P. 1
Metodica Activitatilor Matematice in Gradinita

Metodica Activitatilor Matematice in Gradinita

|Views: 523|Likes:
Published by Alex Sanda
matematica
matematica

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Alex Sanda on Mar 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2014

pdf

text

original

METODICA ACTIVITATILOR MATEMATICE ÎN GRADINITA

Conf. Univ. Dr. Constantin PETROVICI

Scopul unitatii de curs:

Sa realizeze în practica educationala unitatea dintre intuitie si logica si sa exe rseze strategii specifice în predarea notiunilor pregatitoare pentru introducerea conceptelor de n umar natural si de operatie.

Obiective operationale:

- Sa opereze cu strategii specifice predarii-învatarii notiunii de numar natural s i a operatiilor de adunare si scadere cu numere naturale în concentrul 0-10. - Sa proiecteze activitati matematice în învatamântul prescolar, din perspectiva forma rii unor comportamente, abilitati, deprinderi, priceperi si capacitati la prescolari. - Sa proiecteze activitati didactice centrate pe joc didactic matematic. - Sa utilizeze eficient materiale didactice variate pentru predarea notiunilor m atematice. - Sa proiecteze si sa aplice probe de evaluare pentru activitatile matematice. - Sa utilizeze limbajul matematic specific si sa se exprime corect, coerent si l ogic, oral si în scris.

Evaluare:

- Realizarea pe parcursul semestrului a unui portofoliu care sa contina cel puti n: curriculumul pentru învatamântul prescolar; planificari anuale ale activitatilor la matematica pe ntru toate grupele; câte un proiect didactic de activitate sub forma de joc didactic matemati c si câte unul de activitate sub forma de exercitii cu material individual pentru fiecare grupa; câte o proba de evaluare pentru fiecare grupa conditie pentru a participa la celelalte forme de evaluare. Portofoliul va fi prezentat la o data stabilita în cadrul tutorialelor. - Rezolvarea a patru teme propuse în cadrul suportului de curs 50% din nota finala . Temele vor fi predate la o data stabilita în cadrul tutorialelor. Obtinerea unei note de trecere (min. 5)

la cele patru teme conditioneaza participarea la examenul scris. - Examen scris la sfârsitul semestrului 50% din nota finala.

STRUCTURA TEMATICA A CURSULUI:

1. Bazele psihopedagogice ale predarii-învatarii matematicii în învatamântul prescolar 1.1 Formarea reprezentarilor si a notiunilor matematice la prescolari 1.2 Importanta însusirii cunostintelor matematice în dezvoltarea copiilor de vârsta pr escolara

2. Curriculum national la disciplina matematica pentru învatamântul prescolar 2.1 Specificul notiunii de curriculum în învatamântul prescolar 2.2 Structura curriculumului pentru învatamântul prescolar 2.3 Proiectarea activitatilor matematice

3. Tipuri si forme de organizare a activitatilor matematice 3.1 Activitatile comune cu continut matematic 3.2 Alte tipuri de activitati 3.3 Tratarea diferentiata a copiilor în activitatile matematice

4. Metode si procedee folosite în cadrul activitatilor matematice

5. Materiale si mijloace didactice specifice activitatilor matematice 5.1. Mijloacele didactice 5.2 Materiale didactice utilizate la matematica

6. Jocul didactic matematic 6.1 Clasificari si functii ale jocului didactic matematic 6.2 Structura jocului didactic 6.3 Organizarea si desfasurarea jocului didactic matematic 6.4 Jocul logico-matematic

3 Metodologia formarii notiunii de numar natural 9. Bazele psihopedagogice si metodologice ale formarii notiunii de numar natural 8.1 Formarea reprezentarilor despre operatii si întelegerea sensului operatiilor 9.7. Evaluarea în învatamântul prescolar 8.2 Organizarea activitatii didactice în perioada prenumerica 8.1 Conservarea numerica si formarea notiunii de numar la prescolari 8. Metodologia predarii-învatarii operatiilor cu numere naturale 9.2 Activitatile de rezolvare de probleme Bibliografie .

flexibilitate. Pe baza datelor senzoriale. Bazele psihopedagogice ale predarii-învatarii matematicii în învatamântul prescolar 1. Astfel. etc. mici. dupa marime (mari. desfasurata cu copiii în scopul alcatuirii multimilor dupa anumite criterii.iaza. datorita perfectionarii analizatorilor. Furnizate în mod sistematic si gradat. pe masura ce cresc. datele senzoriale se îmbogatesc foarte mult. pot sorta dintr-o multime data mai multe grupe. Exemplu: din multimea de jucarii se pot realiza mai multe grupe clasificând jucari ile dupa forma (grupe de papusi. aceleasi j ucarii se pot sorta dupa culoare (grupa de jucarii rosii.1 Formarea reprezentarilor si a notiunilor matematice la prescolari Pe parcursul celor patru ani de gradinita. daca la 3 ani copiii percep global obiectele.). percep despre aceleasi obiecte atributele semnificative. grupe de iepurasi. le treceau cu vede rea. pe care. ca si însusirile ei (rapiditate. copiii pot alcatui multimi de obiecte. comparatia). în toate categorii le de jocuri practicate în gradinita. sinteza. De observat ca acelasi obiect poate intra în alcatuirea unor grupe diferite. Procesele gândirii (analiza. De pilda. ca si pozitiile spatiale pe care le au diferitele obiecte.1. Evolutia formarii reprezentarilor matematice nu ramâne numai la nivelul înregistrari i unor date. în mod treptat. Treptat. la memorarea si denumirea lor. Aceste actiuni trebuie facute cu multa rabdare. începe sa actione ze gândirea. ca urmare a exercitiului sistematic cu obiectele. la început. independenta) se exerseaza intens si sistematic. toate categoriile de dimensiuni sunt percepute sub denumirea generala de mare sau mic. Se largeste gama culorilor pe care le p ercep copiii. Acest . mijl ocii). acestea constituie un permanent prilej pent ru activizarea gândirii. Copiii le recunosc usor si denumesc pozitia lor în spatiu cu cuvintele corespunzatoare. datorita largirii sferei de contact a copiilor cu noi si variate obiecte si aspe cte ale mediului ambiant si ca urmare a activitatii din ce in ce mai diferentiate a analizatorilo r. grupe de carucioare). Conducându-se în activitatea lor dupa un anumit criteriu. precum si în îmbunatatirea vocabularului cu expresii care sa redea cât mai adecvat relatiile dintre multimile de obiecte. în special forma lor. perceptiile se diferen. la început. folosind pas cu pa s progresele înregistrate în dezvoltarea judecatii copiilor. ca urmare a activitatii permane nte si variate. ca si a dezvoltar ii gândirii si limbajului.

respectând etapele de dezvoltare psihica a copiilor trebuie sa-i solicit am în permanenta la o activitate constienta. se ajunge spre sfârsitul perioadei prescolare la momentul în care gândirea l or înregistreaza noi salturi calitative. prin punere în corespondenta a elementelor unei multimi cu elementele altei multimi. În procesul formarii reprezentarilor matematice. des pre modalitatile în care se poate opera cu ele. În urma activitatii matematice sistematice. comparatie si generalizare. Copiii pot compara multimile. reusind mai greu sa explice operatiile pe care le-au efectuat sau rezul tatele pe care le- . la maturizarea pr oceselor de cunoastere. treptat complicate si permanent consti entizate de copii. De aceea.a este un prim pas pe care-l face copilul în întelegerea relatiilor dintre obiectele lumii înconjurat oare si numai dupa aceasta poate întelege un alt tip de relatii. a procese lor de analiza si comparatie. apoi. la formarea unor reprezentari despre multimi si echipotenta lor. care sunt întrebati câte jucarii sunt. Tot ca urmare a activitatii gândirii. mai precis. Tot pe baz a datelor acumulate pe cale senzoriala.relatii c antitative. întâi prin apreciere globala. pusi sa numere câteva jucarii. mai târziu. Pe baza acestora. ci reiau numaratul de la început. dup a ce au terminat de numarat. nu pot raspunde. aceasta pe ntru ca ei nu înteleg semnificatia notiunii de numar si nu pot efectua înca generalizarea. copiii raspund prompt. mai precis a proceselor de analiza. care este o notiune abstracta. mai întâi. pri n actiune. Copiii mici. copiii pot sa intuiasca numarul. mai abstracte . care sa duca. copiii pot ordona multimile. copiii pot sa compare multimile date pentru a veri fica echipotenta sau neechipotenta lor.

iar organizarea învatarii matematicii trebuie sa se realizeze tinând cont de implica tiile pe care Piaget le atribuie dezvoltarii stadiale: ordinea achizitiilor matematice sa fie constanta achizitia conceptului de numar este ulterioara achizitiei notiunii de multime. ce confuzii fac si pe care trebuie sa le înlaturam din gândirea si vorbire a copiilor. achizitia conceptului de conservare a masei trebuie valorificata la conservarea numerica pentru a fi înteleasa descompunerea n umarului. clasificare. de exemplu. Obiectivele matematice surprind succesiunea treptelor de învatare în domeniul cognit iv. conservare. necesitatea ca e ducatoarele sa insiste pentru însusirea si utilizarea de catre fiecare copil a limbajului mate matic adecvat si a exprimarii corecte si logice. numar). caracterul integrator al structurilor structurile specifice unui substadiu devin parte integranta în structurile vârstei urmatoare si determina implicatii matematice în achi zitia conceptului. Achizitiile matematice dintr-un anumit stadiu sunt preluate si valo rificate în conditii noi la nivelul urmator. conceptiile si cunostintel e sale anterioare. ne putem da seama unde întâmpina acestia greutati.au obtinut. din cauza ramânerii în urma a planului verbal. Conceptia socio-constructivista a învatarii se bazeaza pe rolul activ al copilului . riglete . care sunt expresiile pe care nu si le-au însusit si pe car e trebuie sa le fixam. seriere. Z. Chestiunea care intervine atunci pentru educatoare este de a sti cum sa aduca copilul sa treaca de la conceptie initiala la o conceptie noua ce vizeaza o noti une data. fiecare stadiu se caracterizeaza printr-o structura cunoasterea conditiilor spec ifice fiecarui nivel intermediar ce influenteaza dezvoltarea joaca un rol important în m etodologia obiectului. Diènes valorifica implicatiile matematice ale teoriei lui Piaget în elaborarea unui sistem de învatare a conceptelor matematice cu accent pe învatarea prin actiune si e xperienta proprie a copilului si folosirea materialelor structurate (piese logice. iar în succesiunea temelor ce pregatesc numarul exista o ordine logica (grupare. Pornind de la observarea atenta a copiilor sub aspectul exprimarii cunostintelor matematice în timpul rezolvarii sonore a problemelor în joc. De aici. P. ordonare. punere în perechi . care îsi construieste cunostintele plecând de la reprezentarile.

P. Z. Diènes identifica trei stadii în formarea conceptelor matematice la vârsta presc olara. forme. carora le sunt specifice diferite tipuri de jocuri: Stadiul preliminar în care copilul manipuleaza si cunoaste obiecte. de la nestructurat la structurat. imaginii sau simbolului. este indicat sa se treaca de la jocul manipu lativ (nestructurat) la jocul de constructii (structurat). prin joc si înde osebi prin jocul logic. culori. se înlesneste dobândirea notiunii de multime. structurile matematice sunt dobândite sub forma actiunii. în scopul clarificarii notiunilor. la un stadiu mai . Z. de joc. Principiul dinamic este reflectat în drumul parcurs de copil în instruire prin activ itati ludice. învatarea progreseaza de la un stadiu nestructurat. Astfel. în cadrul unor jocuri organizate fara un scop aparent. În acest sistem. materialele structurate constituind mijloace de constructie prin actiune a structurilor. în sensul ca.). Val oarea materialului structurat creste în masura în care el reuseste sa evidentieze atribute le esentiale ale notiunii iar jocul capata o pozitie privilegiata. Astfel. Stadiul jocului dirijat antelor si variabilelor multimii. jocuri structurate organizate în scopul evidentierii const Stadiul de fixare si aplicare a conceptelor care asigura asimilarea si explicita rea conceptelor matematice în asa-numitele jocuri practice si analitice. P. a notiunii de relatie si a elem entelor de logica. Diènes formuleaza patru principii de baza de care trebuie sa se tina cont în conceperea oricarui model de instruire centrat pe formarea unui concept matemati c: Principiul constructivitatii orienteaza învatarea conceptelor într-o succesiune logi ca.

simbol verbal sau nonverbal. Orientarea verbala în perioada prescolara este superioara celei intuitive. imagine. reprezentativ pentru copil.structurat. de constructie. daca sunt integrate într-un context operational perceptiv. Aceasta se justifica prin faptul ca diversele însusiri ale obiectului nu apar în ace leasi conditii în perceptie si în reprezentare. componente prin care se actio neaza. au prioritate însusirile functionale. ce va sprijini formarea gândirii matematice. cercetarile au dovedit ca în repreze ntarile prescolarilor. orientarea verbala are un rol activizator. prin experiente. deci. Astfe l. iar literatura de specialitate demonstreaza ca accelerarea dezvoltari i psihice a prescolarului se poate obtine prin introducerea de orientari intuitive si verbal e adecvate. ca familiarizarea c u notiunile matematice sa se faca în situatii matematice variate. dar cuvân tul devine eficient numai asociat cu intuitivul (reprezentarile). Astfel. Integrarea în practica educationala a acestor principii conduce la dobândirea unor reprezentari matematice. Principiul variabilitatii perceptuale exprima faptul ca formarea unei structuri matematice se realizeaza sub forme perceptuale variate. functia de simbolizare pe care o îndeplineste reprezentarea este determinata de contextul act ivitatii. exercitiile de imitare organizate vor sprijini reproducerea prin imagine a obiec tului. cercetarile efectuate de psihologi releva faptul ca prescolarii înteleg ra . Respectarea acestui principiu condu ce la aparitia operatiei de abstractizare. Astfel. cuvintele pot îndeplini functii de planificare în actiune numai daca semnificatia lor reflecta o anumita experienta legata de obiectele cu care actioneaza. Jean Piaget considera ca reprezentarea rezulta din imitatia c onduitei umane. În formarea gândirii. Principiul variabilitatii matematice asigura formarea gândirii matematice care are la baza procesele de abstractizare si generalizare. chiar daca acestea nu sunt dominante. Se impune. în care se asigura întelegerea unui fapt matematic si ca re apoi se integreaza într-o structura matematica. Perioada prescolara este caracterizata printr-o învatare care face apel la experie nta copilului. Conceptele sunt prezente sub forma concretizarilor pe m ateriale structurate în scopul transferului aceleiasi structuri matematice prin actiune dir ijata. Reprezentarea se formeaza deci ca o constructie ce apare în conditii speciale. iar în activitatile matematice este utila valorifi carea posibilitatilor sale functionale.

Aceste planuri se afla în strânsa corelatie si se îmbogatesc reciproc. La vârsta de 5-6 ani actiunile verbale nu mai sunt subordonate situatiilor sincret ice. daca sarcina cere sa aseze acoperisul sub casa . ci se supun logicii obiectelor. J. Copilul afirma. Lev Vîgotski introduce în procesul învatarii cuvântul si limbajul ca instrumente de instruire în completarea perceptiei si observatiei prin actiuni. întrucât gândirea pre scolarului nu opereaza cu concepte abstracte (este prelogica). În caz contrar.porturile spatiale indicate prin cuvintele sub si deasupra si actioneaza corect numai daca aceste cuvinte se refera la raporturi obisnuite. copiii gresesc. sunt dezorientati si ignora sensul cuvântului pentru ca raporturile spatiale cerute ies din normal. compararea si reunirea mai multor caracteristici precum: num arul obiectelor într-o multime. relatiile cantitative între multimi pentru a determina pr ocesele activitatii perceptive obiectuale si a celei mentale. necesare pentru formarea n otiunilor corespunzatoare. gândirea care însoteste limbajul nu este de fapt gândire logica. dar nu explica. Restructurarea acestei forme de gândire se produce prin interioriza rea actiunilor. dintre lucruri si actiuni cunoscute: sarcina pune acoperisul deasupra casei are sens pentru copil. Exista deci o legatura si o interactiune directa între planul concret actional si cel verbal. . normale. La copilul de 3-4 ani. Piaget afirma ca logica gân dirii infantile este intuitia. ci inteligenta intuitiv-actionala. experienta ce constituie suportul semantic al cuvintelor este de ordin senzorio-motor si perceptiv. Formarea notiunil or matematice necesita relevarea. în masura în care sunt dirijate de reguli.

P. abstractizare fiecare conducând la un anumit rezultat. copiii nu percep schimbarile cantitative care pot interveni (nu observa daca la o multime cu 6-7 obiecte se adauga. cop ilul observa daca din cinci bomboane îi lipsesc trei. I: Psihologia gândirii si teoria formarii în etape a actiunilor menta le..Deci.1 1 Galperin. Proce sul de matematizare trebuie conceput ca o succesiune de activitati observare. .P. lipsite de conservare.D. pentru a asigura întelegerea unor modele uzuale ale realitatii având c a ipoteza de lucru specificul formarii reprezentarilor matematice pe nivele de vârsta. caci operatiile mentale corespunzatoare si structurile cognitive (reprezentarile si conceptele) rezulta din actiunile practice. J. El diferentiaza prin limbaj obiectele singu lare de grupuri de obiecte (un copil multi copii). în Studii asupra gândirii în psihologia sovietica (trad. sau se iau din ea. Bucuresti. La vârsta de 3 ani. copiii nu percep limitele multimii si nici criteriul de grupare (relatia logica dintre elemente). Copiii de 3-4 ani au manifestari tipice în contact cu notiunea de multime datorita caract erului perceptiei la aceasta vârsta. se fixeaza în cuvin te si în operatiile cu cuvinte si sunt orientate prin scopul si conditiile activitatii pr actice. concretizare. E. dar nu observa absenta unei singu re bomboane dintr-o multime. E.D. 1970 2 Piaget. Astfel. dar multimea nu este perceputa ca un grup dis tinct. copilul percepe multimea ca pe o colectivitate nedeterminata c are nu are înca structura si limite precise2.). 1-2 obiecte) si nici însusiri calitat ive. copilul trebuie sa-si în suseasca procedee de activitate mentala cu ajutorul carora se realizeaza sinteza caracter isticilor unei anumite clase de obiecte. Bucuresti.). deducere. experimentele au evidentiat urmatoarele aspe cte caracteristice: copiii percep o grupare de obiecte ca pe o multime numai daca este compusa din a celasi fel de obiecte (jucarii). P. culoarea si forma sunt dominante sub raport perceptiv.: Constructia realului la copil (trad. intuitiile elementare ale numarului sunt prenumerice. perceptia diferentiata a cantitatii se reflecta în limbaj (papusa papusi). pentru a-si forma reprezentari conceptuale corecte.. 1976 Rolul activitatii matematice în gradinita este de a initia copilul în procesul de matematizare.

seriaza si observa echivalente cantitative.S. notiunea de clasa se considera dobândita daca est e înteleasa. Vîgotski. iar cunoasterea analitica îl conduce la obtinerea unei sistematizari a calitatilor per ceptive ale multimii. J. Actiunea manuala însotita de cuvânt si de pe rceptie vizuala conduce la întelegerea multimii si copilul face abstractie de determinaril e concrete ale elementelor sale. ordoneaza. ca echivalenta calitativa a tuturor elemen telor clasei). Piaget) s e desfasoara în etape care se pot schematiza astfel: etapa contactului copil-obiecte: curiozitatea copilului declansata de noutati îl f ace sa întârzie perceptiv asupra lor. ca reactie identica a subiectului fata de obiectele p e care el le considera într-o clasa si. în plan logic. Prezenta cuvântului în arsenalul lingvistic al copilului nu indica si dobândirea notiu nii desemnate prin cuvânt (de exemplu. procesul (L. etapa de explorare actionala: copilul descopera diverse atribute ale clasei de o biecte.La vârsta de 4-5 ani reprezentarile despre multimi se dezvolta si copilul percepe multimea ca pe o totalitate spatial-structurata. Reprezentarile copiilor ramân subordonate însa conditiilor spatial e concrete în care percep multimea. clasifica. De la actiunea însotita de cuvânt pâna la concept. etapa de dobândire a conceptului desemnat prin cuvânt: cuvântul constituie o esentializare a tuturor datelor senzoriale si a reprezentarilor si are valoare d e concentrat . sa le observe. în plan psihologic. etapa explicativa: copilul intuieste si numeste relatii între obiecte.

În procesul de formare a numarului copilul traverseaza trei etape: senzorial-motrice (operare cu grupe de obiecte). compararea grupelor de obiecte. Notiunea de multime joaca un rol unificator al conceptelor matematice. . în primele trei etape se formeaza abilitatile de ident ificare. dar analiza prin perceptie constituie punctul de plecare. seriere: ordonare dupa atribute distincte. stabil irea asemanarilor si deosebirilor. Numarul si numeratia reprezinta abstractiuni care se formeaza pe baza analizei proprietatilor spatiale ale obiectelor si a clasificarilor. de obicei. Numarul este expresia unei caracteristici obiective a lucrurilor si este o însusir e de grup. Inhelder. dupa J. prin nu meratie la 5-7 ani. . ce conduc spr e dobândirea conceptului. apare într-un proces de îndepartare a t uturor celorlalte însusiri ale multimii si ale obiectelor ei.informational cu privire la clasa de obiecte pe care o denumeste (procesul se înch eie dupa vârsta de 11-12 ani). Aprecierea cantitatii la grupe mici de obiecte (3-5) se face. clasificare. Numarul. triere. ca abstractiune. În cazul notiunii de multime. Fundamentale în formarea numerelor sunt. întelegerea raportului cantitativ ce caracterizeaza multimea (operare cu numere abstracte). dar numesc apoi numere pe sarite. iar numarul apare ca proprietate fundament ala a multimii. la denu mirea cardinalului multimii se ajunge cu ajutorul numeratiei. sortare. seriere. ca sarcina. dar pentru 3-5 obiecte. decât reproducer ea mecanica . Aceasta caracteristica nu rezulta spontan din perceptia lucrurilor. Piaget si B. Numarul doi se însuseste ca denumire de grup. operatii le de: clasificare: în grupe omogene si neomogene. Aceasta se explica prin fap tul ca numararea unui sir de obiecte este mult mai dificila. ca însusire de grup. copilul retine numai compon enta numerica si generalizeaza însusiri numerice desemnate verbal. operare cu relatii cantitative pe planul reprezentarilor (operare cu numere conc rete). grupare. apreciere globala. Cercetarile au evidentiat ca majoritatea prescolarilor de trei-patru ani reprodu c corect sirul numeric pâna la 3-5.

fara semnificatie reala. apare posibil itatea constituirii treptate a operatiei numerice si a generalizarii numerice la nivelul formal de c onceptualizare a numarului natural. reprezentare si conceptualizare. Numeratia necesita o perfectionare a mecanismelor analitico-sintetic e implicate în perceptie. Numarul si numeratia sunt rezultatul analizei si sintezei efectuate pe diverse n ivele asupra obiectelor. În acest caz numarul numeste locul în s irul numeric. este înteles ca însusire a obiectului. procesul de formare în plan cognitiv a conceptului de numar nu este încheiat si releva dificultatile de sinteza în gândirea c opilului. copii i confundând numarul cu însusi procesul numararii. termen al unei serii ordonate de la mic la mare.a sirului numeric natural. Numararea unui grup de obiecte solicita asociatii verbale automatizate. Copilul nu are formata capaci tatea de a sesiza acest aspect cantitativ al multimii si reduce formal sirul numerelor card inale la sirul ordinal. Numai dupa ce perceptia global-sincr etica a realitatii este depasita si se ajunge la o percepere diferentiata. Esenta notiunii de numar o consti tuie tocmai aspectul cantitativ care caracterizeaza multimile. datorate caracterului ei preponderent concret. La vârsta de 3-4 ani. numeratia are un caracter concret si analitic numarul este s ocotit ca o simpla însusire a obiectelor pe care le desemneaza în procesul numararii. dar si a tribuirea unui continut adecvat cuvintelor si s-a constatat experimental ca exista o legatura înt re sirul numeric si obiectele numarate. ce constituie un automatism verbal. La aceasta vârsta. ci ca numar ordinal. numarul nu este înteles sub aspectul sau cardinal. . ca reper într-o succesiu ne cantitativa.

indiferent de forma lor concreta. serierea se face în ambele sens uri.Atunci când copilul ajunge sa sesizeze raportul dintre multime si unitate. dar si prin dispunerea aleatorie a elementelor. în activitatea practica cu obiecte din procesul numararii. Conceptul de numar se considera format daca se dezvolta raporturi reversibile de asociere numar la cantitate si invers. Copilul interiorizeaza operatia de numarare spre 6-7 ani. care solicita ignorarea însu sirilor variate ale obiectelor si retine numai proprietatea numerica. Aici apare rolul e sential al învatarii dirijate în scopul de a-l orienta si angaja pe copil la o analiza si sinte za numerica.. Piaget caracterizeaza operatia aritmetica drept un act de gândire ce este pregatit de coordonari senzorio-motrice si de reglarile reprezentative preoperatorii 3 3 Piaget. Constituirea perceptiei obiectuale si categoriale (clasificare. Reprezentarea numerica are caracter spatial. Este pregatit acum contactul perceptiv al copilului cu o noua notiune. pe etape. În formarea unui numar sunt implicate atât analiza. A pare deci necesitatea realizarii unei noi sarcini de învatare. Bucuresti. adica o interiorizare a actiunii externe.). cuprind un spatiu limitat. pentru ca ordinatia sa fie absorbita în numarul cardinal pri n clasificare.P. ca si perceptiile. componenta numerica fiind legata de spatialitate. Are loc un proces de transpunere a operatiei exter ne în operatie interna. când numara numai cu privirea ob iectele ce alcatuiesc o anumita grupare. si se realizeaza sinteza sirul ui numeric. ceea ce semnific a dobândirea capacitatii de sinteza. o structura alcatuita din elemente neintuitive. ordonare) creeaz a dificultati în formarea unui alt mod de caracterizare a multimilor. J. E. elementele fiind concepute ca unitati.: Constructia realului la copil (trad. Numarul cardinal este o clasa.D. în reprezent area multimii ce înglobeaza obiectele numarate. si se dobândeste numarul la niv el formal. cantitate la numar. în reprezentare dar si în perceptie. cea de operati e aritmetica. sinteza operatorie si includerea seriei în clase dispuse gradat. numarul dobândeste caracter sintetic si desemneaza o proprietate de grup. cât si sinteza. 1976 Cunoasterea si întelegerea procesului de formare. Componenta spatiala sprijina repr ezentarea numerica si o limiteaza datorita faptului ca reprezentarile. a reprezentarilor si c onceptelor .

1. au o deosebita importanta în dezvoltarea generala intelec tuala a copiilor. dobândirea unei anume structuri matematice sa fie rezultatul unor actiuni concrete cu obiecte. învatarea sa respecte caracterul integrativ al structurilor. ca si în pregatirea în vederea intrarii în scoala. . dobândirea reprezentarilor conceptuale sa decurga din actiunea copilului asupra obiectelor. pentru acelasi continut matematic.matematice genereaza cerinte de ordin psihopedagogic ce se cer respectate în conce perea actului didactic: orice achizitie matematica sa fie dobândita de copil prin actiune însotita de cuvânt. în sensul imp licatiilor matematice. actiunile de manipulare si cele ludice sa conduca treptat spre simbolizare. copilul sa beneficieze de o experienta concreta variata si ordonata. imagini sau simboluri. spre a favoriza reversibilitatea si interiorizarea operatiei. situatiile de învatare trebuie sa favorizeze operatiile mentale. copilul amplificând u-si experienta cognitiva.2 Importanta însusirii cunostintelor matematice în dezvoltarea copiilor de vârsta prescolara Însusirea cunostintelor si formarea abilitatilor. urmarindu-se transfer ul vertical între nivelele de vârsta si logica formarii conceptelor. deprinderilor si priceperilor vi zate prin activitatile matematice.

memoria. originalitatea) se exers eaza intens si sistematic. pozitie spa tiala). culoare. sinteza. Rezolvarea acestor sarcini de catre copii contribuie totodata la educarea atenti ei voluntare si a puterii de concentrare asupra aceluiasi gen de activitate pe perioade de ti mp din ce în ce mai lungi. Tema nr. al asocierii numarului cu multimile de obiecte. contribuie la largirea sferei de cunostinte. îsi însus esc terminologia adecvata. lecturi dupa imagini. marime. care îi ajuta sa exprime corect si cu u. numarul de elemente. copiii îsi exercita vorbirea. al ordo narii acestora. Activitatile desfasurate în scopul formarii reprezentari lor matematice permit realizarea unei permanente corelatii între toate cunostintele însusite de cop ii în cadrul altor activitati (observari. a interesului pentru activitate. al stabilirii de relatii între diferite multimi (echipotenta. auditivi. în procesul mânuirii de catre copil a obiectelor concrete sau a imaginilor acestora. Pe baza aceasta. Descoperirea si perceperea corecta a acestor însusiri se realizeaza prin legatura nemijlocita cu realitatea din jur. În acest fel se stimuleaza dezvoltarea proceselor de cunoastere ca perceptiile. generalizarea. În procesul formarii reprezentarilor matematice. ca urmare a activitatii permanente si variate desfasurate cu copiii. creste sau descreste o cantitate. a simtul ui de ordine si disciplina. grupare. sortare. 1 1) Explicati (în scris) ce întelegeti prin identificare. flexibilitatea. independenta. despre modul cum sunt distribuite în spatiu. se acumuleaza primele cunostinte despre multimi. Aceasta actiune directa cu obiectele favorizeaza dezvoltarea analizato rilor tactili. cu procesele sale (analiza. c . comparatia. culoare. despre modul concret prin ca re se conserva. marime. gustativi. în conformitate cu cerintele educatoare i. precum cele re feritoare la cantitate.urin. întâlnite în mediul înconjura tor. reprezentarile. desen. au o natura variata. Exercitiul individual efectuat sistematic. la coordonarea miscarilor mâinii de ca tre analizatorul vizual si auditiv.Familiarizarea cu multimile de obiecte ale caror elemente. Gândirea. neechipotenta). în scopul alcatuirii multimilor dupa anumite criterii (forma. abstract izarea) si însusirile ei (rapiditatea. contribuie la formarea deprinderilor de munca intelectuala si practica. vizuali.a ceea ce gândes c si rezolva practic diferite sarcini. olfactivi. triere. jocuri didactice).

utilizarea exclusiva a termenului continuturi ale învatamântului este insuficienta a vând în vedere profilul general al vârstei: .lasificare. sau sortarea. a în tregului proces educational realizat la vârsta prescolara. sau gruparea. În gradinita. sau clasi ficarea. sau serierea pieselor din trusa Diènes. fiecare din secventele de învatare pe care le presupune conti nutul învatamântului se transforma în experiente de formare. ea vizând finalitati formative. Mai evidenta este abordarea curriculara pe care o propun noile documente ce organizeaza activitate a instructiv educativa din gradinita. care sa aiba ca re zultat identificarea. . acumularea de cunos tinte nu este un scop în sine. apreciere globala. termenul curriculum este prea putin prezent. 2) Elaborati sarcini de lucru specifice pentru fiecare grupa. sau separarea. în plan teoretic si practic. sau ordonarea. 2. seriere. sau trierea. a elementelor unei multimi. Când facem referire la învatamântul pr escolar. Curriculum national la disciplina matematica pentru învatamântul prescolar 2.pentru prescolari. Abordarea curriculara implica luarea în considerare. ordonare.1 Specificul notiunii de curriculum în învatamântul prescolar În pedagogia prescolara.

