Sunteți pe pagina 1din 28

GrupScolarMateiBasarab,Craiova

CONTABILITATEA DECONTARILORCUCLIENTII

Elev: LarisaCiobanu Profesorcoordonator: AureliaTraistaru

2013
1

CUPRINS

Argument..........................................................................................................................................3

Capitolul1 1.1Delimitariprivinddecontarilecuclientii.........................................................................................5 1.2Documenteprivinddecontarilecuclientii......................................................................................7

Capitolul2 2.1Contabilitateadecontarilorcuclientii..........................................................................................10 2.2Aplicatiiprivinddecontarilecuclientii.........................................................................................18

Anexe.............................................................................................................................................27 Bibliografie......................................................................................................................................28

ARGUMENT

Contabilitatea face parte din evidena economic. Evidena economic reprezint un sistem de nregistrare, de urmrire cantitativ, calitativ i valoric a activitii i fenomenelorsocialeconomicece se produc intrun anumit timp si loc. Ea ocupa un loc central in sistemul informaional i constituie o prghiedeosebitdeimportantnconducereaactivitiieconomice. Relaiile unitilorpatrimonialecualtepersoanejuridiceifizice,conduclacreaneidatori.Cea mai mare parte acreanelorageniloreconomici suntlegatedirectdeexploatare,adicdinaceldomeniu care face obiectul principal al funcionrii lor. Creanele fa de clieni rezult ca urmare a vnzrii produciei,respectivrealizrilucrriloriaserviciiloriauncontrapartidvenituridinexploatare. Creanele inteprinderi fa de clieni ei i au izvorul n schimbul de consimmnt concretizat ntro comand ferm din partea clientului i acceptat de ctre productor sau avnd ca baz contractele ncheiate. Creanele devin certe, sigure, n momentul transferului de proprietate pentru vnzriinmomentulrealizriilorpentrulucrriiservicii.Transferuldeproprietateseproduce,deci,n momentul livrri bunurilor, respectiv n momentul realizri lucrrilor sau prestaiilor de servicii, moment carecorespundecufacturarea. n conditiile economieide piata,opartedininformatiilecontabiledevintransparente.Eleprivesc situatia patrimoniala, rezultatele si situatia financiara, relatiile unitati cu terti si sunt produsul contabilitatii financiare. Cealaltaparteainformatiilorcontabilesunt confidentiale,privescnumaiconducereaunitatiisi sunt produsul contabilitatii de gestiune. Separareacelordouacategoriideinformatiicontabilegenereaza dualismulncontabilitate. Pentru asi ndeplini functiile contabilitatea trebuie sa satisfaca anumite cerinte: sa fie organizata si condusa n mod corespunzator normelor legale, sa fie tinuta la zi, sa fie clara si precisa sa cuprinda date complete care sa fiefurnizatelatimpconduceriiunitatiisicelorinteresatincunoasterearezultatelor obtinutesigestionareapatrimoniului. Dat fiind importanta contabilitatii, att pentru conducerea activitatii unitatilor patrimoniale ct si

pentru ndeplinirea datoriilor fata catre bugetul de stat si a altor obligatii, ea trebuind sa fie condusa si organizata dupa principii unitare pe ntreaga economie nationala. La noi n tara,prinLegeacontabilitatii nr. 82 din 24 Decembrie din anul 1991, prin regulamentul de aplicare al acestei legi si alte acte normative elaborate de Ministerul Finantelor, sunt stabilite normele generale si unitare de organizare si conducere a contabilitatii generale, obligatorii pentru toti agentii economici, persoane fizice sau juridice careaucalitateadecomerciant.

1.1.DELIMITARIPRIVIND DECONTARILECUCLIENTII

Toti debitorii unitatii sub forma creantelor comerciale legate de vnzarea de bunuri, lucrari sau servicii proprii ciclului de exploatare al ntreprinderii sunt delimitati prin structura de "Clienti si valori asimilate". n cadrul acestora, clientii reprezinta creantele fata de terti determinate de vnzarea pe credit a bunurilor materiale, efectuarea lucrarilorsi serviciilorcarefacobiectulactivitatii ntreprinderii.n cadrulacesteiformedevnzaredecontareadintrentreprinderesiclientintervineulterior. n contabilitate sunt delimitate si evidentiate, ca o structura distincta, toate creantele sub formaclientilor incerti si n litigii. Clientii devin incerti n cazul n care creantele nu sau ncasat la termenul fixat si exista conditii care determina lipsa de ncredere n solvabilitatea acestor parteneri comerciali (se afla n situatia de lichidare, succesiune etc.). Clientii sunt litigiosi n situatia n care sa deschis o actiune juridica pentru decontarea creantelor. De asemenea, se mai utilizeaza si notiunea de creante dubioase n cazul clientilor incerti care pot deveni irecuperabili. Din categoria creantelor asupraclientilorfacpartesiceledeterminatedeprodusele,lucrarilesiserviciilevndute,darnefacturate. Operaiile de decontare cu clienii provin din vnzarea bunurilor, lucrrilor sau serviciilor, fiind incluse n aceast categorie i avansurile primite de la clieni,precumi efectelecomercialeacceptaten contulcreanelor. Pentru reflectarea n contabilitate a operaiilor economice privind datoriile i creanele comerciale sunt utilizate conturile grupelor 40 Furnizori i conturi asimilate i 41 Clieni i conturi asimilate, care aparin clasei 4 de conturi denumit Conturi de teri, a cror structur detaliat se observdinschemaurmtoare:

