P. 1
Contabilitatea Rezervelor Din Reevaluare

Contabilitatea Rezervelor Din Reevaluare

|Views: 24|Likes:
rezerve din reevaluare
rezerve din reevaluare

More info:

Published by: Nicoleta Dana Danutza on May 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/31/2014

pdf

text

original

Contabilitatea rezervelor din reevaluare În cazul în care, ulterior recunoaşterii iniţiale ca activ, valoarea unui activ imobilizat corporal

este determinată pe baza reevaluării activului respectiv, valoarea rezultată din reevaluare va fi atribuită activului, în locul costului de achiziţie/costului de producţie sau al oricărei alte valori atribuite înainte acelui activ. În astfel de cazuri, regulile privind amortizarea se vor aplica activului având în vedere valoarea acestuia, determinată în urma reevaluării. Diferenţa dintre valoarea atribuită în urma reevaluării şi valoarea netă contabilă se numeşte diferenţă din reevaluare şi se înregistrează în contabilitate, cu ajutorul contului de pasiv 105 “Rezerve din reevaluare” Tratamentul contabil actual al diferenţelor din reevaluare este: a) Dacă rezultatul reevaluării este o creştere faţă de valoarea contabilă netă, atunci aceasta se tratează ca o creştere a rezervei din reevaluare din cadrul capitalurilor proprii, dacă nu a existat o descreştere anterioară recunoscută ca o cheltuială aferentă acelui activ sau ca un alt venit care să compenseze cheltuiala cu descreşterea recunoscută anterior la acel activ. b) Dacă rezultatul reevaluării este o descreştere a valorii contabile nete, atunci aceasta se tratează ca o cheltuială cu întreaga valoare a deprecierii, dacă din în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la acel activ (surplus din reevaluare) sau ca o scădere a rezervei din reevaluare din cadrul capitalurilor proprii, cu minimul dintre valoarea acelei rezerve şi valoarea descreşterii, iar eventuala diferenţă rămasă neacoperită se înregistrează ca o cheltuială. Contabilitatea rezervelor Rezervele sunt considerate surse asimilate celor proprii, deci formă de manifestare a capitalurilor proprii, reprezentând profituri capitalizate, însă spre deosebire de acestea, nu sunt generatoare de dividende. Structura rezervelor pe care o entitate le poate constitui este: • Rezervele legale – conform Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, rezervele legale se formează prin aplicarea în fiecare an a unei cote de 5% asupra profitului brut din care se scad veniturile neimpozabile şi la care se adaugă cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, până când acestea vor atinge a cincea parte din capitalul social subscris şi vărsat. • Rezerve statutare sau contractuale. Constituirea acestor rezerve se face din profitul net, dacă sunt prevăzute în actul constitutiv al societăţii comerciale şi dacă adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor decide aceasta. • Alte rezerve. Societăţile comerciale pot constitui alte rezerve din profitul net, primele legate de capital, din profitul reportat , din diferenţele de curs valutar care apar cu ocazia constituirii capitalului prin aporturi evaluate în valută, etc. • Rezerve de valoare justă fac obiectul doar a contabilităţii consolidate, în cazul în care se optează pentru evaluarea instrumentelor financiare la valoarea justă. • Rezerve reprezentând surplusul din reevaluare se constituie pe măsura amortizării activelor corporale reevaluate sau în momentul vânzării sau casării acestora, reprezentând câştigul realizat din reevaluare. După modul de constituire şi utilizare rezervele sunt reflectate în contabilitate

