P. 1
Gandirea critica

Gandirea critica

|Views: 289|Likes:
Published by Daniela Lustrea

More info:

Published by: Daniela Lustrea on Apr 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/24/2015

pdf

text

original

DE FACUT PENTRU SEMESTRUL AL II-LEA -pentru doamna Balas: un proiect de activitate extracurricular (se poate si din scoala altfel) -pentru

doamna Kelemen un portofoliu spiralat care contine: 1.un eseu sau un referat despre metode critice ale gandirii 2.patru proiecte de activitate cu metode interactive

3.un CD pe care puneti tot ce este in portofoliu(punctul 1 si 2) Balas are urmatorul curs: Implementarea programelor extracurriculare Kelemen are urmatorul curs: Metode ale gandirii critice aplicate in practica pedagogica

-predarea acestor lucrari se va face in data de 18 mai 2013

să ne orientăm. un punct la care ajunge gândirea noastră în momentul în care găndim critic din obişnuinţă. -folosirea unui repertoriu de strategii de gândire.2 Ce este gândirea critică? Ei bine. ea ne ajută să evaluăm raţionamente şi argumentaţii. democraţia universalizează modelul alegerii raţionale. care se produce uneori intenţionat.alteori spontan şi care îl face pe cel care învaţă să deţină controlul asupra informaţiei .Mulţi estimează că în următorii ani ceea ce ştim astăzi va constitui o mică parte din baza de cunoaştere existentă.Informaţiile directe pe care la învaţă elevii noştri. acest lucru nou (şi minunat) care ne ajută să înţelegem. punînd-o sub semnul întrebării. Sau citim un text dincare nu înţelegem mare lucru. Gîndirea critică este un proces care are loc atunci cînd cel care învaţă işi pune întrebări de genul: -Ce semnificaţie au aceste informaţii pentru mine? -Cum pot folosi aceste informaţii? -Cum se leagă aceste cunoştinţe de ceea ce ştiam dinainte? -Îmi foloseşte această informaţie la ceva? .unicului răapuns”1. gândirea critică ne învaţă să înţelegem. să detectăm greşelileintenţionate sau neintenţionate. Punctele comune sunt: -învăţarea eficientă . Este un proces activ.să descoperim greşelile de raţionament şi aşa mai departe? Există foarte multe definiţii alegândirii critice. Nu este nimicnou aici. Nu le vom discuta acum.pe de o parte .metode critice ale gandirii ESEU 1. Din nou.iar paralel se desfăşoară a explozie tehnologică în domeniul transmiterii informaţiei.Care ar fi consecinţele aplicării în practică a acestor idei? Cercetările recente din domeniul învăţării şi gândirii critice demonstrează că predarea deprinderilor în mod izolat .nu vor prezenta decât o fracţiune din ceea ce se ştie într-un domeniu şi o fracţiune foarte mică din ceea ce va trebui ca ei să ştie în cursul vieţii lor. participare activă la procesul de învăţare. Informaţia apre într-un ritm fără precedent . filozofieie şi educaţieie multiculturale.Mai mult decât atât. integrând-o sau respingînd-o.diminuează gândirea critică. De exemplu. modelul individului modern apare în secolul al XVII-lea. Schimbările care se petrec în societatea contemporană reprezintă o provocare serioasă pentru cei a căror sarcină este să-i pregătească pe copii pentru secolul XXI. Ele depind de speranţele pe care diferiţi autori şi le pun în acest domeniu. Modul de viaţă modern a impus un mod de a exista în lumecare ne auto-reprezintă drept fiinţe raţionale capabile să facă alegeri raţionale. -învăţătorul să aprecieze diversitatea de idei şi experienţe. dar fără a-i face capabili să aplice acele deprinderi în alt test. Cainstrument.. Ce este gândirea critică și la ce este ea bună? Trăim într-o lume în care foarte mulţi vor să ne convingă de câte ceva.ca modalitate firească de interacţiune cu ideile şi informaţile deţinute. Adesea suntem în situaţii încare profesorul ne vorbeşte în aşa fel încât nu putem urmări sau înţelege. Gîndirea critică este un produs. Vom vedea că uneori . Gândirea critică este în acelaşi timp o atitudine. să demontăm propaganda şi manipularea. de durată .Ce este. Ce este nou este modul încare lumea modernă instituţionalizează alegerea raţională şi o impune ca standard de viaţă. Gîndirea critică aparew când nu exdistă mentalitatea . -aplicarea cunoştinţelor nou învăţate în rezolvarea unor sarcini autentice. atunci. o filozofie şi un instrument. În plus. Brown arăta că formarea de deprinderi separate de scopurile şi sarcinile lumii reale le poate permite elevilor să obţină rezultate bune la un test . -învăţarea să se bazeze pe cunoştinţe şi experienţe.şi memorarea cunoştinţelor pe de altăparte . Definiţiile complexe ale învăţări şi gândirii sunt sprijinite de noţiuni din domeniul psihologiei cognitive. se presupune că gândirea critică este capabilă să ne ajute să facem toateacestea. gândirea critică ne-ar putea ajuta.