conturile grupei 41 reflect n debit preul facturat, inclusiv TVA, pentru vnzri de bunuri,lucrrisauservicii conturile grupei 41 se crediteaz cu sumele ncasate de la clieni, precum i cu efectele comercialedencasat conturile aparinnd grupei 41 pot avea solduri finale debitoare care reprezint creane nencasate.

1.2DOCUMENTEPRIVIND DECONTARILECUCLIENTII
Operaiunile economice generate de decontrile comerciale furnizor client sunt nregistrate n contabilitate pe baza datelordindocumenteleprimare,justificativencareaufostconsemnatecuocazia desfurriilor. Documentele financiar contabile sunt diversificate n funcie de natura operaiilor economice consemnateinconinutullor.Dintrecelespecificefurnizoriloriclieniloramintesc: FacturFiscal Dispoziiedelivrare Avizdensoireamrfurilor,etc. Creanele inteprinderi fa de clieni ei i au izvorul n schimbul de consimmnt concretizat ntro comand ferm din partea clientului i acceptat de ctre productor sau avnd ca baz contractele ncheiate. Creanele devin certe, sigure, n momentul transferului de proprietate pentru vnzriinmomentulrealizriilorpentrulucrriiservicii.Transferuldeproprietateseproduce,deci,n momentul livrri bunurilor, respectiv n momentul realizri lucrrilor sau prestaiilor de servicii, moment carecorespundecufacturarea. ncontabilitateaclienilorsenregistreazoperaiunileprivindlivrriledebunuri,lucrriiservicii. Pe baza facturii, creanele se nregistreaz n contabilitate la valoarea de intrare n patrimoniu care corespunde cu valoarea lor nominal, adic cu totalul de plat adic valoarea sau preul negociat plus TVA care se va aplica doar operaiilor supuse impozitri. In cazul ncare se acord reduceri comerciale, valoarea nominal este dat de netul comercial, la care seva aduga i TVA. n situaia n care se acord clienilor i reduceri financiare, valoarea nominal a creanei este dat tot de netul comercial, scontul acordat nregistrnduse separat ca i o cheltuial financiar. Scontul va reduce valoarea creanei iniiale printro nregistrare ulterioar, cel mai adesea sconturile de decontare se acordaulteriorprintrofacturdereducere.
7

Creanele n devize se nregistreaz n contabilitate n lei, la cursul de schimb n vigoare la data efecturi operaiunilor. Diferenele de curs valutar, ntre data nregistrri creanelor n devize i data ncasri lor, se nregistreaz ca i venituri sau cheltuieli financiare,dup cum diferenele sunt favorabile saunefavorabile. Pentru nregistrarea creanelor se folosesc conturi din clasa 4 Conturi de teri din care face parteigrupadeconturi:41Clieniiconturiasimilate. Pentru evaluarea creanelor iadatoriilorsefolosesctreimetode sauregulinfunciedefactorul timp la care se refer.: valoarea de nscriere cu ocazia intrri n patrimoniu a creanei sau a datoriei la valoareacurentsaucontabilvaloareadeinventarsauvaloareabilanier. Evaluarea curent, prin aplicarea principiului nominalismului, dupcarecreanelesuntnscrisen contabilitate la valoarea lor nominal de rambursare, iar datoria la intrarea n patrimoniu la valoarea ei normal de rambursare. Eventualele diferene ce apar n timpul ncasri creanelor respectiv plilor datoriilor , vor fi evideniate n contabilitate n conturile de cheltuieli pentru diferenele nefavorabile, respectivnconturiledevenituripentrudiferenelefavorabile. Evaluarea de inventar presupune evaluarea creanelor i a datoriilor la valoarea care se stabilete dup valoarea de utilitate, n funcie de loc i de preurile actualizate. Valoarea de inventar a creanelor tine seama de posibilitile concrete de ncasare i pot exista clieni n litigiu, debitori inceri, alecrorposibilitidencasaresuntincerte. Creanele sunt nregistrate n contabilitate la valoarea lor nominal i din pruden se constituie un provizion pentru depreciere,atuncicndapareopierdereprobabil.Dacsaconstituitprovizionulla valoareacurentatuncisevadeduceprovizionul. La creanele i datoriile exprimate nvalut,evaluareadebilansefacelacursulvalutarexistent. Diferenele de curs valutar se vor nregistra folosind conturile de diferene de conversie de activ i de pasiv.Acestediferenelanceputuluiexerciiuluiurmtorsevorrelua. Efectelecomercialedeprimitreprezintdrepturiledecreanstabilitepebazdecambii,bilete la ordin, trate , waranturi, cecuri i alteefectecomercialeprimitedelaclienincontulcreanelor. Elereprezintformedecreditcomercialacordatdeunitilepatrimonialeteriloriinstrumentedeplat. Cambia este titlul de credit n temeiul cruia o persoan (emitentul) se oblig s plteasc

