Sunteți pe pagina 1din 15

S.C.

Terra Tools SRL

PLANUL CALITATII

Pagina: Numar de/rev: 1/0 Data:

Universitatea Politehnica Bucuresti

Planul calitatii

Bucuresti 2013

Nume si prenume Intocmit Verificat Aprobat

Semnatura

Data

S.C. Terra Tools SRL

PLANUL CALITATII

Pagina: Numar de/rev: 1/0 Data:

Cuprins: 1. Domeniul de aplicare 2. Responsabilitatile managementului 2.1. Director General 2.2. Responsabil Asigurarea Calitatii 2.3. Director Proiectare 2.4. Director productie 2.5. Director financiar 2.6. Economist 3. Documente ale planului calitatii 4. Analiza contractului 5. Controlul poiectarii 6. Controlul documentelor si al datelor 7. Aprovizionare 8. Controlul produsului furnizat de client 9. Identificarea si trasabilitatea produsului 10. Controlul proceselor 11. Inspectii si incercari 12. Controlul echipamentelor de inspectie, masurare si incercare 13. Stadiul inspectiilor si incercarilor 14. Controlul produsului neconform 15. Actiuni corective si preventive 16. Manipulare, depozitare, ambalare, conservare si livrare 17. Controlul inregistrarilor calitatii 18. Audituri interne ale calitatii 19. Instruirea personalului 20. Service

Nume si prenume Intocmit Verificat Aprobat

Semnatura

Data

S.C. Terra Tools SRL

PLANUL CALITATII

Pagina: Numar de/rev: 1/0 Data:

1. Domeniul de aplicare Prezentul plan al calitatii este folosit pentru monitorizarea si evaluarea respectarii conditiilor referitoare la calitate in procesul de fabricatie al piesei Matrita Perforator. Obiectivele referitoare la calitatea produsului, proiectului sau contractului sunt evidentiate prin caracteristici constructive si functionale ale produsului conform desenului de executie. Caracteristici constructive si geometrice : Materialul : 20MoNi35 Masa : Turnarea : cls IV, de precizie STAS1592/2-85 Conditii de tolerante si ajustari,raze de racordare, inclinari : Tolerante mS STAS 2300-88

Conditii de rugozitate, precizie : Rugozitatea este specificata pe desenul de executie ;

Duritatea min : 110 HB Tratament termic : Normalizare-Revenire. Caracteristici functionale : Rolul functional al produsului Piesa Matrita Perforare face parte ansambulul masinilor unelte de Stantare/Perforare la Rece sau la Cald.

Nume si prenume Intocmit Verificat Aprobat

Semnatura

Data

S.C. Terra Tools SRL

PLANUL CALITATII

Pagina: Numar de/rev: 1/0 Data:

Pentru a indeplini rolul functional , produsul Matrita Perforare este prevazut cu suprafete tehnologice, auxiliare, de asamblare si functionale. Nu se admit fisuri, goluri, incluziuni nemetalice, sau alte defecte capabile sa micsoreze rezistenta, sa inrautateasca aspectul exterior sau sa ingreuneze prelucrarea. Pe suprafata profilata pentru decupare nu se adimit reziduri sau zgarieturi din prelucrare cat si pe suprafetele de contact pentru a nu produce erori dimensionale, precizie si pozitie in cadrul ansamblului din care face parte. Conditii de valabilitate: Respectarea conditiilor de buna functionare pentru piesele care intra in componenta produsului; Functionarea la parametrii recomandati in cartea tehnica a masiniiunealta din care face parte produsul pentru a se mentine timpul mediu de buna functionare. In cazul neexecutarii corespunzatoare a contractului de catre una din partile din cauza inputabile acesteia se va face rezilierea contractului. In cazul unui litigiu, al unui conflict intre cele doua parti, partile au convenit ca toate neintelegerile prinvind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente. Prezentul plan al calitatii a fost elaborat si aprobat de un reprezentant al Managementului Calitatii. 2. Responsabilitatile managementului 2.1. Director General: aproba planul proceselor si activitatilor pentru fabricarea piesei Matrita Perforator;
Nume si prenume Intocmit Verificat Aprobat Semnatura Data