argumentarea critică (critical argumentation) reprezintă termeni înacelaşi câmp conceptual. Gândirea critică este un proces complex de integrare creativă a ideilor şi resurselor. – acceptarea diversităţii de idei şi păreri 4.. – încurajarea elevilor în a specula în planul ideilor 3. înţelegerea informaţiei este mai degrabă începutul.1 Impunerea gândirii critice ca practică a argumentării 3 Ce legătură există între teoria argumentării şi această „gândire critică”? Multă vremeteoria argumentării a fost o parte a cursurilor de logică. – alocarea timpului necesar experienţelor de gândire critică 2. de reconceptualizare şi reîncadrare a conceptelor şi informaţiilor. proiecte de dezbatere (debate) careurmăresc să ne dezvolte capacităţile de argumentare şi abilităţile de a participa la odezbatere (sau de a conduce una). cognitiv activ şi interactiv care are loc simultan la mai multe nivele.. la tezaesenţială susţinută şi nu la lucruri sau expresii marginale) Condiţiile necesare pentru dezvoltarea acesteia: Pentru gânditorii critici. Este un proces creativ. decât sfârşitul învăţării. Gândirea critică (critical thinking).2. să poţi reacţiona „la obiect”. Spre deosebire de introducerile în logică de acum câteva zeci de ani. apoi care sunt elementele ei şi cumfuncţionează acest domeniu şi abia la sfârşit de tot vom încerca să vedem ce este ea. sau chiar în şcolile primare ca introducere înlogică. gândirea criticăorientează logica şi argumentarea înspre probleme practice sau înspre probleme legate de oanumită disciplină.. Există cluburi de debate şi cursuri de debate iar printre scopurile importante ale acestora este şi formarea unor cetăţeni adaptaţi jocului democratic. Apariţia lor reflectă o tendinţă sprerescrierea în cheie practică a disciplinelor care ne antrenează raţiunea. Gândireacritică cu tot ansamblul de concepte care o însoţeşte este predată în primii ani de studiu în toatefacultăţile americane. în impunerea de noi discipline şi în modul în care acestea sunt predate. Gândirea critică apare când nu există mentalitatea „unicului răspuns corect“. J. a construi sisteme de argumente care să le sprijine şi să le dea consistenţă şi a lua o poziţie pe baza acestor structuri. a le examina implicaţiil. Meredith. Temple. raţionareacritică (critical reasoning). putem vedea situarea teorieiargumentării undeva în câmpul conceptual dintre logică. de multe ori şi în licee.aceste speranţe sunt considerabile. dar şi să „citeşti” argumentele adversarului. Cum gândim. Gândirea şi învăţarea critică au loc atunci când profesorii apreciază diversitatea de idei şi experienţe. a le pune în balanţă cu alte puncte de vedere opuse. Promovarea gândirii critice necesită respectarea unui set de condiţii în activităţile didactice: 1. A gândi critic presupune a lua idei. disciplineobligatorii în învăţământul anglo-saxon şi nu numai. Ele trebuie rescrise însă în forma: „Cum putem învăţa să gândim într-un modcare să ne ajute să ne adaptăm la ritmul schimbărilor din lumea contemporană”? Este odeplasare spre latura practică a tututor acestor discipline care se reflectă în evoluţiaconceptuală. A învăţa să dezbaţi o problemă presupune nu numai să ştii săconstruieşti argumente. De fapt. a le expune unui scepticism constructiv. Iată numai câteva exemple:1. – aprecierea gândirii critice (Steele. Sunt sute de astfelde cursuri. 1998) . – exprimarea încrederii în capacitatea fiecărui elev de a gândi critic 6.Gândire critică şi argumentare critică orientată spre dezbatere. C. şi mai ales. să le înţelegirapid şi să poţi reacţiona la ele (mai precis.„Cum gândim corect?” sunt cele două întrebări esenţiale pentru toate ştiinţele care antreneazăraţiunea umană. – promovarea implicării active a elevilor în procesul de învăţare 5. Noi vomîncerca să vedem mai întâi la ce este bună gândirea critică. Toate sunt subiecte de manuale şi cursuri academice. K. considerată ştiinţa (sau arta) gândiriicorecte şi retorică (arta sau iscusinţa vorbirii). programe universitare sau de liceu. 1.

