P. 1
Teoria Gen.a Dreptului I

Teoria Gen.a Dreptului I

|Views: 38|Likes:
Published by Marius Vraja
Teoria Gen.a Dreptului I - suport de curs
Teoria Gen.a Dreptului I - suport de curs

More info:

Published by: Marius Vraja on Apr 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/27/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR” FACULTATEA DE DREPT CLUJ-NAPOCA

TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI Sem.I Anul I

Lect.univ.dr. Corina Buzdugan

1

CUPRINS
INTRODUCERE Unitatea de învăţare 1

Noţiunea dreptului
1.1. Introducere ................................................................................................................ 1.2. Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare ....................................................... 1.3. Conţinutul unităţii de învăţare .................................................................................. 1.3.1. Noţiune. Accepţiunile termenului „Drept” ................................................ 1.3.2. Dreptul ca ştiinţă ........................................................................................ 1.3.3. Sistemul ştiinţelor juridice ........................................................................ 1.4. Îndrumător pentru autoverificare ............................................................................... Unitatea de învăţare 2 Cunoaştere şi limbaj în ştiinţele juridice 2.1. Introducere ................................................................................................................ 2.2. Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare ....................................................... 2.3. Conţinutul unităţii de învăţare .................................................................................. 2.3.1. Cunoaşterea ostensivă şi cunoaşterea discursivă ...................................... 2.3.2. Operaţiile logico-semantice şi sintactice în domeniul ştiinţelor juridice ... 2.3.3. Metodologia studierii problemelor statului şi dreptului ............................ 2.4. Îndrumător pentru autoverificare ............................................................................... Unitatea de învăţare 3 Enciclopedia şi filosofia dreptului 3.1. Introducere ................................................................................................................ 3.2. Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare ...................................................... 3.3. Conţinutul unităţii de învăţare .................................................................................. 3.3.1. Enciclopedia şi filozofia dreptului ........................................................... 3.3.2. Permanenţele juridice .............................................................................. 3.3.3. Însemnătatea enciclopediei juridice ....................................................... 3.4. Îndrumător pentru autoverificare ............................................................................. Unitatea de învăţare 4 Dreptul în sistemul normelor sociale 4.1. Introducere ................................................................................................................ 4.2. Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare ........................................................ 4.3. Conţinutul unităţii de învăţare ................................................................................... 4.3.1. Consideraţii generale. Ordinea socială şi normele sociale ......................... 4.3.2. Clasificarea normelor sociale ..................................................................... 4.3.3. Corelaţia normelor juridice cu alte categorii de norme sociale.................... 4.4. Îndrumător pentru autoverificare ............................................................................ Unitatea de învăţare 5 Evoluţia istorică a sistemului de drept

2

5.1. Introducere .............................................................................................................. 5.2. Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare ..................................................... 5.3. Conţinutul unităţii de învăţare ................................................................................. 5.3.1. Unitatea şi diversitatea normelor de drept .............................................. 5.3.2. Ramurile de drept ................................................................................... 5.4. Îndrumător pentru autoverificare ............................................................................ Unitatea de învăţare 6 Dreptul intern şi dreptul internaţional 6.1. Introducere .............................................................................................................. 6.2. Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare ..................................................... 6.3. Conţinutul unităţii de învăţare ................................................................................ 6.3.1. Dreptul internaţional public ................................................................... 6.3.2. Dreptul internaţional privat .................................................................... 6.4. Îndrumător pentru autoverificare ............................................................................ Unitatea de învăţare 7 Corelaţia normelor juridice cu alte categorii de norme sociale 7.1. Introducere ................................................................................................................ 7.2. Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare ........................................................ 7.3. Conţinutul unităţii de învăţare .................................................................................. 7.3.1. Corelaţia normelor juridice cu normele morale ....................................... 7.3.2. Corelaţia normelor juridice cu normele obişnuielnice ............................... 7.3.3. Corelaţia normelor juridice cu normele tehnice ........................................ 7.3.4. Corelaţia normelor juridice cu normele deontologice .............................. 7.3.5. Corelaţia normelor juridice cu normele organizaţiilor neguvernamentale sau nestatale ............................................................................................................... 7.4. Îndrumător pentru autoverificare ............................................................................ Unitatea de învăţare 8 Legătura dintre drept şi stat 8.1. Introducere .............................................................................................................. 8.2. Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare...................................................... 8.3. Conţinutul unităţii de învăţare ................................................................................ 8.3.1. Noţiuni generale despre stat ................................................................... 8.3.2. Forma de stat ......................................................................................... 8.3.3. Legătura dintre drept şi stat .................................................................... 8.4. Îndrumător pentru autoverificare ............................................................................

Unitatea de învăţare 9 Dreptul şi statul în contextul civilizaţiei şi culturii universale 9.1. Introducere .............................................................................................................. 9.2. Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare...................................................... 9.3. Conţinutul unităţii de învăţare ................................................................................

3

....................................................................................................2. Constantele statului în sens politico-juridic ................. Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare............................................... Conţinutul unităţii de învăţare .................................3....... 12................... Conţinutul unităţii de învăţare ........................ 10........ Unitatea de învăţare 12 Constantele dreptului 12........................................................... 12...................2....Consideraţii cu privire la termenii de civilizaţie şi cultură ................... 11....... Dreptul şi statul în Evul mediu şi în capitalism ....................... Permanenţele juridice ............................................. Formele de guvernământ în Anglia..........3.................... 11............................. 10..3.................. SUA ................................................................4...............3.......................................................................................................... Organizarea de stat a României pe baza principiului separaţiei puterilor în stat ...3................................... Unitatea de învăţare 10 Principiul separaţiei puterilor în stat în cadrul unor forme de guvernământ 10....1.....3........1........................1.......... 9. 10.... Introducere ......... Primele forme embrionare ale statului şi dreptului .........1..................3...................... Îndrumător pentru autoverificare .....2....... Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare .... Introducere ... 4 ........ 9............................. Introducere .... Conţinutul unităţii de învăţare ........................................3...... Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare...............3............................................................9..........................................4..................... 11............3...............4............... Dreptul şi statul în civilizaţia şi cultura Romei antice .............3..3.... Constantele statului în sens istorico-geografic ......... 10...... 9................................ 10.....................1 Evoluţia istorică a principiului separaţiei puterilor în stat ........... 9...... Conţinutul unităţii de învăţare ....................................................2...3.....2.........3............................. Dreptul şi statul în civilizaţia şi cultura de tip oriental antic .......... 9..........2......... Franţa...................................................... 12...... 10.... 13............................ Cutuma ca izvor de drept .....3....................................6.....................3.................................... Unitatea de învăţare 11 Constantele statului 11...3... 12.........3...........3. Îndrumător pentru autoverificare .............................4...........1................... 12........................ Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare........................... „Dat”-ul în drept.......... 13............ 13..................................3.........1.......... Dreptul şi statul în civilizaţia şi cultura Greciei antice .. Unitatea de învăţare 13 Izvoarele dreptului 13.....2....................... Îndrumător pentru autoverificare ............... 9.... 10.4....5................................. 11................ Îndrumător pentru autoverificare ........................... Introducere .......................1...................................2..............2............

................................4.... 10..... Îndrumător pentru autoverificare ..................... Introducere ...........5......4........................................ 13................................. Doctrina ca izvor de drept .......13........................2...... .................................................... circulaţia bănească şi emisiunea monetară ..................... Conţinutul unităţii de învăţare ... 14....4.......................................................3.. Răspunderea juridică ................ Proprietatea...... 14.... Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare... 14...........3..................1................. 14................................3..............1..3..............................................................................3...........................3............2...................3......3.......................... Îndrumător pentru autoverificare ...... Legea ca izvor de drept ...........3............. 5 . Unitatea de învăţare 14 Reglementarea juridică a relaţiilor economice 14............... 14............. 13................................................. Dreptul economic ....... Contractele ..........................4................3................................................ 14................. 13.............. Jurisprudenta ca izvor de drept ..................................

perceperea unor relaţii şi conexiuni în cadrul disciplinelor juridice. Această explorare are. sistem de drept. Tocmai prin această notă filosofică.  realizarea de conexiuni între idei.  relaţionări între elementele ce caracterizează teoria generala a dreptului. 4. precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)  generalizarea. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei)  identificarea de termeni. ea se deosebeşte de “Teoria pură a dreptului''.INTRODUCERE Teoria generală a dreptului formulează cele mai generale categorii valabile pentru ramurile ştiinţei juridice. creativitate în domeneniul TGD. istorico juridice sau de ramură. izvor de drept.  2.  capacitatea de a concepe proiecte şi de a le derula activităţi de cercetare.  capacitatea de a transpune în practică cunoştiinţele dobândite în cadrul cursului. utilizarea unor metode. dacă Kelsen a avut meritul de a dezvălui specificitatea regulei de drept. răspundere juridică ş. ci ca. Parcurgând această disciplină studenţii îşi vor putea însuşi conceptele fundamentale despre stat şi despre drept. concepte. Aşa cum subliniază Jean Dabin. decât elementul formal. Competenţe conferite După parcurgerea acestui curs. Asemenea categorii sunt: normă juridică. întrucât conţinutul şi forma se influenţează reciproc.a. Instrumental-aplicative (proiectarea. particularizarea. a celorlalte discipline juridice. O teorie generală a dreptului.  capactitatea de analiză şi sinteză in discursul juridic. integrarea unor domenii juridice din dreptul public şi privat.  capacitatea de adaptare limbajul şi metodologia ştiinţelor juridice. raport juridic. trebuie să fie capabilă să dezvolte nu numai elementul formal sau normativ ci şi de conţinut al dreptului. normativ. o explorare în profunzime a conceptului de “drept''. el a avut scăderea de a nu reţine.  utilizarea corectă a termenilor de specialitate din domeniul juridic. şi ea o tentă filosofică. văzută sub unghi filosofic.  abilităţi de cercetare. abandonând altor discipline extra sau meta juridice preocuparea pentru conţinutul normelor. procese. desigur. prin felul în care o concepem. mai mult sau mai puţin aprofundată. conducerea şi evaluarea activităţilor practice specifice. pentru ştiinţa juridică. teorii. relaţii. Fără cunoaşterea acestora nu este posibilă cercetarea. concepte. formulată de Hans Kelsen.  definirea / nominalizarea de concepte ce apar în doctrină şi jurisprudenţă. Obiectivele cursului Cursul îşi propune să prezinte studenţilor o serie de aspecte teoretice şi practice privind statul şi dreptul. a normelor şi instituţiilor juridice.  argumentarea unor enunţuri din ramurile ştiinţei dreptului. studentul va dobândi următoarele competențe generale și specifice: 1. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de domeniul ştiinţific / cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea 6 . Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei. De asemenea sunt abordate o serie de aspecte legate de caracteristicile teoriei generale a dreptului în cadrul ştiinţelor juridice de ansamblu. instituţia juridică. pornind de la bazele conceptuale cu care operează această teorie generală a dreptului. 3. tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare). Teoria dreptului nu trebuie înţeleasă ca o simplă trecere în revistă.

Unitatea de învăţare 5.  acceptarea unei valori atribuite unui obiect. metode interactive şi participative de antrenare a studenţilor pentru conceptualizarea şi vizualizarea practică a noţiunilor predate. Unitatea de învăţare 11. teste de autoevaluare.  implicarea în activităţi ştiinţifice în legătură cu disciplina TGD. Noţiunea dreptului. Unitatea de învăţare 4. Unitatea de învăţare 12. etc. Resurse şi mijloace de lucru Cursul dispune de manual scris. Unitatea de învăţare 13.  reacţia pozitivă la sugestii. Unitatea de învăţare 14. în prezentarea cursului sunt folosite echipamente audio-vizuale. Principiile şi funcţiile dreptului (2 ore) 2. conform legislaţiei în vigoare. Structura cursului Cursul este compus din 14 unităţi de învăţare: Unitatea de învăţare 1. Constantele statului şi ale dreptului (2 ore) 7 .  capacitatea de a avea un comportament etic în societate. necesare întregirii cunoştinţelor teoretice în domeniul studiat. Unitatea de învăţare 8.  abilitatea de a colabora cu specialiştii din alte domenii. Unitatea de învăţare 3. Unitatea de învăţare 9.unui sistem de valori culturale. Unitatea de învăţare 7. Unitatea de învăţare 10. morale şi civice / valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice / angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane / instituţii cu responsabilităţi similare / participarea la propria dezvoltare profesională). satisfacţia de a răspunde la întrebările disciplinei. supus studiului individual al studenţilor. În timpul convocărilor.  capacitatea de a aprecia diversitatea tematică. studii de caz. sarcini didactice. Unitatea de învăţare 6. fenomen. cerinţe. Consideraţii introductive cu privire la drept – conotații conceptuale (2 ore) Cunoaştere şi limbaj în ştiinţele juridice (2 ore) Enciclopedia şi filosofia dreptului (2 ore) Dreptul în sistemul normelor sociale Evoluţia istorică a sistemului de drept (2 ore) Dreptul intern şi dreptul internaţional (2 ore) Corelaţia normelor juridice cu alte categorii de norme sociale (2 ore) Legătura dintre drept şi stat (2 ore) Dreptul şi statul în contextul civilizaţiei şi culturii universale (2 ore) Principiul separaţiei puterilor în stat în cadrul unor forme de guvernământ (2 ore) Constantele statului (2 ore) Constantele dreptului (2 ore) Izvoarele dreptului (2 ore) Reglementarea juridică a relaţiilor economice (2 ore) Teme de control (TC) Desfăşurarea temelor de control se va derula conform calendarului disciplinei şi acestea vor avea următoarele subiecte: 1. precum şi de material publicat pe Internet sub formă de sinteze. comportament. Unitatea de învăţare 2. aplicaţii.

Bibliografie obligatorie: 1. Veronica Rebreanu. Ea face abstracţie de orice apreciere umană subiectivă şi de orice valori în afara valorilor de adevăr şi fals. I. 4.1.3. Îndrumător pentru autoverificare 1. Craiovan.2. Elena-Mihaela Fodor. Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare 1. Introducere Dreptul. Sistemul ştiinţelor juridice 1. Unitatea de învăţare 1 Noţiunea dreptului Consideraţii introductive cu privire la drept – conotații conceptuale 1.2. Gheorghe Boboş. Mircea Djuvara. Bucureşti. ştiinţa reflectă existenţa oamenilor. Nicolae Popa. Editura ALL. Privită în contextul general al activităţii umane. Colecţia revistei „Fiat Justitia” Metoda de evaluare: Examenul final se susţine sub formă scrisă. Introducere în teoria generală a dreptului. Norma juridică – parte componentă a normelor sociale. Accepţiunile termenului „Drept” 1. Teoria generală a dreptului.1.1. Conţinutul unităţii de învăţare 1. 1998. 1. 2003. 2. Bucureşti. Corina Buzdugan.3. Teoria generală a dreptului.2. Editura “Actami”. Editura ALL. Bucureşti. pe bază de grile și subiecte în extenso. Noţiune. Ceterchi. 3. Dreptul ca ştiinţă 1.3. Cluj-Napoca. Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare 8 . I. Editura Argonaut.3. Teoria generală a dreptului. 5. ţinându se cont de rezultatul la temele de control ale studentului. conceput ca totalitate a normelor juridice impuse în societate. face obiectul ştiinţei dreptului. 1999. Cluj-Napoca.3.4. Editura Argonaut. Introducere 1. 2008. 1994.

Aprofundarea unor noţiuni şi instrumente de lucru fundamentale pe care le presupune ştiinţa dreptului: concepte. echitate. Cât priveşte sensul juridic al termenului şi aici va trebui să facem o distincţie şi să deosebim dreptul obiectiv de dreptul subiectiv.definirea şi înţelegerea noţiunilor.3. principii. Competenţele unităţii de învăţare: Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei) . categoriilor şi principiilor fundamentale ale dreptului şi perceperea unor conexiuni în cadrul disciplinelor juridice Utilizarea corectă a termenilor de specialitate Timpul alocat unităţii de învățare: Pentru unitatea de învățare. prin drept înţelegem îndatorirea de a da sau a recunoaşte fiecăruia ceea ce îi aparţine sau i se cuvine. dreptul este conceput în sensul de justeţe. Noţiune. 1. Consideraţii introductive cu privire la drept – conotații conceptuale timpul alocat este de 2 ore. Accepţiunile termenului „Drept” Termenul “drept” poate fi înţeles în două sensuri. Iniţierea studenţilor în studierea vastei ştiinţe a dreptului. “Definiţiile''. în anumite cazuri chiar prin forţa de constrângere a statului. categorii. Dreptul subiectiv este îndrituirea subiecţilor participanţi la un 9 . Dreptul obiectiv reprezintă totalitatea normelor de conduită impuse indivizilor şi colectivităţilor în cadrul vieţii sociale. 2. “Digestele”. noţiuni. “Questiones”. Sensul acesta este prezentat şi în operele jurisconsulţilor romani. În acest sens.3. “Response”.1. pornind de la ideile lui Aristotel şi Platon sau Thoma d'Aquino. În limbajul filosofic care s-a conturat treptat.Obiectivele unităţii de învăţare: 1. Conţinutul unităţii de învăţare 1. în lucră-rile lor de bază dintre care amintim: “Instituţiile''. care acoperă două realităţi distincte.

la rândul lui. dreptul. într-un fel specific ca o construcţie logică''. În sfârşit. Astfel sunt: LAW pentru dreptul obiectiv şi RIGHT pentru dreptul subiectiv. cuvintele “obiectiv” şi “subiectiv” nu sunt utilizate în sens filosofic. prin intermediul tehnicii. privit ca un ansamblu de reguli de conduită. cu alte cuvinte. pe de altă parte.3. ori de câte ori se foloseşte expresia “drept” fără un alt atribut se înţelege dreptul în sensul lui obiectiv. Distincţia dintre sensul filosofic al termenului “drept'' şi sensurile juridice ale lui constă în faptul că. iar subiectiv este ceea ce depinde de voinţă. poate fi privit sub un dublu aspect: ca un ansamblu de izvoare (acte normative. practică judiciară). de conştiinţă. după care obiectiv este ceea ce există independent de voinţa noastră.raport juridic concret. ci şi o totalitate de concepte care permit transpunerea în drept a cerinţelor de fond ale vieţii sociale. Ei arată: “În acelaşi timp cu substanţa (şi pentru a-i da satisfacţie) dreptul ar apărea deci. În limba engleză există doi termeni diferiţi pentru a desemna cele două sensuri ale termenului “drept”. Dreptul ca ştiinţă Dreptul. iar. mai amintim că pentru a denumi totalitatea normelor de drept care sunt în vigoare la un moment dat şi care se aplică într-o anumită ţară se utilizează expresia de “drept pozitiv”. ci şi ca un ansamblu de concepte. respectiv ceea ce pot să pretindă ei de la ceilalţi subiecţi de drept în cadrul unui raport juridic. descrierea. Sensurile juridice ale termenului “drept” lasă individului o libertate de critică a dreptului în vigoare şi de eventuale propuneri pentru schimbarea normelor existente sau modificarea lor. care reprezintă aspectul static al dreptului şi care presupune cercetarea.2. Prin semnificaţia pe care conceptele o au (sau prin procedeele potrivit cărora se ajunge la organizarea lor în sistem). privit nu în scopurile care îl comandă. Şi dreptul obiectiv. Dreptul obiectiv ca totalitate a normelor juridice exprimă faptul că ele sunt independente de subiectele raportului juridic concret. sistematizarea formelor sub care se prezintă regulile de drept – pe de o parte. Drepturile subiective decurg din dreptul obiectiv. obiceiuri. sensurile juridice nu cer din partea subiecţilor cărora li se adresează decât supunerea la perceptele lor (a normelor) fără a pretinde o adeziune internă. 1. conceput ca totalitate a normelor juridice impuse în societate. Sensul cel mai răspândit al termenului “drept'' este cel de drept obiectiv. Există unii autori care înţeleg prin “drept” nu numai o totalitate de norme. pe câtă vreme sensul filosofic presupune o acţiune internă a ceea ce este just sau injust în sfera afectivă a indivizilor. formele prin care se realizează dreptul precum şi autorităţile (organele de stat) care sunt competente să utilizeze aceste forme şi care reprezintă aspectul dinamic al dreptului. nu numai ca un ansamblu de norme. 10 . ci în mijloacele prin care se exprimă s-ar înfăţişa. face obiectul ştiinţei dreptului. este menit să reglementeze viaţa oamenilor grupaţi în societate. Din această cauză. În situaţiile de mai sus. Dreptul obiectiv.

Într-un anumit fel şi ştiinţele juridice pot fi privite ca. c) ştiinţele juridice de ramură care studiază diferite categorii ale normelor de drept. matematica. ştiinţa dreptului. care produce consecinţe pe planul dreptului. a dreptului penal. că este “un act juridic''. În normele de drept îşi găsesc expresie şi elemente ale activităţii statale: elaborarea dreptului. aplicarea normelor de drept. Adâncirea specializării şi necesitatea integrării rezultatelor cercetării au dus la apariţia unor ştiinţe de graniţă sau de contact (biochimia. psihologia. unele dintre ştiinţele juridice se integrează atât în categoria ştiinţelor particulare ale omului şi societăţii.Privită în contextul general al activităţii umane. au caracterul unor ştiinţe de contact sau de graniţă.). De exemplu: medicina legală. Există o multitudine de ramuri ale ştiinţei: ştiinţe ale naturii (astronomia.). Ştiinţa dreptului are şi ea mai multe subdiviziuni. Astfel se spune despre un raport social. de regulă. biologia etc. în comparaţie cu alte ştiinţe despre om şi societate. unele dintre ştiinţele auxiliare. ştiinţe particulare ale omului şi ale societăţii (antropologia. cât şi în categoria ştiinţelor acţiunii. Despre un act. societate şi gândire. instituţiile şi ramurile de drept care au anumite trăsături specifice. ştiinţe ale acţiunii (ştiinţe tehnice.). că este “raport juridic''. unele ramuri ale ştiinţelor juridice putând fi privite ca ştiinţe administrativ-organizatorice.). sociologia. administrativ ş. Aceste activităţi legate de elaborarea şi acţiunea normelor juridice sunt denumite. medicale. dau naştere. constă în faptul că ele studiază atât aspectele legate de drept şi de cele trei puteri ale statului: legislativă. cibernetica etc. dreptul administrativ). sociologia juridică. Ştiinţa reprezintă un sistem de cunoştinţe despre natură. Unele dintre acestea studiază diferite grupuri de norme juridice care au un obiect comun (ştiinţa dreptului civil. potrivit normelor de drept. educaţionale. Dreptul şi fenomenele juridice pot fi studiate fie în ansamblul lor. fie în evoluţia lor istorică concretă. fizica. modifică sau sting un raport juridic că sunt “fapte juridice''. Specificul ştiinţelor juridice. al căror obiect îl formează studiul dreptului în evoluţia sa istorică. Altele se referă la organizarea diferitelor organe de stat (dreptul constituţional. Graniţele dintre ştiinţe nu sunt fixe. interpretarea lor. organizatorice etc. ştiinţe de graniţă. etnografia. Ea face abstracţie de orice apreciere umană subiectivă şi de orice valori în afara valorilor de adevăr şi fals. ştiinţa reflectă existenţa oamenilor. astrofizica. acela de “juridic”. biofizica). grupate pe baza obiectului lor comun. cu un termen mai general. reglementat de norme de drept. statistica judiciară etc. a. ştiinţe generale (logica.a. format în mod istoric şi care se dezvoltă pe baza practicii sociale. executivă şi judecătorească. Din această cauză şi diferitele subdiviziuni ale ştiinţei dreptului se mai numesc şi “ştiinţe juridice”. fie pe anumite părţi care grupează normele. Dacă pornim de la clasificarea exemplificativă a ştiinţelor făcută mai sus. după cum se va vedea. În afară de aceste trei grupe ale ştiinţelor juridice se mai disting şi 11 . Ştiinţele juridice se pot împărţi în trei categorii: a) cele care studiază dreptul în ansamblul lui (teoria generală a dreptului.). sau despre acele evenimente şi acţiuni care. chimia. b) ştiinţele juridice istorice. istoria ş. cât şi normele de drept cuprinse în actele normative în vigoare. filosofia dreptului. politologia. aplicarea constrângerii. concretă.). De asemenea.

Dacă despărţim dreptul de aparatul său tehnic. ceea ce constituie articulaţia însăşi a gândirii juridice şi făcând conştient procesul logic al ei definind astfel ce este dreptul. în ansamblul ei. Termenul de filosofia dreptului este utilizat mai mult de autorii germani. pe de o parte. problemele generale despre drept au fost studiate sub denumirea de enciclopedia dreptului. Cu toate acestea. patru: enciclopedia juridică. s-a dezvoltat sub diferite denumiri. subliniindu-se că se extrage din toate elementele dreptului ceea ce este esenţial. dreptul rămâne un concept pur filosofic bazat pe termeni mai largi cum sunt: 12 . în Franţa “Introduction au Droit”). Există între ei şi o oarecare deosebire în ce priveşte materia la care se referă. Termenul enciclopedie este de origine elenă şi însemnează “învăţământul în cerc''. întrucât în acest caz numărul ramurilor filosofiei ar trebui să fie egal cu cel al obiectelor care se pretează la o reflecţie filosofică. 1. fie şi numai prin anumite nuanţe dar nu prin trăsături fundamentale. acoperind realităţi care uneori difereau unele de altele. nu se poate spune că filosofia dreptului ar fi acea ramură a filosofiei care se ocupă cu dreptul. enciclopedia formală nu avea ca obiect prezentarea cunoştinţelor parţiale ale diferitelor ramuri ale dreptului. prin care se delimitează de alte ştiinţe. având deci înţelesul unei ştiinţe care arată obiectul de studiu. filosofia dreptului şi introducere în studiul dreptului.3.3. ea reţinând ceea ce este esenţial în ele şi arătând în final ce este dreptul. În sensul arătat mai sus. În ţara noastră. Dacă cercetăm tratatele referitoare la drept în general şi cele de filosofie a dreptului. cât şi de particularităţile naţionale ale dreptului din fiecare ţară. în primele decenii ale secolului nostru.ştiinţele auxiliare ale dreptului. Sistemul ştiinţelor juridice O teorie despre drept poate fi ştiinţifică şi generală în măsura în care reuşeşte să facă abstracţie de particularităţile fiecărei ramuri de drept. Această disciplină ştiinţifică s-a studiat şi sub denumirea de: introducere în drept (în Germania: “Einführung in die Rechtwissenschaft”. Încercarea de a pătrunde în esenţa dreptului este în primul rând un demers filosofic întrucât “a filosofa'' înseamnă încercarea de a pătrunde în realitate. adică practic nelimitate. Belgia. Enciclopedia dreptului a mai fost denumită şi “enciclopedia formală”. sfera de probleme. se poate observa că în ele se găseşte mai multă filosofie decât drept. Aceşti termeni au fost. în timp ce expresia “teoria generală” este folosită mai ales în Franţa. în special. Trebuie precizat însă că între termenul de “teorie generală” şi cel de “filosofia dreptului'' nu este numai o diferenţă de denumire. teoria generală a dreptului. În ultimii ani se vorbeşte mai frecvent de teoria generală a dreptului şi de filosofia dreptului. Această ştiinţă despre drept. Anglia şi Statele Unite ale Americii. În felul acesta rezultă şi subdiviziunea dreptului precum şi legătura dintre drept şi celelalte ştiinţe. sub pretextul de a-i dezvălui mai bine esenţa.

ca în cazul teoriei metafizicienilor germani clasici sau a neokantienilor. Marx. i-au putut influenţa pe jurişti. distinctă formal de filosofia socială şi politică şi de filosofia generală. ci ca o explorare în profunzime a conceptului de “drept''. trebuie să fie capabilă să dezvolte nu numai elementul formal sau normativ ci şi de conţinut al dreptului. dacă Kelsen a avut meritul de a dezvălui specificitatea regulei de drept. răspundere juridică ş. Tocmai prin această notă filosofică. mai vechi sau mai moderni. Până în secolul XIX-lea teoria dreptului a fost o subdiviziune a filosofiei. a 13 . instituţia juridică. un element nou de suprastructură care are propria sa filosofie particulară. ea se deosebeşte de “Teoria pură a dreptului''. formulată de Hans Kelsen. el a avut scăderea de a nu reţine. văzută sub unghi filosofic. Aşa cum subliniază Jean Dabin. trebuie să admitem că dreptul reprezintă. “Anumiţi filosofi ai dreptului au fost înainte de toate filosofi şi nu au fost jurişti decât pentru a-şi perfecţiona sistemul lor filosofic. Pentru considerentele arătate mai sus ne alăturăm şi noi acelor autori care. filosoful care probabil nu a deschis în viata lui un cod. abandonând altor discipline extra sau meta juridice preocuparea pentru conţinutul normelor.a. decât elementul formal. în încercarea lor de a da o explicaţie dreptului în ansamblul său. tehnică juridică. izvor de drept. viaţa în comun. Un al treilea grup a fost condus recent de ideea de a considera scopul ultim al dreptului prin prisma unui studiu profesional şi al politicii judiciare”. Toată gândirea sistematică asupra teoriei dreptului se realizează. Sartre şi a multor altora. raport juridic. a eticii sau a politicii. acestea nu joacă decât un rol secundar. pe de o parte. în raport cu premizele sale filosofice. Uneori punctul de plecare poate fi filosofia şi ideologia politică. normativ. în cursul activităţii sale juridice. oameni ai bisericii sau politicieni. Hegel. Teoria dreptului nu trebuie înţeleasă ca o simplă trecere în revistă. Trecerea decisivă a filosofiei dreptului de la filosofi şi politicieni la jurişti este de dată relativ recentă. a religiei. Noua eră a filosofiei dreptului îşi are izvorul principal în confruntarea juristului profesionist. la teoriile politice. iar. desigur. pe de altă parte. o culegere de practică judiciară sau o carte de literatură juridică. O teorie generală a dreptului. prin referiri la filosofie.intersubiectivitatea. Această tranziţie a urmat unei perioade de transformări importante în cercetare. Marii gânditori ai dreptului au fost înainte de toate filosofi. mai mult sau mai puţin aprofundată. folosesc termenul de “teorie generală a dreptului”. Teoria generală a dreptului formulează cele mai generale categorii valabile pentru ramurile ştiinţei juridice. întrucât conţinutul şi forma se influenţează reciproc. Dacă sistemele filosofice ale lui Kant. pentru ştiinţa juridică. a normelor şi instituţiilor juridice. În aceste condiţii putem fi destul de sceptici cu privire la ajutorul pe care îl poate da studentului în drept sau juristului format. Fără cunoaşterea acestora nu este posibilă cercetarea. şi ea o tentă filosofică. Alţi autori au fost înainte de toate politicieni şi nu au fost jurişti decât pentru că au simţit nevoia să exprime gândirea lor politică într-o formă juridică. teme elaborate ele însele în dependenţă de o filosofie şi mai generală. Această explorare are. Asemenea categorii sunt: normă juridică. existenţa. şi în învăţământul juridic universitar. cu problemele justiţiei sociale. prin felul în care o concepem. sistem de drept.

Un loc aparte îl ocupă dreptul internaţional public şi dreptul internaţional privat. Normele de drept reglementează diferite categorii de relaţii sociale în forme specifice. ramură a ştiinţei dreptului şi disciplină didactică. pe plan mondial sau într-o anumită ţară. Lucrările ştiinţifice. Ele studiază dreptul în evoluţia lui istorică. dar nu corespondenţă perfectă. în care dreptul este cercetat în dezvoltarea lui istorică generală. făcând-o recunoscută în doctrina juridică. dreptul administrativ. Ceea ce dă o fizionomie proprie unei ramuri de drept. ţării respective. dreptul familiei. pe plan mondial formată din totalitatea studiilor. sunt. tratatele. purtând. Ştiinţele juridice de ramură. lucrări ştiinţifice de profil care să-i teoretizeze obiectul reglementării şi o disciplină didactică. Astfel întâlnim dreptul constituţional.celorlalte discipline juridice. manualele. inclusă în planul de învăţământ al facultăţilor de drept. istorico juridice sau de ramură. În acelaşi timp întâlnim ştiinţa dreptului civil sau penal. Ştiinţele juridico-istorice. dreptul muncii. Fiecare dintre ramurile dreptului formează obiectul de studiu al unei discipline juridice aparte. dreptul agrar. ca ramură universală (existentă în toate ţările) format din totalitatea constituţiilor şi dispoziţiilor constituţionale. dreptul penal. dreptul civil. astfel încât fiecăreia dintre ele îi corespunde o ramură a ştiinţei juridice. istoria dreptului bulgar. ştiinţifică. în materie civilă sau penală. tratatelor. incluzând majoritatea ţărilor care au lăsat o urmă în organizarea lor juridică şi statală vorbim de istoria generală a dreptului. următoarele: dreptul constituţional. denumirea. sau dreptul constituţional naţional al fiecărei ţări. În ipoteza. fie pe anumite ramuri sau instituţii. în general. în mod firesc. Aceste forme specifice. istoria dreptului românesc. studiile de legătură şi despre normele de drept ce formează o anume ramură. de cele mai multe ori sistematizată sub formă de cod. determinate de particularităţile relaţiilor sociale pe care le reglementează. în mod cronologic. constituie ramura ştiinţei respective.a. format din constituţia ţării respective şi a dispoziţiilor normative din domeniul dreptului constituţional din ţara respectivă. Studierea diferitelor concepţii care au existat de-a lungul istoriei cu privire la drept formează obiectul unei discipline distincte: istoria doctrinelor juridice sau istoria doctrinelor politico-juridice. pe baza cărora se formează ştiinţele juridice de ramură. care studiază dreptul numai în cadrul naţional al unei ţări. 14 . concretă. monografiile. deosebite de alte grupuri de norme. Între aceste trei aspecte: ramură de drept. monografiilor. dreptul financiar. Există o disciplină. există o strânsă legătură. Ramura de drept cuprinde un grup de norme juridice care au acelaşi obiect de reglementare. sau ştiinţa dreptului penal sau civil etc. constituie criteriul principal de diviziune a dreptului în mai multe ramuri. cu caracter istoric. dreptul procesual civil ş. În literatura juridică universală se consideră că ramurile dreptului ar fi. dreptul poate fi studiat fie în general. articolelor ştiinţifice. dar cu un anumit grad de relativitate. în general: o legislaţie cu o problematică unitară. istoria dreptului italian etc. Din punct de vedere istoric. dreptul procesual penal.

manualele universitare au jucat şi joacă un mare rol în dezvoltarea ştiinţei dreptului.Desigur ramurile ştiinţei dreptului sunt mai multe decât ramurile dreptului. El este divizat pe probleme: teoria generală a obligaţiilor. cu ajutorul lor. Asemenea ştiinţe juridice auxiliare sunt: medicina legală. nu se poate lipsi de aportul lor. ele aducând o contribuţie valoroasă la rezolvarea unor cazuri. Ca disciplină didactică însă. ca ramură a dreptului este o ramură unitară. ca problematică. psihologia judiciară. după cum s-a văzut – disciplinele juridice cu caracter istoric. cât şi o parte a ştiinţei din ramura respectivă. manualele. Rolul lor este acela de a ajuta activitatea juridică desfăşurată de unele organe jurisdicţionale. Aşa de pildă dreptul civil român. Acestea din urmă nu coincid perfect. cu ramura respectivă sau cu ştiinţa ramurii respective. ele fiind şi lucrări ştiinţifice nu numai didactice. contabilitatea. decât disciplina didactică. dreptul familiei. ca sferă. Dezvoltarea tot mai impetuoasă a ştiinţelor a făcut să crească numărul ştiinţelor speciale de care se serveşte practica judiciară şi ştiinţa juridică. Există însă şi discipline didactice al căror obiect de studiu nu este divizat. Prin practică înţelegem aici activitatea organelor de stat competente atât în cadrul procesului de 15 . Există apoi. cursurile. La fel. Ştiinţele juridice se dezvoltă în strânsă legătură cu practica judiciară şi cu celelalte ştiinţe. În acelaşi timp. dreptul civil nu coincide cu ramura dreptului civil. formată din totalitatea normelor de drept civil în vigoare. De exemplu: Teoria generală a dreptului studiază dreptul în ansamblul său. ele contribuind la o generalizare a practicii judiciare. ramurile naţionale de drept şi ramura ştiinţei dreptului dintr-o anumită ţară au un corespondent în învăţământul juridic universitar sub forma unor discipline didactice. criminalistica. O disciplină didactică constituie o sinteză care cuprinde atât o parte a dreptului pozitiv. în cadrul mai multor discipline didactice. ca ramură a ştiinţei dreptului ea este o ramură unitară. nici cu ştiinţa dreptului civil. ajung la generalizări teoretice. Dreptul civil se predă.a. cursurile. să contribuie la perfecţionarea practicii judiciare. tratatele universitare fac parte din ramura ştiinţei respective. În cele mai multe cazuri. succesiuni ş. persoanele fizice şi juridice. În acelaşi timp şi ştiinţele juridice contribuie la dezvoltarea practicilor juridice. De exemplu: dreptul financiar. contractele speciale. Ştiinţele juridice auxiliare. Ramurile dreptului şi ramurile ştiinţei dreptului pot fi deci observate pe două niveluri: pe plan mondial şi pe plan naţional. în învăţământul juridic universitar.a. deci a unei ramuri de drept. pornesc de la practică. . Dreptul penal se predă şi el în cadrul a două discipline de studiu: drept penal general şi drept penal special. statistica judiciară. În general tratatele. cele mai importante reglementări cu caracter normativ. Unele din acestea au o importanţă atât de mare încât viaţa juridică. Aceasta din urmă cuprinde numai anumite probleme din cadrul ştiinţei respective. pentru ca apoi. dreptul procesual penal ş. Întotdeauna ramura ştiinţei dreptului este mai largă. iar nu pe ramuri. dreptul procesual civil. problemele teoretice de bază din cadrul unei ramuri a ştiinţei dreptului. ca sferă. Nu fiecărei ramuri a ştiinţei dreptului îi corespunde o ramură a dreptului material.

Dreptul în cadrul ştiinţelor sociale 4. Întrebări de control şi teme de dezbatere 1. drept procedural. drept obiectiv. aceasta datorită complexităţii. a definiţiei dreptului. de fapt. drept pozitiv.elaborare a dreptului cât şi a aplicării lui. ale sensurilor şi accepţiunilor termenului „drept”) în limbajul juridic şi. drept subiectiv. Concepte şi termeni de reţinut       Definiţia dreptului. Indiferent de varietatea răspunsurilor posibile la această întrebare. şi anume: explicarea etimologiei şi originii. cel puţin două aspecte ale problemei sunt necesare şi inevitabile.4. Ce este dreptul subiectiv? 16 . 1. drept material. Etimologia şi sensurile noţiunii de drept 3. Îndrumar pentru autoverificare Sinteza unităţii de învăţare 1 Explicarea noţiunii de „drept” înseamnă. a conduitei şi intereselor individului uman şi al colectivităţilor socio-umane. În ce rezidă specificul ştiinţelor juridice? 2. respectiv. explicarea conceptului sau a categoriei de „drept”. Ce este dreptul obiectiv? 5. a răspunde la întrebarea: Ce este dreptul? Răspunsul la această întrebare poate fi dat din numeroase optici şi puncte de vedere. importanţei şi implicaţiilor dreptului asupra relaţiilor sociale.

b) Mircea Djuvara. d) principale. instituţia de drept.Teste de evaluare/autoevaluare 1. practice şi complementare. factorul uman. populaţia. c) istorice. Prima încercare de grupare a dreptului a fost realizată de: a) Justinian. social şi politic naţional şi internaţional. ramura dreptului. cadrul economic. c) Ulpian. În cadrul sistemului ştiinţelor juridice se pot distinge trei categorii de ştiinţe: a) teoretice. 17 . Care sunt factorii de configurare a dreptului: a) norma juridicã. b) teritoriul. accesorii şi ajutătoare. b) teoretice. sistemul dreptului. 2. c) cadrul natural. etice şi speciale. puterea publică. istorice şi de ramură. 3.

Operaţiile logico-semantice şi sintactice în domeniul ştiinţelor juridice 2. Cluj-Napoca. Norma juridică – parte componentă a normelor sociale. Introducere Procesul cunoaşterii nu poate fi cercetat în afara semnelor ca instrumente ale cunoaşterii. Cunoaşterea ostensivă şi cunoaşterea discursivă 2. Îndrumător pentru autoverificare 2. Cunoaşterea umană se bazează pe concepte şi propoziţii. Teoria generală a dreptului. Mircea Djuvara.3.3.3. 2003. Expresia lingvistică ce desemnează un concept este termenul. I. Editura Argonaut. Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare 2. Veronica Rebreanu. Gheorghe Boboş. Craiovan. Corina Buzdugan.2. 10. Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare Obiectivele unităţii de învăţare: 1.3. Sistemul semnelor lingvistice constituie forma obişnuită prin care rezultatele procesului cunoaşterii dobândite de către o generaţie se transmit generaţiilor ce urmează. 2. Bucureşti. 8.1. 11.2. Bucureşti. Editura “Actami”.Bibliografie obligatorie 6. 18 . 7. Nicolae Popa. 1998. Cluj-Napoca.4. I.1.2. 1999. Conţinutul unităţii de învăţare 2. Iniţierea studenţilor în studierea cunoaşterii juridice. Bucureşti. Ceterchi. Editura ALL. Editura ALL. Editura Argonaut. Metodologia studierii problemelor statului şi dreptului 2. Teoria generală a dreptului. Teoria generală a dreptului.1. Elena-Mihaela Fodor.3. 9. Introducere 2. Introducere în teoria generală a dreptului. Colecţia revistei „Fiat Justitia” Unitatea de învăţare 2 Cunoaştere şi limbaj în ştiinţele juridice 2. 2008. 1994.

În domeniul ştiinţelor juridice este folosită cunoaşterea discursivă. categoriilor şi principiilor fundamentale ale dreptului şi perceperea unor conexiuni în cadrul disciplinelor juridice Utilizarea corectă a termenilor de specialitate Timpul alocat unităţii de învățare: Pentru unitatea de învățare Cunoaştere şi limbaj în ştiinţele juridice timpul alocat este de 2 ore. Competenţele unităţii de învăţare: Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei) . apoi. 2.1. statornic în lucruri.3. Conţinutul unităţii de învăţare 2. Cunoaşterea poate fi ostensivă şi discursivă. Conceptul surprinde ceea ce este comun. agentul cunoscător.3.2. Cu ajutorul cunoaşterii ostensive se dobândesc informaţii primordiale asupra mediului înconjurător şi se formează vocabularul de bază. Prin intermediul acestui fel de cunoaştere. Spre deosebire de cunoaşterea ostensivă care este o cunoaştere directă. Aprofundarea unor noţiuni şi instrumente de lucru fundamentale pe care le presupune: concepte. Cunoaşterea ostensivă şi cunoaşterea discursivă Rolul conceptului este acela de a capta şi fixa un anumit conţinut informaţional ce poate fi. ea poate avea loc în absenţa obiectului cunoaşterii. Conceptele utilizate în ştiinţă sunt produse istorice.definirea şi înţelegerea noţiunilor. principii. Ea are loc numai prin intermediul semnelor emise de agenţii cunoscători. Cunoaşterea ostensivă presupune prezenţa obiectului cunoaşterii în faţa agentului cunoscător. Cunoaşterea ostensivă reprezintă actul însuşirii de către agent a înţelesului unui nume sau expresii lingvistice ca urmare a perceperii nemijlocite. reprodus în mod identic de către agenţii cunoscători. într-un context praxiologic determinat. cunoaşterea discursivă este o cunoaştere mediată. categorii. permanent. ele reprezintă forme în continuă devenire ce se îmbogăţesc de la o etapă la alta a dezvoltării sociale. folosind 19 . noţiuni despre limbajul juridic.

faptul că. noi stabilim o identitate de designat între numele comun “drept'' şi descripţia generală definită: “totalitatea normelor de conduită instituite sau sancţionate de stat”. mai ales. în domeniul dreptului bunurile se divid în: bunuri mobile şi bunuri imobile. folosind semnele lingvistice. din punct de vedere informaţional. Denumirea reprezintă. abstractizarea şi determinarea. generalizarea şi particularizarea. ci îl şi caracterizează printr-un număr de însuşiri. în cazul căreia asistăm la o scindare în două subclase. Diviziunea poate fi privită ca o operaţie ale cărei elemente constitutive sunt: obiectul diviziunii. Cunoştinţele despre stat şi drept au fost transmise de-a lungul istoriei. definind dreptul ca o totalitate de norme instituite sau sancţionate de stat.3. Spre deosebire de diviziune. Descripţia. pentru cunoaşterea statului nu este suficientă exprimarea conceptului. clasificarea. Abstractizarea şi determinarea sunt operaţii logico-semantice ce se efectuează asupra intensiunii conceptelor care duc. Operaţiile logico-semantice şi sintactice în domeniul ştiinţelor juridice Dintre operaţiile logico-semantice şi sintactice. denumirea de stat a fost introdusă pentru a desemna o organizaţie politică cu anumite trăsături distinctive. prohibitive. prin intermediul rostirii şi scrierii.semnele lingvistice. este un mijloc de analiză a structurii obiectului sau a intensiunii conceptului asociat acestuia. De exemplu. Denumirea constă în asocierea unui semn tip care în domeniul ştiinţelor juridice nu se face la un obiect fizic. ci este necesară descrierea însuşirilor lui.2. de recomandare şi supletive. el poate lua cunoştinţă de experienţa celorlalţi agenţi. De exemplu. De pildă. ci la un conţinut informaţional determinat. în domeniul ştiinţelor juridice se întâlnesc: denumirea. normele de drept. dacă luăm drept criteriu caracterul dispoziţiei lor. modul în care s-au conturat de-a lungul istoriei. Clasificarea este operaţia logico-semantică prin care se analizează extensiunea unui concept. de asemenea. Descripţia. permisive. este mai valoroasă întrucât ea nu numai că indică evenimentul sau conceptul. analiza şi investigaţia umană în domeniul ştiinţelor juridice – ca în oricare alt domeniu al ştiinţei – depăşesc sfera evenimentelor petrecute în prezent sau în trecut şi se extind asupra unor evenimente ce vor apare în viitor. constând din două clase complementare. reprezintă un mijloc de cercetare a informaţiei. dar. o convenţie intervenită între agenţii cunoscători pentru a face disponibilă transmiterea de cunoştinţe. clasificarea nu limitează numărul subclaselor. definiţia. De exemplu. spre deosebire de denumire. criteriul diviziunii ce constă dintr-un predicat sau o descripţie în raport cu care se săvârşeşte diviziunea şi rezultatul diviziunii. poate reactiva oricare dintre experienţele sale anterioare. Definiţia lexicală este operaţia prin care se stabileşte o identitate de designat între un nume comun şi o descripţie nominală generală. de regulă. 2. contemporani sau înaintaşi. ce intervin în procesul cunoaşterii. într-un fel. se clasifică în: norme onerative. la 20 . descripţia. De exemplu. diviziunea. Trebuie relevat.