Domeniul soci o-uman. din perspectiva tuturor tip urilor semnificative de rezultate de învatare.permite trecerea optima de la un nivel de studiu l a altul si de la un ciclu de învatamânt la altul sau de la o institutie de învatamânt la alta (consistenta c .asigura abordarea fiecarui domeniu experential atât în relatie cu cele lalte. extensie . impactul experiente lor de învatare nonformale si informale este cel putin la fel de prezent ca si cel al influentel or formalizate propuse de gradinita. noul curriculum se remarca prin: . .pentru vârsta prescolara.angreneaza prescolarii. interd ependentei dintre disciplinele scolare (clasele I-II) si tipurile de activitati de învatare din învata mântul prescolar. cunostinte atitudini si abilitati necesare în viata. la echiparea lor progresiva cu concepte . . În evolutia prescolarului.este adecvat atât nevoilor prezente. la ridicarea competentei în controlul evenimentelor si în confrun tarea cu o larga varietate de cerinte si asteptari. . Domeniul psiho-motric. . Domeniul stiintelor.2 Structura curriculumului pentru învatamântul prescolar În prezentarea noului curriculum pentru învatamântul prescolar (pus în aplicare din 2008 ) se precizeaza: Curriculumul pentru învatamântul prescolar prezinta o abordare sistemi ca.. cât si celor de perspectiva ale c opiilor prescolari. Domeniul estetic si creativ). relevanta . 2. De aceea experienta educationala extraformala este integra ta în procesul educational din gradinita.permite dezvoltarea si manifestarea unor caracteristici individ uale. cât si cu curriculum-ul ca întreg. chiar la copii prescolari de aceeasi vârsta (vezi ponderea jocurilor si a activitatilor ale se si a activitatilor de dezvoltare personala). Totodata. progresie si continuitate . contribuind la optimizarea întelegerii de catre acestia a lumii în care traiesc si a propriei persoane. echilibru . în cât mai multe dom enii experentiale (Domeniul lingvistic si literar. diferentiere . delimitarea dintre continuturile învatamântului si continu turile educatiei este dificil de realizat. deschiderii spre module de instruire optionale. prin experiente de învatare. Cunoasterea particularitatilor de vârsta ale prescolarului si luarea în considerare a acestora în procesul de proiectare curriculara este esentiala. în vederea asigurarii: continuitatii în interiorul aceluiasi ciclu curricular.

ca exprimari exp licite ale rezultatelor învatarii (conceptelor. selectia continuturilor si a modalitatilor de evaluare.). Obiectivele de referinta. 2008 Structural. corelarea fiecarei noi experiente de învatare cu precedentele. interesele si nevoile copilului prescolar. Cercetarii si Tineretului. precum si respectar ea ritmului propriu al acestuia. continuturile. dar si ale competentelor vizate) sunt formulate pentru fiecare tema si fiecare domeniu expe rential în parte. asigurarea suportului individual pentru copii etc. .onceptiei generale. precum si exemplele de comportament. posibilitatile. . cunostintelor. abilitatilor si atitudinilor. prezentul curriculum aduce în atentia cadrelor didactice urmatoarele componente: finalitatile. . timpul de instruire si sugestii privind strategiile de instruire si de evaluare pe cele doua niveluri de vârsta (3-5 ani si 5-6/7 ani). Obiectivele cadru sunt formulate în termeni de generalitate si exprima competente le care trebuie dezvoltate pe durata învatamântului prescolar pe cele cinci domenii experien tiale. În formularea acestora s-a tinut cont de: . încurajarea initiativei si participarea copilului prescolar la stabilirea obiect ivelor. Curriculum pentru învatamântul pr escolar (3-6/7 ani).4 4 Ministerul Educatiei.

Cu ce si cum exprimam ceea ce simtim? si Ce si cum vrea u sa fiu? (ordinea prezentarii nu are nici o legatura cu momentul din anul scolar când pentr u o tema sau alta se pot derula cu copiii diferite proiecte). cum si de ce se întâmpla?. precum si a lucrului în grupuri ici pe centre de activitate (arii de stimulare) si. în grupuri cu o compone nta eterogena. Cum planific am/ organizam o activitate?. Domeniul stiinte include atât abordarea domeniului matematic prin intermediul experientelor practice cât si întelegerea naturii. În acest sens. a fost si va fi aici pe pamânt?. ca fiind modificabila de fiintele umane cu care se afla în interactiune. Când. capacitati.5 5 ibidem 6 ibidem Curriculumul pentru învatamântul prescolar promoveaza conceptul de dezvoltare global a a copilului. în contextul în care ele indica deprinderi. Fiecare tema este structurata. în acelasi timp. respectiv 5-6/7 ani). pe domenii experientiale si contine obiective de referinta. autoevaluarii.6 Domeniile experientiale cu care se opereaza în cadrul curriculumului pentru învatamânt ul prescolar sunt: Domeniul estetic si creativ. . abilitati. . Programul anual de studiu se va organiza în jurul a sase mari teme: Cine sunt/ sun tem?. instrumente de masura pentru dezvoltarea copilului. comportamente si sugest ii de continuturi. Domeniul stiinte. încurajarea învatarii independente prin oferirea de ocazii pentru a-si construi cu noasterea (atât în institutia de învatamânt cât si în afara acesteia). tinându-se cont de reperele stabilite de domeniile de dezvoltare. considerat a fi central în perioada copilariei timpurii. domeniile experientiale devin instrumente de atingere a acestor obiective si. în functie de nivelul de studiu (3-5 ani. Domeniul om si societate. pe cât posibil. continuturi specifice domeni ilor de dezvoltare.. Domeniul psiho-motric. Întrucât finalitatile educatiei în perioada timpurie (de la nastere la 6/7 ani) vizea za dezvoltarea globala a copilului. stimularea autoreflectiei. Cum este. obiectivele cadru si de referinta ale prezentul ui curriculum sunt formulate pe domenii experientiale. autoreglarii comportamentului de învat are. Domeniul limba si comunicare.

conceperea si realizarea de experimente. ei vor putea fi i mplicati în activitati de discriminare. generarea de alternative. pentru exprima rea unor puncte de vedere. De asemenea. analiza proportiilor unei cladiri etc. este de dorit ca domeniul sa nu îngradeasca copilul doar la contextul disciplinelor matematice. oriunde apar elemente cum ar fi: generarea unor desene g eometrice. selectarea elementelor semnificative din masa elementelor irelevante . clasificare sau descriere cantitativa. cuantificarea unor rezultate. de asemenea. masa. utilizarea lor împreu na cu alte concepte si elemente de cunoastere pentru rezolvarea de probleme. va fi încurajata în conexiune cu obie cte si activitati familiare în sala de grupa sau la domiciliul copiilor.Astfel. inclusiv de rationament abstract. Dezvoltarea c apacitatilor de rationament. Abilitati si competente asociate demersurilor de investigatie stiintifica. prin activitati simple cum ar fi: obser varea unor . ci sa-i ofere posibilitatea de a explora si contexte a le unor alte componente curriculare. se considera necesar ca prescolarul sa fie pus în contact cu domeniul mate matic prin jocuri dirijate cu materiale. cum ar fi nisipul sau apa. pentru cresterea claritatii sau relevantei unor mesaje. generarea de ipoteze. scheme. cum a r fi observarea. În aceasta maniera vor putea fi dezvoltate reprezentarile acestora cu p rivire la unele concepte. estimarea unor costuri. cum ar fi: volum. Este considerata deosebit de semnificativa concretizarea ideilor matematice în experimente. planificarea unor activitati. o rganizarea datelor rezultate din observatii pot fi dobândite de copiii prescolari atunci când s unt pusi în contact cu domeniul cunoasterii naturii. sau prin simularea de cumparaturi în magazine. numar si.

sa caute solutii.planificarea calendaristica .lectura programei (Curriculumul pentru învatamântul prescolar) . aplicarea unor principii stiintifice în economia dome stica (ex. sa sintetizeze concluzii valide. în succesiunea de mai jos: . sa utilizeze în co nditii de securitate diferite instrumente sau echipamente. confectionarea sau jocul cu instrumente muzicale simple. Atingerea obiecti velor de referinta se realizeaza cu ajutorul unitatilor de continut pe care educatoarea l e alege în functie de particularitatile individuale si de grup ale copiilor. prescolarii pot fi încurajati sa efectueze experimente. Educatoarea va selecta pe orizontala . sa rezolve problem. sa înregistreze si sa comunice re zultatele observatiilor stiintifice. prin intermediul actului didact ic.fiinte/plante/animale/obiecte din mediul imediat apropiat. Programa se citeste Domeniu experential Obiective de referinta Comportamente Fiecarui obiectiv cadru îi sunt asociate obiective de referinta. El reprezinta un document reglator în sensul ca st abileste obiective. producerea iaurtului) sau prin compararea proprietatilor diferitelor materiale. Proiectarea demersului didactic presupune: . Totodata. sa utilizeze diferite surse de informare.proiectarea secventiala (a unitatilor de învatare si/sau a activitatilor). modelarea plastilinei (putând face constatari privind efectul temperaturii asupra materialului).7 7 ibidem 2.3 Proiectarea activitatilor matematice Proiectarea si realizarea activitatilor matematice necesita o actiune de selecta re si organizare a continuturilor în functie de obiective si finalitati. adica tintele ce urmeaza a fi atinse. atât pe nivele de studiu cât si pe întreaga perioada a prescolaritatii. Elementul central în realizarea proiectarii didactice este Curriculumul pentru învatamântul prescolar (3-6/7 ani).

. Întregul cuprins al planificarii are valoare orientativa. recomandam parcurgerea urmatoarelor etape: 1. Sugestii de continuturi In contextul noului curriculum./ Sapt. eventualele modificari d eterminate de aplicarea efectiva la grupa putând fi consemnate în rubrica Observatii . în concordanta cu obiectivele de referinta vizate. Stabilirea succesiunii de parcurgere a unitatilor de învatare sau a activitatil or 4. Planificarile pot fi întocmite pornind de la urmatoarea rubricatie: Tema Unitatea de învatare si/ sau Activitatea Obiective de referinta Subiectul/mijloc de realizare Tipul de activitate Termen calend. În elaborarea planificarilor. respectiv an scolar. Obs. Alocarea timpului considerat necesar pentru fiecare continut. Împartirea pe unitati de învatare sau pe activitati 3. Realizarea asocierilor dintre obiectivele de referinta si continuturi 2. planificarea calendaristica este un document adm inistrativ care asociaza într-un mod personalizat elemente ale programei (obiective cadru si de referinta) cu alocarea de timp considerata optima de catre educatoare pe parcurs ul unui semestru.acele unitati de continut care mijlocesc atingerea obiectivelor si manifestarea comportamentelor enuntate.

.

Exemple Pentru proiectarea unei activitatilor propunem urmatoarele structuri: PROIECT DIDACTIC Grupa: Categoria de activitate: Tipul activitatii: Aria de continut: Mijloc de realizare: (Titlul jocului:) Scopul: Obiective operationale: Metode si procedee: . la t oate activitatile propuse. 4. 2. 8. Finalitatile instructiv educative sunt urmarite pe întreg parcursul zilei. cu ceilalti cop ii si cu mediul fizic determina calitatea învatarii. Proiectarea. etc. 7. Situatiile de învatare vor fi relevante pentru experienta de învatare a copilului si cu trimitere la concret (gândirea este concret intuitiva). Învatarea e un proces activ. Dificultatea sarcinilor de învatare creste treptat. 6. actiuni. organizarea si desfasurarea activitatilor se va tine cont de urmat oarele observatii: 1. pe masura dezvoltarii psiho fizice a fiecarui copil.În proiectarea. Activitatile didactice sunt gândite astfel încât sa raspunda unei varietati de inte rese si abilitati. Activitatile de învatare alterneaza cu cele de relaxare. 3. organizarea si desfasurarea activitatii are loc pe baza observat iei educatoarei asupra grupului de copii si a fiecaruia dintre ei. 5. Interactiunea copiilor cu adultul. Trecerea de la o activitate din programul zilei la alta se face creând legaturi între domenii de cunoastere.

Secventele activitatii Continutul instructiv-educativ Metode si procedee Evaluare 0 1 2 3 4 Sau: PROIECT DIDACTIC Grupa: Denumirea activitatii: Tipul de activitate: Tema: . crt.Material didactic: Material bibliografic: Durata: Nr.

Mijloc de realizare: (Titlul jocului:) Scopul: Obiective operationale: .

2 1) Studiati planul cadru pentru învatamântul prescolar si calculati ponderea acordat a activitatilor matematice la fiecare grupa/pentru fiecare nivel de studiu. 2) Studiati Curriculum pentru învatamântul prescolar (3-6/7 ani) si identificati obi ectivele de referinta pentru activitatile matematice. 3. pentru fieca re tema. 6) Elaborati câte o planificare anuala pentru activitatile matematice la fiecare g rupa. distincte sau combina te. Teoria didact ica înregistreaza mai multe forme de organizare a activitatilor. Munca independenta pe fise: VII. Executarea jocului de catre copii: V. Explicarea si demonstrarea regulilor jocului: IV. care sa duca la realizarea obiectivelor operationale enuntate.Elemente de joc: Reguli de joc: Material didactic: Metode si procedee: Material bibliografic: Organizarea activitatii: Durata activitatii: Secventele scenariului didactic I. organizarea lui se refera. la activitatea desfasurata de colectiv. Tipuri si forme de organizare a activitatilor matematice Având în vedere ca învatamântul se desfasoara pe grupe. 5) Elaborati câte o sarcina de învatare pentru fiecare nivel de studiu. 3) Explicati (în scris) ce întelegeti prin sarcina de învatare? Dar prin situatie de înv atare? 4) Elaborati cel putin câte doua obiective operationale pentru fiecare obiectiv de referinta pentru activitatile matematice din curriculumul pentru învatamântul prescolar. Încheierea activitatii: Tema nr. în primul rând. . Complicarea jocului: VI. astfel încât fiecare copil sa fie angajat intens în realizarea sarcinilor de învatare pe tot timpul activitatii. Introducerea în activitati: II. Anuntarea temei: III.

. .rezolva în colectiv.educatoarea sintetizeaza raspunsul colectiv. a) Activitate frontala caracterizata prin: .copiii . b) Activitate independenta în grupuri eterogene caracterizata prin: .Educatoarea poate face apel la urmatoarele forme. .rezolva independent. 2. diferentiata. . echivalenta. nediferentiata. raspund în colectiv. dupa conditiile determinate de celelalte elemente ale sistemului instruirii: 1.sarcina frontala unica.copiii . . .copiii rezolva independent. .educatoarea sintetizeaza raspunsul final. individual în cadrul grupului.educatoarea sintetizeaza raspunsurile primite de la grupurile de copii. a) Activitate independenta în grupuri eterogene caracterizata prin: .sarcina frontala unica. formuleaza raspunsuri individuale. raspund prin cooperar e pe grupe.sarcina frontala. frontala. 2. b) Activitate frontala caracterizata prin: . 1.sarcina unica.

pentru prevenirea ramânerii în urma la învatatura.. pentru stimularea c opiilor capabili de performanta. formuleaza raspunsuri individuale. a sarcinilor de lucru. d e ajutor reciproc. Organizarea pe grupe de nivel se impun e pentru o învatare deplina. iar grupurile de nivel presupun o tratare diferentiata. individual. emiterea unor ipoteze si opinii asupra rezultatelor probabile. efectuarea de investigatii practic-aplicative. organizata. deci un rol de dirijare. Grupurile eterogene primesc sarcini echivalente. Activitate independenta individualizata se caracterizeaza prin: .educatoarea distribuie sarcinile. împartire a sarcinilor pe membrii grupului.copiii rezolva. interpretarea rezultatelor obtinute. nu de si mplu transmitator. . educatoarele trebuie sa fie atente ca sarci nile date sa corespunda grupurilor de copii. Activitate independenta pe grupe omogene se caracterizeaza prin: . îndruma activita tea copiilor. 3. urmareste modul de realizare. realizând mai multe aspecte formative.educatoarea sintetizeaza raspunsurile primite de la grupurile de copii. condusa si evaluata de cadrul didact ic.copiii rezolva independent.. În ceea ce priveste activitatea în grup. astfel încât sa se dezvolte si sa se exerseze la copii simtul responsabili . raspund individual.copiii rezolva individual în cadrul grupului. Munca în grup trebuie proiectata.. Ea presupune: analiza temei si a sarcinilor de instruire sau autoinstruire. Este important ca forma competitiva de lucru sa fie îmbinata cu cea cooperativa. Se observa ca majoritatea variantelor au o strategie euristica. ca rolul educato arei este fundamental în stabilirea obiectivelor. educative. . Editura Gheorghe Alexandru .sarcini diferentiate ca obiective. continut si mod de realizare. . aprecierea si evaluare rezultatelor. independent. dau raspunsuri independente. Didactica aplicata raiova. . continut.1994 învatamântul primar.sarcini individualizate ca obiective. C Aceste forme de organizare trebuie îmbinate (câte 2-3) pe parcursul unei activitati. 4. realizare.educatoarea îndruma si apreciaza raspunsurile finale. .8 8 Apud Joita E. în îndrumare si finalizare. în cunoasterea nivelu lui de dezvoltare a copiilor.

copiii îsi dezvolta treptat procesele si însusirile gândirii . îsi însusesc tehnici precise de actiune. . cu întreaga grupa de copii. colectiva. cu acelasi scop si sarcini didactice. îi obisnuiesc sa se subo rdoneze unor cerinte. ca si adaptarea mai rapida la situatii noi. a capacitatilor intelectuale si a abilitatilor manuale. a însusirii un or cunostinte matematice si a dezvoltarii capacitatilor intelectuale ale prescolari lor.1 Activitatile comune cu continut matematic Rolul conducator în procesul de formare a reprezentarilor matematice. 3. atât pentru munca proprie. sa gândeasca si sa actioneze conform acestora. Prin activitatile comune. îl au activitatile comune. pe care le au de r ezolvat.tatii. Reunind toti copiii grupei într-o activitate comuna. care le înlesnesc orientarea în varietatea aspect elor mediului ambiant. asupra spiritului de ordine si de organizare a locului de munca. ele contribuie direct si eficient la parcurgerea sistema tica a programei. se influenteaza concomitent asupra continutului activitatii copiilor. îi deprind cu o activitate organizata. Activitatile comune contribuie la ordonarea într-un sistem a experientei personale a copiilor. ca si asupra dezvoltarii ritmice a proceselor de cunoastere. Organizate conform orarului si de sfasurate sub conducerea educatoarei. cât si pentru cea a colegilor din grupa de lucru.

sau cu trusele Logi). în practica gradinitelor. Activitatile de predare sunt urmate de activitati de repetare. se verifica gradul de dezvoltare a capacitatii de gândire a cop iilor. b) jocuri didactice matematice (cu material individual sau colectiv). Deci. precise si clare. sau prin intuirea materialului si efectuarea directa a operatiilor respective. Activitatile comune de predare sunt acelea în care educatoarea învata copiii un lucr u nou. În practica gradinitelor de copii se gasesc trei tipuri de activitati comune cu co ntinut matematic: de predare. precum si modul în care copiii se pot folosi de achizitiile lor cognitive. a puterii de transfer a cunostintelor si depri nderilor în conditii noi. cu scopul de a constata gradul de însusire a cunostintelor. cu calit ati în plus pe linia comportarii copiilor. Activitatile desfasurate sub forma de exercitii cu material individual În aceste activitati de predare.Totodata. activitatile comune devin un ax principal care determina celelalte act ivitati libere. demonstrarea este facuta de educatoare la tabla/f lanelograf sau pe suportul special confectionat cu materiale asemanatoare cu ale copiilor. pe baza cerintelor educatoarei si sub controlul acesteia. calitatea acestora. a promptitudinii în gândire si actiune. de repetare si de verificare. pentru a fi însusit corect si constient de catre toti co piii grupei. Activitatile de verificare se organizeaza la sfârsitul unei etape de repetare. prin care se revine mereu la sarc ina de baza a . în care acelasi con tinut se exerseaza în forme variate. trainicia deprind erilor formate. Activitatile comune cu continut matematic se întâlnesc. a operatiilor ce urmeaza sa fie facute. pentru a face fata unor cerinte noi. alimentându-le cu un continut si cu modalitati noi de organizare. Demonstrarea educatoarei este însotita de explicatii scur te. În a doua etapa a activitatii de predare se folosesc procedee diferite. dar mai mari (material demonstrativ). car e duc la practicarea unor variate exercitii cu obiecte. În activitatile în care se re alizeaza pentru prima data o tehnica de lucru. cu ajutorul copiilor. c) jocuri logico-matematice (cu trusa Diènes. e tapa cu etapa. sub trei forme: a) exercitii cu material individual. partea introductiva se realizeaza în mod diferit: p rin demonstrarea de catre educatoare.

. Activitati desfasurate sub forma de joc didactic Activitatile desfasurate sub forma de jocuri didactice sunt activitati de verifi care a cunostintelor si deprinderilor si se organizeaza periodic.. în scopul repetarii si verificarii cunostintelor însusite. marime. iar altele în care se asociaza numarul si cifra la grupele de obiecte. Astfel. culoare. În aceste activitati se folosesc si alte mate riale si se îmbina cât mai variat procedeele de realizare a sarcinii.activitatii. activitatile pe baza de material individual de repetare a sarcinilo r urmarite se organizeaza cu scopul de consolidare a cunostintelor si deprinderilor care au constituit continutul activitatilor de predare. în scopul stimularii si mentineri i interesului copiilor pentru activitate si pentru a-i determina sa actioneze din ce în ce mai r apid. dupa pozitiile spatiale relative ocupate. la grupa mijlocie s e cere copiilor gruparea obiectelor dupa criteriul lungimii. De exemplu. al marimii. activitatile se pot încheia cu elemente de joc (exemplu: Ce grupa am ascuns? Ce s-a schimbat? copiii trebuind sa ghiceasca schimb arile respective). cu strângerea grupelor de obiecte si aranjarea lor în cosulete în ordinea indicata de educatoare etc. la grupa mare si pregatitoare aceste activitati sunt. etc. la g rupa mica se cere copiilor sa clasifice obiectele dupa forma. pentru a fi înteleasa bine de toti copiii din grupa. unele bazate pe mani pularea grupelor de obiecte si efectuarea de operatii fara sa numere obiectele care apartin difer itelor grupe. mai corect si sa formuleze din ce în ce mai usor raspunsurile. cu exemple date de copii pe tema activitatii. dupa etapele în care sau parcurs anumite sarcini din programa. De asemenea. Încheierea activitatilor de predare poate îmbraca mai multe forme.

des fasurate pe baza multimilor de obiecte concrete.Prin forma atractiva si ritmul dinamic. toate achizit iile dobândite în cadrul acestora.în a doua etapa se întrec. lucrând fiecare pe materialul lui. la nevoie. chiar si în activitatea cu caracter de predare. în special. jocul didactic este folosit ca forma de baza în activitatea grupei mici. conditionând astfel asimilarea corect a a cunostintelor. Ca urmare. în practica. dimpotriva. sa le corecteze (de e xemplu: A stiut Scufita Rosie sa aseze grupele? ). preponderenta jocului didactic la grupa mica se explica prin eficienta pe care o are aceasta forma de activitate la vârsta de 3-4 ani. si anume: . determina participarea benevola si constienta a copilului la joc. În cadrul jocurilor didactice si. în acelea de întrecere. forma antre nanta si placuta a jocului stimuleaza interesul copiilor pentru continutul si desfasurare a lui. verificarea cunost intelor se realizeaza în doua etape. la o mai reala apropiere a copiilor de primel e notiuni . În acest mod se face o verificare a atentiei. jocurile didactice devin activitati placute si îndragite de copii. Organizate în acest fel. De aceea. nu-l inhiba.în prima etapa copiii sunt solicitati sa verifice rezultatele actiunilor unor pe rsonaje. în raport cu cerintele formulate de educatoare si. Jocul nu constrânge copilul cu reguli rigide. precum si a gândirii logice. în acelasi timp. Ele contribuie la realizarea proceselor de abstractizare si ge neralizare a cunostintelor si. jo cul didactic faciliteaza antrenarea si participarea afectiva a tuturor copiilor din grupa. copiii cu personajele. receptivitatea lor sporeste. sarcinile matematice impuse de programa. a spiritului de observatie. pe plan superior. prin regulile interesante si variate. . prin care se rezolva. Activitati desfasurate sub forma jocurilor logico-matematice Jocurile logico-matematice sunt o continuare fireasca a jocurilor didactice. pe aceasta baza. De aceea. a puteri i de analiza. valorificând. mareste puterea de concentrare a atentiei. La grupa mare si la cea pregatitoare întrecerea este prezenta în toate jocurile dida ctice sub diferite forme si anume: fiecare copil se întrece concomitent cu întregul colectiv s i lupta pentru un record personal sau întrecerea este declansata între echipe.

copiii trebuie sa separe piesele trusei dupa variantele aceluiasi atribut: marim e. programa activitatilor cu continut matematic la grupa pregatitoare mareste simtitor aria si complexitatea acestor j ocuri logice. În primel e jocuri. în lumina unor principii logice impli cate în . cop iii intuiesc proprietatile relatiei de echivalenta si efectueaza operatii cu grupe echivalent e. din jocurile libere. la vârsta de 6 ani. chiar daca unele dintre ele sunt reluari în variante diferite a activitatilor din anii anteriori. copilul are o tot mai mare putere de abstractiz are. mic. sa asigure o conexiune naturala a acestora: patrat.matematice menite sa le faciliteze întelegerea notiunii de numar si a operatiilor cu numere care se vor studia în scoala. Prin exercitii repetate. ca e capabil de un efort mai mare îndelungat si mai sustinut. pregatitoare pentru întelegerea adunarii si scaderii cu numere naturale. O mare parte din aceste jocuri utilizeaza ca material suport trusa Diènes. punând copilul în situatia de a actiona cu obiectele. Folosirea corespondentei element cu element între multimi constituie criteriul de baza pentru stabilirea echivalentei grupelor de obiecte. Tinând seama ca. Urmatoarele jocuri urmaresc sa sistematizeze cunostintele copiilor în legat ura cu atributele pieselor. educatoarea foloseste informatiile culese din alte activitati desfasurate. În organizarea acestor jocuri. insistând în lichidarea golurilor sesizate în cunost intele copiilor sau în exprimare. forma. culoare. alb astru . Jocurile logico-matematice îsi releva valoarea formativa prin continutul lor.

care trebuie predate. Exersarea permanenta în forme diferite. care contribuie la dezvoltarea proceselor c ognitive si la însusirea constienta a celor mai elementare cunostinte matematice. în mod sistematic. sau a pregatirii întelegerii unor cunostinte noi. Aceste exercitii si jocuri didactice matematice se pot organiza în cadrul jocurilor si activitatilor alese din prima parte a programului zilnic. De maiestria educatoarei depinde succesul jocurilor si exercitiilor matematice desfasurate cu grupuri mici de copii sau individual. dar si raspunde la întrebarile copiilor. ci în rolul unui partener. În felul acesta. redarea grafica a formelor). continutul activitatii si particularitatile psihice ale prescolarilor. contribuie la desavârsirea procesului dezvoltarii intelectuale a copii lor. desfasurate cu întreaga grupa de copii. printr-o îmbinare optima între obiectivele urmarite. în situatii noi. a prevederilor programei privind atât acti vitatile comune. de catre educatoare. Aceste exercitii-jocuri matematice pot fi practicate în etapa jocurilor si activit atilor alese atunci când copiii stapânesc bine formele si culorile si au exersat anumite tehnici de lucru (mânuirea creioanelor.actiune si prin modul lor de organizare. prin folosirea mijloacelor de realizare care pot si trebuie sa difere de activitatile initiale. care nu numai întreaba.2 Alte tipuri de activitati În afara activitatilor comune. în cunoasterea aspectel or matematice accesibile întelegerii lor. Munca individuala cu copilul prescolar consta în dialogul dintre educatoare si cop il. care se continua si se completeaza în mod lo gic si interesant. a cunostintelor însusite anterior. în care educatoarea nu trebuie sa apara în rolul examinatorului permanent. în activitatile comune. prin care sunt condusi. dând posibilitatea aplicarii. Continuitatea în activitatile cu continut matematic este asigurata prin transpune rea corecta în practica. Exemple . se re alizeaza un proces complicat. 3. în cadrul aceleiasi grupe de copii si de la o grupa la alta. cât si jocurile si exercitiile organizate individual sau cu grupuri mici d e copii. activitatile matematice se mai desfasoara sub forma de exercitii si jocuri matematice practic ate individual si cu grupuri mici de copii.

nici din partea cop iilor. adica sa nu se recurga la limbajul oral. c) Jocul cu diferente Daca activitatile precedente pun în corespondenta jetoane care posedau aceleasi va lori ale criteriilor. . Este totusi evident ca nimic nu împiedica educatoarea sa ceara unui cop il sa-si expliciteze demersul. a) Descoperirea materialului si clasificare Se întâmpla sa se produca clasificari spontane sau asamblari de piese într-un scop spe cial. adesea propriu copilului. nici din partea educatoarei. un alt jucator arata al do ilea jeton extras din celalalt joc. acum punerea în corespondenta se va face între jetoane care poseda o si ngura (doua.Activitati non-verbale În unele activitati este recomandat sa se treaca cât mai putin posibil prin verbal. fara ca acest ia sa fie capabili. ) diferenta. strada caselor verzi b) Formarea de perechi (pornind de la doua jocuri care se joaca cu aceleasi jeto ane) Un jucator arata un jeton extras din unul din jocuri. se întâmpla ca unele concepte sa fie suficient stapânite de catre copii. În cazul unui material structurat. sa se exprime corect în legatura cu ele sau sa înteleaga un limbaj oral ce le foloseste. totusi. Într-adevar. acesta poate fi susci tat de catre o istorisire. Jetoanele/piesele geometrice reprezinta case si aranjam strada casel or rosii.

se descrie. a) Cine îmi arata? Acest joc poate termina familiarizarea copiilor cu materialul si criteriile. Verbalizarea ajuta la fixarea conceptului. apoi în doua directii. Co nstructia lantului se poate face într-una. Ac est joc poate lua forma unui joc de portret ( vreau un ) sau a unui joc de detectivi ( am prin s . mai putin unul. Dificultatea de a face abstr actie de celelalte criterii intervine în egala masura aici.. Activitati verbale Acum sarcina de lucru si descrierea criteriilor se va face în mod esential în manier a verbala. . o/îl retrage si arata alta/altul. copiii asaza alaturi un jeton ce contine o (doua. Trebuie deci sa se descopere care e ste intrusul. dar nu este ). ) asemanare sau diferenta cu precedentul. Activitati semnalate în paragr aful precedent pot fi adaptate. Intrusul : se formeaza grupe de jetoane care au toate o proprietate în comun (aceea si valoare pentru un criteriu). pe rând. e) Jocul diferentelor Educatoarea arata o piesa geometrica/un jeton. nu este un peste rosu ) sau îmbinarea a doua. c) Joc de loto Nu se mai arata jetonul. Trenuletul cu diferente/asemanari: pornind de la jetonul initial. Se decide atunci asupra unei actiuni ce va fi efectuata de catre c opii în cazul unei descrieri corecte sau incorecte. Semnalam altele în continuare. chiar trei criterii (pozitive si/sau nega tive). E . În jocurile precedente. La început se formeaza perechi de jetoane dupa acest principiu (se poate adapta una sau alta din activitatile prevazute la punctul b). . vinovatul este si si . d) Carte de identitate ( Cine e? ) Gasirea cartii corespondente prin eliminare/formare de multimi si submultimi. se pot folosi în egala masura enunturi negative (de exemplu. Edu catoarea întreaba: Cine îmi arata un peste rosu un peste rosu mare un peste verde mic cu 4 buline ? b) Porumbelul zboara Un jeton este aratat de catre educatoare si aceasta din urma enunta o proprietat e a situatiei reprezentate.