S.C. Terra Tools SRL

PLANUL CALITATII

Pagina: Numar de/rev: 1/0 Data:

desemneaza persoanele autorizate cu verificarea si monitorizarea procesului de fabricatie; aproba documentatia necesara pentru intocmirea procedurilor specifice realizarii piesei; aproba planul calitatii; aproba actiunile corective si controlarea acestora;

2.2. Responsabil Asigurarea Calitatii/controlul calitatii: Intocmeste si verifica documentatia necesara pentru intocmirea procedurilor specifice realizarii piesei; controleaza procesul de fabricatie; propune actiuni corective si verifica implementarea acestora; stabileste si mentine politica n domeniul calitatii; asigura resursele umane si materiale adecvate implementarii si mentinerii politicii si strategiei organizatiei n domeniul sistemului de management al calitatii; 2.3. Director Proiectare: formeaza echipa ce lucreaza la procesul de proiectare al piesei; este responsabil pentru proiectarea piesei; aproba proiectul echipei de proiectare; pastreaza permanent legatura cu echipa tehnica si cu Responsabilul Asigurarea Calitatii;

Nume si prenume Intocmit Verificat Aprobat

Semnatura

Data

S.C. Terra Tools SRL

PLANUL CALITATII

Pagina: Numar de/rev: 1/0 Data:

2.4. Director Productie: analizeaza periodic politica in domeniul calitatii si obiectivele calitatii pentru a se asigura de efectivitatea lor continua; controleaza produsul final implementeaza politica calitatii

2.5. Director financiar: asigura resursele umane si materiale adecvate implementarii si mentinerii politicii si strategiei organizatiei in domeniul sistemului de management al calitatii; asigura, organizarea si gestionarea in mod eficient a integritatii intregului patrimoniu al societatii in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si normele sau reglementarile interne ale societatatii; 2.6. Director de marketing strange informatii despre firma ta, clientii tai, concurenta, industrie, procesul de productie si operatiuni, personal, precum si informatii financiar-contabile ; analizeaza din toate punctele de vedere pentru a vedea cauza situatiei actuale, oportunitatile si amenintarile din interior si din jurul firmei sa le foloseasca in activitatea viitoare pentru a obtine un profit confortabil, de durata; 3. Documente ale planului calitatii Manualul calitatii ISO 9001:2000 ISO 10005:1999 ISO 10013:1999 4. Analiza contractului Piesa Matrita Perforator are la baza contractul de productie incheiat documentul primit de la beneficiar de catre firma S.C. Terra Tools SRL. Numarul de piese ce trebuiesc fabricate este de 7500 de bucati,iar termenul limita este de 01.05.2014.
Nume si prenume Intocmit Verificat Aprobat Semnatura Data

S.C. Terra Tools SRL

PLANUL CALITATII

Pagina: Numar de/rev: 1/0 Data:

Contractul incheiat intre ambele parti se afla inregistrat la ambele firme,iar accesul la acesta se face cu aprobarea directorilor generali si cei de productie ale acestor firme. Piesa trebuie sa corespunda in totalitate cerintelor impuse de catre beneficiar, iar analiza si discutarea aspectelor acestor cerinte se face de catre managementul firmei furnizoare, dupa care se comunica aceste aspecte beneficiarului. Pentru inceperea productiei, este necesara virarea in contul furnizorului a din suma totala de achitat,iar nerespectarea termenului limita atrage dupa sine penalitati stabilite in consens cu beneficiarul.

Neaducerea la bun sfarsit a ciclului de productie pentru piesa ceruta atrage de la sine pierderea contractului pentru furnizor si returnarea integrala a banilor beneficiarului.