Dimpotrivă. modurile şi mijloacele de descoperire a adevărului despre obiectul cercetat. deci. în ştiinţele juridice sunt considerate ca izvoare de drept: legea.3. un proces de integrare ce se desfăşoară mai ales pe plan metodologic şi care constă în egalizarea nivelului dezvoltării. restrângem astfel extensiunea conceptului şi ne găsim deci în prezenţa unei particularizări. Metodologia studierii problemelor statului şi dreptului Teoria generală a dreptului. dacă la conceptul de “faptă ilicită” adăugăm anumite note distinctive şi spunem. particularizarea înseamnă adăugarea de noi note.. asigură unitatea metodologică a cercetării ştiinţifice în cadrul acestor discipline. De pildă. Pe măsura abstractizării unui concept se înlătură unele dintre notele sale şi astfel devine posibilă extensiunea conceptului şi generalizarea. care este o consecinţă a abstractizării. “Integrarea pe plan metodologic prezintă nu numai avantajul unei integrări complete.3. ordinele şi instrucţiunile miniştrilor etc. la o lărgire a extensiunii conceptului. ci şi al uneia rapide. modul de orientare şi organizare a investigaţiei. are şi un rol metodologic. Un alt exemplu: în jurul anilor 1950 a apărut. Teoria generală a dreptului oferă celorlalte discipline juridice 21 . Pe măsura abstractizării unui concept. valorile prejudiciate. prin aceasta ne referim numai la o varietate a faptelor ilicite (infracţiunea). Generalizarea este. făcând abstracţie de particularităţile fiecărui fel de încălcare în parte (gradul de pericol social. Pornind de la analiza tuturor faptelor ce reprezintă încălcări ale dreptului s-a reţinut numai nota lor comună. respectiv cooperaţia agricolă. ca ramură a dreptului şi ca ramură a ştiinţelor juridice de ramură. a înlăturării treptate a unora dintre notele sale. unui concept.) şi s-a ajuns. respectiv la o generalizare. a exactităţii metodelor folosite în ştiinţele juridice. care au fost înglobate în conceptul abstract de “acte normative''. De exemplu. 2. pe această cale. “fapta ilicită care prezintă pericol social şi este prevăzută de legea penală”. Dimpotrivă. care este însoţită de restrângerea extensiunii conceptului. prin premisele metodologice pe care le oferă celorlalte discipline juridice. Cu timpul. Generalizarea şi particularizarea. şi astfel s-a încetăţenit conceptul “drept cooperatist”. calităţile autorului faptei etc. sporeşte posibilitatea lărgirii extensiunii conceptului. care include căile. asistăm la două tendinţe: pe de o parte. pentru determinarea încălcării normelor de drept se foloseşte conceptul abstract de “faptă ilicită”. de exemplu.schimbarea corespunzătoare a extensiunii acestora. reprezintă latura cea mai dinamică a ştiinţelor''. o consecinţă a abstractizării. de particularizare. iar pe de altă parte. Hotărârile Guvernului. meşteşugărească şi de consum. În etapa actuală de dezvoltare a ştiinţelor juridice. Teoria generală a dreptului. renunţându-se la nota distinctivă: “agricol”. determinarea sa. o tendinţă de diversificare. care s-a ridicat la un grad mai înalt de abstractizare. deoarece latura metodologică. decretele. dreptul cooperatist agricol. fiind cea mai generală dintre ramurile ştiinţei juridice. cercetările juridice cu privire la sistemul cooperatist din ţara noastră au fost aprofundate şi s-a constatat că există unele trăsături valabile pentru toate ramurile cooperaţiei.

Ştiinţa juridică prezintă dreptul în evoluţia lui istorică. Metoda logică poate fi definită ca o “totalitate de procedee şi operaţii metodologice şi gnoseologice specifice. Naschitz. cât şi celelalte ramuri ale ştiinţelor juridice folosesc în acelaşi timp şi anumite metode concrete de cercetare “luate în sensul de procedee. esenţa dreptului. Metoda logică se găseşte în strânsă legătură cu metoda istorică. În ultimii ani au fost scoase în evidenţă cu pregnanţă problemele metodologice. printre care şi metodologia juridică. Aceste metode concrete sunt următoarele: A. metoda şi scopul lor. a folosirii metodelor matematice şi demografice. are mai multe aspecte: normativ. forma dreptului. Aceasta însă nu înseamnă. Unitatea dintre aceste aspecte logice şi cele istorice ale fenomenului constituie un principiu de bază al filosofiei şi metodologiei care este valabil şi pentru ştiinţe juridice. Încercând o diferenţiere a teoriei dreptului de filosofia dreptului. necesitatea reexaminării modalităţilor tradiţionale de cercetare în domeniul statului şi dreptului. Printre problemele metodologice pot fi amintite: perfecţionarea cercetării sociologice concrete. autorul polonez Karziemierz Opalek referindu-se la obiectul şi metoda teoriei generale a dreptului sublinia că fenomenul denumit “drept”. că aspectele amintite ar trebui să constituie obiectul unor ştiinţe juridice distincte: semiotica şi logica juridică sau psihologia şi sociologia juridică.posibilităţi integrative. studiind în acelaşi timp şi modul în care s-au format o serie de categorii cu care ea lucrează în momentul de faţă. funcţiile dreptului ş. are o funcţie metodologică juridică cât şi o funcţie de cunoaştere şi de aplicare a datelor cunoaşterii în domeniul dreptului. Dimpotrivă. Problemele metodologiei în domeniul ştiinţelor juridice au constituit o preocupare permanentă pentru cercetătorii domeniului dreptului. susţinea necesitatea cuprinderii în obiectul filosofiei dreptului a unor domenii distincte de cercetare. sociologic şi psihologic.a. în special în domeniul eficienţei sociale a actelor normative şi al activităţii organelor statului: necesitatea unei mai bune cunoaşteri a laturilor cantitative ale acţiunii dreptului asupra relaţiilor sociale. a unor aspecte mai filosofice şi de largă sinteză. ca ştiinţă despre ştiinţele juridice. Astfel. cât şi necesitatea integrării ştiinţelor juridice în ansamblul ştiinţelor sociale. prin care se creează posibilitatea surprinderii structurii şi 22 . În acelaşi timp. B. Metoda istorică. necesitatea perfecţionării metodelor de culegere şi prelucrare a informaţiei în cercetarea problemelor prevenirii infracţionalităţii şi combaterii ei. tehnici folosite pentru investigarea fenomenului juridic şi fără de care nu poate fi conceput studiul sau cercetarea oricărui fenomen”. prin aceasta creşte capacitatea de sinteză a teoriei statului şi dreptului în raport cu alte discipline juridice. Anita M. aspectele amintite trebuie să îmbogăţească problematica şi metodologia teoriei dreptului. unii autori au susţinut că filosofia dreptului. mijloace. mergând pe linia adâncirii specializării. Teoria generală a dreptului. cum sunt: tipul de drept. În legătură cu necesitatea constituirii filosofiei dreptului ca ramură de sine stătătoare a ştiinţelor juridice s-a susţinut că obiectul acesteia ar trebui să fie gnoseologia realităţii juridice. fiecare cu problematica. după părerea lui.

sistematizarea normelor juridice. Mijloacele lor specifice de acţiune asupra relaţiilor sociale presupun o permanentă adaptare şi perfecţionare. soluţionarea concursului sau conflictelor de norme. într-un cuvânt. Aplicarea metodei experimentale în activitatea legislativă reprezintă un pas înainte pe linia sporirii eficienţei reglementării prin norme juridice a relaţiilor sociale. C. în activitatea juridică intervin o serie de stări psihologice volitive legate 23 . constituirea sistemului de organe ale statului. cât şi experimentarea pe teren (mai ales în domeniul reglementării juridice). în condiţiile pe care i le impune. tinde mereu la perfecţionarea acestora. a logicii obiective a dezvoltării sociale”. Experimentul poate fi făcut în laborator sau”pe teren”. Metoda experimentală. considerând-o potrivită numai pentru ştiinţele naturii. având anumite limite. al cercetărilor penale). cu scopul precis al descrierii şi sesizării esenţelor şi legilor lui”.dinamicii interne a formei şi raporturilor sociale interne. metodele de formare şi clasificare a conceptelor juridice. Utilizarea metodei logice în studierea problemelor dreptului este deosebit de utilă dacă ne gândim la faptul că instaurarea puterii de stat. D. Aplicarea datelor matematice în domeniul ştiinţelor juridice întâmpină unele greutăţi obiective. a fundamentului lor normal sau să exagereze aspectul ei speculativ în detrimentul cerinţelor vieţii sociale şi a practicii judiciare. Introducerea metodelor cantitative în ştiinţele sociale urmăreşte. ca şi în cazul metodei experimentale. faţă de cele ale limbii uzuale. Folosirea logicii în cercetarea juridică nu trebuie să ducă la neglijarea conţinutului normelor juridice. pentru ca doi interlocutori să aibă impresia că se înţeleg fără a gândi exact acelaşi lucru. obţinerea unui spor de precizie caracteristic ştiinţelor exacte la care se adaugă posibilitatea folosirii cunoştinţelor din domeniul matematicii a căror exactitate este incontestabilă. fiind o observaţie provocată. Astfel. Dreptul acţionând asupra relaţiilor sociale. cât şi cea de aplicare a lui trebuie să aibă un caracter logic. oferă posibilitatea repetării de un număr mare de ori a fenomenului cercetat. printre care şi experimentul. regulile raţionamentului juridic. modelându-le. limbajul matematic avea să scape de această ambiguitate”. cât şi desprinderea obiectului experienţei din contextul interdependenţelor în care el evoluează în mod firesc. Experimentul ar fi “acea metodă de cunoaştere în care subiectul cunoscător obligă obiectul de cunoscut să se manifeste acolo şi unde vrea el. Logica este aplicată unei sfere largi de probleme juridice cum sunt: definiţii legale. S-a constatat însă că experimentul. corelaţia dintre ele sunt orientate în conformitate cu un model relaţional. În acest sens trebuie subliniate încercările de a aplica în domeniul juridic unele metode şi procedee care iniţial aparţineau ştiinţelor exacte. Metode cantitative. Multă vreme ştiinţele sociale au privit cu rezervă această metodă. ceea ce este o cheie de siguranţă faţă de una obişnuită.a. În domeniul ştiinţelor juridice se utilizează atât experimentul de laborator (în special în domeniul criminalisticii. “Cuvintele limbajului matematic sunt. Există destulă indeterminare într-un cuvânt obişnuit. iar activitatea de elaborare a dreptului. interpretarea normelor juridice ş.

cât mai apropiate de intensitatea măsurată. o primărie) şi tipurile de circuite electrice se poate realiza un grafic ce poartă numele de organigramă. Cunoscând activităţile individuale. Dreptul apare. Nu toate relaţiile sociale pot fi reglementate juridic printr-o reprezentare cantitativă. prin cifre şi simboluri matematice. De asemenea. 24 . semnalând în acest fel necesitatea adoptării unor măsuri juridice ce se impun. Ţinând seama de similitudinea ce există între circuitele informaţiilor şi deciziile transmise de indivizii ce compun o structură organizatorică dată (de exemplu: un minister. Urmărind certificarea fenomenelor juridice este necesară o traducere a specificului normativ a fenomenului juridic în limbaj cantitativ şi apoi retraducerea rezultatelor astfel obţinute în limbaj juridic. Introducerea metodelor prospective în domeniul ştiinţei dreptului urmăreşte nu numai creşterea rolului funcţiei de previziune în viitor. durata medie a realizării lor. Cu ajutorul metodelor statistice se poate observa regularitatea cu care apar diferite fenomene supuse observaţiei în diverse domenii ale relaţiilor sociale. Uneori. Cu ajutorul ei se pot trage concluzii cu privire la structura organizaţiei respective cât şi la reţelele organizatorice care se pretează cel mai bine la diverse sarcini.de reglementarea juridică. Pe de altă parte. Metodele prospective se utilizează în fundamentarea adaptării unor noi acte normative. Măsurarea constă în compararea succesivă a intensităţii supusă măsurării cu şirul intensităţilor etalon şi găsirea unei intensităţi etalon. o dimensionare reflectând în felul acesta anumite legături cantitative ce se găsesc în cadrul relaţiilor sociale supuse reglementării. cuprinzând şi interpretarea pe care le vor da organele de aplicare care vor urmări realizarea lor. O aplicare a datelor matematice o întâlnim în domeniul statisticii judiciare. ci şi creşterea rolului funcţiei explicative. putând astfel evidenţia caracteristicile cantitative ale criminalisticii în vederea descoperirii specificului lor calitativ. o proporţie. deci. E. pot fi optimizate diferite tipuri de activităţi ale organelor administrative. metodele cantitative se pot aplica şi în domeniul ştiinţelor juridice. ca un instrument de măsurare a relaţiilor sociale pe care le supune unui proces de formalizare. folosirea celor mai noi procedee şi tehnici. o prefectură. Metode prospective. Cu toate acestea. metodele statisticii aduc o contribuţie însemnată la prevenirea şi combaterea fenomenului criminalităţii. Prognoza juridică presupune un aparat metodologic complex. poziţia individului faţă de prevederile normative şi stările lui afective în raport cu aceste prevederi. Normele de drept conţin în ele o măsură. Capacitatea de a descoperi legităţile dezvoltării fenomenelor juridice depinde de gradul cunoaşterii evoluţiei fenomenelor sociale. trebuie să ţinem seama de faptul că relaţiile sociale sunt foarte complexe. Metodele cantitative se folosesc cu succes şi în cercetarea posibilităţilor de optimizare a deciziilor organelor administraţiei de stat. organele de urmărire penală folosesc datele statistice în studierea fenomenului infracţional.

Cunoaştere discursivă. metoda istorică. Metode concrete: .metode de analiză cantitative (calcul matematic. se creează posibilitatea extensiunii acelui concept.metoda prospectivă sau de prognozare (prin observarea şi interpretarea fenomenului juridic din perspectivă tendenţială). evidenţa contabilă.) . statistică.metode experimentale. Întrebări de control şi teme de dezbatere 6. Caracteristicile metodei prospective 9. Metoda logică. a interacţiunii dintre elementele sistemului etc. procesul de cunoaştele se bazează pe studiul comparat al diverselor sisteme sau subsisteme de drept trecute sau prezente) .metoda sociologică (studiul fenomenului juridic utilizând metodologiile şi tehnicile cercetării sociologice) . prelucrarea şi înmagazinarea computerizată a datelor etc.metoda logică (reflectarea şi formularea datelor şi concluziilor despre aspectele supuse cercetării pe baza legilor raţionamentului corect) .metoda analizei sistemice (cunoaşterea fenomenului juridic pe baza studierii relaţiei dintre parţi şi întreg.4. Îndrumar pentru autoverificare Sinteza unităţii de învăţare 2 Metodele utilizate în studiu dreptului Metode generale: . Ce desemnează abstractizarea? 8.2. Metoda experimentală. Metodele cantitative 25 . Concepte şi termeni de reţinut     Cunoaştere ostensivă.metoda istorică (se realizează cunoaşterea fenomenului juridic pe baza evoluţiei sale istorice) . Care sunt princepalele operaţii logico-lingvistice utilizate în investigarea fenomenului juridic? 7.) .metoda generalizării şi abstractizării (prin înlăturarea unora dintre notele unui concept. generalizarea este rezultatul abstractizării) . de laborator.metoda comparaţiei (sau a comparatismului.

b) realizarea dreptului. c) cunoaştere afectivă. 5. b) un silogism ipotetic. 6.Teste de evaluare/autoevaluare 4. Abstractizarea este : a) o comparaţie. d) cunoaştere discursivă. c) o operaţie logică. 26 . b) cunoaştere directă. c) fenomenul juridic în evoluţia sa istorică. Metoda istorică are în vedere: a) limbajul juridic. Cunoaşterea în ştiinţele juridice este de tipul: a) cunoaştere ostensivă.

2. Mihai Bădescu. Popescu Sofia. Paris. Momcilo Luburici. Editura Universul Juridic. Jean Louis Bergel. 4. Bucureşti. Friedmann. Bucureşti. Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare 3. Ion Craiovan. Teoria generală a dreptului. nr. Jean Dabin. 7. Paris 2004. Radomir Lukic. Teoria generală a dreptului. 14. Teoria generală a dreptului. Despre relativa independenţă a unor aspecte în drept. Lecţii de filozofie juridică. Iliescu Dragoş. 1969. 10. Metodologie Juridică. 2005. Mazilu Dumitru. Bucureşti. Paris. 2. 1998. Vladimir Hanga. 1930. 15. Enciclopedia şi filozofia dreptului 3. 2/ 1964.1.2/1975. Théorie générale du droit. Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Conţinutul unităţii de învăţare 3. Dalloz. 6. Actami.3. Nicolae Popa. 2004. Editura Dalloz. Oscar Print. Ed. Editura All-Beck Bucureşti. I.3. 9. Problema constantelor dreptului.2. Bucureşti. Introducere 3. 1978. 5. Bucureşti. Ed. în “Studii şi cercetări juridice”. 13. 12. 2005.1. vol. 1979. Bucureşti. Ed. Paris. Însemnătatea enciclopediei juridice 27 . 8. 1999. Bucureşti. Editura Universul Juridic. 1965. Théorie de l'état et du droit. Didactică şi Pedagogică.3. nr. Probleme actuale ale metodologiei juridice. Editura Europa Nova.3. Traian Ionaşcu. în “Studii şi cercetări juridice”. Eugen Barasch. W. 3. Permanenţele juridice 3. Teoria generală a dreptului. Mircea Djuvara. Unitatea de învăţare 3 Enciclopedia şi filosofia dreptului 3. Théorie générale du droit. Théorie générale du droit. Dragoş Iliescu. Teoria generală a dreptului. Ed.3. Drept privat roman. Giorgio del Vecchio. 1974.Bibliografie obligatorie 1. Aplicarea metodelor cantitative în drept – premiză a optimizării cunoaşterii fenomenului juridic. 11.

Prima încercare de analiză enciclopedică a dreptului datează din 1275 şi aparţine lui Wiliam Duvantis. Sofia Popescu. În România. care publica lucrarea Speculum Juris dar corpusul teoretic numit Enciclopedie juridică apare mult mai târziu. admitea că enciclopedia studiază permanenţele juridice. în secolul al XVII-lea. Longinescu. eminent jurist român cu recunoaştere europeană în anii ’30 ai secolului XX. Mironescu şi alţii.1.3. G. Preecuparea pentru acest domeniu al ştiinţei juridice au avut-o alţi cercetători ai fenomenului juridic. Introducere Studiul dreptului ca disciplină de ansamblu şi ca ştiinţă de sinteză a cunoscut în timp diverse denumiri ca enciclopedia juridică sau enciclopedia dreptului. Mai târziu şi-au adus importante contribuţii la dezvoltarea Teoriei generale a dreptului autori precum: Ioan Ceterchi. El are înţelesul unei cunoaşteri în cerc. înfăţişând o sinteză cât mai strânsă şi pe cât posibil mai ordonată a întregii ştiinţe a dreptului” şi se ocupă cu studiul elementelor constante care apar în orice relaţie juridică (idea de obligaţie. enciclopedia dreptului a fost studiată de la începutul secolului XX de către mai mulţi teoreticieni. de sancţiune juridică). a unei ştiinţe care arată tot ce se cuprinde într-o sferă largă de abordare a problemelor comprehensive din ştiinţă. Ioan Craiovean. Al. obiectivând specificul disciplinei prin “articulaţiunea însăşi a gândirii juridice. Dan Ciobanu şi alţii. sub care s-a configurat treptat disciplina numită astăzi Teoria generală a dreptului. Cuvântul enciclopedie are o origine elenă. Cea materială expune totalitatea cunoştinţelor pe care le reprezintă o materie de studiu. materială sau formală. de exemplu din ramura 28 . Încă din secolul al XVIII lea s-a formulat proiectul pentru Marea Enciclopedie. Eugeniu Sperantia şi alţii. strângându-se rezumativ toate cunoştinţele omeneşti. Mircea Djuvara. drept general sau elemente de drept. ea distinge astfel drumul de celelalte discipline ştiinţifice”. de orientare. Vallimărescu. precum Andrei Rădulescu (“Tratat de istoria dreptului român”). Gheorghe Boboş. teoria generală a dreptului. care cuprind toate cunoştinţele dintr-o anumită ramură. doctrinari şi jurişti precum: Constantin C. Astăzi există enciclopedii sub forma de dicţionare voluminoase. căutând să determine în felul acesta ce este esenţial dreptului şi se regăseşte în toate ramurile şi manifestaţiunile lui. Nicolae Popa. “enciclopedia juridică este înainte de toate un studiu preliminar. O enciclopedie ştiinţifică poate fi de două feluri. introducere în drept. de subiect de drept. După părerea sa. Mircea Djuvara. adică ceea ce este constant în orice relaţie juridică. specialist cu o solidă formaţie filozofică neo-kantiană. S. Dissescu. George Plastara.

a filosofiei juridice. TGD îşi propune să înlocuiască disciplina Filosofia dreptului sau dreptul natural care orientaseră gândirea juridică de până atunci pe o cale pur speculativă. C. La Iaşi. Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare Obiectivele unităţii de învăţare: 3. Aprofundarea unor noţiuni şi instrumente de lucru fundamentale pe care le presupune: conceptul permanenţe juridice Competenţele unităţii de învăţare: Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice enciclopediei juridice i) . Eugeniu Sperantia. În 1275. în general. 4. primul curs a fost intitulat Introducere în studiul dreptului şi ţinut de prof. În Ţara Românească. Dissescu. Denumirea de Enciclopedie a dreptului apare în secolul XX.definirea şi înţelegerea noţiunilor de filosofia dreptului şi perceperea unor conexiuni în cadrul disciplinelor juridice Utilizarea corectă a termenilor de specialitate Timpul alocat unităţii de învățare: Pentru unitatea de învățare Enciclopedia şi filosofia dreptului este de 2 ore. Acesta considera cursul său ca o enciclopedie complementară şi arăta că "ceea ce nu învăţăm la alte spercialităţi învăţăm la acest curs. 29 . în 1816 Ion Voda Caragea numeşte ca profesor de drept pe Logofătul Nestor. Traian Ionaşcu în anii 1920-1930. Iniţierea studenţilor în studierea enciclopediei juridice. Enciclopedia juridică apare în secolul al XVII-lea.juridică. Djuvara. M. considerată ca prima încercare de analiză enciclopedică a dreptului. umplem lacunele altor cursuri şi completăm insuficienţa lor.2. în cursurile prof. Aceste preocupări fac obiectul istoriei gândirii juridice. însă preocupări despre definirea dreptului şi a relaţiei dintre drept-stat societate au existat încă din Antichitate." 3. Wilhem Durantis publica lucrarea Speculum Iuris. Al. Vallimărescu.

a căpătat o dezvoltare ulterioară în cercetările filosofico-juridice din secolele XIX şi XX. Hegel distinge astfel câteva semnificaţii privind: 1) dreptul ca idee (ideea de drept). Astfel. 30 . În faimoasa sa lucrare „Lecţii de filosofie juridică”. încă cunoscutul jurist german Gustav Hugo (17641844). s-a folosit de acest termen pentru o descriere mai succintă a filosofiei dreptului pozitiv.3. G. dincolo de cea realizată de ştiinţele juridice speciale. juristul italian Giorgio del Vecchio evidenţia trei aspecte fundamentale ale obiectului de studiu al filosofiei dreptului. Conţinutul unităţii de învăţare 3. Abia în secolul al XIX-lea s-a ajuns ca în cadrul filosofiei să se contureze o ramură relativ distinctă a acesteia – filosofia dreptului – având ca obiect şi scop studiul filosofic al dreptului. Enciclopedia şi filozofia dreptului Filosofia dreptului are o veche şi bogată istorie. în accepţiunea filosofică termenul „drept” a fost utilizat încă de Platon. În antichitatea romană şi în epoca medievală problematica filosofico-juridică era elaborată ca parte componentă a unei tematici mai generale. Aristotel şi alţi filosofi antici pentru a exprima ideea de echitate. Este o abordare metateoretică. spre deosebire de ştiinţele juridice speciale care studiază dreptul în natura şi caracterele lui particulare. Determinarea caracterului disciplinar al filosofiei dreptului în calitate de ştiinţă juridică sau filosofică. începuturile teoretizării dreptului s-au realizat încă din antichitate în cadrul filosofiei. Hegel în „Principiile filosofiei dreptului”(1812) de „drept” conceptualizează filosofia dreptului plecând de la decelarea semnificaţiilor noţiunii de drept. dreptate în înţeles preponderent etic.1.F. Sub aspectul apariţiei şi evoluţiei istorice. Termenul „filosofia dreptului” apare la început în ştiinţa juridică. oferind răspuns la întrebarea ce este dreptul dincolo de formele concrete istorice sau regionale în care s-a mai manifestat. pe care el tindea să o elaboreze ca „parte filosofică a învăţăturii despre drept”. Definirea dreptului din punct de vedere logic în universalitatea sa. şi anume: 1. Astfel.3.W. 2) dreptul ca treaptă şi formă a libertăţii (drept natural). Filosofia dreptului studiază dreptul în esenţa sa universală.3. cu ascendente în concepţiile lui Hugo şi Hegel. 3) dreptul ca lege (drept pozitiv). precursorul Şcolii istorice a dreptului1.

Abordarea fenomenologică şi istorică a dreptului ce vizează originea. se mărginesc să explice un sistem juridic existent (ceea ce este). O altă distincţie poate fi observată şi desprinsă din natura şi distincţia concluziilor pe care le oferă cele două discipline. Este sarcina filosofiei dreptului să cerceteze tocmai „ceea ce trebuie” sau „ceea ce ar trebui să fie” în drept. acestea având pentru drept o valoare preponderent metodologică. Astfel. 2. definiţii pentru a fi utilizate în jurisprudenţă. ci prin opera de sinteză pe care o face. pe baza jurisprudenţei. in momentele istorice diferite. şi anume: 1. a normelor şi valorilor juridice în dependenţă de contextele social-culturale. În ceea ce priveşte raportul dintre filosofia dreptului şi Teoria generală a dreptului au fost stabilite unele delimitări dintre aceste discipline. Încă din momentul dobândirii autonomiei sale. concepte. filosofia dreptului deseori a fost confundată. cât 31 . în opoziţie cu „ceea ce este”. ce este comun. Este o abordare metaistorică pentru că se referă la ce uneşte. abstractizarea şi generalizarea se înscrie în sfera de existenţă a domeniului juridic. geneza şi evoluţia sa în ansamblu. filosofia dreptului oferă în mod direct. ele având nu atât valoare euristică (metodologică). adică din punct de vedere al idealului de dreptate şi al reglementării raporturilor individuale. Cercetarea dreptului din perspectiva deontologică. Filosofia dreptului nu se mărgineşte să expună ceea ce constată. nemijlocit concluzii. în spaţiul dreptului. În cadrul Filosofiei dreptului teoretizarea se realizează din perspectivă preponderent filosofică în timp ce în Teoria generală a dreptului teoretizarea se realizează din perspectivă preponderent juridică. iar noţiunile sau categoriile au o valoare cognitivă mai scăzută. reflectarea. cu valoare de universalitate. ce ţine strict de el. Există diferenţieri izvorâte gradul de generalizare şi de abstractizare a obiectului de studiu al celor două discipline: din perspectiva filosofică reflectarea. din perspectiva Teoriei generale a dreptului. Confuzia dintre filosofia dreptului şi Teoria dreptului natural a fost eliminată mai întâi de Şcoala istorică a dreptului şi apoi de Şcoala pozitivistă a dreptului care a redus ştiinţa dreptului la o ştiinţă pozitivă preocupată numai de cercetarea faptelor juridice. cum procedează ştiinţele dreptului.2. 3. abstractizarea şi generalizarea se realizează la nivelul maxim al acestora formându-se principiile şi conceptele de maximă generalitate. Teoria generală a dreptului îşi oferă concluziile în mod nemijlocit dreptului. fără a-i pune în discuţie temeiurile.iar ceva mai târziu cu Teoria generală a dreptului. 3. opunând astfel un ideal de drept unei realităţi juridice date. ea joacă un rol extrem de important în formularea idealului de justiţie în conformitate cu principiile superioare care trebuie să domine orice organism social. la început cu teoria dreptului natural. prin natura lor. adică la nivelul acestei existenţe determinate a dreptului. Stiinţele juridice speciale.

dacă este necesar. putere a individului de a avea o anume conduită şi de a pretinde celorlalţi o anume conduită. religioase etc. ceea ce face ca între ele să existe incontestabile legături şi interferenţe ce nu trebuie nici neglijate. oferind dreptului aparatul noţional de bază. împreună cu alte tipuri de norme sociale (etice. Un element formal al relaţiei juridice de ex “ideea de obligaţie” se găseşte pretutindeni unde avem o relaţie juridică. Psihologia juridica etc. privit ca element unitar şi de ansamblu fixând obiectul enciclopediei juridice. Însă există în relaţia juridică ceva.Permanenţele juridice Mircea Djuvara defineşte dreptul. facultate. profesor la Universitatea din Bruxelles. Întrucât se recunoaşte existenţa unei obligaţii ea implică şi tendinţele ideale spre sancţiuni juridice. Noţiunea de drept are patru sensuri fundamentale: 1. Dreptul. dreptul reprezintă ideea de just.) reprezintă modalitati. dispoziţiile juridice stabilind într-un mod exact realitatea socială căreia i se aplică. dreptul ca ştiinţa care are ca obiect ansamblul de norme juridice – ştiinţa dreptului 4. dar nici extrapolate. Enciclopedia juridică are ca obiect tocmai analiza acestor 32 . de constrângerea publică – drept obiectiv/pozitiv/sistemul dreptului 3. Aşadar.3. Dar aceasta presupune şi prezenţa subiectelor de drept. dreptul ca ansamblu de norme de conduită care guvernează. la forţa de coerciţie etatica – drept subiectiv. Astfel elementele care caracterizează relaţia juridică alcătuiesc ceea ce numim permanenţele juridice. Acest termen a fost întrebuinţat întâi de un cunoscut jurisconsult belgian. Acelaşi lucru poate fi menţionat şi despre corelaţia dintre Filosofia dreptului şi alte discipline socio-umane ca Etica. Dreptul. într-o societate organizată. De aici rezultă că nu poate exista o legislaţie care să fie în mod necesar comună tuturor societăţilor. forme şi mijloace cu ajutorul cărora are loc reglementarea comportamentului şi a relaţiilor sociale dintre oameni. între Filosofia dreptului şi Teoria generală a dreptului există atât elemente de identitate. corect. considera Djuvara este o ştiinţă socială. Aceste elemente nu pot lipsi din nici o relaţie juridică.2. Sociologia juridica. Mai trebuie să existe şi un obiect al relaţiei juridice pentru că dacă ea nu se aplică la nimic. raporturile sociale şi a căror respectare este asigurată. 3. dreptul în accepţiunea de prerogativă. Edmond Picard. cât şi de diferenţiere.în sens filosofic. conform cu normele sociale şi putând apela la nevoie. echitabil 2. nu are nici un sens.mai ales cognitivă asupra fenomenului juridic. care subzistă în mod necesar oriunde. morale. Astfel obiectul enciclopediei juridice este de a expune şi a studia permanenţele juridice. determinând în mod constant realitatea juridică în esenţa ei.

nu ar putea să existe această idee a justiţiei. este adânc ancorată în sufletele noastre încât noi îi subordonăm totul. Pentru idea de dreptate oamenii se sacrifică. în timp. atunci ceea ce numim noi dreptate. Dacă această realitate nu ar exista. 3. Îndrumar pentru autoverificare Sinteza unităţii de învăţare 3 Ştiinţa de sinteză pe care o studiem sub denumirea de Introducere în studiul dreptului a cunoscut.permanenţe care au fost numite de Edmond Picard “constantele dreptului”.. Prin elementele sale formale şi permanente.4. să caute să vadă în ce constă ea. este enciclopedie formală. care sunt elementele sale componente şi anume de ce în felul acesta. El poate fi găsit în permanenţele juridice. dacă nu ar exista un obiect distinct al enciclopediei juridice. şi alte titulaturi: se foloseşte şi astăzi denumirea de Teoria generală a dreptului. fenomenul juridic se distinge de celelalte fenomene. Astfel este foarte important ca oameni de ştiinţă. îndeosebi la universitate. aşa cum o studiem. fenomenul dreptului se distinge de celelalte fenomene. Este ideea care stă ca un fundament şi ca un ideal la baza oricărei activităţi omeneşti. este un simplu cuvânt fără înţeles şi deci fără niciun substract ştiinţific. astfel enciclopedia juridică nu se confundă cu celelalte materii pe care le studiază dreptul. justiţie. Însemnătatea enciclopediei juridice Enciclopedia dreptului susţine M. pentru interesele nejustificate nu. Dacă dreptul nu ar avea ceva specific. Permanenţele juridice au un caracter numai formal şi de aceea putem spune că enciclopedia. Această idee de dreptate. se vorbea despre enciclopedia juridică sau enciclopedia dreptului. introducere în drept. trebuind să se descopere aşadar. Djuvara ne face să înţelegem că exista o asemenea realitate juridică distinctă de celelalte realităţi. Caracteristicile şi necesitatea disciplinei 33 . în trecut. Acesta este obiectul specific enciclopediei juridice.3. Aceste fenomene au ceva caracteristic întocmai cum este fenomenul chimic fizic biologic etc. drept general sau elemente de drept. Unii autori numesc şi faptele care le studiază dreptul fenomene. care este elementar acesta caracteristic. 3.3.

raţiunea de a fi a dreptului. fie că ştie.M. norma juridică şi instituţiile juridice. Teoria generală a dreptului nu se constituie într-o ştiinţă completă a dreptului. un studiu preliminar. sintetice. tehnicii şi practicii dreptului. deoarele memoria umană este înlocuită de calculator şi nu înseamnă nimic fără o concepţie generală despre drept. fără un raţionament şi o metodă adecvată lor. clasificarea şi sensurile dreptului. deşi cu toţii sunt de acord că între ele există numeroare puncte de legătură. înfăţişând o sinteză cât mai strânsă şi pe cât posibil mai ordonată a întregii ştiinţe a dreptului". pe calea interpretării. M. orice jurist o are şi o practică. între cele generale şi cele speciale etc. Raporturile disciplinei cu Filosofia dreptului Se pune întrebarea. originea şi evoluţia istorică a dreptului. De asemenea. E. Teoria generală a dreptului este tocmai acea construcţie intelectuală. În epoca informaticii este mai bine pentru un jurist sa aibă "un cap bine făcut" decât "un cap plin". Teoria generală a dreptului oferă princiipiile care îi permit apoi juristului să-şi însuşească noile reglementări. deşi conexe? Răspunsurile diferă. a noţiunilor şi construcţiilor juridice elaborate şi utilizate de dogmatica juridică.  Ameliorarea metodologiei. a devenit imposibilă cunoaşterea exhaustivă a legislaţiei de către jurişti. Obiectul Teoriei generale a dreptului constă în explicarea noţiunilor elementare şi a principiilor comune diferitelor ramuri de drept. ci doar în una de sinteză. izvoarele şi principiile sale generale. Majoritatea autorilor pledează pentru păstrarea distincţiei dintre cele două. a tehnicii legislative. Sperantia aprecia că principala sarcină a filosofiei juridice este de a stabili fundamentul finalităţii şi al justificării morale a principiilor unei bune legislaţii. de orientare. Acelaşi autor consideră că Enciclopediei juridice i se pot rezerva problemele care introduc în filosofia juridică: definiţia dreptului. are ca obiect să determine ce este dreptul. Djuvara scria: "Enciclopedia juridică este. Teoria generală a dreptului este o ştiinţă relativă.  Filosofia dreptului Întrebări de control şi teme de dezbatere 34 . înainte de toate. pe care. Ea formulează şi defineşte concepte fundamentale ce constituie puncte de plecare pentru investigaţiile ştiinţelor juridice de ramură sau istorice.  Permanenţe juridice. ca orice ştiinţă juridică. istoria doctrinelor generale şi filosofice în drept. de altfel. precum şi să umple. ea permite juristului să rezolve de manieră corectă contradicţiile ce pot aparea între normele vechi şi cele noi. Fiind un studiu de ansamblu. În condiţiile tendinţei actuale de înmulţire accelerată a actelor normative. a întregului sau. metodică şi organizată care are la bază observarea şi explicarea diverselor sisteme juridice şi are scopul de a defini marile coordonate ale construirii şi aplicării dreptului. lacunele legislative. reducerea complexităţii fenomenului juridic prin intermediul unei abordări globalizante. pe măsură ce acestea intervin. Concepte şi termeni de reţinut  Enciclopedie juridică. principiile ideologice care justifică autoritatea sau obligativitatea interioară a dreptului. Djuvara consideră că formarea şi progresul ştiinţelor juridice nu sunt posibile decât prin mijlocirea unei filosofii a dreptului. fie că nu-şi dă seama de ea. Scopul studierii Teoriei generale a dreptului constă în următoarele:  Explicarea părţilor constitutive ale dreptului. Teoria generală a dreptului are un caracter fundamental şi interdisciplinar. există o singură ştiinţă sau cele două sunt distincte.

Care sunt caracteristicile enciclopediei juridice? 11. Prima încercare de analiză enciclopedică a dreptului aparţine lui: a) Justinian. b) Miguel de Unamuno. c) cunoaştere în cerc. 35 . 8. c) Duvantis. c) Mircea Djuvara.10. Obiectul filosofiei dreptului Teste de evaluare/autoevaluare 7. b) Hegel. Enciclopedia juridică a fost definită de teoreticieni ca: a) Christian Tomasius. b) studiul vieţii sociale. Enciclopedia juridică este: a) ramură a ştiinţei dreptului. 9. Ce desemnează permanenţele juridice? 12.

2008. Veronica Rebreanu.3. Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare 4. Clasificarea normelor sociale 4. I.3. 13.2.3. Bucureşti.1. Introducere 4. Editura Argonaut. 15. Mircea Djuvara. Editura Argonaut. Gheorghe Boboş. 1999. Conţinutul unităţii de învăţare 4.4. în forme şi modalităţi 36 . Îndrumător pentru autoverificare 4. 14. Introducere Colectivitatea umană este guvernată de o mulţime de reguli şi norme care impun anumite comportamente.3. Teoria generală a dreptului. Corelaţia normelor juridice cu alte categorii de norme sociale 4. 17. Corina Buzdugan. Introducere în teoria generală a dreptului. Norma juridică – parte componentă a normelor sociale.1. Teoria generală a dreptului. Bucureşti. Teoria generală a dreptului. Ceterchi. 1994. Editura ALL. Editura “Actami”. Ordinea socială şi normele sociale 4. Craiovan. I.Bibliografie obligatorie 12. Colecţia revistei „Fiat Justitia” Unitatea de învăţare 4 Dreptul în sistemul normelor sociale 4.3. Bucureşti. Elena-Mihaela Fodor. Editura ALL.1. 1998. Cluj-Napoca. Nicolae Popa.2. Cluj-Napoca. 2003. Consideraţii generale. 16.

care îşi ghidează propriile acţiuni în funcţie de interesele sale imediate sau de perspectivă. Conţinutul unităţii de învăţare 4.1. sau să se abţină de la a face ceva.3. ceea ce conferă dinamica vieţii sociale. 4.2. să le impună o variantă de conduită. relaţiile sociale sunt extreme de complexe. Aceste reguli de comportament pot să prevadă ca cei cărora li se adresează normele juridice să facă ceva.3. Aprofundarea unor noţiuni şi instrumente de lucru fundamentale pe care le presupune clasificarea normelor sociale Competenţele unităţii de învăţare: Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice sistemului normativ social) . Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare Obiectivele unităţii de învăţare: 1. Consideraţii generale.diferite. Dreptul este cel chemat să analizeze atitudinea şi comportamentul indivizilor. iar în acest context de structuri. Iniţierea studenţilor în studierea sistemului normativ social. să nu facă ceva. Ordinea socială şi normele 37 . 4. pe care să o respecte. Astfel.definirea şi înţelegerea noţiunilor sistemului normativ social şi perceperea unor conexiuni în cadrul tipurilor de norme sociale Utilizarea corectă a termenilor de specialitate Timpul alocat unităţii de învățare Pentru unitatea de învățare Dreptul în sistemul normelor sociale: este de 2 ore. 2. figura centrală este omul.

Trebuie precizat că din punct de vedere etimologic cuvântul “norma” provine din grecescul “nomos” care semnifică ordinea. Din punct de vedere sociologic. pe care să o respecte. fiind de ne închipuit o societate fără norme de comportare. Ele fixează. este o regulă de comportament împărtăşită de două sau mai multe persoane cu privire la conduita ace trebuie considerate ca social acceptabilă. pentru ca acţiunea lor să fie eficientă şi apreciată pozitiv. D) facilitează continuitatea vieţii sociale. Cu toate acestea se pot desprinde anumite trăsături comune: A) În primul rând. să nu facă ceva. la şcoală. reglarea prin norme a conduitei.sociale Colectivitatea umană este guvernată de o mulţime de reguli şi norme care impun anumite comportamente. normele sunt prevăzute cu anumite stimulente pentru comportamentul lor conform cu prevederile sau cu sancţiuni pentru comportamentul deviant de la regula prescrisă. Dreptul este cel chemat să analizeze atitudinea şi comportamentul indivizilor. figura centrală este omul. o serie de drepturi şi libertăţi ce revin participanţilor la realizarea lor. relaţiile sociale sunt extreme de complexe. Odată cu evoluţia şi dezvoltarea societăţii. etc. B) permite predictibilitatea conduitelor şi acţiunilor umane. creşte şi se diversifică sistemul normelor sociale. Nici o formă asociativă umană nu poate exista fără instituirea unui minim de reguli de conduită. să le impună o variantă de conduită. pe stradă. norma socială. Normele sociale sunt necesare deoarece nici o societate nu se poate lipsi de ele. altele care sunt permise. De aceea. reglare ce asigură eficienţa acţiunii. care îşi ghidează propriile acţiuni în funcţie de interesele sale imediate sau de perspectivă. în forme şi modalităţi diferite. la serviciu. Norma socială este o regulă care stabileşte cum trebuie să se comporte membrii societăţii în anumite condiţii determinate. ceea ce conferă dinamica vieţii sociale. sau să se abţină de la a face ceva. putând afirma că societatea şi norma au o geneză comună bazată pe nevoia de ordine socială. Aceste reguli de comportament pot să prevadă ca cei cărora li se adresează normele juridice să facă ceva. 38 . iar altele interzise. Normarea activităţii umane se reflectă în întregul univers al convieţuirii: în familie. Acţiunea umană impune normarea. iar în acest context de structuri. B) Normele sociale urmăresc încurajarea acţiunilor şi comportamentelor în concordanţă cu ţelurile generale şi prevenirea acţiunilor deviante. C) asigură coordonarea întregii activităţi sociale. în cadrul acestor acţiuni. Astfel. rolul acestora şi mai ales a celor juridice creşte deosebit de mult în societatea contemporană. Normele sociale sunt foarte variate. Ordinea socială se referă la capacitatea societăţii de a: A) ţine sub control operativitatea indivizilor. normele sociale se adresează unor agenţi potenţiali prescriind anumite acţiuni obligatorii.

reguli de convieţuire socială. etc. norme tehnice. normele dreptului internaţional) şi norme particulare (cu sferă mai strânsă de aplicabilitate. autorul.2. oprobiu public). Din potrivă. tehnice economice. reflectă condiţiile social-economice ale epocii. există o strânsa legătura între diferitele categorii de normelor sociale. Fără a intra în detaliu şi având în vedere importantă şi ponderea lor în reglementarea conduitelor umane vom analiza doar 39 . politice. etc. Clasificarea normelor sociale În teoria dreptului au fost făcute de-a lungul timpului mai multe clasificării a normelor sociale. D) Orice normă indiferent de natura ei: artistică. cum ar fii obiectul. norme sportive. Fiind foarte variate în categoria normelor sociale sunt cuprinse norme morale. norme morale) şi norme elaborate în mod organizat de către un organism social (norme juridice. În literatura juridică iugoslavă a fost făcută o altă clasificare a normelor de către R.). politic. adică nu i se poate cere aceleiaşi persoane să execute şi să nu execute o acţiune în acelaşi timp sau să execute o acţiune irealizabilă. 4. etc. juridică etc. norme religioase.3. Multitudinea acestor norme sociale nu presupune existenţa anarhică a acestora. particulare (specifice unui grup mai restrâns de relaţii sociale). după conţinutul lor: prescriptive (care evocă ce trebuie făcut) şi proscriptive (care stipulează ce este interzis de făcut). morală.C) Normele ce reglementează aceeaşi activitate trebuie să fie reciproc consistente. reguli deontologice şi reguli tehnice propriu zise. intime sau colective. pornind de la criterii diferite. Ele nu sunt date odată pentru totdeauna. Au fost distinse astfel: după domeniul de activitate: norme profesionale. ci evoluează în funcţie de natura orânduirii sociale. norme ale unor organizaţii sociale etc. după sancţiunea pe care o incumbă: norme care permit coerciţiuni fizice şi norme cu sancţiuni de altă natură (nulitate. cum ar fii cele dintr-o societate cu caracter economic. ştiinţifice. sfera de cuprindere. raporturile dintre clasele şi grupurile sociale. O altă clasificare a normelor sociale o datorăm francezului Jean Dabin care face distincţie între: reguli morale. după modul de apariţie: norme cu apariţie neorganizată.). politică. după gradul de generalitate: norme generale. norme politice. spontane sau organizate. care ar cuprinde următoarele categorii: potrivit sferei de cuprindere: norme cu caracter general universal (norme care ar avea în vedere întreaga comunitate socială: norme general umane. sancţiunea. după modul de manifestare: explicite şi implicite (sau tacite).Lukic. norme juridice. spontană (obiceiuri.

norma socială. juridică etc. C) Normele ce reglementează aceeaşi activitate trebuie să fie reciproc consistente. iar altele interzise. o serie de drepturi şi libertăţi ce revin participanţilor la realizarea lor. A) În primul rând. De aceea. Din punct de vedere sociologic. norme politice. deontologice şi cu normele organizaţiilor ne statale. ci evoluează în funcţie de natura orânduirii sociale. raporturile dintre clasele şi grupurile sociale. norme religioase. norme tehnice. normele sunt prevăzute cu anumite stimulente pentru comportamentul lor conform cu prevederile sau cu sancţiuni pentru comportamentul deviant de la regula prescrisă. Normele sociale sunt foarte variate. Fiind foarte variate în categoria normelor sociale sunt cuprinse norme morale. altele care sunt permise. politică. D) facilită continuitatea vieţii sociale. D) Orice normă indiferent de natura ei: artistică. B) permite predictibilitatea conduitelor şi acţiunilor umane. B) Normele sociale urmăresc încurajarea acţiunilor şi comportamentelor în concordanţă cu ţelurile generale şi prevenirea acţiunilor deviante. etc. norme juridice. Concepte şi termeni de reţinut  norma socială  norma morală  ordine socială Întrebări de control şi teme de dezbatere 40 . de convieţuire socială.corelaţia normelor juridice cu normele morale. obişnuieşti.4. Cu toate acestea se pot desprinde anumite trăsături comune. Ele fixează. este o regulă de comportament împărtăşită de două sau mai multe persoane cu privire la conduita ace trebuie considerate ca social acceptabilă. norme sportive. tehnice. 4. reflectă condiţiile social-economice ale epocii. adică nu i se poate cere aceleiaşi persoane să execute şi să nu execute o acţiune în acelaşi timp sau să execute o acţiune irealizabilă. Îndrumar pentru autoverificare Sinteza unităţii de învăţare 4 Ordinea socială se referă la capacitatea societăţii de a: A) ţine sub control operativitatea indivizilor. normele sociale se adresează unor agenţi potenţiali prescriind anumite acţiuni obligatorii. C) asigură coordonarea întregii activităţi sociale. în c adrul acestor acţiuni. Ele nu sunt date odată pentru totdeauna. morală.

