Sunteți pe pagina 1din 10

Dreptul constitutional si administrativ Surse bibliografice: 1.Constitutia RM 2.Declaratia universala a drepturilor omului 1948 3.

Teodor Cirnat Dreptul Constitutional , Chisinau 2004 4.Nicolae Popa TGD 5.Tudor Draganu Drept Constitutional si Institutii Politice Bucuresti 2000 6.Ion Muraru Drept constitutional si institutii politice 7.Antonie Iorgovan Dreptul administrativ si stiintii administratiei 8.Genoveva Vrabie Drept constitutional si Institutii politice

Tema 1 : DREPTUL CONSTITUTIONAL (dr. con.)CA RAMURA DE DREPT I. II. III. IV. V. VI. Notiunea de dr. con. Notiunea de institutie politica Notiunea de raport juridic constitutional Subiectele de raportul de dr. con. Particularitatile normei de drept Izvoarele

I.

Notiunea de dr. con.

Def - dr. con. reprezinta acea ramura de dr. care e/e constituita dintr-un ansamblu de norme juridice care se contin cu prioritate in Constitutie si aceste norme reglementeaza relatiile sociale fundamentale. Dr.con. e/e un sistem complex de norme c/e au prioritate fata de toate celelalte norme c/e au o aplicabilitate pe teritoriul statului si la rindul sau s/t subordonate normelor de dr. con. Dr. con. reprezinta o notiune destul de vasta deoarece la rindul sau dr. con poate fi interpretat ca o ramura de dr. , ca o stiinta istorica, ca o disciplina de cercetare etc. Dr. con. are un triplu obiect (are 3 componente): 1.dr. con. -institiutional care are ca obiect institutiile politice 2.dr.con. -normativ care are ca obiect normele de dr. constitutional 3.dr.con. -substantial (sau esential) care are ca obiect drepturile si libertatile fundamentale ale omului caresunt valorile de baza ale unei societati democratice.

II)

Notiunea de Institutie Politica(In. P.)

Institutia politica este o forma de organizare c/e e/e creata de catre oameni.Institutiile politice sunt de 2 feluri: 1.institutii politice statale (din c/e fac parte: instutia politica legislativa~ parlamentul,institutia sefului statului~ presedinetele etc.) 2. institutii politice extrastatale (partidele politice, institutia dreptului de propietate, institutia casatoriei)

III)

Notiunea de raport juridic constitutional

Raportul Juridic - e/e o relatie sociala reglementat de norma juridica si se caracterizeaza prin existenta drepturilor si obligatiilor persoanelor participante la raportul juridic respectiv. (+ ceea ce am invatat la TGD)

IV)

Subiectele de raportul de dr. con.

In cazul raportului de drept constitutional o parte trebui sa fie intotdeauna detinatorul puterii (ex: fie statul, fie un organ reprezentativ al sau) Ca subiecte: 1.Poporul - caruia conformitate cu Art 2 , alin. 1 din Constituie ii apartine suveranitatea nationala pe care el o exercita direct sau prin intermediul organelor sale reprezentative. 2.Statul - (participa direct ca subiect sau este reprezentat de catre organele sale, ex: organele executive ale statului, organele judecatoresti, organele interne ale parlamentului Ca conditie necesara raportul aparut trebuie fie un raport de dr. con. 3.Partidele politice Art.41 , alin1,2,3,4 din Constitutie libertatea partidelor si al altor organizatii politice 4.Cetatenii pot aparea ca subiecte a rapotului dr. con. in 3 ipostaze: a. ca persoane fizice b. ca persoane investite cu functii de raspundere(presedintele,primministrul, parlamentarii) c. cetatenii organizati pe circumscriptii electorale(alegatorii in raion, sate) 5.Apatrizii si strainii (la tgd am vb) s/t subiect la raportului de dr. con. si anume in ceea ce priveste acordarea cetateniei si acordarea azilului politic

V)

Particularitatile normei de drept

Normele de dr. cons. sunt acele norme care reglementeaza conduita oamenilor in cardul relatiilor sociale fundamentale si apar in procesul instaurarii, mentinerii si exercitarii puterii de stat si normele de dr.cons. se divizeaza : 1. In functie de sfera functionala - Norme constitutionale de reglementare(normele care reglementeaza relatiile sociale) - Norme constitutionale de protectie, asigurare, conservare 2. Dupa modul de influenta asupra subiectului de drept: - Norme constitutionale obligatorii - Norme constitutionale onerative( care stabilesc obligatia de a savirsi o anumite actiune) - Norme constitutionale prohiditive (care interzic sarvirsirea unei actiuni) 3. Dupa caracterul raporturilor sociale reglementate: - Norme constitutionale materiale care se contin in constitutie art93 - Norme constitutionale procesuale care se contin in alte acte normative: regulamente 4. In functie de durata actiunii in timp: - Legi constitutionale permanente toate normele care se contin in constitutie - Norme constitutionale provizorii (au o anumita durata de timp) de ex o constitutie provizorie, pentru o perioada limitata de timp - Norme constitutionale exceptionale (care au un statut anumit)