5. Controlul proiectarii Proiectarea piesei va fi realizata de catre departamentul de proiectare al firmei furnizoare. Pe parcursul intocmirii proiectului,clientul poate asista la intocmirea acestuia si poate verifica respectarea cerintelor lui,iar la finalul proiectarii se va prezenta forma finala beneficiarului. Pe parcursul proiectarii, beneficiarul poate impune anumite modificari in proiect. 6. Controlul documentelor si al datelor Documentul se afla inregistrat la firma S.C. Terra Tools ,iar accesul la aceasta se face cu aprobarea Directorului General al firmei furnizoare prin semnatura unica.
Nume si prenume Intocmit Verificat Aprobat Semnatura Data

S.C. Terra Tools SRL

PLANUL CALITATII

Pagina: Numar de/rev: 1/0 Data:

Documentele ce definesc baza tehnica si de proiectare a piesei se afla la departamentul tehnic al firmei furnizoare si la departamentul de proiectare, iar accesul la acestea se face cu aprobarea Directorului General si economic. Pentru implementarea sistemului de management al calitatii in procesul de productie al piesei se folosesc prezentul Plan al calitatii. Acestea au la baza standarde de calitate aflate in vigoare,iar accesul la ele se face cu aprobarea Responsabilului Calitatii. De asemenea, in cazul in care beneficiarul ofera o noua procedura pentru procesul de productie, aceasta este analizata de Departamentul de Calitate al firmei furnizoare si dupa aprobarea ei, se respecta indrumarile acesteia. 7. Aprovizionare

Pentru piesa Matrita Perforator este achizitionata initial cantitatea de 15 tone 20MoNi35 de la o firma specialista distribuitoare in astfel de oteluri sub forma de bucati. Acestea vor fi insotite de certificat de calitate si raport de examinare al fiecarei piese. Pentru satisfacerea conditiilor de reglementare aplicabile produselor aprovizionate se va face referire la documentele de aprovizionare. Acestea contin: tipul, categoria sau elementul de identificare precis; cantitatea; conditiile de calitate impuse; documente normative ce reglementeaza calitatea produselor; lista furnizorilor acceptati; trimiteri la aneze pentru conditiile de AQ, de receptie si transport.

8.
Intocmit Verificat Aprobat

Controlul produsului furnizat de client


Nume si prenume Semnatura Data

S.C. Terra Tools SRL

PLANUL CALITATII

Pagina: Numar de/rev: 1/0 Data:

Echipamentul de verificare trimis de catre firma beneficiara este verificat in prealabil de catre firma furnizoare in laboratorul propriu al acesteia pentru a verifica daca este intocmai cu documentatia tehnica a acestuia. Pentru verificarea acestor echipamente sunt folosite masuratori precise cu ajutorul robotului de masurare din dotarea laboratorului si softului specializat. Eventualele erori ale echipamentului sunt sesizate in scris firmei beneficiare. Procedurile de control folosite de catre firma furnizoare sunt descrise in detaliu in PROCEDURA DE CONTROL. 9. Identificarea si trasabilitatea produsului Produsul este identificat cu ajutorul etichetei sale,codului de bare unic ce cuprinde: codul(MP) numele(Matrita Perforator) beneficiar(DMHI ) Nr produs Marcajul este reaplicat dupa matritare. Trasabilitatea se asigura nu numai prin identificare, ci si prin utilizarea fiselor de urmarire care insotesc lotul de produse care circula in interiorul organizatiei. Serviciul Proietare Tehnologii prevede in planul calitatii pentru masuratori, verificari si incercari, pe langa fisele de urmarire aferente,alte inregistrari prin care se asigura trasabilitatea produselor si a inspectiei si care se vor constui in dosarul de istorie. 10. Controlul proceselor Procesele ce fac parte din ciclul de productie al piesei Matrita Perforator se gasesc in FISA FILM a postului, iar pasii ce trebuiesc urmati pentru controlul fiecarui proces se gasesc in PROCEDURA DE audit intern.

Nume si prenume Intocmit Verificat Aprobat

Semnatura

Data

S.C. Terra Tools SRL

PLANUL CALITATII

Pagina: Numar de/rev: 1/0 Data:

De asemenea, conditiile impuse pentru personal si echipamente se gasesc tot in PROCEDURA DE CONTROL. Ca materiale,tehnici si metode de productie pentru conditiile specificate, vom studia tipul de montaj al pieseiMatrita Perforator apoi se va incerca punerea in practica consultand Procedura de lucru. 11. Inspectii si incercari Furnizorul va verifica conformitatea produsului subcontractantului fata de conditiile specificate in laboratorul Departamentului de Calitate propriu, respectand pasii din PROCEDURA DE CONTROL. Punctele de inspectie si control al produsului se vor localiza in functie de cerintele clientului si de PROCEDURA DE CONTROL a firmei furnizoare. De asemenea, celelalte aspecte legate de inspectii si incercari (caracteristici inspectate, al produsului. tabel 12. Controlul echipamentelor de inspectie, masurare si incercare Incercarile si controlul se fac in laboratorul propriu ce control al calitatii, laborator ce este avizat de catre ISCIR. Echipamentele folosite in procesele de control si inspectie sunt etalonate de catre Agentia Nationala de Metrologie. Echipamentele folosite in procesele de control si inspectie sunt prezentate in detaliu in Caietul Tehnic. Echipamentele folosite in procesele de control si inspectie sunt identificate dupa codurile acestora si denumiri,toate fiind detaliate in Caietul Tehnic. criteriile de acceptare, scule folosite, unde este nevoie de incercari supravegheate de autoritati de reglementare) se pot trece in caietul de sarcini si control

Nume si prenume Intocmit Verificat Aprobat

Semnatura

Data

S.C. Terra Tools SRL

PLANUL CALITATII

Pagina: Numar de/rev: 1/0 Data:

Inregistrarile dupa masurarile produsului si procesului de productie se pastreaza in documente in cadrul Departamentului de Calitate al firmei furnizoare.Documentele sunt identificate prin codul produsului, denumirea sa, dar si prin denumirea controlului sau inspectiei folosite.

13. Stadiul inspectiilor si incercarilor Stadiul inspectiilor si incercarilor se realizeaza prin etichetare, stampilare pe ambalajul produsului cu indicatoare si prin fise de urmarire din care sa rezulte decizia Admis sau Respins.

14. Controlul produsului neconform Produsele neconforme sunt identificate cu ajutorul inspectiei si controlului(control distructiv si control nedistructiv) ce au loc in cadrul laboratorului din Departamentul de Calitate. Produsele neconforme sunt inlaturate si se verifica cu atentia cauza neconformitatii acestora si apoi se incearca indreptarea acesteia. In cazul in care un produs nu satisface conditiile impuse, firma furnizoare vazand unele nereguli in conditiile impuse, explicandu-se in prealabil cauza aparitiei acestora si efectul lor, se intocmeste o solicitare de derogare catre firma beneficiara de catre Responsabilul Asigurarea Calitatii al firmei furnizoare. In solicitarea de derogare va fi mentionata neconformitatea, cauza acesteia si efectul avut asupra produsului.Solicitarea va fi trimisa in scris catre firma beneficiara.

Nume si prenume Intocmit Verificat Aprobat

Semnatura

Data

S.C. Terra Tools SRL

PLANUL CALITATII

Pagina: Numar de/rev: 1/0 Data:

15. Actiuni corective si preventive Actiunile preventive constau in proiectarea si analiza produsului si in controlul asupra ciclului de productie si piesei. In vedea imbunatatirii continue a eficacitatii Sistemului de Management al Calitatii in cadrul intreprinderii, se actioneaza in sensul determinarii (identificarii) neconformitatilor potentiale si a cauzelor acestora si initierii actiunilor preventive. In vederea aparitiei unor neconformitati (de produs sau proces), conducerea analizeaza atat modul in care pot fi eliminate acestea, stabilind corectiile respective, ca si cauzele care au condus la aparitia neconformitatilor, in scopul prevenirii reaparitiei lor. Actiunile corective se iau in consens de catre Directorul de Productie,Responsabilul Asigurarea Calitatii si Directorul de Proiectare si sunt aprobate de catre Directorul General. 16. Manipulare, depozitare, ambalare, conservare si livrare Produsul Matrita Perforator se va manipula conform instructiunilor clientului. Conservarea si depozitarea seva face conform pocedurii Procedura de conservare si depozitare, cod PS-CD-04. Pentru a se preveni stricaciunile sau deteriorarea pe timpul transportului, produsele destinate livrarii sunt ambalate si protejate suplimentar impotriva socurilor si conditiilor de mediu. Ambalarea pieselor se va face in cutii speciale care au la interior un suport din plastic. Piesele vor fi acoperite cu un strat de scartaietoare pentru a le asigura impotriva mediului. Pe cutie se vor trece toate marcajele corespunzatoare. Dupa operatia de ambalare,piesele vor fi depozitate cu scopul de a fi livrate. Livrarea produselor se face conform clauzelor contractuale. Expedierea produselor se face in baza foii de expeditie, intocmita de seful depozitului si avizata de

