Sunteți pe pagina 1din 6

Ordonanta Presedintiala

1. Ordonanta presedintiala reprezinta ansamblul de norme dupa care se conduc partile si instanta in solutionarea unei pricini urgente. Plecand de la aceasta definitie o putem defini ca o procedura speciala in temeiul careia intanta de judecata la cererea partii interesate poate lua masuri vremelnice in cazurile urgente pentru pastrarea unui drept care s-ar putea pagubiprin intarziere pentru prevenirea unei pagube iminente,ireparabile precum si pentru inlaturarea piedicilor ivite cu prilejul vreunei executari (art.581 c.proc.civ). Ordonanta reprezinta un act procedural si anume inscrisul ce o constata.Este in esenta o hotarare judecatoreasca (art. 255 c.proc.civ) fiind supusa acelorasi cai de atac (cu exceptia revizuirii) la care este supusa orice hotarare. Procedura ordonantei presedintiale este reglementata de art.581-582 c.proc.civ. Ordonanta presedintiala trebuie deosebita de incheierea data in materie necontencioasa deoarece are intotdeauna caracter contencios chiar si atunci cand se da fara citarea partilor. 2. Conditiile de admisibilitatea a ordonantei presedintiale Atunci cand vorbim de conditiile de admisibilitate a ordonantei presedintiale, avem in vedere atat conditiile generale,aplicabile oricarei actiuni in justitie cat si conditiile specifice acestei proceduri.

Prin conditii generale putem intelege conditiile oricarei forme concrete ce intra in continutul actiuni civile: a) b) c) d) Formularea unei pretentii, Existenta unei interes legitim, Capacitatea procesuala, Calitatea procesuala.

In cea de a doua sectiune a lucrarii vom examina conditiile specifice carora le afectam un spatiu mai mare datorita rolului important pe care il au in edificarea instantei asupra admisibilitatii procedurii ordonantei presedintiale. In doctrina legiutorul stabileste doua din conditiile de admisibilitate si anume urgenta si caracterul vremelnic al masurii solicitate,a se lua pe aceasta cale precum si din aceasta solutie decurge o a treia conditie si anume ca prin masura luata sa nu se prejudece fondul. 2.1. Urgenta. Conditie subliniata de art.581 prin care legea prevede trei situatii in care instanta poate aprecia existenta urgentei si anume: a) pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere, b) prevenirea unei pagube iminente si ireparabile, c) privitoare la inlaturarea piedicilor ivite cu prilejul unei executari.(daca instanta constata existenta uneia dintre aceste trei situatii va putea sa incuviinteze ordonanta presedintiala in masura in care sunt indeplinite si celelalte doua conditii de admisibilitate). Este necesar ca urgenta sa persiste pe tot parcursul judecatii astfel incat cererea de ordonanta nu poate fi admisa daca urgenta exista doar la data introducerii cererii insa a disparut ulterior acestui moment si inainte de pronuntarea hotararii.

2.2. Caracterul vremelnic Textul art.581. alin.4 prevede in mod expres caracterul vremelnic al odonantei presedintiale. Stabilirea expresa a acestui caracter dovedeste intentia legiutorului de a inlatura orice fel de discutie posibila asupra acestei probleme si de a preciza insasi natura ordonantei. Pe carel ordonantei nu pot fi luate masuri definitive care privesc rezolvarea fondului dreptului litigios, ci numai masuri provizorii care tind sa pastreze un drept periclitat prin intarziere sau sa preintampine o paguba iminenta si irepalabila avand ca scop stabilirea definitiva a drepturilor partilor,partea nemultumita de masura luata prin ordonanta are posibilitatea de a se adresa instantei pe calea procedurii de drept comun. Caracterul vremelnic decurge fie din insasi natura luate,fie din cuprinsul ordonantei care arata expres ca aceasta insi produce efectele numai un anumit timp de exemplu pe durata procesului de divort. 2.3. Neprejudecarea fondului. Cea de a treia conditie de admisibilitate a ordonantei presedintiale este ca masura luata sa nu prejudece fondul dreptului. Aceasta conditie decurge atat din conditia referitoare la caracterul vremelnic al masurii ce urmeaza a fi dispusa cat si din prevederea legala conform careia ordonanta va putea fi data chiar si atunci cand exista judecata asupra fondului. Cand rezolva o cerere de ordonanta instanta nu are de cercetat fondul dreptului discutat intre parti pentru ca solutia sa nu fie arbitrara va cerceta aparenta acestui drept. Astfel daca dreptul reclamantului decurge dintr-un titlu sau daca paratul opune pretentiilor reclamantului in titlu,instanta, fara a cerceta in fond valabilitatea actului ci examina validitatea formala a actului,eficacitatea sau inopozabilitatea lui.