necondiionat sau dispune s se plteasc necondiionat dectreoaltpersoan,ladatailoculindicat, osumdebani,aceluiapecarecambialdesemneaz. Biletul la ordin este o cambie eliberat de ctre un debitor (tras) unui creditor (trgtorul) prin care debitorul (trasul) se oblig s plteasc necondiionat creditorului(trgtorului)intrunanumitloci laoanumitdatosumdebani. Trata este o cambie prin care o persoan fizic sau juridic n calitate de creditor (trgtor), dispune unui debitor al su (tras) s plteasc o sum de bani unei alte persoane (atreia)ncalitatede beneficiar,ladatainloculstabilitosumdebani. Cecul este un nscris solemn prin care o persoannumittrgtor(pltitor) nbazaunuidepozit de bani constituit nprealabillabancdevenitastfeltras,d ordinsseplteasclaoanumitdatsau la prezentareosumdeterminatuneiterepersoane,ncalitatedebeneficiar,intervenindastfeltreipri. Sunt cecuri ca efecte comerciale, cecuri din carnetele cu limit de sum ca instrument de decontare, cecuridedecontarennumerarabanilordelabanc, cecuridecltoriesialtele.nacestcaz:trgtorul este persoana caredispune plata, trasul este acela careefectueazplataiarbeneficiarulestepersoanan favoareacreiaseefectueazplata. Ca i n cazul celorlalte dou instrumente de plat, alturi de biletul la ordin i trat,cecul cuprinde urmtoarele elemente: denumirea de CEC, nscris n textul titlului ordinul necondiionat de a plti o sum determinat inclus n textul tiprit al formularului de CECnumele aceluia care trebuie s plteasc prin denumirea bnci pe fiecare CEC, indicarea locului unde se efectueaz plata locul desemnat alturi de numele trasului indicareadateiialoculuiundeafostemisceculsemnturaaceluia careemitececul,trgtorulfiindacelacaregaranteazplata.

2.1CONTABILITATEADECONTARILOR CUCLIENTII
Evidena sumelor datorate de clieni interni i externi pentru livrri de produse, semifabricate, materiale, mrfuri etc ,lucrri executate sau prestri de servicii, sumele pltite de acetia ca acont sau decontateicelermasedeplat,seinecuajutorulconturilordingrupa41Clieniiconturiasimilate Grupa41Clieniiconturiasimilate 411.CLIENI 4111.mprumuturiacordatemembrilorasociaiilor(lacooperativeledecredit) 413.EFECTEDEPRIMIT 416.CLIENIINCERI 418.CLIENIFACTURIDENTOCMIT 419.CLIENICREDITORI 4191.Clienicreditoridinoperaiunidemandat(lacooperativeledecredit)

Contul411Clieni Contul 411este un cont activ si ine evidena decontrilor cu clieni interni i externi pentru produsele, semifabricatele , materialelor mrfurilor etc, vndute, lucrri executate i servicii prestate pe baz de facturi. Este un cont de activ. Se debiteaz cu valoarea la predevnzarea bunurilorlivratei serviciilor prestate, precum i taxa pe valoareadugataferent.Secrediteazcusumelencasatedela clieni.Soldulcontuluiestedebitorireprezintsumeledatoratedeclieni. ndebitulcontului411Clienisenregistreaz: preul de vnzare al mrfurilor, produselor, semifabricatelor etc. livrate, lucrrilor executate i serviciilorprestate,lacareseadaugTVAcolectataferentprincreditulconturilor: 701Venituridinvnzareaproduselorfinite 702Venituridinvnzareasemifabricatelor
10

