile. la asigurarea unor indici de dezvoltare somato. În plan tehnologic-profesional – educaţia fizică şi sportul are o contribuţie evidenţă şi importantă totodată.funcţională care favorizează exercitarea profesie cu maximum de randament. De asemenea gustul pentru frumos se dezvoltă şi prin activităţi specifice cum ar fi: excursiile.77 acţionarea cu priorotate pentru dezvoltarea corporală corectă şi armonioasă a elevilor/studenţilor. deplasări la competiţii etc.economice şi cultural-artistice. la creşterea indicilor calităţilor motrice de bază necesare executării eficiente a profesiilor şi ocupaţiilor social.

. BRONCHART. E.4.. BAROGA. 255/sept-oct. 22. (1995) Reglation des conduites. ediţie şi traducere în limba română CNFPA. Rev.. D. (2002) Control medical şi autocontrol în educaţie fizică şi sport. C.. C. D. ARAMIS. Bucureşti 6. Bucureşti 17. SportTurism.. Caiet documentar. Stadion..D.... SNYDER. Didactică şi Pedagogică.(2006). (2002) Nataţie – curs bază. G. Ştiinţifică Internaţională. Science et vie.). COLIBABA. D. T. (1981) Structura şi dezvoltarea personalităţii. BĂNĂŢEANU. ABERNETHY. JACKSON..I.E. Bucureşti Ed. Bucureşti 3. CHERTEŞ. COJANU. B. EDP.. BUCUR. L. I. Timişoara 9. (1983) Pedagogie pentru învăţământul superior. MAGNIN. Inter. plus fort. Edit... M. E.. stiluri şi strategii.. (2001) Teoria şi metodologia.. Bucureşti 8. Ed.. Bucureşti 20. T. Standarde ocupaţionale şi transpunerea lor în sistemul educaţional. (2006) Studiu privind optimizarea proiectării unităţii de învăţare în educaţie fizică şi sport. E. COLIBABA. COLIBABA. I. Piteşti 23. (1986) Journal of sport science. Ed. Bucureşti 11. IA: Wm. Sport-Turism. nr. F. Ed. (1995) Pedagogie.. Constanţa 10. Conf. 1 13. 206 14. COLIBABA-E. Bucureşti 5. A.. Didactică şi Pedagogică.. nr. (1980) Metode de învăţământ. T. COLIBABA. Ed. Structuri. Ed. Educaţia fizică a studenţilor.78 BIBLIOGRAFIE: 1.. V. Citius Altius Fortius. BOMPA.. Ed. BÎRZU.P. în rev. Ed. Viitorul. Mirton. F... BAROGA. (2002) Sisteme de instruire alternative şi complementare. ( 1961). Bucureşti 18. în SDP 395-396. Ex Ponto. BONTAŞ. (1999) Plus vite. (2002) Teoria şi metodologia instruirii. COJOCARIU.. BĂDESCU.. BONTAŞ. Educaţia şi provocările lumii contemporane. BAUMGARTNER. (3 rd ed.E. B.. CCPS. Ed. W. L. Conf. J. în Ştiinţa sportului nr. L. Regândirea sistemului de evaluare a studenţilor . D.. (1985) Calităţile motrice combinate.. (1998) Fundamentele experimentării. Galaţi. NICULESCU. nr. Bucureeşti 21. Didactică şi Pedagogică. Craiova 25. MIHAIL.Periodizarea antrenamentului sportiv. Universitaria Craiova . NICULESCU A.. ALLPORT. Bucureşti 24. 2. ICF. E. ( 2004). BOURG. C... ( 1973). Educaţia fizică şi sportul în învăţământul superior. (1987) Measurement for evaluation in physical education. D. plus haut. Brown 7. Ed. BORMS. COJANU.( 2002).. Culegere de studii şi cercetări.. 4/2006 19. ( 1969).S. Nr. (2007) Praxiologie şi proiectare curriculară în educaţie fizică şi sport. Bucureşti 12. ALL. nr. Dubuque. J-F.. C.. 15. Rev. Editura Universităţii din Piteşti 4. Bucureşti 2. A. CERGHIT. S. Timişoara 16. (1996) Proiectarea didactică ştiinţifică şi implementarea ei în activitatea sportivă de performanţă. (1989) Condiţia fizică şi sportul. I.. I. CERGHIT. D.. M. V..