13. Ce cuprinde sistemul normelor sociale? 14. Ce se înţelege prin ordine socială? 15. Cum se clasifică normele sociale?

Teste de evaluare/autoevaluare A) 10. Ordinea socială se referă la capacitatea societăţii de a: a) ţine sub control operativitatea indivizilor; b) influenţa sistemul electoral; c) priva de drepturi şi libertăţi cetăţenii. 11. Fac parte din sistemul normelor sociale: a) conduitele antisociale; b) decretele-legi; c) normele morale. 12. Norma socială este: a) o regulă care stabileşte cum trebuie să se comporte membrii societăţii în anumite condiţii determinate; b) nu este o regula valabila tuturor memdrilor societăţii; c) o modalitate de lucru in echipă.

41

Bibliografie obligatorie 18. Gheorghe Boboş, Corina Buzdugan, Veronica Rebreanu, Teoria generală a dreptului, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2008; 19. I. Ceterchi, I. Craiovan, Introducere în teoria generală a dreptului, Editura ALL, Bucureşti, 1999; 20. Elena-Mihaela Fodor, Norma juridică – parte componentă a normelor sociale, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2003; 21. Nicolae Popa, Teoria generală a dreptului, Editura “Actami”, Bucureşti, 1998; 22. Mircea Djuvara, Teoria generală a dreptului, Editura ALL, Bucureşti, 1994; 23. Colecţia revistei „Fiat Justitia”

Unitatea de învăţare 5 Evoluţia istorică a sistemului de drept 5.1. Introducere 5.2. Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare – timp alocat 5.3. Conţinutul unităţii de învăţare 5.3.1. Unitatea şi diversitatea normelor de drept 5.3.2. Ramurile de drept 5.4. Îndrumător pentru autoverificare

5.1. Introducere Sistemul de drept s-a format în mod istoric, având o anumită structură în cadrul fiecărui tip istoric de stat, structură determinată de

42

forma de proprietate dominantă într-o societate. Trebuie să menţionăm, în acelaşi timp, că asupra formării sistemului de drept dintr-o anumită ţară influenţează şi tradiţiile legislative şi nivelul tehnicii legislative din ţara respectivă. După cum se ştie, ştiinţa dreptului roman a fost cea care a elaborat o serie de concepte de bază ale dreptului, dintre care unele s-au transmis până în zilele noastre. O mare importanţă au avut-o operele jurisconsulţilor Paul, Gaius, Papinian, Ulpian ş.a. Prima încercare de grupare a dreptului aparţine tocmai jurisconsulţilor amintiţi. Ulpian a fost primul jurisconsult care a introdus o diviziune a dreptului în jus publicum şi jus privatum. În domeniul lui jus publicum a inclus acele norme de drept care priveau interesele generale ale statului. Jus privatum a fost divizat, la rândul lui, în dreptul civil, dreptul ginţilor şi dreptul pretorian. Această diviziune însă nu a avut la bază un criteriu unitar. Primele două subdiviziuni (dreptul civil şi dreptul ginţilor) porneau de la subiecţii cărora li se aplicau normele juridice respective (dreptul civil era cel care se aplica cetăţenilor romani, iar dreptul ginţilor se aplica străinilor), iar cea de-a treia subdiviziune, dreptul pretorian - avea la bază organul emitent - pretorul. Într-o definiţie datorată, probabil, compilatorilor lui Justinian, se vorbeşte despre un “drept natural” (jus naturale) - care în concepţia autorilor ar fi fost un drept comun tuturor vieţuitoarelor, sădit de natură în conştiinţa oamenilor şi în instinctele celorlalte vieţuitoare. O altă grupare a dreptului o întâlnim la jurisconsultul Paul, care distinge dreptul de excepţie (jus singulare) şi dreptul comun (jus comune). În sfârşit, mai amintim o distincţie făcută de juriştii romani, distincţie ce se referă la izvoarele dreptului, în: drept scris şi drept nescris. Observăm că toate aceste grupări nu au avut la bază un criteriu unitar, iar, pe de altă parte, nu au folosit drept criteriu al grupării lor natura relaţiilor sociale pe care o reglementau respectivele norme. Nici codificarea făcută de Justinian nu poate fi socotită o grupare sistematică pe probleme sau instituţii juridice. Feudalismul a dus la o fărâmiţare excesivă teritorial-economică şi juridică. Cutumele locale erau principalul izvor al dreptului în perioada de început a feudalismului. Începând cu secolele XII-XIV, apar premisele lichidării fărâmiţării feudale. Se dezvoltă oraşele şi raporturile marfă-bani. Începe să apară proprietatea burgheză. Noul tip de proprietate şi noile raporturi de proprietate în devenire necesitau reglementări juridice corespunzătoare. Ele au fost găsite în dreptul roman, care reglementase foarte minuţios proprietatea privată. Dreptul roman este în asemenea măsură expresia juridică clasică a raporturilor de viaţă, a ciocnirilor din sânul unei societăţi în care domneşte proprietatea particulară pură încât nici una din legislaţiile următoare n-a reuşit să mai aducă îmbunătăţiri simţitoare în acest domeniu. În secolul al XIV-lea, codificarea lui Justinian a continuat să rămână baza teoriei şi, în mare măsură, a practicii dreptului. Receptarea legislaţiei lui Justinian s-a realizat treptat pe cale cutumiară. Ea a avut loc în Germania, în Ţările de Jos şi, în proporţii mai reduse, în Italia, Franţa şi Anglia.

43

în drept public şi privat. sunt o mărturie în acest sens. Dezvoltarea relaţiilor economice şi sociale în orânduirea burgheză a făcut necesară elaborarea unei legislaţii corespunzătoare intereselor burgheziei. Începe să ia amploare cercetarea ştiinţifică. În ştiinţa dreptului. financiar. Germania ş. în general în jurul şi pe profilul codurilor. industrial. comercial agrar ş. şi ea. drept administrativ. dreptul nemaifiind predat în ansamblul lui. dreptul public. Şcolile juridice şi Universităţile au avut şi ele un rol important în receptarea şi în studiul dreptului roman. Dreptul roman a rămas vreme îndelungată principalul izvor de drept în multe ţări. la rândul ei. Au apărut o serie de alte coduri: penal.a. cercetările ştiinţifice legate de studiul dreptului au dus la conturarea unei ştiinţe a dreptului care a tins să se autonomizeze tot mai mult de filozofie şi religie. Ştiinţa juridică burgheză nu a renunţat la tradiţionala grupare din dreptul roman. Jean Jacques Rousseau ş. El a influenţat puternic şi legislaţia din ţara noastră. o ştiinţă a dreptului în ansamblul lui. Astfel. Apariţia codurilor a fost cauza care a dus la împărţirea dreptului în ramuri. O importanţă deosebită în reglementarea relaţiilor economice ale ţărilor burgheze din Europa Apuseană a avut Codul civil francez din 1804. John Locke. predarea dreptului tinde şi ea la specializare.O mare importanţă în procesul de receptare au avut-o studiile de drept roman. în sensul în care le cunoaştem astăzi.a. Spinoza. cea de ramură a ştiinţei dreptului. Apariţia codurilor pe materii a impulsionat şi cercetarea ştiinţifică după cum aceasta. a început să se divizeze şi el în drept constituţional. S-a vorbit doar despre tradiţionala grupare în drept public şi drept privat. cât şi al disciplinelor didactice predate în facultăţile de drept: drept constituţional. a influenţat apoi mai buna grupare a legislaţiei pe materii. civil şi altele. precum şi cea de disciplină juridică în sens didactic. glosele. “Chiar şi codurile burgheze din secolul trecut sau dintr-o epocă mai apropiată poartă amprenta formală a dreptului roman. La început se conturează două mari ramuri: civil şi penal. Hugo Grotius. În universităţi. în orânduirea burgheză. administrativ. iar cel privat în drept civil. Lucrările lui Montesquieu. Italia. însă. ce se dezvoltă. A început o sistematizare a legislaţiei sub forma unor coduri pe materii. În orânduirea feudală. în Olanda sau în Germania el s-a aplicat chiar până la punerea în funcţiune a Codului civil german din 1900. cât şi în prezentarea lor”. 44 . atât în structura instituţiilor. comercial.a. Se poate constata că dezvoltarea dreptului a îmbinat strâns disciplinele didactice universitare cu dreptul expus în diverse coduri şi cu comentarea în lucrări ştiinţifice a diferitelor aspecte juridice. strâns legată de aceasta. ci pe materii. De exemplu. Cu timpul. fără să se contureze încă anumite ramuri ale ei. nu s-au purtat prea multe discuţii pe tema sistemului de drept conceput ca o totalitate de ramuri. Nu s-a pus cu acuitate problema delimitării unor ramuri de drept de altele sau a găsirii criteriilor care să stea la baza unei asemenea grupări. penal şi altele. Se profilează şi anumite discipline didactice. care cu timpul au devenit ultimul cuvânt al ştiinţei. începe să se contureze treptat noţiunea de ramură a dreptului şi. în ţări ca: Franţa.

fiind legate între ele şi grupate într-un sistem. rezolvând în felul acesta diferite aspecte teoretice sau practice ale dreptului. în cursurile lor.Cercetătorii din domeniul dreptului s-au mulţumit doar să scrie lucrări aprofundând una sau alta dintre problemele juridice. 4. ce condiţionează 45 . Cel mult profesorii universitari. Cauzele care fac ca dreptul să fie pătruns de o unitate în ansamblul normelor sale şi ca între acestea să existe o concordanţă internă sunt determinate de structura economică şi socială a societăţii respective. Aprofundarea unor noţiuni şi instrumente de lucru fundamentale pe care le presupune sistemul dreptului Competenţele unităţii de învăţare: Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei) .3.definirea şi înţelegerea institutiei juridice si a ramurii de drept Utilizarea corectă a termenilor de specialitate Timpul alocat unităţii de învățare: Pentru unitatea de învățar Evoluţia istorică a sistemului de drept timpul alocat este de 2 ore. abordau problema obiectului de studiu a disciplinei lor.3. Conţinutul unităţii de învăţare 5.2. Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare Obiectivele unităţii de învăţare: 3. Iniţierea studenţilor în studierea sistemului dreptului. Unitatea şi diversitatea normelor de drept Normele juridice reprezintă o anumită unitate în ansamblul lor. 5. urmărind să o circumscrie faţă de alte discipline didactice. fără să insiste prea mult asupra faptului că prin lucrările lor au contribuit la conturarea sau la îmbogăţirea obiectului de studiu al uneia sau alteia dintre ramurile ştiinţei dreptului.1. 5.

Sistemul de drept este deci unitatea dreptului şi diviziunea lui în anumite părţi interdependente . altora de drept civil. Sistemul dreptului nu trebuie confundat cu sistematizarea legislaţiei sau cu sistematizarea actelor normative. sunt subordonate principiilor generale care caracterizează tipul de drept respectiv.ramuri de drept şi instituţii juridice. în acelaşi timp.este socotit.aşa cum este el conceput în mod convenţional acum . Sistemul dreptului are importanţă mare şi pentru scopuri didactice şi ştiinţifice. Ramurile dreptului Problema cea mai dificilă din punct de vedere teoretic este cea a găsirii unor criterii care să stea la baza grupării normelor şi instituţiilor în anumite ramuri de drept. se spune că relaţiile 46 . Această structură internă a dreptului în literatura juridică este denumită sistem al dreptului. oferind o privire de ansamblu asupra legăturilor dintre diferite norme şi instituţii juridice. cât şi a muncii de cercetare ştiinţifică. Pe baza celor arătate mai sus. independent de gradul de dezvoltare al codificării şi de sistematizare a legislaţiei.2. atrăgând atenţia asupra a ceea ce este esenţial în diferite prevederi ale normelor juridice. după cum s-a văzut. iar principiile pe care fiecare din ele le reflectă sunt în concordanţă şi. am putea spune că normele juridice dintr-un stat formează un sistem în care se reflectă atât unitatea dintre ele. totodată. concordanţa normelor juridice şi diviziunea lor în ramuri şi instituţii fiind determinată în ultimă instanţă de relaţiile din societatea respectivă. după diferite criterii. normele juridice se repartizează. Cunoaşterea sistemului de drept are o importanţă deosebită. 5. Cunoaşterea sistemului dreptului contribuie. Astfel.? Criteriul de bază care serveşte la gruparea normelor de drept în anumite ramuri în cadrul sistemului . la o justă aplicare a dreptului. de drept administrativ sau constituţional etc. Acest lucru este independent de faptul că normele juridice sunt sistematizate sau se găsesc dispersate în diferite izvoare.principiile de drept. a fi obiectul reglementării juridice. El apare odată cu tipul de drept respectiv. înţelegând prin acesta un grup de relaţii sociale “distincte” sau cu particularităţi proprii. să elimine normele perimate şi să asigure armonia şi concordanţa principială dintre normele dreptului în vigoare. cunoscute sub denumirea de instituţii juridice şi ramuri de drept. cât şi caracterul lor diferenţiat pe ramuri şi instituţii juridice. Toate normele juridice apar ca o unitate. privind buna organizare a predării dreptului în învăţământul juridic universitar. în grupe distincte. legătura internă. În cadrul acestei unităţi a dreptului. De ce anumitor norme de drept le spunem că sunt norme de drept penal. întrucât el ajută celor care lucrează în cadrul aparatului de stat să se orienteze în mod just în procesul de elaborare a normelor juridice. să descopere şi să completeze anumite lacune. ruptă de ansamblul celorlalte norme. Nici o normă juridică nu-şi poate găsi o aplicabilitate practică dacă este privită în mod izolat. Instituţiile juridice şi ramurile de drept nu sunt grupări de norme complet separate.3.

Specificul relaţiilor de familie nu a fost considerat de către jurişti ca fiind atât de important încât să-1 considere o ramură de drept distinctă. În cazul altor ramuri de drept.a. Evident. relaţii dintre sexe. ci şi între organele administraţiei de stat. abia mai recent ele au primit o reglementare distinctă din punct de vedere juridic.nu este elucidat nici din alt punct de vedere. Este cazul ramurii dreptului constituţional şi al dreptului administrativ. strâns legate de acestea. există mai întâi un grup de relaţii sociale determinat prin anumite particularităţi. rezultă cu claritate că nu poate fi vorba de anumite relaţii sociale preexistente. recurgându-se pentru aceasta la criterii complementare (metoda de reglementare.care se pretinde că ar forma obiectul de reglementare al dreptului civil. juridice este un criteriu obiectiv . relaţii dintre părinţi şi copii. constituie obiectul de reglementare a dreptului civil. precum şi cele dintre acestea şi alte organizaţii. care prin reglementarea de către normele juridice devin relaţii de drept. Cu toate acestea.. prin apariţia unor coduri. ramură de drept ea este cea mai tânără. calitatea subiecţilor ş. Atunci când se vorbeşte de un anumit grup de relaţii sociale.şi unii autori îl prezintă ca atare în realitate el este un criteriu subiectiv şi destul de labil. Şi totuşi. norme juridice care să se refere la familie au existat din cele mai vechi timpuri. Ele sunt prezente încă în Codul lui Hammurabi. şi o reglementare juridică.) Dar obiectul reglementării juridice . în acelaşi timp. Relaţile de familie sunt cele mai vechi relaţii sociale. Câteva exemple în acest sens considerăm că vor fi edificatoare. relaţiile dintre organele administrative de stat. Adică. se ştie că relaţiile patrimoniale . deşi dreptul există de câteva milenii (numai de la formarea dreptului roman s-au scurs aproape două milenii). Aici mai întâi au apărut diferite constituţii şi acte normative şi apoi au apărut relaţiile de drept constituţional şi administrativ sau cel mult au apărut concomitent. decât foarte târziu. acest “distincte” se pare că nu întotdeauna este anterior reglementării juridice. Cu toate acestea. care ulterior au primit o reglementare juridică. 47 . relaţii de muncă. sau cetăţeni. “distincte”. lucrurile nu stau întotdeauna aşa.criteriu de bază al grupării normelor de drept în ramuri . în Codul legilor lui Manu etc. şi în anumite împrejurări. ci relaţiile care formează obiectul ramurii respective au apărut concomitent (de la începutul lor) ca relaţii sociale şi juridice. De pildă. cu un specific distinct. există nu numai între cetăţeni. relaţii între stat şi cetăţeni ş. organizaţii economice şi cetăţeni sau organizaţii între ele. relaţiile dintre sexe. care reclamă. ca. de pildă.a. constituie obiectul de reglementare a dreptului administrativ ş. se presupune că există o altă specificitate decât cea juridică.a. Uneori tocmai dreptul este cel care imprimă relaţiilor respective nota distinctivă care le deosebeşte de alt grup de relaţii sociale. ce dă o notă specifică grupului de relaţii sociale respective. din anumite considerente. În acest fel se pune problema care anume relaţii patrimoniale trebuie să fie considerate ca aparţinând sferei de reglementare a dreptului civil şi care aparţin dreptului administrativ. iar altele au luat naştere ca rezultat al apariţiei unor norme juridice care le-au consacrat. Ceea ce noi socotim “relaţii sociale distincte”.patrimoniale şi cele nepatrimoniale.

La rândul lor. mai întâi. activitate îndeplinită de organele administrative. la ramura ştiinţei dreptului. ca rezultat al unui proces de sistema-tizare a dreptului. c) Dreptul financiar cuprinde acele norme juridice care se referă la formarea. disciplina muncii. precum şi alte raporturi sociale derivate din raporturile sociale de muncă. normele dreptului constituţional se referă la orânduirea socială şi de stat. Gruparea normelor de drept în anumite ramuri se face cu un anumit grad de relativitate. b) Dreptul administrativ cuprinde normele juridice care reglementează raporturile sociale din domeniul administraţiei de stat. Dacă în feudalism. Sistematizarea este numai un proces care a facilitat apariţia sistemului. Ele se referă la încheierea şi desfacerea contractului de muncă. Normele dreptului financiar reglementează următoarele probleme mai importante: bugetul de stat. Astfel. cu organizarea şi evidenţa funciară. ramurile ştiinţei dreptului şi disciplinele juridice didactice au influenţat şi ele legislaţia. ca rezultat al apariţiei unor coduri. Cu titlu exemplificativ enumerăm câteva dintre ramurile dreptului românesc. în orânduirea burgheză asistăm 1a o specializare în interiorul dreptului şi a ştiinţei dreptului în sensul apariţiei unor ramuri de drept. aceste trei aspecte formând un tot unitar. ramura ştiinţei dreptului şi disciplina didactică. filozofie. creditul. asigurările sociale. finanţele întreprinderilor şi organizaţiilor economice.. În general. fără să mai facem alte precizări. d) Dreptul muncii este format din ansamblul normelor juridice care reglementează raporturile sociale de muncă ale muncitorilor şi funcţionarilor. ne gândim. tinzându-se la o fundamentare a ştiinţei dreptului – pe baza normelor dreptului pozitiv – deosebită de religie. morală. raţională şi completă a terenurilor. e) Dreptul funciar cuprinde normele juridice ce reglementează relaţiile sociale născute în legătură cu atribuirea terenurilor în administrare sau în folosinţă şi cu aplicarea măsurilor pentru folosirea efectivă. sau “drept penal”. categoriile de organe ale statului. repartizarea şi întrebuinţarea fondurilor băneşti ale statului.Făcând o apreciere asupra modului în care s-au conturat ceea ce noi numim “ramuri de drept”. când spunem “drept civil”. cetăţenie. se poate observa că ele au apărut mai întâi în orânduirea burgheză. Printr-un proces de abstractizare s-a ajuns la elaborarea unor concepte care exprimă sintetic legătura dintre ramura de drept. civile etc. aşa cum îl concepem noi astăzi. sau “drept constituţional”. dreptul era studiat în ansamblul lui. Pe baza lor au apărut apoi ramurile ştiinţei dreptului. protecţia muncii şi tehnica securităţii ş. cât şi la disciplinele didactice respective. concepută ca o totalitate de norme penale. a) Dreptul constituţional format din totalitatea normelor juridice care reglementează raporturi sociale ce iau naştere în procesul exercitării puterii de stat. ramuri ale ştiinţei dreptului şi discipline didactice. drepturile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor.a. aceasta nu înseamnă că sistematizarea este acelaşi lucru cu sistemul dreptului. precum şi disciplinele didactice care au început să fie predate în învăţământul juridic universitar. 48 . timpul de lucru şi timpul de odihnă. Bineînţeles. la ramura de drept respectivă. asigurările sociale de stat.

Îndrumar pentru autoverificare Sinteza unităţii de învăţare 5 Sistemul dreptului. dreptul mediului. pe de o parte. pentru descoperirea infracţiunilor. drept civil.f) Dreptul civil cuprinde normele juridice care reglementează raporturile patrimoniale ce se nasc între organizaţiile economice. relaţiile dintre părinţi şi copii. drept administrativ. prin activitatea normativă desfăşurată de către organele statului şi cu întâiet ate de autoritatea legiuitoare. relaţiile personale şi patrimoniale dintre soţi. drept procesual penal. Normele juridice ale dreptului civil reglementează relaţii privitoare la: proprietate. g) Dreptul procesual civil este format din acele norme juridice care reglementează ordinea dezbaterii de către instanţe a cauzelor civile. dreptul muncii. precum şi cele care iau naştere între persoanele fizice. contracte.4. succesiuni etc. drept procesual civil. drept financiar. ramura de drept Principalele ramuri ale dreptului românesc sunt: drept constituţional. precum şi între cetăţeni ca părţi în proces .reclamant. şi persoanele fizice. drept comercial etc. a procuraturii şi a justiţiei în judecarea cauzelor penale. Componentele structurale ale dreptului ca sistem: 1. Normele de drept procesual reglementează raporturile care apar între organele de înfăptuire a justiţiei (judecătorii. i) Dreptul penal cuprinde normele juridice prin care se stabilesc acele fapte care sunt considerate infracţiuni. relaţiile născute din adopţie etc. Din ramura dreptului familiei fac parte acele norme juridice care reglementează relaţiile ce se stabilesc între membrii familiei. 5. pârât. precum şi unele relaţii dintre aceştia şi alte persoane. Dreptul civil cuprinde şi normele care se referă la relaţii personale nepatrimoniale. între organizaţiile economice. Normele dreptului familiei se referă la: încheierea şi desfacerea căsătoriei. pedepsele şi condiţiile în care statul trage la răspundere penală persoanele care săvârşesc infracţiuni. precum şi îndeplinirea hotărârilor judecătoreşti în aceste cauze. instituţia juridică 3. h) Dreptul familiei. pe de altă parte. tribunale) şi cetăţeni. k) Dreptul comercial (Dreptul afacerilor) reglementează faptele de comerţ. dar care sunt legate de cele patrimoniale. dreptul familiei. privit ca ansamblu al normelor juridice. drept penal. norma juridică 2. este un sistem organizabil din afara sa. j) Dreptul procesual penal este alcătuit din normele juridice care reglementează activitatea organelor de urmărire. Concepte şi termeni de reţinut 49 .

c) arestul la domiciliu. 4. Sistemul dreptului. 14. c) sistem al dreptului. 50 . Criterii de grupare a normelor juridice în ramuri de drept. Sistemul dreptului  Instituţia juridică  Ramura de drept Întrebări de control şi teme de dezbatere 1. Structura juridică internă a dreptului este numită: a) sistematizare legislativă. 3. b) sistematizarea actelor normative. b) principiile deontologice. Sunt instituţii juridice: a) regimul politic. În ce rezidă unitatea şi diversitatea normelor juridice? 2. Ce este instituţia juridică ? Teste de evaluare/autoevaluare 13.

3. Îndrumător pentru autoverificare 51 . I. Structura sistemului de drept este determinată de: a) reglementarea diferitelor categorii de relaţii sociale. Jaquemin. Mircea. 7. 1954.3.2. 6. 2005. Luburici Momcilo. 3. Grosso. Jaquemin. 1967. C. 1954. J. 1958. de care ne-am servit pentru a prezenta situaţia dreptulul economic în diferite ţări. vol. 5. Pour une nouvelle approche du droit économique. Bucureşti. în “Il diritto dell Economia”. Droit commercial ou droit économique.15. Teoria generală a dreptului.. 2. Le droit économique. Alexis. Teoria generală a dreptului. Introducere 6.. Antitrust policy. 10. Diritto romano e diritto dell economia. c) de forma de proprietate dominantă într-o societate Bibliografie obligatorie 1.. Teoria generală a dreptului. Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare – timp alocat 6. A. 6. în “La revue nouvelle”. Unitatea de învăţare 6 Dreptul intern şi dreptul internaţional 6. 11. Craiovan Ion. Contribuţii la definirea dreptului economic. Conţinutul unităţii de învăţare 6.2. 1999.1. Turner.. Editura Sibila.. Ryn. Bruxelles. în “Revue du Marché commun”. Presses Universitaires de France. Craiova. 9. Contribution é l’etude de la notion de droit économique. Dalloz. D. Paris. Kaysen. Socec. Djuvara. 1930. 4. 8. Guy. vol. van. nr.1. Bucureşti. Principes de droit commercial. Dreptul internaţional privat 6. I. 1966. octobre. Editura Oscar Print. 1967. Dreptul internaţional public 6. Schrans. 1970.4.3. b) eliminarea lacunelor şi a normelor perimate. An economic and legal analysis.

pe când dreptul intern este creat . Iniţierea studenţilor în studierea dreptului intern si internaţional public si privat.3. în relaţiile lor reciproce.6. 6. Conţinutul unităţii de învăţare 6. Dreptul internaţional public. 6. 6. Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare Obiectivele unităţii de învăţare: 5.1.1. Dreptul intern şi dreptul internaţional timpul alocat este de 2 ore. Aprofundarea unor noţiuni şi instrumente de lucru fundamentale pe care le presupune dreptul intern si dreptul international: concepte. Introducere În procesul colaborării şi al luptei dintre statele comunităţii internaţionale s-a creat dreptul internaţional.3. principii. Competenţele unităţii de învăţare: Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei) . Poziţia specifică a dreptului internaţional public constă în faptul că el se formează prin acordul de voinţă al statelor suverane şi egale în drepturi. noţiuni.în mod 52 . categorii. privind dreptul intern si dreptul international Utilizarea corectă a termenilor Timpul alocat unităţii de învățare: Pentru unitatea de învățare.definirea şi înţelegerea noţiunilor.2. cu cele două ramuri ale sale: dreptul internaţional public şi dreptul internaţional privat.după cum am văzut .

Datorită acestei particularităţi. cu obiect de reglementare. În acest fel au apărut condiţii favorabile pentru contactele personale dintre cetăţenii diferitelor state şi relaţiile între persoanele juridice aparţinând unor state diferite. Aceste relaţii continuă să fie reglementate de legislaţiile interne ale statelor. Lipsa unui aparat centralizat de constrângere nu trebuie să ducă la concluzia că normele dreptului internaţional nu pot fi apărate printr-o constrângere organizată. de asemenea. care sunt creatoare atât ale normelor de drept internaţional. cât şi în ordinea internă a statelor. turistice ş. Dreptul internaţional privat. cu monopolul de stat al comerţului exterior. Constrângerea în domeniul dreptului internaţional se aplică de către state în mod individual sau colectiv. Astfel. aşa cum obiectul reglementării se leagă prin natura sa de un circuit internaţional. aşa cum sunt în dreptul intern organele judecătoreşti. respectiv ele ies din sfera dreptului intern. cum sunt: culturale. să rezolve în mod obligatoriu litigiile născute din încălcarea normelor juridice. uneori se susţine că dreptul internaţional ar fi un drept “coordonator”. organul creator de norme este distinct de destinatarii normelor. cât şi ale normelor de drept intern. atunci când este necesar pentru a se restabili drepturile încălcate.3. În dreptul intern. Ele se ocupă. care edictează norme juridice obligatorii pentru toate persoanele de pe teritoriul statului respectiv. O altă particularitate a dreptului internaţional constă în faptul că normelor lui li se supun cei care au creat aceste norme. 6. prin intermediul statelor. dar. mai mult sau mai puţin îndepărtate de economie. Dreptul intern reglementează relaţiile sociale din cadrul unui singur stat.a. În legătură cu particularităţile dreptului internaţional mai subliniem faptul că aici nu există un aparat centralizat care să asigure prin constrângere respectarea dreptului. legate de apărarea drepturilor izvorâte din relaţiile civile cu caracter internaţional. precum şi cu problemele procedurii civile. Dezvoltarea unor legături comerciale stabilite între diferite state a dat naştere şi relaţiilor. respectiv statele.2. administrative etc. subiectele dreptului internaţional sunt în principal statele. tehnico-ştiinţifice. însă. pe lângă circuitul civil a luat fiinţă şi un circuit civil internaţional. Dacă în dreptul intern subiectele pot fi atât statul cât şi persoanele fizice şi juridice din interiorul unei ţări. izvoare şi metode diferite. Prin 53 . în timp ce dreptul intern este un drept “subordonator”. atât în ordinea internaţională. şi normele juridice care reglementează aceste relaţii au un efect spaţial adecvat. cu problemele situaţiei juridice sau condiţiei străinilor. Acest lucru şi explică inexistenţa unui organ legislativ internaţional care să fie situat deasupra statelor.unilateral de către un singur stat. Este constituit din totalitatea normelor juridice care reglementează rezolvarea conflictelor de legi generate de raporturile de drept civil ce cuprind unul sau mai multe elemente de extraneitate. şi care veghează la aplicarea lor. Dreptul internaţional reglementează relaţiile dintre mai multe state. Dreptul internaţional public şi dreptul intern al statelor sunt două sisteme de norme şi două tipuri de drept distincte. respectiv relaţiile din cadrul comunităţii internaţionale. cele două sisteme se întrepătrund. Deşi diferite.

Problema raporturilor dintre dreptul internaţional public şi dreptul intern se pune. Dreptul internaţional constituie într-o importantă măsură proiecţia în planul relaţiilor internaţionale a normelor de drept din legislaţia internă a statelor. recidiva. cauzele care înlătură caracterul penal al faptelor. competenţa materială. În dreptul intern al statelor există. unele noţiuni de drept material şi procedural din dreptul intern. statelor le revine obligaţia de a-şi adapta propria legislaţie la exigenţele şi la regulile de drept internaţional. . Normele dreptului internaţional dobândesc astfel valoare juridică egală cu aceea a normelor de drept intern al statelor. mijloacele de probă. pe mare şi fluviale. care constituie concepteale dreptului intern sunt preluate şi operează şi în convenţiile referitoare la colaborarea în incriminarea şi sancţionarea crimelor internaţionale. transporturile internaţionale pe uscat. executarea hotărârilor. se referă la stabilirea competenţei organelor statului cu atribuţii în domeniul politicii externe. Pornindu-se de la ideea că dreptul internaţional exprimă interesele superioare comune ale societăţii internaţionale. participaţiunea.admiterea în organizaţiile de colaborare pe plan european a unor noi state este însoţită de asumarea de către acestea a obligaţiilor de a-şi pune de acord legislaţia internă cu reglementările comunitare din domeniul drepturilor omului şi din alte domenii. care îi împrumută sub aspect conceptual şi tehnic juridic normele şi principiile sale. adesea cu caracter constituţional. pe baza liberului acord de voinţă. asistenţa judiciară. terorismul şi alte infracţiuni internaţionale. şi în sens invers. şi o serie dereglementări specifice privind relaţiile statelor respective cu alte state sau cu organizaţii internaţionale care produc efecte în ordinea internaţională. răspunderea. traficul aerian. Unele tratate internaţionale cuprind prevederi exprese în temeiul cărora statele părţi sunt obligate să ia anumite măsuri în planul legislaţiei lor interne pentru aducerea la îndeplinire a obligaţiilor asumate prin aceste tratate. Asemenea reglementări.acceptarea de către stat. constituind astfel unul din izvoarele principale ale formării şi dezvoltării acestuia. teritorială şi după calitatea persoanei a instanţelor de judecată. probleme privind cetăţenia. acţiunea penală. statutul juridic al străinilor. însă. cum ar fi infracţiunea. Cu titlu de exemplu. combaterea poluării. judecata şi căile de atac. Câteva exemple în acest sens sunt edificatoare: . în special a celor mai elaborate şi mai avansate dintr-un domeniu sau altul. precum şi în statutele tribunalelor internaţionale penale. a normelor de drept internaţional.convenţiile 54 . extrădarea etc. dreptul internaţional umanitar aplicabil în perioada de conflict armat etc. vinovăţia. dreptul internaţional exercitând o influenţă substanţială în sensul unificării unor concepte şi reglementări de drept intern. existând astfel elementeale unui proces de internaţionalizare a dreptului intern. tentativa. acestea devin obligatorii şi urmează a fi aplicate pe întregul său teritoriu şi pentru toată populaţia sa. procedurile de încheiere şi ratificare sau aderare la tratate etc. garanţiile procesuale. de asemenea. Asemenea domenii sunt foarte variate: drepturile omului.

. Primatul dreptului internaţional este susţinut îndeosebi de şcoala normativistă a lui Kelsen. având izvoare distincte şi destinatari deosebiţi. după cum normele de drept intern nu au valoare pentru dreptul internaţional. căci se adresează altor categorii de subiecte de drept. Doctrina dualistă. afirmă că dreptul internaţional şi dreptul intern sunt două sisteme distincte. conţinutul. normele de drept internaţional nu au valoare pentru dreptul intern. Normele de drept se ordonează astfel într-o ierarhie strictă. Între cele două ordini juridice separate nu pot exista decât trimiteri. .soluţia ce se va da în cazul unui eventual conflict între normele juridice interne şi cele internaţionale. mergând până la negarea dreptului internaţional. la traficul de stupefiante etc. Potrivit acestei doctrine. Adepţii acestei şcoli consideră dreptul 55 . destinatarii tarii.prin convenţiile de reprimare a unor infracţiuni internaţionale.modalităţile concrete în care se aplică normele de drept internaţional în ordinea juridică internă. acestea din urmă bazându-se doar pe o competenţă atribuită statelor în cadrul ordinii universale. adepţii acestei şcoli juridice susţin existenţa unei ordini universale. statelor sau altor entităţi asimilate acestora. eventual. datorită necesităţii de adaptare la cealaltă ordine juridică. pentru încălcările prevederilor acestora. cu o existenţă paralelă. şi. Asupra acestor teorii s-au conturat două poziţii: dualismul şi monismul. inclusiv penale. rupte între ele. dreptul având astfel o structură unitară. inspirată din concepţiile filozofice ale lui Hegel. superioară ordinilor juridice interne.). care îl are ca fondator pe Heinrich Triepel.referitoare la dreptul internaţional aplicabil în conflictele armate cuprind obligaţia statelor semnatare de a-şi încorpora în dreptul intern reglementări şi sancţiuni. mai mult sau mai puţin. aflate într-o strictă ierarhie. Pornind de la concepţiile dreptului natural. ele aplicându-se indiferent dacă sunt sau nu în concordanţă unele cu altele. însă. Problema are şi incidenţe practice. unii susţinând primatul absolut al dreptului internaţional iar alţii primatul dreptului intern. Primatul dreptului intern este susţinut în general de şcoala funcţionalismului juridic. formată din dreptul intern şi dreptul internaţional. atunci când se pune problema care dintre cele două sisteme trebuie să prevaleze: cel intern sau cel internaţional. statele îşi asumă obligaţia de a pune de acord legislaţia lor internă cu reglementările internaţionale respective (vezi convenţiile internaţionale referitoare la piraterie. Adepţii acestei doctrine au opinii diferite. urmare cărora prin încorporare şi transformare norma îşi schimbă valoarea. care nu se influenţea zăreciproc. b) Doctrina monistă susţine existenţa unei singure ordini juridice. indiferent dacă acestea se adresează indivizilor. cel puţin sub două aspecte: . la genocid. inclusiv dacă şi care din aceste sisteme are. cu domenii diferite de aplicare. Problema prevalenţei Întrepătrunderile dintre cele două sisteme de drept – internaţional şi intern – au ridicat în doctrina dreptului internaţional problemar aporturilor dintre ele. prevalenţă asupra celuilalt. compusă din norme obligatorii. întrucât aparţine unei noi ordini juridice. dreptul internaţional aflându-se în vârful piramidei.

pentru elaborarea normelor de drept internaţional public nu există organe sau organisme superioare statelor care să aibă funcţii de legiferare. şi tot ele sunt şi destinatarele acestor norme. funcţionarea organismelor şi instituţiilor statului respectiv. de intercondiţionare dialectică. Normele de drept internaţional sunt create de către state. Legile edictate de acesta sunt obligatorii pe tot teritoriul statului şi pentru toate subiectele de drept cuprinse în ordinea juridică. b)Modul de elaborare a normelor juridice În dreptul intern edictarea normelor juridice. iar dreptul intern este considerat un drept de subordonare. internă. Dreptul intern reglementează relaţiile sociale ce se stabilesc în interiorul graniţelor unui stat între persoanele fizice. ca având un caracter de coordonare între state suverane. raporturile dintre state fiind esenţialmente raporturi bazate pe forţă şi nu pe norme de drept. Deosebiri între dreptul internaţional şi dreptul intern Între dreptul internaţional şi dreptul intern există deosebiri substanţiale. creşterea rolului dreptului internaţional ca o expresie a multiplicării relaţiilor internaţionale şi a apariţiei în prim planul preocupărilor umanităţii a unor probleme globale la a căror soluţionare se impune un efort tot mai concertat al tuturor statelor şi popoarelor. garantarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. a acelui stat. ele fiind doar o proiectare în planul relaţiilor internaţionale a unor norme de drept intern care trebuie să asigure interesul naţional. Spre deosebire de dreptul intern. exagerând sau absolutizând unul din cele două sisteme. susţinând că normele dreptului internaţional practic nu există. a legilor şi a altor acte normative se face de către organisme ce dispun de autoritate de stat şi de atribuţii stricte în domeniul legislativ. Dreptul internaţional apare. prezintă faţă de acesta o serie de particularităţi importante. de regulă ca urmare a unui proces de negocierece se duce în cadrul multilateral al unor conferinţe internaţionale sau încadru bilateral. modul de elaborare a normelor. Nici unul din aceste curente de gândire nu exprimă adevăratele raporturi dintre dreptul intern şi dreptul internaţional. al conlucrării şi cooperării dintre state în vederea realizării unor scopuri comune. subiectele de drept şi sistemul de aplicare şi sancţionare a normelor juridice.internaţional ca o derivaţie a dreptului intern. Deosebirile dintre dreptul internaţional public şi dreptul intern al statelor se manifestă îndeosebi cu privire la: obiectul de reglementare. Dreptul internaţional. În realitate. Dreptul contemporan evidenţiază. vizând asigurarea ordinii constituţionale. În orice sistem constituţional puterea legislativă se realizează în primul rând de către parlament. raportul dintre dreptul intern şi cel internaţional este un raport complex. de aceea. cu unele prevalenţe în anumite domenii sau în anumite momente istorice ale unui sistem sau ale celuilalt. însă. cetăţeni ai statului respectiv sau ai altor state şi persoanele juridice înregistrate în statul respectiv. a) Obiectul de reglementare Dreptul internaţional are drept obiect de reglementare relaţiile internaţionale care apar în procesul coexistenţei. Normele de drept intern apar astfel ca fiind emanaţia unei autorităţi politice centrale şi ierarhic superioare destinatarilor lor. deşi strâns legat de dreptul intern al statelor. 56 .

internă. Deosebirile dintre dreptul internaţional public şi dreptul intern al statelor se manifestă în deosebi cu privire la: obiectul de reglementare. În dreptul intern subiectele raportului juridic. În orice sistem constituţional puterea legislativă se realizează în primul rând de către parlament. Deosebiri între dreptul internaţional şi dreptul intern Între dreptul internaţional şi dreptul intern există deosebiri substanţiale. iar dreptul intern este considerat un drept de subordonare. b)Modul de elaborare a normelor juridice În dreptul intern edictarea normelor juridice. al conlucrării şi cooperării dintre state în vederea realizării unor scopuri comune. a acelui stat. de regulă ca urmare a unui proces de negocierece se duce în cadrul multilateral al unor conferinţe internaţionale sau în cadru bilateral. c)Subiectele de drept În dreptul internaţional subiecte de drept sunt în primul rând statele suverane şi egale. Dreptul internaţional. garantarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. pentru elaborarea normelor de drept internaţional public nu există organe sau organisme superioare statelor care să aibă funcţii de legiferare. şi tot ele sunt şi destinatarele acestor norme. Acestea sunt entităţile care îşi asumă drepturi şi obligaţii în plan internaţional şi care trebuie să-şi regleze întreaga conduită în raport cu normele edictate sau acceptatede ele însele. de aceea. în care statul se manifestă ca autoritate politică supremă ce prescrie o anumită conduită persoanelor ce-i sunt subordonate. 57 . cetăţeni ai statului respectiv sau ai altor state. subiectele de drept şi sistemul de aplicare şi sancţionare a normelor juridice. dar şi organizaţiile internaţionale şi mişcările internaţionale. Legile edictate de acesta sunt obligatorii pe tot teritoriul statului şi pentru toate subiectele de drept cuprinse în ordinea juridică.în care statul se manifestă ca autoritate politică supremă ce prescrie o anumită conduită persoanelor ce-i sunt subordonate. vizând asigurarea ordinii constituţionale. Normele de drept internaţional sunt create de către state. funcţionarea organismelor şi instituţiilor statului respectiv. Spre deosebire de dreptul intern. ca având un caracter de coordonare între state suverane. dar şi organizaţiile internaţionale şi mişcările de eliberare naţională recunoscute de state. a legilor şi a altor acte normative se face de către organisme ce dispun de autoritate de stat şi de atribuţii stricte în domeniul legislativ. Normele de drept intern apar astfel ca fiind emanaţia unei autorităţi politice centrale şi ierarhic superioare destinatarilor lor. prezintă faţă de acesta o serie de particularităţi importante. Dreptul internaţional apare. a) Obiectul de reglementare Dreptul internaţional are drept obiect de reglementare relaţiile internaţionale care apar în procesul coexistenţei. c) Subiectele de drept În dreptul internaţional subiecte de drept sunt în primul rând statele suverane şi egale. deşi strâns legat de dreptul intern al statelor. Dreptul intern reglementează relaţiile sociale ce se stabilesc în interiorul graniţelor unui stat între persoanele fizice. modul de elaborare a normelor. şi persoanele juridice înregistrate în statul respectiv.

În dreptul internaţional nu există. iar competenţa acestora este de regulă facultativă. poliţie. aplicarea normelor de drept internaţional se face de către organele specializate ale statelor. să respecte tratatele internaţionale şi celelalte norme ale relaţiilor internaţionale (pacta sunt servanda). 58 . nu se poate afirma că normele dreptului internaţional nu se aplică sau că nu au şi un caracter sancţionator. în general. Realizarea în planul relaţiilor internaţionale a prevederilor tratatelor şi a celorlalte norme ale relaţiilor juridice dintre state se asigură în primul rând prin garanţia statelor înseşi care le-au edictat sau care le-au acceptat şi care s-au angajat să le respecte şi să le pună în aplicare. cu caracter de principiu. autorităţiale administraţiei publice (guvern. De altfel. prin unele tratate pot fi atribuite organelor unor organizaţii internaţionale sau altor structuri special constituite unele competenţe de urmărire a aplicării respectivelor tratate. sancţiunea nefiind un element esenţial pentru existenţa şi aplicarea dreptului. Deşi sistemele de asigurare a aplicării dreptului internaţional nu sunt tot atât de bine structurate şi ierarhizate ca în dreptul intern. armată etc. organismele jurisdicţionale internaţionale au o competenţă redusă la anumite categorii de procese sau de încălcări ale dreptului internaţional. ministere. implicând. a căror paletă este destul de diversificată. de natură politică. aceasta nu este specific numai normelor dreptului internaţional.) care să aplice normele de drept şi să urmărească executarea lor. De regulă. d) Sistemul de aplicare şi de sancţionare a normelor juridice În ordinea juridică internaţională nu există. ele nedispunând de autoritatea administrativă a acestora. de asemenea. pentru suveranitatea şi independenţa lor ori pentru pacea şi securitatea internaţională. sunt persoanele fizice şi persoanele juridice. procedura în faţa lor derulându-se numai cu acordul expres al fiecăruia din statele implicate. în caz extrem. după cum se va vedea. juridică civilă sau penalăă ori de natură morală. dreptul internaţional nu este lipsit nici de sancţiuni. Cât priveşte faptul că o mare parte a normelor de drept internaţional nu prevăd şi sancţiuni.deci entităţile cărora le sunt adresate normele juridice. prin funcţiunile şi modul lor de alcătuire. aşa cum există în cadrul statelor. ci şi unor ramuri de drept intern. şi folosirea forţei armate împotriva statelor care lezează în mod grav principiile şi normele de drept internaţional a căror aplicare este esenţială pentru existenţa însăşi a statelor. nu pot fi asimilate organelor interne ale statelor. În anumite domenii. În general. un sistem structurat de instanţe judecătoreşti (autoritatea sau puterea judecătorească) cu competenţă generală şi obligatorie care să aplice sancţiuni atunci când normele juridice sunt încălcate. cum ar fi dreptul constituţional. însă. dar oricare dintre aceste organe sau structuri. statele fiind obligate de dreptul internaţional.

respectiv statele. Dreptul internaţional public. Acest lucru şi explică inexistenţa unui organ legislativ internaţional care să fie situat deasupra statelor.4. Dacă în dreptul intern subiectele pot fi atât statul cât şi persoanele fizice şi juridice din interiorul unei ţări. în relaţiile lor reciproce. cu monopolul de stat al comerţului exterior. În dreptul intern.în mod unilateral de către un singur stat. Datorită acestei particularităţi. atunci când este necesar pentru a se restabili drepturile încălcate. Este constituit din totalitatea normelor juridice care reglementează rezolvarea conflictelor de legi generate de raporturile de drept civil ce cuprind unul sau mai multe elemente de extraneitate. tehnico-ştiinţifice. uneori se susţine că dreptul internaţional ar fi un drept “coordonator”. Îndrumar pentru autoverificare Sinteza unităţii de învăţare 6 Dreptul intern si dreptul internaţional public si privat A. În acest fel au apărut condiţii favorabile pentru contactele personale dintre cetăţenii diferitelor state şi relaţiile între persoanele juridice aparţinând unor state diferite.a.după cum am văzut . pe când dreptul intern este creat . aşa cum sunt în dreptul intern organele judecătoreşti. 59 . care edictează norme juridice obligatorii pentru toate persoanele de pe teritoriul statului respectiv. Ele se ocupă. respectiv relaţiile din cadrul comunităţii internaţionale. Dreptul internaţional reglementează relaţiile dintre mai multe state.  Definiţia dreptului internaţional privat. dar. Astfel. în timp ce dreptul intern este un drept “subordonator”. administrative etc. şi normele juridice care reglementează aceste relaţii au un efect spaţial adecvat. cum sunt: culturale. turistice ş. de asemenea. O altă particularitate a dreptului internaţional constă în faptul că normelor lui li se supun cei care au creat aceste norme. În legătură cu particularităţile dreptului internaţional mai subliniem faptul că aici nu există un aparat centralizat care să asigure prin constrângere respectarea dreptului. precum şi cu problemele procedurii civile. Dezvoltarea unor legături comerciale stabilite între diferite state a dat naştere şi relaţiilor. mai mult sau mai puţin îndepărtate de economie. Constrângerea în domeniul dreptului internaţional se aplică de către state în mod individual sau colectiv. să rezolve în mod obligatoriu litigiile născute din încălcarea normelor juridice. organul creator de norme este distinct de destinatarii normelor. respectiv ele ies din sfera dreptului intern. Aceste relaţii continuă să fie reglementate de legislaţiile interne ale statelor. Lipsa unui aparat centralizat de constrângere nu trebuie să ducă la concluzia că normele dreptului internaţional nu pot fi apărate printr-o constrângere organizată. subiectele dreptului internaţional sunt în principal statele. Dreptul internaţional privat. Poziţia specifică a dreptului internaţional public constă în faptul că el se formează prin acordul de voinţă al statelor suverane şi egale în drepturi. legate de apărarea drepturilor izvorâte din relaţiile civile cu caracter internaţional. Dreptul intern reglementează relaţiile sociale din cadrul unui singur stat. pe lângă circuitul civil a luat fiinţă şi un circuit civil internaţional. cu problemele situaţiei juridice sau condiţiei străinilor. B.6. Concepte şi termeni de reţinut  Definiţia dreptului internaţional public. aşa cum obiectul reglementării se leagă prin natura sa de un circuit internaţional.

c) nu există constrângere în dreptul internaţional.caracteristici 6. b) de către marile puteri ale lumii. Dreptul intern . 17. Rezolvarea conflictelor de legi generate de raporturile de drept civil ce cuprind unul sau mai multe elemente de extraneitate se realizează în materia: a) Dreptului constituţional. 16. b) Dreptului administrativ. c) Dreptului international privat. Ce este dreptul internaţional privat? Teste de evaluare/autoevaluare . Constrângerea în domeniul dreptului internaţional se aplică: a) de către state în mod individual sau colectiv. 60 .Întrebări de control şi teme de dezbatere 5. Ce este dreptul internaţional public? 7.