703Venituridinvnzareaproduselorreziduale 704Venituridinlucrriexecutateiserviciiprestate 705Venituridinstudiiicercetri 706Venituridinredevene,locaiidegestiune,chiri 707Venituridinvnzareademrfuri 708Venituridinactivitianexe 4427TVAcolectat 4428TVAneexigibilpentrulivrrilecuplatanrate. 4428 valoarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate anterior i care abia acumsefactureaz, princreditulcontului418Clienifacturidentocmit 4429 la deschiderea exerciiuluicureluareasumelornregistratelasfritulexerciiuluiprecedent ca diferene nefavorabile de curs valutar, prin creditul contului 476 Diferene de conversie contdeactiv 4430 la sfritul exerciiului, cu diferene favorabile de curs valutar, rezultate in urma creteri cursului valutar, aferent creanelor exprimate n devize, prin creditul contului 477Diferenede conversiecontdepasiv 4431 contravaloarea creanelor reactivate, prin creditul contului 754 Venituri din creane recuperate 4432 valoarea ambalajelor care circul n sistem de restituire facturate clienilor, prin creditul contului419Diferenedeconversiecontdepasiv

ncreditulcontului411Clienisenregistreaz: 4433 valoarea ambalajelor care circul n sistem de restituire facturate clienilor , prin creditul conturilor: 512Conturicurentelabnci 531Casa 4434 efectelor comerciale acceptate i preluate n contul livrrilor sau prestaiilor fcute, prin debitulcontului413Efectedeprimit

11

4435 sume datorate de clieni ru platnici ,dubioi cucareunitateaseaflnlitigiu,prindebitul contului416Clieniinceri 4436 contravaloarea bunurilor livrate, a lucrrilor executate i a serviciilor prestate, decontate peseamaavansurilorprimitedelaclieniprindebitulcontului419Clienicreditori 4437 diferene nefavorabile de cursvalutarstabilitelanchidereaexerciiului,aferentecreanelor exprimatendevize,prindebitulcontului476Diferenedeconversiecontdeactiv 4438 reluarea la nceputul exerciiului a sumelor nregistrate n exerciiulprecedentcadiferene favorabiledecursvalutar,prindebitulcontului477Diferenedeconversiecontdepasiv 4439 diferene nefavorabile de cursvalutarconstatatecuocaziancasricreanelorexprimaten devize,prindebitulcontului665Cheltuielidindiferenedecursvalutar 4440 valoarea ambalajelor care circul n sistem de restituire, primitedelaclieni,prindebitul contului419Clienicreditori 4441 valoarea sconturilor acordate clienilor, prin debitul contului 667 Cheltuieli privind sconturileacordate Soldul contului este debitor i reprezint sumele datorate de clieni, deci creane fa de acetianencasatenc. n,modobinuitlivrareaestensoitdefactur,darnuestetottimpulaafiindiuneleexcepii. De acea , trebuiesc fcute eventualele regularizri care s in contntredecalajeleexistententrelivrri i facturri. Livrrile efectuate sau lucrrile executate si serviciile prestate , inclusiv TVA aferent , pentru care nu sau ntocmit facturi , dar a cror valoare este bine determinat, reprezint venituri ale perioadeincaresaufcutacestelivrriitrebuienregistratelacreanentruncontdistinct418

Contul413efectedeprimit
Contul 413 Efecte de primit ine evidena drepturilor de crean stabilit pe baz de efecte comerciale. Este un cont de activ. Se debiteaz cu sumele datorate de clieni reprezentnd valoarea efectelor comerciale acceptate. Se crediteaz cu valoarea efectelorcomercialeprimitedelaclieniicu sumele primite de la clieni prin conturilecurente.Solduldebitoralcontuluireprezintvaloareaefectelor comercialedeprimit.
12

ndebitulcontului413efectedeprimitsenregistreaz: 4448 Acceptarea unor efecte comerciale prezentate de clienilaplatprincreditulcontului403 Efectedeplata 4449Diferenelefavorabiledecursvalutarlanchidereaexerciiului 4450Reluareadiferenelordecursvalutarnefavorabiledelanceputulexerciiului

ncreditulcontului413efectedeprimitsenregistreaz: 4451 Efectele comerciale primite de la clieni ,respectiv la avalizarea cambiilor i a biletelor la ordin 4452Reluareadiferenelorfavorabiledecursvalutar 4453Diferenelenefavorabiledecursvalutarlalichidareaefectelordeprimitndevize 4454Diferenenefavorabiledecursvalutarlanchidereaexerciiului 4455Sumelencasatedelaclieniprincontulcurent

