Sunteți pe pagina 1din 3

S.C. ..

P.S. 03
PROCEDURA DE SISTEM EDITIA: 1
APROVIZIONARE
DATA ..
Pagina 1 din 3
Elaborat Aprobat
Numele si prenumele
Functia
Semnatura
1. SCOP
Scopul elaborarii acestei proceduri este de a ne asigura ca materiile
prime, materialele, piesele, subansamblele, aparatele, echipamentele
si piesele de schimb, aparatele de masura, sculele, combustibilii, etc.
care se aprovizioneaza sunt conforme cu cerintele noastre, cat si cu
conditiile de reglementare.
2. DOMENIUL DE APLICARE
Se aplica pentru orice aprovizioneaza firma, de catre personalul
implicat mentionat in cuprinsul procedurii.
3. RESPONSABILITATI
3.1. Director general
aproba planul de aprovizionare cu utilaje, echipamente, scule,
aparate de masura si control, combustibili si materiale
consumabile necesare desfasurarii activitatii,
aproba lista furnizorilor agreati.
analizeaza si semneaza contractele de aprovizionare,
3.2. Directorul tenic
intocmeste planul de aprovizionare cu utilaje, echipamente,
scule, aparate de masura si control, combustibili si
materiale consumabile necesare desfasurarii activitatii,
intocmeste lista furnizorilor agreati,
in urma aprobarii directorului general, negociaza contracte
de aprovizionare, si,
S.C. ..
P.S. 03
PROCEDURA DE SISTEM EDITIA: 1
APROVIZIONARE
DATA ..
Pagina 2 din 3
dupa caz, intocmeste comenzile de aprovizionare,
necesare desfasurarii acestor contracte.
3.3. Se!ul co"#arti"entului a#ro$i%ionare&$an%are
stabileste cerintele clientilor ce cumpara din magazin si
produsele ce urmeaza a fi aprovizionate pentru acesti
clienti,
urmareste permanent aprovizionarea marfurilor conform
contractelor/comenzilor de aprovizionare,
solicita directorului general contractarea marfurilor
necontractate si care nu se pot aproviziona fara contract,
participa la receptia marfurilor aprovizionate si semneaza
procese verbale de receptie.
'. PROCEDURA
'.1. Directorul tehnic intocmeste planul de aprovizionare cu utilaje,
echipamente, scule, aparate de masura si control, combustibili si
materiale consumabile.
'.2. lanul de aprovizionare este analizat de grupul format din !
directorul general, directorul tehnic si seful compartimentului
aprovizionare"vanzare. #n urma analizei si aducerii acestora la
varianta definitiva, sunt aprobate de directorul general.
'.3. Directorul tehnic intocmeste lista furnizorilor agreati si obtine
aprobarea acesteia de catre directorul general. Evaluarea
furnizorilor se face pe baza urmatoarelor criterii !
e$perienta anterioara cu furnizorul respectiv,
rezultatul evaluarii fata de standardul adecvat referitor la
sistemul calitatii, efectuat de un organism de certificare,
capacitatea financiara, tehnica, unmana si organizatorica de a
livra produse sau servicii conform cerintelor noastre,
respectarea termenelor de livrare de care avem nevoie.
'.'. #n baza planului de aprovizionare si a listei furnizorilor agreati,
directorul tehnic negociaza si, dupa caz, intocmeste contractele
de aprovizionare.
'.(. %ontractele de aprovizionare sunt analizate grupul compus din !
directorul general, directorul tehnic, seful compartimentului
S.C. ..
P.S. 03
PROCEDURA DE SISTEM EDITIA: 1
APROVIZIONARE
DATA ..
Pagina 3 din 3
aprovizionare"vanzare. #n urma analizei si a renegocierii
eventualelor modificari convenite in timpul analizei, cotractul este
semnat de directorul general si de furnizor.
'.). #n baza planului de aprovizionare, a contractelor de aprovizionare
incheiate si a comenzilor primite de la clienti, seful
compartimentului aprovizionare"vanzare intocmeste comenzi de
aprovizionare catre furnizori.
'.*. #n situatia in care seful compartimentului aprovizionare"vanzare
primeste de la agentii comerciali comenzi de aprovizionare
interne care nu au fost acoperite de contracte prealabile, solicita
directorului tehnic intocmirea si negocierea acestor contracte.
'.+. #n baza planurilor de aprovizionare si a contractelor de
aprovizionare incheiate, directorul tehnic intocmeste, daca este
cazul, comenzi de aprovizionare pentru aprovizionarea cu utilaje,
echipamente, scule aparate de masura si control necesare
desfasurarii activitatii, combustibili si materiale consumabile,
servicii. Aceste comenzi se inregistreaza in registrul de evidenta
a comenzilor.
'.,. #n situatia in care pe parcursul derularii unui contract si/sau unei
comenzi intervin modificari de orice natura salariatii implicati,
impreuna cu directorul tehnic si directorul general le analizeaza
dupa care, directorul tehnic le negociaza cu furnizorul.
'.1-. &a primirea oricaror marfuri contractate sau comandate se aplica
procedura 'E%E(#)NA'E S# DE)*#(A'E.

(. INRE.ISTRARILE CALITATII
(.1. planul de aprovizionare cu utilaje, echipamente, scule, aparate de
masura si control, combustibili si materiale consumabile
(.2. contract de aprovizionare,
(.3. comanda de aprovizionare + cod D)% ,-
(.'. lista furnizorilor agreati + cod D)% ,.

S-ar putea să vă placă și