Jetoanele sunt dispuse pe masa. pe de alta parte as upra numarului de diferente ce trebuie descoperite. Activitati simbolice În aceste activitati descrierea caracteristicilor jetoanelor se face prin intermed iul simbolurilor. mic .a întreaba ce diferente sunt între cele doua piese/jetoane. în cazul unor viniete cu pestisori: trei fete trei fete doua fete trei fete mare si trei fete verde si trei fete 3 (bule). Acest joc poate fi pregatitor pentru jocul cu masini abordat mai departe. . ce iau pentru fete diferitele valori ale acestor criterii. avem nevoie de zaruri ( unu per criteriu).pe de o parte asupra tipului diferentei ce trebuie descoperita (este mai usor sa se vada ca pestele rosu a devenit verde decât ca s-a trecut de la 4 la 5 buline). De exemplu . un copil arunca zarurile si ia din gramada vinie ta corespunzatoare valorilor criteriilor date de catre zaruri. doua fete 5 (bule). . O astfel de activita te poate aduce necesitatea clasarii jetoanelor pentru a permite o cercetare mai usoara. Copilul care are cele mai multe jetoane la sfârsitul jocului a câstigat. a) Joc de zaruri cu luare Pentru acest joc. 4 (bule) . rosu . doua fete . si trei fete . ca si pentru multe dintre urmatoarele. Este convenabil sa se stabileasca o progresie .

impune tratarea lui diferentiata si individualizata. un poster este acoperit de 24 (sau ) jetoane. multimea jetoanelor este distribuita copiilor. Primul care ramâne fara jetoane câstiga. datorita faptului ca . Un copil arunca zarur ile. acela care are vinieta ce corespunde tuturor valorilor criteriilor propuse de zaruri. c) Descoperirea unui poster În acest caz. la fiecare arunc are de zaruri mai multi copii vor avea una sau mai multe jetoane corespunzatoare criteriilor d ate de catre zaruri. Pe ntru ca aceasta dorinta sa fie realizabila. Eficienta instruirii constituie dezideratul oricarui dascal. 3.5 Realizarea obiectivului principal al educatiei prescolare. Un copil arunca zaruri si retrage jetonul corespunzator. În functie de caz. pentru a nu provoca tim pi morti. 2 sau 3 zaruri. pentru cele câteva jetoane restante. o retrage din joc. Aceasta diferentiere este necesara si în învatamântul prescolar. Varianta: O alta varianta ar putea fi: Cine poate merge în iaz? . Acest joc poate fi jucat cu 1. Se arunca zarul sau zarurile si pestii corespunzatori merg în iaz. programe compens atorii de recuperare incluse în etapa jocului si a activitatilor liber-creative. Spre sfârsitul activitatii. acela de a permite fi ecarui copil sa-si urmeze drumul sau personal de crestere si dezvoltare. se poate întreba ce configuratie a zarurilor corespund e fiecarui jeton. educatoarea are posibilitatea sa opteze pentru una s au mai multe din solutiile pedagogice care pot optimiza actul didactic: diferentierea si individu alizarea instruirii în secventa de dirijare a învatarii în cadrul unei activitati comune. Diferentierea si individualizarea în învatare au ca scop eliminarea unor lacune din cunostintele si deprinderile copiilor si atingerea performantelor minimale accep tate dar si îmbogatirea si aprofundarea cunostintelor copiilor capabili de performante superio are.4 Tratarea diferentiata a copiilor în activitatile matematice 3.b) Joc de zaruri cu retragere În acest caz.

sporindu-i în acest fel motivatia pentru învatare. Aceasta presupune proiectarea unor situatii de instruire diferentiata. Existenta unor colective eterogene de prescolari. În afara teoriei si practicii educationale. la nivelul grupelor. jocuri si alte activitati liber-crea tive (grupuri mici). în care . accentul fiind pus pe caracterul ei de strategie didactica. Diferentierea este o strategie complexa si globala de adaptare a activitatilor i nstructiveducative din gradinita la particularitatile psiho-fizice ale fiecarui prescolar sau grup de prescolari. care sa ofere fiecarui prescolar posibilitatea de a progresa . diferentiere si diversificare. Diferentierea are un statut supraordonat individualizarii.numai frecventarea grupei pregatitoare este obligatorie. cu grade diferite de per manenta scolara. mai ales la nivel institutional. în vederea asigurarii unei dezvoltari optime si integrale a personalit atii. a unor st rategii didactice diferite. determina organizarea unei instruiri diferentiate prin intermediul unor sarcini de învatare cu nivel variabil. În învatamântul prescolar tratarea diferentiata a copilului se poate realiza în diferite forme de organizare: activitati comune (frontal). ambele vazute însa pe fon dul structurilor organizatorice. Este necesar sa facem distinctie între individualizare. învatarea diferentiata si-a mentinut statu tul de actualitate printre alte activitati ce favorizeaza progresul scolar al prescolar ilor. Modelul aplicativ al celor trei concepte îl situam pe axa dialecticii particulare (prescolarul ca fiinta comparabila. ori de câte ori este nevoie sau se iveste posibilitatea de a o face individual. între multitudinea de metode si mijloace utilizate în scopul cresterii randamentului scolar. cooperatoare si interdependenta).

ac tivitati. în conceptia individualizarii învatamântului matematic. Activitatile matematice. volitiva. structura si scopul activitatilor diferentiate în ciclul prescolar. datorate fie unei situatii de adaptare ma i grea la sarcinile didactice. cum ar fi cele de natura motivationala. b) recuperatorii destinate celor aflati în situatii de usor handicap (dizarmonii c ognitive. identificam urm atoarele tipuri de actiune: a) corective destinate prescolarilor aflati în limitele situatiei prescolare norma le. gândire sau necognitive. în orice m oment. ca unita te sociala. pe care programa (educatoarea) le adreseaza prescolarilor si care trebuie gradat e în raport cu capacitatile si ritmurile fiecarui copil. nece sita o profunda si competenta analiza a continutului notional al matematicii. ale grupurilor si ale clasei. pe de o parte. investigarea lor permanenta si urmarirea evolutiei lor (mai ales pe plan intelectual). tulburari de atentie. solicitare de cat re prescolari. Pe de alta parte. limbaj. din care sa rezulte solicitarile (întrebari. care dispu n de . sarcini corespunzatoare nivelului lor de dezvoltare. unor tulburari psiho-afective si chiar instrumentale etc. cunoasterea prescolarilor. relationala etc. memorie. dar cu usoare ramâneri în urma la predare-învatare. pentru a le putea adresa.). Nu se poate vorbi de activitate prescolara fara a se avea în vedere individualiza rea procesului de predare-învatare si evaluare.. Individualizarea si tratarea diferenti ata a prescolarilor constituie doua dintre strategiile principale de ameliorare a rand amentului scolar si de înlaturare a insuccesului.proiectarea. c) de suplimentare a programului de instruire destinate celor dotati. efort. astfel încât sa se anticipeze dezvoltarea progresiva a personalitatii acestora. Astfel. individualizarea si tratarea diferentiata presupune o buna cu noastere a continutului disciplinei care se preda si respectarea cerintelor unitare pe care le exprima programele scolare. o ratio nalizare si o programare secventiala a acestuia. controlul sarcinilor instructiv-educative ne solicita sa asiguram p arcurgerea diferentiata a sarcinilor de continut cu regim de timp. cunosc proiecte variate dupa particularitatile carora le sunt destinate. Natura. sarcini). fie datorita unor momente critice în dezvoltarea psiho-fizica . Individualizarea si abordarea diferentiata a procesului de instruire la matemat ica presupune.

frontala. demonstratii si explicatii. la exercitiile si instrumentele muncii intelectuale eficiente. Aplicând principiul individualizarii. modul de realizare a sarcinilor si aprecierea rezultatelor. individual eterogene grupe omogene -unitara. neechivalenta individual si de grup (prin cooperare) individual individualizat . aptitudini. Important este ca în toate aceste forme de activitate sa se urmareasca realizarea obiectivelor. iar în cadrul fiecareia dintre acestea. talente. de exersare si de autoinstruire) la tehnicile intuitive si simbolice.capacitati. asupra u nor sarcini unitare. înclinatii. echilibrata -diferentiata. gradate însa prin continut si prin modul de realizare. nediferentiata -frontala. Organizarea activitatii Sarcina de învatare Mod de rezolvare a sarcinii frontal unitara. de la tehnica fiselor de munca independenta (de dezvoltare. de recuperare. Se impune sa ne gândim asupra modalitatilor de îmbinare a celor trei forme de activi tate (frontala. Strategia individualizarii diferentierii învatamântului matematic conduce la o gama foarte variata de forme de lucru si modalitati de organizare a activitatii de învatare. Trebuie remarcat ca acest mod de organizare determina s chimbari în natura sarcinii didactice asa cum se evidentiaza mai jos. diferentiata. frontala. nediferentiata colectiv. strategia diferentiata dispune de aceeasi pa leta metodologica precum orice strategie globala de instruire: de la obisnuitele conv ersatii. în grup si individuala).

individuala. integrata individual .

specifice diferitelor grupe de copii. pe fise individuale). . Fisele se folosesc în diferite momente ale activitatii potrivit cu necesitatea des fasurarii ei în atingerea obiectivului urmarit. Important este ca. cu cerintele unice ale programei pre scolare. conform capacitatilor si nivelului sau de cunostinte. dez voltarii intelectuale a acestora. fise de elaborare (creativitate). Ele ajuta la însusirea temeini ca a cunostintelor pe cai cât mai accesibile. va putea urmari munca fiecarui copil. o prezenta re a solutiilor de catre educatoare. ritmul propriu d e lucru al copilului. fixeaza tot atât de bine concepte cât si tehnici de lucru. n ivelul atins de acesta. fiecare lucrea za în ritm propriu si profita la maximum de lucrul efectuat. se creeaza un sentiment de raspundere proprie de învatare.În raport cu capacitatile fiecarui prescolar. starii lor de disciplina. fise de consolidare. în toate formele de activitate matematica pe care le desfasoara copiii (pe caiete. continuturi. integrare transfer. fise de predare-învatare de cunostinte noi. fise de dezvoltare. Folosirea fiselor demonstreaza ca: dispare pasivitatea copilului. În final se face o corectare frontala. creativitate). fise pentru autocorectare. În activitatea la grupa. priceperi si de prinderi. Fisele de munca independenta pot avea diferite scopuri: fise care contin exemple prin care se verifica o definitie data. în grup. moduri de realizare a sarcinilor. în functie de tematica propusa. permite educatoarei sa evalueze zilni c progresele realizate de copiii sai. dând posibilitatea de manifestare spontana a caracteristicilor individua le. forme de evaluare. stimuleaza cre ativitatea copiilor. trebuie sa urmarim aplicarea întregului siste m diferentiat al variabilelor acestor activitati: obiective. se pot formula solicitari implicând nivele de efort diferite (recunoastere. asigurând caracterul individual si independent al învatarii. Daca educatoarea efectueaza si o activitate de sintetizare a rezultatelor. clasându-le si trecându-le în tabele nominale. fise de recuperare. Utilizarea fiselor de munca independenta Tratarea diferentiata a copiilor folosind fisele de munca independenta este de u n real folos. reproduce re. copiii învata sa gândeasca si sa a ctioneze autonom. vom realiza întocmirea fiselor de munca independenta folosin d un continut diferentiat.

5) Elaborati sarcini de învatare pentru lucrul itati de predare a adunarii. sa le solicite un efort. 2) Elaborati câte un proiect didactic pentru o exercitiu cu material individual pentru fiecare grupa. 4) Elaborati sarcini de învatare pentru lucrul ivitati de predare a numarului 7. iar cu restul grupei se va lucra separat. Tema nr. 3) Elaborati câte un proiect didactic pentru o joc logicomatematic pentru fiecare grupa.Fisele de dezvoltare contin exercitii care sa puna probleme în fata copiilor foart e buni. activitate desfasurata sub forma de activitate desfasurata sub forma de activitate desfasurata sub forma de pe grupe eterogene în cadrul unei act pe grupe omogene în cadrul unei activ . Fisele de elaborare (creativitate) urmaresc dezvoltarea capacitatilor creative a le fiecarui copil. 3 1) Elaborati câte un proiect didactic pentru o joc didactic pentru fiecare grupa. Fisele de consolidare si fixare a cunostintelor au ca scop corectarea greselilor colective si individuale pe care le fac copiii.

ordonare etc . explica modul de utilizare a mijloacelor didactice (material intuitiv). sa justifice o idee pe baza de argumente. Pentru a fi eficienta. Metode si procedee folosite în cadrul activitatilor matematice Explicatia metoda verbala de asimilare a cunostintelor prin care se progreseaza în cunoastere. sa aiba un rol concluziv. formare de multimi.). Educatoarea: explica procedeul de lucru (grupare de obiecte. explicatia. clasificarea. ea îsi pune în valoare caracterist icile. explicatia este folosita atât de educatoare. sa fie corecta din punct de vedere matematic. ca metoda. antrenând operatiile gândirii (analiza. sa înlesneasca dobândirea de cunostinte. sa fie concisa. a descoperi. La nivelul activitatilor matematice. discriminarea). sa influenteze pozitiv resursele afectiv-emotionale ale copiilor. oferind un model descriptiv la nivelul relatiilor. este corect aplicata. explica termenii matematici prin care se verbalizeaza actiunea. În utilizarea eficienta a acestei metode se cer respectate urmatoarele cerinte: sa fie precisa. Daca explicatia. a unor tehnici de actiune. dar si anticipativ. sa fie accesibila. în viziunea lui D Hainaut. iar copiii gasesc în explicatie un model de rationament matematic. adresându-se direct ratiunii. de vorbire. concentrând atentia copiilor asupra unui anume aspect.4. adica adaptata nivelului experientei lingvistice si cognitive a copiilor. A explica înseamna. a face sa apara clare pent ru copil relatii de tipul cauza-efect. cât si de copii. . un mode l de abordare a unei situatii-problema. sa respecte rigurozitatea logica a cunostintelor adaptate pe nivel de vârsta. si astfel ei înteleg mai bine ideile ce li se c omunica. ca metoda de învatamânt specifica în cadrul activit atilor matematice trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici: sa favorizeze întelegerea unui aspect din realitate.

O situatie matematica noua. concret se nzorial al perceptiei copilului. explica solutiile gasite în rezolvarea sarcinii didactice. Nivelul de cunostinte al copiilor si vârsta acestora d etermina raportul optim dintre demonstratie si explicatie. este sporita daca sunt respectate anumite cerinte de ordin psihopedagogic: demonstratia trebuie sa se sprijine pe diferite materiale didactice demonstrativ e ca substitute ale realitatii. Metoda explicatiei se regaseste în secventele didactice ale diverselor tipuri de a ctivitati. un procedeu nou de lucru vor f i demonstrate si explicate de educatoare. ea este dominanta în activitatile de dobândire de cunostinte si valorifica caracterul activ. Copilul: explica modul în care a actionat (motiveaza). În cursul explicatiei se p ot face întreruperi. ca me toda. con tact prin care se obtine reflectarea obiectului învatarii la nivelul perceptiei si repr ezentarii. Eficienta demonstratiei. Demonstratia este una din metodele de baza în activitatile matematice si valorific a noutatea cunostintelor si a situatiilor de învatare. dar întreruperile trebuie sa fie de scurt a durata. folosind limbajul matem atic. Ca metoda intuitiva. în masura sa reprezinte o sustinere figurativa. indispe nsabila gândirii . pentru a nu rupe firul logic al demersului sustinut.explica reguli de joc si sarcini de lucru. Explicatia însoteste întotdeauna demonstratia si o sustine. cu scopul de a formula si adresa întrebari copiilor. prin care sa se te steze gradul de receptare si întelegere a celor explicate. Demonstratia este metoda învatarii pe baza contactului cu materialul intuitiv.

concrete a copilului. culoare c orecta (conform realitatii). . Demonstratia. Obiectul. Acest material didactic trebuie sa r especte cerinte pedagogice ca: o adaptare la scop si obiective. Integrarea reprezentarilor iconice în demonstratie realizeaza saltul din planul ac tiunii obiectuale (faza concreta. material didactic structurat specific pentru grupa mare si grupa pregatitoare precum si pentru învatamântul primar. o functionalitate (usor de manipulat). figurativ. demonstratia se poate fa ce cu: . ca element al multimii. semiconcreta) în planul simbolic. . corespondenta. demonstratia trebuie sa respecte succesiunea logica a etapelor de învatare a unei notiuni sau actiuni. demonstratia trebuie sa favorizeze învatarea prin crearea motivatiei specifice (tr ezirea interesului). reprezentari iconice specifice pentru grupa mare si grupa pregatitoare. demonstratia cu acest tip de material didact ic contribuie la formarea reprezentarilor corecte despre multimi. . obiecte si jucarii fapt specific pentru grupa mica si grupa mijlocie din gradi nita. favorizând transferul de la actiunea ob iectuala la reflectarea în plan mental a reprezentarii. folosindu-se în activitatile de dobândire de cunostinte. notiunile fiind prezentate în mod intuitiv prin experiente concret-senzoriale. submultimi. numa r. Astfel. Materialul confectionat va fi demonstrativ (al educatoar ei/ educatoarei) si distributiv (al copiilor). valori fica functiile pedagogice ale materialului didactic. cât si pe cea informativa a învatarii perceptive. o sa asigure perceperea prin cât mai multi analizatori: forma stilizata. ca metoda specifica învatarii matematice la vârsta prescolara. pentru ca ult erior sa fie reprezentat iconic (simbolic). functi e de scopul urmarit. La acest nivel de vârsta. demonstratia trebuie sa pastreze proportia corecta în raport cu explicatia. Contactul senzorial cu materialul didactic structurat favorizeaza atât latura form ativa. va fi prezentat pentru început prin imaginea sa desenata. dimensiune adaptata necesitatilor cerute de demonstratie. dar si în activitati de conso lidare si verificare.

9 9 Gerghit I. materialelor. Polirom. .. ca metoda. adica: . conversatia.redau realitatea cu mare fidelitate. Motivarea folosirii mijloacelor tehnice este foarte concreta. cât si în plan vizual. . . 2006 10 Idem Conversatia metoda de instruire cu ajutorul întrebarilor si raspunsurilor în scopul realizarii unor sarcini si situatii de învatare. ele sunt mai atractive pentru copii si mai productive. Metode de învatamânt. Cerintele pe care le implica sunt: organizarea speciala a spatiului de desfasura re . care îsi datoreaza separarea de celelalt e forme sprijinirii ei pe mijloace tehnice.datorita ineditului pe care îl contin si chiar aspectului estetic pe care îl impli ca.alegerea judicioasa a momentului utilizarii lor pentru a nu bruia activitatea copilului pregatirea pentru utilizarea si întretinerea în stare functionala a dispozitivelor. Iasi.pot surprinde aspecte care pe alta cale ar fi imposibil sau cel putin foarte g reu de redat. atât în plan sonor. În raport cu obiectivele urmarite si cu tipul de activitate în care este integrata. are urmatoarele functii:10 .ele permit reluarea rapida.Exista si o forma aparte a demonstratiei. ori de câte ori este nevoie. apar aturii cuprinse în acest demers.

din ce cauza). sa-i încurajeze pentru a formula ei însisi întrebari. cine. de aprofundare a cunostintelor (conversatia de aprofundare). Ce ai facut? . sa fie clare. De ce? pun copiii în situatia de a moti a actiunea si astfel limbajul releva continutul matematic al actiunii obiectuale s i se realizeaza schimbul de idei.euristica. Raspunsurile copiilor trebuie sa fie: complete. . sa nu sugereze raspunsurile. sa fie formulate independent. Întrebarile de tipul: Ce ai aici?. sa fie motivate. sa recurga la întrebari-problema. sa satisfaca cerintele cuprinse în întrebare. corecte.iei consta într-o succesiune logica de întrebari. de verificare sau control (conversatia de verificare). de clarificare. sa stimuleze gândirea copilului orientând atentia spre elementele importante. conversatia contribuie operational la realizarea obiectivelor urmarite. sa dovedeasca întelegerea cunostintelor matematice. sa nu supraestimeze capacitatea de explorare a copiilor. pentru a aj unge la noi structuri cognitive prin întrebari ajutatoare. necesare rezolvarii unor situatii p roblematice. ce este. Mecanismul conversa.ie a posibilitatilor de lucru. sa ajute copiii în a-si valorifica si reorganiza propriile cunostinte. dar neglijate. Întrebarile treb uie sa pastreze o proportie corecta între cele de tip reproductiv-cognitiv (care este. sa dea posibilitatea copilului de a face o selec. respectând principiul lor mici . sa puna proble me. Ca metoda verbala. de consolidare si sistematizare (conversatia de consolidare).ie de tip euristic). cât. pasi Educatoarea trebuie sa creeze cât mai multe situatii generatoare de întrebari si ca utari. iar întrebarile constituie instrumentul metodei ce trebuie sa satisfaca urmatoarel e cerinte: sa respecte succesiunea logica a sarcinilor de învatare. de valorificare a cunostintelor anterioare ale copiilor pe o noua tre apta de cunoastere (conversa. precise. ale unei situatii-problema. când) si productiv-cognitive (în ce scop.

sub raportul continutului si al formular ii lor. orienteaza diferentiat si solicita la diferite nivele activitatile mintale. Conversatia euristica este conceputa astfel încât sa conduca la descoperirea a ceva nou pentru copil. . acceptând chiar a numite greseli. Un alt nume al acestei metode este conversatia socratica. Conversatia (dialogul) educatoare-copil sau educatoare-copii este considerata ca una dintre cele mai active si mai eficiente modalitati de instructie si educatie.În cazul conversatiei de consolidare. Aceasta metoda consta în serii legate de întrebari si raspunsuri. ce vor fi corectate dupa formularea raspunsurilor. la finele carora s a rezulte. adevarul sau noutatea pentru copilul antrenat în procesul învatarii. nefiind recoman date metodele de dezaprobare totala care au efect descurajator. În cazul raspunsurilor incorecte se va recurge la activitatea diferentiata. Întreb arilor cu functie reproductiva sau reproductiv-cognitive trebuie sa le ia locul întrebarilor product iv-cognitive de tipul: de ce?. Pedagogii contemporani cauta sa îmbunatateasca aceasta metoda prin perfectionarea întrebarilor. Educatoarea trebuie sa acorde timpul necesar pentru formularea raspunsului sau pentru actiune. Tipuri diferite de întrebari. cum?. Ea este conditionata de experienta copilului care sa-i permita sa dea raspunsuri la întreb arile ce i se pun. O atentie deosebita se va acorda întaririi pozitive a raspunsului. raspunsul vizeaza adaptarea la o situatie problematica si presupune o elaborare mentala sau practica. ca o concluzie.

Daca întâi copilul doar recunoaste. Este practicata de copii în forme mai simple sau complexe. comparatii). Observatia. ce depinde în mare masura de calitatea observatiei. orientata spre un scop. Polirom. copi lul învata prin explorare perceptiva. Observatia stiintifica însotita de experiment atinge cote maxime în învatarea matemati cii.11 11 Gerghit I. create prin analogie . intentionata. r eglata prin cunostinte. sa-si formuleze întrebari. Formularea unui scop în observatie impune sarcina de a dirija atentia copilului sp re sesizarea unor elemente esentiale. Iasi. Ion Cerghit apreciaza observarea ca una dintre metodele de învatare prin cercetare si descoperire. adica de introducere a copilului în cercetarea stiintifica pe o cale si mpla. treptat. ci mai accentuata apare cea formativa. constient si voluntar.Didactica actuala preconizeaza o mai frecventa utilizare a problemelor (întrebaril or) convergente (care îndeamna la analize. precum si a întrebarilor de evaluare (care solicita copiilor judec ati proprii). asigura formarea de reprezentari clare despre obiecte si însusirile caracteristice ale acestora. analizeaza progresiv. 2006 Functia metodei nu este în primul rând una informativa. ca metoda.. deci sa aiba un caiet de observatie. astfel încât. sa reprezinte grafic rezultat ele. sa arate daca corespund sau nu cu unele idei. el trebuie învatat sa explice cauzele. organizata si condusa sistematic. în scopul surprinderii însusirilor semnificative ale acestora. putând face usor transferul la caietul de studiu. sa se clarifice si sa se fixeze. reprezentarile sa se struc tureze. Metoda observarii (observatia) consta din urmarirea sistematica de catre copil a obiectelor si fenomenelor ce constituie continutul învatarii. Prin scop este concentrata atentia copilului spre obs ervarea unor anumite elemente si sunt activizate mecanisme discriminative. Metode de învatamânt. Copilul trebuie sa-si noteze. sa interpreteze datele observate. sa aplice si alte situatii. în raport cu vârsta. Îmbogat irea bazei senzoriale a copilului se realizeaza în mare masura prin observatie dirijata.. asigura baza intuitiva a cunoasterii. descrie. divergente (care exerseaza gândi rea pe cai originale). Observatia este o activitate perceptiva. Calitatea observatiei poate fi sporita prin respectarea urmatoarelor conditii: .

acordarea libertatii de a pune întrebari în timpul observatiei. ca metoda. .ie). Observatia. are un rol deosebit în cadrul observatiei. se fixeaza si se valorifica rezultatele observatiei în activitatea (actiunea) ce a sigura integrarea perceptiei. se exploreaza câmpul perceptiv. scotându-se în evidenta elementele semnificative. Din ac este considerente. valorificarea cunostintelor obtinute prin observatie. se introduc simbolurile verbale specifice limbajului matematic. cu asigurarea un ui raport corect între rigoare stiintifica si accesibilitate. acordarea timpului necesar pentru observatie. de câte ori se impune. sunt actualizate cunostinte si integrate în cadrul observativ.organizarea unor conditii materiale propice observatiei. datorita faptu lui ca prin intermediul cuvântului: se stabileste scopul observatiei. reluarea observarii însotite de explicatii. ultima fiind elementul de dir ijare a observatiei spre scopul propus. Explicatia. conversa. dirijarea prin cuvânt (explicatie. este necesar sa se tina cont de importanta utilizarii unui limbaj corect în cadrul explicatiei ce însoteste observatia. apare însotita de explicatie. Aceste aspecte ale limbajului constituie si elemente de continuitate între cicluri le de învatamânt prescolar si primar si conduc la întelegerea corecta a unor notiuni. ca procedeu.

automatizarea si perfectarea actiunii. Metode de învatamânt. A. Zorgo. I. La nivelul activitatilor matematice din gradinita. dobândirea abilitatii. reglarea si autocontrolul efectuarii operatiilor. asigurând organizarea sistemului. dobândite si exersate prin exercitii în cadrul activi tatilor matematice. B. Exercitiul este o metoda ce are la baza actiuni motrice si intelectuale. unificarea acestor elemente într-un tot. efectua te în mod constient si repetat. Editura Stiintifica. iar folosirea ei în conditii variate transforma deprinderea în pricepere . ce vor putea fi aplicate în rezolvarea unor noi sarcini cu alt grad de complexitat e. Prin actiune exersata repetat. O actiune poate fi considerata exercitiu numai în conditiile în care pastreaza un ca racter algoritmic. constient si sistematic. Iasi.. 2006 familiarizarea cu actiunea în ansamblul ei. Cunoasterea si respectarea acestor etape de catre educatoare favorizeaza: consolidarea cunostintelor si deprinderilor anterioare. prin demonstratie si aplicatii initial e. acesta trebuie sa asigure copilului parcurgerea urmatoarelor etape:12 12 Rosca. Bucuresti. abilitatile se dobândesc prin a ctiunea directa cu obiecte si exerseaza potentialul senzorial si perceptiv al copilului. a unor a bilitati deci. . Ea se finalizeaza cu formarea unor componente automatizate.. Polirom. conduce la automatizarea si interiorizarea lor. observatia dirijata se reg aseste în diferite secvente ale demersului didactic. transformându-le trept at în abilitati. Ansamblul deprinderilor si priceperilor. copilul dobândeste o îndemânar e. Pentru ca un ansamblu de exercitii sa conduca la formarea unor abilitati. o deprindere. Aptitudinile. în scopul formarii de priceperi si deprinderi.. al automatiza rii si interiorizarii unor modalitati de lucru de natura motrice sau mentala. familiarizarea cu elementele componente ale deprinderii (prin descompunerea si efectuarea pe parti a actiunii).Functie de nivelul de vârsta si de tipul de activitate. amplificarea capacitatilor operatorii ale achizitiilor prin aplicarea în situatii noi. 1972 13 Cerghit.

sistemul de exercitii vizeaza. . varietatea exercitiilor prin schimbarea formei. functie de particularitatile capacitatilo r de învatare. Conceperea. În conceperea unui sistem eficient de exercitii. dezvoltarea operatiilor mentale si constituirea lor în structuri operationale.realizarea obiectivelor formative asociate (psihomotrice. exercitiul trebuie sa fie integrat într-un sistem. ca finalitati ale disciplinei . a modului de executie sau a mate rialului didactic. priceperilor si deprinderilor s i transformarea lor în abilitati (operationalizarea achizitiilor). Pentru a asigura formarea de abilitati matematice. abilitatile asigura prin exersare caracterele reversibil si asociativ ale operatiei. organizarea si proiectarea unui sistem de exercitii în scopul dobândirii unei abilitati trebuie sa asigure valorificarea functiilor exercitiului:13 formarea deprinderilor prin actiuni corect elaborate si consolidate. adâncirea întelegerii notiunilor prin exersare în situatii noi. aplicarea diferentiata a exercitiilor. Odata dobândite. c apacitatea de reproducere a achizitiilor. afective). succesiunea progresiva prin esalonarea lor dupa gradul de dificultate. atât la nivelul unei abilitati. În cadrul activitatilor matematice. iar exercitiul devine astfel operational. pentru început. educatoarea trebuie sa tina cont de urmatoarele conditii psiho-pedagogice. sporirea capacitatii operatorii a cunostintelor. respectând etapele de formare a u nei notiuni. dar si la ni vel de unitate didactica. subordonate etapelor de formare a abilita tilor: asigurarea succesiunii sistemice a exercitiilor.

ca si crearea unor posibilitati de autocontrol. cautând sa se apropie de model.cresterea treptata a gradului de independenta a copiilor în executarea exercitiilo r (de la exercitiul de imitatie dirijat. sa aiba în vedere o ordonare a exercitiilor. Educatoarea urmareste modul de îndeplinire a sarcinilor. repartizarea în timp a exercitiilor. luând ca model exercitiul educatoarei. de tip imitativ. este util pent ru cadrul didactic sa retina câteva aspecte pentru organizarea situatiilor si sarcinilor de în vatare. asigurarea unei alternante rationale între exercitiile motrice si cele mentale. fu nctie de nivelul de vârsta si scopul urmarit. cu unele verificari imediate. sa creeze situatii cât mai variate de exersare. precum si performantele de atins. urmarind modul cum copiii aplica îndrumarile date. sunt în drumati si corectati spre a evita greselile si procedeele incorecte. Sistemul de exercitii nu-si poate atinge scopul formativ fara a acorda atentia c uvenita desfasurarii exercitiilor ce formeaza ansamblul. pentru început. în scopul sporirii eficientei învatarii. sa îmbine procedeul executiei globale cu cel al fragmentarii. sa impuna (precizeze) un ritm optim de actiune. Copiii imita. sa motiveze corect efectuarea repetata a unor exercitii. . Din acest motiv. insista asupra fazelor si a succesiunii etapelor exercit iului. Dupa functiile pe care le îndeplinesc în formarea deprinderilor. El trebuie sa cunoasca bine structura. Exercitiile de exemplificare (de baza) asigura consolidarea unei deprinderi (pri ceperi. Orice exercitiu nou din cadrul unui sistem de exercitii este. abilitati matematice) si se regasesc sub forma repetarilor succesive pe care le realizeaza copiii. la exercitiul de exemplificare semidirijat si in dependent). dupa complexitate si grad de dificult ate. Exercitiile de imitare. valoarea si limitele exercitiului de executat. exercitiile sunt im itative (domina functia normativa si cea operationala) si de exemplificare (functiile co gnitiva si formativa). sa explice si sa demonstreze modelul actiunii.

