Sunteți pe pagina 1din 2

SC CARBOCHIM SA PIATA 1 MAI nr.

3 CLUJ NAPOCA ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Nota 4

Veniturile si cheltuielile aferente exploatarii se prezinta dupa cum urmeaza: Nr.crt. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Indicatorul 1 Cifra de afaceri neta Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate(3+4+5) Cheltuielile activitatii de baza Cheltuielile activitatilor auxiliare Cheltuieli indirecte de productie Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri(1-2) Cheltuieli de desfacere Cheltuieli generale de administratie Alte venituri din exploatare Rezultatul de exploatare(6-7-8+9) Exercitiul precedent 2 32.225.111 22.427.603 17.295.556 2.498.037 2.634.010 9.797.508 749.248 8.745.191 668.893 971.962 - leiExercitiul curent 3 32.312.149 22.577.732 16.638.400 2.285.531 3.653.801 9.734.417 898.455 7.786.255 1.113.394 2.163.101

Cifra de afaceri neta realizata in anul 2008 a inregistrat o crestere cu 87.038 lei fata de exercitiul precedent. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate a inregistrat o crestere cu 150.129 lei fata de exercitiul precedent,in aceste conditii rezultatul brut aferent cifrei de afaceri inregistrand o diminuare cu 63.091 lei fata de cel realizat in exercitiul financiar precedent. Costurile subactivitatii nu au fost excluse din costul de productie. Cheltuielilor de desfacere au crescut cu 149.207 lei ,cheltuielilor generale de administratie au scazut 958.936 lei si alte venituri din exploatare au crescut cu suma de 444.501 lei. In aceste conditii rezultatul din exploatare a inregistrat o crestere cu 1.191.139 lei fata de cel realizat in exercitiul financiar precedent. Principalele elemente care au condus la aceasta crestere a rezultatului din exploatare sunt: -cresterea veniturilor din variatia stocurilor cu 585.461 lei,de la la un sold creditor de 456.307 lei in anul 2007 la un sold creditor de 1.041.768 lei in anul 2008 ; -scaderea cheltuielilor cu materiile prime si materialele cu suma de 655.225 lei, scaderea altor cheltuieli materiale cu suma de 150.218 lei si scaderea cheltuielilor cu energia si apa cu suma de 31.024 lei ;

-cheltuielile cu personalul au crescut cu suma de 486.566 lei fata de exercitiul precedent ; -alte cheltuieli de exploatare au scazut cu suma de 497.674 lei fata de exercitiul precedent,aceasta datorandu-se in principal faptului ca in anul 2007 au fost incluse aici cheltuielile aferente vanzarii camerelor din caminul de nefamilisti la un prt stabilit in conformitate cu Decretul Lege nr.61/1190 si a Legii 85/1992 ; -ajustarile de valoare privind activele circulante inregistrate la finele anului 2008 au dus la o crestere a cheltuielilor de exploatare cu 174.698 lei fata de anul 2007 ; Cu toate ca rezultatul din exploatare a inregistrat o crestere cu 1.191.139 lei fata de exercitiul precedent ,rezultatul brut al exercitiului 2008 a crescut doar cu 717.851 lei datorita cresterii pierderii financiare cu 473.288 lei in anul 2008 fata de exercitiul precedent.Aceasta crestere a piederii financiare se datoreaza in principal : -cresterii cheltuielilor cu dobanzile bancare cu 252.449 lei,datorata in principal cresterii ratei medii a dobanzilor pe piata interbancara (RUBOR la 1 luna a crescut de la 8,24% la 01.01.2008 pana la 15,35% la 31.12.2008). -cresterii cheltuielilor cu diferentele de curs valutar care s-au datorat actualizarii creditelor bancare si a leasingului contractate in valuta,precum si a datoriilor in valuta catre furnizorii externi la cursul valutar publicat de BNR in data de 31.12.2008(Cursul publicat la 31.12.2008 este de 1 EUR =3,9852 lei fata de un curs mediu pentru anul 2008 de 1 EUR=3.6827 lei).

DIRECTOR GENERAL POPOVICIU VIOREL

DIRECTOR ECONOMIC BARABULA MIHAELA