elevilor trebuie să li se permită să speculeze. realizare. -să ofere material bogat de discuţie. când sunt convinşi că învăţătorul repectă ideile şi convingerile lor .trebuie creată o atmosferă specială în clasă . Ideile.pentru că poate duce la sufocarea gândirii.dezvoltă în mod activ ipoteze .vor demonstra şi ei responsabilitate şi grijă sporită.pentru a gîndii critic elevii trebuie să:să-şi dezvolte încrederea în forţele proprii şi să înţeleagă valoarea propriilor idei şi opinii.. explicîndu-le că aceste lucruri fac parte în mod firesc din procesul de învăţare. fie că sunt evidente. Cadrul . -să stabileascvă scopurile pentru învăţare. Pentru a promova gândirea critică în lecţii trtebuie să se acorde timp suficient elevilor pentru a-şi exprima ideile şi pentru a primi feedback constructiv. e) Elevii nu trebuie să aibă sentimentul că riscă să fie ridicularizaţi.noţiunile penibile sunt toate parte a procesului de gândire.A gîndi liber poate fi riscant. Este necesar să se comunice elevilor ce valoare are opinia lor implicându-i în acest fel tot mai mult în a gândi critic. A încerca să limitezi exprimarea opiniilor ar însemna să limitezi gîndirea elevilor . Acordând elevilor permisiunea de a specula nu înseamnă şi acceptarea unui comportament superficial în gândire.Crearea cadrului necesar gândirii critice Există un set de condiţii care trebuie îndeplinit de fiecare lecţie şi care este esenţial pentru promovarea gândirii critice. g) Trebuie apreciată gîndirea critică. f) Trebuie întărită încrederea în capapcitatea fiecărui elev de a gândi critic.Este nevoie de timp pentru a fi exprimate gânduriele în propriile cuvinte şi a le auzi cum sună.care să le dea elevilor siguranţa că se aşteaptă de la ei şi se acceptă o gamă largă de opinii şi idei. Ridicularizarea ideilor nu este tolerată . d) Trebuiue implicat activ elevul în procesul de învăţare. Dacă elevii sunt liberi să facă speculaţii . Unele dintre aceste combinaţii sunt mai productive decât altele . deoarece ei trtebuie să fie responsabili pentru autenticitatea gândurilor şi trebuiue să primească un feedback onest.Evocare. unele pot părea rezonabile la ânceput şimai puţin valoroase ulterior. b) Elevii trebuie lăsaţi să speculeze. Încep să arate respect pentru propria lor gîndire. reflexie „ oferă cadrelor didactice un context în care pot: -să activeze gândirea critică a elevului.Pentru ca această gîndire să înflorească . să creeze. -să-i motiveze pe elevi pentru învăţare. a) trebuie găsit timp şi create condiţii pentru experienţele gândirii critice. Concluzionînd celor spuse mai sus .să afirme diverse lucruri. . fie că sunt aberante. c) Trebuie acceptată diversitatea de idei şi păreri. -să stimuleze schimbarea. Învăţătorul trebiue să-i liniştească pe elevi. Ei gândesc critic . aranjând ideiile şi conceptele în diverse feluri.să se implice activ în procesul de învăţare. combinaţiile aiurite .atunci apare şi diversitatea de opinii şi idei.să fie pregătiţi pentru a formula judecăţi.. Comunicarea gîndurilor critice ia şi ea timp. Pentru ca acest tip de gândire să se desfăşoare spontan.Când elevii înţeleg că opiniile lor sunt apreciate.