Se face o distinctie foarte clara între conceptul de problema si conc eptul de situatie problema implicat în metoda problematizarii. prin potentialul ei euristic si activizator. a unor relatii aparent inexistente într e ceea ce este cunoscut si ceea ce este nou pentru subiect. Problematizarea trebuie înteleasa ca fiind o modalitate instructiva prin care se r ecurge la cunoasterea realitatii. verificarii unor reguli învatate. O situatie-problema desemneaza o situatie contradictorie.Exercitiul se poate folosi în scopul de a consolida cunostintele însusite anterior. O întrebare devine situatie-problema atunci când se declanseaza curiozitatea. cât si pentru a dezvolta capacitatile creatoare. ce rezul ta din trairea simultana a doua realitati: experienta anterioara. originale. O problema trebuie sa dezvolte o atitudine creatoare. la intuirea unor solutii noi. Treptat. conflictuala. tendinta de cautare. În p roblematizare. implica o situatie problematizanta si se cultiva pe terenul conf lictual al acesteia . necunoscutul cu care se confrunta subiectul. de depasire a obstacolelor. prin intermediul metodei exercitiului. cea mai importanta este crearea situatiilor problematice si mai putin punerea un or întrebari. copiii trebuie sa treaca de la o activitate imitativa spre o activitate creatoare. cognitiv-emotionala s i elementul de noutate. Acest conflict incita la c autare si descoperire. de a forma priceperi si deprinderi. Creativitatea ca gasire a unei solutii noi. al unor algoritmi ce pot fi utilizati în rezolvare. Primul vizeaza problema si r ezolvarea acesteia din punctul de vedere al aplicarii. Problematizarea reprezinta una dintre cele mai utile metode. constituind forma pedagogica prin care stimulam copilul sa participe constient si intensiv la autodezvoltarea sa pe baza unei probleme propuse si o n oua experienta care tinde sa restructureze vechea sa experienta.

punerea problemei prin cunoasterea profunda a situatiei de ple care si selectarea informatiei. cu un efort relativ usor. O problema sau o situatie problema nu trebuie confundata cu conversatia euristic a. Dezvoltarea potentialului de gândire si creativitate se realizeaza prin activitati care solicita independenta. valorificând în activitate toate capacitati le lor. la o într ebare care-i directioneaza procesele de cunoastere. se formeaza un stil activ de munca. luarea deciziil or optiunea pentru solutia optima. Problematizarea are o deosebita valoare formativa: se consolideaza structuri cog nitive. Utilizarea acestei metode presupune o antrenare plenara a personalitatii copiil or. inclusiv a ut ilizarii si a altor procedee para-logice în vederea identificarii solutiilor posibile. originalitate. de apreciere a efortului. antrenând capacitatea de reflexie. afective si volitionale. prin cunostinte si cunoastere a unui raspuns la o întrebare. verificarea solutiei alese si a rezultatelor. ca trepte în solu tionarea problemei centrale. Scopul întrebarii de tip euristic în problema tizare este de a deschide calea pentru rezolvarea altor probleme mai simple. inductiei si deductiei. se cultiva autonomia si curajul în afisarea unor pozitii proprii. a intuitiei si analogiei. Etape posibile în abordarea unei situatii-problema: definirea punctului de plecare si a scopului urmarit.asigurând flexibilitatea gândirii. Lipsa de încurajare. la ceea ce vor si pot realiza. În orice situatie problematica. a componentelor intelectuale. Problematizarea este atributul activ al învatamântului si consta în a transforma actul instructiv dintr-un act de receptare relativ pasiv a cunostintelor. . organizarea informatiei. se disting doua elemente principale: pri mul o scurta informatie care-l pune pe copil în tema si al doilea întrebarea care provoaca dificultatea de rezolvare. unde copilul este pus în situatia de a da un raspuns. în general. transformarea informatiei pe ca lea rationamentului. într-un act de permanenta cautare. trebuie sa fim receptivi la ceea ce inter eseaza si place copiilor. se stimuleaza spiritul de explorare. Prin aplicar ea acestei metode copilul participa constient si activ la autodezvoltarea sa pe baza de cun oastere dobândita si o noua experienta care tinde sa restructureze si sa-i dezvolte capaci tatea cognitiva. De aceea. pot curma o gândire creatoare.

satisfacându-le interesele. având ca sarcina de distribuit 9 elemente în doua multimi . probleme care-i obliga pe copii sa construiasca ipot eze si sa încerce solutii pe baza ipotezelor. 2 7 9 Se pot folosi. Învatarea pe baza de probleme presupune ca educatoarea sa le relateze si sa le fol oseasca. de asemenea. . Exemplu: Copiii vor fi pusi în situatia de a gasi mai multe variante de compunere/ descompunere a unui numar. în vederea elaborarii de noi concepte. în clasa. fie ca punct de plecare în trezirea interesului pentru dobândirea cunostinte lor. fie ca punct de punere în valoare a informatiei copiilor prin noi combinari sau restructu rari.

Dintre acestea el îi da fratelui sau 3 fruct e.Exemplu: Costel are 8 mere si 7 pere. Câte mere si câte pere îi ramân lui Costel de fiecare data? Copiii pot gasi solutii variate folosindu-se de urmatorul tabel: ARE DA ÎI RAMÂN mere pere mere pere mere pere 8 7 3 0 8-3=5 7-0=7 8 7 2 1 8-2=6 7-1=6 8 7 1 2 8-1=7 .

realizarea unui produs sau/si atitudinea copilului. Prin investigatii. sarcina pe care trebuie sa o înteleaga. Investigatia reprezinta o activitate care poate fi descrisa astfel: . pot varia ca nivel de complexitate a cunostintelor si competentelor implicate.7-2=5 8 7 0 3 8-0=8 7-3=4 Predarea problematizata presupune un ansamblu de activitati desfasurate pentru formularea de probleme propuse spre rezolvare copiilor. de fixare. Pe baza înregistrarii sistematice a observatiilor se emit concluzii prezentate într -o forma . copilul trebuie sa rezolve sarcina. Sarcinile de lucru adresate copiilor de catre educatoare în realizarea unei invest igatii. graficelor. copilul primeste o sarcina prin instructiuni precise. teste referitoare la fenomenele supuse atentiei copiilor. educatoarea poate urmari procesul de învatare. . Aceste fenomene constituie baza pentru real izarea unor comparatii adecvate între fenomenele respective sau între ceea ce au înregistrat direc t si ceea ce au presupus ca se va întâmpla (confirmarea sau nu a predictiilor facute). sistematizare si aplicar e a noilor achizitii inclusiv în rezolvarea altor probleme. cu acordarea unui ajutor minim si coordonarea procesului de gasire a solutiei. tabelelor. lucruri desprinse din realit atea imediata sau fenomene observate direct de catre copil si comunicarea în diferite moduri a o bservatiilor înregistrate prin intermediul desenelor. demonstrând si exersând totodata o gama larga de cunostinte si capacitati în contexte variate. -utilizarea unor echipamente simple pentru a face observatii. dupa cum urmeaza: -simpla descriere a caracteristicilor unui obiect.

descoperirea pe cale inductiva. utilizând desene. . tabele si grafice. Modalitatile de învatare prin redescoperire corespund în general formelor de rationa ment pe care se întemeiaza. Învatarea prin descoperire (redescoperire) poate fi de tip descoperire dirijata si descoperire independenta. copilul reface anumite etape ale cunoasterii sti intifice si îsi însuseste astfel elemente ale metodologiei cercetarii stiintifice.stiintifica si argumentata logic pentru confirmarea predictiilor formulate. Aceasta metoda are o deosebita valoare formativa dezvoltând atât capacitatile de cunoastere ale copiilor (interesul. prezentarea acestora sub forma de concluzii. Selectarea materialelor adecvate realizarii sarcinii. . înregistrarea observatiilor specifice. Astfel se disting: . disciplina. pasiunea) cât si importante trasaturi ale pers onalitatii (tenacitate. sunt tot atâtea operatii care antreneaza copiii într-o forma de activitate teoretico-practica cu p uternice valente formative. originalitatea). Parcurgând drumul redescoperirii.descoperirea pe cale deductiva. prilejuindu-se copiilor cunoaste rea stiintei ca proces. spiritul de ordine. Prin aceasta metoda se pun în evidenta în primul rând caile prin care se ajunge la achizitionarea informatiilor.

fiind respectata riguros. Algoritmul este un sistem de rationamente si operatii care se desfasoara într-o an umita succesiune finita care. mijloacelor. Prin activitatea depusa. Rezolvarea de probleme diverse de matematica implica învatarea prin descoperire în sensul ca copiilor nu li se pune la dispozitie nici un procedeu sau mod de rezol vare. Descoperirea prin analogie consta în aplicarea unui procedeu cunoscut la un alt ca z cu care are asemanari. Deoarece rezolvarea de probleme gen ereaza o noua învatare. stabilirea planului. verificarea. memoria. copilul nu numai ca a rezolvat problema. eva luarea. Copiii trebuie sa descopere acest mod de rezolvare. formularea unor generalizari. iar în cadrul descoperii accentul cade pe aflarea solutiei pornindu-se de la elemente deja cunoscute. efectuarea de reactualizari. De aceea conditia de baza a rezolvarii problemelor este experienta anterioara. conduce în mod sigur la recunoas . valorificarea.descoperirea prin analogie. Didactica generala subliniaza ca este importanta respectarea etapelo r cunoscute: formularea sarcinii. Utilizând învatarea prin descoperire copi ii îsi dezvolta spiritul de observatie.. Descoperirea în învatare este dirijata. dar învata si ceva nou. Descoperirea pe cale deductiva este aceea în care copilul are un moment de cautare care implica încadrarea unui sistem mai larg. actualizarea regulilor învatate anterior. Între cele doua tipuri de învatare exista o d eosebire esentiala: în cadrul problematizarii accentul cade pe crearea unor situatii confli ctuale care declanseaza procesul de învatare. apoi sfera se restrânge pâna la recunoasterea particularitatilor. Învatarea prin descoperire si învatarea prin problematizare constituie modalitati de lucru eficiente pentru activizarea copiilor. formularea ipotezei de rezolvare. gândirea. îsi formeaza deprinderi de munca independenta. problemei. Educatorul trebuie sa îndrume copilul în aflarea noutatilor. Descoperirea unui adevar prin eforturi proprii angajeaza structurile intelectual e însasi si determina o participare activa si productiva la activitate a copiilor. Intelectul copilului este supus la un efort sustinut în etapa emiterii ipotezelor si a descoperirii solutiei. ea reprezinta un tip de învatare. Descoperirea pe cale inductiva urmareste în final formarea schemelor operatorii.

Este stiut faptul ca de cele mai multe ori avem tendinta de a subaprecia. Algoritmii ofera copiilor cheia sistemului de operatii mintale pe care trebuie s a le efectueze pentru a recunoaste într-un context nou. a imita. ci si din cea simulata. În plan didactic aceste operatii mintale se exteriorizeaza prin rezolvarea unor ex ercitii si probleme de acelasi tip. pentru a putea constientiza fiecare element. a te preface. notiunea sau teorema învatata ant erior si a putea opera cu ea. preocupari si motivatii diferite. De ase menea. A simula este similar cu a mima. de a supraaprecia rolurile pe care diferite persoane cu care intram în contact trebuie sa le îndeplineasca. Folosirea metodei algoritmizar ii ne ajuta sa înzestram copiii cu modalitati economice de gândire si actiune. interese. de . copilul îsi însuseste o suita de oper atii pe care le aplica în rezolvarea problemelor ce se încadreaza în acest tip. a reproduce în mod fictiv situatii. actiuni. de a blama sau. În cazul rezolvarii unui anumit tip de probleme. fapte. Scopul jocului este de a-i pune pe participanti în ipostaze care nu le sunt famili are tocmai pentru a-i ajuta sa înteleaga situatiile respective si pe alte persoane care au pu ncte de vedere. dimpotriva. responsabilitati. este necesar sa nu fie dati ci sa-i punem pe copii în situatia de a parcurge toate etap ele elaborarii lor. Algoritmizarea este metoda care utilizeaz a algoritmi în învatare. Jocul de rol ca metoda se bazeaza pe ideea ca se poate învata nu numai din experie nta directa. Pentru ca algoritmii sa devina instrumente ale gândirii c opiilor.terea si rezolvarea problemelor de acelasi tip.

prin jocul de rol copi ii pot învata despre ei însisi. creat de cel care interpreteaza uatie data si fiecare participant trebuie sa-si dezvolte rolul. uneori este util sa întrerupeti într-un anumit punct pentru a le cere copiilor sa reflecteze la ceea ce se întâmpla (daca se ajunge la un moment exploziv în interpretarea unui conflict este chiar necesar sa le cereti sa-l rezolve într-un m od neviolent). Daca este nevoie. În timpul reprezentarii.Pregatiti fisele cu descrierile de rol. ca un proces care respecta în mare masura o procedura. . . . A fost o interpretare conforma cu realitatea? .Stabiliti modul în care se va desfasura jocul de rol: . este important ca copiii sa reflecteze la activitatea desfasurata ca la o experienta de învatare. Etapele metodei: se porneste de la o sit . Acordati copiilor câteva minute pentru a analiza situatia si pentru a-si pregati r olurile/ reprezentatia.Stabiliti obiectivele pe care le urmariti. despre persoanele si lumea din jur într-o maniera placuta si atrag atoare. . Ce sentimente aveti în legatura cu rolurile/situatiile interpretate? .Copiii interpreteaza jocul de rol. dintre care mentionam: Jocul cu rol prescris.multe ori încremenirea în propriul proiect ne împiedica sa vedem posibile variatii si alternative ale propriilor roluri . daca se interpreteaza simultan. . participantii primesc cazul si descrier Jocul de rol improvizat. câti vor fi observatori. ca o sceneta în care personajele interactioneaza. Întrebati-i: . în grupuri mici sau cu toata clasa. .Decideti împreuna cu copiii câti dintre ei vor juca roluri. ca o povestire în care naratorul povesteste desfasurarea actiunii si diferite pe rsonaje care o interpreteaza. inventând dialogul odata cu deru larea actiunii. teme/problema pe care jocul de rol trebuie sa le ilustreze si personajele de interpretat. aranjati mobilierul pentru a avea suficient spa tiu. Exista mai multe variante. Din aceasta perspectiva. În final. Evaluati activitatea cu actorii si spectatorii . dat prin scenariu ea rolurilor pe care le interpreteaza ca atare.

2001 Jocul ca forma de activitate accentueaza rolul formativ al activitatilor matemat ice prin: exersarea operatiilor gândirii (analiza. În aceste situatii.14 14 Nick Wilson & al: Învatarea activa. de exemplu despre comportamentul corect sau incorect al unui personaj. ordona rea. cu conditia sa se încadreze exact în suma de bani pe care o au la dispoz itie. este indicat sa sugerati ca nu exista un singur raspuns si nu trebuie sa va impuneti un punct de vedere asupra unor probleme controversate. de ce? . comparatie. Ce ati învatat din aceasta experienta? La clasa se poate aplica jocul de rol pe tema La cumparaturi . a cunostintelor matematice.. . cum? Daca nu. copiii au ca sarci na efectuarea de cumparaturi . concretizarea). Seria CALITATE ÎN FORMARE. temeinica. clasificarea. placuta si rapida. Ce ar fi putut fi diferit în interpretare? Ce alt final ar fi fost posibil? . într-o forma accesibila. se pot ivi întrebari care nu au un raspuns simplu. dar si de echipa. Este foarte important sa-i f acem pe copii sa accepte punctele în care se pare ca s-a ajuns la o întelegere si se pot lasa desc hise anumite aspecte care sunt discutabile. dezvoltarea spiritului de initiat iva. A fost rezolvata problema continuta de situatie? Daca da. Având la dispozitie o anumita suma de bani si obiecte care au preturi prestabilite. generalizarea. M inisterul Educatiei si Cercetarii. Deoarece jocul de rol simuleaza situatiile reale. abstractizarea. formarea unor deprinderi de lucru corect si rapi d. Ghid pentru formatori si cadre didactice. însusirea constienta. sinteza. Bucuresti. de independenta.

prezentarea si intuirea materialului. sarcina dida ctica. continutul matematic. instruire în care sa utilizati metoda conversatiei. precis. complicarea jocu lui. foloseste un continut matematic accesibil si atract iv. anuntarea titlului jocului si prezentarea acestuia. introducerea de noi variante.Ca forma de activitate. Desfasurarea jocului didactic matematic cuprinde urmatoarele etape: introducerea în joc. explicarea si demonstrarea regulilor jocului. Educatoarea trebuie. introducând elemente cu caracter ludic. 4 1) Proiectati o secventa de 2) Proiectati o secventa de 3) Proiectati o secventa de grupa mica. 4) Proiectati o secventa de grupa pregatitoare. jocul didactic matematic este specific pentru vârstele mic i. surpriza. corect. Tema nr. instruire în care sa utilizati metoda exercitiului la instruire în care sa utilizati metoda exercitiului la sarcini de învatare care sa se bazeze pe metoda exerci instruire în care sa utilizati metoda problematizarii. Structura jocului didactic matematic se refera la: scopul didactic. 8) Proiectati o secventa de instruire în care sa utilizati metoda demonstratiei la . executarea jocului de catre copii. foloseste elementele de joc în vederea realizarii sarcinii. fixarea regulilor (prin jocul demo nstrativ). asteptarea. educatoarea poate transforma inte ntia de joc în actiune propriu-zisa de învatare si motiveaza participarea activa a copiilor prin elementele sale specifice: competitia.evaluarea conduitei de grup sau individuale. încheierea jocului . Orice exercitiu sau problema matematica poate deveni joc didactic daca: realizea za un scop si o sarcina didactica din punct de vedere matematic. executarea jocului de proba. sa întretina si sa stimuleze i nteresul pentru activitate. utilizeaza reguli de joc cunoscute anticipat si respectate de copii. atractiv si stimuleaza participarea la activitate a copiilor. În acest mod exercitiul devine d inamic. 6) Proiectati o secventa de instruire în care sa utilizati metoda explicatiei. O activitate matematica bazata pe exercitiu poate fi rigida si monotona mai ales pentru copiii de 7-8 ani. în acest caz. materialul didactic (daca este cazul). manipularea. re gulile jocului. elemente de joc. 7) Enuntati cel putin patru sarcini de învatare care sa se bazeze pe problematizar e (câte una pentru fiecare grupa). 5) Enuntati cel putin patru tiului (câte una pentru fiecare grupa). Chiar daca porneste de la o sarcina euristica.

16) Completati tabelul urmator: Metoda Avantaje Dezavantaje/riscuri/limite Observatii Explicatia Conversatia Demonstratia . 15) Proiectati o secventa de instruire în care sa utilizati metoda jocului de rol.. 10) Enuntati cel putin patru sarcini de învatare care sa se bazeze pe învatarea prin descoperire (câte una pentru fiecare grupa).. 13) Proiectati o secventa de instruire în care sa utilizati metoda investigatiei.. 11) Proiectati o secventa de instruire în care sa utilizati metoda observatiei.. 12) Enuntati cel putin patru sarcini de învatare care sa se bazeze pe metoda obser vatiei (câte una pentru fiecare grupa).grupa mijlocie.. 9) Proiectati o secventa de instruire în care sa utilizati metoda învatarii prin des coperire. 14) Enuntati cel putin patru sarcini de învatare care sa se bazeze pe metoda inves tigatiei (câte una pentru fiecare grupa).. .

.

cât si pr in exersarea unor actiuni necesare în vederea formarii operatiilor intelectuale. etc. pastrare si transmitere a informatiei. electrice si electronice. Mijloace de învatamânt care faciliteaza transmiterea mesajelor sau a informatiilo r. numere în culori. diagrame. Mijloacele didactice Mijloacele didactice sunt elemente materiale adaptate sau selectate în scopul îndepl inirii sarcinilor instructiv-educative. I. modele substantiale.).scheme. mijloacele tehnice de instruire sunt definite c a ansamblu al mijloacelor de învatamânt cu suport tehnic si care pretind respectarea u nor norme tehnice de utilizare speciale. optice. fotografii. de înregistrare. Daca aceste mijloace sunt folosite de copil sub directa îndrumare a educatoarei. 1997 16 Herescu Ghe. Mijloace de învatamânt care includ mesaj sau informatie didactica. jetoane stampila te.5. Îndrumator pentru educatoarei si ins titutori. Pornind de la faptul ca mijloacele de învatamânt sunt instrumente în procesul de învatar e.. Editura Polirom. benzi desenate.16 Mijloacele tehnice de instruire se pot clasifica dupa analizatorul solicitat ast .Editura Corint. Materiale si mijloace didactice specifice activitatilor matematice 5.. 2001 Alte mijloace de învatamânt ar fi: materiale grafice si figurative .. atât pentru formarea unor reprezentari sau imagini. Dumitru A. etc.1. Beraru G. Din prima categorie fac parte acele mijloace care redau sau reproduc informatiil e pentru activitatea de învatare. tabla magnetica cu modelele aferente.. ele se pot clasifica în doua mari categorii: 1. încarcate cu un potential pedagogic si cu functii specifice. e ficienta învatarii matematicii atinge cote maxime. Activitati matematice în gradinita. Matematica. În literatura pedagogica româneasca. Mijloacele tehnice de instruire sunt considerate ansambluri de procedee mecanice .Bucuresti. planse.C.. Iasi. grafice . 2. functio nale si actionale (riglete.15 15 Neagu M.

documente tiparite. reprezentari grafice introduse de educatoare în faza semiabstracta de formare a unor notiuni (simbolizarile elementelor unor multimi. videocasetofonul în conexiune cu un monitor TV sau videoproiector. auditive.epiproiectorul. dinamice (filmul. conturul multimii. cifrele si simbolurile aritmetice). camera de luat vederi si instala tia video. corpuri si figuri geometrice. televiziunea. casete v ideo. magnetofonul. Mijloacele tehnice audio-vizuale sunt: televizorul. pick-up-ul. diapozitive. microfilme. diascopul. asp ectomatul. reprezentari spatiale si figurative. calculatoarele electronice). reprezentari simbolice. Dupa caracterul static sau dinamic al imaginii ele pot fi: statice (epidiascopul . audiovizuale. retroproiectorul. materiale . documente rar e (manuscrise.fel: vizuale. diafilme. videoproiectorul. . ilustrarea si concretizarea notiunilor matematice si sunt constituite din: materiale intuitive ce ajuta la cunoasterea unor proprietati ale obiectelor. spe cifice fazei concrete a învatarii. reportofonul. Diferitele functii pedagogice ale mijloacelor didactice determina o noua clasif icare a acestora în: mijloace informativ-demonstrative ce servesc la exemplificarea. pergamente). Mijloacele tehnice audio frecvent utilizate în scoala sunt: radioul. folii pentru proiectie. casetofonul. aspectarul.pentru proiectia cu aparate video. Mijloace tehnice vizuale: aparate . epidiascopul. retroproiectorul). desene (speci fice rezolvarii problemelor dupa imagini). playerul CD etc.

triunghi. f iecare fiind unicat. . grosime cu 2 valori: gros. Atribute: marime cu 2 valori: mare. stampile . o gama variata de mijloace didactice. Ceea ce ofera eficienta materialului didactic este posibilitatea de a realiza o legatura permanenta între activitatea motrice. originale. dreptunghi. jetoane. functie de obiectivul urmarit si tipul de activitate. galben.mijloace de exersare si formare de deprinderi din aceasta categorie fac parte jo curile de constructii. subt ire. educatoarea are pos ibilitatea sa aleaga. 1. mic. În total sunt: 2 x 3 x 4 x 2 = 48 piese. patrat). Trusa Diènes formata din 48 de piese ce se disting prin patru atribute. cât si în cele individuale. Numarul pieselor este dat de toate combinatiile posibile ale celor 4 atribute. cât si pe cele concepute si realizate special pentru a substitui obiecte si fenomene reale. gândire si limbaj în etapele de reali zare a sarcinilor didactice.2 Materiale didactice utilizate la matematica Termenul material didactic desemneaza atât obiectele naturale. mijloace de rationalizare a timpului constituite din sabloane. perceptie. galben). Pe lânga materialul didactic confectionat cu mijloace proprii. trusele Logi I si Logi II. de exemplu: Grupa mica: (12 piese) forma (cerc. Copilul prescolar si scolarul mic au la aceasta vârsta o gândire preponderent intuit iva. atât mijloacele. albastru. Numarul lor poate fi redus în cazul în care se renunta la unele atribute sau valori. folosite de copii în activitatile matematice. cerc. cât si materialele d idactice trebuie sa fie cât mai variate si mai reprezentative. culoare (rosu. trusa Diènes. alba stru. fiecare având o serie de valori distincte. Acestea se folosesc atât în activitatile frontale. De aceea. culoare cu 3 valori: rosu. rigletele. forma cu 4 valori: patrat. opereaza la nivel concret cu multimi obiectuale si în acest mod patrunde sensul co nceptulor fundamentale de multime si de numar. 5.

Grupa mare. 2. triunghi. pa trat. mic). Fiecare numar este reprezentat printr -o rigleta de o anumita lungime si culoare: . galben). Rigletele Cuisenaire contin riglete în 10 culori si lungimi de la 1 cm la 10 cm . clasa I: ( 48 piese) forma (cerc. la formarea de m ultimi sau la numeratie. în total 24 de piese. mic). Logi II cuprinde în plus. subtire). 4. ea poate înlocui trusa Logi I. fata de trusa Logi I. albastru. Trusa poate fi folosita ca mijloc de exersare si formare de deprinderi în activita tile matematice pe baza de exercitii si în jocurile logico-matematice. dreptunghi) culoare (rosu. subtire). forma de oval. albastru. de osebite de trusa Diènes prin faptul ca nu au atributul de grosime. Grupa mijlocie): (36 piese) forma (cerc. marime (mare. grosime (gros. patrat. patrat. simbolizând numerele naturale de la 1 la 10. triunghi. galben). grosime (gros. triunghi). Daca din trusa Diènes se eli mina piesele groase. Logi I trusa ce cuprinde figuri geometrice cu patru forme distincte (cerc. mic).marime (mare. dreptunghi) în 3 culori diferite si 2 dimensiuni. 3. culoare (rosu. marime (mare.

dar si a operatiilor aritmetice. a aplica. Elasticit atea strategiei . 10 bucati. Numarul 2 rigleta de culoare rosie te cu latura de 1 cm. Folosirea rigletelor ofera mai multe avantaje: fundamenteaza notiunile de numar si masura. ofera copilului posibilitatea de a actiona. asocierea dintre culoare-lungime-uni tate usureaza însusirea proprietatilor cardinale si ordinale ale numarului. asigura întelegerea relatiilor de egalitate si inegalitate în multimea numerelor nat urale. Acest material are avan tajul ca este ieftin si la îndemâna. iar numarul acestor lungime 2 cm.Numarul 1 rigleta de culoare alba (de exemplu) a este mai mare de 10 (12-50). el este foarte usor de mânuit. Materialul didactic are un rol prioritar în cadrul strategiei didactice. În mod traditional. copilul poate sa afle lungimea partii neacoperite când se suprapun doua riglete de lungimi diferite. formata din doua unitati. formata din 10 unitati. ofera posibilitatea copilului de a actiona în ritm propriu. lungime 10 cm. De asemenea. descompunerii numarului. as igurându-se astfel formarea mecanismelor operatorii. descoperind independent combinatii de riglete. utilizarea acest ora la grupa mare si la cea pregatitoare favorizeaza sistematizari la predarea notiunilor de numar si numeratie precum si de operatie si determina transformari calitative în achizitia acestui concept. a valorifica. asigura controlul si autocontrolul în rezolvarea fiecarei sarcini prin caracterul structural al materialului. 5. Dato rita multiplelor avantaje de ordin pedagogic si usurintei în folosire. a întelege. Jetoanele Este vorba de jetoane colorate (cel putin patru culori). ce îl conduc spre întelegerea compune rii. a operatiilor aritmetice. rigletele sunt folosite în lectiile de matematica în clasa I. potrivit capacitatilor sale. Jetoanele vor fi fo losite pentru exercitii de schimb (pentru constituirea notiunii de baza) si apoi pentru reprezentarea (urmata sau precedata de scriere) a diferitelor numere. lungime 1 cm. patra Numarul 10 rigleta de culoare portocalie patrate cu latura de 1 cm.

care sunt trib utari situatiilor concrete. are loc perfectionarea actului perceptiv. care ar putea orienta gândirea spre elemente întâmplatoare. materialul didactic. inertia activitatii cognitive se explica printr -o lipsa de perfectionare a perceptiei în procesul contactului repetat cu un obiect. Astfel. descrierile copiilor devin mai organizate. corelat cu calitatea actiun ii în momentul perceperii. dificultati de întelegere. de aplicare si de a putea trece ap oi la manipularea imaginilor si numai dupa aceea se continua cu simboluri (aceasta fii nd calea pentru accesul copiilor spre notiuni abstracte).este data nu numai de bogatia si mobilitatea metodelor. des crierea imaginii se realizeaza la un nivel superior atunci când copilul nu se rezuma sa o observe. . ci indica si ceea ce vede. ci si de folosirea flexi bila a materialului didactic solicitat de particularitatile metodice ale fiecarei situa tii de învatare sau secventa a activitatii. În folosirea materialului concret ca sprijin pentru formarea notiunilor este neces ar sa se tina seama de faptul ca posibilitatile de generalizare si abstractizare sunt lim itate la copil. trebuie eliminate orice elemente de prisos din materialul intuiti v si din actiunile efectuate. Astfel. Din punct de vedere psihologic. abaterile de la sarcina sunt mai putin frecvente. si conduce mai rapid si mai eficient la formarea perceptii lor. Manipularea cu obiecte este un punct de plecare (si nu de sosire) si totodata un mijloc de r evenire atunci când apar nesigurante. Manipularea obiectelor este impusa de particularitatile copiilor. Ca efect al exersarii pe un material didactic adecvat. neesentiale. Din aceasta cauza. ajuta la perfectionarea capacitatii perceptive. În caz contrar.

