Sunteți pe pagina 1din 10

Procedur aprovizionarea

1. Scop
Aceast procedur de lucru descrie modul de efectuare a activitii de
aprovizionare, pentru ca produsele s corespund cerinelor stabilite.
2. Domeniul de aplicare
Aceast procedur de lucru este valabil pentru produse care sunt prevzute
pentru fabricare.
3. Definiii i prescurtri
SR EN ISO 9!"#! $ Sisteme de mana%ement al calitii. &ERIN'E
() $ (irector %eneral
(* $ (irector de producie
+, $ ,ana%erul calitii
,S $ S.&. ,aripusc S.R.-
-...A / -ista furnizorilor acceptati
NIR/Nota interna de receptie
4. SCH!" P#$CS%&%' D "P#$(')'$*"#
!. *lanificarea
aprovizionrii
#.Evaluarea
furnizorilor
*ro%ram de aprovizionare &ontracte
*ro%rame
Normative
&riterii de aprovizionare -...A
Nu E0cluderea din -...A
(a
1. Emitere comanda
&ontractare
&omanda
&ontract
Necesar de aprovizionare

&onditii livrare
&erinte de calitate
&erinte le%ale
2. Receptie la primire &omand
&ontract
(ocumente calitate
NIR
Nu Returnare, Raport de
neconformitate
(a
3. Eliberare
4onuri de consum
4onuri de miscare a ,.
,ateriale
,i5loace fi0e
Obiecte de inventar
+. Descrierea activiii
3.! (* stabile6te necesarul de aprovizionat prin compararea cu stocurile de
materiale e0istente.
3.# Evaluarea furnizorilor
&riteriile de evaluare sunt stabilite 7n cererea de oferta, caiete de sarcini sau fi6a
de evaluare a furnizorului
&riteriile de evaluare pot fi"
/c8estionarul de evaluare
/c8eltuieli de transport 9distan:
/cantitatea de produse ce urmeaz a fi aprovizionat
/evaluarea capabilitii te8nice a furnizorului
/e0periena 6i;sau recomandrile altor utilizatori<
/evaluarea unor es6ntioane sau mostre de produs<
/e0periena anterioara
/evaluarea unor 7nre%istrri puse la dispoziie de furnizor, cum ar fi" certificate de
conformitate pentru produs 6i;sau sistemul calitii, buletine de 7ncercri, etc.
/certificarea sistemelor de mana%ement al calitatii.
/raportul calitate ; pre
/certificarea produselor din domeniul re%lementat
/transmiterea de fi6e de securitate pentru produsele to0ice 6i periculoase
/alte criterii considerate oportune la momentul aprovizionrii
(aca evaluarea se face pe baza .i6elor de evaluare, evaluarea furnizorilor se face
la includerea lor pe lista furnizorilor acceptai 6i apoi, periodic, la 7nceputul fiecrui an, 7n
funcie de calitatea produselor;serviciilor 6i de modul de colaborare din anul precedent. =n
urma evalurii se 7ntocme6te Lista furnizorilor, care se aproba de ().
3.1 Emitere comand ; contractare
*e baza ofertelor selectate 6i contractelor 7nc8eiate sau cererilor aprobate se emit
comenzi de aprovizionare. &omenzile sunt formulare tipizate 6i identific precis produsul
sau serviciul solicitat prin standard sau poziie de catalo%, prin denumire, tip 6i
caracteristici incluz>nd, acolo unde este cazul, cerine referitoare la aprobarea proceselor,
produselor, ec8ipamentelor 6i calificarea personalului precum 6i cerine referitoare la
sistemul de mana%ement al calitii.
3.2 Recepia produselor aprovizionate
Recepia cantitativa 6i calitativ a materialelor aprovizionate este asi%urat de (*.
Recepia se face 7n baza condiiilor din contract sau comand 6i a documentelor
7nsoitoare ale produsului aprovizionat 9aviz, factur, certificat de calitate 6i %aranie:.
*rin aceasta se urmre6te"
a: conformitatea 6i completitudinea 7nre%istrrilor emise de furnizor<
b: conformitatea produselor;serviciilor cu condiiile de calitate impuse.
-a receptie se intocmeste NIR 9 nota de intrare recepie :.
(aca este prevzut 7n contract, recepia se face la furnizor, conform clauzelor
contractuale.