A. nr. C. De Medicină cu profil de chirurgie.( 1999). Bucureşti 44. (1995) Processus d'influence pour developer les competences artistiques. “Sportul de performanţă” nr . EDP.. R. A. Ed. Edit. I. MTS. (1992) Metodologia cercetării. EPURAN. Ed. Bucureşti 43.S. Ed.. Medicine du sport. Despre ştiinţa activităţilor corporale. (1982) Bazele fiziologice şi biochimice ale formării deprinderilor motrice. L. E. Bucureşti 46. (1972) Democraţie şi educaţie. Ed. nr. Ed. E. (2002) Pedagogie. Ed. DRAGNEA. Ed.. ICEF Bucureşti 49.S. (1999) Metodologia cercetării ştiinţifice în educaţie fizică şi sport. Paris 41. . EPURAN. (1999). M. Bucureşti 30... (1996) Pedagogie generală. D. D. T. CCPS 42.D. M.2 27.. Metodica educaţiei fizice şcolare. Bucureşti 51. E.79 26.A. Ed.. Renassance. ( 1978). Cartea şcolii 38. (1995). Rev. S.. (2005) Psihopedagogie.. A. Ed. Fundaţiei România de Mâine. J. EVALUARE IN SPORT. D.. Ed. Bucureşti 39. P. şi colab.. Tendinţe şi perspective de dezvoltare ale activităţii de educaţie fizică şi sport în învăţământul superior. J. R. G. EPURAN. Ed. Ed. CUCOŞ. FOLEA. ( traducere). ECLACHE. Piteşti 40. M. DEMETER. Sport-Turism. (1979) Bases physiologique de aptitude physique. Bucureşti 35. (coord. 358. DRAGNEA. D.T.. DEMETER. Chişinău 48. Bucureşti 29. (2006). DICŢIONARUL DE PEDAGOGIE. P. DEWEY. Iaşi 31..P. 357. Bucureşti.. A.. A. .. Ed.. Ghidul studentului practicant. Bucureşti 47. (1994) Medicină sportivă aplicată......P. MIHĂILESCU.. A. Iaşi 32. ANEFS.. Bucureşti 33. Litera.. (2000) Dicţionarul de pedagogie. CRISTEA.. CRISTEA.M. EPURAN.. Bucureşti 28. DRĂGAN. S. Bucureşti 45. ( 2005).( 1985). Ed. Bucureşti 37. POLIROM. Ed. C. FIREA... Tiparg. GAGEA. COLIBABA E. Didactică şi Pedagogică. (1995) Aptitudinile motrice. POLIROM.I. CRISTEA.. GAGEA.. (1998) Recomandări privind redactarea şi susţinerea lucrărilor de licenţă în domeniul educaţiei fizice şi sportului. J. ECLACHE. (1979) Ed. Piteşti. (1999) Dezvoltarea psihică – aspecte ale dezvoltării psihice în ontogeneză. Bucureşti 36. M. Fundaţiei „România de mâine”.M. Ed..I. Stadion. DOBRIN. GAILLARD. GÎDA. în E.. (1980) Compendiu de psihologie. Ed.. EFS. Didactică şi Pedagogică. GÎDA. Pământul. CUCOŞ. 256 nov-dec 52. Managementul educaţiei Ed. Sport-Turism.. Didactică şi Pedagogică. structură şi evaluare. 56. (2005) 100 jocuri pentru exersarea deprinderilor motrice de bază. (2003) Managementul lecţiei. Teoria activităţilor motrice. Bucureşti 50. Teză de doctorat. Bucureşti 34.) (2000) Teoria educaţiei fizice şi sportului.A. ANEFS. FILIPESCU. Aria curriculară Educaţie fizică şi Sport. J. Pregătirea fizică a studenţilor din Univ. (1974) Bazele fiziologice ale educaţiei fizice şcolare.