De multe ori. la un moment da t. sinteza.Selectionarea stricta a materialului intuitiv. de a actiona în mod adecvat. materialul didactic: sprijina procesul de formare a notiunilor. Pentru aceasta se pregatesc obiecte identice în toate privintele. Materialul didactic bogat. iar forma devine dominanta perceptiva. caci dezvolta capacitatea copilului de a observa si de a înte lege realitatea. întelegerea celor învatate. se produce un efect de adaptare la culoare. Educatoarea însoteste actiunea c u materialul didactic cu explicatii. of era un suport pentru rezolvarea unor situatii-problema ale caror solutii urmeaza sa fie analiz ate si . iar activitatea este dirijata. Gândirea fiind c oncret-intuitiva. generalizare si constituie un mijloc de maturizare mentala. Daca obiectul este colorat într-o singura tonalitate. La prescolar si la scolarul mic apar dificultati de diferentiere. p recum si motivarea învatarii. este un mijloc foarte eficient de comunicare în tre educatoare si copil. care variaza. Acum el îsi concentreaza atentia asupra stimulilor relevanti si. Astfel . Acest procedeu izbuteste sa dea o mare claritate în actul de aprecier e a dimensiunilor. materialul didactic trebuie sa aiba aceeasi forma. forma prezinta variabilitate mai putin consistenta decât culoare a. În activitate. el nu sesizeaza ca anumite obiecte se situeaza în prim plan. în raport cu celelalte. se asigura constientizarea. în acelasi timp. în activitatile matematice trebuie izolata una dintre proprietatile obiectului. uni form distribuita. De exemplu. favorabila realizarii obiectiv elor propuse. care este însa mai dinamica. utilizarea lui într-un sistem econo mic si logic organizat sunt mai importante decât folosirea unui material didactic abundent. imaginea constituie suportul ei. care trece culoarea pe planul doi în perceptie. variat. contribuie la formarea capa citatilor de analiza. declanseaza o atitudine afectiv-emotionala. antreneaza capacitatile cognitive si motrice si. culoare si sa varieze numai elementul ce scoate în evidenta dimensiunea. Raportul de dominanta forma-culoare depinde si de modul în care culoarea este dist ribuita pe suprafata obiectului. de separare a obiectului de fond. În realizarea unui obiectiv pedagogic apare astfel mai evident rolul metodelor si al materialului didactic comparativ cu alti factori ai procesului de învatamânt. din punct de vedere perceptiv. cu exceptia unei singure calitati. mai sugestiva si se impune mai direct în câmpul perceptiv. pentru aprecierea dimensiunilor.

mijloacele de învatamânt utile în realizarea unui anume obiectiv. sa stimuleze participarea lor nemijlocita în dobândirea deprinderilor de aplicare a cun ostintelor în practica. în acelasi t imp. în formarea reprezenta rilor si conceptelor matematice. declanseaza o atitudine emotionala pozitiva. deoarece are un r ol determinant în dobândirea nivelului concret. materialul didactic trebuie co nceput si realizat în asa fel încât sa contribuie la antrenarea prescolarilor în activitatea de înva tare. Nivelul de satisfacere a obiectivelor carora le este destinat mijlocul de instru ire. în functie d e etapele în care se formeaza orice reprezentare matematica. un element important în definirea calitatii pedagogice a unui material didactic îl repr ezinta calitatea sa de a contribui la optimizarea corelatiei dintre factorii de ordin s tiintific. pentru a-i imprima o finalitate pedagogica. . trebuie îndeplinite o serie de conditii psihopedagogice. Pentru atingerea scopului formativ al mijloacelor de învatamânt. contribuie la evaluarea unor rezult ate ale învatarii. metodic si psihologic implicati în continutul materialului si în realizarea actului didactic. determina si dezvolta motivatia învatarii si. educatoarea va introduce materiale structurate (tru se Diènes. identificator si clasificator. În etapa concreta. I ntegrat în actul de instruire. materialul didactic trebuie sa ajute la parcurgerea fara obstacole a fiecaruia dintre nivelele de conceptualizare pentru orice achizitie matematica. Deci. Aceasta presupune ca educatoarea trebuie sa aleaga mater ialul didactic.valorificate în activitate. În etapa semiabstracta. copilu l manipuleaza obiecte concrete în scopul formarii unor reprezentari matematice concr ete si clare.

Solutiile constructive adoptate pentru mijloacele didactice trebuie sa confere m aterialului usurinta în manipulare si calitate actului educativ: exemplele cele mai elocvente în acest sens sunt oferite de trusa Diènes. va crea dificultati în manipulare. pentru a contribui la formarea si exersarea capacitatilor de abstractizare. sunt necesare materiale i ntuitive concrete si atractive. rigletele. va ocupa prea mult loc si va fi greu de folosit. În prima etapa a familiarizarii si identificarii notiunii de multime. Daca va fi prea mare. la stimularea motivatiei de învatare. În acest scop. pentru formarea unei atitudini pozitive fata de acest gen de activitate. îl va scapa jos. estetic executate. Acelasi m aterial folosit demonstrativ va fi suficient de mare pentru a favoriza intuirea elementelor esen tiale.riglete. i ar daca va fi prea mic. dar si pentru precizarea si largirea reprezentarilor. piese magnetice). figuri geometrice. cel mai conv . materialul didactic va servi n u numai pentru familiarizare. obiectivul u rmarit se atinge prin folosirea diagramelor si desenelor. Dimensionarea în raport cu vârsta copilului: materialele didactice folosite de educa toare trebuie sa aiba si indici de vizibilitate adaptati spatiului si vârstei. trusele Logi I si II. atunci trebuie sa aiba dimensiuni optime. materialul didactic va deveni tot mai schematic. dar calitatea estetica trebui e sa constituie un factor de întarire si nu de distragere a atentiei copilului. conform scopului în care este utilizat. iar în etapa simbolica. datorita faptului ca musculatura mâinil or copilului nu este maturizata functional (îl va lua cu greutate. Treptat. în prima etapa a învatarii notiunii de multime. asigura calitatea instructiv-educativa a m esajului transmis si dau valoare formativa comportamentului prin care copilul probeaza ca si-a însusit cunostintele transmise. Calitatea estetica a mijloacelor de învatamânt contribuie la realizarea unor obiecti ve de ordin afectiv. l a grupele mici. În folosirea materialului didactic trebuie sa se respecte urmatoarele cerinte: Materialele didactice sa fie adecvate nivelului dezvoltarii copiilor si vârstei. iar daca este distributiv. care sa reprezinte obiecte si sa poata fi usor mânuite de catre copii. nu-l va putea plasa usor în pozitia solicitata în cadrul rezolvarii unei situatii de învatare). prec um si pentru stimularea interesului copiilor fata de activitatea matematica. Folosirea unor tehnici de instruire ce satisfac aceste criterii favorizeaza part iciparea copiilor la activitatea de instruire.

ingator material didactic îl constituie obiectele concrete (jucarii). cu necesara alternare demonstrativ/distributiv. numar. al re alizarii generalizarilor si abstractizarilor solicita variante pentru fiecare noua situat ie de învatare. pentru ca în acest fel generalizarile se realizeaza pe baza desprinderii caracteri sticilor comune a elementelor si sunt usor de intuit de catre copii. iar cel distributiv sa fie usor de mânuit. Materialul demonstrativ trebuie sa fie sufici ent de mare pentru a fi usor vazut de catre copii. ce pot fi folosite într-o activitate de dobândire de cunostinte si priceperi este de minimum 2 si de maximum 4. d eoarece în acest caz se încarca inutil lectia. Materialele didactice prezentate în scopul realizarii unei generalizari trebuie sa reliefeze constant elementul esential pentru scopul propus (culoare. Materialul didactic poate fi folosit în doua moduri: frontal (demonstrativ) pentru întreaga clasa si individual (distributiv). . materialul intuitiv va fi folosit cu precad ere în dobândirea cunostintelor si diversificat în lectiile de consolidare a cunostintelor. Numarul optim de materiale didactic e. se distrage atentia copiilor de la ceea ce est e esential si generalizarile se realizeaza cu dificultate. ci trebuie treptat diversificat. Materialul didactic nu trebuie folosit excesiv. pe masura formarii reprezentarilor matematice. Varietatea materialelor didactice într-o activitate nu trebuie sa fie prea mare. forma). pe care copiii le po t mânui cu usurinta. Materialul didactic folosit în scopul formarii notiunilor de multime. Mai târziu se introduc figuri geometrice si desene.

Abuzul duce la dispersarea si îndepartarea sintezei. si acestea pot fi folosite ca material distributiv în unele situatii de învatare. 5) Dati exemple de cel putin cinci utorul betisoarelor. accentuând caracterul intuitiv si practic-aplicativ al învatarii. De aceea. de anumite greutati întâmpinate de copii în trecerea de la mânuirea unui material didactic la altul. 6) Dati exemple de cel putin cinci utorul rigletelor Cuisenaire. 4) Dati exemple de cel putin cinci utorul jetoanelor. Facând parte din strategia didactica. Limitarea la m aterialul didactic simplu dauneaza efectuarii operatiilor gândirii. mijloacele si materialele didactice intra în r elatie directa cu metodele. trebuie sa se tina seama si de posibilitatile de mânuire a materialul ui. etapelor învatarii. Interesul copiilor pentru activitatile de matematica este mai mar e atunci când se foloseste si materialul confectionat de ei însisi. care se vor folosi cu precadere la grupa mica sarcini de învatare care pot fi rezolvate cu aj sarcini de învatare care pot fi rezolvate cu aj sarcini de învatare care pot fi rezolvate cu aj sarcini de învatare care pot fi rezolvate cu aj sarcini de învatare care pot fi rezolvate cu aj . 3) Dati exemple de cel putin cinci utorul materialului concret intuitiv. Astfel.În acest sens. Confectionarea acestuia de catr e copii poate fi sarcina în activitatile practice sau în activitatile alese si complementare. corelarii. panglici colorate (de diferite marimi) etc. aplicarii. p entru a nu se pierde timpul cu mânuirea lui. Pentru stimularea interesului fata de continutul activitatii. O importanta deosebita o are integrarea mijloacelor si materialelor în activitate. este important ca prescolarii sa fie atrasi în activitatea de confectionare a materialelor didactice (mai ales la g rupa mare si pregatitoare). Tema nr. 5 1) Care sunt materialele didactice ? Dar la grupa pregatitoare? 2) Dati exemple de cel putin cinci utorul trusei Diènes. pot fi confectionate diferite forme geometrice din hârtie lucioasa. se impune ca materialul didactic individual sa nu fie prea abundent. trebuie sa asigure perceperea clara si sa fie ales în functie de scopul propus.

Trecerea prin grade diferite de dificultate se face si pe cale metodica prin mod ul de prezentare a sarcinii didactice si de desfasurare a jocului: cu explicatii si ex emplificare. În functie de scopul si sarcina didactica ele pot fi împartite: . precum si prin faptul ca pot fi jucate de o clasa întreaga sau de grup e de copii sau chiar individual constituie un instrument maleabil. dar fara exemplificare. cu simpla enuntare a sarcin ii.Variantele pot cuprinde sarcini asemanatoare dar prezente în forma difer ita sau marind gradul de dificultate în functie de vârsta sau nivel de cunostinte.1. prin variantele pe care le poate avea fiecare dintre ele. Jocurile pot fi clasificate în functie de scopul si sarcina didactica sau în functie de aportul lor formativ. Jocurile didactice. cu explicatii. Acestea serve sc de obicei efectuarii în diferite forme a exercitiilor atât de necesare consolidarii unor cunos tinte (pe plan cognitiv) sau al formarii unor deprinderi.6. prin marea lor diversitate. fara explicatii. Clasificari si functii ale jocului didactic matematic Exercitiile-joc sau jocurile didactice pot avea multiple variante. Jocul didactic matematic 6. ori dezvoltarea unor laturi ale perso nalitatii (pe plan formativ).

d) Jocuri didactice pentru dezvoltarea capacitatii copiilor de a face abstracti zari si generalizari. jocurile pot fi clasificate tinând cont de acea operatie sau însusire a gândirii careia sarcina jocului i se adreseaza în mai mare masura: a) Jocuri didactice pentru dezvoltarea capacitatii de analiza. de d ezvoltare a gândirii logice.de revenire a organismului: de revenire a atentiei si modului de concentrare.jocuri didactice matematice ca lectii de sine statatoare . cântece. Clasificarea jocurilor se poate face si în functie de materialul didactic folosit: a ) Jocuri didactice cu material didactic: standard (confectionat) / natural (di n natura) b ) Jocuri didactice fara material didactic (orale: ghicitori. .de pregatire a actului învatarii.a) Dupa momentul în care se folosesc în cadrul activitatii: . de dezvoltare a creativitatii.jocuri matematice pentru aprofundarea însusirii cunostintelor specifice unui cap itol sau grup de lectii. c) Jocuri didactice pentru dezvoltarea capacitatii de a efectua comparatii.jocuri didactice matematice în completarea activitatii. . În functie de aportul lor formativ.de îmbogatire a cunostintelor. inteligentei. b) Jocuri didactice pentru dezvoltarea capacitatii de sinteza. În functie de continutul notional prevazut pentru activitatile matematice în gradini . .jocuri didactice specifice unei vârste sau grupe. scenete). de formare a trasaturilor moral-civice si de comportament. povestiri. La rândul lor jocurile didactice care se refera la continutul capitolelor pot fi: . de dezvoltare a atentiei. b) Dupa continutul de însusit: .jocuri didactice matematice ca momente propriu-zise ale activitatii . e) Jocuri didactice pentru dezvoltarea perspicacitatii. priceperilor si deprinderilor.de fixare: de evaluare. . memoriei. intercalate pe parcursul activitatii sau în final.

Jocurile didactice matematice de numeratie contribuie la consolidarea si exersar ea deprinderilor de asezare în perechi. comparare. poate fi însusita constient daca este inclusa în jocul logico-matematic. deoarece el ofera un cadru afectiv-motivational adecvat. grupare. selectare si forma re de multimi. simbolul si regula. de familiarizare cu operatiile aritmetice si de for mare a rationamentelor de tip ipotetico-deductiv.ta. separare si triere. inclusiv notiunea de multime. jocuri didactice de numeratie. Jocurile didactice matematice de formare de multimi au aceeasi structura general a. organizate sub forma de joc. triere. cl asificare si care vor conduce la dobândirea abilitatilor de identificare. Orice notiune abstracta. devine mai acces ibila. de exersare a cardinalului si ordinalului. Clasificarea are ca punct de plecare observatiile lui Piaget asupra structurilor genetice în functie de care evolueaza jocul: exercitiul. în verb alizare. jocuri logico-matematice (de exersare a operatiilor cu multimi). conectorii si operatiile logice si urmaresc formarea abilitatilor pentru elabora rea judecatilor de valoare si de exprimare a unitatilor logice. Jocurile logico-matematice sunt jocuri didactice matematice care introduc. consideram urmatoarea clasificare a jocurilor didac tice: jocuri didactice de formare de multimi. Jocurile logico-matematice ofera posibilitatea familiarizarii copiilor cu operat iile cu multimi. . dar sarcina de învatare implica exercitii de: imitare. numarare constienta. adaptate etapel or de formare a reprezentarilor matematice.

forma. Folosind un limbaj adecvat. echivalenta logica fundamenteaza intersectia. îndrumator. relatie functionala. cu întreaga grupa. al contradictiei).colarii intuiesc operatia de complementariere prin negati e. În principal. arbitru. negatia. reuniunea. Mijloacele didactico-materiale utilizate frecvent în jocurile logico-matematice su nt trusele cu piese geometrice Diènes. care sa le permita sa se orienteze în problemele realitatii înconjuratoare. copiii dobândesc pregatirea necesara pentru întelegerea numarului natural si a operatiilor cu numere naturale pe baza multimilor si a operatiilor cu multimi (conjunctia. Exercitiile de formare de multimi dupa una. copiii sunt familiarizati cu alte concept e matematice. Organizarea activitatilor matematice sub forma jocului didactic realizeaza modif icari . alteori pe echipe de 4-6 copii. marime.Scopul principal al jocurilor de acest tip este de a-i înzestra pe copii cu un apa rat logic suplu. pre. Tot prin intermediul jocurilor logice. familiar. implicatia. Organizarea jocurilor logice solicita un demers didactic adaptat: uneori se lucr eaza frontal. se solicita efectuarea unor s arcini de clasificare. Logi II. reuniunea prin disjunctie logica si ajung sa utilizeze principiile generale ale logicii (a l negarii negatiei. Logi I. jocurile logice corespund necesitatii de a acc entua caracterul formativ al actului didactic. Prin structura si continutul lor. ci si celelalte activitati prevazu te de programa. disjunctia. ceea ce pregateste si usureaza înteleger ea corespondentei biunivoce. Facând exercitii de gândire logica pe multimi concrete (figuri geometrice). complementa ra. În ansamblu. fiecare echipa având un reprezent ant. s a exprime judecati si rationamente într-un limbaj simplu. incluziunea si egalitatea multimilor). comparare si ordonare ale elementelor multimii dupa anumite criteri i. se încadreaza în spiritul actualei programe si sprijina nu numai formarea reprezentarilor matematice. educatoarei ramânându-i rolul de organizator. grosime reprezinta modalitati eficiente de exersare a abilitatii de clas ificare. ca acela de relatie. doua sau mai multe însusiri de culoare . ceea ce usureaza drumul rationamentului spre obtinerea unor rezu ltate conforme cu sarcina. jocul logic respecta structura jocului didactic si componentele jocul ui se distribuie pe secventele activitatii.

aceeasi sarcina (obiectiv) se exerseaza pe continuturi si materiale diferite. jocul face trecerea în etape de la actiunea practica spre actiunea mintala. în cadrul aceluiasi joc. stimuleaza si exerseaza limbajul în directia urmarita prin obiectivul operational. iar fo rma dominanta de organizare a instruirii pentru vârstele mai mari o constituie activit atile pe baza de exercitiu cu material individual ce include elemente de joc. Organizarea activitatilor matematice sub forma jocului didactic ofera multiple a vantaje de ordin metodologic: acelasi continut matematic se consolideaza. prin modificarea situatiilor de învatare si a sarcinilor de lucru. dar si aspecte comportamentale prin regulile de joc. pentru vârstele mici. favorizeaza dezvoltarea aptitudinilor imaginative (imaginatia reproductiva si cr eatoare). se poate repeta si totusi jocul pare nou. regulile si elementele de joc modifica succesiunea actiunilor. jocul didactic este specific. ritmul de lucru a l copiilor. realizeaza trecerea de la reproducerea imitativa la combinarea reprezentarilor în imagini. Prin joc. cu reguli noi de joc. dar si în calitatea proceselor cognitive. activitatea matematica devine mijloc de formare intelectuala. repetarea raspunsurilor. în alte situatii de instruire. Ca forma de activitate. în scopul obtinerii performantelor si reproducerea unui model de limbaj adaptat continutului pot fi reguli de joc. .semnificative atât în continutul.

dar nu pot lipsi cu desavârsire. dar si imagi natia. corespunzatoare jocului. în jocul didactic Cauta vecinii. O buna formulare a s copului. Ele pot fi cât se poate de variate. daca ei au notiunile necesare pentru rezolvarea lui. Într-un joc se pot folosi mai multe ele mente. La jocul didactic Gaseste locul potrivit scopul did actic este formarea deprinderilor de a efectua operatii cu multimi. Jocul matematic cuprinde si rezolva cu succes o singura sarcina didactica.6. abstractizarea. În jocul Cine urca scara mai repede? scopul didactic este consolidarea deprinderil or de calcul cu cele patru operatii. daca gradul de di ficultate nu este prea ridicat. se verifica daca nu s-a structurat vreo greseala. generalizarea. Când copiii nu reusesc sa rezolve jocul propus. Sarcina didactica reprezinta esenta activitatii respective antrenând intens operat iile gândirii analiza. sinteza. determina o buna orientare. referindu-se la ceea ce trebuie sa faca în mod concret copiii în cursul jocului pentru a realiza scopul propus.2 Structura jocului didactic a) Scopul didactic se formuleaza în concordanta cu cerintele programei scolare pen tru grupa respectiva. convertite în finalitati functionale de joc. Exemple Spre exemplu. Formularea trebuie sa fie clara si sa oglindeasca problemele specifice de realizare a jocului. b) Sarcina didactica constituie elementul de baza prin care se transpune la nive lul copilului scopul urmarit într-o activitate matematica. structura lui. comparatia. . deoarece sarcina didactica rezolvata fara asemenea eleme nt nu mai este joc. Sarcina didactica este lega ta de continutul jocului. organizare si desfasurare a activitatii respective. scadere. iar sarcina didactica efectuarea unor exercitii d e adunare. iar sarcina didactica e ste sa formeze multimi dupa unul sau doua criterii. scopul didactic este consolidarea deprinderilor de comparare a unor numere. c) Elementele de joc se stabileste de regula în raport cu cerintele si sarcinile d idactice ale jocului. iar sarcina didactica: sa gaseasca num arul mai mare sau mai mic cu o unitate decât numarul dat. înmultire si împartire.

astfel încât sa nu diminueze interesul pentru joc si sa faca cop iii sa se rezume doar la obtinerea recompensei. penalizare sa nu se accepte abaterile de l a regulile jocului. cooperare dezvolta spiritul de apartenenta la colectivitate. recompensa sau penaliz area sa nu fie evidente.Elementele de joc pot aparea sub forma de: întrecere individuala sau pe grupe. recompensare recompe nsele sa fie de ordin moral. Trebuie sa fie accesibil. De exemplu în Jocul cifrei 1. Se pot organiza jocuri în care întrecerea. d) Continutul matematic al jocului este subordonat particularitatilor de vârsta si sarcinii didactice. . Cel ca re termina primul este câstigatorul jocului si este recompensat cântându-i-se o strofa dintr-un cân tec. sa cânte. Elementele de joc se împletesc strâns cu sarcina didactica si mijlocesc realizarea e i în cele mai bune conditii. Aici elementul de joc este acela de întrecere între copiii c lasei si urmareste în plus si formarea deprinderii de mânuire a betisoarelor. obiectivul urmarit este acela de consolidare a notiu nilor referitoare la cifra 1. iar ultimul primeste o pedeapsa din partea grupei: sa spuna o ghicitoare. Prin forma în care se desfasoara. Sarcina didacti ca este aceea ca fiecare copil sa formeze pe banca din cele 10 betisoare cifra 1. prin mijloacele de învatamânt utilizate. prin volumul de cunostinte la care apeleaza. Alte elemente de joc pot fi aplauzele si cuvintele stimulatorii. recreativ si atractiv. sa recite.

corect. sa fie variat. rabdarea. sa fie corespunzator. Materialul didactic trebuie sa fie mobil. baloane.3 Organizarea si desfasurarea jocului didactic matematic Pentru buna desfasurare a jocului se au în vedere urmatoarele cerinte: pregatirea . atractiva si ast fel exercitiul este transpus în joc. a doua regula a jocului didactic are rol organizatoric si precizeaza modul de o rganizare a grupului de copii si a spatiului de învatare. 6. op eratii cu multimi. relatii de echivalenta. cu numere. pietricele. sau cu operatii. etc. alte mater iale confectionate. cu semne de operatii. operatii cu numere naturale. Subordonarea intereselor personale celor ale colectivului. elemente de geometrie plana si spatiala. Logi I sau Logi II). putând fi usor de mânuit de catre copii si sa contina o problema didactica de rezolvat. riglete. Jocurile didactice pot folosi drept material ajutator ob iecte (creioane. succesul. f) Regulile jocului Fiecare joc didactic are cel putin doua reguli: prima regula transpune sarcina didactica într-o actiune concreta. cin e conduce jocul. vor pregati treptat pe omul de mâine. relatii de ordine. sa fie întelese de copii si în funct ie de reguli se stabilesc si rezultatele jocului punctajul (atunci când este competitie). castane). dar mai frecvent folosim: jetoane cu desene. numere n aturale. lupt a pentru învingerea dificultatilor. unitati de masura.Continutul didactic se refera la urmatoarele continuturi matematice: multimi. e) Materialul didactic sa fie ales din timp. piese geometrice (trusele Diènes. Accep tarea si respectarea regulilor jocului îl determina pe copil sa participe la efortul comun al grupului din care face parte. îndrazneala. ghin de. Strategiile jocului sunt strategii euristice în care copiii îsi manifesta istetimea. planse. elemente de logica. ordinea în care trebuie sa se intre în joc. jucarii) sau materiale luate din natura (flori. în general. Regulile trebuie sa fie formulate clar. sa contribuie la reusita jocului. initiativa. carti. momentul când trebuie sa înceapa sau s a se termine o anumita actiune a jocului. respectarea exemplara a regulilor de joc si.

Exista si jocuri didactice matematice în care materialul poa te fi împartit copiilor dupa explicarea jocului. alegerea unei strategii de conducere pot rivita. organizarea judicioasa a acestuia. varietatea elementelor de joc (complicarea jocului. asupra realizarii cu succes a scopului propus. copiii vor întelege mult mai usor explicatia educatoarei/educatoarei re feritoare la desfasurarea jocului. Pregatirea jocului didactic presupune în general urmatoarele: studierea atenta a continutului acestuia. pregatirea materialului didactic (conf ectionarea sau procurarea lui). respectarea momentelor (evenimentel or) jocului didactic. a structurii sale. introducerea altor vari ante de joc). În general materialul se distribuie la începutul activitatii de joc si acea sta pentru urmatorul motiv: cunoscând (intuind) în prealabil materialele didactice necesare joc ului respectiv. Astfel trebu ie sa se asigure o împartire a copiilor în functie de actiunea jocului si uneori chiar o reas ezare a mobilierului pentru reusita lui în sensul rezolvarii pozitive a sarcinii didactice .jocului didactic. Organizarea judicioasa a jocului didactic are o influenta favorabila asupra ritm ului de desfasurare a acestuia. asigurarea unei atmosfere prie lnice pentru joc. respectarea ritmului jocului. Organizarea jocului didactic matematic necesita o serie de masuri. stimularea copiilor în vederea participarii la joc. elaborarea proiectului (planului) jocului didactic. O alta problema organizatorica este aceea a distribuirii materialului necesar de sfasurarii jocului. . Respectarea momentelor (evenimentelor) jocului didactic constituie o alta cerint a pentru buna desfasurare a jocului.

Ace st lucru se recomanda. Explicatiile trebuie date atât pentru materialul model cât si pentru cel i ndividual. iar în timpul prezentarii putem aplica si câteva exercitii de mânuire si folosire a materi alului. atunci când este necesar sa familiarizam copii cu continutul jocului. când jocul are o actiune mai complicata. îmbraca forme variate în functie de tema jocului. d) Explicarea si demonstrarea regulilor de joc Un moment hotarâtor pentru succesul jocului didactic este explicarea si demonstrar ea acestuia. c) Prezentarea materialului didactic trebuie facuta explicit axându-se pe obiectiv ele urmarite. ca etapa. se renunta la explicatii si se trece la desfasurarea jocului. e) Fixarea regulilor Uneori în timpul explicatiei sau dupa explicatie se vor fixa regulile jocului. -sa prezinte continutul jocului si principalele etape în functie de regulile jocul ui. Un eori. Alteori introducerea în joc se poate face printr-o scurta expunere sau descriere care sa stârneasca interesul si atentia cop iilor. b) Anuntarea titlului jocului si a obiectivelor trebuie facuta sintetic. activitatea poate sa înceapa printr-o scurta discutie cu efect motivator. -sa precizeze regulile jocului asigurând însusirea lor rapida si corecta. copiii reproducându-le în mod mecanic. deoarece se realizeaza formal. . de regula urmatoarele momente (faze): a) Introducerea în joc.Desfasurarea jocului didactic cuprinde. -sa scoata în evidenta sarcinile conducatorului si cerintele pentru a deveni câstiga tor. Educatoarei îi revin urmatoarele sarcini: -sa faca pe copii sa înteleaga sarcinile ce le revin. De multe ori fixarea regulilor nu se justi fica. În alte jocuri introducerea se poate face prin prezentarea materialului sau anuntând direc t titlul jocului. în termen i precisi. impunându-se astfel o subliniere speciala a acestor reguli. spre a nu lungi inutil începutul acestei activitati. de regula. Raspunsurile la întrebarile jocului pot fi date prin actiune sau prin explicatii v erbale. -sa dea explicatii cu privire la modul de folosire a materialului didactic. În cazul când jocul se repeta.