Contul416Clieniinceri
Contul 416 Clieni inceri ine evidena clienilor inceri, ru platnici dubioi sau aflai nlitigiu. Este un cont de activ. Se debiteaz cu valoarea bunurilor livrate, prestaiilor efectuate sau a lucrrilor executateclienilorcaresedovedescruplatnici,dubioi,incerisaunlitigiu. Se crediteaz cu sumele ncasate de la clieni inceri sau n litigiu sau cu sumele trecute pe pierderi cu prilejul scderi din eviden a clienilor inceri sau n litigiu,inclusivtaxapevaloareadugat aferent.Solduldebitoralcontuluireprezintsumeledatoratedeclieniincerisaunlitigiu.

ndebitulcontului416clientiincertisenregistreaz: 4456 contravaloarea creanelor fa de clieni care se dovedesc ru platnici , dubioi , inceri, saucucareunitateaestenlitigiu,preluatenacestcontprincreditulcontului411Clieni 4457 reluarea sumelor nregistrate ca diferene nefavorabile de curs valutar la nchiderea exerciiului anterior pentru creane incerte n valut , prin creditul contului 476 Diferene de conversiecontdeactiv
13

4458diferenefavorabiledecursvalutarntrevaloareade intrareiceadelasfritulexerciiului , aferente creanelor incerte n valut , princreditulcontului477Diferenedeconversie cont depasiv ncreditulcontului416clientiincertisenregistreaz: 4459 sume recuperate ncasate n conturile de disponibiliti sau n numerar de la clieni inceri saunlitigiu,prindebitulconturilor: 5121Conturilabncinlei 5124Conturilabncindevize 531Casa 4460 diferene nefavorabile de curs valutar, rezultate la nchiderea exerciiului, aferente creanelor incerte sau n litigiu, exprimate n devize , prin creditul contului 476 Diferene de conversieactiv 4461 reluarea la nceputul anului asumelornregistratecadiferenefavorabiledecursvalutar,la nchiderea exerciiului anterior, prin debitul contului 477 Diferene de conversie cont de pasiv 4462creaneceseconstatafidefinitivnerecuperabile,scoasedinactivprindebitulconturilor: 654Pierderidincreane 4427 TVA colectat deoarece TVA a fost nregistrat la 4427 n momentulfacturri i a fostdecontatbugetului destatnlunarespectiv,laconstatareapierdericreaneise vadiminuaobligaiafadebugetprindebitareacontului4427 4463 diferene decursvalutarnefavorabilerezultatecaurmareancasriunorcreanendevize, ce figurau ca incerte sau litigioase, prin debitul contului 665 Cheltuieli din diferene de curs valutar Soldul debitor reprezint sumele datorate de clieni dubioi, inceri sau cu care unitatea patrimonialseaflnlitigiu. Concomitent cu constatarea caracterului incert al creanei i transferarea ei n contul 416, aplicnd principiul prudenei, se va procedalaconstituireaunuiprovizionpentrudepreciereacreanelor, cu suma probabil a pierderilor. Nivelul acestui provizion se va stabili fr aluancalculTVAi seva

14

aprecia pentru fiecarecreannparteinndcontdecircumstane,provizionulconstituitsevareflectan contabilitatecuajutorulcontului491Provizioanepentrudepreciereacreanelorclieni

418Clienifacturidentocmit
Contul 418 Clieni facturi de ntocmit cont de activ si evideniaz livrrile de bunuri, prestrile de servicii sau executrile de lucrri, inclusiv taxa pe valoare adugat, pentru care nu sau ntocmit facturi. Este un cont de activ. Se debiteaz cu valoarea livrrilor ctre clieni, aferente exerciiului financiar n curs, pentru care nu sau ntocmit facturi, inclusiv taxa pe valoare adugat aferent. Se crediteaz cu valoarea facturilor ntocmite ctreclieni.Solduldebitoralcontuluireprezint valoarea bunurilor livrate, a serviciilor prestate sau a lucrrilor executate, pentru care nu sau ntocmit facturi. ndebitulcontului418Clienifacturidentocmitsenregistreaz: 4442 contravaloarea bunurilor livrate , a lucrrilor executate sau a serviciilor prestate ctre clieni aferente exerciiului n curs, pentru care nu sau ntocmit facturi , inclusiv TVA aferent, princreditulconturilor701,702,703,704,705,706,707,708i4428TVAneexigibil 4443 diferenele favorabile de curs valutar constatate la nchiderea exerciiului, aferente creanelor n devize pentrucarenusauntocmitfacturi,princreditulcontului477Diferenede conversiecontdepasiv 4444 reluarea la nceputul anului a diferenelor nefavorabile de curs valutar nregistrate la nchiderea exerciiului precedent,prin creditul contului 476 Diferene de conversie cont de activ.