3. Ordonanta Presedintiala in raporturile de familie. Ordonanta presedintiala are multiple aplicatii in raporturile de familie deoarece permite suplete si adaptabilitate diferitelor situatii de fapt. Principalele situatii care pot justifica admisibilitatea acestei institutii de drept procesual civil in raporturile de familie se pot ivi fie in raporturile dintre soti,fie in raporturile privitoare la ocrotirea minorilor. Practica dovedeste ca in cadrul lor se ivesc anumite litigii care justifica interventia instantelor judecatoresti pe cale de ordonanta in vederea luarii unor masuri urgente si provizorii pentru restabilirea unor drepturi incalcate. Art.6132 c.proc.civ face trimitere la procedura ordonantei presedintiale prevazand ca pe tot timpul procesului de divort instanta poate lua masuri vremelnice cu privire la incredintarea copiilor minori,la obligatia de intretinere,la alocatia pentru copii si nu in ultimul rand la folosirea locuintei. In aceste cazuri existenta urgentei este chiar prezumata de lege astfel incat partea nu trebuie sa mai faca dovada acesteia. Drept urmare scopul ordonantei presedintiale reprezinta evitarea adancirii neintelegerilor ivite si octrotirea prompta a intereselor minorilor. In timplul casatoriei pot interveni neintelegeri ce pot determina despartirea in fapt a sotilor sau pot pune in pericol sanatatea,integritatea corporala si chiar viata unuia dintre ei. Aspectele care pot da nastere unei astfel de situatii pot avea drept cauza concreta urmatoarele: a) izgonirea din domiciliul comun a unuia dintre soti precum si a copiilor minori adeseori cu consecinta privarii celor izgoniti de mijloacele de subzistenta si de anumite bunuri de stricta necesitate, b) parasirea domiciliului conjugal de catre unul din soti care ia si bunurile propri de stricta necesitate ale celuilalt sau bunuri comune expuse instrainarii,

c) maltratarea sotiei si a copiilor minori de catre sotul alcoolic pe care ii alunga din domiciliul comun facand imposibila continuarea convietuirii in comun. Independent de acest text de lege in masura in care sunt indeplinite conditiile de admisibilitate,ordonanta presidintiala poate fi folosita si pentru: - reintegrarea sotului alungat evantual si al copiilor in locuinta comuna (in cazul in care un sot a fost izgonit fara drept din locuinta comuna cererea de reitegrare prezinta urgenta,deoarece orice intarziere in luarea masurii solicitate s-ar reflecta negativ asupra dreptului pe care il are de a folosi acel spatiu locativ si bunurile ce se afla in el.Faptul ca sotii mai au un imobil in proprietate personala in care reclamantul al putea locui nu este de natura sa justifice respingerea cererii de reintegrare cu atat mai mult cu cat instanta procedand asa,ar pronunta implicit o separare de domicilii si ar antama fondul pricinii in conditiile in care sotii s-ar afla in proces de divort.) - evacuarea provizorie a sotului turbulent (in situatiile bine determinate si care presupun urgenta pentru protectia sotiei si a minorilor instanta poate dispune prin aceasta procedura speciala evacuare provizorie a sotului din locuinta comuna pana la solutionarea divortului si a partajului de bunuri comune.) - restituirea bunurilor proprii de stricta necesitate (posibilitatea de a folosi calea ordonantei presedintiale este conditionata de urgenta masurii solicitate si de neprejudecarea fondului. In materie de bunuri mobile poate fi solicitata numai restituirea celor de uz personal. Restiturea altor bunuri care nu au acest caracter nu poate fi solicitata decat pe calea actiunii de drept comun.) - impartirea provizorie a folosintei locuintei comune, - stabilirea unui program provizoriu de vizitare minorului pana la definitivarea procesului privind stabilirea domiciliului minorului.

3.1.

Reintegrarea sotului in locuinta din care a fost alungat.

Potrivit principiului enuntat de art.2. c.fam. relatiile de familie trebuie sa se bazeze pe prietenia si afectiunea reciproca a membrilor ei,iar sotii sunt datori sasi acorde unul altuia sprijin moral si material. Contrar acestui principiu legiuitorul subliniaza ca alungarea din domiciliul conjugal a unuia dintre soti de catre celalalt sot sau a copiilor minori constituie o comportare incompatibila cu ordinea si morala familiala,lipsindu-l pe cel alungat de mijloacele de intretinere si asigurarea locuintei. In aceste situatii instanta are datoria de a sanctiona cu celeritate si cu fermitate asemenea acte antisociale in vederea restabilirii raporturilor normale,a reeducarii celor vinovati si a prevenirii unor manifestari similare. Privarea de locuinta in lipsa stabilirii caracterului nejust al privarii de locuinta, necesitatea si posibilitatea reintegrarii nu justifica admiterea unei cereri de ordonanta prin care sa se ordone reintegrarea.