Sunteți pe pagina 1din 0

CUPRINS

LISTA ABREVIERILOR.................................................................................................................................................................................................4
ADJECTIVUL....................................................................................................................................................................................................................6
FORMA ADJECTIVELOR...........................................................................................................................................................................................6
CLASIFICAREA ADJECTIVELOR............................................................................................................................................................................7
CLASIFICAREA ADJECTIVELOR DUP FORM....................................................................................................................................7
CLASIFICAREA AJECTIVELOR DUP CONINUT I REGIM GRAMATICAL..................................................................................7
ADJECTIVELE MODIFICATOARE...........................................................................................................................................................................8
ADJECTIVELE CALITATIVE............................................................................................................................................................................8
ADJECTIVELE RELATIVE...............................................................................................................................................................................8
ADJECTIVELE DETERMINATIVE...................................................................................................................................................................8
ADJECTIVELE DEMONSTRATIVE...................................................................................................................................................................8
ADJECTIVELE POSESIVE..............................................................................................................................................................................8
ADJECTIVELE INTEROGATIVE......................................................................................................................................................................9
ADJECTIVELE EXCLAMATIVE ......................................................................................................................................................................9
ADJECTIVELE RELATIVE PRONOMINALE.......................................................................................................................................9
ADJECTIVELE ADVERBIALE..........................................................................................................................................................................9
ADJECTIVELE NUMERALE.............................................................................................................................................................................9
ADJECTIVELE NEHOTRTE.........................................................................................................................................................................9
ALTE ADJECTIVE NEHOTRTE................................................................................................................................................................10
ADJECTIVE NEGATIVE................................................................................................................................................................................10
COMPARAIA ADJECTIVELOR....................................................................................................................................................................11
GRADUL COMPARATIV..............................................................................................................................................................................11
GRADUL SUPERLATIV.....................................................................................................................................................................................11
FORMAREA COMPARATIVULUI I A SUPERLATIVULUI DE SUPERIORITATE.................................................................................12
COMPARAIA ADJECTIVELOR.....................................................................................................................................................................13
ADVERBUL......................................................................................................................................................................................................................13
FORMA ADVERBELOR...........................................................................................................................................................................................13
CLASIFICAREA ADVERBELOR DUP CONINUT I REGIM GRAMATICAL........................................................................................13
ADVERBELE MODIFICATOARE ADVERBELE DE MOD.........................................................................................................................14
PARTICULELE ADVERBIALE.....................................................................................................................................................................14
ADVERBELE DETERMINATIVE..................................................................................................................................................................14
ADVERBELE INTEROGATIVE......................................................................................................................................................................14
ADVERBELE CONJUNCTIVE........................................................................................................................................................................14
COMPARAIA ADVERBELOR.....................................................................................................................................................................15
FORMAREA COMPARATIVULUI I A SUPERLATIVULUI DE SUPERIORITATE..................................................................................15
ARTICOLUL HOTRT..............................................................................................................................................................................................15
FUNCIILE ARTICOLULUI HOTRT................................................................................................................................................................15
FUNCIA ANAFORIC...............................................................................................................................................................................15
FUNCIA GENERIC......................................................................................................................................................................................16
FUNCIA EPIFORIC........................................................................................................................................................................16
ARTICOLUL HOTRT CA DETERMINANT NESEMNIFICATIV.......................................................................................................16
ARTICOLUL HOTRT N EXPRESII.......................................................................................................................................................17
ARTICOLUL HOTRT, ELEMENT AL SUBSTANTIVRII.........................................................................................................................17
ARTICOLUL HOTRT FOLOSIT CU ALTE PRI DE VORBIRE.........................................................................................................17
FUNCIILE ARTICOLULUI HOTRT.....................................................................................................................................................18
ARTICOLUL NEHOTRT..........................................................................................................................................................................................18
FUNCIILE ARTICOLULUI NEHOTRT..........................................................................................................................................................19
Funcia numeric..................................................................................................................................................................................................19
Funcia epiforic............................................................................................................................................................................................19
Funcia generic..................................................................................................................................................................................................20
Articolul nehotrt n expresii........................................................................................................................................................................20
FUNCIILE ARTICOLULUI NEHOTRT.................................................................................................................................................20
ARTICOLUL ZERO.............................................................................................................................................................................................20
FUNCIA GENERIC........................................................................................................................................................................................21
FUNCIA NUMERIC-NEHOTRT.............................................................................................................................................................21
ARTICOLUL ZERO NAINTEA VOCATIVULUI..........................................................................................................................................21
ARTICOLUL ZERO NAINTEA UNOR SUBSTANTIVE PROPRII..............................................................................................................22
ARTICOLUL ZERO, DETERMINANT AL UNOR SUBSTANTIVE ASOCIATE CU NUMERALE........................................................22
ARTICOLUL ZERO DUP PREPOZIII........................................................................................................................................................22
ARTICOLUL ZERO N EXPRESII..................................................................................................................................................................23
Funciile articolului zero....................................................................................................................................................................................23
OMISIUNEA ARTICOLULUI.........................................................................................................................................................................23
Deosebiri n folosirea articolului n limbile englez i romn......................................................................................................................24
COMPLEMENTUL (DIRECT, INDIRECT, PREPOZIONAL)...........................................................................................................................24
COMPLEMENTUL DIRECT.....................................................................................................................................................................................24
CLASIFICAREA COMPLEMENTELOR DIRECTE.....................................................................................................................................24
COMPLEMENTUL INDIRECT.................................................................................................................................................................................25
COMPLEMENTUL PREPOZIIONAL............................................................................................................................................................25
ELEMENTUL PREDICATIV SUPLIMENTAR PE LNG COMPLEMENTUL INDIRECT I CEL PREPOZIIONAL...................25
COMPLEMENTUL CIRCUMSTANIAL.........................................................................................................................................................25

- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.1-

ATRIBUTUL....................................................................................................................................................................................................................26
APOZIIA....................................................................................................................................................................................................................27
CONJUNCIA..................................................................................................................................................................................................................27
CLASIFICAREA CONJUNCIIILOR.......................................................................................................................................................................27
FRAZA..............................................................................................................................................................................................................................28
CORESPONDENA TIMPURILOR............................................................................................................................................................................28
VORBIREA DIRECT I INDIRECT..................................................................................................................................................................30
NUMERALUL..................................................................................................................................................................................................................31
CLASIFICAREA NUMERALELOR..........................................................................................................................................................................31
NUMERALELE CARDINALE........................................................................................................................................................................31
NUMERALELE ORDINALE..........................................................................................................................................................................32
NUMERALELE FRACIONARE...................................................................................................................................................................33
NUMERALELE MULTIPLICATVE.................................................................................................................................................................33
NUMERALELE DISTRIBUTIVE.......................................................................................................................................................................33
NUMERALELE ADVERBIALE DE REPETIIE.................................................................................................................................33
PRINCIPALELE MSURI I GREUTI ENGLEZE.........................................................................................................................................34
PREPOZIIA...................................................................................................................................................................................................................34
CLASIFICAREA FORMAL A PREPOZIIILOR................................................................................................................................................35
POZIIA PREPOZIIEI.............................................................................................................................................................................................35
ELIPSA PREPOZIIEI...............................................................................................................................................................................................35
PREDICATUL..................................................................................................................................................................................................................36
CLASIFICAREA PREDICATELOR..........................................................................................................................................................................36
ACORDUL DINTRE SUBIECT I PREDICAT.....................................................................................................................................................37
PRONUMELE..................................................................................................................................................................................................................37
CLASIFICAREA PRONUMELOR DUP CONINUT I FUNCII..................................................................................................................38
PRONUMELE PERSONALE........................................................................................................................................................................38
DECLINAREA PRONUMELOR PERSONALE.................................................................................................................................................39
PRONUMELE REFLEXIVE..........................................................................................................................................................................40
PRONUMELE DE NTRIRE.........................................................................................................................................................................40
PRONUMELE DEMONSTRATIVE.................................................................................................................................................................41
PRONUMELE INTEROGATIVE....................................................................................................................................................................41
PRONUMELE POSESIVE.............................................................................................................................................................................42
PRONUMELE RELATIVE............................................................................................................................................................................43
PRONUMELE RELATIVE-CONJUNCTIVE.....................................................................................................................................................44
PRONUMELE RECIPROCE..........................................................................................................................................................................44
PRONUMELE NUMERALE.........................................................................................................................................................................44
PRONUMELE NEHOTRTE......................................................................................................................................................................44
PRONUMELE NEGATIVE...........................................................................................................................................................................45
PRONUMELE "ONE".......................................................................................................................................................................................45
PRONUME I ADJECTIVE.........................................................................................................................................................................46
CLASIFICAREA PROPOZIIILOR..................................................................................................................................................................47
CLASIFICAREA PROPOZIIILOR DUP CRITERIUL STRUCTURII.........................................................................................................47
ELIPSA PRILOR DE PROPOZIIE............................................................................................................................................................47
PROPOZIIILE ENUNIATIVE......................................................................................................................................................................47
PROPOZIIILE INTEROGATIVE.....................................................................................................................................................................48
PROPOZIIILE IMPERATIVE.......................................................................................................................................................................49
PROPOZIIILE EXCLAMATIVE...................................................................................................................................................................49
CLASIFICAREA PROPOZIIILOR DUP CRITERIUL CONINUTULUI I AL DEPENDENEI GRAMATICALE...................49
SUBSTANTIVUL.............................................................................................................................................................................................................51
FORMA SUBSTANTIVELOR...................................................................................................................................................................................51
CONVERSIUNEA SUBSTANTIVELOR............................................................................................................................................................52
Formele gramaticale ale substantivelor................................................................................................................................................................52
DETERMINANII SUBSTANTIVELOR............................................................................................................................................................52
MODIFICATORII SUBSTANTIVELOR........................................................................................................................................................53
FUNCIILE SINTACTICE ALE SUBSTANTIVELOR....................................................................................................................................53
CLASIFICAREA SUBSTANTIVELOR...............................................................................................................................................................53
SUBSTANTIVE SIMPLE I COMPUSE..........................................................................................................................................................54
SUBSTANTIVE DERIVATE...........................................................................................................................................................................54
SUBSTANTIVE FORMATE PRIN CONVERSIUNE....................................................................................................................................54
SUBSTANTIVE FORMATE PRIN CONTRAGERE ....................................................................................................................................54
SUBSTANTIVE FORMATE PRIN ABREVIERE................................................................................................................................................55
SUBSTANTIVE FORMATE PRIN AFIXAIE...................................................................................................................................................55
SUBSTANTIVE FORMATE PRIN DEFLEXIUNE.......................................................................................................................................55
CLASIFICAREA SUBSTANTIVELOR DUP CONINUT I REGIM GRAMATICAL...............................................................................55
SUBSTANTIVELE INDIVIDUALE....................................................................................................................................................................55
SUBSTANTIVELE INDIVIDUALE DEFECTIVE.........................................................................................................................................56
SUBSTANTIVE UNICE......................................................................................................................................................................................56
ECHIVALENTE ALE NUMELOR PROPRII....................................................................................................................................................56

- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.2-

SUBSTANTIVE DENUMIRI DE MATERIE......................................................................................................................................................56


SUBSTANTIVE ABSTRACTE UNICE I ABSTRACIUNI............................................................................................................................56
SUBSTANTIVE COLECTIVE.................................................................................................................................................................57
SUBSTANTIVE COLECTIVE PROPRIU-ZISE...........................................................................................................................................57
SUBSTANTIVELE PLURALITII..................................................................................................................................................................57
SUBSTANTIVE INDIVIDUALE ALE PLURALITII...................................................................................................................................57
NUMRUL SUBSTANTIVELOR....................................................................................................................................................................57
FORMAREA PLURALULUI SUBSTANTIVELOR..............................................................................................................................................57
GENUL SUBSTANTIVELOR....................................................................................................................................................................................60
Personificrile i problema genului...................................................................................................................................................................60
Diferene de form ntre substantivele masculine i cele feminine.......................................................................................................................60
DECLINAREA SUBSTANTIVELOR........................................................................................................................................................................61
NOMINATIVUL..........................................................................................................................................................................................................61
GENITIVUL.................................................................................................................................................................................................................61
GENITIVUL SINTETIC.............................................................................................................................................................................................62
Succesiuni de genitive............................................................................................................................................................................................62
Natura substantivelor care pot fi folosite ca genitive sintetice.............................................................................................................................62
Omisiunea substantivului nsoit de genitivul sintetic...........................................................................................................................................63
GENITIVUL ANALITIC............................................................................................................................................................................................63
DATIVUL.....................................................................................................................................................................................................................63
ACUZATIVUL.............................................................................................................................................................................................................65
Categorii de acuzative...........................................................................................................................................................................................66
VOCATIVUL...............................................................................................................................................................................................................66
SUBIECTUL.....................................................................................................................................................................................................................66
CLASIFICAREA SUBIECTELOR DIN PUNCTUL DE VEDERE AL STRUCTURII.....................................................................................67
ORDINEA CUVINTELOR N PROPOZIIE (TOPICA).......................................................................................................................................67
ORDINEA OBINUIT A CUVINTELOR N PROPOZIIE.............................................................................................................................68
POZIIA SUBIECTULUI I A PREDICATULUI.......................................................................................................................................68
POZIIA COMPLEMENTULUI DIRECT, INDIRECT I PREPOZIIONAL.............................................................................................68
POZIIA COMPLEMENTELOR CIRCUMSTANIALE...............................................................................................................................69
POZIIA ATRIBUTULUI...............................................................................................................................................................................70
ORDINEA NEOBINUIT A CUVINTELOR N PROPOZIIE.....................................................................................................................70
VERBUL............................................................................................................................................................................................................................71
FORMA VERBELOR.................................................................................................................................................................................................71
VERBELE COMPUSE................................................................................................................................................................................................71
FORMELE GRAMATICALE ALE VERBULUI.....................................................................................................................................................72
DETERMINANII VERBULUI.................................................................................................................................................................................72
MODIFICATORII VERBULUI..................................................................................................................................................................................72
NLOCUITORII VERBULUI.....................................................................................................................................................................................72

- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.3-

Lista abrevierilor
adj.
adv.
agr.
amer.
anat.
ant.
aprox.
arheol.
arhit.
art.
art. hot.
art. nehot.
astr.
augm.
auto.
av.
biol.
bis.
bot.
chim.
cin.
com.
conj.
constr.
d.
dem.
dim.
ec.
ec.pol.
electr.
elev.
entom.
etc.
F
farm.
fem.
ferov.
fig.
filoz.
fiz.
fiziol.
fon.
fot.
gastr.
geogr.
geol.
geom.
gram.
hidr.
hort.
iht.
impers.
interj.
ist.
nv.
jur.
lat.
lingv.
lit.
loc.
log.

adjectiv
adverb
agricultur
americanism
anatomie
antonim
aproximativ(tradus aproximativ prin)
arheologie
arhitectur
articol, articulat
articol hotrt
articol nehotrt
astronomie
augmentativ
auto(mobilism)
aviaie
biologie
biseric, termen bisericesc
botanic
chimie
cinema(tografie)
comer
conjuncie
construcii
despre, referitor la
demonstrativ
diminutiv
economie
economie politic
electricitate
(stil) elevat
entomologie
et caetera
familiar; folosit n "limba vorbita"
farmaceutic
feminin
(termen etc.) feroviar
(termen etc.) figurat
filozofie
fizic
fiziologie
fonetic
fotografie
gastronomie
geografie
geologie
geometrie
gramatic
hidrologie
horticultur
ihtiologie
(verb etc.) impersonal
interjecie
istorie; istoria. . .
(termen) nvechit (scos din uz)
(termen) juridic
latin(esc)
lingvistic
literatur
locuiune
logic
- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.4-

mar.
masc.
mat.
med.
metal.
meteor.
metr.
mil.
min.
mineral.
mit.
muz.
nehot.
num.
num.card.
num.ord.
odin.
opt.
ornit.
paleont.
pas.
peior.
pers.
pl.
pol.
pop.
pos.
prep.
pron.
psih.
pt.
rad.
reg.
rel.
ret.
S
s.f.
sg.
silv.
sl.
s.m.
smb.
smth.
s.n.
scol.
tehn.
tel.
tipogr.
top.
univ.
v.
vb.intr.
vb.refl.
vb.tr.
vnat.
zool.
>
<

marin; navigaie
masculin
matematic
medicin
metalurgie
meteorologie
metric, versificaie
(termen) militar
mine
mineralogie
mitologie
muzic
nehotrt
numeral
numeral cardinal
numeral ordinal
odinioar (folosit n trecut n legtur cu o noiune azi
perimata)
optic
ornitologie
paleontologie
pasiv
(termen etc.) peiorativ
persoan
plural
politic
(termen etc.) popular
posesiv
prepoziie
pronume
psihologie
pentru
radio
regionalism
religie
retorica
(termen) savant; tiinific
substantiv feminin
singular
silvicultur
"slang" (argoul din limba engleza)
substantiv masculin
somebody
something
substantiv neutru
(termen etc.) colar
tehnic
telecomunicaii
tipografie
topografie
(termen etc.) universitar
vezi
verb intranzitiv
verb reflexiv
verb tranzitiv
(termen etc.) vntoresc
zoologie
cuvntul care urmeaz are un sens mai puin accentuat
(calitativ, cantitativ etc.)
cuvntul care urmeaz are un sens mai accentuat
(calitativ, cantitativ etc.)

- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.5-

ADJECTIVUL
Fiinele, obiectele, noiunile etc. prezint caracteristici, obiective sau subiective, pe care vorbitorul le amintete
fie ca nsuiri sau caliti (good, beautiful, hypocritical), fie ca pe nite "date" care le precizeaz n diferite sensuri -- al
locului, al timpului, al cantitii etc. (this man, the then situation, much sugar, your library).
Partea de vorbire care face asemenea caracterizri, respectiv care modific sau determin substantivele, este
adjectivul. Din punct de vedere morfologic, adjectivul din engleza modern nu se acord n gen, numr sau caz cu
substantivul pe care l modific sau determin:
-a diligent pupil
-a diligent school-girl
-diligent pupils
-two diligent school-girls
-the good marks of a diligent pupil
Adjectivele rspund la ntrebrile: of what sort? in what state? which? what (is, are etc.) ... like? (a se reine c
how? e o ntrebare ce se refer la adverbe de mod, nu la adjective).
Din punct de vedere sintactic, adjectivele pot fi atribute sau nume predicative. Spunem c un adjectiv este
atributiv atunci cnd este aezat n chip nemijlocit lng substantivul la care se refer, n marea majoritate a cazurilor
naintea substantivului (spre deosebire de limba romn):
-a gorgeous landscape
-three English playwrights
-Good words are worth much.
Excepii:
-knight errant
-court martial
-the people present
-secretary general (dar i: general secretary)
n stilul poetic, de asemenea, adjectivele sunt uneori aezate dup substantiv, de exemplu:
-...the leaved dead...
Adjectivele predicative sunt aezate dup un verb-copul i formeaz un nume predicativ:
-The home-task was easy.
FORMA ADJECTIVELOR
Adjectivele determinate nu au indici formali (my, your, his, this). Indicele formal al adjectivului relativ este
sufixul -en, dar numrul adjectivelor relative n -en este foarte mic; iar pe de alt parte, sufixul -en poate fi i sufix
verbal (to strengthen, to broaden). Mai important este sufixul -ing (singing, riding). Adjectivele calitative, cele care
exprim nsuiri ale obiectelor au un numr de sufixe productive:
-able, -ible: capable, memorable, readable, flexible
-ed (forme obinute prin conversiune din participii ale verbelor regulate sau imitnd participiile trecute,
derivnd din substantive): experienced, paved, travelled, latticed, windowed
-ful: beautiful, useful, meaningful, peaceful
-ish: childish, whitish, dwafish, sluggish
-less: useless, careless, merciless, faultless
-ly: friendly, manly, kindly
-ous: famous, piteous, disastrous, cantankerous
-y: stony, sandry, dirty, chilly
Dintre prefixe pot fi amintite im- (impossible, immortal), in- (informal, inactive), non- (non-specific, noncyclic) sau ultra- (ultraviolet), dar ele apar i ca elemente alctuitoare ale altor pri de vorbire (impossibility -- subst.,
to nonplus -- verb).
Dintre adjectivele calitative lipsite de indici formali este util s se rein adjectivele ce exprim nsuiri foarte
generale i care, prin conversiune, se pot transforma n alte pri de vorbire:
good
the good, goods subst.
green
green, greens subst.
black
black subst., to black vb.
quick
quick adv.
past
past subst.

- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.6-

CLASIFICAREA ADJECTIVELOR
Adjectivele pot fi clasificate din mai multe puncte de vedere:
a) dup coninut (exprim caliti sau pur i simplu, noiuni);
b) dup form;
c) dup coninut i regim gramatical.
CLASIFICAREA ADJECTIVELOR DUP FORM
Dup cum s-a mai artat, adjectivele pot fi derivate (au sufixe specifice) sau nederivate. Pe de alt parte, ele
pot fi simple sau compuse.
Un adjectiv este simplu atunci cnd nu poate fi descompus n cuvinte-pri de vorbire: good, right, long,
amazing (ing nu este "un cuvnt" sau "o parte de vorbire", ci un sufix).
Adjectivele compuse sunt alctuite din dou (sau mai multe cuvinte-pri de vorbire), dintre care foarte multe
mbinri sunt strine compunerii din limba romn. Iat cteva dintre cele mai importante asemenea mbinri:
1) o parte de vorbire compus sau, pur i simplu, o mbinare liber de cuvinte, folosit atributiv pe lng un
substantiv fa de care ndeplinete funcia de adjectiv:
short-circuiting adj. (tel) short-circuiting device s (tel)
life-size s
life-size portrait s
seaside s
seaside resort s
five acts s
a five-act play s
2) adjectiv + substantiv + -(e)d, adjectivele astfel formate referindu-se la:
-prile corpului, organism, psihic: long-legged, blue-eyed, five-fingered, broad-shouldered, dark-haired,
kind-hearted, cool-headed,
-articole vestimentare: long-sleeved, short-trousered, black-coated, white-shirted
-diverse: dark-coloured, stone-walled, double-windowed
3) adverb + participiu trecut: so-called, ill-bred, short-lived, downcast, above-mentioned, far-fetched
4) substantiv + participiu trecut: snow-bound, bed-ridden, care-worn, home-made, air-borne,
5) substantiv + participiu nedefinit: law-abiding, heart-breaking, frost-resisting, water-bearing
6) substativ + adjectiv: manlike, snow-white, raven-black, south-easterly, atom-free, colour-blind
7) adjectiv + adjectiv: red-hot, light blue, dark blue, Anglo-Saxon
8) adjectiv + participiu nedefinit: slow-moving, good-looking,
9) adverb + adjectiv: all-powerful, downright
10) adjectiv + adverbul most: innermost, inmost, farthermost, uppermost
11) alte cazuri: well-off, out-of-fashion, ill-at-ease
CLASIFICAREA AJECTIVELOR DUP CONINUT I REGIM GRAMATICAL
Din punctul de vedere al coninutului i al regimului gramatical, adjectivele se mpart n dou mari clase:
a) adjective modificatoare i
b) adjective determinative, care se pot subdiviza dup cum urmeaz:
adjective modificatoare
calitative
relative
demonstrative
posesive
interogative
exclamative
adjective determinative
relative-pron.
adverbiale
numerale
nehotrte
negative

- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.7-

ADJECTIVELE MODIFICATOARE
ADJECTIVELE CALITATIVE
Adjectivele calitative (adesea numite i adjective calificative) exprim nsuiri ale obiectelor, pot fi folosite att
atributiv ct i predicativ i, cu excepia adjectivele care prin nsui nelesul lor exprim ideea de superlativ sau
comparativ (superior, inferior, splendid, superb) au grade de comparaie (fine, finer, the finest).
ADJECTIVELE RELATIVE
Adjectivele relative denumesc calitatea unui obiect (foarte frecvent ele arat substana sau materialul din care
este fcut ceva), nu au grade de comparaie i, sintactic, ocup o poziie atributiv, ndeplinind funcia de atribut:
(predicativ):
a wooden table a table made of wood
an English name this name is English
a singing bird
this is a singing bird
a walking stick this stick is for walking
a creeping plant this plant is a creeper
a gold mine
this is a mine of gold
ADJECTIVELE DETERMINATIVE
Adjectivele determinative nu modific n nici un fel coninutul sau nelesul substantivelor la care se refer, ci
doar l precizeaz n diferite sensuri: demonstrativ, posesiv, cantitativ etc. Cu excepia lui some i any, ele au "un neles
mai independent" dect articolele. Cu excepia lui this (pl. these) i that (pl. those), nu au numr gramatical, dei ideea
de numr este subneleas n adjective ca: each, little, a little, few, a few, many, much etc. Cu excepia lui whose
adjectivele determinative nu au forme ale cazurilor. Cu unele excepii ca much, more, (the) most, ele nu au grade de
comparaie. n sfrit, cu excepia adjectivele adverbiale i a altor cteva, ele se folosesc numai atributiv i au funcia
sintactic de atribut.
ADJECTIVELE DEMONSTRATIVE
Adjectivele demonstrative arat apropierea sau deprtarea n spaiu sau timp a unui obiect fa de vorbitor sau
fa de alte obiecte:
this Who is this man?
these
either
the former
the latter
ADJECTIVELE POSESIVE
Adjectivele posesive arat posesiunea i rspund la ntrebarea whose (book, idea etc.)?
my thy his her its our your their
Exemple n propoziii:
That is his hat.
He his my best friend.
Nota 1. Adjectivele posesive trebuie deosebite cu grij de pronumele posesive (mine).
Nota 2. Adjectivele posesive ndeplinesc funcia atributiv a substantivelor aflate n genitivul determinativ, cf.:
George's uncle, his uncle, the colour of the ceiling, its colour.
Nota 3. Adjectivul determinativ own, aezat dup un adjectiv posesiv, subliniaz ideea de posesiune: my own
plan, her own sister.
Nota 4. Exist unele deosebiri ntre folosirea adjectivelor posesive din limba englez i a celor din limba
romn. Un caz aparte l constituie prezena obligatorie a adjectivului posesiv n limba englez n legtur cu
substantive ce denumesc pri ale corpului, articole de mbrcminte etc., spre deosebire de limba romn:
He put his coat on.
We see with our eyes.

- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.8-

ADJECTIVELE INTEROGATIVE
Adjectivele interogative in, n propoziii interogative, directe sau indirecte, locul cuvintelor atribute ce pot
forma rspunsuri la ntrebrile respective: what...? which...? whose...? how much...? how many...? for what...? (i cu
alte prepoziii -- by whose...? in which...? etc.):
What advice did he give you?
How many absentees were there?
I can't remember whose painting it is.
ADJECTIVELE EXCLAMATIVE
Adjectivele exclamative in locul unor adjective calitative
propoziii exclamative: what...!, what a(n)...!, such...!, such a(n)...!
Exemple: Such a man! What an idea! What impudence!

(de obicei implicnd ideea de superlativ) n

ADJECTIVELE RELATIVE PRONOMINALE


Adjectivele relative pronominale determin sau "precizeaz" substantivul pe care l preced, stabilind o
legtur ("relaie") ntre acesta i alte substantive (exprimate sau subnelese): what..., whatever..., which ..., whose...
ADJECTIVELE ADVERBIALE
Adjectivele adverbiale, uneori denumite i "categoria strii", arat starea n care se gsete un obiect i, foarte
frecvent, locul acestuia, formnd, aadar, o categorie morfologic "intermediar" (ntre adjectiv i adverb). n marea
majoritate a cazurilor, indiciul lor formal este prezena prefixului a-: ashore, ajar, abed, alive, agape
Poziia pe care o ocup fa de subiect este aproape exclusiv predicativ i, din punct de vedere sintactic, ele
ndeplinesc funcia de nume predicativ:
The door was ajar.
The whole house was astir.
Is he still alive?
Adjectivele adverbiale sunt nlocuite de alte cuvinte atunci cnd dorim s le folosim n funcie atributiv:
Funcie predicativ
alive
asleep
agape
ill
aslant
ajar

Funcie atributiv
living
sleeping
gaping
sick
slanting
slightly open

ADJECTIVELE NUMERALE
Adjectivele numerale determin, atributiv sau predicativ, substantivele i, predicativ, pronumele, dintr-un
punct de vedere numeric precis:
a) ca numr propriu-zis, ntrebarea specific fiind how many...? Exemple: three sketches, a hundred years
b) ca situare ntr-o serie numeric, implicnd "ordinea", ntrebarea specific fiind which...? Exemple: the third
class, on the second day, canto seven
ADJECTIVELE NEHOTRTE
Adjectivele nehotrte determin ntr-un sens mai mult sau mai puin "general" sau "vag" obiectele exprimate
de substantive, situndu-le sau precizndu-le n spaiu, timp sub raportul cantitii etc. Unele adjective nehotrte pot
avea i grade de comparaie.
Dintre numeroasele categorii de adjective nehotrte cele mai importante sunt:
- adjectivele nehotrte exprimnd situarea n spaiu: near, next, last, far, remote, neighbouring;
- adjectivele nehotrte exprimnd situarea n timp: present, past, future, next, last, former;

- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.9-

- adjectivele nehotrte exprimnd numrul: many, few, a few, several, more, numerous. Dintre acestea, un loc
aparte l ocup some i any, foarte apropiat ca funcie de funcia articolelor, ceea ce face ca n unele gramatici ele s fie
tratate ca "echivaleni ai articolelor".
some se folosete:
- cu substantivele nume de materie i cu substantivele abstracte unice n sensul de "ceva", "ctva", "ctva",
"nite", "o cantitate de": some water, Give him some milk., some chalk, some information,
- cu pluralul substantivelor individuale i cu substantivele pluralitii: some critics, some people, some years
ago
- destul de rar, cu singularul substantivelor individuale ("oarecare", "vreun", "vreo"):
You may find it in some dictionary.
De regul general, some se folosete n propoziii afirmative. Totui, el apare:
- n propoziiile negative, atunci nelesul su este afirmativ:
He never calls on them without bringing them some flowers.
- n propoziiile interogative, dac ntrebarea nu se refer la some:
Why are there so many mistakes in some exercises?
- n propoziiile interogative prin care se exprim o rugminte sau o ofert, sau n acelea n care some se refer
la o parte dintr-un ntreg sau dintr-o cantitate:
Would you mind my taking some apples?
Will you have some cake?
any se folosete:
- ca nlocuitor al lui some n propoziiile interogative (directe i indirecte) condiionale i dubitative:
Can you find any excuse?
Have you got any interesting short stories?
I doubt whether there are any trees by the roadside.
- n propoziiile negative, unde mpreun cu negaia are sensul de "nu", "nu... de loc/de fel", "nici un", "nici o",
"nici un fel de", "nu ... vreun", "nu... vreo":
I haven't any exams now.
- n propoziiile afirmative (uneori i n cele interogative), cu sensul de "orice", "oricare", "indiferent care",
"indiferent ce fel de":
You may take any parcel.
ALTE ADJECTIVE NEHOTRTE
Mai pot fi amintite adjectivele various varied, different, all, certain etc. Unele adjective nehotrte pot fi privite
i ca adjective demostrative - cum ar fi other, another, such etc.
ADJECTIVE NEGATIVE
Adjectivele negative arat absena obiectelor, a calitilor acestora etc. i ndeplinesc n mare msur rolul
negaiei not + determinantul a(n) (sau alte cteva):
no light (not a light)
no visitors (not any visitors)
He has no translations from the French.
Neither nseamn "nici unul din", "nici un" (din doi): Neither book.
Felurile adjectivelor n limba englez
Tip general

Modificator

Determinant

Subclas
calitativ
relativ
demonstrativ
posesiv
interogativ
exclamativ
relativ-pronom
adverbial
numeral
nehotrt
negativ

Exemple
beautiful
wooden
this
my
what...?
what a(n)...!
what...
asleep
five,the fifth
some
no
- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.10-

COMPARAIA ADJECTIVELOR
O nsuire poate exista n grade diferite la dou sau mai multe obiecte, n momente diferite, la unul i la acelai
obiect: a good idea, a better idea, a very good idea. Formele pe care le ia adjectivul pentru a marca asemenea
deosebiri se numesc grade de comparaie, acestea fiind reprezentate de gradul pozitiv, gradul comparativ i gradul
superlativ.
Gradul pozitiv reprezint forma de baz a adjectivului (ca good n a good idea), form care nu presupune o
comparare cu nsuiri ale altor obiecte sau, n momente deosebite, cu o nsuire a aceluiai obiect.
Gradul comparativ exprim o comparaie ntre dou sau mai multe obiecte cu o aceeai nsuire sau, n
momente deosebite, a nsuirii aceluiai obiect better (ca n a better idea sau: your plan is more realistic now).
Gradul superlativ arat c nsuirea unui obiect este la gradul cel mai nalt, fie prin raportare la alte obiecte, fie
ntr-un sens absolut (ca very good n a very good idea).
GRADUL COMPARATIV
Comparativul n limba englez poate fi reprezentat prin:
1) Comparativul de superioritate: greater, more honest, better.
2) Comparativul de inferioritate: not so/as clear, less interesting.
3) Comparativul de egalitate: as nice, as nice as his brother.
Un numr mare de expresii fixe sunt, formal, nite comparative de egalitate dei, n fond, exprim ideea de
superlativ: as black as coal, as blind as a bat, as clear as crystal, as gentle as a lamb, as plump as a partridge, as sharp as
a thorn, as sweet as honey.
Nota 1. Att comparativul de superioritate ct i cel de inferioritate pot fi urmate de prepoziia sau conjuncia
than:
She is prettier than her sister.
Your summary is less comprehensive than his.
Nota 2. Calitatea sau determinarea artat de comparativul de superioritate sau inferioritate poate fi ntrit de
adverbul much sau far, aezat naintea comparativului, sau de adverbul by far aezat dup comparativ:
He is much/far older. He is older by far.
Nota 3. "Din ce n ce mai...", "tot mai..." se red n limba englez:
a) prin repetarea comparativului dac adjectivul este monosilabic i intercalarea conjunciei and:
better and better
thinner and thinner
b) prin repetarea adverbului more dac adjectivul este plurisilabic i intercalarea conjunciei and:
more and more objective
more and more artificial
c) prin folosirea adverbului ever naintea comparativului:
ever greater
ever more fascinating
Nota 4. Construcia "cu ct.. + comparativ".."cu att + comparativ" din limba romn se red n limba englez
prin repetarea comparativului precedat de the (adverb nu articol). Adeseori verbul nu este exprimat:
The deeper the well, the colder the water.
GRADUL SUPERLATIV
Superlativul este reprezentat de:
1) Superlativul absolut, care exprim calitatea sau determinarea la un grad nalt sau la gradul cel mai nalt fr a se
face vreo comparare. Adverbele caracteristice pentru formarea acestui grad sunt very, not very i quite, dar se pot folosi
i nenumrate alte echivalente, de obicei mai expresive, ca: extremely, awfully, mighty etc. - ca n exemplele:
very correct
not very enthusiastic
most interesting
awfully tired
Este important s se rein c participiile trecute insuficient adjectivate sunt, de obicei, precedat de adverbul
much: I am (very) much indebted to you.
2) Superlativul relativ, care exprim calitatea sau determinarea unui obiect la gradul cel mai nalt prin comparare cu
mai multe alte obiecte. Superlativul relativ poate arta superioritatea (i atunci se formeaz cu ajutorul adverbului the
most) sau inferioritatea (i atunci se formeaz cu ajutorul adverbului the least):
the most hard-working man in the team
the longest gallery of the mine
- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.11-

the least offensive of his accusations


Not. Ca i comparativul, superlativul relativ poate fi accentuat prin far i by far, aezate naintea
superlativului, sau prin by far aezat dup superlativ:
(by) far the best
the best by far
FORMAREA COMPARATIVULUI I A SUPERLATIVULUI DE SUPERIORITATE
Comparaia sintetic privete adjectivele monosilabice. Acestea primesc -(e)r la comparativ i -(e)st la
superlativ:
Gradul
pozitiv

Gradul
comparativ

short
large

shorter
larger

Gradul
superlativ

the shortest
the largest

thin
hot

Adjectivele terminate ntr-o consoan precedat de o vocal scurt dubleaz aceast consoan:
thinner
the thinnest
hotter
the hottest

dry

Adjectivele terminate n -y precedat de consoan, l transform n -i-:


drier
the driest

Tot sintetic se compar i adjectivele de dou silabe terminate n -y precedat de consoan, adjectivele de dou
silabe terminate n -ble, -er i -ow i alte cteva:
happy
happier
the happiest
narrow
narrower the narrowest
Comparaia analitic privete adjectivele formate din dou sau mai multe silabe. Ele formeaz comparativul cu
ajutorul adverbului more, i superlativul cu ajutorul adverbului most precedat de the:
Pozitiv
interesting
broken

Comparativ
more interesting
more broken

Superlativ
the most interesting
the most broken

Comparaia neregulat. Unele adjective au la comparativ i superlativ forme neregulate pe care le-au pstrat
din etape ndeprtate de dezvoltare a limbii engleze:
Pozitiv
good
Bad
much
many
Little
Far
late
old
Near

Comparativ
better
worse

Superlativ
the best
the worst

more

the most

less
farther
further
later
the latter
older
elder

the least
the farthest
the furthest
the latest
the last
the oldest
the eldest
the nearest
the next

nearer

- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.12-

COMPARAIA ADJECTIVELOR
Felul comparaiei

Sintetic

Analitic
Neregulat

Pozitiv
short
large
thin
dry
happy
interesting
good

Comparativ
shorter
larger
thinner
drier
happier
more interesting
better

Superlativ
the shortest
the largest
the thinnest
the driest
the happiest
the most interesting
the best

ADVERBUL
Aciunile i strile concepute ca procese ntr-un sens general (to work, working etc.) sau particular (I had
worked, I shall work etc.) pot fi nsoite de caracterizri calitative sau care le precizeaz doar ntr-o direcie sau alta (n
spaiu, timp, cantitativ etc.). Aceste caracterizri revin prii de vorbire numit adverb, determinantul i modificatorul
prin excelen al verbului (comparabil cu adjectivul, determinat i modificator al substantivului). n plus, adverbul poate
determina un adjectiv, un alt adverb i chiar o propoziie. Exemple:
Does he speak fluently? (fluently modific verbul speak)
They met yesterday. (yesterday determin verbul met)
Thank you very much. (very determin adverbul much)
She looked very pale. (very determin adjectivul pale)
We'll try to climb the mountain only if the weather continues fine. (only determin propoziia if the weather continues
fine)
Unele adverbe au clase de comparaie.
Din punct de vedere sintactic, adverbul este un complement circumstanial (de mod, de timp etc.).
FORMA ADVERBELOR
Cu excepia adverbelor de mod care se termin, de obicei n -ly, adverbele nu au sufixe specifice i multe
dintre ele au forme omonime cu alte pri de vorbire, mai ales cu unele adjective:
hard 1 adj. tare, solid 2. adv. din greu, intens;
much 1 adj. mult 2. adv. mult;
enough 1 adj. destul 2 adv. destul, destul de
back 1 subst. spate 2. vb. a sprijini, 3 adj. din spate, posterior 4. adv. napoi.
Din punctul de vedere al compunerii, adverbele se mpart n:
a) adverbe simple: well, now, beautifully;
b) adverbe compuse: crosswise, hereby, throughout;
c) adverbe complexe (formate dintr-o propoziie i un adverb): before long, long before, at once;
d) locuiuni adverbiale: at dawn, little by little, step by step, by chance, not in the least.
CLASIFICAREA ADVERBELOR DUP CONINUT I REGIM GRAMATICAL
Din punctul de vedere al coninutului i regimului gramatical, adverbele se mpart n dou mari clase:
a) adverbe modificatoare
b) adverbe determinative, cu urmtoarele subdiviziuni:
adverbe modificatoare de mod
particule adverbiale
de loc
de timp
adverbe determinative de cantitate, msur
grad i aproximaie
alte categorii
n afar de acestea, mai exist dou clase:
c) adverbe interogative i
d) adverbe conjunctive.
- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.13-

ADVERBELE MODIFICATOARE ADVERBELE DE MOD


Adverbele de mod modific nelesul verbelor pe care le nsoesc, artnd modul n care decurge aciunea sau
starea. Ele rspund la ntrebarea how? Exemple:
Listen carefully.
Tread lightly, she is near.
Under the snow,
Speak gently, she can her
The daisies grow.
Adverbele de mod au comparaie.
PARTICULELE ADVERBIALE
Particulele adverbiale - up, in, through, out etc. - modific nelesul verbelor pe lng care stau, transformndu-le
n verbe complexe:
to make
to make out
to bring
to bring up
Not. Uneori, particula adverbial nu face dect s ntreasc ideea exprimat de verb, pur i simplu, s nu
adauge nimic la aceast idee, de exemplu: to check sau to check up.
ADVERBELE DETERMINATIVE
Preciznd n diferite sensuri ideea exprimat de verb, adjectiv, adverb sau chiar o ntreag propoziie,
adverbele determinative pot fi grupate n urmtoarele categorii principale:
1) Adverbe de loc, determinnd verbe i rspunznd la ntrebrile where? where to? from where? which way?
etc. Ele sunt: here, there, that way, anywhere, at home.
S se rein c adverbul compus somewhere se folosete n propoziii afirmative, c anywhere l nlocuiete n
propoziii interogative, dar c poate fi folosit n propoziii afirmative unde are sensul de "oriunde" sau n propoziii
negative unde, mpreun cu negaia, are sensul de "nicieri" ca i nowhere:
You may find it anywhere.
Did you go anywhere last Sunday?
I don't want to go anywhere.
2) Adverbe de timp, determinnd verbe i rspunznd la ntrebrile when? since when? how long? till when?
etc. Ele sunt: now, then, once, formerly, at that time, sometimes, never, last night, yesterday, tomorrow morning, next
week etc.
Un grup aparte l formeaz adverbele de timp nedefinit i frecven datorit locului pe care l ocup n
propoziie.
3) Adverbe de cantitate, msur, grad i aproximaie, determinnd verbe, adjective, adverbe i, uneori,
propoziii i rspunznd la ntrebri ca how much? to what extent? etc Ele sunt: very, much, extremely, little, a little,
rather, enough (se aeaz dup adjective i adverbe!).
4) Alte adverbe determinative. Adverbele determinative pot exprima i alte sensuri gramaticale dect cele
amintite mai sus:
afirmaia i negaia: yes, of course, by all means, no, not all, never etc.;
cauza: that is why; probabilitatea: probably, seemingly;
posibilitatea: possibly, maybe; restricia: only, just, but etc.
ADVERBELE INTEROGATIVE
Adverbele interogative exprim ntrebri privind complemente circumstaniale (deci, inclusiv adverbe): where?
when? how? why? etc., ca n exemplul:
Whel shall we meet again?
ADVERBELE CONJUNCTIVE
Anumite adverbe pot lega ntre ele propoziii: so, therefore, however, besides etc., de exemplu:
The speaker made a pause, then resumed his lecture.
- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.14-

COMPARAIA ADVERBELOR
Ca i adjectivele, adverbele (aproape exclusiv adverbele de mod) au grade de comparaie comparabile cu ale
celor dinti:
a) Comparativul:
comparativul de superioritate, ca: more naturally, earlier;
comparativul de egalitate, ca: as rapidly as;
comparativul de inferioritate, ca: not so well (as), less lovingly, de exemplu: He ran as quickly (as the other one).
b) Superlativul:
superlativul absolut, ca: very slowly, most naturally, quite well;
superlativul relativ de superioritate, ca: (the) farthest, (the) fastest;
superlativul relativ de inferioritate, ca: the least naturally.
FORMAREA COMPARATIVULUI I A SUPERLATIVULUI DE SUPERIORITATE
ntocmai ca i n cazul adjectivelor, formarea comparativului i a superlativului de superioritate depinde n
special de numrul de silabe din care este alctuit adverbul cu urmarea c vorbim despre:
a) Comparaia sintetic, de exemplu:
pozitiv
comparativ superlativ
fast
faster
(the) fastest
b) Comparaia analitic, de exemplu:
willingly more willingly (the) most willingly
c) Comparaia neregulat, de exemplu:
well
better
(the) best
badly
worse
(the) worst
much
more
(the) most
little
less
(the) least
far
farther,
(the) farthest,
further
(the) furthest

ARTICOLUL HOTRT
Articolul hotrt din limba englez este the, echivalentul articolului hotrt enclitic din limba romn -ul, -a,
-ua, -le, sau, la plural, -ii, -le etc.

FUNCIILE ARTICOLULUI HOTRT


FUNCIA ANAFORIC
Prin funcia anaforic a unei pri de vorbire se nelege referirea acelei pri de vorbire la ceva ce a mai fost
menionat n cursul comunicrii lingvistice (o idee, un personaj, un sentiment etc., sau, n termeni gramaticali, o fraz, o
propoziie, un substantiv etc.); de asemenea, la ceva cunoscut n cadrul acestei comunicri de ctre interlocutor,
spectator, cititor etc., chiar dac nu a mai fost menionat de vorbitor, autor etc. Ilustrarea cea mai simpl o constituie
pronumele, n primul rnd pronumele personal, prin excelen "anaforic".
Funcia anaforic a articolului hotrt the este cea mai important dintre funciile sale fiind i cea mai
frecvent. Ea este reprezentat de mai multe varieti, dintre care trebuie s se rein urmtoarele:
1) Funcia anaforic demonstrativ, n cadrul creia articolul hotrt se apropie foarte mult de funcia
adjectivelor demonstrative (this, that, these, those), cu care, de altfel, poate fi uor nlocuit:
I didn't speak to the man (=that man).
at the (=that) time
under the (=these, those) circumstances
nothing of the (=this) kind
to rise to the (=that, this) occasion
2) Funcia anaforic -- de situaie. De data aceasta, articolul hotrt nu mai face referire la ceva amintit anterior
n cursul comunicrii, ci la un obiect sau obiecte cunoscute de interlocutor n mprejurarea dat:
Have you read the paper?
Shut the door, please.
- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.15-

Funcia anaforic a articolului hotrt the coincide aproape ntru totul cu aceea a articolului hotrt din limba
romn. Exist ns o situaie caracteristic n limba englez, al crei echivalent romnesc nu se mai red cu ajutorul
articolului hotrt, ci cu ajutorul articolului zero, i anume n combinaiile prepoziie + art. hot. + subst. (fr alte
compliniri) -- n limba romn prepoziie + subst. cu art. zero:
They are in the garden.
The pictures on the wall.
under the table
in the street
after the lesson
behind the door
near the village
for the children
through the gate
at the museum
from the park
into the drawer
in the dark
through the wood
Not. Atunci cnd substantivul englez precedat de prepoziie i articol are compliniri, determinarea
corespunztoare din limba romn este aceeai (se folosete articolul hotrt):
on the table in the corner pe masa din col
under the left arm sub braul stng
FUNCIA GENERIC
Articolul hotrt n funcie generic nfieaz un substantiv n sensul su cel mai general:
The nightingale is a singing bird.
The sluggard makes his night till noon.
FUNCIA EPIFORIC
n funcie anaforic articolul hotrt se refer la ceva cunoscut. Foarte frecvente sunt ns i cazurile cnd el
ndeplinete o funcie opus (sau mbinat cu funcia anaforic), respectiv funcia epiforic -- aceea de a introduce o
informaie nou etc. n comunicarea lingvistic:
The door (epiforic) of the house (anaforic) was shut.
ARTICOLUL HOTRT CA DETERMINANT NESEMNIFICATIV
Exist un numr de substantive proprii care se cer precedate de articolul hotrt datorit dezvoltrii istorice a
limbii engleze. n asemenea cazuri este limpede c articolul nu mai ndeplinete nici o funcie, c este un determinant
"nesemnificativ", ntruct substantivele proprii, prin nsui caracterul lor "unic", nu pot fi "generalizate", nici
"particularizate", nici prezentate ca elemente cunoscute sau necunoscute. Categorii de substantive proprii precedate de
articolul hotrt:
a) Nume de ape curgtoare (ruri, fluvii):
the Danube
the Thames
the Humber
b) Nume de oceane i mri:
the Atlantic (Ocean)
the Black Sea
the Mediterranean (Sea)
c) Nume de muni i dealuri:
the Alps
the Carpathians
the Renfrew Hills
the Cheviot Hills
d) Nume de insule (grupuri de insule) la plural:
the British Isles

- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.16-

e) Nume de strmtori, canaluri, golfuri, capuri:


the Straits of Dover
the English Channel
the Bay of Biscay
the Cape Verde
f) Nume de ntreprinderi, instituii, hoteluri etc.:
the Bicaz Hydro-Power Station
the National Galleries
the British Museum
the Savoy (Hotel)
g) Nume de vase:
the Augusta
h) Nume de ziare i reviste engleze i americane:
the Times
i) Nume de familie la plural:
the Browns
ARTICOLUL HOTRT N EXPRESII
Articolul hotrt se ntlnete ntr-un mare numr de expresii, ndeplinind aici funcii a cror analiz nu are nici
o importan practic. Exemple:
by the way
one the one hand
to tell the truth
in the country
in the mountains
at the seaside
for the time being on the whole
to pass the time
in the morning
in the afternoon
in the evening
ARTICOLUL HOTRT, ELEMENT AL SUBSTANTIVRII
Aezat naintea anumitor adjective i participii trecute, articolul hotrt le transform n substantive, i anume:
a) n substantive abstracte-unice:
beautiful adj.
the beautiful
new adj.
the new
old adj.
the old
sublime adj.
the sublime
b) n substantive ale pluralitii:
poor adj.
the poor
rich adj.
the rich
dead adj.
the dead
wounded p. tr.
the wounded
Ehglish adj.
the English
French adj.
the French
Dutch adj.
the Dutch
c) n substantive individuale-ale pluralitii:
unemployed adj.
the unemployed
deceased adj.
the deceased
ARTICOLUL HOTRT FOLOSIT CU ALTE PRI DE VORBIRE
Articolul hotrt ajut la formarea superlativului relativ: the longest, the most interesting, the best. De
asemenea, el nsoete adjectivele i pronumele numerale ordinale: the third, the minth form.
Not. The folosit naintea a dou comparative corelate nu este articol, ci o rmi a instrumentalului din
engleza veche, de exemplu: The more, the merrier.
- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.17-

FUNCIILE ARTICOLULUI HOTRT


FUNCIA
| EXEMPLE
--------------------------------------------Anaforic-demonst. I didn't speak to the man
Anaforic de sit. Shut the door, please.
Generic
The nightingale is a singing bird.
Epiforic
The door of the house was shut
Nesemnificativ the Danube
the Atlantic
the Alps
the British Islews
the Straits of Dover
the British Museum
the Augusta
the Times
the Browns
(n expresii)
by the way
Element al subst. the beatiful
the poor
the unemployed
Cu alte pri de the most beautiful
vorbire
the third

ARTICOLUL NEHOTRT
Articolul nehotrt din limba englez este a, an, echivalentul articolului nehotrt din limba romn un i o.
A se folosete naintea cuvintelor care ncep cu un sunet consonantic sau semiconsonantic (a map, a good man,
a window, a university), iar an, naintea celor care ncep cu un sunet vocalic (an apple, an important issue, an hour, an
honest fellow). Forma tare a articolului nehotrt implic sublinierea, de exemplu: I said an [n] eye.
A i an - ca i un i o din limba romn - sunt articole proclitice. Ele preced substantivul (an apple) sau
adjectivul atribut + substantivul (an important issue), dar se aaz ntotdeauna dup cuvintele what, quite, such, too + un
adjectiv, so + un adjectiv, half:
What an idea!
What a great artist!
He is quite a nice fellow.
She's quite a beauty.
Do you like such a man?
How could you forget such an important event
He is too cautious a man.
So great a soul!
How generous an offer!
After half an hour.
It took him half a day do to it.
Indiferent de funcia pe care o ndeplinete, articolul nehotrt presupune ntotdeauna ideea de numr
gramatical (singularul): a table, an egg. Cum, pe de alt parte, articolul nehotrt poate fi uneori folosit ca numeral (ca
echivalent al lui one), ideea de numr pe care o exprim are dou nelesuri:
Singular
Plural
a) a house
houses
b) a/one house
two, three etc houses
Datorit ideii de numr pe care o implic, articolul nehotrt se folosete n marea majoritate a cazurilor cu
substantivele individuale, deci cu substantive care se pot numra (a man, a picture, an album) i cu numeralele (ca
nlocuitor al lui one: a/one hundred, a/one thousand and two). Totui, atunci cnd i alte categorii de substantive sunt
nsoite de un atribut, folosirea articolului nehotrt este posibil, de exemplu: a most lasting friendship, He is a
Smithson, a bright sun.

- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.18-

FUNCIILE ARTICOLULUI NEHOTRT


Funcia numeric
Funcia numeric a articolului nehotrt (folosirea lui a, an n locul numeralului one) este evident atunci cnd
el precede numerale i substantive fcnd parte dintr-o succesiune de substantive determinate de numerale:
a) a/one hundred
a/one hundred and five
b) a book and two maps
I've bought two novels, three plays and
an anthology of verse.
Articolul nehotrt ndeplinete o funcie numeric i atunci cnd are sensul "pe", "n fiecare":
We met once a month.
An apple a day keeps the doctor away.
De asemenea, articolul nehotrt ndeplinete o funcie numeric naintea substantivelor care denumesc msuri,
diviziuni cronologice etc., precum i n unele expresii fixe:
half a kilometre
a mile and a quarter
a pound
an hour
a week
a year
a century
of a size
at a time
at a blow
Funcia epiforic
n opoziie cu funcia specific a articolului hotrt (funcia anaforic), funcia specific articolului nehotrt
este cea epiforic, adic aceea de a introduce n discuie, text etc. o noiune nou, care nu a fost menionat nainte:
I'm writing a letter.
An old man knocked at the door.
What he says is a lie.
n funcie epiforic, a, an apare adeseori dup predicatele de tipul there is, there was, there will be:
There is a mistake in your exercise.
Is there a bridge across the river?
Once upon a time there was a sprite named Puck.
Not. There is urmat de articolul hotrt i schimb sensul n acela de "iat":
There is the train coming!
Romnii care nva limba englez ntmpin oarecare greuti n nsuirea corect a unor structuri sintactice
englezeti n care, spre deosebire de limba romn, prezena articolului nehotrt n funcie epiforic este obligatorie, i
anume:
a) nume predicative - substantive care arat
funcia, calitatea, gradul etc. cuiva:
Mike is a pupil.
dar:
His sister is a good engineer.
Sheridan was a playwright.
She became an actress.
Is he a lawyer?
Not. Atunci cnd substantivul-nume predicativ denumete un reprezentant unic al unei funcii etc., articolul
nehotrt nu se folosete:
He was chairman of the committe.
b) apoziii-substantive care denumesc o funcie etc.:
Washington Irving, a prose writer, was born in 1793.
P.S., a dentist.
Not. Atunci cnd substantivul-apoziie denumete un reprezentant unic al unei funcii etc., articolul nehotrt
nu se folosete:
T.L., chairman of the committee, spoke.
O situaie asemntoare este creat de prepoziia as cnd are sensul "ca", "n calitate de":
As a friend, I don't advise you to do that.
- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.19-

Funcia generic
Mai frecvent poate dect articolul hotrt, articolul nehotrt poate ndeplini i o funcie generic - situaie n
care, de obicei, este redat n limba romn prin articolul hotrt:
A whale is a mammal.
A Man is a Man for All That.
What is a hemistich?
Articolul nehotrt n expresii
Articolul nehotrt este prezent ntr-un mare numr de expresii, determinarea substantival a unora dintre
acestea fiind diferit n limba romn:
for a time
lend me a hand
once upon a time
to set an example
to pay a call on
without a penny
just a moment!
to have a mind to
to take a fancy to
once in a blue moon
to keep an eye on
(all) of sudden
a few
a little
many a
to catch a cold
with a view to
to have an/the impression that
to be in a hurry
as a rule
(to work several hours) at a stretch
as a matter of fact
at a bargain
FUNCIILE ARTICOLULUI NEHOTRT
FUNCIA
| EXEMPLE
--------------------------------------------Numeric
a book and two copy-books at a time
Epiforic
He is a pupil
T. L., an engineer
as a friend...
Generic
A whale is a mammal
(n expresii)
for a time
to catch a cold
ARTICOLUL ZERO
Att n limba englez ct i n limba romn numeroase substantive apar n propoziie nensoite de nici un
articol de exemplu:
(-) Peter is a student.
(-) Breakfast is served at 7.30.
(-) Theory without (-) practice is useless.
The book is on the chair.
"Lipsa" sau "absena" articolului este ns numai aparent; mai exact, "lipsete" un articol exprimat (the, a, an),
pentru c o anumit funcie a articolului este ntotdeauna prezent n substantivul respectiv, ceea ce se poate demonstra:
a) prin compararea traducerilor, de exemplu:
Theory without practice...
- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.20-

(substantivul romnesc teoria conine articolul hotrt a care ndeplinete o funcie generic; aceeai funcie o
ndeplinete elementul zero, respectiv articolul zero din faa substantivului englezesc theory);
b) prin compararea determinrii diferitelor categorii de substantive din limba englez, de exemplu:
A whale is a mammal.
Theory without practice...
(substantivul whale este determinat de articolul nehotrt a n funcie generic; aceeai funcie o ndeplinete elementul
zero, respectiv articolul zero din faa substantivului theory).
n consecin, "lipsa" sau "absena" unui articol exprimat poate echivala ca funcie cu prezena unui articol
exprimat (the, a, an), ceea ce ne ngduie s vorbim despre un articol zero sau, folosind terminologia lui Harold Palmer,
despre un articol alogistic. Aceasta, cu sublinierea c articolul zero trebuie deosebit cu grij de cazurile de omisiune a
articolului.
ntocmai ca articolul hotrt sau nehotrt, articolul zero poate ndeplini mai multe funcii.
FUNCIA GENERIC
Funcia anaforic este funcia specific a articolului hotrt, iar cea epiforic a articolului nehotrt. Funcia
specific a articolului zero este funcia generic i ea caracterizeaz (spre deosebire de limba romn unde se folosesc
alte determinri):
a) substantivele individuale i individual-defective la plural:
Children will be children.
Clothes do not make the man.
Articles are invariable in English.
Barkink dogs seldom bite.
b) cteva substantive individuale la singular:
Man is mortal.
Spring begins on the 21-st of March.
Breakfast is the first meal of the day.
c) substantivele - nume de materie:
Oil is lighter than water.
Blood is thicker than water.
Where is corn grown?
d) substantivele abstracte unice:
Love is a noble sentiment.
Music tames animals.
What is truth?
e) substantivele pluralitii:
Vermin are noxious.
FUNCIA NUMERIC-NEHOTRT
Folosite n aceast funcie, articolele zero se apropie de funcia generic de care, totui, se deosebesc prin aceea
c nu confer substantivelor "sensul lor cel mai general", ci doar un sens general de numr sau cantitate "nehotrt",
"neprecis", fiind, de fapt, nite echivalente ale adjectivelor numeric-nehotrte some, a few, a number of, a quantity of
etc.:
"Well, and what did you see there?"
"Old manuscript, books, broadsides..."
ARTICOLUL ZERO NAINTEA VOCATIVULUI
Substantivele aflate la cazul vocativ sau, potrivit terminologiei engleze, la "nominativul adresrii" sunt
precedate de articolul zero:
Good-bye, sir.
Certainly, John.
Listen, boy!

- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.21-

ARTICOLUL ZERO NAINTEA UNOR SUBSTANTIVE PROPRII


ntocmai ca i articolul hotrt, articolul zero preced anumite substantive proprii (fr a ndeplini vreo
funcie):
a) Nume de oameni, animale, corpuri cereti etc.:
Michael
John Smith
George Eliot
Venus
Daisy
b) Nume de continente, ri, provincii regiuni, districte, orae, trguri, sate etc:
Europe
Africa
France
Wallachia
(the) Tyrol
Yorkshire
Rome
Stratford-upon-Avon
Dintre excepii pot fi menionate:
the United States
the Argentine
the Hague
the Ukraine
c) Denumirile lunilor anului, ale zilelor sptmnii:
March
June
Monday
Sunday
d) Denumirile limbilor:
Romanian
English
e) Denumirile titlurilor (n apoziii simple):
Doctor Brown
Professor Evans
Mr. Longmans
f) n limbajul copiilor, denumirile unor membri ai familiei sau ale unor persoane foarte apropiate:
Father
Mother
Dad (dy)
Mum (my)
Nurse
ARTICOLUL ZERO, DETERMINANT AL UNOR SUBSTANTIVE ASOCIATE CU NUMERALE
Numeralul ordinal (cu the) asociat cu substantive este frecvent nlocuit de numeralul cardinal precedat de
substantive determinate de articolul zero:
act three (= the third act)
room seven (= the seventh room)
book ten (= the tenth book)
chapter one (= the first chapter)
lesson five (= the fifth lesson)
ARTICOLUL ZERO DUP PREPOZIII
Dup cum s-a mai artat, ntre o prepoziie i substantivul respectiv se folosete articolul hotrt anaforic (on
the table). Exist ns o serie de excepii care, de obicei, implic schimbri de sens:
He is at school.
He is at the schools.
To go to market.
She went to college.
He went out of bed.
- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.22-

ARTICOLUL ZERO N EXPRESII


Sunt extrem de numeroase expresiile n care articolul zero, ndeplinind funcii variate, este folosit naintea
substantivelor:
from time to time
by means of
at random
by sea
by land
by air
on sale
last night
next day
next week
at dawn
at night
in case
in case of
to live from hand to mouth
in front of
Funciile articolului zero
FUNCIA
| EXEMPLE
--------------------------------------------Generic
Children will be children
Clothes do not make the man
Man is mortal
Oil is lighter than water
Music tames animals
Vermin are noxious
Numeric-nehotrt I saw old manuscripts and books
Nesemnificativ
Listen, boy!
naintea vocativului Michael
naintea unor
-- George Eliot
substantive proprii Venus
Europe
France
March
June
Romanian
Doctor Brown
Mother
Determinant al
act three
unor subst. asociate at school
cu numerale
Dup prepoziii from time to time

OMISIUNEA ARTICOLULUI
Am vzut c "absena" sau "lipsa" articolului poate echivala cu "prezena" unei funcii a articolului, i anume a
unei funcii a articolului zero. Exist ns i cazuri cnd absena unui articol exprimat (the, a, an) nu presupune nici
schimbri de sens, nici schimbri de funcii morfologice, ci doar modificri cu caracter stilistic ce reprezint abateri de
la normele gramaticale obinuite, articolul omis fiindu-i uor sugerat interlocutorului sau cititorului, ca n exemplul:
P. goes corner left. O astfel de propoziie fiind caracteristic indicaiilor scenice dintr-o pies (pentru economie de
spaiu se renun la enunurile complete, n cazul de fa la P. goes to the corner on the left). S se rein, aadar,
deosebirea fundamental ntre articolul zero i cazurile de omisiune a articolului:
a) articolul zero ndeplinete o funcie (ca i un articol exprimat):
(-) Fir-trees grow in the mountains.(Nu se poate spune The fir-trees, deoarece the ar avea o funcie anaforic iar
articolul zero are o funcie generic).
- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.23-

b) omisiunea articolului nu implic modificarea funciei, ci doar a stilului. n afar de indicaiile scenice,
omisiunea articolului poate avea loc:
- n exprimarea poetic, de exemplu:Where Alph (= the Alph), the sacred river, ran...
- n telegrame, note etc.;
- ca manierism stilistic, de exemplu: "dog of my own once - pointer - surprising instinct..."
- n stilul gazetresc, n titluri de articole, de exemplu: Chile Proposing Wide New Role for Latin Lands International
Scene
Car Insurance Rise Likely
- n reclame, de exemplu: Fight Flu Fast with...
Deosebiri n folosirea articolului n limbile englez i romn
Art. engl. i funcia sa
Exemple
---------------------------------------------------------------------the anaforic, n unele expresii
at the time
idem, dup prepoziii
on the table
a, an epiforic, naintea unui
subst.-nume predicativ
he is a student Irving
idem, naintea unui
subst. n apoziie dezv.

a prose writer

a, an generic
a, an n unele expresii

A whale is a mammal.
to have a mind to

art. zero generic

Music tames animals

idem, ca determinant
al unor subst. asociate
cu numerale

act three

idem, n unele expresii

by means of

COMPLEMENTUL (DIRECT, INDIRECT, PREPOZIONAL)


COMPLEMENTUL DIRECT
Complementul direct corespunde cazului acuzativ i denumete persoana sau lucrul asupra cruia se rsfrnge
aciunea exprimat de un verb tranzitiv. El rspunde la ntrebarea whom? what? sau which? i poate fi exprimat prin
aceleai uniti gramaticale ca i subiectul.
Give me another fifteen.
Learn to unlearn what you have learned amiss.
Did you see them?
CLASIFICAREA COMPLEMENTELOR DIRECTE
Complementele directe (precum i cele prepoziionale) se pot mpri n simple, compuse i coordonate. Pe de alt
parte, n afar de complementele directe obinuite, n limba englez exist i urmtoarele tipuri speciale:
1) complemente complexe - termen sintactic care nglobeaz acuzativul cu infinitiv i cu participiu.
2) complemente directe duble, ca n:
He taught (whom?) the children (what?) geography.
He taught (whom?) the children (what?) to sing.
3) complemente interne, exprimate prin substantive provenind din aceeai rdcin sau avnd nelesuri
asemntoare cu cele ale unor verbe intranzitive ce devin tranzitive prin asociere cu aceste substantive.
to live a happy life
4) complemente directe formale, exprimate prin pronumele it
- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.24-

a) dup anumite verbe, de obicei intranzitive, sau dup alte pri de vorbire devenite verbe, mpreun cu care
formeaz construcii idiomatice:
to lord it
to catch it
to come it
b) dup anumite verbe tranzitive, anticipnd complementul direct real (formnd, mpreun cu acesta, un
complement direct "dublu", care poate fi considerat o subcategorie a punctului 2) de mai sus):
I consider it my duty to warn you.
COMPLEMENTUL INDIRECT
Spre deosebire de complementul indirect din limba romn, complementul indirect din limba englez este
limitat la funcia de a arta fiina sau lucrul ctre care este ndreptat aciunea exprimat de predicat, corespunznd
cazului dativ i rspunznd la ntrebrile to whom? to what? i which?
Speak to him.
Who(m) did you give it to?
He referred to the second quotation.
I gave him a piece of my mind.
I am very much indebted to her.
Pay attention to what I'm saying.
Complementul indirect poate fi prepoziional (este format cu ajutorul prepoziiei to, mai rar for) sau
neprepoziional, ntocmai ca dativul, urmnd i regimul acestuia.
COMPLEMENTUL PREPOZIIONAL
Complementul prepoziional ndeplinete toate funciile complementului indirect din gramatica limbii romne,
cu excepia funciei de "dativ" (respectiv cu excepia funciilor complementului indirect din gramatica limbii engleze).
El ntregete nelesul unui predicat prin mijlocirea unei prepoziii, formnd rspunsuri la ntrebri care conin o
prepoziie i un pronume interogativ; de exemplu: by whom? through what? in which? for whom?
I opened the drawer (with what?) with the key.
She looked (after whom?) after the children.
Don't bother (about what?) to fetch the tray.
Not. Complementul prepoziional se deosebete de cel circumstanial prin aceea c rspunde la ntrebri care
conin o prepoziie i un pronume interogativ. Exist situaii cnd un acelai grup de cuvinte, n funcie de ntrebarea
respectiv, poate fi complement prepoziional sau circumstanial:
The book is (on what?) on the table. (prepoz.)
The book is (where?) on the table. (circum.)
ELEMENTUL PREDICATIV SUPLIMENTAR PE LNG COMPLEMENTUL INDIRECT I CEL
PREPOZIIONAL
Elementul predicativ suplimentar, care poate fi considerat o parte secundar de propoziie, exprim rezultatul
aciunii svrite de subiect asupra complementului direct sau prepoziional, ori calitatea, starea dobndit de acestea,
ca n exemplele:
They appointed him chief of the expedition.
I left the door open.
I'll have the bicycle repaired.
COMPLEMENTUL CIRCUMSTANIAL
Complementul circumstanial ndeplinete, de fapt, funciile specifice adverbului, de care se deosebete prin
aceea c poate fi exprimat prin grupri mai mari de cuvinte. El determin sau modific predicatul, precum i alte
elemente gramaticale (un adjectiv, un adverb, o ntreag propoziie) n acelai sens n care adverbul determin sau
modific verbul etc. i rspunde la aceleai ntrebri: how? when? where? why? etc.

- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.25-

Din punctul de vedere al coninutului, complementele circumstaniale se mpart n:


1) complemente circumstaniale de mod:
a) complemente circumstaniale de mod comparative: He bahaved like a child.
b) complemente circumstaniale de mod consecutive: He was to excited to speak.
c) complemente circumstaniale de mod ale mprejurrilor nsoitoare: She entered the room singing.
2) complemente circumstaniale de loc:
My heart's in the Highlands, my heart is not here.
3) complemente circumstaniale de timp:
Once upon a midnight dreary...
4) complemente circumstaniale de cantitate, msur, grad i aproximaie:
It didn't affect him in the least.
It cost me 5 shillings.
5) complemente circumstaniale de cauz:
to shiver with cold
6) complemente circumstaniale condiio nale:
But for you, he would not have finished his work.
7) complemente circumstaniale de scop:
He returned to lock the door.
8) complemente circumstaniale concesive:
Despite her age she carries herself very well.
9) complemente circumstaniale de excepie:
He got up early every day except Sunday.
Not. Unele complemente circumstaniale exprimate i cu o prepoziie, mai ales cele de la punctele 8) i 9) pot
fi, de asemenea, considerate complemente prepoziionale.

ATRIBUTUL
Asemenea adjectivului, atributul determin sau modific nelesul unui substantiv sau al unui nlocuitor
substantival, rspunznd la ntrebrile: what? what kind of? whose? which? how many? etc.
Atributul poate fi exprimat:
a) printr-un adjectiv:
The Merry Wives of Windsor.
On His Blindness.
The Two Noble Kinsmen.
The Talking Oak.
Night Thoughts.
b) printr-un participiu:
Lines Written at Tintern Abbey.
The poet is a man speaking to men.
c) printr-un substantiv (n apoziie, la genitiv, cu prepoziie):
Tarka the Otter.
A Soul's Tragedy.
The Well of St. Keyne.
The Mill on the Floss.
d) printr-un infinitiv:
rooms to let
e) printr-un adverb adjectivat:
the man there
Not. Pentru efecte stilistice, atributul din limba englez poate fi exprimat prin mbinri neateptate de cuvinte,
uneori prin propoziii ntregi aezate naintea substantivului:
He had a 'don't touch me please' appearence.

- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.26-

APOZIIA
Apoziia este un atribut exprimat printr-un substantiv la cazul nominativ. Ea poate fi:
1) simpl, atunci cnd substantivul este ndeajuns de strns legat de substantivul pe lng care st pentru ca
mpreun cu acesta s formeze un tot, apropiindu-se de valoarea unui substantiv compus:
Midshipman Easy.
2) dezvoltat, coninnd o informaie suplimentar cu privire la un substantiv sau un echivalent al su:
John Halifax, Gentleman.

CONJUNCIA
Conjuncia leag dou pri de vorbire care au aceeai funcie sintactic n propoziie sau dou propoziii. Spre
deosebire de adverbe, conjunciile nu determin sau modific alte pri de vorbire i, spre deosebire de prepoziii, nu au
obiect:
John and Peter are friends.
CLASIFICAREA CONJUNCIIILOR
Dup criteriul compunerii, conjunciile pot fi:
a) Simple: for, when
b) Compuse: whereas
c) Complexe: (formate din dou conjuncii sau din combinaii de conjuncii cu adverbe sau prepoziii): as
though/if, as well as, now that
d) Locuiuni conjuncionale: seeing that, in order that
e) Corelative: either... or, neither... nor, no sooner... than...
Funcional i sub raportul coninutului, conjunciile se mpart n
a) coordonatoare i
b) subordonatoare (v. Sintaxa).
1) Conjunciile coordonatoare leag dou pri de propoziie avnd aceeai funcie sintactic sau dou
propoziii de acelai fel. Ele se submpart n: conjuncii
a) Copulative:
and...
not only...
as well as...
but also...
both... and...
not less than...
Not. Conjuncia and este o conjuncie copulativ tipic. Cu toate acestea, ea poate exprima numeroase alte
raporturi, inclusiv raporturi de subordonare:
He promised to come and (adversativ) he
didn't.
Try and (final) speak to her.
sanity and reason
an(d) (nv.) he knew
b) Disjunctive:
either... or...
otherwise
else
or
neither... nor...
c) Adversative:
but
and
while
whereas

- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.27-

2) Conjunciile subordonatoare leag propoziiile subordonate/secundare de propoziia principal sau regent.


