Sunteți pe pagina 1din 2

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE

SPECIALIZAREA PSIHOLOGIE

SUBIECTE DE EXAMEN

PSIHOLOGIA COPILULUI ŞI ADOLESCENTULUI

ANUL I, semestrul 2

Titular de disciplină: conf. univ. dr. Graţiela Sion

Temele sunt formulate din manualul GRAŢIELA SION, Psihologia vârstelor, Editura Fundaţia România de Mâine, Bucureşti, 2008, p. 11- 185.

1.Teoria dezvoltării psihosexuale a lui Sigmund Freud

- Procesul dezvoltării generale, nivele ale personalităţii. Pag. 29

- Etapele dezvoltarii psihosexuale. Pag.32

- Fixatia si regresia. Pag.35

2.Teoria dezvoltării psihosociale - Erick Erikson

- Cele opt stadii ale vieţii după Erikson. Pag 43 – 46

3. Alte teorii cu privire la dezvoltare. Pag.19

4.Perioada prenatală şi factorii ce influenţează dezvoltarea

- Factorii de mediu. Pag.50

- Perioade critice. Pag.50

5.Primul an de viaţă

- Concepţia lui Piaget privind dezvoltarea inteligenţei copilului. Pag. 68

- Dezvoltarea afectivă.Pag.71

- Principalii factori de risc in perioada primului an de viaţă - deprivarea senzorială. Pag.71

6.Creşterea şi dezvoltarea copilului de la 1 la 3 ani

- Caracterizare generala. Pag.75

- Dezvoltarea fizică. Pag.77

- Principalele achiziţii psihice ale perioadei. Pag.78

- Dezvoltarea inteligenţei şi gândirii. Pag.85

- Dezvoltarea afectivităţii. Pag.87

- Debutul personalitatii.Pag.89

7. Cresterea si dezvoltarea copilului de la 3 la 6 ani.

- Caracterizare generală a perioadei preşcolare.Pag.102

- Dezvoltarea psihomotorie. Pag.103

- Dezvoltarea senzorială. Pag.104

- Dezvoltarea inteligenţei şi gândirii. Pag.106 - 108

- Dezvoltarea afectivă. Pag.111

- Dezvoltarea personalităţii. Pag.113

- Jocul şi învăţarea - forme de bază ale activităţii copilului între 3 şi 6 ani.113 - 120

9.Dezvoltarea copilului de la 6 la 12 ani

- Dezvoltarea fizică şi influenţa asupra dezvoltării psihice.Pag.136

- Dezvoltarea proceselor cognitive de la 6/7 ani la 10/12 ani. Pag.138

- Dezvoltarea limbajului; achiziţia scris-cititului. Pag.145

- Dezvoltarea personalităţii în perioada şcolarităţii mici. Pag.147

- Dezvoltarea socială şi dinamica relaţiilor familiale în perioada de debut al şcolarităţii.148 -Adaptarea copilului la activitatea şcolară. Pag.149