VI) Izvoarele de dr. constitutional se impart:

Izvoarele

Izvoare materiale - sunt un sistem de factoti politici si ideologici care dau nastere unor reguli c/e s/t rezultat a unor necesitati in cadrul societatii. Izvoarele formale s/t numai actele normative adoptate de catre autoritatiel publice reprezentative: - Legea este actul suprem si in cazul dr. con. se vb despre: 1.Constituie 2.Legile Constitutionale 3.Legile Organice 4.Legile Ordinare - Actele normatice subordonate legii 1.Actele normative ale sefului statului(presedintele, monarhu) adica ordonante, decrete, hotariri 2.Actele normative ale organului de control constitutional(curtea constitutionala, art 134143, vezi constitutia)

3.Regulametul parlamentului care determina modalitatea de lucru si structura interna a acestuia - Jurisprudenta- e/e decizia curtii pe o cauza concreta devenita obligatorie la examinarea unor cauze analoage anterioare - Cutuma (de la tgd) in prezent nu mai este folosita.ea este foarte importanat in cazul acordurile relatiilor diplomatice si consulare

Tema 2. Sistemul dreptului constituional si locul dreptului constutional in sistemul dreptului (tema 8 la tgd dar la general)
1.Sistemul dr. con. 2.Dubla ipostaza a dr. con: ramura de dr. si factorul structural din sistemul dr 3.Locul dr. con in sistemul de dr. 4.Toata tema 8 la tgd 1.Sistemul dr. con. Sistemul dr. con este parte a sistemului de drept si include 3 elemente distincte: a. Principii generale ce reglementeaza relatii sociale prin intermediul unor norme concrete de dr con (princiupiul separatie puterilor in stat, principiul egalitatii, principiul suveranitatii poporului) b. Institutii de dr. con reglementeaza raporturile sociale de interactiune,(bazele oriduirii sociale, dr. electiv legat de electoral) c. Norme de dr con , ca elemente de baza sunt reguli de comportament general obligatorii stabilite sau sanctionate de catre stat in scopul protectiei unor anumite raporturi sociale

2.Dubla ipostaza a dr. con: ramura de dr. si factorul structural din sistemul dr Ca ramura de dr , dr con reprezinta totalitatea normelor si institutiilor juridice care au ca obiect reglementarea raporturilor sociale care iau nastere in procesul exercitarii puterii de stat. Ca factor structural din sitemul dr. , dr.con guverneaza si orienteaza reeglementarea juridica din celelalte ramuri ale dr. , adica le imprima un anumit continut si o anumita directie. Toate normele care se contin in constitutie abroga sau modifica toate celelalte acte normative in textul carora se regaseste o neconcordanta in comparatie cu textul constitutii etc. 3.Locul dr. con in sistemul de dr.

Orice sistem presupune o ierarhizare a elementelor sale componente, respectiv normele dr. con. reglementeaza cele mai importante sfere ale relatiilor sociale ce apar in procesul instaurarii, metinerii si exercitarii puterii de stat. Respectiv locului dr. con. in sistemul de dr. este unul primordial , el aflindu-se in virful piramidei ierarhice. Legile con provi din popor sunt elaborate de catre alesii poporului prin intermediul reprezentatilor sai , cuprinzind cele mai importante directii ale vietii sociale

Tema3 : Dr. con. ca disciplina stiintifica 1.Conceptul stiintei de dr. con. 2.Aparitia si dezvoltarea disciplinei de dr.con 3.Dr. con.si politologia 4.Obiectul de cercetare a discipline dr. con. 5.Metodele utilizate de doctrina dr. con

1. Conceptul stiintei de dr. con. Stiinta dr. con. reprezinta un sistem de stiinte istorice logic fundamentate si care au fost capatate ca rezultat al cercetarii dr.con ca ramura de drept. De aasemenea dr. con a fost cercetat prin intermediul totalitatilor de metode