Introducere 7. Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare 7. Bucureşti. Editura ALL.Bibliografie obligatorie 24. Cluj-Napoca. 26. Nicolae Popa.5 Corelaţia normelor juridice cu normele deontologice 7. 25. Cluj-Napoca. 27. 1999. Corelaţia normelor juridice cu normele morale 7. 2008. Colecţia revistei „Fiat Justitia” Unitatea de învăţare 7 Corelaţia normelor juridice cu alte categorii de norme sociale 7. Editura ALL. Teoria generală a dreptului. 28. Elena-Mihaela Fodor. I. Introducere în teoria generală a dreptului. Norma juridică – parte componentă a normelor sociale.1. Teoria generală a dreptului. I. Introducere Acţiunea umană impune normarea.1.3.2 Corelaţia normelor juridice cu normele obisnuielnice (ale obiceiului) 7. 2003.4. 1994. Conţinutul unităţii de învăţare 7. reglarea prin norme a 61 .3.3.3. Corelaţia normelor juridice cu normele tehnice 7.4 Corelaţia normelor juridice cu normele de convieţuire socială 7. Corina Buzdugan.2. Mircea Djuvara. Teoria generală a dreptului.3. Bucureşti. Gheorghe Boboş. Bucureşti. Editura “Actami”. Editura Argonaut.3. Craiovan.1. 29. 1998. Îndrumător pentru autoverificare 7.3. Ceterchi. Editura Argonaut. Veronica Rebreanu.

politică. B) permite predictibilitatea conduitelor şi acţiunilor umane. norme juridice. Din punct de vedere sociologic. Fiind foarte variate în categoria normelor sociale sunt cuprinse norme morale. C) Normele ce reglementează aceeaşi activitate trebuie să fie reciproc consistente. juridică etc. A) În primul rând. Reflectă condiţiile social‑ economice ale epocii. Trebuie precizat că din punct de vedere etimologic cuvântul “norma” provine din grecescul “nomos” care semnifică ordinea. Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare Obiectivele unităţii de învăţare: 7. Iniţierea studenţilor în studierea corelatiei normelor juridice cu alte norme sociale. normele sunt prevăzute cu anumite stimulente pentru comportamentul lor conform cu prevederile sau cu sancţiuni pentru comportamentul deviant de la regula prescrisă. este o regulă de comportament împărtăşită de două sau mai multe persoane cu privire la conduita ace trebuie considerate ca social acceptabilă. pe stradă. norme politice. putând afirma că societatea şi norma au o geneză comună bazată pe nevoia de ordine socială. 8. 7. C) asigură coordonarea întregii activităţi sociale. morală.conduitei. etc. iar altele interzise. normele sociale se adresează unor agenţi potenţiali prescriind anumite acţiuni obligatorii. o serie de drepturi şi libertăţi ce revin participanţilor la realizarea lor. noţiuni. Normarea activităţii umane se reflectă în întregul univers al convieţuirii: în familie. Normele sociale sunt foarte variate. Nici o formă asociativă umană nu poate exista fără instituirea unui minim de reguli de conduită. Ordinea socială se referă la capacitatea societăţii de a: A) ţine sub control operativitatea indivizilor. norma socială. Aprofundarea unor noţiuni şi instrumente de lucru fundamentale pe care le presupune sistemul normelor sociale: concepte. altele care sunt permise. Ele fixează. principii. D) Orice normă indiferent de natura ei: artistică. ci evoluează în funcţie de natura orânduirii sociale. Cu toate acestea se pot desprinde anumite trăsături comune. Ele nu sunt date odată pentru totdeauna. raporturile dintre clasele şi grupurile sociale. etc. reglare ce asigură eficienţa acţiunii. Competenţele unităţii de învăţare: Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a 62 . la şcoală. adică nu i se poate cere aceleiaşi persoane să execute şi să nu execute o acţiune în acelaşi timp sau să execute o acţiune irealizabilă. categorii. De aceea. în cadrul acestor acţiuni. la serviciu. norme tehnice. norme sportive. norme religioase.2. D) facilită continuitatea vieţii sociale. B) Normele sociale urmăresc încurajarea acţiunilor şi comportamentelor în concordanţă cu ţelurile generale şi prevenirea acţiunilor deviante.

care există. egoism. ipocrizie etc. însemnând individualism. Ca ansamblu de norme generale ale conduitei practice personale „normele morale. Normele morale sunt propoziţii sau enunţuri prescriptive. în mare măsură. Astfel evoluţia dreptului a fost influenţată dealungul timpului. reguli privitoare la bine şi la rău. milă.definirea şi înţelegerea sistemului normativ social Utilizarea corectă a termenilor de specialitate Timpul alocat unităţii de învățare: Pentru unitatea de învățare. de morală. respectiv cum trebuie să fie sau să nu fie subiectul conştient în situaţii repetabile. iubire.3. prin care se indică ce trebuie să facă sau să nu facă. devotament. minciuna. răutate. 7. în literatura de specialitate se apreciază că “morală a servit întotdeauna că o protolegislatie socială”. din care decurge şi definirea acestui comportament ca moral sau imoral. Conţinutul unităţii de învăţare Corelaţia normelor juridice cu alte categorii de norme sociale 7. Corelaţia normelor juridice cu normele morale Morala reprezintă un ansamblu de idei precepte. Moralitatea poate fii considerată ca o însumare de virtuţi sociale: justiţie. Ea reprezintă treapta de jos a moralităţii şic ea de sus a realităţii. Corelaţia normelor juridice cu alte categorii de norme sociale timpul alocat este de 2 ore. pentru că manifestarea sau felul lui de a fi să fie apreciate ca bune şi nu ca rele. Preceptele morale au călăuzit întotdeauna conduita oamenilor care îşi raportează astfel comportarea la valorile morale de bine au rău. orgoliu. just injust. sinceritate. Opusul moralităţii este imoralitatea privită ca sumă a viciilor sociale: ura.noţiunilor specifice disciplinei) . respectul faţă de ceilalţi. izolare socială. perfidie.De altfel. altruism. Amoralitatea este o stare neutral şi intermediară. se impun conştiinţei ca absolut valabile 63 . calitate generozitate.1. la corect incorect.3. dispreţ. indiferenţă. la graniţe dintre moralitate şi imoralitate.

Acelaşi filosof consideră că „legea morală nu poate influenţa activitatea noastră decât cu ajutorul virtuţii”. explicativ şi normativ ale eticii. acţiunea pierde caracterul său moral. G. în schimb. sistemele de morală bazate pe utilitate. ţăranul ca şi prinţul. Morala este independentă. e un om virtuos. Antonescu spune că această noţiune. Bentham spune – “utilitatea este un termen abstract. care în opinia sa este puterea de a rezista la orice tentaţii care ne-ar împiedica să respectăm această lege. Aceeaşi concepţie despre morală o întâlnim şi la John Rawls: „a fi moral e analog cu a-ţi lua un angajament ferm dinainte. Kant critică acest punct de vedere. Curentul utilitarist consideră că binele sporeşte fericirea şi micşorează suferinţa.G. Morala se distinge. este superioară utilităţii. în „Critica raţiunii practice”..şi implică excluderea oricărei contraziceri”. ignorantul ca şi filosoful”. acesta fiind un element variabil. postulând „bunăvoinţa” ca „mobil capabil să conducă în modul cel mai sigur” la realizarea acestui acord. care ne dojeneşte în mod inexorabil. noile cercetări etice caută să stabilească cu cât mai mare acurateţe ştiinţifică graniţele dintre necesitatea cristalizată în norme şi libertatea reclamată de o nouă viziune asupra omului. Kant. Dacă se lucrează pentru util.. el exprimă proprietatea sau tendinţa unui lucru de a ne feri de ceva rău şi de a ne procura un bine. el combate. pe care şi-o formează Kant despre virtute. înainte de toate. îl duce la un purism moral excesiv. producând şi necesară răsturnare: norme derivate din realitatea 64 . mobilul normei morale fiind în primul rând datoria faţă de sine şi apoi faţă de ceilalţi membri ai colectivităţii umane. Ea porunceşte în mod absolut. El neagă că norma supremă de conduită este tendinţa de fericire. deoarece principiile moralităţii trebuie recunoscute chiar atunci când sunt în dezavantajul tău”. Ea vrea ca acţiunile noastre să aibă un caracter universal. din care să rezulte nevoia de afirmare a personalităţii autentice a indivizilor. Astăzi este de neconceput fondarea unui sistem de norme morale care să anuleze libertatea de manifestare a omului. chiar dacă voim a o face să tacă şi încercăm să nu o ascultăm. ea este ca o voce sublimă care impune respect. În planul cercetării sociale această viziune a fost deschisă de J. binele înseamnă plăcere sau cauză de plăcere. Morala se bazează pe convingerea intimă şi conştiinţa personală a necesităţii respectării preceptelor ei. Cel care duce lupta împotriva a tot ce-i poate abate voinţa de la legea morală. El are în vedere un acord între interesele individului şi cele ale societăţii. Rousseau şi Montesquieu. în mod radical de util şi de plăcut.J. Ea reface echilibrul dintre momentele descriptiv. Punând în centrul preocupărilor fiinţa umană. Bentham nu ignoră ceea ce istoria eticii a consacrat ca ferment al însăşi supravieţuirii comunităţii umane: binele colectiv. Literatura filosofică contemporană este preocupată de aşezarea normelor morale pe un fundament explicativ. Durerea şi plăcerea constau în ceea ce fiecare simte ca atare. priveşte norma morală că un „imperativ categoric” şi anume: „Lucrează în aşa fel ca maxima acţiunii tale să poată servi drept principiu al unei legislaţii universale”.

unei noi ordini juridice îi corespunde o anumită ordine morală. prin ceea că pot fii inculcate. Aceste trei elemente se regăsesc şi în formele particulare ale conştiinţei sociale: conştiinţa morală. şi o funcţie normativă în cadrul căreia elementul volitiv are rolul cel mai important. atât moralei. conştiinţa politică.000 de ani şi ea a marcat procesul de trecere de la arhaism la cultură. Se poate susţine că un act social este obligatoriu numai dacă este conform dreptului. în general. În fiecare sistem moral. Dreptul delimitează o sferă în interiorul căreia vă fi cuprinsă necesitatea etică. încât ambele au esenţial acelaşi grad de adevăr şi aceeaşi valoare. în cadrul funcţiei de apreciere. conştiinţa juridică. Legătura dreptului cu morala. reprezentând două valori paralele ale aceleaşi acţiuni. Determinarea legalului nu coincide însă totdeauna cu determinarea caracterului de datorie: “ceea ce e drept nu este întotdeauna sigur drept sau datorie”. În raport de această structură au fost formulate şi funcţiile conştiinţei sociale: o funcţie de cunoaştere. vinovăţie şi răspundere. de 65 . prin prisma legăturii dintre conştiinţa juridică şi conştiinţa morală. mai pregnant. o funcţie de apreciere. Relaţiile dintre morală şi drept sunt aşa de strânse şi necesare. trebuie să li se atribuie acelaşi caracter de naturalitate şi relaţii vitale. între ele existând o coerenţă necesară. Sistemele arhaice de drept ne arată că noţiunea de dreptate a fost prezentă în conştiinţa oamenilor încă în urmă cu 5. După cum se ştie. Atât normele juridice cât cele morale au în vedere relaţiile dintre individ şi ceilalţi membrii ai societăţii şi ambele categorii de norme se deosebesc de legile naturii. În mod logic. apare. Datoria în sensul juridic arată doar limita posibilităţilor fiecăruia. Dacă morala este relativă. are o structură tripartită formată din elemente de natură raţională. în cadrul căreia predominant este elementul afectiv. nu putem să nu admitem că atât ea cât şi dreptul au o coeziune inseparabilă. Toate comunităţile vechi au fost dominate de dorinţa de ordine şi securitate construite în baza dreptăţii. care sunt esenţiale judecăţii juridice. care dacă este trecută atrage împotrivirea legitimă a altora. Legătura cea mai strânsă dintre drept şi morală apare în sfera elementului afectiv. de valorizare a unor fapte umane. cât şi dreptului.morală şi nu o realitate morală impusă prin norme. O problemă la care mulţi filosofi au încercat să dea un răspuns este în ce măsură se poate vorbi despre o ştiinţă a normelor în legătură cu morala. în cadrul căreia elementul raţional are rolul preponderent. variabilă şi condiţionată istoric. până la conştiinţa de obligaţie. conştiinţa religioasă. dar el nu precizează care dintre acţiunile juridice sunt moral necesare. Se poate trage concluzia că a existat un proces în care tendinţele de grup şi individuale au permis trecerea conştiinţei la forme din ce în ce mai evoluate. conştiinţa socială. afectivă şi volitivă. deopotrivă cu dreptul.

pe cea a dreptului.2 Corelaţia normelor juridice cu normele obisnuielnice (ale obiceiului) Obiceiurile (moravuri. în societate. În orice formă. Dealtfel o unealtă moralitate în societate contribuie la o ordine de drept sănătoasa. a desconsiderării. a marginalizării. eficienţa sancţiunilor morale depinde de profilul moral al persoanei respective care resimte mai profund sau mai puţin profund aceste sancţiuni. sau apreciază justeţea sau injusteţea unor fapte.a. Între normele morale şi juridice. Legătura strânsa între cele două fenomene analizate decurge şi din împrejurarea că numeroase norme cu un conţinut identic au atât o natură morală câţi şi juridică. Forţa dreptului se găseşte atât în justificarea sa raţionala şi logică cât şi în aprobarea şi susţinerea sa morală. în timp ce morală provine din comandamente religioase sau impuse de comunitate (autoimpuse).3. Ele pot lua forma oprobiului sau blamului public. ş. Furtul. se conduc în activitatea lor.valorizare a comportamentului uman. înşelăciunea. pe lângă asemănările arătate. Sancţiunile morale pot fii interioare sau exterioare celui care a încălcat o regulă morală. reacţii ale mediului social faţă de fapta imorală a individului. Orice injustiţie este implicit imorală într-un stat de drept. Aceste norme se mai deosebesc şi prin sancţiunile pe care le prevadă (sancţiuni situate la nivelul conştiinţei individuale în cazul celor morale şi prin sancţiuni garantate etatic. a mustrărilor de cuget ori a scrupulelor de conştiinţă. în marea majoritate a cazurilor. o precede. cu ajutorul simţului moral comun. 7. Astfel putem defini obiceiul ca o regulă de conduită statornicită printr-un uz îndelungat. Ele pot îmbrăca forma regretelor. Astfel ele se deosebesc prin aceea că. pot fii sesizate şi unele deosebiri. chiar dacă faptele respective sunt prevăzute şi sancţionate şi de către normele juridice. tâlhăria. Oamenii. în activitatea practică. părerilor de rău. dreptul îşi are originea în prescripţiile dictate de autorităţile publice cu atribuţii legislative. mergând până la excluderea din colectivitate. în celălalt caz). după regulile moralei încetăţenite. potrivit regulilor morale şi numai apoi ne întrebăm cum anume sunt ele prevăzute şi pedepsite de normele de drept. Comună dreptului şi moralei. datorii) reprezintă o categorie importantă de norme sociale care au apărut încă din formele primare de organizare socială. Sancţiunile morale interioare (din sfera conştiinţei subiectului) sunt cele mai puternice şi eficiente. prin aplicarea lor practică timp de secole sau de milenii. În timp ce normele de drept pot fii asigurate prin forţa coercitivă a statului. El apare în 66 . la statornicia legalităţii în societate. în comportamentul lor zilnic. normele morale au o sancţiune specifică. totuşi. Sancţiunile morale exterioare sunt manifestări. vătămarea integrităţii corporale. latura axiologică a moralei. Ei simt. omorul. violul. ne apar ca fapte reprobabile şi simţim injusteţea lor mai întâi în sfera moralei.

regimuri antice.memoria comunitară.. Individul îşi creează o legislaţie a lui proprie. Obiceiul e legislaţia proprie pe care societatea şi-o dă ei însăşi pentru ca să trăiască şiş a se dezvolte. de a merge la spectacole) sau de “uzuri “care au caracter convenţional. Normele obisnuielnice reprezintă un ansamblu de moduri de a acţiona în situaţii cotidiene conform cu sistemul de valori împărtăşit de grupul social (familii. Profesorul E. ca un drept pozitiv.mod spontan ca urmare a repetării unei conduite care la un moment dat devine obligatorie. Făcând parte din regulile sociale. obiceiurile sunt standarde de tehnică şi modalităţi de acţiune şi comportament social. statul prin sistemul cunoscut. sedimentate prin experienţa de viaţa comunitară şi utilă armoniei comunităţii. fundamental autorităţii lor . În analiza pe care o facem trebuie să facem o distincţie între obicei.Sperantia spunea – în acel moment el devine alături de celelalte norme juridice obligatoriu. Prima apariţie a dreptului a fost cea a dreptului obisnuielnic sau cutumiar. iar încălcarea să vă atrage după sine aplicarea de sancţiuni organizate de stat. Aceste idei au fost foarte bine formulate de profesorul Dimitrie Gusti:” în mod general trei subiecte sunt producătoare de legislaţii: individual. de datini ori de” mode”. Obişnuinţa este întotdeauna repetarea unei voinţe individuale. Legătura dintre drept şi obiceiul ne juridic provine din faptul că membrii colectivităţilor s-au obişnuit să se supună aceleiaşi reguli. a unor situaţii de durată. asociaţii profesionale etc.). care i-au conferit posibilitatea perpetuării relaţiilor create. Regula obisnuielnica se învaţă şi individual ascultă de ea sub presiunea comunităţii. Astfel sursa obiceiurilor pare să fie imitaţia. însă nu orice obicei a devenit normă de drept cutumiar. Din punct de vedere juridic. Obiceiul a luat naştere ca urmare a unei repetabilităţi şi stabilităţi sociale. se aflau într-o situaţie dată. datina e repetarea regulate a unei voinţe 67 . iar societatea prin obiceiuri. de conducere prin aşa-zisa obişnuinţă. metodă este o repetare a unei voinţe sociale însă de origine individuală. ori de câte ori. Obiceiul devine norma juridică sau cutuma în momentul în care a fost recunoscut de stat. pe când obiceiurile pot fi invocate direct în instantă. Astfel obiceiul furnizează un ghid pentru orientarea comportamentelor fiecărui membru respectat de acesta în vitutea faptului că a înţeles valorile. instrumentul cristalizării lor .. decât dacă era practicat regulat constant ca şi o obişnuinţă şi dacă era considerată obligatorie. uzurile trebuie dovedite în faţa instanţelor de judecată pentru că au un caracter convenţional. oamenii respectând obiceiul ca pe o deprindere din obişnuinţă. obişnuinţă şi uz. Spre deosebire de obiceiuri “obişnuinţele” apar ca deprinderi individuale (obişnuinţa de a face sport. statul şi societatea.tradiţia care a ales şi a impus respectarea precedentului bun şi util. Obiceiul recunoscut ca normă juridical devine izvor de drept. de puterea publică.

cei mai mulţi autori subliniază că ele se caracterizează prin faptul că stabilesc atitudinea oamenilor privind folosirea obiectelor de muncă pentru a obţine. Ele pot dobândi şi caracter juridic prin implementarea lor în acte normative. elementar distinctiv fiind specificul raporturilor sociale pe care le reglementează. 68 . Normele tehnice se înmulţesc şi se diversifică ca urmare a dezvoltării cunoştinţelor tehnice şi a dezvoltării ştiinţelor. în activitatea lor practică să se formeze convingerea unui colectiv care participă la producţie. într-o prezentare sistematică. în sensul lor larg. setul de instrucţiuni pentru întreţinerea ei. Normele de utilizare ale unei maşini (instrucţiuni de lucru. S-a arătat că normele sociale pot fi luate ca o subcategorie a normelor de convieţuire socială. iar.3. că această regulă este conformă cerinţelor tehnicii înaintate. 7. protecţia muncii etc. obiceiul e repetarea unei voinţe sociale generale”. expresie a unor legi obiective. acesta fiind un element în procesul de obţinere al produsului muncii. maximum de randament. exprimându-le în reguli diriguitoare pentru propria sa activitate. Validitatea lor este dată de modul în care omul reuşeşte să surprindă legităţile obiective. În ceea ce priveşte obiectul specific de reglementare al normelor tehnice în raport cu alte norme sociale. să le cunoască şi să le valorifice.3Corelatia normelor juridice cu normele tehnice Normele tehnice. În ceea ce priveşte caracteristicile normelor tehnice. Normele tehnice reglementează relaţiile sociale cu privire la creaţia bunurilor cu destinaţie utilitară sau estetică. Pentru ca o asemenea stabilire.sociale particulare. este necesar ca ea să fie tradusă în viaţă prin voinţa oamenilor. au fost sistematic incluse printre normele sociale. Normele tehnice pot deveni norme juridice atunci când nevoile sociale impun acest lucru. Reguli de acelaşi gen se aplică şi pentru utilizarea obiectului muncii. să devină o normă tehnică. exprimată de legile naturale. nici tehnologic nu se poate obţine rezultatul dorit. Normele tehnice determină conduita oamenilor atât în ce priveşte utilizarea uneltelor de producţie cât şi a obiectului muncii.) sunt norme care trebuiesc cunoscute şi aplicate. Astfel de norme sunt cele privind circulaţia pe drumurile publice. Astfel prin norme tehnice se înţelege legătura omului cu natura. normele de protecţia muncii etc. cu minimum de efort. În ipoteza că nu se respectă aceste norme tehnice. se poate aprecia că: A. a căror respectare va fii asigurată prin forţa coercitivă a statului. o societate modernă fiind de neconceput în absenţa normelor tehnice. Normele de folosire a unei maşini sau a unui utilaj trebuie să fie cunoscute sau aplicate corect. Un procedeu tehnic devine normă tehnică abia din clipa în care colectivul din una sau mai multe unităţi economice s-a convins că el corespunde necesităţilor concrete şi îi generalizează aplicarea în activitatea productivă.

astfel de exemple pot fi normele de tehnică contabilă. juridical. unii nu le aplică datorită considerentelor morale. preferând cheltuieli mai mari cu aplicarea altor metode de testare. În general. etc.B. datorită faptului că ele sunt considerate imorale de un mare număr de consumatori. E. pe lângă capturarea speciilor destinate valorificării industriale. în mod obişnuit. multe norme tehnice au devenit obiect de reglementare juridică (cele din domeniul ecologic. aproape că ele nu mai pot fi uneori despărţite. o transformă pe aceasta în normă tehnică numai după ce îi generalizează aplicaţia în activitatea productivă. în timp ce. în procesul de concepţie ori perfecţionarea unor medicamente ori produse cosmetice ar fi necesar să se efectueze teste pe animale ori indivizi umani.În societatea modernă. Normele tehnice încetează a-şi produce efectele odată cu îmbunătăţirea lor. Unele metode de pescuit conduc. Astfel. al circulaţiei. norme de tehnica elaborării sau de tehnica interpretării dreptului. aceste norme sunt întemeiate pe legile naturii şi nu depind de voinţa omului. În general. Chiar şi modalitatea de sacrificare a animalelor pe cale industrială a fost influenţată şi de considerente de ordin moral. Norma tehnică nu este independentă de morală. Convingerea colectivului de lucrători că o anumită regulă îi apropie de scopul dorit. nerespectarea lor determinând în multe cazuri şi consecinţe juridice. Având în vedere că normele tehnice devin rapid şi norme juridice. normele tehnice îşi pierd aplicabilitatea. Ea poate permite sau opri această transformare. Multe companii nu recurg la efectuarea acestor teste în procesul de cercetare. la omorârea unor specii care nu au această destinaţie. normele de protecţie a băncilor. contencioasă. D. Formarea normelor tehnice presupune intervenţia unui act de voinţă a unui colectiv de oameni. folosirea şi respectarea acestor norme este foarte importantă pentru ca activitatea să se poată desfăşura normal. Însăşi dreptul operează cu tehnologii proprii. etc. normele tehnice conduc procesul productiv. cu norme de tehnică juridică: norme de procedură civilă sau penală. industrializată. Normele tehnice sunt cuprinse şi în 69 . Morala îşi manifestă acţiunea asupra transformării unui procedeu de producţie într-o normă tehnică. fără să fie înlocuite cu altele. în cazul în care activitatea productivă la care ele se referă încetează din motive obiective. Deşi aceste tehnici sunt mai productive. În mod excepţional. În optimizarea unui proces de producţie uneori sunt necesare operaţiuni cu o conotaţie morală. tehnologizată şi computerizată. normele de protecţie a mediului.). o metodologie de lucru devine normă tehnică prin însuşirea lui de către un colectiv de muncă pe baza standardului profesional. C. normele juridice pot fi pur şi simplu abrogate. Tocmai acest mod de apariţie a normei tehnice o plasează în rândul normelor sociale. al transportului. al telecomunicaţiilor.De aceea. Normele tehnice au un caracter obiectiv. Fiind orientate înspre optimizarea activităţii creatoare a omului.

obligaţii) morale ale unei profesiuni. regulile de convieţuire socială sunt reguli sociale elementare care reglementează comportamentul oamenilor în societate.3. Simplă politeţe nu apară şi nu asigură convieţuirea. O parte importantă a normelor de convieţuire socială este acela a normelor deontologice sau de deontologie profesională. etc.5 Corelaţia normelor juridice cu normele deontologice Mai mulţi autori definesc deontologia ca „parte a eticii”. putem face următoarea sistematizare: A.Sperantia arată că distincţia acestor norme este dată de o anumită apreciere sau preţuire reciprocă a persoanelor. deontologia este privită ca un ansamblu de norme (reguli. În ceea ce priveşte elementele esenţiale ale deontologie.3. Intră în această categorie: normele de bună-cuviinţă. fie împreună cu ele. aportul lor este redus la normalizarea relaţiilor sociale. 7. fie ca substitut pentru instanţe administrative sau juridice. inclusiv în ţara noastră. însă dacă nu sunt dublate de puternice motivaţii morale. B. exprimată prin “stimă”. fiind inserate în tratate sau convenţii internaţionale astfel ca ele devin obligatorii pt părţile semnatare. Este neîndoios că suntem în prezenţa unor situaţii de tip normativ. Acest lucru reiese din faptul că se face apel la deontologie din nevoia de a norma. fie direct.reglementările internaţionale. noţiunea de norme de convieţuire socială este sinonimă cu cea de norme sociale. C. de a sancţiona comportamentele indezirabile şi de a preveni asemenea comportamente. Ideea de moralitate are o prezenţă dominatoare. Normele de convieţuire socială pot conduce la un “minim de convergenţă armonică” necesară vieţii sociale. fără a exista însă o delimitare precisă. de politeţe. Aceste norme se formează treptat. pecand convieţuirea odată asigurată. Deontologia este chemată să răspundă la nevoi legate nemijlocit de relaţiile interumane. Apelul la deontologie este prezent îndeosebi în mediile profesionale de o anumită înălţime intelectuală. În sens restrâns. Profesorul E. 7. unde este deja utilizat. omul fiind în acelaşi timp obiect 70 . spontan şi ele depind mai mult de uzaje decât de morală sau de drept.4 Corelaţia normelor juridice cu normele de convieţuire socială În sens larg. se poate cizela şi adânci prin politeţe. În sens restrâns. D. În toate situaţiile se face apel la instanţa morală. “consideraţie” sau “respect” între oameni. Conceptul a avut ecou în medii intelectuale diverse. de cortazie. a prescrie un comportament dezirabil în cadrul unei profesii. adesea cu spirit de moralitate justiţiară. norme protocolare. putând fii la un moment dat însuşite de o manieră activă printr-o instrucţiune anume înscrise într-un statut.

să apere şi să protejeze drepturile fundamentale 71 . servind comunitatea şi apărând toate persoanele împotriva actelor ilegale. grupuri. în 1953. în activitatea de cercetare. E. precum şi a strategiilor de către cercetători imuni la aspectele deontologice.U. pentru diferite ipostaze ale profesiei de psiholog (din învăţământ. În perioada actuală. bază ideologică a deontologiei medicale moderne sau. care prevede că aceste persoane îşi vor îndeplini datoria stabilită de lege. este abordată sub aspecte variate. Asociaţia poloneză de psihologie a elaborat în anul 1971 un Cod de etică a psihologului iar în ţara noastră. socială. în 1975. Tot în România. deontologia medicală este cea mai consolidată deontologie explicită. materială etc. Nerespectarea normelor prescrise poate produce un rău de natură fizică. Asociaţia americană de psihologie a elaborat. Remarcabilă în acest sens este lucrarea lui Robert Page în care problema manipulării subiecţilor. „Învăţăturile lui Solomon”. morală. de la invocaţii asupra moralităţii individuale. prezenţa ei în amfiteatrele universităţilor medicale. Există unele încercări reuşite de codificare care conţin şi norme specifice unor profesiuni. Astfel de coduri au fost elaborate şi în sfera cercetării ştiinţifice al cărei obiect are impact explicit sau implicit asupra vieţii. fie din ignoranţă fie din faptul că ajung în incapacitate de a se proteja. psihică. Asociaţia psihologilor a publicat în Revistă de psihologie un proiect pentru Codul deontologic al psihologului practician. comunităţi. fiind o constantă cu tradiţie. Unele societăţi de psihologie au elaborat coduri deontologice mai mult sau mai puţin riguroase. din asistenţa psihologică etc. cei care răspund de aplicarea legii trebuind să respecte şi să protejeze demnitatea umană. organizaţii. în anul 1961 Societatea franceză de psihologie a elaborat un Cod deontologic şi Principii generale de deontologie. Adunarea Generală a O. a adoptat la 17 decembrie 1979 „Codul de conduită pentru responsabilii cu aplicarea legilor”. adevărat mentor de şcoală deontologică. „Codul lui Hammurapi”. cu scopul declarat de a asigura „probitate profesională şi morală în relaţiile cu persoane. fie din neştiinţă. „Jurământul lui Hypocrat”. Standardele etice ale psihologului. la a treia Conferinţă Naţională a Sociologilor din România (21-22 mai 1993) a fost adoptat Codul deontologic al sociologilor. În domeniul juridic. s-au formulat coduri deontologice în domeniul juridic.) Astfel. dar mai ales pe masa de lucru a fiecărui cadru medical. în ţara noastră. din cercetare. Alături de aceasta. al educaţiei. „Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său. psihicului său personalităţii omului.şi agent al acţiunii umane. Teodosie”. care au o vechime impresionantă: „Perceptele lui Confucius”. militar. Unor persoane sau grupuri de persoane fără ca acestea să se poată opune sau să poată face apel la instanţe de protecţie.. la cele asupra finalităţii civice a proiectelor.N. învăţământ sau aplicare a cunoştinţelor sociologice”. al informaţiei publice etc. rezultatelor şi propunerilor de schimbare. în îndeplinirea datoriei lor.

considerând că deontologia are realitate numai în concretitudinea sa. politicieni. hotărârea. de regulă. procurorilor. de tipul: „a încălcat codul deontologic al profesiei sale”. Asemenea etichete apar. militare. fără a se ţine cont că morală nu se identifică cu dreptul. Importanţă unor astfel de norme pot face că în anumite condiţii şi pentru respectarea lor. Acest eclectism este explicabil prin aceea că grupurile profesionale preocupate de asemenea coduri trăiesc necesitatea moralităţii actelor lor de pe o platformă morală mai degrabă intuită decât cercetată şi explicitată cu mijloacele eticii. pornind de la o interpretare a obiectului deontologiei dincolo de cadrul său firesc. etc. să fie incluse în acte normative şi atunci dobândesc forţa juridică devenind norme juridice. aşa cum aceste drepturi s-au impus public. pur şi simplu este conştient că invocarea deontologiei este mai puternică în ochii opiniei publice. fapta. Pe de altă parte. comportamentul celor etichetaţi a deranjat pe autorul etichetei. În literatura filosofică românească se remarcă preocuparea lui Vasile Popescu de sintetizare a unor idei despre deontologie. sau identificarea falsă a acestui câmp. dar acesta nu are argumente pentru a cere satisfacţie pe cale administrativă sau juridică. 72 . cod moral specific unui anumit scop profesional”. din păcate. Amintim codul deontologic al poliţiştilor. El defineşte deontologia „ca un sistem al moralei profesionale. Uneori se au în vedere drepturi consacrate juridic. Orice autoritate legitimă se bazează pe o investiţie de încredere făcute în contul persoanei. grup. Fără un instrument teoretic autentic. Întâlnim adesea exprimări orale sau scrise. unele valori morale capătă şi o consacrare juridică. organizată în structuri normative distincte „ce reglementează comportamentul moral individual şi colectiv în zone ocupaţionale particulare”. sau. pot şi doresc binele în legătură cu o anumită profesie. unele „coduri deontologice” elaborate în formă scrisă suferă printr-o lipsă de delimitare a câmpului de acţiune a deontologiei. exigenţele strict de domeniul moralităţii fiind mai mult presupuse. Literatura sociologică defineşte autoritatea ca o „relaţie prin care o persoană sau grup acceptă ca legitim faptul că deciziile şi acţiunile sale să fie ghidate de o instanţă superioară (persoană. chiar dacă. medici. preocupările se centrează în primul rând pe corectitudinea actelor profesionale privită prin prisma drepturilor general-umane ale persoanei. Autoritatea este legată de ideea de ierarhie socială. deontologia este un concept folosit fără un suport foarte bine conturat. Se consideră că normele deontologice se impun în societate datorită existenţei unor relaţii de autoritate. statutul juridic al cadrelor didactice. organism)”. fără a se identifica cu puterea. etichete puse unor ziarişti. atunci când atitudinea.ale oricărei persoane. În acest moment. profesori etc. decât explicit formulate. grupului său instituţiei purtătoare a autorităţii. ceea ce le dă o natură eclectică. bazată pe ideea că acestea ştiu.

juridică etc. Ordinea socială se referă la capacitatea societăţii de a: A) ţine sub control operativitatea indivizilor. Reflectă condiţiile social‑ economice ale epocii. o serie de drepturi şi libertăţi ce revin participanţilor la realizarea lor. Normarea activităţii umane se reflectă în întregul univers al convieţuirii: în familie. C) Normele ce reglementează aceeaşi activitate trebuie să fie reciproc consistente. altele care sunt permise. pe stradă. Norma religioasă. reglarea prin norme a conduitei. A) În primul rând. D) facilită continuitatea vieţii sociale. Ele nu sunt date odată pentru totdeauna. Îndrumar pentru autoverificare Sinteza unităţii de învăţare 7 Acţiunea umană impune normarea. morală. putând afirma că societatea şi norma au o geneză comună bazată pe nevoia de ordine socială. Concepte şi termeni de reţinut     Norma morală. etc. ci evoluează în funcţie de natura orânduirii sociale. Norma obişnuielnică. Trebuie precizat că din punct de vedere etimologic cuvântul “norma” provine din grecescul “nomos” care semnifică ordinea. B) Normele sociale urmăresc încurajarea acţiunilor şi comportamentelor în concordanţă cu ţelurile generale şi prevenirea acţiunilor deviante. în cadrul acestor acţiuni. Normele sociale sunt foarte variate. este o regulă de comportament împărtăşită de două sau mai multe persoane cu privire la conduita ace trebuie considerate ca social acceptabilă. normele sunt prevăzute cu anumite stimulente pentru comportamentul lor conform cu prevederile sau cu sancţiuni pentru comportamentul deviant de la regula prescrisă. Ele fixează. norme juridice.4. Nici o formă asociativă umană nu poate exista fără instituirea unui minim de reguli de conduită. Fiind foarte variate în categoria normelor sociale sunt cuprinse norme morale.7. politică. normele sociale se adresează unor agenţi potenţiali prescriind anumite acţiuni obligatorii. Din punct de vedere sociologic. norme sportive. Norma tehnică. norme religioase. etc. iar altele interzise. norme politice. De aceea. adică nu i se poate cere aceleiaşi persoane să execute şi să nu execute o acţiune în acelaşi timp sau să execute o acţiune irealizabilă. raporturile dintre clasele şi grupurile sociale. la şcoală. B) permite predictibilitatea conduitelor şi acţiunilor umane. D) Orice normă indiferent de natura ei: artistică. norma socială. Cu toate acestea se pot desprinde anumite trăsături comune. C) asigură coordonarea întregii activităţi sociale. reglare ce asigură eficienţa acţiunii. Întrebări de control şi teme de dezbatere 73 . norme tehnice. la serviciu.

c) Este filosofia dreptului. Morala reprezintă: a) Idei. unei noi ordini juridice îi corespunde: a) Legea constituţională. c) o contradicţie dintre morală şi drept. Normele obişnuielnice 10.8. Ce corelaţie există între normele juridice şi normele morale? 9. Normele organizaţiilor nestatale Teste de evaluare/autoevaluare 18. 19. Bibliografie obligatorie 74 . precepte despre bine-rău.. b) o anumită ordine morală. b) Un sitem de dogme religioase. În fiecare sistem moral.

32.3. Legătura dintre drept şi stat 8. Cluj-Napoca. Teoria generală a dreptului. I. Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare 8. 1994.3. Noţiuni generale despre stat 8.3. 2008.1. în societatea antică romană s-au adăugat atributele de “Rei romanae'' sau “Rei publicae''. Editura “Actami”.1. 35. Ceterchi. Editura ALL. ci exprimă o anumită poziţie.3. 8. Teoria generală a dreptului. 33. Veronica Rebreanu. El a dobândit. Mircea Djuvara. Editura Argonaut.2. Cluj-Napoca. Editura Argonaut. de la “status”. Introducere Dreptul este strâns legat de stat. Teoria generală a dreptului. Norma juridică – parte componentă a normelor sociale. 1998. Nicolae Popa. Gheorghe Boboş. el nu prea are sens precis. Colecţia revistei „Fiat Justitia” Unitatea de învăţare 8 Legătura dintre drept şi stat 8. faptul de a fi început ceva sau exprimă ideea de stabilitate a unei situaţii. Introducere 8. Luat în sine. Introducere în teoria generală a dreptului. Editura ALL. Astfel. cu timpul. 31. În ce priveşte etimologia. Elena-Mihaela Fodor.2. Aceste două mari fenomene politice se împletesc atât de strâns încât nu pot fi separate unul de celălalt. Bucureşti. o semnificaţie politică datorită faptului că i s-au adăugat o serie de atribute. Corina Buzdugan. Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare 75 .30. 34. Conţinutul unităţii de învăţare 8. 1999. Îndrumător pentru autoverificare 8. cuvântul “stat” provine din limba latină.4. Craiovan. Forma de stat 8. 2003. devenind astfel “Status Rei romanae” sau “Status Rei publicae” (Statul lucrurilor romane sau Statul lucrurilor publice).3.2. Bucureşti. I.1. Bucureşti.

fără alte adăugiri şi scris cu majuscule. În limba engleză îl întâlnim la Shakespeare care în “Hamlet” spune: “e ceva putred în statul Danemarca''. termenul de “Republică”. începând să însemne de acum înainte o instituţie politică în sine. De pildă. de asemenea.Obiectivele unităţii de învăţare: 1.1. 8. în Italia secolului al XVI-lea. Conţinutul unităţii de învăţare 8. 2. cuvântul “stat” circulă. termenul a fost transpus curând în germană “Staat”. relaţiile economice. prin “stat” înţelegem populaţia organizată pe un anumit teritoriu.definirea şi înţelegerea noţiunilor de stat şi de drept Utilizarea corectă a termenilor de specialitate Timpul alocat unităţii de învățare: Pentru unitatea de învățare. culturale ş. a dobândit valoarea unei expresii de sine stătătoare. politice. delimitat prin frontiere recunoscute pe plan internaţional. Până în această perioadă a fost utilizat.tutti sono stati e sono o Republiche o Principati”). Iniţierea studenţilor în studierea statului şi dreptului. În acest fel termenul a intrat în limbaj. în limbajul cotidian. Jean Bodin şi-a intitulat una din lucrările sale: “Les six livres de la République”. Acest lucru s-a petrecut. Noţiuni generale despre stat Cu timpul. În acest sens noţiunea de “stat” este sinonimă cu cea de “ţară”. Legătura dintre drept şi stat timpul alocat este de 2 ore. o dată cu apariţia lucrării lui Machiavelli.3. A mai circulat.. deosebită oarecum de regimurile particulare. în engleză “state”. Aprofundarea unor noţiuni şi instrumente de lucru fundamentale pe care le presupune statul şi dreptul Competenţele unităţii de învăţare: Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei) . În perioada actuală. cu două sensuri..a. Din limba italiană. cuvântul Status. în special. În limba franceză abia în secolul al XVIII-lea devine frecvent cuvântul “L'État”.3. pe care l-am putea denumi sensul istorico-geografic. când 76 . mai ales. Într-un prim sens. Il principe (Principele) în care se spune: “Toate dominaţiile care au fost autorităţi asupra oamenilor sunt state şi sunt Republici sau Principate” (“. (De exemplu. mai ales. termenul de “signeurerie”. apărută în 1576).

deci de organele de stat. ceea ce în ştiinţa dreptului se numeşte “puterea publică”. ce şi-a construit un sistem de relaţii economice. În sfârşit. organe cum sunt: Parlamentul.spunem: “România este un stat unitar. Deosebirea dintre aceşti trei termeni constă numai în gradul lor de abstractizare şi în faptul că se utilizează în împrejurări diferite. denumită “stat”. În ştiinţa dreptului se întâlnesc frecvent expresii cum sunt: stat. locuit în majoritate de populaţie românească. este construită pe principii democratice şi că România nu este un stat federativ sau o confederaţie de state. cu relieful lui. de sensul politico-juridic al termenului. Noţiunea de “stat” este cea mai abstractă şi se poate utiliza în toate împrejurările. delimitat prin frontiere ce-l plasează în sud-estul Europei. când spunem: “Statul român a încheiat o serie de tratate''. deci. mai esenţial ca şi conţinut. ci este un stat cu un singur sistem de organe care acţionează pe întreg teritoriul ţării b) O a doua latură a acestui prim sens ar fi teritoriul. Evident că aceste două laturi ale noţiunii de “stat”. cu alte cuvinte. politice. sau. În cadrul acestui sens trebuie să distingem două laturi ale lui: a) Organizaţia politică de pe un anumit teritoriu. cu un relief variat. Ar fi vorba. de accentul care se pune. respectiv “democratic” şi “unitar”. având un aspect mai concret. expresia “putere de stat'' se utilizează în dinamismul ei. în aceste expresii este vorba de organizaţia politică. senatorii. putere de stat. din punct de vedere al organizării sale. Guvernul. pe unul sau altul din aspectele acestui fenomen social complex. de modul de organizare al puterii publice. aparat de stat. Organizaţia politică a ţării îşi exercită guvernarea asupra populaţiei de pe teritoriul respectiv. democratic. Aceste atribute se referă la faptul că organizarea politică din ţara noastră. locuit în majoritate de români. privită ca o categorie specială de oameni învestiţi cu atribuţii de putere. în procesul de abstractizare. în sensul ei istorico-geografic. Termenul de “aparat de stat” (sau “mecanism de stat”) este un termen care acoperă acelaşi conţinut ca şi cel de “stat” în sensul lui politico-juridic. aşezat în sud-estul Europei”. funcţionarii publici. cât şi atunci când este vorba de structura. “aparat de stat” (mecanism sau sistem de organe al statului) nu există o deosebire de sferă. desemnată. de “puterea publică”. se împletesc foarte strâns. prin “stat” înţelegem numai prima latură din sensul istorico-geografic. În acest sens. dar privit numai în mod structural. în sensul că noţiunea de stat ar fi o sferă mai largă care să le cuprindă pe celelalte două. atât când este vorba de puterea publică. Acest sens este mai restrâns ca sferă. Între noţiunea de “stat”. prin cele două atribute adăugate termenului “stat”. Un al doilea sens al termenului “stat” ar fi cel “politico-juridic”. în această frază termenul de “stat” este utilizat în sensul de “ţară”. respectiv numai organi-zaţia politică de pe un anumit teritoriu. mai ales. formată din diverse organe. o diversitate extremă de forme organizatorice. ministerele. în care îşi desfăşoară activitatea reprezentanţii populaţiei: deputaţii. formată din totalitatea organelor de stat. culturale. “putere de stat''. numai de o deosebire de nuanţă. De exemplu. dar mai profund. De aceea este cazul să stabilim sensul acestor termeni. În acest sens unii autori afirmă că statul se înfăţişează ca o diversitate extremă de organe. din fraza de mai sus. în 77 .