Nume si prenume Intocmit Verificat Aprobat

Semnatura

Data

S.C. Terra Tools SRL

PLANUL CALITATII

Pagina: Numar de/rev: 1/0 Data:

seful compartimentului aprovizionare-vanzare. Produsele vor fi insotite de declaratii de conformitate, documentele tehnice si de livrare. In cazul in care clientul nu preia personal produsele achizitionate de la intreprindere, transportul la sediul clientului se va face cu vehiculele proprii sau prin posta rapida. Responsabilitatea integritatii produselor si a caracteristicilor sale se transmite catre client in momentul semnarii de catre acesta a documentelor de livrare. 17. Controlul inregistrarilor calitatii Datele rezultate in urma controlului procesului de productie al piesei Matrita Perforator vor fi pastrate in format electronic in arhivele firmei furnizoare pe perioada nedeterminata. Cerintele de lizibilitate, pastrare, recuperare, distrugere si confidentialitate se gasesc in PROCEDURA DE CONTROL AL DOCUMENTELOR. Inregistrarile vor fi redactate in 2 limbi:romana si engleza. In cazul in care clientul solicita anumite inregistrari ale calitatii, acestea vor fi furnizate dupa aprobarea Responsabilului de Control al Calitatii.Daca nu apar solicitari pe parcurs, beneficiarul va primi impreuna cu comanda inregistrarile care sa ateste conformitatea produsului sau materialului acestuia. 18. Audituri interne ale calitatii Auditul intern se efectueaza la intervale planificate urmarind in principal sa ofere date despre conformitatea Sisemului de Management al Calitatii adoptat in intreprindere cu cerintele ISO 9001 cat si date despre modul de implementare si de mentinere a sistemului, eficacitatea sa si conformitatea cu masurile planificate. Auditurile interne vor fi efectuate de catre furnizor, acestea fiind mentionate in Audit intern, cod PS-AI-01. Auditul intern se desfasoara pentru a verifica daca:
Nume si prenume Intocmit Verificat Aprobat Semnatura Data

S.C. Terra Tools SRL

PLANUL CALITATII

Pagina: Numar de/rev: 1/0 Data:

Sistemul calitatii este eficient; Activitatile legate de calitate, documente, procedurile, rapoartele si rezultatele De asemenea, beneficiarul poate solicita efectuarea unui audit in cadrul firmei

aferente sunt conforme cu reglementarile stabilite. furnizoare pentru a observa conditiile si procesul de fabricare al piesei dorite.Acest audit se efectueaza cu aprobarea Directorului General al firmei furnizoare. 19. Instruirea personalului Se organizeaza cursuri de calificare de catre intreprindere pentru calificarea personalului. Instruirea personalului se va face conform procedurii Instruirea personalului. Evaluarea intruirii si calificarii personalului se face regulat, cel putin o data pe an, in vederea stabilirii eficientei instruirii anterioare, a necesarului de intruire si a stabilirii actiunilor corective necesare. In cadrul procesului de productie va fi utilizat personal calificat, iar in cadrul procesului de control vor fi folositi controlori certificati gradul III.

20. Service Se va face conform procedurii Service Garantie, cod PS-IS-02. Activitatile postlivrare constituie unul din obiectivele importante ale intreprinderii. Responsabilitatile revin conducatorilor compartimentelor implicate in realizarea produsului. Se va asigura service gratuit in perioada de garantie pentru toate produsele fabricate si livrate pe piata, intern si extern. Piesele defecte in termen de garantie vor fi predate sefului de compartiment aprovizionare-vanzari impreuna cu un exemplar al formularului sesizare, completat si

Nume si prenume Intocmit Verificat Aprobat

Semnatura

Data

S.C. Terra Tools SRL

PLANUL CALITATII

Pagina: Numar de/rev: 1/0 Data:

semnat de maistrul operator si de client, iar facturile si chitantele completate se predau contabilului.

Nume si prenume Intocmit Verificat Aprobat

Semnatura

Data