Tema: 3.Presedintele In tarile in care forma de guvernamint este republica in fruntea statului se afla presedintele , care spre deosebire de monarh..e/e pers cu cea mai inalta forma de raspundere in stat care este aleasa de catre cetateni(corpul electoral) si e/e este aleasa pe o anumita perioada de timp.In rm presedinetele este ales pe un mandat de 4 ani si nu poate ocupa aceasta functie mai mult de 2 mandate ale lumi. In alte state mandatul poate varia intre 4 si 7 ani. Presedinte poate fi numit orice pers care a ajuns lao anumita virsta, in cazul RM in conformitate cu art. 72 alin.2 poate fi ales presedintele rm cetateanul care are 40 de ani impliniti, care locuieste permanent in Rm, care poseda limba de stat.In alt stat virsta variaza de la 35 pina 50 de ani, cel mai marecriteriu de virsta este in italia -50 de ani. Cerinte:

1.studii superioare 2.sa nu aiba andencedente penale Statul de drept al presedintelui presupune: 1.presedintele este intotdeauna ales, exceptie facind doare cazurile cind puterea a fost luata in urma unei lovituri de stat. 2.presedintele is primeste mandatul fie din parte parlamentului, fie dinparte corpului electoral 3.In cazul tradarii de stat sau al altei infractiuni grave el poate fi inlaturat din functia sa. 4.Atributii - ART 86,87,88 DIN CONSTITUTIE Incepind cu art 77-95

Tema 7: Forma de stat 1. Forma de guvernamint 2. Forma structurii de stat 3.Regimurile politice

1. Forma de guvernamint Forma de stat reprezinta trasaturile externe ele statului prin intermediul caruia el este identificat in calitate de subiect al relatiilor internationale. Forma de stat se imparte in 2 forme: a. forma de guvernamint b. b. forma structurii de stat

a.forma de guvernamint reprezinta modalitatea prin care sunt structurate ierarhic si pozitionate organele de conducere a statului. Forma de guvernamint la rindul sau se devide in : - forma monarhica de conducere - forma republicana de conducere. Monarhia reprezint acea forma de guvernamint si din punct de vedere juridic toata puterea din stat ii apartine monarhuliu care poate mosteni.termenul de monarf sau monargie provine din grecesul monosunu si arhe- putere. Exista mai multe tipuri de monarhii:

1. monarhia absoluta- atunci cind lipsesc careva organe reprezentative ale statului, monarhul indeplinind rolul si puterii legislative, executive, judecatoresti. Ex: Arabia Saudita, Qatar 2. monarhia constitutionala- atunci cind puterea monarhului este limitata prin constitutie sau de catre un organ reprezentativ(guvernul sau parlamentul).La rindul sau monarhia constitutionala se imparte: - monarhie dualista- atunci cind exista si instutia morahului si instutia .. Dualismul sa mai regaseste In faptul ca monarhul este independent de parlament in sfera puterii executive, el numeste guvernul care poarta raspundere numai in fata sa.ex: Maroc, Iordania, Kuweit - monarhia parlamentara- este atunci cind atributiile monarhului sunt limitate atita. Figura centrala in cazul acestei tip de monarhie este prim-ministrul care defapt isi exercita prerogativele monarhului. Ex: Belgia , UK, Danemarca, Suedia, Japonia. Republica- este asa o forma de guvernamint cind organele de conducere ale statului sunt ales de catre corpul electoral sau de catre un organ reprezentativ care la rindul sau a fost ales de corpul electoral. Republica are 2 forme: 1.republica prezindentiala 2.republica parlamentara republica prezindentiala- se caracterizeaza prin fapul ca in miinele presedintelui este concetrata atit puterea de sef a statului cit si puterea de reprezentat suprem al puterii executive(lipsa functie de prim-ministru). Caracteristice republicii prezindetiale: 1.presidentele nu este ales de catre parlament dar de catre corpul electoral 2.presedintele poate numi si demite ministri 3.presedintele nu poate dizolva parlamentul

republica parlamentara se caracterizeaza prin suprematia parlamentului.guvernil la rindul purtind raspundere in fata lui.Exista in mod obligatotiu institutia prim ministrului. Trasaturi de baza: 1.formarea guvernului are loc pe cale parlamentara si din rindurile partidelor care au aobtinut majoritatea la alegeri 2.presedintele este doar formal la instutirea guvernului 3.presedintele este ales de parlament 4.actele normative emise de presedinte trebuie sa fie consemnate de parlament