structura de stat şi regimul politic. căci majoritatea “deciziilor obligatorii'' sunt de fapt consemnate în normele de drept. a căror respectare este obligatorie. De aceea. dar cărora statul le recunoaşte o valoare juridică.3. ar putea fi definit ca: “un ansamblu de norme de conduită.împrejurări revoluţionare când nu se poate preciza încă. dreptul. dacă nu sunt respectate de bună voie. care. alteori fiind aleasă pe viaţă. Uneori. termenul “statul” putem să-l înlocuim cu “aparatul de stat” sau “puterea de stat” fără ca înţelesul propoziţiei să se schimbe. între aceste trei noţiuni nu există deosebiri de conţinut (de sferă) rezultă şi din aceea că ele pot fi utilizate una în locul celeilalte fără ca sensul unei propoziţiuni sau fraze să se schimbe. Monarhia este forma de guvernământ în care puterea supremă o deţine o singură persoană ce ocupă tronul. Faptul că. respectiv ele sunt “sancţionate'' de stat. Pentru motivele arătate mai sus. la rândul lui. uneori prin succesiune. sau în acte de aplicare pe care le elaborează organele de stat competente. de exemplu. normele de drept sunt instituite de stat. cu claritate. ci au apărut pe altă cale (cazul cel mai tipic este al obiceiului juridic). de aceea o posibilă definiţie a statului în acest sens ar fi: “o organizaţie politică formată din reprezentanţi ai populaţiei de pe un anume teritoriu. Dar există şi norme care nu sunt opera unor organe de stat. se impune clarificarea acestor elemente componente.2. sunt aduse la îndeplinire prin forţa de constrângere. Cea mai generală clasificare a formelor de guvernământ este: republică şi monarhie. în literatura de specialitate ca fiind formată din anumite elemente componente cum ar fi: forma de guvernământ. forma de guvernământ figurează în denumirea 78 . adică sunt o creaţie a statului. decizii concretizate în norme de drept sau în acte de aplicare a dreptului. Prin formă de guvernământ se înţelege organizarea puterii supreme de stat. În mod ştiinţific însă s-a impus mai ales sensul politico-juridic al noţiunii. 8. toate formele organizatorice pe care forţele revoluţionare victorioase în revoluţie le vor folosi în interesul lor. la început. în numele întregii populaţii. Aşa. cuprinse şi ele în diverse acte normative. Ce trebuie să înţelegem prin afirmaţia că normele juridice “sunt instituite sau sancţionate de stat”? În marea lor majoritate. în statele contemporane. instituite sau sancţionate de stat.” Din această definiţie rezultă legătura strânsă dintre stat şi drept. Republica este acea formă de guvernământ în care puterea supremă o deţine un organ colegial ales pe timp limitat. Este adevărat că atunci când abordăm problema statului trebuie să avem în vedere cele două sensuri ale noţiunii amintite mai sus: sensul istorico-geografic şi sensul politico-juridic. structura. modul de formare şi competenţa organelor supreme ale statului. dacă spunem: “statul elaborează norme de drept”. Formă de stat Noţiunea de formă a statului este privită. care sunt investiţi cu atribuţii de putere care constau în posibilitatea de a lua decizii obligatorii. încălcarea lor atrăgând după sine aplicarea forţei de constrângere a statului”.

vorbeşte. mai ales. cele mai multe dintre statele compuse sunt federaţiile. Uneori şi structura de stat este oglindită în denumirea oficială a ţărilor. el grupează formele de stat după criteriul juridic care constă fie în existenţa unui titular unic al puterii de stat. De exemplu: România. apariţia uneia sau alteia dintre formele de stat se datorează predominării uneia sau alteia dintre clasele sociale şi ele ar putea fi reduse la două forme fundamentale. Statele unitare sunt cele care au un singur organ suprem al puterii de stat şi un singur guvern. Aristotel. generate şi ele de inegalitatea unora şi bogăţia fără măsură a altora. iar în oligarhie. menţinerii şi dispariţiei formelor de stat. care în concepţia lui apare totuşi ca un guvernământ în care populaţia se bucură de libertate. De ex. se instituie. solul. Statul format din unirea a mai multe state membre se numeşte stat federal. Acestea ar fi: democraţia şi oligarhia. a căutat să găsească factorii determinanţi ai apariţiei. Montesquieu.: Statele Unite ale Americii. în acelaşi timp. Din punct de vedere al structurii de stat întâlnim state unitare şi state compuse. forma cea mai potrivită este democraţia. suveranul este minoritatea formată din cei avuţi. un fel de unităţi administrativ-teritoriale. El consideră că existenţa averii excesive este incompatibilă cu democraţia şi că ea generează oligarhia sau tirania. Factorii care determină transformarea formelor de stat. Federaţia Rusă ş. Astfel. guvernământul aristocratic. subliniind că ceea ce deosebeşte democraţia de oligarhie este bogăţia şi sărăcia. În prezent. dimpotrivă. ca însuşi modul de exercitare a acestei puteri''. însă expresia “stat'' se foloseşte mai mult în mod tradiţional. în special în cele din regiunile muntoase. 79 . Făcând o deosebire între analiza formelor de stat din punct de vedere politic şi analiza lor din punct de vedere juridic. ar fi revoluţiile. El arată că fertilitatea solului duce. ca state compuse: uniunile reale. În democraţie poporul este suveran. întrucât ele nu sunt state în adevăratul sens al cuvântului. După părerea lui.: Republica Columbia. fie a unor centre de putere multiple. referindu-se la formele de stat. etc. în funcţie de împărţirea administrativ-teritorială. În cazul federaţiei se susţine că aceasta ar fi formată din mai multe state membre. în cadrul relaţiilor internaţionale. De ex. În trecut au existat. mai curând. clima ş.a. decât state propriu-zise. confederaţiile de state şi federaţiile. de fapt. care reflectă relaţiile dintre bogaţi şi săraci. Aristotel considera că. nu apar ca subiecte în relaţiile internaţionale. respec-tiv înlocuirea unora cu altele. studiind multitudinea formelor de stat existente în antichitate.oficială a ţărilor. Statele compuse sunt cele care au luat naştere ca rezultat al unirii în comun a mai multor state unitare. Regatul Danemarcei etc. statele federale nu au armată proprie. acolo unde există un mare număr de păstori şi agricultori. Structura de stat se referă la organizarea puterii de stat. despre regimul politic din diverse ţări susţinând că ele ar fi dependente de anumite condiţii naturale cum ar fi: natura.a. nu au monedă proprie. “mod de desemnare a agenţilor care exercită puterea ei. la instituirea unui regim autoritar. în mod necesar. Georges Burdeau defineşte forma de guvernământ ca. Franţa. Prin intrarea lor în federaţie ele au devenit. uniunile personale. Polonia etc. În ţările care au un sol nefertil.

spune el. iar pe cele din urmă în antice şi moderne. M. trebuie să fie criteriul decisiv în detaşarea formelor de guvernământ. de pildă. Există şi autori din acest secol care preconizează o altă împărţire a statelor din punct de vedere al formei lor de guvernământ.Pornind de la criteriul deţinerii puterii de către o singură persoană sau de către totalitatea cetăţenilor. existenţa unui partid unic. În acelaşi sens. arată că multitudinea partidelor este cea care garantează constituirea guvernelor conform voinţei generale a majorităţii guvernanţilor şi face deosebirea dintre “statul partide-lor'' şi “statul partizan”.3. G. Evident că nu numărul mai mare sau mai mic de partide politice existente într-o ţară fac ca regimul politic să fie mai democratic sau mai puţin democratic. după părerea lui. pe de altă parte. dar diametral opuse. Proporţia în care ele conţin elemente din unul sau altul dintre tipuri nu face posibilă împărţirea lor în republici sau monarhii. decât cea tradiţională. În categoria regimurilor autoritare el include statele autoritare comuniste şi cele fasciste. mai ales în secolul nostru. în una sau alta din aceste tipuri. Marcel Prelot grupează statele în monocraţii şi democraţii. referitor la existenţa unui partid unic. însă. Haoriou. însă. locul pe care regimul îl acordă claselor fie favorizându-le .3. ele având ca elemente comune: tendinţa spre monopolism. situaţia. fie defavorizându-le”. 8. Burdeau. suprimarea sau reducerea opoziţiei. Astfel. El arată că există două forme de democra-ţie: democraţia pluralistă şi monocraţia populară. Ele au în comun numai extinderea sau restrângerea libertăţii publice. pot să fie democrate sau autocrate. cu precizie. în orice caz. abordând problema regimului politic împarte dictaturile după rolul pe care îl au în conflictul dintre două sisteme (unul vechi şi altul nou) în două categorii: dictaturi revoluţionare. care accelerează instaurarea noilor structuri. care. Duverger. Gruparea tradiţională a formelor de guvernământ. este. măsura în care ei iau parte la elaborarea ordinii juridice. este cea în: monarhii şi republici. să le menţină pe cele vechi. pe de o parte. democraţia şi autocraţia sunt două tipuri ideale. metodele generale de guvernare. G. Legătura dintre drept şi stat Atunci când abordăm problema fenomenului desemnat prin noţiunea “stat” trebuie să avem în vedere cele două sensuri ale noţiunii: sensul istorico-geografic şi sensul politico-juridic În legătură 80 . natura partidelor de guvernământ. se pronunţă şi A. Hans Kelsen consideră că raportul în care se află supuşii faţă de crearea ordinii. Referindu-se la regimul politic. în clasificarea regimurilor politice. Burdeau arată că “ceea ce importă. Caracterul democratic al unui regim politic rezultă şi din existenţa mai multor partide politice dintr-o anumită ţară. În viziunea lui. Statele existente în comunitatea internaţională nu pot fi încadrate. Pe primele le subdivide în monarhii şi tiranii. şi reacţionare. ci însuşi pluripartidismul. rivalităţile lor. în consecinţă. stratificarea socială care reclamă diferenţa între clase şi. prin norme de drept. destinate să frâneze evoluţia lor.

că este vorba de o discuţie terminologică. iar secunzii contestă se pare că între ei există un dezacord. nu este vorba de un dezacord. De aceea am subliniat că prin “stat” trebuie să înţelegem o organizaţie bazată pe constrângere. Astfel. Fixarea cu claritate a terminologiei cu care operăm este de mare însemnătate în domeniul ştiinţelor juridice. termeni asemănători se pot referi la fenomene distincte. după cum sistemul de norme pe care îl sancţionează. 8.4. Termenilor de “drept” şi “stat'' le-am atribuit sensurile cele mai specifice şi mai răspândite. Termenilor “drept” şi “stat”. în timp ce alţii înţeleg şi normele sancţionate de o organizaţie socială oarecare şi nu numai de către stat. prin aceasta. De pildă. în timp ce alţii extind acest concept şi asupra unor state mai vechi. întrucât uzează de termeni care nu se opun. trebuie ţinut seama de faptul că nu există o terminologie ferm stabilită şi că fapte sau aspecte identice pot fi definite cu termeni diferiţi şi. însă. apărut. în cadrul cărora cei care au participat la ele nu şi-au dat seama. întotdeauna. în realitate. Noi am precizat semnificaţia pe care înţelegem să o dăm termenului “drept” şi “stat”. de tip european. unii autori nu pot concepe statul decât în forma sa contemporană. dimpotrivă. dacă din punct de vedere al limbajului lor aceste două concepţii sunt contradictorii. aproximativ. atunci când discută. de toate celelalte organizaţii. pentru că. secunzii contestă. Acest lucru s-a întâmplat şi cu noţiunea dreptului şi a statului. Dacă primii spun că dreptul este inseparabil de stat. Atunci când primii spun că statul se naşte în sec. XVI. Au existat discuţii terminologice. Datorită faptului că prin drept desemnăm numai normele instituite sau sancţionate de stat sperăm să evităm criticile că legăm prea strâns dreptul de stat şi că pot exista şi normele de drept fără sancţiuni statale. În realitate însă îi separă numai o diferenţă de terminologie. la începutul sec. Îndrumar pentru autoverificare Sinteza unităţii de învăţare 8 Etimologia şi sensurile termenului “stat”. cele două concepţii nu se opun decât pe plan terminologic. diferiţi autori le dau sensuri diferite şi nu ţin seama de faptul că. Unii autori denumesc “drept” normele sancţionate de stat. Accepţiunile termenului “stat” în limbajul politico-juridic contemporan: 81 . spunând că dreptul este inseparabil de organizaţiile sociale.cu orice noţiune ştiinţifică. Sensul dat astăzi termenului şi cui îi este atribuit (Niccolo Machiavelli). se disting prin acest fapt de toate celelalte norme. în realitate ele nu sunt. ci sunt diferiţi. XVI. iar prin “drept” numai sistemul de norme cărora statul le asigură forţa sa coercitivă. crezând că se află în prezenţa unor probleme de fond. ei substituie discuţiilor de fond discuţiile terminologice. În acest fel organizaţia care dispune de monopolul forţei de constrângere se deosebeşte.

1. Instituţiile (organele) fundamentale ale puterii de stat. Noţiunea sau categoria politico-juridică de “putere”. mecanismelor sau instituţiilor prin care se organizează şi exercită puterea. Legătura dintre stat şi drept. Concepţii despre legătura dintre drept şi stat 82 . Trăsăturile definitorii ale noţiunii de “putere”. Orientări şi concepţii privind legătura dintre stat şi drept. Statul ca “putere de stat”.  Statul în relaţie cu dreptul.  Forma de stat. Concepte şi termeni de reţinut  Interdependenţa stat-drept. “Puterea politică”. accepţiunea politico-juridică în care statul este înţeles ca ansamblul organismelor. Etimologia şi sensurile noţiunii de stat 13. adică guvernarea societăţii. accepţiunea istorico-geografică (sinonimă cu patria sau ţara) în care elementele definitorii sunt: teritoriul. Forma de stat. Caracteristici. populaţia şi organizarea politică a puterii acelei populaţii 2. Întrebări de control şi teme de dezbatere 11. Concepţii şi teorii despre “putere”. În ce rezidă legătura stat-drept? 12. Puterea de stat. Argumente de ordin logic privind legătura stat-drept.

4. 1965. funcţia jurisdicţională. 1998. I. Ed. Paris. 1926. Paris. 8. Bucureşti. Conferinţă. Ed. Despre spiritul legilor. Paris. Teoria generală a statului. funcţia de legitimare a puterii. 10. Ch. Traité de droit constitutionnel. 12. Actami. c) modul de constituire al puterii de stat. H. funcţia de guvernare. apărare şi garantare a valorilor fundamentale ale societăţii. 83 . 1991. d) modul de formare a forţei publice. Cernăuţi. Droit constitutionnel et institutions politiques. Traité de droit administratif. Universităţii “Dimitrie Cantemir”. Bucureşti. 1962. Bucureşti. vol. funcţia externă. funcţia executivă şi administrativă. c) funcţia legislativă. Bucureşti. 1928. 21. funcţia de tratare a conflictelor declarate. 5. Presse Universitaire de France. 1967. Tarangul. 11. Cultura Naţională. Montesquieu. Ioan Ceterchi. Institutions politiques et droit constitutionnel. Teoria generală a dreptului. funcţia normativă. 2. Nicolae Popa. Ed. b) funcţia de reglementare socială. Politica. Structura de stat. Kelsen. Montchrestien. Tiparul Oltenia. Ed. Mircea Zărie. funcţia preventivă. Care sunt funcţiile statului: a) funcţia de conducere. Bucureşti. Ed. Aristotel. D. Leon Duguit. 6. 3. 2006. 1964. Ştiinţifică. Momcilo Luburici. Editura Universul Juridic. 9. Teoria generală a dreptului.Teste de evaluare/autoevaluare 20. b) modul de exercitare al puterii de stat. Bibliografie obligatorie 1. 1928. Barthélémy. Paris. Teoria lui Duguit asupra raporturilor dintre drept şi stat. Forma de stat exprimă: a) modul de organizare al conţinutului puterii de stat. 1921. 7. Bucureşti. E. 1924. Droit constitutionnel et institutions politiques.

în “Dicţionarul enciclopedic român” se arată: “civilizaţie = nivel de dezvoltare a culturii materiale şi spirituale a societăţii. pe când francezii indică cultura prin termenul de “civilisation”.1. precum şi progresul lor continuu determinat de legătura lor comună cu baza economică a societăţii şi de succesiunea logică a modurilor de producţie”. Editura Oscar Print. Teoria generală a dreptului. Luburici Momcilo. C. Unitatea de învăţare 9 Dreptul şi statul în contextul civilizaţiei şi culturii universale 9. Dreptul şi statul în Evul mediu şi în capitalism 9. Curios. Astfel. Bucureşti 1999. pentru faptele de civilizaţie germanii întrebuinţează termenul “kultur”. Introducere 9. Dreptul şi statul în civilizaţia şi cultura de tip oriental antic 9.3. Dreptul şi statul în civilizaţia şi cultura Romei antice 9. Craiovan.3.3. Craiova 1999.1.2 Primele forme embrionare ale statului şi dreptului 9.1.3.2.Dănişor. Teoria generală a dreptului.3.4.3.4. Teoria generală a dreptului. Introducere Termenii de civilizaţie şi cultură sunt utilizaţi uneori într-un context în care se completează reciproc. 1999. fiecare în parte.3. Consideraţii cu privire la termenii de civilizaţie şi cultură 9. Mazilu. 15.6.3.5. însă. Dreptul şi statul în civilizaţia şi cultura Greciei antice 9. Bucureşti. Dumitru. 16. Editura Ştiinţifică. Acest lucru nu trebuie să surprindă dacă ne gândim că definiţiile date conceptelor de civilizaţie şi cultură (după unii autori. Editura All Beck. Îndrumător pentru autoverificare 9.13. 84 . alteori sunt folosiţi singular. Bucureşti 2005. Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare 9. 14.Dănişor. D. Conţinutul unităţii de învăţare 9. Gh. Ion. că unul din aceşti termeni – civilizaţia – este definit prin celălalt termen – cultura. pentru a desemna o anumită realitate. Noţiunea de civilizaţie are în vedere întrepătrunderea culturii materiale şi a celei spirituale. De pildă. peste 180 la număr) au intervertit cei doi termeni. I. Editura Sibilo. Teoria generală a dreptului. Dogaru.

cât şi cunoştinţele umane despre aceste valori.3. Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare Obiectivele unităţii de învăţare: 3. pentru a desemna totalitatea valorilor materiale.a. Conţinutul unităţii de învăţare 9. relaţiile dintre oameni cu privire la bunurile materiale şi în special utilizarea lor. Aprofundarea unor noţiuni şi instrumente de lucru fundamentale pe care le presupune cultura şi civilizaţia Competenţele unităţii de învăţare: Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei) . Iniţierea studenţilor în studierea statului si dreptului in civilizaţia şi cultura universală. arte plastice. În sfera civilizaţiei ar intra: alimentaţia. Termenul – cultură – se utilizează pentru a desemna anumite valori spirituale. Dreptul şi statul în contextul civilizaţiei şi culturii universale. 4. Consideraţii cu privire la termenii de civilizaţie şi cultură În limbajul cotidian.2.9. construcţiile publice şi mijloacele de comunicaţie. 9. termenul de civilizaţie se utilizează. civilizaţia ar cuprinde mijloacele cu ajutorul cărora omul supune mediul înconjurător în scopul satisfacerii nevoilor sale materiale.1.3. concretizate în opere literare. cât şi normele de comportament în relaţiile interumane. pe o anumită treaptă a dezvoltării lor. timpul alocat este de 2 ore. locuinţa. După Ovidiu Drimba.definirea şi înţelegerea noţiunilor cultura şi civilizaţie Utilizarea corectă a termenilor de specialitate Timpul alocat unităţii de învățare: Pentru unitatea de învățare. muzică. 85 . filosofie ş. îmbrăcămintea. mai ales.

grupuri etnice. În felul acesta. în special. instituţionalizată. semne) este cel în care puterea este căutată. acumularea de cunoştinţe. care duce la destrămarea ecosistemelor de care civilizaţia industrială este ameninţată să nu mai scape. arhitectura. mediul înconjurător. mijloace de comunicare în masă) dominaţia grupurilor aflate la 86 . exprimă o dorinţă de putere. artele decorative sau aplicate. politică. grupuri de rudenie) face să apară sub toate formele sale procesul de dominanţă. nici o creaţie umană nu poate fi înţeleasă. sub forma prestigiului. Domeniul structurilor şi raporturilor sociale (clase sociale. ornamentele şi divertismentele. Civilizaţia poate fi studiată în cadre bine definite din punct de vedere socio-geografic. În domeniul transmiterii sociale (sisteme sociale. organele de stat. cinci domenii ale societăţii instituţionalizate1. filosofie. activităţile economice şi administrative. oricare ar fi întinderea diversităţii lor. Cultura corespunde unui mod de a trăi. Fiind un rezultat al experienţei umane civilizaţia şi cultura sunt la fel de diverse ca experienţa însăşi. Aici însă trebuie să distingem societatea organizată. cucerirea pieţelor. se vorbeşte de civilizaţie industrială. într-un grup ori la un individ. 4. militară şi juridică. intenţiilor şi planurilor lui. instituţiile. formele de putere. sculptura. de semnificaţie sau scop. toate produsele experienţei păstrează ceva comun: ele nu îşi dobândesc sensul decât în măsura în care corespund la ceea ce omul caută să realizeze. organizarea socială. într-o anume societate. în practică raporturile sociale. Fără conceptul de valoare. 2. Aceste raporturi marchează structurile sociale. stratificări şi ramuri profesionale. educaţia şi învăţământul. muzica. Cu toate acestea. categorii de sexe şi vârste. cele mai multe dintre ele reglementate de drept şi devenite astfel raporturi juridice. Raporturile: oameni – natură – societate sunt marcate de concurenţă. în anumite împrejurări. proprie epocii pe care o străbatem. Civilizaţia este caracterizată prin anumite forme ale raporturilor dintre oameni şi natură şi ale raporturilor sociale. De aceea. Civilizaţia poate fi observată într-o societate ori în mai multe societăţi care au aceleaşi trăsături comune. cultură. operele de ştiinţă. limbaj. În organizarea economică căutarea eficacităţii. pictura. 3. familie. Acelaşi autor consideră că cultura include atitudinile. obiceiurile. acumularea capitalului. de a gândi sau de a acţiona. Pentru a studia societăţile civilizaţiei industriale – arată Chombart – se pot distinge. literatura. Primul domeniu se referă la mediul înconjurător. credinţele şi practicile religioase. dreptul. ale oamenilor între ei în muncă. de lupta pentru viaţă şi spaţiu.tehnologia. economie. sisteme. în mod arbitrar. individul sau grupul iau parte la transformările ce se produc în societate. caracterizată prin formele de civilizaţie şi de dezvoltare a forţelor de producţie şi pe de altă parte societatea trăită în care cultura se manifestă. în măsura în care răspund unor exigenţe ale vieţii practice. dobândirea profitului. precum şi unei mişcări de la transformările materiale suportate de schimbările ce se petrec. populaţie. Domeniul cunoaşterii (patrimoniu. actele şi operele din domeniul spiritului şi al intelectului cum sunt: datinile. producţie.

unor valori ce aparţin civilizaţiei decât culturii. Cultura reprezintă un tezaur ce se îmbogăţeşte 87 . de acumularea unei cunoaşteri ştiinţifice. într-un mod particular. are o tendinţă mai mare de stabilitate. create în cadrul transformărilor tehnice şi economice. Tractorul a înlocuit căruţa cu cai. Pe măsură ce se creează bunuri materiale noi. de forme de muncă. În sfârşit. găsirea formelor celor mai potrivite de reprezentare a populaţiei în cadrul unor organe de stat democratice. influenţaţi în trebuinţele şi dorinţele lor de grupurile dominante ale unei societăţi? În ce măsură conştientizarea propriilor aspiraţii le permite să se elibereze de aceste presiuni? Elaborarea culturală este termenul care reprezintă un răspuns la aceste întrebări. constituie treptat un element motor original propriu unei societăţi. că ideea de progres este proprie. a raporturilor de muncă. de familie. S-ar putea spune. cultura-acţiune nu sunt localizate într-un domeniu special al vieţii sociale. fiecare popor se exprimă într-un fel creator printr-o mişcare la care participă fiecare individ şi fiecare grup. adică poate domina constrângerile şi condiţionările şi poate utiliza la maximum mijloacele ce-i stau la dispoziţie în mediul său înconjurător. Reglementarea raţională a drepturilor şi îndatoririlor fundamentale cetăţeneşti. civilizaţia evoluează mai rapid. Există elemente ale civilizaţiei şi culturii care se integrează în ideea de progres social. Prin ele subiectul poate deveni un actor.conducere este menţinută prin conservare şi reproducţie de la o generaţie la alta. ca obiecte de civilizaţie. blocurile moderne au înlocuit bordeiele. mai mult. cultura este mai conservatoare. Dacă elaborarea culturală se efectuează în cadrul transformărilor materiale ea nu poate fi redusă la simplul joc al mijloacelor de producţie. locul poştalionului a fost luat de avion şi tren. a celor economice şi financiare. se zboară în spaţiul cosmic. în mod linear pornind de la inferior spre superior? De la început trebuie să observăm că problema nu se poate pune în ansamblu. 5. care. şi printr-un ansamblu de procese psiho-sociale proprii subiecţilor. la valorile materiale create de ea. poate. Dacă ne referim la civilizaţie. care să răspundă ideii de progres al societăţii umane şi să facă posibilă o tipizare a lor. primele reprezentând un progres faţă de secundele. Cultura-creaţie. se renunţă la cele vechi. Dar în domeniul culturii? Aici crearea unor valori noi nu duce la renunţarea la cele vechi. Dacă civilizaţia industrială este marcată de tehnici. Problema care se pune este de a şti dacă se poate vorbi de o evoluţie a valorilor proprii civilizaţiei şi culturii. pe când altele sunt indiferente acestui proces. pe o anumită treaptă a dezvoltării sale. de moduri de producţie. valorile noi se creează pentru a înlocui pe cele vechi. dă naştere unor manipulări care permit o mai uşoară acceptare a măsurilor luate în fapt de grupurile sociale la putere opere. domeniul organizării politice şi juridice este cel în care decizia. observăm că. funcţionarea acestora pe baza şi cu respectarea normelor de drept sunt numai câteva dintre problemele juridice care atestă gradul de civilizaţie şi cultură al unei societăţi. în acest domeniu. În ce măsură oamenii sunt supuşi unor presiuni ale forţelor materiale. în loc să fie luată ca să exprime voinţa diferitelor grupuri. Printre aceste mijloace dreptul şi statul ocupă un loc de frunte. sancţionarea infracţiunilor.

era persoana cea mai în vârstă.mereu. din rândul celorlalţi membri ai comunităţii se detaşează şi alte persoane. o suită de dregători militari. în rândul colectivităţilor primitive apar diferenţieri. la conducerea unor colectivităţi: ginţi. În felul acesta se pierd tot mai mult legăturile bazate pe rudenia de sânge. la luptele ce se purtau între diversele colectivităţi. pe baza legăturilor de rudenie. Acest sistem este cunoscut în istorie sub numele de “democraţie militară”. a făcut ca să se diferenţieze unii din membrii comunităţii care nu au mai fost de acord să lucreze în comun şi s-au separat de ceilalţi. în domeniul culturii. cu timpul. dezvoltarea condiţiilor de viaţă. prin natura preocupărilor sale.3. Problemele privitoare la procurarea hranei. Un moment important în dezvoltarea vieţii economice. o dată cu schimbarea condiţiilor de viaţă. datorită dezvoltării condiţiilor de trai. cu timpul ea este împinsă de către bărbat. pe planul al doilea. printre care trebuie să subliniem domesticirea animalelor. aleasă drept conducător. criteriul economic. triburi. Valorile mai vechi. acestea erau considerate oarecum o stare normală a vieţii. De la vite. epocă ce a purtat numele de “matriarhat”. o dată cu trecerea timpului dobândesc o valoare mai mare. şeful acestora a fost înlocuit cu un conducător ale cărui calităţi hotărâtoare erau cele militare. Dimpotrivă. În legătură cu primul criteriu trebuie menţionat că din cauza deselor războaie ce se purtau. Schimbările în viaţa economică au determinat şi schimbări în viaţa de familie. Acest mod de organizare al societăţii era determinat şi de stadiul de dezvoltare economică. la început singura detaşare admisă de colectivitate. În aceste condiţii. aici nu se poate surprinde (sau se surprinde mai greu şi în anumite elemente) ideea de progres. Apariţia banilor şi o dată cu ei reglementarea juridică a emisiunii şi circulaţiei lor a însoţit civilizaţia de la apariţia ei până în zilele noastre. În jurul acestui conducător militar se formează. asistat mai apoi de un sfat al bătrânilor. Dacă la început femeia a avut rolul predominant în familie. o întreagă epocă istorică fiind caracterizată prin rolul determinant al femeii. Cât priveşte cel de al doilea criteriu. a meşteşugurilor. de pace constituiau o excepţie. 9.2 Primele forme embrionare ale statului şi dreptului Primele comunităţi umane au fost organizate sub forma unor ginţi. la sancţionarea celor care se abăteau de la perceptele impuse de către colectivitate erau hotărâte cu asentimentul tuturor membrilor acestor colectivităţi. din rândul celorlalţi membri ei. apariţia agriculturii. De unde. 88 . unele dintre ele. descendenţa socotindu-se pe linie maternă. nu se perimează. Nu se poate spune că creaţiile noi sunt mai valoroase decât cele vechi şi că odată create valorile noi se renunţă la cele vechi. de sânge. în special pe baza a două criterii: pe criteriul militar-politic şi pe criteriul economic. Caracteristic acestor forme de organizare era faptul că problemele colectivităţii erau rezolvate în comun de către toţi membrii ei. Nu apăruseră încă agricultura şi meşteşugurile. triburi. fratrii. Cu timpul. iar momentele de linişte. Principala îndeletnicire a membrilor unor astfel de colectivităţi era vânătoarea. a civilizaţiei şi culturii l-a reprezentat apariţia banilor şi a negustorilor.

iar apoi Clistene. În Grecia Antică. în mod istoric. organizarea populaţiei pe baza criteriului teritorial să recurgem la două exemple: Grecia şi Roma. au dus la înlăturarea vechilor forme de organizare: ginţile. într-o formă ascunsă. toate celelalte mărfuri. În al doilea rând este vorba de apariţia forţei publice sau a puterii publice. atestă apariţia unui nou sistem de organizare socială care este statul. care s-au petrecut în societate şi multe altele. ajunsă la un anume grad de dezvoltare. Negustorii au dovedit în ce măsură toate mărfurile şi toate celelalte forme de bogăţie devin numai o ficţiune faţă de această întruchipare a bogăţiei ca atare. erijându-se în rolul de reprezentanţi ai societăţii. un obiect magic care poate îndeplini orice dorinţă. cu legături teritoriale. în perioada dezvoltării societăţii sclavagiste. triburile. pe acest teritoriu au apărut şi persoane străine de gintă care au dobândit importante bogăţii. Două momente sunt mai importante atunci când vorbim de aceste transformări. de utilizare a banilor pentru progresul omenirii. O dată cu banii a apărut o marfă a mărfurilor. întrucât stăteau în afara ginţii respective. îmbogăţirea unora şi sărăcirea altora. meseriaşi. în antichitate. nu erau membrii ai ginţii. Iniţiatorii acestora au fost mai întâi Solon. Pentru a ilustra cum a apărut. Societatea se scindează deci în guvernanţi şi guvernaţi. În procesul de dezvoltare a statului sclavagist grec au avut o mare importanţă o serie de reforme în Atena. Ele însă erau cu totul lipsite de drepturi. care se desprinde din rândul celorlalţi membrii ai societăţii. Aceştia erau agricultori. formată dintr-o categorie de oameni care se ocupă cu guvernarea. în mod simţitor. Un mare număr de ţărani a căzut într-un fel de dependenţă faţă de marii 89 . care conţine întrînsa. precursorii iobagilor de mai târziu. Numărul sclavilor creşte. Reforma lui Solon a avut loc în condiţiile în care dezvoltarea meseriilor şi a comerţului a dat o lovitură zdrobitoare orânduirii primitive. Este adevărat că odată cu aceasta au fost găsite şi cele mai rafinate metode de sustragere sau falsificare a lor. drumul parcurs de societate a fost martorul căutării diferitelor forme de exprimare a valorii. a circulaţiei monetare. La început fiecare trib şi fiecare gintă trăia pe un anumit teritoriu. Datoriile ţăranilor cu pământ puţin a devenit un fenomen general. Toate aceste schimbări.metale sub formă de lingouri şi până la banii de cont sau banii electronici. În societate se produc diferenţieri între avuţi şi neavuţi. ORGANIZAREA POPULAŢIEI PE BAZA CRITERIULUI TERITORIAL. Un prim moment îl constituie înlocuirea vechilor legături de rudenie. Orânduirea primitivă nu cunoaşte mijloacele necesare pentru a ţine în frâu marea masă a populaţiei nelibere. de sânge care stăteau la baza vechilor forme de organizare. pe baza locului de domiciliu al populaţiei. Cu timpul. Aceste două trăsături ale societăţii. cu conducerea societăţii. Cele două trăsături pot fi considerate deci ca fiind proprii organizării statale a societăţii. Banii au favorizat apariţia negustorilor care au făcut din ei un adevărat cult. oameni eliberaţi din sclavie sau coloni (în perioada de sfârşit a Imperiului Roman). se întâlnesc diferite clase şi grupuri sociale de oameni liberi şi semiliberi. fratriile. negustori.

Solon a împărţit întreaga populaţie în patru categorii sociale. iar pentru viitor au fost interzise instituirea unor obligaţii care ar fi afectat persoana datornicului. în funcţie de avere. în a doua categorie cei care aveau un venit de până la 300 de medimne (călăreţi). În prima categorie intrau cetăţenii care aveau un venit de cel puţin 500 de medimne de cereale pe an (pentacosiomedimni). membri ai Areopagului) puteau ocupa numai cetăţenii din prima categorie Reforma lui Solon a însemnat o lovitură dată orânduirii primitive. la rândul ei. Toţi ceilalţi intrau în categoria a patra şi se numeau teţi. care a avut drept scop introducerea plebei în componenţa poporului roman (populus romanus) alături de patricieni şi clienţi. deseori erau nevoiţi să-şi vândă copiii în robie sau deveneau ei înşişi sclavi. Ei se străduiau să împingă pe al doilea plan vechea nobilime gentilică. corăbii şi cămătarii. o a doua din împrejurimile oraşului. VII î. Folosind pentru aceasta nemulţumirile maselor ţărăneşti şi ale păturilor orăseneşti. dar el a păstrat totuşi împărţirea societăţii ateniene în patru triburi numite file şi în felul acesta nu a înlăturat complet rămăşiţele orânduirii primitive. Toate persoanele care se găseau în robie la creditori pentru neplata datoriilor au fost eliberate. care au reprezentat. în anul 509 î. a clasei stăpânilor de sclavi. În Roma antică este semnificativă reforma lui Servius Tullius (sec..e. Numai cetăţenii care făceau parte din primele trei categorii sociale puteau ocupa funcţii în stat. care a înfăptuit o serie de reforme. Această stare grea a ţărănimii şi a altor săraci a dus la puternice nemulţumiri îndreptate împotriva aristocraţiei gentilice. Această mişcare a dus la victoria cercurilor orăşeneşti. de fapt. proprietarii de ateliere. ei stăteau în fruntea mişcării îndreptate împotriva dominaţiei aristocraţiei.e. Nefiind în stare să-şi plătească datoriile. iar a treia o forma o tritie de pe litoralul mării. încercând să ia puterea în mâna lor. iar în a treia cei care aveau un venit de peste 200 medimne (zeughiţi). a fost împărţită în trei tritii. învestit cu puteri excepţionale.).e. nimicind importanţa politică a celor patru triburi existente anterior Întreg teritoriul Atenei a fost împărţit în zece file teritoriale. Fiecare filă. Cel care a înlăturat definitiv rămăşiţele orânduirii primitive existente în Atena a fost Clistene.n. iar funcţii superioare (arhonţii. În aceste împrejurări a apărut pe arena politică Solon. cei mai săraci dintre ţărani. Competenţa teritorială a filelor a fost stabilită în aşa fel încât fiecare filă nu reprezenta o masă teritorială compactă. ales arhonte în anul 594 î.n.VI î.n În oraşe s-au întărit cercurile de meşteşugari şi comercianţi ale claselor stăpânilor de sclavi. un compromis În primul rând el a făcut o reformă fiscală care a anulat datoriile ţărănimii. iar cei care fuseseră vânduţi ca sclavi peste hotare au fost răscumpăraţi din robie şi s-au întors în ţară. Factorul principal care a contribuit la înfăptuirea acestei reforme a fost creşterea numărului plebeilor ca rezultat al dezvoltării vieţii 90 .n.e. mai ales în sec. Într-o filă intra o tritie din teritoriul oraşului Atena. ci era o unitate a trei diviziuni teritoriale.proprietari de la care arendau pământ şi pentru care trebuiau să plătească proprietarului 5/6 din recoltă. Factorul hotărâtor în ce priveşte împărţirea populaţiei a devenit domiciliul permanent. El a introdus împărţirea populaţiei pe baza criteriului teritorial. Apartenenţa la vechile organizaţii gentilice a pierdut orice importanţă.

din punct de vedere al apariţiei statului Roman. şi datorită faptului că primii figurau în anumite acte numai cu numele şi profesiunea. în funcţie de sarcinile lor militare şi financiare. La rândul lor. În aceste condiţii. Cei care posedau averi mai mari de 100000 de aşi formau o clasă aparte. Mărimea averii după care se făcea repartizarea cetăţenilor în cele cinci clase era stabilită de la 11000 aşi până la 100000 aşi. Acest mod de apariţie a puterii publice se poate observa la hitiţi şi în Asiria. Se cunosc următoarele moduri de apariţie a puterii publice: 1. Pentru această parte a Orientului Antic au fost necesare vaste 91 . Babilonul şi mai ales Sumeria. O altă cale de apariţie şi dezvoltare a puterii publice este cea specifică mai ales ţărilor cu irigaţie fluvială: Egiptul. sau figurează cu numele lor şi numele tatălui. Prima cale de apariţie şi dezvoltare a puterii publice este caracteristică acelor societăţi în care condiţiile naturale nu au favorizat crearea unor gospodării agricole care să se bazeze pe folosirea irigaţiilor fluviale şi nici dezvoltarea producţiei de mărfuri. Dar faptul care interesează cel mai mult. grăbind. sfatul bătrânilor. a fost împărţirea administrativ-politică a teritoriului Romei. 2. organizat potrivit condiţiilor războaielor neîntrerupte. Reforma lui Servius Tullius a dus la destrămarea vechii organizări primitive. iar ceilalţi sunt numiţi fii ai unei anumite obşti. care se desprinde din rândul societăţii şi al căror rol era acela de a se ocupa cu guvernarea. Reprezentanţii puterii publice. cu exercitarea constrângerii. fiecare clasă era grupată pe centurii. El a împărţit pe toţi cetăţenii romani în cinci clase sociale. oamenii regelui. El a împărţit întreaga zonă în 4 triburi urbane şi 17 triburi rustice. din fondurile de pământ ale obştii. sau cu numele lor şi numele obştii din care făceau parte. nu mai era suficient pentru înfăptuirea constrângerii de către cei avuţi. în funcţie de avere. b) APARIŢIA PUTERII PUBLICE. ştergând legăturile de origine ale poporului.economice. dar accentuând diferenţa de avere. mai ales în economie. În aceste societăţi acumularea reprezenta un proces neînsemnat şi ea se făcea pe calea războaielor. Aceasta a fost cauza principală pentru care Servius Tullius a iniţiat reforma lui. Din acestă cauză creşte mai mult rolul regelui – comandant de oşti – precum şi a cetei sale şi a aparatului de funcţionari regali. În felul acesta ei au putut să-şi procure armele necesare pentru a putea participa la apărarea Romei alături de patricieni. erau monopol al regelui pe care acesta îl exercita fiind ajutat de oamenii săi. Rolul acestei categorii speciale de oameni. obţinute sub forma unui impozit specific. în felul acesta. Produsele meşteşugarilor producători de mărfuri. a fost deosebit de însemnat. Centuriile erau atât unităţi politice cât şi militare. extracţia de minereuri. procesul de formare a statului sclavagist roman. cea a cavalerilor. comerţul exterior. urmărind să acorde drepturi politice tuturor locuitorilor Romei. Oamenii regelui erau întreţinuţi din fondurile funciare. Vârfurile oamenilor regelui se contopesc cu vârfurile aristocraţiei gentilice. Regele îşi crea o mare gospodărie funciară de sine stătătoare. se puteau distinge de ceilalţi membrii ai obştii.

sunt specifice unor popoare din Orientul Antic şi au dat naştere statului aparţinător acestui tip de civilizaţie şi cultură. în acest fel. până la sfârşitul perioadei sclavagiste. sau în uniuni ale templelor de tipul polisurilor elenistice. O ultimă cale de apariţie a puterii publice este cea care se dezvoltă ca rezultat imediat al cuceririi unor teritorii străine. deţineau şi pământ. Aceste modificări în structura obştilor au îmbrăcat. Principalii funcţionari ai aparatului administrativ (“awilum”). care la început sunt lucrate de către membrii obştei. care devin apoi uniuni fiscale ale populaţiei stabilite pe pământul regelui (cazul monarhiilor persane. În Codul Legilor lui Hamurabi primii sunt numiţi “awilum”. care trebuia să asigure bunăstarea obştii. după cum s-a putut vedea. în acest fel. pe care orânduirea gentilică se dovedeşte a fi neputincioasă să le stăpânească. căreia i se opune puterea centrală Apariţia puterii publice. Cu timpul aceştia sunt înlocuiţi treptat cu persoane care se rup de obşte şi a căror situaţie devine până la urmă cea de sclavi Datorită. statul. iar altele se transformă în oraşe sclavagiste comerciale şi meşteşugăreşti privilegiate. la popoarele 92 . Regele numea un conducător. lucrărilor de irigaţie pe malurile unor râuri (Nilul. se ridică deasupra membrilor obştii personificând unirea lor. care se autoadministrează. iar cei din urmă “muskenum”. în special. două aspecte: unele obşti se transformă în obşti rurale. victoria populaţiei venetice fără drepturi – plebea – care nu era încadrată în organizarea ginţilor romane şi care s-a ridicat împotriva aristocraţiei primitive romane a fost cea care a accelerat apariţia puterii publice şi formarea statului. pătura principală a clasei stăpânilor de sclavi. Aici. statul. în bună măsură. O altă cale de apariţie a puterii publice este cea care poate fi observată la Roma.lucrări de irigaţie pe care comunităţile gentilice izolate. În Atena. a cetelor conduse de regele preot care. 4. iar organele orânduirii lor gentilice trebuie să se transforme cât mai curând în organe de stat. apariţia puterii publice s-a născut din contradicţiile care au apărut în sânul societăţii. Tigrul. Aşa a apărut puterea publică. chiar şi obştile vicinale nu le puteau face. cu unele modificări. Eufratul) apar uniuni statale create prin forţa militară. 3. urmate de anumite reforme la care ne-am referit mai sus. şi persoane care nu plăteau impozite şi nu îndeplineau prestaţii Aceste două căi de apariţie a puterii publice. În vederea efectuării acestor lucrări a fost necesară aplicarea constrângerii. în favoarea altora. erau deci şi “muskenum”. Aici cucerirea duce la formarea unui stat al cuceritorilor. ei făceau parte din mai multe obşti. însă. nu prestau ei înşişi munci. de obicei marele preot. Şi în cazul acestei forme de apariţie a puterii publice se pot deosebi oamenii regelui de restul membrilor obştei. Această limitare între cele două categorii de persoane (“awilum” şi “muskenum”) nu mai este însă atât de precisă ca şi în cazul primei forme de apariţie a puterii publice. ele s-au menţinut. nu a înlăturat obştile ca formă de organizare a oamenilor liberi. În felul acesta a apărut diviziunea societăţii în persoane care plătesc impozite şi îndeplinesc prestaţii (membrii ai obştii). 5. asiriene sau seleucide). În jurul templelor se creează gospodării mari. Organele autoadministraţiei obşteşti sunt reduse tot mai mult la rolul unei autoadministraţii locale. Marii demnitari. care făceau parte din obşti.

India şi China. însă. de asemenea.). Ultima parte a codu-lui este consacrată raporturilor de muncă. etice şi juridice. furtul de femei. Babilonul. apare un mare cod de legi elaborat de Bochoris. În Babilon întâlnim fragmente ale unor coduri de legi Sumeriene în care se vorbeşte despre înfiere. dispoziţii privitoare la construcţii. iar aceasta nu putea fi îngropată până la restituirea împrumutului. Cuceririle teritoriilor romane de către popoarele germanice nu au făcut decât să accelereze acest proces şi au servit ca un impuls pentru desfăşurarea forţelor care acţionau în interiorul societăţii 9. Narada. Această lipsă. În Codul lui Hammurabi se prevăd măsuri severe pentru apărarea proprietăţii asupra sclavilor. să oprească procesul de pauperizare al ţăranilor şi meşteşugarilor. XIII î. Dreptul şi statul în civilizaţia şi cultura de tip oriental antic În acest context vom lua ca exemple: Egiptul. În legile lui Hammurabi erau reglementate. o parte din articole erau şterse. Primele articole. precum şi răspunderea lor în caz de accidente produse din vina lor.3. în anul 1902.e. În Egiptul antic. să tempereze lăcomia cămătarilor şi prin toate aceste măsuri să întărească orânduirea socială în Babilon. în cadrul codului. În sec.germanice după cucerirea Romei. repararea prejudiciului cauzat etc.a. Un capitol special se ocupă cu reglementarea căsătoriei. îl ocupă reglementarea proprietăţii. la reglementarea muncii lucrătorilor agricoli. întărirea organizaţiei de castă şi birocratizarea aparatului de stat. În India antică se întâlnesc o serie de culegeri de legi cum au fost: Codul legilor lui Manu. În textul găsit la Suza. munca sclavilor ş. Apastamba. infracţiunile îndreptate împotriva persoanei. Cel mai important monument legislativ al Babilonului. sunt expuse fără suficiente generalizări. El se referă la diferite probleme juridice însă este departe de a fi un cod complet şi sistematic.e. El a publicat o lege care interzicea luarea unui împrumut fără ca acesta să fie garantat printr-o mumie. în cadrul codului. a fost completată parţial cu o serie de descoperiri care s-au făcut ulterior.n. Un loc important. 93 . Cel mai important dintre acestea este Codul legilor lui Manu care reprezintă o bogată culegere de norme religioase. Unii istorici sunt de părere că legile lui Hammurabi reprezintă mai mult o înregistrare şi expunere a unor hotărâri judecătoreşti. O activitate legislativă intensă a avut loc în timpul lui Ramses al II-lea (sec. Aici se cuprind dispozi-ţii privind remunerarea medicilor. primul legiuitor a fost Menes. care numără în total 282 articole. Problemele juridice. se referă la procedura de judecată. care era format din 8 cărţi. Gautama. care constituie partea introductivă a codului. VIII î. Codul legilor lui Hammurabi a urmărit să uşureze situaţia ţăranilor liberi. Aceste culegeri au reprezentat creaţia diferitelor şcoli brahmane.. Statul popoarelor germanice apare tot ca un rezultat al dezvoltării unor contradicţii din interior. familiei şi succesi-unii. Ea a urmărit întărirea armatei.n. Ele indică pedeapsa aspră care se aplica în cazul mituirii judecătorilor.3. îl constituie “Codul legilor lui Hammurabi”. însă. transpor-tul maritim.

