Sunteți pe pagina 1din 3

1. Care sunt principiile ce guverneaza bursa de valori bucuresti?

a) principiul delegarii de competente de la Consiliul Bursei, in calitate de comitete de directie; b) principiul autonomiei decizionale; c) principiul obiectivitatii; d) principiul protectiei investitorilor; e) principiul promovarii dezvoltarii pietei bursiere; f) principiul rolului activ.

2. Ce sunt agentii bursieri?

specialiti operativi care realizeaz direct i nemijlocit operaiuni de burs i pot fi grupai n dou categorii: brokeri sau dealeri; specialiti neoperativi cu rol de furnizare de informaii asupra conjuncturii i oportunitilor de afaceri.
3. Ce sunt comerciantii pe bursa?

sunt persoane autorizate sa execute tranzactii pe o piata bursiera in cont propriu si in nume propriu, avand si calitatea de formatori de piata(market makeri);

4. Ce sunt brokerii? sunt persoane fizice specializate in mijlocirea si, respectiv, punerea in legatura a vanzatorilor cu cumparatorii in vederea incheierii unor contracte in cadrul comertului international. Broker poate fi si o societate pe actiuni constituita ca persoana juridica romana legal infiintata, in conformitate cu Legea nr. 31/1990, avand ca obiect de activitate intermedierea de valori mobiliare
5. Care sunt sistemele de tranzactionare folosite de-a lungul timpului de Bursa de valori Bucuresti? Sistemul stea introdus in 1995 permitea derularea tranzactiilor pe baza prezentei agentilor de bursa in ringurile de tranzactioare

Sistemul HORIZON introdus in 1999 ce dadea posibilitatea tranzactionarii direct de la sediul intermediarului printr-o statie de lucru carea vea legatura directa cu nucleul de tranzactionare Sistemul ARENA, introdus in 2000, un sistem de tranzactionare dezvoltat in house care permite o adaptare mai rpida la cerintele pietei si ale participantilor in vaderea implementarii unor instrumente financiare noi, precum si a unor facilitati de tranzactionare.

6. Care sunt caracteristicile sistemului de tranzactionare ARENA? un sistem de tranzactionare dezvoltat in house care permite o adaptare mai rpida la cerintele pietei si ale participantilor in vaderea implementarii unor instrumente financiare noi, precum si a unor facilitati de tranzactionare.

7. Care sunt cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca societatile de servicii de investitii financiare si institutiile de credit care solicita admiterea in calitate de intermediar la sistemul de tranzactionare al BVB? Dotare tehnica necesara Sa aiba angajati, cel putin 2 agenti de bursa care indeplinesc cerintele de autorizare ale operatorului de piata Sa detina calitatea de membrii sau participant la sist de compensare, decontare si registru agreat de BVB Detinerea calitatii de mediu a fondului dde compensare a utilizatorului.

8. Care sunt ordinele comune folosite la BVB? ordinul limita ordinul la piata (MKT) ordinul fara pret ordinul ascuns hidden (vizualizat cu litera h)

9. Care sunt ordinele conditionate folosite la BVB? Ordinul stop pierdere la piata (stop loss) Ordinul stop cumparare la piata (stop buy) Ordinul stop limita Ordinul la atingere (market if touched) Ordinul limita la atingere (limit if touched)