reprezentând profiturile (beneficiile) reportate din exerciţiile financiare precedente. Contabilitatea financiară curentă a rezultatului reportat se realizează cu ajutorul contului de grupare 117 “Rezultatul reportat” detaliat în următoarele conturi operaţionale de gradul II:1171 “Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită” (A/P) si 1172 “Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS. mai puţin IAS 29” preia soldul aceluiaşi cont la entităţile economice care au condus contabilitatea şi apare în noul Plan de conturi general doar până la închiderea soldului său. Contul 1172 “Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS. In contul 1171 “Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită” se preia rezultatul exerciţiului financiar precedent aşa cum s-a arătat mai sus. Contul 1174 “Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile” asigură transpunerea în practică a principiului intangibilităţii. unele operaţiuni contabile “speciale” generate de “trecerea” de la un referenţial contabil la altul sau de corectare a unor erori contabile provenite din exerciţii financiare precedente pentru care situaţiile financiare au fost deja aprobate şi publicate. b) încorporarea în capitalul social (cu excepţia rezervelor legale). 1174 “Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile”(A/P). pot fi utilizate pentru: a) acoperirea pierderilor din exerciţiul curent sau precedente. mai puţin IAS 29” (A/P). sunt contabilizate direct în rezultatul reportat. Acest cont poate avea la un moment dat: • fie sold creditor. reprezentând pierderile reportate din exerciţiile financiare precedente. Cu ajutorul acestui cont se ţine eviudenţa rezultatului sau părţii din rezultatul exerciţiului precedent nereportat de către adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor. Indiferent însă de natura soldului (creditor sau debitor). În această situaţie intervine folosirea contului 117 “Rezultatul reportat”. • fie sold debitor. De asemenea.respectiv a pierderii neacoperite şi a rezultatului provenit din corectarea erorilor contabile. Contabilitatea rezultatului reportat Repartizarea profiturilor sau acoperirea pierderilor trebuie supusă aprobării adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor.cu ajutorul contului de pasiv 106 „Rezerve”. prin evidenţierea operaţiunilor aferente . în contul anual de bilanţ patrimonial acesta se preia cu semnul plus (profit) sau minus (pierdere) în structura capitalurilor proprii. 1176 “Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţiilor Economice Europene” (A/P). structurându-se astfel: 1061 „Rezerve legale” 1063 „Rezerve statutare sau contractuale” 1064 „Rezerve de valoare justă” 1065 „Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerva din reevaluare” 1068 „Alte rezerve” Rezervele. rubrica (postul bilanţier) “Rezultatul reportat”.

Exemplu practic Adunarea generală extraordinară a acţionarilor hotărăşte majorarea capitalului social prin emisiunea unui nou pachet de 20. Ulterior. putând fi favorabilă (profit) sau nefavorabilă (pierdere)”.000 de acţiuni având valoarea nominală de 10 lei/acţiune care se vând la valoarea de emisiune de 13 lei/acţiune.exerciţiului precedent. Planurile de conturi generale în vigoare. fără a modifica rezultatul current al exerciţiului precedent. prima de emisiune se încorporează la rezerve. generatoare de venituri. Contul 121 „Profit şi pierdere” care la sfârşitul exerciţiului financiar poate prezenta: . În contul 1176 “Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţiilor Economice Europene” sunt preluate soldurile unor conturi care au rămas fără conţinut în urma aplicării reglementărilor contabille conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene. au instituit pentru contabilizarea rezultatelor economico-financiare curente ale exerciţiului conturile: A. cu încasare în contul bancar. sau cheltuieli dar care au fost omise sau înregistrate eronat. Contabilitatea rezultatului exerciţiului Din punct de vedere contabil rezultatul exerciţiului reprezintă „Diferenţa între veniturile şi cheltuielile unui exerciţiu.

pierdere) la rubrici (posturi bilanţiere) distincte din structura capitalurilor proprii. creditându-se prin debitul contului 121 “Profit şi pierdere” fără să apară cu sold în situaţiile financiare anuale. Repartizarea profitului exerciţiului curent pentru rezerva legală a impus folosirea contului 129 “Repartizarea profitului”. în ipoteza inversă. c) Se încorporează în capitalul social rezerve statutare în sumă de 600 lei. acesta se preia în bilanţ. El se debitează cu suma aferentă rezervei legale constituită la sfârşitul exerciţiului financiar curent. contul 129 “Repartizarea profitului” este un cont de activ. cu semnul plus (dacă este creditor. Fiind un cont de repartizare pentru rezerva legală având ca sursă de provenienţă profitul. b) sold debitor. profit) sau minus (dacă este debitor. Exemplu practic Se înregistrează în contabilitate următoarele operaţiuni: a) se constituie rezerve legale în sumă de 1. iar în creditul său se înregistrează veniturile reflectate ajutorul conturilor din clasa a VII-a din Planul de Conturi General. b) se constituie rezerve statutare în sumă de 500 lei. Indiferent de natura soldului (creditor sau debitor). în ipoteza în care veniturile exerciţiului sunt mai mari decât cheltuielile. B. d) Se utilizează rezerve statutare pentru acoperirea unei pierderi reportate din anii precedenţi în sumă de 300 lei . Prin urmare. în debitul contului se înregistrează. cu ocazia închiderii.000 lei. cheltuielile reflectate cu ajutorul conturilor din clasa a VI-a.a) sold creditor.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->