V-IV î.Dispoziţiile cuprinse în Codul legilor lui Manu se pot grupa în trei categorii: a) norme care reglementează organizarea puterii de stat şi corelaţia ei cu cetăţenii.e. unul dintre reprezentanţii şcolii legiştilor. din nevoia de a cultiva pământul. la popoarele din Orientul Antic trebuie subliniat faptul că ea a apărut.. c) diferite dispoziţii de ordin religios ale brahmanilor. Narada conţine în mod amănunţit mecansimul judecăţii şi descrierea procedurii judiciare. Legile lui Manu. În ce priveşte puterea publică. un important izvor pentru studiul vechiului drept indian îl constituie o serie de tratate politice. statul. În China. V-IV î. Este adevărat că şi în aceste ţări au existat sclavi. Şcoala legiştilor a favorizat dezvoltarea şi perfecţionarea dreptului chinez şi în acest sens a jucat un rol progresist. la început în cadrul obştilor săteşti. În Orientul Antic este vorba mai mult de un 94 . O altă culegere de legi indiene este “Narada” întocmită mult mai târziu decât Legile lui Manu. “strămoşul oamenilor”. Editarea Codului de legi al lui Manu. Budismul. nu ei constituiau baza forţei de muncă şi deci nu sclavajul a fost cel care şi-a imprimat amprenta asupra civilizaţiei şi culturii din Orientul Antic şi nici asupra dreptului şi statului.n. la procesul de judecată. cuprinzând 3000 de articole. El cuprinde probleme privitoare la structura de stat. religie de stat. precum şi la dreptul penal şi civil. din antichitate. codificarea făcută de Li-Kui. prin codificare. aşa-numita “şcoală a legiştilor”. b) norme ce se referă la unele fapte civile şi penale.e. la o serie de contradicţii în drept. economice şi juridice. în special. un cod penal. VI-V î. Cel mai important proces de codificare a avut loc în sec. Ei erau pentru existenţa unei proprietăţi de stat nelimitate. fiind întocmite în perioada luptei dintre brahmani şi budişti.n. născut în sec. Alături de această descriere întâlnim multe norme ale dreptului penal şi civil care cuprind norme ale viitoarei societăţi feudale. susţineau necesitatea codificării legilor şi ideea unui stat centralizat. a unui noian de legi. îngreunând în mod serios aplicarea lui. după cum s-a văzut.e. cel mai vechi cod de legi este atribuit împăratului legendar Mu. Întreaga colecţie de legi se împarte în 12 capitole. Brahmanismul a cedat în faţa strânsei uniuni dintre budism şi stat însă nu fără o dârză încercare de împotrivire. Reprezentanţii acestei şcoli se caracterizau printr-o credinţă oarbă în faţa dispoziţiilor emise de stat. reflectă această luptă. când ia naştere o şcoală filozofico-juridică de un fel deosebit. devine apoi. în China antică a dus. în special. Această culegere aduce mai mult cu un tratat de drept decât cu un cod. Acest lucru face ca popoarele din Orientul Antic să fie încadrate în cadrul unui tip aparte de civilizaţie şi cultură decât sclavajul tipic. El a adunat şi a pus în ordine legile tuturor dinastiilor până la el şi a scris: “Cartea legilor”.n. a reprezen-tat tocmai una dintre formele de împotrivire ale brahmanilor. O intensă activitate legislativă întâlnim în China. dar ei nu erau prea numeroşi. Din această cauză s-a simţit nevoia sistematizării dreptului care s-a făcut. dispoziţii pe care s-au străduit să le extindă la toate cazurile vieţii. în sec. Edictarea. la nesfârşit.. în timpul regelui Aşoca. Unul dintre aceste tratate este Arthaşastra (ştiinţa despre politică). în mod firesc. În afara colecţiilor de legi. acesta fiind.

În Sparta. Eforii. în Sparta. în legile lui Dracon se întâlnesc şi alte feluri de pedepse: amenzi. întrucât cel căruia i se aplica pierdea dreptul de a se adresa instanţelor de judecată şi în acest fel nu putea cere apărarea drepturilor sale de către organele de stat. Atimia era o pedeapsă foarte gravă. Legea permitea donarea sau lăsarea prin testament a caselor şi a parcelelor de pământ.n. Aceste legi se pare că au fost mai mult o culegere de obiceiuri care au luat o formă scrisă.3. Sfatul bătrânilor (Gherusia). În Atena. Cu toate acestea. Puterea aparţinea. la început a predominat dreptul nescris – obiceiul. este semnalată apariţia unei legi în materie de proprietate. pentru prima dată. o largă activitate legislativă a fost desfăşurată de Solon. Dreptul şi statul în civilizaţia şi cultura Greciei antice În abordarea problemelor privitoare la dreptul şi statul Greciei Antice. Adunarea Poporului se convoca foarte rar şi nu juca un rol hotărâtor în viaţa politică a ţării. care admitea donaţia şi testamentul. Organele de stat. rudelor celui ucis. lipsirea de drepturi (atimia).a. În sec.e. Legile lui Dracon erau deosebit de severe. aruncarea în prăpastie sau sugrumarea. Tot ceea ce se cunoaşte în legătură cu aceste legi (mai importante au fost cele care s-au referit la reformele înfăptuite de el. În cazul unui omor neintenţionat cel vinovat putea scăpa de pedeapsa cu moartea care îl aştepta dacă s-ar fi exilat din localitatea respectivă sau ar fi plătit o anumită sumă de bani. IV î. în special. S-au descoperit. armata. Din păcate nu s-au păstrat până în zilele noastre toate legile lui Dracon.e. Alegerea lor se făcea pe baza unui vot inegal şi ei conduceau fără să existe un control asupra activităţii lor.sclavaj domestic. prin intermediul legislaţiei elaborate de el. dezvoltarea comerţului şi a 95 . care au prevăzut sancţiunile ce urmau a fi aplicate pentru săvârşirea unor infracţiuni. Pedepsele erau diferite: amenzi băneşti. o serie de legi cu caracter penal referitoare la omor.n. mai importante. celor doi regi care ocupau tronul prin moştenire.n. Adunarea Poporului (Apella). Legile elaborate de el. Pentru marea majoritate a infracţiunilor – uneori neînsemnate din punct de vedere al pericolului lor social – se aplica pedeapsa cu moartea. Legile lui Dracon făceau dinstincţia între omorul intenţionat şi omorul fără voie. în realitate. pe care le-am cercetat anterior) dau posibilitatea să se tragă concluzia că Solon a luat în considerare interesele proprietarilor particulari şi a favorizat.4. VI î. erau: Regalitatea. Au început să apară apoi norme juridice cu caracter penal. unui cerc restrâns de familii înstărite din care se recrutau membrii pe viaţă ai Gherusiei şi celor cinci Efori aleşi de Adunarea Poporului. alungarea din localitate. La începutul sec. însă. Acestea sunt Sparta şi Atena. legi scrise în anul 621 î. formată întotdeauna din doi regi. două polisuri (state-cetate) prezintă o relevanţă deosebită.e. pedepse infamante ş. Dracon a fost cel care a elaborat. Legislaţia scrisă multă vreme nu a primit o dezvoltare însemnată. 9. nu au ajuns până la noi. drept răscumpărare.

care a coexistat cu celelalte norme juridice cunoscute sub denumirea de “dreptul civil”.5. ceva. În sec. În felul acesta edictele magistraţilor au ajuns să cuprindă un embrion de regle-mentări juridice constante. două comisii formate din câte 10 membrii (decemviri).meseriilor în Atena. obligativitatea părţilor de a se prezenta în faţa instanţelor judecătoreşti. sunt câteva care se referă la succesiune şi la obligaţiile dintre părinţi şi copii. V-IV î. dacă acesta nu l-a învăţat o meserie sau nu i-a creat un alt mijloc de existenţă. termen pe care era ales pretorul respectiv. Împăratul ţinea o cuvântare 96 . I şi până în sec. În acest fel a luat naştere “dreptul pretorian”.n. Areopagul a primit sarcina de a se interesa de mijloacele de existenţă pe care le aveau diferite familii şi să pedepsească pe cei care nu aveau nici un fel de ocupaţie. Sub presiunea plebeilor senatul a numit.e. III hotărârile senatului au devenit izvoare de drept cu aceeaşi forţă juridică ca şi legea şi s-au numit “senatus-consulte”. Pe măsura întăririi autorităţii imperiale senatus-consultele devin o formă indirectă a hotărârilor împăratului.a. ele erau valabile timp de un an. Dintre dispoziţiile de drept civil. De regulă. Legile erau considerate acele hotărâri ale Adunării poporului care aveau caracter general. Plebeii au cerut senatului să edicteze legi scrise ca să poată fi cunoscute de către toţi romanii. Până la această dată legile erau cunoscute numai de către patricieni. numele iniţiatorului lor. se refereau la o categorie nedeterminată de persoane. pe rând. la bătrâneţe. Astfel. 9. eventual. Codul proclama egalitatea civilă a patricienilor cu plebeii. care să se inspire din legile greceşti şi să redacteze un cod pentru Roma. dreptul de proprietate ş. Decemvirii au alcătuit un cod cunoscut sub numele de “Legea celor XII table”. Apariţia ei a fost determinată de lupta dintre patricieni şi plebei. S-a stabilit că fiul nu era obligat să-şi întreţină tatăl. DREPTUL ROMAN a) Prima lege scrisă la romani a fost Legea celor XII table.3. Acestea erau anunţuri publice prin care consulii.n. apărută în anul 450 î. Solon a admis întocmirea testamentului pentru persoanele care nu aveau copii de sex bărbătesc. Dreptul şi statul în civilizaţia şi cultura Romei antice A. c) Începând din sec. pretorii nou aleşi luau în considerare edictele înainta-şilor lor la care mai adăugau. al obiectului la care se refereau sau al persoanei care l-a ocazionat. legea a început să devină principalul izvor de drept în Atena.e. care sunt atribuite lui Solon. Cele mai frecvente edicte erau cele ale pretorilor. spre deosebire de “psefisme” care erau hotărâri ce se refereau la cazuri sau persoane concrete. b) Un izvor specific al dreptului roman au fost edictele magistraţilor. pretorii şi alţi magistraţi făceau cunoscute regulile după care ei înţelegeau să se conducă în soluţionarea unor litigii. De obicei. În timpul lui Solon. În activitatea lor de aplicare a dreptului. Ele purtau.. de obicei. pretorii aduceau anumite modificări legii.

În anul 530 împăratul Justinian a început să adune operele jurisconsulţilor romani. în timpul împăratului Augustus. în procesul elaborării lui. popoare migratoare de neam germanic s-au aşezat pe teritoriul fostului imperiu roman de apus. care cuprindeau constituţiile imperiale. se aplica aşa numitul principiu al personalităţii legilor. multă vreme. în ordine cronolo-gică. Paul. Mai târziu această hotărâre a devenit ea însăşi izvor de drept întrucât. Codul Hermogenian şi Codul Teodosian. Acestea s-au numit jus respondendi. Astfel. Operele lui cele mai însemnate sunt: “Questiones” şi “Responsa”. e) Un loc aparte în cadrul izvoarelor dreptului roman îl ocupă “Jurisprudenţia” (“ştiinţa dreptului”).a. În secolul V. era condiţionată de prezentarea operei lor în original. Cu timpul aceste avize au început să fie luate în considerare şi pentru alte cazuri. “Comentariu asupra legii celor XII table”. Dintre cei mai de seamă jurisconsulţi romani din secolul al II-lea amintim pe: Sextus Pomponius. decât cele pentru care fuseseră cerute iniţial. în timpul lui Alaric al II-lea. În această ordine de idei. Ele reprezentau hotărâri ale împăratului şi începând din sec. persoanelor care făceau parte din rândul popoarelor migratoare li se aplica legea regatului lor. Ulpian şi Modestinus. În anul 426 a fost elaborată “legea citaţiunilor”. Dintre jurisconsulţii acestei perioade mai amintim pe: Paul. d) Un izvor important al dreptului roman au fost “Constituţiile imperiale”. Cele mai importante lucrări bazate pe operele jurisconsulţilor romani. care a stabilit că scrierile jurisconsulţilor clasici: Papinian. Sextus Cecilius Africanus şi pe Gaius. denumite astfel după numele celor care le-au întocmit. 97 . precum şi a autorilor citaţi de aceştia au putere de lege. o serie dintre cei mai renumiţi jurisconsulţi au primit dreptul de a da avize obligatorii pentru alţi jurişti în rezolvarea anumitor speţe concrete. Modestinus şi Gaius. iar vechilor locuitori ai statului roman (băştinaşii) li se aplicau legile romane. II capătă putere de lege. care a scris şi o istorie a dreptului roman. din anul 475. în perioada migra-ţiunii popoarelor. În epoca monarhiei absolute au fost întocmite numeroase colecţii. din care cauză s-a numit şi Breviarum Alarici”. a avut loc un proces de codificare a legilor romane şi a celor barbare. adesea. cel mai important jurisconsult roman a fost Papinian. de asemenea.în senat (oraţio) pe care senatul o adoptă prezen-tând-o ca pe o hotărâre proprie. ci aminteau numai cuvântarea ţinută de împărat. Dreptul acestor popoare. Posibilitatea invocării acestor din urmă autori. întocmite din ordinul lui Justinian. o codificare a legilor romane intitulată: “Lex romane vizigotorum”. În vederea unei mai bune aplicări a legii. sunt cunoscute sub numele de “Corpus Juris Civilis”. La sfârşitul secolului al II-lea şi începutul celui de al III-lea. Aceste colecţii au luat numele de coduri. juriştii nu se mai refereau la senatus-consult. s-a împletit cu dreptul roman. Ea a apărut în anul 506. În perioada migraţiunii popoarelor deci. Acesta din urmă a întocmit o serie de valoroase lucrări juridice cum au fost: “Instituţiunile” (un manual de drept). însă. la vizigoţi întâlnim “Legea lui Euric”. “Comentariu asupra edictului provincial” ş. şi. În perioada imperiului. Cele mai cunoscute sunt: Codul Gregorian.

b) perioada republicană de la 509 î.n. şi o codificare a dreptului roman “Lex romana burgundiorum”.3. în Evul Mediu.6. pentru a da acestora un caracter mai unitar. La ostrogoţi întâlnim un edict care cuprindea dispoziţii de drept roman intitulat “Edictum Teodirici”. Principiul personalităţii legilor îl întâlnim mai ales la franci. 98 . 9. În unele ţări au fost codificate o serie de cutume. DREPTUL SCRIS ÎN EVUL MEDIU a) Legi cu valoare constituţională: 1)“Magna Carta Libertatum” 2) Bula de aur maghiară. 3) Bula de aur germană. din anul 516. Cu timpul.e.. Dreptul şi statul în Evul mediu şi în capitalism Cel mai important izvor al dreptului. l-a constituit cutuma.n. întâlnim următoarele încercări de codificare: .e. STATUL ROMAN În ce priveşte statul roman. din punct de vedere al organizării lor. b) Legi cu valoare de coduri: 1) Ruskaia Pravda 2) Aşezămintele lui Iaroslav 3) Aşezămintele lui Vladimir Monomahul 4) Zaconicul lui Ştefan Duşan 5) “Statutele lui Kazimir cel Mare”. în Franţa. care începe odată cu întemeierea Romei. Astfel. cu polisurile greceşti.n. de asemenea. anul 753 î. anul 509 î. şi ţine până la înlăturarea regilor.e. până în 476 era noastră. O codificare a dreptului burgund “Lex burgundiorum”. 6) “Legiuirile Bizantine”. dacă făceau parte din aceeaşi categorie socială.. c) perioada imperiului din anul 27 î. două codificări. B.n. asemă-nătoare. el a fost înlocuit cu principiul teritorialităţii legii prin care se înţelege faptul că tuturor persoanelor aflate pe acelaşi teritoriu li se aplica aceeaşi lege. pe măsura dezvoltării feudalismului.În statul burgunzilor se întâlnesc. Roma a fost una dintre cele mai importante comunităţi orăşeneşti din Peninsula Italică. Statul roman s-a format din comunităţi orăşeneşti.“Practica Forensis”. dezvoltarea lui poate fi împărţită în trei perioade: a) perioada regalităţii.“Marele cutumiar al Franţei”. .e.

fizica. aplicarea constrângerii. Despre un act. executivă şi judecătorească. Ştiinţa reprezintă un sistem de cunoştinţe despre natură. societate şi gândire. unele norme de conduită din comunitatea Dreptul. unele dintre ştiinţele juridice se integrează atât în categoria ştiinţelor particulare ale omului şi societăţii. Există o multitudine de ramuri ale ştiinţei: ştiinţe ale naturii (astronomia. 99 . chimia. astrofizica.). după cum se va vedea. Îndrumar pentru autoverificare Sinteza unităţii de învăţare 9 APARIŢIA DREPTULUI. Ştiinţa dreptului are şi ea mai multe subdiviziuni. În procesul formării primelor norme de drept se pot distinge mai multe situaţii. Aplicarea unor asemenea norme nu mai putea fi asigurată cu consimţământul tuturor. Respectarea unor asemenea norme pentru membrii comunităţilor primitive nu era un proces impus din afară. medicale.9. face obiectul ştiinţei dreptului. cibernetica etc. a dreptului penal. Astfel se spune despre un raport social. guvernanţii. ştiinţa dreptului. cu un termen mai general. interpretarea lor. dau naştere. constă în faptul că ele studiază atât aspectele legate de drept şi de cele trei puteri ale statului: legislativă. normele de conduită socială încep să îmbrace un alt caracter. puterea publică. Adâncirea specializării şi necesitatea integrării rezultatelor cercetării au dus la apariţia unor ştiinţe de graniţă sau de contact (biochimia. etnografia. ci constituia o necesitate organică ce asigura disciplina şi deplina realizare a individului prin colectivitate. biofizica). acela de “juridic”. Se impune folosirea forţei de constrângere împotriva celor care nu se supun normelor instituite de puterea publică. statistica judiciară etc. ştiinţe particulare ale omului şi ale societăţii (antropologia. sociologia. reglementat de norme de drept. biologia etc. Regulile de conduită specifice orânduirii primitive au fost o expresie a întregii comunităţi. Unele dintre acestea studiază diferite grupuri de norme juridice care au un obiect comun (ştiinţa dreptului civil. conceput ca totalitate a normelor juridice impuse în societate. aplicarea normelor de drept. psihologia. format în mod istoric şi care se dezvoltă pe baza practicii sociale. Dacă pornim de la clasificarea exemplificativă a ştiinţelor făcută mai sus. administrativ ş. De exemplu: medicina legală. Graniţele dintre ştiinţe nu sunt fixe. ştiinţa reflectă existenţa oamenilor. ştiinţe de graniţă. În normele de drept îşi găsesc expresie şi elemente ale activităţii statale: elaborarea dreptului. potrivit normelor de drept.). delimitările produse pe baza criteriului de avere.a. unele ramuri ale ştiinţelor juridice putând fi privite ca ştiinţe administrativ-organizatorice. Privită în contextul general al activităţii umane. de regulă. educaţionale. modifică sau sting un raport juridic că sunt “fapte juridice''. Aceste activităţi legate de elaborarea şi acţiunea normelor juridice sunt denumite.). Din această cauză şi diferitele subdiviziuni ale ştiinţei dreptului se mai numesc şi “ştiinţe juridice”. că este “un act juridic''. Specificul ştiinţelor juridice. care produce consecinţe pe planul dreptului. au caracterul unor ştiinţe de contact sau de graniţă.). istoria ş. Ea face abstracţie de orice apreciere umană subiectivă şi de orice valori în afara valorilor de adevăr şi fals. Altele se referă la organizarea diferitelor organe de stat (dreptul constituţional.). a. unele dintre ştiinţele auxiliare. La început. edictează norme care exprimă interesele lor stabilind o serie de drepturi şi îndatoriri pentru populaţia pe care o guvernează. Într-un anumit fel şi ştiinţele juridice pot fi privite ca. politologia.4. În locul vechilor obiceiuri. cât şi normele de drept cuprinse în actele normative în vigoare. matematica. De asemenea. organizatorice etc. Odată cu schimbările intervenite în organizarea socială. dreptul administrativ). că este “raport juridic''. sau despre acele evenimente şi acţiuni care. cât şi în categoria ştiinţelor acţiunii. ştiinţe generale (logica. ştiinţe ale acţiunii (ştiinţe tehnice. în comparaţie cu alte ştiinţe despre om şi societate.

De exemplu. dar cu un conţinut nou.). violenţa a constituit. b) ştiinţele juridice istorice. Legea celor XII table 100 . Răzbunarea sângelui se menţine o lungă perioadă de timp. ci noţiunea de “dreptate” (dike). care desemnează obiceiurile tribale pe cale de transformare în cutume favorabile aristocraţiei. de pildă. uneori. Alături de normele de drept nou apărute multă vreme au persistat elementele gentilice.Dreptul şi fenomenele juridice pot fi studiate fie în ansamblul lor.. pe teritoriul de astăzi al ţării noastre. În ce rezidă primele forme embrionare ale statului? 15. Ştiinţele juridice se pot împărţi în trei categorii: a) cele care studiază dreptul în ansamblul lui (teoria generală a dreptului. edictând sub formă de legi normele pe care dorea să le elaboreze. filosofia dreptului. lucru care reliefează decăderea obiceiurilor gentilice. impus de către guvernanţi. instituţiile şi ramurile de drept care au anumite trăsături specifice. dar alături de acestea se impun şi noile norme de drept. primitive. dreptul scris a început să consfinţească numai reguli noi pe care dezvoltarea socială şi interesele guvernanţilor le impuneau În perioada democraţiei militare nu se poate vorbi încă de apariţia unor norme de drept. au fost date de preoţii daci care participau la conducerea vieţii politice şi religioase a ţării. grupate pe baza obiectului lor comun. Dreptul roman 16. Pe teritoriul patriei noastre. Statul şi dreptul în Orientul Antic. Primele legi scrise. legea se reducea la înregistrarea scrisă a cutumelor. Asemenea reminiscenţe persistă la geto-daci în domeniul familiei şi al proprietăţii. fie în evoluţia lor istorică concretă. Dreptul şi statul în evul mediu şi în capitalism. dar treptat apare posibilitatea răscumpărării prin plecare în exil sau prin plata unei despăgubiri în bani. al căror obiect îl formează studiul dreptului în evoluţia sa istorică. sociologia juridică. Cu timpul. Poemele homerice. Dreptul şi statul în civilizaţia şi cultura Greciei antice. singurul mijloc de apărare a intereselor private. concretă. dreptul a apărut odată cu apariţia puterii publice. fie pe anumite părţi care grupează normele. c) ştiinţele juridice de ramură care studiază diferite categorii ale normelor de drept. Uneori autoritatea publică intervenea direct. procesul de formare a dreptului va cunoaşte această influenţă Concepte şi termeni de reţinut      Cultură şi civilizaţie. După cucerirea Daciei de către romani. nu utilizează cuvântul “lege” (nomos). Dreptul şi statul în civilizaţia şi cultura Romei antice. La începuturile ei. În afară de aceste trei grupe ale ştiinţelor juridice se mai disting şi ştiinţele auxiliare ale dreptului. primitivă continuă să fie păstrate şi după apariţia puterii publice.. Întrebări de control şi teme de dezbatere 14.

23. 1920. 1948. Vladimir. Bucureşti. Jean. Bucureşti. vol. Didactică şi Pedagogică. Paul Henry. Chombart de Lauve. I. Negoiţă. Banu.. c) codul legilor lui Manu Bibliografie obligatorie 1. 8. c) Ulpian. 1935. 1967. de T. Bucureşti. vol.. 1982. Ed. 101 .Teste de evaluare/autoevaluare 22.I. III. Ed. b) codul Hermogenian. Istoria culturii şi civilizaţiei. I. Politică. b) Mircea Djuvara. Bucureşti. V. Trad. Ovidiu. Hanga. 4. Prima încercare de grupare a dreptului a fost realizată de: a) Justinian. Ed. 2. 6. Ed. Ştiinţifică şi Pedagogică. I. În India antică se întâlnesc o serie de culegeri de legi precum: a) codul de legi elaborat de Bochoris. 3. Bucureşti. 1948. 7. Paris. Traducere de Ioan Mihăilescu. Gaudemet. Bucureşti. Legea lui Manu. Istoria drevnevo vostoka (Istoria Orientului Antic). 5. Filosofia Orientului Antic. Codul lui Hammurapi. II. Avdiev. Ogiz. Ştiinţifică. Drimba. Institutions de l’antiquité. Istoria generală a statului şi dreptului. Cultura şi puterea.

ori a le împărţi şi a le încredinţa pe unele. Paris. adoptarea legilor. dar nu se referă. Nicolae. în sensul istorico-geografic (ţară).3. Introducere 10. Actami. Paris. Editura Universul Juridic. iar pe altele numai unora dintre ei”. de fapt.Bădescu Mihai.3. tuturor cetăţenilor. 1891.9. Documente celebre ale istoriei. 102 .3. Boboş. Universităţii “Dimitrie Cantemir”. Luburici. Bucureşti 2004. 15. cu încheierea şi denunţarea tratatelor. Teoria generală a dreptului. 16. a unor organe cu diverse atribuţii. printre care aminteşte: Adunarea Generală. Îndrumător pentru autoverificare 10.1. în “Magazin Istoric”. Ed. Gheorghe. Conţinutul unităţii de învăţare 10. Ed. una din căile următoare: ori a lăsa toate deciziunile în seama corpului politic întreg sau a le încredinţa pe toate unei minorităţi. 1971. 1966. 9. în mod necesar. The American Heritage History of the Law in America. Ceterchi. nr. 14. Aristotel scria: “Aici trebuie să se apuce. Les grands systčmes de droit contemporains. Cluj.a.2. pronunţarea pedepsei cu moartea ş. Introducere Problema puterii publice l-a preocupat încă pe Aristotel. 1998. 13.3. Teoria generală a dreptului. David. Teoria generală a dreptului. 11.2. Glasson. Organizarea de stat a României pe baza principiului separaţiei puterilor în stat 10. SUA 10. Istoria generală a statului şi dreptului. Adunarea Generală se ocupa cu problemele războiului şi păcii. Corpul magistraţilor (funcţionarilor) şi Corpul judecătoresc. Evoluţia istorică a principiului separaţiei puterilor în stat 10. Magna Carta Libertatum. Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare 10. care în lucrarea sa “Politica” sublinia existenţa în cadrul statului. la problema separaţiei puterilor în stat. Schwartz. 10. Popa.1. Histoire du droit et des institutions de la France. René. E.3. Observaţiile lui Aristotel referitoare la funcţionarea statului constată o anumită realitate în ce priveşte organele de stat. În legătură cu împărţirea atribuţiilor între diferite organe. Bernard. Momcilo. 1970. Unitatea de învăţare 10 Principiul separaţiei puterilor în stat în cadrul unor forme de guvernământ 10.1. Ioan. 1991. Bucureşti . Bucureşti. Franţa. Formele de guvernământ în Anglia. 12.4.

Principiul separaţiei puterilor în stat în cadrul unor forme de guvernământ timpul alocat este de 2 ore. executivă şi federativă. prin prisma reprezentării suveranităţii naţionale prin guvern. întrucât el era cel care elabora normele de drept. Puterea legislativă urma să aparţină parlamentului. Conţinutul unităţii de învăţare 10.definirea şi înţelegerea principiului separatiei puterilor in stat Utilizarea corectă a termenilor de specialitate Timpul alocat unităţii de învățare: Pentru unitatea de învățare. Evoluţia istorică a principiului separaţiei puterilor în stat Primul gânditor care a abordat problema separaţiei puterilor în stat a fost John Locke. Motivaţia pentru care puterea legislativă şi executivă nu trebuiau să 103 . Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare Obiectivele unităţii de învăţare: 5. 6.3.3. Iniţierea studenţilor în studierea principiului separaţiei puterilor. în care el se referă la trei puteri: legislativă. 10. Ideile sale privind separarea puterilor în stat sunt expuse în lucrarea “Essay on civil gouvernament”. de a face pace şi a încheia tratate.10.2. Puterea executivă urma să se limiteze la aplicarea legilor şi la rezolvarea unor situaţii care nu erau prevăzute de lege.1. Aprofundarea unor noţiuni şi instrumente de lucru fundamentale pe care le presupune puterea de stat Competenţele unităţii de învăţare: Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei) . Ea aparţinea tot regelui. Ea urma să fie exercitată de rege puterea federativă consta în dreptul de a declara război.

. care sunt însărcinaţi să tranşeze litigiile după aceste legi. în concepţia lui Locke. puterea legislativă şi puterea executivă trebuie să fie separate”. După adoptarea lor. După cum se poate observa. ca un accesoriu al puterii legislative”. va anihila toate celelalte puteri”. el scria: “tentaţia de a pune mâna pe putere ar fi prea mare dacă aceleaşi persoane care au puterea de a face legile. căci ar putea să se scutească de a se supune legilor pe care ele le fac” Într-un stat bine organizat. promulgate şi cunoscute de popor. în lucrarea sa “De l’esprit des lois. ci o constatare a modului de organizare a statului englez din vremea sa. aceleaşi persoane participând uneori şi putând să participe mereu şi la una şi la cealaltă”. acesta ar fi despotic. În acest sens. El abordează această problemă 104 . pe care el îl motivează astfel: “Dacă puterea executivă nu ar avea dreptul de a se împotrivi iniţiativelor corpului legislativ. adunările trebuie să se separe din nou şi să respecte şi ele legile pe care le-au adoptat. mai degrabă. al cărui cetăţean era. o teorie abstractă. “. dar. Un reprezentant de seamă al teoriei separaţiei puterilor în stat a fost Jean Jacques Rousseau. spune el. Între cele trei puteri – arată Montesquieu – există o colaborare. Dacă puterea executivă ar fi încredinţată unui organ colegial din sânul corpului legislativ. puterea executivă trebuie să revină monarhului. a fost Montesquieu. în special la separaţia dintre puterea legislativă şi puterea executivă. Evoluţia istorică a principiului separaţiei puterilor în stat După părerea lui Montesquieu. din concepţia lui Locke lipseşte puterea judecătorească. susţinând că ea poate fi exercitată mai bine de o singură persoană decât de un organ colegial. a separaţiei puterilor în stat. rămasă clasică. este aproape imposibil de a încredinţa forţa statului la mai multe persoane distincte.. iar nu prin decrete de circumstanţă” Reflecţiile lui Locke cu privire la raportul dintre diferitele organe ale statului (denumite de el “puteri”). Afirmând că adoptarea legilor trebuie supravegheată. după cum s-a văzut. deoarece. consta în faptul că puterea legislativă este cea care are dreptul de a determina cum trebuie să fie întrebuinţată puterea statului pentru a proteja comunitatea şi pe membrii săi. de fapt. el precizează: “cine are puterea legislativă sau puterea supremă într-o republică este ţinut să guverneze prin legi fixe şi stabile. În concepţia lui Locke. aşa cum vom vedea că se va contura ea în teoria clasică a separaţiei puterilor în stat. Cel care a elaborat construcţia teoretică. După părerea lui Locke. fapt care rezultă din atribuţiile puterii executive: de a deschide parlamentul. precum şi dreptul de veto asupra puterii legislative. atribuindu-şi toată puterea pe care o poate dori. Locke arăta: “este de trebuinţă ca să existe o putere care vecinic să vegheze la executarea legilor ce sunt în vigoare. În acest sens. ar avea în mâini şi puterea să le execute. Astfel. puterea executivă şi puterea federativă pot fi concentrate în mâinile aceleiaşi persoane – monarhul – pentru că. dreptul de a face legile trebuie încredinţat unor adunări constituite anume în vederea acestui scop.fie concentrate în mâna unei singure persoane. totuşi. “atunci nu ar mai exista libertatea pentru că cele două puteri ar fi contopite. Părerile lui se referă. el înclină spre o preponderenţă a puterii executive. care nu au între ele nici o subordonare”. prin judecători imparţiali şi cultivaţi. “puterea judiciară se înfăţişează. nu reprezintă.

aflate în această perioadă în plină organizare constituţională. Explicaţia pe care o dă. ea participă. el a fost considerat ca o sursă a libertăţii politice. în mod necesar. dar prin intermediul majorităţii parlamentare. au introdus în cuprinsul lor acest principiu. dar în forme specifice. Din punct de vedere teoretic. Fiecare dintre puteri este însărcinată cu o anume funcţie în principal. Ele colaborează strâns la bunul mers al statului. altul picioarele şi nimic mai mult”. Astfel. participarea la discutarea proiectelor de legi şi votarea lor. însă. puterile sunt aceleaşi pe care le-a enumerat şi Montesquieu: legislativă. o împart în obiectul său. în mod egal. când confundă toate aceste părţi. de justiţie şi de război. Ei fac din suveran o fiinţă fantastică şi formată dinbucăţi asemănătoare. acestui fenomen. printr-un echilibru şi o colaborare a celor trei puteri separate. Primele constituţii ale statelor Massachusetts. În schimb. în drept de impozit. Mai târziu. în administraţie interioară şi în puterea de a trata cu străinătatea. care aparţin. Este ca şi cum ei ar compune omul din mai multe corpuri. când le separă. mai ales între puterea legislativă şi cea executivă. în puterea legislativă şi puterea executivă. În spiritul colaborării dintre cele trei puteri ale statului (în special dintre legislativă şi executivă). Principiul separaţiei puterilor în stat a avut o mare însemnătate teoretică şi practică. În concepţia lui. Virginia. Prima aplicaţie practică a principiului separaţiei puterilor în stat a fost realizată în secolul al XVIII-lea de statele americane. sub forma lui tripartită: puterea legislativă. Miniştrii pot să fie aleşi în parlament şi sunt responsabili în faţa lui. în care unul ar avea ochii. executivă şi judecătorească Revoluţia burgheză franceză din 1789 a introdus acest principiu în “Declaraţia Drepturilor Omului”. unui stat constituţional de drept. este alta.considerând-o un instrument posibil în limitarea absolutismului monarhic. executivul iese din alegeri. Ea nu poate fi exercitată prin votul întregii naţiuni şi constă numai în acte de aplicare a dreptului. el scria: “Dar politicienii noştri neputând să împartă suveranitatea în principiul său. unde este asigurată demnitatea persoanei. executivă şi judecătorească. s-a recunoscut dreptul puterii 105 . la promulgarea legilor şi la edictarea unor regulamente. lupta dintre guvern şi parlament este înlocuită printr-o colaborare” Colaborarea între cele trei puteri îşi găseşte expresia în participarea guvernului la activitatea legislativă sub forma iniţiativei legislative. Ea trebuie să fie subordonată puterii legislative. Maryland. altul braţele. la funcţia exercitată de celelalte. El consideră că puterea legislativă se confundă cu conceptul de suveranitate. New Hampshire. Ei o împart în forţă şi voinţă. participarea parlamentului la activitatea executivă este mai limitată. în care există domnia dreptului. În acest sens. el a fost înscris în Constituţia statelor federale. ale cărei ordine să le execute şi sub supravegherea căreia trebuie să se găsească. este explicată în doctrină şi prin modalitatea formării lor: “parlamentul iese direct din alegeri. nici separaţia puterilor determinată nu are Constituţie” Trebuie precizat că separaţia puterilor în stat nu exclude o colaborare între ele. În articolul 16 al acesteia se prevede: “Orice societate în care garanţia drepturilor nu-i asigurată. Parlamentul şi guvernul exercită unul asupra celuilalt o acţiune reciprocă. Colaborarea.

continuă şi cu caracter tehnic. Guetzevich arată: “un decret. în ce măsură şi cu ce atenuare legea urmează a fi aplicată. cea mai veche formă de guvernământ cunoscută în istorie. “Aceasta implică o legislaţie considerabilă. de administrarea justiţiei. Unii autori subliniază chiar importanţa practică a unor asemenea acte emise de puterea executivă. şi le vom prezenta prin prisma celor trei categorii de organe care rezultă din principiul separaţiei puterilor în stat: organele legislative. cu timpul. formulele parlamentare au putut să fie menţinute. şi republica parlamentară. Uneori. guvernul are rolul de a veghea cum. aparatul de stat şi forma de stat. nu era stabil. de întreţinerea forţelor armate şi de conducerea relaţiilor externe. organele executive şi organele judecătoreşti 10. un regulament. decât o măsură legislativă”. ne vom referi la trei ţări care vor ilustra trei forme de guvernământ: monarhia. cazul Franţei.3. SUA Ca formă de guvernământ. În secolul al XVII-lea s-a 106 . bunul mers al statului. cazul Angliei. Anglia este o monarhie constituţională. Numărul lorzilor. Astfel. Franţa.executive de a elabora şi ea acte normative.. Membri ai Camerei Lorzilor (denumită şi “Camera superioară”) deveneau numai acei lorzi care primeau din partea regelui un ordin sris – “Writ” – în acest sens. care să reglementeze anumite domenii de activitate. Membrii ei trebuiau să aibă titlul de lord. puterea legislativă este aptă să joace rolul de organ de decizie şi de acţiune: guvernul trebuie să fie motorul statului.A. în care vechile metode parlamentare au devenit incapabile. formată din: Camera Lorzilor şi Camera Comunelor. Apare în viaţa politică a Angliei la sfârşitul secolului al XIII-lea. regulamente. Cu preţul acestei discipline. Formele de guvernământ în Anglia. prin activitatea sa spontană şi permanentă. Trebuie o rapiditate care nu poate fi obţinută decât printr-o disciplină de fier. Monarhul hotăra cine trebuie să fie lord. astfel că numărul lorzilor oscila de la o domnie la alta. Trebuie ţinut seama de faptul că nevoile vieţii unui stat sunt prea complexe şi variate şi nu pot fi întotdeauna previzibile pentru a fi reglementate pe calea legii elaborate de către parlament. statul a trebuit să se intereseze de toate formele de activitate a cetăţenilor. el trebuie să impulsioneze legislativul şi să asigure.U. Asemenea acte normative sunt: decrete. Principalele categorii de organe care definesc forma de guvernământ a Angliei sunt: A) ORGANUL LEGISLATIV Organul legislativ al Angliei este Parlamentul. şi încă nu sunt întotdeauna observate”. cazul S. având un pronunţat caracter clerical şi nobiliar. Potrivit părerilor lui. a) Camera lorzilor. însă. În cursul secolului al XX-lea. Dacă la începutul secolului al XIX-lea statul se ocupa numai de menţinerea ordinei. ordonanţe etc. dar ele sunt în parte goale de substanţa lor. republica prezidenţială. Pentru a ilustra strânsa legătură ce există între organele de stat. a crescut mult rolul statului în reglementarea unor relaţii economice.2. care are o structură bicamerală. cerinţele guvernării impun chiar neaplicarea totală sau parţială a unei legi Raportul dintre puterea legislativă şi puterea executivă trebuie privit şi prin prisma evoluţiei statului şi a rolului lui în societatea contemporană. De aceea. ordine. o ordonanţă prezintă mai multe elemente de realizare a programului dintr-o lege.

iar din cele judiciare s-a păstrat numai calitatea ei de organ suprem de apel. aproape toţi muncitori din oraşe. Înainte de adoptarea acestui act. b) Camera Comunelor. Apariţia ei este semnalată la începutul secolului al XIII-lea. În domeniul judiciar. Dreptu de veto suspensiv în materie de legislaţie generală (“Public Bill”). În materie de legiferare. De menţionat că. Atribuţiile legislative se exercitau în coordonare cu Camera Comunelor. cu privire la utilitatea existenţei Camerei Lorzilor se mai aud ecourile acestor discuţii chiar şi în zilele noastre. puşi sub acuzare de Camera Comunelor. În 1949 a mai apărut o lege care reducea dreptul de veto suspensiv al Camerei Lorzilor la un an şi a diminuat şi mai mult puterea legislativă a ei. în materie de legi financiare (“Money Bill”). libertatea de iniţiativă legislativă şi de discuţie asupra oricărei chestiuni care avea contingenţă cu politica generală a ţării. din nou. Reforma a sporit numărul membrilor în această cameră. din organ cu atribuţii legislative în Curte Supremă de Apel sau în curte de primă instanţă. Astfel. a fost redus la doi ani. la început ea a exercitat numai atribuţii legislative si judiciare. Camera Comunelor are o îndelungată evoluţie istorică. Organizarea şi funcţionarea ei. ea putea să se transforme. care va deveni şi membru al Camerei superioare. El trebuie să fie independent din punct de vedere al grupărilor politice. În ce priveşte atribuţiile Camerei Lorzilor. Camera Lorzilor putea să reţină proiectele de legi adoptate de Camera Comunelor. în urma legii din 1911. judeca pe lorzi sau pe înalţii funcţionari ai statului. care poartă denumirea de “speaker”. în urma unei reforme electorale. Camera Lorzilor era superioară Camerei Comunelor. după împrejurări. Au fost reduse atribuţiile legislative. Camera Comunelor îşi alege un preşedinte. care a dat Camerei Lorzilor înfăţişarea pe care o are astăzi. însă.încetăţenit dreptul de moştenire al titlului de lord pentru primul fiu. Camera Lorzilor dispunea de un drept de veto absolut. De altfel. iar drept rezultat al acestei reforme. În 1911 a fost. Potrivit noilor reglementări. prin Actul despre Parlament (Parliament Act). modificată competenţa Camerei Lorzilor. proiectele adoptate în Camera Comunelor puteau fi trimise monarhului pentru a fi sancţionate. drept care se menţine şi se respectă şi astăzi. În prima sesiune a noii legislaturi. numărul votanţilor a crescut cu un milion. aşa cum se prezintă astăzi. chiar şi fără votul Camerei Lorzilor. dintre care cele mai importante au fost adoptate în secolul trecut. în baza căruia putea respinge orice proiect de lege adoptat în Camera Comunelor. fapt care a pus în discuţie însăşi existenţa acestei camere. Organizarea Camerei Comunelor are la bază tradiţii îndelungate. majoritatea membrilor sunt laici şi s-a întărit caracterul aproape exclusiv de cameră ereditară. pentru o perioadă foarte limitată (de obicei două sesiuni parlamentare). este rodul unui şir de modificări legale. a fost extins dreptul de vot pentru alegerile în Camera Comunelor. înainte ca aceste proiecte să fie înaintate regelui pentru a fi sancţionate. Camera Lorzilor şi-a păstrat. El nu participă la votul Camerei ComunelorCamera Comunelor 107 . În momentul în care a fost numit în această funcţie. dreptul de veto absolut a fost înlocuit cu veto suspensiv. el trebuie să se retragă din partidul din care a făcut parte. În prima calitate. în 1867. În 1832 a avut loc în Anglia o reformă electorală.

ci de preşedintele comitetului. Acestea ar fi: organizarea apărării naţionale. în general. care punea bazele Constituţiei Americane. În alte domenii. problemele învăţământului şi regimul proprietăţii. s-a dezvoltat şi el în mod istoric. Există anumite domenii unde numai Parlamentul poate elabora acte normative. Din această cauză. legislativă. starea şi capacitatea persoanelor. denumită şi Constituţia celei de a V-a Republici. o să ne oprim numai asupra organelor consacrate prin Constituţia din 1958. dreptul la muncă şi legislaţia socială. în mod just.UA. cele care ţin de statutul cetăţeanului: drepturile politice.) A) ORGANELE LEGISLATIVE 1. obligaţiile civile şi comerciale. Comitetul întregii Camere se constituie din toţi membrii Camerei Comunelor. Acestea sunt. lăsând posibilitatea ca. bine echilibrate (cele două camere şi preşedintele) şi puterea executivă este plasată în două ramuri (Preşedintele şi Senatul)”. însă. fie în mâna unui singur om. Caracterizând modul de organizare al puterii de stat în Statele Unite ale Americii. regimul impozitelor. poate. cu ocazia dezbaterii unei probleme mai importante. Cele mai importante proiecte de legi sunt trimise spre dezbatere Comitetului întregii Camere. şi în special în probleme bugetare. de către speaker-ul ei. În prezentarea lui. al monedei şi o serie de dispoziţii de drept administrativ. să fie considerată ca o veritabilă definiţie a tiraniei”. Principiul separaţiei puterilor în stat se manifestă într-o formă originală în Statele Unite ale Americii. De această dată. prin cucerire sau prin alegere. S. executivă şi judecătorească în aceleaşi mâini. procedura penală. legea elaborată de Parlament vizează principiile generale. fie ereditară. drepturile civile. Hamilton scria: “În această guvernare dumneavoastră găsiţi toate frânele pe care cei mai mari oameni politici şi scriitori le-au putut concepe. Puterea legislativă este plasată în trei ramuri distincte.îşi constituie trei tipuri de organisme de lucru: Comitetul întregii Camere. comitetul nu mai este prezidat de speaker. statutul persoanelor în dreptul privat. determinarea crimelor şi delictelor. În Convenţia de la Philadelphia. FRANŢA Sistemul organelor statului bazat pe principiul separaţiei puterilor în stat în Franţa. Este interesant de 108 . Atunci când examinează cererile de deschidere de credite. acest organism ia denumirea de Comitet de Credite. Acest comitet are o competenţă exclusivă în materie financiară. Comitetele permanente şi celelalte comitete. Principala atribuţie a Parlamentului o constituie elaborarea legilor. garantarea libertăţilor fundamentale. principiile dreptului penal. reglementarea în amănunt să se facă de organele executive. Este format din două camere: Adunarea Naţională şi Senatul. drepturile reale. fie a mai multora. naţionalitatea. Parlamentul. în anumite cazuri. politicienii americani au susţinut că competenţele între diferite categorii de organe ale statului trebuie să fie atât de bine cumpănite încât nici una din ele să nu depăşească limitele stabilite de Constituţie. fie în mâinile câtorva oameni. se spunea: “Acumularea tuturor puterilor.