ncreditulcontului418Clienifacturidentocmitsenregistreaz: n momentul facturrii bunurilor livrate anterior sau a lucrrilor executate i serviciilor prestate anterior,prindebitulcontului411Clieni 4445 diferene nefavorabile de curs valutar constatate cu ocazia facturri, prin debitul contului 665Cheltuielididiferenedecursvalutar 4446 diferene nefavorabile de curs valutar aferente creanelor n devize, ne facturate pn la
15

nchidereaexerciiuluifinanciar,prindebitulcontului476Diferenedeconversiecontdeactiv 4447 reluarea la nceputul anului a diferenelor favorabile de curs valutar nregistrate la finele anuluiprecedent,prindebitulcontului477Diferenedeconversiecontdepasiv Soldul final al contului este debitor i reprezint valoarea bunurilor livrate , a serviciilor prestatesaualucrrilorexecutatepentrucarenusauntocmitfacturi. Dacseconstatlasfritulexerciiuluicanumitecreanefadeanumiiclienidevindubioase sau incerte, adic ncasarea lornpartesauntotalitateestendoielnic,inndcontdesituaiafinanciar nesatisfctoare a debitorului, acestea se vor transfera din contul 411 Clienincontul416 Clieni inceri.Creanasevatransferacuniveluleitotal,deciinclusivcucotaeideTVA.

Contul419Clienicreditori
Contul 419 Clieni creditori este un cont de pasiv care exprim obligaiile unitilor patrimoniale faa de clieni lor pentru avansurile sau aconturile ncasate de la acetia. Acetia se vor lichida apoi prin decontarea lor, pe seama facturri livrrilor sau prestaiilor ulterioare, urmnd a se ncasa doar diferena ntre nivelul total al facturri i avansul sau acontul deja primit. Se crediteaz cu sumele ncasate de la clieni reprezentnd avansurile pentru livrri de bunuri, prestri de servicii sau executri de lucrri i se debiteaz cu decontarea avansurilor ncasate de la clieni. Soldul contuluieste creditorireprezintsumeledatorateclienilor ncreditulcontului419Clienicreditorisenregistreaz: 4464sumelencasatedela clieni,subformdeavansurisaudeaconturipentrulivrri,executri sau prestri viitoare, prin debitul conturilor care arat modalitatea de ncasare: 512 Conturi curentelabncii531Casa 4465 valoarea ambalajelor care circul n sistem de restituire facturate clienilor prin debitul contului411Clieni 4466 diferenele nefavorabile de curs valutar, la nchiderea exerciiului, aferente avansurilor primitendevizeinedecontatenc,prindebitulcontului476Diferenedeconversieactiv 4467lanceputulanuluiurmtor,cureluareasumelorreprezentnd diferenelefavorabiledecurs
16

valutar,nregistratelasfritul anuluiprecedent,prindebitulcontului477Diferenedeconversie pasiv ndebitulcontului419Clienicreditorisenregistreaz: 4468 valoarea avansurilor sau aconturilor primite, decontate clienilor pe seama livrrilor de bunuri, a prestrilor de servicii sau executrilor de lucrri, facturate acestora, prin creditul contului411Clieni 4469 diferenele favorabile de curs valutar constatatecu ocaziadecontriiavansurilorndevize, princontul765Venituridindifereneledecursvalutar 4470 valoarea ambalajelor care circul n sistem de restituire primite de la clieni, prin creditul contului411Clieni 4471 valoarea ambalajelor care circul n sistem de redistribuire nerestituite de clieni, prin contul708Venituridinactivitidiverse 4472 diferenele favorabile de curs valutar aferente avansurilor primite n depozite, i

nedecontatepnlasfritulanului,princreditulcontului477Diferenedeconversiepasiv 4473 reluarea la nceputul anuluiasumelorreprezentnddiferenelenefavorabiledecursvalutar nregistratelasfritulexerciiuluiprecedent,princreditul476Diferenedeconversieactiv

Soldul final al contului este creditor reprezint datoriile unitii fa de clieni pentru avansurilesauaconturileprimiteinedecontatenc.