Se desprind. în ambele cazuri propunatorul trebuie: . sau de catre un grup de copii. Pe masura ce înain teaza în joc sau copiii capata experienta jocurilor matematice. . în general. f) Demonstrarea jocului (jocul demonstrativ) presupune executarea de catre educa toare. sarcinile ce-i revin sunt deosebite. Jocul începe la semnalul conducatorului jocului.Educatoarea trebuie sa acorde o atentie deosebita copiilor care au o capacitate mai redusa de întelegere sau acelora care au o exprimare mai greoaie. propunatorul poate trece de la conducerea dir ecta la cea indirecta sau le poate alterna.sa imprime un anumit ritm jocului (timpul este limitat). Astfel. g) Executarea jocului de proba presupune executarea de catre toti copiii a unor secvente ale jocului pentru a se asigura întelegerea si fixarea sarcinii si a regulilor. a unor secvente ale jocului pentru a se asigura înt elegerea sarcinii si a regulilor. La început acesta intervine mai des în joc reamintind regulile jocului. Totusi. chiar daca propunatorul nu participa direct la joc. propunatorul acorda independe nta copiilor lasându-i sa se acomodeze liber. h) Executarea jocului de catre copii. . doua moduri de a conduce jocul copiilor: Conducerea directa (propunatorul având rol de coordonator) Conducerea indirecta (propunatorul ia parte activa la joc fara sa interpreteze r olul de conducator) Pe parcursul desfasurarii jocului.sa mentina atmosfera de joc. dând unele indicatii organizatorice.

sa activeze toti copiii la joc. . daca nu poate el îl vor ajuta colegii. Acesta re flecta asupra acestei situatii. sa caute singuri solutii. Educatoarea nu poate interveni decât cu sugestii. sa-i lase sa-si confrunte parerile. . de descoperire a solutiilor.sa stimuleze initiativa si inventivitatea copiilor. aratând. el provoaca doar anumite probleme. Copilul studiaza diverse variante care duc la rezolvare. . exprimarea rezultatelor obtin ute. îsi confrunta propriile pareri cu cele ale colegilor sai. mai simp la si creeaza pe baza ei unele noi alternative de rezolvare.sa controleze modul în care copiii rezolva sarcina didactica respectându-se reguli le stabilite. Rolul nu se reduce la contemplarea situatiei în care a fost pus copilul. Expresii ca Fa asa . pe care sa le formeze cor ect si coerent. desi sunt importante.sa urmareasca felul în care se respecta regulile jocului. anumite situatii în fata carora sunt pusi copiii. verbalizarea actiunilor. în fata colegilor. ea fiind doar (în caz de necesitate) suger ata în mod discret. gasind mijloace potrivite pentru a-i antrena s i pe cei timizi. sa învete din propriile greseli. relatiile dintre ei. Copilul învata multe lucruri cor ectândusi propriile greseli. îsi imagineaza singur diferite variante posibile de rezol vare. Nu toate procedeele indicate de adulti sun t accesibile copilului. Dadaceala nu are ce cauta în astfel de activitati. nu se situeaza pe acelasi plan cu activitatea însasi. propunatorul neimpunând un anumit sistem de lucru. În timpul jocului s-ar putea face si unele greseli. ea fiind profund daunatoare. .sa urmareasca evolutia jocului evitând momentele de monotonie.sa urmareasca comportarea copiilor. avantajele pe care le prezinta ea. putându-se folosi vocabularul comun. .sa creeze conditii necesare pentru ca fiecare copil sa rezolve în mod independen t sau în cooperare sarcinile. De multe ori copilul întelege mai bine când îi explica un alt copil.. nu e bine cum faci nu su nt indicate a fi folosite de propunator. alegând-o pe cea mai avantajoasa. el trebuie tot usi sa motiveze alegerea sa. asaza piesa aici . În desfasurarea jocului este esentiala activizarea constienta de continua cautare. Copilul are deplina libertate în alegerea variantelor de rezolvare. . rectifica eventualele eror i. Calea de rezolvare trebuie descoperita de copil. de stagnare. . Propun atorul nu are rol de a preda cunostintele sau de a prezenta de-a gata solutiile unor probl eme.

prin modificarea unor reguli. îl organizeaza în mod independent).i) Complicarea sarcinilor jocului. prin m odificarea organizarii colectivului de copii. 6. schimbarea unei parti. sau prin introducerea unor elemente sau mater iale noi. Sunt situatii când pe parcursul jocului pot interveni elemente noi: autoconducerea jocului (copiii devin conducatorii jocului. schimbarea materialului didactic între copii (pentru a le da posibilitate sa rezolve probleme cât mai diferite în cadrul aceluiasi joc). etc.4 Jocul logico-matematic Jocul logico-matematic este un tip de joc didactic prin care se fundamenteaza pr imele cunostinte matematice ale copiilor. Acest lucru se poate realiza prin adaugarea de noi reguli. sau a întregului material utilizat. asupra modului în care s-au respectat regulile de joc si s-au executat sarc inile primite. facând unele recomandari si evaluari cu caracter individual si general. propunatorul formuleaza concluzii si aprecieri asupra felului în care s-a desfasurat jocul. folosind elementele de logica matematica. . introducerea de noi variante poate interveni atunci când se doreste o diversificare a modalita. k) Încheierea jocului În final.ilor de rezolvare a sarcinii didactice. asupra comportamentului copiilor.

grosime) material ul didactic trusa Diènes dispune de o bogata încarcatura logica si ofera cele mai mari posibilit ati de întelegere a relatiilor si operatiilor cu multimi si conduce la formarea abilitati lor de identificare la aceasta vârsta (5-7 ani). Jocuri de descriere si caracterizare a multimilor si elementelor lor. Fiind precis determinat prin atribute fara echivoc (forma. contradictiei si dublei negatii: un element trebuie sa apartina unei multimi formate sau complementarei ei (princ ipiul tertului exclus). culoare. Astfel jocurile logice conduc în mod direct la problematica matematica. prin intuirea determinarilor existente între in teriorul si exteriorul multimii (prin descriere si caracterizare). si (intersectia). Prin acest tip de jocuri se asigura pr ocesul de interiorizare treptata a actiunii. .. cu folo sirea în caracterizare a principiilor tertului exclus. În scopul evitarii unor confuzii privind diferentierea jocurilor logice de alte ti puri de jocuri si luând drept criteriu gradul de implicare a operatiilor logice în elementele de te oria multimilor. în scopul formarii perceptiilor si a structurilor operatorii ale gândiri i..Scopul principal al jocului logic este înzestrarea copiilor cu un aparat logic sup lu si polivalent care sa le permita a se orienta în realitatile înconjuratoare si sa expri me judecati si rationamente într-un limbaj adecvat. Jocurile din aceasta categorie presupun cu necesitate ca toti copiii sa posede d eprinderea de a forma multimi dupa diverse criterii. Jocul logic acorda un rol dinamic intuitiei si pune accentul pe actiunea copilul ui asupra obiectelor. Actionând asupra obiectelor si a imaginilor acestora. Apare urmatoarea clasificare a jocurilor logice: 1. nici un element nu poate apartine simultan multimii si complementarei sale (prin cipiul contradictiei). copiii sunt solicitati sa in terpreteze anumite raporturi între obiecte care apar în cadrul jocului. urmate de simboluri grafice ce permit accesul copiilor spre notiuni a bstracte. sa le redea într-o exprim are verbala adecvata. folosind limbajul logic: si. complementara complementarei unei multimi este multimea însasi (principiul dublei negatii). marime. De la manipularea obiectelor se trece treptat la actiunea cu imagini ale obiectelor si se continua apoi cu desene.

sau (reuniunea). prin clasificare si seriere într-o ordine si succesiune prestabilite... ci trebuie asociata actiunea cu verbalizarea corecta. Copiii intuiesc corect operatia de complementariere prin int ermediul negatiei logice (este p si nu este g). În acest stadiu nu se evidentiaza determinarile dintre multimea formata si multimea tutur or obiectelor aspect ce corespunde etapei de orientare a actiunii mentale (familiarizarea cu c aracteristicile esentiale ale obiectului prezentat în forma nespatiala) din teoria operationala a în vatarii (P. Negatia caracterizeaza elementele din com plementara unei multimi în raport cu o multime totala. pentru ca ele presupun grupari de elemente în urma analizei însusirilor lor comune. Nu trebuie sa se pretinda memorarea si nici utilizarea accidentala sau mecanica a acestor expresii. Jocurile de orientare în tablou asigura familiarizarea copiilor cu operatiile l ogice cu multimi. dar nu... Jocurile pentru constituirea de multimi pe criterii simple nu pot fi considerate logice. 4. Jocurile de comparare evidentiaza asemanarile si deosebirile dintre elemente si corespund jocurilor de diferenta din clasificarea clasica..si. nici. intersectia multimilor se caracterizea za prin conjunctie logica si elementele din reuniune. 2. 3. prin disjunctie logica.I.. (diferenta).. sau . de asemene a se pot . Galperin). Jocurile cu cercuri sprijinirea intuirii operatiilor cu multimi si a operatii lor logice ce decurg din acestea. nici (complementara reuniunii). sau..

printr-un proces dirijat. verbalizarea are un rol important în depasirea situatiilor de dificultate si con stituie o forma de evaluare. în limitele prestabilite de reguli. se recomanda întreruperea jo cului si reluarea într-o forma noua a indicatiilor si explicatiilor. îmbinarea aspectului de exersare cu cel de verificare. al tertului exclus. . Valoarea formativa a jocului logic consta tocmai în faptul ca actioneaza asupra capacitatii de învatare a copiilor prin structura sarcinilor de joc si se concreti zeaza în: . . este antrenat într-o activitate constienta. .realizeaza o pregatire la nivelul capacitatilor de învatare. . în cazul aparitiei erorilor în actiune sau verbalizare. care conditioneaza desfasurarea lui.asigura premisele interiorizarii operatiilor logice care au derivat din actiun ile obiectuale nemijlocite. al contradictiei). . Jocurile ce solicita aceste ope ratii favorizeaza formarea unor rationamente logice. a unor procese cognitive si contribuie la org anizarea unor structuri elementare ale matematicii. . de cautare si descoperire a solutiilor. c i sa orienteze actiunea copiilor spre rezolvarea independenta a problemelor. Clasificarea jocurilor s-a realizat tinând cont de operatiile pe care le implica s i care pot sprijini educatoarea în realizarea obiectivelor. . prin numarul de con ditii si de cerinte care îl obliga pe copil sa lucreze tinând cont de principii logice si sa ope reze cu structuri logice. modul de formulare a sarcinilor nu trebuie sa sugereze solutia de rezolvare.asigura stimularea intelectuala a copiilor din interior . . organizarea corecta a explicatiilor privind regulile jocului. ierarhia sarcinilor de învatare si a întrebarilor trebuie sa urmareasca ordinea op eratiilor logice pe care educatoarea si-a propus sa le introduca si care sunt solicitate d e joc. ci în calitate de re guli firesti ale jocului.pune copilul în situatia de a actiona asupra obiectelor în lumina unor principii l ogice implicate în actiune prin modul de organizare.verifica legile lui De Morgan (în forma practica) si principiile logice (principiu l negarii negatiei. rezolva si motiveaza.rolul activ al copilului în joc: el îsi imagineaza diferite variante de rezolvare în raport cu sarcina data. .asigura corelatia între particularitatile de vârsta si nivelul de cunoastere a not . Câteva dintre cerintele psiho-pedagogice care se cer respectate pentru ca jocul lo gic sa fie eficient si sa-si atinga scopul didactic pentru care este organizat sunt: . . fara ca notiunile de te oria multimilor si logica sa apara ca sarcini explicite de învatare.

. Studii de psihologia învatarii. Bucuresti. 1975 (1) (2) formarea bazei de orientare a actiunii (orientarea în sarcina). Galperin. premisele in teriorizarii operatiilor logice ce au derivat din actiunea obiectuala în cadrul unui proces dir ijat. elaborarea formei materializate a actiunii (dirijarea învatarii). si colab. pe etape.17 Actiunea mentala se f ormeaza printr-un proces de interiorizare treptata a actiunii materiale. se poate afirma ca jocul logic are drept scop f ormarea capacitatii de a elabora judecati logice. pe aceasta cale. Teorie si metoda în ela borarea actiunilor mentale (trad.I. P. dezvoltarea capacitatii copilului de a actiona pe baza unor operatii si principii logice si de a asigura. Esenta psihologica a jocului logic este ipoteza de formare. dupa traseul: 17 Galperin.) EDP. a actiunii mentale sustinuta prin cercetari experimentale de P.iunilor de teoria multimilor si logica.. Concluzionând cele spuse anterior.I.

copilul face apel la abilitatile însusite anterior identific are. Aceasta etapa releva rolul verbalizarii si al limbajului ca instrument al gândirii . În rezolvarea sarcinii. triere. ci sa-l conduca pe copil în descoperirea gr eselilor (eventuale) sau sa-i ofere confirmari privind corectitudinea rezolvarii sarcinii . grupare în raport cu un criteriu. Actiunea materiala a copilului dirijeaza actiunea mentala relatiile obiectuale i ntroduse de actiune releva procesele intelectuale implicate în rezolvarea problemei (analiz a si sinteza). Explicatiile educatoarei privind regulile jocului trebuie sa asigure realizarea unor corelatii cu alte sarcini rezolvate de copii în jocul anterior si au rol de orientare în sarci na.(3) actiunea în limbaj. d ar educatoarea va interveni cu întrebari de tipul: Sunt toate piesele rosii în cercul rosu? Sunt toate patratele în cercul albastru? Întrebarile nu trebuie sa ofere solutii. despre care perceperea directa nu i-ar fi furnizat informatii suficiente. El obtine pe baza operatiilor efectuate multimea patratelor rosii. copiii vor face probabil greseli. sortare. în aceasta etapa. pentru sine (interiorizarea actiunii). Întrebarile suplimentare puse de educatoare au si rolul de orientare în sarcina. deoarece: raportarea a ceea ce copilul spune la situatia prezenta în joc conduce la sesizare . Verbalizarea are rol de autocontrol. Exemple Exemplificam desfasurarea jocului logic dupa un traseu metodic care favorizeaza procesul galperian de interiorizare treptata a actiunii materiale si releva valentele sal e formative. (4) actiunea în planul limbajului intern. dar si de corectare a erorilor. sa tina cont de corectitudinea obiectuala a actiunii si de cerint ele comunicarii corecte a rezultatelor actiunii. În elaborarea formei materializate a actiunii. cu voce tare (verbalizarea actiunii) copilul este obligat. pune în cercul albastru multimea patratelor. Sarcini pune în cercul rosu multimea pieselor rosii.

multimea discurilor. Rezolvarea sarcinilor jocului logic sporeste experienta copiilor si. actionând asupra ca pacitatilor de învatare. prin triere si grupare. iar atentia educatoar ei se va îndrepta spre enumerarea în totalitate a atributelor. mare si subtire. în acest mod. Ordinea în care sunt enumerate atributele nu este esentiala. limbajul îsi releva functia sa cognitiva si favorizeaza inter iorizarea actiunii. fiecare joc constituie o noua situatie experimentala. are loc un transfer nespecific. prin aplica rea celor învatate în situatii asemanatoare.a nepotrivirilor între cerinta si situatia de joc. Constituirea de multimi pe baza unor caracteristici date si denumirea pieselor c u ajutorul conjunctiilor de propozitii: Ce este si cum este aceasta piesa? Copiii formeaza. Se actioneaza astfel si în directia formarii mecanismelor informational e si operationale din procesul învatarii conceptuale. . apoi de marime si de grosime pent ru multimi. constituind o cale de desprindere de concretul situativ si ajuta la conc retizarea propriei actiuni. comunicarea modului de lucru într-o forma corecta face ca raspunsul sa fie accepta t de colegi. Jocul continua atâta timp cât este necesar pentru a se constata daca fiecare copil p oseda cunostintele de baza legate de atributele pieselor si are capacitatea de exprima re. Prin sarcina de lucru se va solicita copiilor descrierea pieselor astfel: Aceast a piesa este un disc rosu. Din acest punct de vedere. Se lucreaza pe ace asta multime introducându-se noi criterii de culoare. exprimarea corecta si precisa a acestora. Vom face în continuare o scurta prezentare a unor jocuri logice. cu formularea uno r orientari metodice.

la început. nu este mica. at unci el o . Treptat. functie de nivelul grupei. copiii vor fi condusi sa faca unele deductii pe ntru a usura raspunsul: Daca piesa mea este rosie. nu este galbena. înseamna ca nu este galbena si nu este albastra. in tuirea complementarei unei multimi si discriminarea atributelor pieselor cu ajutorul ne gatiilor: Cum este si cum nu este aceasta piesa? Sarcini de învatare 1. Piesele trusei se împart în mod egal între cei doi copii. copiii grupei pregatitoare vor întelege ca este mai usor sa enumere succesiv variabilele fiecarei piese: forma. Se cere copilului sa precizeze si ce însusiri nu are piesa aleasa (în comparatie cu proprietatile celorlalte piese ale trusei). mare. groasa si are forma de tr iunghi. grosime si sa utilizeze negatia pentru acele însusiri pe care piesa nu le poseda.Descrierea pieselor trusei Diènes cu ajutorul atributelor si a negatiei logice. Se asteapta raspunsul: piesa aleasa este rosie. nici cerc. precizând ce însusiri are. raspunsuri incomplete. denumind-o cu cele patru atribute. Se pot folosi 24 piese sau 12. Jocul se repeta pâna când se constata ca majoritatea copiilor probeaza stapânirea procedeului. 2. Se asteapta raspunsul: Piesa nu este albastra. dar acestea vor trebui complet ate de ceilalti copii. nu este nici dreptunghi. marime. Sarcini de învatare Unul dintre copii solicita celuilalt o piesa pe care el nu o are în multimea primi ta. Copilul alege o piesa si o caracterizeaza. nu este subtire . culoare. cu siguranta nu este mica etc. Intuirea operatiei de complementare si determinarea atributelor unor piese cu aj utorul negatiei si al deductiei logice: Te rog sa-mi dai! Jocul se organizeaza în grupe de câte doi copii. Daca piesa a fost denumita corect si este corect identificata de colegul sau. în cadrul aceluiasi joc. nici patrat. fara a urmari un anumit crit eriu de selectivitate. daca este mare. Se pot accepta. Prin repetarea exercitiului.

pentru f iecare marime trebuie sa aiba piese cu cele 4 forme (disc.primeste. iar rezolvarea ei aduce un mare câst ig în plan formativ. Câstigator este cel care va avea. copilul va descoperi cu usurinta piesa care îi lipseste (vor ramâne pies e fara pereche) si va sti ce piesa trebuie sa ceara partenerului. albastru) si poate forma perechi între piesele cu acelasi at ribut de culoare sau forma. copilul observa si identifica toate atributele pieselor cu care lucreaza si treptat optimizeaza procedeul de cautare si întelege ca nu poate descoperi piesele ce îi lipsesc decât daca organizeaza multimea pieselor în doua grupe formate pe criteriul de marime (de exemplu). patrat. triunghi. gros-subtire. Educatoarea poate introduce . În urma unei bune activitati de orientare în sarcina conduse de educatoare. Prin regulile si sarcinile de joc. dreptunghi ) si cele trei culori (rosu. si elemente de numeratie (se pot stabili la un moment dat numarul de pi ese fara pereche. pe parcursul jocului. de o anumita forma sau culoare). edu catoarea poate da tehnica de cautare a pieselor lipsa criteriul de formare a perechilor: mare-m ic. galben. Pentru începatori. În acest fel. nu primeste nimic si este rândul celuilalt copil sa solici te o piesa. Aceasta este de fapt situatia problematica a jocului. Acum. cele mai multe piese. la un moment dat. Piesa va putea fi acu m usor de caracterizat cu ajutorul conjunctiei si al negatiei logice. în caz contrar. Aceeasi sarcina pentru celalalt copil. valabil pentru ambii parteneri de joc. pentru a gasi modalitatea de identificare a pieselor ce le lipsesc. . copiii îsi dezvolta procedee inductive si deduc tive de cautare si tatonare. dar de marimi diferite.

Principalul scop al evaluarii este sa urmareasca progresul copilului si sa stabi leasca exact la ce nivel de dezvoltare se afla fiecare copil în parte. corectarea deprinderilor gresite. diagnosticam. 7. Tot prin evaluare. educatoarea cunoaste în fiecare etapa a desfasurarii p rocesului instructiv-educativ. Verificarile asupra acumularilor calitative si cantitative ale copiilor în procesul instructiv-educativ contribuie la calificarea si consolidarea cunostintelor acumulate. descoperind factorii care au condus l a rezultat si prognosticam. Copilul înregistreaza si vibreaza la cea mai neînsemnata apreciere. îndeplineste un rol de supraveghere a activitatii prescolare. astfel încât parcurgerea programei sa vina în întâmpinarea nevoilor copiilor. Evaluarea în învatamântul prescolar Prin intermediul evaluarii. apreciem. educatoarea inventariaza achizitiile copiilor si apreciaza progresul înregistrat d e copil de la o etapa la alta a devenirii sale. 2) Precizati etapele de desfasurare ale unui joc didactic matematic si ilustrati -le pe un exemplu concret. nivelul atins de copii. care sunt fixate.Tema nr. 4) Proiectati o activitate desfasurata sub forma de joc logico-matematic. priviti individual. anticipând rezultatele pentru etapele ulterioare de inst ruire. Evaluarea are efecte pozitive. Identificarea copiilor cu nevoi speciale si care ar putea necesita sprijin ori interventii . educatoarea stabileste masurile necesare pentru completarea si aprofundarea cuno stintelor. reprezentarile. 3) Proiectati o activitate desfasurata sub forma de joc didactic matematic. Evaluând. d ar si cu un puternic sentiment de frustrare la cea mai neînsemnata observatie. 6 1) Precizati componentele unui joc didactic matematic si exemplificati-le pe un joc concret. sistematizate si integra te în structuri. perfectionarea priceperilor si deprinderilor. priceperile. constatam. aptitudinile. limbajul copiilor. identifica punctele forte si lacune le din cunostintele. Pe b aza diagnosticului. deprinderile. si sa asigure succesul experient elor tuturor. care se reflecta asupra atitudinii copilului fata de activitatile din gradinita. Evaluarea rezultatelor obtinute de copii are efecte pozitive asupra activitatii lor.

sporindu-i în acest fel motivatia pentru învatare. ne conduc la organizarea unei instruiri diferentiate prin intermediul unor sarci ni de învatare cu nivel variabil. acestia fiind informati despre rezultatele obtinute de ei în raport cu finalitatile. învatarea diferentiata si-a mentinut statu tul de actualitate printre alte activitati ce favorizeaza progresul scolar al prescolar ilor. reprezinta un alt obiectiv al evaluarii. la nivelul grupelor. . între multitudinea de metode si mijloac e utilizate în scopul cresterii randamentului scolar. formativa. Evaluarea continua permite aprecieri asupra calitatii achizitiilor cognitive si operatorii pe care copiii le dobândesc prin învatare si permite formularea unor judecati privind p rocesul de învatare în raport cu obiectivele cognitive.suplimentare. Evaluarea continua. În cadrul teoriei si practicii educationale. Aceasta presupune proiectarea unor situatii de instruire diferentiata. cu grade diferite de per manenta scolara. adica sa se stabileasca n ivelul de formare a unei deprinderi sau capacitati ca rezultat al instruirii. care sa ofere fiecarui prescolar posibilitatea de a progresa . a unor st rategii didactice diferite. Existenta unor colective eterogene de prescolari. se realizeaza prin masurarea rezultatelor si apre cierea activitatii copiilor pe tot parcursul unui program de instruire. Este important ca obiectivele urmarite (rezultatele asteptate) sa fie cunoscute de copii pe tot parcursul inst ruirii. motrice si atitudinale urmarite în raport cu obiectivele operationale propuse si permite aprecierea calitativa asupra unui ob iectiv al învatarii: sa se descopere cât stie si cum stie sa opereze copilul.

nece sita o profunda si competenta analiza a continutului notional al matematicii. pe care educatoarea le adreseaza prescolarilor si care trebuie gradate în raport c u capacitatile si ritmurile fiecarui copil. Individualizarea si abordarea diferentiata a procesului de instruire la matemat ica presupune. sa aplice un program recuperator si sa reproiecteze strategia didactica. sarcini corespunzatoare nivelului lor de dezvoltare.diferentierea si individualizarea instruirii în secventa de dirijare a învatarii în cadrul unei activitati comune. o ratio nalizare si o programare secventiala a acestuia. ale grupurilor si ale clasei. oferind informatii despre stadiul atins de copil în for marea unor capacitati. nu rezultatul învatarii în ansamblu. pentru a le putea adresa. deci. sa se descopere obiectivele la care copiii nu obtin performante satisfacatoare. ca unitate sociala. cunoasterea prescolarilor. în conceptia individualizarii învatamântului matematic. sarcini). pe de o parte. ac tivitati.programe compensatorii de recuperare incluse în etapa jocului si a activitatilor libercreative. Evaluarea formativa masoara. operatii ale gândirii si deprinderi operatorii: . au ca scop eliminarea unor lacune din cunostintele si deprinde rile copiilor si atingerea performantelor minimale acceptate dar si îmbogatirea si aprofundarea cun ostintelor copiilor capabili de performante superioare Pentru ca aceasta dorinta sa fie realizabila. din care sa rezulte solicitarile (întrebari. ci elemente ale acestui proces prin aprecierea secventiala a modului de rezolvare a sarcinilor a sociate obiectivelor operationale.sa identifice cunostintele si capacitatile ce nu au fost însusite. Scurtarea considerabila a intervalului dintre masurare si interventie ameliorati va are efecte benefice asupra actului pedagogic. ca solutii pedagogice de optimizare a actului didactic. educatoarea are posibilitatea sa o pteze pentru una sau mai multe din solutiile pedagogice care pot optimiza actul didactic: . Diferentierea si individualizarea în învatare. Activitatile matematice. în orice m oment. observarea lor permanenta s i urmarirea evolutiei lor (mai ales pe plan intelectual). Individualizarea si tratarea diferentiata a prescolarilor constituie doua dintr e strategiile principale de ameliorare a randamentului scolar si de înlaturare a insuccesului. .

capacitatea de recunoastere si diferentiere; capacitatea de comparare cu modelul; capacitatea de a aplica în situatii noi deprinderile formate; capacitatea de a respecta regulile si sarcinile date ; capacitatea de a compara rezultatele sale cu ale colegilor sau cu modelul (autoe valuare); capacitatea de a efectua analize si sinteze ; capacitatea de diferentiere si atribuire de nume; capacitatea de a mânui materialul didactic; capacitatea rezolutiva (încercare-eroare, tatonare); gradul de formare a deprinderilor de lucru; rapiditatea gândirii si spiritului de observatie; calitatea rationamentului. Natura, structura si scopul în care sunt proiectate activitatile diferentiate în ev aluarea formativa conduc la urmatoarele tipuri de actiune: d) actiuni corective destinate prescolarilor aflati în limitele situatiei prescola re normale, dar cu usoare ramâneri în urma la predare-învatare, datorate fie unei situatii de adap tare mai grea la sarcinile didactice, fie datorita unor momente critice în dezvoltarea psih o-fizica, unor tulburari psiho-afective si chiar instrumentale etc.; e) actiuni recuperatorii destinate celor aflati în situatii de usor handicap (diza rmonii cognitive, tulburari de atentie, limbaj, memorie, gândire sau necognitive, cum ar fi cele de

natura motivationala, volitiva, relationala etc.); c) actiuni de dezvoltare prin suplimentarea programului de instruire destinate c elor dotati, care dispun de capacitati deosebite, au înclinatii sau talente. Evaluarea formativa determina secvential calitatea actului didactic, educatoarea având la dispozitie alternative si solutii pedagogice care pot fi sintetizate astfel:

Evaluare formativa

Rezultate Solutie pedagogica Peste 85 % - reusita totala Trecerea la urmatoarea situatie de învatare Între 85% si 60% - reusita partiala Reluare diferentiata a unor sarcini de învatare Sub 60% - esec

Identificarea cauzelor si reproiectarea situatiei de învatare

Strategia de diferentiere dispune de aceeasi paleta metodologica precum orice st rategie globala de instruire: de la obisnuitele conversatii, demonstratii si explicatii, la exercitiile si instrumentele muncii intelectuale eficiente, de la tehnica fiselor de munca inde pendenta (de dezvoltare, de recuperare, de exersare si de autoinstruire) la tehnicile intuiti ve si simbolice. Evaluarea cu ajutorul fiselor de evaluare Proba de evaluare contine itemi (sarcini, întrebari etc.) ce materializeaza obiect ivele stabilite si în conceperea carora trebuie sa se ia în consideratie: cerintele progra mei (barem minim); nivelul real atins de copiii din grupa; posibilitatile fiecarui copil.