Cabinetul miniştrilor reuneşte guvernul în totalitatea sa. Consiliul Constituţional este format dintr-un număr de membri de drept şi din 9 membrii numiţi pe o perioadă de 9 ani: trei de către Preşedintele Republicii. care judecă 109 . în activitatea sa permanentă. competentă să judece pe Preşedintele Republicii şi pe membrii guvernului. Consiliul de Miniştri este format din totalitatea membrilor guvernului. care înainte nu aveau acces. trei de preşedintele Adunării Naţionale şi trei de preşedintele senatului. O dispoziţie declarată neconstituţională nu poate fi promulgată sau pusă în aplicare. proiectele de legi sunt depuse la Parlament de către primul ministru. Funcţia de membru al guvernului este incompatibilă cu cea de parlamentar. Preşedintele Republicii numeşte şi revocă pe primul ministru. El asigură. totuşi. precizează că Preşedintele “este organul care veghează la respectarea Constituţiei. Principala sarcină a Consiliului Constituţional o constituie controlul constituţionalităţii legilor. primării şi reprezentanţi aleşi ai Consiliilor comunale. inclusiv secretarii de stat. La activitatea legislativă mai participă. Preşedintele este garantul independenţei naţionale. să suplinească pe Preşedintele Republicii. Consiliul de Cabinet şi Consiliile interministeriale. Alegerea lui se face de către un corp electoral special format din membrii parlamentului. De regulă. funcţionarea regulată a puterilor publice precum şi continuitatea statului. pe membrii guvernului. Guvernul. care este un organ de natură jurisdicţională. există mai multe feluri de organe judecătoreşti: Înalta Curte de Justiţie. în viaţa de stat a Franţei. prin arbitrajul său. sub preşedinţia şefului de stat. Preşedintele Republicii. C) ORGANELE JUDECĂTOREŞTI În Franţa. pe baza unei delegaţii exprese şi pentru o ordine de zi determinată. ci de Consiliul Constituţional. Consiliul Constituţional. Limitarea domeniilor în care Parlamentul poate elabora legi face ca majoritatea actelor normative. Hotărârile Consiliului Constituţional sunt definitive. încă două organe: Consiliul Constituţional şi Consiliul Economic şi Social. consiliile de miniştri au luat caracterul reuniunilor de cabinet. Deşi guvernul. la propunerea primului ministru. Iniţiativă legislativă au guvernul şi membrii Parlamentului. Preşedintele numeşte funcţionarii superiori civili şi militari ai statului. Împotriva lor nu există nici o cale de atac B) ORGANELE EXECUTIVE 1.observat că domeniile în care Parlamentul poate elabora legi sunt stabilite nu de el. ci decretele elaborate de guvern. membrii Consiliilor Generale şi ai Adunărilor Teritoriale de dincolo de mări. numeşte şi schimbă din funcţie. 5. 2. Primul ministru poate. în art. În mod treptat. Preşedintele nu poate fi tras la răspundere de nici un organ. în mod excepţional. al integrităţii teritoriului. este condus de prim ministru. în numele guvernului. să fie nu legile. Preşedintele Republicii este cel care prezidează şi guvernul. în afară de Parlament. În activitatea de stat a Franţei trebuie făcută o distincţie între Consiliul de Miniştri. al respectării acordurilor Comunităţii şi al tratatelor”. Constituţia din 1958.

constituţionalitatea legilor, Curtea de Conturi, care judecă regularitatea conturilor publicate, tribunalele administrative. În fruntea tribunalelor administrative se găseşte Consiliul de Stat, organ numit de Preşedintele Republicii şi prezidat de ministrul justiţiei. Instanţele de judecată, în sensul strict, sunt cele care se găsesc sub controlul Curţii de Casaţie. Unele dintre acestea sunt specializate pe anumite probleme. Astfel, întâlnim: Juriul, în materie criminală, Consiliile de conciliere a conflictelor de muncă, Tribunalele de comerţ. Ca organ jurisdicţional special, funcţionează Înalta Curte de Justiţie. Ea este alcătuită dintr-un număr egal de membri aleşi de către fiecare din cele două camere ale parlamentului, câte 12 membrii titulari şi câte 6 supleanţi pe durata unei legislaturi. Aceştia îşi aleg un preşedinte şi doi vicepreşedinţi. Înalta Curte de Justiţie judecă pe Preşedintele Republicii, pe membrii guvernului pentru crime comise în exerciţiul funcţiunilor lor, sau pe simplii cetăţeni pentru crime contra securităţii statului, atunci când ei sunt complici cu membrii guvernului. Preşedintele poate fi trimis în faţa Înaltei Curţi de Justiţie numai pentru infracţiunea de înaltă trădare. Pornirea procesului, în asemenea caz, se face la sesizarea Adunării Naţionale şi a Senatului. 10.3.3. Organizarea de stat a României pe baza principiului separaţiei puterilor în stat În Constituţia ţării noastre din 1866 se prevedea că singura sursă a puterii sociale este suveranitatea naţiunii şi că puterea, la rândul ei, se împarte între puterile publice: executivă, legislativă şi judecătorească A) ORGANELE LEGISLATIVE În aceeaşi Constituţie din 1866, funcţia de organ legislativ o îndeplineau: regele şi Reprezentanţa Naţională (de fapt Parlamentul). La rândul ei, Reprezentanţa Naţională era formată din două camere: Senatul şi Adunarea Deputaţilor. Regele, Senatul şi Adunarea Deputaţilor erau numite “cele trei ramuri ale puterii legiuitoare”. B) ORGANELE EXECUTIVE Tot pe baza Constituţiei din 1866, în fruntea puterii executive se situa regele. Puterea lui era inviolabilă. Miniştrii erau răspunzători pentru actele şi faptele lor. Nici un act al regelui, care se referea la probleme administrative, nu era valabil dacă nu era contrasemnat de un ministru. În art. 93 al Constituţiei din 1866 se enumerau prerogativele regelui care erau: numea şi revoca pe miniştri, sancţiona şi promulga legile sau putea refuza sancţionarea lor, dreptul de amnistie în materie politică, dreptul de a ierta sau micşora pedepsele în materie criminală, numea sau confirma în toate funcţiile, elabora regulamentele necesare pentru executarea legilor, era şeful armatei, conferea grade militare, dreptul de a bate monedă, încheia convenţii cu statele străine, convenţii care, însă, trebuiau supuse Parlamentului şi aprobate de către acesta. Consiliul de Miniştri, deşi exista, practic regele conducea întreaga activitate executivă. C) ORGANELE JUDECĂTOREŞTI Din modul cum erau reglementate organele judecătoreşti, înaintea Constituţiei din 1866, rezultă că ele nu au avut o suficientă autonomie faţă de puterea executivă, în asemenea măsură încât să se poată considera ca o putere judecătorească distinctă. Astfel, la început, înainte

110

de adoptarea Constituţiei din 1866, exista un organ denumit Consiliul de Stat, care era atât un organ de jurisdicţie administrativă, cât şi de jurisdicţie propriu-zisă. După apariţia Constituţiei, acest organ a fost desfiinţat. O lege din 1866 a dat în competenţa instanţelor judecătoreşti afacerile de contencios administrativ. Dar instanţele judecătoreşti nu puteau anula actele administrative de autoritate. În 1905 a apărut Legea pentru organizarea Curţii de Casaţie. Au fost apoi create judecătorii de plasă, de plaiuri şi tribunale de apel. Constituţia României din 1923 a păstrat, în linii generale, organele de stat prevăzute în Constituţia din 1866, precum şi raportul dintre ele. În art. 92 al Constituţiei din 1923 se preciza că Guvernul exercită puterea executivă în numele regelui. El era format din toţi miniştrii, funcţia de prim ministru fiind deţinută de ministrul care a fost însărcinat de rege cu formarea guvernului. Referitor la puterea judecătorească dispoziţiile Constituţiei din 1923 erau destul de sumare. Se prevedea doar că ea se exercită de organele judecătoreşti, că hotărârile se pronunţă şi se execută în numele regelui. În art. 101 se preciza că nu se pot crea nici un fel de instanţe extraordinare, iar art. l02 prevedea existenţa Curţii de Casaţie şi Justiţie. În 1925 a fost creat Consiliul Legislativ ca organ consultativ, menit să ajute la elaborarea şi coordonarea legislaţiei

10.4. Îndrumar pentru autoverificare Sinteza unităţii de învăţare 10 Primul gânditor care a abordat problema separaţiei puterilor în stat a fost John Locke, prin prisma reprezentării suveranităţii naţionale prin guvern. Ideile sale privind separarea puterilor în stat sunt expuse în lucrarea “Essay on civil gouvernament”, în care el se referă la trei puteri: legislativă, executivă şi federativă. Puterea legislativă urma să aparţină parlamentului, întrucât el era cel care elabora normele de drept. Puterea executivă urma să se limiteze la aplicarea legilor şi la rezolvarea unor situaţii care nu erau prevăzute de lege. Ea urma să fie exercitată de rege puterea federativă consta în dreptul de a declara război, de a face pace şi a încheia tratate. Ea aparţinea tot regelui. Concepte şi termeni de reţinut     Separaţia puterilor in stat, Organe legislative, Organe executive, Organe judecatoreşti.

Întrebări de control şi teme de dezbatere 17. În ce rezidă principiul separaţiei puterilor în stat?

111

18. Evoluţia istorică a princpiului separaţiei

Teste de evaluare/autoevaluare

24. Organul legislativ al Angliei este a) Parlamentul b) Guvernul c) Organele administrative; 25. 26. 27. 28. Principalele puteri în stat sunt: a. Consiliile judeţene; b. Prefecturile; c. Puterile: executivă, legislativă, judecatorească.

Bibliografie obligatorie

112

2. 1966. Jean Louis Bergel. Constantele statului în sens istorico-geografic 11. 1964. 6. 2.definirea şi înţelegerea noţiunilor. Introducere 11. Conţinutul unităţii de învăţare 11. Essai sur le pouvoir civil.1. şi în sensul politico-juridic. 3. Iniţierea studenţilor în studierea constantelor dreptului.3.1. Pierre Lalumičre et André Demichel.4. Aprofundarea unor noţiuni şi instrumente de lucru fundamentale pe care le presupune problema constantelor statului si dreptului Competenţele unităţii de învăţare: Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei) . 1921. Montesquieu. 5. 11. Bucureşti. Ştiinţifică. Paris. Ed. Bucureşti. De l'esprit des lois.1.2. 2004. Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare Obiectivele unităţii de învăţare: 7. 1952. Les régimes parlamentaires européens. de constante ale statului Utilizarea corectă a termenilor de specialitate 113 . 8. Ed. Gheorghe Gheorghe.2. 4. Leon Duguit. Introducere CONSTANTELE STATULUI Pot fi urmărite pe două planuri: constantele statului în sensul lui istorico-geografic. Editura Dalloz.1. Paris.3. Îndrumător pentru autoverificare 11. Separaţia puterilor în stat. Unitatea de învăţare 11 Constantele statului 11.3. Paris. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Théorie générale du droit. Paris. 1976. Traité de droit constitutionnel. Constantele statului în sens politico-juridic 11. John Locke. Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare 11.

întinderile de apă. care suscită reacţii şi acţiuni. În domeniul ştiinţelor sociale. politic şi spiritual. obiecte de artă. atribuindu-i şi elementele enunţate mai sus poate avea cel mult un sens figurativ. politic şi spiritual Este adevărat că pe un anumit teritoriu se găsesc şi elemente etnice materiale.3. iar nu teritoriului însuşi. şi un înţeles etnic. Considerăm că este nepotrivită includerea în cadrul noţiunii de teritoriu a unor aspecte etnice. în sensul lui istorico-geografic (în sens de ţară) este de neconceput fără existenţa unui teritoriu asupra căruia îşi exercită suveranitatea La rândul lui. Conţinutul unităţii de învăţare 11. politic şi spiritual. Teritoriul cuprinde. Pe teritoriul respectiv există. o serie de bunuri materiale: păduri. deci. clădiri care atestă un stil arhitectonic propriu. Altfel ar însemna să identificăm unul din elementele statului . inclusiv apele teritoriale. cât şi istorico-geografic. Alte elemente însă. socio-economic. prezenţa teritoriului se face mai simţită în cel din urmă caz. Încercarea de a lărgi noţiunea de teritoriu. spaţiul geografic propriu statului. de asemenea. construcţii industriale. costume ale unei comunităţi umane ş.cu statul în ansamblul lui. pe raza căruia un anumit grup social îşi conservă şi dezvoltă anumite trăsături de ordin socio-economic. cum ar fi: specificul socio-economic. aparţin populaţiei de pe un anumit teritoriu. unelte de muncă.3. uneori.teritoriul .a.” poate avea valoarea unei expresii figurative. zăcăminte minerale. politic şi spiritual. Afirmaţia potrivit căreia: “teritoriul naţional înţeles ca spaţiu de relaţii sociale şi interumane este un dat viu. Teritoriul este doar cadrul în care apar şi se desfăşoară specificul socio-economic. prin teritoriu se înţelege spaţiul terestru.Timpul alocat unităţii de învățare: Pentru unitatea de învățare Constantele statului. culturi agricole. subsolul şi spaţiul 114 . şi teritoriul îşi spune cuvântul asupra organizării statale. într-o anumită măsură. El nu este decât un cadru fizic. noţiunii de teritoriu i s-a atribuit. atât în sensul lui politico juridic. politice şi spirituale. 11. monumente istorice. stilistice. socio-economice. ape. Totuşi. În domeniul ştiinţelor juridice.1. vestigii ale trecutului. timpul alocat este de 2 ore. Constantele statului în sens istorico-geografic a) Constantele statului în sensul istorico-geografic Statul. Teritoriul reprezintă cadrul natural. şi anumite elemente etnice şi economice. dar nu ştiinţifice.

Atribuţiile cu care au fost investiţi deputaţii sunt o consecinţă a 115 . specializată. pot fi aduse la îndeplinire prin forţa de constrângere Atribuţiile ce le sunt conferite acelor persoane care compun un organ de stat fac ca aceste persoane să aibă un statut juridic aparte. mai ales după descoperirea metalelor. cu care să acţioneze asupra naturii. fără îndoială. are un caracter politic şi un caracter reprezentativ. hotărâri care. Din punct de vedere economic. pe care le găsea în natură. care sunt subvenţionaţi de partidele ai căror membrii sunt. rădăcini. calitatea solului şi a subsolului. pentru perioada în care îşi desfăşoară activitatea. ofiţeri etc. mai ales cei care lucrează în anumite instituţii sau întreprinderi de stat. atribuţii care le conferă posibilitate de a lua hotărâri generale obligatorii pentru cei cărora li se adresează. de bază. munca depusă de om 1-a stimulat în procesul de continuă perfecţionare a uneltelor de muncă. de funcţionarii publici? Deputaţii aleşi pe baza votului universal. în cadrul organelor în care au fost aleşi. Mai există. În acelaşi timp. deputaţi. dar care să fie bogate şi în zăcăminte minerale. se impune definirea noţiunii de organ de stat. diverse populaţii. investite cu atribuţii pe care nu le au ceilalţi cetăţeni. deputaţii şi senatorii sunt remuneraţi de către organele în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea. direct şi secret îşi desfăşoară activitatea nu ca pe o funcţie profesională. egal. plante. au jucat. îşi păstrează calitatea de angajaţi ai acestor unităţi pe perioada cât îşi exercită mandatul de deputat. Dacă la începutul societăţii umane omul s-a mulţumit cu fructe. În felul acesta. Organul de stat apare ca un colectiv format dintr-o categorie anume de persoane. care nu erau legate încă de un anumit teritoriu. exprimat şi prin denumirea pe care persoanele respective o poartă: Preşedintele Republicii. el furnizează oamenilor cele necesare traiului. cu timpul. Activitatea lor. au început să caute asemenea terenuri care să fie favorabile dezvoltării agriculturii. sau cu un alt termen. pentru care se cer anumite cunoştinţe profesionale deosebite. Unii dintre deputaţi. pentru a exista. voie. senatori. un rol important în legarea populaţiei de un anumit teritoriu şi în renunţarea la migrarea permanentă. Acest aspect poate da naştere la o întrebare: prin ce se deosebesc deputaţii şi senatorii de funcţionarii de stat. Constantele statului în sens politico-juridic Dat fiind faptul că statul. a început să cultive solul şi să-şi confecţioneze unelte de muncă tot mai perfecţionate.aerian asupra căruia statul îşi exercită suveranitatea Teritoriul constituie o condiţie naturală a existenţei populaţiei. Mediul geografic. în sensul politico-juridic. făcându-l să investigheze tot mai mult subsolul bogat în zăcăminte de minerale. politicienii de profesie. judecători. dacă nu sunt respectate de bună. apoi. se înfăţişează ca o totalitate de organe. funcţionari. ocupând un loc precis pe glob şi având nevoie. a se hrăni şi a creşte de un anumit spaţiu. procurori. Necesitatea dobândirii metalelor pentru confecţionarea uneltelor de muncă a stimulat spiritul inventiv al omului. Grupele stabile de oameni s-au dezvoltat în limitele unui cadru natural. Trebuie menţionat faptul că. la situaţia de nomad.

Ei primesc această calitate nu din partea organelor în care au fost aleşi (parlament. ai faptului că ei au fost investiţi de popor să le exercite. în sistemele bicamerale. Deputaţii şi senatorii se constituie în organul legislativ. format. se alege o dată la 4 sau 5 ani. din două camere: Adunarea Deputaţilor şi Senatul.calităţii lor de reprezentanţi ai poporului. care în art. de asemenea. trebuie privită nu ca o simplă sumă aritmetică a cetăţenilor. de către parlament. landuri. a deputaţilor. direct de către alegători. comune etc. la propunerea primului ministru. îşi propun candidaţii ce urmează să fie aleşi. ci din partea poporului. d) Numirea guvernului. de regulă.. cu o structură proprie. de către partidele politice. în ţara noastră. Reprezentarea populaţiei de pe un anumit teritoriu în cadrul statului. prin intermediul alegătorilor. iar nu o consecinţă a faptului că fac parte dintrun organ de stat. în sensul politico-juridic. primării etc. 11. b) Alegerea preşedintelui: în unele ţări. sau a deputaţilor şi senatorilor. în cadrul cărora partidele politice din statele cu sisteme în care există mai multe partide cu diverse orientări.4. e) Numirea preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie şi a celorlalţi judecători ai Curţii Supreme de Justiţie. populaţia din aceste unităţi îşi alege organele de conducere: prefecturi. c) Un al treilea moment îl constituie organizarea celor aleşi. 116 . Aceasta are loc în ţările cu formă de guvernământ republicană. Candidaturile pentru funcţiile din aceste organe sunt propuse. O asemenea structură a puterii centrale. ci ca o entitate de cetăţeni organizaţi. Îndrumar pentru autoverificare Sinteza unităţii de învăţare 11 În literatura juridică. în statele contemporane. îmbracă două aspecte: aspectul central şi cel local. în acest caz. primărie). Organele reprezentative sunt rezultatul constituirii deputaţilor într-o formă de lucru. Nivelul central de organizare a statului în sens politico-juridic. Populaţia. arondismente. în funcţie de împărţirea administrativ-teritorială a fiecărei ţări în judeţe. pe baza principiului separaţiei puterilor în stat. presupune mai multe momente: a) Primul moment îl constituie organizarea alegerilor pe baza sistemului electoral. într-o formă organizatorică. ca organ suprem executiv. oraşe. prefectură. Pe plan local. care îşi aleg organele care să-i reprezinte. ca organ judecătoresc suprem. 147 arată: Prin funcţionari se înţelege orice salariat care exercită. regiuni. în organe reprezentative. în altele de către parlament. noţiunea de funcţionar este utilizată în două sensuri: unul din ele este formulat de Codul Penal. parlamentul.

o însărcinare în serviciul unui organ sau instituţii de stat. şi sfera de persoane care le mânuiesc Dar nu acesta este sensul care trebuie avut în vedere atunci când este vorba de funcţionari ca şi componenţi ai organelor de stat. După cum se poate observa. Procurorul General sau miniştrii numesc pe ceilalţi funcţionari din subordinea lor Nu se poate contesta faptul că funcţionarul public.Guvernul – organul central al administraţiei de stat. este tocmai pentru că îndeplinesc în cadrul unui organ al statului o funcţie de stat ce implică folosirea puterii de stat. iar nu viceversa”. apoi. parlamentul alege funcţionarii de stat superiori care. indiferent dacă şi cum a fost învestit. cu care trebuie să operăm în acest caz. deţin calitatea de funcţionar public nu pentru că lucrează în cadrul guvernului (ar însemna ca în acest caz ei înşişi să-şi atribuie această calitate). La fel se întâmplă cu celelalte organe centrale ale statului: Procurorul General. Sunt asimilate cu funcţionarii. investiţi cu această calitate de către parlament. 1. Aceşti autori considerau că funcţia este o atribuţie încredinţată de un organ al statului unor persoane fizice. Pe măsură ce sarcinile care stăteau în faţa puterii de stat s-au complicat tot mai mult. ci pentru că au primit. considerând că întâi ar exista organele de stat şi apoi funcţia. iar aceştia constituie. organele puterii de stat parlamentul. Evoluţia istorică a puterii de stat demonstrează că nu se poate separa noţiunea de funcţie de cea de funcţionar. Constantele statului în sensul politico-juridic pot fi urmărite pe mai multe planuri. s-au conturat organele de stat colective. aleg sau numesc pe ceilalţi funcţionari ce formează celelalte organe ale statului. conducători ai 117 . şi această alegere sau numire este cea care le conferă calitatea de reprezentanţi ai puterii publice. În această opinie se susţinea că: “dacă aceşti oameni ai muncii constituie o categorie specială. poporul alege pe reprezentanţii săi. acest principiu a stat la baza organizării de stat a ţărilor moderne şi contemporane. Opinia exprimată mai sus este criticabilă. în formularea noţiunii de “funcţionar de stat” . extinzând. este cel pe care îl formulează dreptul administrativ. aceea a funcţionarilor de stat. unii autori.(miniştri şi ceilalţi conducători ai organelor centrale ale administraţiei de stat) investiţi cu această calitate de popor. la rândul său. cu orice titlu. Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. funcţionarii publici. cu o sferă foarte largă. în felul acesta. îşi desfăşoară activitatea în cadrul unor organe de stat. aceasta este o definiţie foarte generală. La rândul lui. Sensul noţiunii de funcţionar public. un volum de sarcini pe care să le îndeplinească şi în vederea realizării acestui scop li s-a fixat un anumit statut. din partea parlamentului. propune spre aprobare lista cu membrii guvernului Pentru a caracteriza un organ de stat este necesar să observămcum ia naştere şi din partea cui primeşte atribuţiile ce-i formează competenţa. persoanele care îndeplinesc o însărcinare în serviciul unei organizaţii din cele prevăzute în art. deputatul sau senatorul. Practica demonstrează că în majoritatea acestor ţări există un organ reprezentativ care elaborează legile. În mod istoric. formează împreună o structură organizatorică unitară .permanent sau temporar. Miniştrii şi ceilalţi funcţionari ai organelor centrale ale administraţiei de stat. În felul acesta se poate observa că funcţionarii de stat din cadrul guvernului . Dar ei lucrează în cadrul organelor respective pentru că au fost aleşi sau numiţi. însă. desemnează pe primul ministru. În anii socialismului. a unor colective organizate. din rândul membrilor societăţii s-a desprins treptat o categorie de oameni care se ocupau numai cu guvernarea. noţiunea de funcţionar de stat se poate preciza numai cu ajutorul noţiunii de organ de stat. ca reprezentant al voinţei poporului. specializate în diverse probleme ale conducerii de stat. Organele de stat sunt colective de lucru în care se constituie deputaţii.expresie utilizată pe atunci – au plecat de la noţiunea de “funcţie de stat” subliniind că în cadrul organelor de stat lucrau pe atunci trei categorii de oameni ai muncii: muncitori. Astfel legătura dintre aceste două noţiuni este tocmai inversă. În legătură cu acest sens. La rândul lor. apoi. a) Un prim element de constanţă trebuie socotit adoptarea principiului separaţiei puterilor în stat. În ţara noastră. ce le conferă calitatea de funcţionar de stat. anumite drepturi şi obligaţii. ele au apărut concomitent. ori al unei întreprinderi sau organizaţii economice de stat. în fruntea cărora se găseşte un guvern format din miniştri. mergând de sus in jos. De la apariţia lui. tehnicieni şi funcţionari. există o reţea de organe administrative. după ce au primit această calitate din partea alegătorilor. Parlamentul. dregători etc. au existat unele discuţii. rege. denumiţi toţi cu termenul generic de lucrători în cadrul aparatului de stat”. La început acestea au fost persoane fizice: împărat. Ea se explică prin aceea că legiuitorul a înţeles să acorde protecţie juridică unei sfere cât mai largi de bunuri şi valori. în prima sa şedinţă a fiecărei legislaturi. prin intermediul parlamentului.de exemplu . iar apoi acesta. indiferent dacă primesc sau nu o retribuţie”. senatorii. la propunerea Preşedintelui României.

Întrebări de control şi teme de dezbatere 19. taxe. juraţi etc. ministerul comerţului. nu numai în recurs. ministerul de inteme. sesizăm că acestea sunt formate. tribunale. care cuprinde o serie de termeni. Referindu-ne la constantele statului în sensul politico-juridic. aleşi pe baza sistemului electoral în vigoare în fiecare ţară. Acestea ar fi: prezenţa în fruntea organelor executive a guvernului. senator. Activitatea organelor judecătoreşti. o Adunare a Deputaţilor. interpelare. ministerul apărării naţionale etc Un loc aparte în cadrul organelor executive îl ocupă armata. şi calea de atac: recursul în faţa tribunalelor. de regulă.la noi în ţară judecătoriile. deputat. serviciile de informaţii. c) constante ce se regăsesc în cadrul fiecăreia din cele trei categorii de organe ale statului: legislative. legiferare. Unele din ele judecă numai în complete formate din judecători de profesie. În cadrul organelor administrative (executive). una din camere este Senatul. cu o serie de servicii subordonate: administraţii financiare. secţii sanitare. o serie de elemente de constanţă.a. Astfel. putem sesiza. poliţia. rămase în mod tradiţional din cele mai vechi timpuri. ministerul justiţiei. pentru a se putea păstra ordinea juridică în stat. care există în toate ţările contemporane. iar cealaltă. guvern. Populaţia. denumit de regulă Parlament. executiv. Perioada pentru care sunt alese organele legislative (de obicei 4-5 ani) se numeşte legislatură. că tribunalele judecă şi anumite cauze în fond. parlamentar.unor ministere şi din înalţi funcţionari administrativi. ministerul sănătăţii. iar activitatea curentă a organelorlegislative se desfăşoară în sesiuni. din judecătorii. de obicei. observăm că pe plan mondial acestea sunt formate din deputaţi. executive şi judecătoreşti. şi existenţa unui aparat logic conceptual. Acolo unde structura organului legislativ este bicamerală. se bazează pe respectarea anumitor principii care. Acestea ar fi: publicitatea dezbaterilor. constituţional. de învăţământ etc. însă. trebuie să mai adăugăm. trebuie considerate elemente de constanţă. constante referitoare la forma de guvernământ: republică sau monarhie. În sfârşit. cum sunt: sistem electoral. constante ce se regăsesc în cadrul fiecăreia din cele trei categorii de organe ale statului: legislative. În ce priveşte organele judecătoreşti. Trebuie precizat. ca elemente de constanţă. a unei terminologii ce se foloseşte în activitatea de stat. la cele de mai sus. existenţa unor organe centrale de ramură. expresii. având o structură unicamerală sau bicamerală. acreditare. solemnitatea. buget etc Concepte şi termeni de reţinut      Constantele statului. de genul prefecturilor. dacă ne referim la organele legislative. contradictorialitatea. minister. pentru o perioadă limitată. în toate ţările. cu titlu exemplificativ ar fi: ministerul finanţelor. şi ele. altele sunt formate din judecători profesionişti şi cetăţeni în calitate de asesori. Atribuţia cea mai importantă a organului legislativ. Teritoriu. există o reţea de organe judecătoreşti care au ca scop soluţionarea litigiilor civile sau a cauzelor penale. organele judecătoreşti sunt organizate la nivelul a cel puţin două grade de jurisdicţie: judecata de fond . primăriilor. Există apoi organe administrative locale. ministerul de externe. oralitatea. jandarmeria. curţi. Constantele în sens istorico-geografic 118 . ministerul învăţământului. executive şi judecătoreşti. este aceea de a elabora legile. De regulă. de asemenea. asigurarea dreptului la apărare ş. denumite ministere. aleşi din rândul cetăţenilor de diverse profesii. care poartă diverse denumiri. b) constante referitoare la forma de guvernământ: republică sau monarhie. impozite.. legislativ. Ce reprezintă constantele statului? 20. Cele mai cunoscute ministere.

populaţia. instituţia de drept. puterea publică. c) nu poate fi subiect de drept. 1930. Bucureşti. Teoria generală a dreptului. b) teritoriul. b) subiect colectiv.21. 119 . I. vol. 30. ramura dreptului. Care suntr constantele statului : a) norma juridicã. c) legile obiective. Constantele statului în sens politco-juridic Teste de evaluare/autoevaluare 29. sistemul dreptului. Ce fel de subiect de drept este Statul: a) subiect individual. Mircea Djuvara. Bibliografie obligatorie 1.

les permanences juridiques. Iniţierea studenţilor în studierea constantelor dreptului.3. Universităţii “Dimitrie Cantemir”.1. 1998. Aprofundarea unor noţiuni şi instrumente de lucru fundamentale pe care le presupune constantele dreptului Competenţele unităţii de învăţare: Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a 120 . Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare 12. 2004. Permanenţele juridice 12.3. Victor July 1.4. Momcilo Luburici. 6. 3.1. Introducere 12. cu toată specificitatea ei. Le droit pur.2. Edmond Picard. 12. Flammarion. Introducere Faptul că există mai multe tipuri de civilizaţie şi cultură nu înseamnă că dreptul şi statul aparţinătoare unui anumit tip sunt cantonate.3. Duculescu. 10. 1982. Constantele statului. tot aşa şi dreptul şi statul cunosc această continuitate de-a lungul istoriei.2. „Dat”-ul în drept 12. numai în cadrul lui. Ed. Editura Argonaut.1. Teoria generală a dreptului.2. Veronica Rebreanu. Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare Obiectivele unităţii de învăţare: 9. Îndrumător pentru autoverificare 12. Institutul Român pentru Drepturile Omului. Nicolae Popa. Ioan Ceterchi.Alexandru Fărcaş. 1991. Actami. Bucureşti. de la apariţia lor şi până în zilele noastre. Unitatea de învăţare 12 Constantele dreptului 12. Continuitate şi discontinuitate în dreptul internaţional. 7.2. Academiei. legată de o anume epocă istorică. 5. cu exclusivitate. Bucureşti. Paris. 4. Conţinutul unităţii de învăţare 12. Teoria generală a dreptului. Aşa cum civiliza-ţia şi cultura. les constantes juridiques. Bucureşti. presupun şi o anume continuitate. Cluj-Napoca. 2005. Ed. dreptul internaţional al drepturilor omului şi problematica minorităţilor naţionale. Ed.

totuşi. Mircea Djuvara preciza că acesta 1-ar constitui “Dreptul în ce are el esenţial ca element unitar şi de ansamblu''. cuvântul a fost folosit. care se aplică în orice împrejurare.se întreabă autorul citat. Constantele dreptului timpul alocat este de 2 ore. uciderea părintelui este crima cea mai josnică. Iar elementele care în felul acesta caracterizează relaţiunea juridică constituie ceea ce numim permanenţele juridice”. este de a expune şi studia “permanenţele juridice”.noţiunilor specifice disciplinei) .definirea şi înţelegerea noţiunilor de permanente juridice si dat in drept Utilizarea corectă a termenilor de specialitate Timpul alocat unităţii de învățare: Pentru unitatea de învățare. Este faptul că ne găsim în prezenţa unui raport juridic. în concepţia lui Djuvara. După cum precizează Djuvara. Conţinutul unităţii de învăţare 12.1. Djuvara recurge la un exemplu“Nu ucide pe aproapele tău” este o regulă care poate fi o normă de drept universală şi absolută. nu este aşa. oriunde. de un cunoscut jurist belgian. În concepţia noastră. nu poate exista o normă juridică la fel în toate societăţile şi nici o legislaţie comună tuturor societăţilor. într-un mod exact. în orice societate şi în orice timp şi. În continuare se sublinia: “Obiectul Enciclopediei Juridice (a Teoriei Generale a Dreptului). care le-a mai numit şi “constantele dreptului” Termenul de “permanenţe juridice” sau “constante ale dreptu-lui” – arată Djuvara – exprimă ceea ce este persistent în orice relaţie juridică. realitatea socială căreia i se aplică. Ce are comun legislaţia noastră cu cea primitivă? . Dar în societăţile primitive paricidul este reglementat ca o obligaţie. Dar aşa cum nu pot exista două societăţi identice. ar fi. Constantele dreptului. dispoziţiile juridice investesc. Dreptul este o ştiinţă socială. în mod necesar.3. copilul este obligat a-1 ucide. 12. şi ne face să o recunoaştem ca atare. “Dar există în relaţiunea juridică ceva ce subzistă. deşi rezultatele sunt diferite. În timpul războiului soldaţii au obligaţia de a ucide. în sensul acesta. mai întâi.3. Edmond Picard. Permanenţele juridice În încercarea sa de a defini obiectul de studiu al Teoriei Generale a Dreptului. La o anumită vârstă a părintelui. 121 . Pentru a-şi ilustra afirmaţiile. în principal.

legile obiective îşi creează drum şi în cele din urmă se impun cu necesitate.2. omul privit în mod complex cu natura lui specifică biologică şi socială.3. care în filozofia dreptului au luat denumirea de “dat al dreptului”. trei. Ea porneşte de la faptul că legiuitorul. acordul celor chemaţi să le traducă în viaţă. susceptibile de a dobândi înţelegerea şi. drepturile şi obligaţiile lor. în acelaşi timp. familiale. în acelaşi timp. ale epocii în care trăieşte. a) Un prim factor îl constituie relaţiile sociale care se stabilesc între oameni într-o epocă determinată. b) În al doilea rând. consecinţa este că omul. nu însoţeşte întotdeauna în fapt orice relaţiune juridică”. întrucât ele oferă legiuitorului obiectul asupra căruia el trebuie să acţioneze prin reglementările sale. produs al relaţiilor sociale. Acestea sunt relaţii economice. Dreptul constituie unul dintre cele mai eficiente instrumente cu ajutorul cărora oamenii acţionează asupra orientării vieţii sociale într-o anumită direcţie. în opera de reglementare juridică. ci trebuie să ţină seama de anumite realităţi materiale şi spirituale. După cum se ştie. Aceste relaţii constituie un “dat” al dreptului. un “dat” fundamental al reglementării juridice Dezvoltarea dreptului este determinată de interesele omului. printr-o mulţime de întâmplări. sub diferite înfăţişări. nu creează dreptul în mod arbitrar. care oferă obiect reglementării juridice. ci prin intermediul acţiunilor umane conştienteÎn cadrul unei asemenea concepţii generale. fiecare apărând. urmărind ca normele juridice să aibă o eficienţă socială reală. ci şi a societăţii şi gândirii. de natura complexă a omuluic) În al treilea rând. subiec-ţii raportului juridic. Ele guvernează nu numai dezvoltarea naturii. Ceea ce este specific legilor obiective în viaţa socială este tocmai faptul că ele se realizează nu în mod spontan (aşa cum se întâmplă în natură). 12. Relaţiile sociale orientează. dar cu toate acestea. Această orientare este posibilă prin influenţa pe care o exercită asupra gândirii. culturale. de asemenea. asupra vieţii sociale acţionează o serie de factori. O contribuţie meritorie la problema constantelor dreptului a adus-o Anita Naschitz. soluţiile cuprinse în aceste reglementări. ca subiect al relaţiilor sociale supuse reglementării juridice.spune el “sancţiunea juridică organizată şi aplicată de autoritatea publică. Această concepţie cu privire la caracterul legic al dezvoltării vieţii sociale nu exclude recunoaşterea rolului factorului subiectiv. un “dat” fundamental al dreptului îl constituie legile obiective. în special. locul şi rolul social al dreptului apare bine determinat. Nici un legiuitor nu poate face abstracţie. Dreptul îşi poate 122 . sentimentelor. voinţei oamenilor chemaţi să elaboreze aceste soluţii.raportul juridic cu elementele sale componente. este. „Dat”-ul în drept Factorii care alcătuiesc ceea ce numim “dat”-ul în drept sunt. la rândul lor. întrucât relaţiile sociale. deşi . obiectul raportu-lui juridic la care el adaugă “tendinţa ideală spre sancţiunea juridică”. sunt relaţii între oameni. de anumite finalităţi şi adoptarea unor soluţii corespunzătoare anumitor interese umane.

explicaţia elementelor de continuitate trebuie căutată în sfera acestui “dat”. În acest sens. Pe linia aceasta putem desluşi. Existenţa unui dat al dreptului nu duce. De exemplu: legea valorii. există şi o serie de elemente de continuitate pe care le întâlnim în reglementările juridice aparţinând diferitelor tipuri de civilizaţie şi cultură. în aşa fel încât. observăm că. în domeniul relaţiilor sociale. “Dat”-ul în drept este el însuşi variabil şi acest lucru explică diferenţele esenţiale ce există între dreptul diferitelor tipuri de civilizaţie şi cultură care s-au perindat de-a lungul istoriei Cu toate deosebirile esenţiale. care indică structura diferitelor categorii de relaţii sociale. cât şi în direcţia unei continuităţi în aparatul logic. alături de trăsăturile care despart relaţiile sociale ale diferitelor epoci istorice. influenţează şi dreptul civilizaţiilor respective. relaţii între soţi. care din punct de vedere al conţinutului despart diferite tipuri de drept. are anumite trăsături proprii de dezvoltare. ce se întâlnesc în mai multe epoci istorice. pe planul structurii acestor relaţii. fiecare tip de civilizaţie şi cultură. în diverse tipuri de civilizaţie şi cultură. întâlnim şi anumite elemente care stabilesc o legătură de continuitate. influenţând şi.realiza acest rol numai dacă reflectă în mod adecvat legile obiective În măsura în care scopurile fixate de legiuitor şi soluţiile găsite pentru fixarea acestor scopuri ţin seama de legile dezvoltării naturii şi societăţii. Care sunt aceste elemente de continuitate în domeniul dreptului? a) Cercetând “dat”-ul în drept. proprietate. dacă fiecare epocă istorică. Dar. a ideilor şi instituţiilor în care ele îşi găsesc reflectarea. în ce priveşte expresia lor logică-conceptuală o întâlnim în diferite epoci istorice formulată la fel. relaţii între vânzători şi cumpărători. Aceste structuri stabile influenţează şi reglementarea juridică. la concluzia admiterii unor criterii neschimbătoare. neapărat. relaţii între puterea de stat şi cetăţeni. Deşi în conţinut acestea sunt diferite. accelerând evoluţia societăţii în direcţia tendinţelor sale obiective de dezvoltare. sau aproape la fel. anumite tipare. a legilor care guvernează dezvoltarea acestorrelaţii. mai ales. duce la anumite transformări.conceptual pe care-l folosesc diferite sisteme de drept. valabile pentru toate locurile şi în toate timpurile. elementele de continuitate pot fi întâlnite. Dacă urmărim relaţiile sociale din diferite epoci istorice putem observa anumite trăsături comune. a cărei 123 . contract. în primul rând. mai ales în două direcţii: în direcţiadeterminării obiectului reglementării juridice (reglementarea anumitor relaţii sociale o regăsim în mai multe sau chiar în toate epocile istorice). b) În domeniul legilor sociale observăm că. întâlnim anumite concepte cum sunt: raport juridic. există anumite trăsături de mai lungă durată. anumite trăsături esenţiale comune tuturor acestor sisteme permite încadrarea lor în tipuri de drept determinate. Natura specifică a relaţiilor sociale din cadrul fiecărui tip de civilizaţie şi cultură. reglementările juridice joacă un rol social pozitiv. Elementele de legătură le întâlnim. Dacă admitem existenţa unui “dat” al dreptului. în toate epocile istorice. uneori. cu toate deosebirile ce se întâlnesc în diferite sisteme de drept din diferite perioade istorice. Dezvoltarea în cadrul relaţiilor sociale. care la anumite intervale de timp dau naştere unor caracteristici care atestă trecerea la o nouă formă de civilizaţie şi cultură.

cu trăsături şi efecte diferite . c) Un al treilea “dat” al dreptului îl constituie omul. Nici un sistem de drept nu poate face abstracţie de faptul că dobândirea discernământului – de pildă . Şi în acest domeniu. ar fi. Îndrumar pentru autoverificare Sinteza unităţii de învăţare 12 Constantele dreptului. idealurile. biologice. ce exprimă anumite interese sociale comune ale oamenilor. chiar în ce priveşte anumite probleme de fond. deşi . întâlnim şi anumite concepţii. în principal. este şi ea unul dintre factorii care explică existenţa elementelor de continuitate în drept. drepturile şi obligaţiile lor. urmărind ca normele juridice să aibă o eficienţă socială reală. cum sunt ocrotirea vieţii. fiziologice. Ea porneşte de la faptul că legiuitorul. asistăm la o continuitate nu numai pe planul obiectului sau a unor aspecte de formă (aparatul logic-conceptual) ci. trebuie să-şi găsească.4. în fiecare epocă istorică. Dreptul. În ce privesc concepţiile. Pe planul dreptului acestea s-au reflectat în ocrotirea unor valori general-umane. În acelaşi timp. pe planul reglementării juridice.spune el “sancţiunea juridică organizată şi aplicată de autoritatea publică. De asemenea. O contribuţie meritorie la problema constantelor dreptului a adus-o Anita Naschitz. Modul lui de gândire. putem distinge anumite elemente cu caracter de constanţă. Omul este un produs al epocii sale. nu însoţeşte întotdeauna în fapt orice relaţiune juridică”. comune tuturor oamenilor. subiecţii raportului juridic. convingerile. idealurile sale.este legată de un anumit grad de dezvoltare fizică şi spirituală De aici. În acest domeniu. Din această cauză o întâlnim . Ambele aspecte explică existenţa unor factori de permanenţă în domeniul dreptului.în toate epocile istorice în care există producţie de mărfuriExistenţa legităţilor obiective. Cu toate acestea. împărţirea oamenilor pe sexe. a libertăţii. sentimentele. spre deosebire de relaţiile sociale. obiectul raportului juridic la care el adaugă “tendinţa ideală spre sancţiunea juridică”. în mod necesar obligaţia de a ţine seama. a sănătăţii persoanei. interesul de a asigura condiţii normale desfăşurării raporturilor sociale. nu face decât să dea expresie fizionomiei spirituale a acestui om concret. Tot pe acest plan. însă. nu creează dreptul în 124 . idealuri comune. cu toate consecinţele ce decurg de aici. de lungă durată. uneori. şi îşi găseşte reflectarea în toate sistemele de drept. în concepţia lui Djuvara. raportul juridic cu elementele sale componente. întâlnim anumite însuşiri fizice. De exemplu. sunt determinate de împrejurările în care trăieşte. de acest aspect. în acest domeniu întâlnim un grad mai mare de mobilitate şi relativitate. obligaţia de a respecta sarcinile asumate etc 12. cum au fost: lupta pentru idealurile de dreptate socială şi libertate dusă de forţele sociale înaintate şi de personalităţile progresiste din diferite epoci istorice.acţiune este strâns legată de producţia de mărfuri. putem distinge anumite idealuri. produs al relaţiilor sociale în mijlocul cărora trăieşte. cu natura sa complexă.

în toate epocile istorice. Dar. relaţii între vânzători şi cumpărători. ci prin intermediul acţiunilor umane conştiente. Aceste relaţii constituie un “dat” al dreptului. contract. În măsura în care scopurile fixate de legiuitor şi soluţiile găsite pentru fixarea acestor scopuri ţin seama de legile dezvoltării naturii şi societăţii. legile obiective îşi creează drum şi în cele din urmă se impun cu necesitate. Elementele de legătură le întâlnim. ci şi a societăţii şi gândirii. locul şi rolul social al dreptului apare bine determinat. care la anumite intervale de timp dau naştere unor caracteristici care atestă trecerea la o nouă formă de civilizaţie şi cultură. un “dat” fundamental al dreptului îl constituie legile obiective. care din punct de vedere al conţinutului despart diferite tipuri de drept. influenţând şi. elementele de continuitate pot fi întâlnite. b) În al doilea rând. mai ales în două direcţii: în direcţia Cu toate deosebirile esenţiale. a) Un prim factor îl constituie relaţiile sociale care se stabilesc între oameni într-o epocă determinată. printr-o mulţime de întâmplări. Ceea ce este specific legilor obiective în viaţa socială este tocmai faptul că ele se realizează nu în mod spontan (aşa cum se întâmplă în natură). După cum se ştie. culturale. Aceste structuri stabile influenţează şi reglementarea juridică. fiecare apărând. care indică structura diferitelor categorii de relaţii sociale. “Dat”-ul în drept este el însuşi variabil şi acest lucru explică diferenţele esenţiale ce există între dreptul diferitelor tipuri de civilizaţie şi cultură care s-au perindat de-a lungul istoriei. proprietate. relaţii între soţi. Acestea sunt relaţii economice. familiale. sentimentelor. la concluzia admiterii unor criterii neschimbătoare. întrucât ele oferă legiuitorului obiectul asupra căruia el trebuie să acţioneze prin reglementările sale. întrucât relaţiile sociale. relaţii între puterea de stat şi cetăţeni. Dreptul constituie unul dintre cele mai eficiente instrumente cu ajutorul cărora oamenii acţionează asupra orientării vieţii sociale într-o anumită direcţie Dreptul îşi poate realiza acest rol numai dacă reflectă în mod adecvat legile obiective. alături de trăsăturile care despart relaţiile sociale ale diferitelor epoci istorice. valabile pentru toate locurile şi în toate timpurile. este. neapărat. în domeniul relaţiilor sociale. întâlnim anumite concepte cum sunt: raport juridic. voinţei oamenilor chemaţi să elaboreze aceste soluţii.mod arbitrar. care în filozofia dreptului au luat denumirea de “dat al dreptului”. un “dat” fundamental al reglementării juridice c) În al treilea rând. observăm că. Pe linia aceasta putem desluşi. ale epocii în care trăieşte. Această concepţie cu privire la caracterul legic al dezvoltării vieţii sociale nu exclude recunoaşterea rolului factorului subiectiv. Această orientare este posibilă prin influenţa pe care o exercită asupra gândirii. Dacă admitem existenţa unui “dat” al dreptului. Existenţa unui dat al dreptului nu duce. sunt relaţii între oameni. În acest sens. ca subiect al relaţiilor sociale supuse reglementării juridice. mai ales. uneori. care oferă obiect reglementării juridice. există şi o serie de elemente de continuitate pe care le întâlnim în reglementările juridice aparţinând diferitelor tipuri de civilizaţie şi cultură. pe planul structurii acestor relaţii. soluţiile cuprinse în aceste reglementări. accelerând evoluţia societăţii în direcţia tendinţelor sale obiective de dezvoltare. în acelaşi timp. în primul rând. determinării obiectului reglementării juridice (reglementarea anumitor relaţii sociale o regăsim în mai multe sau chiar în toate epocile istorice). asupra vieţii sociale acţionează o serie de factori. Deşi în conţinut acestea sunt diferite. Ele guvernează nu numai dezvoltarea naturii. reglementările juridice joacă un rol social pozitiv. consecinţa este că omul. Dezvoltarea în cadrul relaţiilor sociale. sub diferite înfăţişări. ci trebuie să ţină seama de anumite realităţi materiale şi spirituale. anumite tipare. cât şi în direcţia unei continuităţi în aparatul logic-conceptual pe care-l folosesc diferite sisteme de drept. În cadrul unei asemenea concepţii generale. întâlnim şi anumite elemente care stabilesc o legătură de continuitate. la rândul lor. duce la anumite transformări. omul privit în mod complex cu natura lui specifică biologică şi socială. Care sunt aceste elemente de continuitate în domeniul dreptului? a) Cercetând “dat”-ul în drept. produs al relaţiilor sociale. în ce 125 . Relaţiile sociale orientează. Dacă urmărim relaţiile sociale din diferite epoci istorice putem observa anumite trăsături comune. de asemenea. dar cu toate acestea. explicaţia elementelor de continuitate trebuie căutată în sfera acestui “dat”.

Dreptul. are anumite trăsături proprii de dezvoltare. Constantele dreptului în concepţia lui Mircea Djuvara 126 .cu trăsături şi efecte diferite . sau aproape la fel. idealuri comune. nu face decât să dea expresie fizionomiei spirituale a acestui om concret. ce se întâlnesc în mai multe epoci istorice. produs al relaţiilor sociale în mijlocul cărora trăieşte. . sunt determinate de împrejurările în care trăieşte.  Permanenţe juridice. biologice. Întrebări de control şi teme de dezbatere 22. Omul este un produs al epocii sale. în fiecare epocă istorică. Din această cauză o întâlnim . fiecare tip de civilizaţie şi cultură. Cu toate acestea. a cărei acţiune este strâns legată de producţia de mărfuri. Ambele aspecte explică existenţa unor factori de permanenţă în domeniul dreptului. cu natura sa complexă. dacă fiecare epocă istorică.în toate epocile istorice în care există producţie de mărfuri. c) Un al treilea “dat” al dreptului îl constituie omul. Modul lui de gândire. idealurile sale. în diverse tipuri de civilizaţie şi cultură.  Dat-ul în drept. întâlnim şi anumite concepţii. În ce rezidă Dat-ul în drept? 23. Concepte şi termeni de reţinut  Constantele dreptului.priveşte expresia lor logică-conceptuală o întâlnim în diferite epoci istorice formulată la fel. există anumite trăsături de mai lungă durată. fiziologice. comune tuturor oamenilor. De exemplu: legea valorii. b) În domeniul legilor sociale observăm că. întâlnim anumite însuşiri fizice. În acelaşi timp.

Teste de evaluare/autoevaluare 31. Sunt constante ale dreptului: a) norma juridicã, instituţia de drept, ramura dreptului, sistemul dreptului; b) teritoriul, populaţia, puterea publică; c) relatiile sociale.omul,legile obiective. 32. De problema constantelor dreptului s-a ocupat: a) Justinian; b) Mircea Djuvara; c) Ulpian.