17

2.2APLICATIIPRIVINDDECONTARILE CUCLIENTII
Exempledeaplicatiicucontul411Clieni: Creterea(naterea)creanelor a)lalivrareaproduselor,cufacturi 411 = % 701 4427

b)lalivrareaproduselorfrfacturi 418 = % 701 4428 iulteriorlantocmireafacturii 411 = 418 118.000

Pentrualtelivrriamexemplificatlaclasaa3aivoimaidaexemplelaclasaa7a 4428 = 4427

c)diferenelefavorabiledecursvalutarlancheiereaexerciiului 411 = 477

d)reluareadiferenelornefavorabiledecursvalutarlancheiereaexerciiului 411 = 476

e)valoareacreanelorreactive 411 = 754


18

f)valoarecarecirculnregimderestituire,facturateclienilor 411 = 419

Scderea(micorare)creanelor a)cusumelencasateprincontulcurentiprincas 5121 5311 = = 411 411

b)diferenanefavorabildecursvalutarlancheiereaexerciiului 476 = 411

c)diferenedecursvalutaraferentecreanelor,exprimatndevize 665 = 411

d)valoareacecurilorculimitdesumeacceptate 5112 = 411

e)valoareaefectelorcomerciale(cambii)acceptate 413 = 411

f)valoareasconturiloracordateclienilorcuocaziancasriiclienilor 667 = 441

g)valoareaclienilorinceri,insolvabili,dubioiinlitigii 416 = 411

h)reluarediferenelorfavorabiledecursvalutarlancheiereaexerciiului

19

477

411

i)valoareaambalajelorcarecirculnsistemderestituire,primitedelaclieni 419 = 411

j)decontareaavansurilorncasatedelaclieni 419 = 411

Alteoperaiicucodul411Clieni: 1.Evideniereaunorvnzridemrfuri,pecreditcomercial,cufactur,pepiaainternsauextern. 411 = % 707 4427

2. Evidenierea diferenei dintre valoarea CIF i FOB a mrfurilor exportate, respectiv cheltuielile de asigurareiceledetransportextern. 411 = 708

3. Dobnda calculat de ncasat la mrfurile exportate pe credit comercial pe termen scurt sau / i mediu. 411 = 766

4.Comisionulcuvenitntreprinderiidecomerexterior,lafacturareamrfurilorexportatencomision. 411 = 704

5. Valoarea cuvenit unitilor productoare din ar, nscrise n facturile pentru exportul de mrfuri n

20

comision. 411 = 401

6. Reflectarea n contabilitatea furnizorului de bunuri la export a comisionului reinut de intermediar Facturareabunurilor. 411 = % 704 4427 Lancasareacreaneicomision10% % 5121 622 = 411

7. Evidenierea unor reduceri comerciale de preuri acordate ulterior facturrii (rabaturi, risturnuri, bonificaii,remize)laservicii,lucrri,livrriledeprodusefinite,semifabricate,mrfuri. % 704 4427 % 702 4427 % 707 4427 = 411 = 411 = 411

8.Sconturiacordateclienilor. 667 = 411

21

9. La agentul economic care a efectuat conversia creanelor n aciuni sau pri sociale cu valoarea acestortitluriobinutenurmaconversiei(OG10/97pentrublocajulfinanciar). % 261 262 503 = 411

10.Pentrudiferenelentrevaloareanegociatacreaneiivaloareacontabilaacestora cnddiferenaestenegativ 668 = 411

cnddiferenaestepozitiv 5121 = 768

11.Taxaforfetarreinutdinvaloareacreaneivndute 668 = 411

Exempledeaplicatiicucontul413Efectedeprimit Cretereacreanelor a)Acceptareaunorefectecomercialeprezentatedeclienilaplat 413 = 411

b)Diferenelefavorabiledecursvalutarlanchidereaexerciiului 413 = 477

c)Reluareadiferenelordecursvalutarnefavorabiledelanchidereaexerciiului 413 = 476

Micorareacreanelor 22

a) Cu efectele comerciale primite de la clieni, respectiv la avalizarea cambiilor i biletelor de ordin. 5113 = 413

b)Reluareadiferenelorfavorabiledecursvalutar 477 = 413

c)Diferenelenefavorabiledecursvalutarlalichidareaefectelordeprimitndevize 665 = 413

d)Diferenelenefavorabiledecursvalutarlanchidereaexerciiului 476 = 413

e)Sumelencasatedelaclieniprincontulcurent. 5121 = 413

Exempledeaplicatiiicucontul416Clieniinceri Cretereacreanelor a)Clieniriplatnici,dubioi,etc. 416 = 411

b)Reluareadiferenelordecursvalutarlanchidereaexerciiului 416 = 476

Micorareacreanelor a)Diferenelefavorabiledecursvalutarnregistratelanchidereaexerciiului 477 = 416

b)Diferenelornefavorabiledecursvalutaraferenteclienilorinceri
23

665

416

c)Diferenelornefavorabiledecursvalutarlanchidereaexerciiului 476 = 416

d)Sumelencasateprincontulcurentiprincas 5121 5311 = = 416 416

e)Sumeletrecutepepierderi,inclusivTVAaferent % 654 4427 = 416

Exempledeaplicatiiicucontul418Clienifacturidentocmit Cretereacreanelor a) Reluare diferenelor de curs valutar, aferente creanelor n devize, pentru care nu sau ntocmitfacturilanchidereaexerciiului. 418 = 476

b)Valoarealivrrilordemrfuri 418 = % 707 4428 ilantocmireafacturii 411 4428 = 418 4427