Republicile parlamentare sunt cele mai raspindite. Exista republici cu forma de guvernamint mixta 2. Forma structurii de stat Forma structurii de stat reprezinta organizarea national-teritoriala a statului, precum si relatiile dintre organele administratiei publice centrale si organele regionale.La ora actuala sunt cunoscute urmatoarele structuri de stat: 1.stat unitar- care se caracterizeaza prin existenta unei singuri constitutie.existenta unui singur sistem a organelor puterii de stat.O singura cetatenie.Un singur sistem de drept.Un singur sistem judecatoresc.Teritoriul statului poate fi impartit in unitati administrativ-teritorial state unitareuk ,italia, franta, Rm 2.Federatie- este o structura formata din formatiuni statale care dispun de o independenta juridica si chiar in unele cazuri politice. Caracteristicele federatiei: -teritoriul statului federativ din punct de vedere politico-administrativ nu reprezinta un tot intreg si este format din teritoriul statelor federate. Subiectii federatii . ,,,,,,,,, c.subiectii federatii pot eminte acte legislative d. subiectii federatii pot avea propiul sistem de drept si propiul sistem legislativ e.poate exista dubla cetatenie g.parlamentul este bicameral confederatie- reprezinta uniunea intre state suverane independente in scopul facilitarii promovarii relatiilor economice.si confederatia cu timpul se poate transforma cu timpul in federatie.ex de confederatie au fost: ~elvetia 1848 ~republica araba unita care reprezentata de legatura conferativa dintre siria si egipt si formata in 1958.si aceata confederatie a fost creata 3 ani. ~ senegambia legatura conferatica dintre sengal si gambia din anul 1982-1989 Quasiconfederatie legatura strinsa intre 2 state care se afla la distanta mare unul fata de altu.ex: statele coloniste si fostele sale colonii. ~ danemarca si insulele feroe ~olanda si insulele antile

` sua si puerto rico 3. Comunitatea - aceasta legatura este conditionatra de factorii economici ,si din puncte de vedere geografic aceste state fac parte dintrun anumit spatiu(: ex spatiul exsovietic)

3.Regimurile politice Regim politic totalitatea metodelor si procedeelor de infapturire a puterii de stat.Regimul politic ne arata cum este aplicata puterea incadrul statului. Regimurile politice se impart in: 1.regimuri antidemocratice-c/e se caracterizeaza prin faptul ca la conducere se afla o singura persoana sau un grup de persoane care isi exercita atributiile prin intermediul unui mecanism de constringere.De obicei acest mecanism reprezinta organele ministerelor afacerilor interne, armata si alte structuri statale care intrun stat ar avea rolul protectiei si mentinerii ordinii publice Caracteristicile principale ale regimului antidemocratic: a. Statul in persoana organelor sale de constringere submineaza, adica nu respecta drepturile omului(drepturile si libertaile sale fundamentale) si impiedica dezvoltarea personalitatii b. Controlul total al statului asupra tuturor formelor, sferelor vietii sociale c. Statul mentine controlul asupra tuturor organizatiilor cu caracter nestatal(ex:liga tineretului) d. Personalitatea in statul antidemocratic este lipsita de careva subiective, cu toate ca ele de forma pot fi proclamate in constitutie e. Este constituit un aparat de constringere impotriva celor care impartasesc alte idei de dezvoltare a statului f. Viata publica este militarizata, foarte des se recurge la ajutorul armatei, astfel creindu-se un mecanism de intimidare g. Total sunt ignorate interesele minoritatilor nationale sau a grupurilor etnice h. In unele cazuri pot fi interize religia 2.regimul democratic- se caracterizeazaprin faptul ca actul de conducere se infaptuieste din numele poporului si pentru popor.Organele de conducere incazul statelor democratice sunt alese de catre popor printr-un vot direct si liber exprimat.De obicei regimurile democratice sunt prezente in statele care se proclama state de drep adica state in care sunt promovate si respectate valorile general umane Trasaturile caracteristice ale regimului democratic: a. Toti cetatenii inregimurile democratice sunt egali in fata legi , art16 alin 2.si a autoritatilor publice fara deosebire de rasa, nationalitate, origine etnica, limba, religie,sex, opinie,apartenenta politica, avere sau origine sociala b. Persoanelor e/e asigurata libertatea in sfera activitatii economice. c. Crearea unui sistem electoral c/e sa asigure participarea la guvernarea a tutoror paturilor sociale d. e/e respectat principiul separatiei puterilor in stat

e. f. g. h.

sunt luate in calcul interesele majoritatii precum si a minoritatilor aflate in opozitie e/e permis pluralismul de idei presa este necenzurata exista pluralismul de partide

3.regimuri autoritare Exista institutia propietatii si in acelas timp este ingradit dreptul persoanei la deplasare