MIHĂILESCU. Bucureşti 79. Ed. fizică şi sport . Bucureşti 71. (2001) Psihologie experimentală. Tehnică. KAPIŢA. HUBERT. Sport-Turism. Ed. I. Cercetări sociologice în ed. (1996). Ed. (2002) Atletismul pentru şcolari. C. KING. A. N. LANDSHEERE. Universitaria Craiova 75. VOICU. A.. L. Ed. Ed. (2006) Intensive program for outdoor sport education. (1996) Elemente de management şi legislaţie în sport. .. Bucureşti 61.. Cartea Universitară. de. Bucureşti 60. Editura Editis. TMC.. Globus. I. (1987) Educaţie şi autoeducaţie în formarea personalităţii sportive. GÎDA. pedagogie generale.. NEGREŢ. Ed. coord. Didactică şi Pedagogică. nr 3 63. Frame.. Rev. ŞCHNAIDER. Universităţii din Piteşti 76. Ed. Ed.. Ghidul studentului practicant. NEACŞU.... (1986) Antropologie motrică. Universităţii din Piteşti 74. Bucureşti . G. Dacia. L.B. RADU. C. GRATTON. MIHĂILESCU. (2004) Research methods for sport studies. Edit. LADOR. Edit.Teză de doctorat.. Ştiinţifică şi Enciclopedică..A. Universitaria Craiova 54.M... MIHĂILĂ. HĂULICĂ. (2006) Handbal. practică. M. M. Universitaria Craiova 55. NEACŞU. Bucureşti 80. A.( 1993). GEORGESCU. Ed. Pregătirea fizică profesională a studenţilor. Rev. Cluj-Napoca 65. Traite..I. Moscova ( traducere) 69. Ed. (2000) Problema psihomotricităţii. EDITIS. Bucureşti 59. Ed. (coord. Ed.. Bucureşti 67. EFS. Portugalia 57. Ştiinţifică. I. Horrizontes.. IONESCU. NICOLA. Bucureşti 66. Politică. I. de. Bucureşti 78. Locul educaţiei fizice în dezvoltarea personalităţii umane. Universităţii din Oradea 58. Ed. Ed.. Paris 62. V. Bucureşti 64. Lisboa. Ed. HORGHIDAN. V. M. I. Bucureşti 73. (1995) Didactica modernă. GĂDA. L.. Ed. Chşinău 72. teorie. HANŢIU. Press. Bucureşti 68. Îndrumar practicometodic. (2002) Fiziologia educaţiei fizice. Fundaţiei România de Mâine. Inter-tonic.R. ANEFS.) (1993) Antrenamentul sportiv modern.( 1969). HÂNSA. O strategie pentru supraveţuirea lumii. D.. (2003) Jocuri pregătitoare. (1989) Fiziologie umană. IACOV.. Ed. Ed. L. GEORGESCU. POPESCU. C. M. Cluj-Napoca 70. (2006) Atletismul în sistem educaţional.. Bucureşti 56.. MIHĂILESCU. I.(2003).. Ed... KOTEV. LIDIA. T. P.. Pedagogie. (2005). ( 1965). C. (2002) Jocuri de mişcare. Medicală. Colecţia Paideia. MACRI.. B. I. îndrumar pentru practică pedagogică. 77. I... (1986) Îndrumar de lucrări practice pentru control medical şi prim ajutor medical...80 53. ( 1979). (1981) Experiment. I. N. NICU. JONES. I. Univ... JINGA. LUNGU.. (1994) Învăţarea eficientă. Ed. (1990) Instruire şi învăţarea. LANDSHEERE. L. (1979) Definirea obiectivelor educaţiei. Universităţii din Piteşti.. Didactică şi Pedagogică. IFRIM. GEORGESCU.