elevii formulează întrebări despre lucrurile de care nu sunt siguri. să-şi imagineze. după care Sanders (1969) a făcut următoarea adaptare: .Ştiu/vreau să ştiu/am învăţat” este o metodă folosită în cadrul . stimulând gândirea speculativă. -să faciliteze gândirea critică.învăţătorul le poate indica o sursă de informare. ce se apreciază în primul rând.şi anume în etapa de realizare a sensului gândirii critice.Întrebările sintetice implică rezolvarea de probleme în mod creativ.realizării/reflexiei”. . să reconstruiască. efecte. Întrebările care limitează gândirea elevului la o simplă recitare sau acelea care impun constrângeri asupra proceselor de gândire îi informează pe elevi că propria lor gândire este superfluă. Pe măsură ce îşi dezvoltă capacitatea de a gîndi critic. .multe perspective4 – Formularea întrebărilor şi modalităţi de stimulare a gândirii Un instrument puternic pentru promovarea sau dimpotrivă. elevii progresează pe următoarele planuri: Personal-public Heteronom-autonom Intuitiv-logic O singură perspectivă. definiţii sau valori.care vor fi notate în coloana de la mijloc.Pentru acele întrebări care au rămas fără răspuns .anumite curiozităţi . Răspunsurile la acest gen de întrebări sunt fie corecte. ce constituie sau nu surse de informaţii sau cunoştinţe. Întrebările care îi invită să reflecteze.evocării.Întrebări care vizează nivelul factual. sau să cântărească un răspuns cu grijă ridică nivelul gândirii elevilor şi îi învaţă că gândirea lor are valoare.Întrebările aplicative oferă ocazia elevilor de a rezolva exerciţii.-să stimulze reflexia.Întrebările de transpunere le cer elevilor să restructureze sau să transforme informaţiile în imagini diferite. Felul întrebărilor pe care le pune profesorul determină atmosfera din clasă. probleme. care solicită reproducerea informaţiilor. . literal sunt cele care cer informaţii exacte. ce înseamnă „corect“ şi „greşit“. . Răspunsurile sunt trecute în a-III-a coloană. să speculeze.Întrebările interpretative le cer elevilor să descopere conexiuni dintre idei.Ajutaţi de învăţător . Elevii pot forma perechi şi fac olistă cu tot ce ştiu despre subiectul propus dezbaterii. Pe tablă este construit un tabel cu următoarele coloane: ŞTIU VREAU SĂ ŞTIU AM ÎNVĂŢAT Învăţătorul solicită câtorva perechi să spună celorlalţi ce au scris pe liste şi se notează în coloana informaţiile cu care toţi elevii sunt de acord.Întrebările analitice ridică probleme de explicare a unor cauze. să trăiască mental o experienţă senzorială şi apoi să verbalizeze informaţia pentru a o transmite şi altora. descurajarea gândirii critice îl constituie interogarea profesorului. . a formula opinii şi a genera idei noi. . că pot contribui la comunitatea ideilor şi convingerilor. Se dau elevilor fişe sau texte pe care le vor citi şi rezolva formulând întrebări şi căutând răspunsurile. pe baza unei gândiri originale. . motive. Elevii care stăpânesc procesul metacognitiv şi gândesc critic sunt mai bine pregătiţi pentru a rezolva probleme . -să încurajeze exprimarea liberă. Una din cele mai cunoscute categorizări a tipurilor de întrebări este taxonomia interogării lui Bloom. fapte.. raţionamente. În încheeire elevii revin la schemă şi decid ce au învăţat din lecţie. să creeze.. fie incorecte.

! Definiţi.! Potriviţi..! Explicaţi de ce a apărut.. a sintetiza a formula Înţelegere Aplicare Analiză ..! De ce crezi că.! Cum verificaţi. ! Care sunt trăsăturile caracteristice ale...! Clasificaţi pe categorii.. - Tipuri de întrebări..? (întrebări aplicative) Comparaţi..! Descrieţi.........! (întrebări de traducere) Arătaţi cum poate fi folosit.! Trageţi concluzii specifice... şi.! Obiective (verbe) a identifica a distinge a defini a aminti a recunoaşte a dobândi a traduce a transforma a ilustra a organiza a generaliza a aplica a stabili legături a clarifica a distinge a recunoaşte.? Unde se află.! (întrebări literare) Spuneţi cu cuvintele voastre. corect/greşit. a categorisi a detecta a deduce a scrie a povesti a relata...! Identificaţi temele şi schemele..Întrebările de evaluare cer elevilor să facă judecăţi de valoare de genul bun/rău.? Identificaţi........ Aceste întrebări permit integrarea noilor informaţii într-un sistem personal de convingeri pe baza căruia se pot emite anumite judecăţi.......! (întrebări analitice) Sinteză Construiţi..! Arătaţi diferenţa între.. cerinţe şi obiective asociate cu cele 6 niveluri cognitive ale taxonomiei lui Bloom Nivelul cognitiv Cunoaştere Întrebări Ce s-a întâmplat când..! Explicaţi graficul....! Cum vezi tu.? Când.....