24

c)Diferenelefavorabiledecursvalutar,lanchidereaexerciiului 418 = 477

Micorareacreanelor a)Cuvaloareafacturilorntocmite(pct.2) 411 = 418

b)Diferenelenefavorabiledecursvalutaraferentecreanelor 665 = 418

c)Diferenelenefavorabiledecursvalutaraferentecreanelorndevizelanchidereaexerciiului 476 = 418

d)Reluareadiferenelorfavorabiledecursvalutar,nregistratelanchidereaexerciiului 477 = 418

Exempledeaplicatiicucontul419Clienicreditori: Cretereaobligaiilor(datoriilor) a)Sumelencasatedelaclieni(avans)princontulcurentsauprincas 5121 5311 = 419 419

b)Valoareaambalajelorcarecirculnsistemderestituire,facturateclienilor 411 = 419

c) Diferenele nefavorabile de curs valutar aferenteavansuluindevizedelaclieni,lanchiderea exerciiului

25

476

419

d)Reluareadiferenelordecursvalutarlanchidereaexerciiului 477 = 419

Scdereaobligaiilor(datoriilor) a)Diferenelefavorabiledecursvalutar,aferenteavansurilorndevizedelaclieni 419 = 765

b)Diferenelefavorabiledecursvalutarlanchidereaexerciiului 419 = 477

c)Valoareaambalajelorcarecirculnsistemderestituire,primiredelaclieni 419 = 411

d)Reluareadiferenelornefavorabiledecursvalutar 419 = 476

e)Valoareaambalajelorcarecirculnsistemderestituirenerestituitedeclieni. 419 = 708

26

ANEXE

Orice entitate economic i desfoar activitatea n contextul unui sistem foarte complex de relaii cu tere persoane, care determin producerea a numeroase raporturi economicojuridice concretizate, din punct de vedere contabil, n dou categorii importante de elemente patrimoniale denumitecreaneidatorii. Relaiile ntreprinderii cu alte entiti economice, aprute ca urmare a derulrii obiectului de activitate, genereaz o multitudine de drepturi i obligaii comerciale, fiscale, financiare, sociale etc., a crorsoluionarearelocpecaleadecontrilor. Volumul i diversitatea acestor relaii impun o delimitare a creanelor i datoriilor n grupe stabilite, n funciedeconinutulloreconomic,aacumseprezintncontinuare. a. Creane asupra clienilor i furnizorilor privind contravaloarea bunurilor livrate, lucrrilor executate sau serviciilor prestate i, respectiv, generate de avansurile acordate n contul unor achiziii ulterioare creane generate de utilizarea unor efecte de comer, creane asupra personalului, administratoriloriunordiveridebitoriicreaneasuprastatului. b. Datorii fa de furnizori i clieni privind contravaloarea bunurilor cumprate i, respectiv, generate de avansurile ncasate n contul unor livrri ulterioare datorii aferente efectelor comerciale de pltit datorii fa de personal privind drepturile cuvenite acestuia datorii fa de bugetul de stat i alte organismepubliceprivinddiferiteimpoziteitaxedatoriifadeacionari/asociaietc. Relaiile unitilorpatrimonialecualtepersoanejuridiceifizice,conduclacreaneidatori.Cea mai mare parte acreanelorageniloreconomici suntlegatedirectdeexploatare,adicdinaceldomeniu care face obiectul principal al funcionrii lor. Creanele fa de clieni rezult ca urmare a vnzrii produciei,respectivrealizrilucrriloriaserviciiloriauncontrapartidvenituridinexploatare.

27

BIBLIOGRAFIE

1.*** Legeacontabiliti82/91. 2.*** Regulamentuldeaplicarealegicontabilitii. 3.Dr.C.M.Drgan,Nouacontabilitatemanagerial.,,Ed.Hercules,Bucureti1992 4.DumitruCotlei,Bilanulcontabil,Ed.Mirton,Timioara1998 5.HoriaCristea,Costuriipreuri.Ed.Mirton,Timioara1995

28