Sunteți pe pagina 1din 4

Investete n oameni ! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane !!" # !

$% A&a prioritar'( )Corelarea *nv''rii pe tot parcursul vieii cu piaa muncii+ Domeniul ma,or -e intervenie( .$ )/ranziia -e la piaa muncii la viaa activ'+ /itlul proiectului( )ResTRucturarea SIstemului de Practic PrODuctiva a Studenilor din nvmntul Superior # /RIPOD+ Contract nr. POSDRU01!0 .$0S023$!3

RAPORT DE PRACTICA

Student practicant
4 nume 5i prenume 6

201

Investete n oameni ! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane !!" # !$% A&a prioritar'( )Corelarea *nv''rii pe tot parcursul vieii cu piaa muncii+ Domeniul ma,or -e intervenie( .$ )/ranziia -e la piaa muncii la viaa activ'+ /itlul proiectului( )Res/Ructurarea SIstemului -e Practic' PrODuctiva a Stu-enilor -in 7nv''m8ntul Superior # /RIPOD+ Contract nr. POSDRU01!0 .$0S023$!3

RAPORT DE PRACTICA

Student practicant ! " nume i prenume # Semnatura $$$$$$$$$$$$$$ %niversitatea 99999999999999. &acu'tatea 99999999999999. Specia'i(area99999999999999.

201

C%PRI)S Seciunea A Informaii privind unitatea partener de practic: - Date -e i-enti:icare ale unit'ii ;-enumire< a-res'< -ate -e contact=> 99999999999999.. - Forma -e organizare ;SRL< SA< companie -e stat< regie autonoma< :un-atie< ON?< companie multinaional'< capital -e stat< privat sau mi&t=> 99999999999999. - Poziionarea geogra:ic' > 99999999999999. - Scurt' -escriere a companiei< num'r -e anga,ai> 99999999999999. - Domeniul -e activitate ;se vor meniona serviciile0pro-usele o:erite0realizate -e c'tre unitate=> 99999999999999. - Poziionare *n pia'> principali clieni 5i :urnizori> 99999999999999. - Structura organizatoric' ;-epartamente< secii # se prezint' pe scurt rolul :iec'ruia 5i interaciunea -intre acestea=> 99999999999999. - Perspective -e anga,are0recrutare ;-epartamente *n care e&ist' poziii -isponi@ile=> 99999999999999. Seciunea B Informaii privind activitatile prestate de ctre student - Durata perioa-ei -e practic' ;*n unitatea partener' -e practic'< *n str'inatate 5i *n universitate=> 99999999999999. - Descrierea -etaliat' a -epartamentelor *n care 5iAa -es:'5urat activitatea ;servicii0pro-use< *nca-rarea *n scBema :uncional' a unit'ii=> 99999999999999. - Descrierea activitatilor -es:'5urate in -omeniul ingineresc corespunz'tor> 99999999999999. - Descrierea activitatilor -es:'5urate *n -omeniile economic 5i managerial> 99999999999999. - Propuneri -e ameliorare a activit'ii -e practic'> 99999999999999. Seciunea C Informaii privind abilitile personale - ?ra-ul -e integrare0acceptare *n ecBipa -e lucru>

99999999999999. Competenele 5i a@ilit'ile -o@8n-ite *n perioa-a -e practic'> 99999999999999. Cola@orarea cu tutorele reprezentant al unit'ii -e practic'. 99999999999999.