.? Ce criterii aţi folosit Pentru a afla valabilitatea..! Ce e bine (rău) ? (întrebări evaluative) a modifica a judeca a argumenta a considera a decide a evalua ......? Argumentaţi..! De ce da şi de ce nu.(întrebări sintetice) Evaluare Determinaţi.

învaţă noi cunoştinţe şi îşi exersează gândirea Învăţarea = schimbare comportamentală autentică şi durabilă Scopuri / consecinţe: . 1.asimilarea cu adevărat a unor cunoştinţe noi şi restructurarea activă a schemelor mintale (învăţarea autentică şi durabilă) . Meredith şi J. 3. să anticipeze şi să stabilească scopuri pentru investigaţia lor.reformularea. dar acest lucru nu este . Realizarea sensului (înţelegerea) Elevii integrează ideile din textul citit în propriile lor scheme de gândire pentru a le da sens.stimularea interesului şi a dorinţei de participare 2.permite raportarea informaţiilor noi la scheme mintale preexistente care. cu propriile cuvinte. a celor învăţate (indiciu a înţelegerii acestora) . Steele au elaborat un cadru sistematic pentru dezvoltarea gândirii critice pe care l-au structurat pe trei etape: etapa de evocare. pentru a le înţelege. A înţelege = a găsi răspunsuri la propriile întrebări Scopuri / consecinţe: .implicarea efectivă a elevilor în procesul de învăţare Elevii devin conştienţi de propria lor gândire şi îşi folosesc limbajul propriu . dezvoltarea vocabularului şi a capacităţii de exprimare (clasa devine o comunitate de învăţare) 6 – Strategii pentru dezvoltarea gândirii critice Brainstorming („Furtună în creier“) o Un mod simplu de a genera idei noi reguli o Notează fiecare idee pe care o poţi gândi Unele idei s-ar putea să pară nebuneşti sau imposibil de realizat. etapa de realizare a sensului şi etapa de reflecţie.5 – Cadrul de predare-învăţare pentru dezvoltarea gândirii critice K. astfel. se restructurează.schimbul de idei între elevi.menţine implicarea şi interesul stabilite în faza de evocare . Reflecţia Elevii reconsideră ceea ce ştiau. Scopuri / consecinţe: .susţine efortul elevilor în monitorizarea propriei gândiri (înţelegeri) . Evocarea Elevii sunt îndemnaţi să-şi amintească ceea ce ştiu dinainte despre un anumit subiect.

G. ( +) – informaţia citată este nouă pentru ei.L.I.G.rău.E. Uneori. ( ?) – în dreptul ideilor pe care le găsesc neclare sau în legătură cu care doresc lămuriri suplimentare Tabel 1 – Structura tabelului S. o Gândeşte-te la cât se poate de multe idei Cu cât ne vin mai multe idei cu atât cresc şansele să găsim ideile folositoare. marcând pe marginea acestuia nişte semne specifice. 1986) o în rubrica Ştiu sunt inventariate ideile pe care elevii le deţin deja despre tema propusă o în rubrica Vreau să ştiu sunt trecute problemele neclare. ( –) – informaţia contrazice sau diferă de ceea ce ştiau. Metoda S.. (Sistemul Interactiv de notare pentru Eficientizarea Lecturii şi a Gândirii): o menţine implicarea activă a gândirii elevilor în citirea unui text o monitorizează gradul de înţelegere a unui conţinut de idei Elevii sunt invitaţi să citească cu atenţie textul. astfel: ( √ ) – conţinutul de idei confirmă ceea ce ei ştiau deja.Ştiu / Vreau să ştiu / Am învăţat o se foloseşte pentru lectura textelor informative sau pentru a dirija ascultarea unei prelegeri (Ogle. ca şi aspectele pe care ar fi curioşi să le afle o în rubrica Învăţ / Am învăţat se consemnează cele mai importante lucruri pe care elevii le-au aflat în urma lecturii sau cercetării Rezultatul va fi un tabel cu trei coloane: Ştiu elevi Vreau să ştiu Învăţ / Am învăţat Se realizează apoi o discuţie cu întreaga clasă pentru a trece şi pe tablă aspectele consemnate de . D. o Nu judeca nici o idee ca bună sau rea o Nu gândi şi nici nu vorbi despre aceste idei Tot ce ai de făcut este să le notezi. √ + – ? - Metoda . cele mai năstruşnice idei ne determină să ne gândim la alte idei cu efect deosebit.E.I.N.L.N.