La corectarea fiselor trebuie tinuta o evidenta stricta a lacunelor prescolarilo r, pentru a lua masuri de eliminare a lor, prin fise de recuperare, corective. Este îndeplinita as tfel cerinta unui învatamânt diferentiat cu intentia de a egaliza conditiile de însusire a cunostintelor prin programe de recuperare (de aducere la nivelul celorlalti si a prescolarilor care au dovedit neîntelegeri sau întelegeri gresite în probele date spre rezolvare, în fisele folosite l a evaluarea predictiva sau la evaluarea formativa de progres). Diferentele calitative (de gândire, inteligenta, imaginatie etc.) care se manifest a la copiii supradotati sunt satisfacute prin fisele de dezvoltare, care trebuie sa aiba ace leasi obiective, dar dincolo de aplicarea unor algoritmi de lucru si pretind în rezolvare capacitat ea de analiza si sinteza. Evaluarea continua are deci rolul de a urmari schimbarile comportamentale ale co piilor în timpul învatarii. Educatoarea are posibilitatea de a constata si aprecia stadiul d e însusire a unor cunostinte, deprinderi, tehnici de lucru, fiecare etapa a învatarii este apre ciata si întarita, asigurându-se o învatare în pasi mici. Copilul câstiga încredere, îsi regleaza efortul, ritm ul de munca si tehnicile de lucru, evaluarea continua fiind formativa prin efecte daca se sprijina pe elemente de întarire pozitive (aprecieri, calificative, laude). Fisele de evaluare asigura astfel o îmbinare a muncii frontale cu munca individual a si constituie instrumente specifice în evaluarea formativa. Fisele contin, de regula, o singura sarcina corespunzatoare unui anume obiectiv operational urmarit. Acestea realizeaza o diferentiere a învatarii pâna la individua lizare si pot fi folosite cu eficienta în variantele de organizare a activitatii diferentiate pr ezentate în capitolul precedent Se pot distinge, astfel, urmatoarele tipuri de fise: fise cu continut unic, cu sarcini unice (activitate frontala); fise cu continut unic, cu sarcini pe grupe de lucru eterogene (grupuri eterogene ). Aceste doua tipuri de fise se completeaza în etapa de dirijare a învatarii si sunt c onsiderate fise de exercitiu. fise ce contin sarcini cu nivele diferite de dificultate (grupe omogene), pentru constatarea

valoarea itemilor. functie de efortul si de exigentele cerute de rezolvarea fiecarei categorii de cerinte cuprinse în proba. permite apropierea de copii. Continutul probei de evaluare este considerat relevant din punct de vedere educa tional. fise cu sarcini diferentiate pe grupe de nivel (grupe omogene). Calitatea de evaluare a probei este data de: claritatea delimitarii itemilor. sarcina. Prin urmare. daca: exprima exigente de ordin cognitiv si logic. Trebuie retinut ca fiecare dintre aceste nivele este considerat pri n raportare la sistemul de obiective de referinta ale temei si la baremul minim de cunostinte a l nivelului de vârsta. Aceste ultime categorii de fise asigura învatarea deplina de catre toti copiii. (Bloom) dau o orientare asupra cotarii diferite nivelelor de însusire a cunostintelor: recunoaster sinteza. exprima exigente de nivel mediu. este evident ca nu toti copiii reusesc nivelele dupa care se ierarhizeaza obiectivele a sarcinilor din proba. datorita particularitatilor i ndividuale. fise cu sarcini individualizate. iar pe verso va consemna aprecierile si masurile ameliorative. se diferentiaza trei nivele: minim. un itatea cerintelor pe care le contine proba. Formularea precisa a itemilor ofera educatoarei posibilitatea de a planifica si urmari pasii ce trebuie facuti de copii pentru a atinge performanta dorita. timpul.aplicare . Cunoasterea performantelor copiilor prin evaluarea continua. me diu si de performanta. . Daca luam în considerare ierarhia e întelegere . formularea continut ului astfel încât sa fie usor identificabil. Acelasi con tinut este însusit de catre copii la nivele diferite de complexitate. în cadrul colectivului de copii. su nt adaptate posibilitatilor lor si pot fi folosite ( având continuturi diferite) atât în dezvoltar e cât si în recuperare. educatoarea trebuie sa precizeze obiectivul. În conceperea fisei.analiza sa se ridice la nivelele superioare. De regula. sondeaza categorii de cunosti nte cu caracter formativ. numarul itemilor cuprinsi în continutul probei si val oarea lor calitativa stabilesc performanta maxima si pe cea minima admisa. reglarea procesului de învatamânt în functie de necesitate si asi gura buna pregatire a copiilor pentru scoala. obiectiva.nivelului de însusire a cunostintelor .

elaborarea descriptorilor de performanta corespunzatori. în raport cu obiecti vele si continutul parcurs. surprinde elementele de esenta ale continutului învatarii. . Proba de evaluare este corect conceputa daca satisface urmatoarele cerinte: surprinde comportamentele prevazute prin operationalizarea obiectivelor. dar si pentru proba în ansamblu . sa co loreze. stabilirea numarului de itemi si stabilirea continutului lor. formuleaza exact si explicit sarcinile pentru a obtine raspunsuri corecte si com plete . sa uneasca cu o linie elemente de acelasi fel). stabilirea punctajului/calificativului. surprinde echilibrat toate aceste obiective. elaborarea instructiunilor de raspuns (modul în care trebuie procedat pentru a rez olva sarcina). interpretarea si valorificarea rezultatelor obtinute în scopul diferentierii si individualizarii învatarii. indicarea modalitatii de rezolvare (sa încercuiasca elemente de acelasi fel. . analiza statistica. corectarea si notarea probei. etc.In conceperea probelor de evaluare trebuie respectate urmatoarele etape: precizarea obiectivelor operationale ce constituie obiectul testarii. stabilirea timpului acordat pentru rezolvare. ce se acorda pentru fiecare item (a tunci când este cazul). sa redea prin desen.

Copilul urmeaza a fi obisnuit progresiv cu aceasta forma de verificare scrisa/practica c e solicita raspunsuri exacte prin completare. verifica atingerea scopului formativ si informativ propus în activitatea respectiv a. generalizare. Pregatirea copiilor pentru a putea rezolva sarcinile de pe fisa este importanta. a sarcinii propuse. pe fise de evaluare. a timpului afectat. rezolvarile propuse. rezolvarea aceleiasi sarcini individual de catre copii cu ajutorul materialului distributiv. abstractizar e. . parcurge urm atoarele etape: rezolvarea sarcinii propuse cu ajutorul materialului demonstrativ (de dimensiuni mari). colorare sau prin desen. Integrarea momentelor de evaluare formativa în activitate are urmatoarele avantaje : exerseaza operatiile de analiza. a ordinii itemilor. Alegerea sarcinilor. comparatie. asigura efectuarea de corelatii interdisciplinare . ord onate în succesiunea temelor. . concepute dupa criteriile analizate. Seturile de fise de munca independenta. stabilirea volumului lor. verifica posibilitatile de transfer al cunostintelor si deprinderilor în situatii noi. vor putea fi organizate sub forma unui caiet de fise de luc ru pentru învatare în clasa. verifica gradul de interdependenta între gândire si modul de actiune al copiilor. a calificativ elor/ punctajului. calitatea solutiilor si calificativele/punctajul permit t ratarea diferentiata.are grade de dificultate progresiva . sinteza. rezolvarea independenta. pe fisa. la nivelul fiecarui copil. adaptat specificului prescolar. reflecta gradul de satisfacere a acestor cerint e. Demersul didactic conceput de educatoare pentru a pregati momentul muncii indivi duale de rezolvare a probelor de evaluare formativa. analiza modului de rezolvare si a greselilor tipice .

Copilul actioneaza. practica. Datorita particularitatilor de vârsta si obiectivelor ciclului prescolar. atributele unui obiect. educatoa rea trebuie sa faca apel. ceea ce este determinant pentru aprecierea gradului de realizare a obiectivului de verba lizare. constata deficientele ale proiectarii si realizarii demersului didactic al educa toarei (exprimata în greseli tipice ale copiilor). El recurge la terminologia matematica (cuvânt) nu doar pentru a descrie actiunea. cu glas tare. ca o teh nica de evaluare continua. Evaluarea orala se realizeaza prin metoda conversatiei si ofera informatii despr e nivelul de formare a structurilor verbale prin modul cum utilizeaza limbajul matematic c a suport al actiunii si despre competentele de comunicare. În fe lul acesta. Necesitatea evaluarii orale este ceruta si de existenta stadiului verbal al acti unii. educatoarea poate aprecia nivelul de întelegere si constientizare a continutului s i gradul de formare a unor competente operatorii prin modul de integrare a limbajului în actiu ne. În aprecierea gradului de formare a acestora. se deplaseaza centrul de gr eutate al învatarii de la formarea structurilor operatorii la structurile verbale. copiii realizeaza sarcini de verbaliza re: ei numesc pe rând. compara si exprima prin limbaj datele sarcinii p rimite. Astfel. apoi exteriorizeaza verbal rezultatul la care ajung. le enumera tot cu glas tare si le identifica pe materialul didactic.verifica ritmul de lucru . se pot utiliza toate tehnicile de ev aluare (orala. analizeaza. . Evaluarea orala se realizeaza dominant în secventa de dirijare a învatarii. ci pentru a motiva si verbaliza rezultatul actiunii. ca etapa ce favorizeaza interiorizarea structurilor logice (notiunilor) la copiii prescol ari. pe lânga fisele de evaluare. si la alte forme de verificare. în acest mod. în cadrul activitatilor matematice. scrisa). anume e valuarea orala si cea actional-practica.

Pe un panou tip flanelograf. materializate în modul în care copiii rezolva sarcinile de lucru. Cuvântul nu descrie numai procedeul de actiune. determinarea raportului parte-întreg. din aceste considerente. educatoarea marcheaza prin buline diferit colorate raspunsurile corecte. Educatoarea observa direct modul de actiune si rezultatul obtinut. Evaluarea actional-practica se realizeaza prin metoda jocului si a exercitiului si ofera informatii despre nivelul de formare a structurilor operatorii si implicit a str ucturilor cognitive. grupare. Evaluarea actional-practica este necesara pentru masurarea nivelului abilitatilo r de identificare. copilul este solicitat sa construiasca o situatie matematica r espectând o anumita regula. Operarea în plan obiectual este specifica învatarii la vârsta prescolara si se materializeaza prin exercitii-joc ce solicita o rezolvare actional-practica prin raportare la un model (vezi metoda exercitiului). partial-corecte sau eronate pentru sarcinile de verbalizar e ale obiectivelor operationale. evaluarea actional-pr actica trebuie sustinuta de o evaluare orala. Cel mai concludent exemplu este cel al jocurilor logice ca metoda de îmbogatire a abilitatilor de formulare a judecatilor cu valoare logica. Informatiile obtinute prin aceasta tehnica de evaluare orienteaza educatoarea în conceperea probelor formative pe unitati de învatare. iar accentul cade pe obiectivele de verbalizare ce dau masura co nstientizarii si interiorizarii actiunii. selectare. Formarea structurilor logice în stadiul preoperational este influentata semnificat iv de relatia dinamica actiune-cuvânt si. masoara si ap reciaza gradul de rezolvare a sarcinii de învatare. Aceasta tehnica de evaluare urmareste aprecierea stadiului de formare a deprinde rilor si abilitatilor matematice. În evaluarea finala se iau în considerare si rezultatele obtinute prin toate formele de . ci si con tinutul notional ce se reflecta în cuvânt. pentru fiecare obiectiv operational se pu ne în evidenta gradul de realizare si informatiile obtinute pot usura luarea deciziei de adopta re a unor strategii ameliorative. ca rezultat al actiunii. masurarea si determinarea unor lungimi si capacitati cu etaloane nestandardizate. triere. În acest mod. însa nu permit o verificare an alitica a cunostintelor si deprinderilor individuale. In aceste jocuri. Se impune ca în aceeasi activitate sa se recurga la mijloace de evaluare individuala obiectivate în raspunsurile scrise.

evaluare (formativa. actional-practica). atunci când educatoarea are nevoie de informatii cât mai complete si complexe despre dezvoltarea psiho-fizica si intelectuala a copiilor. 7 1) Elaborati câte o proba de evaluare actional-practica pentru fiecare grupa. Evaluarea stadiului de pregat ire a prescolarilor pentru accesul în învatamântul primar presupune utilizarea tuturor acest or forme de evaluare pe parcursul anului petrecut în grupa pregatitoare ( cu precadere ). d ar si la începutul clasei I. Tema nr. prin corelarea erorilor de apreciere operate pe parcurs. pen tru obtine maximul de informatii asupra stadiului de dezvoltare în care se afla un cop il la un moment dat si asupra progresului realizat si pentru a lua decizii corecte privin d recuperarea unor ramâneri în urma sau dezvoltarea unor capacitati. echilibrat. în acest fel ajungându-se la o evalu are mai obiectiva. . pentru a utiliza cu succes si eficienta aceste forme de evaluare si instrumentele specifice lor. orala. Toate formele de evaluare trebuie utilizate într-un sistem închegat. Estimarile f inale pot constitui un mijloc de diagnostic si pot sa furnizeze informatii relevante pentr u ameliorarea strategiei de învatare. pe de o parte si pe de alta parte. Apare nevoia unei analize a suportului pe care îl ofera curriculumul actual pentru o evaluare formativa eficienta. pregatirea meto dologica specifica pe care educatoarele si educatoarele trebuie sa o primeasca în cadrul fo rmarii initiale si continue.

la 5-6 ani. topologica.1 Conservarea numerica si formarea notiunii de numar la prescolari Notiunea de numar este influentata de componenta spatiala. copilul abs trage ca atribut distinctiv al acestor clase calitatea numerica sau numarul cardinal. sau de pozitia lor în spatiu. Jean Piaget arata ca: "între 3-7 ani copilul trebuie sa-si dezvolte capacitatea de cunoastere în directia întelegerii invariantei cantita tii"18. copilul observa ca numele numarului nu este eticheta unui obiect. va p utea întelege si faptul ca numarul reprezinta o anumita cantitate care. Notiunea de invarianta a cantitatii sta la baza conservarii numerice (aspectul c ontinuu al numarului) si a constantei numerice. . 8. E. este aceeasi. Bazele psihopedagogice si metodologice ale formarii notiunii de numar natural 8. J. 1976 Întelegând invarianta.). cla sele pot fi acum puse în corespondenta biunivoca.D. La 4-5 ani. în procesul unor activitati adecvate. Construirea realului la copil (trad.P. pâna în momentul dezvoltarii depline a structurilor logico-matematice ale claselor si re latiilor.2) Elaborati câte o fisa de evaluare pentru fiecare grupa. Bucuresti. care se formeaza la copil treptat. deci ceea ce este constant si identic în lucruri. În aceasta faza domina propriet atea ordinala a numarului. În urmatoarea etapa. 18 Piaget. a conservarii cantitative. adica pâna la dobândirea invariantei numerice. 3) Elaborati câte o proba de evaluare orala pentru fiecare grupa. din a caror sinteza se constituie numarul. ca si orice alta notiune.. ci desemneaza pozitia lui într-o succesiune de obiecte.. indiferent de îns usirile fizice ale obiectelor care o compun. copilul. Depr inderea relatiilor cantitative necesita însa o activitate de abstractizare si generalizare complexa. reflecta realitatea obiectiva. ca rezultat al experientei cognitive. Notiunea de numar. Astfel. iar sensul acestei reprezentari consta în imaginea reprezent ativa pe care si-o formeaza copilul despre un anume element al succesiunii.

. o etapa importanta a dezvoltarii intelectuale a copilului si serveste drept criter iu psihologic al aparitiei calitatii logice fundamentale a gândirii. un instrument. Însusirea principiului conservarii reprezinta din punctul de vedere a lui Jean Pia get. prin experienta. Când conceptul de numar ajunge în stadiul formal. adâncime. operational-concreta. greutate. Pentru ca invarianta cantitatii sa devina o convingere deplina a copilului.Proprietatea cardinala a numarului nu mai este acum perturbata de componenta spa tiala. cu etaloane nestandardizate. clasificare a elementelor unei mult imi. sau mai multe/putine elemente. Aceasta capacitate se formeaza ca efect al învatarii dirijate. aprecierea globala si prin punere în perechi a 2-3 multimi. reversibilitatea. iar baza perceptuala a corespondentei dispare. compararea multimilor cu tot atâtea . vol I um. înaltime. el t rebuie învatat: sa diferentieze parametrii obiectului: lungime. II sa stabileasca. la 6-7 ani. invarianta marimii dupa fiecare parametru. corespondenta unu la unu se pastre aza chiar si atunci când componenta spatiala intervine ca factor perturbator (schimbar ea pozitiei). dovada trece rii copilului la o gândire noua. a lungimii si latimii. Pentru formarea conduitei conservative la copiii de 6-7 ani trebuie avut în vedere si formarea deprinderilor de triere. determinarea diferentelor cu un element precum si masurar ea. comparare. invarianta masei si volumului. iar o astfel de uneal ta este masura. Dar pentru aceasta este necesara o unealta.

Unitatea de masura este cea care permite transformarea marimilor concrete în multi mi matematice si mai departe compararea lor pe calea raportarii biunivoce. a) Conduitele primului stadiu dovedesc o nonconservare neta a cantitatii si au c . Cu ajutorul ei se stabileste invarianta unei anumite marimi. Introducerea masurii presupune parcurgerea în plan psihologic a urmatoarelor etape : . .prima etapa se caracterizeaza printr-un ansamblu de conduite preconservatoare.a treia este de ordin conservator. la aprecierea lor dupa rezultatele masurarii prealabile.raportarea biunivoca.separarea cu ajutorul ei a diferitelor însusiri (parametri) ale lucrurilor. . Masura nu este un simplu mijloc tehnic de apreciere cantitativa. introducerea numerelor si actiunilor cu ele. Folosirea unor unitati de masura diferite permite desprinderea unor însusiri difer ite ale obiectului si datorita acestui fapt. În formarea notiunilor de conservare a cantitatilor se disting trei etape succesiv e: . Posibilitatea folosirii diferitelor unitati de masura pune problema res pectarii stricte a regulii compararii numai pentru marimi care au fost masurate cu aceeasi unitate de masura. Constantele perceptive si conservarile operatorii constau în conservarea unei anum ite proprietati a obiectului atunci când: . forma unei bucati de plastilina.cantitatea de materie ori greutatea (masa) obiectului ramâne neschimbata (în cazul conservarii operatorii) când se toarna un lichid dintr-un recipient într-altul sau s e modifica. . atunci când se modifica numai configuratia ei exte rna. pe aceasta baz a. .Ca unitate de masura poate fi folosit orice obiect sau o parte a sa. compararea marimilor si numai dupa aceea. se produce depasirea caracterului global al aprecierii directe. de pilda. Actiunea de masurare este îndeplinita cu usurinta de copii si aceasta poate fi fol osita pentru a asigura logica aparitiei numarului si a primelor notiuni matematice. asa cum ap ar ele în perceptie. .a doua etapa caracterizata prin conduite intermediare. ci reprezinta i ndiciul si rezultatul trecerii de la compararea directa si globala a obiectelor.transformarea unor marimi concrete în multimi matematice propriu-zise.marimea sa reala sau forma sa aparenta sunt modificate.

3. copiii în sa neglijeaza acest fapt. 2. În acest stadiu ei sunt pregatiti din punct de vedere psihologic pentru dobândirea c onceptului de numar natural. . c) La al treilea nivel copilul afirma conservarea cantitatilor justificând-o prin argumente. Se initiaza actiuni practice de împartire a unei multimi de obiecte în doua parti egale. fara a utiliza numeratia. se urmareste sesizarea echivalentei. materialele cu care se lucreaza sa fie cunoscute. a fiecarei cantitati si. familiare copiilor. Educatoarea propune efectuarea unor exercitii de masurare a unei cantitati de lichid cu ajutorul a trei sticle (de un litru. se utilizeaza pentru cântarir e o balanta. aceasta constituind rezultatul unei alterari a formei. respectiv în 4 parti egale. Cu ajutorul a doua cantitati egale de plastilina. BD14870_ b) Conduitele intermediare se caracterizeaza în general prin oscilatiile de noncon servare si conservare a cantitatilor. sa solicit e interes. un sfert de litru). pe rând.a particularitate comuna o centrare pe: actiune: a varsa. jumatate de litru. ca re rezulta din actiunea prin care a fost modificata forma bilei sau nivelul lichidului. a rula. BD14870_ configuratia statica. a turti. se initiaza exercitii de tr ansformare a formei. concomitent. Sugestii în organizarea si realizarea unor situatii de învatare pentru formarea noti unii de conservare a masurii 1.

În doua sticle identice se pune lichid usor colorat. Copiii sunt întrebati în care vas sunt mai mu lte boabe. pe rând.). se reconst ituie întregul din partile sale. iar prin întrebari Unde este mai multa apa? . 3 dintre ele sunt la fel. prin exercitii de cântarire a unor obiecte din acelasi material si de aceeasi forma cu obiectele unitate de masura . iar cantitatea din al doilea în al patrulea. în primul exercitiu se familiarizeaza copiii cu tehnica de masurare. 8. 5. se masoara si se determina corectitudinea împartirii. la acelasi nivel. Se schim ba. exercitiul se desfasoara semidirijat sau liber. creta). 9. se stabileste de câte ori obiectul de cântarit este mai greu decât obiectul unitate de masura . Se continua cu un exercitiu de împartire a unui disc în 2 jumatati si apoi în 4 sfe rturi. Se realizeaza exercitii de cântarire în vederea întelegerii de catre copii a faptului ca schimbarea greutatii nu este posibila decât prin modificarea cantitatii (similare . dintre care doua sunt de aceeasi forma. afirmatiile copiilor sunt verificate (cu ajutorul lor) folosindu-se de vasul unit ate de masura . în al doilea exercitiu. nasturi): se observa ca greutatea nu depinde numai de volum. În primele doua sunt can titati egale de boabe (fasole. pozitia lor. Se pot introduce. de dimensiuni diferite. si alte obiecte din alt material (creta. Dar acum? se urmareste argumentarea aprecierilor. ca unitate de masura. functie de nivelul grupei. Se poate cântari un cui mare cu ajutorul mai multor cuie mai mici: se observa ca diferenta de dimensiune determina diferenta de greutate. ci si de substanta din care este format obiectul. 7. se solicita comparatii între numarul de obiecte unitate de masura folosite pentru doua cântariri succesive (cuie mici. Se prezinta copiilor 4 vase. Se solicita copiilor sa gaseasca mijlocul unei sfori . în care se toarna aceeasi cantitate de lichid. Se initiaza experiente. Se initiaza exercitii practice de masurare a capacitatii unor lichide din 3 v ase. Cantitatea de boabe din primul se toarna în al tre ilea. se urmareste gradul de întelegere si asimilare a conservarii volumului prin turnarea unui lichid dintr-un vas în altul (unul dintre ele este di ferit). prin suprapunere. porumb etc.4. se lasa libertatea de actiune copiilor prin încercare-eroare-reglare. luând ca unitat e de masura un alt vas (cescuta). 6.

hârtie. de exemplu. se apropie triunghiurile. unul lânga altul. Orientarea în sarcina de învatare si rezolvarea acesteia Sarcina 1 patrate . Surprinderea invariantei. se îndeparteaza triunghiurile mai mult decât în primul caz. delimitând pentru acest ea parametrii marimilor. prin masurare.) forma nu influenteaza masa. 11. Exemple Tema Compararea dimensiunilor obiectelor date. Pentru conservarea numerica se pot utiliza. determinând egalitatea sau inegalitatea lor. 10. iar copiilor li se solicita sa aseze tot atâtea câte triunghiuri sunt în sir. Exercitiu de cântarire a unui obiect ce-si poate schimba forma (pânza.cu cele din viata cotidiana: cântarirea de legume. a ceea ce este constant si identic în situatii diferite. fructe). se bazeaza pe capacitatea de coordonare a operatiilor gândirii. 10 triunghiuri rosii si 10 patrate albastre: se asaza triunghiurile în sir. Realizând aceste experiente prin exercitii cu obiecte reale. care sprijina întelegerea reversib ilitatii capacitatea de efectuare în sens invers a drumului de la o operatie la alta. pla stilina etc. copiii vor învata sa compare aceste obiecte dupa o marime fi zica sau alta. patratele ramânând în aceeasi pozitie.

Copiii vor trasa pe fisa. la tabla. Copiii vor masura independent diferite lungimi. Se solicita compararea celor doua siruri de liniute. se masoara distanta de la fereast ra la usa. si aceasta presupune alegerea convenabila a unor criterii. s-au facut mai multi/putini pasi. se numara liniutele si se motiveaza rezultatul actiunii. folosind acelasi etalon. grupare în doua multimi disjuncte (nu au elemente comune). pe fise. sub primul rând de linii. copiii vor masura aceeasi lungime cu etaloane diferite. aprecierea cantitatii prin punere în perechi. Dupa acelasi procedeu. grupare. co nstatând ca.Educatoarea masoara lungimea camerei de la fereastra pâna la masa cu ajutorul pasi lor. toti copiii. Notiunea de pereche conduce la descoperirea interdependentei care exist a între numarul de elemente ale celor doua multimi.2 Organizarea activitatii didactice în perioada prenumerica Aprecierea globala si punerea în perechi. ordonare si formulare de judecati logice în urmatoarea succesiune: trierea si aprecierea apartenentei obiectului la o multime: se depaseste în acest fel faza identificarii obiectului. Un copil. 8. triere. apartenenta devenind criteriu de grupare. prin formare de perechi. tot atâtea linii câti pasi de-ai c opilului au numarat. de la fereastra la usa . Sarcina 2 Aceeasi distanta se masoara cu o sfoara. deprinderi care pregatesc formarea conce ptului de numar se sprijina pe capacitatile de grupare a obiectelor si pe întelegerea not iunii de relatie. concomitent vor trasa individual. desi distanta este a ceeasi. Aceste activitati solicita abilitati de identificare. numarul de pasi obtinuti este influentat de marimea pasului. indispensabila ca operatie pentru ac hizitia . va trasa tot atâtea linii câti pasi de-ai educatoarei a numarat. cu ajutorul unui copil. se suprapun cele doua sfori si se obser va care este mai lunga/scurta.

Prin aceste procedee. educatoarea trebuie sa ia în considerare faptul ca în stabilirea corespondentelor nu merice între multimi. pentru a putea sa exerseze usor procedeele de apreciere cantitativa. cunoasterea raporturilor numerice între grupele de obiecte este mai pr ofunda si acest tip de sarcina de lucru se rezolva prin numarare fara dificultate. Acum. Pentru a asigura realizarea obiectivelor operationale ale acestei unitati de con tinut. capacitatea de comparare prin apreciere globala a multimilor se dobând este întâi în plan perceptiv si apoi în plan reprezentativ. numar are. La ace ste vârste. copilul de 3-5 ani reuseste sa formeze multimi cu tot atâtea elemente. fa ra .numarului. sprijinindu-se. grupând obiectele câte 2-3. se substituie componentei numerice c omponenta spatiala. în perceptie. joaca un rol hotarâtor. punere în perechi. pe componenta spatiala. putând frâna desprin derea si constientizarea însusirilor numerice ale multimilor. sarcina se realizeaza corect. c ompararea globala a multimilor se realizeaza în planul reprezentarilor. alaturare. La 5-7 ani. În acest fel. în solutionarea unor sarcini de tipul pune mai putine obiecte decât mine apar dificu ltati datorate faptului ca posibilitatile de rezolvare fara a apela la numeratie sunt mai reduse si de aceea numarul de obiecte cu care va opera copilul este necesar sa fie mic (3-4 o biecte). în acest fel. el fol oseste anumite repere vizuale. Daca numarul obiectelor este mare. asezarea spatiala a elementelor. care este mai puternica si. copilul nu mai este tentat sa reproduca pozitia obiectelor multimii. alaturarea si punerea în perechi) care nu solicita numarare. Aceasta caracteristica a stadiului perceptiv trebuie valorificata în sensul ca se ofera copiilor procedee de apreciere cantitativa (suprapunerea. prin diverse procedee: suprapunere.

eaza de configuratia spatiala a elementelor si de corespondenta vizuala si realizeaza corespondenta numerica. Dobândirea abilitatii de apreciere globala sustine conservarea cantitatii. configuratia spatiala având rol de reper). Elementul spatial joaca un rol perturbator în conservarea numerica la copiii sub 7 ani. Copilul se deta. În acest mod. copi lul declara ca s-a marit numarul acestora. Aceste observatii. În acest stadiu. Ei tin cont de spatiul efectiv ocupat de obiecte si de spatiul dintre ele.numarare. copilul nu mai admite egalitatea numerica. numai la o parte din obiecte. Aceasta tendinta a copiilor de a-si reprezenta în scheme numerice spatializate can titati mai mici de obiecte constituie un suport intuitiv în operarea cu multimi. chiar daca numara element ele. sunt observate de copil cu usurinta prin contrast si atunci nu mai confunda marimea c u numarul. Când aceasta aranjare spatiala este modificata. dar modificarile de dimensiune. initial. direct proport ionala cu marimea numerica. marimea dimensiunilor fiind. ce au ca baza cercetari psihopedagogice sunt determinante în conceperea situatiilor de învatare si în formularea sarcinilor de lucru. numarul este dependent de atributele spatiale a le obiectului si ale grupului. Exemple . modificarea criteriului de densitate cu cel de lungime se coordoneaza (la 6-7 an i). operatia de descompunere a numarului apare ca rezultat al transferului deprinderilor operari i cu multimile de obiecte din planul concret-actional în planul reprezentarilor. prin conservarea echivalentei (egalitatii) ob tinute independent de configuratiile perceptive si acum aprecierea sa nu mai este sub i nfluenta elementului spatial. ce parc urge diferite stadii de întelegere: la 4-5 ani. Daca un numar de obiecte mici este înlocuit cu acelasi numar de obiecte mari. în aprecierea globala predominând acelasi criteriu (de lungime a sirului). stabilirea corespondentei vizuale termen cu termen. Schimbarea marimii este apreciata de copi l ca o modificare numerica si aceasta dovedeste legatura ce exista între reflectarea rapo rturilor de marime si a celor de numar. prin stabilirea unei legaturi între reprezentarile numerice si cele spat iale (copiii retin locul obiectelor. copilul ia în considerare criteriul de lungime a sirului (elementul sp atial) si ignora numararea.

Se solicita copiilor sa precizeze daca modificarea spatiala influenteaza propri etatea numerica. 4. prin antrenarea a 3-4 copii. 3. Se solicita verbalizarea (2-3 copii).Tema Constituirea de multimi cu tot atâtea elemente. Se reactualizeaza cunostintele privind formarea de multimi cu tot atâtea elemen te pe material demonstrativ. Se cere copiilor sa mareasca distanta între elementele unei multimi. . se cere verbalizarea actiunilor individuale si comunicarea în limbaj matem atic a rezultatului actiunii. Se întreaba copiii daca acum sunt tot atâtea elemente în ambele multimi. pentru a stabili ca sunt tot atâtea. 2. iar educatoarea subliniaza ca sunt tot atâtea frunze cât si flori (invaria nta cantitatii). Pe rând. iar pentru cealalta multime sa micsoreze distantele. Se solicita copiilor sa aseze în plan vertical multimea florilor (4) si alaturi multimea frunzelor (se lucreaza individual). Educatoarea asaza acum elementele multimii de pe panou în diferite locuri pe ma sa. Observatii educatoarea poate introduce exercitii de comparare numerica între multimile obiect elor aflate în clasa sau asezate intentionat în diferite locuri. Sarcini de învatare si etapele de rezolvare 1.

se pot constitui multimi reprezentate prin desen la tabla, cerându-se copiilor sa faca comparatii si aprecieri, indiferent de pozitia elementelor în desen. Tema Multimi echivalente si invarianta cantitatii. Constituirea de multimi cu tot atâtea elemente (indiferent de dimensiune). Sarcini de învatare si etapele de rezolvare Educatoarea demonstreaza, pe masa de lucru, procedeul de constituire a multimilo r dupa criteriul dimensiunii; concomitent cu actiunea, educatoarea ofera modelul de ver balizare specific acestei situatii; Educatoarea demonstreaza si explica copiilor procedeele prin care se pot determi na multimi cu tot atâtea elemente (prin suprapunere, alaturare, sau prin punere în pere chi). Rezolvare Copiii rezolva aceeasi sarcina, pe material individual, dupa criteriile precizat e de educatoare: gros-subtire, mare-mic; Educatoarea solicita 2-3 copii sa verbalizeze actiunea efectuata si sa exprime r ezultatul actiunii: sunt tot atâtea buline câte betisoare si câte panglici; Se cere copiilor sa aprecieze cantitativ si apoi sa opereze la fel cu celelalte doua multimi, cea cu obiecte mari si cea cu obiecte groase, folosind la alegere unul din proce deele prezentate; Educatoarea va antrena 3-4 copii pentru verbalizarea rezultatului actiunii efect uate; Se vor compara cantitativ multimile; se urmareste realizarea sarcinii de verbali zare pentru a stabili ca sunt tot atâtea elemente, indiferent de dimensiuni; Pentru complicare, se poate introduce un exercitiu care sa implice sarcini asema natoare, dar cu grad sporit de dificultate (în cazul a trei multimi noi), iar una din multi mi contine un element mai mult decât celelalte doua. Copiii au sarcina de a egaliza numarul de e lemente si se lasa libertate în alegerea procedeului de rezolvare (se adauga la celelalte dou a câte un element sau se ia elementul în plus). Tema Formeaza perechi între elementele din aceste multimi: spune daca sunt tot atâtea (sa

u unde sunt mai multe/mai putine) si de ce. Organizarea situatiei de învatare 1. Se va cere formarea multimilor dupa o anumita proprietate caracteristica; 2. Se va solicita copiilor sa spuna unde cred ei ca sunt mai multe sau mai putin e elemente ( sunt mai multe flori, sau mai multi fluturi? ). Deoarece la grupa mijlocie copiii au învatat cum pot compara doua multimi, se va lasa câtva timp de gândire pentru ca singuri sa descopere (redescopere) procedeul, adica relatia dintre cele doua multimi supuse comparatiei; 3. În continuare, se va cere copiilor sa spuna ce au descoperit si cum au descoper it, care multime are mai multe (mai putine) elemente. Un copil va demonstra pe material demonstrativ formarea perechilor, sub atenta îndrumare a educatoarei; 4. Educatoarea va demonstra modul de lucru; deoarece la grupa mare se vor întâlni si tuatii în care întâi este formata o multime si apoi va fi formata o alta si aranjata în perechi cu alta deja existenta, se va arata modul de lucru. Formam mai întâi multimea de flori (de exemplu) si apoi, alaturi, multimea de flutur i. Acum vom forma perechile. Mâna stânga se va aseza pe o floare, indicând-o, iar cealalt a va aseza fluturele (un singur fluture) în dreptul florii, la dreapta. Controlam daca lânga fiecare floare este un singur fluture, stabilind relatia: un fluture o floare, pâna se ver ifica toate perechile. Rezultatul comparatiei va fi exprimat prin acelasi limbaj ca si cel f olosit la grupa mijlocie. Copiii vor forma multimile din elementele primite în cosulet, asezându-le pe masa, a poi le vor pune în corespondenta, verbalizând în final.