Ele se submpart n conjuncii
a) De loc: where, wherever, whence
b) De timp: after, when, before, as, till, until, as soon as, while, whenever, since:
I have been waiting here since he left.
It is three years since they married.
c) De mod: as, as.. so..., as far as
d) Cauzale: as, because, for, since
e) Finale/De scop: (so) that, in order that, lest, for fear that
f) Condiionale: if, provided (that), unless
g) Concesive: (al)though, however, as
h) Comparative: as... as..., not so/as ... as, than, as if/though
i) Consecutive: that
j) Completive: that
k) Subiective: that
l) Atributive: that

FRAZA
Fraza este o mbinare de propoziii care se ntregesc reciproc ca neles. Ea poate fi format prin coordonare,
dac propoziiile care o alctuiesc sunt independente:
He promised to come and he did nott fail to do so.
Nota 1. Fraza format prin coordonare se numete Compound Sentence.
Nota 2. O propoziie privit ca element component al unei fraze devine Clause.
Coordonarea propoziiilor se face fie cu ajutorul conjunciilor coordonatoare (and, or, but), fie asindetic, prin
juxtapunere:
The station-master whistled, the train started.
Pe de alt parte, o fraz poate fi format prin subordonare -- dac o propoziie principal este ntregit de alte
propoziii dependente de ea. Subordonarea propoziiilor se face fie cu ajutorul conjunciilor subordonatoare (when, why,
that etc.), fie cu acela al pronumelor relative (who etc.), fie asindetic:
As you make your bed, so you must lie on it.
Should you come earlier, I shall be waiting for you.

CORESPONDENA TIMPURILOR
Corespondena timpurilor exprim raportul dintre timpul predicatului unei propoziii subordonate i timpul
predicatului din propoziia principal sau regent.
Datorit raporturilor logice de timp care se stabilesc ntre diferitele predicate dintr-o fraz, un anumit timp
verbal nu poate fi nsoit ntr-o alt propoziie de orice alt timp verbal; iar aceste raporturi logice sunt exprimate printr-o
serie de raporturi gramaticale (determinate adesea de istoria limbii), raporturi pe care sintaxa le nregistreaz la capitolul
Corespondena (sau Concordana) timpurilor.
Corespondena timpurilor n limba englez este o problem extrem de complex (mai ales n comparaie cu
situaiile din limba romn), astfel nct n cele ce urmeaz sunt amintite numai cazurile cele mai importante (prin frecvena lor).
Regula 1. Un timp prezent (Present, Present Perfect) poate fi nsoit n subordonat de orice alt timp
condiionat logic (ca n limba romn):
Principal
Subordonat
I am sure
(that) he had left earlier
(that) he left earlier
(that) he has left earlier
(that) he will leave earlier
Regula 2. Un timp trecut (preteritul, mai mult ca perfectul) cere tot timp trecut n subordonat:
a) pentru simultaneitate: preterit + preterit:
Principal
Subordonat
I was sure
(that) he was there.

- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.28-

b) pentru anterioritate: preterit + mai mult ca perfect:


Principal
Subordonat
I was sure
(that) he had been there.
c) pentru ideea de viitor fa de trecut: un timp trecut + viitorul trecut:
Principal
Subordonat
I was sure
(that) he would come.
I had been sure (that) he would come.
Excepii
a) Dup un timp trecut se folosete prezentul n subordonat atunci cnd acesta exprim un adevr general, un
fapt universal cunoscut etc.:
Principal
Subordonat
He demonstrated that the atom is not the smallest particle of matter.
b) Dup un timp trecut se folosete orice timp (logic) n propoziia subordonat atunci cnd aceasta este
atributiv, de mod, comparativ, cauzal i altele cteva:
Principal
Subordonat
You spoke French better last year | than you do now.
Did you speak to the man
| who will lead the expedition?
I didn't speak to him
| for I'll see him tonight
Regula 3. Viitorul din principal sau regent este nsoit de prezent pentru simultaneitate i de perfectul prezent
pentru anterioritate:
Principal
Subordonat
I'll go there
when I have time.
I'll go there
when I have finished my work.
Excepiile sunt cele menionate la Regula 2.
Regula 4. Condiionalul prezent cere preteritul n subordonat pentru simultaneitate:
Principal
Subordonat
I should go to the concert | if you came with me.
Conjuncia if se poate omite:
-- folosindu-se inversiunea dac verbul din subordonata condiional este to have, to be sau un verb modal; n
acest caz, propoziia subordonat precede, de obicei, principala sau regenta:
Subordonat
Principal
Were you
I wouldn't do that.
Could you come too
we'd be very pleased.
-- folosindu-se should (sau, cu o uoar nuan de "politee" sau "rugminte", would) i trecndu-se verbul
principal la infinitiv:
Subordonat
Principal
Should/Would you
come with me
I'd go to the concert.
Regula 5. Condiionalul trecut din principal sau regent este nsoit de un mai mult ca perfect n subordonat:
Principal
Subordonat
We should have left at 7 | if it had not rained.
He might have succeeded | if he had not exaggerated.
Conjuncia if poate fi omis prin inversiune:
Subordonat
Principal
Had it not rained
we should have left at 7.
Regula 6. Dac verbul dintr-o propoziie principal sau regent este la un timp prezent (prezent, prezent
perfect), la viitor sau la imperativ, verbul unei propoziii finale este la subjonctivul analitic cu may (uneori cu will), iar
dac propoziia final este negativ, la subjonctivul analitic cu should:
Principal
Subordonat
I'll repeat the question | so that everybody may understand it.
I'll repeat the question | lest it should be misunderstood.
Regula 7. Dac verbul dintr-o propoziie principal sau regent este la un timp trecut (preterit) sau mai mult ca
perfect), verbul propoziiei finale este la subjonctivul analitic cu might (uneori cu would), iar dac propoziia final este
negativ, la subjonctivul analitic cu should (uneori cu would):
Principal
Subordonat
I repeated the question | (so) that everybody might understand it.
I repeated the question | lest it should/would be misunderstood.

- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.29-

VORBIREA DIRECT I INDIRECT


Vorbirea direct este redarea ntocmai a spuselor cuiva, enunul devenind o propoziie completiv direct sau,
n cazul unei fraze, o propoziie completiv direct nsoit de subordonatele sale. n limba englez, dup verbul
explicativ (to ask, to say etc.) se folosete, de obicei, virgula i nu dou puncte, iar vorbirea direct este pus ntre
ghilimele (duble sau simple):
He asked me, "Do you remember L.?"
Vorbirea indirect reproduce coninutul a ceea ce spune cineva ntr-o mprejurare dat. Ca i vorbirea direct,
ea este redat prin propoziii completive directe, att c timpurile verbale din cadrul acestora se modific potrivit
regulilor de corespondena timpurilor:
He asked me/whether I remembered L.
Alte modificri sunt determinate, n general, de tipurile modale ale propoziiilor respective:
1) Propoziiile enuniative
Verbul to say din principal se pstreaz atunci cnd nu este nsoit de un complement indirect; altfel, se
nlocuiete prin to tell.
Pronumele, determinanii i adverbele se nlocuiesc n funcie de neles, ca n limba romn, de exemplu: I
poate deveni he sau she; this -- that; today -- that day; yesterday -- the day before; ago -- before; here -- there etc. Astfel:
"I think I heard you speaking on the radio last month," she said to me.
devine:
She told me (that) she thought (that) she heard me speaking on the radio a month before.
2) Propoziiile interogative
Ordinea cuvintelor dintr-o propoziie interogativ indirect este aceea a cuvintelor dintr-o propoziie
enuniativ. Propoziia interogativ indirect este introdus prin if sau whether, iar atunci cnd ntrebarea este
alternativ, prin whether. Pronumele, adjectivele i adverbele determinative se nlocuiesc, ca i n limba romn, dup
neles. Astfel:
He asked me, "Have you seen the new theatre?"
devine:
He asked me if/whether I had seen the new theatre.
Sau:
John said, "Will you come and dine with us to-night?"
devine:
John asked (us) if/whether we would come and dine with them that night.
3) Propoziiile imperative
Propoziiile imperative se redau n vorbirea indirect cu ajutorul unor verbe care exprim ordinul, rugmintea,
cererea etc. (to ask, to order, to tell, to beg etc.) urmate de infinitive. Pronumele, adjectivele i adverbele determinative
se nlocuiesc, ca i n limba romn, dup neles. Astfel:
"Drive quicker!" he said to me.
devine:
He asked me to drive quicker.
4) Propoziiile exclamative
Propoziiile exclamative sunt redate n vorbirea indirect printr-o serie de modificri cerute de sens, caracterul
exclamaiei fiind redat mai ales de verbe i adverbe (de mod), astfel:
He said, "That isn't true!"
devine:
He exclaimed/cried indignantly that it wasn't true.
Remarci finale. La transformarea vorbirii directe n vorbire indirect trebuie s inem ntotdeauna seama de
caracterul modalitii enunului, indiferent de tipul structural-modal al propoziiei (enuniativ, interogativ etc.). Pentru
ilustrare, vom considera propoziia interogativ:
May I give you a helping hand? care implic ns ideea de ofert i va fi transformat n consecin:
He etc. offered to give her etc. a helping hand.

- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.30-

NUMERALUL
Numeralul este, de obicei, definit ca "partea de vorbire care denumete numrul sau ordinea numeric"; dar din
punct de vedere gramatical el nu poate fi socotit parte de vorbire, deoarece, de fapt, ndeplinete funciile uneia din
urmtoarele pri de vorbire:
a) substantiv:
Ten divided by two is five.
b) adjectiv:
The third witness did not want to speak.
Cum ns, indiferent de partea de vorbire ale crei funcii le ndeplinete, numeralul are i forme specifice
("numerele") este util s fie tratat ntr-un capitol aparte.
CLASIFICAREA NUMERALELOR
Numeralele pot fi clasificate
1) dup criteriul compunerii;
2) dup criteriul derivrii;
3) dup criteriul coninutului.
Din punctul de vedere al compunerii numeralele pot fi simple (one, seven) sau compuse (twenty-four, one
hundred and five).
Din punctul de vedere al derivrii, s se rein fenomenul de conversiune al articolului nehotrt a, an cnd
devine numeral cardinal sinonim al lui one, precum i folosirea numeralului ca substantiv, adjectiv sau pronume.
Ct privete derivarea ca afixaie, s se rein c:
a) numeralele cardinale reprezentnd unitile ntre 13 i 19 se termin cu sufixul -teen:
14
fourteen
18
eighteen
b) numeralele cardinale reprezentnd zecile ntre 20 i 90 se termin cu sufixul -ty:
30
thirty
50
fifty
c) numeralele ordinale, cu excepia primelor trei, se formeaz din numeralele cardinale corespunztoare cu
ajutorul sufixului -th:
7
seven -- the seventh
16
sixteen -- the sixteenth
94
ninety-four -- the ninety-fourth
Not. Grupul de litere ve din five i twelve devine f n numeralele ordinale corespunztoare (the fifth, the
twelfth). Eight primete doar un h (the eighth). Vocala e din nine cade (the ninth). Vocala v de la sfritul zecilor devine
ie (twenty -- the twentieth).
Din punctul de vedere al coninutului, numeralele pot fi
a) cardinale;
b) ordinale;
c) fracionale;
d)multiplicative;
e) distributive;
f) adverbiale de repetiie.
NUMERALELE CARDINALE
Numeralele cardinale exprim un numr ntreg abstract sau un numr de obiecte:
1 one
21 twenty-one
2 two
22 twenty-two
10 ten
70 seventy
11 eleven 100 a/one hundred
12 twelve 101 a/one hundred and one
14 fourteen 200 two hundred
19 nineteen 377 three hundred and seventyseven
20 twenty 1,000 a/one thousand
1,001 a/one thousand and one
1,000,000 a/one million
1,000,000,000 a/one milliard, amer. a/one billion
- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.31-

Nota 1. ntre zeci i uniti se pune liniua de unire:


72 seventy-two
Nota 2. naintea zecilor (dup sute, mii sau milioane) se folosete conjuncia and:
114 a/one hundred and fourteen
1007 a/one thousand and seven
Nota 3. Numeralele hundred i thousand nu primesc semnul pluralului -s atunci cnd sunt precedate de two,
three etc., spre deosebire de cazurile cnd sunt folosite ca substantive indicnd un numr mare, dar neprecis:
400
four hundred
dar:
hundreds of people
thousands of protests
n ceea ce privete numeralul million, uzajul
variaz:
2,000,000
two million(s)
Nota 4. Miile se despart prin virgul (nu prin punct, ca n limba romn): 5,000; 4,250.
Nota 5. Anii se citesc:
a) cu ajutorul miilor sau sutelor n stilul oficial: 1970 -- one thousand nine hundred and seventy, sau: nineteen hundred
and seventy;
b) cu ajutorul zecilor, n engleza vorbit: 1970 -- nineteen seventy (fr and!)
Nota 6. Numeralul cardinal se folosete pentru a indica numrul unei case, al unui autobuz etc., devenind astfel
un sinonim al numeralului ordinal:
flat 42
bus No. 32
lesson 7
chapter five
Nota 7. Numerele de telefon se citesc pronunndu-se fiecare cifr:
7924065
seven nine two four [ou] six five
Nota 8. Citirea orelor. What's the time? sau: What time is it? sau: What o'clock is it? nseamn "Ce or e?", iar
rspunsurile la aceste ntrebri ncep cu pronumele it impersonal:
It's five o'clock;
It's three o'clock sharp;
It's nine.
Pentru a arta fraciunile de ore pn la "i jumtate", folosim prepoziia past, care nseamn "trecut de" (n
limba romn folosim conjuncia "i":
It's twelve minutes past three.
It is 25 past nine.
It's half past ten.
Pentru a arta fraciunile ntre jumtate de or i ora urmtoare, folosim prepoziia to (corespondentul
romnesc corect fiind prepoziia "fr"):
It's 25 minutes to two.
It's a quarter to five.
It's two minutes to two.
Nota 9. Depirea unei cifre rotunde se indic folosindu-se cuvintele over, above i upwards of, more than i
odd:
over thirty samples
a thousand odd
NUMERALELE ORDINALE
Numeralele ordinale exprim numeric locul pe care-l ocup ntr-o niruire sau serie diferite obiecte:
1 the first
13 the thirteenth
2 the second
20 the twentieth
3 the third
21 the twenty-first
4 the fourth
100 the (one) hundredth
Nota 1. S se observe prezena articolului hotrt naintea numeralelor ordinale.
Nota 2. Cu ajutorul numeralelor ordinale se exprim datele; iar atunci cnd, n scris, acestea sunt redate prin
numerale cardinale, numeralele cardinale se citesc ca i cum ar fi numerale ordinale:
the 7 th of May, May the 7th, May 7
on the first of January, on January the first,
on January 1
- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.32-

Nota 3. Tot cu ajutorul numeralelor ordinale se exprim repetarea la intervale regulate (care, n limba romn,
se exprim prin numerale cardinale):
every second week
In a iambic line, every second syllable is
stressed.
NUMERALELE FRACIONARE
Numeralele fracionare denumesc fracii, i anume:
a) Fracii simple:
1/2 a/one half
1/3 a/one third
1/4 a/one fourth
2/3 two thirds
4/5 four fifths
2 1/2 two and a half
b) Fracii zecimale:
0.1 nought point one
0.02 (nought) point nought two
7.91 seven point nine one
NUMERALELE MULTIPLICATVE
Numeralele multiplicative arat proporia creterii unei cantiti. Ele sunt:
a) adjectivale:
double
threefold, (nv.) treble
fourfold
fivefold
a double sum
b) adverbiale:
twice
three times, three fold
four times, fourfold
a hundred times
His fortune has increased three times as much.
NUMERALELE DISTRIBUTIVE
Acestea sunt numerale adverbiale care exprim repartizarea i gruparea obiectelor:
(one) by one
by twos
by thees
NUMERALELE ADVERBIALE DE REPETIIE
Numeralele adverbiale de repetiie arat de cte ori se ndeplinete o aciune sau n ce raport numeric se afl o
calitate sau o cantitate a unui obiect fa de aceeai calitate sau cantitate a altui obiect:
once
twice, two times
three times, (nv.) thrice
four times
once and a half
three times a year
many times

- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.33-

PRINCIPALELE MSURI I GREUTI ENGLEZE


a) Msuri liniare
1 inch -- 2,539 cm
1 foot -- 12 inches -- 30,479 cm
1 hand -- 4 inches -- 10,159 cm
1 span -- 9 inches -- 22,859 cm
1 yard -- 3 feet -- 91,438 cm
1 fathom -- 6 feet -- 182,878 cm
1 furlong -- 201,66 m
1 statute (British) mile -- 8 furlongs -- 5280
feet -- 1609,329 m
1 nautical/geographical mile -- 1854,965 m
1 league -- 3 miles -- a) 4827,988 m
b) 4571,958 m
c) 5564,895 m
b) Msuri de suprafa
1 square inch -- 6,45 cmp
1 square foot -- 144 square inches -- 929 cmp
1 square yard -- 9 square feet -- 8361 cmp
1 square yard -- 9 square feet -- 8361 cmp
1 acre -- 43,560 square feet -- 0,4 ha

PREPOZIIA
Spre deosebire de adverb, prepoziia nu are un neles de sine stttor; spre deosebire de conjuncie, ea nu leag
pri de vorbire "omogene" (de acelai fel: substantive cu substantive sau pronume etc.), ci pri de vorbire diferite,
stabilind raporturi ntre obiectele exprimate pe plan morfologic prin substantive i nlocuitori.
a) spaiale:
Words, phrases, and clauses should be placed as near as possible to the words with which they are gramatically
connected.
b) temporale:
Shelley lived from 1792 to 1822.
c) cauzale:
by mistake
on account of the fog
d) de referire:
Of Truth
What are you talking about?
It is a treatise on psycholinguistics.
e) alte raporturi:
There is a time when a man distingushes the idea of felicity from the idea of wealth; it is the beginning of wisdom.
Every roof is agreeable to the eye (dativ!)
until it is lifted.
He is above suspicion.
by my watch
I learn by this letter that...
by train
a poem by Walter Scott
Not. Dup cum s-a putut vedea i din unele din exemplele de mai sus, prepoziia poate lega ntre ele i pri de
vorbire omogene. n majoritatea cazurilor ns raportul este aparent, ntruct este de natur eliptic, de exemplu:
a poem by Walter Scott = a poem that was written by Walter Scott.

- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.34-

CLASIFICAREA FORMAL A PREPOZIIILOR


Din punctul de vedere al formei, prepoziiile engleze pot fi:
a) Simple: on, in, for;
b) Compuse: into, without, throughout;
c) Complexe (formate dintr-un adverb, o prepoziie sau o conjuncie i o prepoziie: out of, because of, long
before;
d) Locuiuni prepoziionale: in the middle of, with the help of, by means, thanks to, on account of etc.
Cu excepia prepoziiei of cu care se construiete cazul genitiv (analitic) i to de la dativul prepoziional, toate
prepoziiile din limba englez guverneaz cazul acuzativ.
Din punct de vedere sintactic, prepoziiile nu pot forma pri ale propoziiei, dar intr n alctuirea acestora:
The Wind in the Willows (parte dintr-un atribut); He went to school (parte dintr-un complement circumstanial de loc);
This landscape was painted by Turner (parte dintr-un complement prepoziional) etc.
POZIIA PREPOZIIEI
Dup cum sugereaz i numele (Lat. praeponere -- a pune n fa), prepoziia se aeaz naintea cuvntului cu
care stabilete o relaie. n limba englez ns prepoziia se poate ntlni i n post-poziie. Aceasta se ntmpl mai ales:
a) Atunci cnd corelativul ei este aezat la nceputul unei propoziii interogative (ndeosebi n limba vorbit):
Who(m) is this play written by?
b) Dup pronumele relativ that sau such ... as; de asemenea, n propoziiile relative din care pronumele relativ a
fost omis (elipsat):
He was the man (that) I was waiting for.
Such books as he thinks of are not to be found in our library.
c) n construcii cu elipsa relativului, propoziia relativ fiind contras (exprimat printr-un participiu trecut):
the passage alluded to
d) n propoziiile n care what are sensul de "ceea ce":
What I want to tell you about is...
e) n unele construcii pasive (mai ales n cele obinute prin "tranzitivarea" unor verbe intranzitive), prepoziia
devenind un fel de particul adverbial:
The doctor was sent for.
f) n construcii eliptice cu infinitivul:
to begin with
There was something more important to think of.
to be held/left till called for
g) Dup anumite substantive (desemnnd locul sau timpul), precedate mai ales de all:
all the world over
all the year round/through
ELIPSA PREPOZIIEI
Elipsa prepoziiei se ntlnete:
a) La dativul neprepoziional:
He gave (--) her a flower.
b) n anumite expresii i sintagme:
this way
that way
(At) what time shall we start?
He lives N. street.

- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.35-

PREDICATUL
Predicatul este partea propoziiei care exprim ceea ce se spune despre subiect, rspunznd la ntrebarea: What
is said about the subject? Ce se spune despre subiect?
A perfect Judge will read each work of Wit
With the same spirit that its author writ.
CLASIFICAREA PREDICATELOR
Avndu-se n vedere natura complex a verbului (fr de care nu poate exista predicat), clasificarea
predicatelor se va face pe baza structurii (a compunerii) i a coninutului, concomitent:
Predicatul simplu, care poate fi:
1) predicat verbal simplu, exprimat printr-un singur verb noional (la un timp simplu sau compus):
I wish I had known it was your birthday.
2) predicat verbal de tipul "there is":
There were three ladies play'd at the ba'...
3) predicat frazeologic sau al grupului verbal, exprimat printr-o locuiune verbal:
He took part in the debats.
Predicatul compus, care poate fi:
1) predicat nominal, exprimat printr-un verb de legtur i un nume predicativ:
Good name in man and woman, dear my lord,
Is the immediate jewel of their souls.
Numele predicativ poate fi exprimat
a) printr-un substantiv, pronume sau numeral:
He is an engineer.
Who is she?
It is we.
Wr Are Seven.
b) printr-un adjectiv sau participiu trecut:
Mr. Cobbett is hardly right in saying that the
first word that occurs is always the best.
Remember me when I am gone away,
Gone far away into that silent land...
c) printr-un substantiv sau pronume cu prepoziie:
Thy soul was like a star...
d) printr-un infinitiv sau construcie infinitival:
Our intention is to go there next summer.
e) printr-o propoziie:
The bad point is that I've lost the key.
2) predicat verbal compus modal, format dintr-un verb modal defectiv (dup unii gramaticieni i nedefectiv) i
infinitivul verbului noional:
Spend not where you may save; spare not where
you must spend.
3) predicat verbal compus aspectiv, format dintr-un verb care exprim ideea de ncepere (to begin, to start), de
continuare (to continue, to go on, to keep) sau de ncheiere (to finish, to stop), de asemenea de frecven (preteritul used
i would i prezent-viitorul will) i infinitivul, n unele cazuri forme verbale n -ing:
When did you begin to learn/learning English?
Predicatul complex, caracterizat prin condensarea a dou predicate ntr-unul singur, ca n:
The moon rose red.
(The moon rose and it was red, sau: The moon was red when it rose).
He returned a grown-up man.
(When he returned he was a grown-up man.)
I found him tired.
(When I saw him, I found that he was tired).

- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.36-

ACORDUL DINTRE SUBIECT I PREDICAT


Verbul care devine predicat sau face parte din predicat se acord n numr i persoan cu subiectul:
I am a pupil.
We are pupils.
Pentru acordul substantivelor comune cu verbul, v. paragrafele anterioare.
Alte cazuri:
1) Substantivele proprii se acord n numr cu verbul predicat. Substantivele proprii nume de ri la plural ca
The United States sau The Netherlands se acord de cele mai multe ori cu verbul la singular.
2) Substantivele individuale la singular determinate de adjectivul arhaizant sau poetic many a cer verbul la
singular:
Full many a flower is born to blush unseen...
3) Dou substantive la singular legate prin either... or..., neither... nor..., not only... but also..., as well as, no
less than sau like sunt, de obicei, urmate de un verb la singular:
Neither Hardy or Galsworthy has a simple style.
4) Verbul la singular este cerut de adjectivele each, every, either, neither i de pronumele each, each one,
either, neither, somebody, everybody, nobody etc.:
Is everybody present?
Neither method is good.
Nobody was aware of it.
Either is available. (Fiecare este disponibil).
dar:
Either are available. (Amndoi sunt disponibili)
5) None cere verbul la singular cnd nseamn
a) nici unul, nici una sau
b) nici un om, nici o persoan, nimeni; i la plural, cnd nseamn "nici unii", "nici unele", "nimeni":
None (of the newspapers) has appeared today.
None knows the weight of another's burthen.
None have been so useful as they.
6) Who se acord cu singularul sau pluralul, n funcie de inteniile vorbitorului:
Who is he?
Who are they?
The man who is...
Those who are...
7) Subiectele coordonate cer verbul la plural; dar, dup here i there, ca elemente introductive n propoziie,
atunci cnd dou sau mai multe subiecte sunt legate prin coordonare, iar primul din ele este la singular, verbul este tot la
singular:
There was much surprise and indignation when
they heard that Paul had lied.
8) Dup infinitive coordonate verbul este, de obicei, la singular:
To work in the field and to compose songs while
following the plough was Robert Burn's main
delight.
9) Subiectele compuse cer verbul la singular:
A great poet and evolutionist was lost when he died.