Eventualele neconformiti constatate sunt consemnate 7n NIR 6i comunicate
furnizorului. Ele se trateaz conform procedurii &ontrolul produsului neconform.
,. #esponsa-iliti.
()"
/ Aprob lista furnizorilor acceptai
(*"
/ Stabile6te necesarul de aprovizionat
/ Stabile6te lista cu furnizorii acceptai
/ .ace recepia materialelor aprovizionate
/ Rezolv diver%enele cu furnizorii
/ =ntocme6te documentele de recepie
+,"
/ ?erific conformitatea produsului ac8iziionat
/ Evalueaz furnizori
/. 0nre1istrri
=nre%istrare Responsabil (urata de pstrare
Re%istru de comenzi (* ! an
-ista furnizorilor (* ! an
&omanda (* ! an
(ocumente de atestare a
calitii
+, ! an
&orespondena cu
furnizorul
(* ! an
NIR (* ! an
@. "ne2e. &8estionar de evaluare a furnizorilor
"ne2e
CHS3'$*"# D ("&%"# " 4%#*')$#%&%' D P#$D%S
1. D"3 5*#"&.
!.! Or%anizatia"
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.
!.# Belefon, fa0, e/mail"
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
!.1 )ama de produse livrate" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.
AAAA
............
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...
!.2 Numar total de an%a5ati ai
or%anizatiei................................................................................
!.3 Aveti &ompartiment de ,ana%ementul &alitatiiC
D (A / Numar persoane" .............
D NE
!.F Aveti un sistem de mana%ementul calitatii certificat conform SR EN ISO
9!"#@C
D (A / *recizati numele or%anismului de
certificare" .....................................................................................A...
D NE / *recizati stadiul sistemului de mana%ementul calitatii
/ 7n curs de documentare"
D (A
D NE
/ 7n curs de implementare"
D (A
D NE
(aca (A" ?a ru%am ane0ati o copie dupa certificatul de conformitate al
sistemului de mana%ementul calitatii.
#. .ata de preturile medii practicate pe piata, preturile d/voastra sunt"
D sub medie
D la nivelul mediei
D peste medie
1. *recizati fle0ibilitatea dumneavoastra la modul de plata"
D la livrare
D la 1 de zile
D la 23 de zile
D la F de zile
2. *recizati termenul de tratare a reclamatiilor"
D #2 ore
D 2@ ore
D mai mult, dupa caz
3. *recizati modul de tratare al reclamatiilor calitative"
D 7nlocuirea produselor reclamate
D retra%erea produselor reclamate 6i anularea comenzii
F. Bransportul produselor la S& ,ARIS*ES& SR- va fi efectuat de"
D furnizor
D client
D firma de transport ales de furnizor
G. Informati clientii dumneavoastra despre produsele noi furnizate de or%anizatia
dumneavoastraC
*recizati cum" ...............................................................................AAA...........
A..............................
....................................................................................................
AA..................................................
@. *rodusele furnizate de dumneavoastra sunt 7nsotite de documente de calitate conform
ultimelor
re%lementari privind calitatea 9declaratii de conformitate etc:C
D (A
D NE
,entionati tipul
documentelor" ..............................................................................................................
....................................................................................................
AA..................................................
9. =n urma includerii 7n lista furnizorilor acceptati, sunteti de acord sa va evaluam
sistemul de
mana%ement al calitatii;or%anizatia prin efectuarea de audituri de secunda parte la sediul
d/voastraC
D (A
D NE
C6estionarul a fost completat de.
*ume si prenume Compartiment 4unctia Data Semnatura

S-ar putea să vă placă și