Educatoarea va crea si alte exercitii cu materialul demonstrativ: asaza multimi pe tabla magnetica, facând intentionat greseli, copiii trebuind sa d escopere greseala si sa motiveze de ce nu este corect; deseneaza pe tabla doua multimi si va arata copiilor cum vor proceda ca sa desen eze doua multimi cu tot atâtea elemente; în spatiul din stânga deseneaza un patrat, iar în d reapta un triunghi si stabileste grafic corespondenta s.a.m.d.; cere copiilor sa execute aceeasi actiune pe fisa matematica. Activitatile de comparare de multimi si punere în corespondenta se pot desfasura d upa doua obiective: stabilirea echivalentei a doua multimi de obiecte prin realizare a corespondentei element cu element; construirea unei multimi echivalenta cu o mul time data. Perioada preoperatorie din gradinita este caracterizata de: utilizarea exercitiu lui cu material individual si a jocului didactic ca metoda sau ca forma de organizare a activitatii; învatarea prin actiune si verbalizarea actiunilor; utilizarea materialelor didacti ce individuale si a unor tehnici de comunicare specifice gradinitei. Una dintre premisele psihopedagogice esentiale în formarea numarului este aparitia la vârsta de 6-7 ani a reprezentarilor despre conservare numerica si invarianta numar ului (cardinalul unei multimi nu depinde de forma elementelor, pozitia spatiala, mari mea elementelor, culoare si distanta între elemente). Pentru a ajunge la formarea conceptului de numar este necesara o perioada pregat itoare în care copilul desfasoara activitati de: compunere a numerelor; punere în corespondenta a elementelor a doua sau mai multe multimi; comparare a numarului de elemente a doua sau mai multe multimi; formare de multimi dupa doua sau mai multe criterii; numarare si numire a numarului de elemente a unor multimi date; asociere a numarului la cantitate; asociere a cantitatii la numar; utilizare a simbolurilor pentru caracterizarea numerica a unor multimi.

Copiii construiesc multimi care au tot atâtea elemente, multimi echivalente cu o m ultime data, stabilesc corespondente element cu element, rolul acestor activitati fiind acela de a dezvolta la copiii întelegerea notiunii de numar ca o clasa de echivalenta a multi milor finite echipotente cu o multime data.

si utilizarea în scris si verbal a simbolurilor grafice specifice - 8. iconic si simbolic (dupa Bruner) conduc la formarea reprezentarilor despre numar si permit trecerea de la gândirea operatorie concreta la cea abstracta. Orice multime dintr-o clasa de echivalenta de multimi finite de acelasi cardinal poate fi luata ca reprezentant al numarului n atural considerat. Din aceste considerente. întelegerea milor cu acelasi numar .Caracterul stadial al dezvoltarii intelectuale (dupa Piaget) relationat cu speci ficul învatarii la aceasta vârsta actional. proprietatii ordinale a numarului. . Asadar. întelegerea . obie ctuale. a pozitiei numarului în sirul numeric. o multime finita are un numar de elemente egal cu un numar d at. numarului ca proprietate cardinala a multimilor echivalente (a multi de elemente).3 Metodologia formarii notiunii de numar natural Numarul este proprietatea numerica a unei multimi si constituie cardinalul unei clase de echivalenta de multimi finite de aceeasi putere. însusirea constienta a notiunii de numar se fundamenteaza pe: . întelegerea . chiar daca nu se poate înca renunta la reprezentari materializate. daca multimea considerata este un reprezentant al acelui numar natural. cunoasterea cifrele. proprietatii cardinale.

cât si multimea ca întreg. sub aspectul sau ordinal. Se initiaza în acest sens exercitii-joc pentru a descoperi unitatea. În formarea notiunii de numar. latime). Numarul cardinal are la baza corespondenta biunivoca (element cu element) între do ua multimi. lungime. sa realizeze sinteza acestora. ca element al multimii. adica pâna la dobândirea invariantei numerice. Numarul ordinal introduce numeratia. Numarul. astfel încât sa perceapa atât elementele izolate care alcatuiesc multimea. iar exersarea practica a actiunii de seriere realizeaza sinteza pe plan . pâna în momen tul dezvoltarii depline a structurilor logico-matematice ale claselor si relatiilor. desprinderea lui unu fata de multe. Stapânirea numeratiei în limitele 0-10 si operarea în acelasi concentru sprijina anali za relatiilor dintre multimi. relatia de ordine apare deci ca un rezultat natural al actiunii.Numarul este deci un concept asociat celui de multime. altfel spus. În procesul didactic. Operatia de punere în corespondenta asigura intuirea constantei sau conservarii ca ntitatii. din a caror sinteza se constituie numarul. copiii trebuie condusi sa perceapa proprietatea numerica a multimilor. grosime. Serierea numerica. a conservarii cantitative. topologica. dar si a fenomenului de conse rvare a cantitatii considerat decisiv pentru dobândirea notiunii de numar si în generalizarea caracteristicilor cantitative ale multimilor. Actiunea de numarare implica formarea unui sistem de numere în care se dispune o colectivitate de obiecte. considerata drept ordonare crescatoare dupa diferite dimensiu ni (marime. a echivalentei numerice. obiectele fiind caracteri zate prin dimensiunea cantitativa a colectivitatii. oricare ar fi asezarea s patiala a elementelor. exprima rezultatul actiunii copilului cu obie ctele concrete. cantitatea de elemente ale unei multimi ramâne aceeasi. Notiunea de numar este influentata de componenta spatiala. iar numeratia asigura sprijinul verbal în întelegerea ideii ca. notiunea de multime este deci det erminanta pentru întelegerea numarului. Deosebirea dintre numarul cardinal si numarul ordina l este cunoscuta ca deosebire între numar si numeratie. educatoarea trebuie sa aiba concomitent în atentie aspectele cardinal si ordinal. solicita o coordonare în ordonare (pastrarea c onstanta a criteriului cantitativ). deoarece multimii i se as ociaza cardinalul ce caracterizeaza numeric multimea.

analiza dimensiunilor obiectului dupa criteriul unitatii de masura favorizeaza înt elegerea operatiilor. fixându-se locul fiecarui numar în sirul numeric . O modalitate de lucru. În acest scop. Actiunea de numarare pe d iferite grupari omogene trebuie organizata astfel încât copilul sa înteleaga ca fiecare numar reprezin ta o cantitate diferita de obiecte (elemente). este fo rmarea notiunii de numar ca rezultat al masurarii.mental a aspectelor cardinal si ordinal ale numarului. se vor concepe situatii cu sarcini de numarare a elementelor unor m ultimi care reprezinta numere consecutive. în directia exprimarii raportului dintre doua numere (cum este 7 fata de 6 si fata de 8 ?). care pot constitui scopuri în organizarea si tuatiilor de învatare: numarul ca raport parte/întreg. . care vine în completarea celor prezentate anterior. Compunerea si descompunerea numarului cu o unitate vor sprijini achizitia abilit atii de adunare si scadere cu o unitate. Aceasta metoda de formare a numarului foloseste ca material didactic rigletele. unitatea de masura apare ca mijloc de modelare a caracteristicilor cantitative a le obiectului. Metoda formarii numarului prin masur are se fundamenteaza pe urmatoarele aspecte. prin efectuarea unor operatii de comparare a diferitelor numere.

ca proprietate a multimilor cu acelasi num ar de elemente (cardinalul multimilor echipotente). Se formeaza. schematizarea actiunii si reprezentarea grafica a multimilor. Copiii trebuie sa înteleaga ca relatia de ordine pe multimea numerelor naturale nu este data de denumirea lor. mai mic). cunoasterea cifrelor corespunzatoare numarului. atasându-se eticheta cu cifra corespunzatoare. 3. prin încercuire. prin punere în corespondenta. caci însusirea constienta a notiunii de numar se fun damenteaza pe: întelegerea de catre copii a numarului. Etapele de predare-învatare a unui numar Pentru învatarea unui numar trebuie respectate urmatoarele etape: 1. o multime care are cu un element mai mult decât multimea data. ca reprezentante ale cl asei. întelegerea locului fiecarui numar în sirul numerelor de la 0 la 10 (aspectul ordina l al numarului). Se numara constient. Se construieste o multime care reprezinta numarul anterior învatat si se verifi ca prin numarare constienta. numindu-se numarul care îi corespunde. 2. iar modelu l didactic asigura parcurgerea acelorasi etape ca pentru orice alt concept: actiuni cu multimi de obiecte. În formarea conceptului de numar natural. A reproduce denumirea unui numar sau a numara mecanic nu înseamna însusirea conceptului de numar natural. . care de multe ori se învata mecanic. Din clasa mu ltimilor echivalente cu o multime data se aleg 2-3 multimi model. ci de relatiile mai mi c sau mai mare care se stabilesc între numere si care corespund relatiilor mai putin sau mai mult între numarul de elemente ale multimilor. prin încercuire.Procesul constructiei sirului numerelor pâna la 10 se face progresiv. elementele din noua multime. actiunea va preceda intuitia. precum si distinctia dintre numar si semnul sau grafic (cifra corespunzat oare). traducerea simbolica a actiunilor. Esential este sa se înteleaga faptul ca exista un numar infinit de multimi echivalente cu m ultimea model. întelegerea semnificatiei reale a relatiei de ordine pe multimea numerelor natural e si a denumirilor corespunzatoare (mai mare.

Se lucreaza cu material concret obiectual. se compune apoi si din alte numere. 9. Se compune noul numar din precedentul si înca o unitate.4. cu material expozitiv. se compara noul numar cu precedentele. Se fac exercitii de recunoastere (identificare) în spatiul înconjurator a multimi lor care reprezinta noul numar. subliniindu-se faptul ca acesta este cu o unitate mai mar e decât precedentul. cu jetoane si cu riglete (mai ales la compararea numerelor). se numesc vecinii si se fac exercitii de completare a vecinilor. Se descompune noul numar în diferite forme. iar educatoarea. 6. 5. Se fac exercitii de ordonare (crescatoare si descrescatoare) a unor multimi de numere care contin no ul numar. expri . Este de preferat ca unele etape din predarea n oului numar sa fie realizate cu ajutorul unor copii care vor lucra cu materialul expozitiv. se verifica prin punere în corespondenta si numarare. Se formeaza multimi care reprezinta noul numar. 8. Se introduce noul numar în siru l numeric: se numara crescator si descrescator pâna (de la) numarul nou. Se prezinta simbolul grafic al noului numar (cifra corespunzatoare). Se prezinta caracterul ordinal al noului numar. la flanelog raf sau tabla magnetica. Copii vor lucra cu material individual. se verifica prin punere în corespondenta si numarare (se construieste clasa de echivalenta a noului numar). 7. Învatarea trebuie sa conduca la o legatura reversibila între notiunea numerica mare verbala scriere simbolica.

copiii vor numara multimea de fluturi (8) si o vor pune în corespondenta cu multimea florilor (data de educatoare). numara (9) si ata. comparare a doua numere (se solicita asezarea pe masa a 6 flori în sir vertical. Constata ca aceasta mu ltime are cu un element mai mult fata de cea a fluturilor. comparativ cu multimea cu 8 elemente. . este f avorabila rezolvarea unor situatii-problema de tipul obstacolului . ei t rebuie sa retina numarul respectiv si sa aseze pe masa o multime echivalenta). copiii asaza pe masa un anumit numar de flori. raportare a cantitatii la numar (se solicita copiilor sa arate cifra corespunzat oare numarului de jucarii). se verifica cunoasterea algoritmului de formare a numerelor preced ente (1-8). Astfel. Pentru început.Prima etapa a activitatilor de predare a unui numar nou este rezervata verificar ii prin exercitii de consolidare si exemplificare a numerelor învatate anterior. la activitatile pe baza de exercitii cu material individual. Asezati acum cartonasul cu 9 ciuperci la locul potrivit. Cel cu 6 ciuperci unde trebuie asezat? De ce? Acum asezati cartonasul cu numar mai mare cu o unitate de cât 7. indiferent de amplasare. Dupa efectuarea acestor exercitii (timp de 5-6 minute). a poi lânga ele 7 frunze. se poate cere copiilor: Cum am putea form a un numar nou. care numar este mai mare si care este mai mic). Formulându-se o sarcina-problema.eaza cifra co respunzatoare numarului ei de elemente. Se distribuie copiilor cartonase cu desene corespunzatoare numarului si cu cifra corespunzatoare si se solicita: Asaza pe masa cartonasul cu 7 ciuperci. având ca obie ctiv învatarea numarului 9. se pot formula acum sarcini ce vor avea ca obiectiv formarea clasei de echivalenta. raportare a cantitatii la numar si invers pe baza de material concret (la solicitarea educatoarei. se cere copiilor sa precizeze care multime are mai multe elemente si cu cât. se trece la predarea num arului nou. În mod firesc. se pot efectua exerci tii cu sarcini de tipul: numarare pâna la 8. În consolidarea raportarii numarului la cantitate. daca stim cum se formeaza celelalte numere învatate? Folosind algoritmul deja cunoscut. dar si compararea numerelor si completarea sirului numeric.

Pentru întelegerea scarii numerice, se porneste de la formularea unei sarcini-prob lema de tipul alternativelor. Se pune copiilor la dispozitie un material variat (flori, frunze, ghinde, flutur i etc.), câte 10, si se solicita formarea scarii numerice începând cu numarul 4, în sir vertical, urmând s a sesizeze lipsa numerelor mai mici. Pentru a împiedica formarea mecanica a scarii numerice, se evita folosirea fiselor având ca sarcina formarea scarii numerice în limitele 1-10. Este bine de evitat si folos irea termenului de scara numerica , folosindu-l pe acela de asezare în sir numeric sau ordine crescatoar e si se solicita formarea sirului numeric în limitele 5-8, 7-10, 3-6 etc. Pentru întelegerea locului unui numar în sirul numeric, se pot efectua exercitii de comparare a numerelor. Astfel, se compara numarul 3 cu numerele 2 si 4 si se cer e copiilor sa arate ca numarul 4 este cu o unitate mai mare decât 3, iar numarul 2 este mai mic cu o unitate decât 3. Se compara apoi numarul 5 cu numerele 4 si 6, precizând astfel pozitia numa rului 6 fata de 5. În concluzie, toate situatiile de învatare vor fi concepute astfel încât sa se întareasca ideea ca fiecare numar este mai mare cu o unitate decât numarul precedent si mai mic cu o unitate decât succesorul sau. Întelegerea proceselor de compunere si descompunere ale unui numar se sprijina pe dobândirea conservarii numerice si se pot organiza sarcini în urmatoarea succesiune: se asaza pe primul raft al unui dulap 5 jucarii si se solicita copiilor sa spuna câte jucarii sunt;

se observa ca jucariile pot fi asezate si altfel decât pe un singur rând; se ia de pe primul raft o jucarie si se asaza pe al doilea raft; se numara jucar iile; se solicita copiilor sa precizeze câte jucarii sunt acum în total si cum sunt ele as ezate. În felul acesta, copiii sunt pusi în situatia de a numara obiectele, indiferent de a sezarea lor spatiala, iar pe de alta parte, vor întelege ca cele 5 obiecte pot fi asezate dife rit în doua grupuri: 4 si 1, 3 si 2, 2 si 3, 1 si 4. Compunerea si descompunerea unui numar sunt realizate prin intermediul exercitii lor cu material concret si se consolideaza prin rezolvarea fiselor matematice, dar si a sarcinilor de joc. De exemplu, dupa introducerea numarului 6, se pot face exercitii cu material ind ividual prin care copiii sa descompuna o multime cu 6 elemente în doua submultimi, precizând câte elemente sunt în fiecare dintre acestea. Educatoarea va fixa, concluzionând experien tele individuale ale copiilor, ca 6 poate fi format din 1 si 5, 2 si 4, 3 si 3, 4 si 2, 5 si 1. Tema nr. 8 1) 2) 3) 4) Proiectati o secventa de activitate pentru predarea numarului si cifrei 3. Proiectati o secventa de activitate pentru predarea numarului si cifrei 7. Proiectati o secventa de activitate pentru predarea numarului 10. Elaborati sarcini de lucru pentru consolidarea notiunii de numar.

9. Metodologia predarii-învatarii operatiilor cu numere naturale

9.1 Formarea reprezentarilor despre operatii si întelegerea sensului operatiilor

Operatia aritmetica decurge din situatiile matematice din viata si este expresia unei operatii mentale ce corespunde unei actiuni reale, caracterizata prin realizarea transformarii matematice, deci simbolice, a actiunilor. Orice operatie aritmetica porneste de la o situatie matematica, întâmplatoare sau provocata, care prin observatie, descoperire, actiune declanseaza un act rationa l, de gândire. Interventia prin actiune provoaca o schimbare, situatia matematica sufera în acest mod o transformare. Aceasta interventie prin actiune este tocmai operatia . Sensul transf

ormarii (adaugare, luare, micsorare etc.) conduce la precizarea sensului operatiei (adun are, scadere). Învatarea sensului operatiilor parcurge trei etape: operatia se traduce prin actiune efectiva, interventie directa (ia, adauga, pune la un loc); se renunta la manipulare directa si operatia presupune o cautare (ce trebuie ada ugat sau se efectueaza operatia inversa); abstractizare si operare simbolica, asocierea simbolului operatiei. Capacitatea de efectuare a operatiei aritmetice ce corespunde unei actiuni reale presupune, dupa J. Piaget, dobândirea conservarii cantitatii, indiferent de natura, forma si pozitie spatiala, si a reversibilitatii. Reversibilitatea operatiei se dobândeste dupa vârsta de 6 ani si necesita: inversare reversibilitatea prin inversare în cazul experimentelor de conservare a lichidelor: turnam lichidul din vasul A în vasul B, dar putem turna lichidul din v asul B în vasul A si ne regasim în situatia initiala, cantitatea de apa nu s-a modificat, in diferent de forma vaselor A si B; reciprocitate reversibilitate prin compensare în cazul conservarii lichidelor: vas ul B este mai înalt, dar mai îngust decât vasul A, deci contine tot atâta lichid cât se gasea în vasul A (cresterea în înaltime este compensata de micsorarea diametrului vasului). Fara reversibilitate nu se pot învata operatiile directe (adunarea) si inverse (sc aderea). Daca acest proces nu are loc, nu se poate întelege cât trebuie adaugat la 4 pentru a obtine 6

În acest proces se produc transformari se mnificative sub raport cognitiv. F. luat global. Cercetarile au aratat ca operatia se rezolva cu usurinta în cazul când se executa pr actic cu obiecte. pe etape.. deoarece prefera sa foloseasca procedee cu care este familiarizat si a peleaza la scheme operatorii deja automatizate.. În gradinita. Studii psihopedagogice privind dezvoltarea copiilor între 3 si 7 ani.P.19 4 = 2. si nu o adunare.fiindca trebuie sa se efectueze o scadere. 1976 20 Neveanu-Popescu.. punctul de plecare îl cons tituie actiunea externa. astfel: actiune cu obiecte concrete. Operatiile în care termenii depasesc 3-4 obiecte reale sunt numai în aparenta concrete. el renunta la operarea cu reprezentari si revine la opera rea prin numarare. În formarea unei operatii aritmetice. J. Bejat. cu obiecte. Andreescu. Efectuarea operatiilor de adunare si scadere se face. copilul utilizând frecvent numararea obiectelor. actiune cu obiecte reprezentate grafic sau prin reprezentari simbolice. Operatiile de adunare si scadere efectuate cu obiecte sunt accesibile copiilor d e 5-6 ani. M. O mica parte dintre copi i adauga unul câte unul obiectele celui de-al doilea termen la primul. operare cu numere abstracte.. materiala.D. prin deplasare sau adaug are reala a unui grup de obiecte la altul. procesul se desfasoara dupa urmatorul traseu:20 în planul actiunii materiale sub forma actiunii efective..P.D. E. în planul limbajului extern procesul îsi pierde treptat caracterul concret. copilul considerându-le apoi împreuna. 1990.). P. E. ca actiune mentala. Construirea realului la copil (trad. Bucuresti. copilul nu poate sa-si reprezinte grupe numerice (de exemplu un grup de 4 mere la care se adauga în ca 5 mere). 4 19 Piaget. activitatile care au ca scop învatarea operatiilor aritmetice realizea za prima etapa a acestui proces. Bucuresti. dar corectitudinea rezolvarii lor este conditionata de numarul de obiecte folosi t.. adunarea s . si anume 6 + 2 = 6 (adunarea este totusi acceptata). În aceste cazuri. Astfel. în cazul operatiei de adunare. dovedind ast fel interiorizarea actiunii externe.

Au loc: interiorizarea actiunii externe copilul adauga direct unitatea termenului secund . a notiunii de operatie (adunarea) se poate reprez enta astfel: planul actiunii externe materiale copilul formeaza multimi. Prin . pune lânga primele tre i obiecte înca un obiect. stabileste ca sunt la un loc patru obiecte. copi lul face abstractie de natura obiectelor. în planul limbajului intern operatia se realizeaza ca act de gândire verbala. numarând în continuare trei-patru fara sprijin pe obiecte. scadere) printr-un proces similar celui de însusire a sensului unor cuvinte ce desemneaza actiuni. proces ul se transpune în plan mental. procesul are loc prin reproducerea struc turii generale a actiunii externe. numarând doar cu privirea. În aceasta etapa. planul limbajului extern copilul adauga unitatea celui de-al doilea termen. acest stadiu marcând conceptualizarea operatiei. le considera împreuna si le numara cu glas tare.e face fara sprijin pe obiecte. dar fara a folosi actiunea. de pozitia lor spatiala. generalizeaza operatia . luat în totalitate: 3 si cu 1 fac 4". se produce automatizarea ei. planul limbajului intern copilul adauga la primul termen al doilea termen. Procesul de formare. Simbolul verbal si cu este folosit de educatoare când copilul desfasoara o actiune de adaugare a unor elemente la o clas a. pe etape. transformându-se în stereotip dinamic Copilul întelege sensul termen ilor operationali ai aritmeticii (adunare.

Editura Didactica si Pedagogica. solicitata d e situatii concrete de viata. În formarea si dobândirea abilitatii de calcul este necesar ca adunarea si scaderea cu o unitate sa se realizeze în forma explicita si verbalizata pornind de la cadrul act ional în plan material.. I. Pentru ca activitatea de rezolvar e a problemelor sa conduca la dezvoltarea gândirii creatoare. executate cu multimi de o biecte. Bucuresti... fara. se utilizeaza forma: Am mai pus. scadere si stabilirea egalitatii: si cu. fac.. se elaboreaza algoritmi de cunoastere si algoritmi de lucru. accentul punându-se pe verbalizarea simultana a operatiilor (actiunilor) realizate practic. Rezolvarea de probleme trebuie sa decurga ca o necesitate fireasca. Metodica predarii matematicii la clasele I-IV. 9. pe baza valorilor numerice date si aflate într-o anumita depe ndenta unele fata de altele si fata de una sau mai multe valori numerice necunoscute. au ramas. În cursul rezolvarii problemelor .. este nevoie de un anume continut al problemelor . simbolul verbal capata sens semnificativ printr-o reprezentare a procesului de adunare. am luat. în sens restrâns: transpunerea unei situatii practice sau a unui complex de situatii practice în relatii cantitative. Copiii vor fi solicitati sa realizeze practic actiuni de marire si mic sorare cu 1-2 unitati.21 21 Neacsu. Achizitia structurii rationamentului aritmetic va determina generalizarea operat iilor de adunare. 1988 Activitatea de rezolvare a problemelor pentru grupa mare si grupa pregatitoare n u este si nu poate fi în exclusivitate o activitate creativa..2 Activitatile de rezolvare de probleme Însusirea notiunii de operatie este sustinuta de activitatile de rezolvare de prob leme.actiune repetata. se cere determinarea acestor valori necunoscute. prin generalizarea unor operatii concrete. O problema reprezinta: în sens larg: o situatie a carei solutionare se poate obtine prin procese de gândire si calcul..

Problema de adunare: Pe un lac înoata cinci broscute. Vom prezenta o plansa pe care este desenat un lac si niste broscute. demonstrativ. Notiunea de problema si rezolvarea ei se dobândes c de copii odata cu rezolvarea primelor probleme simple. Pe masuta fiecare copil are fisa suport. implicate în contextul unor probleme ilustrate.si de o orientare a activitatii de gândire a acestora. Daca rezolvarea problemei se gândeste. iar relatia esentiala dintre datele problemei sa aiba corespondent în modelul propus. De asemenea. contr ibuie la sistematizarea. Vom cere copiilor sa formuleze o problema care sa se rezolve prin adunare cu o unitate si apoi o prob lema care sa se rezolve prin scadere cu o unitate. Exemple 1. educatoarea trebuie sa tina cont ca p roblema sa nu cuprinda actiuni secundare. pe care va aseza cifrele si semnele cor espunzatoare exercitiului de rezolvare a problemei. Operatiile simple de calcul. Înaintea lor vine grabita o br oscuta care le invita la gustarea de dimineata. . în alegerea modelului actiunii. rationamentul care conduce catre solutie se descopera folosindu-se anumite elemente de sprijin (relatii între marimi). Primele probleme introduse au caracter de problema-actiune si lor li se asociaza un bogat material ilustrativ. Acestea se prezinta într-o for ma cât mai fireasca prin punerea în scena a actiunii problemei si prin ilustrarea actiunii cu a jutorul materialului didactic. aprofundarea si fixarea cunostintelor însusite în cadrul activitatil or matematice.

a fluentei si originalitatii. În casuta lor erau trei pasarele. 10 5. 9 1) Proiectati o secventa de activitate pentru predarea adunarii în concentrul 1 2) Proiectati o secventa de activitate pentru predarea adunarii în concentrul 1 . 1 = 2. a cre sterii interesului pentru problemele reale ale vietii. Cerghit I. 5. Câte pasarele au ramas în casuta? Raspuns: Trei pasarele minus o pasarica egal doua pasarele. .. 6) Proiectati o secventa de activitate de rezolvare de probleme de scadere. Tema nr. Metode de învatamânt. precum si la dezvoltarea imaginatiei creatoa re. Câte pasarele sunt acum? Raspuns: Doua pasarele plus o pasarica egal trei pasarele: 2 +1 = 3 Rezolvarea de probleme matematice dar. Una se apropie de mal pe ntru a iesi din apa. mai ales. prezinta import anta deosebita pentru dezvoltarea flexibilitatii. Una a zburat la cantina pasarelelor pentru a mân ca. 10 Bibliografie 1. Copiii asaza pe masa cifrele: 3 1 = 2 3. La cantina pasarelelor erau doua pasarele si a mai venit una. 5) Proiectati o secventa de activitate de rezolvare de probleme de adunare. compunerea lor. 3) Proiectati o secventa de activitate pentru predarea scaderii în concentrul 1 4) Proiectati o secventa de activitate pentru predarea scaderii în concentrul 1 . Problema de scadere: Pe un lac fac baie cinci broscute. Polirom. Iasi. Copiii vor aseza cifrele si semnele corespunzatoare rezolvarii problemei: 5 4. 2006. Copiii vor aseza pe suportul fisei cifrele si semnele corespunzatoare pentru rez olvarea acestei probleme: 4 + 1 = 5. Întrebare: Câte broscute ramân în lac? Raspuns: Cinci broscute minus o broscuta egal patru broscute.Întrebare: Câte broscute se întorc sa ia gustarea de dimineata? Raspuns: Patru broscute plus o broscuta egal cinci broscute.

Iasi. Beraru G. 2008 8.. Exercitii. Alexandru. Bucuresti.. Elemente de didactica matematicii în gradinita si în învatamântul primar.a... Joi. clasa a XI-a.2. Bucuresti. Polirom. Ares. Aritmetica. Craiova. Curriculum pentru învatamântul prescolar (3-6/7 ani).. cls. 1996. 2006 6. 2008 . Activitatile matematice în gradinita.a E. Bucuresti. Compania. 2002 10. Editura Nedion. Ia si. Didactica aplicata. 2006 7. Polirom. Metodica predarii matematicii/activitatil or matematice. Activitati matematice în gradinita. 1994.. 1999 9. 4. Iasi. MECT... Editura PIM. Petrovici C. Dumitrana M. Neagu M. jocuri si probleme. 1997 5.. Paduraru V... Editura Gh.. Neagu M. Breben S. Editura Polirom. Metode interactive de grup. Streinu-Cercel G. Neagu M.. Iasi. Neagu M. 3.s. I. Bucuresti. et al. Petrovici C. Activitatile matematice în învatamântul prescolar.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->