PRONUMELE
Exist o categorie de cuvinte care nu au un neles de sine stttor, care nu "denumesc", nu "caracterizeaz"
etc., ci doar nlocuiesc ceva, fcnd referiri la idei, obiecte etc. (cu unele excepii) menionate n cursul comunicrii sau
cunoscute de ctre interlocutor, cititor etc. ntruct, ntr-un sens gramatical, ele nlocuiesc de cele mai multe ori
substantive, pot fi denumite nlocuitori ai substantivului, ca n:
John did all the work.
He did all the work.
Who did all the work?
Aceste cuvinte sunt pronume i, n linii mari, rspund la aceleai ntrebri ca substantivele: who? what? etc.
Privite din punct de vedere morfologic, unele pronume au forme specifice, de numr gramatical (this -- these;
he -- they), de caz (she -- nominativ, hers -- genitiv, (to) her -- dativ, her -- acuzativ), de gen (he -- masculin, she -feminin, it -- neutru).
- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.37-

Sintactic, ele ndeplinesc, n general, aceleai funcii ca i substantivele:


Somebody (subiect) might object.
Whom (compl. direct) did you see?
The proposal had not been made by them (parte dintr-un complement prepoziional).
Cu puine excepii, pronumele nu pot fi recunoscute dup indici formali.
Din punctul de vedere al compunerii, pronumele pot fi simple (Simple Pronouns) i compuse (Composound
Pronouns), n care ar putea fi incluse i locuiunile pronominale (Pronominal Phrases). Exemple:
a) Pronume simple:
you
whitch
many
b) Pronume compuse:
adj.+subst.: everybody
pron.+adv.: whatever
adj.+pron.: no one
art.+pron.: a few
pron.+pron.: he who
CLASIFICAREA PRONUMELOR DUP CONINUT I FUNCII
Dup coninut i funcii, pronumele pot fi 1) personale; 2) reflexive; 3) de ntrire; 4) demonstrative;
5) posesive; 6) interogative; 7) relative; 8) relative-conjunctive; 9) reciproce; 10) numerale; 11) nehotrte;
12) negative.
PRONUMELE PERSONALE
Pronumele personale indic persoane, i anume:
persoana I, cea care vorbete: I
persoana a II-a, cea creia i se vorbete: you
persoana a III-a, cea despre care se vorbete: he, she, it (neutru).
Pe lng numrul singular de mai sus, cele trei persoane au i numrul plural:
persoana I: we
persoana a II-a: you
persoana a III-a: they.
Not. Ca forme arhaice i arhaic-poetice pot fi amintite i pronumele thou, persoana
a II-a sing. (cu forme ale declinrii, G. thine
D. (to) thee, Ac. thee) i ye, pers. a II-a pl.
Pronumele personale au forme ale declinrii, astfel:
I
N. I
G. mine
D. (to) me
Ac. me
I se scrie ntotdeauna cu majuscul. Atunci cnd este folosit mpreun cu alte pronume sau cu substantive, se aaz
la sfritul seriei:
Mary, he and I
n limba vorbit, nominativul I este adesea nlocuit prin me.
YOU
N. you
G. yours
D. (to) you
Ac. you
HE
N. he
G. his
D. (to) him
Ac. him
- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.38-

SHE
N. she
G. hers
D. (to) her
Ac. her
IT
N. it
G. (nu are)
D. (to) it
Ac. it
It poate ndeplini o serie de alte funcii de cea mai mare importan:
1) It demonstrativ (Demonstrative It), care se apropie de sensurile gramaticale ale adjectivelor demonstrative:
" Who is it?" "It's the postman."
(Sau, cu pluralul: "It's the children.")
"It's all right."
2) It impersonal (Impersonal It), nsoind verbe care arat timpul (cronologic), starea timpului, distanele etc.:
It is seven o'clock.
It was spring.
Is it Monday?
How hot it is!
It's no distance to the post-office.
3) It introductiv-anticipativ (Introductory-Anticipatory It), care "introduce" propoziia i "anticipeaz"
subiectul ei real:
It is quite easy to learn this rule.
It is sad that he is ill.
Uneori, it poate introduce i un complement:
I think it necessary to do that.
4) It introductiv de ntrire (Introductory-Emphatic It), care "introduce" propoziia i subliniaz o parte a
propoziiei:
It is his rude behaviour that worries me.
It was last week that I saw him.
WE
N. we
G. ours
D. (to) us
Ac. us
YOU
N. you
G. yours
D. (to) you
Ac. you
THEY
N. they
G. theirs
D. (to) them
Ac. them.

DECLINAREA PRONUMELOR PERSONALE


Caz
N.
G.
D.
Ac.

I
I
mine
(to) me
me

thou
thou
thine
(to) thee
thee

you
you
yours
(to) you
you

he
he
his
(to) him
him

she
she
hers
(to) her
her

it
it
-(to) it
it

- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

we
we
ours
(to) as
us

pag.39-

they
they
theirs
(to) them
them

PRONUMELE REFLEXIVE
Pronumele reflexive arat c aciunea exprimat de verbul de care se ataeaz este ndreptat asupra subiecului
acestuia sau, mai rar, ctre subiectul acestuia (fiind, astfel, folosite la cazul acuzativ sau dativ):
He considered himself happy.
He tried to defend himself.
She gave herself airs.
Pronumele reflexive sunt:
myself
thyself (arh.)
yourself
himself (masc.)
herself (fem.)
itself (neutru)
oneself (nedef.)
ourselves
yourselves
themselves

acuzativ dativ
m mie, mi, mi
te
ie, i, i
te
ie, i, i
se
lui, i, ise
ei, i, ise
lui, ei, etc.
se
i
ne
nou, ne, ni
v
vou, v, vi
se
lor, le, li, i
i-.

Cu ajutorul pronumelor reflexive la acuzativ se formeaz o serie de verbe reflexive.

PRONUMELE DE NTRIRE
Pronumele de ntrire nsoesc substantive sau pronume personale pentru a le sublinia. Ele sunt identice ca
form cu pronumele reflexive, dar se deosebesc de acestea prin aceea c se rostesc accentuat. Ele sunt:
myself
nsumi, nsmi
thyself (arhaic)
nsui, nsi
yourself
nsui, nsi
himself
nsui
herself
nsi
itself (neutru)
nsui, nsi
oneself (nedefinit) nsui
ourselves
nine
yourselves
niv
themselves
nii, nsele
Poziia lor fa de substantivul sau pronumele personal pe care-l nsoesc este, de obicei, la sfritul propoziiei;
dac sunt aezate imediat dup subiect, accentuarea este mai pronunat:
P. did it himself.
P. himself did it.
Not. Precedat de prepoziia by, pronumele de ntrire are nelesul de "singur", "singur", "singuri", "singure":
I can do it by myself.
La cazul genitiv, pronumele de ntrire au formele:
(of) my own
al meu propriu, a mea proprie, ai mei proprii, ale mele proprii; numai (i numai) al meu etc.
(of) thy own (arhaic) al tu propriu etc.
(of) your own
al tu propriu etc.
(of) his own
al lui/su propriu etc.
(of) her own
al ei propriu etc.
(of) its own
al lui propriu etc.
(of) our own
al nostru propriu etc.
(of) your own
al vostru propriu etc.
(of) their own
al lor propriu etc.

- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.40-

PRONUMELE DEMONSTRATIVE
Pronumele demonstrative nlocuiesc numemele unor obiecte, precizndu-le n spaiu sau timp:
a) pentru apropiere: this, these
b) pentru deprtare: that, those, yon (arhaic)= that sau those.
Tot ca pronume demonstrative pot fi considerate -- atunci cnd ndeplinesc funcia de pronume -- cuvintele:
such, the same, another, the other, the others, others, either, the former, the latter. Exemple n propoziii:
That is what he said.
Acestea a spus el (cu referire la ceea ce a fost menionat).
This is what he said.
Iat ce a spus (el). A spus cele ce urmeaz.
Such is the fate of simple bard,
Aceasta e soarta bardului simplu
On life's, rough ocean luckless starr'd !
Cluzit de o stea nenorocoas pe zbuciumatul ocean al vieii!
(R. Burns, To A Mountain-Daysy)
I would do the same.
A proceda la fel. A face acelai lucru.
They are the same size; either (of them) will do. Sunt de aceeai mrime; oricare (din cele dou obiecte) e bun,
satisfctor etc.
Jack and Peter are brothers.
Jack i Peter sunt frai
The former is hard-working, the latter isn't.
Cel dinti e muncitor, cel de-al doilea nu e.
PRONUMELE INTEROGATIVE
Pronumele interogative se folosesc n propoziiile interogative directe sau indirecte, innd locul substantivelor
sau al nlocuitorilor substantivali ateptai ca rspuns la ntrebare (i ndeplinind, n felul acesta, o funcie epiforic):
who?, what?, which?
Who se refer numai la substantive sau pronume de genul masculin sau feminin, cu excepia formei de genitiv
whose, care se poate referi i la substantive sau pronume de genul neutru. Who se declin dup cum urmeaz:
N. who?
cine?
G. whose?
al, a, ai, ale cui?
D. (to) whom?
cui?
Ac. whom?
pe cine?
who? (fam.)
Exemple n propoziii:
Who said that?
Cine a spus asta?
Whose are those maps?
Ale cui sunt hrile acelea?
(cf. adj. Whose maps are those?)
I don't remember to whom I gave my fountain-pen. Nu-mi amintesc cui i-am dat stiloul meu.
Whom (fam. Who) did you speak to?
Cu cine ai vorbit?
Whom did they meet?
Pe cine au ntlnit?
ntruct prepoziiile din limba englez guverneaz cazul acuzativ, ele nsoesc forma whom (iar n exprimarea
familiar, atunci cnd sunt aezate la sfritul propoziiei):
By whom was the letter written?
Who(m) was the letter written by?

De cine a fost scris scrisoarea?

Atunci cnd who are funcia sintactic de subiect, verbul este folosit la singular:
Who's knocking at the door?
Cine bate la u?
Atunci ns cnd are funcia sintactic de nume predicativ, verbul de legtur se acord cu subiectul n numr:
Who is he?
Cine e el?
Who are they?
Cine sunt ei?
What ca pronume interogativ este fie un nominativ care? (ce?), fie un acuzativ (ce?) i se refer la substantive
sau nlocuitori substantivali de orice gen, precum i la propoziii ntregi:
What is he?
Ce e el?
What happened?
Ce s-a ntmplat?
What did you say? Ce-ai spus?
Whell, what of it?
i ce-i cu asta? i dac

- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.41-

What poate fi nsoit de prepoziii (adesea aezate la sfritul propoziiei):


What did you do that for? (fam.)
De ce-ai fcut asta?
What's the weather like?
Cum e vremea?
On what did he count?
Pe ce conta? Pe ce se bizuia?
Atunci cnd what este subiect, verbul e la singular:
What comes next?
Ce urmeaz?
Atunci ns cnd are funcia sintactic de nume predicativ, verbul de legtur se acord n numr cu subiectul.
Dac what presupune un rspuns prin care se arat profesiunea calitatea, funcia cuiva, atunci el se traduce prin ce:
What is he?
What are they?

Ce este el? Ce profesiune are? De ce naionalitate este? etc.


Ce sunt ei? Ce profesiune au? De ce naionalitate sunt? etc.

n celelalte cazuri, what -- nume predicativ se traduce n mod obinuit prin care (dar, spre deosebire de which,
what nu este selectiv):
What is the name of that boy?
Care e numele biatului acesta? Cum l cheam pe biatul acesta?
What are the results of the expedition? Care sunt rezultatele expediiei?
What are the four seaseons of year?
Care sunt cele patru anotimpuri ale anului?
Which (of) ca pronume interogativ este fie un nominativ (care?), fie un acuzativ (pe care?) i presupune
ntotdeauna selecia, alegerea (care anume? care din mai muli?):
Which is taller, Ann or Mary?
Care/Cine e mai nalt, Ann sau Mary?
Which of you will go with me?
Care/Cine din voi vrea s mearg cu mine?
Which of these apples do you prefer? Ce mr preferi din acestea?
PRONUMELE POSESIVE
Pronumele posesive sunt, de fapt, genitivele pronumelor personale, innd locul unui substantiv n cazul genitiv
(eventual determinat i modificat), de exemplu:
This book is John's Aceast carte este a lui John. (subst. n gen.)
This book is his
Aceast carte este a lui(pron. pos.)
Pronumele posesive sunt:
Forme neaccentuate:
Forme accentuate:
mine al meu, a mea, ai mei, ale mele.
(of) my own al meu propriu etc.
thine (nv) al tu a ta, ai ti, ale, tale.
(of) thy own (nv.) al tu propriu etc.
yours al tu, a ta, ai ti, ale tale, ale dumitale etc. (of) your own al tu propriu etc.
his al su, a sa, ai si, ale sale; al, a, ai, ale ei. (of) his own al su propriu etc.
hers al su, a sa, ai si, ale sale; al, a, ai, ale ei. (of) her own al su propriu etc.
(its nu se folosete ca pron. pos.)
(of) its own al su propriu etc.
ours al nostru, a noastr, ai notrii, ale noastre.
(of) our own al nostru propriu etc.
yours al vostru, a voastr, ai votri, ale voastre. (of) your own al vostru propriu etc.
theirs al, a, ai, ale lor.
(of) their own al lor propriu etc.
Tot pronume posesive sunt i formele of mine (de) al meu etc., of yours (de) al tu etc.; ele au, de cele mai
multe ori, un sens partitiv.
Exemple de pronume posesive n propoziii:
That isnt Mary's umbrella; it's mine.
Aceea nu este umbrela lui Mary; este a mea.
My time is my own.
Dispun de timpul meu cum vreau.
He lent a book of his.
Mi-a mprumutat o carte de-a lui/o carte dintr-ale lui.

- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.42-

PRONUMELE RELATIVE
Pronumele relative se refer la un substantiv sau nlocuitor substantival amintit mai nainte, denumit
antecedentul relativului, i, totodat, el leag propoziia n care se afl (secundar relativ/atributiv) de cea pe care o
nsoete (principal sau regent) i care cuprinde antecedentul:
Do you know the man that/who was here?

l cunoti pe omul care a fost aici?

Din punct de vedere sintactic, pronumele relative sunt pri de propoziie ale propoziiei secundare relative
(nominativul este subiect, genitivul -- atribut, dativul -- complement indirect, acuzativul -- complement direct), ca n
exemplele:
The man that (nom. sub.) hatth no music in himself... Omul care nu are muzic ntr-nsul...
Is fit for treasons, stratagems, and spoil..
E-n stare de trdri, viclenii i prdciuni
Have you seen the picture the script of which is signed by X.? Ai vzut filmul al crui scenariu e semnat de X.?
(gen. -atrib.)
This is the main problem, to which you should pay special attention. Aceasta e problema principal, creia trebuie s-i
acorzi atenie deosebit.
Pronumele relative sunt: who, which i that; de asemenea but i such (...) as, mai puin importante.
Pronumele relativ who, care, cu unele forme ale declinrii -- dat. (to) whom, acuz. whom, by whom, for whom
etc. -- se refer la un antecedent de gen masculin sau feminin i introduce ndeosebi propoziii relative descriptive
(propoziii care dau o caracterizare suplimentar, neesenial i neobligatorie a antecedentului) dar i propoziii relative
restrictive (propoziii care dau o caracterizare obligatorie a antecedentului; fr ea, propoziia ar fi nelogic sau i-ar
schimba sensul):
a) n prop. rel. descriptive:
Roger Bacon, who lived the 13th century, was a humanist.
b) n prop. rel. restrictive:
The man who's playing on the violin is his brother-in-law.
Which care -- cu forme ale declinrii -- gen. of which, dat. to which, acuz. which, by which sau for which etc. -- se
refer exclusiv la antecedente de genul neutru i introduce ndeosebi propoziii relative descriptive, dar i restrictive:
a) n prop. rel. descriptive:
Those thees, which I planted a few years ago, have not yet borne any fruit.
b) n prop. rel. restrictive:
The river which forms the southern boundary of our country is the Danube.
Antecedentul lui which poate fi o propoziie ntreag. n acest caz el se traduce prin "ceea ce":
The child was very noisy, which made her angry
That reprezint fie cazul nominativ ("care"), fie cazul acuzativ ("pe care"), se refer la antecedente de orice
gen, nu poate fi nsoit de prepoziii i se folosete numai n propoziii relative restrictive:
Say a word that rhymes with "toy".
That moment that his face I see, I know the man that must hear me.
I know the man that must hear me,
To him my tale I teach.
That se ntlnete adesea dup adjective aflate n gradul superlativ relativ, dup numerale ordinale, precum i
dup adjectivele all, any i the only:
They are the nicest people that I've ever met.
We were the first that, ever burst.
Upon that silent sea.
Pronumele relativ but se folosete dup propoziii principale sau regente negative, trducndu-se prin "care s
nu", "care nu":
There isn't a pupil in our form but has read a novel by Dickens.
Such are sensul de "care" i de "cei care":
I haven't many examples at hand, but Ill give you such as I can think of.
Omisiunea pronumelui relativ.
Pronumele relative n acuzativ (whom, which, that) pot fi omise, cu precdere n limba vorbit:
the man (that, whom) you say
the mony (that, which) she lent
Poziia pronumelui relativ fa de antecedent.
Ca i n limba romn, pronumele relative engleze (who, which, that) sunt aezate imediat dup antecedent.
Totui, n limba englez sunt destul de frecvente cazurile cnd ntre antecedent i pronumele relativ se intercaleaz alte
cuvinte:
A man was drawing near whom we recognized at once.
All is not gold glitters.
- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.43-

For the soul is dead that slumbers.


PRONUMELE RELATIVE-CONJUNCTIVE
Pronumele relative, dup cum am vzut, introduc propoziii relative. Pronumele relative-conjunctive, pe de alt
parte, introduc propoziii subordonate subiective, predicative i completive. Ele sunt: who, whoever, whatever, which i
whichever:
a) n prop. subiective:
Who never climbed, never fell.
Whatever's worth doing is worth doing well.
b) n prop. predicative:
I am not what I am.
c) n prop. completive:
He doesn't know who she is.
I don't understand what you are driving at.
Ask him which he prefers.
PRONUMELE RECIPROCE
Pronumele reciproce exprim relaii de reciprocitate ntre fiine i lucruri i sunt reprezentate de formele de
acuzativ each other i one another adesea precedate de prepoziii:
from one another, at one another, through each other, to each other etc:
They seem to be made for each other.
J. and B. looked at each other.
They heard each other.
They hit one another.
Nota 1. n principiu, each other se folosete cu referire la dou obiecte, iar one another cu referire la mai mult
de dou obiecte; dar n engleza contemporan aceast regul nu este respectat cu strictee.
Nota 2. Un numr de verbe reciproce din limba romn se traduc n limba englez prin verbe intranzitive i
locuiuni.
PRONUMELE NUMERALE
Unele numerale devin pronume atunci cnd ndeplinesc funcia specific a pronumelor, aceea de nlocuitori:
Two (of them) were missing.
How about the third?
PRONUMELE NEHOTRTE
Pronumele nehotrte nlocuiesc sau se refer, ntr-un mod mai mult sau mai puin vag la obiectele exprimate
de substantive sau nlocuitorii acestora. Ca i adjectivele corespunztoare, ele le situieaz n spaiu sau timp
(ndeplinind deci i o funcie demonstrativ), arat cantitatea, numrul nedefinit, varietatea etc.
1) Pronume nehotrte exprimnd situarea n spaiu: the next (one), the last (one), the nearest, the farthest, the
furthest.
2) Pronume nehotrte exprimnd situarea n timp: the former, the latter, the next (one), the following one, the
latest, the last (one).
3) Pronume nehotrte exprimnd cantitatea: much, little, a little, all, some more, a little more, much/far more,
some, any etc.
4) Pronume exprimnd numrul nehotrt: many, few, a few, several, all, some, any, each, others, another, the
other, the others, both (of), either (of), the same, many more, various, varied, different.
Adjectivele nehotrte
1) some se combin
1) body
2) any
cu cuvintele
2) one
3) every
3) thing
pentru a forma pronume nehotrte compuse astfel:
a) Compuii lui some (n prop. afirmative; n prop. inter. i negative): somebody, someone, somehing.
b) Compuii lui any: anybody, anyone, anything.
c) Compuii lui every: everybody, everyone, everything.

- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.44-

Exemple de pronume nehotrte n propoziii:


Give me some more.
Something is better than nothong.
Most of them were anxious to know the rezult.
Is this chapter the last (one)?
He gave one pear each.
Where are the athers?
That's about all.
Somebody has left the door open.
Everything must have a beginning.
Do you prefer the first or the second method?
Either is good.
PRONUMELE NEGATIVE
Pronumele negative exprim absena obiectelor: none, nether, nobody, no one, not+anybody / anyone, nothing,
not+anything. Ca i alte cuvinte negative, ele exclud folosirea altor negaii n propoziie (spre deosebire de limba
romn):
Nothing is good or bad but by comparation.
I didn't see anybody.
No one knows the weight of another's burden.
Nobody calls himself rogue.
PRONUMELE "ONE"
Pronumele one are mai multe nelesuri i funcii care se redau n limba romn prin mijloace variate:
1.nsoit de of, one arat "includerea" i are, mpreun cu acesta, un sens apropiat de cel al prepoziiei among:
He isn't one of my friends.
2. nsoit de of, el poate avea valoarea de numeral ("unul", "una"):
One of them was ill.
De asemenea, fr of:
One was ill.
3. nlocuiete un substantiv individual la singular determinat prin articolul nehotrt (a, an) sau un substantiv
individual la plural determinat prin some sau any:
I haven't any stamps. Will you please give me one?
4. Cu pluralul ones, n limba vorbit, este un echivalent al demonstrativelor that i those atunci cnd este
precedat de articolul
hotrt the:
I spoke to the one who was nearest.
The ones I saw...
5. Cu pluralul ones se folosete dup articolul hotrt i un adjectiv:
He's the best one in his class.
the next one.
Your grammar mistakes are as bad as your
brother's lexical ones.
6. Se folosete dup this i that, dar este recomandabil s se evite dup these i those:
Give me this one.
Give me these.
7. Se folosete dup which pentru a sublinia selecia:
Which (one) do you want?
Which (ones) do you prefer?
8. Se folosete ca pronume personal fie n combinaii fixe, fie n legtur cu noiuni foarte bine cunoscute
(funcie anaforic evident):
The Evill One.
The little ones.
My dear one.
A nest with three young ones.
The absent one.
9. Se folosete, n stilul literar, naintea unui adjectiv, atribut sau propoziii relative:
Like one stunned.
- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.45-

He's not one to be easily frightened.


10. Se folosete ca pronume impersonal, nlocuind orice persoan,inclusiv pe vorbitor, avnd sensul de
"cineva" sau "se":
One never can tell.
One may say too much even upon the best
subject.
One says that...
PRONUME I ADJECTIVE
ntruct sunt frecvente cazurile de confuzii ntre anumite adjective i pronume din limba englez, considerm
util s subliniem nc o dat c adjectivul determin sau modific, iar pronumele nlocuiete, dup cum se poate vedea
i din paralelele de mai jos:
Give us another (adj.) example.
Taking one thing with another (pron.).
This (adj.) remark.
What is this (pron.).
His (adj.) hat.
Is this hat his (pron.).

Categorii de pronume cu funciile lor


Categorie pronominal
Personal

Funcie
anaforic
anaforic-dem.
impersonal
introductiv-anticipativ
introd. de ntrire de modificare.

Reflexiv
De ntrire
Demonstrativ
Posesiv
Interogativ
Relativ
Relativ- conjunctiv
Reciproc
Numeral
Nehotrt
Negative
ONE

artnd "includerea" de numeral


cu subst. precedate de a, an, some, any
egal cu that i those
cu adj. i art. hot. dup this i that
dup which
ca pron. pers.
nainte de adj. atrib. i prop. relative
ca pron. impers

Exemplu
He did it.
It's John.
It's seven.
It was summer.
It's easy to learn this rule
It's he who did it to rought it
I cut myself.
I myself dit it
This is my umbrella.
This umbrella is mine.
Who was there?
G., who is his brother
I don't know what he is.
They heard each other.
Three were missing.
A little will do.
Nobody knows him.
He isn't one of mine.
One of them was ill.
I haven't any stamps.
Will you give me one?
The ones I saw.
He's the best one. Give me that one.
Which (one) do you want?
the Evil One
like one
stunned
One says that..

- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.46-

CLASIFICAREA PROPOZIIILOR
Propoziiile pot fi clasificate:
a) dup criteriul structurii;
b) dup criteriul modalitii;
c) dup criteriul coninutului.
CLASIFICAREA PROPOZIIILOR DUP CRITERIUL STRUCTURII
n funcie de structura lor, propoziiile pot fi:
1) simple, formate din subiect i predicat:
Time flies.
Hector is dead.
2) dezvoltate, formate din subiect i predicat (pri principale de propoziie) i o parte sau mai multe pri
secundare de propoziie:
Leave a jest/ when it pleases you best.
3) propoziii eliptice, din care lipsesc anumite pri, acestea putnd fi completate cu uurin:
"Have you spoken to him?"
"Yes, I have (spoken to him)".
O varietate a propoziiilor eliptice o constituie aa-numitele propoziii nominale, lipsite de predicat i
exprimate de o parte de vorbire nominal (substantiv, pronume, numeral, adjectiv), ndeosebi de un substantiv n funcie
sintactic de subiect. Spre deosebire de propoziiile eliptice "obinuite", propoziiile nominale nu pot fi "completate" cu
uurin, mai ales atunci cnd au o valoare modal (cnd exprim atitudini, sentimente, stri sufleteti etc.):
Fate!
Destruction!
Death! Yet no sound and no smoke.
Only -- only -- these tall, dark green pines -spear-shaped and still...
ELIPSA PRILOR DE PROPOZIIE
Elipsa prilor de propoziie n cadrul unei propoziii este, de obicei, determinat de posibilitatea renunrii la
elemente anaforice: cel cruia i se face comunicarea din partea vorbitorului poate completa cu uurin cuvintele pe care
primul nu le mai exprim, ntruct ele se subneleg din ceea ce s-a comunicat mai nainte:
He read very much. His brother, too (read very much).
Elipsa poate fi determinat i de ali factori -- modificri survenite n cursul istoriei limbii (de exemplu, elipsa
subiectului la imperativ persoana a II-a), stil (manierisme etc., stare afectiv etc.).
Structurile eliptice, extrem de frecvente n limba englez, se pot mpri n structuri eliptice, admise i chiar
cerute de gramatic, i ocazionale, uneori contravenind normelor gramaticale.
Not. Diferena dintre structurile eliptice "admise" i cele "ocazionale" este comparabil cu alte situaii
asemntoare din gramatica limbii engleze, de exemplu cu diferena dintre articolul zero i omisiunea articolului:
a) (-) Steel is a metal. (Articolul zero este obligatoriu aici, ndeplinind o funcie generic -- nu se poate spune
nici The steel, nici A steel).
Comparai cu:
Thank you!
sau cu:
b) As (--) has been said... (At it has been said este greit).
(--) Courtain falls.
n indicaiile scenice se poate folosi articolul zero naintea substantivelor individuale la singular; n engleza
"standard" omisiunea devine clar prin nlocuirea cu the: The courtain falls.
Comparai cu:
(--) Goes (--) Table (--) L.
(O alt indicaie scenic, reprezentnd o elips multipl: He goes to the table on the left).
PROPOZIIILE ENUNIATIVE
Propoziiile enuniative afirm sau neag ceva, subdivizndu-se aadar n propoziii afirmative i negative.
Exemple de propoziii afirmative:
Wherever there is a virtue, wherever there is beauty, he (Thoreau) will find a home.
- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.47-

Cu unele excepii, propoziia negativ din limba englez permite folosirea unei singure negaii, spre deosebire
de situaia din limba romn:
He doesn't attend to anything that the teacher says.
Negaia verbal specific este not (contras n't, ca n don't), dar i o serie de alte cuvinte negative fac ca ntreaga
propoziie s devin negativ, astfel adjectivele negative no, neither, pronumele negative nobody, no one, none, neither,
nothing, adverbele negative nowhere, never, no, conjunciile negative neither, nor etc.:
This topic is not worded well.
There can be no two opinions about that.
Neither/Nor did I know anything about it.
Not. n stadiile mai vechi de dezvoltare a limbii engleze, precum i n exprimarea neliterar, negaia dubl
este un fenomen frecvent.
PROPOZIIILE INTEROGATIVE
Cu ajutorul propoziiilor interogative se formuleaz ]ntrebri:
Where have you been keeping yourself ?
Adesea, aceste ntrebri capt forma unor propoziii interogativ-negative:
Isn't this the right transcription for the word 'gooseberry'?
ntrebrile sau propoziiile interogative se pot mpri n dou mari clase:
a) ntrebrile generale i
b) ntrebrile speciale.
a) ntrebrile generale presupun un enun general (o propoziie ntreag) i un rspuns general, redus, de obicei,
la yes sau no sau, i mai frecvent, la un pronume-subiect i un auxiliar sau verb modal:
Did you meet John last night?
Yes.
(Yes), I did.
Can she speek Romanian?
Yes, she can.
O varietate a ntrebrilor generale sunt ntrebrile disjunctive, redate n limba romn prin expresia fixa "nu-i
aa?". Exist dou situaii posibile:
a) Dac propoziia enuniativ este afirmativ, verbul din ntrebarea disjunctiv este la forma interogativnegativ:
You have a brother, haven't you?
She may come right now, mayn't she?
He knows you, doesn't he?
Not. S se observe contragerea formei verbale negative (haven't, doesn't).
b) Dac propoziia este negativ, verbul din ntrebare este la forma interogativ:
You have no brothers, have you?
He doesn't know you, does he?
Nota 1. Atunci cnd subiectul propoziiei enuniative este generic, ntrebarea disjunctiv se construiete altfel
sau i schimb subiectul, de exemplu:
Everybody knows him, don't they?
Everybody knows them -- am I not right? Isn't
that so?
Nota 2. Este posibil i structura: propoziie enuniativ + ntrebare disjunctiv interogativ (nu interogativnegativ). n acest caz, vorbitorul exprim surprindere sau nencredere:
He knows you, does he?
b) ntrebrile speciale ncep cu un cuvnt interogativ (pronume, adverb etc.) care ine locul prii de propoziie
la care se refer ntrebarea: when? who? whom? what? why? etc. ntrebrile speciale presupun un enun special -- un
enun n care se accentueaz o anumit parte de propoziie -- i un rspuns special exprimnd o anumit parte de
propoziie:
When did you see him?
Yesterday.
Who informed you?
He.

- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.48-

La cele de mai sus se pot aduga ntrebrile alternative care se refer la o parte de propoziie din dou
propoziii independente legate prin or, sau fie la una sau alta din ele:
Did you find it on the table or in the book-case?
Did he speak to you or not?
PROPOZIIILE IMPERATIVE
Folosind propoziiile imperative, vorbitorul exprim o porunc, un sfat, o rugminte etc.:
Read to yourself, and not aloud.
Let's turn to page 24.
Face front and listen carefully.
Review/Recapitulate the material on grammar.
Repeat the word.
PROPOZIIILE EXCLAMATIVE
Acestea exprim exclamaii, trdnd o puternic atitudine afectiv a vorbitorului:
You're looking a treat!
Help! Help!
What an idea!
CLASIFICAREA PROPOZIIILOR DUP CRITERIUL CONINUTULUI I AL DEPENDENEI
GRAMATICALE
n funcie de acest criteriu, propoziiile pot fi
a) independente sau de sine stttoare;
b) principale;
c) regente;
d) secundare.
a) Propoziiile independente exprim un enun care nu are nevoie de nici un fel de complinire pentru a fi neles
i, pe de alt parte, conine, din punctul de vedere al vorbitorului, absolut toate elementele necesare comunicrii
respective:
We mark off the thousands by a comma.
How many periods of geography have the pupils
aweek?
b) Propoziiile principale exprim un enun independent ntr-o msur mai mare sau mai mic fa de enunul
dintr-o propoziie subordonat:
I can't get the data straight, much as I try.
c) Propoziiile regente exprim un enun independent ntr-o msur mai mare sau mai mic fa de enunul
dintr-o propoziie subordonat, dar dependent de enunul unei propoziii principale:
But I shall find the sullen rocks and skies
Unchanged from what they were when I was young.
d) Propoziiile subordonate exprim un enun care depinde ntotdeauna de cel dintr-o propoziie principal sau
regent:
As long as writers are allowed to remember that they are writers, and no compelled to become journalists /.../, the
competition among literary forms, whatever casualties may result from it, will contribute to the health of the literature
as a whole.
Propoziiile subordonate ndeplinesc n fraz rolul pe care l ndeplinesc ntr-o propoziie prile propoziiei. n
consecin, ele pot fi:
a. Propoziii subiective, introduse prin that, if, whether, where, when, what, who, whose, why etc.:
What will be will be.
Who her mother was, and how she came to die in that forlorness, were questions that often pressed on Eppie's mind.
b. Propoziii predicative, introduse prin aceleai elemente ca i propoziiile subiective:
I am not what I am.
I am that I am.
c. Propoziii completive directe, introduse prin aceleai elemente ca mai sus (sau asindetic, fr conjuncii):
Tell us what you want.
That whish we are, we shall teach, not voluntarily, but involuntarily.

- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.49-

Not. Un tip de propoziie subordonat apropiat de completiva direct este propoziia predicativ
suplimentar pe lng complementul direct, introdus prin as, what:
They made him what he is now.
d. Propoziiile completive indirecte, introduse prin to who(m)ever, to whatever, to whichever, to what etc.:
I am always ready to listen to whatever you may wish to discuss.
e. Propoziiile completive prepoziionale, introduse prin diferite conjuncii, pronume relative-conjunctive,
adverbe i alte pri de vorbire care constituie rspunsuri la ntrebri alctuite dintr-o propoziie i un pronume
interogativ cum ar fi: by what? on what? at what? (of what?) etc.:
I'm glad you thus continue your resolve
To suck the sweets of sweet philosophy.
Do you insist (on what?) that I should come too?
See (to what?) (to it) that everything is in order.
f. Propoziiile circumstaniale, reprezentate printr-un numr foarte mare de categorii, dintre care cele mai
importante sunt:
a) De timp, introduse prin conjuncii temporale ca: when, as; when; as, while, whereas; before; after; till; until;
as/so long as; as soon as; directly; immediately; whenever etc.:
While he is playing a friendly visit, he is
calculating how he shall economise time so as
to pay the other visits allotted in this
morning.
b) De loc, introduse prin where, whereever sau elemente nominale cu propoziii:
Where heaves the turf in many a mouldering heap,
Each is his narrow cell for ever laid,
The rude forefathers of the hamlet sleep.
c) Propoziiile circumstaniale de cauz, introduse de conjunciile because, as, since, seeing that etc.:
Since brevity's the soul of wit...
I will be brief.
d) Propoziiile circumstaniale de/scop finale, introduse prin conjunciile (in order) that, so that i lest, for fear
(lest):
For fear the stones her tender feet should wrong
The ground he strew'd with flowers all along.
e) Propoziiile circumstaniale de mod propriu-zise, introduse prin conjunciile as i in that:
I did as I was told.
f) Propoziiile circumstaniale de mod comparative, introduse prin as, than, as if/ /though etc.:
Do as adversaries do in law:
strive mightitly, but eat and drink as friends.
The more I know, the more my fears augment.
More servants wait on man
Than he'll take notice of.
g) Propoziiile circumstaniale de mod consecutive, introduse prin conjuncia (so) that:
The news had impressed him so much that he could not speak.
h) Propoziiile circumstaniale condiionale, introduse prin conjunciile if, unless, provided (that), on condition
(that), in case, supposing (that) etc.:
If you swear, you'll catch no fish.
Unless a love of virtue light the flame,
Satire is, more than those he brands, to blame.
If a poet writes a true drama, he is Caesar and
not the player of Caesar.
i) Propoziiile circumstaniale concesive, introduse prin (al)though, as, (even) if, even though, no matter how,
no matter where, no matter when, whoever, whatever, wherever, however etc.:
Some people's money is merited,
And other people's is inherited,
But wherever it comes from,
they talk about this as if it were something
you got pink gums from.
Though the sun shines leave not your cloak at
home.
j) Propoziiile circumstaniale de excepie i restricie, introduse prin conjunciile except, except that/when,
except/save where, only (that) etc.:
And all the air a solemn stillness holds,
Save where the beetle wheels his droning flight...
k) Propoziiile circumstaniale de relaie, introduse prin conjuncia as:
As far as Robin Hood's life is concerned, next to nothing is known about it.
- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.50-

l) Propoziiile circumstaniale de cantitate, msur, grad i aproximaie, introduse prin conjunciile as,
according as, in proportion as, in so far as, to the extent that etc.:
As far as I know he isn't there now.
m) Propoziiile atributive/relative, introduse prin pronume relative i, uneori, asindetic (atunci cnd pronumele
este n acuzativ sau dativ).
Propoziiile atributive pot fi:
-- restrictive, atunci cnd ideea pe care o conin este absolut indispensabil pentru nelegerea sau delimitarea
antecedentului:
Happy is the house that shelters a friend.
Nota 1. Propoziiile atributive restrictive nu sunt desprite de principal sau regent prin virgul.
-- descriptive, atunci cnd ideea pe care o conin este esenial pentru nelegerea antecedentului:
The second bedroom (where nobody had ever slept) was a little farther off.
Nota 2. Propoziiile atributive descriptive se despart de principal sau regent prin virgul, linie de desprire
sau parantez.
O varietate a propoziiilor atributive sunt propoziiile atributive apozitive. Acestea se refer la un substantiv cu
neles vag sau diminuat sau la un pronume nedefinit (fact, belief, idea, something etc.) i sunt introduse prin
conjunciile that, whether, if etc., precum i printr-o serie de adverbe i pronume etc.:
I haven't the faintest notion when he'll make his speech.
n) Propoziii introductive de ntrire, introduse prin it i sunt propoziii care subliniaz anumite pri de
propoziie avnd valoarea unei propoziii principale sau regente.
Propoziia subordonat este introdus prin pronume relative, prin conjuncia that sau asindetic:
It is not poetry that makes men poor;
For few do write that were not so before.
It was yesterday that he returned.

SUBSTANTIVUL
O clas de cuvinte deosebit de important n vocabularul unei limbi, inclusiv n vocabularul limbii engleze,
este cea a cuvintelor care denumesc "ceva", orice "obiect" ce poate fi perceput de simuri, reprezentat n minte, imaginat
sau gndit: fiine (man, people, Victor, writer, lamb), precum i tot ce ine de lumea organic (plant, tree, rose), tot ce
ine de lumea anorganic (rock, coal, water), lucruri (table, road, train, ink-pot), noiuni abstracte (idea, faculty,
kindness) etc. n orice dicionar, numrul unor asemenea cuvinte depete cu mult pe acela al cuvintelor aparinnd
altor clase, lucru firesc dac ne gndim la varietatea infinit de obiecte i noiuni de care omul a luat cunotin n cursul
istoriei sale. Despre ele vorbim, pe seama lor facem diverse aprecieri, le punem n diferite relaii, le lum ca puncte de
referire. n dicionare ele sunt menionate ca substantive (n dicionarele engleze, n. -noun) i tot astfel n gramatici.
Ca parte de vorbire ns, deci ca element gramatical, substantivul nu poate fi caracterizat i definit numai pe
baza nelesului (a "valorii sale semantice"). Gramatica trebuie s in seama i de forma acestei pri de vorbire, de
felul cum se asociaz cu alte cuvinte-pri de vorbire, precum i de funciile gramaticale pe care le poate ndeplini n
propoziie (sau, n general, ntr-un context).
FORMA SUBSTANTIVELOR
Prin "forma" substantivelor vom nelege deocamdat numai felul n care ele apar n dicionare, forma lor "de
baz". n legtur cu aceast form "de baz" trebuie subliniat c, datorit pierderii desinenelor din limba englez
modern i contemporan, i substantivele sunt, n bun msur, lipsite de indici formali care s arate n mod desluit c
este vorba de un substantiv, i nu de alt parte de vorbire. Dintre indicii formali mai mult sau mai puin specifici
substantivului, pot fi amintite unele sufixe.
Sufixe substantivale
a) Sufixe ale substantivelor proprii:
-son (fiu): Richardson, Watson, Jackson
-town (ora): Jamestown, Capetown, Johnstown
-burg(h),-borough: Edinburgh, Scarborough, Johannesburg, Gainsborough
-c(h)ester, caster: Manchester, Lancaster, Chichester, Rochester, Leicester, Dorchester
-shire: Lancashire, Yorkshire, Warwickshire, Cheshire
-lan: England, Scotland, Ireland, Switzerland, Finnland, Cumberland, Westmoreland
- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.51-

b) sufixe ale substantivelor comune:


-acy(avnd calitatea de, fiind n situaia de): democracy, diplomacy, accuracy
-age (care se refer la, care ine de etc.): passge, marriage, sewerage
-ance, -ancy, ence, ency (care face/produce; care este fcut/produs; capacitatea de a etc.): utterance, appearace,
ascendency, preference, tendency, flippancy
-ard, -art (care este prea): sluggard, drunkard braggart
-ation (faptul de a): examination, translation, identification
-dom (calitatea de a fi...): wisdom
-ee (care se afl ntr-o anumit stare): refugge, employee
-eer (care are de-a face cu; care face): mountaineer, engineer, pamphleteer
-er, -or (care face; care este n situaia de
a): teacher, dancer, singer, debtor
-ery (locul unde; stare de etc.): bakery, slavery, fishery
-ess (sufix pentru exprimarea genului feminin): actress, hostess, tigress
-hood (starea de etc.): neighbourhood, childhood
-ism (starea de, calitatea de etc,): realism, scepticism, patriotism
-ist (care...; care se ocup cu etc.): satirist, violonist, romanticist
-ity (starea de, calitatea de etc.): adversity, probability
-let (sufix diminutival): hamlet, rivulet, blooklet, leaflet
-man (care ine de; care se ocup cu etc.): Englishman, Frenchman, fisherman
-ment (rezultat al; stare de etc.): improvement, movement, achievement
-ness (stare de, calitate de etc.): greatness, sadness, kindness, uselesseness
-ship (stare de, calitate de etc.) friendship, leadership
-ure (stare de etc.): agriculture, departure
Nu toate sufixele amintite mai sus sunt exclusiv substantivale.
CONVERSIUNEA SUBSTANTIVELOR
Cercetnd lista sufixelor specifice substantivelor comune din paragraful precedent, constatm c cele mai
multe arat "starea", "calitatea" sau "situaia" n care se afl un obiect, cu alte cuvinte, c formeaz substantive abstracte
unice.
Celelalte clase de substantive ns nu au, n general, sufixe, astfel: door, snow, meat etc. Datorit lipsei
sufixelor, ele pot deveni cu uurin alte pri de vorbire (prin "conversiune"), tot aa dup cum alte pri de vorbire
lipsite de sifixe pot deveni substantive: land (sust.), to land (verb); sea (subst.), sea (adj.), ca n substantivul compus
sealevel
to spring (verb), spring (subst.).
Formele gramaticale ale substantivelor
Un numr de substantive, i anume cele care se pot numra, au forme distincte pentru singular i plural: table tables, novel - novels, country - countries. Totui, -s i -es nu sunt un semn hotrtor pentru recunoaterea
substantivelor, pentru c i verbele la persoana a III-a singular timpul prezent indicativ au aceleai desinene: he drives
(comp. cu pl. drives) sau she cries (comp. cu pl. cries). De asemenea, genitivul sintetic (n 's), dei constituie un indiciu
al substantivelor, se poate confunda cu forma contras a lui is, un exemplu interesant n acest sens fiind Shakespeare,
Love's Labour's Lost = Love's Labour is Lost.
DETERMINANII SUBSTANTIVELOR
Determinanii substantivali sunt cuvinte-pri de vorbire care nsoesc substantivele pentru a le determina sau
preciza nelesul n diferite sensuri.
Lsnd la o parte excepiile, se poate afirma c determinanii substantivelor sunt de cele mai multe ori aezai
naintea substantivelor.
Determinanii substantivali pot fi:
1) numerici definii (numerale, articolul nehotrt n funcie de numeral): one, a, two, fifty, a thousand etc.
2) numerici nedefinii (unele adjective nedefinite): many, several, any, more, most, various, few, some, a few
etc.
3) cantitativi (unele adjective nedefinite): little, much, very much, a lot of, some, any etc.
4) demonstrativi (adjective demonstrative, articolul hotrt): that, this, the, the same, these, those, such, the
same etc.
5) posesivi (adjective posesive, substantivele i unele pronume n cazul genitiv, atunci cnd exprim
posesiunea): my/of mine, your/of yours, my own/of my own, their, George's/of George/of George's, the latter's/ of the
latter, somebody's, another's etc.
- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.52-

6) generici (articolele, adjectivele n funcie generic): the, a, any, every, (articolul zero), all etc.
De asemenea: (articolul zero):
Copper is a metal.
n afar de determinanii de mai sus, care precizeaz substantivele n diferite sensuri, exist determinani care
ndeplinesc un rol gramatical, i anume acela de a transforma alte pri de vorbire, ndeosebi adjective n substantive.
Astfel, adjectivul poor (srac) se transform n substantiv (la numrul plural) dac este precedat de articolul hotrt: the
poor (sracii, oamenii sraci etc.).
MODIFICATORII SUBSTANTIVELOR
Modificatorii substantivelor "modific" sau "schimb" pn la un anumit punct nelesul substantivului
respectiv. Modificatorii nu sunt elemente obligatorii, dar ajut la identificarea substantivului att prin neles (arat
calitatea, nsuirea) ct i prin aezare, precednd substantivul n marea majoritate a cazurilor, atunci cnd au funcia
sintactic de atribut (adjective calitative i realative).
Determinani Modificatori
these
their
the
all the
such
what
several
(zero)

(beautiful)
(mountain)
(winter)
(wild)

Substantive

landscapes

FUNCIILE SINTACTICE ALE SUBSTANTIVELOR


Funciile sintactice ale substantivelor sunt:
1) Subiect:
Shakespeare wrote 154 sonnets.
2) Parte dintr-un subiect sau "grup al subiectului":
A thing of beauty is a joy for ever.
3) Nume predicativ sau parte a acestuia:
A poet is a man speaking to men.
4) Parte dintr-un atribut, apoziie sau parte dintr-o apoziie:
A friend in need is a friend indeed.
John Keats, the great English romantic poet, lived from 1795 to 1821.
5) Complement direct sau parte a acestuia:
Chaucer found English brick and left it marble.
6) Complement indirect sau parte a acestuia:
A poet is a man speaking to men.
7) Parte dintr-un complement prepoziional:
I lisped in numbers for the numbers came.
8) Complement circumstanial sau parte a acestuia:
He walked a mile and stopped.
CLASIFICAREA SUBSTANTIVELOR
Clasificarea fundamental este
a) din punctul de vedere al formei i
b) din punctul de vedere al coninutului (i funciei).
Din punctul de vedere al formei, clasificarea lor se poate face lund ca baz criteriul compunerii i criteriul
derivrii.

- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.53-

SUBSTANTIVE SIMPLE I COMPUSE


Un substantiv este simplu atunci cnd nu poate fi descompus n cuvinte-pri de vorbire:
day, flight, revolution.
Un substantiv compus este format din dou sau mai multe cuvinte-pri de vorbire:
short story, father-in-law, passer-by.
SUBSTANTIVE DERIVATE
Prin derivare se va nelege n continuare modul n care se formeaz cuvintele n sensul originii (istoriei) lor:
a) prin conversiune;
b) prin contragere;
c) prin afixaie;
d) prin deflexiune.
SUBSTANTIVE FORMATE PRIN CONVERSIUNE
n cazul substantivului conversiunea nseamn fie transformarea lui ntr-o alt parte de vorbire, fie
transformarea unei alte pri de vorbire n substantiv.
1) Cele care au singular i plural
a) Diferite: a native, a stupid
b) Nume de popoare i locuitori ai unor continente: an Italian, a European, an African
2) Cele folosite numai la singular
a) Diferite: the public, the present, nature
b) Nume de limbi: Romanian, English
c) Nume de culori: blue, white
d) Anumite denumiri geografice: the Pacific, the Mediterranean
e) Anumite substantive abstracte: the beautiful, the sublime
3) Cele folosite numai la plural: sweets, bitters, the ancients, the moderns
4) Cele care au neles de plural fr a avea forme de plural
a) Diferite adjective precedate de articolul hotrt: the poor, the rich, the wounded
b) Anumite nume de popoare: the English, the Dutch, the Scotch
Verbele se substantiveaz mai ales ca forme n -ing:
1) Avnd att numrul singular ct i numrul plural: coming-comings, writing- writings
2) Avnd numai numrul singular: speak- ing, learning, coming, reading
SUBSTANTIVE FORMATE PRIN CONTRAGERE
Contragerea este procedeul prin care se scurteaz un cuvnt prin eliminarea primei sale pri (aferez), a prii
sale de mijloc (sincop) sau a prii sale finale (apocop).
1. prin aferez:
car
din motor-car
bus
din omnibus
wig
din periwig
2. prin sincop:
mart
din market
captain din capitaine
3. prin apocop:
exam
din examination
Jap
din Japanese
vac
din vacation
doc
din doctor
pub
din public house

- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.54-

SUBSTANTIVE FORMATE PRIN ABREVIERE


Abrevierea reprezint reducerea cuvintelor la iniiale -- prima sau primele litere ale unui cuvnt sau ale unor
cuvinte care formeaz un compus.
M.P. Member of Parliament
Mr
Mister
Mrs
Mistress
Dr
Doctor
UNO United Nations Organization
HP
horse power
gvt.
government
SUBSTANTIVE FORMATE PRIN AFIXAIE
Afixaia este procedeul prin care cu ajutorul prefixelor i al sufixelor se formeaz cuvinte noi. Ex.: outlaw.
SUBSTANTIVE FORMATE PRIN DEFLEXIUNE
Deflexiunea, cunoscut i sub numele de ablaut, nseamn derivarea unui cuvnt dintr-un alt cuvnt prin
schimbarea vocalei. Aplicat la substantive, deflexiunea nseamn derivarea acestora dintr-un alt substantiv, dintr-un
verb sau dintr-un adjectiv:
hedge
din haw
song
din to sing
loss
din to lose
strength
din strong
breadth
din broad
CLASIFICAREA SUBSTANTIVELOR DUP CONINUT I REGIM GRAMATICAL
Substantivele se grupeaz n trei mari categorii, subdivizate la rndul lor:
1) Substantive individuale:
a) propriu-zise;
b) defectiv-individuale;
2) Substantive unice:
a) echivalente ale numelor proprii;
b) nume de materie;
c) substantive abstracte-unice;
3) Substantive colective:
a) colective propriu-zise;
b) ale pluralitii;
c) individuale -- ale pluralitii.
SUBSTANTIVELE INDIVIDUALE
SUBSTANTIVELE INDIVIDUALE PROPRIU-ZISE
Substantivele individuale propriu-zise au att singular ct i plural: (a) table -- (four) tables, (one) man -- (two)
men etc.
Trebuie reinut c substantivele individuale propriu-zise pot fi numrate, ca n exemplele de mai sus.
Ele se acord n numr att cu determinanii, precum i cu verbul predicat:
this boy -- these boys
The novelist was born in London.
Where are the manuscripts?
Atunci cnd substantivele sunt ridicate la treapta generalizrii, ele sunt nsoite la singular de articolul hotrt
the i foarte frecvent de articolul nehotrt a(n), iar la plural de articolul zero.
A friend in need is a friend indeed.
Firs grow in mountaineous regions.
The shortest way between two points is a
straight line.
- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.55-

What is a nightingale?
The/A whale is a mammal.
Children will be children.
Not. Ca excepii la cele de mai sus pot
fi amintite substantivele individuale man,
woman; numele anotimpurilor: spring, summer,
autumn, winter; numele meselor de peste zi:
breakfast, lunch, dinner, supper.
Man (cu art. zero) is a thinking being.
Breakfast is served in the morning.
Spring begins on the 21st of March.
SUBSTANTIVELE INDIVIDUALE DEFECTIVE
n cele mai multe cazuri, ele sunt reprezentate de substantive care nu au dect plural; i, ntr-o msur mult mai
restrns, de substantive care nu au dect singular; dar, indiferent de forma lor, ele pot fi numrate, dar nu prin simpla
asociere cu un numeral, ci prin mijlocirea unor cuvinte suplimentare, denumite numerative, ca: a pair of, two pair(s) of,
a piece of, two pieces of etc.
Substantive individuale defective avnd numai plural denumesc:
a) unele instrumente i unelte: compasses -- a pair of compasses -- three pair(s) of compasses; glasses;
spectacles; scissors; binoculars;
b) unele articole vestimentare: trousers; clothes; shorts;
Substantive individuale defective avnd numai singular: advice -- a piece of advice -- two pieces of advice;
information.
SUBSTANTIVE UNICE
Substantivele unice nu se pot numra, pentru c reprezint fie unicate, fie cantiti. Urmtoarele trei paragrafe
nregistreaz situaiile tipice.
ECHIVALENTE ALE NUMELOR PROPRII
Acestea seamn cu substantivele proprii numai datorit faptului c numele coincide cu denumirea obiectului:
the sun, the earth, the moon, the world, the present, nature, paradise, hell.
SUBSTANTIVE DENUMIRI DE MATERIE
Acestea denumesc materii, substane, deci obiecte care nu se pot numra, dar pot fi privite cantitativ. Ele au
numrul singular: sugar, salt, water, snow, earth, meat, chicken, corn, air, iron, copper, steel etc.
Atunci cnd se iau ntr-un sens general ele sunt precedate de articolul zero:
Sugar is sweet.
Steel is much/far more resistant than copper.
Cteva substantive-denumiri de materie au numai forme de plural: victuals, dregs, spirits.
SUBSTANTIVE ABSTRACTE UNICE I ABSTRACIUNI
Substantivele abstracte unice nu pot fi gndite dect ca o singur noiune: literature, history, science. Ele includ
i categoria abstraciunilor: whiteness, friendship, singing, resting, realism. Ele se folosesc, deci, la singular.
Atunci cnd se iau ntr-un sens general, ele sunt precedate de articolul zero.
What can be nobler than friendship?
Theory without practice is useless, practice without theory is blind.
Reading is useful.
Unele substantive abstracte unice se pot folosi i la plural:
a) ca plurale "stilistice": my respects, raptures;
b) ca varieti ale noiunii respective: literatures, philosophies, friendships.
Pe de alt parte, unele substantive abstracte unice se folosesc exclusiv la plural:
a) unele denumiri de tiine: physics, mathematics, dynamics, optics, ballistics, cybernetics;
b) unele denumiri de boli: measles, mumps;
- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.56-

c) unele denumiri de jocuri: skittles, ninepins, billiards, draughts.


Pluralele denumiri de tiine, boli i jocuri se acord cu verbul-predicat la singular:
Cybernetics is a new science.
Measles is catching.
SUBSTANTIVE COLECTIVE
Noiunile pe care acestea le reprezint pot fi privite ca o totalitate de elemente componente, consecina find
anumite schimbri de ordin gramatical. (Substantivele colective pot fi strict lexicale, cum ar fi wood, leafage etc.;
acestea nu intr n categoriile de mai jos.
SUBSTANTIVE COLECTIVE PROPRIU-ZISE
Acestea, dei au form de singular, exprim ideea de plural: family, crew, mankind, government, audience,
parliament, people etc.
Ele se acord cu verbul-predicat la plural:
Where are his family?
The crew were on board the Mauritania.
Mankind have not forgotten the horrors of World War II.
La baz, substantivele colective propriu-zise aparin altor categorii -- ndeosebi categoriei de substantive individuale, n
cadrul crora se comport potrivit normelor corespunztoare acestora:
My family is large.
this crew
two crews
SUBSTANTIVELE PLURALITII
Acestea sunt, de fapt, o varietate a substantivelor colective propriu-zise, de care se deosebesc numai prin aceea
c se folosesc cu verbul-predicat i cu determinanii exclusiv la plural i, pe de alt parte, pot fi precedate de numerale:
people, folk, horse, poultry, cattle, vermin:
Are there many people at the entrance of the museum?
The cattle have been watered.
five people
three horse
3,000 cattle
SUBSTANTIVE INDIVIDUALE ALE PLURALITII
Aceste substantive pot fi folosite att ca substantive individuale ct i ca substantive ale pluralitii, n funcie
de inteniile vorbitorului: fish, trout, deer, sheep, head, pair:
Fish swim. Fishes swim.
a fish, two fish, two fishes
Where are the second pair?
three pair/pairs of glasses
NUMRUL SUBSTANTIVELOR
Forma pe care o ia un substantiv pentru a arta dac vorbitorul dorete s se refere la unul sau la mai muli
reprezentani ai unei clase de obiecte sau noiuni reprezint numrul gramatical al substantivului -- singular sau plural.
FORMAREA PLURALULUI SUBSTANTIVELOR
Formarea pluralului substantivelor simple
1) Pluralul regulat, obinuit se formeaz prin adugarea consoanei -s la numrul singular:
house, houses
garden, gardens
song, songs
- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.57-

2) Substantivele terminate la singular ntr-o consoan uiertoare (sibilant), respectiv, -s, -ss, -x, -ch, -sh, -zz,
formeaz pluralul prin adugarea terminaiei -es:
bus, buses
class, classes
box, boxes
lunch, lunches
dash, dashes
buzz, buzzes
3) Substantivele terminate n -y precedat de o consoan formeaz pluralul prin adugarea terminaiei -es, cu
transformarea lui -y n -i:
factory, factories
county, counties
fly, flies
4) Substantivele terminate n -f i -fe transform consoana f n v, iar aceasta este urmat de -es, respectiv -s:
leaf, leaves
half, halves
life, lives
Excepii:
roof, roofs
handkerchief, handkerchiefs
gulf, gulfs
wharf, wharfs (dar)
i wharves (chei, cheiuri)
5) Substantivele terminate n -o precedat de o consoan primesc -es:
potato, potatoes
tomato, tomatoes
echo, echoes
Excepie fac ndeosebi unele substantive care primesc la plural numai consoana -s:
piano, pianos
photo, photos
soprano, sopranos/soprani
6) Forme de plural neregulate, pstrate din perioada englezei vechi:
man, men
woman, women
child, children
goose, geese
mouse, mice
foot, feet
tooth, teeth
ox, oxen
die, dice
louse, lice
brother, brethren/brothers
7) Forme de plural n -s, identice cu singularul:
series, series
sheep, sheep
8) Forme de plural identice cu acelea ale substantivelor respective din limbile din care au fost mprumutate:
basis, bases
crisis, crises
phenomenon, phenomena
erratum, errata
bureau, bureaux/bureaus
sanatorium, sanatoria/sanatoriums
hippopotamus, hippopotami/hippopotamuses
Formarea pluralului substantivelor compuse
1) Cele scrise ntr-un singur cuvnt formeaz pluralul n conformitate cu regulile generale:
classroom, classrooms
blackboard, blackboards
butterfly, butterflies
2) Substantivele compuse formate din elemente (pri de vorbire) legate prin linioar de unire sau scrise separat
urmeaz aceeai regul ca mai sus:
school-mate, school-mates
goods train, goods trains
- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.58-

Pe de alt parte, atunci cnd un substantiv compus este format i din pri de vorbire "mai puin importante"
(prepoziii, adverbe etc.), semnul pluralului l primete substantivul su sau, dac exist i alte substantive (pe lng o
alt parte de vorbire), substantivul de baz:
passer-by, passers-by
father-in-law, fathers-in-law
man-of-war, men-of-war
3) Atunci cnd primul element al unui substantiv compus este cuvntul man sau woman, ambele substantive
componente primesc semnul pluralului:
man-servant, men-servants
woman-servant, women-servants
4) Atunci cnd nici unul din elementele alctuitoare nu este substantiv, pluralul se formeaz prin adugarea
unui -s la ultimul cuvnt al grupului:
forget-me-not, forget-me-nots
merry-go-round, merry-go-rounds
Forme duble de plural cu sens diferit
Singular

Plural

brother frate

brothers frai (buni)


brethren frai (figurat, aparinnd unei comuniti)
genius geniu
geniuses genii, oameni de geniu
genii genii, duhuri
penny, peni ban
pennies (monede separate)
pence (ca valoare)
cloth stof, material cloths stofe, materiale
clothes haine, mbrcminte
staf toiag
staffs/staves toiege
personal
staffs personaluri
stat major staffs state majore
portativ
staffs/staves portative
Forme de plural cu sens diferit
n afara pluralelor "stilistice" i a celor care denumesc varieti n cadrul unor substantive care n mod normal
nu au forme de plural, un numr de substantive i schimb sensul atunci cnd sunt folosite la plural:
Sigular

Plural

advice sfat; sfaturi


apartment 1. camer, odaie,
2. amer. locuin, apartament, etaj
arm 1. (i fig.) bra 2. arm
ash scrum
colour culoare
commodity obiect de uz, articol de uz
compass busol
custom obicei
facility uurin, facilitate

advices tiri, informaii


apartments 1) camere, odi
2) amer. locuine, apartamente, etaje 3) apartament
arms 1--2 pl. de la 12 3) arme (de lupt)
ashes cenu
colours 1) culori 2) pavilion, steag, drapel
commodities 1) obiecte/articole de uz 2) marf, mrfuri
compasses 1) busole 2) compas
customs 1) obiceiuri 2) vam; taxe vamale
facilities 1) nlesniri; condiii favorabile 2) echipament; aparatur
3) nlesniri; confort
glasses 1. varieti de sticl
2. pl. de la 2--5
3. ochelari
4. binoclu

glass 1. sticl
2. oglind
3. pahar
4. telescop
5. barometru
manner 1. mod, manier
2. fel; chip
moral moral

manners 1. moduri, maniere


2. feluri, chipuri
3. mod de via; maniere, moravuri
morals 1. morale
2. moravuri
3. moralitate 4. moral (al soldailor etc.)
- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.59-

number numr
pain durere
work 1. lucru, munc
2. lucrare, oper

numbers 1. numere
2. versuri
pains 1. dureri
2. osteneal
works 1. lucrri, opere
2. lucrri, opere
3. mecanism
4. instalaii tehnice; uzin
GENUL SUBSTANTIVELOR

n engleza modern, genul substantivelor coincide, n marea majoritate a cazurilor, sexul (cnd este vorba de
fiine) sau absena sexului (cnd este vorba de de lucruri): fiinele de sex masculin sunt reprezentate de substantive de
gen masculin, cele de sex feminin, prin substantive de gen feminin, iar lucrurile, prin substantive de gen neutru.
Substantivele de gen masculin se nlocuiesc la singular prin pronumele personal he, cele de gen feminin de pronumele
personal she, iar cele de gen neutru de pronumele personal it:
a boy (he)
a girl (she)
a chair (it)
Not. n limba englez, tot ce nu este nsufleit este de genul neutru.
n engleza modern sunt patru genuri:
1) Genul masculin, pentru fiinele de gen masculin: boy, man, father, elephant, he-wolf;
2) Genul feminin, pentru fiinele de gen feminin: girl, woman, mother, she-wolf;
Feminine sunt i substantivele ship, (motor) car i, foarte frecvent, airplane i train.
3) Genul neutru, pentru lucruri, pentru tot ce nu este nsufleit i nu implic ideea de sex: world, peace, house,
chalk.
Animalele inferioare (sau mici), precum i copiii sunt desemnai prin substantive de genul neutru: mouse,
mosquito, baby.
4) Genul comun, pentru ambele sexe: parent, child, teacher, cousin.
Genul comun prezint particularitatea de a caracteriza substantivele respective numai atunci cnd acestea sunt
privite n afara unui context; pentru c ntr-un context oarecare, ele sunt ntotdeauna fie masculine, fie feminine:
The teacher gave a few more examples, as she wanted the pupils to understand the rule as well as possible.
n aceast fraz, teacher este de genul feminin, dup cum reiese din folosirea pronumelui personal she ea,
dnsa, n propoziia cauzal.
Personificrile i problema genului
Substantivele neutre devin masculine sau feminine atunci cnd noiunile pe care le exprim sunt personificate.
Prin personificare devin masculine substantivele neutre care denumesc elemente naturale i, n general, obiecte
impuntoare, cum ar fi the wind, the storm, the river, the ocean, the mountain, the thunder, the sun, summer, autumn,
winter; aciunile violente ca war, crime, murder; pasiunile violente ca love, fear, fury, despair; de asemenea sleep,
death, the grave, day, time.
Pe de alt parte devin feminine substantivele neutre care denumesc fore mai puin violente i obiecte mai puin
importante, tot ce implic ataamentul, cum ar fi one's country, university; ferilitatea, ca the sea, nature, the earth,
spring; sentimentele gingae, ca pity, hope, charity, faith, modesty; pasiuni, ca jealousy, anger, pride; numele de arte i
tiine, ca music, astronomy; de asemenea prosperity, adversity, fortune, night, morning, evening. Numele de ri devin
feminine atunci cnd li se acord importan din punct de vedere politic sau cnd se bucur de afeciunea vorbitorului.
Diferene de form ntre substantivele masculine i cele feminine
Substantivele feminine se deosebesc de cele masculine:
a) prin forme (cuvinte) total diferite: boy-girl, man-woman, gentleman-lady, bull (ox) - cow, nephew-niece,
husband-wife, cock-hen, sir- madam, king-queen, dog-bitch, brother-sister, son-daughter, drake-duck, father-mother,
uncle- aunt, drone-bee, wizard-witch.
b) prin adugarea unui alt cuvnt la substantivul de baz; acest cuvnt (she, girl etc.) indic cuvntul feminin
prin opoziie cu cuvntul care, adugat la substantivul de baz, indic genul masculin (he, boy etc.): boy-friend--girlfriend, man-servant--woman/ maid-servant, calf, bull-calf--cow-calf, pea- cock--pea-hen, cock-sparrow--hen-sparrow,
tom- cat--tib-cat, he-wolf--she-wolf.

- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.60-

c) prin adugarea sufixului -ess la masculin, fr sau cu unele modificri ale acestuia: actor-actress, mastermistress, director- directress. Mr.-Mrs., host-hostess, prince- princess, negro-negress, shepherd-shepherdess, tigertigress.
d) alte cazuri:
bridegroom-bride, sultan-sultana, hero-heroine.
DECLINAREA SUBSTANTIVELOR
Prin declinarea unui substantiv se nelege trecerea acestuia prin toate cazurile gramaticale.
Cazul este forma prin care se exprim o anumit funcie sintactic a substantivului (sau a altor pri de vorbire
cu caracter nominal). Dar, substantivele din engleza modern -- de fapt, numai o parte din ele, i anume cele care
denumesc persoane i altele cteva -- au numai dou forme ale declinrii: forma de baz, de exemplu boy i forma de
genitiv boy's (pen- tru plural).
Funcia sintactic a substantivului, respectiv i cazul n care se afl acesta sunt (exceptnd forma 's)
determinate de poziia n propoziie a substantivului, de "context". n consecin, innd seama de caracterul special de
limb analitic a englezei moderne, vom lrgi nelesul noiunii de caz care va deveni, astfel, fie forma, fie poziia
contextual prin care substantivul exprim o anumit funcie sintactic.
n aceast perspectiv i innd seama i de cele mai importante cazuri ale celorlalte limbi europene (analitice i
sintetice), putem deosebi n limba englez cazurile: a) nominativ; b) genitiv; c) dativ; d) acuzativ.
NOMINATIVUL
Nominativul este cazul "de baz" al substantivului, forma n care acesta se ntlnete n dicionare -- nsoit,
aa cum s-a mai artat, de un determinant. Principala funcie sintactic a nominativului este aceea de subiect, iar
ntrebrile la care rspunde sunt who? what?
A friend (who?) in need is a friend indeed.
Theory (what?) without practice is useless.
De asemenea, nominativul poate ndeplini funcia de nume predicativ:
"Chevy Chase" is a ballad.
i de apoziie:
"Thomas the Rhymer" is another ballad.
Nominativul se ntlnete i n unele construcii sintactice speciale, n nominativul cu infinitiv, nominativul cu
participiu i nominativul absolut cu participiu.
GENITIVUL
Genitivul englez poate aprea sub trei forme:
a) sub o form sintetic, cnd substantivul la singular primete 's sau la plural numai apostroful ' (cu excepiile
de rigoare):
Milton's sonnets sau the pupils' exercises;
b) sub o form analitic, cnd substantivul este nsoit de prepoziia of:
the Tower of London;
c) sub o form care nu se deosebete cu nimic de forma de baz a substantivului (de nominativ), dar exprim
ideea de genitiv:
students association.
Cazul genitiv rspunde la ntrebrile whose? i what? (naintea unui substantiv).
Din punct de vedere sintactic, genitivul substantival ndeplinete:
a) funcia de atribut:
Mary's letters have been posted.
Where is yesterday's report?
What is your friend's name?
The arrival of the second team has been
delayed.
b) mult mai rar, funcia de nume predicativ:
This umbrella is not yours, it is your sister's.
Din punct de vedere morfologic-semantic, genitivul este determinant atunci cnd exprim posesiunea (i poate
fi nlocuit printr-un adjectiv sau pronume posesiv):
my neighbour's garden
his garden
this garden is my neighbour's
this garden is his
- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.61-

Pe de alt parte, el este modificator ori de cte ori are nelesul unui adjectiv relativ sau calitativ, schimbnd
ntr-o msur mai mare sau mai mic nelesul substantivului pe lng care st:
a mother's love;
maternal love;
the sun's rays;
the solar rays
GENITIVUL SINTETIC
Genitivul sintetic sau genitivul n 's (denumit i gentivul saxon sau cazul posesiv) se red grafic prin adugarea
terminaiei 's
a) la forma de singular:
Peter's map
the rider's horse
b) la forma unor plurale neregulate:
the children's ball
the women's voices
Apostroful (') neurmat de s se folosete:
a) dup forma obinuit (n -s) a pluralului:
the boy's trip
the teacher's room
b) dup numele proprii terminate n -s:
Dickens's (sau Dickens') novels
's sau ' pot fi puse la sfritul unui grup de cuvinte:
his elder brother John's arrival
Este foarte important s se rein c n asemenea cazuri toi determinanii i modificatorii se refer la acesta i
nu la substantivul care i urmeaz acestuia; comparai:
John's arrival
his brother John's arrival
his elder brother John's arrival
n apoziiile dezvoltate, 's sau ' nu mai pstreaz regula (regula nu este ns fix):
Jack called at Smith's, the grocer.
Succesiuni de genitive
Se recomand evitarea succesiunii de genitive sintetice de genul She is my brother's friend's wife preferndu-se
i pariala folosire a genitivului analitic: She is the wife of my brother's friend.
Pe de alt parte, atunci cnd un substantiv este determinat de dou sau mai multe genitive i vorbitorul vrea s
sublinieze ideea c acest substantiv nu reprezint un factor comun, fiecare genitiv este marcat formal:
Peter's and William's parents
Dac ns el reprezint un factor comun, semnul genitivului nsoete numai ultimul substantiv:
Peter and William's parents
Natura substantivelor care pot fi folosite ca genitive sintetice
Genitivul sintetic se folosete:
a) Cu substantivele nume de persoane sau care denumesc persoane, nume de fiine sau care denumesc fiine
(mai ales fiine mari sau importante), personificrile -- ntr-un cuvnt, toate substantivele care sunt sau pot deveni de
genul masculin sau feminin (se pot nlocui prin pronumele personale he sau she):
T. S. Eliot's poetry
the physician's advice
a bear's tail
the horse's mane
the sea's roar
Liberty's voice
Scotland's balladry
b) Cu substantive care exprim timpul, greutatea, distana, valoarea, msurtorile:
a two months' stay
a pound's weight
a three miles' distance
a pound's worth
a stone's throw
- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.62-

c) n unele expresii fixe:


for goodness' sake!
the one's heart's content
on a razor's edge
Omisiunea substantivului nsoit de genitivul sintetic
Poate avea loc:
a) Atunci cnd substantivul a fost menionat anterior i vorbitorul dorete s evite repetarea lui:
"Is that Paul's portfolio?"
"No, it is Basil's"
b) Atunci cnd substantivul este reprezentat de unul din cuvintele house, office, church, shop i altele cteva:
I'm going to the tobacconist's (shop).
at the lawyer's (office)
St. Paul's (Cathedral)
GENITIVUL ANALITIC
Genitivul analitic sau prepoziional (denumit uneori "genitivul francez") se formeaz cu ajutorul prepoziiei of
aezat naintea substantivului respectiv.
Spre deosebire de genitivul sintetic, genitivul analitic:
a) poate fi folosit cu toate substantivele, indiferent dac reprezint fiine sau inanimate (obiecte);
b) poate exprima mai multe legturi (raporturi)--ideea de proprietate, de apartenen, de origine, de aflare ntr-un
loc etc.:
flowers of the field
the gate of the yard
a merchant of London
on the 2nd of June
n unele cazuri, combinaiile of + un substantiv i of + un substantiv la genitivul n 's implic deosebiri de sens:
a picture of my friend (un portret reprezentndu-l pe prietenul meu)
a picture of my friend's (un portret aparinnd prietenului meu)
DATIVUL
Dativul este cazul care arat c o aciune sau o atitudine exprimat de verb (dar i de alte pri de vorbire care
au o nuan verbal) este ndreptat spre o persoan sau un lucru. Din punct de vedere sintactic, dativul este un
complement indirect i rspunde la ntrebrile (to) whom?, to which? i to what?
I haven't yet spoken to the man in charge.
To which document do you refer?
He paid no attention to the advertisment.
Prepoziia to, mpreun cu un substantiv, formeaz aa-numitul dativ prepoziional:
Have you spoken to the secretary?
He introduced me to his brother.
It doesn't belong to our library.
They agreed to the proposal.
Uneori i prepoziia for poate fi folosit ca prepoziie a cazului dativ:
I bought another present for Bob.
Exist ns i un dativ neprepoziional, respectiv dativul fr prepoziia to (sau for), care ndeplinete funciile
cazului mai cu seam prin poziia sa ntr-un text, i anume naintea unui acuzativ sau complement direct (propoziie
completiv direct):
I gave George a hint.
He showed the child a toy.
I've told your brother-in-law that he should tey once again.
n general, dativul neprepoziional este mai puin accentuat dect cel prepoziional:
I gave George a hint.
I gave a hint to George.
Exist dou situaii cnd se poate folosi fie dativul prepoziional (cu to), fie cel neprepoziional:
a) atunci cnd acuzativul este exprimat printr-un pronume interogativ (uneori relativ):
What did you give (to) the man?
b) atunci cnd verbul este la pasiv (dei se prefer dativul cu to):
No instructions had been given (to) the personnel.
- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.63-