Bibliografie obligatorie ” . Mircea Djuvara, Teoria generală a dreptului, vol. I, Bucureşti, 1930. 2. Edmond Picard, Le droit pur, les permanences juridiques, les constantes juridiques, Flammarion, Paris. 3. Victor July 1, Duculescu, Continuitate şi discontinuitate în dreptul internaţional, Bucureşti, Ed. Academiei, 1982. 4. Momcilo Luburici, Ioan Ceterchi, Teoria generală a dreptului, Ed. Universităţii “Dimitrie Cantemir”, Bucureşti, 1991. 5. Nicolae Popa, Teoria generală a dreptului, Ed. Actami, 1998. 6.Alexandru Fărcaş, dreptul internaţional al drepturilor omului şi problematica minorităţilor naţionale, Institutul Român pentru Drepturile Omului, Bucureşti, 2005. 7. Veronica Rebreanu, Constantele statului, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2004. Unitatea de învăţare 13 Izvoarele dreptului 13.1. Introducere 13.2. Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare 13.3. Conţinutul unităţii de învăţare 13.3.1. Cutuma ca izvor de drept 13.3.2. Jurisprudenţa ca izvor de drept 13.3.3. Legea ca izvor de drept 13.3.4. Doctrina ca izvor de drept

127

13.4. Îndrumător pentru autoverificare

13.1. Introducere Izvoarele sau sursele dreptului sunt manifestări ale relaţiilor sociale care generează norma juridică, indiferent de natura ei (de drept public sau privat etc.). Doctrina, abordând acest subiect, menţionează totdeauna că izvoarele dreptului pozitiv sunt de două feluri: materiale şi formale. În orice caz, modul de apariţie a ideii de dreptate şi, în final, a dreptului, este strâns legat de acele realităţi sociale care produc situaţia juridică, adică forma de drept. În acest sens, conştiinţa individuală şi conştiinţa socială sunt, în ultimă instanţă, responsa-bile pentru apariţia dreptului, printr-un proces complex în care motivaţiile, decurgând din interesele individului, din interesele diverselor grupuri sociale şi, în final, din interesele obiective generale ale societăţii, se intercondiţionează reciproc, construind în dialectica evoluţiei lor o unitate extrem de complexă pe care o denumim, generic, izvor al dreptului. Noţiunea de izvor al dreptului identifică tocmai aceste surse complexe de natură obiectivă şi subiectivă, individuală şi socială care, la un moment dat, într-o anumită conjunctură istorică, duc la apariţia dreptului.

13.2. Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare Obiectivele unităţii de învăţare: 11. Iniţierea studenţilor în studierea iyvoarelor dreptului; 12. Aprofundarea unor noţiuni şi instrumente de lucru fundamentale pe care le presupune ştiinţa iyvoarelor dreptului Competenţele unităţii de învăţare: Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei) - definirea şi înţelegerea izvoarelor dreptului Utilizarea corectă a termenilor de specialitate

128

Timpul alocat unităţii de învățare: Pentru unitatea de învățare, Izvoarele dreptului timpul alocat este de 2 ore.

13.3. Conţinutul unităţii de învăţare 13.3.1. Cutuma ca izvor de drept Cutuma (tradiţia sau obiceiul) reprezintă unul dintre izvoarele formale cele mai importante ale dreptului. Este foarte greu să se decanteze de către istoric nu numai caracterul real, veridic al obiceiului invocat ca izvor de drept, dar şi să se fixeze caracteristicile lui şi, mai ales, condiţiile care, însoţindu-l, l-au ajutat să devină un astfel de izvor. “Tradiţia care ne-a parvenit, cu multitudinea ei de denumiri încâlcite ale popoarelor şi de legende obscure, se aseamănă cu frunzele uscate, greu de conceput că au fost cândva verzi”, afirmă inspirat Theodor Mommsen. Este deosebit de expresivă această afirmaţie, ea evidenţiind problemele, unele aproape insurmontabile, cu care se confruntă istoricul atunci când încearcă să identifice adevăratele obiceiuri care, cu timpul, s-au transformat în norme de drept. Astfel, marele istoric mai înainte citat spune, pe bună dreptate, că în locul parcurgerii acestui labirint şi încercării de clarificare a unor frânturi ale umanităţii, ar fi mai potrivită cercetarea vieţii reale a poporului şi a modului în care ea s-a exprimat în legislaţie şi în cultură, în general. În acest sens pot fi justificate instituţii de drept care, apărute la începutul dreptului roman, sunt şi astăzi valabile Contractul referitor la împrumutul de consumaţie (mutuum) de astăzi, îşi are originea juridică în contractul cu aceeaşi denumire din dreptul roman, iar în dreptul roman izvorul material al acestui contract îl constituie o practică ce constă în transferul unei sume de bani sau al anumitor bunuri mobile de la o persoană la o altă persoană. Subiecţii acestei relaţii sociale – devenită ulterior raport juridic – vor fi denumiţi, în drept, creditor şi debitor. Această practică, spune Mommsen, avea iniţial drept obiect numai banii şi exista în relaţiile romanilor cu străinii. O apariţie în drept, relativ asemănătoare o are şi nexum-ul, care a devenit un contract din cumulul obiceiurilor referitoare la înstrăinarea (vânzarea-cumpărarea) de bunuri. El definea şi alte realităţi juridice (apărute tot din obiceiuri) cum sunt cele referitoare la proprietatea temporară. Pe teritoriul ţării noastre cutumele geto-dace au constituit un izvor deosebit de bogat pentru dreptul pozitiv, atât în dreptul intern

129

a existat în provinciile romane. Relaţiile dintre cetăţenii romani şi peregrini erau reglementate de ius gentium care. Deci. în doctrina de specialitate se remarcă faptul că după cucerirea Daciei. Această situaţie juridică se conciliază (şi se coroborează) cu un alt text. care au beneficiat de un cadru propice pentru a deveni. norme de drept. indiferent de rolul şi locul pe care îl ocupă într-o ierarhie legală în conformitate cu competenţele lor. Începând cu secolul al VI-lea î. Jurisprudenţa ca izvor de drept Noţiunea de jurisprudenţă are două sensuri: unul configurează activitatea de aplicare a dreptului înfăptuită de organele judiciare. deci. organele de procuratură (prin 130 .n. Aceste norme erau cuprinse în obiceiurile sau cutumele (consuetudo. mai repede şi într-un mod mai sigur.n. care aveau un pronunţat caracter politico-juridic. mos maiorum) geto-dace tolerate de noii stăpânitori şi. în continuare.. în esenţă. pe teritoriul ţării noastre sistemele juridice aveau un dublu izvor de drept: a) cutuma pentru normele juridice ale statului geto-dac şi b) dreptul roman pentru provinciile romane.e. format pe baza cutumei. nesancţionate. În acest sens. exista o uniune puternică de triburi geto-dacice sub comanda lui Dromichete. Existenţa formaţiunilor statale pe teritoriul ţării noastre mai înainte de influenţele greceşti în Dobrogea şi anterior cuceririlor romane. era tot drept roman. Reglementarea unor astfel de relaţii. al cărui text datează din anul 224. în cea mai mare parte a lui. în acest sens.n. În acest sens ne vin informaţii de la istoricul Trogus Pompeius.e. dreptul autohton geto-dac rămâne în vigoare pentru a reglementa acele raporturi pe care romanii le mai îngăduiau să fie guvernate de dreptul local. o sancţiune juridică în perioada de formare a statului geto-dac.n. timp îndelungat. din Ulpian – secolul al III-lea e.e. apărută în perioada democraţiei militare sub forma unor obiceiuri nejuridice şi. ce se aplica cetăţenilor romani rezidenţi aici şi peregrinilor (locuitori liberi ai unei provincii romane care nu deţineau cetăţenie romană – civitas romana – şi nici statutul de latini). de faptul că triburile geto-dacice se uneau în uniuni tribale. şi poate chiar accelerat. cu un rege geto-dac conducător al unei uniuni de triburi. rege legendar geto-dac. iar Diodor din Sicilia aminteşte că în jurul anului 300 î. în paralel cu dreptul roman. vorbeşte de necesitatea de a se respecta în aşezările urbane provinciale obiceiurile locale. dreptul autohton. probabil cu condiţia de a nu contraveni dispoziţiilor de ordine publică romane. cu privire la măsura în care dreptul roman îngăduie aplicarea dreptului local – în speţă cel geto-dac – o constituţie din Codul lui Justinian. Dar. 13. prin ridicarea obiceiurilor la nivelul unor norme juridice.cât şi în relaţiile juridice externe. Considerăm că formarea uniunilor tribale a condus la o decantare a obiceiurilor. care afirmă că regele scit Ateos are confruntări militare în anul 339 î. creatoare de jurisprudenţă instanţele judecătoreşti. procesul transformării obiceiurilor în norme juridice.3. a căpătat. a consolidat un drept geto-dacic format. – care există în Digeste. Istoricii români arată că aplicarea dreptului roman în Dacia avea în vedere dreptul roman clasic. a fost favorizat. Sunt. sancţionate ca atare. probabil. şi care prevede respectarea în orice loc a constutuţiilor imperiale.2.

un sens foarte larg care – pătruns în lexicul nostru din limba veche – nu mai este de mult uzitat. desigur – pentru că ea include experienţa practică a organelor judiciare care aplică dreptul pozitiv şi. având o importanţă capitală în procesul rezolvă-rii multiplelor probleme social-economice şi politice cu ajutorul dreptului. soluţiile date de diverse organe care aplică legea pot merge până acolo încât nu numai să producă modificări esenţiale în legislaţie. prin declararea ca neconstituţională a oricărui act normativ emis de acesta. acest proces este extrem de complex.m. de multe ori practicienii le dau soluţii diferite. pe de o parte. Jurisprudenţa este. îi probează şi îi legitimează valabilitatea. în sistemul statului nostru de drept – ca şi în sistemul juridic al altor state democratice – poate impune chiar legiuitorului respectarea Constituţiei. care include şi sensul mai specializat de totalitate a hotărârilor pronunţate de un anume organ care aplică legea. cu cazuri concrete apreciate. de posibilităţile psihice de a percepe interdisciplinaritatea necesară soluţionării cazului ş. de voinţa de a aplica într-un anume mod norma juridică. de o persoană fizică învestită cu atribuţii specifice într-un organ judiciar. În acest sens. prin aceasta. Or.soluţiile rămase definitive). fireşte. În acest sens. de cultura sa de specialitate şi de cea generală. însoţit de modalităţile legale de aplicare a normei respective. Această situaţie se complică (în sensul bun al cuvântului).a. prin generalizarea unor cazuri obiective a creat norma de drept. în procesul de armonizare a normei juridice şi a voinţei celui care a emis-o. pe de altă parte. ca o condiţie sine qua non. şi transpunerea acestei norme în practică.d. Aşadar. intervine. Este. În acest proces de interpretare. În el voinţa legiuitorului care a redactat norma juridică este interpretată de jurist – indiferent de organul judiciar din care face parte. dar mai intervine şi intelectul persoanei fizice care îşi exercită competenţele în funcţie de pregătirea sa de specialitate. la primul sens. constituie un foarte important raport subsidiar (formal) al dreptului. ca atare. Importanţa sistemului judiciar este deosebită într-un stat de drept. Dar. practica organelor judiciare care prin competenţa lor materială se detaşează dintre celelalte instituţii ale suprastructurii. Ne vom referi. tocmai activitatea practicianului. De aici vine şi natura de izvor material de drept al jurisprudenţei cumulate. de această dată. Toate aceste veritabile criterii de aplicare în viaţă a unor prescripţii teoretice. datorită faptului că membrii unor organe care aplică legea sunt independenţi în ceea ce priveşte interpretarea subiectivă şi obiectivă a acesteia (judecătorii sunt în această situaţie). prin jurisprudenţă înţelegem chiar ştiinţa dreptului. are loc contactul unei concepţii – a legiuitorului – care. Într-un al doilea sens. nasc un număr extrem de mare de probleme cărora. dăm ca exemplu activitatea de judecată a Curţii Constituţionale care. un izvor de drept – un izvor de drept formal. fără îndoială. de capacitatea intelectuală de interpretare a realităţii. nici în doctrină şi nici în practica judiciară. de diverse şi de complexe (prin raporturile cauzale sociale care apar cu acest prilej). Nu numai că realitatea obiectivă oferă situaţii infinit de particulare. dar pot schimba însăşi concepţia legiuitorului cu privire la modul în care transformă o relaţie socială într-un raport juridic. hotărârile organelor jurisdicţionale. incontestabil. ţinem să 131 .

nemijlocit deci. nu se putea vorbi de un izvor de drept care prin practica sa să desfiinţeze. după Revoluţie. legal. prin ele însele. se prevede. Legea – ca să ne referim la actul normativ cu cea mai mare putere de reglementare a raporturilor sociale – nu putea fi infirmată. Vom exemplifica acest lucru. care a apărut. Rezultă. ci numai configurată sau. în final. poate trimite cauza la Curtea Constituţională. De aceea. sistematică. voinţă pe care organul de aplicare a legii o raportează la un caz concret.subliniem o mutaţie cu totul deosebită. Există un sens larg şi unul restrâns al conceptului de 132 . ceea ce dorim să subliniem este faptul că această cerere dă posibilitatea formării opiniei judecătoreşti. logică) tind să lămurească voinţa legiuitorului. conform textului constituţional menţionat. care este Parlamentul. în mod nemijlocit. fiind o cale de formare a jurisprudenţei. Pe baza acestei iniţiative. causa initialis pentru formarea jurisprudenţei. decizii deosebit de importante. Opinia părţilor devine. astfel. judecă în conformitate nu numai cu dispoziţiile Constituţiei. Aceasta deoarece. Judecătorii Curţii Constituţionale sunt şi ei independenţi în exercitarea mandatului lor (v. specifică statului de drept. direct de practică. tot de legiuitor. Sigur că cererea exprimată de părţi în faţa instanţei nu constituie jurisprudenţă în sensul adecvat al termenului dar. dar şi cu propria capacitate profesională. Iată însă că. până la apariţia Constituţiei din 1991. în teoria dreptului nostru.3. trebuie să definim această noţiune. în sensul la care ne-am referit mai sus. folosind mai ales practica instanţelor judecătoreşti şi începând chiar cu Curtea Constituţională. c din Constituţie. istorică. că aceasta hotărăşte asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti privind neconsti-tuţionalitatea legilor şi a ordonanţelor. această perfecţio-nare fiind făcută. O asemenea dispoziţie constituţională lărgeşte foarte mult câmpul de incidenţă al jurispru-denţei ca izvor material de drept. 1 lit. În acest sens. părţile în procesul judiciar sunt îndrituite ca să participe direct la formarea jurisprudenţei. instanţa judecătorească. perfecţionată cu ajutorul practicii. care pot. în cel mai bun caz. Constituţia română de la 1991 a deschis o cale. art. Se ştie că modalităţile de interpretare a normei juridice (gramaticală. ca atare. morală şi culturală de interpretare a dispoziţiilor acesteia. Sistemul argumentativ pe baza căruia se creează jurisprudenţa este. 143 din Constituţie) şi. să confirme sau să infirme norme juridice adoptate de forul legislativ. printre alte atribuţii ale Curţii Constituţionale. care poate trimite dosarul la Curtea Constituţională. Curtea Constituţională instituie o jurisprudenţă cu totul deosebită de cea de până acum. prin aceea că ele iniţiază procesul şi ele propun excepţia de neconsti-tuţionalitate. o normă juridică. dar extrem de eficientă în planul înfăptuirii justiţiei şi care este în acelaşi timp un izvor material de drept. din această practică. 144 alin. prin el însuşi. formându-şi propria opinie. argumentând-o în mod corespunzător. o jurisprudenţă care poate nesocoti voinţa legiuitorului şi de care nu se poate trece decât cu riscul înfruntării bazelor legale şi morale ale statului de drept. prin competenţa sa. extrem de valoros în configurarea acestui izvor material de drept care este jurisprudenţa. Legea ca izvor de drept Analizând problematica legii ca izvor de drept. 13.3. În art. desigur.

şi Legea fundamentală. din afirmaţii raţionale. desigur. că “orice operaţiune de acest fel porneşte de la date care trebuie să fie. vor intra în această noţiune toate actele ce cuprind norme general obligatorii şi sunt emise de organe ale autorităţii publice care au în competenţa lor emiterea unor asemenea acte. ca izvoare ale dreptului pozitiv se distinge Constituţia.lege. discutabil. Pentru a se argumenta această natură (filosofică. Aceasta deoarece. şi anume coerenţa ei. în ultimă instanţă). deşi. În drept. Există. Toate celelalte legi (denumite şi ordinare). fără excepţie şi în drept (s. sau este vorba de orice act cu putere obligatorie. în continuare.n. în prim rând. tocmai raţionalitatea legii. prin necesitatea elaborării “aceleiaşi soluţii de drept în împrejurări de fapt identice”. fiind considerată cea mai importantă dintre acestea. parlamentul (sensul restrâns). cât şi interpretarea lui în limitele raţionalităţii dacă apar contradicţii în structura lui În doctrină s-a argumentat necesitatea lipsei de contradicţii. investit cu o anume autoritate. Dar nu la acest sens ne vom referi. Mai mult decât atât. De aici se ajunge la relevarea uneia dintre calităţile de bază ale unei norme juridice. desigur. Una dintre caracteristicile legii ca izvor de drept îl constituie raţionalitatea acesteia. în legătură cu procesul de construire a unei norme juridice. Privim cu rezervă acest punct de vedere care este. făcând imposibilă aplicarea ei. de fapt. contradicţia existentă între termenii oricărei noţiuni (deci şi a unei norme juridice) este o cerinţă esenţială a valabilităţii acesteia. conformându-se întocmai spiritului şi literei acesteia. ca fiind cea mai importantă lege în stat. cu predilecţie. în cel mai înalt grad. desigur. De altfel. ideea de justiţie şi de dreptate în societatea umană organizată statal. şi un sens lexical şi nu juridic al termenului de “lege”. prin natura lor.). se rezervă legii locul central în contextul actelor normative. interpretarea corectă a acesteia. în 133 . În doctrină s-a stabilit faptul că izvoarele (deci şi legea) “sunt. necontradictorialitatea în conţinutul normei juridice se coroborează cu raţionalitatea acesteia. credem. Dintre legi. de orice act normativ (sensul larg al noţiunii). denumită. ea concretizează. rezidă în faptul că ea fixează cadrul general al ordinii de drept. Importanţa deosebită a Constituţiei în raport cu toate celelalte legi. în acest sens. faptul că procesul formării unei norme juridice (ridicarea de la particular la general sau universal şi aplicabilitatea ei prin revenirea la concret) este. Lipsa de contradicţie în enunţul care alcătuieşte o normă juridică împietează. În acest sens. fiind imposibilă atât formarea textului de lege. o operaţiune logică va consta. şi obiceiul este lege. în care ar intra orice act care. încercării de modificare a soluţiilor i se opune. afirmaţii raţionale. fără excepţie. sunt elaborate pe baza şi în aplicarea Constituţiei. şi nu numai legea ca atare. în realitate. pretinde a i se respecta dispoziţia. “Totalitatea actelor normative alcătuiesc dreptul scris (jus scriptum) şi. se menţionează. o operaţiune logică. parţial. Autorii consideră ca izvor normal al dreptului orice act normativ care este general obligatoriu. după cum avem în vedere numai actul pe care îl adoptă. Or. pe baza unei proceduri specifice. prin definiţiune raţionale şi nu poate ajunge decât la date de aceeaşi natură. coroborată cu raţionalitatea acesteia. aceasta fiind o tendinţă imanentă a oricărei gândiri juridice de unificare continuă a tuturor cunoştinţelor. Pe bună dreptate s-a arătat în doctrină. în consecinţă.

pe acesta din urmă. Problema nu se poate pune în sensul existenţei sau inexistenţei forţei obligatorii a doctrinei pentru legiuitor. cu totul particulare. Alături de ei există opiniile exprimate în diferite moduri (note sau studii publicate. în medie. deşi nu sunt singurii creatori de doctrină. care trebuie să se ia în considerare nu numai în cauzele penale. faptul că este o autoritate care are o misiune foarte importantă. Doctrinei i se recunoaşte. indiferent de natura lor juridică 13.). unificarea soluţiilor s-a dovedit a fi un proces extrem de dificil. în general. şi. alţii. datorită interferenţelor particulare şi nerepetabile ale datelor specifice obiective şi. spre exemplu.4. Nu ar mai fi ceea ce este şi. în plus. o criză socială care se reflectă şi asupra sistemului juridic va aduce. Este limpede că o astfel de forţă nici nu trebuie să aibă doctrină. ci în toate cauzele. ea poate aborda principiile care domină sistemul juridic şi poate oferi chiar soluţii pentru dificultăţile prin care trece practica judecătorească. Ştiinţa dreptului nu este un instrument orb “în mâna” politicianului. şi aspectul “in personae”. totuşi. datorită numărului mare de hotărâri judecăto-reşti (în Franţa apar. Desigur. Prin doctrină înţelegem opiniile exprimate în ştiinţa juridică al cărei obiect este studiul dreptului pozitiv. Doctrina însăşi îşi legitimează sau nu calitatea de izvor de drept. desigur. se pare că menirea doctrinei de a oferi soluţii diverselor probleme practice şi de sistem juridic este mult îngreunată. Astfel. Unul dintre autorii de teorie a dreptului remarca dificultatea în care este pusă doctrina.procesul juridic. străine oricărui spirit ştiinţific – îl influenţează. în orice domeniu – şi mai ales în societăţile moderne în care vorbim de statul de drept şi nu de atitudini arbitrare. însă. inflaţiei legislative. Practica asiduă şi chiar competentă a dreptului aduce. Aceste date. 25. la rândul ei. i-ar scădea forţa ştiinţifică. datorită. Oamenii de ştiinţă din domeniul dreptului deţin ponderea esenţială în doctrină. de a pune în lumină imperfecţiunile şi contradicţiile sistemului juridic. Doctrina ca izvor de drept În ştiinţa dreptului. dintr-un an calendaristic. deoarece o politică. conferinţe etc. şi atunci doctrina joacă un rol deosebit de important. folosind întreaga 134 . de către practicieni.3. odată cu întreaga societate. uneori. iar pe de altă parte. Totuşi. aşa după cum am văzut. Deşi se recunoaşte că doctrina nu poate lua cunoştinţă – pentru a o studia – de întreaga jurisprudenţă. prin aceea că edifică argumentat noul sistem de drept. care alcătuiesc “complexul cauzei judiciare”. doctrina are şi menirea de a reflecta asupra dreptului pozitiv. problema doctrinei ca izvor de drept a găsit prea puţină înţelegere. în acest caz – mai pregnant argumentele politice. ci. pe de o parte. indubitabil. cei mai multi îi neagă caracterul de izvor de drept şi foarte puţini îi recunosc această funcţionalitate. Alături de rolul de informare.000 de hotărâri judecătoreşti). 1300 de decrete pe an şi cca. în locul căreia s-ar simţi. Procesul judiciar implică latura subiectivă. mai ales. nu numai aspectul “in rem” al cauzei. Răspunsul la întrebarea dacă este sau nu doctrina izvor de drept este dat de pe poziţiile unor criterii foarte diferite. mai mult decât atât. în realitate lucrurile nu stau chiar aşa. şi sistemul de drept în criză. subiective. privesc. întregul sistem juridic în criză.

Chiar elementele din care se compune problema respectivă se află difuzate în aspecte de naturi diferite. argumentat logic. ţinând. pentru a ţine dreptul la curent cu aceasta. meditaţia asupra problemelor de drept ale timpului. n. de experienţa sa juridică şi socială. activitate care îl reprezintă atât pe legislator. Inevitabil. 135 .) se poate face o interpretare perfectă a izvoarelor formale”. cu care am început. singura eficientă. Djuvara spunea: “Numai prin lumina dată de el (de jurisconsult. sistemul juridic “pierde teren”. raţional şi istoric. Şi în acest caz putem refuza. creatorul doctrinei sau practicianul. cât şi pe practician. adică de cercetător. de la care a împrumutat deja elemente specifice. ci legile care sunt perfecţionate la momentul oportun. creând principiile”. Djuvara nu a ezitat să afirme. În general. Dar “ordinea juridică”. Se poate ajunge la aşa ceva? Desigur că da. le generalizează şi sistematizează. constatând realităţile juridice. pregătirea documentaţiei pentru înţelegerea şi rezolvarea unor probleme de drept. Or. Cercetând sursele dreptului. ci şi pe vastitatea de informaţii şi legături interdisciplinare pe care le aduce doctrina. de pregătirea profesională ş. M. categoric. o instituie tot omul de ştiinţă. în acord cu realitatea. De aceea. pe baza unui efort propriu. în limitele temporale ale aceleiaşi societăţi. dar după ce s-a documentat (adică a învăţat) doctrina şi a meditat suficient asupra acestei problematici. atunci când legiuitorul nu urmăreşte suficient devoluţiunea relaţiei sociale. de capacitatea sa de sinteză. atât legisla-torul.n. caracterul de izvor formal al doctrinei. se face pe baza a două metode: metoda empirică şi metoda dogmatică (în sensul de metodă documentată teoretic).a. de altfel. în general. Răspunsul la problematica juridica nu stă întotdeauna în cercetarea aspectelor de drept ale acesteia.m. nu este vorba de o criză socială (a întregii societăţi). prin aceasta. doctrina devine. deoarece izvoarele depistate se vor confunda definitiv cu cercetarea însăşi. M. deoarece ea nu se bazează numai pe experienţă. ea însăşi o sursă de drept. îl reprezintă reflecţia. Un asemenea mecanism social este doctrina juridică. ea înmagazinează sistematic. cel mai important lucru care defineşte doctrina (esenţa ei). Aportul doctrinei la apariţia dreptului este o chestiune de documentare şi cunoaştere a relaţiei juridice. “cheile necesare perfecţionării dreptului. doctrinei. rolul doctrinei este acela de a întemeia metoda dogmatică. şi nu numai la nivel principial. pe care trebuie să-l depună. ci de o criză numai a sistemului juridic. cât şi practicianul. Lăsat nemodificat un timp oarecare. rolul de izvor de drept? În prima ipoteză. rămâne în urmă şi atunci se pune problema existenţei acelor mecanisme sociale care ajută sistemul juridic să devină oportun.experienţă juridică a timpului. cea mai eficientă. în principal. În acest sens. oare. deoarece bune sunt nu legile care dăinuie (zadarnică încercare de opunere faţă de timp). de capacitatea cercetătorului de a interpreta fenomenul studiat. spune autorul: “Jurisconsultul.d. în egală măsură. Creatorii doctrinei – ai ştiinţei dreptului – sunt jurisconsulţi. în acest caz.

Contractul normativ. Doctrina ca izvor de drept 136 .13. Concepte şi termeni de reţinut      Definiţia izvorului dreptului. Jurisprudenţa. Doctrina. Clasificarea izvoarelor de drept. Enumeraţi izvoarele dreptului 25.4. Îndrumar pentru autoverificare Sinteza unităţii de învăţare 13 Noţiunea de izvor de drept. Ce se înţelege prin jurisprudenţă? 26. Izvoarele dreptului românesc: Legea şi celelalte acte normative cu caracter de lege Acte normative subordonate legii Alte izvoare ale dreptului. Legea. Întrebări de control şi teme de dezbatere 24.

3. 6. Ştiinţifică şi Enciclopedică. J. Librăria Socec. Delhoz. vol. Teoria generală a dreptului. b) totalitatea părerilor. 137 . Teorie şi tehnică în procesul de creare a dreptului. Teoria generală a dreptului. Ed. Bucureşti. 1970. oficiale. Lecţii de filosofie juridică. componente ale sistemului de organizare judecătorească dintr-un stat. opiniilor exprimate de oamenii de ştiinţă ai domeniului.W. Ed. 1980. Ed. 10. Etnologie juridică. Ed. 1998. I. Hegel. 2. 35. I. c) totalitatea hotărârilor judecătoreşti pronunţate de către toate instanţele de judecată. 1989. Mircea. Jurisprudenţa desemnează: a) totalitatea hotărârilor judecătoreşti cu caracter de îndrumare date de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Nicolae. Giorgio del. R. Academiei. Th. B. A. Paris. c) izvoare nescrise. Mircea. Introduction générale au droit. 1969.. Bucureşti. Djuvara.J. 11. Grenoble. 9. Vulcănescu. Bucureşti. 1987.Teste de evaluare/autoevaluare 33. Bucureşti. Petit.. Bergel..M. Vecchio. Ed. Librăria Socec. Academiei. b) izvoare directe. Drept raţional. Căror categorii de izvoare de drept aparţine jurisprudenţa: a) izvoare scrise. izvoare şi drept pozitiv.. vol. Naschitz. Djuvara. 1994. b) izvoare oficiale. Bucureşti. Bucureşti. Popa. 1969. Ed. Europa Nova. 1930.. indiferent de gradul acestora. 7. G. 34. Bucureşti. Principiile filosofiei dreptului.. Actami. Istoria dreptului românesc. Mommsen. Istoria romană. c) izvoare neoficiale Bibliografie obligatorie 1. Théorie générale du droit. Căror categorii de izvoare de drept aparţine doctrina? a) izvoare nescrise. 5. 8. Bucureşti. 4. Ed.F.

Drept internaţional contemporan. Ghimpu.a. 1999.3. 1999. Alex. C. Conţinutul unităţii de învăţare 14. Editura Paideea. Editura Sibila. Corina. Radu.4. Ghimpu. Bucureşti. Dreptul economic 14.1. 138 . 20. Teoria generală a obligaţiilor. P. Teză de doctorat Conducător ştiinţific prof. 22. Teoria generală a dreptului. 1994.. 19. (Folosită la redactarea capitolului de faţă.. All. Drept civil. Gheorghe Boboş. I. Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare 14. Bucureşti. 1995... 16. Bârsan.3.4.3. Bucureşti. Paris.1. Casa de Editură şi Presă “Şansa”. Bolintineanu. Théorie générale du droit.3.) 18. Editura Dalloz. Introducere în teoria izvoarelor dreptului. Teoria generală a obligaţiilor. Stătescu. Contractele 14.12. Dumitru. Izvoarele dreptului. Privite din punct de vedere al apariţiei lor în timp se poate constata că relaţiile economice au apărut anterior dreptului. Năstase. Bucureşti. Lidia Barac. Popescu. 2004. 1968.R.Marţian. s. vol. Cluj-Napoca. 15. Elemente de teoria dreptului. Proprietatea.3. T. 13. Drept internaţional public. Introducere Abordarea legăturii dintre drept şi economie nu este nouă. A. Ea revine din timp în timp în literatura juridică sau economică fiind cercetată din diverse unghiuri de vedere. Anca.. Îndrumător pentru autoverificare 14.. Craiovan Ion.2. Ed. 17.1. Bucureşti. Editura Servosat Arad. Dreptul muncii. Bucureşti. Niciu I. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Jean Louis Bergel.. circulaţia bănească şi emisiunea monetară 14. 1978. Alex. S. Problema reprezintă un mare grad de complexitate dacă ne gândim la sensul atât de general pe care îl au cele două noţiuni: dreptul şi economia. S. Dreptul muncii. Editura All Beck.3. Ed. 14. Institutul Român de Studii Internaţionale.2. C. Răspunderea juridică 14. Corina Adriana. 1994. Unitatea de învăţare 14 Reglementarea juridică a relaţiilor economice 14. 2001. Ţiclea. Ştiinţifică.. Craiova 1999. Ed. 1998. 21. Introducere 14. Bucureşti.

Iniţierea studenţilor în aspectelor economice reglementate de drept. Competenţele unităţii de învăţare: Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei) . timpul alocat este de 2 ore. de drept civil etc). Obiectivele şi competenţele unităţii de învăţare Obiectivele unităţii de învăţare: 13.3. de drept administrativ. Proprietatea. Dreptul subiectiv de proprietate este dreptul concret al proprietarului în cadrul unui raport juridic de proprietate. Aprofundarea unor noţiuni şi instrumente de lucru fundamentale despre relaţia drept-economie. Conţinutul unităţii de învăţare 14. 14.2. Acest drept a 139 .14. 14.1.Definirea şi înţelegerea dreptului economic Utilizarea corectă a termenilor de specialitate Timpul alocat unităţii de învățare: Reglementarea juridică a relaţiilor economice Pentru unitatea de învățare. Aici trebuie să distingem dreptul obiectiv şi dreptul subiectiv. Dreptul obiectiv în materie de proprietate este format din ansamblul normelor juridice care reclamă existenţa proprietăţii în general (norme de drept constitu-ţional.3. circulaţia bănească şi emisiunea monetară Un bun dobândeşte o utilitate economică datorită drepturilor ce se stabilesc între diferite persoane fizice sau anumite colectivităţi de persoane.

A fost găsită o marfă a mărfurilor care ascundea în sine toate celelalte mărfuri.în timp ce titularul obligaţiei. egalitate. monedele naţionale ale unei ţări fiind comparate cu monedele altor ţări şi stabilindu-se. în ultimul timp. fraternitate” au descătuşat pe individ de îngrădirile existente anterior şi au dat posibilitatea tuturor cetăţenilor să devină proprietari fără nici un fel de restricţii. Cel care avea bani stăpânea lumea producţiei. Cu timpul s-a trecut la înlocuirea monedelor metalice cu bacnotele de hârtie. Negustorii au avut grijă ca lumea să-şi dea seama în ce măsură toate celelalte mărfuri şi toţi producătorii de mărfuri trebuie să îngenuncheze cu smerenie în faţa banului. În felul acesta se stabileşte un raport între faptul dobândirii şi cel al dispoziţiei. forma de emisiune a banilor: însemnele puterii de stat care trebuiau imprimate pe diferite monede. greutatea în metal a fiecărei monede. Cu cât caracterul exclusiv şi posibilitatea transferabilităţii proprietăţii asupra unui bun vor fi mai strict reglementate cu atât mai mult va creşte valoarea de marfă a acestui bun. Dreptul de proprietate conferă proprietarului posibilitatea de a transfera sau schimba bunurile sale. XIX şi începutul sec.fost conceput ca un drept absolut în sensul că în cadrul unui raport juridic de proprietate este individualizat numai titularul de drepturi proprietarul . până la un anumit grad. din ce în ce mai mult un caracter internaţional. Aceasta asigură posibilitatea excluderii. O anumită perioadă de timp emisiunea monetară pentru a fi valabilă pe plan internaţional (mai ales la sfârşitul sec. Ei au dovedit în practică în ce măsură toate celelalte forme de bogăţie sunt o simplă ficţiune faţă de această întrupare a bogăţiei ca atare De la apariţia primelor monede metalice şi până astăzi. subiectul pasiv. Dreptul de proprietate nu a fost acelaşi în toate epocile istorice. în felul acesta. Abia revoluţiile burgheze desfăşurate sub lozinca: “libertate. Emisiunea monetară şi circulaţia bănească. prin norme juridice. Ea conferă statului posibilitatea unei evidenţe asupra proprietăţii şi a unui control asupra bunurilor şi serviciilor. În Evul Mediu iobagii au avut o proprietate restrânsă îngrădită de normele dreptului feudal. a utilizării bunului unui proprietar de către alte persoane. o baghetă magică ce se putea transforma în orice lucru ademenitor sau dorit. Apariţia banilor a făcut posibilă estimarea în bani a unor bunuri materiale sau servicii. În prezent s-a renunţat la această acoperire. Evaluarea în bani a mărfurilor a dobândit. Acest lucru nu a putut să nu aibă consecinţe şi asupra reglementării juridice a emisiunii şi circulaţiei monetare din ţările suverane ale comunităţii internaţional 140 . Banii s-au concentrat în primul rând în mâinile negustorilor. Proprietatea stă la baza schimbului. XX) trebuia să aibă o acoperire în aur. un curs valutar. cel ţinut să respecte dreptul subiectiv. Operaţiunile băneşti s-au modernizat reducându-se astăzi la simple calcule efectuate de maşini electronice de unde şi expresia de bani electronici. iar apoi la simpla consemnare în conturi a unor sume băneşti. În sclavagism sclavii nu puteau fi titulari ai dreptului de proprietate. felul metalului din care erau confecţionate monedele. sunt toate celelalte persoane care trebuie să se abţină să conturbe pe proprietar în stăpânirea deplină a lucrului său. statul a reglementat.

şi care ar putea fi considerate ca fiind “contracte de drept public” sau “contract normativ”. contracte. cu titlu exemplificativ.3. taxe pe circulaţia bănească. 141 .3. contractul de prestări de servicii. Principalele aspecte ale relaţiilor din cadrul acestor domenii au fost reglementate de stat cu ajutorul normelor juridice. Contractul este o instituţie care prin specificul reglementării sale aparţine dreptului civil fiind de domeniul dreptului privat (intern sau internaţional privat).a. mai sus Dreptul roman însă a fost cel care a reglementat cu atâta măiestrie. contractul internaţional de antrepriză cu referire specială la montaj. contractul de vânzare. Astfel au apărut. contractul internaţional de service şi întreţinere. contractul internaţional de coope-rare în producţie. contractul de muncă. 14. în jurul ei gravitând celelalte aspecte ale relaţiilor economice enumerate. schimb. în condiţiile producţiei de mărfuri. impozite. ele pot juca un rol de accelerator sau de frână în cadrul economiei de piaţă. Ele au un mare rol în dezvoltarea economică a unor ţări în condiţiile economiei de piaţă. Ea este ilustrată de o regulă fundamentală din dreptul obligaţiilor şi din dreptul comercial potrivit căreia oricine se obligă personal este ţinut să-şi îndeplinească angajamentele cu toate bunurile sale mobile sau imobile prezente sau viitoare potrivit principiului: “bunurile debitorului formează gajul comun al creditorilor săi”. circulaţia mărfurilor. Cu toate acestea există şi contracte despre care până în prezent se vorbeşte mai puţin în literatura noastră juridică. o vânzare pe credit. Contractele Contractele au fost instituite în domeniile dreptului în special pentru a facilita circulaţia bunurilor.a. contractul internaţional de leasing. După cum tehnicile juridice vor facilita sau nu. Ele presupun o descentralizare a deciziei economice şi exprimarea unei voinţe libere. După modul în care sunt utilizate aceste contracte.3.14. Încă la popoarele din Orientul Antic în principalele lor monumente legislative întâlnim reglementări cu caracter economic referitoare la proprietate. credit ş. contractul internaţional de know-how. Răspunderea juridică În domeniul relaţiilor economice se pune în special problema răspunderii patrimoniale. Se poate constata că în centrul relaţiilor economice a stat întotdeauna instituţia proprietăţii. schimbarea proprietarului lor sau a posesorului lor sau prestarea unor servicii. contractul de credit. o închiriere de lucruri sau o închiriere de lucrări în remiterea unor mărfuri de către fabricant întreprinderilor utilizatoare. succesiuni. Un rol deosebit în cadrul economiei de piaţă îl au contractele moderne de comerţ internaţional. contractul internaţional de factoring ş. cum sunt: contractul internaţional de export complex. potrivit căruia convenţiile legal formulate ţin locul de lege pentru cei care le-au formulat. contractul de locaţiune. În acest fel s-a încetăţenit principiul din domeniul dreptului civil.2. de exemplu. Reglementarea diferitelor aspecte ale vieţii economice a constituit o preocupare pentru legiuitor începând cu cele mai vechi timpuri. În felul acesta o condiţie necesară a funcţionării pieţei rezidă în dreptul obligaţiilor creanţelor. fluxul economic va fi frânat sau accelerat.

fiecare din aceste subdiviziuni a cunoscut noi ramificaţii. încât toate sistemele juridice de mai târziu au adus puţine modificări sau completări acestor reglementări. acurateţe ştiinţifică. În general. dreptul financiar ş. când este vorba de un drept economic ca ramură distinctă a sistemului de drept şi când este conceput ca ramură a ştiinţei sau ca o disciplină didactică. o tendinţă de a cuprinde într-o noţiune unitară reglementările juridice ale relaţiilor economice. Dezvoltarea capitalismului a produs schimbări importante şi în domeniul dreptului. predarea unor cunoştinţe din ramura dreptului constituţional şi a ştiinţei dreptului constituţional în instituţiile de învăţământ superior a dus la apariţia disciplinei didactice drept constituţional. În sfârşit. Apariţia acestor constituţii a dat naştere dreptului constituţional ca o ramură distinctă de drept. din părerile unora dintre ei. Deşi păstrată în linii mari distincţia dintre dreptul public şi cel privat. cu claritate. procedura civilă. Tot din domeniul dreptului public se mai consideră că fac parte şi alte norme juridice. la unii autori. al reglementării juridice a unor relaţii sociale.a. nu rezultă întotdeauna din părerile unor autori care s-au ocupat cu această problemă dacă este vorba de o nouă ramură de drept. La rândul lui s-a diversificat şi dreptul privat. sau dacă este vorba de un mod de abordare economic a unor reglementări din ramurile de drept tradiţionale. Reglemen-tând în special aspectele legate de proprietate dreptul a început să se diversifice în funcţie de obiectul proprietăţii. dreptul agrar şi industrial privat. drept financiar etc. Ele au rămas până în zilele noastre jaloane importante după care s-a dezvoltat viaţa economică în condiţiile producţiei de mărfuri şi a economiei de piaţă. francezul Nicolas Baudeau (1730-1792) a utilizat noţiunea de “legislaţie economică” în lucrarea sa intitulată 142 . concepută ca şi cele tradiţionale: drept civil. Distincţia în drept public şi drept privat se păstrează şi în perioada Evului Mediu şi apoi în perioada capitalistă.precizie tehnică. a diferitelor reglementări cuprinse în constituţii. cursuri universi-tare. sub denumirea de drept economic. Germania ş. Încă din sec. compararea între ele sau cu alte norme aparţinătoare altor ramuri de drept a dus la apariţia ştiinţei dreptului constituţional .a.3.concretizată în diferite monografii. comentarea lor. din alte ramuri de drept apărute ca rezultat al diversificării reglementării juridice a unor relaţii sociale şi economice din perioada dezvoltării capitalismului: dreptul administrativ. articole. Italia.4. Mai întâi în Statele Unite ale Americii iar apoi într-o serie de ţări europene: Franţa. dreptul internaţional privat 14. Normele dreptului constituţional sunt considerate a fi de drept public. comunicări ştiinţifice. instituţia proprietăţii şi celelalte probleme economice care decurg din ea. Cei mai mulţi dintre autori îl plasează în ramura mare a dreptului public. Dreptul economic În ultimele trei decenii se observă. doctrina juridică consideră că din domeniul dreptului privat fac parte: dreptul civil. De asemenea. Un pas important în divizarea dreptului public a fost marcat de apariţia diferitelor constituţii. dreptul comercial. Nu rezultă însă. studii. Teoretizarea normelor de drept. al XVIII-lea. drept administrativ.

La rândul ei. De asemenea. Quesnay: clasa proprietarilor. Deşi Proudhon a fost un utopist. Acest drept ar fi urmat să se constituie pornind de la acordul dintre diverse grupe care participă la activitatea economică. acest adevăr că orice activitate economică este reglementată de o “constituţie economică”. clasa productivă a agricultorilor şi clasa sterilă a industriaşilor şi comercianţilor. Se pare că el a fost primul. arta productivă şi arta sterilă corespunzătoare celor trei clase sesizate de F. nu trebuie negat aportul lui la doctrina dreptului economic. Baudeau a sesizat. 14.“Primă introducere în filozofia economică” sau “Analiza statelor polisuri”. legislaţia economică “unică. aşa cum se prezintă ea astăzi. divină şi esenţială” este relevată de dreptul natural şi guvernează “societatea economică”. Problema reprezintă un mare grad de complexitate dacă ne gândim la sensul atât de general pe care îl au cele două noţiuni: dreptul şi economia. publică o lucrare intitulată Capacitatea politică a claselor muncitoare (1865). trebuie apreciată natura “federativă” a acordurilor şi statutelor între grupurile participante la activitatea economică. în Franţa. Proudhon susţinea că dreptul trebuie să rezolve contradicţiile vieţii sociale pe calea unei “concilieri universale”. Pentru acest autor. care a elaborat şi a utilizat noţiunea de “drept economic”. Îndrumar pentru autoverificare Sinteza unităţii de învăţare 14 Abordarea legăturii dintre drept şi economie nu este nouă. complementar şi corolar al dreptului politic şi al dreptului civil”. eternă. Concepte şi termeni de reţinut 143 . printre primii.s-ar baza pe “un drept economic.deci . J. de pe atunci.4. Proudhon (1809-1865). Ea revine din timp în timp în literatura juridică sau economică fiind cercetată din diverse unghiuri de vedere. celălalt nu este în măsură să penetreze structurile globale ale activităţii economice. P. ca o categorie distinctă faţă de dreptul public sau dreptul privat. Organizarea socială . Un secol mai târziu. Trebuie apreciată în special ideea lui prin care susţine dreptul economic. anunţând. După părerea lui dreptul public şi dreptul privat nu pot servi la realizarea acestui obiectiv: unul prezintă pericolul unei prea mari limitări a libertăţii economice prin putere. invariabilă. Aceasta însă nu poate fi realizată făra reorganizarea societăţii iar dreptul economic ar urma să constituie fundamentul noii organizări sociale. Dacă această concepţie nu este utilizabilă astăzi. El ar avea ca obiectiv menţinerea justiţiei sociale. Privite din punct de vedere al apariţiei lor în timp se poate constata că relaţiile economice au apărut anterior dreptului. aceasta corespunde celor trei arte: arta socială. “economia concertantă” care caracterizează dreptul econo-mic actual.

     Proprietatea. Principalele aspecte ale relaţiilor economice REGLEMENTATE DE DREPT SUNT a) Familia. Răspunderea juridică. e) Contractele. 144 . Contractele. b) Fidejusiunea. Concepţii despre dreptul economic Teste de evaluare/autoevaluare 36. Circulaţia bănească. d) Emisiunea monetară. c) Proprietatea. Întrebări de control şi teme de dezbatere 27. În ce rezidă reglementarea juridică a relaţiilor economice? 28. Doctrina dreptului economic 29. Emisiunea monetară. f) Raspunderea juridică.

Teoria generală a dreptului. Mircea. 10.. Pour une nouvelle approche du droit économique.Bibliografie obligatorie 1. C. octobre. Teoria generală a dreptului. Guy. 1966. Luburici Momcilo. 1970. 6.. Bruxelles. Editura Sibila.. J. Craiova. Schrans. An economic and legal analysis. 9. Diritto romano e diritto dell economia. Editura Oscar Print. Socec. 6. 1967. 1954. Contribuţii la definirea dreptului economic. Dalloz. în “Il diritto dell Economia”. 1967. I. 1954. 7. 4. nr. Djuvara. în “Revue du Marché commun”. Jaquemin. Contribution é l’etude de la notion de droit économique. Antitrust policy. 5. Le droit économique. de care ne-am servit pentru a prezenta situaţia dreptulul economic în diferite ţări. vol.. 3. Teoria generală a dreptului. în “La revue nouvelle”. A. vol. 145 . 2. Craiovan Ion. Bucureşti. Turner. 8. 1930. Kaysen.. D. Bucureşti. Alexis. 11. 1958. 2005. Presses Universitaires de France. I. Jaquemin. Droit commercial ou droit économique. 1999. Paris. van. Ryn. Principes de droit commercial. Grosso.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->