Scrieţi atâtea idei câte vă vin în minte până expiră timpul sau nu mai aveţi nici o altă idee. Începeţi să scrieţi cuvinte sau sintagme care vă vin în minte legate de tema respectivă 3. Etapele realizării unui ciorchine: 1. Al doilea vers este format din două cuvinte care descriu subiectul (două adjective) 3. . cu precizarea ca elevii să fie atenţi la asemănările şi deosebirile dintre povestea lor şi cea pe care vor auzi. înţelegeri sau convingeri legate de o anumită temă. Tabel 3 – Predicţii pe baza unor termeni-cheie Ce crezi că se va întâmpla ? Ce crezi că se va întâmpla ? Ce crezi că se va întâmpla ? Partea I Ce dovezi ai ? Partea II Ce dovezi ai ? Partea III Ce dovezi ai ? Ce s-a întâmplat ? Ce s-a întâmplat ? Ce s-a întâmplat ? Cinguain Cvintetul (Poezii de cinci versuri) o instrument rapid şi eficient de reflecţie sinteză şi rezumare a conceptelor şi informaţiilor. Descriere 3. începeţi să trageţi linii între ideile care se leagă în vreun fel 4. Reexprimarea esenţei Instrucţiuni: 1. Ultimul vers este format dintr-un cuvânt care exprimă esenţa subiectului - . Se realizează un tabel al predicţiilor structurat pe momentele naraţiunii. să construiască posibile relaţii între aceştia.Tehnica ciorchinelui Este o tehnică de predare-învăţare care îi încurajează pe elevi să gândească liber şi deschis. După 4-5 minute se cere să prezinte povestirea pe care au creat-o pe baza termenilor daţi. o strategie de găsire a căii de acces la propriile cunoştinţe. Pe măsură ce scrieţi aceste cuvinte.Predicţii pe baza unor termeni daţi (termeni-cheie) o Se propun 4-5 termeni esenţiali din lecţie şi se solicită elevilor individual sau în perechi. Urmează lectura textului pe fragmente. Al patrulea vers este format din patru cuvinte care exprimă sentimente faţă de subiect 5. Scrieţi un cuvânt sau o propoziţie nucleu în mijlocul unei pagini sau table 2. Al treilea vers este format din trei cuvinte care exprimă acţiuni ale subiectului (verbe) 4. Sentiment 5.. Structura: 1. Titlul 2. Acţiune 4. Primul vers constă într-un singur cuvânt care precizează subiectul poeziei (substantiv) 2.

Lasă-mi mie ultimul cuvânt o variantă a jurnalului dublu. Elevii sunt invitaţi să comenteze citatul.. să reflecteze şi să vină cu idei noi Împărţin în două pe verticală pagina.Center Education 2000+ .vol. ultimul cuvânt aparţinând celui care a scris-o - BIBLIOGRAFIE: . prin care fiecare elev scrie pe faţa unei fişe un citat din text sau o idee care i s-a părut a fi cea mai importantă şi un comentariu cu privire la citatul sau ideea respectivă pe faţa fişei. Steele. Charles Temple GHID pentru învăţători-centrul Educaţia 2000+.1-Jeannie L. elevii notează (pe măsură ce citesc. în partea stângă pasaje din text sau idei care li se par importante. întrebări: De ce li s-a părut important ? La ce i-a făcut să se gândească ? Cum i-a făcut să se simtă ? De ce i-a intrigat ? Ce întrebare au în legătură cu acel fragment ? .Lectura şi scrierea pentru dezvoltarea gîndirii critice”. iar în partea dreaptă îşi consemnează propriile comentarii.Jurnalul dublu este o metodă prin care: o elevii stabilesc o legătură strânsă între text şi propria lor curiozitate şi experienţă o îi încurajează să citească sau să audieze o prelegere.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->