Unele verbe, n funcie de inteniile vorbitorului (accentuare sau lips de accentuare), se pot folosi fie cu
dativul prepoziional, fie cu cel neprepoziional:
to bring something to somebody -- to bring
somebody something
to give smth. to smb.--to give smb. smth.
to offer smth. to smb.--to offer smb. smth.
to promise smth. to smb.--to promise smb. smth.
to tell smth. to smb.--to tell smb. smth.
Celelalte verbe care au legtur cu dativul prepoziional pot fi grupate dup cum urmeaz:
1) Verbe intranzitive i reflexive:
a) care cer folosirea dativului prepoziional:
to accustom oneself to
to appeal to
to belong to
to devote oneself to
to fall to
to occur to
to remain to
b) care pot fi urmate de dativul prepoziional:
to apologize (to)
to speak (to)
to talk (to)
2) Verbe tranzitive:
a) care cer folosirea dativului prepoziional:
to accustom somebody to
to ascribe something to
to attribute something to
to dedicate something to
to help somebody to
to introduce somebody to
to submit something to
b) care pot fi urmate de dativul prepoziional:
to announce something (to)
to coomunicate something (to)
to declare something (to)
to deliver somebody (to)
to deliver something (to)
to describe something (to)
to explain something (to)
to present something (to)
to propose something (to)
to prove something (to)
to read something (to)
to repeat something (to)
to suggest something (to)
Cteva verbe se folosesc exclusiv cu dativul neprepoziional (naintea unui acuzativ, a unui complement direct
sau a unei propoziii completive directe):
to afford smb. smth.
to allow smb. smth.
to deal smb. a blow
to forgive smb. smth.
Alte pri de vorbire care pot fi urmate de cazul dativ prepoziional:
a) substantive:
advantage to
aid/assistance to
attachment to
barrier to
contribution to
devotion to
drawback to
example to
friend to
help to
- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.64-

hindrance to
inclination to
loyalty to
mystery to
obstacle to
puzzle/riddle to
secret to
service to
stimulus to
surprise to
b) adjective:
accessible to
advantageous to
adverse to
alive to
blind to
deaf to
evident to
exposed to
grateful to
inaccessible to
inferior to
intelligible to
liable to
mysterious to
obedient to
open to
peculiar/specific to
subject to
superior to
susceptible to
visible to
vulnerable to
ACUZATIVUL
Acuzativul este cazul care arat obiectul ce sufer aciunea exprimat de un verb tranzitiv, rspunznd la
ntrebrile whom?, what? i which? Din punct de vedere sintactic, el ndeplinete funcia de complement direct:
I haven't seen G. for ages.
As you make your bed you must lie on it.
They crossed the bridge one by one.
ntruct nu toate verbele tranzitive din limba englez sunt tranzitive i n limba romn, nici cazul acuzativ nu
se traduce ntotdeauna prin acuzativ:
He joined the group.
(dativ)
Cazul acuzativ este i cazul pe care l guverneaz prepoziiile (cu excepia lui of genitival i a lui to de la
dativul prepoziional), ceea ce face ca funciile sale sintactice s poat fi i altele dect cea de complement direct, i
anume:
a) parte dintr-un atribut:
a man of honour
the people on the second floor
b) parte dintr-un complement prepoziional:
He suffered from the flu (from what?)
She put the pot on the fire (on what?)
c) parte dintr-un complement circumstanial:
He lives in Bucharest (where?)
They returned in the morning (when?)
B. looked in wonder (how?)

- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.65-

Categorii de acuzative
Exist mai multe categorii de acuzative n limba englez, ns cele mai importante de reinut ca structuri mai
mult sau mai puin caracteristice sunt:
a) acuzativul obiectului interior, exprimat de substantive ce au un neles asemntor cu acela al verbelor
nsoitoare, de obicei intranzitive i devenind tranzitive numai prin asociere cu substantivele amintite. Substantivul aflat
n acuzativ este de cele mai multe ori nsoit de un adjectiv, mpreun cu care formeaz un complement circumstanial
de mod:
to live a happy life
to dream a strange dream
to fight a just fight
to die the death of a hero
to smile a sad smile
to lough a loud lough
b) acuzativul dublu, exprimat printr-un substantiv care denimete o persoan i printr-un alt substantiv care
denumete un lucru:
I asked Smith (whom?) a question (what?)
VOCATIVUL
Vocativul este cazul adresrii i din punct de vedere sintactic nu ndeplinete funcia nici unei pri a
propoziiei. n limba englez, vocativul este rareori recunoscut ca un caz aparte, fiind de cele mai multe ori denumit
"nominativul adresrii", ntruct, ntr-adevr, coincide cu nominativul. Totui, aceast "coinciden" nu este dect
parial, pentru c vocativul are ntotdeauna determinarea zero:
Nom. the boy, a boy
Voc. boy!

SUBIECTUL
Subiectul este partea propoziiei denumind obiectul despre care se vorbete n propoziie. El rspunde la
ntrebrile cine? ce? i se recunoate:
a) prin folosirea la cazul nominativ a substantivului sau a echivalentului substantival i
b) prin poziia sa n raport cu predicatul (locul I ntr-o propoziie enuniativ etc.). Subiectul poate fi exprimat:
1) printr-un substantiv, pronume sau alt nlocuitor:
The adress must be written in the centre of
the envelope.
Jonathan Swift is the father of the irony.
We want the Best in art now, or no art.
The wounded had been carried to the hospital.
The second is riper.
Seven is an odd number.
2) printr-un infinitiv sau printr-o construcie infinitival:
To see is to believe.
He is likely to come later.
3) printr-un gerund sau complinire:
Teaching others teaches yourself.
4) printr-un grup de cuvinte:
Ten minus five leaves five.
5) prin orice parte de vorbire folosit
substantival:
The' is the definite article.
6) printr-o propoziie:
That he had no friend became apparent.
Datorit faptului c n limba englez forma verbului nu indic persoana i numrul (cu excepia persoanei a IIIa singular prezent i perfect prezent, precum i a ctorva alte forme) subiectul trebuie exprimat ntotdeauna, inclusiv n
propoziiile cu caracter impersonal (de exemplu, It is raining).

- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.66-

CLASIFICAREA SUBIECTELOR DIN PUNCTUL DE VEDERE AL STRUCTURII


Din punctul de vedere al structurii, subiectele pot fi:
1) simple, exprimate printr-un singur cuvnt sau prin mai multe cuvinte a cror mbinare alctuiete un singur
tot ca neles:
No glass renders a man's form or likeness so true as his speech.
The proper force of words lies not in the words themselves, but in their application.
All things are admired either because they are new or because they are great.
2) compuse, exprimate prin dou sau mai multe substantive care reprezint ns o aceeai noiune (mai ales
persoan):
The great poet, essayist and philosopher died in 1882.
3) coordonate sau omogene, care desemneaz dou sau mai multe obiecte diferite, cu toate c prile de vorbire
respective sunt legate printr-o conjuncie copulativ:
Tom and Maggie are the principal characters in
"The Mill on the Floss".
4) complexe, care sunt exprimate printr-o construcie special, n primul rnd prin nominativul cu infinitiv sau
participiu:
He had been reported to move house.
The rain could be heard rapping against the
windows.
5) duble, caracteristice vorbirii populare i, n general, literaturii populare engleze:
"Some suits, some suits," the sheriff he said,
"Some suits I'll give to thee."

ORDINEA CUVINTELOR N PROPOZIIE (TOPICA)


n urma pierderii masive a desinenelor i, n general, a terminaiilor specifice n limba englez modern (dup
anul 1500), ordinea lor n cadrul propoziiei este mai mult sau mai puin fix. Nerespectarea regulilor privind ordinea
cuvintelor n propoziie (ordine determinat, n primul rnd, de structura i de modalitatea propoziiei
a) Poate da natere la greeli de exprimare, mai ales datorit unor traduceri sau transpuneri mecanice din limba
matern a vorbitorului n limba englez, astfel: "mi place foarte mult acest roman" nu trebuie redat prin I like very
much this novel, ci prin I like this novel very much (complementul direct se pune, de obicei, imediat dup verbul tranzitiv).
b) Poate schimba sensul a ceea ce vorbitorul dorete, de fapt, s spun, astfel: The hunter killed the bear -Vntorul l-a ucis pe urs; dar: The bear killed the hunter -- Ursul l-a ucis pe vntor.
c) Poate schimba accentuarea anumitor cuvinte, astfel: Never shall I do that again! implic o accentuare mult
mai puternic a adverbului never dect structura obinuit I shall never do that again! (accentuarea n limba romn
reiese din intonaie).
Regulile generale care determin aezarea cuvintelor n propoziie sunt:
1) Regula proximitii, potrivit creia cuvintele legate ntre ele ca neles trebuie s fie aezate ct mai aproape
unele de altele:
English grammar is very difficult and few writers have avoided making mistakes in it.
2) Regula ritmului cere ca, ntr-o propoziie bine echilibrat, cuvintele mai scurte s fie aezate naintea celor
lungi (ndeosebi n succesiuni de adjective):
I have a strange and fugitive self.
"All right," he said.
"All right," said the physician.
Regula ritmului cere, de asemenea, ca prile de vorbire mai scurte s fie aezate naintea celor mai lungi:
There was for us no sky, there were for us no stars, no sun, no universe -- nothing but angry clouds and an infuriated
sea.
Not. Regula ritmului este departe de a fi o regul strict, iar abaterile sunt mult mai complexe pentru a fi
discutate aici.
3) Regula accenturii urmrete scoaterea n relief a unor cuvinte sau propoziii, printr-o aezare a lor ntr-o
poziie diferit de cea stabilit de gramatic:
Fair she was, and like a fairy...

- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.67-

ORDINEA OBINUIT A CUVINTELOR N PROPOZIIE


POZIIA SUBIECTULUI I A PREDICATULUI
Subiectul este aezat naintea predicatului:
1) n propoziiile enuniative, inclusiv n propoziiile secundare reprezentnd ntrebri indirecte:
I asked him whether/if he had attended the conference.
2) n propoziiile interogative i interogativ-negative, atunci cnd subiectul acestora este exprimat printr-un
cuvnt interogativ ca who? what? how many? etc.:
Who is that, this dark night,
Underneath my window plaineth?
What ails, thee, knight-at-arms?
How many of them supported his proposal?
3) n propoziiile exclamative (de regul):
How blessings brighten as they take their flight!
Dar:
How sleep the brave...!
Subiectul este aezat dup predicat sau o parte a predicatului (verbul auxiliar, de legtur sau modal):
1) n propoziiile interogative i interogativ-negative:
Do you remember me? or are you proud?
What time is it?
Hasn't he called on you?
2) n propoziiile condiionale, supuse regulilor de coresponden a timpurilor, atunci cnd if se omite:
Should he make another experiment he might succeed.
3) n propoziiile care ncep cu predicate de tipul "there is":
There was evidence to the contrary.
4) Dup unele adverbe ca there, here, so, thus sau conjuncii ca so, neither, nor etc. aezate la nceputul
propoziiei:
There goes the bell.
Here comes Jack!
"I hate cucumbers."
"So do I."
"I can't go to the ball."
"Neither/Nor can I."

POZIIA COMPLEMENTULUI DIRECT, INDIRECT I PREPOZIIONAL


n propoziiile fr complement indirect, complementul direct este aezat imediat dup verbul tranzitiv al crui
neles ntregete:
Shall the goslings teach the goose to swim?
Complementul direct este aezat naintea verbului tranzitiv:
1) n propoziiile interogative directe i indirecte n care el este exprimat printr-un cuvnt interogativ:
What will Mrs. Grundy say?
I don't know what he'll say.
2) n propoziiile enuniative completive directe n care el este exprimat printr-un pronume relativ-conjunctiv
sau printr-un adjectiv relativ pronominal i un substantiv:
I did what I considered to be right.
n mod obinuit, complementul direct e aezat dup un complement indirect, mai ales dac acesta este scurt:
Fetch me a glass of water, please.
Totui, complementul direct este aezat naintea complementului indirect:
1) Atunci cnd complementul direct este exprimat printr-un pronume:
Give it to Jones.
Not. n limba vorbit, n succesiunea pronume complement direct -- pronume complement indirect, to se
poate omite uneori:
Bring it me.
2) Atunci cnd complementul indirect implic ideea de selecie:
Pass the salt to Mary.
- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.68-

Ct despre complementul prepoziional, acesta este aezat dup cel indirect i indirect (datorit legturii sale
mai slabe cu verbul):
I haven't told him anything about it.
Cteodat, complementul prepoziional introduce o propoziie:
Beside me sat an elderly man.
POZIIA COMPLEMENTELOR CIRCUMSTANIALE
n linii foarte generale se poate spune c circumstanialul este aezat fie la sfritul, fie la nceputul propoziiei.
Excepiile sunt, totui, numeroase, fiind condiionate de logica enunului, de accentuare, de ritm sau de regula
proximitii.
1) Complementele circumstaniale de loc sunt aezate fie la nceputul, fie la sfritul propoziiei, ns n ultimul
caz, naintea celor de tip definit:
They went to the seaside last week.
2) Complementele circumstaniale de timp definit sunt aezate fie la nceputul, fie la sfritul propoziiei:
The ship cleared the harbour in the evening.
In the evening the ship cleared the harbour.
Durata precede momentul, iar fraciunea de timp mai mic precede fraciunea de timp mai mare:
a)
He slept for two hours in the afternoon.
I've been waiting since seven in the morning.
The festival will last three weeks next summer.
b)
I met him one evening last week.
He called me up at ten o'clock last night.
We'll be here at five past seven.
3) Complementele circumstaniale de timp nedefinit i frecven, respectiv often, never, ever, seldom, rarely,
always, usually i altele se aeaz:
a) ntre subiect i predicat atunci cnd verbul este la un timp simplu (dar dup verbul to be):
He often called on us.
He was never at a loss what to do.
b) ntre verbul auxiliar i cel principal:
Have you ever seen the like of it?
I had always thought that...
c) ntre un verb modal (dar nu to have to) i infinitivul verbului principal:
I could never understand his behaviour.
Not. Sometimes i soon ocup un loc mai puin fix n propoziie.
4) Complementele circumstaniale de mod ocup, de obicei, urmtoarele poziii:
a) Dup un verb intranzitiv, iar atunci cnd sunt exprimate prin adverbe i naintea acestuia:
The arrow flew high.
They slowly advanced to the bridge.
b) naintea unui verb tranzitiv sau dup complementul direct, evitndu-se, n general, aezarea lor ntre acestea
dou:
I personally advised him to write another paper.
Not. Un verb tranzitiv poate fi separat de complementul su direct printr-un circumstanial de mod numai
atunci cnd dup complementul direct urmeaz un grup mare de cuvinte (mai ales un atribut sau o propoziie
atributiv):
I'll remember with pleasure the hours I have spent in your company.
c) n legtur cu infinitivul cu verb intercalat, vezi paragraful corespunztor de la MORFOLOGIE.

- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.69-

POZIIA ATRIBUTULUI
Poziia atributului fa de substantivul pe care-l modific sau determin este strns legat de partea sau prile
de vorbire din care este alctuit:
1) naintea substantivului sunt aezate adjectivele atributive (calitative, relative, determinative), genitivele
sintetice, precum i orice mbinare de cuvinte comparabile cu adjectivul atributiv:
a good idea
a longer paragraph
brick walls
those flowers
the sun's rays
T. S. Eliot's poems
a never-to-be-forgotten remark
Atunci cnd un substantiv este nsoit de mai multe atribute, ordinea acestora este mai mult sau mai puin
indiferent. Totui, atributele care exprim anumite nsuiri sunt aezate ntr-o anumit ordine, dup cum se poate vedea
din urmtoarea schem.
DIVERSE VRSTA CULOAREA MATER. SUBST.
------- ------ -------- ------ -----A funny new
grey
silk stockings
old
merchant
five-year rosychild
old
cheeked
2) Dup substantiv sunt aezate cteva adjective atributive, numeroase mbinri de cuvinte sau construcii
folosite ca atribute:
poete laureate
sum total
the first person singular
the only thing possible
the subject proper
clothes proper for such an occasion
sufferings unspeakable
the man in the street
the mountains of Wales
the adventures of Robinson Crusoe
the fence of the garden
Tot n postpoziie se afl atributele exprimate prin numere cardinale n funcie de numerale ordinale:
page ten
bus number 32
room five
chapter nine
Adjectivele se aeaz dup pronumele nedefinite i negative:
something important
nothing extraordinary
ORDINEA NEOBINUIT A CUVINTELOR N PROPOZIIE
n vederea obinerii unor efecte stilistice (legate mai cu seam de accentuare), ordinea obinuit a cuvintelor n
propoziie nu este respectat, ca n urmtoarele exemple:
I will arise and go now, and go to Innisfree,
And a small cabin buy there, of clay and wattles made.
n loc de:
... and buy there a small cabin, made of clay and wattles.
Often I think of the beautiful town
That is seated by the sea.
n loc de:
I often think...
Never I had seen him.
n loc de:
I had never seen him.
What are England's rights, I ask,
- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.70-

Me to torture, me to ask?
n loc de:
...to torture me... etc.
Some things she translated, others we simply
caught on to.
n loc de:
She translated some things...
Talent Mr. Micawber has; capital Mr. Micawber
has not.
n loc de:
Mr. Micawber has talent...
Once upon a midnight dreary...
n loc de:
Once upon a dreary midnight...

VERBUL
Verbul este o parte de vorbire care denumete aciuni, stri, apariia sau modificarea unei caracteristici,
transformri, atitudini etc., avnd forme gramaticale caracteristice determinate de aspect, diatez, mod timp, persoan i
numr i ndeplinind funcia sintactic de predicat sau parte a predicatului.
FORMA VERBELOR
nelegnd deocamdat prin "forma verbelor" felul n care ele se prezint n dicionare (deci "forma de baz",
de infinitiv), s subliniem c verbul este i mai srac n indici formali care s arate n mod desluit c este vorba despre
un verb i nu despre o alt parte de vorbire.
Dintre indicii formali mai mult sau mai puin specifici verbului pot fi amintite cteva sufixe verbale:
-en: to blacken, to enlighten, to harden;
-fy: to accompany, to electrify, to multiply, to occupy;
-ise, -ize: to advise, to advertise, to organize, to practise;
-ish: to finish, to accomplish, to vanish;
-icate: to communicate, to duplicate.
Marea majoritate a verbelor nu au ns sufixe specifice, cea mai bun ilustrare constituind-o, probabil, lista
verbelor neregulate: to write, to do, to bring, to come etc. Din acest punct de vedere, situaia verbelor din limba romn
este cu totul alta. n limba romn sunt 4 conjugri determinate de forma specific a infinitivelor, ceea ce nu permite
verbelor s devin alte pri de vorbire sau altor pri de vorbire s devin verbe, pe ct vreme verbele engleze pot
deveni alte pri de vorbire, de exemplu:
to go
Have a go (s.) at it!
a go-between (s.)
dup cum alte pri de vorbire pot deveni verbe, de exemplu:
paper (s.)
to paper
class (s.)
to class
black (adj.)
to black
free (adj.)
to free
pooh (interj.)
to pooh-pooh
down (adv.)
to down
VERBELE COMPUSE
Verbele simple, cele formate dintr-un singur cuvnt - parte de vorbire (to be, to know etc.), nu au, dup cum
am vzut i din exemplele de pn acum, indici formali (cu excepia ctorva sufixe).
Acelai lucru se poate spune i despre verbele compuse propriu-zise, adic despre verbele formate din dou
pri de vorbire, scrise, de obicei, mpreun i, uneori, separate prin linioar de unire: to browbeat (subst.+vb.), to
waylay (subst.+vb.), to broadcast (adv.+vb.), to ride-track (subst.+ vb.).
Dar verbele compuse din limba englez cuprind i o categorie aparte, specific acestei limbi, cunoscut uneori
sub numele de verbe complexe. Verbele complexe (extrem de numeroase!) sunt formate dintr-un verb i o particul
adverbial al crei rol este, de obicei, de a modifica sensul verbului (to give to give up). Prezena particulei averbiale
este un indiciu c ne aflm n faa unui verb (dei o parte din particule pot fi i adverbe sau propoziii); dup cum un alt
indiciu n acest sens este intercalarea unui complement direct (scurt) ntre verb i o particul atunci cnd verbul
complex este tranzitiv (de exemplu I give it up). Exemple de verbe complexe cu particul adverbial:
- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.71-

to go down
to go off
to make up
to fall off
to bring up
to put on
to give in
to fall oul
to take off
to fall back
ntr-o anumit msur ne pot ajuta s identificm verbul i prepoziiile care l urmeaz. Dintre acestea, se
grupeaz ntr-o categorie aparte prepoziiile "obligatorii", care, mpreun cu verbul, formeaz tot nite "verbe
complexe" ntruct, de cele mai multe ori, modific sensul verbului (de exemplu, to look, took for..., to look after...). n
unele verbe cu prepoziie obligatorie prepoziia nu modific sensul verbului, dar verbul nu poate fi folosit fr ea (de
exemplu, to rely on).
O form extrem a verbelor compuse o constituie locuiunile verbale (de exemplu to take a walk, to give
smth a thounght), dar acestea nu prezint indici formali de recunoatere a verbului.
FORMELE GRAMATICALE ALE VERBULUI
Lsnd la o parte unele excepii, se poate afirma c verbul se poate recunoate ntr-un context datorit anumitor
forme gramaticale care variaz n funcie de aspect (I write - I am writing), de diatez (he asks - he is asked), mod ( I
write - indicativ I should write - condiional), timp (I write - I wrote), persoan i numr (he writes - we write - they
write).
Formele gramaticale ale verbului sunt fie personale, fie nepersonale. Formele nepersonale nu au mod, persoan
i numr (ex. to go, going, gone, having gone).
DETERMINANII VERBULUI
La formele sale personale, verbul englez este nsoit de o serie de determinani, dintre care cei mai frecveni
sunt:
1) Subiectul:
He that loveth a book will never want a faithful friend.
2) Complementul:
direct:
Shall I compare thee to a summar's day?
indirect:
Tell me not in mournful numbers, 'Life is but an empty dream!'
prepoziional:
He swam across the river.
circumstanial:
We'll return on Sunday.
MODIFICATORII VERBULUI
Modificatorul tipic al verbului este averbul de mod, care joac fa de verb rolul pe care-l joac adjectivul
calitativ fa de substantiv:
He writes well.
Comparai cu:
He is a good writer.
NLOCUITORII VERBULUI
Dup cum substantivul poate fi nlocuit prin pronume, tot aa i verbul englez poate fi nlocuit (n situaii
concrete, pentru a se evita repetiia):
a) prin verbe auxiliare:
"I like music." "And so do I."
"Have you seen him?" "Yes I have." (n loc de "Yes, I have seen him.")
b) prin verbe modale:
"Can you swim?" "I think I can"
(n loc de "I think I can swim").
Not. Evitarea repetrii unui verb noional cu ajutorul verbelor auxiliare i modale este un fenomen extrem de
rspndit n limba englez. Ca rspunsuri, ele reprezint forma cea mai uzitat (n loc de yes sau no, sau de repetarea
ntregii propoziii).

- Lb. Engleza: Gramatica si Reguli

pag.72-