M. Pedagogie.C..( 2001). Ed. (1994). Planuri . EduSoft. U.( 2002). Bacău 97. SCHAUB. SABĂU. NICULESCU.( 1978). (2003) M. SISTEMUL NAŢIONAL DE EVALUARE LA DISCIPLINA EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT. Didactică şi Pedagogică. Alma Mater. AL. (1988) Probleme ale motivaţiei în depăşirea cerinţelor. Ed. strategii şi performanţe în învăţământ. Albatros.. Universităţii din Piteşti 84. Ed. (1982) Stilurile educaţionale în Probleme fundamentale ale pedagogiei. RIGAL. 107. ZORGÖ. A. POTOLEA. MARINESCU. nr 2 ( traducere) 87.Ed. Universităţii din Piteşti 82. Edit. 83. Bucureşti 91. Dcţionar de pedagogie. la a treia ediţie a evaluării. NICULESCU. Universităţii din Piteşti 106.cadru de învăţământ – pentru învăţământul preuniversitar.G. I. NICULESCU. POTOLEA.. (1993) Lecţia de educaţie fizică. (1993) The social psychology of sport. STUDIU COMPARATIV AL POTENŢIALULUI BIOMOTRIC al elevilor din clasele V-VIII.. (1989) Fitness-ul la copii. R. Dicţionar de psihologie. G. S. RAŢĂ.. Quebec 99.ZENKE. Ştiinţifică. E. D. RAŢĂ.. (1972) Aptitudinile... (2006) Aptitudinile în activitatea motrică. PILICZ.. Rev. M. RAŢĂ..P. Ed. Ed.. Bucureşti 94. M. (2005) Volei de la A la Z. M. NICULESCU. Albatros.. ( 1980). Bucureşti 104. ficzne i sport.( 1965). EZECHIL. Ed. Academiei. PAVELCU. Bucureşti 86.T. G. Didactică şi Pedagogică. Bucureşti 103. L. Springer 102.. în SDP nr. T. (1989) Profesorul şi strategiile conducerii învăţării. (1998) Metodologia cercetării omului în mişcare. Universitaria Craiova. Bucureşti 90. în Structuri. (2003) Jocuri dinamice. Educaţia şi personalitatea. VLADU. CCPS. (2004) Didactica educaţiei fizice. RAŢĂ G. GEORGESCU. Wichovanie. POPESCU-NEVEANU.. Ed. 93. Didactica predării educaţiei fizice şi sportului. ROŞCA. (2000) Evaluarea în procesul didactic. Scheme operaţionale. N. Bacău 98. I. RUSSELE.P. Bucureşti .fundamente teoretice... Gh.. I. Ed. Cluj Napoca 105. GH.T. (1998) Motricite humaine – Developpement moteur. 278 101. I.( 1969). (2006) Evaluare motrică şi somato-funcţională curs.. SIMION. Bucureşti 95. POPA . Bacău 96.. I.. deprinderi şi obişnuinţeînţelesurile lor şi raportul dintre ele. Ed. L. EDP.. RADU. Ed. Ed. (2002). Ed. Bucureşti 89. RADU. SALDE.. CONSTANTINESCU E.. Ed. E. POPESCU. Alma Mater.( 1995).. (1999). New York.C.. G.. K.(1978) Dicţionar de psihologie. Iaşi 108. Cercetări asupra dezvoltăriifizice a tineretului din şcolile profesionale.Ed. 100. D. Bucureşti 92. Univ.. Bucureşti. V. Timişoara 88.H.C. Edit. ROTSCHILD. (2006) Condiţia fizică şi starea de sănătate. Îndrumar pentru educaţia fizică a studenţilor de profil. Universitaria Craiova 85. ARVIN. Polirom. SCARLAT. D..81 81. Editis. Ed... V&I intregral. Edit.

Ciclurile vieţii. NELSON. C. Bucureşti 118. ( 1981).. Medicală. THOMAS. Bucureşti 113. Bucureşti 110. ( 1996 ). VENERA. E. Ed. l. Dicţionar de psihologie socială. VAIDEANU . Bucureşti 117. Ed. Elemente ale educaţiei şi profesionalizării tehnologice.. Ed.educaţie. T.B. TUCICOVA. Didactică şi Pedagogică.. Ed. J. VLĂSCEANU.. Edit. ( 1993). A. Stadion. Bucureşti . Bucureşti 111. VLĂSCEANU. nr. Babel. J. (1974). 375-377. Dicţionar de sociologie. M. Cartea Şcolii. U... Bucureşti 112. L... DEPRA. G. (2000) Teoria educaţiei fizice şi sportului. E.. VERZA.. CĂRPANU... Bucureşti 116. Ed. DEPRA. (1995) Psihologia vârstelor.. Bucureşti 114. UNESCO – 50. (1996) Metodologia cercetării în activitatea fizică.I. ŞERBĂNOIU. (1984) Mama şi copilul. ŞCHIOPU. Bucureşti 115. TACHE.U. sportul de performanţă. VLADULESCU. Edit. ştiinţifică şi enciclopedică. C. Didactică şi Pedagogică. edit. vol..82 109. S. L. TERMINOLOGIA EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI.. Bucureşti 119. (2008) Teoria şi metodologia instruirii. Ed. S. ZANFIR. MTS-CCPS. (1988) Proiectarea didactică în curs de pedagogie.( 1993) . Edit.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->